ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) για το σχολικό έτος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) για το σχολικό έτος"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ, Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Βαθμός Ασφαλείας: - Να διατηρηθεί μέχρι: - Βαθμός Προτερ.: - Μαρούσι, --00 Αρ. Πρωτ.:Φ//Δ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου Τ.Κ. Πόλη : 0 Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Χ. Μπάκα : Σ. Λαπατά (Τμήμα Α ) : Μ. Κολούντζου Τηλ.: : 0, 0 00 :0, 0 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) για το σχολικό έτος 0-0. Έχοντας υπόψη τη συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) κατ άρθρο του ν. (ΦΕΚ Α /--0), με την παρούσα εγκύκλιο προβλέπεται ο σχεδιασμός και η οργάνωση (α) των εκπαιδευτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων σε ΚΠΕ, (β) των επιμορφωτικών δράσεων των ΚΠΕ για εκπαιδευτικούς, και (γ) η ένταξη των σχολικών μονάδων σε θεματικά δίκτυα (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή), ως ακολούθως: Πλαίσιο σχεδιασμού και οργάνωσης Οι σχολικές μονάδες που υλοποιούν εγκεκριμένα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, βάσει της με αρ. πρωτ. 00/Δ/0--0 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, δύνανται:

2 α) να αιτηθούν εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών/τριών και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών τους σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προκειμένου να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνονται και υλοποιούνται από αυτά, β) να υποβάλουν αίτηση για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τους, γ) να αιτηθούν τη συμμετοχή τους σε θεματικά δίκτυα (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή).. Εκπαιδευτικές Επισκέψεις σε ΚΠΕ Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ως αποκεντρωμένες υποστηρικτικές δομές του ΥΠΑΙΘ, παρέχουν μονοήμερα ή/και πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές των σχολικών μονάδων της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, που υλοποιούν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων τα οποία σχετίζονται με το περιβάλλον, την υγεία και τον πολιτισμό. Η παιδαγωγική ομάδα κάθε ΚΠΕ, οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και οι μαθητές που συμμετέχουν, συνεργάζονται έτσι ώστε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ, με ευελιξία και προσαρμοστικότητα, να ανταποκρίνεται και να καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους στόχους των προγραμμάτων του συγκεκριμένου σχολείου.. Υποβολή αιτήσεων για εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ΚΠΕ Στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) της επικράτειας (συν. Α) δύνανται να υποβάλουν αίτημα επίσκεψης (συν. Δ) για παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων: α) Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν εγκεκριμένα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ), όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. 00/Δ/0--0 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ( ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ ), για το σχολικό έτος 0-00». Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την Συντονιστή/στρια του κάθε Προγράμματος και στον/στην Υπεύθυνο/η ΠΕ ή ΑΥ ή ΠΘ ή ΣΔ των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, περιεχόμενο του εγκεκριμένου προγράμματος. ανάλογα με το θεματικό Βασικό κριτήριο για την επιλογή του ΚΠΕ από τους εκπαιδευτικούς αποτελεί η συνάφεια του προγράμματος που εκπονούν με τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ, το οποίο αιτούνται να επισκεφθούν. β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν την εποπτεία και την ευθύνη υλοποίησης Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο υποβάλλουν αίτηση σε ΚΠΕ της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και η εκπαιδευτική επίσκεψη δεν μπορεί να είναι άνω της μίας ημέρας. Η επιλογή των σχολικών μονάδων που θα

3 επισκεφθούν κάποιο ΚΠΕ θα βασίζεται στη συνάφεια του θέματος της Ερευνητικής Εργασίας με τα υλοποιούμενα προγράμματα του ΚΠΕ και θα αποφασίζεται από την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ. Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που αφορούν Ερευνητικές Εργασίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 0% των εκπαιδευτικών επισκέψεων που δέχεται το ΚΠΕ. γ) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) υποβάλλουν αίτηση σε ΚΠΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκει η Δομή. Λόγω της ιδιαιτερότητας της λειτουργίας των ΔΥΕΠ, ειδικά για τις δομές αυτές, ισχύουν τα ακόλουθα: α) η εκπόνηση προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης εκπαιδευτικής επίσκεψης (μονοήμερης ή πολυήμερης), β) τα ΚΠΕ σε συνεννόηση με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων διευκολύνουν την εκπαιδευτική επίσκεψη με προσαρμογή του ωραρίου της επίσκεψης στο ωρολόγιο πρόγραμμα των ΔΥΕΠ, γ) οι αιτήσεις για εκπαιδευτική επίσκεψη σε ΚΠΕ, ειδικά για τις ΔΥΕΠ, μπορούν να κατατεθούν και μετά τη λήξη των προθεσμιών και θα εξετασθούν κατά περίπτωση και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του ΚΠΕ.. Ενέργειες Σχολικών Μονάδων, Υπευθύνων και ΚΠΕ - Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διαδικασιών για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ΚΠΕ.. Ενέργειες σχολικών μονάδων Οι σχολικές μονάδες για κάθε πρόγραμμα που εκπονούν έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση επίσκεψης σε δύο () ΚΠΕ. Συνεπώς, οι επισκέψεις που μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε σχολική μονάδα, στο πλαίσιο κάθε προγράμματος, είναι δύο (): μία () επίσκεψη σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας όπου ανήκει το σχολείο και μία () σε ΚΠΕ εκτός εμβέλειας. Για το τρέχον σχολικό έτος οι νομοί εμβέλειας των ΚΠΕ παραμένουν οι ίδιοι (βλ. έγγραφο /Γ/--00). Ειδικότερα: α) για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι επισκέψεις των σχολικών ομάδων της μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι 0 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων και υλοποιούνται σύμφωνα με την παρ. του άρθρου της με αρ. πρωτ. 0/ΓΔ/-0-0 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ /Β/--0), β) για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι ενδιαφερόμενες σχολικές ομάδες μπορούν να πραγματοποιούν επισκέψεις μέχρι και τις 0 Ιουνίου. Υλοποιούνται σύμφωνα με την παρ. του άρθρου του Π.Δ. /0 (0Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και περιλαμβάνονται στις διδακτικές επισκέψεις... Ενέργειες Υπευθύνων (ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ ή ΣΔ)

4 α) Συγκεντρώνουν τα αιτήματα των σχολικών μονάδων και καταρτίζουν σχετικό πίνακα με τις σχολικές μονάδες που αιτούνται εκπαιδευτικών επισκέψεων, λαμβάνοντας υπόψη (αα) τη συνάφεια του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιούν με το προσφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ και (ββ) τη συχνότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων της ίδιας σχολικής μονάδας σε ΚΠΕ, δίνοντας προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες με χαμηλή συχνότητα επισκέψεων σε ΚΠΕ της χώρας. β) Μεριμνούν για τη διαβίβαση των σχετικών αιτημάτων στα ΚΠΕ μέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, παρέχοντας σε αυτά τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία: Σχολική Ονοματεπώνυμο Τίτλος Αριθμός Τίτλος Διάρκεια Μονάδα Συντονιστή και Τηλέφωνο προγράμματος που Μαθητών/ Προγράμματος προγράμματος του Συμμετεχόντων επικοινωνίας εκπονεί η ομάδα τριών του ΚΠΕ που θα ΚΠΕ Εκπαιδευτικών επισκεφτεί (μονοήμερο/πολυήμερο).. Ενέργειες των ΚΠΕ α) Τα ΚΠΕ, βάσει των πινάκων που τους έχουν αποσταλεί, επιλέγουν και καλούν τα σχολεία, σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου.. και αναρτούν στις ιστοσελίδες τους τις τελικές καταστάσεις των σχολικών ομάδων που έχουν εντάξει στον προγραμματισμό τους για επίσκεψη στο ΚΠΕ. Η διακίνηση δε των εγγράφων των ΚΠΕ προς τις σχολικές μονάδες γίνεται μόνο μέσω των Υπευθύνων (ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ ή ΣΔ). β) Διαβιβάζουν το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ προς έγκριση, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στους Υπεύθυνους ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, 0 ημέρες πριν την πρώτη επίσκεψη... Χρονοδιάγραμμα ενεργειών α) Έως τις /0/00 οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων που υλοποιούν με τους μαθητές τους προγράμματα ΠΕ,ΑΥ,ΠΘ καταθέτουν στους αρμόδιους Υπεύθυνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αίτηση παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος σε ΚΠΕ. Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί που εκπονούν Ερευνητικές Εργασίες καταθέτουν αίτηση στο ΚΠΕ που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν. β) Έως τις /0/00 οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης διαβιβάζουν στα ΚΠΕ τους πίνακες με τις αιτήσεις των σχολικών ομάδων για παρακολούθηση προγράμματος του ΚΠΕ.

5 γ) Έως τις 0/0/00 τα ΚΠΕ, κατόπιν επικοινωνίας με τις ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες, καταρτίζουν το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων που πρόκειται να δεχθούν. Σημειώνεται ότι δε θα γίνονται δεκτές από τα ΚΠΕ (αα) εκπρόθεσμες καταστάσεις από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ββ) μεμονωμένες αιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, ακόμη και αν πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.. Επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προσανατολισμένα στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, εκτός από την προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τις άλλες δραστηριότητές τους, εκπληρώνουν την αποστολή τους και μέσω της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.. Σχεδιασμός και οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων των ΚΠΕ Κάθε ΚΠΕ διοργανώνει επιμορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς (σεμινάρια, ημερίδες κ.ά.) με περιεχόμενο: - εισαγωγικό σε θέματα αειφορίας, για εκπαιδευτικούς που δεν έχουν προηγούμενη επιμόρφωση, - θεματικό, για εκπαιδευτικούς με επιμόρφωση σε σχετική με την αειφορία θεματολογία. Οι εν λόγω επιμορφωτικές δράσεις διοργανώνονται από τα ΚΠΕ σε συνεργασία με τα οικεία ΠΕΚΕΣ και δύνανται να υλοποιηθούν από: α) τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας εκάστου ΚΠΕ, β) τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας κάθε ΚΠΕ σε συνεργασία με άλλα ΚΠΕ της ίδιας ή άλλης Περιφέρειας, γ) τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας κάθε ΚΠΕ σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ ή ΣΔ των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Ενοτήτων εμβέλειάς του. Οι ως άνω Υπεύθυνοι μεριμνούν για την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν και συναποφασίζουν με την Π.Ο. του ΚΠΕ για τη θεματολογία και το πρόγραμμα του κάθε σεμιναρίου. Σημειώνεται ότι (α) σε κάθε επιμορφωτική δράση ο αριθμός των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις έξι () και, κατά περίπτωση, μπορεί να φθάσει στις οκτώ () και (β) καθ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων εξετάσεων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ, καθώς και των απολυτηρίων και προαγωγικών εξετάσεων Γυμνασίων Λυκείων οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν μπορούν να συμμετέχουν σε σεμινάρια των ΚΠΕ.. Σεμινάρια δικτύων που συντονίζονται από ΚΠΕ

6 Στο πλαίσιο των εθνικών, των περιφερειακών και τοπικών δικτύων που συντονίζονται από τα ΚΠΕ και σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση σχετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων ισχύουν τα ακόλουθα:. Κάθε ΚΠΕ, σε συνεργασία με το οικείο ΠΕΚΕΣ, δύναται να σχεδιάζει και να υλοποιεί ένα επιμορφωτικό σεμινάριο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για ένα Εθνικό Δίκτυο το οποίο συντονίζει και μπορεί να συνδιοργανωθεί από το συντονιστικό ΚΠΕ με ένα ακόμη ΚΠΕ που συμμετέχει στο δίκτυο, με την προϋπόθεση ότι θα υλοποιηθεί στην έδρα του συνεργαζόμενου ΚΠΕ. Στο εν λόγω σεμινάριο, από το συντονιστικό ΚΠΕ δύνανται να συμμετάσχουν έως και τρία () μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του.. Στο πλαίσιο των Περιφερειακών και Τοπικών Δικτύων μπορεί να διοργανωθεί μία επιμορφωτική δράση για κάθε δίκτυο.. Οι δαπάνες που τυχόν προκύπτουν κατά την οργάνωση/διεξαγωγή των σεμιναρίων καλύπτονται από τα Τεχνικά Δελτία των ΚΠΕ για τους παρακάτω συμμετέχοντες (εφόσον έχουν εισήγηση ή υλοποιούν εργαστήριο), ως εξής: α) μέχρι τέσσερα () συνεργαζόμενα ΚΠΕ (δύο μέλη από κάθε ΚΠΕ) και επιπλέον τα μέλη ΚΠΕ που συμμετέχουν στη Συντονιστική Επιτροπή, β) μέχρι τέσσερις () Υπεύθυνοι ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ ή ΣΔ, οι οποίοι είναι μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ή έχουν στην αρμοδιότητά τους σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο Δίκτυο, γ) τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, τακτικά ή αναπληρωματικά, που δεν ανήκουν στις δύο παραπάνω κατηγορίες (Πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι φορέων κ.ά.). Επισημαίνεται ότι παράλληλα με το σεμινάριο επιμόρφωσης ενός δικτύου γίνεται και η συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, εάν υπάρχει κώλυμα συμμετοχής κάποιου τακτικού μέλους, το αντικαθιστά ένα από τα αναπληρωματικά μέλη.. Γενικές οδηγίες α) Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε σεμινάρια των ΚΠΕ κατατίθενται στους Υπευθύνους ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ ή ΣΔ των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου. Τα ΚΠΕ θα πρέπει να διαβιβάζουν το αίτημα για την έγκριση του σεμιναρίου στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ, τουλάχιστον 0 (είκοσι) ημέρες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής. β) Για να είναι δυνατή και χωρίς καθυστερήσεις η διεκπεραίωση των αιτημάτων και η αποπληρωμή των εξόδων, τα έγγραφα για την έγκριση του σεμιναρίου θα πρέπει να περιλαμβάνουν ακριβείς πίνακες των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στους οποίους θα αναγράφονται (αα) το ονοματεπώνυμο, (ββ) η ειδικότητα, (γγ) ο αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού, (δδ) το σχολείο και (εε) το τηλέφωνο/ του εκπαιδευτικού.

7 Ειδικά για τους συμμετέχοντες δημοσίους υπαλλήλους στους οποίους καλύπτεται μετακίνηση ή/και διαμονή, ισχύουν τα παρακάτω (βάσει του Ν. /0, άρθρο και 0, ΦΕΚ A/-0-0):. Για κάθε μετακινούμενο (μέλος του ΚΠΕ, εκπαιδευτικό, ή εξωτερικό συνεργάτη κλπ.) θα πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού, κλάδος ή ειδικότητα, ημερομηνία αναχώρησης, έναρξης και λήξης των εργασιών, και επιστροφής, ο αριθμός των ημερών και των διανυκτερεύσεων, η πλήρης και σαφής αιτιολογία της μετακίνησης, ο τόπος και το μέσο μεταφοράς, καθώς και το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης.. Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται μόνο όταν: η απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (0) χιλιόμετρα, εφόσον αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (0) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί, όταν η απόσταση είναι μεγαλύτερη από είκοσι (0) ναυτικά μίλια. Αν η μετακίνηση λαμβάνει χώρα και στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα. γ) Στα αιτήματα της έγκρισης επιμορφωτικών δράσεων και όπου προβλέπεται συμμετοχή μελών άλλου ΚΠΕ, θα πρέπει να αναγράφονται και τα ποσά που θα διαθέσει το κάθε ΚΠΕ από το δικό του Τεχνικό Δελτίο για τα συνολικά έξοδα συμμετοχής των μελών του. Ο αριθμός των μελών ΚΠΕ (εξαιρουμένων των μελών του ΚΠΕ που κάνει τη διοργάνωση), Υπευθύνων ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ ή Σχολικών Δραστηριοτήτων και γενικότερα των εισηγητών, δεν πρέπει να ξεπερνά το 0% του συνολικού αριθμού των επιμορφούμενων σε κάθε δράση. δ) Έξοδα μετακίνησης θα καλύπτονται μόνο στους εισηγητές. Τα μέλη των Π.Ο. των ΚΠΕ μπορούν να μετακινούνται προς άλλα ΚΠΕ ως εισηγητές (μέχρι δύο () από κάθε ΚΠΕ). Η μετακίνησή τους θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΚΠΕ στο οποίο ανήκουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί μετακινήσεων. Ομοίως, θα καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης και στους Υπευθύνους ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ ή ΣΔ, όταν η Διεύθυνσή τους συμμετέχει στη διοργάνωση της επιμορφωτικής δράσης και έχουν εισήγηση ή εργαστήριο. ε) Εάν υπάρχει ανάγκη για την παραγωγή ή την αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή στη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ηλεκτρονική διεύθυνση: προκειμένου να εγκριθεί ως προς την επιστημονική και παιδαγωγική καταλληλότητά του.. Συμμετοχή σχολικών ομάδων σε Θεματικά Δίκτυα Τα ΚΠΕ ιδρύουν και συντονίζουν Θεματικά Δίκτυα (διεθνή, εθνικά, περιφερειακά, τοπικά).

8 Σχολικές ομάδες που εκπονούν προγράμματα ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ μπορούν να εντάσσονται στα Θεματικά Δίκτυα με αίτηση τους στο ΚΠΕ το οποίο συντονίζει το δίκτυο. Αναλυτική ενημέρωση για το περιεχόμενο του κάθε Δικτύου, καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο ένταξης μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του κάθε ΚΠΕ (συνημμένος συγκεντρωτικός πίνακας των δικτύων). Συνημμένα: α) Πίνακας (Α): ΚΠΕ επικράτειας β) Πίνακας (Β): Εκπαιδευτικά Προγράμματα των ΚΠΕ γ) Πίνακας (Γ): Δίκτυα που συντονίζουν τα ΚΠΕ δ) Αίτηση εκπαιδευτικού Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ Εσωτερική Διανομή:. Γραφείο Υφυπουργού. Γραφείο Γεν. Γραμματέα. Γενική Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήματα Α και Β. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήματα Α και Β. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήματα Α, Β, Γ και Δ

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας& Δ/θμιαςΕκπ/σης της χώρας (έδρες τους) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία (μέσω των Περ/κών Δ/νσεωνΕκπ/σης) μέσω των οικείων Περ/κών Δ/νσεων Εκπ/σης Διευθύνσεις Π/θμιας& Δ/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας (έδρες τους) Υπεύθυνους: -Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης(ΠΕ),Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Πολιτιστικών θεμάτων(πθ) -Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΣΔ) (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.) μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε ΚΠΕ της χώρας (μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) Σχολικές Μονάδες Γενικής & Επαγγελματικής Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής όλης της χώρας (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.) μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων ( ΔΥΕΠ)

10 ΠΙΝΑΚΑΣ (Α): ΚΠΕ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΕΡEΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΥΠΑΤΗΣ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ. ΚΙΣΣΑΒΟΥ- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ & ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 0. ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΑΡΝΑΙΑΣ. ΑΝΑΤ. ΟΛΥΜΠΟΥ. ΚΙΛΚΙΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ. ΝΑΟΥΣΑΣ. ΕΔΕΣΣΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ. ΠΟΡΟΪΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ 0. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. ΒΕΥΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ-ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ 0. ΑΡΑΧΘΟΥ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ-ΑΚΡΑΤΑΣ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 0

11 . ΘΕΡΜΟΥ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ. ΜΟΛΑΩΝ 0. ΚΑΣΤΡΙΟΥ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΛΙΘΑΚΙΑΣ-ΖΑΚΥΝΘΟΥ. ΙΘΑΚΗΣ. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΡΧΑΝΩΝ, ΡΟΥΒΑΣ ΚΑΙ ΓΟΥΒΩΝ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ. ΒΑΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 0. ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ. ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΛΕΣΒΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΡΟΔΟΥ

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΕ (Β) α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ /ΗΜΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠΑΓ ΕΚΠ ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜN ΛΥΚ ΕΠΑΛ ΕΙΔ ΑΓΩΓ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ ΤΟ ΔΑΣΟΣ - ΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ - ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Η ΘΑΛΑΣΣΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ - Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΣΕ ΦΡΥΓΑΝΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΚΠΕ - ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ/ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ (Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ) ΝΕΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΕΝΑ ΛΙΜΑΝΙ ΒΙΩΣΙΜΟ, ΕΝΑ ΛΙΜΑΝΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΝΕΟ ΖΩΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: ΑΠΌ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΕΣ : ΑΛΙΕΙΑ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΕΣ : ΑΛΙΕΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ. ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

13 ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΕΣ : ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΓΙΛΕΚΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΔΕΝ ΠΕΤΑΩ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ Χ Χ Χ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΣ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ/ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟ ΠΟΙΩ/ΜΕΙΩΝΩ ΣΤΟΝ ΠΗΓΑΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ: ΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ, ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΧΩ; Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ. ΚΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΗ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΥ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ EΝΑ ΔΑΣΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΙΑΛΟ-ΓΙΑΛΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ Χ Χ Χ 0 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΧΑΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ 0 0 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΜΕΛΕΤΩ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΝΟΩ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ (ΠΡΩΗΝ: 'ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ') ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΣ Ο ΚΗΠΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ) ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΓΙΑ ΜΥΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ 0. ΚΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0

14 α/α ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΔΥΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ -ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ, ΕΝΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΘΑΛΛΑΣΣΟΤΟΠΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ /ΗΜΕΡΑ. ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΥΠΑΤΗΣ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠΑΓ ΕΚΠ ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜN ΛΥΚ ΕΠΑΛ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ X X X X X X X X X X X ΕΛΙΑ, ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ X X X X X X X X X X X 0 ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ) ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΟ) ΞΕΡΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (Ο ΑΧΕΛΩΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ), ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΟΥΜΕ (ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Δ/ΣΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ) Η ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟ (ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Δ/ΣΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ) ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ, ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ ΧΡΟΝΙΑ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΙΑΣ- ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Δ/ΣΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ) ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ -ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

15 ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ X X X X X X X X X X X X ΕΛΙΑ, ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ X X X X X X ΑΠO ΤΗΝ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΟ) ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΟΥΣ X X X X X X. ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ή X X X X X X X 0 TΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ ή ή X X X X X X X X X X X 0 ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΜΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ή X X X X X X X X X X X 0 EΝΑΣΤΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ X X X X X 0 ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ή X X X X X 0 ΠΕΡΙΠΑΤΩ ΚΑΙ ΕΥΦΡΑΙΝΟΜΑΙ Μ ΑΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ X X X X X 0 (ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ή ή ΦΥΤΑ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ) ΞΕΤΥΛΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ X X X X X 0 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ή ΑΕΙΦΟΡΙΑ AΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ή X X X X X X X X X X X 0 ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΕΛΙΑ. ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΣΤΗ ΦΩΚΙΚΗ ΓΗ ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ- ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΔΕΛΦΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ- ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΩΡΥΚΕΙΟ AΝΤΡΟ ΔΕΛΦΟΙ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ. ΤΟ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΣ AΜΦΙΣΣΑΣ X X X X X X 0. ΚΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ή ή X X X X X X X X X X X 0 ή ή X X X X X X X X X X X 0 ή ή X X X X X 0 ή ή X X X X X X X X X X X 0

16 0 α/α 0 ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ. ΤΟ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ή ή X X X X X X X X X X X 0 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ή X X X X X X X X X X 0 ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ -ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΡΥΠΑΝΣΗ X X X X X X X 0 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΙΣ. ΤΟ ή ή X X X X X X X X X X 0 ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΑΛΩΝΩΝ ΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Η ή ή X X X X X X X X X X 0 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ή X X X 0 ΤΗΣ ΡΕΚΑ ΓΚΙΩΝΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ή ή X X X X X X X X X X X 0 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ : Η ΜΙΚΡΗ ΜΑΣ ή X X X X X X X X X X 0 ΘΑΛΑΣΣΑ Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ X X X X X X X X X X X 0 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ /ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ΚΠΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠΑΓ ΕΚΠ ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜN ΛΥΚ ΕΠΑΛ ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ X X X X X X X X X X X 0 ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΛΙΓΟ ΝΕΡΟ X X X X X X X X X X X 0 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΘΕΛΩ, ΜΠΟΡΩ, X X X X X X X X X X X 0 ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ X X X X X X X X X X X 0 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ X X X X X X X X X X X 0 ΒΡΩΣΙΜΑ ΧΟΡΤΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ X X X X X X X X X X X 0 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ X X X X X X 0 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ X X X X X X 0 ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ X X X X X X 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΑΣΟΣ X X X X X X 0 ΕΝΕΡΓΕΙΑ X X X X X X 0 ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ

17 ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ X X X X X X 0 ΓΕΩΡΓΙΑ X X X X X X 0 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ X X X X X X 0. ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ & ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΥΔΑΤΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΝΕΡΟΤΡΙΒΕΣ, ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΙΣΣΑΒΟ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ (ΛΑΡΙΣΑ) Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΑΤΟΔΑΣΟΣ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ ΒΑΡΟΥΣΙ, Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΤΑΝΑ: ΥΓΕΙΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ- ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΕΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΚΡΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 0. ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ. ΚΠΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

18 α/α 0 ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΛΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΔΑΣΟΣ: ΠΕΡΠΑΤΩ,ΕΞΕΡΕΥΝΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ /ΗΜΕΡΑ. ΚΠΕ ΑΡΝΑΙΑΣ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠΑΓ ΕΚΠ ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜN ΛΥΚ ΕΠΑΛ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΠΑΤΩ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΟΤΑΝ Ο Χ Χ Χ Χ ΛΥΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣ ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΣΟΚΑΚΙΑ ΤΗΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΑΡΝΑΙΑΣ ΜΕΣ ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΣΟΚΑΚΙΑ ΤΗΣ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΑΡΝΑΙΑΣ ΜΕΣ ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΣΟΚΑΚΙΑ ΤΗΣ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΑΡΝΑΙΑΣ ΜΕΛΙ, ΤΡΟΦΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΜΕΛΙ, ΤΡΟΦΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΜΕΛΙ, ΤΡΟΦΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΜΟΝΗ ΖΥΓΟΥ, ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΜΟΝΗ ΖΥΓΟΥ, ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ Η ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΑΜΠΕΛΟΣ Η ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΑΜΠΕΛΟΣ Η ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΚΗΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΒΟΤΑΝΑ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0

19 0 ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΚΗΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΒΟΤΑΝΑ ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΚΗΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΒΟΤΑΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ 0. ΚΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΤΡΑΝΟΣ ΛΑΚΚΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΤΙΖΟΥΜΕ, Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΜΕΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ «ΟΙΚΟ-ΠΟΙΗΜΑΤΑ» Η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΟΥ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΤΣΟΧΑΣ ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ ΕΝΙΠΕΑΣ ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ. ΚΠΕ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ, ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΛΥΣΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΦΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΙ ΘΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΤΡΩΜΕ ΑΥΡΙΟ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΑΣ ΚΗΠΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Η ΛΙΜΝΗ ΔΟΪΡΑΝΗ, ΒΛΕΠΩ- ή Χ Χ Χ ΡΩΤΩ-ΔΡΩ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ή Χ Χ Χ ΈΝΑΣ ΛΟΦΟΣ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ, ΧΘΕΣ-ΣΗΜΕΡΑ-ΑΥΡΙΟ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ

20 0 0 ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΕΜΕ... ΝΑΙ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ, ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΛΥΣΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΦΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΙ ΘΑ ΤΡΩΜΕ ΑΥΡΙΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ. ΚΠΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΑΛΛΑΖΕΙ! ΕΜΕΙΣ; X X X X X 0 ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ X X X 0 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ X X X X X 0 ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ X X X X X X X X X 0 ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΗ X X X X X 0 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ ΤΟ ΝΤΕΠΩ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ; ΌΧΙ Χ X X X X X X X X X X 0 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! ΣΕΙΧ ΣΟΥ: ΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ X X X X X X X X X X 0 ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΣΤΗ ΝΕΡΟΧΩΡΑ X X X X X X X X 0 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ X X X 0 ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΕΣ X X X X X X X X X 0 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ X X X X X 0 ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΙΛΟΤΙΚΟ) X X X X X 0 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ X X X 0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ X X X X X 0 ΔΥΟ ΛΙΜΝΕΣ ΔΥΟ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΟ) X X X X X X X 0 ΘΕΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ X X X X X X X X X X 0 ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΑΛΛΑΖΕΙ! ΕΜΕΙΣ; X X X X X 0 ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ X X X 0. ΚΠΕ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΑΣ X X X 0 Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ X X X X 0 ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΜΑΣ X X X X X X X X 0 0

21 ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ X X X X X X X 0 ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ X X X X X X X 0 ΑΓΑΠΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ X X X 0 ΝΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΙΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΝΑ ΓΗ X X X X 0 ΚΛΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΔΡΑΧΤΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ X X X X X 0 ΤΟ ΝΙΟ ΤΟ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ X X X X 0 0 ΕΙΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΨΗΛΑ ΕΚΕΙ X X X X 0 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ X X X X 0 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ X X X X 0. ΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΡΓΑ ΘΕΟΥ, ΕΡΓΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ: Ο ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΑΓΡΑ- ΒΡΥΤΤΩΝ- Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΝΗΣΙΟΥ Ο ΣΚΙΟΥΡΟΣ ΣΒΟΥΡΑΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΟΥ Χ Χ Χ Χ 0 ΕΔΕΣΣΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΟΖΑΡ: ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΤΑΜΩΝΕΙ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΠΕΛΛΑΙΑ ΧΩΡΑ: ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Η ΜΠΑΝΤΑ ΤΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΑSOS Χ Χ Χ χ χ Χ χ χ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΡΓΑ ΘΕΟΥ, ΕΡΓΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ: Ο ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΑΓΡΑ- ΒΡΥΤΤΩΝ- ΝΗΣΙΟΥ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ ΕΝΑΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗ-ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟ ΚΟΡΜΟΡΑΝΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ. ΚΠΕ ΠΟΡΟΪΩΝ ή Χ Χ Χ ή ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

22 0 ΔΑΣΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ Χ Χ Χ ΜΙΑ ΑΛΕΠΟΥΔΙΤΣΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝ ΤΗ ΓΗ ΤΗΝ ΑΓΑΠΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Σ' Ο,ΤΙ ΠΕΤΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΟΥ ΔΑΚΡΥΖΕ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ ΕΝΑΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ /ΗΜΕΡΑ ή Χ Χ Χ ή ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ή Χ Χ Χ ή ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. ΚΠΕ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠΑΓ ΕΚΠ ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜN ΛΥΚ ΕΠΑΛ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ 0 0. ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΒΔΗΡΩΝ ΝΕΡΟΚΕΛΑΗΔΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ ΝΕΣΤΟ ΑΝΙΧΝΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΙΑΝΔΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΝΕΣΤΟΥ ORIENTEERING ΣΤΟ ΛΙΜΝΙΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ; ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΙ ΠΕΤΑΜΕ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

23 0 ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ - ORIENTEERING Χ Χ Χ Χ Χ ή Χ Χ Χ Χ Χ. ΚΠΕ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ Χ Χ Χ Χ Χ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΙΖΩ ΣΤΗ ΦΥΣΗ, ΕΞΕΡΕΥΝΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ; Χ Χ Χ Χ Χ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΙΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΙΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΒΡΑΧΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΑΡΑΓΜΕΝΟ ΣΤΗΝ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΠΕΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ: ΜΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΕΝΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΚΟΣΜΟΣ, ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΑ: ΜΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΕΝΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ ΚΟΣΜΟΣ, ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΥΣΤΙΚΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Χ Χ Χ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Χ Χ Χ ΔΙΑΒΑΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΑΡΚΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ. ΚΠΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΨΑΡΙ,ΨΑΡΑΚΙ ΠΩΣ ΗΡΘΕΣ ΣΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΠΙΑΤΑΚΙ; ΝΑΙ! ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ. Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΣΩΣΤΑ; ΟΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Ε Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ή Χ Χ Χ Χ Χ

24 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Ε ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ α/α. ΚΠΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΡΙΤΣΑ ΤΗΝ ΑΡΚΟΥΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Χ Χ Χ Χ 0 ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΤΗΣ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΑΣ ΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΣΚΑΣΙΑΡΧΕΙΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΑΣ ΓΗΣ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ - Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΜΙΚΡΗ ΓΛΥΚΙΑ ΖΩΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΤΟΛΤΣΟ: ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ T.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ /ΗΜΕΡΑ. ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠΑΓ ΕΚΠ ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜN ΛΥΚ ΕΠΑΛ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0

25 0 0 ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ: ος ΣΤΟΧΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ) Η ΑΥΛΗ ΜΑΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ) ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΟΠΑΡΕΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Η ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΓΥΡΩ ΜΑΣ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ - Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ. ΚΠΕ ΒΕΥΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ Χ Χ Χ 0 ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΜΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΟΝΙΑΣ Χ Χ Χ 0 ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ Χ Χ Χ 0 ΒΙΤΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ Χ Χ Χ 0 ΝΕΡΟ ΜΕ ΓΕΥΣΗ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΓΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ 0. ΚΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΡΛΙΑΚΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΟΡΛΙΑΚΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΟΡΛΙΑΚΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

26 0 0 ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΑЇΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ- ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΑЇΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ- ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΑЇΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ- ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ- ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΙΤΑΡΑΚΙ ΣΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΤΟ ΔΡΟΜΑΚΙ ΔΑΣΟΣ, ΚΙΒΩΤΟΣ ΖΩΗΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ ΔΑΣΟΣ, ΚΙΒΩΤΟΣ ΖΩΗΣ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ ΔΑΣΟΣ, ΚΙΒΩΤΟΣ ΖΩΗΣ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ ΛΑΦΙΣΤΑ, ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΗΧΩΝ ΛΑΦΙΣΤΑ, ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΗΧΩΝ ΛΑΦΙΣΤΑ, ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΗΧΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΤΟ ΜΥΡΩΔΑΤΟ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΤΟ ΜΥΡΩΔΑΤΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΝΗ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ. ΚΠΕ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

27 ΛΙΜΝΗ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ - Χ Χ Χ Χ Χ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ ΕΜΝΗΣΘΗΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΕΜΝΗΣΘΗΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΜΠΕΛΙ ΜΟΥ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΟ, ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΜΠΕΛΙ ΜΟΥ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΟ, ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥ ΠΡΑΣΙΝΟ! ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Α.Π.Ε. Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΚΠΕ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ /ΗΜΕΡΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠΑΓ ΕΚΠ ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜN ΛΥΚ ΕΠΑΛ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΖΗΡΟΥ X X X X X X X X X X Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ, Η ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ή X X X X X ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ X X X X X X X X X ΛΟΥΡΟΣ ΖΗΡΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ, ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΙΜΑΤΑ Η ΒΙΔΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΙΟΥΡΑΚΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΖΗΡΟΥ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΖΗΡΟΥ ή X X X X X X X X X X X X X X X X X. ΚΠΕ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΆΝΩ ΠΟΛΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ ή ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΤΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ή ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΛΙΤΑ, Η Χ Χ Χ Χ 0 ΜΙΚΡΗ ΣΤΑΓΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΟΡΟ ΣΤΟ ΨΩΜΙ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0

28 0 Η ΚΟΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ή ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΦΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΤΙ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ Χ Χ Χ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΒΙΚΟΥ -ΑΩΟΥ & Π.Ε.: Η ΦΥΣΗ ΜΑΣ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΤΩΡΑ Η ΠΑΛΙΑ ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΠΡΑΙΝΑ ΕΝΑΣ ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 0. ΚΠΕ ΑΡΑΧΘΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΜΙΑ ΧΕΛΩΝΑ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΔΕΛΦΙΝΙΟΥ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΟΠΡΑΙΝΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ Ο ΜΑΓΙΚΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΨΑΡΑΚΙ KILL FISH ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΒΙΔΡΑΣ ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΑΧΝΟΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ ΓΛΥΠΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΡΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ «Θ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ» ΧΥΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ : ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΆΡΑΧΘΟΣ, Ο ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ή Χ Χ Χ Χ Χ. ΚΠΕ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

29 0 α/α ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑΣ ΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ - Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ. ΚΠΕ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ, ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ, ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ... ΜΕΛΙΣΣΑ, ΤΙ ΞΕΡΟΥΜΕ, ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ... ΚΑΛΑΜΑΣ-ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΡΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ /ΗΜΕΡΑ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠΑΓ ΕΚΠ ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜN ΛΥΚ ΕΠΑΛ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΩΝ ΝΕΡΑΪΔΩΝ ΤΟΥ ΧΕΛΜΟΥ: ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΕΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0

30 0 0 ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ; (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ; ΨΑΞΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ; ΨΑΞΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) ΠΕΡΠΑΤΩ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) ΠΕΤΡΑ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ ΠΕΡΠΑΤΩ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ; (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ; ΨΑΞΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) ΠΕΡΠΑΤΩ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΜΑΓΙΚΑ ΚΟΥΤΑΚΙΑ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ 0 0

31 0 Ο ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΣΙΒΛΟΥ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ) ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΜΑΣ Ο ΚΡΑΘΗΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ) ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ) ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΜΑΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ) ΠΕΤΑ-ΠΕΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ) ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΡΑΪΔΕΣ ΣΤΟ ΔΑΣΑΚΙ ΜΑΣ (ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ) Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ 0. ΚΠΕ ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ ΑΛΥΚΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΞΟΥ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ, ΑΛΑΤΙ Χ Χ Χ Χ ΧΟΝΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟ ΑΛΑΤΙ, Χ Χ Χ Χ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΑΛΑΤΙ ΑΛΥΚΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΞΟΥ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Χ Χ Χ Χ Χ ΖΩΗΣ ΑΛΥΚΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΞΟΥ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Χ Χ Χ Χ Χ. ΚΠΕ ΘΕΡΜΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0

32 0 ΕΥΗΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ: Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΥΗΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ: Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΥΗΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ: Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ-ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ-ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ-ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΔΑΣΟΣ - ΠΕΡΠΑΤΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ, ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΔΑΣΟΣ - ΠΕΡΠΑΤΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ, ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΔΑΣΟΣ - ΠΕΡΠΑΤΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ, ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ: ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ/Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ: ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ/Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ: ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ/Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΣΚΙΟΥΡΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ 0. ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΙΕΡΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΙΕΡΟ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣ: ΜΙΑ ΛΙΜΝΗ ΧΙΛΙΕΣ X X X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΛΦΕΙΟΣ: ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΡΟΪΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 0

33 0 α/α ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΙ ΝΗΡΟΝ ΥΔΩΡ: Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΝΗΡΟΝ ΎΔΩΡ: Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΚΗΣ ΓΗΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΚΗΣ ΓΗΣ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ /ΗΜΕΡΑ. ΚΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠΑΓ ΕΚΠ ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜN ΛΥΚ ΕΠΑΛ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ 0 ΚΑΛΑΜΑΤΑ: ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ, ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΗΝ ΨΥΧΗ, ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΕΛΙΑ-ΛΑΔΙ-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΜΕΙΩΝΩ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

34 0. ΚΠΕ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ ΕΡΑΣΙΝΟΣ, Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ή ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ή ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΑΝΑΒΛΥΖΟΥΝ ΜΥΘΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ - ή ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΝΑΥΠΛΙΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ - ΝΕΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΚΙΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΟ ΤΗΣ ΒΙΘΥΝΙΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΙΟ ΆΡΓΟΣ, ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ή Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΓΛΑΡΟΥ ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΟΤΑΝ ΛΕΩ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΚΙ ΕΣΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ ΤΗ ΓΗ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΓΑΠΩ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ! Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΑΛΛΑΖΕΙ, ΕΜΕΙΣ; (ΠΙΛΟΤΙΚΟ) ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ ΣΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ: ΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ: ΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ: ΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ Χ Χ Χ Χ 0. ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

35 ΈΝΑ ΚΑΣΤΡΟ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΥΤΡΑ: ΈΝΑΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΜΙΑ ΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΨΑΡΙΑ, ΚΑΒΟΥΡΙΑ, ΧΕΛΩΝΕΣ Η ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΔΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ 0 ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙ ΜΟΛΑΟΙ ΑΠ' ΤΑ ΠΑΛΙΑ. ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΩΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ 0 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΓΙΟΥΝΙΠΕΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΛΙΒΕΛΟΥΛΑ ΟΙ ΑΧΙΝΟΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑ ΔΕΝ ΠΕΤΑΩ ΤΙΠΟΤΑ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΙ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΚΑΝΕΙ; Τ+Α, Ν+Ο, ΠΕΦΤΩ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΔΡΥΟΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΠΑΡΝΩΝΙΟ ΦΕΡΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΣΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΣΤΑ ΔΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ... Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0. ΚΠΕ ΚΑΣΤΡΙΟΥ X X X X X X X X X X 0 X X X X X X X X X X X 0 X X X X X X X X X X X 0 X X X X X X X 0 X X X X X X X X X X X 0 X X X X X X X X X X X X X X X ή X X X X X X X X X X 0 X X 0 X X X X X X X 0 ή X X X X X X X X X X X X X X X

36 0 ΑΠΟ ΤΟ 0 ΣΤΑ 000 ΔΡΥΑΔΕΣ ΚΑΙ ΝΑΪΑΔΕΣ ΑΡΚΕΥΘΟΙ & ΕΛΑΤΑ - ΚΡΟΝΟΣ & ΠΑΝΑΣ - ΠΑΡΝΩΝΑΣ & ΜΑΙΝΑΛΟ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΝΑΪΑΔΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ ΒΕΛΙΝΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ: ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΜΥΘΙΚΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΣΤΗ ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ ΠΟΥ ΝΑΙ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙ ΚΑΙ ΣΥ ΝΑ ΨΑΧΝΕΙΣ ΤΟΝ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΘΗΣΑΥΡΟ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛ-ΟΙΝΩΝ ΑΓΑΘΟΝ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ X X X X X X ή X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. ΚΠΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ΔΙΑΡΚΕΙΑ /ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΚΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΠΑΓ ΕΚΠ ΝΗΠ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΓΥΜN ΛΥΚ ΕΠΑΛ ΕΙΔ ΑΓΩΓ ΜΕΓ ΑΡ ΜΑΘ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ Χ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Χ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ: ΈΝΑ ΚΕΔΡΟΔΑΣΟΣ ΣΤΗΝ ΈΡΗΜΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΟΒΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ Ο ΛΕΥΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ Χ Χ

37 0 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΑΤΙ Χ Χ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ Χ Χ Χ Χ Χ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: ΈΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ Χ Χ Χ Χ Χ ΠΑΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΟΣΟΦΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ, ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΛΩΝΑ CARETTA - CARETTA ΜΙΑ ΦΩΚΙΑ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ΚΙ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΚΑΘΑΡΟ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΟΥ ΜΕΙΩΝΩ - ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΟΥ ΔΕ ΛΕΡΩΝΩ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΩΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ & 0 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΩΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ & ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΩΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ & ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΆΓΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΟΧΑΛΗ ΣΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ TERRA Η ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ X χ χ χ χ χ χ χ χ χ. ΚΠΕ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

38 0 Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΙΘΑΚΙΑΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΟ) Ο ΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΕΡΙΟΥ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΠΕΔΙΟ: ΠΟΛΗ - ΚΑΣΤΡΟ) ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΠΕΔΙΟ: ΠΟΛΗ - ΚΑΣΤΡΟ) ΘΑΛΑΣΣΟΣΟΦΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ, ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΣΚΕΨΟΥ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑΤΙ ΧΑΝΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤ' ΑΥΛΑΚΙ ΜΗΝ ΤΑ ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΥΣΚΕΜΑ (ΑΠΕ) ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΝΌΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ(ΑΝΑΛΥΚΛΩΣΗ) Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ (ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ) ΟΠΟΙΟΣ ΣΠΕΡΝΕΙ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΘΕΡΙΖΕΙ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΔΙΑΤΡΟΦΗ -ΥΓΕΙΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ: ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Η ΦΥΣΗ ΟΡΙΖΕΙ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ Η ΦΥΣΗ ΟΡΙΖΕΙ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ. ΚΠΕ ΙΘΑΚΗΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ή ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ ή ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ή ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ή ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ή ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ. ΚΠΕ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΚΠΕ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου στο Κ.Π.Ε. Καστοριάς με θέμα: Πολιτισμική Κληρονομιά και Εκπαίδευση για την Αειφορία»

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου στο Κ.Π.Ε. Καστοριάς με θέμα: Πολιτισμική Κληρονομιά και Εκπαίδευση για την Αειφορία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α /ΘΜΙΑΣ & Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ --------- ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ --------- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Ε. ΤΩΝ ΚΠΕ ΣΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΗΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 7 Ο Τ.Δ. ΚΠΕ ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Ε. ΤΩΝ ΚΠΕ ΣΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΗΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 7 Ο Τ.Δ. ΚΠΕ ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Ε. ΤΩΝ ΚΠΕ ΣΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΗΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 009 00 7 Ο Τ.Δ. ΚΠΕ ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ Τ' Γυμνάσιο Λύκειο Ευκαιρίας Α Β Γ Α Β Α Β Γ Οι Δρόμοι

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση λειτουργίας Εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013 2014.»

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση λειτουργίας Εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013 2014.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση λειτουργίας Εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014.»

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση λειτουργίας Εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Να

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2010-2011 Ανατολικού Ολύμπου Πιερίας Ανατ. Θεσ/κης, Δυτ. Θεσ/κης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής,

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικότητα και αειφορία: το παράδειγμα των αρωματικών φυτών και βοτάνων»

«Τοπικότητα και αειφορία: το παράδειγμα των αρωματικών φυτών και βοτάνων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Κρέστενα, 28/11/2017 Αριθ.Πρωτ. Φ. 4.1/82 Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΠΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ «Υπαίθρια ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση»,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΠΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ «Υπαίθρια ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση λειτουργίας Εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος »

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση λειτουργίας Εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση λειτουργίας Εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας για το σχολικό έτος »

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση λειτουργίας Εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας για το σχολικό έτος » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου στο ΚΠΕ Καστοριάς με θέμα: Βιοποικιλότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου στο ΚΠΕ Καστοριάς με θέμα: Βιοποικιλότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ --------- ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2014

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2014 Συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε προγράμματα των ΚΠΕ Σπανός Κων/νος Mέλος παιδαγωγικής ομάδας ΚΠΕ Κισσάβου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ) για το σχολικό έτος

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ) για το σχολικό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ) για το σχολικό έτος

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ) για το σχολικό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ K ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ K ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ K ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Πόλη: 59200 Νάουσα Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Τηλέφωνο επικοινωνίας

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Τηλέφωνο επικοινωνίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Π.Ε., ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ Σχολικό έτος 2016-2017, περίοδος Ιαν-Ιουν.2017 ΚΠΕ ΠΟΡΟΙΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου στο ΚΠΕ Καστοριάς: Αναζητώντας την Αειφορία στους Δρόμους του Νερού»

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου στο ΚΠΕ Καστοριάς: Αναζητώντας την Αειφορία στους Δρόμους του Νερού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ --------- ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Καθορισμός Νομών Εμβέλειας των ΚΠΕ, δημιουργία Τοπικών Δικτύων ΚΠΕ και συμμετοχή Σχολικών Ομάδων σε προγράμματα των ΚΠΕ.»

ΘΕΜΑ:«Καθορισμός Νομών Εμβέλειας των ΚΠΕ, δημιουργία Τοπικών Δικτύων ΚΠΕ και συμμετοχή Σχολικών Ομάδων σε προγράμματα των ΚΠΕ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Αθήνα 3-0-2008 Αριθ.Πρωτ. 27236/Γ7 ENIAIOΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Θεσ/νίκη Αρ. Πρωτ.: 1476

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.  Θεσ/νίκη Αρ. Πρωτ.: 1476 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ---------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τριήμερου Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον» στην περιοχή του ΚΠΕ Βεύης- Μελίτης με τίτλο:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τριήμερου Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον» στην περιοχή του ΚΠΕ Βεύης- Μελίτης με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΥΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 36 Βεύη, 20-2-2014 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα, τις επισκέψεις και τα σεμινάρια στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα, τις επισκέψεις και τα σεμινάρια στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΦ9-6ΛΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΦ9-6ΛΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- EE ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μαρία Δημοπούλου Υπεύθυνη Π.Ε. Α Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών Έφη Φουσέκη Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης Β/θμιας Α Αθηνών Ενέργεια- Περιβάλλον- Ανάπτυξη ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

όλης της χώρας (Υπόψη Υπευθύνων Π.Ε. ή Σχολικών

όλης της χώρας (Υπόψη Υπευθύνων Π.Ε. ή Σχολικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s. t h e s s. s c h. g r

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s. t h e s s. s c h. g r ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ---------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. "Άγρια πανίδα σε κίνδυνο" 1

Δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Άγρια πανίδα σε κίνδυνο 1 Δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης "Άγρια πανίδα σε κίνδυνο" 1 2005-2016 ΚΠΕ Υπάτης 2005 (Αρ. Πρωτ. 123739/Γ7 /20/11/2006) ΚΠΕ Στυλίδας Υπάτης 2011 (Αρ. Πρωτ. 148350/Γ7/24-01/2012) ΚΠΕ Καρπενησίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επιμορφωτικού Σεμιναρίου στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας».

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επιμορφωτικού Σεμιναρίου στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ Μακρινίτσα, 10/12/2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Κτίριο Δίας Αρχάνες Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Σουφλί, 11/10/2017 Αριθ. Πρωτ.: 7

Σουφλί, 11/10/2017 Αριθ. Πρωτ.: 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ --------- ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ο ρόλος τους στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Το ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου.

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ο ρόλος τους στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Το ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΡΟΔΟΥ Εισαγωγική επιμόρφωση α επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 2003 Καλαμάτας Στυλίδας Ακράτας Λιθακιάς Σήμερα Στυλίδας- Υπάτης Καλαμάτας Άμφισσας Περτούλι - Τρικκαίων Αράχθου Άρτας Παρανεστίου Αρναίας Χαλκιδικής Μολάων Αρχανών - Ρούβα

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΑΝΑΤΟΛΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος ΑΠΟ ΤΑ ΚΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 1. ΚΠΕ ΜΕΛΙΤΗΣ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (http://www.kpemelitis.gr )

Σχολικό έτος ΑΠΟ ΤΑ ΚΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 1. ΚΠΕ ΜΕΛΙΤΗΣ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (http://www.kpemelitis.gr ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Ε. ΤΩΝ ΚΠΕ ΣΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΗΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Σολικό έτος 00 0 ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για την Εκπαίδευση και την Αειφορία για εκπαιδευτικούς «Το Δάσος στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία»

Διαβάστε περισσότερα

4 Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

4 Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 4 Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε τριήμερο Σεμινάριο - Εργαστήριο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. Παραδοσιακοί Οικισμοί και Φύση

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε τριήμερο Σεμινάριο - Εργαστήριο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. Παραδοσιακοί Οικισμοί και Φύση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 44100 Τηλ. 26550-23825, 26550-23903 FAX

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, Τα μονοήμερα προγράμματα είναι έξι (6):

Αγαπητοί συνάδελφοι, Τα μονοήμερα προγράμματα είναι έξι (6): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας Χαλκιδικής ΤΚ 63074 Αρναία Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τριήμερο σεμινάριο στο ΚΠΕ Βάμου

Θέμα: Τριήμερο σεμινάριο στο ΚΠΕ Βάμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------------------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρανέστι, 18/03/2015 Αριθμός Πρωτ.: 46

Θέμα: Παρανέστι, 18/03/2015 Αριθμός Πρωτ.: 46 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προσωπικά στοιχεία: 1. Όνομα: Χρήστος 2. Επώνυμο: Δημητρίου 3. Ημερομηνία Γέννησης: 9/7/1960 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Σεμινάριο στο ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου στις 1,2 και 3 Ιουλίου 2014»

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Σεμινάριο στο ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου στις 1,2 και 3 Ιουλίου 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επιμορφωτικού Σεμιναρίου στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας».

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επιμορφωτικού Σεμιναρίου στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρινίτσα, 31/05/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 165/Φ5A & Φ5Β ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2014 Αναγνωστάκης Σπύρος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας Γκανάτσιος Ανδρέας, Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΟΥΝ ΤΑ ΚΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΟΥΝ ΤΑ ΚΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΟΥΝ ΤΑ ΚΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΠΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΗΜΑ/ ΜΑΘΗΤΕΣ 1. 4ο Δ.Σ.ΘΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,ΒΛΑΧΑΒΑ ΦΑΝΗ,ΚΟΥΒΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

όλης της χώρας (Υπόψη Υπευθύνων Π.Ε. ή Σχολικών

όλης της χώρας (Υπόψη Υπευθύνων Π.Ε. ή Σχολικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλης της χώρας και πιο συγκεκριμένα, κατά προτεραιότητα:

ΠΡΟΣ: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλης της χώρας και πιο συγκεκριμένα, κατά προτεραιότητα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Ανώγεια,25-02-2019 Αριθμ. Πρωτ: 36 Βαθμός Προτερ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανώγεια Ρεθύμνης Ταχ. Κώδικας: 74051

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 07 έως και την Κυριακή 09 Δεκεμβρίου 2018 Κλειτορία

Παρασκευή 07 έως και την Κυριακή 09 Δεκεμβρίου 2018 Κλειτορία Το Κ.Π.Ε Κλειτορίας-Ακράτας και το ΚΠΕ Θέρμου συνδιοργανώνουν, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας και Αιτ/νίας και τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Ευβοίας και Γ Αθήνας, τριήμερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Α9-ΓΕ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Α9-ΓΕ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Το παραμύθι στα προγράμματα των σχολείων και των ΚΠΕ της Κεντρικής Μακεδονίας»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Το παραμύθι στα προγράμματα των σχολείων και των ΚΠΕ της Κεντρικής Μακεδονίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας Χαλκιδικής ΤΚ 63074 Αρναία Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος ».

ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος ». ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΥΔΡΟΜΕΙΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος ».

ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος ». ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΥΔΡΟΜΕΙΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος ».

ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος ». ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΥΔΡΟΜΕΙΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος ».

ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος ». ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΥΔΡΟΜΕΙΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s. t h e s s. s c h. g r

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s. t h e s s. s c h. g r ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ---------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπ/σης της χώρας Τ.Κ. Πόλη: 24 100 Καλαμάτα. (Δια των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Ιστοσελίδα: http://www.kpe-kalamatas.gr

Εκπ/σης της χώρας Τ.Κ. Πόλη: 24 100 Καλαμάτα. (Δια των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Ιστοσελίδα: http://www.kpe-kalamatas.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ καταγραφών υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων» Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Δράσεις

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Δράσεις www.kpe-thess.gr www.facebook.com/kpethess Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Δράσεις Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Αποτελεί συνένωση,

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρεωτικής. «Το σχολείο μου ταξιδεύει με τον Περσέα» Λαύριο 6-9 Μαρτίου 2014

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρεωτικής. «Το σχολείο μου ταξιδεύει με τον Περσέα» Λαύριο 6-9 Μαρτίου 2014 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρεωτικής «Το σχολείο μου ταξιδεύει με τον Περσέα» Λαύριο 6-9 Μαρτίου 2014 Η σπουδαιότητα του Λαυρίου 1. Πλούσια κοιτάσματα ορυκτών 2. Η αρχαία ιστορία της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η βιώσιμη πόλη στην εκπαιδευτική πράξη»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η βιώσιμη πόλη στην εκπαιδευτική πράξη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)».

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης συμμετοχής στο Τριήμερο Σεμινάριο Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης συμμετοχής στο Τριήμερο Σεμινάριο Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ AΡΧΑΝΕΣ, 28-1-2013 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 17 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«Το Ευρωπαϊκό ορειβατικό μονοπάτι Ε6 στην οροσειρά της Ροδόπης»

«Το Ευρωπαϊκό ορειβατικό μονοπάτι Ε6 στην οροσειρά της Ροδόπης» . 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Π.Ε., ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Π.Ε., ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Π.Ε., ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/Α Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σχολική Μονάδα ΟΝΟΜΑΤΠΩΝΥΜΟ 1. ΔΔΕ ΑΘΗΝΑΣ Δ' 1ΓΥΜΝ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. με τίτλο Aλυ <Οι> κολογία που συντονίζει το ΚΠΕ Μεσολογγίου»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. με τίτλο Aλυ <Οι> κολογία που συντονίζει το ΚΠΕ Μεσολογγίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ.Π.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟY Ι. Π. Μεσολογγίου, 11-11-2015 Αριθ. Πρωτ. Φ7/8/416 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε Σεμινάριο του ΚΠΕ Παρανεστίου.»

Θέμα : «Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε Σεμινάριο του ΚΠΕ Παρανεστίου.» . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------------------------------------------------------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

04/ 10 /2017 Αριθμός Πρωτ: 48 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

04/ 10 /2017 Αριθμός Πρωτ: 48 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 04/ 10 /2017 Αριθμός Πρωτ: 48 ΠΡΟΣ: 1. Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Υπόψη Υπευθύνων Σχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ AΡΧΑΝΕΣ, 21 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Μαρούσι, 27/7/2018 Αρ. Πρωτ /ΓΔ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 3233 Β /

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Μαρούσι, 27/7/2018 Αρ. Πρωτ /ΓΔ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 3233 Β / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 8 Φεβρουαρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 2212

Ηράκλειο, 8 Φεβρουαρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 2212 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------------------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ TMHMA ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΛΑΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΛΑΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΛΑΩΝ (Κ.Π.Ε. Μολάων) Κάστρο: Ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει Ιδρύθηκε με την 134788/Γ7 της 23-9-2009 απόφαση του ΥΠΕΠΘ ως Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Κτίριο Δίας Αρχάνες Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος »

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Μαρούσι, 9--09 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα, τις επισκέψεις και τα σεμινάρια στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα, τις επισκέψεις και τα σεμινάρια στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, --0 Αριθ. Πρωτ. : 0/Δ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων)

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αίτημα έγκρισης υλοποίησης Προγραμμάτων Π.Ε. Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης και των Περιβαλλοντικών Ομάδων τους στο ΚΠΕ Κρεστένων.

ΘΕΜΑ: «Αίτημα έγκρισης υλοποίησης Προγραμμάτων Π.Ε. Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης και των Περιβαλλοντικών Ομάδων τους στο ΚΠΕ Κρεστένων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Κρέστενα, 20/03/2017 Αριθ.Πρωτ. Φ. 1/21 Δ/νση: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ. Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι, Τ.Κ Πληροφορίες : Αν. Ξυλόκοτα Πην. Σακκοπούλου

----- Βαθ. Προτερ. Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι, Τ.Κ Πληροφορίες : Αν. Ξυλόκοτα Πην. Σακκοπούλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποτελέσματα κλήρωσης στα Ομαδικά Αθλήματα των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου σχ. έτους »

ΘΕΜΑ : «Αποτελέσματα κλήρωσης στα Ομαδικά Αθλήματα των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου σχ. έτους » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ----- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Γ. Περιβάλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΡΒ 1 ΠΡΒ 2 ΠΡΒ 3 «Μες στα στενά σοκάκια της Αρναίας» «Στο Πασχαλίγο Ρομπέν για λίγο» «Νοφαλιάς: Ταξίδι στη φύση και την παράδοση» Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικά θεματικά δίκτυα. Τοπικό θεματικό δίκτυο: Απορρίμματα: Τα χρήσιμα... άχρηστα.

Εθνικά θεματικά δίκτυα. Τοπικό θεματικό δίκτυο: Απορρίμματα: Τα χρήσιμα... άχρηστα. Εθνικά θεματικά δίκτυα. Τοπικό θεματικό δίκτυο: Απορρίμματα: Τα χρήσιμα... άχρηστα. ΚΙΟΥΡΕΛΛΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Λέσβου Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΕ.Θ

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΕ.Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Εθνικά Πάρκα και τα Γεωπάρκα στα Προγράμματα Π..Ε.- ΤοΕθνικό Πάρκο και το Γεωπάρκο Χελμού - Βουραϊκού»

«Τα Εθνικά Πάρκα και τα Γεωπάρκα στα Προγράμματα Π..Ε.- ΤοΕθνικό Πάρκο και το Γεωπάρκο Χελμού - Βουραϊκού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9, Τ.Κ. 10432,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία, 18 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 43. Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.  Λαμία, 18 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 43. Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Φύκας Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων Α/θμιας εκπ/σης στο ΚΠΕ Δραπετσώνας»

ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων Α/θμιας εκπ/σης στο ΚΠΕ Δραπετσώνας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 09/09/2019 Αριθ.Πρωτ. 8 Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 08/01/2016 Αρ.Πρ.: 127α ΠΡΟΣ: o. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών

Έδεσσα 08/01/2016 Αρ.Πρ.: 127α ΠΡΟΣ: o. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Μύλοι-Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΕΕΚΠΕ ΥΠ ΒΜΘ, ΑΘΗΝΑ 15& ΑΝΑΦΟΡΑ: Μάγδα Σπανού Υπεύθυνη Π.Ε.

ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΕΕΚΠΕ ΥΠ ΒΜΘ, ΑΘΗΝΑ 15& ΑΝΑΦΟΡΑ: Μάγδα Σπανού Υπεύθυνη Π.Ε. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΕΕΚΠΕ ΥΠ ΒΜΘ, ΑΘΗΝΑ 15&16-4-2011 ΑΝΑΦΟΡΑ: Μάγδα Σπανού Υπεύθυνη Π.Ε. Πειραιά Κατά τη διάρκεια του συμποσίου αναρτήθηκαν 23 ανακοινώσεις ( οι 2 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΕ.Θ

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΕ.Θ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 2 ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1 Ο ΕΠΑΛ, KAI ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 24/10/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τη συνέχεια των Πανελλήνιων Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ Ελλάδας και Κύπρου

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τη συνέχεια των Πανελλήνιων Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ Ελλάδας και Κύπρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 3 ΗΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΡ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 3 ΗΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΡ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 3 ΗΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Είναι ένα αδειοδοτημένο ετήσιο διεπιστημονικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας κ Θρησκευμάτων με την έγκριση του ΙΕΠ Βαθμός Ασφαλείας:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες και Μηνύματα Ομάδων Παιδικής HELMEPA για τις Παγκόσμιες Ημέρες Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) και Ωκεανών (8 Ιουνίου) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Εργασίες και Μηνύματα Ομάδων Παιδικής HELMEPA για τις Παγκόσμιες Ημέρες Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) και Ωκεανών (8 Ιουνίου) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ Εργασίες και Μηνύματα Ομάδων Παιδικής HELMEPA για τις Παγκόσμιες Ημέρες Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) και Ωκεανών (8 Ιουνίου) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας Ομάδες 1835(Γ)-1836(Γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα ΚΠΕ Στυλίδας- Υπάτης για το σχ. έτος 2011-2012

Προγράμματα ΚΠΕ Στυλίδας- Υπάτης για το σχ. έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ------ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΥΠΑΤΗΣ. Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο του Δικτύου. «Κλιματικές αλλαγές ακραία καιρικά φαινόμενα»

ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΥΠΑΤΗΣ. Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο του Δικτύου. «Κλιματικές αλλαγές ακραία καιρικά φαινόμενα» ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΥΠΑΤΗΣ Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο του Δικτύου «Κλιματικές αλλαγές ακραία καιρικά φαινόμενα» Τα ΚΠΕ Στυλίδας Υπάτης, συντονιστικό του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Κλιματικές αλλαγές-ακραία

Διαβάστε περισσότερα