Αποτελείται από τρεις (3) τόμους. Τόμος Α : Τεχνολογία Λογισμικού Ι Τόμος Β : Βάσεις Δεδομένων και Τόμος Γ : Λειτουργικά Συστήματα Ι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελείται από τρεις (3) τόμους. Τόμος Α : Τεχνολογία Λογισμικού Ι Τόμος Β : Βάσεις Δεδομένων και Τόμος Γ : Λειτουργικά Συστήματα Ι."

Transcript

1 Διδακτικό Υλικό : Αποτελείται από τρεις (3) τόμους Τόμος Α : Τεχνολογία Λογισμικού Ι Τόμος Β : Βάσεις Δεδομένων και Τόμος Γ : Λειτουργικά Συστήματα Ι. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 1

2 Χαρακτηριστικά Διδακτικού Υλικού Σκοπός Προσδοκώμενα Αποτελέσματα Έννοιες Κλειδιά Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Συχνοί και επεξηγηματικοί υπότιτλοι υπενθυμίσεις σχόλια σχήματα - ορισμοί Δραστηριότητες Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης Σύνοψη Βιβλιογραφία 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 2

3 Το Μοντέλο Εκπαίδευσης από Απόσταση Μελέτη διδακτικού υλικού Οδηγός Σπουδών: Στόχοι ΘΕ Διδακτέα ύλη Χρονοδιάγραμμα σπουδών Οδηγίες για τη μελέτη Συνεχής υποστήριξη από διδάσκοντα-σύμβουλο Τακτική επικοινωνία ΟΣΣ Αξιολόγηση εργασιών Επικοινωνία μεταξύ των φοιτητών - ομάδες 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 3

4 Σημαντικές Διευθύνσεις ΕΑΠ ://www.eap.gr ΠΛΗ11 Forum Υλικό Πιλοτικός κόμβος ασκήσεων: ://edu.eap.gr/pli/moodle 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 4

5 Portal 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 5

6 Portal σύνδεση Username Password 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 6

7 Portal Χώρος εργασίας ΠΛΗ11 Click εδώ 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 7

8 Portal Χώρος εργασίας ΠΛΗ11 Click εδώ για το forum του Θ1 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 8

9 Βαθμολογία ΒΕ1 = BΕ1.1 x 15% + BE1.2 x 20% + BE1.3 x 15% + BΓΕ1 x 50% (τουλάχιστον 2 από 3 ΒΕ1.i + BΓΕ1) BE2 = BΕ2.1 x 20% + BE2.2 x 20% + BΓΕ2 x 60% (τουλάχιστον 1 από 2 ΒΕ2.i + BΓΕ1) BE3 = BE3.1 x 20% + BΓΕ3 x 80% (τουλάχιστον ΒΕ3.i + BΓΕ1) BE4 = BΕ4.1 x 15% + BE4.2 x 20% + BE4.3 x 15% + BΓΕ4 x 50% (τουλάχιστον 2 από 3 ΒΕ4.i + BΓΕ1) BE5 = ΒΓΕ5 x 100% TBE = [(BE1+BE2+BE3+BE4+BE5) - min{be1,be2,be3,be4,be5}] / 4 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 9

10 Προαιρ. (4 από 5) ΒΕ 1 ΒΕ 2 ΒΕ 3 ΒΕ 4 ΒΕ 5 x 30% Βαθμός Εργασιών = Σmax4 / 4 ( ΤΒΕ>= 5) ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΘΕ x 70% Βαθμός Εξέτασης ( >= 5) Εξέταση Επαναλ. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 10

11 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Γνωριμία με την Τεχνολογία Λογισμικού (εκτός) Κεφάλαιο 2: Μοντέλα Κύκλου Ζωής Λογισμικού Κεφάλαιο 3: Προδιαγραφή Απαιτήσεων 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 11

12 Γνωριμία με την Τεχνολογία Λογισμικού Λογισμικό: Προγράμματα Δομές δεδομένων Τεκμηρίωση 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 12

13 Γνωριμία με την Τεχνολογία Λογισμικού Συστατικά λογισμικού: Είναι όλα τα προϊόντα που παράγονται κατά την ανάπτυξή του και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Ταξινόμηση προϊόντων λογισμικού: Λογισμικό συστήματος Λογισμικό εφαρμογών 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 13

14 Γνωριμία με την Τεχνολογία Λογισμικού Ιδιαιτερότητες Κατασκευής Λογισμικού 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 14

15 Γνωριμία με την Τεχνολογία Λογισμικού Ιδιαιτερότητες Κατασκευής Λογισμικού Επιβάλλεται η διατύπωση ενός συνόλου κανόνων και διαδικασιών ανάπτυξης που να ισορροπούν μεταξύ τεχνικής ορθότητας και οικονομικής εφικτότητας. Ανάγκη χρήσης προτύπων ανάπτυξης. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 15

16 Γνωριμία με την Τεχνολογία Λογισμικού Τεχνολογία Λογισμικού: επιστήμη της μηχανικής για την εύρεση και θεμελίωση μεθόδων και κανόνων περιγραφής, κατασκευής και συντήρησης λογισμικού. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 16

17 Κύκλος Ζωής Λογισμικού Γενικές φάσεις του ΚΖΛ ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 17

18 Διαδικασία ανάπτυξης SW (software process) καθορίζει ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί ένα επιθυμητό αποτέλεσμα σε κάποια από τις φάσεις του κύκλου ζωής. Μπορεί να αναλύεται σε φάσεις και σε κάθε φάση να έχουμε διάφορες εργασίες. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 18

19 Διαδικασία ανάπτυξης SW Ταξινόμηση διαδικασιών ανάπτυξης SW: Προδιαγραφή Ανάπτυξη, φάσεις: ανάλυση, σχεδίαση, συγγραφή πηγαίου κώδικα Επαλήθευση Εξέλιξη 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 19

20 Μεθοδολογία ανάπτυξης (development methodology) καθορίζει το πως θα πρέπει να εκτελούνται ο δραστηριότητες ανάπτυξης (επιμέρους ενέργειες, βήματα, προϊόντα που παράγονται) και πότε αυτές θεωρούνται περατωμένες. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 20

21 Εργαλείο ανάπτυξης SW (CASE): Ένα σύστημα που υποστηρίζει τη μερική ή ολική αυτοματοποίηση των εργασιών ανάπτυξης σύμφωνα με τη μεθοδολογία ανάπτυξης SW. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 21

22 Μοντέλο Κύκλου Ζωής Λογισμικού περιγράφει τις διαδικασίες και τις επιμέρους φάσεις από τις οποίες διέρχεται μια εφαρμογή λογισμικού από τη σύλληψη μέχρι την απόσυρσή της, καθώς και τις εργασίες σε κάθε μια από αυτές τις φάσεις. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 22

23 Σχέσεις εννοιών 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 23

24 Μοντέλο του Καταρράκτη Ολόκληρη η εφαρµογή λογισµικού διέρχεται από διακριτές φάσεις ανάπτυξης. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 24

25 Μοντέλο Πρωτοτυποποίησης Κατασκευάζονται διαδοχικά πρωτότυπα µε ολοένα και περισσότερα χαρακτηριστικά. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 25

26 Μοντέλο Λειτουργικής Επαύξησης Κατάτµηση του λογισµικού και εφαρµογή του µοντέλου τουκαταρράκτησεκάθετµήµα. Συνένωση στο τέλος. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 26

27 Σπειροειδές Μοντέλο Κύκλοι εργασιών µε σταδιακή επέκταση των λειτουργικών χαρακτηριστικών της εφαρµογής. Εκτίµηση του ρίσκου σε κάθε κύκλο 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 27

28 Μοντέλο του Πίδακα Ανάπτυξη µε αντικειµενοστρεφή φιλοσοφία και επαναχρησιµοποίηση έτοιµων συστατικών 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 28

29 Μοντέλα Κύκλου Ζωής Λογισμικού Ακολουθιακά μοντέλα: Μοντέλο του Καταρράκτη Μοντέλο Λειτουργικής Επαύξησης Επαναληπτικά μοντέλα: Μοντέλο Πρωτοτυποποίησης Σπειροειδές Μοντέλο Μοντέλο του Πίδακα Υβριδικά Μοντέλα ΚΖΛ 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 29

30 Μοντέλα Κύκλου Ζωής Λογισμικού 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 30

31 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Απαιτήσεις από το σύστημα Απαιτήσεις από το λογισμικό Λειτουργικές απαιτήσεις (εργασίες) Μη λειτουργικές απαιτήσεις (χαρακτηριστικά) Απαιτήσεις χρήσης Απαιτήσεις αξιοπιστίας Απαιτήσεις επιδόσεων Απαιτήσεις υποστήριξης Απαιτήσεις σχεδίασης Απαιτήσεις υλοποίησης Απαιτήσεις επικοινωνίας με άλλα συστήματα Απαιτήσεις βάσεων δεδομένων Φυσικές απαιτήσεις (Η/Υ, OS) 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 31

32 Παράδειγμα Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις Απαίτηση Βάσεων Δεδομένων: Το λογισμικό θα διατηρεί αρχείο πελατών ονομαζόμενο «Πελατολόγιο» με πεδία Κωδικός Πελάτη, Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Απαίτηση Υλοποίησης: Η εφαρμογή θα αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες JSP και Java Servlets. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 32

33 Παράδειγμα Λειτουργικές Απαιτήσεις Καταχώριση νέων πελατών Περιγραφή: Η εφαρμογή εμφανίζει φόρμα, μέσω της οποίας ένας νέος πελάτης εισάγει τα στοιχεία του στο σύστημα. Είσοδος: Στοιχεία πελάτη. Επεξεργασία: Καταχώριση στοιχείων και δημιουργία κωδικού πελάτη. Έξοδοι: Κωδικός πελάτη, ενημερωμένο αρχείο πελατών ή μήνυμα λάθους σε περίπτωση προβληματικής εισόδου δεδομένων. Εισαγωγή υπάρχοντος πελάτη στο σύστημα Περιγραφή: Η εφαρμογή εμφανίζει φόρμα, μέσω της οποίας ένας νέος πελάτης εισάγει τον κωδικό του για να προσπελάσει το σύστημα παραγγελιοληψίας Είσοδος: Κωδικός πελάτη. Επεξεργασία: Έλεγχος ύπαρξης του κωδικού πελάτη και αναζήτηση των προσωπικών στοιχείων του. Έξοδοι: Στοιχεία πελάτη ή μήνυμα λάθους σε περίπτωση αποτυχημένης εισαγωγής κωδικού. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 33

34 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Μηχανική Απαιτήσεων (requirements engineering): γενική διαδικασία ανάλυσης και προσδιορισμού απαιτήσεων λογισμικού Δομημένη Ανάλυση (structured analysis) Αντικειμενοστραφής Ανάλυση (objectoriented analysis) 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 34

35 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Εργαλεία προδιαγραφής απαιτήσεων: Δομημένα έγγραφα Διαγράμματα Ροής Δεδομένων Διαγράμματα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Διαγράμματα Μετάβασης Καταστάσεων Λεξικά Δεδομένων 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 35

36 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Διαγράμματα Ροής Δεδομένων: Δίκτυα στα οποία ρέουν δεδομένα που μετασχηματίζονται σε νέα δεδομένα από μονάδες λογισμικού (μετασχηματισμούς). 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 36

37 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Διαγράμματα Ροής Δεδομένων 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 37

38 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Διαγράμματα Ροής Δεδομένων 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 38

39 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Διαγράμματα Ροής Δεδομένων 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 39

40 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων: Περιγράφουν οντότητες δεδομένων και τις συσχετίσεις μεταξύ τους, σύμφωνα με το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 40

41 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων: Συσχέτιση ένα προς ένα (1:1) Συσχέτιση ένα προς πολλά (1:Ν) Συσχέτιση πολλά προς πολλά (Μ:Ν) 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 41

42 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 42

43 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Διαγράμματα Μετάβασης Καταστάσεων: Αναπαριστούν τη χρονική σειρά εκτέλεσης των εργασιών (που προκαλούν αντίστοιχα αλλαγές καταστάσεων) ως αποτέλεσμα εξωτερικών γεγονότων που προκαλούν οι χρήστες ή άλλες εξωτερικές οντότητες. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 43

44 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Διαγράμματα Μετάβασης Καταστάσεων: 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 44

45 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Λεξικό Δεδομένων: Οργανωμένη ταξινόμηση όλων των σχετιζόμενων με δεδομένα στοιχείων των διαγραμμάτων με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια και πληρότητα. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 45

46 Προδιαγραφή Απαιτήσεων Δομή Λεξικού Δεδομένων: Ονομασία Βοηθητικές ονομασίες Συνώνυμα Που χρησιμοποιείται (μετ/σμοί, οντότητες) Πως χρησιμοποιείται (είσοδος/ έξοδος) Τι περιέχει (είδος & μορφή πληροφορίας) Όρια τιμών (επιτρεπτές τιμές) Αρχική τιμή Λοιπά στοιχεία 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 46

47 Δομή Λεξικού Δεδομένων 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 47

48 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 4: Σχεδίαση Κεφάλαιο 5: Παραγωγή Πηγαίου Κώδικα (εκτός) Κεφάλαιο 6: Έλεγχος & Διόρθωση Σφαλμάτων (εκτός) 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 48

49 Σχεδίαση Σχέδιο λογισµικού η περιγραφή των µονάδων που αποτελούν το λογισµικό, των συσχετίσεων µεταξύ τους, της διάταξής τους, καθώς και της εσωτερικής τους λεπτοµέρειας. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 49

50 Σχεδίαση Τεχνοτροπίες σχεδίασης: Object Oriented Function-oriented Δομημένη Σχεδίαση (top-down) Βασισμένες στις διαδικασίες Βασισμένες στα δεδομένα 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 50

51 Σχεδίαση Επίπεδα σχεδίασης: Αρχιτεκτονική Σχεδίαση (διαγράμματα δομών - ΔΔΠ) Σχεδίαση Διαπροσωπειών (ΕΑΥ) Λεπτομερής Σχεδίαση Μονάδων (ψευτοκώδικας) Σχεδίαση Δεδομένων (ΒΔ) 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 51

52 Σχεδίαση Αρχιτεκτονική Σχεδίαση (σχεδίαση συστήματος) Είσοδος Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ) Εφαρμογή κανόνων Έξοδος Διαγράμματα Δομών Προγράμματος(ΔΔΠ) Πολλά επίπεδα λεπτομέρειας 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 52

53 Σχεδίαση Σχεδίαση Διαπροσωπειών Καθορισμός παραμέτρων κλήσης μονάδων s/w Λεπτομέρειες επικοινωνίας με άλλα συστήματα s/w Λεπτομέρειες επικοινωνίας με εξωτερικές πηγές Επικοινωνία λογισμικού με άνθρωπο 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 53

54 Σχεδίαση Λεπτομερής Σχεδίαση Μονάδων Είσοδος Αρχιτεκτονικό σχέδιο (Διαγράμματα δομών) Σχέδιο Διαπροσωπειών Έγγραφο προδιαγραφών των απαιτήσεων λογισμικού Διάγραμμα Μετάβασης Καταστάσεων Ορισμός περιγράμματος δομής μονάδας Έξοδος Λεπτομερές σχέδιο μονάδων (ψευτοκώδικας) 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 54

55 Σχεδίαση Σχεδίαση Δεδομένων Είσοδος Λεξικό Δεδομένων Διάγραμμα Οντοτήτων-Σχέσεων (ΔΟΣ) Έξοδος Βελτιωμένο ΔΟΣ Καθορισμός δομών πινάκων σε φυσικό επίπεδο Καθορισμός απόψεων δεδομένων στο λογικό επίπεδο 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 55

56 Διατάξεις Λογισμικού ιάταξη λογισµικού (deployment) η κατάτµηση µιας εφαρµογής σε ανεξάρτητα λειτουργικά τµήµατα και η ανάθεση αυτών σε διατιθέµενους υπολογιστικούς πόρους. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 56

57 Διατάξεις Λογισμικού Κριτήριο διάκρισης: Είδη εργασιών: Παρουσίασης Διαχείρισης δεδομένων Επιχειρησιακής λογικής 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 57

58 Διατάξεις Λογισμικού Μονολιθική διάταξη Διάταξη πελάτη-εξυπηρετητή Τριμερής διάταξη Client data server application server Πολυμερής διάταξη Client data server application server presentation server 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 58

59 Διαγράμματα Δομής Προγράμματος Συστατικά Μονάδα λογισμικού : τετράγωνο Κλήση μονάδας : βέλος Πέρασμα παραμέτρων : βελάκι με κύκλο 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 59

60 Διαγράμματα Δομής Προγράμματος Διαδικασία Εντοπισμός χαρακτηριστικών περιοχών στα ΔΡΔ Κεντρικοί μετασχηματισμοί Μετατρέπουν δεδομένα εισόδου σε νέα δεδομένα εξόδου Κέντρα δοσοληψιών Παράγουν δεδομένα εξόδου ανάλογα με την τιμή των δεδομένων εισόδου 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 60

61 Διαγράμματα Δομής Προγράμματος Βήματα κατασκευής ΔΔ Εντοπισμός κεντρικού μετασχηματισμού (ΚΜ) Απεικόνιση κεντρικού μετασχηματισμού σε ΔΔ 1 μονάδα ελέγχου (έξοδος στο πάνω επίπεδο) μονάδες λήψης δεδομένων εισόδου (GET) μονάδες αποστολής δεδομένων εξόδου (PUT) μονάδες επεξεργασίας/μετατροπής (PREPARE, FORMAT, COMPUTE) Παραγοντοποίηση Επανάληψη για το αριστερό (input) και το δεξί (output) τμήμα του ΚΜ Συνένωση Αντικατάσταση μονάδας λήψης/αποστολής στο ΚΜ με την αντίστοιχη μονάδα ελέγχου του επιμέρους ΔΔ 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 61

62 Άσκηση 1 Από την πηγή S1 έρχεται το Χ και μετασχηματίζεται σε Υ από τη διεργασία P1 που χρησιμοποιεί δεδομένα από την αποθήκη Α. Το Υ μετασχηματίζεται κατόπιν από τη διεργασία Ρ2 σε Ζ και στέλνεται στον αποδέκτη S2. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 62

63 Άσκηση 2 Όταν παραλαμβάνω μια εργασία από έναν φοιτητή ελέγχω πρώτα να δω αν ο φοιτητής ανήκει στους φοιτητέςτουδικούμουτμήματος. Αν όχι, την προωθώ στον κατάλληλο διδάσκοντα. Κατόπιν διορθώνω την εργασία και συμπληρώνω το έντυπο αξιολόγησης. Μόλις ολοκληρώσω, τοποθετώ την διορθωμένη εργασία και το έντυπο αξιολόγησης στους αντίστοιχους φακέλους. Όταν ολοκληρώσω την αξιολόγηση όλων των εργασιών, στέλνω στο ΕΑΠ τα έντυπα αξιολόγησης των εμπρόθεσμων εργασιών, ενώ στους φοιτητές, πέρα από την αναλυτική αξιολόγηση, στέλνω τις διορθωμένες εργασίες και τα σχόλιά μου. Τέλος, ενημερώνω το βαθμολόγιο των φοιτητών μόνο με τους βαθμούς των εμπρόθεσμων εργασιών και το αποστέλλω στο ΕΑΠ. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 63

64 Άσκηση 2 Όταν παραλαμβάνω μια εργασία από έναν φοιτητή ελέγχω πρώτα την κατάσταση με όλους τους φοιτητές όλων τμημάτων της Θ.Ε. (στηβάσηδεδομένωνπουμουέχειστείλειτοεαπ) για να δω αν ο φοιτητής ανήκει στους φοιτητές του δικού μου τμήματος με βάση τον αριθμό μητρώου του. Αν όχι, την προωθώ στον κατάλληλο διδάσκοντα. Κατόπιν διορθώνω την εργασία και συμπληρώνω ένα πίνακα αναλυτικής αξιολόγησης, ένα κείμενο με τα σχόλιά μου και το δελτίο αξιολόγησης. Μόλις ολοκληρώσω, τοποθετώ την διορθωμένη εργασία στο φάκελο διορθωμένων εργασιών και το δελτίοστοφάκελοδελτίωναξιολόγησης. Όταν ολοκληρώσω την αξιολόγηση όλων των εργασιών, ελέγχω τις ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών και στέλνω στο ΕΑΠ τα έντυπα αξιολόγησης των εμπρόθεσμων, ενώ στους φοιτητές στέλνω την αναλυτική αξιολόγηση, τις διορθωμένες εργασίες και τα σχόλιά μου. Τέλος, ενημερώνω το βαθμολόγιο των φοιτητών μόνο με τους βαθμούς των εμπρόθεσμων εργασιών και το αποστέλλω στο ΕΑΠ. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 64

65 Άσκηση 2 Όταν παραλαμβάνω μια εργασία από έναν φοιτητή ελέγχω πρώτα την κατάσταση με όλους τους φοιτητές όλων τμημάτων της Θ.Ε. (στη βάση δεδομένων που μου έχει στείλει το ΕΑΠ) για να δω αν ο φοιτητής ανήκει στους φοιτητές του δικού μου τμήματος με βάση τον αριθμό μητρώου του. Αν όχι, την προωθώ στον κατάλληλο διδάσκοντα. Κατόπιν διορθώνω την εργασία και συμπληρώνω ένα πίνακα αναλυτικής αξιολόγησης, ένα κείμενο με τα σχόλιά μου και το δελτίο αξιολόγησης. Μόλις ολοκληρώσω, τοποθετώ την διορθωμένη εργασία στο φάκελο διορθωμένων εργασιών και το δελτίο στο φάκελο δελτίων αξιολόγησης. Όταν ολοκληρώσω την αξιολόγηση όλων των εργασιών, ελέγχω τις ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών και στέλνω στο ΕΑΠ τα έντυπα αξιολόγησης των εμπρόθεσμων, ενώ στους φοιτητές στέλνω την αναλυτική αξιολόγηση, τις διορθωμένες εργασίες και τα σχόλιά μου. Τέλος, ενημερώνω το βαθμολόγιο των φοιτητών μόνο με τους βαθμούς των εμπρόθεσμων εργασιών και το αποστέλλω στο ΕΑΠ. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 65

66 Άσκηση 2 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 66

67 Άσκηση 2 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 67

68 Άσκηση 2 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 68

69 Άσκηση ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ACME No7 12ΣΤ3 ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3 Η φορητή τερματική συσκευή αποτελείται από: μια οθόνη υγρού κρυστάλλου (5 γραμμών), από ένα πληκτρολόγιο (πλήκτρα «Εnter», «<», «>») και έναν αναγνώστη γραμμωτού κώδικα. Μόλις ληφθεί μια νέα λίστα, εμφανίζεται στην οθόνη το επόμενο (πρώτο στη σειρά) προϊόν με την ποσότητα παραγγελίας. Ο υπάλληλος μπορεί να πατήσει το πλήκτρο «Εnter», οπότε τερματίζεται η εφαρμογή, το πλήκτρο «<», οπότε εμφανίζεται το προηγούμενο προϊόν, το πλήκτρο «>», οπότε εμφανίζεται το προηγούμενο προϊόν ή να αναγνώσει τον γραμμωτό κώδικα του προϊόντος οπότε εμφανίζεται το ίδιο προϊόν με νέο υπόλοιπο ποσότητας παραγγελίας. Αν μετά την ανάγνωση τουλάχιστον ενός κωδικού προϊόντος, το υπόλοιπο γίνει 0 ή πατηθεί ένα από τα πλήκτρα «<» ή «>» ζητείται η εισαγωγή του κωδικού καροτσιού. Μετά την ανάγνωση του κωδικού καροτσιού εμφανίζεται το επόμενο προϊόν ή εμφανίζεται μήνυμα τέλους φόρτωσης. Να κατασκευασθεί το διάγραμμα μετάβασης καταστάσεων της συσκευής. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 69 Enter

70 Άσκηση 3 Ανάγνωση κωδικού καροτσιού Πάτημα πλήκτρων < > Εμφανισμένο επόμενο προϊόν με ποσότητα παραγγελίας ή τέλος λίστας φόρτωσης Ανάγνωση κωδικού προϊόντος Ανάγνωση κωδικού προϊόντος Εμφανισμένο προϊόν με υπόλοιπο ποσότητας παραγγελίας Πάτημα πλήκτρων < > ή υπόλοιπο = 0 Εισαγωγή κωδικού καροτσιου Πάτημα πλήκτρου Enter 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 70

71 Άσκηση 4 Tο Τμήμα Υποδοχής Αιτήσεων εισάγει αιτήσεις αποζημιώσεων για υλικές ζημιές που υπέστησαν οι ακίνητες περιουσίες των πολιτών. Κατά την επιτυχή αποθήκεύσή της, μιααίτησηαποκτάαριθμόμητρώου. Kάθε αίτηση αναφέρεται σε έναν πληγέντα πολίτη (μέσω του ΑΦΜ του). Κάθε μέρα ο υπάλληλος του Τμήματος Ελέγχου του Αρμόδιου Υπουργείου ενεργοποιεί τη λειτουργία διασταύρωσης κυριότητας. Συγκεκριμένα, συγκρίνεται το ΑΦΜ του πληγέντα και ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου. Σε περίπτωση που το περιουσιακό στοιχείο ανήκει στον πληγέντα, το λογισμικό χαρακτηρίζει την αίτηση έγκυρη και την αποθηκεύει στις έγκυρες αιτήσεις. Στην περίπτωση που ο έλεγχος της αίτησης αποτύχει, η αίτηση αποθηκεύεται στις άκυρες αιτήσεις. Για τις έγκυρες αιτήσεις, δύο πραγματογνώμονες εξετάζουν τα στοιχεία κάθε μιας έγκυρης αίτησης και προτείνουν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον δύο εκτιμώμενα ποσά τα οποία καταγράφονται ως επιπλέον πληροφορία για την κάθε έγκυρη αίτηση. Σε καθημερινή βάση υπάλληλος του Τμήματος Αποζημιώσεων του αρμόδιου υπουργείου ενεργοποιεί τη λειτουργία εκείνη του λογισμικού που αποφαίνεται για το τελικό ποσό της αποζημίωσης βάσει του αρχικού εκτιμώμενου κόστου ζημιάς και των δύο προτεινόμενων ποσών. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 71

72 Άσκηση 4 καταχώριση αίτησης 01 Καταχωρημένη ενεργοποίηση ελέγχου φορολογικών στοιχείων εύρεση φορολογικών στοιχείων / αποθήκευση σε έγκυρες αιτήσεις 03 Έγκυρη 02 Σε φορολογικό έλεγχο μη εύρεση φορολογικών στοιχείων / αποθήκευση σε άκυρες αιτήσεις 04 Άκυρη εξέταση στοιχείων και καταχώριση εκτιμώμενου ποσού από 1 ο πραγματογνώμονα Τέλος επιλογών 05 Εκτιμημένη από 1 πραγματογνώμονα εξέταση στοιχείων και καταχώριση εκτιμώμενου ποσού από 2 ο πραγματογνώμονα Τέλος επιλογών 07 Tελικώς Υπολογισμένη 06 Εκτιμημένη από 2 πραγματογνώμονες ενεργοποίηση λειτουργίας οριστικοποίησης ποσού αποζημίωσης 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 72

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Σκοπός του μαθήματος Η απόκτηση των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εισαγωγικά ΘΕ ΠΛΗ 204-5 ONLINE ΕΡΓΑΣΙΑ E2- Η Online Εργασία Ε2- αποτελεί (όπως περιγράφεται αναλυτικότερα και στον Οδηγό Σπουδών της Θ.Ε. που σας έχει διατεθεί) συμπληρωματική άσκηση στα πλαίσια της Γραπτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική - ΠΛΗ 11-2005 - 06 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΜΕΡΟΣ Α'. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ [ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 45 ] Σε κάθε ερώτηση απαντάτε επιλέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι" ΠΛΗ 12

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι ΠΛΗ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι" ΠΛΗ 12 AΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 Πριν αρχίσετε τη μελέτη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ / Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ A Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνητή Νοημοσύνη Εφαρμογές

Tεχνητή Νοημοσύνη Εφαρμογές ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Tεχνητή Νοημοσύνη Εφαρμογές ΠΛΗ31 ΠΑΤΡΑ 2003 Πριν αρχίσετε τη μελέτη του έντυπου αυτού, είναι απαραίτητο να διαβάσετε προσεκτικά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ψηφιακά Συστήµατα ΠΛΗ 21 [http://edu.eap.gr/pli/pli21/students.htm] ΠΑΤΡΑ 2013 Πριν αρχίσετε τη µελέτη του έντυπου αυτού, είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ11 2014-15 Α ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ [ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 45 ] Σημείωση: Το σύνολο βαθμών του Μέρους Α (ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας"

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχική Οθόνη...2 Εγγραφή Χρήστη...3 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμού Φοιτητή

Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμού Φοιτητή Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμού Φοιτητή Μηχανοργάνωση Γραμματειών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος του συγκεκριμένου εγγράφου είναι να περιγράψει τον τρόπο ενεργοποίησης των λογαριασμών των προπτυχιακών φοιτητών στις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα 1 Στόχος: η βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών η αύξηση της παραγωγικότητας η παραγωγή νέων προϊόντων και νέων υπηρεσιών. 2 8.1 Τί είναι Πληροφοριακό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ (ΣΥΝ) και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (PORTAL OFFICERS) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Συντονιστών και Διαχειριστών (Portal officers)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» Περιεχόμενα Γενικές Λειτουργίες... 3 Είσοδος Εφαρμογής... 4 Σύνδεση Χρήστη... 4 Δημιουργία Λογαριασμού... 5 Διαχείριση Δελτίων Κίνησης... 7 Επεξεργασία Χρήστη...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08 Εισαγωγή... 01 Είσοδος στο Thesis... 02 Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03 Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04 Εκκρεμότητες... 08 Φάκελος Εγγράφων Συνεργάτη... 10 Αναζήτηση Εκκρεμοτήτων... 12 Πρότυπα Αιτήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (BSD16) ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (BSD07) (ΠΔ.Τ.Ε. 2563/19.7.2005 Ε50) Ιανουάριος 2005 ΓΕΝΙΚΑ... 4 1. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ " ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι " ΠΛΗ 12

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι  ΠΛΗ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ " ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι " ΠΛΗ 12 AΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Πριν αρχίσετε τη μελέτη του έντυπου αυτού, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Benzina που θα εγκατασταθεί είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Κάνοντας διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Χειμερινό Εξάμηνο (6ο) Διδάσκων: Κων/νος Στεργίου 6/4/2014 Σύστημα Κράτησης Αεροπορικών Θέσεων Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010 Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Αλλαγές στο ΣΤΑΔΙΟ Α στην αξιολόγηση (εξέταση πληρότητας) I.1. Προσδιορισμός ερωτημάτων λίστας εξέτασης Λ1 στο ΕΠ I.2. Προσδιορισμός της λίστας

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Προφίλ Χρήστη Πανεπιστημίου Κύπρου (University of Cyprus User Profile Service) Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-Ε /15 01-09-2009

ιαχείριση Προφίλ Χρήστη Πανεπιστημίου Κύπρου (University of Cyprus User Profile Service) Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-Ε /15 01-09-2009 ιαχείριση Προφίλ Χρήστη Πανεπιστημίου Κύπρου (University of Cyprus User Profile Service) Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-Ε /15 01-09-2009 ΕΔ/15 01/09/2009 Εισαγωγή Η διαδικτυακή εφαρμογή «User Profile

Διαβάστε περισσότερα

SAP Οδηγός για τους Υπογράφοντες του DocuSign

SAP Οδηγός για τους Υπογράφοντες του DocuSign SAP Οδηγός για τους Υπογράφοντες του DocuSign Περιεχόμενα 1. SAP Οδηγός για τους Υπογράφοντες του DocuSign... 2 2. Παραλαβή Ειδοποίησης Email... 2 3. Υπογραφή Εγγράφου... 3 4. Άλλες Επιλογές... 4 4.1 Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 6: Η Τεχνολογία Λογισμικού στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 2. ΕΙΣΟΔΟΣ... 8 2.1. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές και Μέθοδοι Ανάλυσης

Τεχνικές και Μέθοδοι Ανάλυσης Ενότητα 3 Τεχνικές και Μέθοδοι Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 3-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Ανεύρεση στοιχείων Δειγματοληψία, παρατήρηση, ερωτηματολόγια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ρ. Βασίλειος Βεσκούκης ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 2000 Περιεχόµενα 1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ...7 1.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ...7

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 1 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3 Αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου 3 Ενσωμάτωση παραστατικών ηλεκτρονικής τιμολόγησης 3 Γενικά 3 Εργασία ενσωμάτωσης ηλεκτρονικών τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής

Υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής Υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής Σύμφωνα με την αριθμ. 38590/ΟΠΣ 1140/7-9-2011 επιστολή της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, από 3-10-2011 γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 2. ΕΙΣΟΔΟΣ... 8 2.1. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

Πι νακας περιεχομε νων

Πι νακας περιεχομε νων on οι πελάτες µου 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ... 5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ... 6 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ... 8

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα του φαρμακείου μας 2. Αυτόματα ανοίγει το πρόγραμμα eοrder και πατάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U 1 Βασικές οδηγίες Λήψη Κατηγοριών Μετά την εγκατάσταση του Spot4U το πρώτο βήµα που θα πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να επιλέξει το Λήψη Κατηγοριών ώστε να ενηµερωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

website guide B2B e-shop

website guide B2B e-shop website guide B2B e-shop Η ιστοσελίδα της Sun Electronics κατασκευάστηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε η τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛ 1195/22-10-2012 ΣΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛ 1195/22-10-2012 ΣΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛ 1195/22-10-2012 ΣΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ. Με την ΠΟΛ 1195/22-10-2012 επεκτάθηκε η υποχρέωση υποβολής αρχείων με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Εκφώνηση της εργασίας 3 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ Ομαδική Εργασία Εφαρμογή Super Market Η ομαδική εργασία αποτελεί συνέχεια της 2 ης άσκησης της 2 ης εργασίας και έχει στόχο τη δημιουργία ενός γραφικού περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...5 ΜΕΡΟΣ Β : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 4 1.1 ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πηγή: Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες εργασίες Προγραμματισμού Διαδικτύου

Προτεινόμενες εργασίες Προγραμματισμού Διαδικτύου Προτεινόμενες εργασίες Προγραμματισμού Διαδικτύου Ιωάννης Γ. Τσούλος Εργασία Πρώτη - Αριθμομηχανή Με την χρήση του περιβάλλοντος AWT ή του SWING θα πρέπει να δημιουργηθεί αριθμομηχανή για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα