Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ"

Transcript

1 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TEXNIKΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 Αρχιτεκτονική Επίπεδα (Tiers) Λειτουργίας... 3 Πρώτο Επίπεδο (First Tier) Database Server... 3 Δεύτερο Επίπεδο (Secnd Tier) Applicatin Server... 3 Τρίτο Επίπεδο (Third Tier) Client... 4 Multi Thread Mdel... 5 Τεχνολογία R.O.A.D.S Πλεονεκτήματα και οφέλη... 7 Χρήση της τεχνολογίας R.O.A.D.S. σε επιχειρηματικό επίπεδο... 7 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ATLANTIS Entry E.R.P Μοντέλα επικοινωνίας (Cmmunicatin Mdels)... 9 Applicatin Server Task & Client Task στον ίδιο Client Wrkstatin Σύνδεση με χρήση μισθωμένης ή απλής τηλεφωνικής γραμμής Internet σύνδεση μέσω Internet Prvider Επικοινωνία με άλλες εφαρμογές Επικοινωνία με το Εξωτερικό Περιβάλλον Rads Web Service (RWS.exe) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ HARDWARE/ΔΙΚΤΥΟΥ & SYSTEM SOFTWARE...15 Database Server Oracle Micrsft SQL Server MySQL Applicatin Servers Σταθμοί Εργασίας (Wrkstatin Clients) Προδιαγραφές Δικτύου Σελίδα 2

3 TEXNIKΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αρχιτεκτονική-Επίπεδα (Tiers) Λειτουργίας Το σύστημα βασίζεται σε Three Tier αρχιτεκτονική και εγκαθίσταται σε δίκτυο υπολογιστών με χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας TCP/IP. Το σύστημα αποτελείται από τρία διακριτά επίπεδα: Database Server, Applicatin Server, Client. Πρώτο Επίπεδο (First Tier) Database Server Ο Database Server, αποτελώντας το βασικότερο επίπεδο του συστήματος, παρέχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την αποθήκευση, ανάκτηση, την ενημέρωση και τη συντήρηση των δεδομένων του συστήματος, καθώς και όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς που διασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδομένων (Data Integrity). Δεύτερο Επίπεδο (Secnd Tier) Applicatin Server Αποτελεί το κύριο τμήμα του λογισμικού στο οποίο εκτελούνται οι περισσότερες λειτουργίες, πλην εκείνων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση των οθονών εργασίας. Υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης περισσοτέρων του ενός Applicatin Servers σε διαφορετικά μηχανήματα. Με τον τρόπο αυτό, αξιοποιείται κάθε διαθέσιμη υπολογιστική ισχύς και εξασφαλίζονται εξαιρετικά αποτελέσματα ανταπόκρισης, αξιοπιστίας και επεκτασιμότητας. Με την κατανομή των Applicatin Servers σε ανεξάρτητα μηχανήματα επιτυγχάνεται η αποσυμφόρηση του συνολικού φόρτου του συστήματος, δεδομένου ότι κάθε Applicatin Server είναι σε θέση να υποστηρίξει ένα υποσύνολο του συνολικού αριθμού των Remte Clients (π.χ. ο Applicatin Server A θα εξυπηρετεί τους Clients του υποκαταστήματος Α, ενώ Applicatin Server B θα εξυπηρετεί τους Clients του υποκαταστήματος Β). Σελίδα 3

4 Τρίτο Επίπεδο (Third Tier) Client T τρίτο επίπεδο του λογισμικού συνίσταται στην επαφή του χρήστη με το σύστημα (User Interface). Στο επίπεδο αυτό, πραγματοποιείται η διαχείριση των Οθονών Εργασίας (User Screens) και η μορφοποίηση των δεδομένων που εμφανίζονται. H επικοινωνία του Client με τον Applicatin ή τους Applicatin Servers πραγματοποιείται με την χρήση ενός μόνο πακέτου δεδομένων ανά φορά. Έτσι, επιτυγχάνεται ο βέλτιστος χρόνος απόκρισης μεταξύ του Client και του Applicatin Server, δεδομένου ότι τα δύο αυτά επίπεδα μπορούν να λειτουργήσουν πάνω σε μια τηλεπικοινωνιακή γραμμή (Leased Line, Dialup, Internet Cnnectin), εξασφαλίζοντας έτσι μικρούς χρόνους απόκρισης σε όλο το σύστημα. Η αρχιτεκτονική Client-Server τριών επιπέδων (Three Tier) έχει αποδειχθεί σε διεθνές επίπεδο ως η πλέον κατάλληλη για δικτυακές εγκαταστάσεις, σε αντίθεση με την αρχιτεκτονική Client Server δύο επιπέδων (Tw Tier), Fat-Client, ή Fat-Server. Σελίδα 4

5 Η συγκρότηση του συστήματος σε τρία επίπεδα εξασφαλίζει: την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του δικτύου λόγω μεταφοράς μεγάλου όγκου δεδομένων [π.χ. η εκτέλεση ενός Query για την ανάκτηση μερικών εγγραφών από έναν πίνακα με δεκάδες χιλιάδες εγγραφές γίνεται στο διακομιστή εφαρμογής (Applicatin Server), από τον οποίο στον χρήστη μεταφέρεται μόνο το αποτέλεσμα]. τη δυνατότητα διαχωρισμού του διακομιστή δεδομένων (Database Server) από το διακομιστή ή τούς διακομιστές εφαρμογής (Applicatin Servers), ώστε να εκτελούνται σε διαφορετικά μηχανήματα. Κατά συνέπεια, ο καθορισμός των κρίσιμων μεγεθών απόδοσης των αντίστοιχων μηχανών (sizing) μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα, ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζεται απεριόριστη επεκτασιμότητα χωρίς ανακατασκευή του λογισμικού. τη μέγιστη ευελιξία στην επιλογή του διακομιστή δεδομένων, καθώς επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε μηχανήματος με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα (π.χ. Windws NT ή UNIX etc) με μοναδική απαίτηση τη δυνατότητα επικοινωνίας διαμέσου TCP/IP πρωτοκόλλου. Έτσι, η μεταγενέστερη αναβάθμιση ως προς τη βάση δεδομένων με την αλλαγή/αναβάθμιση του μηχανήματος είναι δυνατή χωρίς να επηρεάζεται το υπόλοιπο σύστημα. Multi Thread Mdel Μέθοδος κατά την οποία τα Requests που θέτει ο εκάστοτε Client προωθούνται προς τον Διακομιστή Δεδομένων (Database Server), ανεξάρτητα από τη σειρά με την οποία έχουν τεθεί. Με τη μέθοδο αυτήν, ο Applicatin Server μετατρέπεται σε κόμβο δρομολόγησης από και προς τον Database Server. H συγκεκριμένη μέθοδος αυξάνει τον συνολικό βαθμό απόδοσης του συστήματος, καθώς ο Database Server είναι αυτός που διαχειρίζεται με τον βέλτιστο τρόπο τα Client Requests, με ειδικούς αλγόριθμους του εκάστοτε κατασκευαστή. Σελίδα 5

6 Τεχνολογία R.O.A.D.S. Το νέο σύστημα λογισμικού βασίζεται στην πρωτοποριακή τεχνολογία R.O.A.D.S. (Reusable Objects fr Applicatin Develpment Systems). H τεχνολογία R.O.A.D.S. είναι ένα πλαίσιο ανάπτυξης 3-tier Client/Server, Online Transactin Prcessing (OLTP) εφαρμογών και αποτελείται από: σύνολο αυτόνομων συστατικών λογισμικού (Business Objects), σύστημα επικοινωνίας των Objects μεταξύ τους (API), το οποίο βασίζεται στην ανταλλαγή μηνυμάτων (messaging), πρότυπη μεθοδολογία συνδυασμού των Objects μεταξύ τους για τη δόμηση εφαρμογών οποιουδήποτε μεγέθους και πολυπλοκότητας. Ο όρος Object αναφέρεται σε μία αυτόνομη μονάδα λογισμικού που εξυπηρετεί ένα σύνολο επιχειρηματικών λειτουργιών. Η αυτονομία αυτή εξασφαλίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης (Reuse) των ίδιων συστατικών σε περισσότερες από μία εφαρμογές [π.χ. το συστατικό λογισμικού (Business Object) «Πελάτης» αποτελεί συστατικό μιας εμπορικής εφαρμογής αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως συστατικό σε μία περισσότερο εξειδικευμένη εφαρμογή (π.χ. Διαχείρισης Χρηματιστηριακών Γραφείων), το Object «Επισκέπτης» μιας Νοσοκομειακής εφαρμογής έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον «Επισκέπτη» μιας Ξενοδοχειακής εφαρμογής κ.ά.] Μία εφαρμογή υλοποιημένη με την τεχνολογία R.O.A.D.S δεν είναι παρά ένας λειτουργικός συνδυασμός διαφορετικών λογικών συστατικών, συνδεδεμένων με τρόπο που να συνθέτουν μια ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη -σε λογική- ενότητα. Η νέα γενιά εφαρμογών της σειράς προϊόντων ALTEC SOFTWARE αναπτύσσεται με τις πλέον σύγχρονες μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού, με εξαιρετική έμφαση στα θέματα ποιότητας και ευκολίας χειρισμού. Στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών εντάσσεται και η χρήση των πιο σύγχρονων Object Oriented Μεθοδολογιών ανάπτυξης λογισμικού (Cad/Yurdn, OMT και Unified Methd). Οργάνωση της πληροφορίας σε θεματικές ενότητες (Tab Sheets). Η τεχνολογία R.O.A.D.S υπόσχεται πλήρη επεκτασιμότητα του λογισμικού, εξασφαλίζοντας εύκολη και γρήγορη προσθήκη εξειδικευμένων Μdule για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Η τεχνολογία R.O.A.D.S χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη πλατφόρμα ανάπτυξης για Windws (Delphi Client Server Suite). H πλατφόρμα του Delphi προσφέρει υψηλές λειτουργικές επιδόσεις σε ταχύτητες διαχείρισης των βάσεων δεδομένων και υψηλή τεχνολογία συνδεσιμότητας για την πρόσβαση σε Database Servers. Ευκολία κλιμάκωσης (scalability) των εφαρμογών. Συγκεκριμένα, η προσθήκη R.O.A.D.S. Client με τοπικές ή απομακρυσμένες συνδέσεις περιορίζεται μόνο από το διαθέσιμο hardware. Παράλληλα, όσον αφορά τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται, πρακτικά δεν υπάρχει περιορισμός στον όγκο των δεδομένων που μπορούν να διαχειριστούν. Υψηλή αξιοπιστία και ασφάλεια στον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων που εξασφαλίζεται με την χρήση των μηχανισμών που προσφέρει το σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (RDBMS) [π.χ. Transactin blck, Referential Integrity, Online Backup κ.λ.π.] Ευκολότερη και ταχύτερη δημιουργία και προσαρμογή των εφαρμογών (custm και generic) στις απαιτήσεις του πελάτη μέσω της επαναχρησιμοποίησης των αντικειμένων από το R.O.A.D.S. Repsitry, καθώς επίσης και του μηχανισμού παραμετροποίησης που παρέχεται από την τεχνολογία. Σελίδα 6

7 Ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων λόγω αντικειμενοστραφούς ανάπτυξης και επαναχρησιμοποίησης των αντικειμένων από το R.O.A.D.S. Repsitry μέσω της κληρονομικότητας. Τα αντικείμενα αυτά έχουν ήδη ελεγχθεί και χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη άλλων εφαρμογών. Δυνατότητα βελτιστοποίησης της βάσης δεδομένων (Database tuning) [π.χ. προσθήκη Ιndex από τον Database Αdministratr] και αξιοποίησής της από την εφαρμογή χωρίς να απαιτείται καμια τροποποίησή της. Δυνατότητα δημιουργίας εκτυπώσεων μέσω γεννητριών εκτυπώσεων όπως: MS Access, Crystal Reprts. Πλεονεκτήματα και οφέλη Ταχεία ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών που συνεπάγεται μικρότερο χρόνο παράδοσης και μικρότερο κόστος ανάπτυξης Δυνατότητα χρήσης σε συνδυασμό με οποιοδήποτε γραφικό περιβάλλον ανάπτυξης (Delphi, Visual Basic κλπ). Ανοικτή Client/Server αρχιτεκτονική Ανεξαρτησία από βάσεις δεδομένων Προσπέλαση από οποιοδήποτε περιφερειακό λογισμικό τρίτων κατασκευαστών Υψηλές λειτουργικές επιδόσεις των εφαρμογών (μεγάλη ταχύτητα, υψηλή αξιοπιστία) Αυξημένη ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης της εφαρμογής. Xρήση της τεχνολογίας R.O.A.D.S. σε επιχειρηματικό επίπεδο Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για την ανάπτυξη οικογενειών εφαρμογών για την κάλυψη των αναγκών διαφορετικού μεγέθους επιχειρήσεων, σε διαφορετικούς τομείς. Επιτρέπει την εύκολη διαμόρφωση του λογισμικού σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη, ώστε να παρέχει τη λειτουργικότητα μιας «κατά παραγγελία» εφαρμογής αλλά με πολύ μικρότερο κόστος. Επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την επέκταση των υπαρχόντων χάρη στην επαναχρησιμοποίηση έτοιμων μονάδων. Παρέχει τη δυνατότητα αναβάθμισης της λειτουργικότητας του προϊόντος χωρίς περιορισμούς. Κατ αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζει την επένδυση της επιχείρησης στη μηχανογράφηση (κόστος προμήθειας, εκπαίδευση χρηστών και προσαρμογή στην επιχείρηση). Καθιστά δυνατή την πλήρη εκμετάλλευση του σύγχρονου τεχνολογικού περιβάλλοντος (Internet, Wrld Wide Web, ηλεκτρονικό εμπόριο), διευκολύνοντας την προσαρμογή και την εξέλιξη της επιχείρησης σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Σελίδα 7

8 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ATLANTIS Entry E.R.P. Η δυνατότητα χρησιμοποίησης οποιασδήποτε δημοφιλούς σχεσιακής βάσης δεδομένων (MS SQL Server, Oracle, MySQL), ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα στο οποίο είναι εγκατεστημένη. Ο πλήρης διαχωρισμός των λειτουργιών σε στρώματα (tiers) που αφορούν την παρουσίαση (input/utput) των πληροφοριών (R.O.A.D.S. clients) με την επεξεργασία τους (R.O.A.D.S. applicatin servers) και την αποθήκευσή τους (Relatinal Database). Για την υλοποίηση των R.O.A.D.S. applicatin servers χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανάπτυξης το Delphi C/S suite και το 3rd party tls. Για την υλοποίηση των R.O.A.D.S. clients χρησιμοποιείται ως κύριο εργαλείο ανάπτυξης το Delphi C/S suite και το 3rd party tls. Η επικοινωνία μεταξύ R.O.A.D.S. clients/servers επιτυγχάνεται με το πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP και μεταξύ R.O.A.D.S. Server και βάσης δεδομένων επιτυγχάνεται μέσω του Brland Database Engine και του ανάλογου Database client. Η αντικειμενοστραφής (Object-riented) φιλοσοφία σχεδίασης και υλοποίησης. Οι R.O.A.D.S. Servers και R.O.A.D.S. Clients αποτελούνται από αντικείμενα με συγκεκριμένους ρόλους που μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους μέσα από καθορισμένο interface, ώστε να προσφέρουν την απαιτούμενη λειτουργικότητα. Με αυτόν τον τρόπο συντίθεται μια συλλογή από αντικείμενα, το R.O.A.D.S. Repsitry. H Cmpnentised αρχιτεκτονική που εξασφαλίζει την πλήρη αυτονομία των R.O.A.D.S. Servers από τους R.O.A.D.S. Clients. Σελίδα 8

9 Μοντέλα επικοινωνίας (Cmmunicatin Mdels) Το ATLANTIS Entry E.R.P., ως ένα τεχνολογικά προηγμένο προϊόν, δίνει τη δυνατότητα διαφορετικών τρόπων σύνδεσης του τελικού χρήστη (Client) με τη βάση δεδομένων (Database Engine) για την ανάκτηση/καταχώριση της πληροφορίας με πλήρη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων τρόπων επικοινωνίας (Leased Lines, Dialup cnnectin, Internet cnnectin via Internet Prvider). Παρακάτω παρουσιάζονται οι δυνατοί τρόποι επικοινωνίας και ο τρόπος αξιοποίησής τους από το ATLANTIS Entry E.R.P. Διαφορετικά φυσικά επίπεδα για κάθε λογικό επίπεδο εφαρμογής Στο μοντέλο αυτό κάθε επίπεδο (Tier) απαιτεί ξεχωριστή μηχανή (Cmputer). Στο συγκεκριμένο μοντέλο, εκτελείται σε κάθε Client Machine μόνο το Client Task με απλό προσδιορισμό της IP Address του Applicatin Server, από τον οποίο θα εξυπηρετηθεί. Οι Clients μπορούν να χωριστούν σε ομάδες (Grups) ανάλογα με το είδος της εργασίας τους και να απευθύνονται σε διαφορετικό Applicatin Server Machine. Σελίδα 9

10 Applicatin Server Task & Client Task στο ίδιο Client Wrkstatin (Προτεινόμενη Τοπολογία για τοπικά δίκτυα [LAN]) Στο μοντέλο αυτό κάθε σταθμός εργασίας (Client Wrkstatin) εξυπηρετεί τον εαυτό του, εκτελώντας και τα δύο Tasks (Applicatin, Client) στο ίδιο μηχάνημα. Το μοντέλο αυτό, το οποίο προτείνεται από την ALTEC Sftware για τη βέλτιστη απόδοση σε τοπικά δίκτυα (LAN), υλοποιείται με την προϋπόθεση ότι όλοι οι σταθμοί εργασίας έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά που τους επιτρέπουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του (Applicatin Server Task, Client Task). Στο συγκεκριμένο μοντέλο, το Client Machine θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα PIII 1 GHZ 256MΒ Ram Memry. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συνολική Ram Memry του Client Machine αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη βέλτιστη λειτουργία στο συγκεκριμένο μοντέλο. T μοντέλο θα μπορούσε να υλοποιηθεί και με μικρότερες τεχνικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική απόδοση (Perfrmance) θα είναι σαφώς μικρότερη. Σελίδα 10

11 Σύνδεση με χρήση μισθωμένης ή απλής τηλεφωνικής γραμμής. Το μοντέλο αυτό είναι το ίδιο με το πρώτο μοντέλο, το οποίο περιγράφηκε προηγουμένως, με τη διαφορά ότι μεταξύ του Client Machine και του Applicatin Server Machine παρεμβάλλεται μία γραμμή επικοινωνίας (Cmmunicatin Line). Αυτή η γραμμή επικοινωνίας θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε από τους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας (Leased Line, Dialup Cnnectin, ISDN Line, DSL). T μοντέλο αυτό, το οποίο προτείνεται από την ALTEC για όλες τις Remte συνδέσεις, απαιτεί την ύπαρξη του Applicatin Server Machine και κατ επέκταση του Applicatin Server Task στο ίδιο LAN με το Database Server Machine, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση (Perfrmance). Στην περίπτωση που θα είχαμε επιπλέον και Remte Applicatin Sever, όγκος των δεδομένων που θα μεταφερόταν πάνω στη γραμμή επικοινωνίας θα μείωνε δραματικά τη συνολική απόδοση (Perfrmance). Σελίδα 11

12 Internet σύνδεση μέσω Internet Prvider Το μοντέλο αυτό είναι όμοιο με το προηγούμενο με τη μοναδική διαφορά ότι ο σύνδεσμος μεταξύ του Client Machine και του Applicatin Server Machine είναι πλέον το Internet. Το μοντέλο αυτό προτείνεται σε εταιρείες με υποκαταστήματα εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς επίσης σε εταιρείες όπου οι συχνές μετακινήσεις των στελεχών τους σε διαφορετικά σημεία ανά τον κόσμο απαιτούν την πληροφόρησή τους μέσω του ATLANTIS Entry E.R.P. T συγκεκριμένο μοντέλο απαιτεί την ύπαρξη ενός Static True IP Address μέσω ενός Internet Prvider, στο σημείο στο οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο το Applicatin Server Machine και κατ επέκταση το Applicatin Server Task. Στη συνέχεια, κάθε Client που βρίσκεται οπουδήποτε ανά τον κόσμο μπορεί με μια απλή κλήση προς τον Lcal Internet Prvider της περιοχής στην οποία βρίσκεται, να επικοινωνήσει με τον Applicatin Server. Στο μοντέλο αυτό, η συνολική απόδοση (Perfrmance) είναι ανάλογη των διαθέσιμων από τον Internet Prvider ταχυτήτων, καθώς επίσης και από το φόρτο του Internet Prvider κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της σύνδεσης. Σελίδα 12

13 Επικοινωνία με άλλες εφαρμογές Το σύστημα εξάγει πληροφορίες από τη βάση δεδομένων του με δύο τρόπους: χρησιμοποιώντας COM/OLE, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να μεταφέρει το περιεχόμενο οποιουδήποτε πίνακα, το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη του στο Micrsft Excel σε ένα νέο wrksheet χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια από μέρους του, εκτυπώνοντας οποιαδήποτε εκτύπωση (Standard, User Define) σε αρχεία κειμένου (ASCII), τα οποία θα μπορούν να εισαχθούν άμεσα σε πλήθος έτοιμων πακέτων λογισμικού που δέχονται αρχεία ASCII (π.χ. Micrsft Excel, Wrd και Access, κλπ). Πέρα όμως από τις δυνατότητες που παρέχει το σύστημα, η σύνδεση της βάσης δεδομένων με προγράμματα τρίτων κατασκευαστών γίνεται διαμέσου του ODBC Driver που συνοδεύει τον Oracle Server ή τον MS-SQL Server και επιτρέπει τη σύνδεση πληθώρας έτοιμων πακέτων με τη βάση όπως: αυτοματισμού γραφείου (π.χ. Micrsft Office, Access), γεννητριών αναφορών (π.χ. Crystal Reprts), κ.ά. Επικοινωνία με το Εξωτερικό Περιβάλλον Η επικοινωνία του συστήματος με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές), σύμφωνα με τα νέα τεχνολογικά και επιχειρηματικά δεδομένα που διαμορφώνονται στην εποχή μας, μπορεί να κινηθεί σε δύο άξονες: επικοινωνία μέσω αρχείων για ανταλλαγή παραστατικών (π.χ. παραγγελίες σε προμηθευτές). επικοινωνία με το Internet και το Wrld Wide Web. Λόγω της γεωμετρικής αύξησης των χρηστών και των εμπορικών βάσεων (cmmercial sites) του Web, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι στο μεσοπρόθεσμο μέλλον ενδέχεται το νέο σύστημα να πρέπει να διαθέτει άμεση (nline) σύνδεση με το Web. Η σύνδεση αυτή μπορεί να εξυπηρετεί τόσο συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές -στο πλαίσια διαδικασιών ηλεκτρονικού εμπορίου- όσο και θέματα και πολιτικές marketing. Η ALTEC Sftware ήταν (ως ALTEC) από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες κατασκευής εμπορικού λογισμικού που ανέπτυξαν δραστηριότητες στο Web. Διαθέτει τη δική της τοποθεσία (site) και χρησιμοποιεί το Web τόσο ως εργαλείο marketing, όσο και ως εργαλείο για τη διαμόρφωση και την παροχή προηγμένων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον, συμμετέχει σε προτάσεις και ερευνητικά προγράμματα που κινούνται στην κατεύθυνση της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης του Web. Πέρα όμως από την ίδια την τεχνογνωσία και τη στρατηγική δράση του Sftware Business Unit στο θέμα του Internet, η ίδια η τεχνολογία του νέου συστήματος (R.O.A.D.S.) διευκολύνει την ανάπτυξη συνδέσεων με το Web. Εφόσον η επιχείρηση ζητήσει τη σύνδεση του συστήματος με το Web, η ALTEC Sftware θα είναι σε θέση να παράσχει το απαραίτητο λογισμικό διασύνδεσης και την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη. Σελίδα 13

14 Rads Web Service (RWS.exe) Το Rads Web Service είναι μία υπηρεσία που επιτρέπει τόσο την άντληση από όσο και την εισαγωγή δεδομένων στο ATLANTIS Entry E.R.P. Η διαδικασία της ενημέρωσης με νέα στοιχεία γίνεται με απόλυτη ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες της στημένης παραμετροποίησης και προσαρμογής στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε εγκατάστασης. Η υπηρεσία αυτή προορίζεται για την επικοινωνία μεταξύ δύο εφαρμογών. Το ATLANTIS Entry E.R.P. με το Web Service είναι έτοιμο να υποδεχτεί κλήσεις στις οποίες θα ανταποκριθεί καταχωρώντας δεδομένα στο σχήμα του ή απλώς επιστρέφοντας πληροφορίες στα ανάλογα ερωτήματα. Η άλλη εφαρμογή θα πρέπει να συντάσσει με συγκεκριμένη γραμματική τα αιτήματα και στη συνέχεια να τα αποστέλλει στο ATLANTIS Entry E.R.P. μέσω του Web Service. Το απαντητικό μήνυμα που προετοιμάζεται και επιστρέφει από το ATLANTIS Entry E.R.P. ακολουθεί επίσης συγκεκριμένη γραμματική και θα πρέπει να αποκωδικοποιηθεί κατάλληλα πριν χρησιμοποιηθεί. Σελίδα 14

15 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HARDWARE/ΔΙΚΤΥΟΥ Database Server & SYSTEM SOFTWARE Οι προδιαγραφές του Database Server πρέπει να είναι κατάλληλες για τη φιλοξενία της συγκεκριμένης βάσης (ORACLE, MS SQL Server, MySQL) και θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις που θέτει ο συγκεκριμένος κατασκευαστής της βάσης δεδομένων για το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί. Οι απαιτήσεις σε CPU, Strage Capacity, Memry καθορίζονται με βάση το Λειτουργικό Σύστημα (Windws Server, Unix, κλπ), τον αριθμό των χρηστών και από την έκδοση (versin) της συγκεκριμένης βάσης. Σε κάθε περίπτωση, η σωστή εκτίμηση των χαρακτηριστικών του Server, ο οποίος τελικά θα υποστηρίξει τη βάση δεδομένων, θα οδηγήσει στη βέλτιστη απόδοση του συστήματος (Optimum Perfrmance). Παρακάτω αναφέρονται τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα για τις τελευταίες εκδόσεις των δύο δημοφιλέστερων κατασκευαστών βάσεων δεδομένων, Oracle, Micrsft, και MySQL καθώς και ενδεικτικές συνθέσεις για τους Database Servers. Oracle Server Operating System: Windws Server bit, 2008 R2, 2012, 2012 R2 Linux Asianux 2 SP2, Asianux 3, Oracle Linux 4/5, Red Hat Enterprise Linux 4/5, SUSE Linux Enterprise Server 10 Slaris 9 u7/10 AIX 5.3 SP06/6.1 SP04 HP-UX 11i v /v Database Server Ελάχιστη Σύνθεση Μέση Σύνθεση Προτεινόμενη CPU Type Cre2Du/Xen dual cre Cre i3/xen quad cre Cre i5/xen quad cre CPU Speed 2.2 GHZ 2.5 GHZ 3.0 GHZ RAM 4 GB+ 8 GB+ 16 GB+ Vitual Memry 1 8 GB+ (RAM x 2) 16 GB+ (RAM x 2) 32 GB+ (RAM x 2) Hard Disk 150 GB+ (εξαρτάται από το Data Files της βάσης) 300 GB+ (εξαρτάται από το Data Files της βάσης) 500 GB+ (εξαρτάται από το Data Files της βάσης) Temp Disk 1 6 GB+ 12 GB+ 24 GB+ HDD Cntrller SATA2 RAID1 SATA2 RAID5 SAS RAID5 LAN 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps 1 Αφορά λειτουργικά συστήματα Unix/Linux Σελίδα 15

16 Micrsft SQL Server Server Operating System: Windws Server bit, Windws Server 2008 R2, Windws Server 2012, Windws Server 2012 R2 Database Server Ελάχιστη Σύνθεση Μέση Σύνθεση Προτεινόμενη CPU Type Cre2Du/Xen dual cre Cre i3/xen quad cre Cre i5/xen quad cre CPU Speed 2.2 GHZ 2.5 GHZ 3.0 GHZ RAM 4 GB+ 8 GB+ 16 GB+ Hard Disk 150 GB+ (εξαρτάται από το Data Files της βάσης) 300 GB+ (εξαρτάται από το Data Files της βάσης) 500 GB+ (εξαρτάται από το Data Files της βάσης) HDD Cntrller SATA2 RAID1 SATA2 RAID5 SAS RAID5 LAN 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps MySQL Server Operating System: Linux Debian Squeeze 32 bit Database Server Ελάχιστη Σύνθεση Προτεινόμενη CPU Type Cre2Du/Xen dual cre Cre i3/xen quad cre CPU Speed 2.2 GHZ 2.5 GHZ RAM 4 GB 4 GB Vitual Memry 8 GB (RAM x 2) 8 GB (RAM x 2) Hard Disk 150 GB+ (εξαρτάται από το Data Files της βάσης) 300 GB+ (εξαρτάται από το Data Files της βάσης) HDD Cntrller SATA2 RAID1 SATA2 RAID5 LAN 1 Gbps 1 Gbps Applicatin Servers Για τους Applicatin Servers απαιτείται λειτουργικό σύστημα Windws Server 2008/2012 Προσοχή: H χρήση του Database Server και ως Applicatin Server δεν προτείνεται. Applicatin Server Ελάχιστη Σύνθεση Προτεινόμενη CPU Type Cre i3/xen dual cre Cre i5/xen quad cre CPU Speed 2.4 GHZ 2.8 GHZ RAM 4 GB+ 8 GB+ Hard Disk 100 GB+ 100 GB+ HDD Cntrller SATA2 SATA2 RAID1 LAN 1 Gbps 1 Gbps Γενικά, οι Applicatin Servers απαιτούν διαθέσιμη μεγάλη Ram Memry, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν περισσότερα από ένα Applicatin Server Tasks. Γενικά δεν συνιστάται η εκτέλεση περισσοτέρων από 4-5 Applicatin Server Tasks/Applicatin Server. Σελίδα 16

17 Σταθμοί Εργασίας (Wrkstatin Clients) Για τους Σταθμούς Εργασίας απαιτείται κάρτα γραφικών με τουλάχιστον 256 MB RAM. Σταθμός Εργασίας Λειτουργικό σύστημα Windws 7 Prfessinal/Ultimate Windws 8/8.1 Prfessinal/Enterprise Service Pack το τελευταίο το τελευταίο CPU Cre i3+/2.4 GHZ Cre i3+/2.4 GHZ Μνήμη RAM 4 GB+ 4 GB+ Χώρος στο δίσκο 300 MB - 1 GB+ 300 MB - 1 GB+ Δίκτυο (Mbps) Κάρτα Γραφικών 1024 x 768 x 32 bit 1024 x 768 x 32 bit Προδιαγραφές Δικτύου Το δίκτυο είναι απαραίτητο να καλύπτει τις παρακάτω προδιαγραφές: Να υπάρχει εγκατεστημένη και πιστοποιημένη καλωδίωση δικτύου υπολογιστών. Ως οικονομικότερη και ταχύτερη λύση, προτείνεται επώνυμο καλώδιο UTP κατηγορίας 5 ή καλύτερο, με δομημένη καλωδίωση, το οποίο υπό προϋποθέσεις εξασφαλίζει ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps.Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην τήρηση των προδιαγραφών του κάθε καλωδίου, όπου στην προτεινόμενη περίπτωση, η απόσταση του κάθε σταθμού εργασίας από το συνδεόμενο Hub ή Switch, δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε καμία περίπτωση τα 100 μέτρα (ή τη μέγιστη απόσταση που ορίζει ο κατασκευαστής). Επίσης, δεν θα πρέπει να υπάρχουν πηγές ηλεκτρικού ρεύματος (καλώδια) τοποθετημένα παράλληλα προς τα καλώδια του δικτύου, προς αποφυγή παρεμβολών και θορύβων. Να υπάρχει ο ανάλογος ενεργός δικτυακός εξοπλισμός (Hubs, Switches). Προτείνονται Switches 100 Mbps/1 Gbps επωνύμων εταιρειών στο χώρο. Κάθε υπολογιστής που συμμετέχει στο δίκτυο, θα πρέπει να διαθέτει μία (ή και περισσότερες) κάρτα δικτύου με την ανάλογη υποδοχή (transceiver) για την υπάρχουσα καλωδίωση. Προτείνονται κάρτες δικτύου στα 100 Mbps/1 Gbps επωνύμων εταιρειών στο χώρο. Για την επίτευξη της βέλτιστης ταχύτητας επικοινωνίας των σταθμών εργασίας με τον Database Server, αυτός θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστο μία επώνυμη κάρτα δικτύου στα 100 Mbps/1 Gbps (με βάση το προτεινόμενο σενάριο), η οποία θα συνδέεται σε Switch. Οι υπολογιστές, στους οποίους θα εγκατασταθεί το ATLANTIS Entry E.R.P. (τουλάχιστο), θα πρέπει να μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Database Server άμεσα ή έμμεσα (μέσω ενός ATLANTIS Entry Applicatin Server). Αυτό σημαίνει ότι, θα πρέπει σε όλους να υπάρχει εγκαταστημένο το πρωτόκολλο δικτύου και μεταφοράς δεδομένων TCP/IP. Σελίδα 17

18 Σελίδα 18

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΜΕΡΟΣ II - TEXNIKΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 Αρχιτεκτονική Επίπεδα (Tiers) Λειτουργίας... 2 Πρώτο Επίπεδο (First Tier) Database

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Φιλικό user interface Ενσωματωμένες νέες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Ανάπτυξη λύσεων από εταιρίες ISV Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Νέο user

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ ΛΑΚ Μαθηνός Παναγιώτης Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Τηλ: 28313 41310 e mail: mathinos@rethymno.gr www.linkedin.com/in/pmathinos Πληροφορική Μηχανοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές e-gateway SOLUTION ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί κινούνται όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση της μηχανογράφησης και αυτοματοποίησης των εργασιών τους, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Εσείς...

Στρατηγική Επιλογή. Εσείς... Στρατηγική Επιλογή Εσείς... Έχετε απαιτήσεις που πρέπει να καλυφθούν άμεσα και με τον καλύτερο τρόπο. Θέλετε να στηριχθείτε σε ένα υψηλής ποιότητας, αποδεδειγμένης αξιοπιστίας και εξαιρετικής ευχρηστίας

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 STORAGE AREA NETWORK Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) Οποιοδήποτε, υψηλής απόδοσης, δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 17 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 17. Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 18. Retail...

Βασικές Ενότητες... 17 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 17. Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 18. Retail... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... Retail... 4 4 5 6 7 7 7 ATLANTIS ENTRY ERP ATLANTIS Entry III

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Product version: 2.0

Product version: 2.0 Product version: 2.0 SiEBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2724433, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. SMARTPHONES...4

Διαβάστε περισσότερα

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Οδηγός Κόστους Αδειών Χρήσης Interworks WebCRM Τύπος Χρήστη Κόστος Περιγραφή 1. OnDemand WebCRM Standard User 2. OnDemand WebCRM Professional User

Διαβάστε περισσότερα

More than. Software as a Service

More than. Software as a Service More than Software as a Service! Software as a Service SaaS. Καινοτομία Τεχνολογία Αποτέλεσμα Το SaaS - Software as a Service ή on demand - είναι το νέο πρωτοποριακό μοντέλο διάθεσης λογισμικού που αξιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Κατερίνα Πραματάρη Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Συστήματος Αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή

Διαβάστε περισσότερα

SCRIPTUM. Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM

SCRIPTUM. Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr SCRIPTUM Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM ΕΛΛΑΚ Έκδοση 2.0 Ημερομηνία: 13/12/11 Συγγραφή: Μιχάλης Μουντράκης / mountrakis@uit.gr UIT Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Αρχιτεκτονική Μηχανισμοί Αυτοελέγχου Συνδεσιμότητα Περιβάλλον Εργασίας Πληροφορίες Σχήματος Report Builder Import Manager Αρχιτεκτονική Real Time Multithreading Σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές λογισμικού στην Ελλάδα.

Εισαγωγή. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές λογισμικού στην Ελλάδα. Εισαγωγή Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές λογισμικού στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1983 με την επωνυμία UNISOFT Α.Ε. και έδρα την Αθήνα. Το 2001 η UNISOFT Α.Ε. απορροφάται

Διαβάστε περισσότερα

FINAS S.A Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η, Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Λ Η Ξ Ι Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ω Ν Ο Φ Ε Ι Λ Ω Ν

FINAS S.A Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η, Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Λ Η Ξ Ι Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ω Ν Ο Φ Ε Ι Λ Ω Ν FINAS S.A Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ & Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ε Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η, Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Λ Η Ξ Ι Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ω Ν Ο Φ Ε Ι Λ Ω

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ :

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ Διαχείρισης Παραγωγής & Διαχείρισης Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΕΡΓΟ: «Διαχείριση Παραγωγής &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕURO ATLANTIS II ERP ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. Περιγραφή Εφαρµογή Σύµβαση 2.400

ΕURO ATLANTIS II ERP ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. Περιγραφή Εφαρµογή Σύµβαση 2.400 ATLANTIS II ERP ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 211 016 ATLANTIS - Διαχείριση Λογαριασµών Εισπρακτέων - Πληρωτέων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Έργα Πελατών, Προµηθευτές - Πιστωτές, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασµών,

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις Το alpha7 professional είναι ένα πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες και μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 18. Λογιστικές Εφαρμογές... 12. Entry... 10 Start... 11. Services...

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 18. Λογιστικές Εφαρμογές... 12. Entry... 10 Start... 11. Services... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Λογιστικές Εφαρμογές... Entry... Start... Services... 4 5 5 6 7 7 xline ERP Βασικές Ενότητες... 8 Πρόσθετες Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες...

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... 4 5 6 7 7 xline ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές...

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 19. Entry... 11 Start... 12. Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 14. Retail...

Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 19. Entry... 11 Start... 12. Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 14. Retail... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... Retail... 4 5 6 7 8 8 8 xline ERP Βασικές Ενότητες... 9 Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/128877 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros Αμβροσία

Sunsoft Ltd Alexandros Αμβροσία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σύστημα Ανακοινώσεων και Φωνητικού Συναγερμού Praesideo Μετάδοση μηνυμάτων κάτω απο οποιεσδήποτε συνθήκες

Ψηφιακό Σύστημα Ανακοινώσεων και Φωνητικού Συναγερμού Praesideo Μετάδοση μηνυμάτων κάτω απο οποιεσδήποτε συνθήκες Ψηφιακό Σύστημα Ανακοινώσεων και Φωνητικού Συναγερμού Praesideo Μετάδοση μηνυμάτων κάτω απο οποιεσδήποτε συνθήκες 2 Συσκευή Ανακοινώσεων και Φωνητικού Συναγερμού Praesideo από την Bosch Κρατήστε το κοινό

Διαβάστε περισσότερα

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες Υπηρεσία Πρόγραμμα Σταθερής & Internet ή/και Τηλεόρασης Διάρκεια Συμβολαίου (σε μήνες) Μηνιαίο Πάγιο Μηνιαίο Πάγιο με VDSL VDSL 3play Πρόγραμμα Χρόνου Ομιλίας της επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες

Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες Μετατροπή της παραδοσιακής λειτουργίας ενός Σ.Ε.Κ. 2 Σ.Ε.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΩΠΙΟΥ) Μετατροπή της παραδοσιακής λειτουργίας ενός Σ.Ε.Κ. Τα Σχολικά Εργαστηριακά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon Λογισμικό iw360 Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon > > > > > > > > > > > > Παραγωγικότητα σε κάθε σημείο του γραφείου > > > > > > > > > > >>>>>>> Οι έρευνες αγοράς προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακείστε την επιχείρηση σας

Θωρακείστε την επιχείρηση σας Θωρακείστε την επιχείρηση σας Χαµηλό κόστος Γρήγορη εκµάθηση w.agrosoft.gr Άµεσα αποτελέσµατα Εισαγωγή Το προϊόν Itemtracker, έκδοση 1.0, είναι η σύγχρονη και µοντέρνα λύση στην Ιχνηλασιµότητα των τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALTEC PAYROLL. ALTEC xline PAYROLL ALTEC ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ALTEC xline ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALTEC PAYROLL. ALTEC xline PAYROLL ALTEC ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ALTEC xline ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης... Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Γενική Λογιστική... Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Έσοδα Έξοδα... Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Περιεχόμενα Υπηρεσίες Δικτύωσης Ethernet E-Line EVPN Υπηρεσία Cytanet Wireless Zone

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

NOAS. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών. (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007.

NOAS. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών. (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Πακέτου Εφαρµογών NOAS (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007 Σελίδα - 1 - 1 Εισαγωγή Η διαδικασία εγκατάστασης που περιγράφεται παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481 Εισαγωγή Το active3 είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΆ... 3 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ... 4 LINUX MYSQL ASTERISK - UTILITIES... 4 ACCS (ALTEC CALL CENTER SERVER)... 5 Εγκατάσταση σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης m o re than s o f t w a re 6 λόγοι για να επιλέξετε την υπηρεσία Απαλλαγείτε άµεσα από εργασίες που απαιτούν σηµαντικούς πόρους και προσθέτουν πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ Η έκδοση 5.40 δεν απαιτεί Convert μετά την εγκατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η έκδοση 5.40 δεν απαιτεί Convert μετά την εγκατάσταση. Μελίσσια, 17 Ιουνίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.40 Προκειμένου να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας με την έκδοση 5.40 της εφαρμογής WinEra Essential παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν. Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Αναστάσιος Α. Νάνος ananos@cslab.ntua.gr Επιβλέπων: Νεκτάριος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Εργαστήριο 10 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι διττός: από τη μία πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Βασικές γνώσεις Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Η Πληροφορική και τα εργαλεία της Παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης. Καταχώριση στοιχείων Αποθήκευση Επεξεργασία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες... 19. Entry... 17. Start... 12 Λογιστικές Εφαρμογές... 13. xline ERP ATLANTIS ERP

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες... 19. Entry... 17. Start... 12 Λογιστικές Εφαρμογές... 13. xline ERP ATLANTIS ERP 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Ενότητες... 5 Πρόσθετες Ενότητες... 6 Entry... 7 Start... 8 Λογιστικές Εφαρμογές... 8 xline ERP Βασικές Ενότητες... 9 Πρόσθετες Ενότητες... 10 Entry... 11 Start... 12 Λογιστικές

Διαβάστε περισσότερα

e_auctions System Αυγουστος, 2014

e_auctions System Αυγουστος, 2014 e_auctions System Αυγουστος, 2014 Εισαγωγή στο e_auctions Το e_auctions System, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης πλειστηριασμών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Το σύστημα αναπτύχθηκε για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μοτοσυκλετιστικού Συλλόγου

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μοτοσυκλετιστικού Συλλόγου Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μοτοσυκλετιστικού Συλλόγου Μεγ. Αλεξάνδρου 10 Λαγκαδάς Θεσ/νίκης, 572 00 Τηλ: 2394 022964 Φαξ: 2394 020325 Μιχ. Καραολή 15 Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 56728 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business E-mail & Website Hosting. Επισκόπηση

Vodafone Business E-mail & Website Hosting. Επισκόπηση Vodafone Business E-mail & Website Hosting Επισκόπηση Καλώς ορίσατε στις υπηρεσίες εταιρικού e-mail και website hosting της Vodafone. Η επαγγελματική σας εικόνα ενισχύεται μέσα από προσωποποιημένους e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βασικές Έννοιες Διαδικτύου Wordpress & Κοινωνικά Δίκτυα (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Περιεχόμενα Γενικές Έννοιες Διαδικτύου Η αρχιτεκτονική του Web Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επιτελική Σύνοψη Αντίληψη του Έργου Demo του προσφερόμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα