ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ.Επικ. Μελέτης: 1/ ( 4/2013 )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ.Επικ. Μελέτης: 1/2015 - ( 4/2013 )"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ.Επικ. Μελέτης: 1/ ( 4/2013 ) «Αναβάθμιση παιδικής χαράς και δημιουργία υπαίθριου χώρου εκγύμνασης στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων» 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2.1 Απαιτήσεις Ασφάλειας, Πρότυπα και Πιστοποίηση α) Ο εξοπλισμός παιδικής χαράς πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. β) Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λ.π.). γ) Τα όργανα παιδικής χαράς πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008 αντίστοιχα, να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο (επί ποινή αποκλεισμού). δ) Τα δάπεδα ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ1177:2008, και ΕΝ71.3 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο (επί ποινή αποκλεισμού). στ) Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008 ε) Τα υπαίθρια μουσικά όργανα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ1176:2008 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο (επί ποινή αποκλεισμού). Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αρμοδίων αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου. Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται από αναγνωρισμένους φορείς, μέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού το εν λόγω πιστοποιητικό συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 2.2 Απαιτήσεις από κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους Ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος πρέπει να τοποθετεί πινακίδα επάνω στα όργανα παιδικής χαράς με τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου παιδικής χαράς β) Την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός γ) Μέγιστος αριθμός χρηστών. δ) Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008 ή ισοδύναμα αυτών. ε) Για κάθε εξοπλισμό να παραδίδεται από τον κατασκευαστή στο Δήμο εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, στις οποίες θα περιέχονται πληροφορίες για: τους απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των επιμέρους εξαρτημάτων του, τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξης του, τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων

2 Για τον καθορισμό από τον κατασκευαστή του είδους και της συχνότητας των ελέγχων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η φύση, η χρήση και οι τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες που σχετίζονται με τον κατά περίπτωση, εγκατεστημένο εξοπλισμό. στ) Για κάθε εξοπλισμό να παραδίδεται από τον κατασκευαστή στο Δήμο το κατασκευαστικό εγχειρίδιο / manual με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων που απαρτίζουν τον εν λόγω εξοπλισμό. 2.3 Απαιτήσεις του υπό προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς Οι διαστάσεις εξοπλισμού παιδικής χαράς που δίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης είναι ενδεικτικές και επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±15%, ανά τμήμα οργάνου, με μοναδική δέσμευση ως προς τα αναγραφόμενα όρια ασφαλείας και τα αντίστοιχα ύψη πτώσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές των εξοπλισμών. Προσφορά που υπερβαίνει τα καθορισμένα από τη μελέτη μέγιστα όρια ασφαλείας και ύψη πτώσης δεν θα γίνεται αποδεκτή και σε περίπτωση υποβολής της θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. HPL: σύνθετο υλικό φτιαγμένο κατά 70% από μαλακές ίνες ξύλου και κατά 30 % από θερμοστατική ρητίνη που δεν θα επηρεάζεται από τον ήλιο, τη βροχή,την υγρασία κ.τ.λ. Οι χρωματιστές επιφάνειες θα έχουν επεξεργαστεί με προϊόντα βασισμένα σε χρωστική ακριλική πολυουρεθανική ρητίνη, ώστε να αντιστέκονται στην υπεριώδη ακτινοβολία και τους βανδαλισμούς. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η εγκατάσταση των εξοπλισμών θα γίνεται: α) με εγκιβωτισμό εντός εδάφους. Για το λόγο αυτό θα γίνεται εκσκαφή οπών βάθους 60 80εκ και διαμέτρου 60εκ περίπου όπου και θα εδράζονται τα δοκάρια του εξοπλισμού μέσω των δοκοθηκών. Στη συνέχεια κάθε οπή θα γεμίζεται με σκυρόδεμα έως ότου φτάσει 20εκ υπό του εδάφους όπου και καλύπτεται πλήρως με χώμα ή β) Με στερέωση επάνω σε οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω δοκοθηκών κατάλληλης μορφής και ειδικής χρήσης. Η στερέωση αυτή θα γίνεται με μεταλλικά (ανοξείδωτα) ούπατ και μπουλόνια 10εκ. Α. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008, Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004, Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 1176 :2008. Β. Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την πιστοποίηση συμβατότητας πιστοποίηση συμμόρφωσης ( δηλ. πιστοποίησης σειράς παραγωγής του προϊόντος ) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός. ΕΓΓΥΗΣΗ Οι εξοπλισμοί παιδικής χαράς θα πρέπει να διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. 2.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ Πλάτος : 480 εκ Μήκος : 550 εκ. Ύψος : 280 εκ. ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

3 Πλάτος : 795 εκ. Μήκος : 910 εκ Ύψος πτώσης: 170 εκ Ηλικιακή ομάδα: 3+ ετών Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 20 παιδιών Δραστηριότητες: 5 πατάρια 4 μπαλκόνια 1 τσουλήθρα +1,37m 2 ράμπες ανόδου με δίχτυ +1,37m 1 αναρρίχηση κάθετη σωλήνα 1 τούνελ 1 καθιστικό 1 δραστηριότητα πηδάλιο 2 δραστηριότητες προπέλα 1 δραστηριότητα περισκόπιο 1 δραστηριότητα συνομιλίας Θεματικά & προστατευτικά πάνελ HPL Η όλη κατασκευή θα στηρίζεται σε σκελετό κατασκευασμένο από μεταλλικούς ορθοστάτες λακαρισμένου γαλβανισμένου τετράγωνης διατομής 95x95mm ενώ οι μπάρες προστασίας και τα επιμέρους τμήματα σκελετού θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου. Το σύνθετο όργανο θα είναι θεματικό κατασκευασμένο ώστε να έχει τη μορφή υποβρύχιο ή παρόμοιου θέματος (πχ καράβι). Πατάρια: θα είναι κατασκευασμένα από αντιολησθητικό HPL πάχους 12,5mm. Μπαλκόνια: Θα είναι κατασκευασμένα από μορφοποιημένο αλουμινιο πάχους 3mm επικάλυψη πολυεστερικής βαφής. Τσουλήθρα: Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) πάχους 2mm, με καμπυλοειδή μορφή από τη μία πλευρά. Οι πλευρές θα είναι κατασκευασμένες από χρωματιστά πάνελ (HPL) Ράμπες ανόδου με δίχτυ: Θα αποτελούνται από πλαίσιο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. Τα δίχτυα θα είναι κατασκευασμένα από σχοινιά γαλβανισμένου χάλυβα με επικάλυψη πολυπροπυλενίου. Ειδικοί σύνδεσμοι χυτού πολυαμιδίου θα συγκρατούν το σχήμα του διχτυού σταθερό. Αναρρίχηση κάθετη σωλήνα : Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. Τούνελ: Θα είναι διαμέτρου 450mm κατασκευασμένο από πολυεθυλένιο. Καθιστικό: Μεταλλική βάση με επένδυση χυτού αντιολησθητικού μαλακού κουτσούκ Δραστηριοτητα πηδάλιο : Η δραστηριότητα θα αποτελείται από δύο κινούμενες κάθετες λαβές (δεξιά και αριστερά του χρήστη) κατασκευασμένες από από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. Στην κορυφή θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου. Δραστηριότητα προπέλα : Θα είναι κατασκευασμένη από HPL πάχους 13mm και θα φέρουν μηχανισμό περιστροφής. Δραστηριότητα περισκόπιο : Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. Δραστηριότητα συνομιλίας : Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. Θεματικά πάνελ, προστατευτικά πανελ και πάνελ δραστηριότητας HPL: Κατασκευασμένα από HPL πάχους 13mm Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα.

4 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008, Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004, Οι ανωτέρω αναγραφόμενες διαστάσεις του εξοπλισμού είναι ενδεικτικές και επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±15%,, με μοναδική δέσμευση ως προς τα αναγραφόμενα όρια ασφαλείας και τα αντίστοιχα ύψη πτώσης. ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Πλάτος : 37 εκ. Μήκος : 323 εκ. Ύψος : 215 εκ. ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πλάτος : 300 εκ. Μήκος : 710 εκ. Ύψος πτώσης: 120 εκ Ηλικιακή ομάδα: 1-3 ετών Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 2 παιδιών Δραστηριότητες: αιώρηση Η όλη κατασκευή θα αποτελείται από: μεταλλικό σκελετό σχήματος Π, δύο (2) καθίσματα τύπου κλωβός, αλυσίδες, κουζινέτα Μεταλλικός σκελετός: Ο σκελετός θα αποτελείται από δύο κάθετα μεταλλικά δοκάρια λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής διατομής Ø125mm. Η οριζόντια μεταλλική δοκός θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ και κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε τα τελειώματα της να θηλυκώνουν στα κάθετα δοκάρια της κατασκευής. Καθίσματα: Τα καθίσματα νηπίων τύπου κλωβός θα αποτελούνται από ένα ανοξείδωτο χαλύβδινο στεφάνι και ένα κάθισμα τύπου κλωβός από καουτσούκ, σύμφωνα με τη νόρμα EN Οι αλυσίδες θα είναι τέσσερις (4) για κάθε κάθισμα και θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα εξαρτήματα συναρμογής θα είναι φτιαγμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από αντιβανδαλικά πολυαμιδικά καλύμματα. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008, Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004, Οι ανωτέρω αναγραφόμενες διαστάσεις του εξοπλισμού είναι ενδεικτικές και επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±15%,, με μοναδική δέσμευση ως προς τα αναγραφόμενα όρια ασφαλείας και τα αντίστοιχα ύψη πτώσης.

5 ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Πλάτος : 20 εκ. Μήκος : 323 εκ. Ύψος : 215 εκ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πλάτος : 300 εκ. Μήκος : 750 εκ Ύψος πτώσης: 120 εκ Ηλικιακή ομάδα: 2+ ετών Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 20 παιδιών Μεταλλικός σκελετός: Ο σκελετός θα αποτελείται από δύο κάθετα μεταλλικά δοκάρια λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής διατομής Ø125mm. Η οριζόντια μεταλλική δοκός θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ και κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε τα τελειώματα της να θηλυκώνουν στα κάθετα δοκάρια της κατασκευής. Καθίσματα: θα έχουν εργονομικό σχεδιασμό τριών ενωμένων κύκλων και είναι φτιαγμένα από αντικραδασμικό χυτό κυψελωτό καουτσούκ με εσωτερικό προϊόν αλουμινίου πάχους 10mm. Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα εξαρτήματα συναρμογής θα είναι φτιαγμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από αντιβανδαλικά πολυαμιδικά καλύμματα. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008, Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004, Οι ανωτέρω αναγραφόμενες διαστάσεις του εξοπλισμού είναι ενδεικτικές και επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±15%,, με μοναδική δέσμευση ως προς τα αναγραφόμενα όρια ασφαλείας και τα αντίστοιχα ύψη πτώσης. ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Πλάτος : 230 εκ Μήκος : 260 εκ. Ύψος : 200 εκ. ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πλάτος : 560 εκ. Μήκος : 580 εκ Ύψος πτώσης: 100 εκ Ηλικιακή ομάδα: 2-10 ετών

6 Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 12 παιδιών Κατάλληλο και για ΑΜΕΑ Δραστηριότητες: 2 πατάρια 1 τσουλήθρα +0,60m 1 ραμπα ανόδου +0,60m 1 σκάλα ανόδου καθόδου +0,60m Προστατευτικά πάνελ Η όλη κατασκευή θα στηρίζεται σε σκελετό κατασκευασμένο από 2 μεταλλικούς ορθοστάτες λακαρισμένου γαλβανισμένου τετράγωνης κυκλικής διατομής Ø125mm ενώ οι μπάρες προστασίας και τα επιμέρους τμήματα σκελετού θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα Ø40mm πάχους 2mm. Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου. Το σύνθετο όργανο θα είναι θεματικό κατασκευασμένο ώστε να έχει τη μορφή υποβρύχιο ή παρόμοιου θέματος (πχ καράβι). Πατάρια: θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm. Τσουλήθρα: Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) πάχους 2mm, με καμπυλοειδή μορφή από τη μία πλευρά. Οι πλευρές θα είναι κατασκευασμένες από χρωματιστά πάνελ (HPL) Ράμπα ανόδου: θα είναι κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm και θα φέρει πατήματα πολυπροπυλενίου Σκάλα ανόδου καθόδου: Τα σκαλοπάτια θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο με αντιολισθητική επιφάνεια. Δεξιά και αριστερά θα υπάρχουν προστατευτικά πάνελ από HPL πάχους 13mm και χειρολαβές πολυπροπυλενίου. Προστατευτικά πάνελ : Κατασκευασμένα από HPL πάχους 13mm Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008, Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004, Οι ανωτέρω αναγραφόμενες διαστάσεις του εξοπλισμού είναι ενδεικτικές και επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±15%,, με μοναδική δέσμευση ως προς τα αναγραφόμενα όρια ασφαλείας και τα αντίστοιχα ύψη πτώσης. ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΑΜΜΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Πλάτος : 240 εκ Μήκος : 260 εκ. Ύψος : 300 εκ. ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πλάτος : 550 εκ. Μήκος : 560 εκ Ύψος πτώσης: 130 εκ Ηλικιακή ομάδα: 3+ ετών Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 12 παιδιών Κατάλληλο και για ΑΜΕΑ

7 Δραστηριότητες: Παιχνίδι με άμμο 2 πατάρια 1 ανάβαση με πατήματα 1 κλίμακα ανάβασης 2 αναβατόρια χρωματιστά προστατευτικά πάνελ Η όλη κατασκευή θα στηρίζεται σε 1 κολώνα λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής διατομής Ø125mm ενώ ο υπόλοιπος σκελετός θα αποτελείται από ανοξείδωτο σκελετό (σωλήνες Ø40mm). Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου. Πατάρια: θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm Ανάβαση με πατήματα: Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm και πατήματα από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm Κλίμακα ανάβασης: Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτες σωλήνες Ø40mm και συνδέσμους από χυτού πολυαμιδίου. Αναβατόρια: Τα αναβατόρια θα αποτελούνται από το σκελετό κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα Ø40mm πάχους 2mm. Κάθε αναβατόριο θα φέρει γαλβανιζέ σωλήνα Ø88,9mm με χοάνη στο κάτω μέρος κατασκευασμένη από HPL πάχους 13mm. Στο πάνω και κάτω μέρος της σωλήνας θα υπάρχουν μικρά πατάρια κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm. Την κατασκευή θα συμπληρώνουν δοχεία πολυαιθυλενίου τα οποία ο χρήστης θα ανεβοκατεβάζει με αλυσίδα με τη βοήθεια τροχαλίας στο επάνω μέρος της κατασκευής. Χρωματιστά προστατευτικά πάνελ: θα είναι φτιαγμένα από HPL πάχους 13mm. Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008, Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004, Οι ανωτέρω αναγραφόμενες διαστάσεις του εξοπλισμού είναι ενδεικτικές και επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±15%,, με μοναδική δέσμευση ως προς τα αναγραφόμενα όρια ασφαλείας και τα αντίστοιχα ύψη πτώσης. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Πλάτος : 190 εκ.

8 Μήκος : 260 εκ. Ύψος : 190 εκ. ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πλάτος : 490 εκ. Μήκος : 560 εκ. Ύψος πτώσης: 58 εκ Ηλικιακή ομάδα: 2-6 ετών Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 7 παιδιών Δραστηριότητες: 1 δάπεδο +57εκ 2 δάπεδα +37 εκ 2 ράμπες αναρρίχησης με δίχτυ 2 θεματικά προστατευτικά πάνελ καραβάκι με άγκυρα 2 θεματικά πάνελ προπέλα 2 τιμόνια Χρωματιστά προστατευτικά πάνελ Σκελετός κατασκευής: Ο σκελετός της όλης κατασκευής θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα Ø40mm πάχους 2mm Θεματικά χρωματιστά πάνελ: θα είναι κατασκευασμένα από HPL πάχους 13mm. Δάπεδα: θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm Τιμόνια - προπέλες: θα είναι κατασκευασμένα από HPL πάχους 13mm και θα φέρουν μηχανισμό περιστροφής. Ράμπες αναρρίχησης: θα αποτελούνται από σκελετό από γαλβανισμένο χάλυβα Ø40mm πάχους 2mm ενώ τα σχοινιά θα είναι διατομής Ø16mm και θα είναι κατασκευασμένα από συρματόσχοινο επενδυμένο από πολυπροπυλένιο και σφαιρίδια σύνδεσης πολυαμιδίου Η σύνδεση των τμημάτων του εξοπλισμού θα γίνεται με ειδικούς ανοξείδωτους συνδέσμους οι οποίοι θα είναι καλυμμένοι με προστατευτικά πολυαμιδίου. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008, Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004,

9 Οι ανωτέρω αναγραφόμενες διαστάσεις του εξοπλισμού είναι ενδεικτικές και επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±15%,, με μοναδική δέσμευση ως προς τα αναγραφόμενα όρια ασφαλείας και τα αντίστοιχα ύψη πτώσης. ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ Πλάτος : 30 εκ. Μήκος : 82 εκ. Ύψος : 85 εκ. ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πλάτος : 230 εκ. Μήκος : 320 εκ. Ύψος πτώσης: 52 εκ Ηλικιακή ομάδα: 2+ ετών Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 1 παιδιού Δραστηριότητές: Ταλάντωση 1 βάση πάκτωσης 1 ελατήριο ταλάντωσης 1 καθιστικό 1 διακοσμητικό χρωματιστό πάνελ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ 2 χειρολαβές 2 ποδολαβές Βάση πάκτωσης: γαλβανισμένη εν θερμώ. Ελατήριο: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, γαλβανισμένο εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 100 microns. Καθιστικό: θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm Μορφή Ιππόκαμπος:κατασκευασμένη από HPL πάχους 13mm Χειρολαβές και οι ποδολαβές: κατασκευασμένες από εξαιρετικά σταθερό πολυαμιδικό πλαστικό

10 Η ένωση του ελατηρίου τόσο με τη βάσης πάκτωσης όσο και με το καθιστικό θα γίνεται μέσω ασφαλούς πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια. Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008, Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004, Οι ανωτέρω αναγραφόμενες διαστάσεις του εξοπλισμού είναι ενδεικτικές και επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±15%,, με μοναδική δέσμευση ως προς τα αναγραφόμενα όρια ασφαλείας και τα αντίστοιχα ύψη πτώσης. ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Πλάτος : 210 εκ Μήκος : 245 εκ. Ύψος : 110 εκ. ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πλάτος : 530 εκ. Μήκος : 630εκ Ύψος πτώσης: 45 εκ Ηλικιακή ομάδα: 2+ ετών Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 12 παιδιών Κατάλληλο και για ΑΜΕΑ Δραστηριότητες: Παιχνίδι ισορροπίας 1 δραστηριότητα με σχοινί ισορροπίας 1 ξύλινη δοκός ισορροπίας 1 δάπεδο ισορροπίας 1 δοκός ισορροπίας με πατήματα 1 δοκός ισορροπίας με θεματικό πάνελ και πατήματα Η όλη κατασκευή θα είναι εξαγωνικού σχήματος με ανοιχτή τη μια πλευρά. Η κατασκευή θα στηρίζεται σε ανοξείδωτο σκελετό (σωλήνες Ø40mm). Δραστηριότητα με σχοινί ισορροπίας: Κατασκευασμένη από πλαίσιο από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm και στο κάτω μέρος θα φέρει σχοινί από συρματόσχοινο επενδυμένο από πολυπροπυλένιο στο οποίο καλούνται να ισορροπούν τα παιδιά.

11 Ξύλινη δοκός ισορροπίας: κατασκευασμένη από δοκό σύνθετης ξυλείας διατομής 68x68mm Δάπεδο ισορροπίας: θα είναι κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 22mm με επικάλυψη αντιολισθητικού φιλμ φαινόλης. Δοκός ισορροπίας με πατήματα: κατασκευασμένη από δοκό σύνθετης ξυλείας διατομής 68x68mm και στο πάνω μέρος θα φέρει στρογγυλά πατήματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 22mm με επικάλυψη αντιολισθητικού φιλμ φαινόλης. Δοκός ισορροπίας με θεματικό πάνελ και πατήματα : κατασκευασμένη από δοκό σύνθετης ξυλείας διατομής 68x68mm και στο πάνω μέρος θα φέρει στρογγυλά πατήματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 22mm με επικάλυψη αντιολισθητικού φιλμ φαινόλης. Την κατασκευή θα συμπληρώνει θεματικό πάνελ κατασκευασμένο από HPL πάχους 13mm. Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008, Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004, Οι ανωτέρω αναγραφόμενες διαστάσεις του εξοπλισμού είναι ενδεικτικές και επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±15%,, με μοναδική δέσμευση ως προς τα αναγραφόμενα όρια ασφαλείας και τα αντίστοιχα ύψη πτώσης ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΕ Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40mm πάχους Τα δάπεδα ασφαλείας θα είναι κατασκευασμένα σε μορφή πλακιδίων διαστ. 50x50εκ ή 100x100εκ από ανακυκλωμένο και επιλεγμένο λάστιχο ( SBR), συνδυασμένο με συγκολλητικό παράγοντα πολυουρεθάνης. Τα πλακίδια θα είναι πορώδη, με σύστημα διοχέτευσης στο χαμηλό τους σημείο. Το αντιολισθητικό επάνω μέρος θα κάνει το δάπεδο πιο ασφαλές. Τα δάπεδα θα συνδέονται μεταξύ τους με πείρους. Το ελαστικό δάπεδο πάχους 40mm θα είναι κατάλληλο για προστασία από ύψος πτώσης έως και 120εκ. Υπόβαση: Θα είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα οπλισμένο πάχους 10εκ με περιμετρικά σενάζια. Η τσιμεντένια υπόβαση και του σενάζι θα είναι κατασκευασμένη σε τέτοιο βάθος ώστε μετά της εγκαταστάσεως και του ελαστικού δαπέδου να μην προκύπτει υψομετρική διαφορά μεταξύ δαπέδου ασφαλείας και φυσικού εδάφους ΑΠΕ Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 60mm πάχους Τα δάπεδα ασφαλείας θα είναι κατασκευασμένα σε μορφή πλακιδίων διαστ. 50x50εκ από ανακυκλωμένο και επιλεγμένο λάστιχο ( SBR), συνδυασμένο με συγκολλητικό παράγοντα πολυουρεθάνης. Τα πλακίδια θα είναι πορώδη, με σύστημα διοχέτευσης στο χαμηλό τους σημείο. Το αντιολισθητικό επάνω μέρος θα κάνει το δάπεδο πιο ασφαλές. Τα δάπεδα θα συνδέονται μεταξύ τους με πείρους. Το ελαστικό δάπεδο πάχους 60mm θα είναι κατάλληλο για προστασία από ύψος πτώσης έως και 170εκ. Υπόβαση: Θα είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα οπλισμένο πάχους 10εκ με περιμετρικά σενάζια. Η τσιμεντένια υπόβαση και του σενάζι θα είναι κατασκευασμένη σε τέτοιο βάθος ώστε μετά της εγκαταστάσεως και του ελαστικού δαπέδου να μην προκύπτει υψομετρική διαφορά μεταξύ δαπέδου ασφαλείας και φυσικού εδάφους

12 ΑΠΕ Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΛΟΙΩΝ ΞΥΛΟΥ (WOODCHIPS) Πρόκειται για δάπεδο ασφαλείας από φυσικό υλικό κατάλληλο για παιδικές χαρές. Θα είναι κατασκευασμένο από τεμαχισμένη ξυλεία η οποία προκύπτει με ειδική τεχνική παραγωγής με χρήση σφυριών προκειμένου να δημιουργούν στο υλικό ακανόνιστες ίνες οι οποίες θα μοιάζουν ξεφτισμένες στις άκρες τους. Αυτή η ειδική τεχνική διαμόρφωσης θα προσδίδει στο υλικό υψηλή απορρόφηση κραδασμών και καταλληλότητα για χρήση τους σε χώρους παιχνιδιού ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άτομα με ειδικές ανάγκες (δυνατότητα ολίσθησης ρόδας πάνω σε αυτό). Για την παραγωγή του θα χρησιμοποιείται μόνο καθαρή και ξηρή ανεπεξέργαστη ξυλεία (περιεκτικότητα σε υγρασία 15 20%). Δεν θα χρησιμοποιείται φρέσκια ξυλεία*, επεξεργασμένη ξυλεία με λάδι ή ξυλείας επεξεργασμένης με οποιασδήποτε άλλη μέθοδο. Επίσης δεν θα περιέχει φύλλα ή φλοίδες κορμών. Το μέγεθος των τεμαχίων θα είναι κυρίως μεταξύ 5 έως 50mm. Τα πολύ λεπτά κομμάτια θα αφαιρούνται με διαδικασία κοσκινίσματος. Μετά την διαδικασία κοσκινίσματος τα θα βάφονται με βιολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον χρώματα. Η διαδικασία και τα υλικά βαφής θα πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται προκειμένου το υλικό να είναι κατάλληλο για την χρήση που προορίζεται (παιδικές χαρές, χώρους παιχνιδιού κ.α.). Υπόβαση: Πριν της επίστρωσης του δαπέδου ασφαλείας αυτού θα γίνει εκσκαφή βάθους εκ και θα στρωθεί υπόβαση με χαλίκι προκειμένου να γίνεται η απορροή των υδάτων έτσι ώστε ο χώρος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μετά από έντονη βροχόπτωση αφού το νερό δεν θα λιμνάζει στην επιφάνεια του δαπέδου. Επίσης λόγω του ότι δεν θα υπάρχει απευθείας επαφή του δαπέδου με το έδαφος, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αντοχή του υλικού. Το συγκεκριμένο δάπεδο ασφαλείας δεν θα απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα συντήρησης παρά μόνο την διατήρηση της υγρασίας του κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα ξένα υλικά π.χ. φύλλα, περιττώματα σκύλων παραμένουν στην επιφάνεια του υλικού και μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν όπως θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια. Να σημειωθεί ότι οι γάτες δεν προσεγγίζουν τις επιφάνειες με wood chips για τα περιττώματα τους. Το δάπεδο ασφαλείας θα έχει ελεγχθεί και πληρεί τις απαιτήσεις των DIN 1177, DIN EN 71/3 και DIN και θα φέρει και σήμανση GS. Διαθέσιμοι χρωματισμοί: Φυσική απόχρωση, μπλε, πράσινο, κίτρινο και κόκκινο. * η φρέσκια ξυλεία έχει περιεκτικότητα σε υγρασία 50 60% με αποτέλεσμα να αποσυντίθεται σχετικά γρήγορα. Το δάπεδο θα είναι πάχους 40εκ ώστε και όταν πατηθεί να είναι κατάλληλο για προστασία από ύψος πτώσης έως και 120εκ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ Πλάτος : 525 εκ. περίπου Μήκος : 700 εκ. περίπου Ύψος : 320 εκ. περίπου ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

13 Πλάτος : 920 εκ. περίπου Μήκος : 950 εκ. περίπου Το πολυόργανο εκγύμνασης θα περιλαμβάνει: 1 διπλό μονόζυγο 1 κυρτή κλίμακα χειροβάδισης 1 όργανο εκγύμνασης κωπηλατική 1 όργανο εκγύμνασης κοιλιακών με υποβραχιόνια 1 πλατφόρμα 1 πινακίδα οδηγιών χρήσης Η όλη κατασκευή θα είναι ενιαία και θα στηρίζεται σε 1 ξύλινη κυρτή κολώνα διαστ. 200x95x3200mm κατασκευασμένη από αντεπικολλητή ξυλεία περασμένη με ρητίνη πλαστικοποίησης και 6 κολώνες λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής διατομής Ø125mm. Ο υπόλοιπος σκελετός θα αποτελείται από ανοξείδωτο σκελετό (σωλήνες Ø40mm πάχους 2mm). Οι πλατφόρμες αλλά και τα άλλα στοιχεία του σκελετού θα ενώνονται με τους ορθοστάτες με ειδικούς χυτούς συνδέσμους πολυαμιδίου. Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου. Διπλό μονόζυγο: Οι κάθετες κολώνες του μονόζυγου θα είναι κατασκευασμένες από λακαρισμένο γαλβανισμένο χάλυβα κυκλικής διατομής Ø125mm ενώ οι οριζόντιες λαβές θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτες σωλήνες Ø40mm. Κυρτή κλίμακα χειροβάδισης: θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτες σωλήνες Ø40mm. Κινούμενο κάθισμα οργάνου εκγύμνασης κωπηλατική : Το κωπηλατικό μηχάνημα θα είναι εφοδιασμένο με ένα μακρύ κάθισμα από καουτσούκ με δύο εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές. Όργανο εκγύμνασης κοιλιακών: Η κατασκευή θα είναι εφοδιασμένη με εργονομικό σύστημα δύο ανοξείδωτων βραχιόνων επενδυμένων με καουτσούκ και επίπεδη πλάτη από καουτσούκ ωστε να παρέχει ξεκούραστη θέση ανάρτησης για αποτελεσματική εργασία στους κοιλιακούς μύες. Οι εργονομικές λαβές θα παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη στα χέρια κατα τη διάρκεια της πλήρους αναστολής. Πλατφόρμα: Κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm Πινακίδα οδηγιών χρήσης: Η πινακίδα θα αποτελεί ξεχωριστό τμήμα του εξοπλισμού θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτη πλάκα στηριζόμενη σε ανοξείδωτο στύλο. Η πινακίδα θα απευθύνεται στο συγκεκριμένο όργανο εκγύμνασης παρέχοντας οδηγίες (λεκτικές ή με εικόνα) για τη χρήση του. Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008, Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004, ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΤΡΑΜΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Διάμετρος : 395mm περίπου Ύψος : 815 εκ. περίπου από το έδαφος

14 Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 3 ατόμων Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες Κατάλληλο και για ΑΜΕΑ Το υπαίθριο μουσικό όργανο ντραμς είναι κυκλικό τύμπανο με επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα ασφαλώς τοποθετημένο επάνω στα πλαίσιά του, έχει σχεδιαστεί για μόνιμη εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους. Αυτά τα τύμπανα δεν απαιτούν καμία προηγούμενη εμπειρία drumming, και τα παιδιά όσο και οι ενήλικες απολαμβάνουν αυτοσχεδιάζοντας με τους ήχους που παράγουν. Συντονισμένες με ακρίβεια τα υπαίθρια ντραμς διαθέτουν 6 νότες σε C-μείζονα κλίμακα. Τα ντραμς παίζονται με τα χέρια, κατά προτίμηση με χτύπημα των δαχτύλων. Ο εξοπλισμός αποτελείται από τον στύλο ο οποίος είναι ένα τρίποδο επάνω στο οποίο εδράζεται το κλειστό κυκλικό σύστημα του οργάνου. Στην επάνω επιφάνεια είναι χαραγμένες περιμετρικά οι χώροι που αφορούν στην κάθε μια από τις έξι νότες που διαθέτει. Ο εξοπλισμός είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. : ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΝΟ Πλάτος : 760mm περίπου Μήκος: 860mm περίπου Ύψος : 1260 εκ. περίπου από το έδαφος Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 3 ατόμων Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες Κατάλληλο και για ΑΜΕΑ Το υπαίθριο μουσικό όργανο μεταλλόφωνο είναι ένα κομψό και μελωδικό όργανο που έχει σχεδιαστεί για μόνιμη εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους. Παράγει 11 νότες σε C-μείζονα κλίμακα και δεν απαιτούν καμία προηγούμενη εμπειρία, και τα παιδιά οσο και οι ενήλικες απολαμβάνουν αυτοσχεδιάζοντας με τους ήχους που παράγουν. Το μεταλλόφωνο παίζεται με τη χρήση ειδικών μπαγκέτων που συνοδεύουν τον εξοπλισμό Ο εξοπλισμός αποτελείται από τον κάθετο στύλο στον οποίο προσαρμόζεται τρίποδο. Στις τρεις πάνω άκρες του τρίποδου διατάσσονται κατά μήκος (οριζοντίως) έντεκα σωλήνες διαφορετικού η μια με άλλη μήκους σωλήνες που αποτελούν και την επιφάνεια χρήσης του εξοπλισμού. Οι έντεκα σωλήνες ενώνονται στο τρίποδο (βάση) μέσω καλωδίων γαλβανισμένου χάλυβα βαρέως τύπου με επικάλυψη νάιλον. Βάση (κάθετος στύλος και τρίποδο) από σωλήνες ανοξείδωτου χάλυβα. Επιφάνεια μουσικής: Σωλήνες ανοδιωμένου αλουμινίου : ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

15 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ Πλάτος : 55 εκ. περίπου Μήκος : 190 εκ. περίπου Ύψος : 80 εκ. περίπου Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από χυτό αλουμίνιο. Η επένδυση θα αποτελείται από 6 ξύλινες δοκίδες (δύο στην πλάτη και τρεις στο καθιστικό). Η ξύλινη επένδυση θα κατασκευάζεται από επιλεγμένη ξυλεία πεύκου. Η ξυλεία που χρησιμοποιείται θα προέρχεται από επεξεργασία υψηλής πίεσης (περίπου 10 bar) μέσα σε αεροστεγή λέβητα βρασμού. O εμποτισμός, θα είναι σύμφωνος με τον κανόνα DIN , και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το UNI EN 351-1, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί το ξύλο για βιολογική χρήση επιπέδου 4 σύμφωνα με το UNI EN 335, το οποίο σημαίνει μόνιμη επαφή με το έδαφος και το νερό. Ο περαιτέρω εμποτισμός θα πραγματοποιείται με νερόλουστρο, το οποίο θα έχει ακρυλική / αλκύδια βάση χωρίς χρώμα, κάδμιο και χλώριο για την προστασία του ξύλου από τις ακτίνες UV (φωτολυτική δράση της λιγνίνης, η οποία και αποτελεί την βασική αιτία γήρανσης του ξύλου) και χρήση προϊόντων με χαμηλή επίπτωση στο περιβάλλον, τόσο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. : Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008, Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 ΚΑ ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Πλάτος : 32 εκ. περίπου Μήκος : 40 εκ. περίπου Ύψος : 145 εκ. περίπου Κάδος απορριμμάτων μεταλλικός ανακλινόμενος και αποσπώμενος, χωρητικότητας 30 λίτρων. Θα αποτελείται από το μεταλλικό στύλο και τον κυλινδρικό μεταλλικό κάδο. Ο στύλος Φ60 έχει ύψος 1450mm περίπου και θα φέρει στο επάνω μέρος διακοσμητική μεταλλική σφαίρα και στο κάτω μεταλλικό διακοσμητικό δίσκο. Ο κάδος θα είναι διαμέτρου 320mm περίπου και ύψους 460mm περίπου, με νευρώσεις και διακοσμητικές οπές κομμένες με λέιζερ. Στο κάτω μέρος θα φέρει επίσης 3 οπές για την αποστράγγιση υγρών. Η σύνδεση του κάδου με το στύλο θα γίνεται μέσω διακοσμητικής μεταλλικής τριγωνικής κατασκευής. Στο σημείο αυτό θα βρίσκεται και η κλειδαριά τριγωνικής διατομής που επιτρέπει την ανάκληση του κάδου και το εύκολο άδειασμα αλλά και την πλήρη αφαίρεση του για το καθάρισμα του εσωτερικού του Η όλη κατασκευή θα είναι ηλεκτρογαλβανισμένη και περασμένη με επικάλυψη εποξικού primer. Η κατασκευή θα βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε χρώμα RAL. : Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008, Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Πλάτος : 100 εκ. περίπου Μήκος : 10 εκ. περίπου Ύψος : 110 εκ. περίπου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ Έργο: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΧΑΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ: 150.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή: Πράσινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο Προµήθειας Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αφορά την προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδων ασφαλείας που θα τοποθετηθούν στις παιδικές χαρές που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Μελέτης : 27/2013 (Τροποποίηση της υπ αριθμ. 17/2013 μελέτης ΤΥΔΕ) ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΓΕΝΙΚΗ KAI ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. 23 %) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Χαλκίδα : 11-4 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Χαλκίδα : 11-4 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους 341 00, Χαλκίδα Τηλ: 2221355155 FAX : 2221035000 Χαλκίδα : 11-4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 28 /2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/2014 «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, πλακιδίων ασφαλείας & αστικού εξοπλισμού για δύο (2) παιδικές χαρές του Δήμου Σίφνου»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 91/12 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ 30.7135.072 «Προµήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών υτικού Παραλιακού Μετώπου Ηρακλείου» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑ 30.7135.072 «Προµήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών υτικού Παραλιακού Μετώπου Ηρακλείου» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑ 30.7135.072 «Προµήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών υτικού Παραλιακού Μετώπου Ηρακλείου» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ. Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ. Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 35.390,00 πλεον Φ.Π.Α. 23 % ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο European Standard EN 1176-1:1998, EN 1176-6:1998 - Playground Equipment - Part 1: General Safety Requirements and Test Methods και θα έχει

Πρότυπο European Standard EN 1176-1:1998, EN 1176-6:1998 - Playground Equipment - Part 1: General Safety Requirements and Test Methods και θα έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια εξοπλισµού (οργάνων παιδικής χαράς και λοιπού εξοπλισµού) για το έργο " ιαµόρφωση χώρου δηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περαία, 27.01.2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περαία, 27.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Περαία, 27.01.2015 Τίτλος: «Προμήθεια εξαρτημάτων οργάνων παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Σ.Τ.Ε.Γ. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Σ.Τ.Ε.Γ. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Σ.Τ.Ε.Γ. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Ε.Ν 1176 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Το πρότυπό ΕΝ 1176 δημιουργήθηκε με σκοπό να καθορίσει τους κανόνες ασφαλείας για τους εξοπλισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Λ. ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης Για την υλοποίηση της πράξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.greenroof.gr - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

www.greenroof.gr - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Επειδή οι παιδότοποι δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο ο αρχιτέκτονας τοπίου θα πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω και να σκεφτεί τι θα ήταν το καλύτερο για να προσφέρει στα παιδιά. Η παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΥΡΑΔΑΚΗ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002559339 2015-02-05

15REQ002559339 2015-02-05 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.973,72 ΚΑΕ 2014: 20.7135.02

Διαβάστε περισσότερα