Ανάπτυξη βάσης δεδομένων ποιμαντικής στήριξης Πρωτοπρεσβύτερος Γρηγόριος-Τηλέμαχος Σταμκόπουλος, MSc, PhD,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη βάσης δεδομένων ποιμαντικής στήριξης Πρωτοπρεσβύτερος Γρηγόριος-Τηλέμαχος Σταμκόπουλος, MSc, PhD,"

Transcript

1 Ανάπτυξη βάσης δεδομένων ποιμαντικής στήριξης Πρωτοπρεσβύτερος Γρηγόριος-Τηλέμαχος Σταμκόπουλος, MSc, PhD, 1. Εισαγωγή Η ελληνική κοινωνία αστική με μεγάλη συγκέντρωση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα αλλά και μια κοινωνία με αρκετά σημαντική διάχυση της πληροφορίας σε όλο και μεγαλύτερα πληθυσμιακά στρώματα μέσω του διαδικτύου, παρόλο που οι μετρήσεις δείχνουν ότι η χώρα μας έχει μικρή αποδοχή του διαδικτύου στην κοινωνία και μικρό αριθμό συνδέσεων ανά πληθυσμιακή ομάδα. Η κοινωνία της πληροφορίας όμως δεν αναγνωρίζεται μόνο από το διαδίκτυο αλλά και από τον ψηφιακό πολιτισμικό γίγνεσθαι, όπως αυτό εμφανίζεται στην καθημερινότητά μας από την μικρή συσκευή μέτρησης του χρόνου μέχρι τις περίπλοκες τεχνολογικά κατασκευές επικοινωνίας και οργάνωσης όπως για παράδειγμα το κινητό τηλέφωνο και ο υπολογιστής. Έτσι παρόλο που η διείσδυση του διαδικτύου στα ελληνικά σπίτια είναι μικρή, εντούτοις η ελληνική κοινωνία αποδέχεται με διαφορετικό τρόπο τις τεχνολογίες πληροφορικής, ως τεχνολογίες πρωτίστως επικοινωνίας και κατά δεύτερο βαθμό πληροφόρησης όπως αποδεικνύεται από την αποδοχή του κινητού τηλεφώνου. Αυτό ίσως συμβαίνει λόγω της εκτεταμένης χρήσης των ΜΜΕ και ιδίως της τηλεόρασης ως μέσο πληροφόρησης από τους έλληνες. 2. Βάσεις δεδομένων Ένας σημαντικός τεχνολογικός όρος, τον οποίο οι περισσότεροι από εμάς συναντάμε ολοένα και περισσότερο στη σύγχρονη εποχή της τεχνολογίας και της πληροφορικής είναι οι βάσεις δεδομένων. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε απ αρχής αποκλειστικά με την τεχνική του ορολογία αλλά με την ανάπτυξη των υπολογιστών και τη διάχυση της ψηφιακής τεχνολογίας στον πολιτισμό μας ο όρος έγινε καθημερινός. Μια βάση δεδομένων ορίζεται σαν μια δομημένη συλλογή από εγγραφές ή δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Η λειτουργικότητα της δομημένης αυτής συλλογής δεν εξαρτάται μόνο από την ποσότητα της πληροφορίας που μπορεί να αποθηκευθεί αλλά και από τη δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία αυτή. Επιπλέον νέα δεδομένα ή αλλαγές και διορθώσεις στα υπάρχοντα δεδομένα πρέπει να γίνονται με εύκολο τρόπο τόσο για τον χρήστη όσο και για το διαχειριστή του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να υπάρχει κάποιος που μπορεί αποτελεσματικά να διαχειρίζεται τις ερωτήσεις για αναζήτηση πληροφορίας και την 1

2 καταχώρηση της πληροφορίας αυτής στη βάση δεδομένων. Αυτό συνήθως είναι ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στο σύστημα και συνήθως ονομάζεται Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων και συμβολίζεται με DBMS (DataBase Management System) 1. Άλλη σημαντική ιδιότητα που κατά το σχεδιασμό μιας βάσης δεδομένων χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη είναι η ακεραιότητα των δεδομένων, δηλαδή τα δεδομένα να αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μεταβάλλονται από άγνωστους παράγοντες. Η δυνατότητα ανάκτησης των δεδομένων σε περιπτώσεις βλαβών του συστήματος είναι σημαντική. Υπάρχουν πολλά είδη βάσεων δεδομένων τα οποία διαχωρίζονται από τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα δομούνται στην βάση. Υπάρχουν για παράδειγμα το επίπεδο, το ιεραρχικό, το δικτυακό και το σχεσιακό μοντέλο. Κάθε είδος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Το πιο δημοφιλές είδος βάσεων δεδομένων και ένα εργαλείο όχι μόνο για να αποθηκεύεται η πληροφορία αλλά να είναι και εύκολα προσπελάσιμη είναι οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Οι βάσεις αυτές είναι οργανωμένες σε πίνακες και το μεγάλο πλεονέκτημά τους είναι ότι η πληροφορία μπορεί να προσπελαστεί και να τροποποιηθεί χωρίς να τροποποιείται η δομή και η οργάνωση των πινάκων. Ο πίνακας ο οποίος ονομάζεται σχέση και από το όνομα αυτό προήλθε και η ονομασία «σχεσιακή βάση δεδομένων», περιέχει πολλές εγγραφές και κάθε εγγραφή πολλά πεδία. Ένας βασικός κανόνας στη δημιουργία εγγραφών είναι ότι όλες οι εγγραφές περιέχουν τον ίδιο αριθμό πεδίων. Για παράδειγμα ένας ιερός ναός μπορεί να έχει εγγραφές για τους ενορίτες του και για τη σχέση που έχουν αυτοί με την ενορία. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε εγγραφή ή οποία περιέχει όπως είπαμε μια ομάδα πεδίων με πληροφορίες, σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων αντιστοιχεί σε ένα πρωτεύον κλειδί. Το πρωτεύον κλειδί είναι ένα μοναδικό πεδίο το οποίο ταυτοποιεί με μοναδικό τρόπο την εγγραφή, όπως για παράδειγμα ένας κωδικός αριθμός. Οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων όπως είναι και η ευρέως διαδεδομένη Access της εταιρείας Microsoft, χρησιμοποιούν μια γλώσσα για την αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών στη βάση. Αυτή η γλώσσα ονομάζεται SQL (Standard Query Language) και χρησιμοποιείται πρακτικά σε όλες τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων 2. Οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων είναι τόσο διαδεδομένες γιατί μπορούν εύκολα να τροποποιήσουν τους πίνακες και τις λειτουργίες τους 1 Πάγκαλου Γ., «Βάσεις Δεδομένων (Τράπεζες πληροφοριών)», Αφοι Κυριακίδη, εκδ. Ζ, Θεσσαλονίκη Date C.J., An Introduction to Database Systems, The Systems Programming Series, Vol. I, Addison-Wesley, Reading

3 ώστε να καλύπτουν σχεδόν κάθε είδους πληροφορίας από απλό κείμενο μέχρι σύνθετες μορφές πληροφορίας όπως τρισδιάστατη και κινούμενη εικόνα. Ένα ακόμη μεγάλο πλεονέκτημά τους είναι ότι μπορούν εύκολα και απλά να αναζητήσουν μια συγκεκριμένη πληροφορία. Η αναζήτηση αυτή η οποία γίνεται συνήθως με τη χρήση της SQL, δεν περιορίζεται μόνο σε στοιχεία άμεσα συνδεδεμένα με την εγγραφή αλλά και με συσχετισμό των εγγραφών με άλλα στοιχεία των σχέσεων της βάσης δεδομένων ή με υπολογισμό αριθμητικών ποσοτήτων με οποιοδήποτε τρόπο και με πληθώρα συναρτήσεων. Οι βάσεις δεδομένων μπορεί να είναι πολύ μικρές σε μέγεθος, μικρότερες των 500Κb όπως επίσης και εξαιρετικά μεγάλες έως μερικά Tbytes. Τέτοιες είναι οι κυβερνητικές βάσεις δεδομένων ή οι επιστημονικές βάσεις δεδομένων. Η αποθήκευση των βάσεων δεδομένων γίνεται συνήθως στον τοπικό σκληρό δίσκο. Όταν οι πληροφορίες είναι πολλές, χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ένας συνδυασμός περισσότερων του ενός υπολογιστών (servers) οι οποίοι για λόγους ασφαλείας, τοπικά δε βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Οι δυνατότητες των βάσεων δεδομένων είναι τέτοιες που ακόμη και σε τεράστιες βάσεις με πολλά Tbytes πληροφοριών η αναζήτηση και η τροποποίηση των στοιχείων των εγγραφών γίνονται πολύ γρήγορα και εξαιρετικά εύκολα. Είναι προφανές ότι οι περισσότερες βάσεις δεδομένων περιέχουν σημαντικά δεδομένα και απόρρητες πληροφορίες οι οποίες δεν πρέπει να είναι προσπελάσιμες από τον καθένα. Οι περισσότερες βάσεις δεδομένων απαιτούν από τον χρήστη πριν δώσουν πρόσβαση στις πληροφορίες, λέξεις κλειδιά ή άλλες δικλείδες ασφαλείας όπως ψηφιακή υπογραφή. Το πρόβλημα ασφάλειας γίνεται εντονότερο όταν η πρόσβαση στις πληροφορίες γίνεται μέσω διαδικτύου. Για το λόγο αυτό αν και η πρόσβαση μέσω διαδικτύου δίνει στο χρήστη σημαντικές δυνατότητες και ευκολίες, οι περισσότερες βάσεις δεδομένων είναι προσπελάσιμες μόνο μέσω του τοπικού δικτύου, ή ακόμη μόνο από τον ίδιο υπολογιστή. 3. Η ενορία σήμερα. Εργαλεία όπως οι βάσεις δεδομένων είναι εξαιρετικά χρήσιμα στις πολυπληθείς σύγχρονες αστικές ενορίες. Η ελληνική κοινωνία αρχίζει να χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό και την πολυπολιτισμικότητα. Η Εκκλησία προσπαθεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις επικοινωνίας και να πλησιάσει τον άνθρωπο με καινούργιες μεθόδους αξιοποιώντας την τεχνολογία. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος στην προσαρμογή αυτή η Εκκλησία να αφομοιωθεί από το περιβάλλον, να ιδεολογικοποιηθεί και εν τέλει να χάσει τον σωτηριολογικό της προσανατολισμό, να μεταβληθεί δηλαδή σε ένα κοινωνικό σωματείο. Για το λόγο αυτό είναι 3

4 σημαντική η κατοχύρωση του προσώπου και η προσέγγιση του ανθρώπου από τους ποιμένες της Εκκλησίας σε προσωπικό επίπεδο και όχι απρόσωπα και μαζικά, έτσι ώστε να φανερώνεται η αγάπη του Χριστού και να βιώνεται η ελευθερία των τέκνων του Θεού που δεν περιορίζεται από γεωγραφικά όρια, ούτε από εξωτερικές τοπικές παραδόσεις, ούτε από μέσα και τρόπους επικοινωνίας και συμμετοχικότητας 3. Η Εκκλησία έχει χρέος να διαλέγεται με τον κόσμο χωρίς να εγκλωβίζεται σε μια λογική του κόσμου 4. Οι συνθήκες επικοινωνίας των ανθρώπων και ομαδοποίησης αυτών σε κοινωνικές ομάδες άλλαξαν με τέτοιο τρόπο ώστε ο γεωγραφικός χώρος κατοικίας και εργασίας να μην ορίζει μονοσήμαντα τις κοινωνικές ομάδες αυτές. Μειώθηκε δηλαδή η κοινωνική, οικονομική και κυρίως πολιτισμική λειτουργικότητα της τοπικής κοινωνίας ενώ αυξάνεται σημαντικά με την αφομοίωση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και πληροφόρησης η λειτουργικότητα των ευρύτερων γεωγραφικά κοινωνικών ομάδων και κοινωνικών κατηγοριών. Εξάλλου η έννοιες της γεωγραφικής περιοχής και της άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων έχουν τόσο μεταβληθεί, που δεν περιορίζονται ούτε από τα κρατικά σύνορα, ούτε από τη γλώσσα, ούτε από τις συνήθειες και τον πολιτισμό. Κατ αρχήν η σωτηριολογική προσέγγιση των πιστών γίνεται με επίκεντρο την κοινή σύναξη, την κοινή Τράπεζα, το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Επομένως η προσέγγιση των ανθρώπων φυσικά και στο χώρο της σύναξης είναι όχι απλά αναγκαία αλλά βασική προϋπόθεση της ύπαρξης της Εκκλησίας. Η αστική ενορία όμως αντιμετωπίζει προκλήσεις που ξεκινούν από την αύξηση του αριθμού των ενοριτών υπέρμετρα αλλά και από την ευκολία μετακίνησης των ανθρώπων με τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς. Αυτό έχει ως συνέπεια την αδυναμία προσωπικής σχέσης των πιστών μεταξύ των και του εφημερίου με τους πιστούς. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε πιστός είτε οικογενειακά, είτε προσωπικά είναι άγνωστα από τον εφημέριο της ενορίας ή και αν ο ιερέας γίνει κοινωνός των προβλημάτων αυτών, είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός που δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει όχι μόνο στην προσπάθεια επίλυσής τους αλλά και στην προσευχητική αντιμετώπισή τους. Και όμως η αρχή της προσωπικής γνωριμίας εφημερίου με τους ενορίτες του είναι καθοριστική και μας θυμίζει το χωρίο του Ευαγγελίου «τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ' ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά.» (Ιω. 10,3-15). Σύμφωνα με απόψεις της ψυχολογίας ένας εφημέριος μπορεί 3 Στύλιου Ευθυμίου Μητροπολίτου Αχελώου, «Τό σύγχρονον ἀστικόν περιβάλλον ὡς ποιμαντικόν πρόβλημα», Ἀθῆναι Κεσελόπουλος Ανέστης, «Προτάσεις Ποιμαντικής Θεολογίας», Πουρναράς, Θεσσαλονίκη

5 να γνωρίζει προσωπικά περίπου 1000 ενορίτες δηλαδή 250 οικογένειες με μέσο όρο ανθρώπων ανά οικογένεια 4. Στις μεγάλες αστικές ενορίες της ελληνικής επικράτειας οι οποίες πολλές φορές έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από ανθρώπους είναι πολύ δύσκολο να συντελεστεί ποιμαντικό έργο με 6 ή 7 εφημερίους από τον ίδιο Ιερό Ναό. Οι ενορίες αυτές μοιάζουν με απέραντα δάση που μπορεί κανείς εύκολα να τα δει, στα οποία όμως είναι αδύνατο να διακρίνει τα μεμονωμένα δέντρα. Έτσι χάνεται ο ποιμαντικός τους χαρακτήρας και μεταβάλλονται σε απλές διοικητικές μονάδες για την έκδοση εγγράφων και την εκτέλεση κοινωνικού έργου μετρήσιμου με οικονομικούς αριθμούς και αξιολογήσιμου με οικονομικούς δείκτες. 5 Η χρήση της τεχνολογίας δημιουργεί μια διαφορετική δυναμική για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων. Η τεχνολογία όμως με ποιο τρόπο και με ποια προοπτική; Όχι βέβαια σαν αυτοσκοπός και τρόπος επίδειξης όταν με «θεολογίζουσα αιτιολογία χρησιμοποιούμε μέσα και μεθόδους από την κοσμικότητα του κόσμου (μουσικής και λοιπής τέχνης, τεχνολογίας, επικοινωνιακής πολιτικής κ.τ.ό.) δήθεν για ποιμαντική του προσέγγιση, ενώ ουσιαστικά επιδιώκουμε να σωθούμε εμείς μέσα από το σχήμα και τους μηχανισμούς του κόσμου» 6. Η διευκόλυνση του ποιμαντικού έργου κατοχυρώνεται με τη σωστή χρήση των υπολογιστών και της πληροφορικής ως εργαλείων που εξαρτούνται από τον άνθρωπο. 4. Οι βάσεις δεδομένων ως εργαλείο ποιμαντικής Με τον ίδιο τρόπο και οι βάσεις δεδομένων σε περιβάλλοντα πληροφορικής αποτελούν στη σημερινή εποχή ένα σημαντικό εργαλείο στη διαχείριση των προβλημάτων αυτών. Οι τομείς όπου μια τράπεζα πληροφοριών και η διαχείριση μαζικής πληροφορίας αποτελούν χρήσιμα εργαλεία είναι πάρα πολλοί: Η διαχείριση των ενοριτών και η σχέση του ενορίτη με τον ποιμένα. Διαχείριση φιλοπτώχων ταμείων. Απογραφή και ταξινόμηση του έργου εθελοντικής προσφοράς. Διαχείριση ενοριακή βιβλιοθήκης Ανάπτυξη και διαχείριση ειδήσεων και θεμάτων της ενοριακής ζωής 5 Γουσίδης Αλέξανδρος, «Ποιμαντική στη Σύγχρονη Κοινωνία: Εγχειρίδιο ποιμαντικής κοινωνιολογίας», εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Δημήτριος Μπεκιάρης Μητροπολίτης Γουμεννίσης, «Εκκοσμίκευση και Εκκλησία», Κεφ.3 στον συλλ. Τόμο «Εκκλησία και Εκκοσμίκευση», εκδ. Μυριόβιβλος, Αθήνα

6 Οργάνωση και ανάπτυξη των κατηχητικών και των νεανικών συντροφιών Διασύνδεση των ενοριών μεταξύ τους και με τη Μητρόπολη για ανταλλαγή πληροφοριών σε ενοποιημένες βάσεις. Από τα προηγούμενα το πιο σημαντικό και εκείνο που αποτελεί το βασικό κορμό για την ανάπτυξη των επομένων, είναι η διαχείριση των ενοριτών και η καταγραφή των σχέσεων του ενορίτη με τον ποιμένα 7. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η έννοια της καταγραφής, η οποία παραπέμπει συνειρμικά σε έλεγχο της προσωπικής ζωής και στον «μεγάλο αδελφό», μπορεί βέβαια να γίνει επικίνδυνη, αλλά στα μέλη της Εκκλησίας μας, στη σημερινή εποχή της πολυπολιτισμικότητας αρχίζει και γίνεται επιτακτική. Εξάλλου από την πρώτη στιγμή της ζωής της Εκκλησίας προέκυψε η ανάγκη καταγραφής των μελών της και δημιουργίας των διπτύχων. Εν τέλει η ανάπτυξη των βάσεων αυτών συμβάλλει μόνο αν χρησιμοποιηθούν κατάλληλα από τους εφημερίους και δεν προσφέρει μια μηχανιστική λύση στα προβλήματα διαχείρισης του μεγάλου πληθυσμού. Άρα εξαρτάται από το μεράκι και τη θέληση του υπεύθυνου εφημερίου. Μια βάση δεδομένων μπορεί να βοηθήσει στην καταγραφή των προβλημάτων της μεγάλης ενορίας και στην επικοινωνία του εφημερίου με τους πιστούς. Η βοήθεια έγκειται κυρίως στην υπενθύμιση γεγονότων, εορτών, συμβάντων, σχέσεων κλπ. Έτσι για παράδειγμα η αυτοματοποίηση της σύνταξης ευχητηρίων επιστολών ή η προετοιμασία του ιερέα για τα προβλήματα που υπάρχουν σε μια οικογένεια πριν από την ποιμαντική του επίσκεψη είναι σημαντικά. Το ίδιο βέβαια μπορούσε να γίνει και γινόταν στο παρελθόν χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και βάσεων δεδομένων, αλλά η χρηστικότητα με τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων είναι αρκετά μεγαλύτερη. Για την καταγραφή των μελών της ενορίας πολύ σημαντική είναι η ανάλυση της πληροφορίας του κάθε μέλους, δηλαδή ποια επί μέρους στοιχεία χρειάζεται να γνωρίζουμε και με ποιο τρόπο θα καταχωρούνται. Κάθε πληροφορία πρέπει να διασπάται στα μικρότερα δυνατά χρήσιμα μέρη της. Στην περίπτωση για παράδειγμα ενός ονοματεπώνυμου, το επώνυμο καθώς και το όνομα χρειάζονται να είναι άμεσα διαθέσιμα, οπότε γίνεται διάσπαση του ονοματεπωνύμου σε δύο μέρη Όνομα και Επώνυμο. Γενικά, για την ταξινόμηση, την αναζήτηση, τον υπολογισμό και την έκθεση βάσει ενός στοιχείου μιας πληροφορίας, πρέπει το στοιχείο της πληροφορίας αυτής να 7 Στύλιος Ευθύμιος Μητροπολίτης Αχελώου, «Το ενοριακό ποιμαντικό έργο στη σύγχρονη κοινωνία», Συλλογικός τόμος, Κλάδος εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα

7 καταχωρείται αυτόνομα. Στο παρακάτω γράφημα εμφανίζονται οι πιθανές πληροφορίες που καταχωρούνται στο σχεδιασμό μια τέτοιας βάσης δεδομένων. Οι πληροφορίες χωρίζονται σε πίνακες ανάλογα με τις οντότητες ή τα θέματα που χρειάζεται να καταγραφούν 8. Στην περίπτωση αυτή έχουμε 6 πιθανά θέματα. Μιλάμε για πιθανά θέματα γιατί ο σχεδιασμός της βάσης αυτής είναι ενδεικτικός και όχι μονοσήμαντος. Το πρώτο θέμα που είναι και το κύριο περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται άμεσα στους ενορίτες. Ο πίνακας ονομάζεται parishioners και τα πεδία που περιέχει είναι οι σχετικές πληροφορίες με τους ενορίτες: Κωδικός ενορίτης, όνομα, επώνυμο, οδός, αριθμός, όροφος, τηλέφωνο σπιτιού, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο εργασίας, κινητό τηλέφωνο, αριθμός φαξ, σημειώσεις και τέλος μια πληροφορία για το αν βρίσκεται στην ενορία ή όχι. Παρατηρούμε ότι υπάρχει ένας κωδικός ενορίτη ο οποίος είναι απαραίτητος για τη μοναδική ταυτοποίηση του προσώπου και είναι το πρωτεύον κλειδί. Σχεδιάγραμμα σχέσεων πινάκων ενδεικτικού σχεδιασμού βάσης δεδομένων. Τα άλλα θέματα που ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία σχεδιασμού με το πρώτο αναφέρονται: στα μέλη της οικογένειας (FamilyMembers) με τις ασχολίες τους για προτάσεις εθελοντισμού και τα πιθανά προσωπικά ή οικογενειακά 8 Riordan R., Designing Relational Database Systems, Microsoft Programming Series, Microsoft Press, New York

8 ποιμαντικά τους προβλήματα. Εδώ υπάρχει και το βοηθητικό θέμα που αναφέρεται στο είδος της σχέσεως του μέλους της οικογένειας με την οικογένεια (Relations). Ο πίνακας αυτός υπάρχει κυρίως για λόγους ακεραιότητας των δεδομένων. στους ιερείς (Priests) που διακονούν στην ενορία για την ομαδοποίηση των ποιμαντικών προβλημάτων ανά ποιμένα. Για τη σωστή λειτουργικότητα του πίνακα αυτού απαιτείται σωστή συνεργασία των εφημερίων. στις ποιμαντικές επαφές (contacts) όπως γάμος, βάπτιση, αγιασμός, ευχέλαιο, κατήχηση, συμμετοχή σε εκδρομή, συμμετοχή σε εκδήλωση, κοινωνική συνάντηση, αθλητική εκδήλωση κλπ. Εδώ διασυνδέονται ο ενορίτης με τον εφημέριο και ορίζεται το είδος της ποιμαντικής επαφής από θέμα με τον πίνακα (ContactType). 5. Θέματα υλοποίησης και χρήσης των βάσεων δεδομένων. Η υλοποίηση του παραπάνω σχεδιασμού δεν περιορίζεται από συγκεκριμένη γλώσσα ή από συγκεκριμένο περιβάλλον ή λειτουργικό σύστημα. Ο υπολογιστής μπορεί να είναι προσωπικός (PC) ή παλάμης (PDA), μπορεί να γίνει σε SQL Server, ACCESS, Oracle, ACT! 9 ή Outlook 10. Μετά την υλοποίηση της βάσης δεδομένων υπάρχουν προβλήματα που αναφέρονται στη χρήση της και χρειάζεται να επιλυθούν. Το πρώτο πρόβλημα εντοπίζεται στη μεθοδολογία αναζήτησης των στοιχείων των ενοριτών. Στη σύγχρονη ενορία υπάρχει ένα ενδογενές ερώτημα για το ποιος βρίσκεται στην ενορία. Η απάντηση ότι στην ενορία βρίσκονται αυτοί που κατοικούν σε συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια δεν είναι ικανοποιητική λόγω των χαλαρών σχέσεων των ανθρώπων με την Εκκλησία και της πολυπολιτισμικότητας της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας. Για το λόγο αυτό ο καταλληλότερος τρόπος δημιουργίας αρχείου ενοριτών είναι με βάση τη μετοχή του ενορίτη και της οικογένειάς του σε κάποιο ποιμαντικό γεγονός. Αυτό έχει μεγάλη αξία σε βάθος χρόνου όταν αναζητούμε ανθρώπους που μετείχαν σε κάποια αγιαστική πράξη και μετά απομακρύνθηκαν. Στους ανθρώπους αυτούς είναι καλό να υπενθυμίζουμε ότι η Εκκλησία τους μνημονεύει με μια ευχητήρια επιστολή στην ονομαστική τους εορτή ή με μια τηλεφωνική επικοινωνία. Με τη χρήση των αποθηκευμένων πληροφοριών μπορεί ο εφημέριος εξάλλου στην επικοινωνία με τον άνθρωπο να ενδιαφερθεί για τους οικείους 9 Fredricks Karen, ACT! 2005 for dummies, Wiley Publishing Inc, Indianapolis Thalenberg Marcelo, Managing your business with Outlook 2003, Wiley Publishing Inc, Hoboken

9 μνημονεύοντάς τους κατ όνομα και δείχνοντας έτσι το προσωπικό του ενδιαφέρον για αυτούς. Το δεύτερο πρόβλημα αναφέρεται στη χρήση και στην ασφάλεια των δεδομένων αυτών. Η ασφάλεια της πληροφορίας στη σημερινή εποχή είναι πολύ σημαντική λόγω της ποσότητας της πληροφορίας που διακινείται και αποθηκεύεται. Υπάρχει γενικότερα ο κίνδυνος διαρροής των πληροφοριών και για το λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα είτε με την κρυπτογράφηση των πληροφοριών, είτε με την αποφυγή πρόσβασης των πληροφοριών από το διαδίκτυο 11. Το τρίτο πρόβλημα αναφέρεται στην ομοιομορφία των βάσεων για την ανάπτυξή τους, δηλαδή η προτυποποίηση. Το ερώτημα είναι αν οι βάσεις αναπτύσσονται με ενιαία μεθοδολογία και σχεδιασμό ή αυτόνομα χωριστά για κάθε φορέα. Αν κατανοήσουμε την πληροφορική σαν πολύπλοκο εργαλείο η ομοιομορφία είναι απαραίτητη στον περιορισμό του κόστους ανάπτυξης και υλοποίησης. Όμως χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η παραμετροποίηση των στοιχείων της βάσης με οδηγό τις συνθήκες και τους χρήστες της βάσης δεδομένων. Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα είναι αν η ανάπτυξη αυτή θα γίνει κεντρικά με γνώμονα την Μητρόπολη ή περιφερειακά με κέντρο την ενορία. Κλείνοντας θα πρέπει να επισημανθεί ο κίνδυνος της μετατροπής του ποιμνίου σε απρόσωπη μάζα με την αυτοματοποίηση της επικοινωνίας. Ο κίνδυνος αυτός αποφεύγεται με την προσωπική φροντίδα του χρήστης της βάσης δεδομένων που είναι οι εφημέριοι του ναού. Ο εφημέριος έχει τον πρώτο ρόλο στη λειτουργικότητα των εργαλείων της πληροφορικής και είναι εκείνος που θα συντονίσει το χορό των εργαλείων αυτών προς όφελος του λαού του Θεού με τις μεγάλες ανάγκες και τις μεγάλες απαιτήσεις. 6. Βιβλιογραφία [1]. Πάγκαλος Γ., «Βάσεις Δεδομένων (Τράπεζες πληροφοριών)», Αφοι Κυριακίδη, εκδ. Ζ, Θεσσαλονίκη 2004 [2]. Date C.J., An Introduction to Database Systems, The Systems Programming Series, Vol. I, Addison-Wesley, Reading [3]. Στύλιου Ευθυμίου Μητροπολίτου Αχελώου, «Τό σύγχρονον ἀστικόν περιβάλλον ὡς ποιμαντικόν πρόβλημα», Ἀθῆναι Garfinkel S., Database Nation: The death of privacy in 21 st century, O Reilly & Associates Inc., Sebastopol

10 [4]. Κεσελόπουλος Ανέστης, «Προτάσεις Ποιμαντικής Θεολογίας», Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2004 [5]. Γουσίδης Αλέξανδρος, «Ποιμαντική στη Σύγχρονη Κοινωνία: Εγχειρίδιο ποιμαντικής κοινωνιολογίας», εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη [6]. Δημήτριος Μπεκιάρης Μητροπολίτης Γουμεννίσης, «Εκκοσμίκευση και Εκκλησία», Κεφ.3 στον συλλ. Τόμο «Εκκλησία και Εκκοσμίκευση», εκδ. Μυριόβιβλος, Αθήνα [7]. Στύλιος Ευθύμιος Μητροπολίτης Αχελώου, «Το ενοριακό ποιμαντικό έργο στη σύγχρονη κοινωνία», Συλλογικός τόμος, Κλάδος εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2007 [8]. Riordan R., Designing Relational Database Systems, Microsoft Programming Series, Microsoft Press, New York [9]. Fredricks Karen, ACT! 2005 for dummies, Wiley Publishing Inc, Indianapolis 2004 [10]. Thalenberg Marcelo, Managing your business with Outlook 2003, Wiley Publishing Inc, Hoboken 2003 [11]. Garfinkel S., Database Nation: The death of privacy in 21st century, O Reilly & Associates Inc., Sebastopol

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT Εισαγωγή Τα ερωτήματα (queries) είναι μία από τις πιο σημαντικές δυνατότητες που προφέρει ένα Σ%Β% αφού επιτρέπουν: Ανάκτηση και ανάλυση των δεδομένων στην επιθυμητή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών TMHMA ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάσεις εδομένων Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000 Βάση εδομένων Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή αλληλοσυσχετιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία -

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ.πρωτ:11876 Ημ/νια:16-7-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης : Επιχειρηματική Ευφυΐα, Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριών Επ. Καθ. Ευθύμιος Ταμπούρης tambouris@uom.gr Στόχος Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας Τι είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων και σε τι διαφέρει από μια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

HR Net MaSter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

HR Net MaSter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ HR Net MaSter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για να είναι αποτελεσματική η Διαχείριση των αιτημάτων προσωπικού, απαιτείται ένα κατάλληλο πρόγραμμα ικανό για γρήγορη και αξιόπιστη βοήθεια στο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων

Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων Ενότητα 4 η Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. - krasvas@mail.ntua.gr Β.

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογές της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Asclepius Σύστημα διαχείρισης Ιατρικού Ιστορικού Ασθενών

Asclepius Σύστημα διαχείρισης Ιατρικού Ιστορικού Ασθενών Asclepius Σύστημα διαχείρισης Ιατρικού Ιστορικού Ασθενών Asclepius Σύστημα διαχείρισης Ιατρικού Ιστορικού ασθενών Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Ενότητες του Asclepius...4 Ημερολόγιο Εργασιών όπως στο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ :

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ Διαχείρισης Παραγωγής & Διαχείρισης Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΕΡΓΟ: «Διαχείριση Παραγωγής &

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Social Network : Programming on FACEBOOK

Social Network : Programming on FACEBOOK Social Network : Programming on FACEBOOK Συντελεστές: Παύλος Τούλουπος Ευθυμία Παπαδοπούλου Ξάνθη Μάρκου Κοινωνικά Δίκτυα Κοινωνικό δίκτυο προέρχεται από την ψυχολογία αφορά μια κοινωνική δομή ατόμων τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη 1 3 η ενότητα: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στην MySQL

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική Σελίδα χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί Σύνδεση

Αρχική Σελίδα χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί Σύνδεση Αρχική Σελίδα χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί Σύνδεση Όταν ανοίγουμε το site, εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα: Μπορεί να γίνει περιήγηση στο site χωρίς να έχουμε κάνει σύνδεση, όμως πολλές επιλογές, όπως εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Μαθήµατος

Επισκόπηση Μαθήµατος Βάσεις εδοµένων 5 ο Εξάµηνο ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Επισκόπηση Μαθήµατος Εισαγωγή (Σ Β ) Το µοντέλο σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις 1) Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Excel της Microsoft είναι λογισμικό διαχείρισης ΒΔ (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Access της Microsoft είναι λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου.

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. 1 2 3 Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. Το ΕΚΤ διαθέτει εργαλεία και υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση περιεχομένου, ενώ προτρέπει τους φορείς περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία Ψηφιοποίηση Αρχειοθέτηση Παρουσίαση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μανωλούδης Ιωσήφ Ροΐδης Χρήστος 1.Τι είναι η Τηλεϊατρική Η Χρήση Η/Υ και των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08 Εισαγωγή... 01 Είσοδος στο Thesis... 02 Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03 Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04 Εκκρεμότητες... 08 Φάκελος Εγγράφων Συνεργάτη... 10 Αναζήτηση Εκκρεμοτήτων... 12 Πρότυπα Αιτήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

Εξελιγμένη διαχείριση της πλατφόρμας από τους Χρήστες:

Εξελιγμένη διαχείριση της πλατφόρμας από τους Χρήστες: Η Microsoft εξέδωσε τη νέα έκδοση του Microsoft Dynamics CRM, λίγο πριν τις επόμενες εκδόσεις όπως απεικονίζονται στο παρακάτω Microsoft Dynamics roadmap 2015. Η νέα έκδοση ή διαφορετικά το CRM 2015 έρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα.

Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα. Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ - Προσωπικοί Υπολογιστές (Personal Computers) O προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται συνήθως από ένα μόνο χρήστη και κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή για το Εργαστήριο. Δρ. Τιάκας Ελευθέριος. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή για το Εργαστήριο. Δρ. Τιάκας Ελευθέριος. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή για το Εργαστήριο Δρ. Τιάκας Ελευθέριος Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016 2 Βασικοί στόχοι Μερικοί βασικοί στόχοι του εργαστηρίου είναι: Η ικανότητα ανάλυσης των απαιτήσεων, κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» Κ.Ε.Κ. Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζόμενων σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας στις Νέες Τεχνολογίες ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ)

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ Ιούλιος 2011 Βασικές έννοιες Δεδομένα: τυποποιημένα στοιχεία σε προκαθορισμένη μορφή κατάλληλη για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θείας Λατρείας & Ποιμαντικοῦ Ἔργου

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θείας Λατρείας & Ποιμαντικοῦ Ἔργου ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θείας Λατρείας & Ποιμαντικοῦ Ἔργου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (Κριτικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

7.8 Σύστηµα ονοµάτων περιοχών (Domain Name System, DNS)

7.8 Σύστηµα ονοµάτων περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8 ύστηµα ονοµάτων περιοχών (Domain Name System, DNS) Ερωτήσεις 1. Γιατί χρησιµοποιούµε συµβολικά ονόµατα αντί για τις διευθύνσεις; 2. ε τι αναφέρονται το όνοµα και η διεύθυνση ενός υπολογιστή; Πώς και

Διαβάστε περισσότερα

Certified Data Base Designer (CDBD)

Certified Data Base Designer (CDBD) Certified Data Base Designer (CDBD) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας Η Επαγγελματική Χρήση-Εκμετάλλευση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Ηλεκτρονικών Μέσων Δικτύων και Επικοινωνιών στον Κλάδο των Ανεξάρτητων Επισκευαστών Αυτοκινήτων Οχημάτων Ολοκληρωμένο Δίκτυο Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ερωτήματα ομαδοποίησης εγγραφών Παρουσίαση των στοιχείων της βάσης δεδομένων σε ομαδοποιημένη μορφή Ομαδοποίηση των εγγραφών ενός ή περισσοτέρων πινάκων στις κοινές τιμές ενός ή περισσοτέρων πεδίων και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model . Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό όνομα Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014 Η έκδοση 5.12.1.0, περιλαμβάνει : Νέα λειτουργικότητα Βελτιώσεις Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου (Ε7) xml αρχείο Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Παναγιώτης Σταθόπουλος, email: pstath@ekt.gr, τηλ: 210 7273 996 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Υπεύθυνος Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Τι είναι Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Η Διαχείριση Εκτυπώσεων (Managed Print Services) είναι μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη outsource υπηρεσία, δηλαδή η ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης της MySQL

Οδηγίες Χρήσης της MySQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χρήσης της MySQL Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρίδης Συντάκτης Κειμένου: Βαγγέλης Κατσικάρος Νοέμβριος 2007 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 2 Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Με δεδομένο το σχεσιακό διάγραμμα, η υλοποίηση μιας βάσης σε MySQL. 2. Η εισαγωγή δεδομένων στη βάση. Για το κείμενο των προδιαγραφών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ) ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΚΚΑ Υποβολή Παραδοτέου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των. Aσφάλεια

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των. Aσφάλεια Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Aσφάλεια Περιεχόμενα Πλευρές Ασφάλειας Ιδιωτικό Απόρρητο Μέθοδος Μυστικού Κλειδιού (Συμμετρική Κρυπτογράφηση) Μέθοδος Δημόσιου Κλειδιού (Ασύμμετρη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων 2009-2010: Ευρετήρια 1

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων 2009-2010: Ευρετήρια 1 Ευρετήρια 1 Ευρετήρια Ένα ευρετήριο (index) είναι μια βοηθητική δομή αρχείου που κάνει πιο αποδοτική την αναζήτηση μιας εγγραφής σε ένα αρχείο Το ευρετήριο καθορίζεται (συνήθως) σε ένα γνώρισμα του αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων To ψηφιακό μέλλον των πόλεων Οι ψηφιακές πόλεις σημαντικότερες του e-government Δρ Γιάννης Λάριος Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Η Ψηφιακή Στρατηγική πώς είναι ήδη ορατή στους Δήμους

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Εκπαίδευσης για μαθητές Δημοτικής Μέσης Εκπαίδευσης

Προγράμματα Εκπαίδευσης για μαθητές Δημοτικής Μέσης Εκπαίδευσης Προγράμματα Εκπαίδευσης για μαθητές Δημοτικής Μέσης Εκπαίδευσης Όπως κάθε χρόνο έτσι και κατά τη διάρκεια του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, η Σχολή Τυφλών θα προσφέρει προγράμματα εκπαίδευσης για

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησία και Εθελοντικές Οργανώσεις

Εκκλησία και Εθελοντικές Οργανώσεις Εκκλησία και Εθελοντικές Οργανώσεις 1. Εισαγωγή Είναι γεγονός πως η κοινωνία μας, όπως τη γνώριζαν οι πρόγονοί μας, αλλά και οι περισσότεροι από μας, έχει διαφοροποιηθεί σε τέτοιο βαθμό στις μέρες μας,

Διαβάστε περισσότερα