Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής"

Transcript

1 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής

2 Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2

3 3 Η ανάλυση και ο σχεδιασµός και ο κύκλος ζωής Βασικές Ροές Εργασιών Σύλληψη Επεξεργασία Κατασκευή Φάσεις Μετάβαση Επιχειρηµατικών ιαδικασιών Απαιτήσεις και Υλοποίηση ιάταξη (deployment) Υποστηρικτικές Ροές Εργασιών ιαχείριση Σχηµατισµών ιαχείριση έργου Περιβάλλον Επαν. Επαν. #1 Επαν. #2 Επαν. #n Επαν. #n+1 Επαν. #n+2 Επαν. #m Επαν. #m+1 Επαναλήψεις

4 4 Ο στόχος της ροής εργασιών της ανάλυσης και σχεδιασµού Ο στόχος της ροής των εργασιών της ς και του Σχεδιασµού είναι: να µετασχηµατίσει τις απαιτήσεις στο σχεδιασµό τουσυστήµατος Να εξελίξει την αρχιτεκτονική του συστήµατος Να προσαρµόσουµε τοσχεδιασµό του συστήµατος στις ανάγκες της υλοποίησης Τα βασικά παραδοτέα είναι: To µοντέλο του σχεδιασµού Την αρχιτεκτονική του συστήµατος Το µοντέλο δεδοµένων

5 Βάσης εδοµένων 5 Ροή εργασιών στην ανάλυση & σχεδιασµό Αρχιτέκτων Αρχιτεκτονική Αρχιτεκτονικός Ταυτόχρονων ιαδικασιών ιάταξης Σχεδιαστής Υποσυστηµάτων Κλάσεων Σχεδιασµού σχεδιασµού

6 6 Τα παραδοτέα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Η UP έχει ένα µεγάλο αριθµό διαφορετικών παραδοτέων για την ανάλυση και τον σχεδιασµό.

7 Μοντέλο απαιτήσεων Μοντέλο ανάλυσης Μοντέλο απαιτήσεων Περιγράφει το σύστηµα χρησιµοποιώντας τη γλώσσα του πελάτη Παρουσιάζει την εικόνα του συστήµατος από έξω Είναι δοµηµένο γύρω από τις περιπτώσεις χρήσης Χρησιµοποιείται για την επικοινωνία µέσα στο έργο και έχει την αξία συµβολαίου µεταξύ της οµάδας ανάπτυξης και του πελάτη του έργου Το µοντέλο µπορεί να περιέχει ανακρίβειες και επικαλύψεις Μοντέλο ανάλυσης Περιγράφει το σύστηµα χρησιµοποιώντας τη γλώσσα του τεχνικού Παρουσιάζει την εικόνα του συστήµατος εσωτερικά Είναι δοµηµένο γύρω από τις κλάσεις Χρησιµοποιείται κυρίως από την οµάδα του έργου για την καλύτερη κατανόηση του συστήµατος Το µοντέλο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφές και ακριβές 7

8 Βάσης εδοµένων 8 Ροή εργασιών στην ανάλυση & σχεδιασµό Αρχιτέκτων Αρχιτεκτονική Αρχιτεκτονικός Ταυτόχρονων ιαδικασιών ιάταξης Σχεδιαστής Υποσυστηµάτων Κλάσεων Σχεδιασµού σχεδιασµού

9 Αρχιτεκτονική Ο στόχος της ανάλυσης είναι να δηµιουργήσει ένα πλαίσιο αναφοράς για το µοντέλο της ανάλυσης µε τον προσδιορισµό των πακέτων ανάλυσης των κλάσεων ανάλυσης και την περιγραφή της 9

10 Η αρχιτεκτονική ορίζεται από 4+1 µοντέλα (όψεις) Λογική όψη Όψη Υλοποίησης οµή Λειτουργικότητα Όψη περιπτώσεων χρήσης ιαχείριση Λογισµικού Όψη διαδικασιών Όψη ιάταξης Αποδοτικότητα Τοπολογία συστήµατος

11 11 Αρχιτεκτονικοί Μηχανισµοί Αρχιτεκτονικοί Μηχανισµοί ς (Λογικοί) πιο γενικοί Σχεδιασµού (Λογικοί) πιο συγκεκριµένοι Υλοποίησης (Πραγµατικοί) Είναι πρότυπα δοµής συµπεριφοράς ή και των δύο

12 Παραδείγµατα µηχανισµών ανάλυσης Αποθήκευσης δεδοµένων (Persistency) Επικοινωνίας (Communication IPC, RPC) ροµολόγησης µηνυµάτων (Message routing) ιαχείρισης συναλλαγών (Transaction management) Ασφάλειας (Security) ιαχείριση λαθών (Error management) 12

13 Βάσης εδοµένων 13 Ροή εργασιών στην ανάλυση & σχεδιασµό Αρχιτέκτων Αρχιτεκτονική Αρχιτεκτονικός Ταυτόχρονων ιαδικασιών ιάταξης Σχεδιαστής Υποσυστηµάτων Κλάσεων Σχεδιασµού σχεδιασµού

14 14 Περιγράφουµε συµπληρωµατικά τις περιπτώσεις χρήσης Για κάθε περίπτωση χρήσης Βρίσκουµε τιςκλάσειςπουσυµµετέχουν Κατανέµουµε την συµπεριφορά που περιγράφεται στις περιπτώσεις χρήσης στις κλάσεις Συνοριακές, οντοτήτων, ελέγχου Για κάθε κλάση ανάλυσης Περιγράφουµε τις υπευθυνότητες Περιγράφουµε πεδία και σχέσεις µεταξύ των κλάσεων Εξετάζουµε ποιους µηχανισµούς ανάλυσης πρέπει να χρησιµοποιήσουµε Ενοποιούµε το µοντέλο της ανάλυσης

15 Βάσης εδοµένων 15 Ροή εργασιών στην ανάλυση & σχεδιασµό Αρχιτέκτων Αρχιτεκτονική Αρχιτεκτονικός Ταυτόχρονων ιαδικασιών ιάταξης Σχεδιαστής Υποσυστηµάτων Κλάσεων Σχεδιασµού σχεδιασµού

16 Αρχιτεκτονικός Στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό ορίζουµε: Ποια είναι τα επίπεδα και τα τµήµατα που απαρτίζουν το σύστηµα Ποιες είναι οι σχέσεις µεταξύ τους Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός αποτελεί τη συνέχεια της ανάλυσης όπου έχουµε ήδη ορίσει τη βασική αρχιτεκτονική του συστήµατος. 16

17 Βάσης εδοµένων 17 Ροή εργασιών στην ανάλυση & σχεδιασµό Αρχιτέκτων Αρχιτεκτονική Αρχιτεκτονικός Ταυτόχρονων ιαδικασιών ιάταξης Σχεδιαστής Υποσυστηµάτων Κλάσεων Σχεδιασµού σχεδιασµού

18 18 ταυτόχρονων (concurrent) διαδικασιών Οι απαιτήσεις για ταυτόχρονες διαδικασίες προέρχονται από: Το βαθµό που το σύστηµα πρέπειναείναι κατανεµηµένο Το βαθµό που το σύστηµα εξαρτάται από γεγονότα (είναι event driven) Τις ανάγκες σε υπολογιστική ισχύ των αλγορίθµων Το βαθµό παραλληλισµού που απαιτείται Υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις Μια διαδικασία, ένα νήµα (uni-process) Μια διαδικασία, πολλά νήµατα (uni-process, multithreat) Πολλές διαδικασίες (multi-process) Οι διαδικασίες µοντελοποιούνται µε Ενεργές κλάσεις (active classes) Συστατικά (components)

19 Βάσης εδοµένων 19 Ροή εργασιών στην ανάλυση & σχεδιασµό Αρχιτέκτων Αρχιτεκτονική Αρχιτεκτονικός Ταυτόχρονων ιαδικασιών ιάταξης Σχεδιαστής Υποσυστηµάτων Κλάσεων Σχεδιασµού σχεδιασµού

20 Ηδιάταξη(deployment) του συστήµατος Η περιγραφή της διάταξης του συστήµατος επιτρέπει να εξετάσουµε θέµατα όπως Θέµατα φόρτου του συστήµατος Ειδικές απαιτήσεις επεξεργασίας Επεκτασιµότητα ως προς το µέγεθος του συστήµατος (scaling) Σχέση απόδοσης του συστήµατος µε το κόστος οικονοµικά θέµατα 20

21 Πρότυπα διάταξης Τα πιο βασικά πρότυπα διάταξης είναι τα ακόλουθα: Πελάτη/Εξυπηρετητή (Client/Server) 3-tier(τριών επιπέδων) Fat-Client (χοντρού πελάτη) Web Application... Οµότιµων υπολογιστών (Peer-topeer) 21

22 22 Πελάτης/Εξυπηρετητής: Web εφαρµογή Πελάτης WWW Browser Workstation Εφαρµογή Web Server Java Επιχειρηµατικές λειτουργίες Business Services Βάση εδοµένων

23 Θέµατα που πρέπει να εξετάσουµε στη διάταξη Την απόκριση (response time) του συστήµατος και την απόδοση (throughput) Την ελαχιστοποίηση του φόρτου του δικτύου Την αξιοπιστία του συστήµατος (reliability) Την ανοχή στα σφάλµατα (fault tolerance) 23

24 Βάσης εδοµένων 24 Ροή εργασιών στην ανάλυση & σχεδιασµό Αρχιτέκτων Αρχιτεκτονική Αρχιτεκτονικός Ταυτόχρονων ιαδικασιών ιάταξης Σχεδιαστής Υποσυστηµάτων Κλάσεων Σχεδιασµού σχεδιασµού

25 25 υποσυστηµάτων Ο στόχος του σχεδιασµού των υποσυστηµάτων είναι: Να ορίσουµε τη συµπεριφορά του υποσυστήµατος όπως αυτή ορίζεται στις διαπροσωπία (interface) του Να τεκµηριώσουµε την εσωτερική δοµή του υποσυστήµατος Να ορίσουµε τον τόπο µε τον οποίο πραγµατοποιούνται οι διαπροσωπίες από τις κλάσεις που περιέχονται Να καθορίσουµε τις εξαρτήσεις από άλλα υποσυστήµατα

26 Βάσης εδοµένων 26 Ροή εργασιών στην ανάλυση & σχεδιασµό Αρχιτέκτων Αρχιτεκτονική Αρχιτεκτονικός Ταυτόχρονων ιαδικασιών ιάταξης Σχεδιαστής Υποσυστηµάτων Κλάσεων Σχεδιασµού σχεδιασµού

27 27 κλάσεων Σκοπός αυτού του βήµατος είναι να εξασφαλίσουµε ότι οι κλάσεις έχουν την απαιτούµενη συµπεριφορά, ότι οι µη λειτουργικές απαιτήσεις ικανοποιούνται ότι έχουν χρησιµοποιηθεί πρότυπα συµπεριφοράς Ο σχεδιασµός των κλάσεων γίνεται µε τον ορισµό Των πεδίων Των µεθόδων Των σχέσεων µεταξύ τους και µε ορισµό διαγραµµάτων κατάστασης όπου είναι αναγκαίο.

28 Βάσης εδοµένων 28 Ροή εργασιών στην ανάλυση & σχεδιασµό Αρχιτέκτων Αρχιτεκτονική Αρχιτεκτονικός Ταυτόχρονων ιαδικασιών ιάταξης Σχεδιαστής Υποσυστηµάτων Κλάσεων Σχεδιασµού σχεδιασµού

29 29 Οσχεδιασµός των περιπτώσεων χρήσης Ο σχεδιασµός των περιπτώσεων χρήσης είναι αυτό που εξασφαλίζει ότι η συµπεριφορά που απαιτείται από το σύστηµα έχει σχεδιαστεί σωστά Περιλαµβάνει τρία βήµατα: Τον ορισµό της αλληλεπίδρασης των αντικειµένων Την εκλέπτυνση (καλύτερη περιγραφή) της ροής των γεγονότων Την ενοποίηση του µοντέλου των κλάσεων και των υποσυστηµάτων

30 30 Η ανάλυση και ο σχεδιασµός στην UP εν υπάρχει σαφής διαχωρισµός µεταξύ αυτών των δύο ροών εργασιών δηλαδή της ανάλυσης και του σχεδιασµού

31 31 Η ανάλυση και ο σχεδιασµός στην UP Μοντέλο ανάλυσης Παράγει το ιδεατό µοντέλο (conceptual model) όπου δεν περιγράφουµε τις λεπτοµέρειες υλοποίησης Το µοντέλο της ανάλυσης λόγω της γενικότητάς του µπορεί υλοποιηθεί από πολλά διαφορετικά εναλλακτικά µοντέλα σχεδιασµού Το µοντέλο της ανάλυσης είναι γενικό και βασίζεται στα τρία στερεότυπα των κλάσεων (συνοριακές, ελέγχου και οντοτήτων) εν είναι τόσο αυστηρά ορισµένο Στο µοντέλο της ανάλυσης παρουσιάζονται λίγα αρχιτεκτονικά επίπεδα Περιγράφει την αρχιτεκτονική του συστήµατος Μοντέλο σχεδιασµού Παράγει το φυσικό µοντέλο (physical model) πο είναι λεπτοµερές µια και είναι αυτό που καθοδηγε την ανάπτυξη Tο µοντέλο σχεδιασµού είναι ένα κα συγκεκριµένο. Όλες οι εναλλακτικές λύσεις έχου αξιολογηθεί και έχει επιλεγεί η βέλτιστη Το µοντέλο του σχεδιασµού βασίζεται στ στερεότυπα της υλοποίησης Είναι αυστηρά ορισµένο Στο µοντέλο του σχεδιασµού παρουσιάζοντα πολλά αρχιτεκτονικά επίπεδα και η συγκεκριµέν αρχιτεκτονική έχει επιλεγεί Ορίζει την αρχιτεκτονική του συστήµατος

32 Συµπεράσµατα Είδαµε τη ροή των εργασιών για την ανάλυση και το σχεδιασµό Αρχιτεκτονική του συστήµατος των υποσυστηµάτων/κλάσεων της αλληλεπίδρασης Βασική θέση έχει το µοντέλο περιπτώσεων χρήσης 32

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πάνος Φιτσιλής 2004 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Γνωσιολογικοί στόχοι... 5 1.1 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Τι είναι η UP Βασικές αρχές µηχανικής λογισµικού Οι βασικές έννοιες της UP Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 1.1 Εισαγωγή... 19 1.2 Η γλώσσα UML... 20 1.2.1 Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού... 21 1.2.2 Τύποι διαγραμμάτων της UML... 22 1.3 Διαγράμματα της UML... 24

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ UML ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ELEVATOR CONTROL SYSTEM)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 8.11 Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για σας... 70. 9.15 Εργασία εξαµήνου... 172

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 8.11 Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για σας... 70. 9.15 Εργασία εξαµήνου... 172 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 8. Έλεγχος προγραµµάτων... 1 8.1 Σφάλµατα και δυσλειτουργίες λογισµικού... 1 8.2 Θέµατα έλεγχου... 10 8.3 Έλεγχος µονάδων... 18 8.4 Έλεγχος ολοκλήρωσης... 38 8.5 Έλεγχος αντικειµενοστρεφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΜΕΡΟΣ II - TEXNIKΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 Αρχιτεκτονική Επίπεδα (Tiers) Λειτουργίας... 2 Πρώτο Επίπεδο (First Tier) Database

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη υπηρεσιών για τον προσδιορισµό παραµέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ρ. Βασίλειος Βεσκούκης ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 2000 Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER Περιεχόμενα Μεθοδολογία Υλοποίησης... 3 Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων... 4 Φάση 2: Σχεδιασμός της Εφαρμογής (Εμφάνιση, Λειτουργικότητα, Περιεχόμενο)... 6 Φάση 3: Τεχνικός Σχεδιασμός... 7 Φάση 4: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή ΣΕΛ.: 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ...3 Προσαρμογή της εκπαιδευτικής μεθόδου «Μικτής Μάθησης» (Blended Learning) στις ιδιαιτερότητες του έργου ΕΡΜΕΙΟΝ...3 Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πελάτη υπό πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, µε χρήσητης τεχνολογίας του φωτορεαλισµού.

Παρουσίαση στον πελάτη υπό πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, µε χρήσητης τεχνολογίας του φωτορεαλισµού. 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ - COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE (CAD/CAM) 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ -CAD Ως σχεδιοµελέτη µε χρήσηη/υ ορίζεται η χρήση της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link]

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών Βασικά ζητήµατα σχεδίασης Η διαδικασία ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Η οµάδα ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανταλλαγή εδοµένων σε Αδόµητα ίκτυα Οµότιµων Κόµβων µε χρήση Οντολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla!

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla! ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές του ΤΕΙ µε τη χρήση του Joomla! ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσιώτα Ιωάννα-Ζωή (ΑΜ: Τ-1620)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Αναστασιάδης Σταύρος Εισηγητής: Κονετάς Δημήτρης Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Ε ΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Ε ΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται µια συνοπτική εισαγωγή στη θεωρία των βάσεων δεδοµένων και των συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, προκειµένου ο αναγνώστης να κατανοήσει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 2008 ΘΕΩΡΙΑ - ii - 2007 2008 ΜΑΚΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Επικάλυψη Υπολογισµών και Επικοινωνίας σε Συστοιχίες από Πολυνηµατικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Α.Μ.: 1115200200024 Α.Μ.:1115200200135

Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Α.Μ.: 1115200200024 Α.Μ.:1115200200135 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Νίκη Ε. Γκαζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικών Βιοµηχανικών ιατάξεων και Συστηµάτων Αποφάσεων ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τετραήµερο Τεχνολογικής Αριστείας και Καινοτοµίας

Τετραήµερο Τεχνολογικής Αριστείας και Καινοτοµίας Τετραήµερο Τεχνολογικής Σταύρος Κουµπιάς Πρύτανης Πανεπιστηµίου Πατρών Περιφερειακή Τεχνολογική Πλατφόρµα Η Περιφερειακή Τεχνολογική Πλατφόρµα της Περιφέρειας υτικής Ελλάδος αποτελεί ένα εργαλείο για τη

Διαβάστε περισσότερα