ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 Page 1 of 6 AV.IP Construction Insulating Ltd SAFETY DATA SHEET According to 1907/2006/EC - (REACH), 453/1010/EC ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: POLYLAC MONO 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Υλικό ενός συστατικού,ελαστομερές πολυουρεθανικής βάσης για στεγανοποίηση κάθε επιφάνειας. Στοιχεία της εταιρείας / επιχείρησης ΑΒ.ΙΠ Δομικά Μονωτικά Ε.Π.Ε Βιομηχανικά και Δομικά υλικά ΕΔΡΑ-ΑΠΟΘΗΚΗ: Λ.Καραμανλή 231,Αχαρναί Τηλ.: ,fax: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Άρμα Βοιωτίας,Θέση Σταθμός τηλ.: ,fax: Τηλ. έκτακτης ανάγκης: Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ EC και την οδηγία 1999/45/EC: Xn:Επιβλαβές R 20/21/22-40: Κίνδυνος σοβαρής βλάβης όταν εισπνέεται, όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση κατάπωσης. Ύποπτο για καρκίνο. Xn:Ευαισθησία R42/43: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθησία όταν εισπνέεται και όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα. Xi; Ερεθιστικό R36/37/38: Ερεθισμός στα μάτια, στο δέρμα και το αναπνευστικό σύστημα. R10: Εύφλεκτο. 2.2 Στοιχεία επισήμανσης Σήμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. : Το προϊόν έχει εκτιμηθεί και καθοριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε./διάταγμα για επικίνδυνα υλικά. Κωδικοί και καθορισμός κινδύνου του προϊόντος : Xn Επιβλαβές Κινδύνου - τον προσδιορισμό συστατικών της επισήμανσης: m-τολυλιδένιο διισοκυανικό διφαινυλομεθάνιο, ισομερή και ομόλογα ξυλόλιο ασβεστόλιθο Φράσεις κινδύνου 10 Εύφλεκτο, 20/21/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται, όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης, 36/37/38 Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα, 40 Ύποπτο καρκινογένεσης, 42/43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα. Για την ασφάλειά σας Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, 23 Μην αναπνέετε αέριο / αναθυμιάσεις / ατμούς / εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον κατασκευαστή), 36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτικά ρούχα και γάντια, 45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν), 63 σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής: απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να ηρεμήσει. Ειδική επισήμανση ορισμένων παρασκευασμάτων: Περιέχει ισοκυανικά. Δείτε τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. 2.3 Αλλα Αποτελέσματα αξιολόγησης PBT και vpvt: -PBT:Δεν ισχύει -vpvt :Δεν ισχύει 3. ΣΥΣΤΑΣΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Χημικά χαρακτηριστικά: Μείγματα Είδος: Μείγμα: Αποτελούμενο από τα παρακάτω στοιχεία

2 Page 2 of 6 AV.IP Construction Insulating Ltd SAFETY DATA SHEET According to 1907/2006/EC - (REACH), 453/1010/EC Συστατικά CAS: EINECS: CAS: EINCS: INDEX NUMBER: CAS: EINECS: Ασβεστολιθικά Xn R22 Xi R36/37/38 Οξεία τοξ.4,h302 Ερεθισμός Δέρμ.2, H315 Οφθαλμ. Ερεθ.2, H319 STOT SE 3,H335 Ξυλόλιο Xn R20/21 Xi R38 R10 Ευφλ.Υγρό.3,H226 Οξεία τοξ.4,h312 Οξεία τοξ.4,h332 Ερεθισμός Δερμ.2,H315 Άσφαλτος Επιφάνεια με ένα κοινοτικό όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας 25-50% 20-25% 10 25%. CAS: CAS: EINECS: CAS: EINCES: INDEX NUMBER: Διισοκυανικό διφαινυλομεθάνιο,ισομερή και ομόλογα XnR XnR42/43 XiR36/37/38 Ευαισθ.Αναπν.1, H334 Οξεία τοξ.4, H332 Ευαισθ.Δέρμ.2, H315 Οφθαλμ.Ερεθ.2,H319 Αυαισθ. Δέρμ.1,H317 STOT SE,H335 Nάφθα, βαρεία υδρογόνο αποθειωμένη XnR65 N R51/53 R Ευφλ.Υγρό.3,H226 Ασφ. Τοξ.1,H304 Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 2,H411 STOT SE 3,H336 m-τολυδαίνιο διισοκυανικό T+R26 Xn R40 Xn R42/43 Xi R36/37/38 R52/53 Carc.Cat.3 Οξεία Τοξ.2,H330 Ευαισθ.Αναπν.1,H334 Καρκ.2,H351 Ευαισθ.Δέρμ.2,H315 Οφθαλμ.Ερεθ.2,H319 Ευαισθ.Δέρμ.H317 STOT SE3,H335 Υδάτ.Περ.Χρόν.Τοξ. 3,H % 1-2.5% 0.3-1% 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Τρόπος Έκθεσης Εισπνοή: Αν προσβληθεί από την έκθεση, μετακινήστε το θύμα σε καθαρό αέρα. Προβείτε εάν χρειάζεται στην χορήγηση οξυγόνου ή στην τεχνητή αναπνοή. Σε περίπτωση επιμονής ζάλης, ναυτίας ή αδυναμίας ανάκτησης αισθήσεων καταφύγετε σε ιατρική περίθαλψη. Επαφή με το Δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και άφθονο νερό. Καταφύγετε σε ιατρική περίθαλψη. Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για 20 λεπτά ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα συχνά. Καταφύγετε σε ιατρική περίθαλψη. Κατάποση: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Τα συμπτώματα που σχετίζονται με την χρήση Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. Γενικές πληροφορίες Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Μέσα πυρόσβεσης: Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης, CO2 ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. Καταπολεμήστε τις μεγαλύτερες πυρκαγιές με ψεκασμό νερού. Ακατάλληλα Μέσα πυρόσβεσης: Νερό με πλήρη εκτίναξη. Ειδικές διαδικασίες πυρόσβεσης: Συλλέξτε το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης χωριστά. Δεν πρέπει να εισέλθει στο αποχετευτικό σύστημα. Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός: Φοράτε την ειδική προστατευτική ενδυμασία πυρόσβεσης και την ατομική αναπνευστική συσκευή. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Προσωπικές προφυλάξεις: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Εκκενώστε την πρόσβαση και εφοδιάστε το προσωπικό ασφαλείας με κατάλληλη προστασία (γάντια νιτριλίου, γυαλιά, φόρμα και μπότες). Μην καπνίζετε και απομακρύνετε πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε την επαφή με χυμένο υλικό. Αποφύγετε την εισπνοή ατμών.

3 Page 3 of 6 AV.IP Construction Insulating Ltd SAFETY DATA SHEET According to 1907/2006/EC - (REACH), 453/1010/EC Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Περιορίστε και προσπαθήσετε να σταματήσετε την διαρροή του υλικού με κατάλληλα εμπόδια. Εμποδίστε την ροή προς στο σύστημα αποχέτευσης / δημόσιας ύδρευσης, έδαφος και ειδοποιείστε τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση μόλυνσης. Μέθοδοι καθαρισμού: Συλλέξτε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό με αδρανή στερεά υλικά (χώμα άμμος-πριονίδι). Χρησιμοποιείτε κατάλληλα δοχεία αποκομιδής και για τον τρόπο απαλλαγής τους ακολουθείστε τη σχετική Ελληνική νομοθεσία. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός. Δεν ξεπλένεται με νερό ή με υγρά μέσα καθαρισμού. Παραπομπή σε άλλα τμήματα Βλέπε Ενότητα 7 για πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό. Βλέπε Ενότητα 8 για πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Βλέπε Ενότητα 13 για τη διάθεση πληροφοριών. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισμός: Να εργάζεστε πάντα σε καλά αεριζόμενους χώρους. Αποφύγετε την εισπνοή ατμών και την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό και εργαλεία που δεν προκαλούν σπινθήρα. Στερεώστε κατάλληλα τα δοχεία πριν τα μεταφέρετε. Χειρίζεστε τα κενά δοχεία με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Μην τρώτε, πίνετε ή και καπνίζετε κατά τη διάρκεια εργασίας. Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε κατάλληλους περιέκτες ερμητικά κλεισμένους και σε στεγασμένους αεριζόμενους χώρους μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, ανοιχτή φλόγα. Όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να είναι γειωμένος και να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες ηλεκτρικούς κώδικες και ρυθμιστικές απαιτήσεις. Διατηρείτε τα δοχεία μακριά από παιδιά. Για δοχεία ή για επένδυση δοχείων, χρησιμοποιείτε ανοξείδωτο χάλυβα, μαλακός χάλυβας. Για δοχεία χρωμάτων χρησιμοποιείτε πυριτικός ψευδάργυρος, εποξικές ρητίνες. Αποφεύγετε τη παρατεταμένη επαφή με φυσικό καουτσούκ ή βουτυλικό ή νιτριλίου. Ιδιότητες και χρήση(εις): Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. 8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Οριακές τιμές Έκθεσης: Παρακάτω αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τις οριακές τιμές έκθεσης των συστατικών της παραγράφου 3, όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα δελτία δεδομένων ασφάλειας ξυλόλη WEL Μικρότερο χρονικό όριο: 441 mg/m³, 100 ppm Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 220 mg/m³, 50 ppm Sk; BMGV Άσφαλτος WEL Μικρότερο χρονικό όριο: 1 mg/m³ Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 220 mg/m³ διισοκυανικό διφαινυλομεθάνιο ισομερή και ομόλογα WEL Μικρότερο χρονικό όριο: 0,07 mg/m³ Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 0,02 mg/m³ Sen;as-NCO m- διισοκυανικό τολυλιδένιο WEL Μικρότερο χρονικό όριο: 0.07 mg/m³ Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 0.02 mg/m³ Sen; as NCO διλαουρικού διβουτυλοκασσιτέρου WEL Μικρότερο χρονικό όριο: 0.2 mg/m³ Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 0.1 mg/m³ as Sn;Sk Συστατικά με βιολογικές οριακές τιμές ξυλόλη BMGV 650mml/mol κρεατινίνη Μεσαίο: ουρίνη Ώρα δειγματοληψίας: post shift Παράμετρος: μεθύλιο ιππουρικού οξέως Πρόσθετες πληροφορίες: Οι τιμές που ίσχυαν κατά την διαδικασία της λήψης χρησιμοποιήθηκαν ως βάση. Αναπνευστική Προστασία: Χρησιμοποιείστε κατάλληλο εξοπλισμό αναπνευστικής προστασίας, όπως αυτοδύναμες αναπνευστικές συσκευές, κατάλληλες προσωπίδες και φίλτρα. Επιλέξτε φίλτρα κατάλληλα για οργανικά αέρια και ατμούς (σημείο βρασμού > 65 C) που ικανοποιεί την ΕΝ141 ή αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης. Προστασία των χεριών: Χρησιμοποιείστε κατάλληλα γάντια (χοντρά γάντια νιτριλίου).. Η καταλληλότητα και η αντοχή των γαντιών εξαρτάται από την εκάστοτε χρήση. Συμβουλεύεστε πάντοτε τους προμηθευτές των γαντιών. Προστασία του Δέρματος: Χρησιμοποιείστε προστατευτική ενδυμασία όπως ποδιά, μπότες ανθεκτικά στα χημικά. Όταν η χρήση έρθει σε επαφή με το δέρμα αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και άφθονο νερό. Προστασία Ματιών: Χρησιμοποιείστε γυαλιά ασφαλείας (ΕΝ 166), προστατευτικές προσωπίδες.

4 Page 4 of 6 AV.IP Construction Insulating Ltd SAFETY DATA SHEET According to 1907/2006/EC - (REACH), 453/1010/EC Μέτρα Υγιεινής: Πλένετε το μολυσμένο ρούχο πριν την επαναχρησιμοποίηση του. Αποφύγετε το κάπνισμα και κάθε είδους πηγής ανάφλεξης στους χώρους εργασίας. Χρησιμοποιείστε καλές πρακτικές προσωπικής υγιεινής πριν φάτε, πιείτε ή χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα. 9. Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες Φυσική κατάσταση (στους 20 C) Υγρό Χρώμα Μαύρο ph Δεν έχει εφαρμογή Οσμή Χαρακτηριστική Όριο οσμής Σημείο βρασμού 137 C Σημείο ανάφλεξης "flash point" 50 C Αναφλεξιμότητα Σημείο διάσπασης Δεν ισχύει Αυτανάφλεξη 500 C Εκρηκτικές ιδιότητες Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό Ωστόσο,ο σχηματισμός εκρηκτικών μειγμάτων αέρα/ατμού είναι πιθανοί Εκρηκτικά όρια(χαμηλότερα) 1.1 Vol % Εκρηκτικά όρια(υψηλότερα) 7.0 Vol % Πίεση ατμών στους 20 C 6.7 hpa Πυκνότητα 1,1-1,3 gr/mm³ Σχετική πυκνότητα Ταχύτητα εξάτμισης Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη / νερό Δεν ισχύει Ιξώδες "Brookfield, στους 25 o C" cp Δυναμικότητα Κινηματικότητα 90 s 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Σταθερότητα: Είναι σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσεως. Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται: Θερμότητα, φλόγα, σπινθήρες. Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται: Αντιδρά με ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντες και ισχυρά οξέα. Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης: Μίγματα στερεών, υγρών και αερίων συμπεριλαμβανομένου CO, CO ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οξεία τοξικότητα:ld/lc50 Τιμές σχετικές για ταξινόμηση: ξυλόλιο Από το στόμα LD mg/kg(rat) Από το δέρμα LD mg/kg(rabbit) νάφθα (πετρελαίου),βαρεία υδρογόνο αποθειωμένη. Από το στόμα LD50> 5000mg/kg(rat) Από το δέρμα LD50> 2000mg/kg(rabbit) Εισπνοή LD50/4 ώρες >5,5/4h mg/i(rat) Αρχική ερεθιστική ενέργεια στο δέρμα: Δεν προκαλεί ερεθισμό Στα μάτια :Δεν προκαλεί ερεθισμό. Ευαισθητοποίηση : Πιθανή ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται. 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Υδατική τοξικότητα: Δεν διατίθενται άλλες πληροφορίες. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης: Δεν διατίθενται άλλες πληροφορίες Βιοσυσσώρευση δυνητικών :Δεν διατίθενται άλλες πληροφορίες Κινητικότητα :Δεν διατίθενται άλλες πληροφορίες Αποτελέσματα της αξιολόγησης PBT και vpvb : Δεν ισχύει Άλλες αρνητικές επιπτώσεις: Δεν διατίθενται άλλες πληροφορίες 13. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

5 Page 5 of 6 AV.IP Construction Insulating Ltd SAFETY DATA SHEET According to 1907/2006/EC - (REACH), 453/1010/EC Απόρριψη υλικού: Μην αφήσετε το υλικό να εισέλθει στο αποχετευτικό σύστημα.για πληροφορίες ανακύκλωσης επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. Απόρριψη συσκευασιών: Ανακτήσετε ή ανακυκλώστε την συσκευασία μετά τον καθαρισμό. Τοπική νομοθεσία: Πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και νόμοι. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ADR (Χερσαία μεταφορά: Οδικώς) Κλάση: 3 Αριθμός Κινδύνου: Σύμβολο κινδύνου: 3 Κατάλληλη ονοματολογία: ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ (ΜΕΙΓΜΑ) RID (Χερσαία μεταφορά: Σιδηροδρομικώς) Κλάση: 3 Αριθμός Κινδύνου: 33 Σύμβολο κινδύνου: 3 Κατάλληλη ονοματολογία: ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ (ΜΕΙΓΜΑ) IMDG (Θαλάσσια μεταφορά) Κλάση:3 Σύμβολο κινδύνου: 3 Θαλάσσιος ρυπαντής: όχι Κατάλληλη ονοματολογία: ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ (ΜΕΙΓΜΑ ) IATA (Αεροπορικώς) Κλάση:3 Σύμβολο κινδύνου: 3 Κατάλληλη ονοματολογία: ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ (ΜΕΙΓΜΑ) 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σύμβολα: Πολύ εύφλεκτο Επιβλαβές Άλλες Φράσεις Περιέχει: Τολουόλιο Το προϊόν έχει καθοριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε/Ε στα επικίνδυνα υλικά. Χαρακτηριστικό γράμμα και καθορισμός κινδύνου προϊόντος: Xn Επιβλαβές. Πρέπει να αναφέρονται στις ετικέτες επικίνδυνα συστατικά :m-τολυδαίνιο διϊσοκυανικό Φράσεις Ασφαλούς Χρήσεις S9: Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος S23:Μην αναπνέετε αέρια, αναθυμιάσεις, ατμούς, κτλ. S25:Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. S29:Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. S36/37: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια S43:Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιήστε άμμο, διοξείδιο του άνθρακα ή πυροσβεστική σκόνη. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό. S45:Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή(αν μπορείτε δείξτε την ετικέτα) S60:Το υλικό αυτό θα πρέπει να διατίθεται ως επικίνδυνο απόβλητο. Η αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας δεν πραγματοποιήθηκε. 16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήστες επαγγελματίες / ειδικούς. Aυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεων μας. Ωστόσο αυτό δεν αποτελεί εγγύηση για κάποια ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και δεν θεσπίζει νομικά έγκυρη σχέση.

6 Page 6 of 6 AV.IP Construction Insulating Ltd SAFETY DATA SHEET According to 1907/2006/EC - (REACH), 453/1010/EC Φράσεις Ειδικών Κινδύνων: R10: Εύφλεκτο R20/21: Επιβλαβές όταν εισπνέεται και όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα. R22:Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. R26:Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται. R36/37/38: Ερεθίζει το δέρμα, τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα. R38:Ερεθίζει το δέρμα. R40:Υποπτο καρκινογέννεσης. R42/43:Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα. R48: Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση. R51/53: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον R52/53:Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R65: Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης R66: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο R67: Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη Η226:Εύφλεκτο υγρό και ατμοί. Η302:Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Η304:Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Η312:Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. Η315:Προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα. Η317:Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Η319:Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στα μάτια. Η330:Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. Η332:Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Η334:Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. Η335:Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Η336:Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Η351:Υποπτο για πρόκληση καρκίνου. Η411:Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Η412:Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Νο 1272/2008 SH502 φλόγα Εύφλ.υγρό3 Η226 Εύφλεκτο υγρό και ατμοί. SH508 Κίνδυνος για την υγεία Αυαισθ.Αναπν.1,H334 Μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα αλλεργίας ή άσθματος ή δυσκολία στην αναπνοή εάν το εισπνεύσετε. SH507 Οξεία Τοξ. Συντομεύσεις και αρκτικόλεξα ADR:Συμφωνία η οποία αφορά τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. RID: Κανονισμοί σχετικά με τη Διεθνή Μεταφορά επικίνδυνων αγαθών σιδηροδρομικώς. IMDG: Διεθνής Ναυτιλιακός κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. IATA:Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών. IATA-DGR:Κανονισμοί επικίνδυνων αγαθών από τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ) ICAO: Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας. ICAO-TI: Τεχνικές οδηγίες από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. GHS: Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων. LC50: Θανατηφόρα συγκέντρωση 50 τοις εκατό. VOC:Πτητικές οργανικές Ενώσεις (USA,EU) LD50: Θανατηφόρα δόση,50 τοις εκατό. Έκδοση MSDS Αρ.έκδοσης: 01 1 η έκδοση: Αναθεωρήθηκε: Σύμφωνα με : 2001/58/ΕC, 1999/45/ΕC, 2001/59/EC & 1907/2006/EK (L396/ ) - REACH Πληροφορίες για τον Χρήστη: Οι πληροφορίες που δίνονται στο παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν και προκύπτουν από την εμπειρία και τις γνώσεις που έχουμε αποκομίσει μέχρι σήμερα, όπως επίσης και από τα αντίστοιχα δελτία δεδομένων ασφάλειας των πρώτων υλών του προϊόντος. Δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νομικές συνέπειες. Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να ενημερώσει τον χρήστη του προϊόντος για θέματα υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος και σε καμιά περίπτωση η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη αν δεν εφαρμοστούν ή και δεν τηρηθούν ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της.

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της. 1.0 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος Μορφή προϊόντος : Υγρό μείγμα Εμπορική ονομασία : TRANSFORMER TM Κωδικός προϊόντος OREU 079 Λειτουργία του μείγματος :

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ, ΣΑΤΙΝΕ) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Οικολογικά χρώματα υδατικής βάσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AXIAL 100 EC. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

AXIAL 100 EC. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες Ημερομηνία Τροποποίησης 12.07.2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Ταυτοποίηση προιόντος Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 08-06-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 FICAM 80WP 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν FICAM 80WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05935598 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue

Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue Ημερομηνία: Αύγουστος 2012 Έκδοση: 1 Προϊόν: Χώρα: Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue Ελλάδα IQV - ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 453/2010 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOLLOY Σύρμα λέιζερ 42005 Metalle

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα