Σχεδιασµός και ανάπτυξη εφαρµογής για Mobile Social Space

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµός και ανάπτυξη εφαρµογής για Mobile Social Space"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασµός και ανάπτυξη εφαρµογής για Mobile Social Space Ιωάννης. εναξάς Επιβλέποντες: Βέρα-Αλεξάνδρα Σταυρουλάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2012

2 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασµός και ανάπτυξη εφαρµογής για Mobile Social Space Ιωάννης. εναξάς Α.Μ.: ΜΕ/08076 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Βέρα-Αλεξάνδρα Σταυρουλάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Α. Αλεξίου, Επίκουρη καθηγήτρια Α. Ρούσκας, Επίκουρος καθηγητής Μάιος 2012

3 Στη γιαγιά και τον παππού µου, Κατίνα και Μιχάλη, για την αγάπη που µου δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια.

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τοπίο στο διαδίκτυο και τις επικοινωνίες έχει υποστεί ραγδαίες αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Σήµερα, διανύοντας τη µεταβατική περίοδο από το Web 2.0 στο Σηµασιολογικό Ιστό ή Web 3.0, ο παγκόσµιος ιστός γνωρίζει σπουδαία άνθηση που σηµατοδοτείται από την επικράτηση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με δεδοµένο ότι τα κινητά τηλέφωνα έχουν αναβαθµιστεί σε «έξυπνα τηλέφωνα» και οι πάροχοι έχουν καταστήσει προσιτή τη χρήση του mobile internet, αναπάντεχα τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης περνούν και στο χώρο του mobile. εν λείπουν όµως και τα αρνητικά σηµεία από τα οποία βάλλονται οι εφαρµογές κοινωνικής δικτύωσης. Για παράδειγµα, ο εντοπισµός χρήσιµων και αξιόπιστων πληροφοριών καθίσταται πολλές φορές εξαιρετικά δύσκολος, λόγω κυρίως της ανοργάνωτης κατανοµής των δεδοµένων στους αναρίθµητους κοινωνικούς ιστότοπους που λειτουργούν. Τη λύση στο πρόβληµα καλούνται να δώσουν τα Mobile Social Spaces, µία πιο σύνθετη εφαρµογή που ολοκληρώνει τα υπάρχοντα κοινωνικά δίκτυα και είναι προσβάσιµη από παντού και πάντοτε. Επιπλέον, δίνει έµφαση στην εξατοµικευµένη παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών, κάνει αποτελεσµατική χρήση των πόρων και των χαρακτηριστικών των συσκευών και προστατεύει την ιδιωτικότητα του χρήστη. Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη µίας εφαρµογής για Mobile Social Space. Το UnipiMOSS, όπως ονοµάζεται η εφαρµογή που υλοποιήθηκε, αποτελεί µία µικρογραφία ενός Mobile Social Space. ιαθέτει ενσωµατωµένες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (προφίλ χρηστών, θυρίδα µηνυµάτων, λίστα επαφών, check-in σηµείων, αναγνώριση συσκευής κ.α.), ενώ διασυνδέεται µε εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Twitter και το Linkedin. Έχει αναπτυχθεί στη νεφοϋπολογιστική πλατφόρµα του Google App Engine, η οποία του προσδίδει υψηλή κλιµάκωση, ενώ χάρη στη χρήση web τεχνολογιών, διαθέτει συµβατότητα µε τις περισσότερες «έξυπνες» mobile συσκευές. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Λογισµικό κοινωνικής δικτύωσης ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Κοινωνική δικτύωση, έξυπνες συσκευές, Google App Engine, jquery Mobile, Web 2.0

5 ABSTRACT Over the last few years, the internet and the communications have been changed radically. Nowadays, the World Wide Web shows a great bloom, marked by the prevalence of the social media and the transition from the Web 2.0 to the Semantic Web or Web 3.0. Additionally, mobile phones have been upgraded to smartphones and the providers decreased the cost of the mobile internet. As a result, the social media entered into the area of the mobile. However, there are still many issues of the social networking applications which need to be solved. For example, the identification of useful and reliable information is often extremely difficult, mainly because of the unorganized data sharing among the thousands of social sites. The solution to this problem are encouraged to give the Mobile Social Spaces, a more complex application that integrates existing social networks and is accessible from everywhere. Furthermore, it emphasizes the personalized information and services, makes effective use of the resources and the characteristics of the devices and protects the privacy of the user. The purpose of this diploma thesis is to design and develop an application for Mobile Social Space. The UnipiMOSS, as named, implements a miniature of a Mobile Social Space. It provides built-in social networking services (such as user profiles, messaging, contact list, places check-in, device recognition etc.) and it also integrates external social networking sites like Facebook, Twitter and Linkedin. It is developed on the cloud platform of Google App Engine, which provides high scalability and, thanks to the use of web technologies, it features compatibility with the most known smart devices of the market. SUBJECT AREA: Social Networking Software KEYWORDS: Social networking, smart devices, Google App Engine, jquery Mobile, Web 2.0

6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ολοκληρώνοντας τη συγγραφή της διπλωµατικής µου εργασίας, θέλω να ευχαριστήσω τους διδάσκοντες του τµήµατος Ψηφιακών Συστηµάτων για τα πολύτιµα εφόδια γνώσης που µας µετέδωσαν κατά τη φοίτηση µας στο ΠΜΣ, και ιδιαίτερα την επίκουρη καθηγήτρια κυρία Βέρα-Αλεξάνδρα Σταυρουλάκη, για το ενδιαφέρον θέµα που µου ανέθεσε καθώς και για τις χρήσιµες κατευθύνσεις της κατά την εκπόνηση της εργασίας. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια µου για τη στήριξη που µου παρείχε καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών µου στο Πανεπιστήµιο Πειραιά, καθώς και τους φίλους και συµφοιτητές µου για τις όµορφες και δηµιουργικές στιγµές που περάσαµε µαζί. Γιάννης εναξάς Πειραιάς, Μάιος 2012

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή Εισαγωγή Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας οµή της εργασίας... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Η εξέλιξη του ιαδικτύου: Από το ARPANET στο Web Βασικές αρχές, χαρακτηριστικά και εφαρµογές του Web Σηµασιολογικός Ιστός (Web 3.0): Το µέλλον του Mashups Cloud Computing Τα κοινωνικά δίκτυα και οι κυριότεροι εκπρόσωποι τους Ορισµός του Κοινωνικού ικτύου Σύντοµη αναδροµή Οι δηµοφιλέστεροι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης Το διαδίκτυο στην κινητή τηλεφωνία και τις έξυπνες συσκευές Ιστορική αναδροµή Έξυπνα τηλέφωνα και mobile λειτουργικά συστήµατα Εγγενείς εφαρµογές και mobile web applications Τεχνολογίες ανάπτυξης σύγχρονων mobile εφαρµογών Mobile Social Spaces Τεχνικές προδιαγραφές Αρχιτεκτονική MOSS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανάλυση εφαρµογής Το πρόβληµα Ανάλυση απαιτήσεων Σενάριο και περιπτώσεις χρήσης... 59

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Σχεδιασµός του UnipiMOSS Σχεδιασµός προτύπων Μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων Αρχιτεκτονική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Υλοποίηση εφαρµογής Ανασκόπηση των τεχνολογιών Η γλώσσα προγραµµατισµού Python To πλαίσιο ανάπτυξης Django HTML JavaScript & jquery Η πλατφόρµα Google App Engine Το περιβάλλον εκτέλεσης της Python στο Google App Engine App Engine Datastore Οι υπηρεσίες του App Engine στο περιβάλλον εκτέλεσης της Python Υπηρεσίες και APIs WURFL W3C Geolocation Google Maps API SMS Gateway API Εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν Aptana Studio Artisteer App Engine Python SDK Εργαλεία ανάλυσης και σχεδιασµού Unfuddle Τεχνικές και διαδικασίες Django-nonrel και djangoappengine Google App Engine SDK Αναγνώριση τερµατικού χρήστη µε το WURFL Αναγνώριση της τοποθεσίας του χρήστη

9 5.5.5 οµή page templates Χρήση memcache UnipiMOSS Image Service ιασύνδεση του UnipiMOSS µε εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Περιγραφή λειτουργίας εφαρµογής Desktop έκδοση Εγγραφή και είσοδος χρηστών Αρχική σελίδα συνδεδεµένου χρήστη Προφίλ Επαφές Μηνύµατα Κοινωνικά δίκτυα Σηµεία Mobile έκδοση Εγγραφή και είσοδος χρηστών Αρχική σελίδα συνδεδεµένου χρήστη Προφίλ Επαφές Μηνύµατα Σηµεία ios Web Application ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Συµπεράσµατα και µελλοντικές επεκτάσεις Συµπεράσµατα Μελλοντικές επεκτάσεις Επίλογος ΑΝΑΦΟΡΕΣ...156

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 1.1 Εισαγωγή Είναι γεγονός ότι ο τρόπος ζωής των ανθρώπων µεταβάλλεται συνεχώς στο πέρασµα των χρόνων, ιδιαιτέρως σήµερα που οι ρυθµοί της ζωής είναι ταχύτατοι, οι καθηµερινές απαιτήσεις αυξηµένες, ο ελεύθερος χρόνος περιορισµένος. Ζούµε σε ένα διεθνές περιβάλλον άκρως ανταγωνιστικό µε τις ανάγκες της γνώσης, της επικοινωνίας και της ενηµέρωσης να χαρακτηρίζονται επιβεβληµένες όσο ποτέ άλλοτε. Με τις οικονοµίες των κρατών να βρίσκονται σε βαθιά ύφεση, το παγκόσµιο στερέωµα κλυδωνίζεται και βρίσκεται σε ένα ιστορικό σηµείο καµπής. Στον αντίποδα αυτής της πτώσης, ο χώρος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών συνεχίζει να διαγράφει ανοδική πορεία και συνεχή πρόοδο, προσφέροντάς εργαλεία και υπηρεσίες που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο επικοινωνούµε, ενηµερωνόµαστε, διεκπεραιώνουµε συναλλαγές, ψυχαγωγούµαστε και αποκτούµε γνώση. Το διαδίκτυο, και ειδικότερα ο παγκόσµιος ιστός, έχει µετεξελιχθεί και αποτελεί πλέον το µέσο εκείνο µε τη µεγαλύτερη πληθώρα διαθέσιµων επιλογών, την αµεσότητα και την ενεργό συµµετοχή των χρηστών του σε όλο το φάσµα των υπηρεσιών του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης η οποία βρίσκεται στο απόγειο της, ενώ βαδίζουµε στην απαρχή µιας νέας διαδικτυακής εποχής, αυτής του σηµασιολογικού ιστού που προσβλέπει στο να µετατρέψει τις µηχανές σε ευφυείς συνεργάτες όλων των χρηστών του παγκόσµιου ιστού. εν είναι όµως µόνο οι εξελίξεις στο διαδίκτυο εκείνες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Ο χώρος των τηλεπικοινωνιών και πιο συγκεκριµένα αυτός της κινητής τηλεφωνίας έχει αναγεννηθεί την τελευταία δεκαετία. Τα έξυπνα τηλέφωνα κατέχουν πλέον ένα πολύ σηµαντικό µερίδιο στην παγκόσµια αγορά κινητών τηλεφώνων (το 2011 εκτιµάται ότι πωλήθηκαν περί τα 472 εκατοµµύρια smartphones, αγγίζοντας έτσι το 31% των συνολικών πωλήσεων κινητών τηλεφώνων), ενώ η νέα τάση των tablet pc παρουσιάζει σταθερά ανερχόµενη αποδοχή από το καταναλωτικό κοινό. 1

11 Οι mobile συσκευές σήµερα, εκτός από τις βασικές λειτουργίες, ενσωµατώνουν χαρακτηριστικά προερχόµενα από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως ο υπολογιστής, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, η ψηφιακή φωτογραφική µηχανή, η βιντεοκάµερα, ο media player, ο πλοηγός κ.α. Με την πρόσβαση στο διαδίκτυο µέσω των mobile συσκευών να θεωρείται πλέον δεδοµένη, ολοένα και περισσότεροι χρήστες χρησιµοποιούν καθηµερινά το κινητό τηλέφωνο ή το tablet pc για να περιηγηθούν σε αυτό. Με την επικράτηση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυξήθηκε ταυτόχρονα το πλήθος των λογαριασµών που διατηρούν οι χρήστες και ο προσωπικός χρόνος που του αφιερώνουν. Επιπλέον, είναι γεγονός ότι καθένα από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης αποσκοπεί στην κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών, µε υπηρεσίες που διαφέρουν µεταξύ τους και µε διαφορετικό κοινό στόχευσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να επισκέπτονται συχνά µέσα στην ηµέρα πλήθος από τοποθεσίες, για να κάνουν διαφορετικά πράγµατα και να επικοινωνήσουν µε διαφορετικούς ανθρώπους. Προκειµένου να επεκταθεί η χρήση τους και στο mobile περιβάλλον, καλούνται να εγκαταστήσουν στο smartphone ή το tablet την αντίστοιχη εφαρµογή για την πλατφόρµα λογισµικού που υποστηρίζει η συσκευή ή στην καλύτερη περίπτωση να επισκεφθούν το mobile website που διαθέτει το εκάστοτε µέσο κοινωνικής δικτύωσης. Μία νέα πρόταση στο χώρο της mobile κοινωνικής δικτύωσης έρχονται να δώσουν τα Mobile Social Spaces. Πρόκειται ουσιαστικά για την ολοκλήρωση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, κάτω από ένα ενιαίο περιβάλλον το οποίο είναι προσβάσιµο πάντοτε και από παντού, ανεξαρτήτως του παρόχου υπηρεσιών, του κατασκευαστή και της πλατφόρµας λογισµικού που χρησιµοποιείται. Εκτός των άλλων, τα Mobile Social Spaces, δρουν διαισθητικά και παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες που αφορούν τον τελικό χρήστη στον οποίο απευθύνονται, προερχόµενες από εξωτερικές πηγές δεδοµένων και υπηρεσιών, συνδυασµένες και φιλτραρισµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στο προφίλ του. Οι πληροφορίες ενδέχεται να αφορούν ένα µεγάλο εύρος θεµατολογίας και πεδίων ενδιαφέροντος. Από τα νέα των φίλων του, τις διεθνείς ειδήσεις, τη διοργάνωση µίας συναυλίας του καλλιτέχνη που αγαπάει κοντά στην περιοχή του, µέχρι την προσφορά µιας εµπορικής αλυσίδας καταστηµάτων σε ένα προϊόν που τον ενδιαφέρει να αποκτήσει. 2

12 Κάνοντας έξυπνη χρήση των διαθέσιµων πόρων και του πλαισίου µέσα στο οποίο κινείται, τα Mobile Social Spaces προσβλέπουν στο να αποτελέσουν τον ψηφιακό σύµµαχο του χρήστη στην καθηµερινότητα, παρέχοντάς του τη δυνατότητα για άµεση επικοινωνία και πληροφόρηση για οτιδήποτε µπορεί να τον ενδιαφέρει, µέσα από µια σύγχρονη υποδοµή που χρησιµοποιεί τα εργαλεία του σήµερα, ενώ γνωρίζει πώς να µαθαίνει και να ενσωµατώνει τα εργαλεία του αύριο. 1.2 Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη εφαρµογής για Mobile Social Space. Η εφαρµογή, που θα αναπτυχθεί, θα πρέπει να υλοποιεί τη µικρογραφία ενός Mobile Social Space, που προσφέρει στους χρήστες ένα ενιαίο περιβάλλον κατάλληλο για χρήση από οποιαδήποτε συσκευή µε πρόσβαση στον παγκόσµιο ιστό (σταθερό ή φορητό υπολογιστή, netbook, κινητό τηλέφωνο, tablet pc κ.α.), µέσα από δύο βασικές εκδόσεις (desktop και mobile), οι οποίες έχουν κοινή λειτουργικότητα και διαφέρουν µόνο στον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας. Η εφαρµογή θα ενσωµατώνει διασυνδέσεις µε τα δηµοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, Linkedin), υπηρεσίες βασισµένες στην τοποθεσία του χρήστη, ροή ενηµερώσεων που θα φιλτράρονται µε βάση τα ενδιαφέροντα του χρήστη, δυνατότητα αναρτήσεων περιεχοµένου µε ετικέτες ενδιαφέροντος, οι οποίες θα δηµοσιεύονται ταυτόχρονα και στα συνδεδεµένα κοινωνικά δίκτυα του χρήστη, υπηρεσία ειδοποιήσεων µέσω και SMS αλλά και βασικά χαρακτηριστικά ενός αυτόνοµου κοινωνικού δικτύου, όπως είναι τα προφίλ χρηστών, οι επαφές και η θυρίδα µηνυµάτων. Παράλληλα, θα θέτει τις βάσεις για περαιτέρω επέκταση της µέσω της διασύνδεσης µε πρόσθετα εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και υπηρεσίες αλλά και µέσω της παροχής API το οποίο θα επιτρέπει µελλοντικά σε τρίτους να αναπτύξουν και να διαθέσουν προς χρήση δικές τους εφαρµογές που θα βασίζονται στις υποδοµές της τρέχουσας εφαρµογής Mobile Social Space. 3

13 1.3 οµή της εργασίας Η εργασία έχει χωριστεί σε επτά κύρια κεφάλαια, τα οποία αποτελούνται από ενότητες και υποενότητες. Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται µία εισαγωγή στο αντικείµενο µε το οποίο ασχολείται η παρούσα διπλωµατική εργασία και τους σκοπούς τους οποίους καλείται να καλύψει. Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση ζητηµάτων που αφορούν στην εξέλιξη του διαδικτύου, του παγκόσµιου ιστού και των κοινωνικών δικτύων. Γίνεται µία σύντοµη αναδροµή στην πορεία της κινητής τηλεφωνίας και των έξυπνων τηλεφώνων, παρουσιάζονται σύγχρονοι όροι, όπως είναι οι Mashup εφαρµογές και το Cloud Computing (νεφοϋπολογιστική), ενώ προσεγγίζεται η κοινωνική δικτύωση στο χώρο του mobile και η έννοια των Mobile Social Spaces. Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται η ανάλυση της εφαρµογής µέσα από τον καθορισµό του προβλήµατος, την ανάλυση των απαιτήσεων, τη µελέτη περιπτώσεων χρήσης και τη δηµιουργία σεναρίων. Το Κεφάλαιο 4 αναφέρεται στο σχεδιασµό της εφαρµογής µέσα από το σχεδιασµό προτύπων για τις διεπαφές τόσο της desktop όσο και της mobile έκδοσης της εφαρµογής, τη µελέτη των οντοτήτων και των συσχετίσεων που οδηγεί στην κατασκευή του µοντέλου οντοτήτων-συσχετίσεων και τον καθορισµό της αρχιτεκτονικής της εφαρµογής. Το Κεφάλαιο 5 παρουσιάζει την υλοποίηση της εφαρµογής µέσα από την ανασκόπηση των τεχνολογιών, της cloud πλατφόρµας (Google App Engine), των εξωτερικών υπηρεσιών και των APIs που χρησιµοποιήθηκαν. Επίσης, γίνεται αναφορά στα εργαλεία λογισµικού που χρησιµοποιήθηκαν καθώς και σε διάφορες τεχνικές και διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά την ανάπτυξη της εφαρµογής. Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται η περιγραφή της λειτουργίας της εφαρµογής µέσα από πρακτικά παραδείγµατα, τόσο σε desktop clients όσο και σε mobile, ενώ γίνεται αναφορά στη δυνατότητα προσθήκης της web εφαρµογής στο βασικό µενού εφαρµογών του ios. Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 βρίσκονται τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγει η µελέτη που διενεργήθηκε, ενώ προτείνονται και µια σειρά από µελλοντικές επεκτάσεις για την εφαρµογή που αναπτύχθηκε. 4

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 2.1 Η εξέλιξη του ιαδικτύου: Από το ARPANET στο Web 3.0 Στα µέσα της δεκαετίας του 1960, αναπτύχθηκε για λογαριασµό του Υπουργείου Άµυνας των ΗΠΑ το δίκτυο ARPANET (ARPA Network) το οποίο και θεωρείται η απαρχή του σηµερινού διαδικτύου. Τα αρχικά ARPA προέρχονται από τις λέξεις Advanced Research Projects Agency που αποτελούσε υπηρεσία του αµερικανικού πενταγώνου. Η ανάπτυξη του συγκεκριµένου δικτύου επακολούθησε της αποστολής του ρωσικού πρώτου τεχνητού δορυφόρου της Γης µε την ονοµασία Sputnik (1957). Το δίκτυο σχεδιάστηκε εν µέσω ψυχρού πολέµου από τον Paul Baran, ερευνητή της εταιρίας Rand και απέβλεπε στη σταθερότητα και την υψηλή διαθεσιµότητα, ακόµη και στην περίπτωση κατά την οποία µέρος των κέντρων και των γραµµών επικοινωνίας θα κατέρρεαν µετά από ενδεχόµενη πολεµική επίθεση. Η αρχιτεκτονική του βασίστηκε στην απουσία ενός κεντρικού άξονα µε κεντρικούς διακόπτες και κεντρικό έλεγχο. Το δίκτυο τέθηκε σε λειτουργία το 1969 και στο αρχικό στάδιο της λειτουργίας του συνέδεε ερευνητές, πανεπιστήµια και εταιρίες οι οποίες συµµετείχαν σε έρευνες στρατιωτικού ενδιαφέροντος. Μέσω του δικτύου, οι χρήστες οι οποίοι βρίσκονταν σε αποµακρυσµένα κέντρα δεδοµένων, αντάλλασσαν κυρίως προγράµµατα, βάσεις δεδοµένων και άλλα περιεχόµενα από τους σκληρούς δίσκους των υπολογιστών. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, το δίκτυο ήταν πλέον διαθέσιµο και για µη στρατιωτικές χρήσεις, αρχικά από πανεπιστήµια, και αργότερα από επιχειρήσεις. Στις αρχές του 1980, και αφού είχε προηγηθεί µία δεκαετία εντατικών πειραµατισµών, αποφασίστηκε η διάσπαση του ARPANET σε δύο ανεξάρτητα δίκτυα που θα αλληλοσυµπληρώνονταν. Έτσι, προέκυψε το στρατιωτικό δίκτυο MILNET και το DARPA Internet, δίκτυο γενικού ενδιαφέροντος, το οποίο στη συνέχεια χάριν συντοµίας ονοµάστηκε Internet. Μετά τη διάσπαση του ARPANET, ακολούθησε η ανάπτυξη µίας σειράς από δίκτυα όπως το ΒΙΤΝΕΤ, το CSNET και το NSFNET του οργανισµού National Science Foundation το οποίο επικράτησε στις επιστηµονικές διασυνδέσεις. Η επικράτηση του NSF οδήγησε στις αρχές του 1990, το ARPANET στην επίσηµη 5

15 διακοπή της λειτουργίας του. Στο διάστηµα που ακολούθησε, το Internet βρέθηκε στο επίκεντρο, µε αρκετούς µεγάλους οργανισµούς και χώρες να εισέρχονται σε αυτό, µεταξύ άλλων και η Ελλάδα (1990). Η γέννηση του Παγκόσµιου Ιστού σηµατοδοτήθηκε το 1989 µε την κατάθεση από τον Tim Berners Lee, µίας πρότασης που αφορούσε στη δηµιουργία ενός συστήµατος διαχείρισης πληροφοριών µε τον τίτλο «Information Management: a Proposal». Η πρόταση παρουσιάστηκε στο συνέδριο Hypertext 91 Conference, το εκέµβριο του 1991 στο San Francisco. Τον επόµενο χρόνο, ο Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web WWW) ήταν πλέον γεγονός µε περισσότερους από ένα εκατοµµύριο ενεργούς hosts. Ο MOSAIC υπήρξε ένας από τους παλαιότερους και δηµοφιλέστερους browsers που συνόδευσαν τον παγκόσµιο ιστό στα πρώτα του βήµατα. Το 1993 η διάδοση του MOSAIC ήταν µεγάλη ενώ την ίδια χρονιά κυκλοφόρησαν αρκετοί νέοι browsers µεταξύ των οποίων οι Erwise, Midas, Samba και Viola. Κατά το πρώτο διάστηµα, η πρόσβαση στο διαδίκτυο ήταν µια εµπορική υπηρεσία την οποία παρείχαν ελάχιστες µόνο εταιρίες. Μεταξύ αυτών των εταιριών ήταν η AOL, η Compuserve και η Prodigy ενώ γρήγορα προστέθηκαν αρκετές ακόµη στη λίστα των Internet Service Providers (ISPs), λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του διαδικτύου. Το δίκτυο NSFNET διέκοψε την εµπορική λειτουργία του το 1995 συνεχίζοντας την αρχική του ερευνητική πορεία. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι εξελίξεις στο χώρο του διαδικτύου ήταν καταιγιστικές, µε τη Google να καταµετρά ένα δισεκατοµµύριο µοναδικές ιστοσελίδες το 2001, ενώ οχτώ χρόνια αργότερα, το πλήθος άγγιξε το ένα τρισεκατοµµύριο. Με τη διείσδυση των δικτυακών τόπων δηµιουργίας συνεργατικού περιεχόµενου (τα γνωστά Wikis µε χαρακτηριστικό τους εκπρόσωπο τη Wikipedia), των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, των ιστολογίων (Blogs), των ιστότοπων ανάρτησης και διαµοιρασµού πολυµεσικού υλικού (YouTube, Flickr κ.α.) εισήλθαµε στην εποχή του αποκαλούµενου Web 2.0. Πρόκειται ουσιαστικά για µία διαδραστική πλατφόρµα η οποία παρέχει µια σειρά από εργαλεία και τεχνολογίες µε σκοπό την επικοινωνία εκατοµµυρίων χρηστών παγκοσµίως, τη δηµιουργία και το διαµοιρασµό ψηφιακού περιεχοµένου από τους ίδιους τους χρήστες. 6

16 Όλα αυτά συνέβησαν τα προηγούµενα χρόνια στο χώρο του διαδικτύου, ενώ πλέον βαδίζουµε στα χνάρια του Σηµασιολογικού Ιστού (Semantic Web ή Web 3.0) ο οποίος δίνει έµφαση στη βελτιωµένη αναζήτηση, την εκτέλεση σύνθετων διεργασιών και την εξατοµίκευση της πληροφορίας σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις προτιµήσεις του εκάστοτε χρήστη. Ο Σηµασιολογικός Ιστός συνεχίζει να αναπτύσσεται και να µας προσφέρει σταδιακά τα πρώτα του αξιόλογα δείγµατα. Εικόνα 1: Γελοιογραφία για τη διαφορά ανάµεσα σε Web 2.0 και Σηµασιολογικό Ιστό -Web 3.0 (πηγή: ) 7

17 2.2 Βασικές αρχές, χαρακτηριστικά και εφαρµογές του Web 2.0 Ο όρος Web 2.0 αναφέρεται στο συνδυασµό χαρακτηριστικών διαδικτυακών εφαρµογών που διευκολύνουν τη συµµετοχική ανταλλαγή πληροφοριών, τη διαλειτουργικότητα, τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασµό και τη συνεργασία στον Παγκόσµιο Ιστό. Σε έναν Web 2.0 ιστότοπο, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται µεταξύ τους, µέσω των social media, ως δηµιουργοί περιεχοµένου παραγόµενου από χρήστες (user-generated content). Οι χρήστες αποτελούν µέλη µίας εικονικής κοινότητας, σε αντίθεση µε τους ιστότοπους στους οποίους οι χρήστες (consumers) περιορίζονται στην προβολή περιεχοµένου που δηµιουργήθηκε για αυτούς. Το Web 2.0 ως όρος αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 2004 διά στόµατος Tim O Reilly, κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε από την O Reilly Media. Αν και ο όρος υποδηλώνει µια νέα έκδοση του Παγκόσµιου Ιστού, δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένες αναβαθµίσεις προδιαγραφών τεχνική φύσεως, αλλά περισσότερο σε αθροιστικές αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο οι προγραµµατιστές και οι τελικοί χρήστες χρησιµοποιούν το διαδίκτυο. Τα βασικά χαρακτηριστικά του όρου Web 2.0 είναι τα ακόλουθα: Το διαδίκτυο και όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεµένες σε αυτό, αποτελούν µια παγκόσµια πλατφόρµα επαναχρησιµοποιούµενων υπηρεσιών και δεδοµένων, τα οποία προέρχονται κυρίως από τους ίδιους τους χρήστες, και στις περισσότερες περιπτώσεις διακινούνται ελεύθερα. Αρκεί ένας browser, ώστε να χρησιµοποιείται σαν interface µε αυτή την πλατφόρµα, η οποία λειτουργεί ανεξαρτήτως συσκευής πρόσβασης (π.χ. Η/Υ, κινητό τηλέφωνο, tablet pc κλπ) και λειτουργικού συστήµατος. Μοναδική προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη σύνδεσης στο διαδίκτυο. Λογισµικό, περιεχόµενο και εφαρµογές ανοιχτού κώδικα (open source). Χρήση κυρίως ελαφριάς τεχνολογίας σε ό,τι αφορά τα πρωτόκολλα, τις γλώσσες προγραµµατισµού, τις διεπαφές (interfaces), ενώ διαπιστώνεται και µια τάση για απλότητα στον προγραµµατιστικό σχεδιασµό τους. 8

18 Πλούσιες και διαδραστικές διεπαφές χρηστών (Rich Internet Applications- RIA), δυναµικό περιεχόµενο, ιστοσελίδες που ανανεώνουν µονάχα το περιεχόµενό που απαιτεί αλλαγή (τεχνολογία Ajax). Συνεχής και άµεση ανανέωση των δεδοµένων και του λογισµικού. Προώθηση του δηµοκρατικού χαρακτήρα του διαδικτύου, µε τους χρήστες να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Υιοθέτηση της τάσης για αποκέντρωση των δεδοµένων, υπηρεσιών και προτύπων. υνατότητα κατηγοριοποίησης του περιεχοµένου από το χρήστη µε σηµασιολογικές έννοιες για ευκολότερη αναζήτηση της πληροφορίας. υνατότητα για ανοιχτή επικοινωνία, ανάδραση, διάχυση πληροφοριών, άµεση συγκέντρωση και εκµετάλλευση της γνώσης των χρηστών για διάφορα ζητήµατα. Αµφίδροµη επικοινωνία του χρήστη µε επιχειρήσεις ή οργανισµούς που µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την επίδρασή του στην υιοθέτηση κατευθύνσεων και λήψη αποφάσεων. Εικόνα 2: Τα χαρακτηριστικά του Web 2.0 (πηγή: ) 9

19 Μερικοί από τους κυριότερους εκπρόσωπους του Web 2.0 παρουσιάζονται παρακάτω: Ιστολόγια (Blogs) Η ετυµολογία του όρου blog υποδηλώνει µεταξύ άλλων την ίδια την έννοια της εφαρµογής. Προερχόµενος από σύντµηση των λέξεων web log, δηλαδή «δικτυακή εγγραφή», επικράτησε σαν blog όταν ο Peter Merholz µε διάθεση αστεϊσµού διέσπασε τη λέξη weblog δηµιουργώντας τη φράση we blog (δηλαδή εµείς blogάρουµε- διατηρούµε ή καταχωρούµε επαφές στα blogs). Προκάτοχοι των blogs ήταν οι λίστες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τα Usenet, τα bulletin board συστήµατα και οι εµπορικές δικτυακές υπηρεσίες. Το πρώτο γνωστό blog δηµιουργήθηκε και λειτούργησε το 1992 από τον πρωτοπόρο κι εµπνευστή του Παγκόσµιου Ιστού, τον Tim Berners-Lee, µε το όνοµα What s New Page. Wikis Τα Wikis είναι δικτυακοί τόποι οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να παρεµβαίνει στο περιεχόµενο τους. Ανάλογα µε την πολιτική του wiki, οι χρήστες έχουν άµεση πρόσβαση στην τροποποίηση του περιεχοµένου ή αποκτούν αυτό το δικαίωµα µετά τη δηµιουργία και την έγκριση ενός προσωπικού λογαριασµού. Της δυνατότητας επεξεργασίας και τροποποίησης του περιεχοµένου στερούνται οι χρήστες που έχουν ενταχθεί στις λίστες αποκλεισµού του δικτυακού τόπου. Μέσα από τη διαδικασία συντήρησης ενός τέτοιου δικτυακού τόπου, προκύπτει µία αξιόπιστη βάση περιεχοµένου, η οποία ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και αποτελεί ένα συλλογικό έργο της κοινότητας των χρηστών. Τα wikis βρίσκουν εφαρµογή στην κατασκευή συνεργατικών ιστοσελίδων και ιστοσελίδων διαδικτυακής κοινότητας. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα των wikis είναι η Wikipedia, η ελεύθερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια που αναπτύχθηκε το 2001, και υποστηρίζεται από το µη κερδοσκοπικό οργανισµό Wikimedia. Αρκετές εφαρµογές των wikis συναντούµε επίσης σε επιχειρησιακές εφαρµογές για intranets καθώς και σε συστήµατα γνωσιακών βάσεων (knowledge bases). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πρώτη εφαρµογή wiki ήταν το WikiWikiWeb (γνωστό και ως Words Web ) που αναπτύχθηκε το 1994 από τον αµερικανό προγραµµατιστή Ward Cunningham. Σκοπός του WikiWikiWeb ήταν η εύκολη 10

20 ανταλλαγή ιδεών µεταξύ προγραµµατιστών. Τα wikis πήραν την ονοµασία τους από τη χαβανέζικη λέξη wiki που σηµαίνει γρήγορα. Αργότερα, προτάθηκε η χρήση της φράσης What I Know Is ως επέκταση των αρχικών w.i.k.i. Κοινωνική Σήµανση (Social Tagging) Κοινωνική Σήµανση (Social Tagging) ονοµάζουµε τη σύγχρονη πρακτική δηµιουργίας και διαχείρισης ετικετών (tags) για την επισήµανση και κατηγοριοποίηση περιεχοµένου στον Παγκόσµιο Ιστό. Η έννοια της ετικέτας αναφέρεται σε µια λέξη, όρο ή φράση-κλειδί, χωρίς ιεραρχική σηµασία. Οι ετικέτες εκχωρούνται σε τµήµατα ή στο σύνολο κάποιας πληροφορίας κειµένου, φωτογραφίας ή βίντεο. Άλλοι παρεµφερείς όροι είναι η «συνεργατική σήµανση» (collaborative tagging) - γνωστή και ως ανθρώπινη ταξινόµηση, η «κοινωνική κατηγοριοποίηση» (social classification) καθώς και η «κοινωνική ευρετηριοποίηση» (social indexing) ή «κοινωνική σήµανση» (social tagging). Ιστότοποι Κοινωνικής ικτύωσης (Social Networking Sites) Οι Ιστότοποι Κοινωνικής ικτύωσης στοχεύουν στη δηµιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων (online communities), που αποτελούνται από ανθρώπους-µέλη, οι οποίοι επιθυµούν να έρθουν σε επαφή µε άλλα µέλη της κοινότητας, µε σκοπό την επικοινωνία και το διαµοιρασµό των ενδιαφερόντων και των δραστηριοτήτων τους. Πρωτοεµφανίστηκαν το 1994, και σήµερα γνωρίζουν πολύ µεγάλη αποδοχή από τους χρήστες του διαδικτύου. Στις µέρες µας, συναντάµε ένα ευρύ φάσµα ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, διαφόρων τύπων και στόχευσης. Ενδεικτικά αναφέρουµε της υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης µε τη µορφή ευρετηρίων (επαγγελµατικές επαφές, παλιοί συµµαθητές, µουσικόφιλοι κ.α.) αλλά και άλλων µέσων διασύνδεσης και επικοινωνίας. Η συµµετοχή των χρηστών σε τέτοιου είδους υπηρεσίες πραγµατοποιείται συνήθως, µε τη δηµιουργία ενός δηµόσιου ατοµικού ή συλλογικού προφίλ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα προβολής σε όλα ή σε επιλεγµένα µέλη και οµάδες της κοινότητας. 11

21 Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται µε βάση το είδος των υπηρεσιών που προσφέρουν και το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Έτσι προκύπτουν κατηγορίες όπως οι παρακάτω που αναφέρουµε ενδεικτικά: «ίκτυα Κοινωνικοποίησης και Επικοινωνίας» µε στόχευση στις προσωπικές σχέσεις (person-oriented). Χαρακτηριστικά παραδείγµατα: το Facebook, το Friendster, το Windows Live Space, το MySpace, το Hi5, το Bebo και το Orkut. «Επαγγελµατικές Κοινότητες» (Professional Communities) που στοχεύουν στις επιχειρήσεις και τους επαγγελµατίες. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα: το Linkedin και το itlinkz. «ίκτυα Οπτικοακουστικού Υλικού» (media-oriented) µε έµφαση στο διαµοιρασµό οπτικοακουστικού (multimedia) περιεχοµένου όπως εικόνες, ήχους και βίντεο. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα: το YouTube και το Flickr. «Ιστότοποι µικρο-ιστολογίων» (microblogging sites) που αποτελούν τη νέα τάση στην κοινωνική δικτύωση, ιδιαίτερα σήµερα µε την ολοένα αυξανόµενη διείσδυση του διαδικτύου στα κινητά τηλέφωνα και τις έξυπνες συσκευές. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αυτής της κατηγορίας αποτελεί το Twitter. Άλλες Web 2.0 εφαρµογές Εκτός από τους τύπους Web 2.0 εφαρµογών που προαναφέραµε συναντάµε επίσης και τους ακόλουθους: Podcasts και Videocasts που αναφέρονται σε ψηφιακές εγγραφές ήχου και βίντεο, αρχειοθετηµένων στα πρότυπα των καταχωρήσεων των ιστολογίων. Τα Podcasts και τα Videocasts δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να τα αναπαράγουν κατ απαίτηση (on-demand playback). «Εικονικοί κόσµοι» (Virtual Worlds). Ξεκίνησαν µε ψυχαγωγικό χαρακτήρα αλλά πλέον έχουν απήχηση σε εφαρµογές επιχειρησιακού και εκπαιδευτικού σκοπού (π.χ. Ψηφιακές Τάξεις). «Ιστότοποι συγκέντρωσης και ανταλλαγής φωτογραφιών» (Photo Sharing sites). Μία πρώιµη µορφή τέτοιου ιστότοπου πρωτοεµφανίστηκε στα µέσα της 12

22 δεκαετίας του 90 µε δυνατότητα εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών. Σήµερα, το δηµοφιλέστερο κοινωνικό δίκτυο για διαµοιρασµό φωτογραφιών (photo-sharing) είναι το Flickr που αναπτύχθηκε από τη Yahoo το «ιαδικτυακές συνεδριάσεις» (Web conferences). Αποτελούν ένα συνεργατικό δικτυακό τρόπο επικοινωνίας σε πραγµατικό χρόνο (peer-to-peer meetings). Οι περισσότερες εφαρµογές αυτού του είδους διαθέτουν δυνατότητες όπως η ανταλλαγή γραπτών ή φωνητικών µηνυµάτων, βιντεοκλήσεις, διαµοιρασµό αρχείων και εφαρµογών καθώς και δυνατότητα για κοινή χρήση οθόνης µεταξύ των συνοµιλητών. Εικόνα 3: Κατηγορίες και εκπρόσωποι εφαρµογών Web 2.0 (πηγή: 13

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΑΞΗ Α 2 ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ: ΦΙΟΝΑ ΤΖΟΥΜΑΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΧΑΤΖΗΠΟΥΦΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ O όρος Κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Ομάδα Ο.Π.Α.Π.Σ. Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Βαρσάμης Παναγιώτης, Μπέρμπεης Γιάννης, Πλατής Σωτήρης, Τσαγγαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οόρος TCP/IPχρησιµοποιείται ευρέως σήµερα για να περιγράψει ένα σύνολοαπό διαφορετικές έννοιες. Η περισσότερο διαδεδοµένηχρήση του όρου αναφέρεται σε ένα επικοινωνιακό πρωτόκολλογια τη µεταφορά δεδοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Εισηγητής: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ -Καθορισµός του πλαισίου µετάβασης στο περιβάλλον του cloud computing - Αναγνώριση ευκαιριών και ανάλυση κερδών/κόστους από την µετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET Το Internet είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αγγελιδάκη Ιωάννα ΕΒΕΧ Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, 30 Απριλίου 2014 Ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησής μου?

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Ο κύκλος του Computing Από το mainframe στο PC και από το PC στο cloud Διαδίκτυο: εφαρμογές, media, επικοινωνία "Smart

Διαβάστε περισσότερα

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Τ Ε Ρ Ε Ζ Α Ο Δ Υ Σ Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υπολογιστικά Συστήµατα & Τεχνολογίες Πληροφορικής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, διδακτορικός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ημερίδα ΕΚΤ Αθήνα 29/10/2015 Κωνσταντίνος Τσιμπάνης k.tsibanis@noc.uoa.gr άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια χρήσης Creative Commons. χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Cloud Computing with Google and Microsoft Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Σχεδιάγραμμα Εισαγωγή Τεχνολογίες Cloud Computing Περιγραφή Εργασίας Επιτεύγματα Εργασίας Συμπεράσματα Cloud

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

Naftemporiki Digital Network Presentation

Naftemporiki Digital Network Presentation Naftemporiki Digital Network Presentation Naftemporiki Digital Network Η πρώτη εμφάνιση της Ναυτεμπορικής στο διαδίκτυο έγινε το 1996, με ένα από τα πλέον δημοφιλέστερα site του ελληνικού web Νaftemporiki.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Naftemporiki Digital Network Presentation

Naftemporiki Digital Network Presentation Naftemporiki Digital Network Presentation Naftemporiki Digital Network Η πρώτη εμφάνιση της Ναυτεμπορικής στο διαδίκτυο έγινε το 1996, με ένα από τα πλέον δημοφιλέστερα site του ελληνικού web Νaftemporiki.gr,

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning Η νέα Πύλη etwinning Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning ΝΕΑ ΠΥΛΗ ETWINNING...3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEB 2.0 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ MARKETING

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEB 2.0 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ MARKETING ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEB 2.0 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ MARKETING Του Καθ. Dr. Walter Ruf Περιεχόμενο Βασικές Πληροφορίες Τροφοδοσία Feeds (RSS-Feed, XML-Feed) Weblog (Blog) Social Software

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web?

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? (ή αλλιώς, έρχεται το τέλος των plugins?) Αλέξανδρος Καράκος Εργαστήριο Προγραµµατισµού και Επεξεργασίας Πληροφοριών Internet 2... Είναι ένα ξεχωριστό µέσο δηµοσίευσης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 8 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ιαδίκτυο: Κεφάλαιο 8Α: Βασικές Έννοιες ιαδικτύου Κεφάλαιο 8Β: ΣύνδεσηκαιΕργασία Online ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στηνπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Biz Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρμογές. Κοινωνική Δικτύωση

Εταιρική Παρουσίαση. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρμογές. Κοινωνική Δικτύωση Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρμογές Εταιρική Παρουσίαση Ιστοσελίδα: http://www.webgift.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810225611 Ε-mail: info@webgift.gr Κοινωνική Δικτύωση Facebook

Διαβάστε περισσότερα

What s App? Apps for People! Άρης Παρασκευόπουλος Mobile Data, Handsets & VAS marketing senior manager

What s App? Apps for People! Άρης Παρασκευόπουλος Mobile Data, Handsets & VAS marketing senior manager What s App? Apps for People! Άρης Παρασκευόπουλος Mobile Data, Handsets & VAS marketing senior manager Περιεχόμενα: Apps / Smartphones / Mobile Internet Παγκόσμια αγορά Ελληνική αγορά Στρατηγική WIND To

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Software ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση Ομάδα Ι Μιμίδης Άγγελος Βάσωφ Θάνος Δήμας Νίκος Μήτσιος Αντώνης Ragab Mohammed Ορισμοί και έννοιες 2 βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U e-shop Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Κατάλογος προϊόντων για πώληση Δυνατότητα δημιουργίας καταλόγου απεριόριστου αριθμού προϊόντων και κατηγοριών. Εμφάνιση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 Προσδοκίες Τελικών Χρηστών Αμεσότητα και Ευκολία Χρήσης Βέλτιστη Σύνδεση Αξιοπιστία και Ασφάλεια ΤΕΕ -10Ιαν, 2005 2 Προκλήσεις για τους Παρόχους Φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ο ΠΡΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ «Οκτώβριος 1969, ερευνητικό ινστιτούτο του πανεπιστημίου του Stanford (Stanford Research Institute SRI): Σε ένα μικρό δωμάτιο μια ομάδα ειδικών στους υπολογιστές στέκεται γύρω από την οθόνη ενός υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη

Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη http://thessaloniki.appsforgreece.eu Γενικά Ο διαγωνισμός «Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη» στοχεύει στην ενεργοποίηση του δυναμικού της πόλης για τη δημιουργία εφαρμογών web

Διαβάστε περισσότερα

Πέτσιος Στέφανος Innova-net Benchmarking Seminar 16 / 7 / 2012

Πέτσιος Στέφανος Innova-net Benchmarking Seminar 16 / 7 / 2012 Πέτσιος Στέφανος Innova-net Benchmarking Seminar 16 / 7 / 2012 Το Web 2.0 δεν σταματά στην επικοινωνία ανταλλαγή στοιχείων μόνο ανάμεσα σε δύο υπολογιστές. Ο πελάτης συνεχίζει να συμμετέχει στον Παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο Λευκωσία Σεπτέμβριος 2010 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Σ.Π.Κ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες

Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Νέες Ευκαιρίες Γιώργος Καραμανώλης, Partner CTO Crowdpolicy Σύμβουλος Πληροφορικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Project management

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE)

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Τεχνολογία Πληροφορικής Και Επικοινωνιών 2. Υπηρεσίες Διαδικτύου Για Καταναλωτές 3. Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 4. Τηλεργασία 5. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #11 η :Web 2.0. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #11 η :Web 2.0. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #11 η :Web 2.0 Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Web 2.0 Web 2.0 είναι ένας όρος που προτάθηκε από τoν Tim O'Reilly Media (2004), και αναφέρεται σε μια δεύτερη γενιά υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

+ Πρόταση Προβολής επιχειρήσεων εστιάσης στο διαδίκτυο

+ Πρόταση Προβολής επιχειρήσεων εστιάσης στο διαδίκτυο + + Πρόταση Προβολής επιχειρήσεων εστιάσης στο διαδίκτυο Η εταιρεία µας δηµιούργησε µια ολοκληρωµένη πρόταση για την παρουσία και προβολή της επιχείρησης στο διαδίκτυο. Μακροπρόθεσµος στόχος αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης m o re than s o f t w a re 6 λόγοι για να επιλέξετε την υπηρεσία Απαλλαγείτε άµεσα από εργασίες που απαιτούν σηµαντικούς πόρους και προσθέτουν πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα και Επιχειρήσεις

Κοινωνικά Δίκτυα και Επιχειρήσεις Κοινωνικά Δίκτυα και Επιχειρήσεις Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4.10. 2008 Ολοι μιλούν για Δίκτυα National Innovation Networks Ego Networks Κοινωνικά Δίκτυα Formal Networks

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος

Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος Θάνος Γιαννακόπουλος Ειδικός επικοινωνίας / Ερευνητής βιβλιοθηκονόμος thanyan@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Portal Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας και 10 υποκατηγορίες Δημιουργούμε έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας που η κάθε μια μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νίκος Λούτας (nlout@uom.gr) http://nikosloutas.com Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του σεμιναρίου. Σε ποιους απευθύνεται. Οφέλη

Στόχος του σεμιναρίου. Σε ποιους απευθύνεται. Οφέλη Στόχος του σεμιναρίου Το LinkedIn σεμινάριο είναι ένα σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τη Socialab την Τρίτη 21 Απριλίου με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες όσων επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Shopping Robots Shopbots. Παρουσίασητων. Μάθηµα: Τεχνολογία ιαδικτύου & Ηλεκτρονικό Εµπόριο. ΜΠΣ ιοίκηση & Οικονοµική Τηλεπικοινωνιακών ικτύων

Shopping Robots Shopbots. Παρουσίασητων. Μάθηµα: Τεχνολογία ιαδικτύου & Ηλεκτρονικό Εµπόριο. ΜΠΣ ιοίκηση & Οικονοµική Τηλεπικοινωνιακών ικτύων Παρουσίασητων Shopping Robots Shopbots Κώστας Κολοµβάτσος (kostasks@di.uoa.gr) Pervasive Computing Research Group (p-comp.di.uoa.gr) Μάθηµα: Τεχνολογία ιαδικτύου & Ηλεκτρονικό Εµπόριο ΜΠΣ ιοίκηση & Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Research Associate, South-East European Research Centre (SEERC) ΕΛΛΑΚ 2222 Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα