ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 177 MME & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 110 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 145 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 232 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 365 ΝΕΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.100 170 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 177 MME & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 110 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 145 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 232 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 365 ΝΕΟΙ"

Transcript

1

2 02 100% HOTEL SHOW STATISTICS 2014 Στοχεύοντας πάντα στην ποιοτική προσέλευση επισκεπτών, το 100% Hotel Show 2014 προσέλκυσε πάνω από 4000 επαγγελματίες υψηλών προδιαγραφών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα διερεύνησης και ανάπτυξης σημαντικών επαγγελματικών ευκαιριών. THANK YOU! Το Hotel Show χαρακτηρίστηκε από την πρώ τη του κιόλας διοργάνωση ως το από - λυ τα εξειδικευμένο τουριστικό γεγονός της χρο νιάς. Η ομάδα του 100% Hotel Show, με βαθιά γνώση στις ανάγκες του ξενο δο χεια - κού κλάδου, επικεντρώθηκε στην δημιουρ - γία ενός boutique εκθεσιακού concept, βα σικός στόχος του οποίου ήταν η δια μόρ - φω ση του ιδανικού περιβάλλοντος για την ανά πτυξη επαγγελματικών συμφωνιών με - τα ξύ των εκθετών και των επισκεπτών. LOADING Με σεβασμό στους εκθέτες και επισκέπτες που στήριξαν το πρώτο 100% Hotel Show, οι διοργανωτές έχουν ήδη ξεκινήσει την προε τοιμασία της δεύτερης διοργάνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Ιανουα ρίου 2015, στις εγκαταστάσεις του Με σογειακού Εκθεσιακού Κέντρου - MEC Παια νίας. Βασικός στόχος του 100% Hotel Show παραμένει η καθιέρωσή του ως το Premium σημείο αναφοράς για τους Ξενο - δόχους και τους Επαγγελματίες Τουρισμού. INSPIRING Το 100% Hotel Show 2015, διατηρώντας και ενισχύοντας τον καινοτόμο του χαρα - κτή ρα, προετοιμάζει μια εμπλουτισμένη εκθε σιακή εμπειρία, αναδεικνύοντας με τον κα λύτερο τρόπο τους συνεργαζόμενους εκθέ τες και παρέχοντας λύσεις και δημιουρ - γι κές προτάσεις στους επισκέπτες της διορ - γά νωσης. Στόχος είναι η κάθε επίσκεψη στο 100% Hotel Show να συμβάλει ουσιαστικά στην πολυεπίπεδη και ποιοτική αναβάθμιση του Ελληνικού ξενοδοχειακού προϊόντος ενώ ταυτόχρονα να αποτελέσει επι μορ φω - τι κή εμπειρία υψηλής αξίας σχετικά με τις τε λευταίες εξελίξεις και τις νέες τάσεις του πα γκόσμιου τουρισμού. 110 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 145 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 232 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 170 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 177 MME & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 365 ΝΕΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 132 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ 765 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 485 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 545 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

3 04 100% HOTEL SHOW ΠΡΟΤΥΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ INTO THE LIGHT HOTEL

4 06 100% HOTEL SHOW FIND YOUR COLOR FIND YOUR STEP Μια από τις βασικές καινοτομίες του 1ου 100% Hotel Show εμπεδώνεται και «ωριμάζει» στη 2η διοργάνωσή του: Ο επισκέπτης της έκθεσης θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στην πορεία δημιουργίας και ανάπτυξης ενός ξενοδοχειακού και τουριστικού προϊόντος, αφού η κατανομή των εκθετών γίνεται step by step σύμφωνα με 6 στάδια, ξεκινώντας από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι και την τοποθέτησή του στην αγορά. Με σαφή διάκριση ανάμεσα στους βασικούς τομείς ανάπτυξης του ξενοδοχειακού προϊόντος, το 100% Hotel Show δίνει χρώμα στην κάθε κατηγορία, σημαίνοντας τον επαγγελματικό τομέα στον οποίο εντάσσεται ο κάθε εκθέτης. Ταυτόχρονα, δημιουργεί μια λειτουργική κάτο ψη / χάρτη της έκθεσης, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την περιήγηση των επισκεπτών. PROPERTIES/ ARCHITECTURE Business & Development Consultants Αρχιτέκτονες Εταιρείες Real Estate Interior Designers Μελετητές Φωτισμού / Lighting Designers BUILD & RENOVATION Αίθρια - ιαφώτιστες Καλύψεις Ανελκυστήρες - Κυλιόμενες Κλίμακες - Σκάλες άπεδα - ομικά Υλικά - Επικαλύψεις Εξοπλισμός Αθλητικών & Ψυχαγωγικών Εγκαταστάσεων Επιχρίσματα - Βαφές - Μονώσεις Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός - Αυτοματισμοί Κτιρίων Κουφώματα - Πόρτες Όψεις - Στέγες - Οροφές Συστήματα Φωτισμού Τεχνικές - Κατασκευαστικές εταιρείες Ψευδοροφές - Χωρίσματα - Επενδύσεις INTERIOR & EXTERIOR DESIGN Αξεσουάρ Μπάνιου - Amenities ιακόσμηση Κήπων - Landscaping Είδη Κιγκαλερίας Είδη Υγιεινής & Έπιπλα Μπάνιου Έπιπλα Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων Κουρτίνες - Λευκά είδη - Υφάσματα Μοκέτες - Ταπετσαρίες Στρώματα Συστήματα Σκίασης - Τέντες & Σκίαστρα Τέχνη - ιακοσμητικά Υλικά & Αξεσουάρ Φωτιστικά - Είδη ιακόσμησης OPERATING EQUIPMENT & SUPPLIES Food & Beverage Equipment, Catering Equipment Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου Επεξεργασία Νερού Επιτραπέζια σκεύη - Σερβίτσια - Στολές Εργασίας Θέρμανση - Ψύξη - Αερισμός - Ηλιακά Πισίνες - Spa Πλυντήρια - Στεγνωτήρια Προϊόντα και Υπηρεσίες Καθαρισμού και Υγιεινής Συστήματα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής διαχείρισης - Φωτοβολταϊκά Συστήματα Σήμανσης TECHNOLOGY & ON LINE BRANDING Consultants & Service Providers Destination Marketing Graphic Design / Web Design Hotel Photography In-room Entertainment Systems & Services Internet Applications, E-commerce & Web Solutions Multimedia Room Automation Systems Λύσεις Τεχνολογίας (Λογισμικό & Εξοπλισμός) - ίκτυα Συστήματα Ασφαλείας και Πυρασφάλειας Συστήματα Κρατήσεων Συστήματα Τηλεπικοινωνιών - Ήχου - Εικόνας Υπηρεσίες Promotion - Public Relations - Marketing SERVICES / DISTRIBUTION GHANNELS & MEDIA Advertising Channels Mystery Shopping Online Travel Agencies (OTA S) Travel Agents Tour Operators Travel Services Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ιαχείριση Ανθρώπινου υναμικού Ειδικές Εκδόσεις Εκπαίδευση - Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων Υπηρεσίες Αποδελτίωσης Υπηρεσίες Μεταφοράς Πελατών Υπηρεσίες Μετάφρασης - διερμηνείας

5 08 100% HOTEL SHOW COMMUNICATION STRATEGY & MARKETING ONLINE STRATEGY STRATEGIC PARTNERS TOURISM PUBLIC RELATIONS MEDIA Στόχος της ομάδας του 100% Hotel Show είναι η δια τή - ρη ση του υψηλού ποιοτικού επιπέδου των επισκεπτών της διοργάνωσης, αυξάνοντας μεθοδικά την προσέλευ - ση Ξενοδόχων και Επαγγελματιών Του ρι σμού υψηλών προδιαγραφών και μεγάλης εμπορικής σημασίας. Πα ράλ - ληλα, οι Αρχιτέκτονες και Interior Designers αποτε λούν μια σημαντική κατηγορία επισκεπτών του 100% Hotel Show (με τους οποίους η διοργανώτρια εταιρεία έχει ούτως ή άλλως αναπτύξει συστηματικά κανάλια επι κοι - νωνίας μέσω της διοργάνωσης του Design Lab), καθώς για μια σειρά από προϊόντα είναι απαραίτητη η προ - διαγραφή από Μελετητικά Γραφεία για να εντα χθούν σε ένα υπό κατα σκευή ή ανακαίνιση, ξενοδοχεια κό project. Συγκεντρώνοντας τους πλέον εξειδικευμέ - νους συνεργάτες στον χώρο του Hospitality Online Marketing, το 100% Hotel Show, επι - κε ντρώνεται στη δημιουργία ενός διεθνών προ διαγραφών website το οποίο θα απο τε - λεί το σημείο αναφοράς όλων των προωθη - τι κών ενεργειών της διοργάνωσης. Στόχος είναι το ανανεωμένο απο τελέσει μέσο επικοινωνίας μεταξύ εκθε - τών και επισκεπτών, αξιοποιώντας όλες τις σύγ χρονες τεχνικές του διαδικτυακού marketing όπως search engines, social media και online campaigns. Με μια σειρά στρατηγικών συνεργασιών από το χώρο του Τουρισμού, το 100% Hotel Show έχει δημιουργήσει ισχυρά κανάλια επι κοινωνίας με το στοχευόμενο κοινό, δια - τη ρώντας ενεργή την επι κοι νωνία καθ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οι στρατηγικοί συ - νερ γάτες του 100% Hotel Show, προερ χό - με νοι από τα πλέον σημαντικά και ενεργά Media του τουριστικού κλάδου, διαχέουν την πληροφορία στις σημαντικότερες βά - σεις του ελληνικού τουρισμού, εδραιώνο - ντας το 100% Hotel Show ως Θεσμό στα ελληνικά τουριστικά δεδομένα. Το 100% Hotel Show, με μια σειρά από συνεργα - σίες με έμπειρους επαγγελματίες των δημοσίων σχέσεων του Τουρισμού αλλά και με ένα εσω - τε ρικό, πλήρως οργανωμένο PR Department, ανα πτύσσει εκ των έσω ουσιαστικές σχέσεις με τους εν δυνάμει εκθέτες, διασφαλίζοντας την ποιοτική ενημέρωσή τους αλλά και τη συνεχή και εποικοδομητική επαφή τους με την διοργά - νω ση. Ταυτόχρονα, η εσωτερική βάση δεδομέ - νων του 100% Hotel Show ανα πτύσ σεται με ταχείς ρυθμούς, δημιουργώντας ένα ισχυρό κα - νάλι συνεχούς επικοινωνίας με τους επισκέ πτες της διοργάνωσης. Το προσεκτικά επιλεγμένο επικοινω νια - κό πρό γραμμα σε ΜΜΕ (internet, τηλεό - ρα ση, ραδιόφωνο, τύπος) συμβάλλει δρα στι κά στην αύξηση των επισκεπτών του 100% Hotel Show, ενώ η στρατηγική προ διαγραφή του προγράμματος δια - σφα λίζει την έγκαιρη ενημέρωση των άμε σα ενδιαφερομένων, διατηρώντας το υψη λό ποιοτικό επίπεδο των επισκε - πτών. ΠΡΟΤΥΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ INTO THE LIGHT HOTEL

6 % HOTEL SHOW THE TEAM Βασικό συστατικό επιτυχίας αλλά και αρχή της διοργανώτριας εταιρείας αποτελεί η πίστη στην ομάδα και η έμφαση στις στρατηγικές συνεργασίες. Συνεχίζοντας με συνέπεια το έργο της πρώτης του διοργάνωσης, το 100% Hotel Show παρουσιάζει την ομάδα του: ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ONLINE ΑΝΑΠΤΥΞΗ PR & EVENTS COMMUNICATIONS MANAGER CREATIVE DESIGN DEMAND CUSTOMIZE MARKETING MORANTIS HOSPITALITY EXPERTS MARGARITA MANOUSOU VASILIS PAPADATOS Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της διοργάνωσης εκθέ σεων, η εταιρεία Demand ορα μα τί στη κε και ανέλαβε την ευθύ νη διοργάνωσης ενός Θεσμού που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και θα συνεισφέρει στην πε ραιτέρω ανάπτυξη του Ελληνικού ξενοδοχειακού προϊό ντος. Η συνέπεια και ο σεβασμός στη ση μαντικότερη βιο μηχανία της Ελλάδας αλλά και η δέσμευση συνεισφοράς στην εξέλιξη του Ελληνικού Τουριστικού προϊόντος, είναι οι βασικές αξίες που εγγυάται η διοργάνωση του 100% Hotel Show. Αποτελώντας μια από τις πλέον καινοτόμες εταιρείες στρατηγικής στον Ελληνικό τουρισμό και έχοντας ήδη διεθνή τοποθέτηση και δραστηριοποίηση, η ομά δα του Morantis Hospitality Experts, δια μορφώνει τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά του θεσμού, συμμετέχει στην χάραξη στρατηγικής ενώ επιμελείται και επιβλέπει την Online ανάπτυξη της διοργάνωσης. Σημαντικό στέλεχος του Ελληνικού τουριστικού τομέα συντελεί ενεργά στην προώθηση και ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Με τους συνεργάτες της συνηγορούν στον ενεργό παλμό του 100% Hotel Show με ουσιαστικές προτάσεις, παρεμβάσεις και καίριες επαφές. Το ταλέντο και η υψηλή αισθητική του Βασίλη Παπαδάτου, συνεισφέρουν σημαντικά στην αναβάθμιση της εικόνας και της επικοινωνίας του θεσμού, όπως επιβάλλεται για κάθε σύγχρονη διοργάνωση. WHEN ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WHERE Ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί το 100% Hotel Show, το Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο - MEC, βρίσκεται στη Λεωφόρο Αθηνών - Λαυρίου 301 στην Παιανία Αττικής και είναι άμεσα προσβάσιμο τόσο μέσω της Λεωφόρου Λαυρίου (Αριθ. 301) όσο και μέσω της Αττικής Οδού (Έξοδος 17 - Κάντζα). Το MEC έχει ανακαινιστεί πρόσφατα και αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες εκθεσιακές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.

7 % HOTEL SHOW PARTICIPATION OPTIONS & COSTS ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΕΠΙΛΟΓΗ 3 ΕΠΙΛΟΓΗ 4 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (ΙΧΝΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ), ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΘΕΤΗ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΙΑΣ ΟΨΗΣ Α) Για περίπτερα μέχρι 25μ 2 120,00/μ 2 Β) Για περίπτερα από 26 μ 2 μέχρι 60μ 2 100,00/μ 2 Γ) Για περίπτερα από 61μ 2 μέχρι 120μ 2 90,00/μ 2 Δ) Για περίπτερα από 121μ 2 και πάνω 80,00/μ 2 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο συγκεκριμένος τρόπος παρουσίασης (που δεν έχει καμιά σχέ - ση με τα τυποποιημένα περίπτερα βασικής δομής), επιλέχθηκε κατόπιν έρευνας, ώστε να δώσει την δυνατότητα στον εκθέτη να έχει μια ολοκληρωμένη εκθεσιακή παρουσία, με υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα και προσιτό κόστος, εφόσον δεν χρειάζεται να κάνει κανένα άλλο έξοδο για κατασκευή περιπτέρου. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΥ ΣΤΟ SECTION 100% OPEN SPACE Στο συγκεκριμένο section του 100% Hotel Show 2014, ο κάθε εκθέτης έχει στη διάθεσή του ένα χώρο 6μ 2 (3μ. πλάτος και 2μ. βάθος) ο οποίος ορίζεται από χαμηλά διαχωριστικά ύψους 1,22μ., ενώ η διοργανώτρια εταιρεία διαθέτει στους συμμετέχοντες μια σειρά από εκθεσιακά στοιχεία (πάγκους, διαχωριστικά και σκα - μπό) τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τους συμ - μετέχοντες. Όλα τα στοιχεία είναι προϊόντα βιομηχανικού design (σειρά Αλλότυπος του αρχιτέκτονα και βιομηχανικού σχεδιαστή Γιώργου Χαϊδόπουλου) και ταιριάζουν απόλυτα στο ύφος της εκδήλωσης. ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Φιλοξενία εταιρικών εντύπων σε ειδικό stand. Μονοσέλιδη παρουσίαση στον κατάλογο της έκθεσης. Banner στο website της έκθεσης (παραμένει για τουλάχιστον τρεις μήνες μετά το πέρας της Έκθεσης). 1. Για κάθε επιπλέον όψη περιπτέρου 5,00/μ 2 2. Παρουσίαση στον Κατάλογο Εκθετών (στον εκθέτη διατίθεται ένα δισέλιδο (σαλόνι) το οποίο περιλαμβάνει μια εταιρική του παρουσίαση στην αριστερή σελίδα και μια ολοσέλιδη κα - ταχώρησή του στη δεξιά σελίδα). Ισχύει για όλους τους Εκθέ - τες 150,00/εκθέτη 3. Online Exhibitor Profile στο ανανεωμένο website δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας με τους άλλους εκθέτες αλλά και τους registered visitors του 100% Hotel Show 150,00 / εκθέτη Όπως φαίνεται από την επισυναπτόμενη εικόνα το «προκα τα - σκευασμένο περίπτερο από τη διοργάνωση» περιλαμβάνει: ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ Μονοφασική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (100W για κάθε 3μ 2 ). Καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων. Φύλαξη των χώρων της έκθεσης από εταιρεία security. Parking εκθετών. Παροχή προσκλήσεων στους εκθέτες για να προσκαλέσουν πελάτες και συνεργάτες. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ Φωτιστικά σώματα, πρόσθετο ρεύμα (μονοφασικό ή τρι φα - σι κό), ειδικές κατασκευές εντός του περιπτέρου, έπιπλα, πα - ροχή νερού ή αποχέτευσης, καλλωπιστικά φυτά, κ.ά. [τιμές βάσει τιμοκαταλόγου που θα αποσταλεί έγκαιρα]. Τοιχίο από mdf σε ύψος 2,5μ χρώματος λευκού. Μοκέτα δαπέδου 1 προβολέας ιωδίνης 500 watt ανά 5τμ. 1 πρίζα 1 γυάλινο τραπέζι 1,20μ Χ 0,70μ 3 καρέκλες μαύρες. 1 αυτοκόλλητο με την επωνυμία του εκθέτη 1,00μ Χ 0,80μ. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 1): Α) 35,00/μ 2 (προ ΦΠΑ) για προκατασκευασμένο περίπτερο με μοκέτα στο δάπεδο Β) 45,00/μ 2 (προ ΦΠΑ) για προκατασκευασμένο περίπτερο με παρκέ στο δάπεδο ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΡΟ Φ.Π.Α.): Α) Ενοικίαση μόνο χώρου 6μ 2 (3μ. πλάτος και 2μ. βάθος) 650,00 Β) Ενοικίαση χώρου 6 μ 2, ενός πάγκου και ενός σκαμπό 700,00 ΚΟΣΤΟΣ: 300,00 (ΠΡΟ Φ.Π.Α.) Επιπρόσθετα από τα παραπάνω, δίνεται η δυνατότητα παρα χώ - ρησης χρόνου 2 ωρών για κάθε μέρα λειτουργίας της έκθεσης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο επαγγελματικών συναντήσεων, όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συναντά (προγραμματισμένα ή όχι) εν δυνάμει πελάτες και συνεργάτες. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 500,00 (ΠΡΟ Φ.Π.Α.)

8

9

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Το 100% Hotel Show, στις 2 πρώτες του διοργανώσεις, απέδειξε την ανάγκη για δημιουργία ενός εξειδικευμένου εκθεσιακού event που θα εστιάζει στις ανάγκες του σύγχρονου ξενοδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DESIGN LAB

ΣΧΕ ΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DESIGN LAB ΣΧΕ ΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DESIGN LAB Μετά από τις δύο πρώτες διοργανώσεις του 2009 και του 2010, καθώς και την άκρως επιτυχημένη του παρουσία στην έκθεση xenia 2010 αλλά και την πρώτη του εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

8 η Διεθνής Έκθεση για το Ενεργειακά Αυτόνομο Κτίριο, την Ενεργειακή Ανακαίνιση και τον Αστικό Χώρο M.E.C. EXPO CENTER, ΠΑΙΑΝΙΑ

8 η Διεθνής Έκθεση για το Ενεργειακά Αυτόνομο Κτίριο, την Ενεργειακή Ανακαίνιση και τον Αστικό Χώρο M.E.C. EXPO CENTER, ΠΑΙΑΝΙΑ 8 η Διεθνής Έκθεση για το Ενεργειακά Αυτόνομο Κτίριο, την Ενεργειακή Ανακαίνιση και τον Αστικό Χώρο 6-8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 M.E.C. EXPO CENTER, ΠΑΙΑΝΙΑ DGNB Building Information Modeling Smart cities ΒΙΜ Energy

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT SHOW 2014 SHOW 2014

TRANSPORT SHOW 2014 SHOW 2014 2014 ΕΚΘΕΣΗ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 Αγαπητέ συνεργάτη, Με αίσθημα ευθύνης προς την εταιρεία σας, είμαστε σήμερα σε θέση να σας ανακοινώσουμε ότι την Ανοιξη του 2014 διοργανώνουμε την ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ! ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ. www.meatdays.gr. Προϊόντα - Τεχνολογίες- Εξοπλισμός - Αγορές

ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ! ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ. www.meatdays.gr. Προϊόντα - Τεχνολογίες- Εξοπλισμός - Αγορές ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ 2η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Eιδικό αφιέρωμα Θεματική ενότητα ΟΛΗ Η ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ, ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ, ΣΕ ΕΝΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές επενδύσεις 3,6 δισ. στον αναπτυξιακό νόμο

Τουριστικές επενδύσεις 3,6 δισ. στον αναπτυξιακό νόμο Hotel Restaurant Cafeteria Τουριστικές επενδύσεις 3,6 δισ. στον αναπτυξιακό νόμο Τουριστικές επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 3,6 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου από τις

Διαβάστε περισσότερα

ESIGN LAB Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ. Αν θέλεις να προβλέψεις το μέλλον, πρέπει να το δημιουργήσεις. Lab γυρίζει σελίδα!

ESIGN LAB Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ. Αν θέλεις να προβλέψεις το μέλλον, πρέπει να το δημιουργήσεις. Lab γυρίζει σελίδα! ESIGN LAB Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ Αν θέλεις να προβλέψεις το μέλλον, πρέπει να το δημιουργήσεις. Με την φιλοσοφία αυτή, το 2015 το Design Lab γυρίζει σελίδα! Μέσα στη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

9 η ΔΙΕΘΝΗΣ. Η μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση για τα Ξενοδοχεία και τη Μαζική Εστίαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ HOTEL RESTAURANT CAFE

9 η ΔΙΕΘΝΗΣ. Η μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση για τα Ξενοδοχεία και τη Μαζική Εστίαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ HOTEL RESTAURANT CAFE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ 9 η HOTEL RESTAURANT CAFE Η μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση για τα Ξενοδοχεία και τη Μαζική Εστίαση Δείτε το video της 8ης HORECA ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: Υπουργείου Τουρισμού Ξενοδοχειακού

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από περίπου 20 χρόνια, σε μια xenia, που τότε

Πριν από περίπου 20 χρόνια, σε μια xenia, που τότε Πριν από περίπου 20 χρόνια, σε μια xenia, που τότε γινόταν στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ στον Πειραιά, ρώτησα έναν εκθέτη, που ασχολείται (και τώρα) με τα έπιπλα: Γιατί έρχεσαι στην έκθεση; Η απάντηση ομολογώ

Διαβάστε περισσότερα

Communicating Business 2 014

Communicating Business 2 014 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ THN ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ & ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ TEYXOΣ 88 ioynioσ 2013 θα παιρνω Μονο προϊοντα ςε προςφορες κι ας αλλαζω ςυνεχως Μαρκες! Υπεραγορα Ή discounter; το γνως d Ή branivate pr bel; la Μ Ψων

Διαβάστε περισσότερα

12-17 Σεπτεµβρίου 2014

12-17 Σεπτεµβρίου 2014 12-17 Σεπτεµβρίου 2014 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ ALFA EXPO ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Ελ. Βενιζέλου 131Α, 142 31 Αθήνα Τηλ: 2102772244, Fax: 210 2716853 www. alfaexpo.gr, e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

HO RE CA. 1Oη 2O15. 6-9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Μetropolitan Expo. Η μεγαλύτερη & πληρέστερη έκθεση για τα Ξενοδοχεία και την Μαζική Εστίαση!

HO RE CA. 1Oη 2O15. 6-9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Μetropolitan Expo. Η μεγαλύτερη & πληρέστερη έκθεση για τα Ξενοδοχεία και την Μαζική Εστίαση! ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ -9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 15 Μetropolitan Expo Η μεγαλύτερη & πληρέστερη έκθεση για τα Ξενοδοχεία και την Μαζική Εστίαση! Δείτε το video της 9ης HORECA ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: Υπουργείου Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στην πραγματοποίηση σημαντικών

Στην πραγματοποίηση σημαντικών Hotel Restaurant Cafeteria Προτάσεις, ιδέες και λύσεις από την αγορά προμηθευτών Στην πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων προχωρούν οι ξενοδοχειακές μονάδες εκσυγχρονίζοντας, εμπλουτίζοντας ή επεκτείνοντας

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

30.11-3.12. 44 η Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού Ξενοδοχείων, Μονάδων Εστίασης & Ψυχαγωγίας

30.11-3.12. 44 η Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού Ξενοδοχείων, Μονάδων Εστίασης & Ψυχαγωγίας 44 η Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού Ξενοδοχείων, Μονάδων Εστίασης & Ψυχαγωγίας 44 th International Equipment Exhibition for Hotels, Restaurants & Entertainment Facilities 30.11-3.12 2012 ΕΚΘΕΣΗ Τα έσοδα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναβάθμισης Παλαιών Ξενοδοχειακών Μονάδων

Μελέτη Αναβάθμισης Παλαιών Ξενοδοχειακών Μονάδων Μελέτη Αναβάθμισης Παλαιών Ξενοδοχειακών Μονάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διεθνείς τάσεις στην ξενοδοχειακή αγορά 1 1.1 Ο ρόλος του Διαδικτύου και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 1 1.2 Αεροπορικές Εταιρίες Χαμηλού Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

HO RE CA. 1Oη 2O15. 6-9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Μetropolitan Expo. Η μεγαλύτερη & πληρέστερη έκθεση για τα Ξενοδοχεία και την Μαζική Εστίαση!

HO RE CA. 1Oη 2O15. 6-9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Μetropolitan Expo. Η μεγαλύτερη & πληρέστερη έκθεση για τα Ξενοδοχεία και την Μαζική Εστίαση! ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ 6-9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Μetropolitan Expo HOTEL RESTAURANT CAFE Η μεγαλύτερη & πληρέστερη έκθεση για τα Ξενοδοχεία και την Μαζική Εστίαση! Δείτε το video της 9ης HORECA ΥΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ LOG EΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ A ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ EΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ AΛΥΣΙ Α ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑ ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ 7-9 ΣΥΓΧΡΟΝΗ 7-9 NOEMΒΡΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ PARTNERS MATERIAL

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Nahrungs- & Genussmittel-Industrie 10-11-12 '13

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Nahrungs- & Genussmittel-Industrie 10-11-12 '13 ana ana ly ly sen sen Δορυ λαί ου 10-12, 115 21 Aθή να, Dory le ou 10-12, GR 11521 Athen-Gri echen land 10-11-12 '13 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών Nahrungs- & Genussmittel-Industrie ALPHA BANK. ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΙΝ-ΓΜΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 04-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 728/04-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 516/04-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία. Die Automobil-Industrie in Deutschland 07-08-09 '14

H αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία. Die Automobil-Industrie in Deutschland 07-08-09 '14 ana ana ly ly sen sen Δορυ λαί ου 10-12, 115 21 Aθή να, Dory le ou 10-12, GR 11521 Athen-Gri echen land 07-08-09 '14 H αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία Die Automobil-Industrie in Deutschland Βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Συνεδριακός Τουρισμός Εμπειρική Έρευνα στην πόλη Χανίων» Της φοιτήτριας ΑΜΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΓΕΥΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΓΕΥΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΓΕΥΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 24 27 Hράκλειο Kρήτης: Σπύρου Λούη 1, Φιλοθέη - T.K. 714 09 Tηλ.: 2810 213.318 Fax: 2810 288.050 Aθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Hεπένδυση στον πελάτη δεν σταματά ποτέ! Αυτό. Το ΕΙΕΠ υποδέχεται το 2011 καλωσορίζοντας

Newsletter. Hεπένδυση στον πελάτη δεν σταματά ποτέ! Αυτό. Το ΕΙΕΠ υποδέχεται το 2011 καλωσορίζοντας Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Γ Ι Α Τ Α Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Ε Ι Ε Π SPECIAL EDITION / ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 / ΤΕΥΧΟΣ 15 Το ΕΙΕΠ υποδέχεται το 2011 καλωσορίζοντας τα 11 νέα μέλη του Hεπένδυση στον πελάτη δεν σταματά

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος Περίληψη Οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής, του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

EFQM RECOGNISED FOR EXCELLENCE QUALIFICATION FILE REFERENCE EFQM EXCELLENCE MODEL 2010

EFQM RECOGNISED FOR EXCELLENCE QUALIFICATION FILE REFERENCE EFQM EXCELLENCE MODEL 2010 EFQMRecognisedforExcellence Qualificationfile EFQMRECOGNISEDFOREXCELLENCE QUALIFICATIONFILE REFERENCEEFQMEXCELLENCEMODEL2010 EFQM R4EQualificationfile October2010,Page1/25 Content KeyInformation KeyInformationisthosekeyfactsaboutyourorganisationwhichhelpassessorstogainanoverall

Διαβάστε περισσότερα

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα!

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Ομίλου Ideales ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. Αντί προλόγου 6 2. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 7 3. Λίγα λόγια για

Διαβάστε περισσότερα