ΠOΛYMEPH. Έτσι τα πολυµερή σε πολλές περιπτώσεις είχαν συγκριτικά πλεονεκτήµατα ως προς τα παραδοσιακά υλικά, όπως γυαλί, ξύλο, µέταλλο, δέρµα κ.α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠOΛYMEPH. Έτσι τα πολυµερή σε πολλές περιπτώσεις είχαν συγκριτικά πλεονεκτήµατα ως προς τα παραδοσιακά υλικά, όπως γυαλί, ξύλο, µέταλλο, δέρµα κ.α."

Transcript

1 ΠOΛYMEPH Aπό των αρχαιοτάτων χρόνων είναι γνωστή η χρήση από τον άνθρωπο των φυσικών πολυµερών, όπως πρωτεϊνών και πολυσακχαριτών στη διατροφή του, καθώς και µαλλιού, δέρµατος, βαµβακιού και ξύλου για την κάλυψη διάφορων αναγκών του. Mόλις όµως κατά τη διάρκεια του προηγούµενου αιώνα ο άνθρωπος παρασκεύασε καουτσούκ (1839), νιτροκυτταρίνη (1846), κελλουλοΐτη (1868), ίνες ραιγιόν (χαλκαµµωνίας 1890 και βισκόζης 1892) τροποποιώντας φυσικά πολυµερή. Το 1907 άρχισαν να παρασκευάζονται τα καθαρά συνθετικά πολυµερή µε πρώτο το βακελίτη και το 1919 την οξική κυτταρίνη. Kυρίως όµως µε το B παγκόσµιο πόλεµο και την ανάπτυξη της πετροχηµείας (παραγωγή πρώτων υλών από το πετρέλαιο), ακολούθησε η παραγωγή πολυµερών µε τα γνωστότερα το πολυστυρένιο (1930), τα ακρυλικά (1931), το PVC (1931), το νάυλον (1939), τις πολυουθρεθάνες (1943), τους πολυεστέρες (1946) και τις ρητίνες (1946). Η παραγωγή συνθετικών πολυµερών συνεχίζεται µέχρι σήµερα µε νέα πολυµερή υλικά, όπως πολυπροπυλένιο, αραµίδια κ.ά. µε αποτέλεσµα το χαρακτηρισµό του 20 ου αιώνα ως αιώνα των πολυµερών από πλευράς υλικών. Η µεγάλη ανάπτυξη της βιοµηχανίας των πολυµερών οφείλεται στη δυνατότητα να επιτυγχάνεται η παραγωγή πολυµερών µε επιθυµητές ιδιότητες, όπως π.χ. µικρή πυκνότητα, θερµική αγωγιµότητα, µεγάλη αντοχή στην τριβή και την κρούση, καλή αντοχή στα χηµικά και εύκολη µορφοποίησή τους. Έτσι τα πολυµερή σε πολλές περιπτώσεις είχαν συγκριτικά πλεονεκτήµατα ως προς τα παραδοσιακά υλικά, όπως γυαλί, ξύλο, µέταλλο, δέρµα κ.α. εν πρέπει βέβαια να ξεχνούµε και ορισµένα µειονεκτήµατά τους, όπως η παρουσία τοξικών βοηθητικών ενώσεων απαραιτήτων στην παραγωγή τους, η µικρή θερµική αντοχή τους, και σηµαντικές δυσκολίες στη διάσπαση και την ανακύκλωσή τους. Πολυµερές είναι σύµφωνα µε τον επίσηµο ορισµό, κάθε ουσία, που τα µόριά της αποτελούνται από επανάληψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ατόµων ή οµάδων ατόµων και ονοµάζονται δοµικές µονάδες. Aυτές ενώνονται µεταξύ τους µε οµοιοπολικό δεσµό και σε τέτοιο µεγάλο αριθµό, που η ουσία να παρουσιάζει ένα σύνολο ιδιοτήτων που παραµένει πρακτικά αµετάβλητο, αν προσθέσουµε ή αφαιρέσουµε µία ή και περισσότερες δοµικές µονάδες. 28

2 Tα πολυµερή είναι µόρια πολύ µεγάλου µοριακού βάρους, τα οποία αποτελούνται από επαναλαµβανόµενες δοµικές µονάδες. Oι ενώσεις από τις οποίες παράγονται τα πολυµερή ονοµάζονται µονοµερή. Tο πολυµερές µπορεί να προκύψει από την αντίδραση σύνδεσης πολλών µικρών µορίων δηλαδή ενός, δύο ή και περισσότερων µονοµερών. Tο µονοµερές όµως για να είναι πρώτη ύλη ενός πολυµερούς πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο δραστικές οµάδες (καρβοξύλιο, υδροξύλιο, αµινοοµάδα) ή να έχει ένα τουλάχιστον διπλό δεσµό, ή να µπορεί να δώσει αντίδραση συµπύκνωσης (π.χ. φαινόλη και φορµαλδεΰδη δίνουν ρητίνη). O αριθµός των δοµικών µονάδων του πολυµερούς ονοµάζεται βαθµός πολυµερισµού και είναι το πηλίκο του µοριακού βάρους του πολυµερούς διά του µοριακού βάρους της δοµικής µονάδας του. Tα πολυµερή µπορεί να ταξινοµηθούν µε διάφορους τρόπους, όπως ανάλογα µε την προέλευσή τους, τη χηµική τους σύσταση και δοµή, τον τρόπο µορφοποίησης και τη χρήση τους. Kατά την ταξινόµησή τους ως προς την προέλευση διακρίνονται σε φυσικά πολυµερή (άµυλο, κυτταρίνη, πρωτεΐνες κ.λ.π.), σε φυσικά τροποποιηµένα πολυµερή (ραιγιόν, νιτρική και οξική κυτταρίνη κ.ά.) και σε συνθετικά πολυµερή (πολυαιθυλένιο, νάυλον, πολυβινυλοχλωρίδιο κ.ά.). Kατά την ταξινόµησή τους ως προς τον τρόπο µορφοποίησης διακρίνονται σε θερµοπλαστικά και θερµοσκληρυνόµενα - ρητίνες. α) θερµοπλαστικά Aπό χηµική σύνταξη ανήκουν στα γραµµικά πολυµερή και τυπικό παράδειγµα είναι το πολυαιθυλένιο, το οποίο προκύπτει από µόρια αιθυλενίου που ενώνονται µεταξύ τους σε µακριές αλυσίδες. Eίναι πολυµερή που µε τη θέρµανση γίνονται µαλακά και µε τη βοήθεια πίεσης µορφοποιούνται σε διάφορα σχήµατα. H διαδικασία αυτή γίνεται µέσα σε καλούπια και µετά το σχηµατισµό και την ψύξη των αντικειµένων διατηρούν το σχήµα τους και τις φυσικές και χηµικές τους ιδιότητες. Σε αυτά υπάγονται το νάυλον, το PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο), οι πολυεστέρες κ.ά. 29

3 β) θερµοσκληρυνόµενα - ρητίνες Eίναι πολυµερή αποτελούµενα από µακριές αλυσίδες, που κατά τη µορφοποίησή τους γίνεται και αντίδραση µε επίδραση θερµότητας, πίεσης και καταλύτη, οπότε δηµιουργούνται διασταυρούµενοι δεσµοί (γέφυρες) και έτσι όλο το υλικό είναι σκληρό και εύθραυστο. Tα πολυµερή αυτά δεν µπορούν να επανέλθουν στην αρχική τους µορφή. Παραδείγµατα τέτοιων πολυµερών είναι ο εβονίτης οι εποξειδικές και άλλες ρητίνες. Tέλος µπορεί να ταξινοµηθούν ως προς τη χρήση τους και τις εφαρµογές τους σε: α) πλαστικά (30 %) για παραγωγή υλικών, όπως σωλήνων, φύλλων, β) υφάνσιµες ίνες (17 %), γ) ελαστοµερή (10 %) για παραγωγή ελαστικών αυτοκινήτων, δ) επικαλυπτικά επιφανειών (βερνίκια, 8 %), ε) συγκολλητικές ύλες (κόλλες, 5 %) και άλλες ενώσεις µικρότερης σηµασίας. Τα ελαστοµερή είναι εύκαµπτα πολυµερή που µπορούν να εκταθούν στο διπλάσιο µήκος τους µε την επίδραση κάποιας δύναµης και να επανέλθουν γρήγορα στο αρχικό τους µήκος, όταν αποµακρυνθεί η δύναµη έλξης τους. Παραδείγµατα ελαστοµερών είναι το φυσικό ελαστικό, το συνθετικό πολυβουταδιένιο, οι σιλικόνες, οι πολυουρεθάνες κ.ά. H κατάταξή τους ως προς τη χηµική τους δοµή µπορεί να τα διακρίνει σε οργανικά (άτοµα άνθρακα και άλλα στοιχεία, όπως N, O, S), ανόργανα (άλλα στοιχεία εκτός του άνθρακα) και οργανοµεταλλικά. Συνήθως τα εµπορικά πολυµερή είναι µίγµατα πολυµερών και βοηθητικών υλικών (πρόσθετων) µε τα οποία αναµιγνύονται πριν από τη µορφοποίησή τους µε σκοπό τη βελτίωση των ιδιοτήτων τους. Aνάλογα µε το αποτέλεσµα που επιφέρουν τα πρόσθετα χαρακτηρίζονται ως πληρωτικά υλικά, ενισχυτικά και συνδετικά µέσα, πλαστικοποιητές, σταθεροποιητές, επιβραδυντές καύσης, αντιστατικά, χρωστικές και άλλα µικρότερης σηµασίας, όπως λιπαντικά, συντηρητικά και διογκωτικά. Τα πληρωτικά, ενισχυτικά και συνδετικά µέσα µειώνουν το κόστος και βελτιώνουν την αντοχή τους. Oι πλαστικοποιητές κάνουν ευκολότερη τη µορφοποίηση του πλαστικού µε το να το κάνουν εύκαµπτο και µαλακό, οι σταθεροποιητές το προστατεύουν από την επίδραση της θερµότητας, του οξυγόνου και της υπεριώδους ακτινοβολίας και επιβραδύνουν την αποικοδόµησή του. Οι επιβραδυντές καύσης βελτιώνουν την αντοχή στην καύση, τα αντιστατικά εξουδετερώνουν το στατικό ηλεκτρισµό που αναπτύσσεται στην επιφάνειά τους και οι χρωστικές βάφουν τα πολυµερή σε βάθος ή και επιφανειακά. 30

4 Aντιδράσεις πολυµερισµού Πολυµερισµός προσθήκης Tα πολυµερή της κατηγορίας αυτής σχηµατίζονται µε αντιδράσεις προσθήκης µεταξύ των µονοµερών, που είναι µόρια µε διπλούς δεσµούς. Για παράδειγµα το πολυαιθυλένιο (PE) σχηµατίζεται µε πολυµερισµό του αιθυλενίου και το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) συντίθεται µε πολυµερισµό του βινυλοχλωριδίου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως τα συνθετικά πολυµερή και ένα µικρό µέρος των φυσικών πολυµερών. Πολυµερισµός συµπύκνωσης Οι αντιδράσεις αυτές γίνονται µε απόσπαση µορίων νερού, συνήθως µε εστεροποίηση, αντίδραση αµινοξέων, αντίδραση δικαρβονικών οξέων µε διαµίνες κ.α. Στα πολυµερή συµπύκνωσης ανήκουν ένα ποσοστό των συνθετικών και το µεγαλύτερο µέρος των φυσικών πολυµερών (µαλλί, βαµβάκι, µετάξι). Kυριότερα παραδείγµατα συνθετικών πολυµερών συµπύκνωσης είναι τα πολυαµίδια, οι πολυεστέρες, οι πολυουρεθάνες, οι ρητίνες φαινόλης - φορµαλδεΰδης κ.ά. Oι πολυεστέρες παρασκευάζονται µε εστεροποίηση δικαρβονικών οξέων και διολών ανάλογα µε την παρασκευή απλών εστέρων από οξύ και αλκοόλη. Eπίσης τα πολυαµίδια παρασκευάζονται µε πολυσυµπύκνωση δικαρβονικού οξέος και διαµίνης και οι ρητίνες µε πολυσυµπύκνωση φαινόλης και φορµαλδεΰδης. Σήµερα οι πολυµερισµοί λαµβάνοντας υπόψη το µηχανισµό και την κινητική τους διακρίνονται σε σταδιακούς και σε αλυσιδωτούς πολυµερισµούς. Σταδιακοί χαρακτηρίζονται αυτοί που το µοριακό βάρος των µακροµορίων αυξάνεται αργά και σταδιακά µε την πάροδο του χρόνου και όλα τα µόρια των µονοµερών συµµετέχουν στην αντίδραση από την αρχή, µε σχηµατισµό διµερών τριµερών, τετραµερών κ.ά., ενώ το µονοµερές εξαντλείται σχεδόν µόλις αρχίσει ο πολυµερισµός. Οι αλυσιδωτοί πολυµερισµοί χαρακτηρίζονται από την παρουσία ενός µικρού αριθµού ενεργών κέντρων που προστίθενται στα µονοµερή και κάποια µόρια αποκτούν σηµαντικό µέγεθος από την αρχή του πολυµερισµού και σε αντίθεση µε τους σταδιακούς πολυµερισµό το µονοµερές εξακολουθεί και υπάρχει µέχρι το τέλος του πολυµερισµού. 31

5 YΦANΣIMEΣ INEΣ Oι υφάνσιµες ίνες είναι εύκαµπτα, στερεά, ανθεκτικά, κυρίως οργανικά φυσικά (ζωϊκά ή φυτικά), τροποποιηµένα φυσικά ή συνθετικά πολυµερή, που έχουν µήκος πολύ µεγαλύτερο από το πάχος τους. Στις φυσικές φυτικές ίνες υπάγονται το βαµβάκι, το λίνο, η γιούτα, το σίζαλ, το ραµί, το καπόκ και το καννάβι, στις ζωικές το µαλλί και το µετάξι, ενώ στις τροποποιηµένες φυσικές ίνες (man - made fibres, τεχνητές) οι οξικοί εστέρες της κυτταρίνης, το τεχνητό µετάξι (ραιγιόν) κ.ά. Συνθετικές υφάνσιµες ίνες είναι κυρίως οι πολυεστέρες (PET, Terylene, Dacron, Diolen, Trevira), τα πολυαµίδια (νάυλον 6, νάυλον 6. 6, νάυλον κ.ά.), τα πολυακρυλικά (συµπολυµερή ακρυλονιτριλίου, Orlon, Acrilan, Courtelle), τα ελαστοµερή πολυουρεθάνης (Lycra) κ.ά. Στις ανόργανες φυσικές υφάνσιµες ίνες υπάγεται ο αµίαντος, η χρήση του οποίου όµως σήµερα αποφεύγεται λόγω δυσάρεστων επιπτώσεών του στον ανθρώπινο οργανισµό (αµιάντωση). Oι υφάνσιµες ίνες και συνεπώς και τα υφάσµατα και ενδύµατα, που προέρχονται από αυτές, πρέπει να εκπληρώνουν βασικές προδιαγραφές και απαιτήσεις των καταναλωτών, που χρόνο µε το χρόνο διαφοροποιούνται. Έτσι αυτοί που σχεδιάζουν τα υφάσµατα και τα ενδύµατα του αύριο µας εκπλήσσουν, όταν αρχίζουν να συζητούν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις από ένα κοµµάτι πανί ή από µια ολόκληρη επαγγελµατική στολή. Π.χ. πρέπει να αλλάζουν χρώµα και διαφάνεια ανάλογα µε τις αυξοµειώσεις του φωτός, να προστατεύουν από τις ακτινοβολίες και ταυτόχρονα να επιτρέπουν το µαύρισµα ενώ τα φοράµε, να είναι πυρίµαχα, να µην κόβονται από το µαχαίρι, να έχουν ενσωµατωµένο κινητό τηλέφωνο και κοµπιούτερ. Στην Iαπωνία υπάρχει ένα ύφασµα πολύ διαδεδοµένης χρήσης στα νοσοκοµεία, το κουραράι, µε προσµίξεις µετάλλων, όπως άργυρος και ψευδάργυρος και την ικανότητα να καταργεί κάθε οσµή. Oι πιο απλές οσµές εξουδετερώνονται µε χηµικές αντιδράσεις εξαιτίας της παρουσίας των µεταλλικών ιόντων και οι πλέον επίµονες παύουν να µας ενοχλούν περνώντας από µια διαδικασία οξείδωσης µε τη βοήθεια των υπεριωδών ακτίνων. 32

6 Στο Πανεπιστήµιο της Λουιζιάνας δοκιµάζουν να ξαναζωντανέψουν το µύθο του Mίδα. Φτιάχνουν ρούχα µε επιστρώσεις από πολύτιµα µέταλλα όπως χρυσό, άργυρο, τιτάνιο. Tο ύφασµα εµβαπτίζεται σε διάλυµα αποσταγµένου νερού και µετά σε ειδικό αντιδραστήριο που δηµιουργεί στο νήµα µικρές θήκες, όπου στη συνέχεια θα εναποτεθούν τα ιόντα του µετάλλου. Aνάλογα µε το αντιδραστήριο (συνήθως χρησιµοποιούνται υπεροξείδιο του υδρογόνου ή υδροχλωρικό οξύ) τα πολύτιµα ιόντα συσσωρεύονται διαφορετικά δίνοντας και διαφορετική όψη στο ύφασµα. Είναι αρκετά 28 γραµµάρια χρυσού για να επεξεργαστούµε 600 χιλιόµετρα συνθετικού νήµατος. Bέβαια όλα αυτά φαίνονται πολύ παρωχηµένα µπροστά στα υφάσµατα µε νήµατα που είναι σαν λεπτοί σωλήνες και µέσα σε αυτά κυκλοφορεί αέρας. Θα φοριούνται µε το χιόνι καταργώντας τα διαδοχικά στρώµατα από φανέλες, πουκάµισα, µάλλινα πουλόβερ, αλλά και δίπλα στο τζάκι δεν θα χρειάζεται αλλαγή σε κάτι πιο δροσερό. O ιδρώτας βγαίνει ακαριαία προς τα έξω και το ρούχο έχει συνεχώς τη θερµοκρασία του σώµατος. Eίναι 30 % πιο ελαφρύ από τα συνηθισµένα υφάσµατα και επιτρέπει να φτιάχνονται και µακριές τουαλέτες, ενώ ένα άλλο ανάλογης κατασκευής το Typhoon , αντιστέκεται στον άνεµο, χάρη στις ίνες από ρητίνη που περιέχει, ώστε µπορεί να δώσει µπουφάν ανθεκτικά και στη µανία ενός τυφώνα και στην πίεση µιας κολόνας νερού ύψους 20 µέτρων. Το θέµα των «αντιδρώντων υλικών», τα οποία µπορούν να ανταποκριθούν ανάλογα µε τη θερµοκρασία του σώµατος και τις περιβαλλοντικές αλλαγές δεν είναι επιστηµονική φαντασία, αλλά ζωντανή πραγµατικότητα. Στη σηµερινή εποχή δίπλα στο δοκιµαστικό σωλήνα προστέθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και θα µπορούν εύκολα πια να υφαίνονται υλικά προγραµµατισµένα για τις ανάγκες µας. ΦYΣIKEΣ YΦANΣIMEΣ INEΣ BAMBAKI (κυτταρίνη) Tο βαµβάκι παράγεται από φυτό του γένους Gossipium και αποτελεί την καθαρότερη µορφή κυτταρίνης, η οποία µπορεί να προέρχεται και από άλλα φυτά, αλλά και από το ξύλο. Xηµικώς η κυτταρίνη είναι φυσικό γραµµικό πολυµερές β - D - γλυκόζης, όπου µόρια β - D - γλυκόζης ενώνονται µεταξύ τους µε β - 1, 4 - γλυκοζιτικούς δεσµούς. Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται το µακροµόριο της κυτταρίνης, το οποίο αποτελείται αριστερά από το ακραίο µόριο της πυρανόζης (ετεροκυκλική εξόζη), µη-αναγωγικό, µε τέσσερα ελεύθερα υδροξύλια, τα ενδιάµεσα επαναλαµβανόµενα µόρια κελλοβιόζης, µε τρία ελεύθερα υδροξύλια ανά µόριο γλυκόζης, τους ενδιάµεσους γλυκοζιτικούς δεσµούς και το 33

7 τελευταίο µόριο πυρανόζης δεξιά, µε τέσσερα ελεύθερα υδροξύλια επίσης όπως το πρώτο, µε την ηµιακεταλική όµως δοµή, το οποίο είναι το αναγωγικό άκρο. HO HO H H O O H O H O O H O O O O O O H O O H O H O CH 2 OH n H O OH OH Tα γραµµικά µακροµόρια της κυτταρίνης συγκρατούνται µεταξύ τους κυρίως µε δεσµούς υδρογόνου και είναι διατεταγµένα κατά τον άξονα της ίνας. Σε περιοχές παραλληλισµού τους σχηµατίζουν κρυσταλλικές δοµές (70 %) µέσα στην άµορφη φάση της ίνας, έτσι ώστε η κυτταρίνη να χαρακτηρίζεται ως ηµικρυσταλλικό πολυµερές (ένα µέρος ενός µακροµορίου µπορεί να αποτελεί µέρος τόσο της άµορφης, όσο και της κρυσταλλικής φάσης του υλικού). H κρυσταλλικότητα µειώνεται στη µερσερισµένη και αναγεννηµένη κυτταρίνη (ραιγιόν, τεχνητή µέταξα) στο 50 % και 40 % αντίστοιχα. H κυτταρίνη υπάρχει σε πέντε τουλάχιστον κρυσταλλικές µορφές, από τις οποίες σηµαντικότερες είναι η κυτταρίνη I και II. Aυτές οι µορφές ενδιαφέρουν κυρίως την κλωστοϋφαντουργία. H κυτταρίνη I (κρυσταλλικότητα 70 %) είναι η µορφή που βρίσκεται στη φύση και η κυτταρίνη II (κρυσταλλικότητα %) είναι η θερµοδυναµικώς σταθερή µορφή που σχηµατίζεται, όταν η φυσική κυτταρίνη αναγεννάται από διάλυµα (κρυσταλλικότητα 40 %) ή υποβάλλεται στην επεξεργασία του µερσερισµού (κρυσταλλικότητα 50%). Tο µοριακό βάρος της κυτταρίνης ποικίλει ανάλογα µε την προέλευσή της. H κυτταρίνη του βαµβακιού έχει M.B. περίπου και βαθµό πολυµερισµού n 1500, ενώ το M.B.της κυτταρίνης του ξύλου είναι σηµαντικά µικρότερο (MB ). Oι κυτταρινούχες ίνες δεν αποικοδοµούνται µε αραιά αλκάλια (διαφορά από τις ζωϊκές) παρά µόνο σε υψηλή θερµοκρασία (> 140 C). Kατεργασία του βαµβακιού µε αλκάλια (20-26 % NaOH, o C, h) και σύγχρονη έκτασή του (µερσερισµός) βελτιώνει τη λάµψη, τη σταθερότητα διαστάσεων, τη µηχανική αντοχή και τη βαφική ικανότητά του, λόγω µεταβολής της κρυσταλλικής δοµής της κυτταρίνης I σε κυτταρίνη II. 34

8 H κυτταρίνη αντίθετα καταστρέφεται από αραιά οξέα, λόγω µερικής υδρόλυσης των γλυκοζιτικών δεσµών (αποπολυµερισµός). Aυτό έχει ως αποτέλεσµα την ελάττωση της µηχανικής αντοχής των ινών λόγω µειώσεως του µήκους των µακροµορίων (ελάττωση δεσµικών δυνάµεων). Θερµά διαλύµατα ισχυρών οξέων προκαλούν πλήρη υδρόλυση µε σχηµατισµό µονοµερούς γλυκόζης. Λόγω της ευαισθησίας των φυτικών ινών στα οξέα, πρέπει τα υπολείµµατά τους (οργανικά ή ανόργανα), και κυρίως τα µη πτητικά, να αποµακρύνονται πλήρως µε πλύση µε αραιά αλκάλια, γιατί η µετέπειτα ξήρανση του υλικού µε µεγαλύτερης διάρκειας θέρµανση παρουσία οξέων προκαλεί υδρόλυσή τους. H επίδραση στην κυτταρίνη ήπιων οξειδωτικών που χρησιµοποιούνται στη λεύκανση των βαµβακερών είναι πολύπλοκη, και ανάλογα µε το είδος και τις συνθήκες (ph, χρόνος, παρουσία Fe ++, Cu ++ κ.ά.), προκαλεί διάφορα προϊόντα οξείδωσης και µερική σχάση της αλυσίδας µε αποτέλεσµα την ελάττωση της µηχανικής αντοχής της ίνας. H επίδραση του υπεροξειδίου του υδρογόνου και του υποχλωριώδους νατρίου σε αλκαλικό περιβάλλον θεωρούνται ασφαλείς µέθοδοι λεύκανσης, αλλά συγχρόνως παρατηρείται και µια µικρή σχάση των µακροµορίων της κυτταρίνης. Σήµερα κυριαρχεί η λεύκανση µε υπεροξείδιο του υδρογόνου λόγω των σοβαρών οικολογικών επιπτώσεων, αλλά και ασθενειών από τη δράση του χλωρίου. H επίδραση του ηλιακού φωτός προκαλεί, µε την υπεριώδη ακτινοβολία του (λ < 340 nm) παρουσία οξυγόνου και υγρασίας, οξειδώσεις µέσω ελεύθερων ριζών, ενώ η απευθείας φωτόλυση της κυτταρίνης µε ακτινοβολία µεγαλύτερης ενέργειας δεν απαιτεί παρουσία οξυγόνου και παρεµποδίζεται από την υγρασία. Tο βαµβάκι αντέχει σε ξηρή θέρµανση µέχρι 120 ο C, αλλά σε υψηλότερη θερµοκρασία (> 200 C) αρχίζει να διασπάται µε σχηµατισµό καρβονυλικών και καρβοξυλικών οµάδων και έκλυση νερού, µονοξειδίου και διοξειδίου του άνθρακα. MAΛΛI Eισαγωγή Oι διάφοροι τύποι µαλλιών ταξινοµούνται ανάλογα µε τη διάµετρο και το µήκος της ίνας. Tο πιο φίνο πρώτης ποιότητας µαλλί παράγεται από το γένος merino, που εµφανίσθηκε στην Iσπανία το Mεσαίωνα. Λόγω της άριστης ποιότητας και της µεγάλης αξίας του η εξαγωγή του απαγορευόταν µέχρι τον 18ο αιώνα, οπότε εισήχθη σε άλλες χώρες και κυρίως στην 35

9 Aυστραλία, από όπου σήµερα παράγεται µαλλί εξαιρετικής ποιότητας, όσον αφορά το µήκος, το χρώµα, τη λάµψη και τη λεπτότητα της ίνας. Σύσταση του µαλλιού οµή των πρωτεϊνών του µαλλιού Tο µαλλί ανήκει στην οµάδα των πρωτεϊνών, γνωστών ως κερατίνες. Oι κερατίνες κατατάσσονται σε σκληρές και µαλακές ανάλογα µε την υφή τους. Xαρακτηριστικό των σκληρών κερατινών, όπως το µαλλί, οι τρίχες, οι οπλές των αλόγων, τα κέρατα, τα νύχια, τα φτερά, τα ράµφη των πουλιών είναι η µεγαλύτερη συγκέντρωση θείου (3%) από αυτήν στις µαλακές κερατίνες, όπως το δέρµα. Tο θείο εµφανίζεται κύρια µε τη µορφή του αµινοξέος κυστίνη. Aν και ανήκει στην κατηγορία των κερατινών, το µαλλί στην πραγµατικότητα περιέχει µόνο 82 % κερατινοειδείς πρωτεΐνες που χαρακτηρίζονται από υψηλή συγκέντρωση κυστίνης. Περίπου 17 % της µάλλινης ίνας συντίθεται από µη κερατινοειδείς πρωτεΐνες (χαµηλής περιεκτικότητας σε κυστίνη), ενώ περιέχει επίσης 1 % µη πρωτεϊνικό υλικό κηρώδη λιπίδια και µικρή ποσότητα πολυσακχαριτών. Oι µη - κερατινοειδείς πρωτεΐνες και τα λιπίδια δεν κατανέµονται οµοιόµορφα στην ίνα, αλλά συγκεντρώνονται σε ορισµένα σηµεία. Oι ίνες της κερατίνης δεν είναι χηµικά οµογενείς, αλλά µίγµα πολλών διαφορετικών µεταξύ τους πολυπεπτιδίων. Yπολογίζεται ότι το µαλλί περιέχει περίπου 170 διαφορετικούς τύπους πρωτεϊνικών µορίων. Παρά το ότι το µαλλί κατατάσσεται στις κερατίνες, οι πρωτεΐνες του ονοµάζονται κερατινοειδείς ή µη κερατινοειδείς ανάλογα µε την περιεκτικότητά τους σε κυστίνη. Oι µη-κερατινοειδείς πρωτεΐνες έχουν χαµηλό ποσοστό κυστίνης και άρα µικρή συγκέντρωση δισουλφιδικών γεφυρών. Aυτό τις κάνει περισσότερο ασταθείς και λιγότερο ανθεκτικές σε χηµικά αντιδραστήρια σε σχέση µε τις κερατινοειδείς. Xηµική δοµή του µαλλιού Aµινοξέα του µαλλιού H πλήρης υδρόλυση του µαλλιού δίνει ένα µίγµα 18 αµινοξέων. H γενική δοµή ενός πολυπεπτιδίου του µαλλιού παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα, όπου µπορούµε να αναγνωρίσουµε τις πλευρικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες, ορισµένα αµινοξέα, τον τρόπο σύνδεσής τους, καθώς και τα διάφορα είδη των δεσµών που υπάρχουν στις µάλλινες ίνες. 36

10 OC CO CH-CH 2 -S-S-CH 2 HC HN NH CO OC HC CH NH HN OC CO CH-CH 2 -CH 2 -COO - + H 3 N-H 2 C-H 2 C-H 2 C-H 2 C-HC HN NH CO OC HC CH Oι πλευρικές αλυσίδες, που κυρίως επηρεάζουν τις ιδιότητες του µαλλιού, βαφικές και άλλες, είναι αυτές που περιέχουν όξινες ή βασικές οµάδες. Όξινες καρβοξυοµάδες υπάρχουν σε πλευρικό ασπαρτικό και γλουταµινικό οξύ, ενώ η ιστιδίνη, αργινίνη και λυσίνη περιέχουν βασικές πλευρικές αλυσίδες ιµιδαζολικές, γουανιδινικές και αµινοοµάδες αντιστοίχως. Oι πεπτιδικές αλυσίδες στο µαλλί συνδέονται µε οµοιοπολικούς σταυροδεσµούς και µηπολικές αλληλεπιδράσεις - δεσµούς. Oι δεσµοί αυτοί συνδέουν πολυπεπτιδικές αλυσίδες µεταξύ τους, καθώς επίσης και διαφορετικά µέρη της ίδιας αλυσίδας. Oι πρώτοι είναι σηµαντικότεροι όσον αφορά τις ιδιότητες και την εµφάνιση του µαλλιού. Oµοιοπολικοί σταυροδεσµοί. Eκτός από ένα µικρό ποσό του αµινοξέος µεθειονίνη, το θείο στο µαλλί υπάρχει υπό τη µορφή του αµινοξέος κυστίνη. Oι δισουλφιδικοί δεσµοί της κυστίνης σχηµατίζουν σταυροδεσµούς. Στους δια - πεπτιδικούς σταυροδεσµούς οφείλεται η µεγαλύτερη σταθερότητα και µικρότερη διαλυτότητα της κερατίνης, σε σύγκριση µε άλλες πρωτεΐνες. Mη πολικοί δεσµοί Eίναι επίσης δια- και ενδο-πεπτιδικοί δεσµοί µε µεγάλη σηµασία στις ιδιότητες της ίνας και κατατάσσονται σε τρεις κύριες οµάδες. α) εσµοί υδρογόνου: Oι -CO- και -NH- οµάδες στην πεπτιδική αλυσίδα και οι αµινο- και καρβοξυ-οµάδες των πλευρικών αλυσίδων σχηµατίζουν µεταξύ τους δεσµούς υδρογόνου. Oι 37

11 δεσµοί αυτοί σχηµατίζονται ακόµη και µεταξύ των πλευρικών αµινοξέων µέσα στην ίδια αλυσίδα. β) Iονικοί δεσµοί: Oι πλευρικές αλυσίδες περιέχουν περίπου ίδιο αριθµό βασικών αµινο- και όξινων καρβοξυ-οµάδων. Aυτές οι οµάδες είναι υπεύθυνες για την επαµφοτερίζουσα φύση της ίνας και την ικανότητά της να ενώνεται µε όξινες ή βασικές ενώσεις. Στο ισοηλεκτρικό σηµείο όλες αυτές οι οµάδες είναι πλήρως ιονισµένες και το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο της ίνας είναι µηδέν. Mαζί µε τους δεσµούς υδρογόνου επηρεάζουν σηµαντικά τις φυσικές ιδιότητες του ξηρού µαλλιού. Kαι οι δύο τύποι δεσµών καταστρέφονται βαθµηδόν, όταν το µαλλί απορροφά νερό, αλλά ακόµη και όταν η ίνα είναι κορεσµένη, µερικοί απ' αυτούς παραµένουν στη δοµή της πρωτεϊνικής ίνας. γ) Yδρόφοβες αλληλεπιδράσεις: Yπάρχουν µεταξύ µη πολικών οµάδων, αλανίνης, φαινυλαλανίνης, λευκίνης, ισολευκίνης και σχηµατίζονται µεταξύ δύο µη-πολικών πλευρικών αλυσίδων µε σύγχρονη αποβολή συνεζευγµένων µορίων νερού. Aυτός ο τύπος δεσµών συνεισφέρει στην µηχανική αντοχή της κερατίνης (ιδιαίτερα παρουσία µεγάλων ποσοτήτων νερού). METAΞI Tο µετάξι έχει όλες τις επιθυµητές ιδιότητες µιας υφάνσιµες ίνας: αντοχή, ελαστικότητα, απαλή υφή, καλή βαφική συµπεριφορά. Aποτελείται από σταθεροποιηµένο υγρό, που εκκρίνεται από ορισµένο αδένα του µεταξοσκώληκα, µια φορά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του (όταν είναι ακόµη χρυσσαλίδα για προστασία της). Kαλλιεργούνταν στην Kίνα ήδη από το 2600 π.x. και πιθανόν µη καλλιεργηµένο µετάξι συλλεγόταν και χρησιµοποιούνταν πριν από αυτήν την ηµεροµηνία. Mόλις το 555 µ.x. έγινε εξαγωγή του στην Eυρώπη. Yπάρχουν διάφορες ποικιλίες µεταξοσκωλήκων. Mεταξύ αυτών η ποικιλία Bombyca mori είναι αυτή που παράγει το καλύτερο µετάξι και τρέφεται µε φύλλα µουριάς. H µέση σύσταση του ακατέργαστου µεταξιού είναι: Σερικίνη ή κόλλα του µεταξιού 22-25% Φιβροΐνη % Nερό 10-11% Άλατα, ίχνη λιπών, χρωστικές κλπ % H φιβροΐνη αποτελείται από έναν αριθµό αµινοξέων, τα σπουδαιότερα των οποίων είναι: 38

12 Γλυκίνη 38% Aλανίνη 22% Σερίνη 15% Tυροσίνη 9% H φιβροΐνη δεν περιέχει το αµινοξύ κυστίνη, άρα δεν έχει καθόλου δισουλφιδικές γέφυρες - S-S-. Aυτή είναι και µια βασική διαφορά µεταξύ µαλλιού-µεταξιού. Tο µοριακό βάρος του µεταξιού είναι , ενώ η καθαρή φιβροΐνη έχει µοριακό βάρος και βαθµό πολυµερισµού Iδιότητες H επίδραση της θερµότητας είναι καταστροφική για το µετάξι. Παρατεταµένη έκθεση της ίνας στους 140 ο C προκαλεί αποχρωµατισµό και απώλεια της αντοχής σε εφελκυσµό. H καταστροφή συνοδεύεται από απελευθέρωση N 2 µε τη µορφή αµµωνίας. Παρατεταµένη έκθεση στο ηλιακό φως προκαλεί επίσης ελάττωση της αντοχής σε εφελκυσµό, που επιταχύνεται µε την παρουσία σιδήρου, χαλκού και ανόργανων οξέων. Nερό και αραιά οξέα δεν επηρεάζουν το µετάξι στη συνήθη θερµοκρασία. Aραιά αλκάλια καθώς και πυκνά οργανικά οξέα προκαλούν διόγκωση της ίνας, ενώ ισχυρά οξέα και θερµά αλκάλια την αποσυνθέτουν πλήρως. Tο µετάξι σπάνια χρησιµοποιείται χωρίς να αποµακρυνθεί η κόλλα, που περιέχει, πράγµα που προκαλεί απώλεια βάρους 22-25%. Aποµάκρυνση της κόλλας Eίναι σηµαντική διεργασία, προκειµένου το µετάξι να διοχετευθεί στο εµπόριο και συνίσταται σε εκλεκτική σχάση των πεπτιδικών δεσµών της σερικίνης υδρολυτική ή ενζυµική και ακόλουθη αποµάκρυνσή της από τη φιβροΐνη µε διαλυτοποίηση ή διασπορά στο νερό. Mπορεί να γίνει είτε στο νήµα, είτε στο ύφασµα. Oι µέθοδοι αποµάκρυνσης της κόλλας είναι: εκχύλιση µε νερό, βρασµός µε σαπούνι, αποκολλάρισµα µε αλκάλια, αποκολλάρισµα µε όξινα διαλύµατα και ενζυµικές µέθοδοι (µε τρυψίνη ή παπαΐνη σε ph 7-9 και 7 αντιστοίχως). 39

13 TPOΠOΠOIHMENEΣ ΦYΣIKEΣ INEΣ (TEXNHTEΣ) PAIΓION BIΣKOZHΣ Aνακαλύφθηκε από τους Cross και Bevan τo 1892 κατά τη διάρκεια ενός προγράµµατος έρευνας των γενικών ιδιοτήτων της κυτταρίνης. H βιοµηχανική του ανάπτυξη υποστηρίχθηκε αρχικά από την Courfaulds Ltd και στη συνέχεια από άλλες εταιρείες: Du Pont de Nemours & Co., Industrial Rayon Corporation (Aµερική), Snia Viscosa (Iταλία), Glanzstoff Corporation (Γερµανία), Enka Ltd, Harbens Ltd, North British Rayon Ltd (M. Bρεττανία). Ενώ στην αρχή το υλικό είχε µια τραχιά και καθόλου ελκυστική εµφάνιση και υφή και θρυµµατιζόταν και τσαλακωνόταν εύκολα, βελτιώθηκε πολύ γρήγορα και είναι σήµερα ένα ελκυστικό και ευρέως χρησιµοποιούµενο υλικό. Tο ραιγιόν βισκόζης ήταν πάντα το φθηνότερο όλων των τεχνητών µεταξιών και γι' αυτόν κυρίως το λόγο η παραγωγή του είναι µεγαλύτερη από όλες µαζί τις τεχνητές υφάνσιµες ίνες. Xηµική δοµή H βισκόζη είναι αναγεννηµένη κυτταρίνη, που προέρχεται από ινίδια βαµβακιού πολύ µικρού µήκους, ακατάλληλα για νηµατοποίηση και κυρίως από ξυλοπολτό. Tα στάδια παρασκευής της είναι τα εξής: 1. Προκατεργασία της πρώτης ύλης (ξυλοπολτού): Aυτός καθαρίζεται µε πλύση µε υδροθειώδες ασβέστιο και βρασµό υπό πίεση επί 14 hr. H κατεργασία αυτή δεν επηρεάζει την κυτταρίνη, αλλά διαλυτοποιεί τη λιγνίνη και άλλες προσµίξεις. Tο υπόλειµµα λευκαίνεται µε υποχλωριώδες νάτριο, αποµακρύνεται η περίσσεια του νερού και παίρνονται στερεά φύλλα καθαρής κυτταρίνης 90-94%. 2. H κυτταρίνη αυτή αντιδρά µε διάλυµα NaOH 17.5%. Προς τούτο η κυτταρίνη αφήνεται σε επαφή µε το καυστικό νάτριο για 2 περίπου ώρες. H α-κυτταρίνη µετατρέπεται έτσι σε αλκαλικυτταρίνη, ενώ οι ηµικυτταρίνες διαλύονται. Στη συνέχεια η αλκαλικυτταρίνη στραγγίζεται µε πίεση και αποµακρύνεται η περίσσεια του αλκάλεος. Tα φύλλα της αλκαλικυτταρίνης κονιοποιούνται και αφήνονται 2-3 ηµέρες σε θερµοκρασία 22 ο C. Tότε λαµβάνει χώρα µερικός αποπολυµερισµός, που εξασφαλίζει ότι το τελικό διάλυµα βισκόζης δεν θα έχει πολύ υψηλό ιξώδες, ώστε να µπορεί να νηµατοποιηθεί. Πρόσφατες εξελίξεις της µεθόδου βασισµένες σε προσεκτικό έλεγχο της θερµοκρασίας έχουν ελαττώσει σηµαντικά το χρόνο αυτό, ώστε το στάδιο να ενοποιηθεί µε την κονιοποίηση. 40

14 3. H αλκαλικυτταρίνη αντιδρά µε διθειάνθρακα προς σχηµατισµό της ξανθογονικής κυτταρίνης. H αντίδραση γίνεται στην υδροξυοµάδα της 2-θέσης της γλυκόζης. 4. H ξανθογονική κυτταρίνη διαλύεται σε αραιό διάλυµα NaOH, για να δώσει ένα παχύρρευστο υγρό (viscous liquid) γνωστό ως βισκόζη, από το οποίο πήρε και το όνοµά της η µέθοδος. Kατά τη διάλυση αυτή οι ξανθογονικές οµάδες πιθανόν ενώνονται χαλαρά µε µόρια NaOH. 5. Tο διάλυµα αφήνεται 4-5 ηµέρες σε θερµοκρασία C. Στην αρχή το διάλυµα βισκόζης είναι πολύ παχύρρευστο. Mε την παραµονή γίνεται λεπτότερο και ξανά περισσότερο παχύρρευστο. H διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως "ωρίµανση" και πιστεύεται ότι κατά τη διάρκειά της µερικά µακροµόρια ξανθογονικής κυτταρίνης αποσυντίθενται προς κυτταρίνη. Aυτή παραµένει µε τη µορφή αιωρήµατος µε τη µη-διασπασµένη ξανθογονική κυτταρίνη, που δρα ως προστατευτικό κολλοειδές. Όταν η ωρίµανση προχωρήσει αρκετά και δεν υπάρχει αρκετή ποσότητα µη-διασπασµένης ξανθογονικής κυτταρίνης, καταστρέφεται το κολλοειδές αυτό και καταβυθίζεται η κυτταρίνη. Στην πράξη όµως, αµέσως πριν αρχίσει αυτή η καταβύθιση, αρχίζει η νηµατοποίηση. 6. Tο διάλυµα µέσω της νηµατοποιητικής µηχανής φέρεται σε λουτρό H 2 SO 4, το οποίο ολοκληρώνει τη µετατροπή της ξανθογονικής κυτταρίνης σε κυτταρίνη. Mερικές φορές προστίθεται και MgSO 4. Η βισκόζη, που παράγεται µε τις παραπάνω µεθόδους έχει πολύ µεγάλη στιλπνότητα, ανεπιθύµητη για πολλές χρήσεις. Περισσότερο µατ νήµατα µπορούν να παραχθούν µε προσθήκη περίπου 2% TiO 2 στο διάλυµα της βισκόζης πριν από τη νηµατοποίηση. Iδιότητες του ραιγιόν βισκόζης Tο ραιγιόν βισκόζης είναι αρκετά ανθεκτική ίνα, µε παρατεταµένη όµως έκθεση στο φως η ανθεκτικότητα της ίνας ελαττώνεται, ενώ παρατεταµένη έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες προκαλεί κιτρίνισµα της ίνας. Ψυχρά διαλύµατα οξέων δεν επηρεάζουν τη βισκόζη, ενώ σε ψηλή θερµοκρασία την απανθρακώνουν, ενώ οι διαλύτες που χρησιµοποιούνται στο στεγνό καθάρισµα δεν προσβάλλουν την ίνα. Λόγω της µεγάλης της συγγένειας µε το νερό βάφεται µε απευθείας βάφοντα χρώµατα, µε τα οποία έχει µεγαλύτερη συνάφεια από ό,τι το βαµβάκι. Eποµένως η βαφή µπορεί να γίνει σε θερµοκρασία χαµηλότερη από αυτήν, που απαιτείται για τη βαφή βαµβακερού και µε 41

15 λιγότερη ποσότητα άλατος. Mερικές φορές µάλιστα χρησιµοποιούνται και αντιδραστήρια προς επιβράδυνση της βαφής. AΣETA - OΞIKH KYTTAPINH H παραγωγή της άρχισε σε µεγάλη κλίµακα στον A Παγκόσµιο Πόλεµο Xρησιµοποιούνταν για την επάλειψη των υφασµάτων φτερών των αεροπλάνων, που γίνονταν µε αυτό τον τρόπο αεροστεγανά. H παραγωγή γινόταν στην Eλβετία από τους αδελφούς Dreyfons, αλλά αργότερα µεταφέρθηκε στην Aγγλία, όπου κατασκευάστηκε εργοστάσιο για την παραγωγή της. Mετά το τέλος του πολέµου οι κατασκευαστές έστρεψαν την προσοχή τους στη µετατροπή της οξικής κυτταρίνης σε ίνα, παρά το ότι είχαν να ανταγωνισθούν την αναπτυσσόµενη βιοµηχανία της βισκόζης. Tη νέα ίνα ονόµασαν Celanese. Aν και η παραγωγή της Celanese άρχισε ήδη από το 1921, µόλις το 1954 άρχισε η τριοξική κυτταρίνη να παράγεται σε µεγάλη κλίµακα στην Aµερική (Celanese Corporation of America, Courfaulds Ltd), τον Kαναδά (Canadian Celanese Ltd) τη M. Bρεττανία (British Celamese Ltd) µε τα ονόµατα Arnel, Courpleta, Seraceta, Trilan, Tricel κλπ. H τριοξική κυτταρίνη δεν διαλύεται σε πολλούς κοινούς διαλύτες. H τοξικότητα των διαλυτών που χρησιµοποιούνται για την νηµατοποίησή της, π.χ. CHCl 3 ήταν η κύρια αιτία, που οδήγησε στην γρήγορη ανάπτυξη της δευτεροταγούς οξικής κυτταρίνης, προϊόντος µερικής υδρόλυσης της πρώτης, που είναι διαλυτή σε ακετόνη. οµή Παράγεται µε ακετυλίωση της κυτταρίνης είναι δηλαδή ένας εστέρας της. Eίναι δυνατόν να παραχθεί ο τριεστέρας της κυτταρίνης που χαρακτηρίζεται ως τριασετά και ο διεστέρας που ονοµάζεται, λανθασµένα ίσως ασετά. H βαφή του γίνεται κύρια µε χρώµατα διασποράς, που χρησιµοποιούνται και στη βαφή των πολυεστερικών ινών. Στην τριοξική κυτταρίνη είναι εστεροποιηµένες όλες οι υδροξυοµάδες της κυτταρίνης. 'Eτσι η δοµική µονάδα της κυτταρίνης είναι η C 6 H 7 O 2 (OH) 3 µε M.B. 162, ενώ της τριοξικής κυτταρίνης η C 6 H 7 O 2 (OCOCH 3 ) 3 µε M.B Mερική υδρόλυση της τριοξικής κυτταρίνης προς ένα προϊόν, που περιέχει ακετυλοοµάδες ανά δοµική µονάδα γλυκόζης (δευτεροταγής οξική κυτταρίνη) την κάνει διαλυτή σε ακετόνη και ξεπερνιέται το µειονέκτηµα της χρήσης χλωροφορµίου ή τετραχλωράνθρακα ως 42

16 διαλυτών για τη νηµατοποίηση του υλικού. (Mέσος όρος ακετυλο-οµάδων / δοµική µονάδα γλυκόζης: 2.3, C 6 H 7.7 O 2.7 (OCOCH 3 ) 2.3, M.B. 259). Παρασκευή Για την παρασκευή του ραιγιόν οξικής κυτταρίνης χρησιµοποιούνται τριχίδια βάµβακος πολύ µικρού µήκους ακατάλληλα για νηµατοποίηση, άχρηστο βαµβάκι ή ξυλοπολτός, που καθαρίζεται µε βρασµό µε άλκαλι για 4-10 hr. Στην συνέχεια στραγγίζεται, ξεπλένεται και λευκαίνεται µε υποχλωριώδες νάτριο. Mετά τον καθαρισµό η κυτταρίνη ξηραίνεται και αναµιγνύεται µε οξικό ανυδρίτη, οξικό οξύ glacial και 1% θειϊκό οξύ. H αντίδραση συνεχίζεται για 8 hr, οπότε όλη η κυτταρίνη έχει µετατραπεί σε τριοξική κυτταρίνη µε 3 ακετυλο-οµάδες / δοµική µονάδα γλυκόζης. Tο θειϊκό οξύ αντιδρά µε τον οξικό ανυδρίτη προς σχηµατισµό σουλφοξικού οξέος, που είναι το πραγµατικό ακετυλιωτικό µέσον. H ακετυλίωση είναι ισχυρά εξώθερµη αντίδραση. H θερµοκρασία πρέπει να διατηρείται χαµηλή µε ψύξη του αντιδραστήρα, ώστε να αποφεύγεται η αποικοδόµηση της κυτταρίνης. Tο τέλος της αντίδρασης αναγνωρίζεται από το ότι όλες οι ίνες έχουν διαλυθεί. Παρατήρηση στο µικροσκόπιο δείχνει όχι διογκωµένες, αλλά πλήρως διαλυµένες ίνες. Mερική υδρόλυση της τριοξικής κυτταρίνης, που σχηµατίζεται, πετυχαίνεται µε προσθήκη νερού, ώστε η συγκέντρωση του οξικού οξέος να φτάσει 95%. Mετά από παραµονή 20 hr έχει προχωρήσει η υδρόλυση τόσο, ώστε να σχηµατισθεί η δευτεροταγής οξική κυτταρίνη µε 2.3 ακετυλοοµάδες / δοµική µονάδα γλυκόζης. Tο προϊόν, που προκύπτει είναι διαλυτό σε ακετόνη. 'Oταν οι ακετυλοοµάδες φθάσουν στο επιθυµητό επίπεδο, το µίγµα χύνεται σε περίσσεια νερού και καταβυθίζεται η δευτεροταγής οξική κυτταρίνη µε τη µορφή νιφάδων. O βαθµός πολυµερισµού είναι Iδιότητες Oι ιδιότητες της οξικής κυτταρίνης καθορίζονται από το γεγονός ότι οι υδροξυοµάδες της κατά το µεγαλύτερο µέρος τους είναι εστεροποιηµένες. 'Eτσι είναι ίνα λιγότερο υγροσκοπική και περισσότερο υδρόφοβη από τη βισκόζη και διαλύεται ή διογκώνεται από οργανικούς διαλύτες πιο εύκολα από αυτήν. Aυτό δηµιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στη βαφή της, οι οποίες υπερπηδήθηκαν µε την χρήση χρωµάτων διασποράς. H µικρή ελάττωση της αντοχής της, όταν διαβραχεί (σε σχέση µε τη βισκόζη) οφείλεται στην µικρή υγροσκοπικότητά της. 43

17 Eίναι ίνα θερµοπλαστική, δηλαδή µαλακώνει µε τη θέρµανση. Tήκεται στους 230 ο C µε διάσπαση. Kαίγεται µε ανάφλεξη, αλλά εξαιτίας της ταυτόχρονης τήξης η εξάπλωση της καύσης είναι αργή. Ως ίνα παρουσιάζει χαµηλό κίνδυνο ανάφλεξης. 'Eχει µεγάλη στιλπνότητα, η οποία όµως µετριάζεται µε προσθήκη TiO 2 στο ακετονικό διάλυµα νηµατοποίησης, όπως προαναφέρθηκε. Eπίσης η στιλνότητα της οξικής κυτταρίνης χάνεται µε εµβάπτισή της σε βραστό νερό και επανέρχεται ανοµοιόµορφα µε το σιδέρωµα. Eπειδή στην επιφάνειά της αναπτύσσεται στατικός ηλεκτρισµός είναι απαραίτητο πολλές φορές ένα αντιστατικό φινίρισµα, που συνίσταται σε µερική σαπωνοποίηση εστερικών οµάδων της και µετατροπή τους σε υδροξυοµάδες, ώστε να γίνει περισσότερο αγώγιµη. 'Oσον αφορά τις χηµικές τους ιδιότητες και οι δύο ίνες είναι σταθερές σε αραιά διαλύµατα οξέων, αλλά πυκνά διαλύµατα οξέων τις προσβάλλουν ακόµη και σε χαµηλή θερµοκρασία και η χρήση ισχυρά αλκαλικών λουτρών πρέπει να αποφεύγεται. 'Eκθεση σε ακτινοβολία προκαλεί µικρή ελάττωση της αντοχής της ίνας (15% απώλεια σε συνεκτικότητα έπειτα από 200 ώρες έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία). H δευτεροταγής οξική κυτταρίνη χάνει εντελώς τη στιλπνότητά της, όταν υποστεί κατεργασία µε νερό πάνω από 85 ο C, µε αποτέλεσµα θερµοκρασίες µέχρι 85 ο C µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη βαφή της, ενώ η βαφή της τριοξικής γίνεται σε θερµοκρασία 115 ο C. ΣYNΘETIKEΣ YΦANΣIMEΣ INEΣ ΙΝΕΣ ΠOΛYAMI IΚΕΣ (Nάυλον) Eίναι οι πιο ανθεκτικές από τις υφάνσιµες ίνες και χρησιµοποιούνται στις περιπτώσεις όπου πρέπει να συνδυασθεί η αντοχή µε την ελαστικότητα. Στα µειονεκτήµατά τους καταγράφεται η ευαισθησία τους στη υπεριώδη ακτινοβολία και η µη αναµενόµενη όχι τόσο καλή συµπεριφορά τους στο τσαλάκωµα. Ο όρος νάυλον καθιερώθηκε για όλα τα γραµµικά συνθετικά πολυαµίδια. Οι σπουδαιότεροι εκπρόσωποι είναι τα νάυλον 6 και νάυλον 6,6. Το πρώτο παράγεται µα πολυµερισµό της καπρολακτάµης και το δεύτερο µε πολυσυµπύκνωση εξαµεθυλενοδιαµίνης και αδιπικού οξέος. Οι νάυλον ίνες βάφονται εύκολα όπως και οι µάλλινες µε όξινα χρώµατα, αλλά επιπλέον και µε χρώµατα διασποράς. 44

18 ΙΝΕΣ ΠOΛYEΣTEPIKEΣ Παράγονται µε πολυσυµπύκνωση τερεφθαλικού οξέος και αιθυλενογλυκόλη. Έτσι δηµιουργείται ο τερεφθαλικός πολυαιθυλενεστέρας, που νηµατοποιείται αφού πρώτα λιώσει στους 280 ο C. Eίναι πολύ δύσκαµπτες ίνες και χρησιµοποιούνται συνήθως ως σύµµικτες µε βαµβάκι ή µε µαλλί. Στα πλεονεκτήµατά τους καταγράφονται η ανθεκτικότητα, η αντοχή στο πλύσιµο, το σιδέρωµα και το τσαλάκωµα και η καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. Ως µειονεκτήµατα αναφέρονται η δύσκολη βαφή τους (µόνο µε χρώµατα διασποράς), ο στατικός ηλεκτρισµός και η έλλειψη απορροφητικότητας. ΙΝΕΣ ΠOΛYAKPYΛIKEΣ H κύρια βάση αυτών των ινών είναι το πολυακρυλονιτρίλιο, αλλά συνήθως οι πολυακρυλικές ίνες έχουν διάφορα άλλα συµπολυµερή για να βελτιωθούν κάποια µειονεκτήµατά τους. Όταν το πολυακρυλονιτρίλιο είναι τουλάχιστον 85 % χαρακτηρίζονται ως ακρυλικές, ενώ όταν το ποσοστό περιορίζεται στο % ονοµάζονται µοδακρυλικές. EΛAΣTOMEPH ΠOΛYOYPEΘANHΣ Παρασκευάζονται µε πολυσυµπύκνωση διισοκυανικών εστέρων µε διόλες. Oι σηµαντικότερες ίνες αυτής της κατηγορίας είναι οι ίνες elastane (Spandex, όρος που χρησιµοποιείται κυρίως στις ΗΠΑ), που είναι ελαστικές αλλά και σκληρές ταυτόχρονα, διότι είναι συµπολυµερή πολυεστερικά και πολυουρεθανικά (> 85 %). 45

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 8: ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 8: ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ενότητα 8: ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ "ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ"

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ "ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ" ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Καθ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου www.teilar.gr/~mantanis ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προσδιορισµού δοµής

Μελέτη προσδιορισµού δοµής Δισακχαρίτες Μελέτη προσδιορισµού δοµής 1. Είναι ανάγων ή όχι; 2. Ταυτοποίηση µονοσακχαριτών που προκύπτουν µε όξινη υδρόλυση ή ενζυµική διάσπαση 3. Εύρεση είδους γλυκοζιτικού δεσµού µε ένζυµα Μαλτάση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή νάυλον 6-10 από το διχλωρίδιο του δεκανοδιικού οξέος και την εξαμεθυλενοδιαμίνη. Σύγκριση του νάυλον με φυσικές υφάνσιμες ίνες όπως το μαλλί και το βαμβάκι. Διδακτικοί

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 31.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 286/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2012 για τροποποίηση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργαστηρίου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμερή: Σύνθεση του Nylon 6,10

Πολυμερή: Σύνθεση του Nylon 6,10 10 Πολυμερή: Σύνθεση του Nylon 6,10 Στόχος της άσκησης: Η κατανόηση της δομής των πολυμερών. Η εξοικείωση με την βασική ιδέα του πολυμερισμού συμπύκνωσης. Ο χειρισμός των αντιδραστηρίων στον πολυμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Πλαστική Συσκευασία Εισαγωγή «Πλαστικά» γιατί πλάθονται σε οποιοδήποτε σχήµα Τα πολυµερή είναι οργανικές ενώσεις το µόριο των οποίων σχηµατίζεται από την επανάληψη µιας ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΘΕΜΑ 1o 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο καθαρό νερό β. σε οποιοδήποτε υδατικό διάλυµα γ. µόνο σε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Υδατάνθρακες

Κεφάλαιο 6 Υδατάνθρακες Κεφάλαιο 6 Υδατάνθρακες Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται όλοι οι βασικοί υδατάνθρακες, που χρησιμοποιούνται ως πηγές χημικών προϊόντων. Αυτοί είναι τα σάκχαρα, π.χ. γλυκόζη, το άμυλο, η κυτταρίνη,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή αιθανικού αιθυλεστέρα (εστεροποίηση κατά Fischer)

Παρασκευή αιθανικού αιθυλεστέρα (εστεροποίηση κατά Fischer) Παρασκευή αιθανικού αιθυλεστέρα (εστεροποίηση κατά Fischer) Πολλές από τις οσμές προϊόντων της καθημερινής μας ζωής οφείλονται σε χημικές ενώσεις γνωστές ως εστέρες. Για παράδειγμα η πλούσια μυρωδιά του

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Οικογενειακά δένδρα: οργάνωση υλικών και διεργασιών

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Οικογενειακά δένδρα: οργάνωση υλικών και διεργασιών ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οικογενειακά δένδρα: οργάνωση υλικών και διεργασιών 1 Επιτυχημένο προϊόν: Αποδίδει καλά. Καλή αξία σε σχέση με το κόστος. Προσφέρει ευχαρίστηση στον χρήστη. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

β. [Η 3 Ο + ] > 10-7 Μ γ. [ΟΗ _ ] < [Η 3 Ο + ]

β. [Η 3 Ο + ] > 10-7 Μ γ. [ΟΗ _ ] < [Η 3 Ο + ] ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1ο Στις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής κατάστασης; 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: vyridis.weebly.com

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: vyridis.weebly.com Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: vyridis.weebly.com 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

β. [Η 3 Ο + ] > 10-7 Μ γ. [ΟΗ _ ] < [Η 3 Ο + ]

β. [Η 3 Ο + ] > 10-7 Μ γ. [ΟΗ _ ] < [Η 3 Ο + ] ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού του πειράματος θα πρέπει ο μαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

COOH R 2. H α-αμινοξύ 2

COOH R 2. H α-αμινοξύ 2 7 Χαρακτηριστικές χημικές αντιδράσεις των πρωτεϊνών Στόχος της άσκησης: Κατανόηση της χημικής σύστασης των πρωτεϊνών. Η εξοικείωση με σημαντικές ιδιότητες των πρωτεϊνών και αμινοξέων: παρουσία των ιοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 01 Κατηγοριοποιήση υλικών-επίδειξη δοκιμίων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Πώς μπορούμε να ονοματίσουμε ένα πολυμερές; Τα πολυμερικά υλικά έχουν κατακλείσει όλους τους τομείς της καθημερινής μας ζωής: από τα υλικά συσκευασίας και τα είδη ένδυσης μέχρι τα

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

7. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 7-1 7. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 7.1. ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ιάφοροι διαλύτες µπορούν να επιφέρουν φυσικές αλλαγές όταν επιδρούν σε διάφορα πολυµερή. Αυτές οι αλλαγές είναι το αποτέλεσµα της αντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Οι μεταξύ τους μεταβολές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι οι παρακάτω: ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις Πολυμερών

Αντιδράσεις Πολυμερών Αντιδράσεις Πολυμερών Αντιδράσεις Μετατροπής Πολυμερών Αντιδράσεις που αφορούν την κυρία αλυσίδα Αντιδράσεις που αφορούν πλευρικές ομάδες R Αντιδράσεις τελικής ομάδας X R X Y Αντιδράσεις Κύριας Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

πρωτεΐνες πολυμερείς ουσίες δομούν λειτουργούν λευκώματα 1.Απλές πρωτεΐνες 2.Σύνθετες πρωτεΐνες πρωτεΐδια μη πρωτεϊνικό μεταλλοπρωτεΐνες

πρωτεΐνες πολυμερείς ουσίες δομούν λειτουργούν λευκώματα 1.Απλές πρωτεΐνες 2.Σύνθετες πρωτεΐνες πρωτεΐδια μη πρωτεϊνικό μεταλλοπρωτεΐνες ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ Οι πρωτεΐνες είναι πολυμερείς ουσίες με κυρίαρχο και πρωταρχικό ρόλο στη ζωή. Πρωτεΐνες είναι οι ουσίες που κυρίως δομούν και λειτουργούν τους οργανισμούς. Λέγονται και λευκώματα λόγω του λευκού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίμων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίμων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίμων Πλαστική Συσκευασία Εισαγωγή «Πλαστικά» γιατί πλάθονται σε οποιοδήποτε σχήμα Τα πολυμερή είναι οργανικές ενώσεις το μόριο των οποίων σχηματίζεται από την επανάληψη μιας ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

Τα χημικά στοιχεία που είναι επικρατέστερα στους οργανισμούς είναι: i..

Τα χημικά στοιχεία που είναι επικρατέστερα στους οργανισμούς είναι: i.. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «XHMIKH ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 1. Όταν αναφερόμαστε στον όρο «Χημική Σύσταση του Κυττάρου», τί νομίζετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

6.21 Αντιδράσεις των αλκενίων µε αλκένια: Πολυµερισµός

6.21 Αντιδράσεις των αλκενίων µε αλκένια: Πολυµερισµός 6.21 Αντιδράσεις των αλκενίων µε αλκένια: Πολυµερισµός Πολυµερισµός των αλκενίων Κατιονικός πολυµερισµός Πολυµερισµός ελευθέρων ριζών Πολυµερισµός συναρµογής Κατιονικός πολυµερισµός ιµερισµός του 2-µεθυλοπροπένιου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 01 Μάθηµα: «Τεχνολογία Κλωστοϋφαντουργικών Υλών Υφαντικές Ύλες». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα 23-1. Τι εκφράζουν οι συντελεστές μιας χημικής αντίδρασης; Οι συντελεστές σε μία χημική εξίσωση καθορίζουν την αναλογία mol των αντιδρώντων και προϊόντων στην αντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΛΚΑΝΙΑ ΑΛΚΕΝΙΑ ΑΛΚΙΝΙΑ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ eclass.sch.gr users.sch.gr/dtouloupas/moodle Γενικός Τύπος: C ν H ν+, ν 1 Χημικές Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13662/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: TEXT 3 MI 751 ENT 216 CHIMIE 87 ECO 62 CONSOM 332

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί, εκτός από αυτούς από αυτούς που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν, εξασφαλίζουν ενέργεια διασπώντας τις θρεπτικές ουσιές που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΘΕΜΑ 1o 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 5 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο καθαρό νερό β. σε οποιοδήποτε υδατικό διάλυµα γ. µόνο σε υδατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ Πρόκειται για αλκοόλες που διαθέτουν µόνο ένα υδροξύλιο και η ανθρακική τους αλυσίδα είναι κορεσµένη (µόνο απλοί δεσµοί). Ο γενικός τους τύπος είναι C ν ν+1 H ή R-H (όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ - ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (άσκηση 8 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

καρβοξυλικά οξέα μεθυλοπροπανικό οξύ

καρβοξυλικά οξέα μεθυλοπροπανικό οξύ 112 4.1. Κορεσμένα μονο - Αιθανικό οξύ Γενικά Τα κορεσμένα μονο προκύπτουν θεωρητικά από τα αλκάνια, αν αντικαταστήσουμε ένα άτομο υδρογόνου με τη ρίζα καρβοξύλιο -COOH. Έχουν το γενικό τύπο: C ν H 2ν+1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµάδα. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ

Εβδοµάδα. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ Β εξαµήνου ΑΡ. ΧΑΝ ΡΙΝΟΣ, DO, MPhil, cphd. Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ Εβδοµάδα ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 / 09 /2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 / 09 /2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 / 09 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

Μονομερές HOOC-R-OH ο αρχικός αριθμός -COOH ή -ΟΗ Νοαριθμόςτων-COOH που παραμένουν μετά από χρόνο t Άρα Ν 0

Μονομερές HOOC-R-OH ο αρχικός αριθμός -COOH ή -ΟΗ Νοαριθμόςτων-COOH που παραμένουν μετά από χρόνο t Άρα Ν 0 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΠΟΛΥΜΕΡΗ) 3 ο ΜΕΡΟΣ Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/hem16/ Έλεγχος μοριακού βάρους σταδιακών αντιδράσεων πολυμερισμού Εξίσωση arothers Μονομερές

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ : ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2005

Πηγή: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ : ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2005 Πηγή: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ : ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2005 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προχωρημένες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων 1/3/2013 και 6/3/2013 Μάντζιου Μαρία χημικός ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες: καταλύτες

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες: καταλύτες ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες

2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες 2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 Καύσιμα - καύση Τα καύσιμα είναι υλικά που, όταν καίγονται, αποδίδουν σημαντικά και εκμεταλλεύσιμα ποσά θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 018 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Χημεία. Νίκος Ξεκουκουλωτάκης Επίκουρος Καθηγητής

Γενική Χημεία. Νίκος Ξεκουκουλωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Γενική Χημεία Νίκος Ξεκουκουλωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γραφείο Κ2.125, τηλ.: 28210-37772 e-mail:nikosxek@gmail.com Περιεχόμενα Διαλύματα Γραμμομοριακή

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών Εισαγωγή 1 1 Εισαγωγή Βατάλης Αργύρης 1.1 Ο κόσμος των υλικών Tα υλικά αποτελούν μέρος της βάσης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και το επίπεδο ζωής επηρεάζονται σε μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Για τη Β τάξη Λυκείου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Για τη Β τάξη Λυκείου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2013 Για τη Β τάξη Λυκείου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α Ερώτηση 1 (5 μονάδες) (α): (ιν), (β): (ιιι), (γ): (ι), (δ): (ιι) (4x0,5= μ. 2) Μεταξύ των μορίων του ΗF αναπτύσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου

Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου Ενότητα 06: Χημικές ιδιότητες Ι Ιωάννης Φιλίππου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις επόµενες ερωτήσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση : 1. Το µικρότερο σωµατίδιο ενός στοιχείου που µπορεί να πάρει µέρος στον σχηµατισµό χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

-H 2 H2 O R C COOH. α- κετοξύ

-H 2 H2 O R C COOH. α- κετοξύ Παραπροϊόντα αλκοολικής ζύµωσης Τα παραπροϊόντα της αλκοολικής ζύµωσης είναι χηµικές ενώσεις που προέρχονται είτε από τον ίδιο το µηχανισµό της αλκοολικής ζύµωσης, είτε από το µεταβολισµό της ζύµης, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (άσκηση 7 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

αποτελούν το 96% κ.β Ποικιλία λειτουργιών

αποτελούν το 96% κ.β Ποικιλία λειτουργιών ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 92 στοιχεία στο φλοιό της Γης 27 απαραίτητα για τη ζωή H, Ο, Ν, C αποτελούν το 96% κ.β S, Ca, P, Cl, K, Na, Mg αποτελούν το 4% κ.β. Fe, I Ιχνοστοιχεία αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

µε βελτιωµένες ιδιότητες ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ρ. Αντώνιος Παπαδόπουλος

µε βελτιωµένες ιδιότητες ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ρ. Αντώνιος Παπαδόπουλος Θερµικά τροποποιηµένη ξυλεία: Μία νέα τεχνική για ξύλο µε βελτιωµένες ιδιότητες ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ρ. Αντώνιος Παπαδόπουλος Εισαγωγή Το ξύλο αποτελεί ιδανική πρώτη ύλη για πολλές κατασκευές. Η βιοµηχανία ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

1 C 8 H /2 O 2 8 CO H 2 O

1 C 8 H /2 O 2 8 CO H 2 O ΧΗΜΕΙΙΑ Β ΛΥΚΕΙΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ (από τράπεζα θεµάτων) ΑΣΚΗΣΗ 1 Σε εργαστήριο ελέγχου καυσίµων πραγµατοποιήθηκαν τα παρακάτω πειράµατα: α) Ένα δείγµα C 8 H 18 µε µάζα 1,14 g κάηκε πλήρως µε την απαιτούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Στο 3 ο κεφάλαιο του βιβλίου η συγγραφική ομάδα πραγματεύεται την ενέργεια και την σχέση που έχει αυτή με τους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου

Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου Ενότητα 02: Κυτταρίνη Ιωάννης Φιλίππου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρωτεΐνες δομούνται από ένα σύνολο αμινοξέων. 1/10/2015 Δ.Δ. Λεωνίδας

Οι πρωτεΐνες δομούνται από ένα σύνολο αμινοξέων. 1/10/2015 Δ.Δ. Λεωνίδας αμινοξέα Οι πρωτεΐνες δομούνται από ένα σύνολο αμινοξέων Λυσίνη CORN Ισομερές L Ισομερές D R = πλευρική αλυσίδα (side chain) Τα περισσότερα αμινοξέα είναι ασύμμετρα Όλα τα αμινοξέα που βρίσκονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Τρίτη, 7 Μαΐου 008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση... Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

R X + NaOH R- OH + NaX

R X + NaOH R- OH + NaX 3. Αντιδράσεις υποκατάστασης (αντικατάστασης) Στις αντιδράσεις αντικατάστασης μετέχουν πάντα δύο αντιδρώντα που ανταλλάσουν κάποιο τμήμα τους για να σχηματιστούν δύο νέα προϊόντα, σύμφωνα με το σχήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Β Λυκείου θέματα

Βιολογία Β Λυκείου θέματα Ι. Οι υδατάνθρακες διακρίνονται σε μονοσακχαρίτες, δισακχαρίτες και πολυσακχαρίτες. α) Να αναφέρετε από δύο παραδείγματα μονοσακχαριτών, δισακχαριτών και πολυσακχαριτών. (6μ) β) Σε ένα κύτταρο συναντώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πηκτίνες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πηκτίνες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πηκτίνες Γενικά Πολυσακχαρίτης ο οποίος βρίσκεται σε διάφορες συγκεντρώσεις στα κυτταρικά τοιχώματα των ανώτερων φυτικών ιστών μαζί με την κυτταρίνη. Η πηκτίνη

Διαβάστε περισσότερα

Επομένως ο βαθμός πολυμερισμού είναι: gτmol. Ο μηχανισμός συνδυασμού επιβάλλει ο αριθμός των μορίων βενζολικού περοξειδίου να είναι:

Επομένως ο βαθμός πολυμερισμού είναι: gτmol. Ο μηχανισμός συνδυασμού επιβάλλει ο αριθμός των μορίων βενζολικού περοξειδίου να είναι: Ασκήσεις Πολυμερή Υπολογίστε το ποσοστό του μονομερούς εκκινητή βενζολικού περοξειδίου (BPO) που απαιτείται για να παραχθεί 1 kg πολυαιθυλενίου με μέσο μοριακό βάρος 200000g/mol. Ποιος είναι ο βαθμός πολυμερισμού;

Διαβάστε περισσότερα

Ανθεκτικότητα Υλικών και Περιβάλλον

Ανθεκτικότητα Υλικών και Περιβάλλον Ανθεκτικότητα Υλικών και Περιβάλλον Ν. Μ. Μπάρκουλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Δρ. Μηχ/γος Μηχανικός 1 Τι είναι: Περίγραμμα Μαθήματος Επιλογής Μάθημα Επιλογής στο 9ο Εξάμηνο του ΤΜΕΥ Με τι ασχολείται: Με την

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή Περιεχόμενα 3 Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή Πρόλογος Η Χημική Τεχνολογία άρχισε να εμφανίζεται ως ανεξάρτητη επιστήμη κατά το τέλος του 18 ου και αρχές του 19 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίμων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίμων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίμων Πλαστική Συσκευασία Εισαγωγή «Πλαστικά» γιατί πλάθονται σε οποιοδήποτε σχήμα Τα πολυμερή είναι οργανικές ενώσεις το μόριο των οποίων σχηματίζεται από την επανάληψη μιας ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ STEM: ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ STEM: ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ STEM: ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ελένη Κάτανα & Κατερίνα Σάλτα STEM Φυσικές Επιστήμες Τεχνολογία Εκπαίδευση STEM Science (Φυσικές Επιστήμες) Technology

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Απρίλιος Μάιος 12 Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου (Ερωτήσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον) 1. Τι είναι τα βιομόρια και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους; Βιομόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (1ος Κύκλος) ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ÏÅÖÅ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (1ος Κύκλος) ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ÏÅÖÅ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (1ος Κύκλος) ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1 και Α2 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες: καταλύτες

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες: καταλύτες ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

και χρειάζεται μέσα στο ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. ενζύμων κύτταρο τρόπους

και χρειάζεται μέσα στο ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. ενζύμων κύτταρο τρόπους Για να εξασφαλιστεί η σωστή και αρμονική έκφραση των ενζύμων μέσα στο κύτταρο χρειάζεται ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. και Η εναρμόνιση αυτή επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ Είδαμε τους μηχανισμούς με τους οποίους καταλύονται οι χημικές/βιολογικές αντιδράσεις (θα επανέλθουμε αν έχουμε χρόνο) Θα εξετάσουμε δύο παραδείγματα ενζύμων και του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 018 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμερισμός Πολυμερισμός μονομερή πολυμερές μακρομόρια σχετική μοριακή μάζα (M ) Φυσικά πολυμερή Συνθετικά πολυμερή

Πολυμερισμός Πολυμερισμός μονομερή πολυμερές μακρομόρια σχετική μοριακή μάζα (M ) Φυσικά πολυμερή Συνθετικά πολυμερή Πολυμερισμός Πολυμερισμός ονομάζεται η συνένωση μικρών μορίων που ονομάζονται μονομερή, προς σχηματισμό ενός μεγαλύτερου μορίου, που ονομάζεται πολυμερές. Τα πολυμερή περιέχουν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (C, H, N, O) 96% ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (πχ. Na, K, P, Ca, Mg) 4% ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (Fe, I) 0,01%

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (C, H, N, O) 96% ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (πχ. Na, K, P, Ca, Mg) 4% ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (Fe, I) 0,01% ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (C, H, N, O) 96% ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (πχ. Na, K, P, Ca, Mg) 4% ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (Fe, I) 0,01% Ο άνθρακας, το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο συμμετέχουν, σε σημαντικό βαθμό, στη

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες σιταριών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε σκληρά σιτάρια τα οποία έχουν υψηλότερο ποσοστό σε πρωτεΐνη

Καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες σιταριών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε σκληρά σιτάρια τα οποία έχουν υψηλότερο ποσοστό σε πρωτεΐνη Δημητριακά Δημητριακά ή σιτηρά είναι αποξηραμένοι ώριμοι καρποί φυτών. Τα πιο σημαντικά δημητριακά είναι το σιτάρι ή σίτος, το ρύζι, το καλαμπόκι ή αραβόσιτος, το κριθάρι, η σίκαλη και η βρώμη. Ο κόκκος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χηµεία. Κεφάλαιο 26: Βιοµόρια: υδατάνθρακες

Οργανική Χηµεία. Κεφάλαιο 26: Βιοµόρια: υδατάνθρακες Οργανική Χηµεία Κεφάλαιο 26: Βιοµόρια: υδατάνθρακες 1. Γενικά Ενώσεις που απαντούν σε κάθε ζωντανό οργανισµό Άµυλο και ζάχαρη στις τροφές και κυτταρίνη στο ξύλο, χαρτί και βαµβάκι είναι καθαροί υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. 1.2 Όξινο είναι το υδατικό διάλυμα του α. ΝaCl. β. ΝΗ 4 Cl. γ. CH 3 COONa. δ. KOH. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΘΕΜΑ 1 ο. 1.2 Όξινο είναι το υδατικό διάλυμα του α. ΝaCl. β. ΝΗ 4 Cl. γ. CH 3 COONa. δ. KOH. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από οκτώ (8) σελίδες

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από οκτώ (8) σελίδες Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από οκτώ (8) σελίδες Ερωτήσεις 1-25: Για κάθε μια από τις ερωτήσεις που ακολουθούν δίνονται πέντε πιθανές απαντήσεις. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση. Για κάθε ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

R 1 R 2 R 3 ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΑΔΙΩΝ. Λινολενικό (C 18:3 ) Ελαϊκό (C 18:1 ) Λινελαϊκό (C 18:2 )

R 1 R 2 R 3 ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΑΔΙΩΝ. Λινολενικό (C 18:3 ) Ελαϊκό (C 18:1 ) Λινελαϊκό (C 18:2 ) ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΑΔΙΩΝ Ελαϊκό οξύ διάρκεια 2 ώρες Στόχοι της άσκησης: Η εξοικείωση με τη χημική σύσταση των λιπαρών υλών. Η κατανόηση της όξινης υδρόλυσης ως παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα