Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. ΕΚεΠις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. ΕΚεΠις"

Transcript

1 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚεΠις Μάρτιος 2007

2 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚεΠις Σχέδιο Παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας 20 λεπτών Εκπαιδευτής : Παναγιώτα Αγγελίδου ( ) Εκπαιδευόμενος : Βασίλειος Μπαλάφας ( ) Μάρτιος 2007

3 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚεΠις Σχέδιο Παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας 20 «Σχέδιο Παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας 20 λεπτών» 1. Πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο εντάσσεται η Διδακτική Ενότητα, μέρος της οποίας αποτελεί η Μικροδιδασκαλία των 20 Η διδακτική ενότητα, μέρος της οποίας αποτελεί η μικροδιδασκαλία των 20, εντάσσεται στο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Πρόγραμμα κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ» συνολικής διάρκειας 100 ωρών. Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζεται η δομή του προγράμματος σε επίπεδο θεματικών ενοτήτων. Κάποιες από τις ενότητες, στην πλήρη μορφή της δομής, είναι χωρισμένες σε υποενότητες λόγω της ευρύτητας του αντικειμένου, όμως δεν είναι σκόπιμο να απεικονιστούν. Ενότητα 1 Ενότητα 2 Ενότητα 3 Ενότητα 4 Ενότητα 5 Ενότητα 6 Ενότητα 7 Ενότητα 8 Ενότητα 9 Ενότητα 10 Ενότητα 11 Ενότητα 12 Υποδοχή καταρτιζομένων Έναρξη Εισαγωγή Ενημέρωση (1 ώρα) Εισαγωγή στους Υπολογιστές (8 ώρες) Λειτουργικά Συστήματα - Διαχείριση Αρχείων (15 ώρες) Επεξεργασία Κειμένου (18 ώρες) Υπολογιστικά Φύλλα (18 ώρες) Παρουσιάσεις ή Βάσεις Δεδομένων (18 ώρες) Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (15 ώρες) Υγιεινή και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας (2 ώρες) Προστασία του Περιβάλλοντος (1 ώρα) Εργασιακές σχέσεις και Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων (2 ώρες) Αξιολογήσεις προγράμματος από τους καταρτιζόμενους (2 ώρες) Αυτοεκπαίδευση Προετοιμασία για της Εξετάσεις Πιστοποίησης Εικ. 1 Θεματικές ενότητες προγράμματος κατάρτισης Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, τελικός στόχος του προγράμματος είναι η συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε εξετάσεις πιστοποίησης, γεγονός που προϋποθέτει την εθελοντική μεν, Β. Μπαλάφας 1

4 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚεΠις Σχέδιο Παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας 20 εντασσόμενη στο γενικό πλάνο δε, προσωπική ενασχόλησή τους και πρακτική άσκηση επί των διδαχθέντων αντικειμένων. Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πλήρες και ελκυστικό για τους εκπαιδευόμενους καθώς καλύπτει μια ευρεία γκάμα δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες πλέον στην πλειοψηφία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. 2. Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα Το παραπάνω πρόγραμμα, απευθύνεται σε ενήλικες, ηλικίας από 20 έως 55 ετών, άνεργους και εργαζόμενους, απόφοιτους Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. και ισότιμα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, χωρίς γνώσεις Πληροφορικής, ενώ μπορούν να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι σχολών Πληροφορικής. Η πολυμορφία σε επίπεδο δεξιοτήτων αποσκοπεί στην πραγμάτωση του βασικού σκοπού του προγράμματος, που είναι η ανάδειξη της χρησιμότητας της Πληροφορικής σε κάθε μορφή επαγγελματικής δραστηριότητας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με τη χρήση των Η/Υ και διαδεδομένου λογισμικού από τους συμμετέχοντες. 3. Τίτλος της Διδακτικής Ενότητας μέσα στο πρόγραμμα και η συνολική διάρκειά της Οι διδακτικές ενότητες για τις οποίες ορίζομαι εκπαιδευτής είναι η Εισαγωγή στους Υπολογιστές και τα Λειτουργικά Συστήματα - Διαχείριση Αρχείων, δηλαδή δύο ενότητες συνολικής διάρκειας 23 ωρών. Η διδακτική ενότητα στην οποία εντάσσεται η μικροδιδασκαλία, είναι η Εισαγωγή στους Υπολογιστές, διάρκειας 8 ωρών, ενότητα καθοριστική και τροχιοδεικτική για το υπόλοιπο πρόγραμμα, αφού είναι η πρώτη κατά σειρά ενότητα στην οποία οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να αποκτήσουν οικειότητα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε επίπεδο υλικού, να συνειδητοποιήσουν τη μεγάλη χρησιμότητα των ΤΠΕ στην καθημερινότητά τους αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο και γενικά πρέπει να πραγματοποιηθεί μια καλή εκκίνηση για τη συνέχεια του προγράμματος, ώστε να κρατηθεί άσβεστο το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων και να αναδειχθεί ως κρίσιμη η ενεργός συμμετοχή τους στις διαδικασίες του προγράμματος (Piveteau J., 1999, σ. 46). Είναι προφανές λοιπόν ότι η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα δεν απαιτεί άρτιες γνώσεις μόνο επί του γνωστικού αντικειμένου αλλά προϋποθέτει και μια ολοκληρωμένη προετοιμασία από την πλευρά του εκπαιδευτή, σε επίπεδο χρησιμοποίησης τεχνικών ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος και γενικότερου ψυχολογικού χειρισμού των συμμετεχόντων. Β. Μπαλάφας 2

5 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚεΠις Σχέδιο Παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας 20 Τίτλος Μικροδιδασκαλίας : «Ο Η/Υ στην καθημερινότητά μας και ο μαγικός εσωτερικός του κόσμος» Εκπαιδευτικοί στόχοι Μικροδιδασκαλίας : Γνώσεις : Να αντιληφθούν τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή. Να προσδιορίζουν το τι είναι υλικό (hardware) ενός Η/Υ. Να εξοικειωθούν με τα τμήματα του εσωτερικού του «κουτιού» ενός Η/Υ. Να αναγνωρίζουν τις συσκευές του εσωτερικού του Η/Υ. Ικανότητες : Να διαμορφώσουν άποψη για τη χρησιμότητα των ΤΠΕ. Να κρίνουν πως μπορούν να χρησιμεύσουν οι ΤΠΕ στον καθένα ξεχωριστά. Να αναγνωρίζουν τα συστατικά μέρη του εσωτερικού ενός Η/Υ. Να διακρίνουν τους ρόλους των τμημάτων του εσωτερικού ενός Η/Υ. Στάσεις : Να εξοικειωθούν με τις υπηρεσίες των ΤΠΕ. Να προσανατολιστούν στη χρήση ΤΠΕ για εξοικονόμηση χρόνου. Να παρακινηθούν να ανακαλύψουν τις δυνατότητες των ΤΠΕ. Να απομυθοποιήσουν το εσωτερικό του Η/Υ και να αρθούν οι φόβοι σχετικά με την πρόσβασή τους σε αυτό. Να έχουν τη συναίσθηση του ρόλου των συστατικών μερών του εσωτερικού ενός Η/Υ. Β. Μπαλάφας 3

