LED street lighting - Warning reflex - reflector indoor and outdoor innovate solutions

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LED street lighting - Warning reflex - reflector indoor and outdoor innovate solutions"

Transcript

1 LED street lighting - Warning reflex - reflector indoor and outdoor innovate solutions

2

3 Contents / Περιεχόμενα 04 Company profile Εταιρικό προφίλ 06 LED: the green revolution in lighting LED: η πράσινη επανάσταση στον φωτισμό 08 xternaled Applications xternaled Eφαρμογές 10 LED street light & parking luminaire Model DSL-916 Φωτιστικό LED εξωτερικών χώρων, DSL LED street light & parking luminaire Model DSL-913 Warning Reflex-Reflector 14 XPost - top luminaire Model DSL-801 LED Φωτιστικό LED κορυφής, DSL High Βay LED luminaire Model DSL-ΗΒ101 Φωτιστικό LED εσωτερικών χώρων, DSL-ΗΒ LED Tunnel Light Model DSL-708 Φωτιστικό LED για τούνελ, DSL LED Flood Light Model DSL-601 Φωτιστικό LED, DSL LED Flood Light Model DSL-702 Φωτιστικό LED, DSL Indoor lighting application Model DSL-C16 Φωτιστικό LED εσωτερικού χώρου, DSL-C16 24 Indoor lighting application Model DSL-C021 Φωτιστικό LED εσωτερικού χώρου, DSL-C Recessed Mounted LED light Model DSL-A016 Χωνευτό φωτιστικό LED, DSL-A Recessed mounted LED light Model DSL-A015 Χωνευτό φωτιστικό LED, DSL-A Recessed mounted LED light, DSSP3W65 & DSSP220W3 Χονευτό LED φωτιστικό, DSSP3W65 & DSSP220W3 32 Warning Reflex-Reflector Αντανακλαστικά σήμανσης οδών

4

5 Company profile The background of Nik. Dasteridis S.A. goes back in 1976, in Alexandroupoli, founded by Nikolaos and Georgios Dasteridis. Investing continuously in high trained personnel and new technologies, today it constitutes one of the most recognised European companies. With the guidance and administration of Yannis and Vasilis Dasteridis, the company create in a privately owned space of square metres, a completely self-sufficient unit: with a department of research and growth where we investigate new needs, ideas, materials and ways of designing and manufacture. with modern department of studies and planning that gives solutions concerning the needs and the specifications of our customers. with specialised departments of production, manned with the latest technology machinery, which produce and assemble. All Nik. Dasteridis S.A. products consist of the most excellent quality according to the specifications of ISO 9001:2008 and the international models and correspond completely in the requirements of the European international market. (HOMOLOGATION). Within the dynamics of development to the entry of innovative solutions for green energy, Nik. Dasteridis S.A. secured a collaboration exclusivity and coproduction with Hilux solutions, one of the largest companies in the area of illumination LED. The mother company, Soundοff Signal, was one of the first companies involved in LED lighting technology, in transportation industry. Hilux solutions headquarters is located in Hudsonville, Michigan in the U.S. having production facilities in North America. NIK. DASTERIDIS S.A. DASTERI SYSTEMS S.A. SOUNDOFF SIGNAL - HILUX Προφίλ H ιστορία της Νικ. Δαστερίδης ΑΒΕΕ ξεκινά το 1976, στην Αλεξανδρούπολη, από τους Νικόλαο και Γεώργιο Δαστερίδη. Επενδύοντας συνεχώς σε υψηλής κατάρτισης προσωπικό και νέες τεχνολογίες, σήμερα αποτελεί μία καταξιωμένη ευρωπαϊκή εταιρία. Με την καθοδήγηση και διοίκηση των Γιάννη και Βασίλη Δαστερίδη, η εταιρεία έχει δημιουργήσει σε ιδιόκτητο χώρο τ.μ., μία πλήρως καθετοποιημένη μονάδα: με τμήμα έρευνας και ανάπτυξης όπου ερευνώνται νέες ανάγκες, ιδέες, υλικά, τρόποι σχεδίασης και κατασκευής. με σύγχρονο τμήμα μελετών και σχεδιασμού που δίνει λύσεις καλύπτοντας τις ανάγκες και τις προδιαγραφές των πελατών της. με εξειδικευμένα τμήματα παραγωγής επανδρωμένα με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που παράγουν και συναρμολογούν. Τα προϊόντα της Νικ. Δαστερίδης ΑΒΕΕ κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 και ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών και διεθνών αγορών (HOMOLOGATION). Στα πλαίσια της δυναμικής της ανάπτυξης στις καινοτόμες λύσεις για την πράσινη ενέργεια, η Νικ. Δαστερίδης ΑΒΕΕ εξασφάλισε συνεργασία και συμπαραγωγή με την Hilux solutions, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς, στον χώρο του φωτισμού LED. Η μητρική εταιρεία, Soundoff Signal, ήταν μια από τις πρώτες εταιρίες που ασχολήθηκαν με την τεχνολογία φωτισμού LED στην βιομηχανία μεταφορών. Η έδρα της Hilux solutions βρίσκεται στην Hudsonville, στο Μίτσιγκαν των ΗΠΑ, έχοντας μονάδες παραγωγής στην Βόρεια Αμερική. Dasteri LED street lighting 5

6 LED street lighting and outdoor solutions Λύσεις φωτισμού LED δρόμων και εξωτερικών χώρων LED: the green revolution in lighting In todays world, the climate change with the gradual depletion of energy and the gradual degradation of the environment, has become a great challenge to us. LED technology is the most preferred green lighting source in the 21st century, which is the criterion of energy saving and environment protection. Most of countries on the world have used the policy and rules to map out the spread plan. xternaled provides better nightime visibility, use less energy, last longer and with significantly less light degradation, requires less maintenance, and has less environmental impact than conventional lighting. Minimum consumption of energy. Minimum maintenance. Increased visibility with zero street light pollution. Greater life expectancy of the appliance due to low-temperature. Greatly reduce the production CO 2 thus contributing negatively to the greenhouse effect. Not containing mercury as the fluorescent lamps. Long life, approximately hours. Very low cost of establishment (less cross-section wiring due to low consumption of the product). LED: η πράσινη επανάσταση στον φωτισμό Στο σημερινό κόσμο, οι κλιματικές αλλαγές, η σταδιακή εξάντληση ενέργειας και η σταδιακή υποβάθμιση του περιβάλλοντος έχει γίνει μια μεγάλη πρόκληση για όλους εμάς. Η τεχνολογία LED είναι η πλέον προτιμώμενη πράσινη πηγή φωτισμού κατά τον 21ο αιώνα, αποτελώντας βασικό κριτήριο εξοικονόμησης ενέργειας, χρημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος. Οι περισσότερες πια χώρες στον κόσμο, έχουν χρησιμοποιήσει επιτυχημένα την τεχνολογία LED, στην πολιτική ανάπτυξης τους. Τα προϊόντα xternaled σεβόμενα το περιβάλλον, παρέχουν καθαρής και προηγμένης τεχνολογίας φωτισμό. Χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από τις παραδοσιακές λύσεις φωτισμού, επιτυγχάνοντας έτσι τη δραστική μείωση των εκπομπών άνθρακα. Αποτελούν την καλύτερη λύση φωτισμού, στα πλαίσια ανάπτυξης των μορφών πράσινης ενέργειας. Αυξημένη ορατότητα. Ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας με ελάχιστη συντήρηση. Αυξημένη ορατότητα με μηδενική φωτορύπανση για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων λόγω θάμπωσης. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας. Μειώνουν αισθητά την παραγωγή CO 2 συμβάλλοντας έτσι αρνητικά στο φαινόμενο θερμοκηπίου. Δεν περιέχουν υδράργυρο όπως οι λάμπες φθορισμού. Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, περίπου ώρες. Πολύ χαμηλό κόστος εγκατάστασης (μικρότερη διατομή καλωδιώσεων λόγω χαμηλής κατανάλωσης του προϊόντος).

7 Street lights application Εφαρμογή σε δρόμο Street lights application Εφαρμογή σε δρόμο Dasteri LED street lighting 7

8 LED street lighting and outdoor solutions Λύσεις φωτισμού LED δρόμων και εξωτερικών χώρων xternaled applications xternaled provides better nighttime visibility, use less energy, last longer and with significantly less light degradation, requires less maintenance, and has less environmental impact than conventional lighting: Streets and highways Parking lots Parks and gardens Campuses Government and public facilities Mixed-use developments Residential communities Retail centres and many others Challenge accidents The correct quantity lighting is crucial for road safety, particularly in dangerous points in the road network. However, the incorrect lighting may lead to challenge traffic accidents. The dazzle of the driver during driving reduces the perspective of perception while the sudden fluctuations dark and very light points do not give in the human eye the possibility of adapting Iris, resulting in the reduction of the optical perception of the driver. xternaled εφαρμογές Τα προϊόντα xternaled, παρέχοντας καλύτερη νυχτερινή ορατότητα, καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια, με λιγότερη συντήρηση και μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις έως τώρα συμβατικές λύσεις φωτισμού, έχουν μια ευρεία γκάμα εφαρμογών: Δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι Χώροι στάθμευσης Πάρκα και κήποι Εκπαιδευτικοί χώροι Δημόσιες εγκαταστάσεις Κατοικίες Εμπορικά κέντρα και πολλά άλλα Πρόκληση ατυχημάτων Η σωστή ποσότητα και ποιότητα φωτισμού είναι καθοριστικής σημασίας για την οδική ασφάλ εια, ιδιαίτερα σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου. Ωστόσο, ο λανθασμένος φωτισμός μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση ατυχημάτων. Η θάμβωση του οδηγού κατά την οδήγηση μειώνει την οπτική του αντίληψη ενώ οι απότομες εναλλαγές σκοτεινών και πολύ φωτεινών σημείων, δε δίνουν στο ανθρώπινο μάτι τη δυνατότητα προσαρμογής της ίριδος, με αποτέλεσμα τη μείωση της οπτικής αντίληψης του οδηγού.

9 Output comparison between traditional light and XternaLED by Dasteri light, through actual results Σύγκριση απόδοσης μεταξύ συμβατικού φωτιστικού και XternaLED by Dasteri φωτιστικό μέσω πραγματικων αποτελεσμάτων Output comparison between traditional light and XternaLED by Dasteri light, through actual results Σύγκριση απόδοσης μεταξύ συμβατικού φωτιστικού και XternaLED by Dasteri φωτιστικό μέσω πραγματικών αποτελεσμάτων LUX Consumption comparison between traditional light and XternaLED by Dasteri light, through actual results Σύγκριση κατανάλωσης μεταξύ συμβατικού φωτιστικού και XternaLED by Dasteri φωτιστικό μέσω πραγματικών αποτελεσμάτων Dasteri LED street lighting 9

10 LED street lighting and outdoor solutions Λύσεις φωτισμού LED δρόμων και εξωτερικών χώρων LED street light & parking luminaire Model DSL-916 The ideal choice economy and productivity, on roads and parking spaces with plenty of light, focused, providing security and comfort vision to drivers and pedestrians. The model DSL-916 LED street light is designed to provide effective and uniform illumination on the road and parking. The robust Manufacture from aluminium and advanced design of model DSL-916 LED street light, provide more than hours duration making the, to the best solution for energy-efficient lighting. Φωτιστικό LED εξωτερικών χώρων για δρόμους και πάρκινγκ Μοντέλο DSL-916 Η ιδανική επιλογή οικονομίας και παραγωγικότητας, για δρόμους και χώρους στάθμευσης με άπλετο φως, εστιασμένο, παρέχοντας ασφάλεια και άνεση όρασης σε οδηγούς και πεζούς. To μοντέλο DSL-916 LED street light είναι σχεδιασμένο να παρέχει αποτελεσματικό και ομοιόμορφο φωτισμό στο οδόστρωμα και στους χώρους στάθμευσης. Η στιβαρή κατασκευή με αλουμίνιο και ο προηγμένος σχεδιασμός του μοντέλου DSL-916 LED street light, παρέχει πάνω από ώρες διάρκεια καθιστώντας το, ως την καλύτερη λύση για ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό. ø

11 LED street lighting and outdoor solutions Λύσεις φωτισμού LED δρόμων και εξωτερικών χώρων LED street light & parking luminaire Model DSL-913 The ideal choice economy and productivity, on roads and parking spaces with plenty of light, focused, providing security and comfort vision to drivers and pedestrians. The model DSL-913 LED street light is designed to provide effective and uniform illumination on the road and parking. The robust Manufacture from aluminium and advanced design of model DSL-913 LED street light, provide more than hours duration making the, to the best solution for energy-efficient lighting. Φωτιστικό LED εξωτερικών χώρων για δρόμους και πάρκινγκ Μοντέλο DSL-913 Η ιδανική επιλογή οικονομίας και παραγωγικότητας, για δρόμους και χώρους στάθμευσης με άπλετο φως, εστιασμένο, παρέχοντας ασφάλεια και άνεση όρασης σε οδηγούς και πεζούς. To μοντέλο DSL-913 LED street light είναι σχεδιασμένο να παρέχει αποτελεσματικό COVER και ομοιόμορφο φωτισμό στο οδόστρωμα DRIVER και στους χώρους στάθμευσης. Η στιβαρή POLE-HOLDER κατασκευή με αλουμίνιο και ο προηγμένος σχεδιασμός του μοντέλου DSL-913 LED street light, παρέχει πάνω από ώρες διάρκεια καθιστώντας το, ως την HEATSINK GLASS καλύτερη λύση για ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό. LENS FIXTURE-BAR COVER DRIVER POLE-HOLDER GLASS HEATSINK LENS FIXTURE-BAR Dasteri LED street lighting 11

12 LED street lighting and outdoor solutions Λύσεις φωτισμού LED δρόμων και εξωτερικών χώρων Model DSL-916 & DSL-913 applications / Εφαρμογές μοντέλου DSL-916 & DSL-913 Συμβατικός φωτισμός Traditional lighting Φωτισμός xternaled by Dasteri xternaled by Dasteri lighting Street lights application (Municipality of Maronia -Sapes 08/2011) Εφαρμογή σε δρόμο (Δήμος Μαρωνείας - Σαπών 08/2011) Street lights application (Municipality of Alexandroupoli 04/2012) Εφαρμογή σε δρόμο (Δήμος Αλεξανδρούπολης 04/2012) Highway lights application (National Road Airport-Thessaloniki 05/2013) Εφαρμογή σε αυτοκινητόδρομο (Εθνική οδός Αεροδρομίου -Θεσσαλονικης 05/2013)

13 Model DSL-916 & DSL-913 applications / Εφαρμογές μοντέλου DSL-916 & DSL-913 Highway lights application (Egnatia Highway - Alexandroupolis Interchange 09/2013) Εφαρμογή σε αυτοκινητόδρομο (Εγνατία οδός Α/Κ Αλεξανδρούπολης 09/2013) Street lights application (Municipality of Kos - 09/2012) Εφαρμογή σε δρόμο (Δήμος Κω - 09/2012) Street lights application (Municipality of Nestos - 06/2013) Εφαρμογή σε δρόμο (Δήμος Νέστου - 06/2013) Dasteri LED street lighting 13

14 LED street lighting and outdoor solutions Λύσεις φωτισμού LED δρόμων και εξωτερικών χώρων XPost - top luminaire Model DSL-801 The model DSL-801 LED post - top, offers the best stylish and alternative for lighting open spaces. With particular attractive design fits in each architecture need. Main features are the resistance of the operating reliability, and the energy efficiency. Ιdeal solution for rich lighting parking, public and private parks, pedestrian streets, etc. Φωτιστικό LED κορυφής Μοντέλο DSL-801 To μοντέλο DSL-801 LED Post - top, προσφέρει την καλύτερη στιλιστικά εναλλακτική λύση, για εφαρμογές φωτισμού υπαίθριων χώρων. Με ιδιαίτερο ελκυστικό σχεδιασμό, εναρμονίζεται σε κάθε αρχιτεκτονική ανάγκη. Κύρια χαρακτηριστικά αποτελούν η ανθεκτικότητα του, η αξιοπιστία λειτουργίας, και η ενεργειακή του απόδοση. Ιδανική λύση για πλούσιο φωτισμό πάρκινγκ, δημοσίων και ιδιωτικών πάρκων, πεζοδρόμων, αιθρίων, κλπ. Ø500 Ø250 TOP HEATSINK UP COVER LAMP SHADE BOTTOM COVER 436 Ø Ø62 FIXTURE TING M6 SCREW POWER CABLE THE DIAMETER OF LAMP -STAFF: Ø50mm

15 Model DSL-801 applications / Εφαρμογές μοντέλου DSL-801 Square street lights application (Municipality of Komotini Central square 09/2010) Εφαρμογή σε πλατεία (Δήμος Κομοτηνής, Κεντρική πλατεία 09/2010) Park lights application (Municipality of Drama 06/2013) Εφαρμογή σε πάρκο (ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας 06/2013) Port lights application (Municipality of Alexandroupolis 05/2013) Εφαρμογή σε λιμάνι (Δήμος Αλεξανδρούπολης 05/2013) Park lights application (Municipality of Alexandroupolis 04/2013) Εφαρμογή σε πάρκο (Δήμος Αλεξανδρούπολης 04/2013) Dasteri LED street lighting 15

16 LED street lighting and outdoor solutions Λύσεις φωτισμού LED δρόμων και εξωτερικών χώρων High Βay LED luminaire Model DSL-ΗΒ-101 The model DSL-HB101 High Bay LED, is the ideal solution for rich and easy lighting in places such as: gyms, spaces sports, closed land, warehouses, factories, sheds, parking cars, and many other enclosed spaces height is greater than 6 meters. Φωτιστικό LED εσωτερικών χώρων Μοντέλο DSL-ΗΒ-101 Ø413 Ø413 To μοντέλο DSL-HB101 High Bay LED, αποτελεί την ιδανική λύση για ανάγκες πλούσιου ξεκούραστου φωτισμού σε χώρους όπως: γυμναστήρια, χώρους άθλησης, κλειστά γήπεδα, αποθήκες, εργοστάσια, υπόστεγα, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πολλούς άλλους κλειστούς χώρους με ύψος μεγαλύτερο των 6 μέτρων POTHOOK POTHOOK LAMP HANGER LAMP HANGER HEATSINK HEATSINK OPTICAL COVER OPTICAL COVER 340 Ø POTHOOK LAMP HANGER HEATSINK OPTICAL COVER

17 Model DSL-ΗΒ-101 applications / Εφαρμογές μοντέλου DSL-ΗΒ101 Thessaloniki s bus station application (09/2010) Εφαρμογή στο σταθμό λεωφορείων Θεσσαλονίκης (09/2010) IIndustrial application (06/2009) Εφαρμογή σε βιομηχανία (06/2009) Dasteri LED street lighting 17

18 LED street lighting and outdoor solutions Λύσεις φωτισμού LED δρόμων και εξωτερικών χώρων LED Tunnel Light Model DSL-708 Model DSL-708 LED Tunnel Light provides high output, high quality cool white LED light over a large illumination area. Perfect for outdoor, underground, or tunnel lighting applications, this durable luminaire will stand up to the most extreme conditions. Φωτιστικό LED για τούνελ Μοντέλο DSL-708 Φωτιστικό για τούνελ το οποίο παρέχει υψηλής απόδοσης και ποιότητας φωτισμό μεγάλης εμβέλειας. Ιδανικό για εξωτερική ή εσωτερική εφαρμογή καθώς επίσης και για φωτισμό τούνελ. Το συγκεκριμένο φωτιστικό είναι υψηλής ανθεκτικότητας και μπορεί να αντέξει στις πιο ακραίες συνθήκες LENS LENS LAMP COVER LAMP COVER HEATSINK DRIVER BOARD HEATSINK DRIVER BOX DRIVER BOARD DRIVER BOX

19 Model DSL-708 applications / Εφαρμογές μοντέλου DSL-708 Tunnel application (02/2011) Εφαρμογή σε σήραγγα (02/2011) Tunnel application (12/2010) Εφαρμογή σε σήραγγα (12/2010) Court lights application (Municipality of Alexandroupolis 09/2013) Εφαρμογή σε γήπεδο (Δημος Αλεξανδρούπολης 09/2013) Dasteri LED street lighting 19

20 LED street lighting and outdoor solutions Λύσεις φωτισμού LED δρόμων και εξωτερικών χώρων LED Flood Light Model DSL-601 Model DSL-601 LED Flood Light is a multi-purpose high output outdoor luminaire that provides outstanding illumination. Use as a wall pack, pole-top area light, architectural accent light, tunnel light, warehouse light, or wherever high quality LED illumination is needed. Φωτιστικό LED Μοντέλο DSL-601 Εξωτερικό LED φωτιστικό διασποράς, πολλαπλής χρήσης με υψηλή απόδοση το οποίο παρέχει εξαιρετικό φωτισμό. Χρησιμοποιείται ως εντοιχισμένο ή και σε κορυφή ιστού, για αρχιτεκτονικό τονισμό, φωτισμό τούνελ και αποθηκών ή όπου αλλού χρειάζεται υψηλής ποιότητας φωτισμός LED. ADJUSTABLE ANGLE (ref.) HOUSING HEATSINK LAMP SHADE MAIN BRACKET ASSISTANT BRACKET POWER CABLE

21 LED Flood Light Model DSL-702 Model DSL-702 LED Flood Light is a high output outdoor luminaire that provides outstanding illumination. Great for commercial, architectural, and municipal applications wherever high quality LED wall wash illumination is needed. Offers an efficient replacement for traditional flood lights. LED Flood Light Μοντέλο DSL-702 Εξωτερικό LED φωτιστικό διασποράς, υψηλής απόδοσης το οποίο παρέχει εξαιρετικό φωτισμό. Ιδανικό για διαφημιστικούς, αρχιτεκτονικούς ή δημοτικούς σκοπούς όπου χρειάζεται υψηλής ποιότητας LED φωτισμός τοίχων. Αποτελεί μια αποτελεσματική λύση αντικατάστασης των συμβατικών φωτιστικών διασποράς. 551 FIXTURE BAR LENS BRACKET HOUSING DRIVER BOARD Dasteri LED street lighting 21

22 LED street lighting and outdoor solutions Λύσεις φωτισμού LED δρόμων και εξωτερικών χώρων Indoor lighting application Model DSL-C16 The DSL-C16 Light is designed to provide efficient and uniform illumination for indoor lighting applications and is an ideal replacement for older incandescent and fluorescent technologies. The durable construction and design of the DSL-C16 requires virtually no maintenance and offers over 50,000 hours of product life. Φωτιστικό LED εσωτερικού χώρου Μοντέλο DSL-C16 Το φωτιστικό DSL-C16 είναι σχεδιασμένο να παρέχει αποδοτικό και ομοιόμορφο φωτισμό για εσωτερικούς χώρους και είναι ιδανικό για αντικατάσταση φωτιστικών παλαιότερης τεχνολογίας όπως φθορισμού και πυρακτώσεως. Λόγω, τόσο της ανθεκτικής κατασκευής του, όσο και του σχεδιασμού του, πρακτικά το DSL-C16 δε χρειάζεται συντήρηση και προσφέρει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από ώρες PMMA SHADE BOTTOM PLATE 596 R

23 Model DSL-C16 applications / Εφαρμογές μοντέλου DSL-C16 Store Lights Application (06/2013) Εφαρμογή σε κατάστημα (06/2013) Office application (Saint Loukas Hospital 09/2011) Εφαρμογή σε γραφεία (Κλινική Aγ. Λουκάς 09/2011) Office Application (PAOK FC 01/2013) Εφαρμογή σε γραφεία (ΠΑΕ ΠΑΟΚ 01/2013) Dasteri LED street lighting 23

24 LED street lighting and outdoor solutions Λύσεις φωτισμού LED δρόμων και εξωτερικών χώρων Indoor lighting application Model DSL-C021 The DSL-C021 Light is designed to provide efficient and uniform illumination for indoor lighting applications and is an ideal replacement for older incandescent and fluorescent technologies. The durable construction and design of the DSL-C021 requires virtually no maintenance and offers over 50,000 hours of product life. Φωτιστικό LED εσωτερικού χώρου Μοντέλο DSL-C021 Το φωτιστικό DSL-C021 είναι σχεδιασμένο να παρέχει αποδοτικό και ομοιόμορφο φωτισμό για εσωτερικούς χώρους και είναι ιδανικό για αντικατάσταση φωτιστικών παλαιότερης τεχνολογίας όπως φθορισμού και πυρακτώσεως. Λόγω, τόσο της ανθεκτικής κατασκευής του, όσο και του σχεδιασμού του, πρακτικά το DSL-021 δεν χρειάζεται συντήρηση και προσφέρει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από ώρες. 87 LENS HOUSING COVER

25 Model DSL-C021 applications / Εφαρμογές μοντέλου DSL-C021 Hospital application (04/2011) Εφαρμογή σε νοσοκομείο (04/2011) Hotel application (09/2011) Εφαρμογή σε ξενοδοχείο (09/2011) Dasteri LED street lighting 25

26 LED street lighting and outdoor solutions Λύσεις φωτισμού LED δρόμων και εξωτερικών χώρων Recessed mounted LED light Model DSL-A016 Model DSL-A016 Recessed LED Light is a high output indoor luminaire that provides outstanding illumination. Great for commercial, architectural, and residential applications wherever high quality LED illumination is needed. Offers an efficient replacement for traditional can lights. Χωνευτό φωτιστικό LED Μοντέλο DSL-A016 Υψηλής απόδοσης φωτιστικό εσωτερικού χώρου που παρέχει εξαιρετικό φωτισμό ιδανικό για διαφημιστικούς, αρχιτεκτονικούς και οικιστικούς σκοπούς όπου απαιτείται υψηλής ποιότητας LED φωτισμός. Αποτελεί μια αποδοτική αντικατάσταση των παραδοσιακών φωτιστικών. Ø193,50 87,6 Ø193,50 Ø141,50 Ø193,50 CONNECTOR 87,6 HEATSINK Ø141,50 Ø193,50 CONNECTOR HEATSINK

27 Model DSL-Α016 applications / Εφαρμογές μοντέλου DSL-Α016 Shopping center application (03/2011) Εφαρμογή σε πολυκατάστημα (03/2011) Showroom Application (Municipality of Drama 06/2013) Εφαρμογή σε Εκθεσιακό χώρο (ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας 06/2013) Dasteri LED street lighting 27

28 LED street lighting and outdoor solutions Λύσεις φωτισμού LED δρόμων και εξωτερικών χώρων Recessed mounted LED light Model DSL-A015 Model DSL-A015 Recessed LED Light is a high output indoor luminaire that provides outstanding illumination. Great for commercial, architectural, and residential applications wherever high quality LED illumination is needed. Offers an efficient replacement for traditional can lights. Χωνευτό LED φωτιστικό Μοντέλο DSL-A015 Υψηλής απόδοσης φωτιστικό εσωτερικού χώρου που παρέχει εξαιρετικό φωτισμό ιδανικό για διαφημιστικούς, αρχιτεκτονικούς και οικιστικούς σκοπούς όπου απαιτείται υψηλής ποιότητας LED φωτισμός. Αποτελεί μια αποδοτική αντικατάσταση των παραδοσιακών «can» φωτιστικών. Ø155 Ø155 77,5 Ø107 Ø155 CONNECTOR 77,5 HEATSINK Ø107 Ø155 CONNECTOR HEATSINK

29 Model DSL-Α015 applications / Εφαρμογές μοντέλου DSL-Α015 Gym application (04/2012) Εφαρμογή σε γυμναστήριο (04/2012) Hotel application (09/2011) Εφαρμογή σε ξενοδοχείο (09/2011) Dasteri LED street lighting 29

30 LED street lighting and outdoor solutions Λύσεις φωτισμού LED δρόμων και εξωτερικών χώρων Recessed mounted LED light Model DSSP3W65 and DSSP220W3 Recessed LED light is a high output indoor luminaire that provides outstanding ilumination. Great for commercial, architectural and residential applications wherever high quality LED illumination is needed offers an efficient replacement for traditional can lights. Χονευτό LED φωτιστικό Μοντέλο DSSP3W65 και DSSP220W3 Υψηλής απόδοσης φωτιστικό εσωτερικού χώρου που παρέχει εξαιρετικό φωτισμό ιδανικό για διαφημιστικούς, αρχιτεκτονικούς και οικιστικούς σκοπούς όπου απαιτείται υψηλής ποιότητας LED φωτισμός. Αποτελεί μια αποδοτική αντικατάσταση των παραδοσιακών «can» φωτιστικών

31 Model DSSP applications / Εφαρμογές μοντέλου DSSP Store application (06/2011) Εφαρμογή σε κατάστημα (06/2011) Universal application (11/2011) Γενική εφαρμογή (11/2011) Dasteri LED street lighting 31

32

33 ÁíôáíáêëáóôéêÜ ÓÞìáíóçò Ïäþí Warning Reflex-Reflector Dasteri LED street lighting 33

34 Warning reflex-reflector AíôáíáêëáóôéêÜ óþìáíóçò Warning reflex - reflector 65X105mm Placed on aluminum plate, 2mm (thikness) with U-shaped opening for screw P A P A RED WHITE (CLEAR) Aíôáíáêëáóôéêü óþìáíóçò 65X105mm Τïðïèåôïýìåíï óå Ýëáóìá áëïõìéíßïõ ðü ïõò 2mm (äß áëï) P A P A ÊÏÊÊÉÍÏ ËÅÕÊÏ Warning reflex - reflectors 65X105mm Placed on aluminum plate, 2mm (thikness) two holes for screw P B P B RED WHITE (CLEAR) Used on cement safety barriers (New Jersey) AíôáíáêëáóôéêÜ óþìáíóçò 65X105mm Τïðïèåôïýìåíá óå ìïíþ âüóç åëüóìáôïò áëïõìéíßïõ ðü ïõò 2mm (äß áëï) P  P  ÊÏÊÊÉÍÏ ËÅÕÊÏ ñçóéìïðïéåßôáé óôá óôçèáßá áóöáëåßáò áðü óêõñüäåñìá (New Jersey) Warning reflex - reflectors are made of hermetically sealed prismatic crystals with acrylic material. (ULTRASONIC welding). Ôá áíôáíáêëáóôéêü óþìáíóçò åßíáé áðü ðñéóìáôéêïýò êñõóôüëëïõò áêñõëéêïý õëéêïý åñìçôéêü óôåãáíïðïéçìýíïõò (ULTRASONIC óõãêüëëçóç). Ïé ðáñáðüíù åðéöüíåéåò ôïðïèåôïýíôáé óôá åëüóìáôá áëïõìéíßïõ ìå áëïõìéíýíéïõò Þëïõò (ðåñôóßíéá). Ôá ùò Üíù õëéêü ðëçñïýí ðëþñùò ôéò ðñïäéáãñáöýò ôïõ ÕÐÅ ÙÄÅ.

35 Warning reflex - reflector Ø 82mm Placed on aluminum plate, 2mm (thikness) with U-shaped opening P A P A RED WHITE (CLEAR) Aíôáíáêëáóôéêü óþìáíóçò Ø 82mm Tïðïèåôïýìåíï óå Ýëáóìá áëïõìéíßïõ ðü ïõò 2mm (äß áëï) P A P A ÊÏÊÊÉÍÏ ËÅÕÊÏ Warning reflex - reflector Ø 82mm Placed on aluminum plate, 2mm (thikness) with U-shaped opening P Â P Â RED WHITE (CLEAR) Used on cement safety barriers (New Jersey) Aíôáíáêëáóôéêü óþìáíóçò Ø 82mm Tïðïèåôïýìåíï óå Ýëáóìá áëïõìéíßïõ ðü ïõò 2mm (äß áëï) P B P B ÊÏÊÊÉÍÏ ËÅÕÊÏ ñçóéìïðïéåßôáé óôá óôçèáßá áóöáëåßáò áðü óêõñüäåñìá (New Jersey) Warning reflex - reflectors are made of hermetically sealed prismatic crystals with acrylic material. (ULTRASONIC welding). Ôá áíôáíáêëáóôéêü óþìáíóçò åßíáé áðü ðñéóìáôéêïýò êñõóôüëëïõò áêñõëéêïý õëéêïý åñìçôéêü óôåãáíïðïéçìýíïõò (ULTRASONIC óõãêüëëçóç). Ïé ðáñáðüíù åðéöüíåéåò ôïðïèåôïýíôáé óôá åëüóìáôá áëïõìéíßïõ ìå áëïõìéíýíéïõò Þëïõò (ðåñôóßíéá). Ôá ùò Üíù õëéêü ðëçñïýí ðëþñùò ôéò ðñïäéáãñáöýò ôïõ ÕÐÅ ÙÄÅ. Dasteri Warning reflex-reflector 35

36 Warning reflex-reflector AíôáíáêëáóôéêÜ óþìáíóçò Warning reflex - reflectors 65X105mm Placed on V-shaped aluminum base, 2mm (thikness) with hole for screw P A RED - WHITE (CLEAR) Used on metal guard rails AíôáíáêëáóôéêÜ óþìáíóçò 65X105mm Tïðïèåôïýìåíá óå äéðëþ âüóç åëüóìáôïò áëïõìéíßïõ ðü ïõò 2mm (äß áëï) P A ÊÏÊÊÉÍÏ - ËÅÕÊÏ ñçóéìïðïéåßôáé óôá ìåôáëëéêü óôçèáßá Warning reflex - reflectors 65X105mm Placed on V-shaped aluminum base, 2mm (thikness) two holes for screw P B RED - WHITE (CLEAR) Used on cement safety barriers (New Jersey) AíôáíáêëáóôéêÜ óþìáíóçò 65X105mm Tïðïèåôïýíôáé óå äéðëþ âüóç åëüóìáôïò áëïõìéíßïõ ðü ïõò 2mm (äß áëï) P B ÊÏÊÊÉÍÏ - ËÅÕÊÏ ñçóéìïðïéåßôáé óôá óôçèáßá áóöáëåßáò áðü óêõñüäåñìá (New Jersey) Warning reflex - reflectors are made of hermetically sealed prismatic crystals with acrylic material. (ULTRASONIC welding). Ôá áíôáíáêëáóôéêü óþìáíóçò åßíáé áðü ðñéóìáôéêïýò êñõóôüëëïõò áêñõëéêïý õëéêïý åñìçôéêü óôåãáíïðïéçìýíïõò (ULTRASONIC óõãêüëëçóç). Ïé ðáñáðüíù åðéöüíåéåò ôïðïèåôïýíôáé óôá åëüóìáôá áëïõìéíßïõ ìå áëïõìéíýíéïõò Þëïõò (ðåñôóßíéá). Ôá ùò Üíù õëéêü ðëçñïýí ðëþñùò ôéò ðñïäéáãñáöýò ôïõ ÕÐÅ ÙÄÅ.

37 Warning reflex - reflector Ø 82mm Placed on aluminum plate, 2mm (thikness)with V-shaped opening P Á RED - WHITE (CLEAR) Used on metal guard rails Aíôáíáêëáóôéêü óþìáíóçò Ø 82mm Tïðïèåôïýìåíá óå äéðëþ âüóç åëüóìáôïò áëïõìéíßïõ ðü ïõò 2mm P Á ÊÏÊÊÉÍÏ - ËÅÕÊÏ ñçóéìïðïéåßôáé óôá ìåôáëëéêü óôçèáßá Warning reflex - reflector Ø 82mm Placed on V-shaped aluminum base, 2mm (thikness) two holes for screw P B RED - WHITE (CLEAR) Used on cement safety barriers (New Jersey) Aíôáíáêëáóôéêü óþìáíóçò Ø 82mm ôïðïèåôïýìåíá óå äéðëþ âüóç åëüóìáôïò áëïõìéíßïõ ðü ïõò 2mm P B ÊÏÊÊÉÍÏ - ËÅÕÊÏ ñçóéìïðïéåßôáé óôá óôçèáßá áóöáëåßáò áðü óêõñüäåñìá (New Jersey) Warning reflex - reflectors are made of hermetically sealed prismatic crystals with acrylic material. (ULTRASONIC welding). Ôá áíôáíáêëáóôéêü óþìáíóçò åßíáé áðü ðñéóìáôéêïýò êñõóôüëëïõò áêñõëéêïý õëéêïý åñìçôéêü óôåãáíïðïéçìýíïõò (ULTRASONIC óõãêüëëçóç). Ïé ðáñáðüíù åðéöüíåéåò ôïðïèåôïýíôáé óôá åëüóìáôá áëïõìéíßïõ ìå áëïõìéíýíéïõò Þëïõò (ðåñôóßíéá). Ôá ùò Üíù õëéêü ðëçñïýí ðëþñùò ôéò ðñïäéáãñáöýò ôïõ ÕÐÅ ÙÄÅ. Dasteri Warning reflex-reflector 37

38 Warning reflex-reflector AíôáíáêëáóôéêÜ óþìáíóçò Warning reflex - reflector 65X105mm Placed on plastic base P P RED WHITE (CLEAR) Glued on safety barriers Aíôáíáêëáóôéêü óþìáíóçò 65X105mm Må ðëáóôéêþ âüóç ôïðïèåôïýìåíï óå ôïé ßá P P ÊÏÊÊÉÍÏ ËÅÕÊÏ Êïëëïýíôáé óå ìðüñåò áóöáëåßáò Double warning reflex - reflector 65X105mm Placed on plastic base P RED - WHITE (CLEAR) Glued on safety barriers Äéðëü áíôáíáêëáóôéêü óþìáíóçò 65X105mm Må ðëáóôéêþ âüóç ôïðïèåôïýìåíï óå ôïé ßá P ÊÏÊÊÉÍÏ - ËÅÕÊÏ Êïëëïýíôáé óå ìðüñåò áóöáëåßáò Warning reflex - reflectors are made of hermetically sealed prismatic crystals with acrylic material. (ULTRASONIC welding). Ôá áíôáíáêëáóôéêü óþìáíóçò åßíáé áðü ðñéóìáôéêïýò êñõóôüëëïõò áêñõëéêïý õëéêïý åñìçôéêü óôåãáíïðïéçìýíïõò (ULTRASONIC óõãêüëëçóç). Ïé ðáñáðüíù åðéöüíåéåò ôïðïèåôïýíôáé óôá åëüóìáôá áëïõìéíßïõ ìå áëïõìéíýíéïõò Þëïõò (ðåñôóßíéá). Ôá ùò Üíù õëéêü ðëçñïýí ðëþñùò ôéò ðñïäéáãñáöýò ôïõ ÕÐÅ ÙÄÅ.

39 Warning reflex - reflector 65X105mm On plastic base with an angle 5 P P RED WHITE (CLEAR) Used on cement safety barriers (New Jersey) Aíôáíáêëáóôêü óþìáíóçò 65X105mm Må ðëáóôéêþ âüóç õðü ãùíßá 5 P P ÊÏÊÊÉÍÏ ËÅÕÊÏ ñçóéìïðïéåßôáé óôá óôçèáßá áóöáëåßáò áðü óêõñüäåñìá (New Jersey) Warning reflex - reflector 65X105mm On plastic base with an angle 5 P RED - WHITE (CLEAR) Used on cement safety barriers (New Jersey) Aíôáíáêëáóôêü óþìáíóçò 65X105mm Må ðëáóôéêþ âüóç õðü ãùíßá 5 P ÊÏÊÊÉÍÏ - ËÅÕÊÏ ñçóéìïðïéåßôáé óôá óôçèáßá áóöáëåßáò áðü óêõñüäåñìá (New Jersey) Warning reflex - reflectors are made of hermetically sealed prismatic crystals with acrylic material. (ULTRASONIC welding). Ôá áíôáíáêëáóôéêü óþìáíóçò åßíáé áðü ðñéóìáôéêïýò êñõóôüëëïõò áêñõëéêïý õëéêïý åñìçôéêü óôåãáíïðïéçìýíïõò (ULTRASONIC óõãêüëëçóç). Ïé ðáñáðüíù åðéöüíåéåò ôïðïèåôïýíôáé óôá åëüóìáôá áëïõìéíßïõ ìå áëïõìéíýíéïõò Þëïõò (ðåñôóßíéá). Ôá ùò Üíù õëéêü ðëçñïýí ðëþñùò ôéò ðñïäéáãñáöýò ôïõ ÕÐÅ ÙÄÅ. Dasteri Warning reflex-reflector 39

With 50 sales and distribution points, Dasteri is active in key markets all over the world.

With 50 sales and distribution points, Dasteri is active in key markets all over the world. LED Led Bulbs PRODUCT CATALOGUE 2015 With 50 sales and distribution points, Dasteri is active in key markets all over the world. Με 50 σημεία πώλησης και διανομής, η Dasteri δραστηριοποιείται στις σημαντικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40 Contract. Woodwork. Solutions. Solutions Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14 Minibars Safeboxes Page 16 Page 8 Bathroom Accessories Page 3 Touch Screen Technology Page 40 Η STEFOS EVRIPIDOU

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το 1 ο Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Υποδομών διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος (Ε.Π.) και τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents 1. Εισαγωγή Introduction 3-10 2. Βασικές Τυπολογίες Φ/Β για Ταράτσες και Στέγες Roof / Flat Roof / Industrial Roof Photovoltaic System Basic Typologies 11-16 3. H2200 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings «Πράσινα» Κτίρια Green Buildings 2 Movie Download / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ηεταιρία ΠΙΚΡΑΚΗΣ έχει διαγράψει μια επιτυχημένη. Pikrakis SA has had a successful and continuously. Προφίλ εταιρείας Company Profile.

Ηεταιρία ΠΙΚΡΑΚΗΣ έχει διαγράψει μια επιτυχημένη. Pikrakis SA has had a successful and continuously. Προφίλ εταιρείας Company Profile. Προφίλ εταιρείας Company Profile Περιεχόμενα 3 Προφίλ εταιρείας /company profile 4 Γιατί κουφώματα gp / Why gp Frames? 5 Ποιότητα gp / gp Quality 6 Πόρτα εισόδου gp 590 Entrance door gp 590 7 Πόρτες εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience CUSTOM DESIGNED PROFILES A D VA N C E D A L U M I N I U M P R O F I L E S Knowledge and experience 2 Company Profile Εταιρικό Προφίλ ELVIAL is one of the most rapidly growing aluminum profiles extruders

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS 04ΕΤΑΙΡΙΑ 05COMPANY IΣΤΟΡΙΑ Η ΚΑRINA ιδρύθηκε το 1970 από τους αδελφούς Παναγιώτη και Νίκο Παζάρα. Από τότε µέχρι σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí

Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí PROFILCO was founded in 2001. The plant s manufacturing capacity amounts to 9,000 tons of profiles a year. PROFILCO s facilities

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Εισαγωγικά Introduction 3-6 Βασικές Τυπολογίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Photovoltaic System Basic Typologies 3-6 H2200 Συστήματα Στήριξης Φ/Β Πλαισίων σε Στέγες H2200 Photovoltaic

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny An international property development And investment CompAny GLiC Ltd Contents Περιεχόμενα 4 8 12 14 28 34 68 82 88 92 94 96 97 Foreword Εισαγωγή About us ή ΕταιρΕια μασ

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece GRAPH AVENUE CREATIVE SERVICES S.A. THESSALONIKI 173, Ethnikis Antistaseos Str. 551 34 Thessaloniki, Greece Τel.: +302310 471118, +302310 471119 Fax: +302310 471382 ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Εισαγωγικά Introduction 3-10 Βασικές Τυπολογίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Photovoltaic System Basic Typologies 11-1 102-X-30 : Σειρά 3 πανέλων σε κατά πλάτος διάταξη και κλίση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

& Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page

& Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page Contract. Woodwork. Solutions. Woodwork History Service Page 06 & Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page Page 08 Team Page 10 Craftsmanship

Διαβάστε περισσότερα

4 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συστήθηκε ως Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία το 1999, από μηχανικούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ.................................................................................4 Company ÔÌ....................................................................................10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝ.ΣΩΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΙΝΑ ΕΣ GARDEN DECORATION NATURAL PEBBLES

ΑΥΤΟΝ.ΣΩΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΙΝΑ ΕΣ GARDEN DECORATION NATURAL PEBBLES ΑΥΤΟΝ.ΣΩΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ ΤΖΑΚΟΣΟΜΠΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΙΝΑ ΕΣ ΜΠΟΥΡΙΑ GARDEN DECORATION BARBEQUES DG & LPG HEATING UNITS STOVES METAL VENTILATION TURBINES ENAMELED PIPES ΕΙ Η ΚΗΠΟΥ BARBEQUE NATURAL

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Συνοπτική Παρουσίαση Μάρτιος 2012 Περίληψη Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, η επίτευξη σημαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σεπτέμβριος 2013 ΣΕΙΡΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO

ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO 4 33 41 45 49 52 53 ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ κ.α. 57 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Midterm Report / Annex 7.3.10: Local Action Plan for the Prefecture of Chania/Crete 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο των Εκποµπών των

Διαβάστε περισσότερα

Eltrak Group Profile. Εταιρικό Προφίλ Ομίλου ΕΛΤΡΑΚ. Group of Companies

Eltrak Group Profile. Εταιρικό Προφίλ Ομίλου ΕΛΤΡΑΚ. Group of Companies Group of Companies Group of Companies Eltrak Group Profile The Eltrak Group consists of four companies: Eltrak, Elastrak, Eltrekka and Eltrak Bulgaria. Eltrak was established in 1982 as the Caterpillar

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

«Φωτισμός Δρόμων και Εξοικονόμηση Ενέργειας»

«Φωτισμός Δρόμων και Εξοικονόμηση Ενέργειας» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Φωτισμός Δρόμων και Εξοικονόμηση Ενέργειας» Του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα