ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ Θέµα: Πρόθεση γνωµοδότησης για έργα ΑΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ Θέµα: Πρόθεση γνωµοδότησης για έργα ΑΠΕ"

Transcript

1 Αθήνα, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ Θέµα: Πρόθεση γνωµοδότησης για έργα ΑΠΕ Γενικά H ΡΑΕ ολοκλήρωσε την εξέταση των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής µε αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, που υποβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από 29/1/2002 έως 26/9/2002, καθώς επίσης και των αιτήσεων που αφορούν τις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και των διασυνδεδεµένων νήσων Άνδρου και Τήνου. Οι θετικές γνωµοδοτήσεις για τη Νότια Εύβοια και την Αττική έχουν ήδη εκδοθεί και ανακοινωθεί (10/7/2002 και 3/10/2002). Η ΡΑΕ προτίθεται να εκδώσει θετική γνωµοδότηση για αιτήσεις που εντάσσονται στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και οι οποίες κρίθηκαν ότι ικανοποιούν τα κριτήρια του νόµου 2773/99 και του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συγκεντρωθεί. Τα νέα έργα ΑΠΕ, για τα οποία εκδίδεται θετική γνώµη, συνολικής ισχύος 661,46 MW, είναι ενεργειακά και οικονοµικά αποδοτικά, δεν δηµιουργούν προβλήµατα όχλησης και κατανέµονται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Συνολικά κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο υποβλήθηκαν 211 νέες αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος MW. Από αυτές, οι 98 αιτήσεις συνολικής ισχύος MW, αφορούν αιολικά πάρκα και οι 88 αιτήσεις συνολικής ισχύος 148,8MW αφορούν µικρά υδροηλεκτρικά. Η ΡΑΕ προτίθεται να εκδώσει θετική γνωµοδότηση για 74 αιτήσεις από τις οποίες: 9 αιτήσεις συνολικής ισχύος 119,15 MW αφορούν Αιολικά στην περιοχή βόρεια του Πολυποτάµου στο Νοµό Εύβοιας, 5 αιτήσεις αφορούν αιολικά στη νήσο Άνδρο και 3 αιτήσεις στη νήσο Τήνο συνολικής ισχύος 68,5 MW, 15 αιτήσεις συνολικής ισχύος 406,85 MW αφορούν αιολικά στην Ηπειρωτική Ελλάδα και τέλος 42 αιτήσεις συνολικής ισχύος 66,96 MW αφορούν µικρά υδροηλεκτρικά στην Ηπειρωτική Ελλάδα. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόθεση θετικής γνωµοδότησης για αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής από ΑΠΕ ΙΣΧΥΣ (MW) ΑΙΟΛΙΚΑ 593,8 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Βόρεια Εύβοια 9 119,15 Άνδρο και Τήνο 8 68,5 ιασυνδεδεµένο ίκτυο ,85 ΜΙΚΡΑ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 66,96 ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 42 66,96 ΣΥΝΟΛΟ 661,46 Πηγή: ΡΑΕ 1

2 Η ΡΑΕ προτίθεται να εκδώσει αρνητική γνωµοδότηση για 53 αιτήσεις συνολικής ισχύος 685,74 MW, οι οποίες κρίθηκε ότι δεν ικανοποιούν τα κριτήρια του νόµου 2773/99 και του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας. Τέλος για 54 αιτήσεις συνολικής ισχύος 837,1 MW η ΡΑΕ έκρινε σκόπιµη την περαιτέρω εξέτασή τους είτε λόγω εξέτασης χρηµατοδοτικής επάρκειας του φορέα, είτε λόγω παραποµπής στο ΥΠΕΧΩ Ε (έργα εντός περιοχής ΝATURA) είτε λόγω περαιτέρω µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 2

3 1. Περιοχή Βόρειας Εύβοιας και νήσοι Άνδρος Τήνος Για την περιοχή της Εύβοιας έχει εκδηλωθεί µεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για αιολικές µονάδες, επειδή η περιοχή διαθέτει ιδιαίτερα σηµαντικό αιολικό δυναµικό. Η αξιοποίηση του δυναµικού αυτού δεν είναι εφικτή επειδή το υφιστάµενο σύστηµα υψηλής τάσης δεν δύναται να απορροφήσει δυναµικό ηλεκτροπαραγωγής επιπλέον αυτού για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής και αφορά έργα τα οποία διέθεταν πριν το έτος 2001 άδειες εγκατάστασης ή άδειες λειτουργίας. Μετά την έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΜΑΣΜ) και την ένταξη σε αυτή έργου δικτύου υψηλής τάσης για την απορρόφηση αιολικού δυναµικού περίπου MW από την Εύβοια, την Άνδρο και την Τήνο, η ΡΑΕ προτίθεται να εκδώσει θετικές γνωµοδοτήσεις για έργα αιολικών σταθµών στις περιοχές αυτές. Με βάση τις προδιαγραφές της νέας γραµµής υψηλής τάσης 150kV στην περιοχή βόρεια του Πολυποτάµου θα υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης αιολικού δυναµικού µέχρι 170 MW. Η ΡΑΕ έχει ήδη γνωµοδοτήσει θετικά για 7 έργα συνολικής ισχύος 100 MW περίπου. Η ΡΑΕ αξιολόγησε συγκριτικά όλες τις αιτήσεις που αφορούν την περιοχή βόρεια του Πολυποτάµου για την οποία εφαρµόζεται αυτό το όριο δικτύου και ανακοινώνει την πρόθεσή της εκδώσει θετική γνωµοδότηση για 9 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 119,15 MW (Πίνακας 1). Η Άνδρος και η Τήνος συνδέονται µε τη Ν. Εύβοια και υπάγονται στον ίδιο περιορισµό δικτύου, ο οποίος σήµερα δεν επιτρέπει την εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων. Η υλοποίηση όµως του νέου έργου δικτύου υψηλής τάσης, νότια του Πολυποτάµου, θα επιτρέψει στο µέλλον την εγκατάσταση µέχρι 360 MW νέων αιολικών πάρκων. εδοµένου ότι έχουν ήδη εκδοθεί θετικές γνωµοδοτήσεις για 299 MW στην περιοχή νότια του Πολυποτάµου (Ν. Εύβοια) για τις νήσους Άνδρο και Τήνο θα υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης αιολικού δυναµικού µέχρι 70MW. Η ΡΑΕ κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων έλαβε υπόψη της τη µελέτη της αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ Ε σχετικά µε το χωροταξικό σχεδιασµό των νήσων (Natura, οικιστικές ζώνες, κλπ) και απέκλεισε έργα που προτάθηκαν στις περιοχές αυτές. Για τα υπόλοιπα έργα ακολούθησε τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης και προτίθεται να γνωµοδοτήσει θετικά για 5 έργα αιολικών πάρκων στη νήσο Άνδρο και 3 έργα στη νήσο Τήνο συνολικής ισχύος 68,5 MW (Πίνακας 2). 3

4 Πίνακας 1: Πρόθεση θετικής γνωµοδότησης για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικά πάρκα στη Β. Εύβοια (MW) Β265 CENTRAL TECHNICAL SERVICES HELLAS SA SMART HOTELS LTD 5,1. ΙΡΦΥΩΝ Β110 ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ Οικ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 24. ΑΥΛΩΝΟΣ ήµος Γ161 ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΕΛ. ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ 17,85. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Β294 ΚΑΝΗΘΟΣ ΑΕ Οικογ. ΤΣΟΥΒΑΛΗ 1,8. ΚΥΜΗΣ Γ106 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ ΗΛΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ 40,2. ΙΡΦΥΩΝ Β263 ENVIRECO LTD. ΜΑΛΑΜΗΣ / ΛΟΪΖΟΣ 20. ΙΡΦΥΩΝ 129 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 3,6. ΑΥΛΩΝΟΣ 105 ΣΟΦΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΑΣ ΣΟΦΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΑΣ 1,5. ΥΣΤΙΩΝ Β268 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ TRADING Co ltd 5,1. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 119,15 Πίνακας 2: Πρόθεση θετικής γνωµοδότησης για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικά πάρκα στις νήσους Άνδρο και Τήνο (MW) Νήσος Β281 ΕΗ ΑΕ ΕΗ ΑΕ 12 Ανδρος. Υ ΡΟΥΣΑΣ 335 HE & D ΕΛ. ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ / ΑΚΤΩΡ/ ΙΝΤΡΑΚΟΜ 15 Ανδρος. ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ ΡΟΥ - ΡΑΧΗ Β181 ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ. ΑΕ 15 Ανδρος. ΚΟΡΘΙΟΥ Β266 Β140 Α267 ήµος ENVIRECO NATIONAL WIND POWER ΜΑΛΑΜΗΣ/ ΛΟΪΖΟΣ/ NATIONAL WINDWPOWER LTD 15 Ανδρος. ΚΟΡΘΙΟΥ Κ/Ξ ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΕ ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΑΕ / ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΕ 4 Ανδρος. Υ ΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΑΕ 1,2 Τήνος. ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ Β275 ΕΗ ΑΕ ΕΗ ΑΕ 4,5 Τήνος. ΤΗΝΟΥ Α151 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΑΕ ΣΤΕΦΑΣ Ι./ΣΕΡΒΟΣ ΤΡ. 1,8 Τήνος. ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 68,5 4

5 2. Ηπειρωτική Ελλάδα Για την Ηπειρωτική Ελλάδα η ΡΑΕ ανακοινώνει την πρόθεσή της να εκδώσει γνωµοδοτήσεις για έργα ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που υποβλήθηκαν στο διάστηµα από τις 29/1/2002 έως 26/9/2002. Η ΡΑΕ αξιολόγησε ατοµικά κάθε µία αίτηση, σύµφωνα µε τα κριτήρια του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας τα οποία εξειδικεύονται στον Οδηγό αξιολόγησης, ενώ για τα επικαλυπτόµενα έργα ακολούθησε τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης. Ο πίνακας 3 αφορά 57 έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 473,81 MW για τα οποία η ΡΑΕ προτίθεται να εκδώσει θετική γνωµοδότηση. Ο πίνακας 4 αφορά έργα ΑΠΕ τα οποία βρίσκονται στο στάδιο περαιτέρω εξέτασης είτε λόγω εξέτασης χρηµατοδοτικής επάρκειας του φορέα είτε λόγω παραποµπής στο ΥΠΕΧΩ Ε (έργα εντός περιοχής ΝATURA) είτε λόγω περαιτέρω µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του µεγάλου αριθµού των αιτήσεων των εταιρειών SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, ΠΙΝ ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΥΤΙΚΗΣ, κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω εξέταση των ανωτέρω εταιρειών µε την παρουσίαση χρηµατοδοτικού προγράµµατος των επενδύσεων κάθε µίας καθώς και του τρόπου εξασφάλισης των ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων. Ο πίνακας 5 αφορά 53 έργα από ΑΠΕ συνολικής ισχύος 685,74 MW, για τα οποία η ΡΑΕ προτίθεται να εκδώσει αρνητική γνωµοδότηση, καθώς κρίθηκε ότι δεν ικανοποιούν τα κριτήρια του νόµου 2773/99 και του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας. Πίνακας 3: Πρόθεση θετικής γνωµοδότησης για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες ΑΠΕ (MW) Νοµός ήµος Αιολικά 134 ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ GAMESA ENERGIA SA 18 Εύβοιας. ΑΝΘΗ ΩΝΟΣ 148 ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ GAMESA ENERGIA SA 13,5 Εύβοιας. ΑΝΘΗ ΩΝΟΣ Α116 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΡΙΠΟΥ ΑΕΒΕ EON ENERGY AG 24 Εύβοιας. ΑΝΘΗ ΩΝΟΣ Α117 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ ΑΕΒΕ EON ENERGY AG 24 Εύβοιας. ΑΝΘΗ ΩΝΟΣ Γ133 ΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ 24,3 Κορινθιας. ΤΕΝΕΑΣ Γ134 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ 22,5 Κορινθιας. ΤΕΝΕΑΣ Γ145 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. HERMELIN AG 39 Θεσπρωτιας. ΣΥΒΟΤΩΝ Γ147 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. HERMELIN AG 24 Ιωαννίνων. ΠΑΜΒΩΤΙ ΟΣ Γ148 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. HERMELIN AG 24 Ιωαννινων. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ Γ204 ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ. Σιδηροκάστρου- PROMACO Eng.- OSTWIND GmbH 24,7 Σερρων. ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Γ255 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΕ 24,65 Βοιωτιας. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ Γ275 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΜΗΤΟ ΑΒΕΕ Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ 44,2 Φθιωτιδας. ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ Γ276 ΡΟΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΕ Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ 44,2 Φθιωτιδας. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Γ317 ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙ ΑΣ ΝΕΡΑΪ ΟΛΑΚΩΜΑ ΑΕ P& T Technology AG 15,3 Φωκιδας. ΕΣΦΙΝΗΣ Γ338 ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ GAMESA ENERGIA SA 40,5 Λευκαδας. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ Σύνολο Αιολικών 406,85 Μικρά Υδροηλεκτρικά Γ131 ΕΝΒΙ ΑΒΕΕ ΕΝΒΙ ΑΒΕΕ 4 Καρδιτσας. ΠΕΤΡΙΛΙΟΥ Γ154 ΙΕΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ ΙΕΚΑΤ ΑΤΕ 2,4 Αρτας. ΑΓΝΑΝΤΩΝ Γ156 ΚΑΘΑΡΟ ΑΕ Μεθ. Εµµανουήλ-. Εµµανουήλ-N. Σαµψωνίδης-E. Ρουµελιώτης 0,92 Πελλας. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ Γ164 ΟΡΙΖΩΝ ΑΤΕ ΟΡΙΖΩΝ ΑΤΕ 0,23 Σερρων Γ166 Λ. Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. Λ. Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ 1,96 Γρεβενων. ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ Γ173 Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΣΩΤ. 1,7 Αχαιας. ΧΑΛΑΝ ΡΙΤΣΑΣ Γ176 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ Ι. 2,75 Τρικαλων Γ177 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ Ι. 1,96 Καρδιτσας 5

6 (MW) Νοµός ήµος ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΑΥΛΙ ΟΥ Χ. - Γ210 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 2 ράµας. ΣΙΛΛΗΣ- ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Γ219 Υ ΡΟΒΑΤ ΑΕΒΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1,91 Λακωνίας. ΦΑΡΙ ΟΣ Γ233 Υ ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΚΑΤΣΑΡΗΣ-BERCKMAN RAINER-ΚΕΣΤΕΚΑ ΗΣ- ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ 1,86 Τρικαλων. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Γ234 Υ ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΚΑΤΣΑΡΗΣ-BERCKMAN RAINER-ΚΕΣΤΕΚΑ ΗΣ- ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ 1,8 Τρικαλων. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Γ239 Υ ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΚΑΤΣΑΡΗΣ-BERCKMAN RAINER-ΚΕΣΤΕΚΑ ΗΣ- ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ 1,86 Ιωαννινων. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Γ241 ΤΟΜΗ ΑΤΕ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 1,63 Αιτωλο-ακαρνανιας. ΑΠΟ ΟΤΙΑΣ Γ242 ΤΟΜΗ ΑΤΕ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 3,18 Αιτωλο-ακαρνανιας Γ243 ΤΟΜΗ ΑΤΕ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 0,6 Αιτωλο-ακαρνανιας. ΑΠΟ ΟΤΙΑΣ Γ246 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 1,2 Αιτωλο-ακαρνανιας. ΠΛΑΤΑΝΟΥ Γ247 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 1,94 Αιτωλο-ακαρνανιας. ΠΥΛΛΗΝΗΣ Γ248 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 1,2 Αρτας. ΑΓΝΑΝΤΩΝ Γ249 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 1,89 Αιτωλο-ακαρνανιας. ΑΠΟ ΟΤΙΑΣ Γ250 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 1,32 Αιτωλο-ακαρνανιας. ΠΥΛΛΗΝΗΣ Γ251 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 0,24 Αιτωλο-ακαρνανιας. ΑΠΟ ΟΤΙΑΣ Γ252 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 1,56 Αιτωλο-ακαρνανιας. ΑΠΟ ΟΤΙΑΣ Γ253 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 0,99 Αιτωλο-ακαρνανιας. ΑΠΟ ΟΤΙΑΣ Γ257 ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ ΜΑΡΙΝΤΕΡ 2,6 Τρικαλων. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Γ258 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΣΤ. του ΣΤΑΥΡΟΥ 0,94 Πελλας. ΑΡΙ ΑΙΑΣ Γ274 Υ ΡΟΒΑΤ ΑΕΒΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 0,98 Λακωνίας. ΦΑΡΙ ΟΣ Γ292 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 1,95 Ευρυτανιας. ΟΜΝΙΣΤΑΣ Γ293 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 1,25 Αχαιας. ΠΑΙΩΝ Γ294 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 1,81 Ηλειας. ΒΛΕΝΗΣ Γ298 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 1,68 Αχαιας. ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ Γ299 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 1,33 Αχαιας. ΤΡΙΤΑΙΑΣ Γ301 ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΕ ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΕ 2 Κιλκις. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ Γ305 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,2 Τρικάλων. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Γ319 Ε.Τ.Α.Ε. ΑΕ Γκολιόπουλος-Μιχαλόπουλος 0,84 Αιτωλοακαρνανιας Γ320 Ε.Τ.Α.Ε. ΑΕ Γκολιόπουλος-Μιχαλόπουλος 2 Αιτωλοακαρνανιας Γ322 ΒΕΠΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ-ΜΥΗΣ Αγ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΠΑ ΑΕ 0,45 Ευρυτανιας. ΑΓΡΑΦΩΝ Γ323 ΒΕΠΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ-ΜΥΗΣ ΓΑΥΡΟΥ ΒΕΠΑ ΑΕ 1,71 Ευρυτανιας. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Γ328 ΑΛΜΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΕ Αβραµίδου Σ-Μποζίνου Σ 0,47 Πελλας. ΑΡΙ ΑΙΑΣ Γ330 ΙΕΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ ΙΕΚΑΤ ΑΤΕ 0,25 Αρτας. ΑΓΝΑΝΤΩΝ Γ333 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΑΕ Φωτεινός-Digital 1,9 Αχαιας. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Γ334 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΑΕ Φωτεινός-Digital 1,5 Ηλειας. ΛΑΜΠΕΙΑΣ Σύνολο ΜΥΗΕ 66,96 ΣΥΝΟΛΟ Αιολικών και ΜΥΗΕ 473,81 6

7 Πίνακας 4: Αιτήσεις για περαιτέρω εξέταση (MW) Νοµός Παρατηρήσεις Αιολικά Γ314 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE- ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ 39,95 Αιτωλο-ακαρνανίας επάρκειας Γ132 ΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΙΑΣ ΑΕ DAMCO ENERGY AE- ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ 24,3 Αχαιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ135 ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ 17,85 Αχαιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ136 ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ 27,2 Αχαιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ137 ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ 17 Αχαιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ158 ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ 28,9 Αχαιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ170 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΑΪΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ 24,3 Αχαιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ179 ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΕ ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΕ 5,1 Αχαιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ182 ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ 49,5 Αχαιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ289 WIND SHAPE OE ΣΤΕΓΓΟΣ Α. & Γ. - ΚΑΡΛΕΣ. 49,5 Αχαιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ262 ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 15,3 Ευρυτανιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ263 ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 12,75 Ευρυτανιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ264 ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 9,35 Ευρυτανιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ307 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE- ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ 10,2 Ευρυτανιας επάρκειας Γ308 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE- ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ 12,75 Ευρυτανιας επάρκειας Γ311 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE- ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ 19,55 Ιωαννινων Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ309 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE- ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ 15,3 Κέρκυρας επάρκειας Γ214 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ 41,65 Κεφαλλονιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ215 ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ 17 Κεφαλλονιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ216 ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ 11,05 Κεφαλλονιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ260 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ 49,3 Κεφαλλονιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ266 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ 49,3 Κεφαλλονιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ290 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE- ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ 6,8 Κεφαλλονιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ291 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE- ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ 12,75 Κεφαλλονιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ325 ΕΗ ΑΕ ΕΗ ΑΕ 16,2 Κεφαλλονιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ335 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΕ-ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ 15,3 Κεφαλλονιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ223 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ 50 Κορινθιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ151 Κ/Ξ ABB EQUITY VENTURES B.V. - VIKING WIND FARMS SA VIKING WIND FARMS SA-ABB EQUITY VENTURES B.V. 12 Μεσσηνιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ152 Κ/Ξ ABB EQUITY VENTURES B.V. - VIKING WIND FARMS SA VIKING WIND FARMS SA-ABB EQUITY VENTURES B.V. 22 Μεσσηνιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ201 VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΕ 33 Φωκιδας Εκκρεµεί λόγω προτεραιότητας παλαιότερων αιτήσεων Γ202 VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΕ 13,2 Φωκιδας Εκκρεµεί λόγω προτεραιότητας παλαιότερων αιτήσεων Γ312 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE- ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ 8,5 Φωκιδας επάρκειας Γ313 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE- ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ 11,9 Φωκιδας επάρκειας Γ315 ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙ ΑΣ ΒΟΥΝΟΧΩΡΑ ΑΕ P& T Technology AG 24,3 Φωκιδας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ316 ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙ ΑΣ ΙΑΚΟΣ ΑΕ P& T Technology AG 18,9 Φωκιδας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Μικρά Υδροηλεκτρικά Γ238 Υ ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ KNOLL HOLDING AND INVESTMENT SA 1,95 Αχαιας επάρκειας Γ321 ΒΕΠΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ-ΜΥΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ Υ ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 6,6 Αχαιας επάρκειας Γ205 ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠ. 0,99 Γρεβενων επάρκειας Γ206 ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠ. 1,45 Γρεβενων επάρκειας Γ207 ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠ. 0,99 Γρεβενων επάρκειας Γ209 ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠ. 3,99 Γρεβενων επάρκειας Γ211 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 5,8 Θεσπρωτιας επάρκειας Γ165 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΕ ΓΕΡΟΦΩΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0,99 Ιωαννινων Παραποµπή στο ΥΠΕΧΩ Ε λόγω περιοχής NATURA Γ169 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΕ ΓΕΡΟΦΩΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0,43 Ιωαννινων Παραποµπή στο ΥΠΕΧΩ Ε λόγω περιοχής NATURA 7

8 (MW) Νοµός Παρατηρήσεις Μικρά Υδροηλεκτρικά Γ183 ΠΙΝ ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΑΙΠΑΣ ΣΤ.-ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠ. 0,975 Ιωαννινων Γ184 ΠΙΝ ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΑΙΠΑΣ ΣΤ.-ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠ. 1,34 Ιωαννινων Γ185 ΠΙΝ ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΑΙΠΑΣ ΣΤ.-ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠ. 0,5 Ιωαννινων Γ186 ΠΙΝ ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΑΙΠΑΣ ΣΤ.-ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠ. 0,5 Ιωαννινων Γ208 ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠ. 2,5 Ιωαννινων Γ212 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 3,99 Ιωαννινων επάρκειας Γ213 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 2,785 Ιωαννινων επάρκειας Γ302 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 Καστοριας Παραποµπή στο ΥΠΕΧΩ Ε λόγω περιοχής NATURA Γ237 Υ ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ KNOLL HOLDING AND INVESTMENT SA 3,37 Κορινθιας επάρκειας Γ318 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΕ ΧΑΜΑΛΙ ΗΣ-ΧΑΣΑΠΗΣ 5 Πελλας Παραποµπή στο ΥΠΕΧΩ Ε λόγω περιοχής NATURA Πίνακας 5: Πρόθεση αρνητικής γνωµοδότησης για µονάδες ΑΠΕ (MW) Νοµός ήµος Αιολικά Γ140 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΚΩΝΙΑ ΑΒΕΕ Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ 45,5 Αργολιδας. ΜΙ ΕΑΣ Γ141 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΒΕΕ Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ 39 Αργολίδας. ΜΙ ΕΑΣ Γ142 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΒΕΕ Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ 36,4 Αργολίδας. ΜΙ ΕΑΣ Γ254 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΑΕ ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ 22,95 Βοιωτιας. ΘΙΣΒΗΣ Γ256 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΕ ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΕ 25,5 Βοιωτιας. ΘΙΣΒΗΣ Γ153 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΤΕΡΝΑ ΑΕ 23,4 Ιωαννινων. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ Γ310 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE- ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ 6,8 Κέρκυρας.Παλαιοκαστριτών Γ155 WINDFORCE ENERGY DEVELOPMENT Ltd GERRARD ENERGY VENTURES-Alexander Kuplecz -Kallenius Jan -Matthias Rapp 32,4 Κιλκις. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Γ222 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ 50 Κορινθιας. ΤΕΝΕΑΣ Γ244 ΕΗ ΑΕ ΕΗ ΑΕ 49,5 Λευκαδας. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ Γ150 Κ/Ξ ABB EQUITY VENTURES B.V. - VIKING WIND FARMS SA VIKING WIND FARMS SA-ABB EQUITY VENTURES B.V. 12 Μεσσηνιας. ΜΕΘΩΝΗΣ Γ144 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. HERMELIN AG 25,6 Πρεβεζας. ΦΑΝΑΡΙΟΥ Γ146 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. HERMELIN AG 25,5 Πρεβεζας. ΖΑΛΟΓΓΟΥ Γ199 ΑΙΟΛΟΣ ΕΠΕ HUNTTING/BRODERSEN/PASHOLD 24 Σερρων. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Γ200 ΑΙΟΛΟΣ ΕΠΕ HUNTTING/BRODERSEN/PASHOLD 15 Σερρων. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Γ228 ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙ ΑΣ ΜΑΥΡΟ ΗΜΟΣ Α.Ε. EUNICE LTD 9 Φωκιδας. ΕΣΦΙΝΗΣ Σύνολο Αιολικών 442,55 Αιολικά Νοµού Εύβοιας Β195 ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ 34 Εύβοιας. ΕΡΕΤΡΙΑΣ 109 ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕΒΕ ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕΒΕ 2,7 Εύβοιας. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ Β295a ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ 13,8 Εύβοιας. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ 108 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 1,8 Εύβοιας. ΑΥΛΩΝΟΣ Β210 Γ & ΚΑΡ ΑΡΑΣ ΑΕ Γ & ΚΑΡ ΑΡΑΣ ΑΕ 12 Εύβοιας. ΑΥΛΩΝΟΣ 110 ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΑΕ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΑΕ 2,7 Εύβοιας. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ Β303 WINDSOLAR HELLAS ΕΥΒΟΙΑ 3 ΑΕ ABB SCHLTANLAGEN AG /HEW AG /WINDSOLAR ΕΛΛΑΣ ΑΕ 11,25 Εύβοιας. ΑΥΛΩΝΟΣ 104 ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕΒΕ ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕΒΕ 15,75 Εύβοιας. ΑΥΛΩΝΟΣ Β302 WINDSOLAR HELLAS ΕΥΒΟΙΑ 3 ΑΕ ABB SCHLTANLAGEN AG /HEW AG /WINDSOLAR ΕΛΛΑΣ ΑΕ 11,25 Εύβοιας. ΑΥΛΩΝΟΣ 107 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ 3 Εύβοιας. ΑΥΛΩΝΟΣ Α122 ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΑΕΒΕ WKN WINDKRAFT NORD AG 49 Εύβοιας. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 8

9 (MW) Νοµός ήµος 208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΑΕ ENERGIEKONTOR AG 45 Εύβοιας. ΑΥΛΩΝΟΣ Σύνολο Αιολικών Ν. Ευβοίας 202,25 Μικρά Υδροηλεκτρικά Γ172 Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΣΩΤ. 0,45 Αχαιας. ΠΑΤΡΕΩΝ Γ270 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ι. 1,5 Γρεβενων. ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ Γ271 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ι. 1,3 Γρεβενων. ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ Γ272 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ι. 1,65 Γρεβενων ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Γ283 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ι. 3,1 Γρεβενων ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Γ287 ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠ. 0,8 Γρεβενων ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Γ288 ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠ. 0,98 Γρεβενων ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Γ303 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ι. 1 Γρεβενων ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Γ304 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ι. 0,8 Γρεβενων. ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ Γ159 ΕΥΠΟΛΙΣ Α.Ε. ΧΩΡΙΤΗΣ Κ. ΦΑΝΤΗΣ. 3,915 Ευρυτανίας Γ168 ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ Ν. 0,633 Ηµαθιας Γ160 Κ/Ξ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ & Κ. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ" ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Ε.-ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Κ. 0,235 Θεσπρωτιας. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Γ167 ΚΙΓΚΟΡΙ-ΒΑΘΥΠΕ Ο ΑΕ &Κ. ΚΡΙΚΩΝΗΣ -Κ. & Χρ.ΚΑΡΑΛΗΣ 0,936 Ιωαννινων Γ218 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΤΣΕΒΗΣ Π.-ΤΣΕΒΗ Φ.-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ Γ. 1,4 Ιωαννινων ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΠΕ ΟΥ Γ240 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ι. 1,6 Ιωαννινων Γ280 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ Ι. 4,63 Ιωαννινων. ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ Γ282 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ Ι. 4,65 Ιωαννινων. ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ Γ225 ΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 0,917 Καρδιτσας. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Γ226 ΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 0,5 Καρδιτσας. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Γ227 ΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 0,653 Καρδιτσας. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Γ261 ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ ΜΑΡΙΝΤΕΡ 0,56 Τρικαλων. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Γ269 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ι. 1 Τρικαλων. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Γ273 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ι. 1,3 Τρικαλων. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Γ281 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ Ι. 3,16 Τρικαλων. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Γ340 ΒΕΠΑ ΑΕ&ΣΙΑ ΕΕ- ΕΝΕΡ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΕΠΑ ΑΕ 3,274 Τρικαλων. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Σύνολο ΜΥΗΕ 40,94 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 685,74 9

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 002 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕ Α. 0082 16/07/01 6/Φ17.623/11739 PA 0116 ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΥΡΑΙΩΝ ΜΟΜΙΛΙ 0,40 Αιολικά Εύβοια- ιασυνδ. Νησιά 003 Υ ΡΟΒΑΤ ΑΕΒΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α. 0055 01/09/05 6/Φ20.002/12010 ΡΑ 2778 ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006. Αρ. Γνωµ. ΙΣΧΥΣ (MW) Αρ. Αίτ. ΡΑΕ

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006. Αρ. Γνωµ. ΙΣΧΥΣ (MW) Αρ. Αίτ. ΡΑΕ Α -00001 6/Φ20.012/9881 29/5/2001 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΡΑ-00037 514 0,99 ΜΙΚΡΑ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΓΚΟΥΡΑ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Α -00002 6/Φ20.010/7993 29/5/2001 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. ΑΕ ΡΑ-00125 67 0,83

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ. ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Αρ. ΙΣΧΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΡΑΕ. ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Αρ. ΙΣΧΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρωτ. ΥΠΑΝ ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΤΡΩ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 31 ΜΑΡΤΙ 2005 Αίτ. Α -00001 6/Φ20.012/9881 29/05/01 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΡΑ-00037 514 0,99 ΜΙΚΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 29 ΜΑΪΟΥ 2007

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 29 ΜΑΪΟΥ 2007 Γ821 3/1/2005 ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΙΟΥ ΟΕ Αχαίας ΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΣ - ΑΝΕΜΟ ΟΥΡΙ 0,9 Γ822 4/1/2005 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Π.Ε. ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΑΕ Κυκλάδων ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΓΥΑΡΟΣ Ι - ΝΗΣΟΣ ΓΥΑΡΟΣ 48 Γ823 4/1/2005 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 10 ΜΑΪΟΥ 2005

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 10 ΜΑΪΟΥ 2005 Ρ Αριθµός Πρωτοκόλλου Αιτησης Ηµεροµηνία Υποβολής Φορέας Νοµός ήµος Θέση Ισχύς (MW) Τεχνολογία Γ821 3/1/2005 ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΙΟΥ ΟΕ Αχαίας ΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΣ - ΑΝΕΜΟ ΟΥΡΙ 0,9 Αιολικά ιασυνδ. Σύστηµα Γ822 4/1/2005 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...1 1.1 Γενική περιγραφή Συστήµατος και δοµής φορτίου ιδιαιτερότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17 ΜΑΙΟΥ 2010 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17 ΜΑΙΟΥ 2010 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΔ-00001 Δ6/Φ20.012/9881 29/5/2001 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΡΑ-00037 514 0,99 ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΔ-00002 Δ6/Φ20.010/7993 29/5/2001 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. ΑΕ ΡΑ-00125 67 0,83 ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση.

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3299 (ΦΕΚ Α 261/23.12.2004) Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. Ευθείες ιατάξεις: *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.15 άρθρου 20 Ν.4146/2013,ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 Building success together Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 Ενημερωτικό Έντυπο ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Αλεξανδρουπόλεως 25, Αθήνα 115 27 Τηλ.: 210 747 5830-35, Fax: 210 747 5839, info@stochasis.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI OIKONOMIKΩN ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α / 23-12-2004 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ 3470/2006, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση κεφαλαίου: Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο, τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. Επιδότηση χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2007 είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01 30.09.2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Άρθρο 326 Σύµβαση Σύνδεσης 1. Οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007 Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006 Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 2 α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... 4 1.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΣΦΑ... 5 1.1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Φ/Β 1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ιωνίας 1 (Καραολή & Δημητρίου 123)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ας δείξουμε το δρόμο σε όλους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ας δείξουμε το δρόμο σε όλους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ας δείξουμε το δρόμο σε όλους Εφόσον οι Ευρωπαίοι «φίλοι μας» δε μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και απλά συνεχίζουν να προσβάλλουν την Εθνική μας αξιοπρέπεια, χωρίς ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»

Διαβάστε περισσότερα