6 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚεΠις Σχέδιο Παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας 20 Θέματα ( Υποενότητες ) Μικροδιδασκαλίας 20 ΘΕΜΑΤΑ (Υποενότητες) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑΤΟΣ (σε λεπτά) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ 1. Σύνδεση με προηγούμενη ενότητα, παρουσίαση στόχων της παρούσας. 2 Εισήγηση 2. Η χρησιμότητα των ΤΠΕ στην καθημερινότητά μας. (εισαγωγικά) 4 Εισήγηση, Παραλλαγή του καταιγισμού ιδεών Χρήση από τους εκπαιδευόμενους του έντυπου υλικού που έχει διανεμηθεί πριν εισέλθουν στην αίθουσα και έχει τοποθετηθεί μπροστά τους χωρίς να επιτρέπεται να το δουν εκ των προτέρων. 3. Το υλικό (hardware) του Η/Υ και το εσωτερικό του «κουτιού» του Η/Υ. 9 Εισήγηση, Επίδειξη, Παιχνίδι ρόλων, Ερωτήσεις Απαντήσεις αν υπάρξουν Ηλεκτρονικό διαφανοσκόπιο (προτζέκτορας), μητρική πλακέτα, κάρτα γραφικών, κάρτα επέκτασης και άλλα συστατικά μέρη του Η/Υ. 4. Οι περιφερειακές συσκευές. (εισαγωγικά) 2 Εισήγηση, Επίδειξη Ηλεκτρονικό διαφανοσκόπιο (προτζέκτορας) 5. Επίλογος, ανακεφαλαίωση, σύνδεση με την επόμενη διδακτική ώρα. 3 Εισήγηση, Ερωτήσεις Απαντήσεις αν υπάρξουν Β. Μπαλάφας 4

7 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚεΠις Σχέδιο Παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας 20 Ανάλυση σχετικά με την επιλογή εκπαιδευτικών τεχνικών για κάθε θέμα Θέμα 1 ο (2 ) Το θέμα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα με στόχο να συνδέσει την ενότητα με τους γενικότερους στόχους που τέθηκαν γενικά, σε σχέση με το πρόγραμμα κατάρτισης στην προηγούμενη διδακτική ώρα. Έχει στόχο να αναφερθούν γενικές παραδοχές της εποχής, σχετικά με το φόβο επαφής με τις νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα με τα συστατικά μέρη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η σύντομη εισήγηση του εκπαιδευτή παρουσιάζει το στόχο της παρούσας ενότητας και της τρέχουσας διδακτικής ώρας και έχει επεξηγηματικό χαρακτήρα σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθεί. Θέμα 2 ο (4 ) Επιλέγεται η χρησιμοποίηση μιας παραλλαγής του καταιγισμού ιδεών (Τόμος Ι, Κεφ. 5, σ. 211) καθώς οι εκπαιδευόμενοι αλληλεπιδρούν με το έντυπο υλικό που βρίσκεται μπροστά τους, και απαντούν στην ερώτηση που είναι τυπωμένη στο χαρτί με το πρώτο πράγμα που θα τους έρθει στο μυαλό. Η εισήγηση που προηγείται έχει στόχο να προϊδεάσει τους εκπαιδευόμενους σχετικά με τη χρησιμότητα των ΤΠΕ και εκείνη που ακολουθεί της διαδικασίας του καταιγισμού ιδεών, να εξηγήσει σύντομα και αποσπασματικά ότι όλα όσα αναφέρθηκαν μπορούν να γίνουν με τη χρήση ΤΠΕ. Η αναλυτική προσέγγιση και επεξήγηση των θεμάτων που προκύπτουν θα γίνει σε επόμενες ενότητες και η εισήγηση έχει ως επιπλέον στόχο να κεντρίσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων για όσα θα επακολουθήσουν. Θέμα 3 ο (9 ) Το θέμα αυτό αποτελεί την «καρδιά» της μικροδιδασκαλίας. Επιλέχθηκε ως πρώτη τεχνική η εισήγηση για λόγους επεξήγησης της διαδικασίας του παιχνιδιού ρόλων. Στη συνέχεια ακολουθεί το παιχνίδι ρόλων (Τόμος Ι, Κεφ. 5, σ. 235) σε συνδυασμό με την επίδειξη (Τόμος Ι, Κεφ. 5, σ. 217), καθότι οι εκπαιδευόμενοι αλληλεπιδρούν με τα μέρη του εσωτερικού του «κουτιού» του Η/Υ τα οποία βρίσκονται πάνω στον πάγκο επίδειξης, ενώ την ίδια ώρα ο εκπαιδευτής δείχνει στο ηλεκτρονικό διαφανοσκόπιο τα μέρη αυτά και επεξηγεί σύντομα το ρόλο τους. Οι εκπαιδευόμενοι κρατούν από ένα κομμάτι υλικού που τους έχει προηγουμένως διανεμηθεί και καλούνται να βρουν τη θέση του πάνω στη μητρική πλακέτα με τη διακριτική βοήθεια του εκπαιδευτή. Προς το τέλος του θέματος ενδεχομένως να προκύψουν κάποιες ερωτήσεις από τους εκπαιδευόμενους και για το λόγο αυτό έχει προβλεφθεί ένα μικρό χρονικό διάστημα. Β. Μπαλάφας 5

8 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚεΠις Σχέδιο Παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας 20 Θέμα 4 ο (2 ) Εδώ επιλέγεται η εισήγηση και η επίδειξη καθώς το θέμα θα αποτελέσει αργότερα ξεχωριστή ενότητα και εδώ γίνονται εισαγωγικές αναφορές. Συνοδεία της εισηγήσεως γίνεται επίδειξη περιφερειακών συσκευών στο ηλεκτρονικό διαφανοσκόπιο και οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν μια πρώτη ιδέα και επαφή με τις περιφερειακές συσκευές. Θέμα 5 ο (3 ) Στο σημείο αυτό γίνεται ο επίλογος που με τη χρήση της εισήγησης περιλαμβάνει μια μικρή ανακεφαλαίωση, μια περίληψη των όσων προηγήθηκαν και την σύντομη προετοιμασία τόσο για την επόμενη διδακτική ώρα όσο και για το διάστημα που έπεται της μικροδιδασκαλίας των 20 λεπτών. Και εδώ προβλέπεται ένα μικρό χρονικό διάστημα για ερωτήσεις που πιθανώς να προκύψουν. Γιατί επιλέξατε τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά μέσα για κάθε θέμα ; Θέμα 2 ο (4 ) Κατά τη διάρκεια του 2 ου θέματος θα εξεταστούν και θα χρησιμοποιηθούν οι ερωτήσεις που θα έχουν εκ των προτέρων διανεμηθεί στους εκπαιδευόμενους, αποτελώντας τον οδηγό που θα κατευθύνει τον καταιγισμό ιδεών. Κάθε εκπαιδευόμενος έχει μπροστά του μια σελίδα στην οποία υπάρχει μια ερώτηση. Η ερώτηση δεν είναι φανερή εκ προοιμίου αλλά ο κάθε εκπαιδευόμενος με τη σειρά του, γυρίζει τη σελίδα, διαβάζει δυνατά την ερώτηση και απαντά με το πρώτο πράγμα που του έρθει στο μυαλό. Το χαρτί αποτελεί ένα χειροπιαστό μέσο, αποδεκτό σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία και η «κρυφή» ερώτηση διεγείρει το ενδιαφέρον και την προσμονή των εκπαιδευόμενων, αποτελώντας ένα αναπάντεχο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η όλη διεξαγωγή του θέματος ενισχύει τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων και έχει στόχο να δημιουργήσει ερωτηματικά, γόνιμο προβληματισμό ενώ από πλευράς εκπαιδευτή κρύβει μια κατευθυντήρια γραμμή σε όσα θέλει να πραγματευτεί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (Jarvis P., 2004, σ. 102). Οι εκπαιδευόμενοι με τη σειρά τους αλληλεπιδρούν με την ερώτηση που βρίσκουν μπροστά τους, αλλά και με εκείνες των συναδέλφων τους, τις επεξεργάζονται υποσυνείδητα και τους δημιουργείται η προσδοκία ότι θα αποκτήσουν τη γνώση για να επιτελέσουν τα όσα λέγονται στις ερωτήσεις με τη χρήση των ΤΠΕ. Β. Μπαλάφας 6

9 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚεΠις Σχέδιο Παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας 20 Θέμα 3 ο (9 ) Πρόκειται για το πιο πλούσιο θέμα από άποψη εκπαιδευτικών μέσων. Εδώ ο συνδυασμός των ηλεκτρονικών διαφανειών, με την φυσική επαφή των εκπαιδευομένων με διάφορα υλικά μέρη του εσωτερικού ενός Η/Υ, μεγιστοποιούν την ικανότητα μάθησης (Τόμος ΙI, Παρ. Α Εν.9, σ ). Η διδασκαλία δεν περιορίζεται στην εισήγηση ή την επίδειξη αλλά οι εκπαιδευόμενοι κρατούν στα χέρια τους μέρη ενός Η/Υ και καλούνται να τα συνδέσουν με τη μητρική πλακέτα. Το παιχνίδι ρόλων καθιστά ευχάριστη την όλη διαδικασία καθώς ο εκπαιδευτής κάνει την εισήγησή του, χρησιμοποιώντας τον προτζέκτορα. Τα υλικά έχουν μοιραστεί προηγουμένως στους εκπαιδευόμενους και κατά τη ροή της εισήγησης καλούνται, όταν ακουστεί το όνομα του στοιχείου που κρατούν, να πάνε στον πάγκο επίδειξης και να προσπαθήσουν να το συνδέσουν με τη μητρική πλακέτα στο σωστό σημείο. Ο εκπαιδευτής παράλληλα μιλά για το ρόλο του αντικειμένου που κρατά ο εκπαιδευόμενος και αν χρειαστεί τον βοηθά να το τοποθετήσει σωστά. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα και αλληλεπιδρούν με τα κομμάτια του Η/Υ. Δεν υπάρχει απλή θεωρητική προσέγγιση αλλά πρωτογενής πρακτική εφαρμογή και προσωπική επαφή με τα αντικείμενα, γεγονότα που εξασφαλίζουν μεγάλο βαθμό κατανόησης από τους εκπαιδευόμενους σε σχέση με όσα ακούν. Το τρίπτυχο ακούω βλέπω εφαρμόζω εγγυάται την επιτυχία της διαδικασίας και την ανάπτυξη εξαιρετικά γόνιμου μαθησιακού κλίματος, επιφέροντας την ικανοποίηση στον εκπαιδευόμενο ότι όσα άκουσε, τα εφάρμοσε ταυτόχρονα και τα έκανε πραγματικά κτήμα του (Rogers A., 1999, σ ). Θέμα 4 ο (2 ) Στο θέμα αυτό ο σκοπός είναι μια σύντομη αναφορά στις περιφερειακές συσκευές. Το πλήθος αυτών, αλλά και η ευρεία γκάμα τους, δεν επιτρέπουν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα την φυσική επίδειξή τους (ο εκπαιδευτής μπορεί να δείξει κάποιες από αυτές τις συσκευές, αν υπάρχουν εγκατεστημένες μέσα στη αίθουσα όπου γίνεται η διδασκαλία, όπως είναι ένας εκτυπωτής για παράδειγμα.). Η εισαγωγική υφή του θέματος έχει στόχο να προετοιμάσει την επόμενη διδακτική ώρα, όπου θα αναλυθούν οι περιφερειακές συσκευές και ο ρόλος τους διεξοδικά. Συνεπώς ο εκπαιδευτής δείχνει μερικές από αυτές σε ηλεκτρονικές διαφάνειες, ενώ σίγουρα οι εκπαιδευόμενοι θα αναγνωρίσουν στις διαφάνειες συσκευές τις οποίες βλέπουν γύρω τους καθημερινά. Β. Μπαλάφας 7

10 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚεΠις Σχέδιο Παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας 20 Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση Noye D., Piveteau J., Πρακτικός οδηγός του εκπαιδευτή, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα, 1999 (1 η εκδ.). Jarvis P., Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση - Θεωρία και πράξη, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα, Rogers Al., Η εκπαίδευση Ενηλίκων, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 1999 (1 η εκδ.) Εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης, Τόμος Ι. Εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης, Τόμος ΙΙ. Λίστα Εικόνων 1. Εικ. 1 Θεματικές ενότητες προγράμματος κατάρτισης, σ. 1 Λίστα Πινάκων 1. Πίνακας θεμάτων υποενοτήτων Μικροδιδασκαλίας 20, σ. 4 Β. Μπαλάφας 8

11 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚεΠις Τελική Μικροδιδασκαλία 20 Παράρτημα Εκπαιδευτής : Παναγιώτα Αγγελίδου ( ) Εκπαιδευόμενος : Βασίλειος Μπαλάφας ( ) Μάρτιος 2007

12 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚεΠις Τελική Μικροδιδασκαλία 20 - Παράρτημα Παράρτημα I Φωτογραφικό υλικό Μικροδιδασκαλίας 20 Εικ.1 Η μητρική πλακέτα και η μνήμη Ram στον πάγκο επιδείξεως Ο εκπαιδευτής τοποθετεί τα αποσυναρμολογημένα μέρη του Η/Υ στον πάγκο επιδείξεως κατά την ώρα προετοιμασίας της διδασκαλίας του, πριν εισέλθουν στην αίθουσα εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι. Τα μέρη που θα μοιραστούν στους εκπαιδευόμενους φέρουν ευδιάκριτες ετικέτες με την ονομασία τους, έτσι όπως αυτή θα αναφερθεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Β. Μπαλάφας I

13 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚεΠις Τελική Μικροδιδασκαλία 20 - Παράρτημα Εικ.2 Τα υπόλοιπα μέρη του «κουτιού» του Η/Υ τοποθετημένα στον πάγκο επιδείξεως Εικ.3 Η συναρμολόγηση του εσωτερικού του Η/Υ από τους εκπαιδευόμενους σε τελικό σχεδόν στάδιο Β. Μπαλάφας II

14 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚεΠις Τελική Μικροδιδασκαλία 20 - Παράρτημα Εικ.4 Η βασική διαφάνεια της διδασκαλίας σε PowerPoint Ο εκπαιδευτής ξεκινά την εισήγησή του χρησιμοποιώντας παράλληλα ηλεκτρονικές διαφάνειες σε Power Point και δίνει το ρυθμό του παιχνιδιού. Πριν το ξεκίνημα της εισήγησης, τα μέρη του εσωτερικού του Η/Υ (Εικ.2) έχουν μοιραστεί τους εκπαιδευόμενους και όταν ακούνε, με βάση την εισήγηση, την ονομασία του εξαρτήματος που έχουν στα χέρια τους, πρέπει να προσέλθουν στον πάγκο επίδειξης και να το συνδέσουν στη σωστή θέση και υποδοχή. Η εξέλιξη της διαδικασίας οδηγεί τελικά στη συναρμολόγηση του εσωτερικού ενός Η/Υ με πραγματικά εξαρτήματα (Εικ. 3). Ο εκπαιδευτής καταφέρνει με αυτό τον τρόπο παράλληλα με την εισήγηση, να εφαρμόζει και πρακτική άσκηση αλλά ουσιαστικά πετυχαίνει τη βιωματική μάθηση από πλευράς των εκπαιδευομένων. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσα στο ευχάριστο κλίμα που δημιουργεί η διεξαγωγή ενός παιχνιδιού ρόλου, καθώς κάθε εκπαιδευόμενος αποκτά το ρόλο ενός εξαρτήματος που λαμβάνει μέρος στην συναρμολόγηση ενός Η/Υ. Β. Μπαλάφας III

15 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚεΠις Τελική Μικροδιδασκαλία 20 - Παράρτημα Εικ.5 Εκπαιδευόμενος τοποθετεί στη μητρική κάρτα μια κάρτα επέκτασης (ήχου) Οι εκπαιδευόμενοι τοποθετούν το εξάρτημα που τους έχει μοιραστεί όταν η ονομασία του ακουστεί από τον εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της εισήγησης. Έχουν λίγα δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την εισήγηση. Ο εκπαιδευόμενος που προσέρχεται στον πάγκο επίδειξης φορά πάντα ειδικό γάντι που προστατεύει τα εξαρτήματα από το στατικό ηλεκτρισμό. Εικ.6 Εκπαιδευόμενος τοποθετεί στη μητρική κάρτα μια κάρτα επέκτασης (δικτύου) Β. Μπαλάφας IV

16 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚεΠις Τελική Μικροδιδασκαλία 20 - Παράρτημα Εικ.7 Εκπαιδευόμενος τοποθετεί στη μητρική κάρτα τον κεντρικό επεξεργαστή (CPU) Μέσα από το παιχνίδι οι εκπαιδευόμενοι έρχονται σε άμεση, φυσική επαφή με τα εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται το εσωτερικό του Η/Υ, εξοικειώνονται με αυτά και διαπιστώνουν ότι τελικά δεν είναι κάτι το «απόμακρο» το να τοποθετήσεις για παράδειγμα μια κάρτα γραφικών στη μητρική πλακέτα. Ακριβώς επειδή οι υποδοχές για κάθε συσκευή είναι μοναδικές, δεν υπάρχει καμία περίπτωση λάθους. Εικ.8 Η τοποθέτηση του κεντρικού επεξεργαστή απαιτεί λίγη παραπάνω πίεση Β. Μπαλάφας V

17 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚεΠις Τελική Μικροδιδασκαλία 20 - Παράρτημα Το παιχνίδι ρόλων της μικροδιδασκαλίας των 20 ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση στη μητρική, της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας. Το περιεχόμενο του εσωτερικού του «κουτιού» του Η/Υ είναι συναρμολογημένο και έτοιμο για χρήση από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους! Απομένει η σύνδεση περιφερειακών συσκευών όπως η οθόνη, το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και αν όλα έχουν πάει καλά ένα πλήρες σύστημα Η/Υ είναι έτοιμο για χρήση από πλευράς υλικού (hardware). Λίστα Εικόνων 1. Εικ. 1 Η μητρική πλακέτα και η μνήμη Ram στον πάγκο επιδείξεως, σ. Ι 2. Εικ. 2 Τα υπόλοιπα μέρη του «κουτιού» του Η/Υ τοποθετημένα στον πάγκο επιδείξεως, σ. II 3. Εικ. 3 Η συναρμολόγηση του εσωτερικού του Η/Υ από τους εκπαιδευόμενους σε τελικό σχεδόν στάδιο, σ. II 4. Εικ. 4 Η βασική διαφάνεια της διδασκαλίας σε PowerPoint, σ. III 5. Εικ. 5 Εκπαιδευόμενος τοποθετεί στη μητρική κάρτα μια κάρτα επέκτασης (ήχου), σ. IV 6. Εικ. 6 Εκπαιδευόμενος τοποθετεί στη μητρική κάρτα μια κάρτα επέκτασης (δικτύου), σ. IV 7. Εικ. 7 Εκπαιδευόμενος τοποθετεί στη μητρική κάρτα τον κεντρικό επεξεργαστή (CPU), σ. V 8. Εικ. 8 Η τοποθέτηση του κεντρικού επεξεργαστή απαιτεί λίγη παραπάνω πίεση, σ. V Β. Μπαλάφας VI

18 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚεΠις Τελική Μικροδιδασκαλία 20 - Παράρτημα Παράρτημα ΙΙ Οι ερωτήσεις του καταιγισμού ιδεών της Μικροδιδασκαλίας 20 Η μικροδιδασκαλία 20 περιλαμβάνει μια παραλλαγή του καταιγισμού ιδεών η οποία βασίζεται σε ερωτήσεις, που αντιστοιχούν από μια σε κάθε εκπαιδευόμενο. Η ερώτηση είναι τυπωμένη με μεγάλο μέγεθος γραμματοσειράς σε φύλλο χαρτί τύπου Α4, το οποίο έχει εκ των προτέρων τοποθετηθεί από τον εκπαιδευτή μπροστά από κάθε εκπαιδευόμενο, γυρισμένο ανάποδα ώστε να μην φαίνεται η ερώτηση. Οι εκπαιδευόμενοι, διαδοχικά γυρνάνε το φύλλο και απαντούν στην ερώτηση που βλέπουν με το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο μυαλό. Στην επόμενη σελίδα ακολουθεί ο συγκεντρωτικός πίνακας των ερωτήσεων, ο αριθμός των οποίων είναι πάντα μεγαλύτερος από τον πραγματικό αριθμό των εκπαιδευόμενων για ευνόητους λόγους, όπως για παράδειγμα το πρόωρο γύρισμα του χαρτιού από κάποιον εκπαιδευόμενο. Η έννοια του καταιγισμού ιδεών αποτυγχάνει αν ο εκπαιδευόμενος έχει έστω και για λίγο δει εκ των προτέρων την ερώτηση. Β. Μπαλάφας VII

19 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚεΠις Τελική Μικροδιδασκαλία 20 - Παράρτημα Ερωτήσεις ( Σύνολο ερωτήσεων : 20 ) Πώς αλληλογραφείς με έναν φίλο ; Πώς μιλάς με έναν φίλο σου στο εξωτερικό ; Πως προμηθεύεσαι μια υπεύθυνη δήλωση ; Πώς ψωνίζεις ένα καινούριο βιβλίο ; Πώς κλείνεις εισιτήρια για την Επίδαυρο ; Πως παρακολουθείς την κίνηση του τραπεζικού σου λογαριασμού ; Πώς μαθαίνεις τι είναι το off-side ; Πώς κάνεις κράτηση για ένα ξενοδοχείο που θέλεις να δεις και πώς είναι ; Πώς αντιμετωπίζεις το πρόβλημα χώρου στη δισκοθήκη σου ; Πώς διαβάζεις φευγαλέα τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων ; Από πού μαθαίνεις τον αυριανό καιρό και αν κυκλοφορείς στο κέντρο της Αθήνας ; Πώς μπορείς να χωρέσεις σε ένα Smart μια εγκυκλοπαίδεια 300 τόμων ; Πώς αρχειοθετείς τις πολύτιμες φωτογραφίες σου ; Μα καλά πας ακόμα στο Μπούφη ; Πώς μπορείς να ανταλλάξεις απόψεις σε πραγματικό χρόνο με έναν φίλο σου στο Βέλγιο, έναν στη Μοζαμβίκη και έναν στη Τζαμάικα ; Πώς διατηρείς τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά σου για να μην τα ξεχάσεις; Πώς κάνεις κράτηση για αεροπορικό εισιτήριο και πώς ξέρεις ότι έχεις την καλύτερη τιμή ; Πώς έμαθες τα αποτελέσματα των εκλογών για το δήμο σου στις πρόσφατες εκλογές ; Πώς θα μάθεις που θα βρεις το πλησιέστερο βενζινάδικο στο δρόμο σου ; Πώς διαχειρίζεσαι τα οικονομικά του σπιτιού σου ; Πώς θα παρακολουθήσεις το ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟ αν είσαι στη Γουατεμάλα ; Β. Μπαλάφας VIII

20 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚεΠις Τελική Μικροδιδασκαλία 20 - Παράρτημα Τέλος παραρτήματος Β. Μπαλάφας IX

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα

ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Βασικές έννοιες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2006-2007 Βασικές έννοιες Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου Εποπτεία: Μάριος Μιλτιάδου ΕΜΕ Πληροφορικής Μιχάλης Τορτούρης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» Γαϊτανάς Κωνσταντίνος, Καραγιάννης Αθανάσιος, Μακέλη Γραμματή 1.Δάσκαλος,Διευθυντής 2 ου Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς Άλλης Μεριάς Αντιπρόεδρος Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς Οµάδα εργασίας για την εποπτεία της πρακτικής άσκησης Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς άσκαλος Μέλη Αναστασίου Αργυρώ ραµατοθεραπεύτρια Βογινδρούκας Γιάννης Λογοπεδικός έδες ηµήτρης άσκαλος ε.α. ίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα