Δρ. Αντώνιος Μπαλντούκας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δρ. Αντώνιος Μπαλντούκας"

Transcript

1 Δρ. Αντώνιος Μπαλντούκας Κύρια θέση Εργασίας: Καθηγητής, Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών, ΤΕΙ Χαλκίδας Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Χαλκίδας Τηλέφωνο: Fax: Σπουδές: : Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. 1990: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Υπολογιστική Μηχανική», Ε.Μ.Π : Διδακτορική Διατριβή στο Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Σεπτ Φεβρ. 1996: Παιδαγωγικές σπουδές ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ Συμμετοχή σε ερευνητικά - αναπτυξιακά προγράμματα: 1. Κύριος Ερευνητής στο Application of finite elements method in hot rolling and deep-drawing of steels, ECSC, 7210/EB/701, Hellenic Steel Co., Κύριος Ερευνητής στο Εφαρμογή της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων στις κατεργασίες θερμής έλασης και βαθείας κοίλανσης του χάλυβα, ΓΓΕΤ, ΣΑΜ 013, Hellenic Steel Co., Κύριος Ερευνητής Tool design methodology for precision forging of rotational parts, BREU- CT , IFUM, University of Bath, 1992 έως Κύριος ερευνητής στο Επίδραση φυσικών παραγόντων επί των μηχανικών ιδιοτήτων σύνθετων υλικών σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου, 1998 έως 2000, προϋπολογισμού ΛΚ. 5. Κύριος ερευνητής στο Ανάπτυξη διαδικασίας παραγωγής κραμάτων αλουμινίου με αξιοποίηση ανακυκλώσιμων αποθεμάτων αλουμινίου και αξιολόγηση της προτεινόμενης διαδικασίας με βάση τη διαμορφωσιμότητα και κατεργασιμότητα των τελικών προϊόντων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου, 1999 έως 2001, προϋπολογισμού ΛΚ. 6. Κύριος ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων απορρόφησης ενέργειας για εφαρμογές σε μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώματα αυτοκινητόδρομων, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου, Χαλυβδοφύλλων Α.Ε., 2001 έως 2003, προϋπολογισμού ΛΚ. 7. Εισηγητής και συνεργαζόμενος ερευνητής στο «Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή λειτουργικής μονάδας βιολογικού καθαρισμού υπό κλίμακα» στα πλαίσια προκήρυξης της ΓΓΕΤ με τίτλο ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ ΙΙΙ, Εισηγητής και συνεργαζόμενος ερευνητής στο «Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή χειροκίνητης υδραυλικής μηχανής εφελκυσμού, με σκοπό τη χρήση της για τη διερεύνηση της πιθανότητας επίδρασης της διατομής των δοκιμίων εφελκυσμού στην καμπύλη σ-ε», στα πλαίσια προκήρυξης της ΓΓΕΤ με τίτλο ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ ΙΙΙ, Εισηγητής και συνεργαζόμενος ερευνητής στο «Συγκριτική μελέτη σκληρότητας μεταλλικών δοκιμίων με τη βοήθεια απλού σκληρόμετρου κατασκευασμένου από τους μαθητές», στα πλαίσια προκήρυξης της ΓΓΕΤ με τίτλο ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ ΙΙΙ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας στο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων «Οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση μηχανημάτων βιομηχανικού εξοπλισμού», ΚΕΚ Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας 2003

2 11. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας για το συντονισμό του Προγράμματος «Γραφείο Διαμεσολάβησης του ΤΕΙ Χαλκίδας» στα πλαίσια σχετικής προκήρυξης της ΓΓΕΤ, Ιούνιος 2003, προϋπολογισμού Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας για το συντονισμό του Προγράμματος ΕΤΠΑ «Εξοπλισμός για υποστήριξη πράξεων ΕΚΤ αναμόρφωσης προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών» στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 13. Επιστημονικός Υπεύθυνος στο «Βέλτιστος σχεδιασμός πιλοτικής μηχανής κονιοποίησης υγρής αργίλου με κριτήριο το ρυθμό φθοράς των χιτωνίων που φέρουν οι κύλινδροι κονιοποίησης», ΕΠΕΑΕΚ, 2004 έως 2006, προϋπολογισμού Κύριος ερευνητής στο εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Βελτίωση της διελασιμότητας κράματος αλουμινίου ΑΑ6063 με χρήση επικαλυμμένων μητρών με νέου τύπου PVD επικαλύψεις» ΙΠΕ Κύπρου, 2004 έως 2006, προϋπολογισμού ΛΚ. 15. Κύριος ερευνητής στο εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Σχεδιασμός νέου τύπου μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας με σκοπό την αντιμετώπιση κρίσιμων περιπτώσεων πρόσκρουσης οχημάτων (κυπριακό οδικό δίκτυο)» ΙΠΕ Κύπρου, 2004 έως 2006, προϋπολογισμού ΛΚ. 16. Κύριος ερευνητής στο εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Αύξηση της διάρκειας ζωής των μητρών διέλασης υψηλών προδιαγραφών «προφίλ αλουμινίου» μέσω της εφαρμογής σύγχρονων και καινοτόμων μεθοδολογιών» ΙΠΕ Κύπρου, 2006 έως 2008, προϋπολογισμού ΛΚ 17. Κύριος ερευνητής στο εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ανακατασκευή αρχαιολογικών ευρημάτων μέσω τομογραφιών υποστηριζόμενων από Η/Υ και μεθόδους ταχείας προτυποποίησης» μέσω της εφαρμογής σύγχρονων και καινοτόμων μεθοδολογιών» ΙΠΕ Κύπρου, 2006 έως 2008, προϋπολογισμού ΛΚ 18. Κύριος ερευνητής στο εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών και πειραματικών διαδικασιών με σκοπό τον χαρακτηρισμό της απόδοσης των λεπτών επιφανειακών επικαλύψεων» ΙΠΕ Κύπρου, 2006 έως 2008, προϋπολογισμού ΛΚ 19. Κύριος ερευνητής στο εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης τεχνολογίας σχεδιασμού και παραγωγής μεσαίου μεγέθους σκαφών με έγχυση ρητίνης» ΙΠΕ Κύπρου, 2007 έως 2009, προϋπολογισμού ΛΚ Διοικητική εμπειρία 1. Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας (Σέπτ Σήμερα) 2. Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας (Σεπτ Σεπτ. 2005) 3. Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας για το συντονισμό του Προγράμματος ΕΤΠΑ «Εξοπλισμός για υποστήριξη πράξεων ΕΚΤ αναμόρφωσης προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών» στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 4. Επιστημονικός Υπεύθυνος Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας στο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων «Οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση μηχανημάτων βιομηχανικού εξοπλισμού», ΚΕΚ ΤΕΙ Χαλκίδας Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας για το συντονισμό του Προγράμματος «Αρχιμήδης Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ» στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ. 6. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας για το συντονισμό του Προγράμματος «Γραφείο Διαμεσολάβησης του ΤΕΙ Χαλκίδας» στα πλαίσια σχετικής προκήρυξης της ΓΓΕΤ, Ιούνιος 2003.

3 Επιστημονικές εργασίες-βιβλία A.G. Mamalis, D.E. Manolakos, A.K. Baldoukas and G.L. Viegelahn, Deformation characteristics of crashworthy thin-walled steel tubes subjected to bending, Proc. Instn. Mech. Engrs., Vol. 203, pp. 411/417, A.G. Mamalis, D.E. Manolakos, A.K. Baldoukas and G.L. Viegelahn, Bending of fibre-reinforced composite thin-walled tubes, Composites, Vol. 21, pp. 431/438, A.G. Mamalis, D.E. Manolakos, A.K. Baldoukas and G.L. Viegelahn, Energy dissipation and assosiated failure modes when axially loading polygonal thin-walled cylinders, Thin-Walled Structures, Vol. 12, pp. 17/34, A.G. Mamalis, D.E. Manolakos, G.L. Viegelahn D.M. Johnson, A.K. Baldoukas, On the effect of shear when bending crashworthy thin-walled steel tubes, Thin-Walled Structures, Vol. 14, pp. 153/156, Β. Σπυρόπουλος, Α.Κ. Μπαλντούκας και Ν.Μ. Βαξεβανίδης, Εργαστήριο μη καταστροφικών ελέγχων ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Πειραιά: Εφαρμογές υπερήχων και ακτίνων-x σε συγκολλητά και χυτά αντικείμενα, Τεχνικά Χρονικά, Τομ. Σεπτ.-Οκτ. 1994, σελ A.G. Mamalis, D.E. Manolakos, A.K. Baldoukas, Application of an explicit finite element model in deep-drawing of cylindrical cups of coated steel, Proc. 2nd Int. Conference on Sheet Metal Forming, Belfast, April 1994, Eds. V.P. Singh, B. Shirvani, H.J.J. Kals, pp. 153/163. A.G. Mamalis, D.E. Manolakos and A.K. Baldoukas, On the finite element modelling of deepdrawing of square sections of coated steels, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 58, pp. 153/159, A.G. Mamalis, D.E. Manolakos and A.K. Baldoukas, Finite element simulation of axisymmetric preforms in precision forging at elevated temperatures, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 57, pp. 103/111, A.G. Mamalis, D.E. Manolakos and A.K. Baldoukas, Simulation of the precision forging of bevel gears using implicit and explicit FE technics, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 57, pp. 164/171, Α.Κ. Μπαλντούκας, Εφαρμογή της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων στη διαμόρφωση συμπαγούς υλικού και λεπτού επίπεδου ελάσματος, Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, A.G. Mamalis, D.E. Manolakos and A.K. Baldoukas, Finite element modelling of stretch forming of coated sheet steels, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 68, pp. 71/75, A.G. Mamalis, D.E. Manolakos and A.K. Baldoukas, Simulation of sheet metal forming using explicit FE technics: Effect of materials and forming characteristics. Part 1: Deep-drawing of cylindrical cups, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 72, pp. 48/60, A.G. Mamalis, D.E. Manolakos and A.K. Baldoukas, Simulation of sheet metal forming using explicit FE technics: Effect of material and forming characteristics. Part 2: Deep-drawing of square cups, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 72, pp. 110/116, Α.Κ. Μπαλντούκας, Εργαστήριο Ειδικής Μηχανολογίας Μ.Ε.Κ., Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Βάρη, Άνοιξη Α. Μπαλντούκας, Β. Σκάρας, Α. Μπαλάτογλου και Α. Ιωάννου, Συσκευή μέτρησης ροπής και κατακόρυφης δύναμης κατά τη διάτρηση, Τεχνικό Βήμα, Ιούλιος-Αύγουστος Α.Κ. Μπαλντούκας, Ε. Κουτρουμάνου, Π. Φραντζής, Ε. Μπούσιας, Δομικά Υλικά & Εξοπλισμός Τεχνικών Εργων και ειδικότερα Μηχανήματα Τεχνικών Έργων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 1999

4 Α.Κ. Μπαλντούκας, Η. Διαμαντής, Τεχνολογία της Α τάξης Ενιαίου Λυκείου, Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, Αθήνα, 1999 Α.Κ. Μπαλντούκας ( ως Μέλος της Επιτροπής Κρίσης), Τεχνικό και ελεύθερο σχέδιο των Β και Γ τάξεων Ενιαίου Λυκείου, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα, 1999 Α.Κ. Μπαλντούκας, Ι. Καρβέλης, Α. Ντασκαγιάννη, Στοιχεία Μηχανών Σχέδιο της Α ΤΕΕ του 1ου Κύκλου Σπουδών, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα, 1999 Α.Κ. Μπαλντούκας, Θ. Μάρης, Ηλεκτρολογία της Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου, Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, Αθήνα, 2000 Α.Κ. Μπαλντούκας, Κ. Κοντουργιώτης, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου, Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, Αθήνα, 2000 Α. Μπαλντούκας, Γ. Δημοσθένους και Κ. Κοντουργιώτης, Κεφαλές μέτρησης δυνάμεων κοπής που αναπτύσσονται κατά τη διάτρηση και το φρεζάρισμα, Δελτίο Π.Σ.Δ.Μ-Η, Ιούλιος 2000 Α.Κ. Μπαλντούκας ( ως Μέλος της Επιτροπής Κρίσης), Συστήματα αυτοκινήτου ΙΙ του 2ου Κύκλου Σπουδών της Ειδικότητας «Μηχανών και Συστημάτων αυτοκινήτου» των ΤΕΕ, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα, 2001 G.A. Demosthenous, C. Kyriakou, A.K. Baldoukas, A computerized small size fatigue testing machine for composite material experimental characterization, 4th WSEAS INT. CONFERENCE: MEM 2002 G.A. Demosthenous, A.K. Baldoukas, Mg, Si and die geometry effects on the formability and the machinability of the recycled aluminium alloys, 4th WSEAS INT. CONFERENCE: SOSM 2002 N.W. Vlachakis, A.K. Baldoukas, On the centrifugal pumps performance curves estimation using empirical equations, 4th WSEAS INT. CONFERENCE: MEM 2002 A.K. Baldoukas, G.A. Demosthenous, D. Sofianos, N.W. Vlachakis and K. Kondourgiotis, Force and torque measuring devices for drilling and milling simulation, 2nd WSEAS INT. CONFERENCE: ICOSMO 2002 G.A. Demosthenous, D.E. Manolakos and A.K. Baldoukas, The effect of moisture on the fatique behaviour of fibre-reinforced composite materials, JSME/ASME Int. Conference on Materials and Processing 2002 A.K. Baldoukas, G.A. Demosthenous and D.E. Manolakos, Experimental evaluation of the 6xxx series aluminium alloys extrudability, JSME/ASME Int. Conference on Materials and Processing 2002 Ν. Βλαχάκης, Α. Μπαλντούκας, «Εργαστήριο Υδραυλικών στροβιλομηχανών και αντλιών», Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, Αθήνα Α. Μπαλντούκας, Ν. Βλαχάκης, Κ. Κοντουργιώτης, Δ. Σωτηρίου και Α. Μεταξά, Κατασκευαστικές λεπτομέρειες φυγοκεντρικών αντλιών, Τεχνική Επιθεώτηση, Μάιος 2002 N.W. Vlachakis, A.K. Baldoukas, An Exact solution of a 3D spiral flow model for a viscous fluid in a stationary porous pipe with application to blood vessels, 3rd WSEAS Annual Multiconferece in Mathematics ADISC 2002 Α. Τσατσαρης, Δ. Ηλιόπουλος, Ν. Μπερκέτης, Α. Μπαλντούκας, Ι. Τριανταφύλλου, Δ. Τριανταφύλλου, Experimental incarceration of thoracic aorta increases pulse wave velocity and results in the early arrival of the reflecting wave: a balloon-like side effect, Ανακοίνωση στο 28 ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2002 Α.Κ. Μπαλντούκας ( ως Μέλος της Επιτροπής Κρίσης), «Σχέδιο Ειδικότητας Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών ΙΙ» των ΤΕΕ, Ιουνιος 2003 Α.Κ. Μπαλντούκας, Γ.Α. Δημοσθένους, Μηχανουργική Τεχνολογία Διαμόρφωση με αποβολή υλικού, χύτευση, συγκόλληση και πλαστική παραμόρφωση, Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, Αθήνα 2004

5 V.D. Tsoukalas. St.A. Mavrommatis, N.G. Orfanoudakis, A.K. Baldoukas, A study of porosity formation in pressure die casting using the taguchi approach, Proc. Instn. Mech.Engrs Vol. 218 Part B: J. Engineering Manufacture, pp , 2004 Α.Κ. Μπαλντούκας (Μέλος της Επιτροπής Κρίσης) «Κινητήρες αεροσκαφών ΙΙ» των ΤΕΕ, Μάρτιος 2004 Α. Τσάτσαρης, Δ. Ηλιόπουλος, Ν. Μπαρκέτης, Α. Μπαλντούκας, Ι. Τριανταφύλλου, Δ. Τριανταφύλλου, «Μεταβολή της Ταχύτητας του Σφυγμικού Κύματος μετά την Χειρουργική Στένωση της Κατιούσας Θωρακικής Αορτής», MEDICAL ANNALS, Ιανουάριος Α. Τσάτσαρης, Α. Μπαλντούκας, Ι. Τριανταφύλλου, Δ. Τριανταφύλλου, Ν. Μπαρκέτης, Δ. Ηλιόπουλος, «Θεωρητικός Υπολογισμός της Πτώσης Πίεσης σε Αξονοσυμμετρική Ημιτονοειδή Στένωση της Κατιούσας Θωρακικής Αορτής», MEDICAL ANNALS, Ιανουάριος Athanasios Tsatsaris, Dimitrios Iliopoulos, Antonios Baldoukas, Dimitrios Triantafyllou, Nikolaos Berketis, Nikolaos Kavantzas, Effect of an Experimental Stenosis in Descending Thoracic Aorta on the Distensibility of pre and post-stenotic Aortic Regions, Artificial Organs, 2004, 28 (11), pp Athanasios Tsatsaris, Dimitrios Iliopoulos, Antonios Baldoukas, Nikolaos Berketis, Ioannis Triantafyllou, Dimitrios Triantafyllou, A Minor Experimental Stenosis in Pig Descending Thoracic Aorta affects the Spectral Content of Pressure Pulse Wave, 2004, 28 (12), pp Α.Κ. Baldoukas, G.A. Demosthenous, D.E. Manolakos, P. Kostazos, A. Tsatsaris, S.A. Mavrommatis, B.D. Tsoukalas, Optimizing the crashworthy characteristics of guardrail spacers using the explicit FE code LS-DYNA, ICNAAM Α.Κ. Μπαλντούκας, Κ. Σ. Κοντουργιώτης, Δ. Ε. Μανωλάκος, Γ. Α. Δημοσθένους, Σ. Α. Μαυρομμάτης, Β. Δ. Τσουκαλάς, «Διερεύνηση της φθοράς μεταλλικών χιτωνίων που φέρουν οι κύλινδροι κονιοποίησης υγρής αργίλου: Μέρος Ι: Πειραματική διάταξη», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών, Σεπτέμβριος Α. Λόντος, Κ.-Δ. Μπουζάκης, Γ. Δημοσθένους, Α. Μπαλντούκας, «Προσδιορισμός της καμπύλης τάσης - παραμόρφωσης μεταλλικών υλικών, μέσω της αξιολόγησης αποτελεσμάτων διείσδυσης σφαιρικών εισβολέων και ακατάλληλου προσομοιωτικού μοντέλου (FEM)», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών, Σεπτέμβριος Α. Κ. Μπαλντούκας, Γ. Α. Δημοσθένους, Δ. Ε. Μανωλάκος, Π. Κ. Κωστάζος, Α. Ε. Λόντος, Κ. Σ. Κοντουργιώτης, «Πειραματική και υπολογιστική διερεύνηση του μηχανισμού παραμόρφωσης παρεμβλημάτων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας με στόχο το σχεδιασμό βελτιωμένων μορφών», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών, Σεπτέμβριος Φ.Α. Σουκατζίδης, Π.Γ. Τριανταφύλλου, Α.Κ. Μπαλντούκας, «Υπολογισμός χαρακτηριστικών μεγεθών για τη σύνταξη κώδικα ΕΙΑ/ISO (G και Μ) κατά την κατεργασία αντικειμένου σε φρέζα CNC», Εργαλειο-Μηχανές, Τεύχος 48, Μάιος-Ιούνιος 2004 Α.Κ. Baldoukas, G.A. Demosthenous, A. Lontos, F.A. Soukatzidis, Cutting force experimental estimation using strain gauge toolholder, 2 nd Inter. Coference on Manufacturing Engineering, 2005 A. Lontos, K.-D. Bouzakis, G. Demosthenous, Α. Baldoukas, Application of 3D FEM simulation in the hot extrusion of aluminum AA6061 using circular dies with different geometries, 2 nd!nt. Conference on Manufacturing Engineering, ICMEN, Oct. 2005, Chalkidiki, Greece. E.S Papadopoulos, C. Nicolopoulos, A. Baldoukas, E.G. Anderson and S. Athanasopoulos The effecy of different ankle brace skin interface application pressures on the electromyographic peroneus longus reaction time, The Foot, 15 (2005), A. Lontos, K.-D. Bouzakis, G. Demosthenous, A. Baldoukas, FEM Simulation Of The Whole Circle Of Aluminum Hot Extrusion Using Circular Dies With Different Extrusion Angle, Accepted for presentation, 8th Biennial ASME Conference on Engineering Systems Design and Analysis, ESDA July, 2006.

6 Impact of Pressure Drop on Pulse Wave Velocity along experimental stenoses, Vascular Disease Prevention, Athanasios Tsatsaris, Dimitrios Iliopoulos, Ismene Dontas, Efstathios Koukounaris, Theodoros Motsakos, Antonios Baldoukas, 2007;(in press)

eng.la@fit.ac.cy http://staff.fit.ac.cy/eng.la/

eng.la@fit.ac.cy http://staff.fit.ac.cy/eng.la/ Europass curriculum vitae Academic Profile Personal information Surname(s) / First name(s) Lontos Antonios Telephone(s) (357) 22345159 ect 112 Mobile: (+357) 99553653 Fax(es) (357) 22438234 E-mail(s) Website

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΝΔ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΝΔ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΝΔ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Επιστήμη των Μεταλλικών Υλικών και των Κραμάτων τους με έμφαση στη Θερμομηχανική Ανάλυση και στην Ανάλυση Αστοχίας»

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων

Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων Όνομα Επαγγελματική Θέση Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων Βλαχάκης Νικόλαος, γενηθείς την 22/10/1950 στα Ιωάννινα Τακτ. Καθηγητής Μηχανολογίας ΤΕΙ-Χαλκίδας Τομέας Ενασχόλησης Εργαστήριο Ρευστοδυναμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ. Αγαθοκλής Α. Κριμπένης Δρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ. Αγαθοκλής Α. Κριμπένης Δρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Αγαθοκλής Α. Κριμπένης Δρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 σελ. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ Το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων ιδρύθηκε το 1980. Υπάγεται µ στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Κ. ΓΚΟΤΣΗΣ. Καθηγητής Tμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Κ. ΓΚΟΤΣΗΣ. Καθηγητής Tμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Κ. ΓΚΟΤΣΗΣ Καθηγητής Tμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών -Ph.D Tμήμα Materials Science and Engineering. University of California, Los Angeles, California, USA. -Master of Science, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή Κατάσταση: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 5/10/1962, Αθήνα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ευριπίδης ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Καθηγητής Στατικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ευριπίδης ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Καθηγητής Στατικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ευριπίδης ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Καθηγητής Στατικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία γεννήσεως: 25 Φεβρουαρίου 1965 Τόπος γεννήσεως: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Με ανάλυση του: του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΜΑΡΗ. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Με ανάλυση του: του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΜΑΡΗ. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με ανάλυση του: Επαγγελματικού Ερευνητικού Επιστημονικού Διδακτικού και Διοικητικού έργου του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΜΑΡΗ Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ Βιογραφικό του Παντελή Ν. Μπότσαρη, 05/2013 Σελίδα 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο Οικογενειακή κατάσταση ιεύθυνση Μπότσαρης Ν. Παντελής Έγγαµος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας) E-MAIL: pated@teikav.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 2510-836701(σπιτιού), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγγλικά άριστα (Certificate of Proficiency in English). Γαλλικά μέτρια (Certificat de langue Francaise).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγγλικά άριστα (Certificate of Proficiency in English). Γαλλικά μέτρια (Certificat de langue Francaise). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση εργασίας : Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος : ΤΕΙ Χαλκίδας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας, 344 00 Ψαχνά Εύβοιας, τηλ. 22280

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΔΗΜΑΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΔΗΜΑΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΔΗΜΑΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 26500. Τηλ.: 2610-996518 Fax.: 2610-996572 Email: adimas@upatras.gr Website: http://www.hydraulics.civil.upatras.gr/el/humanresources/dep/

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΒΑΪΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Βασιλική ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα. Ορφανουδάκης Νικόλαος

Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα. Ορφανουδάκης Νικόλαος Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ορφανουδάκης Νικόλαος Ο Ορφανουδάκης Νικόλαος γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1962 και απέκτησε Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Ε.Μ.Π. το 1986 με διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ BIΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ίπλωµα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, Ιούλιος 1975. ΜΑSSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY S.M. in Naval Architecture

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣTOIXEIA Ονοματεπώνυμο : Γρηγόρης Χονδροκούκης Γνωστικό Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Ε. Επιστημονικός σύλλογος www.met.gr

Ε.Μ.Ε. Επιστημονικός σύλλογος www.met.gr Ε.Μ.Ε. Επιστημονικός σύλλογος www.met.gr Διοικητικό Συμβούλιο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2007 - Τεύχος 02 Γ.Παπαδημητρίου (Πρόεδρος) Δ.Παντελής (Αντιπρόεδρος)

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μακάριος Τριαντάφυλλος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), Αγ. Γεωργίου 5, Πατριαρχικά Πυλαία, τκ 55535, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΗ-ΕΣ)

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΗ-ΕΣ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΗ-ΕΣ) (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Μ. Κωτσοβός ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης : 11/02/1976 Τόπος Γέννησης : Λονδίνο Διεύθυνση : Στουρνάρα 36, Αθήνα, τ.κ. 104 33 Τηλέφωνο: : 210 5222781, 2108325032 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΕ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Ρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΕ ΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ ΜΑΙΟΣ 2012 1 Μαραβελάκηςς Γ. Εμμανουήλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μάιος 2012 1. Π ροσωπ ικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνας E-Mail: sibetherοs@teiath.gr, isibetheros@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος Γεννήσεως :Βελεστίνο Μαγνησίας Διεύθυνση Κατοικίας : Νέα Πέραµος Καβάλας, Τ.κ. 64007, Τηλ.+30 25940 29113 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα