EAGLE ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EAGLE ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

2 Υπεύθυνος έργου: ρ Αδάµ Κ. αµιανάκης Συγγραφείς: Ηλίας Κίτσας ρ. Ηλεκτρ. Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολογ. Α.Π.Θ Ιορδάνης Κοσµίδης Ηλεκτρ. Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολογ. Α.Π.Θ Φιλολογική επιµέλεια: Αθανασία Μπατζιάκα Φιλόλογος ΠΑΡΑΓΩΓΗ Χέυδεν 12, Αθήνα - Tηλ.:

3 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μελέτη σχεδίαση - κατασκευή πλακέτας ελέγχου IC 74LS04 πύλες NOT µε δυαδική απεικόνιση σε LED Μελέτη σχεδίαση - κατασκευή πλακέτας ελέγχου DISPLAY κοινής ανόδου κοινής καθόδου Μελέτη σχεδίαση - κατασκευή πλακέτας ελέγχου ΙC µε ταυτόχρονη δυαδική απεικόνιση σε LED Μελέτη σχεδίαση - κατασκευή πλακέτας ελέγχου: α. Ασφάλειας, β. ιόδου, γ. Led Μελέτη σχεδίαση - κατασκευή πλακέτας ηχητικής στάθµης VU meter µε 3db για κάθε LED(10 LED) Μελέτη σχεδίαση - κατασκευή πλακέτας δυαδική και ταυτόχρονης δεκαδικής απεικόνισης από το 0 έως το Μελέτη σχεδίαση - κατασκευή πλακέτας επιτήρησης επιθυµητών 4 τάσεων (0-18)Volt µε 4 LED Μελέτη σχεδίαση - κατασκευή πλακέτας αισθητηρίου ανίχνευση ηµέρας νύχτας Μελέτη σχεδίαση - κατασκευή πλακέτας ανίχνευσης διακοπής τάσης 220 Volt και αυτόµατη µεταγωγή γραµµής τηλεφώνου από ασύρµατο σε ενσύρµατο Μελέτη σχεδίαση - κατασκευή πλακέτας ελεγχόµενης επαφής λερέ-κλειδαριάς µε Flip-Flop Μελέτη σχεδίαση - κατασκευή πλακέτας φωτισµού ασφαλείας µε άσπρα LED υψηλής φωτεινότητας Μελέτη σχεδίαση - κατασκευή πλακέτας κυλιόµενης ένδειξης στροφής (φλάς ποδηλάτου) Μελέτη σχεδίαση - κατασκευή πλακέτας τροφοδοτικού ρυθµιζόµενης τάσης από (1,2-12)Vdc Μελέτη σχεδίαση - κατασκευή πλακέτας ελέγχου καλωδίου UTP CONCEPTUM AE 1

6 Σενάριο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 1. Μελέτη σχεδίαση - κατασκευή πλακέτας ελέγχου IC 74LS04 πύλες NOT µε δυαδική απεικόνιση σε LED Συνοπτική περιγραφή Σκοπός της κατασκευής αυτής είναι ο µαθητής να σχεδιάσει και να υλοποιήσει µια πρακτική κατασκευή, όπου οπτικά και πολύ σύντοµα θα µπορεί να ελέγχει µε ένα διακόπτη εάν το ολοκληρωµένο 74LS04, το οποίο χρησιµοποιείται ευρέως και στις εργαστηριακές ασκήσεις, λειτουργεί σωστά. Η παραπάνω κατασκευή µπορεί να αξιοποιηθεί στα εισαγωγικά µαθήµατα των βασικών ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωµάτων (θεωρία και εργαστήριο), όπου θα µπορεί ο µαθητής οπτικά και πρακτικά να κατανοήσει τη λειτουργία της πύλης ΝΟΤ. Σε ό,τι αφορά τη διδακτική προσέγγιση δίνεται στους µαθητές το πλήρες κύκλωµα και καλούνται να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τη δοµή του. Στη συνέχεια, οι µαθητές προσπαθούν να αναλύσουν τη λειτουργία του απλού κυκλώµατος µε τη βοήθεια του καθηγητή. Αφού γίνει κατανοητή η λειτουργία του, προχωρούν στην κατασκευή του κυκλώµατος στο raster και στην συνέχεια στην κατασκευή του αρνητικού κυκλώµατος και κατ επέκταση της πλακέτας µε τη χρήση του λογισµικού. Τα εργαλεία που θα χρησιµοποιήσουν είναι: το λογισµικό κατασκευής πλακετών (), η συσκευή για φωτοευαίσθητες πλακέτες, η συσκευή αποχάλκωσης. Γνωστικό αντικείµενο και σύνδεση µε το πρόγραµµα σπουδών Τάξη: Β ΕΠΑΛ Τοµέας: Γνωστικό Αντικείµενο: ιδακτική ενότητα: ιδακτικές ώρες: 6 ώρες : 3 ώρες (Raster) 3 ώρες λογισµικό Αριθµός µαθητών: Στο συγκεκριµένο σενάριο οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 2-3 ατόµων. Η επιλογή των ατόµων της κάθε οµάδας θα γίνεται σύµφωνα µε CONCEPTUM AE 2

7 την κρίση του εκπαιδευτικού µε βασικό κριτήριο την καλύτερη συνεργασία των µαθητών µεταξύ τους. ιδακτικοί στόχοι της ενότητας Μετά την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας οι µαθητές να είναι ικανοί : Να εντοπίζουν τα κατάλληλα υλικά για τη συγκεκριµένη άσκηση από τις βιβλιοθήκες του Να τοποθετούν τα υλικά στο σωστό σηµείο (σχέδιο (SCH) & πλακέτα (BRD)) Να ενσυρµατώνουν σωστά το ηλεκτρονικό σχέδιο Να ελέγχουν την ενσυρµάτωση του σχεδίου τους Να παράγουν το τελικό αρνητικό κύκλωµα των αγωγών σε ποσοστό 100% µε τη βοήθεια της αυτόµατης δροµολόγησης (routing) Προαπαιτούµενες γνώσεις : 1. Pull-up αντιστάσεις 2. Φύλλα δεδοµένων (Datasheet) και πίνακας αληθείας πυλών NOT. (Πληροφορίες από τις ιστοσελίδες που σας προτείνονται). ραστηριότητα: Μελέτη σχεδίαση κατασκευή πλακέτας ελέγχου IC74LS04 µε δυαδική απεικόνιση σε LED CONCEPTUM AE 3

8 Υλικά της δραστηριότητας: 1. Φωτοευαίσθητη πλακέτα 10x6 cm x LS04 x 1 3. Βάση για τοποθέτηση ολοκληρωµένων κυκλωµάτων 14 ακροδεκτών (pin)x1 4. Αντιστάσεις 150x6, 330 x6, 1kx1 5. LED (Κόκκινο x6, Πράσινο x6) 6. ίοδοι 1N4148x6 7. ιακόπτης τύπου (dip switch) x1 ( ιπλός) 8. Υποδοχή (pin) για τροφοδοσία και γείωση (Vcc, GND) x1 [JP1] CONCEPTUM AE 4

9 Πειραµατική διαδικασία : Να σχεδιάσετε το ακόλουθο κυκλωµατικό διάγραµµα (raster Schematic Module) Σχήµα 1 CONCEPTUM AE 5

10 Ενδιάµεσες σηµειώσεις ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αρχή Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι η τάση εισόδου πρέπει να κυµαίνεται στην περιοχή (5-5,35)Volt. Ενδιάµεσες σηµειώσεις ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ τέλος Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε για το σχεδιασµό του αρνητικού κυκλώµατος της πλακέτας του παραπάνω κυκλώµατος είναι τα εξής: Εκκίνηση του προγράµµατος Layout Έναρξη Προγράµµατα Layout Editor Εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε :File New Project Σχήµα 2 CONCEPTUM AE 6

11 Σχήµα 3 Εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου Σχήµα 4 Μετονοµάστε το νέο έργο σε New_Project_5 µε απευθείας πληκτρολόγηση ή δεξί κλικ και επιλογή µετονοµασία (Rename) και πατήστε αποδοχή (ENTER). Με το δεξί κλικ του ποντικιού πάνω στο New_Project_5 επιλέξτε Νew Schematic. Ακολούθως εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου: CONCEPTUM AE 7

12 Σχήµα 5 Στη γραµµή εντολών πληκτρολογήστε τη λέξη ADD και πατήστε ENTER ( δείτε το κόκκινο βέλος). Σχήµα 6 Ακολούθως θα εµφανιστεί το παρακάτω νέο παράθυρο διαλόγου, όπου και πραγµατοποιείται η επιλογή των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στην άσκηση. Σχήµα 7 CONCEPTUM AE 8

13 Κάντε κλικ στο σηµείο Search και επιλέξτε τα απαιτούµενα υλικά, πατήστε ENTER και µετά ΟΚ για το κάθε εξάρτηµα. Για τη βάση JP1 PINHD-1X2 x 1 Για τον διακόπτη SW_DIP-2 x 1 Για τις αντιστάσεις RMPC70-2 x 13 Για την δίοδο LED SFH482 x 12 Για το 74LS04 74LS04N x 1 Για την δίοδο 1Ν4148 1Ν4148 x 6 GND GND x 1 Vcc VCC x 1 ιευκρινίσεις : Σε ό,τι αφορά το ολοκληρωµένο κύκλωµα 74LS04, τη γείωση GND και την τροφοδοσία VCC, µε διαδοχικά κλικ του ποντικιού ακολουθήστε τις διαδροµές των παρακάτω σχηµάτων (Σχήµα 8, Σχήµα 9, Σχήµα 10, Σχήµα 11). Πληκτρολογείτε : 74LS04N ιαδροµή για το 74LS04N : 74xx-us 74*04 74LS04N Σχήµα 8 Πληκτρολογείτε : 74LS08N ιαδροµή για το 74LS08N : 74xx-us 74*08 74LS08N CONCEPTUM AE 9

14 Πληκτρολογείτε : GND ιαδροµή για τη γείωση GND: Supply1 GND Σχήµα 9 Πληκτρολογείτε :VCC ιαδροµή για τη γείωση VCC: Supply1 VCC Σχήµα 10 Σχήµα 11 Σε ό,τι αφορά τη βάση για το ολοκληρωµένο 74LS04, θα την τοποθετήσετε κατευθείαν στην πλακέτα που θα δηµιουργήσετε και µετά θα τοποθετήσετε το IC 74LS04. Κάθε φορά τοποθετείτε ένα υλικό. Η επαναφορά στη βιβλιοθήκη των εξαρτηµάτων µπορεί επίσης να γίνει επιλέγοντας απλώς το πλήκτρο Εsc. Για να εστιάσετε στα διάφορα σηµεία µπορείτε απλώς να µετακινήσετε τη µεσαία ρόδα του ποντικιού εµπρός (σµίκρυνση) ή πίσω (µεγέθυνση) (Βλέπετε 1 η άσκηση). Τοποθετήστε χωροταξικά τα υλικά, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα: CONCEPTUM AE 10

15 Σχήµα 11 Από την γραµµή εργαλείων αριστερά κάτω επιλέξτε το κουµπί αγωγοί (Net) και ξεκινήστε να δηµιουργείτε το πλήρες κύκλωµα του Σχήµατος 12 (µεγέθυνση Σχήµα 1). Net Σχήµα 12 Αφού σχεδιάσετε το πλήρες κύκλωµα ελέγξτε τις καλωδιώσεις του κυκλώµατος, πριν προχωρήσετε στη δηµιουργία του τυπωµένου κυκλώµατος. Εάν είστε σίγουροι ότι το κύκλωµα είναι σωστά συνδεδεµένο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα προκειµένου να κατασκευάσετε το τυπωµένο κύκλωµα. CONCEPTUM AE 11

16 Ενδιάµεσες σηµειώσεις ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αρχή Προκειµένου ο καθηγητής να είναι σίγουρος ότι οι µαθητές κατασκεύασαν σωστά το κύκλωµά τους, εφιστά την προσοχή τους στα εξής: Με το πλήκτρο (move) ή µε την εντολή Move τους ζητά να επιλέξουν µε απλό αριστερό κλικ ένα εξάρτηµα και µετά να το µετακινήσουν. Εάν η ενσυρµάτωση είναι σωστή, θα πρέπει τα νήµατα που είναι συνδεδεµένα µε το εξάρτηµα να µετακινούνται. Εάν παραµείνει ακίνητο ένα ή περισσότερα από αυτά, τότε θα πρέπει να ελέγξουν ξανά την ενσυρµάτωση του συγκεκριµένου εξαρτήµατος. Σηµείωση: Για να πάει το εξάρτηµα στην αρχική του θέση επιλέγουµε το πλήκτρο (Εsc) χωρίς να πατηθεί το αριστερό κλικ δεύτερη (2 η ) φορά (Βλέπετε 1 η άσκηση). Ενδιάµεσες σηµειώσεις ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ τέλος Επιλέξτε το κουµπί δηµιουργίας πλακέτας (Βοαrd) γραµµή διεύθυνσης πληκτρολογήστε τη λέξη Board. στην οριζόντια γραµµή εργαλείων ή στη Board CONCEPTUM AE 12

17 Σχήµα 13 Επιλέγοντας το κουµπί δηµιουργίας της πλακέτας (Board) εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου (Σχήµα 14) στο οποίο επιλέγετε το κουµπί ναι (yes). Σχήµα 14 Εάν οι επιλογές σας ήταν σωστές, θα µεταφερθείτε στο ακόλουθο παράθυρο διαλόγου όπου τα υλικά εµφανίζονται αριστερά από το πλαίσιο (Σχήµα 15). Με την επιλογή του πλήκτρου µετακίνηση (Move) ή πληκτρολογώντας την εντολή µετακίνηση (move) στην γραµµή εντολών, µετακινήστε όλα τα υλικά, ώστε να βρίσκονται µέσα στο πλαίσιο στη σωστή, κατά την άποψή σας, θέση (Σχήµα 12). CONCEPTUM AE 13

18 Move Split Ratsnet Auto Σχήµα 15 Σχήµα 16 Αφού τοποθετήσετε τα διάφορα υλικά στα σωστά σηµεία, µπορείτε να ξεκινήσετε την ενσυρµάτωση της πλακέτας. Το Σχήµα 16 παρουσιάζει απλώς τα υλικά µέσα στο πλαίσιο και δεν αποτελεί πρόταση τοποθέτησης των υλικών. Η τοποθέτηση των υλικών στη σωστή, κατά την άποψη του µαθητή, θέση αποτελεί εργασία του ίδιου του µαθητή. Επισηµαίνεται το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές σωστές θέσεις προκειµένου να σχηµατιστεί CONCEPTUM AE 14

19 πλήρως η πλακέτα. Πρέπει όµως να δοθεί προσοχή στις διαστάσεις, στο σχήµα της πλακέτας και στην απόσταση των υλικών συναρτήσει των νηµάτων τους. H βελτιστοποίηση των νηµάτων µπορεί να γίνει µε την επιλογή του πλήκτρου (Ratsnest) από την αριστερή γραµµή εργαλείων, η οποία επιλέγεται πάντα πριν την παρακάτω εντολή δηµιουργίας πλακέτας (Auto). Επιλέγοντας το πλήκτρο (Auto) από την ίδια γραµµή εργαλείων ή πληκτρολογώντας την εντολή Auto στην γραµµή εντολών για αυτόµατη σχεδίαση πλακετών, προκύπτει η πλακέτα πριν την τελική βελτιστοποίηση. Η βελτιστοποίηση των αγωγών γίνεται µε την χρήση των πλήκτρων (move). (split) και Επιλέγοντας το πλήκτρο για την αυτόµατα σχεδίαση των πλακετών (Auto) εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου. Στην επιλογή επάνω όψη πλακέτας (1 Top) επιλέγετε µη διαθέσιµη επιλογή διαδροµών (Ν/Α), ενώ στην κάτω όψη της πλακέτας (16 Bottom) επιλέγετε όλες τις περιπτώσεις των διαδροµών (*). Στη συνέχεια, πατάτε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει η αυτόµατη σχεδίαση της πλακέτας Σχήµα 17 Ενδιάµεσες σηµειώσεις ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αρχή Πρόταση: Σωστή ιάταξη εξαρτηµάτων. Μια λύση σχετική µε τη διάταξη, όπου το κύκλωµα πραγµατοποιείται 100% σε µια επιφάνεια (µία όψη) σε πλακέτα, είναι η παρακάτω: CONCEPTUM AE 15

20 Σχήµα 18 Αφού τοποθετηθούν τα εξαρτήµατα στις παραπάνω θέσεις η βελτιστοποίηση των νηµάτων µπορεί να γίνει µε την επιλογή του πλήκτρου (Ratsnest) από την αριστερή γραµµή εργαλείων. Το αποτέλεσµα φαίνεται στο Σχήµα 14. Σχήµα 19 Επιλέγοντας το πλήκτρο (Auto) από την αριστερή γραµµή εργαλείων ή πληκτρολογώντας την εντολή Auto στην γραµµή εντολών για αυτόµατη σχεδίαση πλακετών προκύπτει η παρακάτω τελική πλακέτα CONCEPTUM AE 16

21 µετά τη βελτιστοποίηση (Σχήµα 15). Η βελτιστοποίηση των αγωγών γίνεται µε τη χρήση των πλήκτρων (split) και (move). Σχήµα 20 Το τελικό αρνητικό κύκλωµα, το οποίο θα τοποθετηθεί στην φωτοευαίσθητη πλακέτα προκειµένου να γίνει η αποχάλκωσή της και να τοποθετηθούν τα υλικά, είναι το παρακάτω: Η διαφάνεια µε τις ακριβείς αναλογίες 1:1 είναι διαθέσιµη. Σχήµα 21 Στη συνέχεια ακολουθείτε τη διαδικασία της αποχάλκωσης της φωτοευαίσθητης πλακέτας µε τον τρόπο που προαναφέρθηκε. CONCEPTUM AE 17

22 Ενδιάµεσες σηµειώσεις ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ τέλος ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Οι µαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν: 1. τη διαδικασία εντοπισµού συγκεκριµένων εξαρτηµάτων από τις βιβλιοθήκες του 2. τον τρόπο τοποθέτησης των υλικών σε συγκεκριµένα σηµεία 3. τον τρόπο ενσυρµάτωσης των εξαρτηµάτων 4. τον τρόπο ελέγχου ορθότητας της ενσυρµάτωσης 5. τo µπλοκ διαγράµµατα του ηλεκτρονικού σχεδίου και κατ επέκταση τη λειτουργία του κυκλώµατος στο σύνολό του 6. τη διαδικασία παραγωγής του τελικού αρνητικού κυκλώµατος σε ποσοστό 100% µε τη βοήθεια της αυτόµατης δροµολόγησης των αγωγών (routing) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Αρχικά ο καθηγητής κεντρίζει το ενδιαφέρον των µαθητών λέγοντας τους ότι θα κατασκευάσουν µια συσκευή η οποία θα ελέγχει µε απλό τρόπο πλήρως την λειτουργία του IC74LS04. Να κατασκευαστεί µια συσκευή που θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά (Προδιαγραφές): 1. Να λειτουργεί µε τροφοδοσία 5Volt 2. Να υπάρχει ένδειξη σε φωτεινές διόδους (LED) όλων των λογικών καταστάσεων που µπορούν να υπάρξουν από το ολοκληρωµένο κύκλωµα IC 74LS04 a. Να υπάρχει υποδοχή όπου µε εύκολο τρόπο θα τοποθετείται και θα αποµακρύνεται το ολοκληρωµένο 74LS04 Ο καθηγητής εξηγεί στους µαθητές ότι θα κατασκευάσουν τη συσκευή εξολοκλήρου από την αρχή ξεκινώντας από ένα απλό κουτί : CONCEPTUM AE 18

23 Σχήµα 22 Στη συνέχεια ο καθηγητής σχεδιάζει τα παρακάτω διαγράµµατα µε βάση τις προδιαγραφές της εκφώνησης : 1. Σχεδιάζει το µπλοκ των 5Vdc προδιαγραφή 1 2. Σχεδιάζει το κύκλωµα µε τις πύλες ΝΟΤ, τις φωτεινές διόδους (LED) και τη βάση του ολοκληρωµένου κυκλώµατος προδιαγραφή 2 Εξηγεί το πλήρες κύκλωµα όπως φαίνεται ολοκληρωµένο στο παρακάτω σχήµα. Σχήµα 23 Παρακινεί τους µαθητές να αντιπαραθέσουν το µπλοκ διάγραµµα (Σχήµα 23) µε το Σχήµα 1 του βιβλίου τους και να βρουν τα εξαρτήµατα που θα τοποθετούσαν στα διάφορα µπλοκ. CONCEPTUM AE 19

24 Προτάσεις ιστοσελίδων µε Φύλλα δεδοµένων (Data sheets) είναι: Μηχανές αναζήτησης : π.χ. Στη συνέχεια αφήνει τους µαθητές να εκτελέσουν την δραστηριότητα και ο ίδιος σε ρόλο συντονιστή βοηθά, όπου χρειάζεται, έτσι ώστε οι µαθητές να κατασκευάσουν αρχικά σωστά το κύκλωµα στο breadboard και στη συνέχεια πλήρως (100%) το κύκλωµα της πλακέτας µε τη χρήση του λογισµικού. CONCEPTUM AE 20

25 Σενάριο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 2. Μελέτη σχεδίαση - κατασκευή πλακέτας ελέγχου DISPLAY κοινής ανόδου κοινής καθόδου Σύντοµη περιγραφή Σκοπός της κατασκευής αυτής είναι ο µαθητής να σχεδιάσει και να υλοποιήσει µια πρακτική κατασκευή όπου οπτικά και πολύ σύντοµα θα µπορεί να ελέγχει εάν οι τοµείς του ενδείκτη 7 τοµέων (Display κοινής ανόδου κοινής καθόδου) που θα τοποθετήσει στη θέση ελέγχου, λειτουργούν σωστά και οµοιόµορφά. Η παραπάνω κατασκευή µπορεί να αξιοποιηθεί σε θεωρητικά µαθήµατα (όπως ψηφιακά ηλεκτρονικά) και ιδίως στα εργαστήρια (όπως ψηφιακά ηλεκτρονικά, αναλογικά ηλεκτρονικά, εισαγωγικά ηλεκτρονικά, γενικός έλεγχος εξαρτηµάτων εργαστηρίου) όπου θα µπορεί ο µαθητής ή ο καθηγητής να ελέγχουν αν τα παραπάνω εξαρτήµατα λειτουργούν σωστά. Σε ό,τι αφορά τη διδακτική προσέγγιση δίνεται στους µαθητές το πλήρες κύκλωµα και καλούνται να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τη δοµή του. Στη συνέχεια οι µαθητές προσπαθούν να αναλύσουν τη λειτουργία του κυκλώµατος µε τη βοήθεια του καθηγητή. Αφού γίνει κατανοητή η λειτουργία του προχωρούν στην κατασκευή του κυκλώµατος στο raster και συνέχεια στην κατασκευή της πλακέτας µε την χρήση του λογισµικού. Γνωστικό αντικείµενο και σύνδεση µε το πρόγραµµα σπουδών Τάξη: Β ΕΠΑΛ Τοµέας: Γνωστικό Αντικείµενο: ιδακτική ενότητα: ιδακτικές ώρες: 6 ώρες : 3 ώρες (Raster) 3 ώρες λογισµικό Αριθµός µαθητών: Στο συγκεκριµένο σενάριο οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 2-3 ατόµων. Η επιλογή των ατόµων της κάθε οµάδας θα γίνεται σύµφωνα µε τη κρίση του εκπαιδευτικού µε βασικό κριτήριο την καλύτερη συνεργασία των µαθητών µεταξύ τους. ιδακτικοί στόχοι της ενότητας Μετά την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας οι µαθητές θα είναι ικανοί: Να προσαρµοστούν στη χωροταξική τοποθέτηση των υλικών σε µια πλακέτα. CONCEPTUM AE 21

26 Να κατασκευάζουν απλά κυκλωµατικά διαγράµµατα (Schematic Module) σε τυπωµένα κυκλώµατα (πλακέτες) µε τη διαδικασία των αρνητικών κυκλωµάτων και της αποχάλκωσης της φωτοευαίσθητης πλακέτας. Να γνωρίζουν τα εργαλεία του. Προαπαιτούµενες γνώσεις : ιακόπτες τύπου (button) Αντιστάσεις Χαρακτηριστικά λειτουργίας των DISPLAY κοινής ανόδου κοινής καθόδου. (Κ.Α. - Κ.Κ ) ιδακτική προσέγγιση Για την επίτευξη των στόχων του συγκεκριµένου σεναρίου έχει επιλεγεί η οµαδοσυνεργατικήανακαλυπτική διδακτική προσέγγιση. Οι µαθητές χωρίζονται σε µικρές οµάδες (2 3 ατόµων) και µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού καλούνται να ολοκληρώσουν τις προτεινόµενες στο φύλλο εργασίας δραστηριότητες. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι υποστηρικτικός, καθοδηγώντας τους µαθητές στα σηµεία που είναι απαραίτητο και βοηθώντας τους να ανακαλύψουν τη γνώση, συµµετέχοντας ενεργά στην διδακτική διαδικασία. Εργαλεία ΤΠΕ που αξιοποιούνται στο πλαίσιο του σεναρίου CONCEPTUM AE 22

27 Βήµατα Υλοποίησης του σεναρίου ραστηριότητα 1 Μελέτη σχεδίαση κατασκευή πλακέτας ελέγχου DISPLAY κοινής ανόδου κοινής καθόδου Υλικά της δραστηριότητας: 1. Φωτοευαίσθητη πλακέτα 8 x 8 cm x1 2. Dip switch x1 3. ιακόπτες ΝΟ (Normal open button) x2 4. Αντιστάσεις 330Ω x16 5. Display κοινής ανόδου ( LTS-546 ΑP) x1 6. Display κοινής καθόδου ( LTS-547 ΑP) x1 CONCEPTUM AE 23

28 Πειραµατική διαδικασία : Να σχεδιάσετε το ακόλουθο κυκλωµατικό διάγραµµα (στο raster και έπειτα στο Schematic Module) Σχήµα 1. CONCEPTUM AE 24

29 Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε για τον σχεδιασµό του παραπάνω κυκλώµατος είναι τα εξής: Εκκίνηση του προγράµµατος Layout Έναρξη Προγράµµατα Layout Editor Εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε :File New Project Σχήµα 2 Σχήµα 3 Εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου CONCEPTUM AE 25

30 Σχήµα 4 Μετονοµάστε το νέο έργο σε New_Project_13 µε απευθείας πληκτρολόγηση ή δεξί κλικ και επιλογή µετονοµασία (Rename) και πατήστε αποδοχή (ENTER). Με το δεξί κλικ του ποντικιού πάνω στο New_Project_1 επιλέξτε Νew Schematic. Ακολούθως εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου: Σχήµα 5 CONCEPTUM AE 26

31 Στη γραµµή εντολών πληκτρολογήστε τη λέξη ADD και πατήστε ENTER (δείτε το κόκκινο βέλος). Σχήµα 6 Ακολούθως θα εµφανιστεί το παρακάτω νέο παράθυρο διαλόγου όπου και πραγµατοποιείται η επιλογή των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στην άσκηση. Σχήµα 7 Κάντε κλικ στο σηµείο Search και επιλέξτε τα απαιτούµενα υλικά, πατήστε ENTER και µετά ΟΚ για το καθένα εξάρτηµα. Για τη βάση JP1 PINHD-1X2 Για αντιστάσεις RMPC70-2 S1, S2 10-XX Ενδείκτες 7 τοµέων (Display KA) HD-H101 Ενδείκτες 7 τοµέων (Display K.K) HD-H103 SW1 SW_DIP-1 CONCEPTUM AE 27

32 GND GND Vcc VCC Κάθε φορά τοποθετείτε ένα υλικό. Η επαναφορά στη βιβλιοθήκη των εξαρτηµάτων µπορεί να γίνει απλά επιλέγοντας το πλήκτρο Εsc. Για να εστιάσετε στα διάφορα σηµεία µπορείτε απλώς να µετακινήσετε τη µεσαία ρόδα του ποντικιού εµπρός (σµίκρυνση) ή πίσω (µεγέθυνση). Παράδειγµα µεγέθυνσης: Σχήµα 8 Τοποθετήστε τα υλικά όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα: CONCEPTUM AE 28

33 Σχήµα 9 Από την γραµµή εργαλείων κάτω αριστερά επιλέξτε το κουµπί ΝΕΤ και ξεκινήστε να δηµιουργείτε το πλήρες κύκλωµα του Σχήµατος 10. Σχήµα 10 Αφού σχεδιάσετε το πλήρες κύκλωµα ελέγξτε τις καλωδιώσεις του κυκλώµατος, πριν προχωρήσετε στη δηµιουργία του τυπωµένου κυκλώµατος. Εάν είστε σίγουροι ότι το κύκλωµα είναι σωστά CONCEPTUM AE 29

34 συνδεδεµένο ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα προκειµένου να κατασκευάσετε το τυπωµένο κύκλωµα. Ενδιάµεσες σηµειώσεις ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αρχή Προκειµένου οι µαθητές να είναι σίγουροι ότι το κύκλωµά τους είναι σωστό τους εφιστούµε την προσοχή στα εξής: Με το πλήκτρο (move) ή µε την εντολή Move επιλέγοντας µε απλό αριστερό κλικ ένα εξάρτηµα, το µετακινούµε. Σηµείωση: Για να επανέλθει το εξάρτηµα στην αρχική του θέση επιλέγεται το πλήκτρο (Εsc) χωρίς να πατηθεί το αριστερό κλικ δεύτερη (2 η ) φορά. 1 η Περίπτωση Εάν τα νήµατά του ακολουθούν το εξάρτηµα, τότε το εξάρτηµα συνδέθηκε σωστά. Παράδειγµα: Σχήµα 10α CONCEPTUM AE 30

35 2 η Περίπτωση Εάν κάποια νήµατα µένουν ακίνητα, τότε το εξάρτηµα δεν έχει συνδέθει σωστά Ασύνδετο σηµείο Σχήµα 10β Ενδιάµεσες σηµειώσεις ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ τέλος Επιλέξτε το κουµπί δηµιουργίας πλακέτας (Βοαrd) γραµµή διεύθυνσης πληκτρολογήστε τη λέξη Board. στην οριζόντια γραµµή εργαλείων ή στη CONCEPTUM AE 31

36 Σχήµα 11 Εάν οι επιλογές σας ήταν σωστές, θα µεταφερθείτε στο ακόλουθο παράθυρο διαλόγου όπου τα υλικά εµφανίζονται αριστερά από το πλαίσιο (Σχήµα 12). Με την επιλογή του πλήκτρου (move) ή µε την εντολή move µετακινήστε όλα τα υλικά ώστε να βρίσκονται µέσα στο πλαίσιο στην σωστή κατά την άποψή σας θέση (Σχήµα 13). Σχήµα 12 Αφού τοποθετήσετε τα διάφορα υλικά στα σωστά σηµεία, µπορείτε να ξεκινήσετε την ενσυρµάτωση της πλακέτας. CONCEPTUM AE 32

37 Στο Σχήµα 13 παρουσιάζονται απλός τα υλικά µέσα στο πλαίσιο δεν αποτελεί πρόταση τοποθέτησης των υλικών. Η τοποθέτηση των υλικών στη σωστή κατά την άποψη του µαθητή θέση αποτελεί εργασία του ίδιου του µαθητή. Επισηµαίνεται το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές σωστές θέσεις προκειµένου να σχηµατιστεί πλήρως η πλακέτα. Πρέπει όµως να δοθεί προσοχή στις διαστάσεις στο σχήµα της πλακέτας και στην απόσταση των υλικών συναρτήσει των νηµάτων τους. H βελτιστοποίηση των νηµάτων µπορεί να γίνει µε την επιλογή του πλήκτρου (Ratsnest) από την αριστερή γραµµή εργαλείων, η οποία επιλέγεται πάντα πριν την παρακάτω εντολή δηµιουργίας πλακέτας (Auto). Επιλέγοντας το πλήκτρο (Auto) από την ίδια γραµµή εργαλείων ή πληκτρολογώντας την εντολή Auto στην γραµµή εντολών για αυτόµατα σχεδίαση πλακετών, προκύπτει η τελική πλακέτα πριν την τελική βελτιστοποίηση. Η βελτιστοποίηση των αγωγών γίνεται µε την χρήση των πλήκτρων (move). (split) και (Σχήµα 13) CONCEPTUM AE 33

38 Ενδιάµεσες σηµειώσεις ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αρχή Πρόταση: Σωστή ιάταξη εξαρτηµάτων. Μια λύση σχετική µε τη διάταξη, όπου το κύκλωµα πραγµατοποιείται εξολοκλήρου σε µια επιφάνεια (µία όψη) πλακέτας, είναι η παρακάτω: Σχήµα 14 Αφού τοποθετηθούν τα εξαρτήµατα στις παραπάνω θέσεις η βελτιστοποίηση των νηµάτων µπορεί να γίνει µε την επιλογή του πλήκτρου φαίνεται στο Σχήµα 15. (Ratsnest) από την αριστερή γραµµή εργαλείων. Το αποτέλεσµα Σχήµα 15 CONCEPTUM AE 34

39 Επιλέγοντας το πλήκτρο (Auto) από την αριστερή γραµµή εργαλείων ή πληκτρολογώντας την εντολή Auto στην γραµµή εντολών για αυτόµατα σχεδίαση πλακετών, προκύπτει η παρακάτω τελική πλακέτα µετά την βελτιστοποίηση. Η βελτιστοποίηση των αγωγών γίνεται µε την χρήση των πλήκτρων και (move). (split) Σχήµα 16 Το τελικό αρνητικό κύκλωµα το οποίο θα τοποθετηθεί στην φωτοευαίσθητη πλακέτα προκειµένου να γίνει η αποχάλκωσή της και να τοποθετηθούν τα υλικά είναι το παρακάτω: Η διαφάνεια µε τις ακριβείς αναλογίες 1:1 είναι διαθέσιµη. CONCEPTUM AE 35

40 Σχήµα 17 Εν συνεχεία ακολουθείτε η διαδικασία της αποχάλκωσης της φωτοευαίσθητης πλακέτας µε τον τρόπο που προαναφέρθηκε. Ενδιάµεσες σηµειώσεις ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ τέλος CONCEPTUM AE 36

41 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Οι µαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν : 1. τη σχεδίαση, την υλοποίηση (να ελέγχουν στο RASTER) και την κατασκευή απλών κυκλωµάτων σε πλακέτες µε τη διαδικασία των αρνητικών κυκλωµάτων και της αποχάλκωσης της φωτοευαίσθητης πλακέτας. 2. τα µπλοκ διαγράµµατα. 3. τις δυνατότητες του λογισµικού εφαρµογών. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Κεντρίζουµε το ενδιαφέρον των µαθητών αρχικά λέγοντάς τους ότι θα κατασκευάσουµε µια πλακέτα στην οποία θα τοποθετούµε display κοινής ανόδου κοινής καθόδου και µε απλό τρόπο θα µπορούµε να διαπιστώσουµε εάν λειτουργεί σωστά. Να κατασκευαστεί µια συσκευή η οποία θα απευθύνεται σε µαθητές λυκείου και θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Να υπάρχει κεντρικός διακόπτης, προκειµένου να µπορούµε να απενεργοποιούµε ενεργοποιούµε την συσκευή. 2. Να υπάρχει απεικόνιση όλων των τοµέων του display µε το στιγµιαίο πάτηµα ενός κουµπιού. 3. Η τροφοδοσία του να είναι 5 Volt. Εξηγούµε στους µαθητές ότι θα κατασκευάσουµε τη συσκευή εξολοκλήρου από την αρχή ξεκινώντας από ένα απλό κουτί : 5 Volt? Σχήµα 18 CONCEPTUM AE 37

42 Στη συνέχεια σχεδιάζουµε ένα τα παρακάτω διαγράµµατα µε βάση τις προδιαγραφές της εκφώνησης: 1. Σχεδιάζουµε το µπλοκ των 5 Volt προδιαγραφή 3 2. Σχεδιάζουµε τους διακόπτες προδιαγραφή 1 3. Σχεδιάζουµε τους διακόπτες (στιγµιαίας επαφής µε το πάτηµά τους) προδιαγραφή 2 Εξηγούµε το πλήρες κύκλωµα όπως φαίνεται ολοκληρωµένο στο παρακάτω σχήµα. Vcc 5 Volt ΟΝ/ΟFF ιακόπτες ΝΟ (putton) ικτύωµα αντιστάσεων Σχήµα 19 Παρακινούµε τους µαθητές να αντιπαραθέσουν το µπλοκ διάγραµµα (Σχήµα 19) µε το Σχήµα 1 του βιβλίου τους και να βρουν τα εξαρτήµατα που θα τοποθετούσανε στα διάφορα µπλοκ. Σε ότι αφορά των ενδείκτη 7 τοµέων, τα τεχνικά του χαρακτηριστικά µπορούν να τα αναζητήσουν οι µαθητές µε τη βοήθεια των Φύλλων δεδοµένων (Data sheets) του Internet ή της βιβλιοθήκης τους. Προτάσεις ιστοσελίδων µε Φύλλα δεδοµένων (Data sheets) είναι: Στη συνέχεια αφήνουµε τους µαθητές να εκτελέσουν την άσκησή και ο καθηγητής σε ρόλο συντονιστή βοηθά όπου χρειάζεται έτσι ώστε ο µαθητής να ολοκληρώσει την κατασκευή της πλακέτας. CONCEPTUM AE 38

43 Σενάριο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 3. Μελέτη σχεδίαση - κατασκευή πλακέτας ελέγχου ΙC µε ταυτόχρονη δυαδική απεικόνιση σε LED Σύντοµη περιγραφή Οι µαθητές αρκετές φορές δυσκολεύονται να κατανοήσουν την εσωτερική δοµή των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων (IC). Σκοπός της κατασκευής αυτής είναι να γνωρίσει ο µαθητής την εσωτερική δοµή των παραπάνω πυλών και να δηµιουργήσει µια πρακτική κατασκευή, όπου οπτικά και πολύ σύντοµα θα µπορεί να ελέγχει, εάν το συγκεκριµένο ολοκληρωµένο είναι «καµένο» ή µερικώς «καµένο» µε ταυτόχρονη πληροφόρηση των κατεστραµµένων πυλών. Η παραπάνω κατασκευή µπορεί να αξιοποιηθεί στο εργαστήριο ψηφιακών ηλεκτρονικών, όπου ο µαθητής ή ο καθηγητής θα µπορεί να ελέγχει αν ένα IC λειτουργεί σωστά και στη θεωρία στα πρώτα µαθήµατα των ψηφιακών κυκλωµάτων ή στα τελευταία µαθήµατα γενικών ηλεκτρονικών. Σε ότι αφορά τη διδακτική προσέγγιση, δίνεται στους µαθητές το πλήρες κύκλωµα και καλούνται να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τη δοµή του (σε συνδυασµό µε τα τέσσερα φύλλα δεδοµένων που τους έχουν δοθεί). Στη συνέχεια οι µαθητές προσπαθούν να αναλύσουν τη λειτουργία του απλού κυκλώµατος µε τη βοήθεια του καθηγητή. Αφού γίνει κατανοητή η λειτουργία του προχωρούν στην κατασκευή του κυκλώµατος στο raster και στη συνέχεια στην κατασκευή του αρνητικού κυκλώµατος και κατ επέκταση της πλακέτας µε τη χρήση του λογισµικού. Τα εργαλεία που θα χρησιµοποιήσουν είναι: το λογισµικό κατασκευής πλακετών () τη συσκευή για φωτοευαίσθητες πλακέτες τη συσκευή αποχάλκωσης Γνωστικό αντικείµενο και σύνδεση µε το πρόγραµµα σπουδών Τάξη: Τοµέας: Γνωστικό Αντικείµενο: ιδακτική ενότητα: Β ΕΠΑΛ CONCEPTUM AE 39

44 ιδακτικές ώρες: 6 ώρες : 3 ώρες (Raster) 3 ώρες λογισµικό Αριθµός µαθητών: Στο συγκεκριµένο σενάριο οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 2-3 ατόµων. Η επιλογή των ατόµων της κάθε οµάδας θα γίνεται σύµφωνα µε τη κρίση του εκπαιδευτικού µε βασικό κριτήριο την καλύτερη συνεργασία των µαθητών µεταξύ τους. ιδακτικοί στόχοι της ενότητας Μετά την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας οι µαθητές να είναι ικανοί : Να εντοπίζουν τα κατάλληλα υλικά για τη συγκεκριµένη άσκηση από τις βιβλιοθήκες του Να τοποθετούν τα υλικά στο σωστό σηµείο (σχέδιο (SCH) & πλακέτα (BRD)) Να ενσυρµατώνουν σωστά το ηλεκτρονικό σχέδιο Να ελέγχουν την ενσυρµάτωση του σχεδίου τους Να παράγουν το τελικό αρνητικό κύκλωµα των αγωγών σε ποσοστό 100% µε τη βοήθεια της αυτόµατης δροµολόγησης (routing) Προαπαιτούµενες γνώσεις : 1. Σταθεροποιητής Πίνακας αληθείας πυλών 74LS00 / 08 / 32 / 86 και φύλλα δεδοµένων (Datasheet) τους (πληροφορίες από τις ιστοσελίδες που σας προτείνονται). ραστηριότητα: Μελέτη σχεδίαση κατασκευή πλακέτας ελέγχου ολοκληρωµένων κυκλωµάτων : 74LS00 74LS08 74LS32 74LS86 µε δυαδική απεικόνιση σε LED. CONCEPTUM AE 40

45 Υλικά της δραστηριότητας: 1. Φωτοευαίσθητη πλακέτα 10x7 cm x x LS00 x 1, 74LS08 x 1, 74LS32 x 1, 74LS86 x 1 4. Αντιστάσεις 1k x2, 330 x6, 150 x4 5. ίοδοι 1Ν4148 x4 6. LED (Κόκκινα x4, Πράσινα x6 ) 7. Πυκνωτές 100µF x1, 10µFx1 1. ιακόπτης τύπου (dip switch) απλός x1 2. ιακόπτης τύπου (dip switch) διπλός x1 3. Υποδοχή (pin) για LED x2 [JP2, JP3] CONCEPTUM AE 41

46 Πειραµατική διαδικασία : Να σχεδιάσετε το ακόλουθο κυκλωµατικό διάγραµµα (raster Schematic Module) Σχήµα 1 CONCEPTUM AE 42

47 Ενδιάµεσες σηµειώσεις ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αρχή Πιθανές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της δραστηριότητας στο raster και στο. 1. Γιατί τοποθετήθηκε σταθεροποιητής 7805 στο κύκλωµα; Με την τοποθέτηση µιας µπαταρίας (9Volt) δίνεται η δυνατότητα να µετακινείται η συσκευή στους διάφορους πάγκους εργασίας των µαθητών και να γίνεται άµεσος έλεγχος της λειτουργίας του ολοκληρωµένου. Πιθανές ερωτήσεις κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της δραστηριότητας στο. 2. Γιατί η τροφοδοσία Vcc πρέπει να βρίσκεται δεξιά του 7805; Για να µην τροφοδοτείται το κύκλωµα συνέχεια µε τάση (5Volt) και ιδίως το ολοκληρωµένο, επιλέχθηκε στο σχέδιο η τροφοδοσία (5Volt) να τοποθετηθεί στη συγκεκριµένη θέση. Πιο αναλυτικά, στην κατασκευή της πλακέτας το λογισµικό αναγνωρίζει την Vcc (5Volt) ως τροφοδοσία του ολοκληρωµένου. Συνεπώς, αν τοποθετηθεί η τροφοδοσία Vcc αριστερά του διακόπτη (SW1),το ολοκληρωµένο θα δέχεται συνεχώς τάση 5Volt από το σταθεροποιητή 7805 ανεξάρτητα από την θέση του διακόπτη. Ενδιάµεσες σηµειώσεις ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ τέλος Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε για το σχεδιασµό του αρνητικού κυκλώµατος της πλακέτας του παραπάνω κυκλώµατος είναι τα εξής: Εκκίνηση του προγράµµατος Layout Έναρξη Προγράµµατα Layout Editor Εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου CONCEPTUM AE 43

48 Σχήµα 2 Επιλέξτε :File New Project Σχήµα 3 Εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου CONCEPTUM AE 44

49 Σχήµα 4 Μετονοµάστε το νέο έργο σε New_Project_3 µε απευθείας πληκτρολόγηση ή δεξί κλικ και επιλογή µετονοµασία (Rename) και πατήστε αποδοχή (ENTER). Με το δεξί κλικ του ποντικιού πάνω στο New_Project_3 επιλέξτε Νew Schematic. Ακολούθως εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου: Σχήµα 5 CONCEPTUM AE 45

50 Στη γραµµή εντολών πληκτρολογήστε τη λέξη ADD και πατήστε ENTER ( δείτε το κόκκινο βέλος). Σχήµα 6 Ακολούθως θα εµφανιστεί το παρακάτω νέο παράθυρο διαλόγου όπου και πραγµατοποιείται η επιλογή των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στην άσκηση. Σχήµα 7 Κάντε κλικ στο σηµείο Search και επιλέξτε τα απαιτούµενα υλικά, πατήστε ENTER και µετά ΟΚ για το κάθε εξάρτηµα. Για τη βάση JP1 PINHD-1X2 x 1 Για τον διακόπτη SW1 SW_DIP-1 x 1 Για τον διακόπτη SW2 SW_DIP-2 x 1 Για τις αντιστάσεις RMPC70-2 x 12 Για τις διόδους LED SFH482 x 12 Για τις διόδους 1N4148 1N4148 x 4 Για τους πυκνωτές C1,C2 C5/2.5 x 2 CONCEPTUM AE 46

EAGLE ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

EAGLE ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υπεύθυνος έργου: ρ Αδάµ Κ. αµιανάκης Συγγραφείς:Ηλίας Κίτσας ρ. Ηλεκτρ. Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολογ. Α.Π.Θ Ιορδάνης Κοσµίδης Ηλεκτρ. Μηχ/κός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 478 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Γλάρος Ιωάννης ΤΕ 01 Ηλεκτρονικός Εκπαιδευτικός Δ.Ε http://3tee-rodou.dod.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΣ: Ν. ΑΤΜΑΤΖΙ ΗΣ ΑΤΕΒΕ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ '0λα τα προσφερόµενα όργανα, συσκευές και πειραµατικές διατάξεις: 1. Εξυπηρετούν τους διδακτικούς

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Τεχνική Σχεδίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Τεχνική Σχεδίαση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Τεχνική Σχεδίαση Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ORCAD ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ Τμήμα Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Αρχείου Πρότζεκτ (.qpf)

ηµιουργία Αρχείου Πρότζεκτ (.qpf) Εργαστήριο Ψηφιακών Συστηµάτων ΗΜΥ211 Εισαγωγή στο λογισµικό Quartus II v13 web edition 1 ηµιουργία Αρχείου Πρότζεκτ (.qpf) Με την εκκίνηση της εφαρµογής Quartus II v13.0 SP1 web edition, επιλέξτε File

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΥ 130 : Ψηφιακή σχεδίαση Βόλος 2015 1 Εισαγωγή Το Multisim είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον προσομοίωσης της συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµάτων ΗΜΥ211. Στόχοι Εργαστηρίου. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εργαστήριο Ψηφιακών Συστηµάτων ΗΜΥ211 Χειµερινό 2013

Συστηµάτων ΗΜΥ211. Στόχοι Εργαστηρίου. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εργαστήριο Ψηφιακών Συστηµάτων ΗΜΥ211 Χειµερινό 2013 Εργαστήριο Ψηφιακών Συστηµάτων ΗΜΥ211 Εισαγωγή στο εργαστήριο Υλικού Εβδοµάδα: 2 1 Στόχοι Εργαστηρίου Μετην ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, θα πρέπει να γνωρίζετε: 1. Τη διαδικασία που ακολουθείται για

Διαβάστε περισσότερα

1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα

1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα 1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα Γνωστικό Αντικείμενο: Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο Διδακτική Ενότητα: Ηλεκτρισμός Τάξη: Ε'

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ALTEC SOFTWARE

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ALTEC SOFTWARE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ALTEC SOFTWARE Περιεχόµενα Σύνδεση στον προσωπικό χώρο...2 Το κεντρικό παράθυρο...3 ιαδροµή φακέλου...3 ιαχείριση αρχείων και φακέλων...4 Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Επιτοίχια τοποθέτηση Μήκος ανίχνευσης 12µ, 7.5 Συχνότητα µικροκυµάτων 24.125 GHz Τεχνολογία µικροεπεξεργαστή DSP (Ψηφιακή επεξεργασία σήµατος) Μήκος ανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα ΑΣΚΗΣΗ 0 Κύκλωμα Όργανα ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: Ένα τροφοδοτικό GP 4303D, δύο πολύμετρα FLUKE 179 ένα λαμπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτή και καλώδια. ΣΚΟΠΟΣ: α) Να μάθουμε να φτιάχνουμε ένα κύκλωμα στον πάγκο β)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Υλικού

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Υλικού ΗΜΥ211 Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Εισαγωγή στο Εργαστήριο Υλικού Διδάσκoντες: Δρ. Γιώργος Ζάγγουλος και Δρ. Παναγιώτα Μ. Δημοσθένους Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 Εργαστηριακές ασκήσεις σε Εικονικό Περιβάλλον με τα Λογισμικά LabVIEW, Eagle και ΝΙ Circuit Design Suite 10 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜULTISIM

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜULTISIM ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜULTISIM ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2007-08 ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT 1 Εισαγωγή Το PowerPoint είναι µια ισχυρή εφαρµογή για τη δηµιουργία παρουσιάσεων και µπορεί να χρησιµεύσει στη δηµιουργία διαφανειών, καθώς και συνοδευτικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Εµφάνιση των γραµµών εργαλείων "Βασική" και "Μορφοποίηση" σε δύο γραµµές Από προεπιλογή, οι γραµµές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση εµφανίζονται µε αγκύρωση (σταθεροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα ΑΣΚΗΣΗ 0 Όργανα - Κύκλωµα ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Ένα τροφοδοτικό, ένα βολτόµετρο, ένα αµπερόµετρο, ένα λαµπάκι πυρακτώσεως, ένας πυκνωτής. ΘΕΩΡΗΤΙΚH ΕΙΣΑΓΩΓH Ηλεκτρικό ρεύµα: Ονοµάζουµε την προσανατολισµένη κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ211 Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

ΗΜΥ211 Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων ΗΜΥ211 Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Λογισμικό Προσομοίωσης LogiSim καιχρήση KarnaughMaps Διδάσκοντες: Δρ. Αγαθοκλής Παπαδόπουλος & Δρ. Γιώργος Ζάγγουλος Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 1) Προβολή Γραμμές εργαλείων Σχεδίαση. ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 1) Προβολή Γραμμές εργαλείων Σχεδίαση. ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Για τη δημιουργία σχημάτων στο WORD χρησιμοποιείται η γραμμή εργαλείων της σχεδίασης. Τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσετε για να εμφανίσετε τη γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203 Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203 ιάλεξη 5 (Επανάληψη) 02/10/13 1 Λύσεις 1ης Ενδιάµεσης Εξέτασης Αναφέρετε τις ρυθµίσεις που θα κάνετε στον παλµογράφο (σε σχέση µε τα κουµπιά VOLTS/DIV και TIME/DIV),

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητα «Τα γράµµατα ΤΠΕ µε µεταβλητές» ηµιουργώντας πολυµεσική εφαρµογή µε µεταβλητές

ραστηριότητα «Τα γράµµατα ΤΠΕ µε µεταβλητές» ηµιουργώντας πολυµεσική εφαρµογή µε µεταβλητές ραστηριότητα «Τα γράµµατα ΤΠΕ µε µεταβλητές» ηµιουργώντας πολυµεσική εφαρµογή µε µεταβλητές Για να δηµιουργήσετε τη δική σας εργασία «Τα γράµµατα ΤΠΕ µε µεταβλητές», ακολουθήστε προσεκτικά τα προτεινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ.

Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ. Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ. 1 Οι λογικές πύλες (ή απλά πύλες) είναι οι θεμελιώδεις δομικές μονάδες των ψηφιακών κυκλωμάτων. Όπως φαίνεται και από την ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 Σύνδεση του netmod me ton Η/Υ... 3 Εγκατάσταση του netmod σε win 9x/me... 5 Εγκατάσταση µε υποστήριξη pnp... 5 Χειροκίνητη εγκατάσταση netmod...10 Οδηγίες σύνδεσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ. Εγχειρίδιο λογισμικού

ΓΛΩΣΣΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ. Εγχειρίδιο λογισμικού ΓΛΩΣΣΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ Εγχειρίδιο λογισμικού 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ...3 ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ...4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ...5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΗ...6 ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Λειτουργίες του Word

Βασικές Λειτουργίες του Word Βασικές Λειτουργίες του Word 2 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Πληκτρολόγηση κειμένου Αποθήκευση, κλείσιμο, άνοιγμα εγγράφου Μη αυτόματη αλλαγή γραμμών/σελίδων Περιήγηση σε ένα έγγραφο Δημιουργία νέου εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και. Εφαρμογές Αισθητηρίων

Συλλογή μεταφορά και. Εφαρμογές Αισθητηρίων Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων Εφαρμογές Αισθητηρίων Σκοπός του Κεφαλαίου να παρουσιαστούν μερικά από τα αισθητήρια που χρησιμοποιούνται σε απλές εφαρμογές. να κατανοήσει ο μαθητής τον τρόπο με

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκατάσταση και λειτουργία message editor: Αρχικά τοποθετούµε το cd στον υπολογιστή και εµφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Στην περίπτωση που δεν εµφανιστεί αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 5 η Εργαστηριακή άσκηση (WORD) ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Για τη δημιουργία σχημάτων στο WORD χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ **********

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ********** ΗΕ2-Μ5 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ********** ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΛΑΔΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑ : ΤΑΞΗ: ΠΕΡΙΟΔΟΙ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ AD-2312, AD-2322 1 ΠΡΟΣΟΧΗ Τα AD-2312& AD-2322 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευµένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασµένων χειρισµών

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική»

Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική» Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική» Τμήμα Μηχανολογίας Δρ. Φασουλάς Γιάννης, jfasoulas@staff.teicrete.gr Τ.Ε.Ι. Κρήτη, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Ηράκλειο Κρήτης, (2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Σχ.3. Το breadboard του εργαστηρίου στο οποίο γίνονται οι ασκήσεις

Σχ.3. Το breadboard του εργαστηρίου στο οποίο γίνονται οι ασκήσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Ο TMHMA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ του παραρτήµατος Ληξουρίου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 2007-2008 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική προσέγγιση: Πρόταση για την διδασκαλία της έννοιας αλγόριθµός στο περιβάλλον MicroWorlds Pro

Παιδαγωγική προσέγγιση: Πρόταση για την διδασκαλία της έννοιας αλγόριθµός στο περιβάλλον MicroWorlds Pro Παιδαγωγική προσέγγιση: Πρόταση για την διδασκαλία της έννοιας αλγόριθµός στο περιβάλλον MicroWorlds Pro Το «Φύλλο Εργασίας» για τους µαθητές Το παρακάτω φύλλο εργασίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (Α)

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (Α) ΑΣΚΗΣΗ 1 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (Α) Αντικείμενο της άσκησης: Η χρήση Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (ΟΚ), η συνδεσμολόγησή τους στην κάρτα εργασίας (bread-board) και η κατανόηση της λογικής συμπεριφοράς των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Αθήνα, Νοέµβριος 2010 Περιεχόµενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Φύλλο εργασίας 1: Δραστηριότητα 1 : Να αναβοσβήνει η φωτοδίοδος ανά ένα δευτερόλεπτο. Μέλη της ομάδας :

Παράρτημα Φύλλο εργασίας 1: Δραστηριότητα 1 : Να αναβοσβήνει η φωτοδίοδος ανά ένα δευτερόλεπτο. Μέλη της ομάδας : Παράρτημα Φύλλο εργασίας 1: Εξοικείωση με τον περιβάλλον του Scratch S4A και του Arduino. Δραστηριότητα 1 : Να αναβοσβήνει η φωτοδίοδος ανά ένα δευτερόλεπτο. Στη Δραστηριότητα αυτή θα εξασκηθείτε στον

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών»

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου.

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου. Άσκηση 7 Σύνθετα Αντικείµενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη δηµιουργία σύνθετων αντικειµένων που δηµιουργούνται από τον συνδυασµό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Πλοήγηση με χρήση γραφικών στοιχείων Ο κατάλογος επόμενης γενιάς GM Next Gen EPC διαθέτει διάφορες λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για ταχύτερη και ευκολότερη εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH Η Πρασιάδα Λίµνη Ε τάξη 3 ου.σ Ελευθερούπολης 2012-13 13 Γεωγραφία Ε τάξης άσκαλος τoυ µαθήµατος Κεχαγιάς Στέργιος Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Ηµεροµηνίαυλοποίησης: 13/1/2013 Μάθηµα: Γεωγραφία «Μαθαίνω την Ελλάδα»

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη στο FINE. Διαδικασία wblock. Σκοπός Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2007 Η Άσκηση 8 του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ενεργοποιούμε το λογισμικό Scratch Να αναγνωρίζουμε τα κύρια μέρη του περιβάλλοντος του Scratch Να δημιουργούμε/εισάγουμε/τροποποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ. ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Β :

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ. ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Β : ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Α : Τάξη Β : Εν. Λύκειο : 1) Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 2) Το υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SOLVER

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SOLVER ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SOLVER 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την "Επίλυση", µπορείτε να βρείτε τη βέλτιστη τιµή για τον τύπο ενός κελιού το οποίο ονοµάζεται κελί προορισµού σε ένα φύλλο εργασίας. Η "Επίλυση" λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ PLC SIMATIC S7-300

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ PLC SIMATIC S7-300 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ PLC SIATIC S7-300 5. Σκοπός του προσομοιωτή. Χωρίς τον προσομοιωτή ο έλεγχος της ορθότητας ενός προγράμματος μπορεί να γίνει μόνο offline με τη χρήση του λογισμικού STEP 7 της Siemens

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 475 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Μαστρογιάννης Αθανάσιος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans

Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans Για να δημιουργήσετε μια εφαρμογή Java πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα : Αρχικά πρέπει να δημιουργηθεί ένα project το οποίο θα περιέχει όλα τα αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Τρία: Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Κεφάλαιο Τρία: Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Κεφάλαιο Τρία: 3.1 Τι είναι αναλογικό και τι ψηφιακό µέγεθος Αναλογικό ονοµάζεται το µέγεθος που µπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιµή σε µια συγκεκριµένη περιοχή τιµών π.χ. η ταχύτητα ενός αυτοκινήτου. Ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθ. Εφαρμογών: Σ. Βασιλειάδου Εργαστήριο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Εργαστηριακές Ασκήσεις Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. Μέτρηση αντιστάσεων με ωμόμετρο 1. Ρυθμίζουμε το πολύμετρο

Διαβάστε περισσότερα