Ελληνικό ΑΕ. Hellinikon SA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικό ΑΕ. Hellinikon SA"

Transcript

1 Ελληνικό ΑΕ HELLINIKON SA Administration & Management of Hellinikon Airport ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ Διαχείριση & Αξιοποίηση Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΑΜΑ και ΣΤΟΧΟΙ 2. ΝΟΜΟΣ 4062/2012 Παρουσίαση βασικών σημείων του νόμου που αφορούν στην αξιοποίηση του ακινήτου 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΕ 3.1 Δράση 1η : Καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης του χώρου Θεσμική καταγραφή : Ενέργειες αποτύπωσης ιδιοκτησιακού και πολεοδομικού καθεστώτος, καταγραφή φορέων-χρηστών ακινήτου Χωρική καταγραφή : Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος Ιστορική καταγραφή : Κατανόηση ιστορικού του ακινήτου και χρονικών σταθμών Καταγραφή συνοπτικού χρονοδιαγράμματος διαδικασίας εγκρίσεων με βάση τον Ν.4062/ Καταγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών σε συνεργασία με Δημόσιους φορείς 3.2 Δράση 2η : Ανάλυση και κατανόηση χαρακτηριστικών και προοπτικών του ακινήτου Κατανόηση θέσης και κλίμακας Κατανόηση και απεικόνιση θεσμικών και χωρικών μεταβολών Περιβαλλοντική εκτίμηση Τρέχουσα αγορά Κατανόηση των απαραίτητων εξωτερικών έργων υποδομής 3.3 Δράση 3η : Πολεοδομικό μοντέλο Στρατηγικές και αρχές σχεδιασμού Βιώσιμες και πρότυπες υποδομές Μεικτές χρήσεις γης Μητροπολιτικό Πάρκο και ανοιχτοί χώροι Δημιουργία τοπικών κέντρων Δημογραφικά στοιχεία 3.4 Δράση 4η : Επιχειρηματικό μοντέλο και φάσεις υλοποίησης Τέσσερις οικονομικοί πυλώνες για την βιωσιμότητα της ανάπτυξης Διαγράμματα φάσεων υλοποίησης Διάγραμμα φάσεων υλοποίησης Μητροπολιτικού Πάρκου και Πράσινων Χώρων

3 1. ΟΡΑΜΑ & ΣΤΟΧΟΙ Αειφόρος προσέγγιση Για τη βιώσιμη αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού και της παράκτιας ζώνης του Αγίου Κοσμά πρέπει να εξασφαλιστεί ένα πλέγμα συγκεκριμένων στόχων: οικονομικοί στόχοι: πολεοδομικοί και αναπτυξιακοί στόχοι: 1. μεγιστοποίηση χρηματικής προκαταβολής από τον επενδυτή προς το Ελληνικό Δημόσιο, το δυνατόν συντομότερα 2. μεγιστοποίηση μελλοντικών εσόδων Ελληνικού Δημοσίου 3. άμεση οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας 1. δημιουργία ενός ανταγωνιστικού μητροπολιτικού πόλου πολλαπλών λειτουργιών, εθνικής εμβέλειας και διεθνούς αναφοράς 2. βελτίωση ποιότητας ζωής κατοίκων του Λεκανοπεδίου (δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων εργασίας, κατοικιών, κλπ) 3. εξασφάλιση μιας οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης 4. υλοποίηση παρεμβάσεων εκτός του χώρου που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη (έργα υποδομών κλπ) 5. ταχεία διεκπεραίωση του έργου επενδυτικοί στόχοι: 1. απλή διαδικασία αξιοποίησης σε όλα τα στάδια 2. ελκυστικό για τον επενδυτή κοινωνικοί στόχοι: 1. κοινωνική αποδοχή και υποστήριξη

4 1. ΟΡΑΜΑ & ΣΤΟΧΟΙ Αειφόρος προσέγγιση Αειφορική προσέγγιση Ποιότητα Ζωής Κλιματική Αλλαγή Φυσικός Κόσμος Αειφορία μέσω 4 κεντρικών αξόνων Διαχείριση Πόρων αειφορία μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη διαφύλαξη φυσικών πόρων κοινωνική ευημερία ανάπτυξη θέσεις εργασίας κοινωνική συνοχή υψηλό βιοτικό επίπεδο συνεχής εξέλιξη προς νέους τομείς καινοτομία Μια ενιαία αειφορική προσέγγιση αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο οργανώθηκαν οι δράσεις της Ελληνικό ΑΕ και ιδιαίτερα το πολεοδομικό μοντέλο που αναπτύχθηκε. Στόχος κατά την αξιοποίηση της έκτασης είναι η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στους τρεις βασικούς πυλώνες της αειφορίας, το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Η προσέγγιση έχει προσαρμοστεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τo ευρύτερο περιβάλλον της έκτασης.

5 1. ΟΡΑΜΑ & ΣΤΟΧΟΙ Αειφόρος προσέγγιση Αειφορική προσέγγιση Ποιότητα Ζωής Διαχείριση Πόρων Κλιματική Αλλαγή Φυσικός Κόσμος Αειφορία μέσω 4 κεντρικών αξόνων Συγκεκριμένες σχεδιαστικές αποφάσεις και αρχές διατρέχουν όλες τις κλίμακες του πολεοδομικού μοντέλου. Έμφαση σε Υποδομές & Κτίρια Πρόβλεψη για όλο τον κύκλο ζωής των κατασκευών

6 2. ΝΟΜΟΣ 4062/2012 Βασικά σημεία Για την Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού από το Μάρτιο 2012 ισχύει ο Ν. 4062, ΦΕΚ Α 70/ Απαιτείται: - Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά - Μικτός συντελεστής δόμησης εφαρμοζόμενος σε όλη την έκταση: 0,5-0,6. Δηλαδή τμ δόμηση. - Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης για κτίρια και εγκαταστάσεις στο σύνολο της έκτασης: 35 %. - Καθορισμός ορίων ειδικότερων ζωνών και χωρικός προσδιορισμός εκάστης ζώνης : 1. Περιοχές προς Πολεοδόμηση με Χρήσεις Γης : Αμιγής Κατοικία - Γενική Κατοικία - Περιοχές πολεοδομικού Κέντρου 2. Ζώνες Ανάπτυξης (βάσει Ν. 3986/11) με Χρήσεις Γης: Τουρισμός αναψυχή, Επιχειρηματικά πάρκα, Θεματικά πάρκα εμπορικά κέντρα αναψυχή, Χρήσεις μεταφορικών, τεχνικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδομών και λειτουργιών, Εκπαίδευση Έρευνα 3. Περιοχή Μητροπολιτικού Πάρκου και Αναψυχής: 2000 στρέμματα Πάρκου. Με χρήσεις πρασίνου, ελεύθερων χώρων, αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού, κοινωφελών λειτουργιών και πρότυπων αστικών υποδομών. 4. Εξαιρέσεις για το παράκτιο μέτωπο - Χωροθέτηση Κοινωφελών Λειτουργιών + Κοινόχρηστων χώρων κατά 50% στις περιοχές προς πολεοδόμηση - Διατήρηση Υφιστάμενων Κτιρίων και Λειτουργιών : Μουσείο Αεροπορίας στα Υπόστεγα της Αεροπορίας Κτίριο Ανατολικού Αεροσταθμού [σχεδιασμένο από τον Ε. Saarinen] Αμαξοστάσιο ΤΡΑΜ Επιτρέπεται: - Χωροθέτηση Νεκροταφείου - Χωροθέτηση Σταθμού Μεταφοράς Απορριμμάτων

7 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ Ελληνικόν ΑΕ Για την προώθηση της αξιοποίηση της έκτασης η Ελληνικόν ΑΕ υλοποίησε συγκεκριμένες δράσεις με βάση την παρακάτω μεθοδολογία. μεθοδολογία: 1 Όραμα και ανάλυση υφιστάμενων σχεδίων 2 Ανάλυση ευρύτερου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. 3 Καθορισμός Πρότασης Αξίας (Value Proposition) 4 Καθορισμός πυρήνων ανταγωνιστικότητας 5 Καθορισμός απαιτούμενων υποδομών και υποστηρικτικών έργων 6 Επεξεργασία στρατηγικής της ανάπτυξης 7 Επιλογή βέλτιστης επιχειρηματικής στρατηγικής 8 Προσδιορισμός κύριας οργανωτικής δομής 9 Ανάπτυξη μοντέλου λειτουργίας 10 Ανάπτυξη «οδικού χάρτη» υλοποίησης δράσεις: 1η : Καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης της έκτασης 2η : Ανάλυση και κατανόηση χαρακτηριστικών και προοπτικών του ακινήτου. 3η : Πολεοδομικό μοντέλο Στρατηγικές και αρχές σχεδιασμού 4η : Επιχειρηματικό μοντέλο και φάσεις υλοποίησης

8 ΔΡΑΣΗ 1η : Καταγραφή, αξιολόγηση & διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης του χώρου HELLINIKON SA

9 3.1 ΔΡΑΣΗ 1η Θεσμική καταγραφή Για την ιδιοκτησιακή & νομική ωρίμανση ακινήτου έχουν γίνει οι παρακάτω ενέργειες : 1. Αποτύπωση ιδιοκτησιακού & πολεοδομικού καθεστώτος 2. Ολοκλήρωση καταγραφής ιδιοκτησιακού καθεστώτος 3. Αποτύπωση χρηστών ακινήτου (δημόσιοι φορείς & ιδιώτες, θέση τους στο ακίνητο) 4. Διοικητικές ενέργειες και συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς για την σύσταση μιας βάσης δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΙΔΙΩΤΕΣ / ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΙΔΙΩΤΕΣ / ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΙΔΙΩΤΕΣ / ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ( ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ή ΣΤΟΝ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ) ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ / ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ H ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΟΛΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ : ΧΡΗΣΤΩΝ : 69 69

10 3.1 ΔΡΑΣΗ 1η Χωρική καταγραφή - Τοπογραφική αποτύπωση ακινήτου Το 2012 έγινε τοπογραφική αποτύπωση της έκτασης με βάση το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ87). Εντοπίστηκαν 953 κτίσματα τα οποία αποτελούν κύρια και βοηθητικά κτίρια, υπόστεγα, κτίσματα μερικώς ή σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένα, μνημεία, κλπ. Ενδεικτικές υφιστάμενες κατασκευές-κτίσματα : Ανατολικός αερολιμένας (διατηρητέο κτίριο) 2. Υπόστεγα αεροπορίας (διατηρητέο κτίριο) 3. Πρώην Αμερικάνικο κολέγιο (Pierce College) 4. Υπόστεγο Αμερικάνικης Βάσης (US hangar) 5. Ολυμπιακές εγκαταστάσεις - στάδια 6. Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας «EAKN» 7. Ολυμπιακή εγκατάσταση Μαρίνας 8. Τροχιόδρομοι Ολυμπιακός πόλος, χωροθετημένος Βορειοδυτικά του ακινήτου. Ολυμπιακή εγκατάσταση Slalom Canoe - kayak Υπόστεγα αεροπορίας (χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα κτίρια) B 7. 0m 300m 1000m 2000m Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας «EAKN», Αγίου Κοσμά, Αθλητικές εγκαταστάσεις στο παράκτιο μέτωπο.

11 : Ο Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών ανοίγει στο Ελληνικό, προάστιο της Αθήνας με διάδρομο προσγειώσεως μέτρων. Στον ίδιο χώρο εγκαθίσταται το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΥΕΘΑ) ΔΡΑΣΗ 1η Ιστορική καταγραφή - Η εξέλιξη του χώρου 1941 : Με την εισβολή των Γερμανικών στρατευμάτων κατοχής στην Αθήνα καταλαμβάνεται και το αεροδρόμιο, το οποίο χρησιμοποιείται από την γερμανική αεροπορία (Luftwaffe) σαν αεροπορική βάση : Απελευθέρωση από τους Γερμανούς : Βομβαρδισμός του χώρου του αεροδρομίου από τους Συμμάχους : O κυρίως διάδρομος επιμηκύνθηκε στα μέτρα : Σε τμήμα του χώρου εγκαθίσταται η Αμερικάνικη στρατιωτική Βάση. Tο αεροδρόμιο διαθέτει πλέον δύο διαδρόμους των μέτρων : Στην παραλία του Αγίου Κοσμά εγκαινιάζεται το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας (ΕΑΚΝ) σε σχέδια Κ. Δοξιάδη : Εγκαινιάζεται ο Ανατολικός Αεροσταθμός, ο οποίος έχει σχεδιαστεί από τον Αμερικανο- Φιλανδό αρχιτέκτονα του Eero Saarinen. Στο εξής ο Δυτικός Αεροσταθμός χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την Ολυμπιακή Αεροπορία, ενώ ο Ανατολικός Αεροσταθμός χρησιμοποιείται από τις ξένες αεροπορικές εταιρείες : O κυρίως διάδρομος επιμηκύνθηκε στα μέτρα. Όλα τα περιθώρια επεκτάσεως έχουν εξαντληθεί : Εκκενώνεται η Αμερικάνικη στρατιωτική βάση : Ένα νέο κτίριο για πτήσεις Charter χτίζεται στην περιοχή της πρώην Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης : Η γερμανική εταιρεία Hochtief επιλέγεται ως η κατάλληλη για την κατασκευή και συνιδιοκτησία του νέου αεροδρομίου της Αθήνας, το οποίο θα χωροθετηθεί στην περιοχή των Σπάτων : Σταματάει οριστικά η λειτουργία του αεροδρομίου στο Ελληνικό και το όλες οι δραστηριότητες του μεταφέρονται στο νέο αεροδρόμιο των Σπάτων 2004 : Στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού κατασκευάζονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες θα φιλοξενήσουν τα εξής αθλήματα των Ολυμπιακών αγώνων 2004 : canoe/kayak slalom, hockey, baseball, Επίσης κατασκευάζεται Ολυμπιακό κέντρο Ιστιοπλοΐας στο παράκτιο μέτωπο στην περιοχή του Αγ. Κοσμά : Οι David Serero, Elena Fernandez και Phillipe Colgnet αποτελούν την βραβευθείσα ομάδα, η οποία κερδίζει τον διεθνή διαγωνισμό για τον σχεδιασμό μητροπολιτικού πάρκου στο Ελληνικό. Παρά την επικαιροποίηση της μελέτης δυο χρόνια αργότερα η Ελληνική κυβέρνηση δεν προχωράει στην υλοποίηση της πρότασης : Ίδρυση της εταιρείας Ελληνικό Α.Ε. HELLINIKON SA 2007 : Το Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά μετατρέπεται σε ιδιωτική Μαρίνα 337 θέσεων. 2012

12 3.1 ΔΡΑΣΗ 1η Ιστορική καταγραφή - Μελέτες που εκπονήθηκαν για την αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου μετά την μετεγκατάσταση του. A. Ερευνητικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού ΜΕΛΕΤΗ : Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - ΕΜΠ Αθήνα, ΑΝΑΘΕΣΗ : Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ) ΕΚΤΕΛΕΣΗ : φάση A _ Μελέτη & Ανάλυση Υφιστάμενης κατάστασης [Μάρτιος 1996] φάση B _ Περίληψη Προκαταρκτικές προτάσεις Εναλλακτικά Σενάρια Ανάπτυξης Επιλογή Τελικής Στρατηγικής [Σεπτέμβριος 1999] φάση C _ Παρουσίαση Τελικής Στρατηγικής [απορρίφθηκε] 1995 Γ. Ερευνητικό Πρόγραμμα Ολοκλήρωση και Επικαιροποίηση του ερευνητικού προγράμματος Ανάπτυξη του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού ΜΕΛΕΤΗ : Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - ΕΜΠ Αθήνα, 2007 ΑΝΑΘΕΣΗ : Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ) ΕΚΤΕΛΕΣΗ : φάση A _ Επικαιροποίηση του ερευνητικού προγράμματος σύμφωνα με a_ τα απαιτούμενα από τον Ν. 338/95 b_ το πρώτο βραβείο του Διεθνούς Διαγωνισμού [Μάιος 2007] φάση B _ Αρχές Φορέα Διαχείρισης [Μάιος 2007] Δ. Μελέτη Γενική Διάταξη και πρόγραμμα Ανάπτυξης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού - Μητροπολιτικό Πάρκο ΜΕΛΕΤΗ : Serero and Fernandez Architects (David Serero- Elena Fernan dez) & Office of Landscape Morphology ( Philippe Coignet) Αθήνα, 2007 ΑΝΑΘΕΣΗ: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων & Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΣΤ. Ερευνητικό πρόγραμμα Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού ΜΕΛΕΤΗ : Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - ΕΜΠ Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής - Δήμοι Αργυρούπολης, Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού Αθήνα, ΑΝΑΘΕΣΗ: Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής Δήμοι Αργυρούπολης, Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού Β. Διεθνής Διαγωνισμός Ιδεών Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού και Οικιστική Ανάπτυξη ΑΝΑΘΕΣΗ: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων & Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας Αθήνα, 2003 Ε. Στρατηγικό Πολεοδομικό Μοντέλο Ανάπτυξης New Urban Centrality for Innovation ΜΕΛΕΤΗ : Josep Acebillo & BcnSuS Αθήνα, ΑΝΑΘΕΣΗ : Ελληνική Δημοκρατία

13 3.1 ΔΡΑΣΗ 1η Ιστορική καταγραφή - Ιστορικό της Ελληνικό ΑΕ 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ : Σύσταση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ. (Ν.3943/2011) ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ : Ανάληψη ευθύνης και διαχείρισης του ακινήτου ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ : Παραλαβή του αρχείου του ακινήτου από την ΚΕΔ ΑΕ : Μεταβίβαση μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ στο ΤΑΙΠΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ : Ανάληψης ευθύνης και διαχείρισης της παράκτιας ζώνης (Ν.4062/2012) ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ : Παραλαβή του αρχείου του ακινήτου από την ΕΤΑΔ ΑΕ : Παραλαβή του αρχείου της Μαρίνας Αγ. Κοσμά από την ΕΤΑΔ ΑΕ : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

14 3.1 ΔΡΑΣΗ 1η Καταγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών σε συνεργασία με Δημόσιους φορείς Αντλιοστάσιο λυμάτων ΕΥΔΑΠ Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών (ΚΕΠΑΘ) Κέντρο Διανομής - ΔΕΔΔΗΕ Η έκταση περιέχει εγκαταστάσεις υποδομών που θα πρέπει θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιοποίηση. Ενδεικτικά: - Το αμαξοστάσιο του τραμ - Κέντρο Ελέγχου εναέριου χώρου - Κέντρο Διανομής ηλεκτρικού ρεύματος -Αντλιοστάσιο λυμάτων της ΕΥΔΑΠ Επίσης περιλαμβάνονται γραμμές υψηλής τάσης, υπερυψωμένη βοηθητική γραμμή τραμ και ο σταθμός μετρό Αργυρούπολη Βοηθητική γραμμή τραμ 2. Υπόγεια καλώδια υψηλής τάσης 1. Αμαξοστάσιο τραμ 2. Κέντρο Ελέγχου εναέριου χώρου 3. Κέντρο Διανομής 4. Αντλιοστάσιο 5. Σταθμός μετρό Αργυρούπολη Βοηθητική γραμμή τραμ B Αμαξοστάσιο τραμ 0m 300m 1000m 2000m

15 ΔΡΑΣΗ 2η : Ανάλυση και κατανόηση χαρακτηριστικών και προοπτικών του χώρου HELLINIKON SA

16 3.2 ΔΡΑΣΗ 2η Κατανόηση της θέσης και της κλίμακας της έκτασης Η θέση της έκτασης συνδυάζει εγγύτητα και γρήγορη πρόσβαση: - στο κέντρο της πόλης - στον Υμηττό - στο λιμάνι του Πειραιά - στα νησιά του Αιγαίου - στην υπόλοιπη Ελλάδα - στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή μέσα σε λίγες ώρες πτήσης ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ 8 χλμ από το κέντρο Λ. Συγγρού ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Λ. Βουλιαγμένης Λ. Ποσειδώνος ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΛΙΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10 χλμ από το λιμάνι ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ GOLF Σούνιο ~1km Απόσταση από τον Υμηττό.

17 3.2 ΔΡΑΣΗ 2η Κατανόηση της θέσης και της κλίμακας της περιοχής προς ανάπτυξη Η έκταση αποτελείται από: 1. Το πρώην αεροδρόμιο με αξιοποιήσιμη έκταση 5,250,000 τμ 2. Την παράκτια ζώνη με συνολική έκταση 955,000 τμ η οποία περιλαμβάνει: i. Την Ολυμπιακή Μαρίνα του Αγίου Κοσμά ii. Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά iii. Παράκτιο μέτωπο μήκους 3,5 χλμ Συγκρίσεις: Riem Συνολική επιφάνεια της έκτασης (A+B): τ.μ. Πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού (A): τ.μ. Παράκτια ζώνη Αγ. Κοσμά (περιλαμβάνοντας Αιγιαλό και Παραλία) (B): τ.μ. Παράκτια ζώνη (περιλαμβάνοντας Αιγιαλό και Παραλία) (B.1+B.2): τ.μ. Μαρίνα (B.1): τ.μ. ΕΑΚΝ (B.2): τ.μ. πρώην Αεροδρόμιο της Riem : Monaco : Hyde Park & Kensington Gardens, Λονδίνο. Πεδίον Άρεως, Αθήνα. Έκταση: 5,60 km 2 Έκταση: 1,95 km 2 Έκταση: 2,53 m 2 Έκταση: 0,27 m 2 90% του Ελληνικού 33% του Ελληνικού 40% του Ελληνικού 4,3% του Ελληνικού

18 3.2 ΔΡΑΣΗ 2η Κατανόηση και απεικόνιση θεσμικών και χωρικών μεταβολών της έκτασης Η συνεχής και χωρίς προγραμματισμό προσθήκη χρήσεων οδήγησε στον κατακερματισμό της έκτασης σε ανεξάρτητα τμήματα διαχειριζόμενα από διαφορετικούς φορείς. Μεγάλες αλλαγές έχουν γίνει στο φυσικό ανάγλυφο και κατασκευές διαφορετικής κλίμακας βρίσκονται διεσπαρμένες σε όλο το χώρο. Τα περισσότερα από τα υφιστάμενα κτίρια δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στην σημερινή τους μορφή ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΑΚΝ ΜΕΤΑ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υφιστάμενα συρματοπλέγματα και φράχτες (Ιούνιος 2012) Ερευνητικό Πρόγραμμα, Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος - ΕΜΠ, 2011 Τοπογραφική Αποτύπωση - ΚΑΜΠΗ ΕΤΕ

19 3.2 ΔΡΑΣΗ 2η Κατανόηση και απεικόνιση θεσμικών και χωρικών μεταβολών της έκτασης Πειραιάς Κέντρο Αθήνας Κέντρο Αθήνας Β Λ. Ποσειδώνος Λ. Βουλιαγμένης Πρόσβαση στην έκταση Αεροδρόμιο Σούνιο Σούνιο 0m 300m 1000m 2000m σημεία εισόδου Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία εισόδου στην έκταση, όπου το επιτρέπουν οι περιφράξεις και οι υψομετρικές διαφορές με τις γύρω περιοχές. Η κυκλοφορία μέσα στο χώρο επίσης περιορίζεται από τους εκτεταμένους φράχτες.

20 3.2 ΔΡΑΣΗ 2η Κατανόηση και απεικόνιση θεσμικών και χωρικών μεταβολών της έκτασης μελλοντική επέκταση γραμμής τραμ «Αργυρούπολη» αμαξοστάσιο τραμ «Ελληνικό» βοηθητική γραμμή τραμ γραμμή τραμ Δημόσιες Συγκοινωνίες 0m 300m 1000m 2000m Δύο νέοι σταθμοί μετρό Αργυρούπολη και Ελληνικό βρίσκονται πάνω στο ανατολικό όριο του χώρου. Μια γραμμή τραμ κινείται παράλληλα με το δυτικό όριο. Το αμαξοστάσιο του τραμ βρίσκεται εντός της έκτασης και συνδέεται με την κύρια γραμμή μέσω βοηθητικής γραμμής που διασχίζει το ακίνητο. Επέκταση της γραμμής του τραμ προγραμματίζεται ώστε να συνδεθεί η παραλιακή γραμμή με τον νέο σταθμό μετρό Αργυρούπολη

21 45m 40m 5m 20m 50m 8m 60 m 15m 50m 20m 10m 30m 60m 25m 10m 5m Λόφος Canoe - Kayak 45m 25m 20m 30m Λόφος Χασάνι 3.2 ΔΡΑΣΗ 2η Κατανόηση και απεικόνιση θεσμικών και χωρικών μεταβολών της έκτασης Χάρτης του 1885 με τα ρέματα της περιοχής. Πηγή: UNIVERSITATSBIBLIOTHEK HEIDELBERG online archive Η έκταση έχει ήπιο ανάγλυφο με μέση κλίση 2% από τη δύση προς την ανατολή (από τη θάλασσα προς τη Λ. Βουλιαγμένης). Σε μεγάλα τμήματα του παλιού αεροδρομίου το φυσικό ανάγλυφο έχει ισοπεδωθεί πλήρως δημιουργώντας σημαντικές υψομετρικές διαφορές, κυρίως στην περίμετρο του χώρου και κοντά στον Ανατολικό Αεροσταθμό. Ιστορικοί χάρτες υποδεικνύουν πως σειρά ρεμάτων διέσχιζε το χώρο. Τα ρέματα δημιουργούσαν φυσικούς διαδρόμους που ένωναν το βουνό με τη θάλασσα. Τα περισσότερα έχουν πλέον καλυφθεί από τις αλλαγές στο ανάγλυφο που έγιναν για τις ανάγκες του αεροδρομίου.

22 3.2 ΔΡΑΣΗ 2η Κατανόηση και απεικόνιση θεσμικών και χωρικών μεταβολών της έκτασης Αλλαγές στο φυσικό ανάγλυφο έχουν γίνει και στην παράκτια ζώνη με σταδιακές προσχώσεις και λιμενικά έργα.

23 3.2 ΔΡΑΣΗ 2η Κατανόηση και απεικόνιση θεσμικών και χωρικών μεταβολών της έκτασης σκληρά δάπεδα ~60-65% χωμάτινα δάπεδα ~35-40% Στην περιοχή του αεροδρομίου μεγάλες περιοχές καλύφθηκαν με σκληρά δάπεδα (τσιμέντο, άσφαλτος) για τις ανάγκες κίνησης και στάθμευσης οχημάτων και αεροσκαφών.

24 3.2 ΔΡΑΣΗ 2η Περιβαλλοντική εκτίμηση Βασιζόμενη σε χάρτες και βιβλιογραφικές πηγές η Ελληνικόν ΑΕ εντόπισε περιοχές όπου γινόταν τακτική χρήση ρυπογόνων ουσιών και οι οποίες θα πρέπει να ελεγχθούν περαιτέρω. Εκτός από τις καταγεγραμμένες χρήσεις παράνομες δραστηριότητες, όπως μεταφόρτωση οχημάτων, ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων κ.α μπορεί να έχουν προκαλέσει ρύπανση του χώρου όσο αυτός ήταν εγκαταλελειμμένος. Η ύπαρξη επικίνδυνων υλικών σε παλιά κτίρια όπως αμίαντος θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί. 1. Δεξαμενές καυσίμων 2. Πρατήρια καυσίμων αντλίες 3. Χρωστήρια / βαφεία 4. Εργασίες με ψυκτικές - αντιδιαβρωτικές ουσίες 5. Αποθήκη τοξικών 6. Λιπαντήρια 7. Βιολογικός καθαρισμός / λύματα 8. Υποσταθμοί ΔΕΗ 9. Υπόστεγα 10. Συνεργεία 11. Βόρειο ρέμα 12. Αμαξοστάσιο 13. ΚΤΕΟ 14. Παράνομοι χώροι στάθμευσης 15. Αποθήκη οπλισμού 1995 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1998 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠ 2010 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΜΠ 2011 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΜΠΗ ΑΕ

25 3.2 ΔΡΑΣΗ 2η Κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης Αγοράς Ακινήτων Οι δυνατότητες αξιοποίησης της έκτασης είναι στενά συνδεδεμένες με την κατάσταση της οικονομίας. Η αβεβαιότητα των αγορών και η συνεχής πτώση των τιμών δημιουργούν ένα περιβάλλον υψηλού ρίσκου για επενδυτές. Η αξιοποίηση του Ελληνικού δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως έργο real estate αλλά σαν μια ανάπτυξη μικτών χρήσεων γης με δημόσιες και εξειδικευμένες λειτουργίες που θα αυξήσει την την ανταγωνιστικότητα της Αθήνας σε διεθνές επίπεδο. Δεν υπάρχει εγχώρια αγορά για κατοικίες, γραφεία, καταστήματα Οι τιμές πέφτουν, μικρή πιθανότητα να επιτευχθούν οι στόχοι και οι προβλέψεις του επιχειρηματικού σχεδίου. Η οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα δημιουργούν συνθήκες υψηλού ρίσκου για τους επενδυτές. Δεν υπάρχει σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Όγκος συναλλαγών ακινήτων στην Ευρώπη Οι συνθήκες υψηλού ρίσκου και έλλειψης αγοράς θα προσελκύσουν κερδοσκόπους που θα δεσμεύσουν την έκταση για μεταγενέστερη αξιοποίηση Το υψηλό ρίσκο θα μείωση τη μελλοντική αξία του έργου και το κέρδος του Ελληνικού Κράτους Η σημερινή κατάσταση της Αγοράς Επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα (δις ευρώ)

26 3.2 ΔΡΑΣΗ 2η Κατανόηση των απαραίτητων εξωτερικών έργων υποδομής Διευρευνούνται τα απαραίτητα οδικά έργα για τη σύνδεση του Ελληνικού και των Νοτίων Προαστίων με το Αεροδρόμιο, τον Πειραιά και τα Βόρεια Προάστια.

27 ΔΡΑΣΗ 3η : Πολεοδομικό Μοντέλο Ανάπτυξης HELLINIKON SA

28 HELLINIKON SA

29 3.3 ΔΡΑΣΗ 3η Βιώσιμες και πρότυπες υποδομές και δίκτυα ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΣ Η σημερινή Λ. Ποσειδώνος περιορίζει και απομονώνει την παραλιακή ζώνη. 2,900m x 2 Η αξία και η έκταση του παράκτιου μετώπου αυξάνεται ενώ διπλασιάζεται το μέτωπο με όψη πάνω στη νέα θέση της Λ. Ποσειδώνος Προτείνεται η εκτροπή της κυκλοφορίας σε νέο άξονα επί του υφιστάμενου τροχιόδρομου. Η παλιά χάραξη διατηρείται σαν δρόμος ήπιας κυκλοφορίας.

30 3.3 ΔΡΑΣΗ 3η Βιώσιμες και πρότυπες υποδομές και δίκτυα Κάνναβος 300 μέτρων = ~4 λεπτά περπάτημα. Αναπτύσσεται πυκνό δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατόδρομων σε συνδυασμό με πολλαπλά σημεία ενδιαφέροντος και δραστηριοτήτων. Δημιουργείται έτσι ένα ενδιαφέρον και ασφαλές περιβάλλον για τους πεζούς.

31 3.3 ΔΡΑΣΗ 3η Βιώσιμες και πρότυπες υποδομές και δίκτυα Κυκλοφοριακή οδική σύνδεση με τις γύρω περιοχές. «Αργυρούπολη» «Ελληνικό» Η εξασφάλιση εύκολης και γρήγορης πρόσβασης σε τις περιοχές της έκτασης με ελάχιστη χρήση ΙΧ είναι κύριο ζητούμενο του σχεδιασμού. Η οδική σύνδεση με τις γύρω περιοχές αποκαθίσταται όσο επιτρέπουν οι υφιστάμενες υψομετρικές διαφορές. Τα υφιστάμενα δίκτυα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (τραμ, μετρό, λεωφορεία) επεκτείνονται (επέκταση γραμμή τραμ, νέες λεωφορειακές γραμμές) και ενισχύονται με χώρους στάθμευσης, σταθμούς μετεπιβίβασης κλπ. Μέσα σταθερής τροχιάς και απαιτούμενες εγκαταστάσεις λειτουργίας τους. ηλεκτροκίνητα λεωφορεία μετρό χώρος στάθμευσης Τραμ αμαξοστάσιο τραμ ελικοδρόμιο

32 3.3 ΔΡΑΣΗ 3η Βιώσιμες και πρότυπες υποδομές και δίκτυα Πρότυπες αστικές υποδομές και δίκτυα προβλέπονται με στόχο τη: μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ανάπτυξης ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων κοινωνική αποδοχή και ευαισθητοποίηση αύξηση ανταγωνιστικότητας πόλης βελτίωση ποιότητας ζωής κατοίκων Ενδεικτικά οι υποδομές περιλαμβάνουν χώρους και δίκτυα διαχείρισης απορριμμάτων, ενέργειας, νερού κλπ. Προωθείται η ανακύκλωση νερού, υλικών και η αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΙΟΣ ΕΔΑΦΟΣ ΦΥΤΑ ηλιακή ενέργεια γεωθερμία βιομάζα ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ άρδευση λίπανση βελτίωση μικροκλίματος O 2 παραγωγή θέρμανση χώρων δροσισμός χώρων φωτισμός χώρων ζεστό νερό χρήσης ηλεκτρική ενέργεια ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ οργανικά απορρίμματα αστικά λύματα εκπομπές CO 2 μείωση ψυκτικών φορτίων Εγκαταστάσεις διαχείρισης λυμάτων και απορριμμάτων - ανακύκλωσης. Η αλληλεξάρτηση πάρκου και αστικής ανάπτυξης για ισορροπημένη διαχείριση πόρων.

33 3.3 ΔΡΑΣΗ 3η Μητροπολιτικό πάρκο και ανοιχτοί χώροι 5% πεζόδρομοι - ποδηλατόδρομοι 13 % κτίρια 16 % δρόμοι 30 % ανοιχτοί ιδιωτικοί χώροι 36 % ανοιχτοί δημόσιοι χώροι Συνολική επιφάνεια της έκτασης Open Public Areas (Parks, Streams,Open public Space,Beach area, Foreshore area) Open Private Areas Building Coverage Main Pedestrians Axes & Bicycle Lanes Roads Επιφάνεια (m 2 ) % Ανοιχτοί δημόσιοι χώροι (Πάρκα, Ρέματα, Αιγιαλός και Παραλία κλπ) % Ανοιχτοί ιδιωτικοί χώροι % Κάλυψη κτιρίων % Ποδηλατόδρομοι και πεζόδρομοι % Δρόμοι % Κύρια σχεδιαστική στρατηγική είναι η δημιουργία ζωντανών πράσινων χώρων. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται: Αναβίωση δύο υφιστάμενων υδατορεμάτων Δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου και πολλών μικρότερων χώρων πρασίνου Σχεδιασμός νέας τυπολογίας οικοδομικών τετραγώνων με αυξημένη επιφάνεια πρασίνου.

34 3.3 ΔΡΑΣΗ 3η Μητροπολιτικό πάρκο και ανοιχτοί χώροι - Διαχείριση Κλίματος και Υποστήριξη Βιοποικιλότητας Τα όμβρια ύδατα συλλέγονται και διοχετεύονται προς την θάλασσα Κύριοι άνεμοι ψύχονται από την φύτευση του Πάρκου Εκτεταμένες χωμάτινες και φυτεμένες επιφάνειες: δημιουργία χώρων αναψυχής αισθητική αναβάθμιση του αστικού χώρου, βελτίωση μικροκλίματος απορρόφηση του βρόχινου νερού αναπλήρωση του υδροφόρου ορίζοντα προστασία του εδάφους Η επιφανειακή απορροή υδάτων ελαχιστοποιείται από τις υδατοπερατές επιφάνειες προς Υμηττό Θάλασσα Δημιουργούνται πράσινοι διάδρομοι και συνδέσεις μεταξύ των ανοικτών χώρων, ιδιαίτερα κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη βιοποικιλότητα Για όλους τους πράσινους χώρους προτείνεται η χρήση Μεσογειακών φυτών, ανθεκτικών στις τοπικές συνθήκες. Αποκατάσταση των ρεμάτων: διαχείριση των ομβρίων δημιουργία νέων οικοσυστημάτων

35 3.3 ΔΡΑΣΗ 3η Μητροπολιτικό πάρκο και ανοιχτοί χώροι Σύγκριση έκτασης Ελληνικού με άλλα αστικά πάρκα: Πάρκο Αντώνης Τρίτσης, Αθήνα ~ m2 60% Μητροπολιτικού Πάρκου Πεδίον Άρεως (χωρίς το Πάρκο Ευελπίδων), Αθήνα ~ m2 13% Μητροπολιτικού Πάρκου Εθνικός Κήπος (χωρίς το Ζάππειο), Αθήνα ~ m2 Το Μητροπολιτικό Πάρκο τοποθετείται στο βόρειο μέρος της έκτασης όπου συγκεντρώνονται οι περισσότερες χωμάτινες επιφάνειες. 8% Μητροπολιτικού Πάρκου

36 3.3 ΔΡΑΣΗ 3η Μητροπολιτικό πάρκο και ανοιχτοί χώροι Το σχήμα του αστερία αυξάνει σημαντικά την περίμετρο του πάρκου, τις περιοχές που εφάπτονται σε αυτό και την αλληλεπίδραση του με την πόλη. Αντίστοιχα οι χτισμένες περιοχές που εισχωρούν μέχρι το κέντρο του Πάρκου αυξάνουν την προσβασιμότητα αλλά και την αίσθηση ασφάλειας των επισκεπτών. Εάν το Πάρκο είχε ΚΥΚΛΙΚΟ σχήμα: επιφάνεια: τμ περίμετρος: μ Ενώ το Πάρκο σε σχήμα ΑΣΤΕΡΙΑ: επιφάνεια : τμ περίμετρος: μ +230% Η ενοποίηση της παράκτιας ζώνης τονίζεται με τη δημιουργία κεντρικού παραλιακού πεζοδρόμου. Απελευθέρωση παραλιακού μετώπου και δημιουργία διαδρομής παραθαλάσσιου περιπάτου

37 3.3 ΔΡΑΣΗ 3η Μητροπολιτικό πάρκο και ανοιχτοί χώροι - Αθλητικό κέντρο ΕΑΚΝ Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας μεταφέρονται εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου. Τονίζεται έτσι ο χαρακτήρας του Πάρκου ως χώρος αναψυχής και αθλητισμού ενώ απελευθερώνεται το παραλιακό μέτωπο. Υφιστάμενες εγκαταστάσεις ΕΑΚΝ: 1 Αίθουσα Ενδυνάμωσης 1 Αίθουσα Ενόργανης Γυμναστικής 1 Αίθουσα Πυγμαχίας 1 Αίθουσα Πάλης 1 Αίθουσα Άρσης Βαρών 4 Γήπεδα Καλαθοσφαίρισης 1 Γήπεδο Τένις 1 Γήπεδο Χόκεϋ 5 Κολυμβητικές Δεξαμενές 2 Προπονητήρια Στίβου 4 Γήπεδα Ποδοσφαίρου 4 Γήπεδα Ποδοσφαίρου 5x5

38 3.3 ΔΡΑΣΗ 3η Μεικτές χρήσεις γης ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ FORMULA 1 ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ

39 23 % 3.3 ΔΡΑΣΗ 3η Μεικτές χρήσεις γης Λειτουργίες και δραστηριότητες συνδυάζονται στο αστικό μοντέλο με στόχο την: - προώθηση οικονομικών συνεργειών - δημιουργία ασφαλούς και ζωντανού αστικού περιβάλλοντος - δημιουργια συνεκτικών κοινοτήτων - ανάπτυξη αυτόνομων γειτονιών 20 % 17% Χρήσεις Γης RESIDENTIAL USES 5% TOURISM HEALTH & PROVISION 1% 1% BUSINESS 2% MIXED USE 6% EDUCATION & RESEARCH 3% CULTURE AMENITIES 2% 0,3% COMMERCE 1% LEISURE 3% SPORTS 5% INFRASTRUCTURE 20% METROPOLITAN PARK GREEN AREAS & STREAMS 11% OPEN SPACES(PARKS, STREAMS, OPEN PUBLIC SPACE) 23% 17 % 11 % 6 % 5 % 3 % 1 % 1 % 2 % 0,3 % 2 % 1 % 3 % 5 % κατοικία τουρισμός υγεία & πρόνοια γραφεία μικτής χρήσης εκπαίδευση & έρευνα πολιτισμός υπηρεσίες εμπόριο αναψυχή αθλητισμός υποδομές ανοιχτοί χώροι μητροπολιτικού πάρκου ανοιχτοί δημόσιοι χώροι δρόμοι / πεζόδρομοι CIRCULATION: PEDESTRIANS & ROADS RESIDENTIAL USES TOURISM HEALTH & PROVISION BUSINESS MIXED USE EDUCATION & RESEARCH CULTURE AMENITIES COMMERCE LEISURE SPORTS INFRA Δόμημένη επιφάνεια Χρήσεων 1% 9% % 8% 8 % distributed in each use (40% residential, 40% business and offices, 10% leisure and 10% commerce κατανεμημένη δόμηση _40% κατοικία _ 40% γραφεία _ 10% αναψυχή _ 10% εμπόριο 0,3% 2% 1% 0 % 0 % 0 % 5% % 4% % 6% % 7% 56% %

Βασικές αρχές σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού

Βασικές αρχές σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος Βασικές αρχές σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού Ερευνητικό Πρόγραμμα Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 www.euroconsultants.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2014. Περιεχόμενα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2014. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Τοπική συμβολή στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή... 2 2. Τοπικές Μεταφορές... 6 3. Πράσινες αστικές περιοχές που ενσωματώνουν την αειφόρο χρήση γης...13 4. Φύση και βιοποικιλότητα...23 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΙ,, ΔΕΚΕΜΒΡΙΙΟΣ 22001122 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ

ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 155 ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ (Περίληψη Διπλωματικής) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ Επιβλέποντες καθηγητές: Εύη Αθανασίου Νίκος Κομνηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση URBAN GREEN AS A KEY FOR SUSTAINABLE CITIES Γεωγραφικά και πληθυσµιακά χαρακτηριστικά πόλης: Η πόλη του Βόλου ανήκει στις έξι µεγαλύτερες πόλεις του ελληνικού χώρου (πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ Η Αθήνα ανακτά το θαλάσσιο µέτωπο της Η Αθήνα στην πρόσφατη ιστορία της επέλεξε, χωρίς σχεδιασµό, να αναπτυχθεί προς τα βόρεια και τα Μεσόγεια απαξιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΚΑ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΚΤΩ ΚΥΚΛΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενωµένοι Σχεδιάζουµε. Γιώργος Πατούλης Υποψήφιος Δήμαρχος Αμαρουσίου

Ενωµένοι Σχεδιάζουµε. Γιώργος Πατούλης Υποψήφιος Δήμαρχος Αμαρουσίου Ενωµένοι Σχεδιάζουµε Το πρόγραμμα του Συνδυασμού μας «Μαρούσι Ανθρώπινη Πόλη» είναι αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού από εξειδικευμένους επιστήμονες, αλλά και ενός ευρύτατου δημόσιου διαλόγου με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Παράρτημα Δράμας Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΕΚ 2012-1 - ΕΙΣΑΓΩΓΉ...5 ΦΥΣΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ...12 Φυσικός Πλούτος, Γεωμορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Δ Η Μ Ο Σ Ν Ε Α Σ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Α ΦΑΣΗ Έκθεση Περιβαλλοντικής Αποτίμησης Ιούλιος 2009 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010 ΓΕΡΑΚΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Τοπικές Πολιτικές του Δήμου Αμαρουσίου

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Τοπικές Πολιτικές του Δήμου Αμαρουσίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Τοπικές Πολιτικές του Δήμου Αμαρουσίου Επιβλέπων Ν. Χλέπας Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης...

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... 144 Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής... 146 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

10.9 Ναρκωτικά... 63 11. ΠΑΙΔΕΙΑ... 64 11.1 Αειφόρο Σχολείο και Αυτοδιοίκηση... 64 12. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΘΕΣΙΝΟΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ...

10.9 Ναρκωτικά... 63 11. ΠΑΙΔΕΙΑ... 64 11.1 Αειφόρο Σχολείο και Αυτοδιοίκηση... 64 12. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΘΕΣΙΝΟΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ... 1 2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ... 8 3. ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΜΕ... 11 1.1 Δημοκρατία... 11 1.2 Δημόσιος Έλεγχος και Διαφάνεια... 12 1.3 Συμμετοχικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» Παραδοτέο 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» ΜΑΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣERROR! BOOKMARK NOT

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΦ-00Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014

ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΦ-00Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανά χείρας έκθεση αποπειράται να παρουσιάσει, να γνωστοποιήσει και, ταυτοχρόνως, να συγκεράσει τις θέσεις προτάσεις όλων συνολικά των κατατεθειμένων παρεμβάσεων στο Δημόσιο Διάλογο «Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φυσικό περιβάλλον Περιαστικό πράσινο 1 Προστασία περιβάλλοντος 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φυσικό περιβάλλον Περιαστικό πράσινο 1 Προστασία περιβάλλοντος 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φυσικό περιβάλλον Περιαστικό πράσινο 1 Προστασία περιβάλλοντος 3 Δομημένο περιβάλλον Χωροταξική και οικιστική οργάνωση 5 Χωροταξική οργάνωση 6 Βασικές χρήσεις γης 6 Χώροι πρασίνου 6 Ασυμβατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στο σχέδιο νόμου. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στο σχέδιο νόμου. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στο σχέδιο νόμου Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής Παράρτημα Ι Άρθρο 4, Παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα