ΙΤ Governance & Business Continuity Διακυβέρνηση Πληροφορικής & Επιχειρησιακή συνέχεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΤ Governance & Business Continuity Διακυβέρνηση Πληροφορικής & Επιχειρησιακή συνέχεια"

Transcript

1 ΙΤ Governance & Business Continuity Διακυβέρνηση Πληροφορικής & Επιχειρησιακή συνέχεια 481 Acharnon Ave, Nea Chalkidona, ΤΚ T , F URL

2 Τι θα πούμε IT Governance: Πλαίσιο, αρχές & στόχοι Επιχειρησιακή Συνέχεια- ISO Βασικές συμβουλές για την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας Πώς συνδυάζεται το ISO με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μυστικά βέλτιστες πρακτικές από Ελληνικές επιχειρήσεις

3 Το πλαίσιο του IT Governance Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής διακυβέρνησης Εστιάζει στην καθοδήγηση, στις δομές και στις διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι η Πληροφορική υπηρετεί και επεκτείνει τους στρατηγικούς στόχους ενός οργανισμού.

4 Αρχές & Στόχοι Ευθυγράμμιση των στόχων του ΙΤ με αυτούς των επιχειρηματικών χώρων του οργανισμού Βέλτιστη διαχείριση των πόρων της Πληροφορικής Μεγιστοποίηση οφέλους που παρέχει η τεχνολογία Διαχείριση των κινδύνων που πηγάζουν από τη χρήση της τεχνολογίας

5 Strategic Alignment Value Delivery Risk Management Resource Management Performance Management Η συνολική εικόνα Enterprise Governance Effectiveness & Efficiency of Operations Reliability of Financial Reporting Compliance with Laws & Regulations ΙΤ Governance Optimize value from IT Investment at an Affordable Cost with a Known and Accepted Level Risk ISO ISO ISO ISO ITIL CMMI.

6 ISO BUSINESS CONTINUITY

7 Στόχος του προτύπου Η εφαρμογή και διαχείριση ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας PLAN DO CHECK ACT Κατανόηση επιχειρησιακών αναγκών, καθιέρωση πολιτικών και στόχων επιχειρησιακής συνέχειας Εφαρμογή μέτρων ελέγχου για τη διαχείριση των κινδύνων επιχειρησιακής συνέχειας Παρακολούθηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Συνεχής βελτίωση βάσει αντικειμενικών μετρήσεων

8 Μεθοδολογία Επιχειρησιακής Συνέχειας BIA Προσδιορισμός κύριων επιχειρησιακών λειτουργιών Αξιολόγηση επιπτώσεων διακοπής Κατηγοριοποίηση καθορισμός στόχων επαναφοράς RA BCS BCP DRP SUP Δημιουργία μητρώου απειλών/ κινδύνων Αξιολόγηση & προτεραιοποίηση κινδύνων Λήψη μέτρων αντιμετώπισης Σχεδιασμός και κοστολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών ανάκαμψης Επιλογή εφαρμοστέας στρατηγικής Κατάρτιση σχεδίων Καθορισμός χρόνων και επιπέδων ανάκαμψης Εκτίμηση πόρων και απαιτούμενων υποδομών Κατάρτιση σχεδίων ανάκαμψης ΙΤ Ευθυγράμμιση με επιχειρησιακές απαιτήσεις Δοκιμαστική εφαρμογή σχεδίων Μέτρηση, ανάλυση, βελτίωση

9 Κύκλος Επιχειρησιακής Συνέχειας

10 Οφέλη του Συστήματος Έγκαιρη αναγνώριση επιπτώσεων των διακοπών στην επιχειρησιακή λειτουργία Αποτελεσματικός μηχανισμός αντιμετώπισης διακοπών Διαχείριση μη-ασφαλίσιμων κινδύνων Επίδειξη αξιοπιστίας μέσω τακτικών ασκήσεων Βελτίωση εταιρικής φήμης/ αξιοπιστίας Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω της εγγυημένης ικανότητας παράδοσης προϊόντων/ υπηρεσιών

11 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

12 Βασικές συμβουλές γιατί να εφαρμόσω ένα πιστοποιημένο Σύστημα ISO? μοναδική ευκαιρία επιχειρησιακής ενδοσκόπησης/ αυτογνωσίας τεκμηριωμένη αξιοπιστία προς τους πελάτες βελτίωση πιθανότητας επιβίωσης μετά από κρίσιμο περιστατικό νομική/ κανονιστική/ συμβατική υποχρέωση δεν αφορά μόνο μεγάλες εταιρείες (Τράπεζες κλπ.)? εφαρμόζεται σε κάθε οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας δε θέτει ανελαστικές απαιτήσεις για τον τρόπο εφαρμογής άρα και κόστος υλοποίησης δεν αφορά μόνο εταιρείες Πληροφορικής? σίγουρα όχι! οι δραστηριότητες που αξιολογούνται είναι πάσης φύσεως συνήθως οι υποδομές πληροφορικής είναι κρίσιμες για τη λειτουργία άρα και την ανάκαμψη των περισσότερων εταιριών

13 Βασικές συμβουλές δεν είναι ένα ISO όπως όλα τα άλλα? ναι, είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης όχι, εξετάζει θέματα «ζωής και θανάτου» μιας επιχείρησης δεν είναι πολυτέλεια ένα τέτοιο ISO στις μέρες μας? η επιβίωση μιας εταιρείας δεν είναι ποτέ πολυτέλεια η αβεβαιότητα και οι αυξανόμενοι κίνδυνοι καθιστούν την επιχειρησιακή συνέχεια όλο και αναγκαιότερη, τόσο για τους πελάτες όσο και για τους προμηθευτές! δεν είναι ένα πολύ ακριβό έργο? ο τρόπος εφαρμογής (στρατηγική ανάκαμψης, επίπεδο κινδύνου, Service Levels) που θα επιλεχθεί εξαρτάται από τις επιχειρησιακές ανάγκες αλλά και το διαθέσιμο budget της εταιρείας υπάρχουν συνήθως πολλές εναλλακτικές υλοποιήσεις με κόστος και ρίσκο που ποικίλουν Τεχνολογία Cloud

14 Βασικές συμβουλές δεν είναι μια τυποποιημένη διαδικασία? η επιλογή μιας αναγνωρισμένης μεθοδολογίας είναι ασφαλής επιλογή κάθε εταιρεία είναι διαφορετική το ίδιο και οι απαιτήσεις Επιχειρησιακής Συνέχειας! μπορώ να το κάνω μόνος μου? η εμπλοκή της Διοίκησης και του προσωπικού είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαία προϋπόθεση η εμπειρία ειδικά στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των μέτρων συμμόρφωσης μπορεί να οδηγήσει σε τεράστια εξοικονόμηση, τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην εφαρμογή

15 ΜΥΣΤΙΚΑ & ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

16 Χρονικοί στόχοι ανάκαμψης Maximum Acceptable Outage (MAO)/ Maximum Tolerable Period of Disruption (MTPD) Βασικό μέγεθος στο BIA Το άνω όριο όλων των στόχων ανάκαμψης Είναι απαραίτητος ο σωστός καθορισμός του για την αξιολόγηση της ορθότητας του RTO/ RPO (RTO << MAO) Λίγοι το κατανοούν και προβληματίζονται επαρκώς!! Καθορισμός στόχων ανάκαμψης (RTO/ RPO) Μπορούν να διαφέρουν τα μεγέθη του BIA (αυτό που επιθυμεί αρχικά η εταιρεία) και του τελικού BCP (αυτό που είναι εφικτό μέσω της επιλεγμένης στρατηγικής)! Ο καθορισμός τους πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία και όχι σε «συναισθηματικά κριτήρια» Όγκος χαμένων πωλήσεων Μέσες ημερήσιες τιμολογήσεις/ εισπράξεις Εκτίμηση ρητρών/ προστίμων/ ποινών

17 Υποδομές ανάκαμψης Hot Warm Cold: κρίσιμη επιλογή! Συνήθως μεγάλη διαφορά στο κόστος εγκατάστασης αλλά και στο κόστος ενεργοποίησης της στρατηγικής ανάκαμψης Μεγάλη διαφορά και στην πιθανότητα ανάκαμψης της εταιρείας. Συχνά προβλήματα σε cold recovery σενάρια: Μη διαθεσιμότητα κρίσιμου εξοπλισμού Μη εγγυημένη παράδοση κρίσιμων υλικών/ πρώτων υλών Μεγάλη ευπάθεια σε τυχαία γεγονότα/ συμπτώσεις Συχνά προβλήματα σε hot recovery σενάρια: Απαξίωση κρίσιμου εξοπλισμού/ βλάβες λόγω μη χρήσης Ανάγκη αναβάθμισης εξοπλισμού σε κύρια και εφεδρική εγκατάσταση Λήξη/ καταστροφή κρίσιμων υλών/ προμηθειών Ανάγκη εφαρμογής πρόσθετων διαδικασιών (π.χ. μέτρων ασφαλείας και στην εφεδρική εγκατάσταση) Virtualization Replication Η βέλτιστη επιλογή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες!

18 Ενεργοποίηση Σχεδίων Incident Response Plan Το χρονικό διάστημα αμέσως μετά την εκδήλωση της διακοπής είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο: Για την Υγεία και Ασφάλεια του προσωπικού Για τον περιορισμό των ενδεχόμενων ζημιών και την αποφυγή νέων Για την προστασία της Ασφάλειας Πληροφοριών Για την ορθή αξιολόγηση της κατάστασης και την ανάγκη ενεργοποίησης του BCP Θα πρέπει να είναι ενοποιημένο/ συνδεμένο με άλλα πλάνα αντιμετώπισης (π.χ. ISO 27001, ISO 14001, OHSAS 18001) Θα πρέπει να δοκιμάζεται συχνά! Πότε/ πώς ενεργοποιείται το BCP? Η αρμοδιότητα ενεργοποίησης και τα κριτήρια πρέπει να είναι εκ των προτέρων σαφώς καθορισμένα!!! Κάθε ενεργοποίηση ενέχει κόστη και κινδύνους, που μπορεί να είναι μεγαλύτερα από την επίπτωση της αρχικής διακοπής Θα πρέπει να υπάρχει μοναδικό όργανο συντονισμού και λήψης αποφάσεων! «Απαγορεύεται» η πολυφωνία

19 Διαδικασία επιστροφής & Στρατηγική επικοινωνίας Διαδικασία επιστροφής στην κανονική λειτουργία Πολλοί την ξεχνούν!!! Δεν είναι καθόλου αυτονόητη. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αυξήσει τη ζημιά ή να είναι εντελώς ανέφικτη Δεν πρέπει να υλοποιηθεί πριν την επιβεβαίωση της πλήρους αντιμετώπισης της διακοπής. Ούτε όμως και μεγάλο διάστημα μετά από αυτή. Στρατηγική επικοινωνίας (πελάτες, ΜΜΕ, κοινό) Ανεπαρκής χειρισμός μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από την αρχική διακοπή Εκ των προτέρων καθορισμένη καμία απόφαση εν θερμώ! Αναγκαία η ισορροπία (σαφήνεια, συναίσθημα, ασφάλεια, ψυχραιμία, έλεγχος, κλπ.)

20 Με ποια πρότυπα συνδυάζεται? ISO Information Security Management διαχείριση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας μέσω της λήψης μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας ISO IT Service Management παροχή υπηρεσιών πληροφορικής που ικανοποιούν καθορισμένες προδιαγραφές ποιότητας και διαθεσιμότητας και διαχείριση συμβάντων που τις επηρεάζουν OHSAS Occupational Health & Safety διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της εταιρείας ISO 9001 Quality Management διαχείριση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών του οργανισμού ISO Environmental Management διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας της εταιρείας

21 ISO :2011- IT Service Management Η διαθεσιμότητα και συνέχεια της παροχής των υπηρεσιών πληροφορικής αποτελούν βασική απαίτηση ( 6.3) Οι στόχοι εξυπηρέτησης επηρεάζουν άμεσα τους στόχους ανάκαμψης! Η εταιρεία οφείλει να καταρτίσει σχέδια διαθεσιμότητας και συνέχειας με βάση τις απαιτήσεις των πελατών και των ενδιαφερόμενων μερών. Διαδικασίες σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας Στόχοι διαθεσιμότητας κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Απαιτήσεις ανάκαμψης Διαδικασία επιστροφής στην κανονική λειτουργία. Τα Σχέδια πρέπει να τίθενται σε δοκιμή περιοδικά καθώς και μετά από κρίσιμες αλλαγές Η επίπτωση κάθε αλλαγής στα Σχέδια πρέπει να αξιολογείται.

22 ISO 27001:2013- Information Security Management Η επιχειρησιακή συνέχεια αποτελεί κομβικό σημείο ελέγχου της ασφάλειας πληροφοριών (Annex A Objective A.17) Η Ασφάλεια Πληροφοριών και η διαχείρισή της είναι απαιτούμενη σε περίπτωση κρίσης/ διακοπής/ καταστροφής Η εταιρεία οφείλει να έχει τεκμηριωμένα σχέδια για τη συνέχεια της Ασφάλειας Πληροφοριών και να τα θέτει σε δοκιμαστική εφαρμογή σε περιοδικά διαστήματα Τα Σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχειας/ Ανάκαμψης από Καταστροφή πρέπει να διασφαλίζουν ότι το επίπεδο Ασφάλειας Πληροφοριών σε όλες τις δραστηριότητες παραμένει αποδεκτό «Μια καταστροφή είναι η ιδανική αφορμή και ευκαιρία για την εκδήλωση περιστατικών ασφαλείας»

23 ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης Integrated System Business Continuity Αξιοπιστία προς τους πελάτες (εσωτερικούς/ εξωτερικούς) Ευθυγράμμιση εταιρικών πολιτικών, στρατηγικών και στόχων Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Μείωση κόστους υλοποίησης Αποφυγή πολλαπλότητας διαδικασιών/ αρχείων και συγκρούσεων μεταξύ τους Ενιαία τεκμηρίωση

24 Πώς συνδυάζεται με τα άλλα πρότυπα? OHSAS 18001:2007 Υγεία & Ασφάλεια - Επιχειρησιακή Συνέχεια: έννοιες αλληλεξαρτώμενες Σχέδια ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Αποτελούν το 1 ο βήμα κατά την ενεργοποίηση του BCP/ DRP Βασική μέριμνα: υγεία και ασφάλεια του προσωπικού Απαίτηση για περιοδική δοκιμαστική εφαρμογή & ανασκόπηση ISO 9001:2008 πρώτη αρχή της Ποιότητας: εστίαση στον πελάτη! η κάλυψη των απαιτήσεων του πελάτη, του νομικού/ κανονιστικού πλαισίου και των εμπλεκόμενων μερών αποτελούν βασική απαίτηση απαιτείται η θέσπιση αντικειμενικών στόχων ποιότητας σε τομείς κρίσιμους για την παροχή υπηρεσιών/ προϊόντων συσχέτιση με στόχους ανάκαμψης (π.χ. RTO/ RPO/ MTPD) κριτήριο αξιολόγησης των κρίσιμων προμηθευτών ISO 14001:2004 Περιβαλλοντική Διαχείριση- Επιχειρησιακή Συνέχεια: άμεσα εξαρτώμενα Περιβαλλοντικά συμβάντα (ατυχήματα ή μη) μπορούν να αποτελέσουν περιστατικά επιχειρησιακής διακοπής Ελλιπής διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή των δραστηριοτήτων της εταιρείας

25 Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας Ισχυρή δέσμευση του top management Ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού Συνεχής εκπαίδευση Προσαρμοστικότητα και συνεχής βελτίωση Συνέπεια στη πραγματοποίηση ασκήσεων

26 Σχετικά έργα ISO 27001, 22301, Γενικό Επιτελείου Στρατού Κέντρο Πληροφορικής Υποστήριξης Ελληνικού Στρατού

27 Ευχαριστούμε για τη προσοχή σας

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους.

Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους. Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους. 2011 Aπολογισμός Εταιρικής Yπευθυνότητας ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND Περιεχόμενα 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΣΗ. Στους γονείς μας και σε όσους εξακολουθούν να πιστεύουν σε μας...

ΑΦΙΕΡΩΣΗ. Στους γονείς μας και σε όσους εξακολουθούν να πιστεύουν σε μας... ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΆΡΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: PROJECT MANAGEMENT ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΥΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TÜV AUSTRIA ACADEMΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TÜV AUSTRIA ACADEMΥ 2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TÜV AUSTRIA ACADEMΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ Το ταξίδι της εκπαίδευσης συνεχίζεται... με την TÜV AUSTRIA ACADEMY σε πρώτο πλάνο ISO 22716 για την παραγωγή καλλυντικών προϊόντων (G.M.P.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Επικ. Καθ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΙΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Κοζάνη 2012 2 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΑΜ 4873 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα