Αποτελείται από τρεις (3) τόμους. Τόμος Α : Τεχνολογία Λογισμικού Ι Τόμος Β : Βάσεις Δεδομένων και Τόμος Γ : Λειτουργικά Συστήματα Ι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελείται από τρεις (3) τόμους. Τόμος Α : Τεχνολογία Λογισμικού Ι Τόμος Β : Βάσεις Δεδομένων και Τόμος Γ : Λειτουργικά Συστήματα Ι."

Transcript

1 Διδακτικό Υλικό : Αποτελείται από τρεις (3) τόμους Τόμος Α : Τεχνολογία Λογισμικού Ι Τόμος Β : Βάσεις Δεδομένων και Τόμος Γ : Λειτουργικά Συστήματα Ι. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 1

2 Χαρακτηριστικά Διδακτικού Υλικού Σκοπός Προσδοκώμενα Αποτελέσματα Έννοιες Κλειδιά Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Συχνοί και επεξηγηματικοί υπότιτλοι υπενθυμίσεις σχόλια σχήματα - ορισμοί Δραστηριότητες Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης Σύνοψη Βιβλιογραφία 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 2

3 Το Μοντέλο Εκπαίδευσης από Απόσταση Μελέτη διδακτικού υλικού Οδηγός Σπουδών: Στόχοι ΘΕ Διδακτέα ύλη Χρονοδιάγραμμα σπουδών Οδηγίες για τη μελέτη Συνεχής υποστήριξη από διδάσκοντα-σύμβουλο Τακτική επικοινωνία ΟΣΣ Αξιολόγηση εργασιών Επικοινωνία μεταξύ των φοιτητών - ομάδες 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 3

4 Σημαντικές Διευθύνσεις ΕΑΠ ://www.eap.gr ΠΛΗ11 Forum Υλικό Πιλοτικός κόμβος ασκήσεων: ://edu.eap.gr/pli/moodle 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 4

5 Portal 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 5

6 Portal σύνδεση Username Password 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 6

7 Portal Χώρος εργασίας ΠΛΗ11 Click εδώ 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 7

8 Portal Χώρος εργασίας ΠΛΗ11 Click εδώ για το forum του Θ1 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 8

9 Βαθμολογία ΒΕ1 = BΕ1.1 x 15% + BE1.2 x 20% + BE1.3 x 15% + BΓΕ1 x 50% (τουλάχιστον 2 από 3 ΒΕ1.i + BΓΕ1) BE2 = BΕ2.1 x 20% + BE2.2 x 20% + BΓΕ2 x 60% (τουλάχιστον 1 από 2 ΒΕ2.i + BΓΕ1) BE3 = BE3.1 x 20% + BΓΕ3 x 80% (τουλάχιστον ΒΕ3.i + BΓΕ1) BE4 = BΕ4.1 x 15% + BE4.2 x 20% + BE4.3 x 15% + BΓΕ4 x 50% (τουλάχιστον 2 από 3 ΒΕ4.i + BΓΕ1) BE5 = ΒΓΕ5 x 100% TBE = [(BE1+BE2+BE3+BE4+BE5) - min{be1,be2,be3,be4,be5}] / 4 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 9

10 Προαιρ. (4 από 5) ΒΕ 1 ΒΕ 2 ΒΕ 3 ΒΕ 4 ΒΕ 5 x 30% Βαθμός Εργασιών = Σmax4 / 4 ( ΤΒΕ>= 5) ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΘΕ x 70% Βαθμός Εξέτασης ( >= 5) Εξέταση Επαναλ. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 10

11 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Γνωριμία με την Τεχνολογία Λογισμικού (εκτός) Κεφάλαιο 2: Μοντέλα Κύκλου Ζωής Λογισμικού Κεφάλαιο 3: Προδιαγραφή Απαιτήσεων 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 11

12 Γνωριμία με την Τεχνολογία Λογισμικού Λογισμικό: Προγράμματα Δομές δεδομένων Τεκμηρίωση 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 12

13 Γνωριμία με την Τεχνολογία Λογισμικού Συστατικά λογισμικού: Είναι όλα τα προϊόντα που παράγονται κατά την ανάπτυξή του και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Ταξινόμηση προϊόντων λογισμικού: Λογισμικό συστήματος Λογισμικό εφαρμογών 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 13

14 Γνωριμία με την Τεχνολογία Λογισμικού Ιδιαιτερότητες Κατασκευής Λογισμικού 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 14

15 Γνωριμία με την Τεχνολογία Λογισμικού Ιδιαιτερότητες Κατασκευής Λογισμικού Επιβάλλεται η διατύπωση ενός συνόλου κανόνων και διαδικασιών ανάπτυξης που να ισορροπούν μεταξύ τεχνικής ορθότητας και οικονομικής εφικτότητας. Ανάγκη χρήσης προτύπων ανάπτυξης. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 15

16 Γνωριμία με την Τεχνολογία Λογισμικού Τεχνολογία Λογισμικού: επιστήμη της μηχανικής για την εύρεση και θεμελίωση μεθόδων και κανόνων περιγραφής, κατασκευής και συντήρησης λογισμικού. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 16

17 Κύκλος Ζωής Λογισμικού Γενικές φάσεις του ΚΖΛ ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 17

18 Διαδικασία ανάπτυξης SW (software process) καθορίζει ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί ένα επιθυμητό αποτέλεσμα σε κάποια από τις φάσεις του κύκλου ζωής. Μπορεί να αναλύεται σε φάσεις και σε κάθε φάση να έχουμε διάφορες εργασίες. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 18

19 Διαδικασία ανάπτυξης SW Ταξινόμηση διαδικασιών ανάπτυξης SW: Προδιαγραφή Ανάπτυξη, φάσεις: ανάλυση, σχεδίαση, συγγραφή πηγαίου κώδικα Επαλήθευση Εξέλιξη 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 19

20 Μεθοδολογία ανάπτυξης (development methodology) καθορίζει το πως θα πρέπει να εκτελούνται ο δραστηριότητες ανάπτυξης (επιμέρους ενέργειες, βήματα, προϊόντα που παράγονται) και πότε αυτές θεωρούνται περατωμένες. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 20

21 Εργαλείο ανάπτυξης SW (CASE): Ένα σύστημα που υποστηρίζει τη μερική ή ολική αυτοματοποίηση των εργασιών ανάπτυξης σύμφωνα με τη μεθοδολογία ανάπτυξης SW. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 21

22 Μοντέλο Κύκλου Ζωής Λογισμικού περιγράφει τις διαδικασίες και τις επιμέρους φάσεις από τις οποίες διέρχεται μια εφαρμογή λογισμικού από τη σύλληψη μέχρι την απόσυρσή της, καθώς και τις εργασίες σε κάθε μια από αυτές τις φάσεις. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 22

23 Σχέσεις εννοιών 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 23

24 Μοντέλο του Καταρράκτη Ολόκληρη η εφαρµογή λογισµικού διέρχεται από διακριτές φάσεις ανάπτυξης. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 24

25 Μοντέλο Πρωτοτυποποίησης Κατασκευάζονται διαδοχικά πρωτότυπα µε ολοένα και περισσότερα χαρακτηριστικά. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 25

26 Μοντέλο Λειτουργικής Επαύξησης Κατάτµηση του λογισµικού και εφαρµογή του µοντέλου τουκαταρράκτησεκάθετµήµα. Συνένωση στο τέλος. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 26

27 Σπειροειδές Μοντέλο Κύκλοι εργασιών µε σταδιακή επέκταση των λειτουργικών χαρακτηριστικών της εφαρµογής. Εκτίµηση του ρίσκου σε κάθε κύκλο 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 27

28 Μοντέλο του Πίδακα Ανάπτυξη µε αντικειµενοστρεφή φιλοσοφία και επαναχρησιµοποίηση έτοιµων συστατικών 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 28

29 Μοντέλα Κύκλου Ζωής Λογισμικού Ακολουθιακά μοντέλα: Μοντέλο του Καταρράκτη Μοντέλο Λειτουργικής Επαύξησης Επαναληπτικά μοντέλα: Μοντέλο Πρωτοτυποποίησης Σπειροειδές Μοντέλο Μοντέλο του Πίδακα Υβριδικά Μοντέλα ΚΖΛ 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 29

30 Μοντέλα Κύκλου Ζωής Λογισμικού 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 30

31 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Απαιτήσεις από το σύστημα Απαιτήσεις από το λογισμικό Λειτουργικές απαιτήσεις (εργασίες) Μη λειτουργικές απαιτήσεις (χαρακτηριστικά) Απαιτήσεις χρήσης Απαιτήσεις αξιοπιστίας Απαιτήσεις επιδόσεων Απαιτήσεις υποστήριξης Απαιτήσεις σχεδίασης Απαιτήσεις υλοποίησης Απαιτήσεις επικοινωνίας με άλλα συστήματα Απαιτήσεις βάσεων δεδομένων Φυσικές απαιτήσεις (Η/Υ, OS) 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 31

32 Παράδειγμα Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις Απαίτηση Βάσεων Δεδομένων: Το λογισμικό θα διατηρεί αρχείο πελατών ονομαζόμενο «Πελατολόγιο» με πεδία Κωδικός Πελάτη, Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Απαίτηση Υλοποίησης: Η εφαρμογή θα αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες JSP και Java Servlets. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 32

33 Παράδειγμα Λειτουργικές Απαιτήσεις Καταχώριση νέων πελατών Περιγραφή: Η εφαρμογή εμφανίζει φόρμα, μέσω της οποίας ένας νέος πελάτης εισάγει τα στοιχεία του στο σύστημα. Είσοδος: Στοιχεία πελάτη. Επεξεργασία: Καταχώριση στοιχείων και δημιουργία κωδικού πελάτη. Έξοδοι: Κωδικός πελάτη, ενημερωμένο αρχείο πελατών ή μήνυμα λάθους σε περίπτωση προβληματικής εισόδου δεδομένων. Εισαγωγή υπάρχοντος πελάτη στο σύστημα Περιγραφή: Η εφαρμογή εμφανίζει φόρμα, μέσω της οποίας ένας νέος πελάτης εισάγει τον κωδικό του για να προσπελάσει το σύστημα παραγγελιοληψίας Είσοδος: Κωδικός πελάτη. Επεξεργασία: Έλεγχος ύπαρξης του κωδικού πελάτη και αναζήτηση των προσωπικών στοιχείων του. Έξοδοι: Στοιχεία πελάτη ή μήνυμα λάθους σε περίπτωση αποτυχημένης εισαγωγής κωδικού. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 33

34 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Μηχανική Απαιτήσεων (requirements engineering): γενική διαδικασία ανάλυσης και προσδιορισμού απαιτήσεων λογισμικού Δομημένη Ανάλυση (structured analysis) Αντικειμενοστραφής Ανάλυση (objectoriented analysis) 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 34

35 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Εργαλεία προδιαγραφής απαιτήσεων: Δομημένα έγγραφα Διαγράμματα Ροής Δεδομένων Διαγράμματα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Διαγράμματα Μετάβασης Καταστάσεων Λεξικά Δεδομένων 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 35

36 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Διαγράμματα Ροής Δεδομένων: Δίκτυα στα οποία ρέουν δεδομένα που μετασχηματίζονται σε νέα δεδομένα από μονάδες λογισμικού (μετασχηματισμούς). 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 36

37 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Διαγράμματα Ροής Δεδομένων 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 37

38 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Διαγράμματα Ροής Δεδομένων 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 38

39 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Διαγράμματα Ροής Δεδομένων 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 39

40 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων: Περιγράφουν οντότητες δεδομένων και τις συσχετίσεις μεταξύ τους, σύμφωνα με το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 40

41 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων: Συσχέτιση ένα προς ένα (1:1) Συσχέτιση ένα προς πολλά (1:Ν) Συσχέτιση πολλά προς πολλά (Μ:Ν) 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 41

42 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 42

43 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Διαγράμματα Μετάβασης Καταστάσεων: Αναπαριστούν τη χρονική σειρά εκτέλεσης των εργασιών (που προκαλούν αντίστοιχα αλλαγές καταστάσεων) ως αποτέλεσμα εξωτερικών γεγονότων που προκαλούν οι χρήστες ή άλλες εξωτερικές οντότητες. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 43

44 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Διαγράμματα Μετάβασης Καταστάσεων: 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 44

45 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Λεξικό Δεδομένων: Οργανωμένη ταξινόμηση όλων των σχετιζόμενων με δεδομένα στοιχείων των διαγραμμάτων με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια και πληρότητα. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 45

46 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Δομή Λεξικού Δεδομένων: Ονομασία Βοηθητικές ονομασίες Συνώνυμα Που χρησιμοποιείται (μετ/σμοί, οντότητες) Πως χρησιμοποιείται (είσοδος/ έξοδος) Τι περιέχει (είδος & μορφή πληροφορίας) Όρια τιμών (επιτρεπτές τιμές) Αρχική τιμή Λοιπά στοιχεία 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 46

47 Δομή Λεξικού Δεδομένων 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 47

48 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 4: Σχεδίαση Κεφάλαιο 5: Παραγωγή Πηγαίου Κώδικα (εκτός) Κεφάλαιο 6: Έλεγχος & Διόρθωση Σφαλμάτων (εκτός) 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 48

49 Σχεδίαση Σχέδιο λογισµικού η περιγραφή των µονάδων που αποτελούν το λογισµικό, των συσχετίσεων µεταξύ τους, της διάταξής τους, καθώς και της εσωτερικής τους λεπτοµέρειας. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 49

50 Σχεδίαση Τεχνοτροπίες σχεδίασης: Object Oriented Function-oriented Δομημένη Σχεδίαση (top-down) Βασισμένες στις διαδικασίες Βασισμένες στα δεδομένα 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 50

51 Σχεδίαση Επίπεδα σχεδίασης: Αρχιτεκτονική Σχεδίαση (διαγράμματα δομών - ΔΔΠ) Σχεδίαση Διαπροσωπειών (ΕΑΥ) Λεπτομερής Σχεδίαση Μονάδων (ψευτοκώδικας) Σχεδίαση Δεδομένων (ΒΔ) 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 51

52 Σχεδίαση Αρχιτεκτονική Σχεδίαση (σχεδίαση συστήματος) Είσοδος Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ) Εφαρμογή κανόνων Έξοδος Διαγράμματα Δομών Προγράμματος(ΔΔΠ) Πολλά επίπεδα λεπτομέρειας 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 52

53 Σχεδίαση Σχεδίαση Διαπροσωπειών Καθορισμός παραμέτρων κλήσης μονάδων s/w Λεπτομέρειες επικοινωνίας με άλλα συστήματα s/w Λεπτομέρειες επικοινωνίας με εξωτερικές πηγές Επικοινωνία λογισμικού με άνθρωπο 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 53

54 Σχεδίαση Λεπτομερής Σχεδίαση Μονάδων Είσοδος Αρχιτεκτονικό σχέδιο (Διαγράμματα δομών) Σχέδιο Διαπροσωπειών Έγγραφο προδιαγραφών των απαιτήσεων λογισμικού Διάγραμμα Μετάβασης Καταστάσεων Ορισμός περιγράμματος δομής μονάδας Έξοδος Λεπτομερές σχέδιο μονάδων (ψευτοκώδικας) 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 54

55 Σχεδίαση Σχεδίαση Δεδομένων Είσοδος Λεξικό Δεδομένων Διάγραμμα Οντοτήτων-Σχέσεων (ΔΟΣ) Έξοδος Βελτιωμένο ΔΟΣ Καθορισμός δομών πινάκων σε φυσικό επίπεδο Καθορισμός απόψεων δεδομένων στο λογικό επίπεδο 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 55

56 Διατάξεις Λογισμικού ιάταξη λογισµικού (deployment) η κατάτµηση µιας εφαρµογής σε ανεξάρτητα λειτουργικά τµήµατα και η ανάθεση αυτών σε διατιθέµενους υπολογιστικούς πόρους. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 56

57 Διατάξεις Λογισμικού Κριτήριο διάκρισης: Είδη εργασιών: Παρουσίασης Διαχείρισης δεδομένων Επιχειρησιακής λογικής 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 57

58 Διατάξεις Λογισμικού Μονολιθική διάταξη Διάταξη πελάτη-εξυπηρετητή Τριμερής διάταξη Client data server application server Πολυμερής διάταξη Client data server application server presentation server 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 58

59 Διαγράμματα Δομής Προγράμματος Συστατικά Μονάδα λογισμικού : τετράγωνο Κλήση μονάδας : βέλος Πέρασμα παραμέτρων : βελάκι με κύκλο 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 59

60 Διαγράμματα Δομής Προγράμματος Διαδικασία Εντοπισμός χαρακτηριστικών περιοχών στα ΔΡΔ Κεντρικοί μετασχηματισμοί Μετατρέπουν δεδομένα εισόδου σε νέα δεδομένα εξόδου Κέντρα δοσοληψιών Παράγουν δεδομένα εξόδου ανάλογα με την τιμή των δεδομένων εισόδου 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 60

61 Διαγράμματα Δομής Προγράμματος Βήματα κατασκευής ΔΔ Εντοπισμός κεντρικού μετασχηματισμού (ΚΜ) Απεικόνιση κεντρικού μετασχηματισμού σε ΔΔ 1 μονάδα ελέγχου (έξοδος στο πάνω επίπεδο) μονάδες λήψης δεδομένων εισόδου (GET) μονάδες αποστολής δεδομένων εξόδου (PUT) μονάδες επεξεργασίας/μετατροπής (PREPARE, FORMAT, COMPUTE) Παραγοντοποίηση Επανάληψη για το αριστερό (input) και το δεξί (output) τμήμα του ΚΜ Συνένωση Αντικατάσταση μονάδας λήψης/αποστολής στο ΚΜ με την αντίστοιχη μονάδα ελέγχου του επιμέρους ΔΔ 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 61

62 Άσκηση 1 Από την πηγή S1 έρχεται το Χ και μετασχηματίζεται σε Υ από τη διεργασία P1 που χρησιμοποιεί δεδομένα από την αποθήκη Α. Το Υ μετασχηματίζεται κατόπιν από τη διεργασία Ρ2 σε Ζ και στέλνεται στον αποδέκτη S2. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 62

63 Άσκηση 2 Όταν παραλαμβάνω μια εργασία από έναν φοιτητή ελέγχω πρώτα να δω αν ο φοιτητής ανήκει στους φοιτητέςτουδικούμουτμήματος. Αν όχι, την προωθώ στον κατάλληλο διδάσκοντα. Κατόπιν διορθώνω την εργασία και συμπληρώνω το έντυπο αξιολόγησης. Μόλις ολοκληρώσω, τοποθετώ την διορθωμένη εργασία και το έντυπο αξιολόγησης στους αντίστοιχους φακέλους. Όταν ολοκληρώσω την αξιολόγηση όλων των εργασιών, στέλνω στο ΕΑΠ τα έντυπα αξιολόγησης των εμπρόθεσμων εργασιών, ενώ στους φοιτητές, πέρα από την αναλυτική αξιολόγηση, στέλνω τις διορθωμένες εργασίες και τα σχόλιά μου. Τέλος, ενημερώνω το βαθμολόγιο των φοιτητών μόνο με τους βαθμούς των εμπρόθεσμων εργασιών και το αποστέλλω στο ΕΑΠ. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 63

64 Άσκηση 2 Όταν παραλαμβάνω μια εργασία από έναν φοιτητή ελέγχω πρώτα την κατάσταση με όλους τους φοιτητές όλων τμημάτων της Θ.Ε. (στηβάσηδεδομένωνπουμουέχειστείλειτοεαπ) για να δω αν ο φοιτητής ανήκει στους φοιτητές του δικού μου τμήματος με βάση τον αριθμό μητρώου του. Αν όχι, την προωθώ στον κατάλληλο διδάσκοντα. Κατόπιν διορθώνω την εργασία και συμπληρώνω ένα πίνακα αναλυτικής αξιολόγησης, ένα κείμενο με τα σχόλιά μου και το δελτίο αξιολόγησης. Μόλις ολοκληρώσω, τοποθετώ την διορθωμένη εργασία στο φάκελο διορθωμένων εργασιών και το δελτίοστοφάκελοδελτίωναξιολόγησης. Όταν ολοκληρώσω την αξιολόγηση όλων των εργασιών, ελέγχω τις ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών και στέλνω στο ΕΑΠ τα έντυπα αξιολόγησης των εμπρόθεσμων, ενώ στους φοιτητές στέλνω την αναλυτική αξιολόγηση, τις διορθωμένες εργασίες και τα σχόλιά μου. Τέλος, ενημερώνω το βαθμολόγιο των φοιτητών μόνο με τους βαθμούς των εμπρόθεσμων εργασιών και το αποστέλλω στο ΕΑΠ. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 64

65 Άσκηση 2 Όταν παραλαμβάνω μια εργασία από έναν φοιτητή ελέγχω πρώτα την κατάσταση με όλους τους φοιτητές όλων τμημάτων της Θ.Ε. (στη βάση δεδομένων που μου έχει στείλει το ΕΑΠ) για να δω αν ο φοιτητής ανήκει στους φοιτητές του δικού μου τμήματος με βάση τον αριθμό μητρώου του. Αν όχι, την προωθώ στον κατάλληλο διδάσκοντα. Κατόπιν διορθώνω την εργασία και συμπληρώνω ένα πίνακα αναλυτικής αξιολόγησης, ένα κείμενο με τα σχόλιά μου και το δελτίο αξιολόγησης. Μόλις ολοκληρώσω, τοποθετώ την διορθωμένη εργασία στο φάκελο διορθωμένων εργασιών και το δελτίο στο φάκελο δελτίων αξιολόγησης. Όταν ολοκληρώσω την αξιολόγηση όλων των εργασιών, ελέγχω τις ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών και στέλνω στο ΕΑΠ τα έντυπα αξιολόγησης των εμπρόθεσμων, ενώ στους φοιτητές στέλνω την αναλυτική αξιολόγηση, τις διορθωμένες εργασίες και τα σχόλιά μου. Τέλος, ενημερώνω το βαθμολόγιο των φοιτητών μόνο με τους βαθμούς των εμπρόθεσμων εργασιών και το αποστέλλω στο ΕΑΠ. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 65

66 Άσκηση 2 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 66

67 Άσκηση 2 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 67

68 Άσκηση 2 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 68

69 Άσκηση ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ACME No7 12ΣΤ3 ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3 Η φορητή τερματική συσκευή αποτελείται από: μια οθόνη υγρού κρυστάλλου (5 γραμμών), από ένα πληκτρολόγιο (πλήκτρα «Εnter», «<», «>») και έναν αναγνώστη γραμμωτού κώδικα. Μόλις ληφθεί μια νέα λίστα, εμφανίζεται στην οθόνη το επόμενο (πρώτο στη σειρά) προϊόν με την ποσότητα παραγγελίας. Ο υπάλληλος μπορεί να πατήσει το πλήκτρο «Εnter», οπότε τερματίζεται η εφαρμογή, το πλήκτρο «<», οπότε εμφανίζεται το προηγούμενο προϊόν, το πλήκτρο «>», οπότε εμφανίζεται το προηγούμενο προϊόν ή να αναγνώσει τον γραμμωτό κώδικα του προϊόντος οπότε εμφανίζεται το ίδιο προϊόν με νέο υπόλοιπο ποσότητας παραγγελίας. Αν μετά την ανάγνωση τουλάχιστον ενός κωδικού προϊόντος, το υπόλοιπο γίνει 0 ή πατηθεί ένα από τα πλήκτρα «<» ή «>» ζητείται η εισαγωγή του κωδικού καροτσιού. Μετά την ανάγνωση του κωδικού καροτσιού εμφανίζεται το επόμενο προϊόν ή εμφανίζεται μήνυμα τέλους φόρτωσης. Να κατασκευασθεί το διάγραμμα μετάβασης καταστάσεων της συσκευής. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 69 Enter

70 Άσκηση 3 Ανάγνωση κωδικού καροτσιού Πάτημα πλήκτρων < > Εμφανισμένο επόμενο προϊόν με ποσότητα παραγγελίας ή τέλος λίστας φόρτωσης Ανάγνωση κωδικού προϊόντος Ανάγνωση κωδικού προϊόντος Εμφανισμένο προϊόν με υπόλοιπο ποσότητας παραγγελίας Πάτημα πλήκτρων < > ή υπόλοιπο = 0 Εισαγωγή κωδικού καροτσιου Πάτημα πλήκτρου Enter 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 70

71 Άσκηση 4 Tο Τμήμα Υποδοχής Αιτήσεων εισάγει αιτήσεις αποζημιώσεων για υλικές ζημιές που υπέστησαν οι ακίνητες περιουσίες των πολιτών. Κατά την επιτυχή αποθήκεύσή της, μιααίτησηαποκτάαριθμόμητρώου. Kάθε αίτηση αναφέρεται σε έναν πληγέντα πολίτη (μέσω του ΑΦΜ του). Κάθε μέρα ο υπάλληλος του Τμήματος Ελέγχου του Αρμόδιου Υπουργείου ενεργοποιεί τη λειτουργία διασταύρωσης κυριότητας. Συγκεκριμένα, συγκρίνεται το ΑΦΜ του πληγέντα και ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου. Σε περίπτωση που το περιουσιακό στοιχείο ανήκει στον πληγέντα, το λογισμικό χαρακτηρίζει την αίτηση έγκυρη και την αποθηκεύει στις έγκυρες αιτήσεις. Στην περίπτωση που ο έλεγχος της αίτησης αποτύχει, η αίτηση αποθηκεύεται στις άκυρες αιτήσεις. Για τις έγκυρες αιτήσεις, δύο πραγματογνώμονες εξετάζουν τα στοιχεία κάθε μιας έγκυρης αίτησης και προτείνουν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον δύο εκτιμώμενα ποσά τα οποία καταγράφονται ως επιπλέον πληροφορία για την κάθε έγκυρη αίτηση. Σε καθημερινή βάση υπάλληλος του Τμήματος Αποζημιώσεων του αρμόδιου υπουργείου ενεργοποιεί τη λειτουργία εκείνη του λογισμικού που αποφαίνεται για το τελικό ποσό της αποζημίωσης βάσει του αρχικού εκτιμώμενου κόστου ζημιάς και των δύο προτεινόμενων ποσών. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 71

72 Άσκηση 4 καταχώριση αίτησης 01 Καταχωρημένη ενεργοποίηση ελέγχου φορολογικών στοιχείων εύρεση φορολογικών στοιχείων / αποθήκευση σε έγκυρες αιτήσεις 03 Έγκυρη 02 Σε φορολογικό έλεγχο μη εύρεση φορολογικών στοιχείων / αποθήκευση σε άκυρες αιτήσεις 04 Άκυρη εξέταση στοιχείων και καταχώριση εκτιμώμενου ποσού από 1 ο πραγματογνώμονα Τέλος επιλογών 05 Εκτιμημένη από 1 πραγματογνώμονα εξέταση στοιχείων και καταχώριση εκτιμώμενου ποσού από 2 ο πραγματογνώμονα Τέλος επιλογών 07 Tελικώς Υπολογισμένη 06 Εκτιμημένη από 2 πραγματογνώμονες ενεργοποίηση λειτουργίας οριστικοποίησης ποσού αποζημίωσης 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 72

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές και Μέθοδοι Ανάλυσης

Τεχνικές και Μέθοδοι Ανάλυσης Ενότητα 3 Τεχνικές και Μέθοδοι Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 3-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Ανεύρεση στοιχείων Δειγματοληψία, παρατήρηση, ερωτηματολόγια,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03 Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια. Μέλη: Ευαγγελίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος ζωής των συστημάτων

Ο κύκλος ζωής των συστημάτων Ο κύκλος ζωής των συστημάτων Ο κύκλος ζωής συστήματος είναι η πιο παλιά μέθοδος ανάπτυξης συστημάτων πληροφοριών και χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα σε μεγάλα ή μεσαία έργα σύνθετων συστημάτων. Σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Αναστασιάδης Σταύρος Εισηγητής: Κονετάς Δημήτρης Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πάνος Φιτσιλής 2004 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Γνωσιολογικοί στόχοι... 5 1.1 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ»

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ε Σ Σ Α ΛΟ Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ» REBUILDING

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER Περιεχόμενα Μεθοδολογία Υλοποίησης... 3 Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων... 4 Φάση 2: Σχεδιασμός της Εφαρμογής (Εμφάνιση, Λειτουργικότητα, Περιεχόμενο)... 6 Φάση 3: Τεχνικός Σχεδιασμός... 7 Φάση 4: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8 Πίνακας περιεχομένων Η Internet Business Hellas... 3 Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 3 Προφίλ... 4 Όραμα... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Σχετικά με το IBSHOP....

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Γκέργκι Στρακόσα του Χρηστάκη Π/00078. Επιβλέπων Καθηγητής: Γιάννης Θεοδωρίδης

Πτυχιακή Εργασία. στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Γκέργκι Στρακόσα του Χρηστάκη Π/00078. Επιβλέπων Καθηγητής: Γιάννης Θεοδωρίδης Πτυχιακή Εργασία στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά Γκέργκι Στρακόσα του Χρηστάκη Π/00078 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιάννης Θεοδωρίδης Seismo-Surfer: Ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Επικ. Καθ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΙΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Χρήση Λογισμικών για την διδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας

Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας Οι διαφάνειες αυτές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα