Σιδηροδρομικά Επιχώματα Μελέτη Επιχωμάτων για τη Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων Λειανοκλαδίου - Δομοκού Κεντρική Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σιδηροδρομικά Επιχώματα Μελέτη Επιχωμάτων για τη Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων Λειανοκλαδίου - Δομοκού Κεντρική Ελλάδα"

Transcript

1 Σιδηροδρομικά Επιχώματα Μελέτη Επιχωμάτων για τη Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων Λειανοκλαδίου - Δομοκού Κεντρική Ελλάδα Μελέτες οπλισμένων επιχωμάτων για το έργο: «Κατασκευή Υποδομής από Χ.Θ εως Χ.Θ της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων, Λειανοκλάδι Δομοκός» Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Συνολικό μήκος χωματουργικών: 4000m Επιχώματα : Γαιώδους υλικού πλήρωσης οπλισμένα με γεωπλέγματα Γεωμετρία διαμόρφωσης : αμφίπλευρα ή μονόπλευρα Κλίση πρανών 2:3 Πλάτος καταστρώματος: 13.0m 13.5 m Μέγιστο ύψος: 20m Πρόσφατες αποθέσεις / Κορήματα / Μανδύας αποσάθρωσης Σερπεντινιωμένοι Περιδοτίτες, Σχιστοποιημένοι Σερπεντινίτες, Φλύσχης, Ασβεστόλιθοι, Οφιτοασβεστίτης (συναντώνται ως αποσαθρωμένοι ή ως βραχώδεις σχηματισμοί) Λεπτομερής Οριστική Μελέτη Κατασκευαστικά Σχέδια Λεπτομέρειες Κατασκευής Κατασκευή αποστραγγιστικής εξυγιαντικής στρώσης και χρήση γεωυφάσματος διαχωρισμού Κατασκευή επιχωμάτων με γαιώδη υλικά Χρήση γεωπλεγμάτων ως όπλιση επιχωμάτων Εφαρμογή τρισδιάστατου γεωπλέγματος προστασίας πρανών Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Τυπικές διατομές επιχώματος

2 Αντιμετώπιση γεωτεχνικών προβλημάτων χωματουργικών έργων Ν.Ε.Ο. Άγιος Νικόλαος Καλό Χωριό Κρήτη, Νότια Ελλάδα Ορύγματα και επιχώματα αυτοκινητοδρόμου περίπου 4 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2010 Κατασκευή: 2011 Περιγραφή υ Τεχνική επισκόπηση και αντιμετώπιση γεωτεχνικών προβλημάτων ημιτελών χωματουργικών έργων, καθώς και χωματουργικών έργων που πρόκειται να κατασκευαστούν Ασβεστόλιθοι, μαργαϊκοί σχηματισμοί, πλευρικά κορήματα Γενική άποψη ορυγμάτων - επιχωμάτων Επισκόπηση και τεχνικός έλεγχος διαθέσιμων γεωτεχνικών μελετών Γεωτεχνική αποτίμηση υφιστάμενης κατάστασης ημιτελών χωματουργικών έργων Διατύπωση θέσεων και τεκμηριωμένων τεχνικών προτάσεων μελέτης για το σύνολο των χωματουργικών έργων της οδού Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. Άποψη ορύγματος Ενδεικτική τυπική διατομή μέτρων προστασίας

3 Επιχώματα Πρανή Αυτοκινητοδρόμου Έλεγχος ευστάθειας υφιστάμενων πρανών και επιχωμάτων αυτοκινητοδρόμου Οδικός άξονας Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος Τσακώνα, Παραχώρησης Νότια Ελλάδα Έλεγχος ευστάθειας υφιστάμενων πρανών και επιχωμάτων αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος Τσακώνα περίπου ~ 5 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Αποκατάσταση υφιστάμενων ορυγμάτων και επιχωμάτων που έχουν υποστεί ή που δύναται να υποστούν κάποιας μορφής αστοχία (αστοχία τύπου σφήνας, επίπεδη ολίσθηση, βραχοπτώσεις) Ορύγματα σημαντικού ύψους μέχρι 33m τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα αστοχιών Επίχωμα στο οποίο παρουσιάζεται κατεστραμμένος ανοικτός οχετός αποστράγγισης στη βάση του Ασβεστόλιθοι, μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, τεκτονισμένοι ασβεστόλιθοι, λατυποπαγείς ασβεστόλιθοι και ανδεσίτες Λεπτομερής Γεωτεχνική Μελέτη Αναγνώριση και καταγραφή του συνόλου των προβλημάτων Διενέργεια γεωλογικής χαρτογράφησης και προσδιορισμός των γεωτεχνικών παραμέτρων σχεδιασμού των απαντώμενων σχηματισμών Εκτέλεση αναλύσεων ευστάθειας για τον προσδιορισμό των δυνητικών ασταθειών και των προτεινόμενων μέτρων υποστήριξης Καθορισμός και εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και αποκατάστασης (τοποθέτηση φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων, εγκατάσταση πλεγμάτων προστασίας πρανών, ανακατασκευή κατεστραμμένου οχετού στη βάση του επιχώματος) Κατασκευαστικά Σχέδια Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Λεπτομέρειες Κατασκευής Ξεσκάρωμα με τη χρήση ελαφρών μηχανικών μέσων Κατασκευή επιβραδυντικής στρώσης για την ανάσχεση της ενέργειας των αποσπώμενων βράχων Τοποθέτηση φρακτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων Τοποθέτηση πλεγμάτων προστασίας πρανών Εφαρμογή μόνιμων ηλώσεων βράχου Εγκατάσταση τρισδιάστατου γεωπλάγματος προστασίας Εφαρμογή φυτικής γης και φύτευση με τη μέθοδο της υδροσποράς Ανακατασκευή κατεστραμμένου ανοιχτού οχετού αποστράγγισης Κατασκευή τάφρου αποστράγγισης στη στέψη υφιστάμενου τοίχου αντιστήριξης ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ (VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S. - HOCHTIEF Construction AG - J&P-ΑΒΑΞ A.E. ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Left branch Αριστερός κλάδος Right branch Δεξιός κλάδος Existing Rock trap wall Υφιστάμενος τοίχος βραχοπαγίδας Indicative positions of anchors (where required according to the in situ conditions) Ενδεικτικές θέσεις αγκυρίων (όπου απαιτείται από τις επί τόπου συνθήκες ) Existing Terrain Υφιστάμενο φυσικό ανάγλυφο Terrain Φυσικό αν άγ λυφο Ενδεικτική διατομή μετά την εφαρμογή της κατάλληλης αποκατάστασης και παρέμβασης Άποψη υφιστάμενου ορύγματος Permanent f ully grouted spot rock bolts with antioxidant protection coating Φ25, S500 length m, bearing capacity 2 00kN Μόνιμες σποραδικές ηλώσεις βράχου Φ 25, S500 πλήρους ενεμάτωσης με αντιοξειδωτική προστασία, μήκους m, φέρουσας ικ ανότητας 200kN Indicative positions of anchors (where required acc ording to the in situ conditions) Ενδεικτικές θέσεις αγ κυρίων (όπου απαιτείται από τις επί τόπου συνθήκες )

4 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ "C" D E TA IL " C" Λ ΕΠ ΤΟΜΕ ΡΕΙΑ "A" D E TA IL " A " S R4 Εξειδικευμένες Γεωτεχνικές Μελέτες Οριστικές Μελέτες Οπλισμένων επιχωμάτων και τοίχων οπλισμένης γης Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Οριστικές μελέτες τοίχων οπλισμένης γης ύψους 15m με συρματοκιβώτια καθώς και οπλισμένα επιχώματα ύψους έως 26m για την αντιμετώπιση δυσχερών γεωμετριών κατά την κατασκευή επιχωμάτων οδοποιίας. ΑΞΟΝΑΣ AXIS MO Κόστος κατασκευής: περίπου 80 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: - Περιγραφή υ Συνολικό μήκος οπλισμένης γης και οπλισμένων επιχωμάτων: ~8.300m Μέγιστο ύψος: 26m Κλίσεις οπλισμένης γης: 1:1 έως κατακόρυφη Κλίσεις οπλισμένων επιχωμάτων: 2:3 έως 1:1 Διατομή οπλισμένου επιχώματος Πλειοκαινικές Πλειο-Πλειστοκαινικές Μάργες, Κροκαλοπαγή, Εναλλαγές μαργών κροκαλοπαγών, Ποτάμιες Αποθέσεις, Αποσαθρωμένα υλικά κλιτύος, Άμμοι, Χάλικες, Αργιλοιλύς 'Αξονας αυτοκ/μου Motorway axis Λεπτομέρειες Σχεδιασμού Γεωτεχνική αξιολόγηση και προσδιορισμός παραμέτρων σχεδιασμού Έλεγχος ευστάθειας οπλισμένης γης με εξειδικευμένα λογισμικά Έλεγχοι εσωτερικής και εξωτερικής ευστάθειας Επιλογή κατάλληλων γεωπλεγμάτων ανάλογα με το υλικό πλήρωσης Διαμόρφωση συρματοκιβωτίων σε γεωμετρικά δυσχερείς περιοχές Οριστική Μελέτη Κατασκευής Διατομή σύνθετης οπλισμένης γης με ενίσχυση υποβάθρου ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε.

5 Μόνιμα προεντεταμένα αγκύρι α μήκους, αριθμού τενόντων και φορτίου προέντασης ως σχετικό πίνακα. Εναλλάξ εφαρμογή κλίσης αγκυρίων 5 και 10, σε κάνναβο 4.0m x 2. 0m (ύψος x μήκ ος) Permanent pre-stressed anchors with length, number of strands and prestressed l oad accordi ng to the relevant table. Vari ati on of anchor i ncl ination from 5 to 10, every successive pre-stressed anchor, in grid 4.0m x 2. 0m (height x length) Α A Μόνιμα αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης, με τσιμεντένεμα σε όλο το μήκος τους, φέρουσας εφελκυστικής ικανότητας 250kN, B500c, Ø28, από γαλβανι σ μένο χάλυβα, μήκους 12.00m, σε διάτρημα Ø3', σε πεσσοειδή κάνναβο 2.0m x 2.0m, με κατωφερική κλίση 10 Permanent soil nail s ful ly grouted, tensile bearing capacity 250kN, B500c, Ø28, from gal vani sed steel, 12.00m length, in drill hole Ø3', in staggered grid 2.0m x 2. 0m, at downward i nclination 10 5 ή/or 10 Αγκύρωση μεταλλικού πλέγματος Anchori ng of the steel wire mesh net 8.00 Τοπική εφαρμογή μόνι μων περιφραγματικών αποστραγγιστικών οπών μήκους 6.0m, ονομασ τι κής δι αμέτρου 3', σε κάνναβο 2.0mx4.0m (ύψος x μήκος), με ελάχιστη ανωφ ε ρική κλίση 6, εάν απαιτείται Local appl i cati on of permanent doubl e wall screen drainage holes, 6.0m l ong, nomi nal di ameter 3'', i n a 2.0mx4.0m (height x length) pattern, with 6 minimum upward inclination, if required ή/or 10 Μόνιμα προεντεταμένα αγκύρια μήκους, αριθμού τενόντων και φορτίου προέντασης ως σχετικό πίνακα. Εναλλάξ εφαρμογή κλί σ ης αγκυρί ων 5 και 10, σε κάνναβο 4.0 m x 2.0m (ύψος x μήκος) Permanent pre-stressed anchors with length, number of strands and prestressed load according to the relevant table. Variation of anchor incli nation from 5 to 10, every successive pre-stressed anchor, i n grid 4.0 m x 2.0m (height x length) Υφιστάμενο φυσικό ανάγλυφο Existing ground level Περίφραξη Fencing Αποστραγγιστική τριγωνική τάφρος T ri angul ar drainage ditch Αγκύρωση μεταλλικού πλέγματος Anchori ng of the steel wire mesh net Αγκύρωση με ταλλι κού πλέγματος με αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης, με τσ ι με ντέ νε μα σε όλο το μήκος τους, φέρουσας εφελκυστικής ικανότητας 200kN, B500c, Ø25, από γαλβανισμένο χάλυβα, μήκους 3.00m, σε διάτρημα Ø3', σε πεσσοειδή κάνναβο 2.5m x 2.5m, με κατωφερική κλίση 10 Anchorage of the steel wi re mesh net wi th soil nails fully grouted, tensile beari ng capaci ty 200kN, B500c, Ø25, from galvanised steel, 3.00m length, in drill hole Ø3'', in staggered grid 2.5m x 2. 5m, at downward inclination 10 2: Αγκύρωση μεταλλικού πλέγματος Anchori ng of the steel wire mesh net M εταλλικό πλέγμα τύπου Galfan 8/2.4 ή αν αλόγου S t eel w i r e mesh net Gal fan 8/2.4 type or equivalent 10 Αύλακα αποσ τράγγι σ ης αναβαθμού Bench drai nage trench Τοπική εφαρμογή μόνι μων περιφραγματικών αποστραγγιστικών οπών μήκους 6.0m, ονομασ τι κής δι αμέτρου 3', σε κάνναβο 2.0mx4.0m (ύψος x μήκος), με ελάχιστη ανωφ ε ρική κλίση 6, εάν απαιτείται Local appl i cati on of permanent doubl e wall screen drainage holes, 6.0m long, nomi nal di ameter 3'', i n a 2.0mx4.0m (height x length) pattern, with 6 minimum upward inclination, if required 2: Αποστραγγιστική τριγωνική τάφρος T riangul ar drainage ditch Τοπική εφαρμογή μόνιμων περιφραγματικών απόστραγγιστικών οπών μήκ ους 8.0m, ονομαστικής διαμέτρου 3'', σε κάνναβο mxm, με ανωφερι κή κλίση 10, με δύο απόσ τραγγιστικούς σωλήνες από PVC (π.χ. διπλοί σωλήνες DURVINIL), εάν απαιτείται Local appli cation of permanent double wall screen drainage holes, 8.0m l ong, nom inal diameter 3', in grid mx m, with 10 minimum upward i ncl inati on, consisti ng of two concentric drainage PVC pipes (e.g. DURVINIL doubl e wall screen), if required Εφαρμογή εύκαμπτου τρισ δι άσ τατου γεώπλεγματος ενισχυμένο με διπλής περιέλιξης, ατσ άλινο πλέγμα με βαρύ γαλβάνι σ μα (τύπου Gal f an), με ελάχιστη διάμμετρο 2.7mm, τύπου 8x10 (ελάχιστο άνοι γμα καννάβου D=8cm), ελάχιστης εφελκυστικής αντοχής 45kN/m, ή γεωσύνθετου πλέγματος τύπου M A CMAT R (R1 8127GN) ή αντίστοιχο Appli cation of rei nforced Geomat, with doubl e twisted, woven steel wire mesh with Galfan coating, wire di am eter 2.7mm or more, type 8x10 (minimum mesh opening D=8cm), of mi ni mum tensil e strength 45kN/m, or steel reinforced geomat type MACMAT R (R1 8127GN) or equivalent 7.44 Τοπική εφαρμογή μόνιμων περιφραγματικών απόστραγγιστικών οπών μήκους 8.0m, ονομασ τι κής δι αμέτρου 3'', σε κάνναβο mxm, με ανωφερι κή κλίση 10, με δύο απόσ τραγγιστικούς σωλήνες από PVC (π.χ. διπλοί σωλήνες DURVINIL), εάν απαιτείται Local appli cation of permanent double wall screen drainage holes, 8.0m l ong, nom inal diameter 3', in grid mxm, with 10 mi ni mum upward i ncl inati on, consisti ng of two concentric drainage PVC pipes (e.g. DURVINIL doubl e wall screen), if required Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για την πλήρωση των κοι λοτήτων που δημι ουργούνται από υπερεσκαφές ή από τοπι κέ ς ασ τοχί ες (εάν απαιτείται) Guni te for the fi l l i ng of cavities formed by overexcavati ons or l ocal failures (if required) M εταλλικό πλέγμα τύπου Galfan 8/2.4 ή αν αλόγου S t eel w i r e mesh net Gal fan 8/2.4 type or equivalent Αύλακα αποσ τράγγι σ ης αναβαθμού Bench drai nage trench Αγκύρωση με ταλλι κού πλέγματος Anchori ng of the steel wire mesh net Αγκύρωση με ταλλι κού πλέγματος με αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης, με τσ ι με ντέ νε μα σε όλο το μήκος τους, φέρουσας εφελκυστικής ικανότητας 200kN, B500c, Ø25, από γαλβανισμένο χάλυβα, μήκους 3.00m, σε διάτρημα Ø3', σε πεσσοειδή κάνναβο 2.5m x 2.5m, με κατωφερική κλίση 10 Anchorage of the steel wi re mesh net wi th soil nails fully grouted, tensile beari ng capaci ty 200kN, B500c, Ø25, from galvanised steel, 3.00m length, in drill hole Ø3'', in staggered grid 2.5m x 2. 5m, at dow nw ar d i nclination 10 2: M εταλλικό πλέγμα τύπου Galfan 8/2.4 ή αν αλόγου S t eel w i r e mesh net Gal fan 8/2.4 type or equivalent 2:1 2:1 Δοκός από οπλισμένο σκυρόδεμα C 30/37 για τη σύνδεση των προε ντεταμένων αγκυρί ων (Βλέπε σχέδιο Λε πτομερει ών 1OKF01323A- ) Reinforced concrete beam C 30/37 for the connection of the pre-stressed anchors (See drawing of details 1OK F 01323A-) 1.50 Αύλακα αποσ τράγγι σ ης αναβαθμού Bench drai nage trench Τοπική εφαρμογή μόνι μων περιφραγματικών αποστραγγιστικών οπών μήκους 6.0m, ονομασ τι κής δι αμέτρου 3', σε κάνναβο 2.0mx4.0m (ύψος x μήκος), με ελάχιστη ανωφ ε ρική κλίση 6, εάν απαιτείται Local appl i cati on of permanent doubl e wall screen drainage holes, 6.0m l ong, nomi nal di ameter 3'', i n a 2.0mx4.0m (height x length) pattern, with 6 minimum upward inclination, if required Αύλακα αποσ τράγγισ ης αναβαθμού Bench drainage trench Μόνιμα προεντεταμένα αγκύρια μήκους, αριθμού τενόντων και φορτίου προέντασ ης ως σχετικό πίνακα. Εναλλάξ εφαρμογή κλίσης αγκυρίων 5 και 10 Permanent pre-stressed anchors with length, number of strands and prestressed l oad accordi ng to the relevant table. Variation of anchor inclination from 5 to 10, every successi ve pre-stressed anchor M εταλλικό πλέγμα τύπου Galfan 8/2.4 ή αν αλόγου S t eel w i r e mesh net Gal fan 8/ 2.4 type or equivalent Αύλακα αποσ τράγγι σ ης αναβαθμού Bench drai nage trench Αγκύρωση μεταλλικού πλέγματος Anchori ng of the steel wire mesh net Αγκύρωση με ταλλι κού πλέγματος με αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης, με τσ ι με ντέ νε μα σε όλο το μήκος τους, φέρουσας εφελκυστικής ικανότητας 200kN, B500c, Ø25, από γαλβανισμένο χάλυβα, μήκους 3.00m, σε διάτρημα Ø3', σε πεσσοειδή κάνναβο 2.5m x 2.5m, με κατωφερική κλίση 10 Anchorage of the steel wire mesh net with soil nails fully grouted, tensile beari ng capaci ty 200kN, B500c, Ø25, from galvanised steel, 3.00m length, in drill hole Ø3'', in staggered grid 2.5m x 2. 5m, at downward inclination 10 3: Αγκύρωση μεταλλι κού πλέγματος Anchori ng of the steel wire mesh net Εφαρμογή εύκαμπτου τρι σ δι άσ τατου γεώπλεγματος ενισχυμένο με διπλής περιέλιξης, ατσάλινο πλέγμα με βαρύ γαλβάνι σ μα (τύπου Gal f an), με ελάχιστη διάμμετρο 2.7mm, τύπου 8x10 (ελάχιστο άνοι γμα καννάβου D=8cm), ελάχιστης εφελκυστικής αντοχής 45kN/m, ή γεωσ ύνθετου πλέγματος τύπου M A CMAT R (R1 8127GN) ή αντίστοιχο Appli cation of rei nforced Geomat, with doubl e twisted, woven steel wire mesh with Galfan coating, wi re di am eter 2.7mm or more, type 8x10 (minimum mesh opening D=8cm), of mi nimum tensil e strength 45kN/m, or steel reinforced geomat type MACMAT R (R1 8127GN) or equivalent : M εταλλικό πλέγμα τύπου Galfan 8/2.4 ή αν αλόγου S t eel w i r e mesh net Gal fan 8/ 2.4 type or equivalent 3: Αύλακα αποσ τράγγι σ ης αναβαθμού Bench drai nage trench Αύλακα αποσ τράγγισ ης αναβαθμού Bench drainage trench Αγκύρωση μεταλλι κού πλέγματος Anchoring of the steel wire mesh net 2.30 Μόνιμα αγ κ ύρι α ολόσωμης πάκτωσης, με τσι μεντένεμα σε όλο το μήκος τους, φέρουσας εφελκυστικής ικανότητας 250kN, B500c, Ø28, από γαλβανισμένο χάλυβα, μήκους 12.00m, σε διάτρημα Ø3', σε πεσσοειδή κάνναβο 2.0m x 2.0m, με κατωφερική κλίση 10 Permanent soil nail s ful ly grouted, tensile bearing capacity 250kN, B500c, Ø28, from gal vani sed steel, 12.00m length, in drill hole Ø3', in staggered grid 2.0m x 2. 0m, at downward i nclination "Βλέπε παρατήρηση No 19" "See remark No 19" ΚΛ./SC : 1:50 Τα χαρακτηριστικά της στρώσης έδρασης οδοσ τρωσ ί ας θα καθοριστούν από τη σχετική Μελέτη Οδοστρωμάτων The characteristics of the pavement beddi ng l ayer wi l l be determined by the rel evant Pavement Design : Ενδεικτική δι αμόρφωση οδοποιίας Indicative roadway configuration Τοίχος αναχαί τι σ ης καταπτώσεων R oc k s l i des i nt ercepting walls Επιχώματα Ορύγματα Αυτοκινητοδρόμου Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Οριστικές γεωτεχνικές μελέτες χωματουργικών έργων στο τμήμα Κορίνθου Πατρών από το 20 ο χλμ. έως το 80 ο χλμ. Κόστος κατασκευής: περίπου 180 εκ. Project Schedule Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Συνολικό μήκος χωματουργικών έργων Ορύγματα: m Άοπλα ή μερικώς οπλισμένα επιχώματα: m Ορύγματα Διαμόρφωση και αντιστήριξη ορυγμάτων Χρήση μόνιμων αγκυρίων ολόσωμης πάκτωσης ή προεντεταμένων Κλίση πρανών 2:3 ~3:1 Μέγιστο ύψος βαθμίδας πρανούς: 12 m Μέγιστο συνολικό ύψος ορύγματος: 65 m Διατομή ορύγματος με χρήση μόνιμων αγκυρίων ολόσωμης πάκτωσης ή προεντεταμένων Επιχώματα Χρήση γαιώδους υλικού πλήρωσης Άοπλα ή μερικώς οπλισμένα με γεωπλέγματα για αντιμετώπιση σεισμικής διέγερσης Γεωμετρία διαμόρφωσης: αμφίπλευρα ή μονόπλευρα Κλίση πρανών 2:3 Πλάτος καταστρώματος: 30 m 50 m Μέγιστο ύψος: 14m Πλειοκαινικές Πλειο-Πλειστοκαινικές Μάργες, Κροκαλοπαγή, Εναλλαγές μαργών κροκαλοπαγών, Ποτάμιες Αποθέσεις, Αποσαθρωμένα υλικά κλιτύος, Άμμοι, Χάλικες, Αργιλοιλύς, Ασβεστόλιθοι ΑΞΟΝΑΣ ΑΥΤ/ΔΡΟΜΟΥ AXIS MOTORWAY Λεπτομέρειες Σχεδιασμού Γεωτεχνική αξιολόγηση και προσδιορισμός παραμέτρων σχεδιασμού Βελτιστοποίηση γεωτεχνικών παραμέτρων με ανάδρομες αναλύσεις ευστάθειας Έλεγχος ευστάθειας με εξειδικευμένα λογισμικά Επιλογή κατάλληλων γεωπλεγμάτων ανάλογα με το υλικό πλήρωσης Έλεγχος και διαστασιολόγηση προεντεταμένων αγκυρίων κατά EC7 Αξιολόγηση και προσδιορισμός σεισμικού φορτίου σύμφωνα με το γεωτεχνικό προφίλ της περιοχής Εφαρμογή συστημάτων προστασίας πρανών για αποφυγή υδραυλικής διάβρωσης και βραχοπτώσεων Οριστική Μελέτη Κατασκευής Εργοδότες ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (HOCHTIEF Construction AG ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε.) ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Διατομή υψηλού ορύγματος με κατάλληλη προστασία των πρανών με αγκυρωμένο συρματόπλεγμα Διατομή μερικώς οπλισμένου επιχώματος για αντιμετώπιση σεισμικής διέγερσης

6 Επιχώματα Ορύγματα Αυτοκινητοδρόμου Χωματουργικά έργα ανοικτής οδοποιίας Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Χωματουργικά έργα ανοικτής οδοποιίας Γεωγραφικές Ενότητες GU 10 ~ 14 (Νέα Τμήματα Τέμπη - Ραψάνη) Γεωγραφικές Ενότητες GU 16 ~ 19 (Νέα Τμήματα Ραψάνη Πλαταμώνας - Σκοτίνα) Γεωγραφικές Ενότητες GU 24 ~ 25 (Βόρειος Κόμβος Κατερίνης, Κόμβοι Κορινού, Μακρυγιαλού, Αγαθούπολης, Αιγινίου και Κλειδιού) περίπου ~600 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Συνολικό μήκος χωματουργικών: GU 10 ~ 14: 5.350m GU 16 ~ 19: 6.050m GU 24 ~ 25: m 1. Επιχώματα : Γαιώδους ή βραχώδους υλικού πλήρωσης άοπλα ή οπλισμένα με γεωπλέγματα Γεωμετρία διαμόρφωσης : αμφίπλευρα ή μονόπλευρα Κλίση πρανών 2:1 ~ 2:3 Πλάτος καταστρώματος: 30m - 50 m Μέγιστο ύψος: 11m 2. Ορύγματα : Διαμόρφωση και αντιστήριξη ορυγμάτων Κλίση πρανών 2:3 Μέγιστο ύψος: 10m GU 10 ~ 14: Πρόσφατες αποθέσεις, Φυλλίτες GU 16 ~ 19: Πρόσφατες αποθέσεις, Οφιόλιθοι, Ασβεστόλιθοι, Μάρμαρα GU 24 ~ 25: Αποθέσεις, Οφιόλιθοι Γεωτεχνική Αξιολόγηση Υποβάθρου Σχέδια Γεωτεχνικών Μηκοτομών και Διατομών Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη Κατασκευαστικά Σχέδια Λεπτομέρειες Κατασκευής 1. Επιχώματα : Κατασκευή στρώματος λιθορριπής και τοποθέτηση συρματοκιβωτίων στη βάση των επιχωμάτων για την προστασία του πόδα του αναχώματος από υδραυλικές ροές Κατασκευή επιχωμάτων με γαιώδη ή βραχώδη υλικά Χρήση γεωπλεγμάτων για όπλιση επιχωμάτων Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στον πόδα των αναχωμάτων Κατασκευή επιχωμάτων με ισχυρή κλίση πρανών και επένδυση των παρειών με συρματοκιβώτια Θεμελίωση επιχωμάτων επί πασσάλων 2. Ορύγματα: Τοποθέτηση αγκυρίων Τοποθέτηση πλεγμάτων Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ (HOCHTIEF - ΑΚΤΩΡ J&P AVAX VINCI CGP ΑΕΓΕΚ ΑΘΗΝΑ) Γεωτεχνική αξιολόγηση Τυπική διατομή επιχώματος

7 Εξειδικευμένες Γεωτεχνικές Μελέτες Μελέτες επιχωμάτων με ελαφροβαρή υλικά Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Αντικατάσταση Γέφυρας από Επίχωμα με ελαφροβαρή υλικά (διογκωμένη πολυστερίνη - EPS), σε συνδυασμό με ειδικά τεχνικά προστασίας του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου και της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Αθηνών - Θεσσαλονίκης : περίπου 18 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: - Περιγραφή υ Συνδυασμός συμβατικού και ελαφροβαρούς επιχώματος με εφαρμογή διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) για την προστασία του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου και της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Αθηνών Θεσσαλονίκης και για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών κατασκευής Συνολικό μήκος επιχώματος: ~700m Μήκος εφαρμογής ελαφροβαρών υλικών (EPS) : ~120m Μέγιστο ύψος ελαφροβαρούς επιχώματος: 10-16m Κλίσεις ελαφροβαρούς επιχώματος: 2:3 έως κατακόρυφο Σύνθετο επίχωμα με συμβατικά και ελαβροβαρή υλικά και τεχνικό προστασίας αγωγού φυσικού αερίου Αλλουβιακές αποθέσεις, ιλύς άργιλος χαμηλής έως μέσης πλαστικότητας Βραχώδες υπόβαθρο από αποσαθρωμένο μανδύα αμφιβολιτικού σχιστόλιθου Λεπτομέρειες Σχεδιασμού Οριστική γεωτεχνική μελέτη Εκτέλεση γεωτεχνικής έρευνας καθώς και δοκιμαστικών φορτίσεων πασσάλων Παρακολούθηση δοκιμαστικού επιχώματος για διάστημα 3 μηνών Οικονομοτεχνικός σχεδιασμός για ελαχιστοποίηση κόστους κατασκευής Γεωτεχνική θεμελίωση και βελτιστοποίηση τεχνικών προστασίας αγωγού φυσικού αερίου, και τεχνικών Εθνικής Οδού και Σιδηροδρομικής Γραμμής Σχεδιασμός και αντισεισμική προστασία συμβατικού και ελαφροβαρούς επιχώματος Σχεδιασμός τοίχου αντιστήριξης ελαφροβαρούς και συμβατικού επιχώματος με μικτή κατασκευή τοίχου επί πασσάλων και πεδιλότοιχου Τοίχος αντιστήριξης με πασσάλους σε συνδυασμό με EPS Πεδιλότοιχος επί συμβατικού οπλισμένου επιχώματος σε συνδυασμό με EPS ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Σύνθετο επίχωμα με συμβατικά και ελαβροβαρή υλικά και τεχνικά προστασίας αγωγού φυσικού αερίου και σιδηροδρομικής γραμμής

8 Επιχώματα Εγνατία Οδός, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Επιχώματα αυτοκινητοδρόμου περίπου από 0,15 έως 0,6 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Βραχώδη επιχώματα ή οπλισμένα επιχώματα με γεωυφάσματα, γεωπλέγματα και προκατασκευασμένα στοιχεία Μέγιστα ύψη: 30-70m Άοπλο βραχώδες επίχωμα Γ6, μέγιστο ύψος 50m Φυλλίτες, τραβερτίνης, ψαμμίτες Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη Εργοδότες ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΕΓΕΚ Α.Ε. Οπλισμένο επίχωμα Γ3, μέγιστο ύψος 69m Επίχωμα κατασκευασμένο με τραβερτίνη και οπλισμένο με προκατασκευασμένα στοιχεία, μέγιστο ύψος 38m

9 Επίχωμα Αυτοκινητοδρόμου Επίχωμα Γ3 Εγνατία Οδός, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Επίχωμα αυτοκινητόδρομου περίπου 0,6 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2001 Κατασκευή: Περιγραφή υ Οπλισμένο επίχωμα με γεωυφάσματα Γεωμετρία διαμόρφωσης: Κλίση βαθμίδων 2:3 στα κατώτερα 25m Κλίση βαθμίδων 1:1 με αναβαθμούς ανά 10m, μέχρι τη στέψη του επιχώματος Μήκος: 140m Πλάτος καταστρώματος: 50m Μέγιστο ύψος: 70m Άποψη του επιχώματος κατά τη φάση κατασκευής Φυλλίτες, ψαμμίτες, σχιστόλιθοι Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη Κατασκευαστικά σχέδια Λεπτομέρειες κατασκευής Τοποθέτηση οπλισμένης γης στις τρεις ανώτερες υψομετρικά βαθμίδες με κλίση 1:1 Μέγιστο μήκος γεωυφάσματος 50m Τοποθέτηση γεωυφασμάτων ανά 0,5m έως 1,0m ΑΕΓΕΚ Α.Ε. Άποψη του επιχώματος προς τα κατάντη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών Άποψη του επιχώματος προς τα ανάντη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών

10 Επίχωμα Αυτοκινητόδρομου Επίχωμα Τραβερτίνη Εγνατία Οδός, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Επίχωμα αυτοκινητοδρόμου περίπου 0,4 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2000 Κατασκευή: Περιγραφή υ Οπλισμένο επίχωμα με προκατασκευασμένα στοιχεία Γεωμετρία διαμόρφωσης: Μία βαθμίδα με κλίση 2:3 Κατακόρυφη βαθμίδα οπλισμένης γης ύψους 10m Μήκος: 180m Πλάτος καταστρώματος: 30m Μέγιστο ύψος: 38m Τραβερτίνης, χαλαρά εδαφικά υλικά Άποψη του επιχώματος κατά τη φάση κατασκευής Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη Κατασκευαστικά σχέδια Λεπτομέρειες Κατασκευής Κατασκευή επιχώματος με χρήση υλικών από το σχηματισμό του τραβερτίνη Σύστημα οπλισμένης γης τύπου VSL αποτελούμενο από συνδυασμό μεταλλικών ελασμάτων και προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος Μήκος οπλισμένης γης 10m Τοποθέτηση οπλισμών ανά 75cm ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Τελική μορφή επιχώματος

11 Επίχωμα Αυτοκινητόδρομου Επίχωμα Ασωμάτων Εγνατία Οδός, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Επίχωμα αυτοκινητόδρομου περίπου 1 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2003 Κατασκευή: Περιγραφή υ Άοπλο αμφίπλευρο γαιώδες επίχωμα προς αντικατάσταση επιχώματος που είχε αστοχήσει Γεωμετρία διαμόρφωσης: Μία βαθμίδα με κλίση 1:3 (ανάντη τμήμα) και 2:3 (κατάντη τμήμα) Μήκος: 90m Πλάτος καταστρώματος: 27m Μέγιστο ύψος: 25m Άποψη της αστοχίας του επιχώματος Τραβερτίνης, περιδοτίτης, χαλαρά εδαφικά υλικά, παρουσία υπόγειου νερού Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη Οριστική Γεωλογική και Υδρογεωλογική Μελέτη Αξιολόγηση προηγούμενης αστοχίας Σχεδιασμός μέτρων θεμελίωσης νέου επιχώματος Σχεδιασμός και ενίσχυση νέου επιχώματος Λεπτομέρειες Κατασκευής Θεμελίωση επιχώματος σε μια σειρά πασσάλων Φ1,00/1,30 μήκους 16m, σε συνδυασμό με κεφαλόδεσμο, στην περιοχή της προηγούμενης εκδηλωθείσας επιφάνειας αστοχίας Κατασκευή στρώματος λιθορριπής πάχους 1,5m στη βάση του επιχώματος, για την αποστράγγιση των υπογείων υδάτων Τυπική διατομή του νέου επιχώματος μετά την αντιμετώπιση της αστοχίας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

12 Επίχωμα Αυτοκινητόδρομου Επίχωμα Γ6 Εγνατία Οδός, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Επίχωμα αυτοκινητόδρομου περίπου 0,15 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2000 Κατασκευή: Περιγραφή υ Άοπλο βραχώδες επίχωμα Γεωμετρία Διαμόρφωσης: Βαθμίδες με κλίση 2:3 μέγιστου ύψους 20m με ενδιάμεσο αναβαθμό πλάτους 4m Μήκος: 141m Πλάτος καταστρώματος: 40m Μέγιστο ύψος: 50m Εναλλαγές γνευσίων, ορθογνευσίων και μαρμαρυγιακών σχιστολίθων Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη Κατασκευαστικά σχέδια ΑΕΓΕΚ Α.Ε. Άποψη του επιχώματος προς τα κατάντη

13 Επίχωμα Αυτοκινητοδρόμου Υψηλό επίχωμα Κόμβου Μετσόβου Εγνατία Οδός, Τμήμα 3.2 Βόρεια Ελλάδα Επίχωμα αυτοκινητόδρομου περίπου 1,0 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2000 Κατασκευή: Περιγραφή υ Οπλισμένο επίχωμα με συρματοκιβώτια σε συνδυασμό με γεωπλέγματα Γεωμετρία διαμόρφωσης: Κλίση οπλισμένων βαθμίδων 2:1 και 1:1 Κλίση μη οπλισμένων βαθμίδων 1:2 Μήκος: 110m Μέγιστο πλάτος καταστρώματος: 90m Μέγιστο ύψος: 50m Δυτική άποψη του επιχώματος Λιθολογικές φάσεις παχυστρωματωδών ψαμμιτών & ερυθροπηλιτών του φλύσχη της ενότητας Πίνδου Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη Κατασκευαστικά σχέδια Λεπτομέρειες Κατασκευής Κατασκευή επιχώματος με χρήση ψαμμιτικού υλικού Αντοχή γεωπλεγμάτων 400KN/m Διαστάσεις συρματοκιβωτίων 1m x 1m x 2m & 1m x 0,5m x 2m Μήκος όπλισης 20m και 25m Νότια άποψη του επιχώματος ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Οπλισμένη γη στην ανώτερη υψομετρικά βαθμίδα

14 Έργα Οδοποιίας Τεχνικές και Χωματουργικές Εργασίες Ρουμανία Κεντρική Ευρώπη Τεχνικά και χωματουργικά έργα ανοικτής οδοποιίας μήκους 60χλμ. περίπου 4εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2005 Κατασκευή: 2005-σήμερα Περιγραφή υ Τοίχοι αντιστήριξης Πασσαλότοιχοι Οπλισμένα επιχώματα Διευθετήσεις κοιτών χειμάρρων με συρματοκιβώτια Αντιστηρίξεις ορυγμάτων Τυπική διατομή τοίχου αντιστήριξης Έλεγχοι υφιστάμενων μελετών Επεξεργασία προτάσεων κατασκευής Εργοδότες ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. Τυπική διατομή επιχώματος

15 Επιχώματα Προσβάσεις Ραψομάτη Οδικός Άξονας Τρίπολη - Καλαμάτα Νότια Ελλάδα Επιχώματα αυτοκινητοδρόμου περίπου 1,6 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2005 Κατασκευή: Περιγραφή υ Αμφίπλευρο επίχωμα κύριας οδού Μήκος: 380m Μέγιστο ύψος: 12m Πλάτος στέψης: 31m Διαμόρφωση επιχώματος σε μία βαθμίδα με κλίση 2:3 (Υ:Π) Διαπλάτυνση υφιστάμενου επιχώματος για την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Μεγαλόπολης Μήκος: 820m Μέγιστο ύψος: 7m Διαμόρφωση επιχώματος σε μία βαθμίδα με κλίση 2:3 (Υ:Π) Εργασίες κατασκευής επιχώματος Μάργες και αμμόμαργες Αλλουβιακό ριπίδιο Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη Γεωμετρικός σχεδιασμός έργου Έλεγχος καθιζήσεων και συνιζήσεων επιχώματος Καθορισμός συνθηκών ευστάθειας επιχώματος και ορύγματος Τεχνική περιγραφή εργασιών κατασκευής επιχώματος Κατασκευαστικά σχέδια Τεχνική Έκθεση Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Τυπική διατομή επιχώματος Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 1,25 δισ. Γενική άποψη των στομίων εισόδου Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Μετρό Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Προμελέτες Προσφοράς, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής για δύο (2) σήραγγες ΤΒΜ μονής τροχιάς, ένα (1) σταθμό μετρό και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Librazhd, Αλβανία Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. περίπου 7 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού

Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού τμήματος της Σήραγγας Σ2 της Εγνατίας Οδού Η παρουσίαση αφορά την μεθοδολογία και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή των βελτιωτικών αντιστηρικτικών

Διαβάστε περισσότερα

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

Eναλλακτικές Επιλογές Προστατευτικής Επένδυσης Πρανών Οπλισμένων Επιχωμάτων. Protection Facing alternatives of Reinforced Embankment Slopes

Eναλλακτικές Επιλογές Προστατευτικής Επένδυσης Πρανών Οπλισμένων Επιχωμάτων. Protection Facing alternatives of Reinforced Embankment Slopes Eναλλακτικές Επιλογές Προστατευτικής Επένδυσης Πρανών Οπλισμένων Επιχωμάτων Protection Facing alternatives of Reinforced Embankment Slopes ΡΙΤΣΟΣ Α. ΜΙΓΚΙΡΟΥ Μ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ Μ1 ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ Εισηγητής: Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΦΙΚΙΡΗΣ Ε. ΛΥΜΠΕΡΗΣ Τ. ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σήραγγα Σ 4 πρόκειται να ορυχθεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα της εντός σχηματισμού φερτών γεωυλικών χαοτικής δομής με ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Το Δελτίο των Σηράγγων

Το Δελτίο των Σηράγγων Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Έργων (Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.) Μέλος της International Tunnelling Association (Ι.Τ.Α.) www.eesye.gr 1 Το Δελτίο των Σηράγγων Δεκέμβριος 2011 F Φωτογραφία των στομίων εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ.: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Υ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» 75.000.000 Οκτώβριος 2014 K:\SINTIRISI\2015-2018\Ανατολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 01 Βαθιές Θεµελιώσεις 02 Πάσσαλοι δι εκτοπίσεως (Εµπηγνυόµενοι Πάσσαλοι) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ,ΣΥΡΜΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ,ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. 2009 Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣH: ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1 ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΥΗΝΟΥ ΜΟΡΝΟΥ Γιάννης Μπακογιάννης Μετ. Μηχανικός στο Τµήµα Πατρών της ΕΥ Ε/ΟΣΥΕ ηµήτρης Νικολάου Πολ. Μηχ. Γενικός ιευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων ΥΠΕΧΩ Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η 1η φάση του σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα