ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ Θέµα: Πρόθεση γνωµοδότησης για έργα ΑΠΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ Θέµα: Πρόθεση γνωµοδότησης για έργα ΑΠΕ"

Transcript

1 Αθήνα, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ Θέµα: Πρόθεση γνωµοδότησης για έργα ΑΠΕ Γενικά H ΡΑΕ ολοκλήρωσε την εξέταση των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής µε αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, που υποβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από 29/1/2002 έως 26/9/2002, καθώς επίσης και των αιτήσεων που αφορούν τις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και των διασυνδεδεµένων νήσων Άνδρου και Τήνου. Οι θετικές γνωµοδοτήσεις για τη Νότια Εύβοια και την Αττική έχουν ήδη εκδοθεί και ανακοινωθεί (10/7/2002 και 3/10/2002). Η ΡΑΕ προτίθεται να εκδώσει θετική γνωµοδότηση για αιτήσεις που εντάσσονται στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και οι οποίες κρίθηκαν ότι ικανοποιούν τα κριτήρια του νόµου 2773/99 και του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συγκεντρωθεί. Τα νέα έργα ΑΠΕ, για τα οποία εκδίδεται θετική γνώµη, συνολικής ισχύος 661,46 MW, είναι ενεργειακά και οικονοµικά αποδοτικά, δεν δηµιουργούν προβλήµατα όχλησης και κατανέµονται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Συνολικά κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο υποβλήθηκαν 211 νέες αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος MW. Από αυτές, οι 98 αιτήσεις συνολικής ισχύος MW, αφορούν αιολικά πάρκα και οι 88 αιτήσεις συνολικής ισχύος 148,8MW αφορούν µικρά υδροηλεκτρικά. Η ΡΑΕ προτίθεται να εκδώσει θετική γνωµοδότηση για 74 αιτήσεις από τις οποίες: 9 αιτήσεις συνολικής ισχύος 119,15 MW αφορούν Αιολικά στην περιοχή βόρεια του Πολυποτάµου στο Νοµό Εύβοιας, 5 αιτήσεις αφορούν αιολικά στη νήσο Άνδρο και 3 αιτήσεις στη νήσο Τήνο συνολικής ισχύος 68,5 MW, 15 αιτήσεις συνολικής ισχύος 406,85 MW αφορούν αιολικά στην Ηπειρωτική Ελλάδα και τέλος 42 αιτήσεις συνολικής ισχύος 66,96 MW αφορούν µικρά υδροηλεκτρικά στην Ηπειρωτική Ελλάδα. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόθεση θετικής γνωµοδότησης για αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής από ΑΠΕ ΙΣΧΥΣ (MW) ΑΙΟΛΙΚΑ 593,8 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Βόρεια Εύβοια 9 119,15 Άνδρο και Τήνο 8 68,5 ιασυνδεδεµένο ίκτυο ,85 ΜΙΚΡΑ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 66,96 ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 42 66,96 ΣΥΝΟΛΟ 661,46 Πηγή: ΡΑΕ 1

2 Η ΡΑΕ προτίθεται να εκδώσει αρνητική γνωµοδότηση για 53 αιτήσεις συνολικής ισχύος 685,74 MW, οι οποίες κρίθηκε ότι δεν ικανοποιούν τα κριτήρια του νόµου 2773/99 και του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας. Τέλος για 54 αιτήσεις συνολικής ισχύος 837,1 MW η ΡΑΕ έκρινε σκόπιµη την περαιτέρω εξέτασή τους είτε λόγω εξέτασης χρηµατοδοτικής επάρκειας του φορέα, είτε λόγω παραποµπής στο ΥΠΕΧΩ Ε (έργα εντός περιοχής ΝATURA) είτε λόγω περαιτέρω µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 2

3 1. Περιοχή Βόρειας Εύβοιας και νήσοι Άνδρος Τήνος Για την περιοχή της Εύβοιας έχει εκδηλωθεί µεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για αιολικές µονάδες, επειδή η περιοχή διαθέτει ιδιαίτερα σηµαντικό αιολικό δυναµικό. Η αξιοποίηση του δυναµικού αυτού δεν είναι εφικτή επειδή το υφιστάµενο σύστηµα υψηλής τάσης δεν δύναται να απορροφήσει δυναµικό ηλεκτροπαραγωγής επιπλέον αυτού για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής και αφορά έργα τα οποία διέθεταν πριν το έτος 2001 άδειες εγκατάστασης ή άδειες λειτουργίας. Μετά την έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΜΑΣΜ) και την ένταξη σε αυτή έργου δικτύου υψηλής τάσης για την απορρόφηση αιολικού δυναµικού περίπου MW από την Εύβοια, την Άνδρο και την Τήνο, η ΡΑΕ προτίθεται να εκδώσει θετικές γνωµοδοτήσεις για έργα αιολικών σταθµών στις περιοχές αυτές. Με βάση τις προδιαγραφές της νέας γραµµής υψηλής τάσης 150kV στην περιοχή βόρεια του Πολυποτάµου θα υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης αιολικού δυναµικού µέχρι 170 MW. Η ΡΑΕ έχει ήδη γνωµοδοτήσει θετικά για 7 έργα συνολικής ισχύος 100 MW περίπου. Η ΡΑΕ αξιολόγησε συγκριτικά όλες τις αιτήσεις που αφορούν την περιοχή βόρεια του Πολυποτάµου για την οποία εφαρµόζεται αυτό το όριο δικτύου και ανακοινώνει την πρόθεσή της εκδώσει θετική γνωµοδότηση για 9 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 119,15 MW (Πίνακας 1). Η Άνδρος και η Τήνος συνδέονται µε τη Ν. Εύβοια και υπάγονται στον ίδιο περιορισµό δικτύου, ο οποίος σήµερα δεν επιτρέπει την εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων. Η υλοποίηση όµως του νέου έργου δικτύου υψηλής τάσης, νότια του Πολυποτάµου, θα επιτρέψει στο µέλλον την εγκατάσταση µέχρι 360 MW νέων αιολικών πάρκων. εδοµένου ότι έχουν ήδη εκδοθεί θετικές γνωµοδοτήσεις για 299 MW στην περιοχή νότια του Πολυποτάµου (Ν. Εύβοια) για τις νήσους Άνδρο και Τήνο θα υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης αιολικού δυναµικού µέχρι 70MW. Η ΡΑΕ κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων έλαβε υπόψη της τη µελέτη της αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ Ε σχετικά µε το χωροταξικό σχεδιασµό των νήσων (Natura, οικιστικές ζώνες, κλπ) και απέκλεισε έργα που προτάθηκαν στις περιοχές αυτές. Για τα υπόλοιπα έργα ακολούθησε τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης και προτίθεται να γνωµοδοτήσει θετικά για 5 έργα αιολικών πάρκων στη νήσο Άνδρο και 3 έργα στη νήσο Τήνο συνολικής ισχύος 68,5 MW (Πίνακας 2). 3

4 Πίνακας 1: Πρόθεση θετικής γνωµοδότησης για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικά πάρκα στη Β. Εύβοια (MW) Β265 CENTRAL TECHNICAL SERVICES HELLAS SA SMART HOTELS LTD 5,1. ΙΡΦΥΩΝ Β110 ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ Οικ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 24. ΑΥΛΩΝΟΣ ήµος Γ161 ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΕΛ. ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ 17,85. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Β294 ΚΑΝΗΘΟΣ ΑΕ Οικογ. ΤΣΟΥΒΑΛΗ 1,8. ΚΥΜΗΣ Γ106 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ ΗΛΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ 40,2. ΙΡΦΥΩΝ Β263 ENVIRECO LTD. ΜΑΛΑΜΗΣ / ΛΟΪΖΟΣ 20. ΙΡΦΥΩΝ 129 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 3,6. ΑΥΛΩΝΟΣ 105 ΣΟΦΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΑΣ ΣΟΦΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΑΣ 1,5. ΥΣΤΙΩΝ Β268 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ TRADING Co ltd 5,1. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 119,15 Πίνακας 2: Πρόθεση θετικής γνωµοδότησης για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικά πάρκα στις νήσους Άνδρο και Τήνο (MW) Νήσος Β281 ΕΗ ΑΕ ΕΗ ΑΕ 12 Ανδρος. Υ ΡΟΥΣΑΣ 335 HE & D ΕΛ. ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ / ΑΚΤΩΡ/ ΙΝΤΡΑΚΟΜ 15 Ανδρος. ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ ΡΟΥ - ΡΑΧΗ Β181 ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ. ΑΕ 15 Ανδρος. ΚΟΡΘΙΟΥ Β266 Β140 Α267 ήµος ENVIRECO NATIONAL WIND POWER ΜΑΛΑΜΗΣ/ ΛΟΪΖΟΣ/ NATIONAL WINDWPOWER LTD 15 Ανδρος. ΚΟΡΘΙΟΥ Κ/Ξ ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΕ ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΑΕ / ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΕ 4 Ανδρος. Υ ΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΑΕ 1,2 Τήνος. ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ Β275 ΕΗ ΑΕ ΕΗ ΑΕ 4,5 Τήνος. ΤΗΝΟΥ Α151 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΑΕ ΣΤΕΦΑΣ Ι./ΣΕΡΒΟΣ ΤΡ. 1,8 Τήνος. ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 68,5 4

5 2. Ηπειρωτική Ελλάδα Για την Ηπειρωτική Ελλάδα η ΡΑΕ ανακοινώνει την πρόθεσή της να εκδώσει γνωµοδοτήσεις για έργα ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που υποβλήθηκαν στο διάστηµα από τις 29/1/2002 έως 26/9/2002. Η ΡΑΕ αξιολόγησε ατοµικά κάθε µία αίτηση, σύµφωνα µε τα κριτήρια του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας τα οποία εξειδικεύονται στον Οδηγό αξιολόγησης, ενώ για τα επικαλυπτόµενα έργα ακολούθησε τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης. Ο πίνακας 3 αφορά 57 έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 473,81 MW για τα οποία η ΡΑΕ προτίθεται να εκδώσει θετική γνωµοδότηση. Ο πίνακας 4 αφορά έργα ΑΠΕ τα οποία βρίσκονται στο στάδιο περαιτέρω εξέτασης είτε λόγω εξέτασης χρηµατοδοτικής επάρκειας του φορέα είτε λόγω παραποµπής στο ΥΠΕΧΩ Ε (έργα εντός περιοχής ΝATURA) είτε λόγω περαιτέρω µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του µεγάλου αριθµού των αιτήσεων των εταιρειών SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, ΠΙΝ ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΥΤΙΚΗΣ, κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω εξέταση των ανωτέρω εταιρειών µε την παρουσίαση χρηµατοδοτικού προγράµµατος των επενδύσεων κάθε µίας καθώς και του τρόπου εξασφάλισης των ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων. Ο πίνακας 5 αφορά 53 έργα από ΑΠΕ συνολικής ισχύος 685,74 MW, για τα οποία η ΡΑΕ προτίθεται να εκδώσει αρνητική γνωµοδότηση, καθώς κρίθηκε ότι δεν ικανοποιούν τα κριτήρια του νόµου 2773/99 και του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας. Πίνακας 3: Πρόθεση θετικής γνωµοδότησης για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες ΑΠΕ (MW) Νοµός ήµος Αιολικά 134 ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ GAMESA ENERGIA SA 18 Εύβοιας. ΑΝΘΗ ΩΝΟΣ 148 ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ GAMESA ENERGIA SA 13,5 Εύβοιας. ΑΝΘΗ ΩΝΟΣ Α116 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΡΙΠΟΥ ΑΕΒΕ EON ENERGY AG 24 Εύβοιας. ΑΝΘΗ ΩΝΟΣ Α117 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ ΑΕΒΕ EON ENERGY AG 24 Εύβοιας. ΑΝΘΗ ΩΝΟΣ Γ133 ΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ 24,3 Κορινθιας. ΤΕΝΕΑΣ Γ134 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ 22,5 Κορινθιας. ΤΕΝΕΑΣ Γ145 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. HERMELIN AG 39 Θεσπρωτιας. ΣΥΒΟΤΩΝ Γ147 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. HERMELIN AG 24 Ιωαννίνων. ΠΑΜΒΩΤΙ ΟΣ Γ148 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. HERMELIN AG 24 Ιωαννινων. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ Γ204 ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ. Σιδηροκάστρου- PROMACO Eng.- OSTWIND GmbH 24,7 Σερρων. ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Γ255 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΕ 24,65 Βοιωτιας. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ Γ275 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΜΗΤΟ ΑΒΕΕ Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ 44,2 Φθιωτιδας. ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ Γ276 ΡΟΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΕ Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ 44,2 Φθιωτιδας. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Γ317 ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙ ΑΣ ΝΕΡΑΪ ΟΛΑΚΩΜΑ ΑΕ P& T Technology AG 15,3 Φωκιδας. ΕΣΦΙΝΗΣ Γ338 ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ GAMESA ENERGIA SA 40,5 Λευκαδας. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ Σύνολο Αιολικών 406,85 Μικρά Υδροηλεκτρικά Γ131 ΕΝΒΙ ΑΒΕΕ ΕΝΒΙ ΑΒΕΕ 4 Καρδιτσας. ΠΕΤΡΙΛΙΟΥ Γ154 ΙΕΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ ΙΕΚΑΤ ΑΤΕ 2,4 Αρτας. ΑΓΝΑΝΤΩΝ Γ156 ΚΑΘΑΡΟ ΑΕ Μεθ. Εµµανουήλ-. Εµµανουήλ-N. Σαµψωνίδης-E. Ρουµελιώτης 0,92 Πελλας. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ Γ164 ΟΡΙΖΩΝ ΑΤΕ ΟΡΙΖΩΝ ΑΤΕ 0,23 Σερρων Γ166 Λ. Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. Λ. Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ 1,96 Γρεβενων. ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ Γ173 Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΣΩΤ. 1,7 Αχαιας. ΧΑΛΑΝ ΡΙΤΣΑΣ Γ176 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ Ι. 2,75 Τρικαλων Γ177 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ Ι. 1,96 Καρδιτσας 5

6 (MW) Νοµός ήµος ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΑΥΛΙ ΟΥ Χ. - Γ210 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 2 ράµας. ΣΙΛΛΗΣ- ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Γ219 Υ ΡΟΒΑΤ ΑΕΒΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1,91 Λακωνίας. ΦΑΡΙ ΟΣ Γ233 Υ ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΚΑΤΣΑΡΗΣ-BERCKMAN RAINER-ΚΕΣΤΕΚΑ ΗΣ- ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ 1,86 Τρικαλων. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Γ234 Υ ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΚΑΤΣΑΡΗΣ-BERCKMAN RAINER-ΚΕΣΤΕΚΑ ΗΣ- ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ 1,8 Τρικαλων. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Γ239 Υ ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΚΑΤΣΑΡΗΣ-BERCKMAN RAINER-ΚΕΣΤΕΚΑ ΗΣ- ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ 1,86 Ιωαννινων. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Γ241 ΤΟΜΗ ΑΤΕ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 1,63 Αιτωλο-ακαρνανιας. ΑΠΟ ΟΤΙΑΣ Γ242 ΤΟΜΗ ΑΤΕ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 3,18 Αιτωλο-ακαρνανιας Γ243 ΤΟΜΗ ΑΤΕ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 0,6 Αιτωλο-ακαρνανιας. ΑΠΟ ΟΤΙΑΣ Γ246 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 1,2 Αιτωλο-ακαρνανιας. ΠΛΑΤΑΝΟΥ Γ247 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 1,94 Αιτωλο-ακαρνανιας. ΠΥΛΛΗΝΗΣ Γ248 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 1,2 Αρτας. ΑΓΝΑΝΤΩΝ Γ249 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 1,89 Αιτωλο-ακαρνανιας. ΑΠΟ ΟΤΙΑΣ Γ250 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 1,32 Αιτωλο-ακαρνανιας. ΠΥΛΛΗΝΗΣ Γ251 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 0,24 Αιτωλο-ακαρνανιας. ΑΠΟ ΟΤΙΑΣ Γ252 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 1,56 Αιτωλο-ακαρνανιας. ΑΠΟ ΟΤΙΑΣ Γ253 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 0,99 Αιτωλο-ακαρνανιας. ΑΠΟ ΟΤΙΑΣ Γ257 ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ ΜΑΡΙΝΤΕΡ 2,6 Τρικαλων. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Γ258 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΣΤ. του ΣΤΑΥΡΟΥ 0,94 Πελλας. ΑΡΙ ΑΙΑΣ Γ274 Υ ΡΟΒΑΤ ΑΕΒΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 0,98 Λακωνίας. ΦΑΡΙ ΟΣ Γ292 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 1,95 Ευρυτανιας. ΟΜΝΙΣΤΑΣ Γ293 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 1,25 Αχαιας. ΠΑΙΩΝ Γ294 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 1,81 Ηλειας. ΒΛΕΝΗΣ Γ298 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 1,68 Αχαιας. ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ Γ299 AMIANTIT GREEK POWER AE GROUP S.A. 1,33 Αχαιας. ΤΡΙΤΑΙΑΣ Γ301 ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΕ ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΕ 2 Κιλκις. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ Γ305 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,2 Τρικάλων. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Γ319 Ε.Τ.Α.Ε. ΑΕ Γκολιόπουλος-Μιχαλόπουλος 0,84 Αιτωλοακαρνανιας Γ320 Ε.Τ.Α.Ε. ΑΕ Γκολιόπουλος-Μιχαλόπουλος 2 Αιτωλοακαρνανιας Γ322 ΒΕΠΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ-ΜΥΗΣ Αγ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΠΑ ΑΕ 0,45 Ευρυτανιας. ΑΓΡΑΦΩΝ Γ323 ΒΕΠΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ-ΜΥΗΣ ΓΑΥΡΟΥ ΒΕΠΑ ΑΕ 1,71 Ευρυτανιας. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Γ328 ΑΛΜΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΕ Αβραµίδου Σ-Μποζίνου Σ 0,47 Πελλας. ΑΡΙ ΑΙΑΣ Γ330 ΙΕΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ ΙΕΚΑΤ ΑΤΕ 0,25 Αρτας. ΑΓΝΑΝΤΩΝ Γ333 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΑΕ Φωτεινός-Digital 1,9 Αχαιας. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Γ334 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΑΕ Φωτεινός-Digital 1,5 Ηλειας. ΛΑΜΠΕΙΑΣ Σύνολο ΜΥΗΕ 66,96 ΣΥΝΟΛΟ Αιολικών και ΜΥΗΕ 473,81 6

7 Πίνακας 4: Αιτήσεις για περαιτέρω εξέταση (MW) Νοµός Παρατηρήσεις Αιολικά Γ314 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE- ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ 39,95 Αιτωλο-ακαρνανίας επάρκειας Γ132 ΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΙΑΣ ΑΕ DAMCO ENERGY AE- ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ 24,3 Αχαιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ135 ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ 17,85 Αχαιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ136 ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ 27,2 Αχαιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ137 ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ 17 Αχαιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ158 ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ 28,9 Αχαιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ170 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΑΪΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ 24,3 Αχαιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ179 ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΕ ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΕ 5,1 Αχαιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ182 ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ 49,5 Αχαιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ289 WIND SHAPE OE ΣΤΕΓΓΟΣ Α. & Γ. - ΚΑΡΛΕΣ. 49,5 Αχαιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ262 ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 15,3 Ευρυτανιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ263 ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 12,75 Ευρυτανιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ264 ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 9,35 Ευρυτανιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ307 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE- ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ 10,2 Ευρυτανιας επάρκειας Γ308 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE- ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ 12,75 Ευρυτανιας επάρκειας Γ311 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE- ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ 19,55 Ιωαννινων Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ309 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE- ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ 15,3 Κέρκυρας επάρκειας Γ214 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ 41,65 Κεφαλλονιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ215 ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ 17 Κεφαλλονιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ216 ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ 11,05 Κεφαλλονιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ260 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ 49,3 Κεφαλλονιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ266 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ 49,3 Κεφαλλονιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ290 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE- ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ 6,8 Κεφαλλονιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ291 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE- ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ 12,75 Κεφαλλονιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ325 ΕΗ ΑΕ ΕΗ ΑΕ 16,2 Κεφαλλονιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ335 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΕ-ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ 15,3 Κεφαλλονιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ223 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ 50 Κορινθιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ151 Κ/Ξ ABB EQUITY VENTURES B.V. - VIKING WIND FARMS SA VIKING WIND FARMS SA-ABB EQUITY VENTURES B.V. 12 Μεσσηνιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ152 Κ/Ξ ABB EQUITY VENTURES B.V. - VIKING WIND FARMS SA VIKING WIND FARMS SA-ABB EQUITY VENTURES B.V. 22 Μεσσηνιας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ201 VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΕ 33 Φωκιδας Εκκρεµεί λόγω προτεραιότητας παλαιότερων αιτήσεων Γ202 VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΕ 13,2 Φωκιδας Εκκρεµεί λόγω προτεραιότητας παλαιότερων αιτήσεων Γ312 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE- ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ 8,5 Φωκιδας επάρκειας Γ313 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE- ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ 11,9 Φωκιδας επάρκειας Γ315 ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙ ΑΣ ΒΟΥΝΟΧΩΡΑ ΑΕ P& T Technology AG 24,3 Φωκιδας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Γ316 ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙ ΑΣ ΙΑΚΟΣ ΑΕ P& T Technology AG 18,9 Φωκιδας Περαιτέρω µελέτη περιβ. επιπτώσεων Μικρά Υδροηλεκτρικά Γ238 Υ ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ KNOLL HOLDING AND INVESTMENT SA 1,95 Αχαιας επάρκειας Γ321 ΒΕΠΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ-ΜΥΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ Υ ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 6,6 Αχαιας επάρκειας Γ205 ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠ. 0,99 Γρεβενων επάρκειας Γ206 ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠ. 1,45 Γρεβενων επάρκειας Γ207 ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠ. 0,99 Γρεβενων επάρκειας Γ209 ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠ. 3,99 Γρεβενων επάρκειας Γ211 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 5,8 Θεσπρωτιας επάρκειας Γ165 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΕ ΓΕΡΟΦΩΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0,99 Ιωαννινων Παραποµπή στο ΥΠΕΧΩ Ε λόγω περιοχής NATURA Γ169 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΕ ΓΕΡΟΦΩΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0,43 Ιωαννινων Παραποµπή στο ΥΠΕΧΩ Ε λόγω περιοχής NATURA 7

8 (MW) Νοµός Παρατηρήσεις Μικρά Υδροηλεκτρικά Γ183 ΠΙΝ ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΑΙΠΑΣ ΣΤ.-ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠ. 0,975 Ιωαννινων Γ184 ΠΙΝ ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΑΙΠΑΣ ΣΤ.-ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠ. 1,34 Ιωαννινων Γ185 ΠΙΝ ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΑΙΠΑΣ ΣΤ.-ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠ. 0,5 Ιωαννινων Γ186 ΠΙΝ ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΑΙΠΑΣ ΣΤ.-ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠ. 0,5 Ιωαννινων Γ208 ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠ. 2,5 Ιωαννινων Γ212 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 3,99 Ιωαννινων επάρκειας Γ213 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 2,785 Ιωαννινων επάρκειας Γ302 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 Καστοριας Παραποµπή στο ΥΠΕΧΩ Ε λόγω περιοχής NATURA Γ237 Υ ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ KNOLL HOLDING AND INVESTMENT SA 3,37 Κορινθιας επάρκειας Γ318 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΕ ΧΑΜΑΛΙ ΗΣ-ΧΑΣΑΠΗΣ 5 Πελλας Παραποµπή στο ΥΠΕΧΩ Ε λόγω περιοχής NATURA Πίνακας 5: Πρόθεση αρνητικής γνωµοδότησης για µονάδες ΑΠΕ (MW) Νοµός ήµος Αιολικά Γ140 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΚΩΝΙΑ ΑΒΕΕ Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ 45,5 Αργολιδας. ΜΙ ΕΑΣ Γ141 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΒΕΕ Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ 39 Αργολίδας. ΜΙ ΕΑΣ Γ142 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΒΕΕ Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ 36,4 Αργολίδας. ΜΙ ΕΑΣ Γ254 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΑΕ ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ 22,95 Βοιωτιας. ΘΙΣΒΗΣ Γ256 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΕ ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΕ 25,5 Βοιωτιας. ΘΙΣΒΗΣ Γ153 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΤΕΡΝΑ ΑΕ 23,4 Ιωαννινων. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ Γ310 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ SPIDER AE- ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ 6,8 Κέρκυρας.Παλαιοκαστριτών Γ155 WINDFORCE ENERGY DEVELOPMENT Ltd GERRARD ENERGY VENTURES-Alexander Kuplecz -Kallenius Jan -Matthias Rapp 32,4 Κιλκις. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Γ222 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ 50 Κορινθιας. ΤΕΝΕΑΣ Γ244 ΕΗ ΑΕ ΕΗ ΑΕ 49,5 Λευκαδας. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ Γ150 Κ/Ξ ABB EQUITY VENTURES B.V. - VIKING WIND FARMS SA VIKING WIND FARMS SA-ABB EQUITY VENTURES B.V. 12 Μεσσηνιας. ΜΕΘΩΝΗΣ Γ144 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. HERMELIN AG 25,6 Πρεβεζας. ΦΑΝΑΡΙΟΥ Γ146 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. HERMELIN AG 25,5 Πρεβεζας. ΖΑΛΟΓΓΟΥ Γ199 ΑΙΟΛΟΣ ΕΠΕ HUNTTING/BRODERSEN/PASHOLD 24 Σερρων. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Γ200 ΑΙΟΛΟΣ ΕΠΕ HUNTTING/BRODERSEN/PASHOLD 15 Σερρων. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Γ228 ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙ ΑΣ ΜΑΥΡΟ ΗΜΟΣ Α.Ε. EUNICE LTD 9 Φωκιδας. ΕΣΦΙΝΗΣ Σύνολο Αιολικών 442,55 Αιολικά Νοµού Εύβοιας Β195 ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ 34 Εύβοιας. ΕΡΕΤΡΙΑΣ 109 ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕΒΕ ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕΒΕ 2,7 Εύβοιας. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ Β295a ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ 13,8 Εύβοιας. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ 108 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 1,8 Εύβοιας. ΑΥΛΩΝΟΣ Β210 Γ & ΚΑΡ ΑΡΑΣ ΑΕ Γ & ΚΑΡ ΑΡΑΣ ΑΕ 12 Εύβοιας. ΑΥΛΩΝΟΣ 110 ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΑΕ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΑΕ 2,7 Εύβοιας. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ Β303 WINDSOLAR HELLAS ΕΥΒΟΙΑ 3 ΑΕ ABB SCHLTANLAGEN AG /HEW AG /WINDSOLAR ΕΛΛΑΣ ΑΕ 11,25 Εύβοιας. ΑΥΛΩΝΟΣ 104 ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕΒΕ ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕΒΕ 15,75 Εύβοιας. ΑΥΛΩΝΟΣ Β302 WINDSOLAR HELLAS ΕΥΒΟΙΑ 3 ΑΕ ABB SCHLTANLAGEN AG /HEW AG /WINDSOLAR ΕΛΛΑΣ ΑΕ 11,25 Εύβοιας. ΑΥΛΩΝΟΣ 107 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ 3 Εύβοιας. ΑΥΛΩΝΟΣ Α122 ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΑΕΒΕ WKN WINDKRAFT NORD AG 49 Εύβοιας. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 8

9 (MW) Νοµός ήµος 208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΑΕ ENERGIEKONTOR AG 45 Εύβοιας. ΑΥΛΩΝΟΣ Σύνολο Αιολικών Ν. Ευβοίας 202,25 Μικρά Υδροηλεκτρικά Γ172 Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΣΩΤ. 0,45 Αχαιας. ΠΑΤΡΕΩΝ Γ270 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ι. 1,5 Γρεβενων. ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ Γ271 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ι. 1,3 Γρεβενων. ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ Γ272 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ι. 1,65 Γρεβενων ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Γ283 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ι. 3,1 Γρεβενων ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Γ287 ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠ. 0,8 Γρεβενων ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Γ288 ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠ. 0,98 Γρεβενων ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Γ303 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ι. 1 Γρεβενων ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Γ304 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ι. 0,8 Γρεβενων. ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ Γ159 ΕΥΠΟΛΙΣ Α.Ε. ΧΩΡΙΤΗΣ Κ. ΦΑΝΤΗΣ. 3,915 Ευρυτανίας Γ168 ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ Ν. 0,633 Ηµαθιας Γ160 Κ/Ξ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ & Κ. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ" ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Ε.-ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Κ. 0,235 Θεσπρωτιας. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Γ167 ΚΙΓΚΟΡΙ-ΒΑΘΥΠΕ Ο ΑΕ &Κ. ΚΡΙΚΩΝΗΣ -Κ. & Χρ.ΚΑΡΑΛΗΣ 0,936 Ιωαννινων Γ218 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΤΣΕΒΗΣ Π.-ΤΣΕΒΗ Φ.-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ Γ. 1,4 Ιωαννινων ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΠΕ ΟΥ Γ240 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ι. 1,6 Ιωαννινων Γ280 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ Ι. 4,63 Ιωαννινων. ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ Γ282 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ Ι. 4,65 Ιωαννινων. ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ Γ225 ΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 0,917 Καρδιτσας. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Γ226 ΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 0,5 Καρδιτσας. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Γ227 ΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 0,653 Καρδιτσας. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Γ261 ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ ΜΑΡΙΝΤΕΡ 0,56 Τρικαλων. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Γ269 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ι. 1 Τρικαλων. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Γ273 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ι. 1,3 Τρικαλων. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Γ281 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ Ι. 3,16 Τρικαλων. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Γ340 ΒΕΠΑ ΑΕ&ΣΙΑ ΕΕ- ΕΝΕΡ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΕΠΑ ΑΕ 3,274 Τρικαλων. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Σύνολο ΜΥΗΕ 40,94 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 685,74 9

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΡΑΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 13 MAPTIOY 2003

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΡΑΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 13 MAPTIOY 2003 ΡΑ 0010 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ 089 ΡΑ 0011 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ 090 ΡΑ 0476 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ ΟΕ 081 ΡΑ 0480 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ ΟΕ 082 ΡΑ 0490 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ ΟΕ 080

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2001

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2001 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2001 RAE Page 1 3/8/2001 Αποτελέσµατα ΡΑΕ για Αιτήσεις Παραγωγής απο ΑΠΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΣ (MW) ΑΙΟΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ. Σελίδα 1 από 7

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ. Σελίδα 1 από 7 Γ033 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΤΕΡΝΑ ΑΕ Αιτωλοακαρνανιας Αιολικά 32,40 10,63 6,49 11,32 6,12 0 4 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 1,944 Θετική Εκκρεµεί Γ034 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΤΕΡΝΑ ΑΕ Αιτωλοακαρνανιας Αιολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΡΑΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΡΑΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΡΑΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Αρ. Γνωµοδότησης ΡΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Αίτησης PA 0778 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ ΟΕ 069 PA 0777 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΡΑΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 03 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΡΑΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 03 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΡΑΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 03 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Αρ. Γνωµοδότησης ΡΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Αίτησης PA 0778 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ ΟΕ 069 PA 0777 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 20 IOYΛIOY 2004

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 20 IOYΛIOY 2004 Άδειας ( ΥΠΑΝ) Άδειας Άδειας (Ηµεροµηνία) ΑΝΑ-0001 ΒΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 5/ΗΛ/Γ/Φ28/284/16948/42Π 1/6/2003 Ο-293514.03.2003 A. 0230 0,53 Σ.Η.Θ. - Φυσικό αέριο Θεσσαλονίκης ΣΙΝ ΟΥ ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝ ΟΥ ΑΝΑ-0002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 205-206 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ Γήπεδο: ΕΠΣ Ημαθίας, Παλατίτσια Ημαθίας 3 ης &4 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑ -26 ΙΟΥΛΙΟΥ 205 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟ ΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

01/04/2008 ΡΑΕ 1 PA 0787 ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 177

01/04/2008 ΡΑΕ 1 PA 0787 ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 177 ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΡΑΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 Αρ. Γνωµοδότησης ΡΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Αίτησης PA 0778 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ ΟΕ 069 PA 0777 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

01/07/2008 ΡΑΕ 1 PA 0787 ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 177

01/07/2008 ΡΑΕ 1 PA 0787 ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 177 ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΡΑΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Αρ. Γνωµοδότησης ΡΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Αίτησης PA 0778 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ ΟΕ 069 PA 0777 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2015 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 542 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Στον αναπτυξιακό νόμο υπάγονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς:

Στον αναπτυξιακό νόμο υπάγονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς: ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟ Ο Αναπτυξιακός Νόμος (συνοπτική παρουσίαση) ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑ Στον αναπτυξιακό νόμο υπάγονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς: - πρωτογενή (π.χ. θερμοκήπια,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2010-2011 1 ος ΟΜΙΛΟΣ 1 ΕΠΣ ΡΑΜΑΣ : ΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2 ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ : ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 3 ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ : ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ 4 ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΡΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 5 ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ : ΟΡΦΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών

είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών B01: Ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων στο τµήµα συγκέντρωσης Ο δείκτης εκφράζει το ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων που επιτυγχάνεται κατά τη µεταφορά αρχείων µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

PA 0771 UMWELTKONTOR HELLAS - ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ 257 PA 0656 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 306

PA 0771 UMWELTKONTOR HELLAS - ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ 257 PA 0656 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 306 PA 0775 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΟΕ 071 ΡΑ 0010 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ 089 ΡΑ 0011 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ 090 PA 0606 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΗΠΩΝ ΟΕ 153 ΡΑ 0932 ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΑΒΑΛΑ ΟΕ 154 ΡΑ 3498 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αφορά Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της υπόδησης, καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

05/09/2008 ΡΑΕ 1 PA 0787 ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 177

05/09/2008 ΡΑΕ 1 PA 0787 ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 177 PA 0778 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΟΕ 069 PA 0777 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΟΕ 070 PA 0775 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΟΕ 071 PA 0774 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΟΕ 072 PA 0773 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.:6179/634

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.:6179/634 Αθήνα, 4-6-2010 Α.Π.:6179/634 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Μακρυνιώτη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. ιεύθυνση Σχεδιασµού Συστήµατος

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. ιεύθυνση Σχεδιασµού Συστήµατος ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Επιχειρησιακή ιεύθυνση Ανάπτυξης και Συντήρησης Συστήµατος ιεύθυνση Σχεδιασµού Συστήµατος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΣΤΟΧΟΣ Ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την μεταποίηση υπηρεσιών ( logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑ 3703 ΔΙΕΚΑΤ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ Γ-01057 ΡΑ 3087 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Γ-01051

ΡΑ 3703 ΔΙΕΚΑΤ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ Γ-01057 ΡΑ 3087 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Γ-01051 PA 0775 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΟΕ 71 ΡΑ 8065 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΟΕ 83 ΡΑ 0010 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ 89 ΡΑ 0011 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ 90 PA 0606 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΗΠΩΝ ΟΕ 153 ΡΑ 0932 ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 05 ΜΑΙΟΥ 2008

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 05 ΜΑΙΟΥ 2008 ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 05 ΜΑΙΟΥ 2008 Αίτ. 002 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕ Α. 0082 16/7/2001 6/Φ17.623/11739 PA 0116 ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΥΡΑΙΩΝ ΜΟΜΙΛΙ 0,40 003 Υ ΡΟΒΑΤ ΑΕΒΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής:

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Άκυρες Σε επεξεργασία Αρχική υποβολή Υπαγωγή Οριστική υπαγωγή Αυθαιρέτων Δηλώσεις Ν.4178/2013 141 191059 47094

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της επικινδυνότητας των νομών της Ελλάδος με βάση τα τροχαία ατυχήματα το 2007

Εκτίμηση της επικινδυνότητας των νομών της Ελλάδος με βάση τα τροχαία ατυχήματα το 2007 Εκτίμηση της επικινδυνότητας των νομών της Ελλάδος με βάση τα τροχαία ατυχήματα το 2007 Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Διευθυντής Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737 1. 3468/2006 Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): 1. 1.1. 1.2. : : : :..: : :..: : : :. : : :. : 17738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103332267, 2103332323

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Χάρτης Συχνοτήτων Για την ΕΡΤ ΑΕ και το ραδιόφωνο της ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Χάρτης Συχνοτήτων Για την ΕΡΤ ΑΕ και το ραδιόφωνο της ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Χάρτης Συχνοτήτων Για την ΕΡΤ ΑΕ και το ραδιόφωνο της ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ Χάρτης εκχωρούµενων συχνοτήτων στην ΕΡΤ ΑΕ συµπεριλαµβανοµένου του ραδιοφωνικού σταθµού της ΒΟΥΛΗΣ για όλη την επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ. 19067/1.8.2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ) Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

BMS A.E. Περίληψη Αναπτυξιακού Νόµου N.3299/2004 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

BMS A.E. Περίληψη Αναπτυξιακού Νόµου N.3299/2004 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» BMS A.E. Περίληψη Αναπτυξιακού Νόµου N.3299/2004 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Με ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις Ν. 3522/2006 και Ν. 3631/2008 και Ν. 3572/2009 και ΦΕΚ 359/26-02-2009 BMS Management Consultants

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: 10878/1142

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: 10878/1142 Αθήνα, 24-9-2010 Α.Π.: 10878/1142 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Σταύρος Μητσάκης

Διαβάστε περισσότερα