ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΟΤ ΕΝ E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/25 οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισµός του διαγράµµατος κοκκοµετρίας - Μέθοδος µε κόσκινα Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution - Sieving method [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ CEN/TS Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Σύστηµα τροχών και τροχοφορείς - Μονοµπλόκ τροχών - ιαδικασία για τεχνική έγκριση - Μέρος 2: Χυτευτοί τροχοί Railway applications - Wheelsets and bogies - Monobloc wheels - Technical approval procedure - Part 2: Cast wheels ΕΛΟΤ CEN/TS Εξοπλισµός συντήρησης οδών - Μέρος 3: Ταξινόµηση Road service area maintenance equipment - Part 3: Classification ΕΛΟΤ CEN/TS Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Σύστηµα τροχών και τροχοφορείς - Απαιτήσεις προϊόντος για χυτευτούς τροχούς Railway applications - Wheelsets and bogies - Product requirements for cast wheels ΕΛΟΤ EN E2 Καυστήρες διασκορπισµού πετρελαίου - Αντλίες και κινητήρες καυστήρων πετρελαίου - ιαστάσεις σύνδεσης - Μέρος 1: Αντλίες για καυστήρες πετρελαίου Atomizing oil burners - Oil burner pumps and oil burner motors - Connecting dimensions - Part 1: Oil burner pumps ΕΛΟΤ EN Καυστήρες διασκορπισµού πετρελαίου - Αντλίες και κινητήρες καυστήρων πετρελαίου - ιαστάσεις σύνδεσης - Μέρος 2: Κινητήρες για καυστήρες πετρελαίου Atomizing oil burners - Oil burner pumps and oil burner motors - Connecting dimensions - Part 2: Oil burner motors ΕΛΟΤ EN οκιµασία καταλληλότητας συγκολλητών - Συγκόλληση µε τήξη - Μέρος 6: Χυτοσίδηρος Qualification test of welders - Fusion welding - Part 6: Cast iron ΕΛΟΤ EN ιακοσµητικά πολύστρωµα υψηλής συµπίεσης (HPL) - Φύλλα µε βάση θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες (συνήθως αποκαλούµενα πολύστρωµα) - Μέρος 8: Ταξινόµηση και προδιαγραφές για πολύστρωµα σχεδιασµού High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 8: Classification and specifications for design laminates ΕΛΟΤ EN ιακοσµητικά πολυστρωµατικά φύλλα υψηλής συµπίεσης (HPL) - Φύλλα µε βάση θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες (συνήθως αποκαλούµενα πολυστρωµατικά φύλλα) - Μέρος 9: Ταξινόµηση και προδιαγραφή για εναλλακτικά πολυστρωµατικά φύλλα κεντρικής στρώσης High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 9: Classification and specifications for alternative core laminates ΕΛΟΤ EN 453+A1 Μηχανές επεξεργασίας τροφίµων - Αναδευτήρες ζύµης - Απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής Food processing machinery - Dough mixers - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN 454+A1 Μηχανές επεξεργασίας τροφίµων - Πλανητικοί αναδευτήρες - Απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής Food processing machinery - Planetary mixers - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - Φύλλα, ταινίες και επίπεδες πλάκες - Μέρος 1: Τεχνικές συνθήκες ελέγχου και παράδοσης Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery ΕΛΟΤ EN 590+A1 Καύσιµα αυτοκίνησης - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 1

2 Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μονολιθικά κεραµικά - Γενικές ιδιότητες και ιδιότητες υφής - Μέρος 5: Προσδιορισµός του ογκοµετρικού κλάσµατος φάσης µε εκτίµηση των µικροφωτογραφιών Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - General and textural properties - Part 5: Determination of phase volume fraction by evaluation of micrographs ΕΛΟΤ EN 710+A1 Απαιτήσεις ασφάλειας για µηχανήµατα, εγκαταστάσεις και συναφή εξοπλισµό για διαµόρφωση χυτών και κατασκευή πυρήνων Safety of machinery - Safety requirements for foundry moulding and coremaking machinery and plant and associated equipment ΕΛΟΤ EN 723 E2 Χαλκός και κράµατα χαλκού - Μέθοδος καύσης για τον προσδιορισµό της περιεκτικότητας σε άνθρακα στην εσωτερική επιφάνεια των χαλκοσωλήνων και των εξαρτηµάτων τους Copper and copper alloys - Combustion method for determination of the carbon content on the inner surface of copper tubes or fittings ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Θερµοµηχανικές ιδιότητες των µονολιθικών κεραµικών - Μέρος 4: Προσδιορισµός της καµπύλης παραµόρφωσης ερπυσµού σε υψηλές θερµοκρασίες Advanced technical ceramics - Thermomechanical properties of monolithic ceramics - Part 4: Determination of flexural creep deformation at elevated temperatures ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Θερµοµηχανικές ιδιότητες των µονολιθικών κεραµικών- Θερµοµηχανικές ιδιότητες - Μέρος 5: Προσδιορισµός του µέτρου ελαστικότητας σε υψηλές θερµοκρασίες Advanced technical ceramics - Thermomechanical properties of monolithic ceramics - Part 5: Determination of elastic moduli at elevated temperatures ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μηχανικές ιδιότητες των µονολιθικών κεραµικών σε θερµοκρασία περιβάλλοντος - Μέρος 6: Καθοδήγηση για θραυστογραφική έρευνα Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 6: Guidance for fractographic investigation ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μηχανικές ιδιότητες µονολιθικών κεραµικών σε θερµοκρασία περιβάλλοντος - Μέρος 7: οκιµές δοκιµίων µορφής δακτυλίου C Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 7: C-ring tests ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μηχανικές ιδιότητες µονολιθικών κεραµικών σε θερµοκρασία περιβάλλοντος - Μέρος 8: Οδηγίες διενέργειας δοκιµών ικανότητας Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 8: Guidelines for conducting proof tests ΕΛΟΤ EN E2 Συσκευασία για τελικά αποστειρωµένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 10: Μη υφαντά υλικά από πολυολεφίνες µε επικάλυψη κόλλας - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 10: Adhesive coated nonwoven materials of polyolefines - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN E2 Συσκευασία για τελικά αποστειρωµένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 2: Περίβληµα αποστείρωσης - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Sterilization wrap - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN E2 (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 2

3 Συσκευασία για τελικά αποστειρωµένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 3: Χαρτί για χρήση στην κατασκευή χαρτόσακκων (προδιαγράφονται στο EN 868-4) και στην κατασκευή σάκων και ρολών (προδιαγράφονται στο EN Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 3: Paper for use in the manufacture of paper bags (specified in EN 868-4) and in the manufacture of pouches and reels (specified in EN 868-5) - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN E2 Συσκευασία για τελικά αποστειρωµένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 5: Θερµοσυγκολλούµενοι σάκοι και ρολά από πορώδη υλικά και πλαστικές µεµβράνες - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 5: Sealable pouches and reels of porous materials and plastic film construction - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN E2 Συσκευασία για τελικά αποστειρωµένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 6: Χαρτί για διεργασίες αποστείρωσης µε χαµηλή θερµοκρασία - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 6: Paper for low temperature sterilization processes - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN E2 Συσκευασία για τελικά αποστειρωµένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 7: Αυτοκόλλητο επικαλυµµένο χαρτί για διεργασίες αποστείρωσης µε χαµηλή θερµοκρασία - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 7: Adhesive coated paper for low temperature sterilization processes - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN E2 Συσκευασία για τελικά αποστειρωµένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 8: Επαναχρησιµοποιούµενοι περιέκτες αποστείρωσης για αποστειρωτές ατµού που συµµορφώνονται µε το ΕΝ Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 8: Re-usable sterilization containers for steam sterilizers conforming to EN Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN E2 Συσκευασία για τελικά αποστειρωµένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 9: Μη υφαντά υλικά από πολυολεφίνες χωρίς επικάλυψη - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 9: Uncoated nonwoven materials of polyolefines - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/25 οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 3: Προσδιορισµός της µορφής των κόκκων - είκτης πλακοειδούς Test for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape - Flakiness index [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/25 οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσµατος (παιπάλης) - οκιµή ισοδυνάµου άµµου Tests for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines - Sand equivalent test [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN 1006 Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μονολιθικά κεραµικά - Καθοδήγηση για τη δειγµατοληψία και επιλογή δοκιµίων για την εκτίµηση των ιδιοτήτων Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Guidance on the selection of test pieces for the evaluation of properties ΕΛΟΤ EN E2 Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Κεραµικά σύνθετα - Μέθοδοι δοκιµής ενισχύσεων - Μέρος 5: Προσδιορισµός κατανοµής της αντοχής σε εφελκυσµό και της τάσης εφελκυσµού µέχρι αστοχίας των ινών σε µια δέσµη ινών σε θερµοκρασία περιβάλλοντος Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for reinforcements - Part 5: Determination of distribution of tensile strength and of tensile strain to failure of filaments within a multifilament tow at ambient temperature ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Σύνθετα κεραµικά. Μέθοδοι δοκιµής ενισχύσεων - Μέρος 7: Προσδιορισµός της κατανοµής της αντοχής σε εφελκυσµό και της τάσης εφελκυσµού µέχρι αστοχίας των ινών σε µια δέσµη ινών σε υψηλή θερµοκρασία (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 3

4 Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for reinforcements - Part 7: Determination of the distribution of tensile strength and of tensile strain to failure of filaments within a multifilament tow at high temperature ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μέθοδοι δοκιµής κεραµικών επικαλύψεων - Μέρος 12: οκιµή παλινδροµικής τριβής Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 12: Reciprocating wear test ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μέθοδοι δοκιµής κεραµικών επικαλύψεων - Μέρος 12: οκιµή παλινδροµικής τριβής Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 12: Reciprocating wear test ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μέθοδοι δοκιµής κεραµικών επικαλύψεων - Μέρος 9 : Προσδιορισµός του µέτρου ελαστικότητας σε θραύση Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 9: Determination of fracture strain ΕΛΟΤ EN E2 Χαρτί και χαρτόνι για χρήση σε επαφή µε τρόφιµα - Οργανοληπτική ανάλυση - Μέρος 1: Οσµή Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Sensory analysis - Part 1: Odour ΕΛΟΤ EN E2 Χαρτί και χαρτόνι για χρήση σε επαφή µε τρόφιµα - Οργανοληπτική ανάλυση - Μέρος 2: Παρένθετη επίδραση στη γεύση ή οσµή Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Sensory analysis - Part 2: Off-flavour (taint) ΕΛΟΤ EN 1247+A1 Μηχανήµατα χυτηρίου - Απαιτήσεις ασφάλειας για χοάνες, εξοπλισµό έγχυσης, φυγοκεντρικές µηχανές χύτευσης, µηχανές συνεχούς και µη συνεχούς ροής χύτευσης Foundry machinery - Safety requirements for ladles, pouring equipment, centrifugal casting machines, continuous and semi continuous casting machines ΕΛΟΤ EN 1429 E2 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός του υπολείµµατος σε κόσκινο των ασφαλτικών γαλακτωµάτων και προσδιορισµός της σταθερότητας κατά την αποθήκευση, µε κοσκίνιση Bitumen and bituminous binders - Determination of residue on sieving of bituminous emulsions, and determination of storage stability by sieving ΕΛΟΤ EN 1430 E2 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός της πολικότητας των σωµατιδίων σε ασφαλτικά γαλακτώµατα Bitumen and bituminous binders - Determination of particle polarity of bituminous emulsions ΕΛΟΤ EN 1493 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/27 Ανυψωτήρες οχηµάτων Vehicle lifts ΕΛΟΤ EN 1560 E2 Τεχνολογία χυτηρίων - Σύστηµα χαρακτηρισµού χυτοσιδήρου - Σύµβολα και αριθµοί υλικού Founding - Designation system for cast iron - Material symbols and material numbers ΕΛΟΤ EN Απαιτήσεις ασφάλειας για τράπεζες ανύψωσης - Μέρος 1: Τράπεζες ανύψωσης λειτουργούσες µέχρι δύο σταθερών επιπέδων Safety requirements for lifting tables - Part 1: Lifting tables serving up to two fixed landings ΕΛΟΤ EN 1676 E2 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - Χελώνες από κράµα αλουµινίου για επανάτηξη - Προδιαγραφές Aluminium and aluminium alloys - Alloyed ingots for remelting - Specifications (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 4

5 ΕΛΟΤ EN 1678+A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Μηχανές κοπής λαχανικών - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Vegetable cutting machines - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN 1706 E2 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - Χυτά τεµάχια - Χηµική σύσταση και µηχανικές ιδιότητες Aluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical composition and mechanical properties ΕΛΟΤ EN 1808+A1 Απαιτήσεις ασφαλείας σε αναρτώµενους εξοπλισµούς πρόσβασης - υπολογισµοί σχεδιασµού, κριτήρια σταθερότητας, κατασκευή - οκιµές Safety requirements on Suspended Access Equipment - Design calculations, stability criteria, construction - Tests ΕΛΟΤ EN 1808+A1 Απαιτήσεις ασφαλείας σε αναρτώµενους εξοπλισµούς πρόσβασης - υπολογισµοί σχεδιασµού, κριτήρια σταθερότητας, κατασκευή - οκιµές Safety requirements on Suspended Access Equipment - Design calculations, stability criteria, construction - Tests ΕΛΟΤ EN 1816 E2 Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Προδιαγραφή για οµογενή και ετερογενή λεία ελαστικά καλύµµατα δαπέδου µε αφρώδες υπόστρωµα Resilient floor coverings - Specification for homogeneous and heterogeneous smooth rubber floor coverings with foam backing ΕΛΟΤ EN 1817 E2 Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Προδιαγραφή για οµογενή και ετερογενή λεία ελαστικά καλύµµατα δαπέδου Resilient floor coverings - Specification for homogeneous and heterogeneous smooth rubber floor coverings ΕΛΟΤ EN 1864 E2 Σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας - Χώρος πηδαλουχίας - Απαιτήσεις σχετικές µε την εργονοµία και την ασφάλεια Inland navigation vessels - Wheelhouse - Ergonomic and safety requirements ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Αυτόµατοι τεµαχιστήρες - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Automatic dividers - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Ενδιάµεσα µηχανήµατα διόγκωσης - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Intermediate provers - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/20 Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας -Μέρος 7: ιατοµές αγωγών καπνού Smoke and heat control systems - Part 7: Smoke duct sections ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/20 Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 8: ιαφράγµατα έλέγχου καπνού Smoke and heat control systems - Part 8: Smoke control dampers ΕΛΟΤ EN E3 Χειροκίνητα τροχήλατα καθίσµατα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Manual wheelchairs - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN E2 Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Προδιαγραφές για οµογενή και ετερογενή ανάγλυφα ελαστικά καλύµµατα δαπέδου Resilient floor coverings - Specifications for homogeneous and heterogeneous relief rubber floor coverings ΕΛΟΤ EN A1 (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 5

6 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Μηχανές εκδοράς, αφαίρεσης δέρµατος και απονεύρωσης - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Derinding-, skinning- and membrane removal machines - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανές επεξεργασίας τροφίµων - Μηχανές πλήρωσης και βοηθητικές µηχανές - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Filling machines and auxiliary machines - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφιµών - Φυγοκεντρικές µηχανές επεξεργασίας εδώδιµων ελαίων και λίπων - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Centrifugal machines for processing edible oils and fats - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN E2 Τεχνολογία χυτηρίων - Χυτοσίδηροι ανθεκτικοί σε τριβή Founding - Abrasion resistant cast irons ΕΛΟΤ EN E2 Χαλκός και κράµατα χαλκού - Στρογγυλοί σωλήνες χαλκού άνευ ραφής για κλιµατισµό και ψύξη - Μέρος 1: Σωλήνες για δίκτυα σωληνώσεων Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration - Part 1: Tubes for piping systems ΕΛΟΤ EN E2 Χαλκός και κράµατα χαλκού - Στρογγυλοί σωλήνες χαλκού άνευ ραφής για κλιµατισµό και ψύξη - Μέρος 2: Σωλήνες για συσκευές Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration - Part 2: Tubes for equipment ΕΛΟΤ EN E2 Τρόφιµα - Προσδιορισµός βιταµίνης D µε υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης - Μέτρηση χοληκαλσιφερόλης (D3) και εργοκαλσιφερόλης (D2) Foodstuffs - Determination of vitamin D by high performance liquid chromatography - Measurement of cholecalciferol (D3) or ergocalciferol (D2) ΕΛΟΤ EN E2 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός της τάσης διαχωρισµού των ασφαλτικών γαλακτωµάτων Bitumen and bituminous binders - Determination of settling tendency of bituminous emulsions ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Εξαρτήµατα µηχανών κετέριγκ µε βοηθητική κίνηση - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Catering attachments for machines having an auxiliary drive hub - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Προπαρασκευαστές τροφίµων και αναµικτήρες - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Food processors and blenders - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Αναµικτήρες και αναδευτήρες χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Hand-held blenders and whisks - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Αναµίκτες µε πρόβολο - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Beam mixers - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 6

7 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Περιστροφικοί κοπτήρες λεκάνης - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Rotating bowl cutters - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN E2 Ασβεστούχα ή/και µαγνησιούχα βελτιωτικά εδάφους - Προσδιορισµός της κοκκοµετρικής κατανοµής µε υγρό και στεγνό κοσκίνισµα Liming materials - Determination of size distribution by dry and wet sieving ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Φορητές ή/και χειρήλατες µηχανές και συσκευές µε µηχανοκίνητα κοπτικά εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Portable and/or hand-guided machines and appliances with mechanically driven cutting tools - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A2 Μικροί αποστειρωτές ατµού Small steam sterilizers ΕΛΟΤ EN E2 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Ανάκτηση του συνδετικού από το ασφαλτικό γαλάκτωµα ή διάλυµα ή ρευστοποιηµένο ασφαλτικό συνδετικό - Μέρος 2: Σταθεροποίηση µετά από ανάκτηση µε εξάτµιση Bitumen and bituminous binders - Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders - Part 2: Stabilisation after recovery by evaporation ΕΛΟΤ EN E2 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε θραύση - Μέρος 2: Προσδιορισµός του χρόνου ανάµιξης των κατιοντικών ασφαλτικών γαλακτωµάτων µε λεπτόκοκκα αδρανή Bitumen and bituminous binders - Determination of breaking behaviour - Part 2: Determination of fines mixing time of cationic bituminous emulsions ΕΛΟΤ EN A1 Γεωργικά µηχανήµατα - Εξοπλισµός συγκοµιδής γεωµήλων - Ασφάλεια Agricultural machinery - Potato harvesting equipment - Safety ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Γραµµή - Ολισθητήρες και υποστηρίγµατα από ξύλο Railway applications - Track - Wood sleepers and bearers ΕΛΟΤ EN E2 Χαλκός και κράµατα χαλκού - Επικασσιτερωµένες ταινίες µε εµβάπτιση εν θερµώ Copper and copper alloys - Hot-dip tinned strip ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/20 Γερανοί - Ασφάλεια - Χειροκίνητοι γερανοί Cranes - Safety - Hand powered cranes [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - Προδιαγραφές για κατεργασµένα προϊόντα και χυτά για θαλάσσιες εφαρµογές (ναυπήγηση, θαλάσσιες και παράκτιες κατασκευές) Aluminium and aluminium alloys - Specifications for wrought and cast products for marine applications (shipbuilding, marine and offshore) ΕΛΟΤ EN Ε2 Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών - Προσοµοιωτής φθοράς Road marking materials - Wear simulator Turntable ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Αποφλοιωτές λαχανικών - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Vegetable peelers - Safety and hygiene requirements (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 7

8 ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - ιακόπτες και διασταυρώσεις - Μέρος 2: Απαιτήσεις για γεωµετρικό σχεδιασµό Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 2: Requirements for geometric design ΕΛΟΤ EN E2 Απαιτήσεις ασφάλειας για τροχιστικά εργαλεία µε διαµάντι ή νιτρίδιο του βορίου Safety requirements for superabrasive products ΕΛΟΤ EN E2 Πλαστικά - Προφίλ από µη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) για κτιριακές εφαρµογές - Μέρος 1: Χαρακτηρισµός προφίλ PVC-U Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications - Part 1: Designation of PVC-U profiles ΕΛΟΤ EN Πλαστικά - Προφίλ από µη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) για κτιριακές εφαρµογές - Μέρος 3: Χαρακτηρισµός προφίλ PVC-UE Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications - Part 3: Designation of PVC-UE profiles ΕΛΟΤ EN E2 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός της τάσης εφίδρωσης των ασφάλτων Bitumen and bituminous binders - Determination of staining tendency of bitumen ΕΛΟΤ EN E2 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός του δυναµικού ιξώδους ασφαλτικών συνδετικών µε χρήση περιστροφικού ιξωδοµέτρου Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of bituminous binder using a rotating spindle apparatus ΕΛΟΤ EN E2 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός της απώλειας µάζας των βιοµηχανικών ασφαλτικών κατόπιν θέρµανσης Bitumen and bituminous binders - Determination of the loss in mass after heating of industrial bitumen ΕΛΟΤ EN E2 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο προδιαγραφών των σκληρών βιοµηχανικών ασφαλτικών Bitumen and bituminous binders - Framework for specification of hard industrial bitumens ΕΛΟΤ EN E2 Συντήρηση - Ορολογία συντήρησης Maintenance - Maintenance terminology ΕΛΟΤ EN E2 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών απόσταξης κλασµάτων και διαλύµατα ασφαλτικών συνδετικών µε ορυκτά διαλύµατα Bitumen and bituminous binders - Determination of the distillation characteristics of cut-back and fluxed bituminous binders made with mineral fluxes ΕΛΟΤ EN E2 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός της ελαστικής ανάκτησης της τροποποιηµένης ασφάλτου Bitumen and bituminous binders - Determination of the elastic recovery of modified bitumen ΕΛΟΤ EN E2 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός της σταθερότητας στην αποθήκευση της τροποποιηµένης ασφάλτου Bitumen and bituminous binders - Determination of storage stability of modified bitumen ΕΛΟΤ EN E2 (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 8

9 οκιµές συγκολλητικών για επικαλύψεις δαπέδων - Προσδιορισµός της ηλεκτρικής αντίστασης συγκολλητικών ταινιών και συνθέτων Test of adhesives for floor covering - Determination of the electrical resistance of adhesive films and composites ΕΛΟΤ EN E2 Συντήρηση - Τεκµηρίωση συντήρησης Maintenance - Documentation for maintenance ΕΛΟΤ EN /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/20 Βιοµηχανικές µεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 2: Υλικά Metallic industrial piping - Part 2: Materials ΕΛΟΤ EN /A2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/20 Βιοµηχανικές µεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 2: Υλικά Metallic industrial piping - Part 2: Materials ΕΛΟΤ EN /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/20 Βιοµηχανικές µεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 5: Ελεγχος και δοκιµές Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/20 Βιοµηχανικές µεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 8: Πρόσθετες απαιτήσεις για σωληνώσεις αλουµινίου και κράµατα σωληνώσεων αλουµινίου Metallic industrial piping - Part 8: Additional requirements for aluminium and aluminium alloy piping ΕΛΟΤ EN E2 Επικαλυµµένα µεταλλικά ελάσµατα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1: Πάχος επικάλυψης Coil coated metals - Test methods - Part 1: Film thickness ΕΛΟΤ EN E2 Επικαλυµµένα µεταλλικά ελάσµατα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 10: Αντοχή στο φθορίζον υπεριώδες φως και στη συµπύκνωση ύδατος Coil coated metals - Test methods - Part 10: Resistance to fluorescent UV radiation and water condensation ΕΛΟΤ EN E2 Επικαλυµµένα µεταλλικά ελάσµατα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 21: Εκτίµηση της έκθεσης δοκιµίων σε εξωτερικό περιβάλλον Coil coated metals - Test methods - Part 21: Evaluation of outdoor exposed panels ΕΛΟΤ EN E2 Επικαλυµµένα µεταλλικά ελάσµατα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 22: Χρωµατική διαφορά - Οπτική σύγκριση Coil coated metals - Test methods - Part 22: Colour difference - Visual comparison ΕΛΟΤ EN Επικαλυµµένα µεταλλικά ελάσµατα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 27: Αντοχή στη διάβρωση υπό υγρό κατάπλασµα (δοκιµή καταπλάσµατος) Coil coated metals - Test methods - Part 27: Resistance to humid poultice (Cataplasm test) ΕΛΟΤ EN Επικαλυµµένα µεταλλικά ελάσµατα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 29: Αντοχή στην περιβαλλοντική ρύπανση Coil coated metals - Test methods - Part 29: Resistance to environmental soiling (Dirt pick-up and striping) ΕΛΟΤ EN E2 Επικαλυµµένα µεταλλικά ελάσµατα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 8: Αντοχή σε αλατονέφωση Coil coated metals - Test methods - Part 8: Resistance to salt spray (fog) ΕΛΟΤ EN A2 ασοκοµικά µηχανήµατα - Μηχανές τεµαχισµού ξύλου - Ασφάλεια Forestry machinery - Wood chippers - Safety (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 9

10 [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Μηχανές έγχυσης άλµης - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Curing injection machines - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN E2 Μη καταστροφικοί έλεγχοι - οκιµές ακουστικής εκποµπής - Γενικές αρχές Non-destructive testing - Acoustic emission testing - General principles ΕΛΟΤ EN E2 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός των ιδιοτήτων εφελκυσµού των ασφαλτικών συνδετικών µε τη µέθοδο δοκιµής εφελκυσµού Bitumen and bituminous binders - Determination of the tensile properties of bituminous binders by the tensile test method ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Ξηραντήρες σαλατών - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Salad dryers - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN Χηµικά απολυµαντικά και αντισηπτικά - Ποσοτική δοκιµή εναιωρήµατος για την αξιολόγηση της βακτηριοκτόνου δράσης έναντι της Legionella των χηµικών απολυµαντικών για συστήµατα νερού - Μέθοδος δοκιµής και απαιτήσεις (φάση 2, βήµα 1) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity against Legionella of chemical disinfectants for aqueous systems - Test method and requirements (phase 2, step 1) ΕΛΟΤ EN E2 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Απεικόνιση της διασποράς του πολυµερούς σε άσφαλτο τροποποιηµένη µε πολυµερές Bitumen and bituminous binders - Visualisation of polymer dispersion in polymer modified bitumen ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/27 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σιδηροτροχιά - Μέρος 1: Σιδηροτροχιές Vignole σιδηροδρόµου µάζας 46 kg/m και πάνω Railway applications - Track - Rail - Part 1: Vignole railway rails 46 kg/m and above ΕΛΟΤ EN A1 Ασφάλεια µηχανών - Απαιτήσεις ασφάλειας για διαµόρφωση σωλήνων και ελάστρων και εξοπλισµός τελικής επεξεργασίας Safety of machinery - Safety requirements for tube forming and rolling mills and their finishing line equipment ΕΛΟΤ EN Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός του δυναµικού ιξώδους τροποποιηµένης ασφάλτου µε τη µέθοδο κώνου και πλάκας Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of modified bitumen by cone and plate method ΕΛΟΤ EN Συµπιεστές και µονάδες συµπύκνωσης για ψύξη - οκιµές απόδοσης και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 2 : Μονάδες συµπύκνωσης Compressors and condensing units for refrigeration - Performance testing and test methods - Part 2: Condensing units ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Μηχανές κοπής κοτολετών - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Chop cutting machines - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Μηχανές κοπής σε κύβους - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Cubes cutting machinery - Safety and hygiene requirements (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 10

11 ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Συρραπτικές µηχανές - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Clipping machines - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Καζάνια µε µηχανοκίνητο αναδευτήρα ή/και αναµικτήρα - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Cooking kettles equipped with powered stirrer and/or mixer - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Φετοκόπτες ψωµιού - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Bread slicers - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/23 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Απαιτήσεις ασφάλειας για φορητές µηχανές και οχήµατα µεταφοράς εξοπλισµού για κατασκευή και συντήρηση Railway applications - Track - Safety requirements for portable machines and trolleys for construction and maintenance [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN A1 Συγκολλητικά - Βραχύχρονη µέθοδος για την µέτρηση των ιδιοτήτων εκποµπής για συγκολλητικά µε χαµηλή περιεκτικότητα σε διαλύτη ή συγκολλητικά χωρίς διαλύτη µετά την εφαρµογή - Μέρος 3: Προσδιορισµός των πτητικών αλδεϋδών Adhesives - Short term method for measuring the emission properties of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 3: Determination of volatile aldehydes ΕΛΟΤ EN A1 Συγκολλητικά - Βραχύχρονη µέθοδος για την µέτρηση των ιδιοτήτων εκποµπής για συγκολλητικά µε χαµηλή περιεκτικότητα σε διαλύτη ή συγκολλητικά χωρίς διαλύτη µετά την εφαρµογή - Μέρος 3: Προσδιορισµός των πτητικών διισοκυανικών Adhesives - Short term method for measuring the emission properties of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 4: Determination of volatile diisocyanates ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/27 Σιδηροδροµικές εφαρµογές-σιδηροτροχιές - Μηχανές κατασκευών και συντήρησης προσδεµένες επί των τροχιών - Μέρος 1: Τεχνικές απαιτήσεις για την κίνηση Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 1: Technical requirements for running ΕΛΟΤ EN E2 Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Προδιαγραφή για πάνελς δαπέδων κολυµβητών Resilient floor coverings - Specification for floor panels for loose laying ΕΛΟΤ EN E2 Τρόφιµα - Προσδιορισµός οχρατοξίνης Α σε κριθάρι και καβουρδισµένο καφέ - Μέθοδος HPLC µε καθαρισµό σε στήλη ανοσοσυγγένειας Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in barley and roasted coffee - HPLC method with immunoaffinity column clean-up ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Όροι, ορισµοί και συντοµογραφίες Advanced technical ceramics - Terms, definitions and abbreviations ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/25 Εξοπλισµός υπό πίεση για συστήµατα ψύξης και αντλίες θερµότητας - Μέρος 1: οχεία - Γενικές απαιτήσεις Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 1: Vessels - General requirements [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/25 Εξοπλισµός υπό πίεση για συστήµατα ψύξης και αντλίες θερµότητας - Μέρος 2: Σωληνώσεις - Γενικές απαιτήσεις Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 2: Piping - General requirements [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 11

12 ΕΛΟΤ EN E2 Συγκολλητικά για δέρµα και υλικά υποδηµάτων - Προετοιµασία συγκολληµένων δοκιµίων µέσω διαδικασιών έγχυσης Adhesives for leather and footwear materials - Preparation of bonded test pieces by moulding-on processes ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μέθοδοι δοκιµής για τον προσδιορισµό της αντοχής στη θραύση των µονολιθικών κεραµικών - Μέρος 3: Μέθοδος δοκιµίου µε εγκοπή σε σχήµα V (µέθοδος CNB) Advanced technical ceramics - Test methods for determination of fracture toughness of monolithic ceramics - Part 3: Chevron notched beam (CNB) method ΕΛΟΤ EN Λειτουργίες ελέγχου σε ηλεκτρονικά συστήµατα για καυστήρες και συσκευές καύσης αερίου - Μέθοδοι για την ταξινόµηση και αξιολόγηση Control functions in electronic systems for gas burners and gas burning appliances - Methods for classification and assessment ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/27 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - ισκόφρενα για σιδηροδροµικό τροχαίο υλικό - Μέρος 2: ίσκος πέδης προσαρµοσµένος στον τροχό, διαστάσεις και απαιτήσεις ποιότητας Railway applications - Brake discs for railway rolling stock - Part 2: Brake discs mounted onto the wheel, dimensions and quality requirements ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Φετοκόπτες µπακετών - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Baguette slicers - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 Ασφάλεια µηχανών - Απαιτήσεις ασφάλειας για πρέσες εξώθησης χάλυβα και µη σιδηρούχων µετάλλων Safety of machinery - Safety requirements for extrusion presses for steel and non-ferrous metals ΕΛΟΤ EN A1 Ασφάλεια µηχανών - Απαιτήσεις ασφάλειας για υδραυλικές πρέσσες θερµής κατεργασίας ανοικτής µήτρας για σφυρηλασία χαλύβων και µη σιδηρούχων υλικών Safety of machinery - Safety requirements for hydraulically powered open die hot forging presses for the forging of steel and non-ferrous metals ΕΛΟΤ EN A1 Ασφάλεια µηχανών - Απαιτήσεις ασφάλειας για µηχανές και εξοπλισµό για την παραγωγή χάλυβα µε φούρνο ηλεκτρικού τόξου Safety of machinery - Safety requirements for machinery and equipment for production of steel by electric arc furnaces ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/27 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Αργιλλοθερµική συγκόλληση σιδηροτροχιών - Μέρος 1: Έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 1: Approval of welding processes ΕΛΟΤ EN A1 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Έλεγχος της εργοστασιακής παραγωγής ασφαλτικών γαλακτωµάτων, ρευστοποιηµένης και ρευστής ασφάλτου Bitumen and bituminous binders - Bituminous emulsions, fluxed and cut-back bitumen factory production control ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε υγρασία - Μέθοδος ξήρανσης σε κλίβανο - Μέρος 2: Ολική υγρασία - Απλοποιηµένη µέθοδος Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method - Part 2: Total moisture - Simplified method ΕΛΟΤ EN Συστήµατα οργανικών βαφών και άλλων επικαλύψεων για την προστασία εξοπλισµών και εγκαταστάσεων από διάβρωση δραστικών µέσων - Μέρος 6: Συνδυασµένες επικαλύψεις µε στρώσεις από πλακίδια και τούβλα (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 12

13 Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media - Part 6: Combined linings with tile and brick layers ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε βισµούθιο - Μέρος 2: Μέθοδος φασµατοµετρίας ατοµικής απορρόφησης σε φλόγα (FAAS) Copper and copper alloys - Determination of bismuth content - Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Πλυντήριο σκευών µε ταινιόδροµο - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Dishwashing machines with conveyor - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - Προσδιορισµός της φαινόµενης πυκνότητας Solid biofuels - Determination of bulk density ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε νικέλιο - Μέρος 3: Μέθοδος φασµατοµετρίας ατοµικής απορρόφησης σε φλόγα (FAAS) Copper and copper alloys - Determination of nickel content - Part 3: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε µαγνήσιο - Μέθοδος φασµατοµετρίας ατοµικής απορρόφησης σε φλόγα (FAAS) Copper and copper alloys - Determination of magnesium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) ΕΛΟΤ EN Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Μηχανές κατασκευής τσαντών και σάκων - Απαιτήσεις ασφάλειας Plastics and rubber machines - Film converting machines for bags and sacks - Safety requirements ΕΛΟΤ EN A1 Σκευοθέτηση και εναπόθεση σε ράφι, ιµάντες µεταφοράς και ανελκυστήρες για αποθήκευση µέσω κινητής µηχανοκίνητης λειτουργίας - Απαιτήσεις ασφάλειας Power-operated mobile racking and shelving, carousels and storage lifts - Safety requirements ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - Προσδιορισµός της φαινόµενης πυκνότητας Solid biofuels - Determination of bulk density ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - Μέθοδοι προσδιορισµού της περιεκτικότητας σε υδατοδιαλυτά χλωριούχα, νάτριο και κάλιο Solid biofuels - Determination of the water soluble chloride, sodium and potassium content ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός χειµερινής συντήρησης - Ορολογία - Όροι για τη χειµερινή συντήρηση Winter maintenance equipment - Terminology - Terms for winter maintenance ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - Προσδιορισµός της κοκκοµετρίας - Μέρος 1: Μέθοδος ταλαντευόµενου κόσκινου µε ανοίγµατα των 3,15 mm και άνω Solid biofuels - Determination of particle size distribution - Part 1: Oscillating screen method using sieve apertures of 1 mm and above ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - Προσδιορισµός της κοκκοµετρίας - Μέρος 2: Μέθοδος δονούµενου κόσκινου µε ανοίγµατα των 3, 15 mm και κάτω Solid biofuels - Determination of particle size distribution - Part 2: Vibrating screen method using sieve apertures of 3, 15 mm and below (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 13

14 ΕΛΟΤ EN Καταιωνιστήρες ασφάλειας - Μέρος 3: Καταιωνιστήρες σώµατος µη προσαρτόµενοι στο δίκτυο νερού Emergency safety showers - Part 3: Non plumbed-in body showers [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN Καταιωνιστήρες ασφάλειας - Μέρος 4: Πλυντρίδα µατιών µη προσαρτόµενες στο δίκτυο νερού Emergency safety showers - Part 4: Non plumbed-in eyewash units [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα -Προσδιορισµός της µηχανικής ανθεκτικότητας των κόκκων και µπρικετών - Μέρος 1: Κόκκοι Solid biofuels - Determination of mechanical durability of pellets and briquettes - Part 1: Pellets ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - Μέθοδοι προσδιορισµού της µηχανικής ανθεκτικότητας των πέλετς και µπρικετών - Μέρος 2: Μπρικέττες Solid biofuels - Determination of mechanical durability of pellets and briquettes - Part 2: Briquettes ΕΛΟΤ EN Σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας - Αλυσίδα άγκυρας χωρίς πείρους - Εξοπλισµός άγκυρας Inland navigation vessels - Studless anchor chain - Anchor equipment ΕΛΟΤ EN Σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας - Εξοπλισµός για οδήγηση σχοινιών - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις Inland navigation vessels - Equipment for rope leading - Part 1: General requirements ΕΛΟΤ EN Σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας - Εξοπλισµός για οδήγηση σχοινιών - Μέρος 2: Κύλινδρος οδηγών Inland navigation vessels - Equipment for rope leading - Part 2: Fairlead ΕΛΟΤ EN Σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας - Εξοπλισµός για οδήγηση σχοινιών - Μέρος 4: Μολυβδόσχοινα Inland navigation vessels - Equipment for rope leading - Part 4: Rope lead ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - Προσδιορισµός των κύριων στοιχείων - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na και Ti Solid biofuels - Determination of major elements - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na and Ti ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - Μετατροπή από µία βάση στην άλλη των αναλυτικών αποτελεσµάτων Solid biofuels - Conversion of analytical results from one basis to another ΕΛΟΤ EN Ψεκασµός εν θερµώ - Εξαρτήµατα για επικαλύψεις ψεκασµού εν θερµώ - Τεχνικοί όροι προµήθειας Thermal spraying - Components with thermally sprayed coatings - Technical supply conditions ΕΛΟΤ EN Συστήµατα θέρµανσης σε κτίρια - Μέθοδος υπολογισµού απαιτήσεων συστήµατος ενέργειας και απόδοσοη συστήµατος - Μέρος 4-8: Συστήµατα παραγωγής θέρµανσης χώρου, συστήµατα θέρµανσης µε αέρα και υπερυψωµένα ακτινοβόλα συστήµατα θέρµανσης Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-8: Space heating generation systems, air heating and overhead radiant heating systems ΕΛΟΤ EN Ψεκασµός εν θερµώ - Απαιτήσεις ασφάλειας σχετικές µε τον εξοπλισµό ψεκασµού εν θερµώ - Μέρος 2: Μονάδες ελέγχου αερίου Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 2: Gas control units (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 14

15 ΕΛΟΤ EN Ψεκασµός εν θερµώ - Προσδιορισµός της αντίστασης διατµητικού φορτίου σε επικαλύψεις ψεκασµού εν θερµώ Thermal spraying - Determination of shear load resistance of thermally sprayed coatings ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μηχανικές ιδιότητες κεραµικών ινών σε υψηλή θερµοκρασία σε µη επιδραστικό περιβάλλον - Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε ερπυσµό µε τη µέθοδο ψυχρού άκρου Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic fibres at high temperature in a non-reactive environment - Determination of creep behaviour by the cold end method ΕΛΟΤ EN A1 Συγκολλητικά για φέρουσες ξύλινες κατασκευές πλην φαινολικών και αµινοπλαστικών - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 3: οκιµή παραµόρφωσης ερπυσµού σε κυκλικές κλιµατικές συνθήκες µε δοκίµια υπό διατµητική καµπτική καταπόνηση Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic - Test methods - Part 3: Creep deformation test at cyclic climate conditions with specimens loaded in bending shear ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός χειµερινής συντήρησης οδών - Σύστηµα παροχής ισχύος και σχετικές διατάξεις ελέγχου - Απαιτήσεις απόδοσης και εναλλακτικότητας Winter and road service area maintenance equipments - Power system and related controls - Interchangeability and performance requirements ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός συντήρησης οδών - Μέρος 2: Αξιολόγηση της απόδοσης Road service area maintenance equipment - Part 2: Performance assessment ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός χειµερινής συντήρησης - Συστήµατα µετεωρολογικής πληροφορίας οδών - Μέρος 2 : Μετεωρολογία οδών - Συνιστώµενες παρατηρήσεις και πρόβλεψη καιρού Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 2: Road weather - Recommended observation and forecast ΕΛΟΤ EN Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά εξαρτήµατα και οι συνδέσεις τους - Εξωτερικές επικαλύψεις για σωλήνες από τσιµεντούχο κονίαµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Ductile iron pipes, fittings and accessories - External cement mortar coating for pipes - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Χωµατουργικά µηχανήµατα - Απαιτήσεις σχεδιασµού για την κυκλοφορία στους δρόµους Earth-moving machinery - Design requirements for circulation on the road ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Φασµατοµετρία οπτικής εκποµπής επαγωγικώς συζευγµένου πλάσµατος Copper and copper alloys - Inductively coupled plasma optical emission spectrometry ΕΛΟΤ EN A1 Υφάσµατα επικαλυµµένα µε ελαστικό ή πλαστικό - Ασφάλεια προσωρινών κατασκευών (τέντες) - Προσδιορισµός επικαλυµµένων υφασµάτων για τέντες και συναφείς κατασκευές Rubber or plastic coated fabrics - Safety of temporary structures (tents) - Specification for coated fabrics intended for tents and related structures ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε µόλυβδο - Φασµατοµετρική µέθοδος ατοµικής απορρόφησης σε φλόγα (FAAS) Copper and copper alloys - Determination of lead content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) ΕΛΟΤ EN Σωλήνες τηλεθέρµανσης - Συστήµατα προµονωµένων εύκαµπτων σωλήνων - Μέρος 2: Πλαστικοί σωλήνες παροχής υπηρεσιών µε συνδέση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 2: Bonded plastic service pipes - Requirements and test methods (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 15

16 ΕΛΟΤ EN Σωλήνες τηλεθέρµανσης - Συστήµατα προµονωµένων εύκαµπτων σωλήνων - Μέρος 3 : Σύστηµα πλαστικών σωλήνων παροχής υπηρεσιών χωρίς σύνδεση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 3: Non bonded system with plastic service pipes; requirements and test methods ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/27 Απαιτήσεις για χρήση ταινιοδρόµων για χειµερινά αθλήµατα ή για σκοπούς αναψυχής Safety for conveyor belts for winter sport or leisure use ΕΛΟΤ EN Πλαστικά - Θερµοπλαστικοί περιέκτες για µονωτικά προϊόντα κατασκευών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Plastics - Thermoplastic jackets for insulation products for building equipment and industrial installations - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Υαλοποιούµενα σµάλτα - Επισµαλτωµένοι φλαντζωτοί χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήµατα - Απαιτήσεις ποιότητας Vitreous and porcelain enamels - Glass lined flanged steel pipes and flanged steel fittings - Quality requirements ΕΛΟΤ EN Βιοµηχανικές βαλβίδες - Χειριστήρια ελέγχου - Μέρος 1 : Ορολογία και ορισµοί Industrial valves - Actuators - Part 1: Terminology and definitions ΕΛΟΤ EN Βιοµηχανικές βαλβίδες - Χειριστήρια ελέγχου - Μέρος 2: Ηλεκτρικά χειριστήρια ελέγχου για βιοµηχανικές βαλβίδες - Βασικές απαιτήσεις Industrial valves - Actuators - Part 2: Electric actuators for industrial valves - Basic requirements ΕΛΟΤ EN Βιοµηχανικές βαλβίδες - Χειριστήρια ελέγχου - Μέρος 3: Χειριστήρια ελέγχου πνευµατικής λειτουργίας µερικής στρέψης για βιοµηχανικές βαλβίδες - Βασικές απαιτήσεις Industrial valves - Actuators - Part 3: Pneumatic part-turn actuators for industrial valves - Basic requirements ΕΛΟΤ EN Βιοµηχανικές βαλβίδες - Χειριστήρια ελέγχου - Μέρος 4: Υδραυλικά χειριστήρια ελέγχου µερικής στρέψης για βιοµηχανικές βαλβίδες - Βασικές απαιτήσεις Industrial valves - Actuators - Part 4: Hydraulic part-turn actuators for industrial valves - Basic requirements ΕΛΟΤ EN Αερισµός κτιρίων - ιάχυση αέρα - Μετρήσεις στην καταλαµβανόµενη ζώνη δωµατίων µε κλιµατισµό/αερισµό για την εκτίµηση θερµοκρασιακών και ακουστικών συνθηκών Ventilation for buildings - Air diffusion - Measurements in the occupied zone of air-conditioned/ventilated rooms to evaluate thermal and acoustic conditions ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/27 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Συστήµατα πέδησης τραίνων υψηλής ταχύτητας - Μέρος 1: Απαιτήσεις και ορισµοί Railway applications - Braking systems of high speed trains - Part 1: Requirements and definitions ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/27 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Συστήµατα πέδησης τραίνων υψηλής ταχύτητας - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιµών Railway applications - Braking systems of high speed trains - Part 2: Test methods ΕΛΟΤ EN Προδιαµορφωµένα θρεπτικά υλικά - Προσδιορισµός µήκους, πλάτους, ύψους, όγκου και φαινόµενης πυκνότητας Pre-shaped growing media - Determination of length, width, height, volume and bulk density ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 16

17 Υαλοποιούµενα σµάλτα - Προσδιορισµός της επιφανειακής σκληρότητας σύµφωνα µε την κλίµακα Mohs Vitreous and porcelain enamels - Determination of surface scratch hardness according to the Mohs scale ΕΛΟΤ EN Βιοµηχανικές εφαρµογές επικάλυψης µε οργανικές κόνεις εν θερµώ γαλβανισµένων ή λεπτοεπιψευδαργυρωµένων χαλύβδινων αντικειµένων (διπλά συστήµατα) - Προδιαγραφές, συστάσεις και οδηγίες Industrial application of powder organic coatings to hot dip galvanized or sherardized steel articles [duplex systems] - Specifications, recommendations and guidelines ΕΛΟΤ EN Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Μηχανές επεξεργασίας νωπής και γεµιστής πάστας (ταλιατέλλες, κανελλόνια, ραβιόλια, τορτελλίνια, ορεκιέττες και νιόκκι) - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Machines for processing fresh and filled pasta (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette and gnocchi) - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN Ζωοτροφές - Προσδιορισµός του µαντουραµισινικού αµµωνίου µε HPLC αντίστροφης φάσης µε παραγωγοποίηση µετά τη στήλη Animal feeding stuffs - Determination of maduramicin-ammonium by reversed-phase HPLC using post-column derivatisation ΕΛΟΤ EN Ζωοτροφές - Προσδιορισµός της νικαρµπαζίνης - Μέθοδος υγρής χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης Animal feeding stuffs - Determination of nicarbazin - High-performance liquid chromatographic method ΕΛΟΤ EN Ζωοτροφές - Αποµόνωση και απαρίθµηση του presumptive Bacillus spp. Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of presumptive Bacillus spp. ΕΛΟΤ EN Ζωοτροφές - Αποµόνωση και απαρίθµηση του Bifidobacterium spp. Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of Bifidobacterium spp. ΕΛΟΤ EN Ζωοτροφές - Αποµόνωση και απαρίθµηση του Pediococcus spp. Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of Pediococcus spp. ΕΛΟΤ EN Ζωοτροφές - Αποµόνωση και απαρίθµηση του Lactobacillus spp. Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of Lactobacillus spp. ΕΛΟΤ EN Ζωοτροφές - Αποµόνωση και απαρίθµηση του Enterococcus (E. faecium) spp. Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of Enterococcus (E. faecium) spp. ΕΛΟΤ EN Ζωοτροφές - Αποµόνωση και απαρίθµηση των προβιοτικών στελεχών ζύµης (saccharomyces cerevisiae) Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of yeast probiotic strains (saccharomyces cerevisiae) ΕΛΟΤ EN Τρόφιµα - Προσδιορισµός της δεσοξυνιβαλενόλης σε ζωοτροφές - Μέθοδος HPLC µε καθαρισµό σε στήλη ανοσοσυγγένειας Foodstuffs - Determination of Deoxynivalenol in animal feed - HPLC method with immunoaffinity column clean-up ΕΛΟΤ EN Ζωοτροφές - Προσδιορισµός της ζεαραλενόνης - Μέθοδος υγρής χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης µε ανίχνευση φθορισµού και καθαρισµό µε στήλη ανοσοσυγγένειας Animal feeding stuffs - Determination of zearalenone in animal feed - High performance liquid chromatographic method with fluorescence detection and immunoaffinity column clean-up (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 17

18 ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/27 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Πέδηση - Στατική δοκιµή πέδησης Railway applications - Braking - Static brake testing ΕΛΟΤ EN Καλύµµατα δαπέδου από ύφασµα - Ταξινόµηση βοµηχανικών ταπήτων χωρίς πέλος Textile floor coverings - Classification of machine-made rugs and runners without pile ΕΛΟΤ EN Υαλοποιούµενα σµάλτα - Ορολογία Vitreous and porcelain enamels - Terminology ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN Πλαστικά - Μεµβράνες και φύλλα από πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-P) για εσωτερικές πισίνες - Μέρος 1: Οµοιογενείς µεµβράνες ονοµαστικής διαµέτρου µεγαλύτερης ή ίσης των 0,75 mm Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) membranes for inground swimming pools - Part 1: Homogenous membranes of nominal thickness equal to or greater than 0,75 mm ΕΛΟΤ EN Πλαστικά - Μεµβράνες και φύλλα από πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-P) για εσωτερικές πισίνες - Μέρος 2: Ενισχυµένες µεµβράνες ονοµαστικής διαµέτρου µεγαλύτερης ή ίσης των 0,75 mm Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) membranes for inground swimming pools - Part 2: Reinforced membranes of nominal thickness equal to or greater than 1,5 mm ΕΛΟΤ EN Αιθανόλη ως συστατικό της βενζίνης - Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε φωσφόρο, χαλκό και θείο - Άµεση µέθοδος µε φασµατοµετρία οπτικής εκποµπής επαγωγικώς συζευγµένου πλάσµατος(icp-oes) Ethanol as a blending component for petrol - Determination of phosphorus, copper and sulfur content - Direct method by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) ΕΛΟΤ EN Χαρτί και χαρτόνι - Προσδιορισµός της κυτταροτοξικότητας στα υδατικά εκχυλίσµατα Paper and board - Determination of the cytotoxicity of aqueous extracts ΕΛΟΤ EN Πλαστικά - Θερµοπλαστικά ηµιέτοιµα προϊόντα για µηχανουργική επεξεργασία - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Plastics - Thermoplastic semi-finished products for machining - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Συγκολλητικά - Προσδιορισµός της ροπής στρέψης αναερόβιων συγκολλητικών πάνω σε σπειρωτοµηµένους συνδέσµους (ISO 10964:1993 τροποποιηµένο) Adhesives - Determination of torque strength of anaerobic adhesives on threaded fasteners (ISO 10964:1993 modified) ΕΛΟΤ EN Συγκολλητικά - Προσδιορισµός της αντοχής σε εφελκυσµό των συνδέσεων κατά µέτωπο (ISO 6922:1987 τροποποιηµένο) Adhesives - Determination of tensile strength of butt joints (ISO 6922:1987 modified) ΕΛΟΤ EN Τρόφιµα - Προσδιορισµός της πατουλίνης σε χυµούς φρούτων και πολτούς φρούτων για µικρά παιδιά - Μέθοδος HPLC µε καθαρισµό σε διαχωρισµό υγρού/υγρού και εκχύλιση στερεάς φάσης και ανίχνευση UV Foodstuffs - Determination of patulin in fruit juice and fruit based purιe for infants and young children - HPLC method with liquid/liquid partition cleanup and solid phase extraction and UV detection ΕΛΟΤ EN Τρόφιµα - Προσδιορισµός της δεοξυνιβαλενόλη σε δηµητριακά, προϊόντα δηµητριακών και τρόφιµα µε βάση δηµητριακά για νήπια και µικρά παιδιά - Μέθοδος HPLC µε καθαρισµό σε στήλη ανοσοσυγγένειας και ανίχνευση UV Foodstuffs - Determination of deoxynivalenol in cereals, cereal products and cereal based foods for infants and young children - HPLC method with immunoaffinity column cleanup and UV detection (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 18

19 ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός χειµερινής συντήρησης - Μηχανήµατα αποχιονισµού µε µηχανισµούς περιστροφής - Προδιαγραφή και ικανότητα καθαρισµού Winter maintenance equipment - Snow removal machines with rotating tools - Specification and clearing capacity ΕΛΟΤ EN Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισµός - Μη εναλλάξιµοι σύνδεσµοι χαµηλής πίεσης µε κοχλιωτό σπείρωµα (NIST) για ιατρικά αέρια Anaesthetic and respiratory equipment - Non-interchangeable screw-threaded (NIST) low-pressure connectors for medical gases ΕΛΟΤ EN Τρόφιµα - Ταυτόχρονος προσδιορισµός των εννέα γλυκαντικών µε HPLC και ανίχνευση σκέδασης φωτός Foodstuffs - Simultaneous determination of nine sweeteners by high performance liquid chromatography and evaporative light scattering detection ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε άργυρο - Μέθοδος φασµατοµετρίας ατοµικής απορρόφησης σε φλόγα (FAAS) Copper and copper alloys - Determination of silver content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε τελλούριο - Μέρος 2: Μέση περιεκτικότητα - Φασµατοµετρική µέθοδος ατοµικής απορρόφησης σε φλόγα (FAAS) Copper and copper alloys - Determination of tellurium content - Part 2: Medium tellurium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) ΕΛΟΤ EN Λιπάσµατα - Προσδιορισµός της λεπτότητας αλέσµατος (ξηρά διαδικασία) Fertilizers - Determination of the fineness of grinding (dry procedure) ΕΛΟΤ EN Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Ελαστικότητα ινών - Μέθοδοι δοκιµής Fibres - Elasticity of fibres - Test methods ΕΛΟΤ EN Καύσιµα αυτοκινήτων - Αιθανόλη ως συσταστικό µίγµατος και αιθανόλη (Ε85) - Προσδιορισµός της ηλεκτρικής αγωγιµότητας Automotive fuels - Ethanol blending component and ethanol (E85) automotive fuel - Determination of electrical conductivity ΕΛΟΤ EN Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε νικέλιο και βανάδιο - Φασµατοµετρική µέθοδος οπτικής εκποµπής επαγωγικώς συζευγµένου πλάσµατος Liquid petroleum products - Determination of nickel and vanadium content - Inductively coupled plasma optical emission spectrometry method (ICP OES) ΕΛΟΤ EN Λιπάσµατα - Προσδιορισµός N-(1,2-δικαρβοξυαιθυλ)-D,L-ασπαρτικού οξέος (Ιµινοδιηλεκτρικό οξύ, IDHA) µε υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) Fertilizers - Determination of N-(1,2-dicarboxyethyl)-D,L-aspartic acid (Iminodisuccinic acid, IDHA) using highperformance liquid chromatography (HPLC) ΕΛΟΤ EN Λιπάσµατα - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε θρεπτικά ιχνοστοιχεία υπό µορφή συµπλόκου και του κλάσµατος των θρεπτικών ιχνοστοιχείων που βρίσκεται υπό τη µορφή συµπλόκου Fertilizers - Determination of the complexed micro-nutrient content and of the complexed fraction of micro-nutrients ΕΛΟΤ EN Υφάσµατα επικαλυµµένα µε ελαστικό ή πλαστικό - Μηχανικές ιδιότητες - Προσδιορισµός της επιµήκυνσης υπό φορτίο και της παραµένουσας παραµόρφωσης (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 19

20 Rubber or plastic coated fabrics - Mechanical properties - Determination of the elongation under load and the residual deformation ΕΛΟΤ EN οκιµές πρώτων υλών και βασικών κεραµικών υλικών - Άµεσος προσδιορισµός του κλάσµατος µάζης προσµείξεων σε κόνεις και κόκκους καρβιδίων πυριτίου µε OES και διέγερση τόξου DC Testing of ceramic raw and basic materials - Direct determination of mass fractions of impurities in powders and granules of silicon carbide by OES by DC arc excitation ΕΛΟΤ EN Άµεσος προσδιορισµός του κλάσµατος µάζης προσµείξεων σε κόνεις και κόκκους καρβιδίων πυριτίου µε φασµατοµετρία οπτικής εκποµπής επαγωγικώς συζευγµένου πλάσµατος (ICP OES) και ηλεκτροθερµική ατµοποίηση (ETV) Testing of ceramic and basic materials - Direct determination of mass fractions of impurities in powders and granules of silicon carbide by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) with electrothermal vaporisation (ETV) ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/27 Τετράτροχες µηχανές (ATVs) - Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής All terrain vehicles (ATVs - Quads) - Safety requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Συστήµατα εντός κτιρίων - Συναρµολόγηση και στερέωση των συστατικών µερών της συσκευής δοκιµής θερµικής προσβολής από µία πηγή καύσης Plastics piping systems - Systems within the building structure - Mounting and fixing of components in the test apparatus to thermal attack by a single burning item ΕΛΟΤ EN Μέθοδος δοκιµής αναφοράς για την απελευθέρωση του νικελίου από εκείνα τα µέρη των σκελετών οµµατοϋαλίων και των γυαλιών ηλίου που προορίζονται να έρθουν σε άµεση και παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα Reference test method for release of nickel from those parts of spectacle frames and sunglasses intended to come into close and prolonged contact with the skin ΕΛΟΤ EN Ε2 - Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 2-2: Sealed pan fibre splice closures Type 1, for category S & A ΕΛΟΤ EN Ε2 - Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 2-3: Sealed inline fibre splice closures Type 1, for category S & A ΕΛΟΤ EN Railway applications - Fixed installations - D.C. surge arresters and voltage limiting devices - Part 1: Surge arresters ΕΛΟΤ EN Ε2 - Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i" ΕΛΟΤ EN Industrial electroheating equipment - Test methods for submerged-arc furnaces ΕΛΟΤ EN Terminal markings for valve device stacks and assemblies and for power conversion equipment ΕΛΟΤ EN Ε2 - (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 20

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο Σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-04-03-00 08 Υδραυλικά Έργα 04 Τεχνικά Έργα από Άοπλο και Οπλισµένο Σκυρόδεµα 03 Κατασκευές από σκυρόδεµα µε αυξηµένες απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 Οδηγία οµικών Προϊόντων 89/106: της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προβλέπεται η σήµανση CE σε υλικά που µπαίνουν σε κατασκευές Συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «Κατασκευή δοκιμίων από αλούμινα και μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων»

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «Κατασκευή δοκιμίων από αλούμινα και μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων» ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «Κατασκευή δοκιμίων από αλούμινα και μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων» Σύνθετα Βιολογικά υλικά Πολυμερή ΥΛΙΚΑ Μέταλλα Ελατά Όλκιμα Κεραμικά Τσιμέντο Γύψος Συνδετικά Κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

Carbon Film Leaded Resistor

Carbon Film Leaded Resistor Features -The most economic industrial investment -Standard tolerance: +/-5% (available +/-2%) -Excellent long term stability -Termination: Standard solder-plated copper lead Applications -Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

Part II: Earthing system components.

Part II: Earthing system components. Μέρος IΙ: Εξαρτήματα Συστημάτων γείωσης. Part II: Earthing system components. Τίτλος Ηλεκτρόδια γειώσεως Earth Electrodes Title Ράβδος γειώσεως κυκλικής διατομής Round Earthing Rode 182161415 t(250) St/e-Cu

Διαβάστε περισσότερα

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών «Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών Πολιτική Αδειοδότηση Κατασκευή Παρακολούθηση Πληροφορία Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 05 Αντιθαµβωτικές διατάξεις 00 -

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 05 Αντιθαµβωτικές διατάξεις 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-05-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 05 Αντιθαµβωτικές διατάξεις 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Power ratio(%) MFR Series Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Applications

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: Fax:

Τηλ: Fax: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Kατασκευή επειγουσών εργασιών ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 05 Έργα οδοποιίας 01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 09 Στοιχεία ανωδοµής γεφυρών 02 Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισµού επί γεφυρών ή τοίχων Έκδοση 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης Συνδέσμου ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

του Δήμου Ερέτριας Ταχ. κωδ: 340 08 Τηλ : 22293-50126 ΦΑΞ : 22293-50156 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

του Δήμου Ερέτριας Ταχ. κωδ: 340 08 Τηλ : 22293-50126 ΦΑΞ : 22293-50156 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ αμόλυβδη βενζίνη, πετρελαίου θέρμανσης)& ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ελαιολιπαντικών του Δήμου & νομικών προσώπων Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 2: Βασικές Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διαδικασίες Κατασκευής Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ 85 "Τρόφιμα", Κ. Τζιά, I. Σαριδάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της εργασίας είναι η απόδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Υλικών ΙΙ (Κεραμικά & Σύνθετα Υλικά)

Εργαστήριο Υλικών ΙΙ (Κεραμικά & Σύνθετα Υλικά) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εργαστήριο Υλικών ΙΙ (Κεραμικά & Σύνθετα Υλικά) Μορφοποίηση Κεραμικών Υλικών Διδάσκοντες: Αναπλ. Καθ. Σ. Αγαθόπουλος, Καθ. Δ. Γουρνής, Καθ. Μ. Καρακασίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 04 Υποθαλάσσια ιάστρωση Γεωπλεγµάτων 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 843-9 Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μηχανικές ιδιότητες µονολιθικών κεραµικών σε θερµοκρασία περιβάλλοντος - Μέρος 9: Μέθοδος δοκιµής για την αντοχή απολέπιση των άκρων Advanced technical

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1A/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 159-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών και Μηχανικών Δοκιμών της "T.C.L. Co. - Test & Control

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-03-01 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 03 Λοιπές Μεταλλικές Κατασκευές 01 Προκατασκευασµένοι Αυλακωτοί

Διαβάστε περισσότερα

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN Halogen- free low smoke fire resistant security power cables with copper concentric conductor CONSTRUCTION Conductors: bare copper conductor, circular solid class 1 (RE) or stranded circular or circular

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Flame-Proof Resistors

Metal Film Flame-Proof Resistors Features -Low Noise -Low TCR from ±15~100PPM/ -High Precision from ±0.1%~1% -Complete Flameproof Construction UL-1412. -Coating meets UL94V-0 Applications -Telecommunication -Medical Equipment -Consumer

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Construction Applications Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα»

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» ENERGY WASTE Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» Παρουσίαση έργου ENERGY WASTE Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-13-02-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 13 Εξοπλισµοί Ανωδοµών Λιµενικών Εργων 02 Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1 Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά Μάθημα Νο 1 Καταστάσεις της ΎΎλης (Φυσικές Ιδιότητες) Στερεά Υγρή Αέρια Στερεά Συγκεκριμένο Σχήμα Συγκεκριμένο ΌΌγκο Μεγάλη πυκνότητα Δεν συμπιέζονται εύκολα Σωματίδια με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-08-01 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 08 ιάφορες Εργασίες Κατασκευής Υπογείων ικτύων 01 Ταινίες Σηµάνσεως Υπογείων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εφαρμογή Ψυχρών υλικών Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εφαρμογή Ψυχρών υλικών Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εφαρμογή Ψυχρών υλικών Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος Καταμερισμός των πηγών εκπομπής Δρ. Αγγελική Καρανάσιου Επιβάρυνση της Ατμόσφαιρας Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.) Υπερβάσεις των θεσπισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΟΔΟΣ «Λ», ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Website: Τηλ (5 γραμμές), Φαξ:

- 1 - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΟΔΟΣ «Λ», ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Website:    Τηλ (5 γραμμές), Φαξ: - 1 - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΟΔΟΣ «Λ», ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Website: www.akek.gr email: akek@akek.gr Τηλ.. 2810 381160 (5 γραμμές), Φαξ: 2810 380798 FACTORY: LAMDA STREET, INDUSTRIAL AREA OF HERAKLION Website:

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι όρων για Σκυρόδεμα. άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο. αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα

Γλωσσάρι όρων για Σκυρόδεμα. άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο. αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Ελληνικός όρος αδρανή αερακτικό υλικό άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο άντληση αντοχή αξιολόγηση, εκτίμηση απογραφή, κατάλογος αρχή αυτοεπιπεδούμενο σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες

Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Εργαστηριακή Άσκηση 4: Θεωρία κατασκευής πολυστρώτων πλακών Διδάσκοντες: Ν. Μ. Μπάρκουλα, Επ. Καθηγήτρια, Δρ. Μηχ/γος Μηχανικός Εργαστηριακή Υποστήριξη: Τ. Μπέκας,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 3: Βασικές Τεχνολογίες Σύνδεσης και Συναρμολόγησης Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σύντηξη/Αυτογενής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Σ. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PLASTIC MARINE FITTINGS & VALVES

Π.Σ. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PLASTIC MARINE FITTINGS & VALVES Π.Σ. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PLASTIC MARINE FITTINGS & VALVES T R U D E S I G N ΙΤΖΕΚΤΙΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΑΛΟ ΓΡΑΜΜΗ [ BELOW water skin fittings ] Σχεδιασμένα και κατασκευασμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Aντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος Skid resistant asphalt concrete wearing

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 01 Καλύµµατα Φρεατίων - Εσχάρες 05 Βαθµίδες Φρεατίων Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link

Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link Λευκωσία, 15 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη Δημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριοι, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 01 Εξυγίανση Πυθµένα µε Αµµοχαλικώδη Υλικά 00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α. Τσακαλίδης Ε.Ε Εταιρία: Διεύθυνση: Α. Τσακαλίδης Ε.Ε Τσαμαδού 12, TK 185 31 Πειραιάς e-mail: info@tsakalidislabs.gr τηλ: 0030-210 41 75 865 fax: 0030-210 41 72 895 Web link: www.tsakalidislabs.gr Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-01-02 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 01 Στεγανοποιήσεις Επιφανειών Σκυροδέµατος 02 Στεγανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ταξινόμηση Κεραμικών ανάλογα με τις εφαρμογές τους: Ύαλοι Δομικά προϊόντα από πηλούς Λευκόχρωμα κεραμικά σκεύη Πυρίμαχα Κεραμικά εκτριβής Κονιάματα Προηγμένα κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-13-01-00 09 Λιµενικά και λοιπά θαλάσσια έργα 13 Εξοπλισµοί ανωδοµών λιµενικών έργων 01 Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

TEST REPORT Nο. R Έκθεση Ελέγχου α/α

TEST REPORT Nο. R Έκθεση Ελέγχου α/α - Ergates Industrial Estate, PO Box 16104, Nicosia 2086, Cyprus Tel: +357 22624090 Fax: +357 22624092 TEST REPORT Nο. R01.4222 Page 1 of 9 Σελίδα 1 από 9 Test Description περιγραφή δοκιμής/ελέγχου Client

Διαβάστε περισσότερα

RoHS 555 Pb Chip Ferrite Inductor (MFI Series) Engineering Spec.

RoHS 555 Pb Chip Ferrite Inductor (MFI Series) Engineering Spec. RoHS 555 Pb Chip Ferrite Inductor (MFI Series) Engineering Spec. PRODUCT DETAIL Electrical Characteristics μh L (Min) Q MHz (Min) SRF Ω DCR IDC ma TEST FREQ: MHz TEST LEVEL: 100 mv Test Instruments HP4291

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB Ακουστικά Υλικά ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ TECOCELL Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες Αεραγωγοί Τεχνικοί χώροι Ηχομονωτικοί κλωβοί MERFOCELL Με επίπεδη ακατέργαστη επιφάνεια ή με υφή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Διευθυντής στην Group `Y Consulting ΕΠΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Διευθυντής στην Group `Y Consulting ΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Διευθυντής στην Group `Y Consulting ΕΠΕ Ανάλυση Κύκλου Ζωής (L.C.A.) Τεχνική εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μάιος 2015

NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μάιος 2015 NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μάιος 2015 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ταινία κάλυψης από κορεσμένο ημιρυτιδωμένο (κρεπ) χαρτί, επικαλυμμένη με ειδικά ανεπτυγμένη συγκολλητική ουσία από φυσικό καουτσούκ με βάση διαλύτη. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 18 Ασφαλτικά Οδοστρώµατος 01 Ασφαλτική επάλειψη συντήρησης Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος. 47 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Χηµικές ενώσεις χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο µεταλλικός δεσµός. Είναι καλοί αγωγοί της θερµότητας και του ηλεκτρισµού και όταν στιλβωθούν αντανακλούν το

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση?

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιεχόµενο & Χρησιµότητα Καλώς ήλθατε στο µάθηµα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΝΑΙ..ΝΑΙ...ΝΑΙ.!! Σε τι διαφέρει από τα άλλα µαθήµατα της κατεύθυνσης??? Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ!

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/06/2014 Κωδικός: 08.04.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401040010000001 EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 09 09 0099 0099 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές και Αµµοχάλικα 04 Πλήρωση Κυψελών 02 Πλωτών Κιβωτίων Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 07 ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TSIRIKOS Group www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] Οι εξοπλισμοί και τα εξαρτήματά επεξεργασίας τροφίμων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κώδικες GMP (Good Manufacturing Practices) και GHP (Good

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 07 Αγκύρια Split Set

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 07 Αγκύρια Split Set ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-03-07 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 07 Αγκύρια Split Set Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Τα αέρια καύσιµα και η ευρωπαϊκή τυποποίηση Η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η προδιαγραφή αυτή ορίζει τις απαιτήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER - 2007 PROFILCO UNIVERSAL ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512. official distributor of

Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512. official distributor of Product: Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512 official distributor of Thick Film Chip Resistor-SMDC Series 1. Scope -This specification applies to all

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 1.1 Tρόφιμα...21 1.2 Βιομηχανία Τροφίμων...24 1.3 Αίτια Αλλοίωσης των Τροφίμων...25 1.3.1 Χαρακτηριστικά μικροοργανισμών...26 1.3.2 Άλλα αίτια αλλοίωσης των τροφίμων...29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-01-04 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 01 Στεγανοποιήσεις Επιφανειών Σκυροδέµατος 04 Θωράκιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 M7 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-24 Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 25-60 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Πετούσης Μάρκος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Κρήτης Σύνθετα υλικά Σύνθετα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ κ ΕΠΙΠΛΟΥ Οι μπρικέτες και τα pellets. Πλεονεκτήματα και προβλήματα. Προδιαγραφές και απαραίτητος εξοπλισμός για την παραγωγή, Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση2 η Κατηγορίες υλικών Μέταλλα Σιδηρούχαµέταλλα (ατσάλι, ανθρακούχοι, κραµατούχοι και ανοξείγωτοιχάλυβες, κ.α. Πολυµερικά υλικά Πλαστικά Ελαστοµερή Μη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υάλου (Glass Technology)

Τεχνολογία Υάλου (Glass Technology) Τεχνολογία Υάλου (Glass Technology) Η παραγωγή υάλου ξεκινά με την ανάμειξη των αρχικών υλικών που αποτελούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από φυσικά ορυκτά ( άμμος ασβεστόλιθος) και σε μικρότερες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CYS ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2001 7µελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Αναλυτική Χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος, που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές, για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση και φύση υλικών

Διαβάστε περισσότερα