ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΝΗΜΗ"

Transcript

1 ΠΟΡΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 2009 Πορλιδάς ηµήτριος Ηλεκτρονικές Ταµιακές Μηχανές µε ηµοσιονοµική Μνήµη 1

3 2

4 Περίληψη Στο βιβλίο αυτό ασχολούµαστε µε τις Ηλεκτρονικές ταµιακές µηχανές µε δηµοσιονοµική µνήµη. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζεται η λειτουργία τους και οι προδιαγραφές που απαιτούνται σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία και γίνεται µια σύντοµη αναφορά στους τύπους ταµιακών µηχανών που κυκλοφορούν στο εµπόριο και τα χαρακτηριστικά τους. Ακολουθεί ανάλυση των επιµέρους δοµικών µονάδων των ταµιακών µηχανών (συστήµατα απεικόνισης εκτύπωσης, µονάδες επεξεργασίας, δηµοσιονοµική µνήµη, τροφοδοτικά) και παρουσιάζονται χαρακτηριστικά κυκλώµατα καθώς και τυπικά εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται από τους διάφορους κατασκευαστές. Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζεται η διάταξη µιας εκπαιδευτικής ταµιακής µηχανής, η οποία σχεδιάστηκε εξαρχής και κατασκευάστηκε από το συγγραφέα του βιβλίου Πορλιδά ηµήτριο. Αναλύονται η αρχιτεκτονική του συστήµατος και οι κώδικες των µικροελεγκτών και γίνεται αναφορά στα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν. Στο τέλος παρουσιάζονται οι δυνατότητες επέκτασης και περαιτέρω ανάπτυξης αυτής. 3

5 4

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μέρος Α: Ταµιακές µηχανές 1. Σύντοµη παρουσίαση, νοµοθεσία και προδιαγραφές για την Ελλάδα Λειτουργία και δυνατότητες Τύποι ταµιακών µηχανών, χαρακτηριστικά και δυνατότητες διασύνδεσης Ταµιακές µηχανές αυξηµένων δυνατοτήτων Φορητές ταµιακές µηχανές Ταµιακές µηχανές µε πρόγραµµα εστιατορίου Ταµιακές µηχανές για ΤΑΧΙ Ταµιακές µηχανές για προσαρµογή σε αντλίες πετρελαίου Συστήµατα απεικόνισης. Τύποι και χαρακτηριστικά κυκλώµατα Συστήµατα εκτύπωσης. Τύποι και χαρακτηριστικά κυκλώµατα Μονάδα επεξεργασίας ηµοσιονοµική µνήµη Τροφοδοτικά...37 Μέρος Β: Κατασκευή Εκπαιδευτικής Ταµιακής Μηχανής 9. Εκπαιδευτική ταµιακή µηχανή. Αρχιτεκτονική του συστήµατος Κεντρική µονάδα επεξεργασίας οµή της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας Λειτουργία της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας Μονάδα απεικόνισης οµή της µονάδας απεικόνισης Λειτουργία της µονάδας απεικόνισης Μονάδα εκτύπωσης οµή της µονάδας εκτύπωσης Λειτουργία της µονάδας εκτύπωσης Τροφοδοτικό Χαρακτηριστικά του τροφοδοτικού και απαιτήσεις συστήµατος οµή και λειτουργία του τροφοδοτικού Κατασκευαστικό µέρος Επίλογος

7 6

8 Μέρος Α: Ταµιακές µηχανές 1. Σύντοµη παρουσίαση, νοµοθεσία και προδιαγραφές για την Ελλάδα Η ταµιακή µηχανή είναι µια διάταξη, µηχανική ή ηλεκτρική (ηλεκτρονική), µε τη βοήθεια της οποίας εκδίδονται αυτόµατα έντυπες αποδείξεις πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Τα χρηµατικά ποσά εισάγονται στη διάταξη µέσω ενός συστήµατος εισαγωγής δεδοµένων (πληκτρολόγιο, σαρωτής κλπ.), αθροίζονται, επεξεργάζονται και τα αποτελέσµατα εµφανίζονται σε ένα µέσο απεικόνισης (οθόνη, ψηφιοπινακίδα κλπ.) και εκτυπώνονται σε χαρτί. Ο τύπος της ταµιακής µηχανής που θα ασχοληθούµε σε αυτό το βιβλίο είναι η «Ηλεκτρονική ταµιακή µηχανή µε δηµοσιονοµική µνήµη». Η ηλεκτρονική ταµιακή µηχανή µε δηµοσιονοµική µνήµη έχει ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να εκδίδει συγκεντρωτική ηµερήσια αναφορά των εισπράξεων που καταχωρήθηκαν και να αποθηκεύει, µε καθορισµένη διαµόρφωση, τα ποσά των εισπράξεων σε ηλεκτρονική µνήµη. Ο συγκεκριµένος τύπος ταµιακής µηχανής είναι υποχρεωτικό να υπάρχει σε κάθε κατάστηµα πώλησης ή παροχής υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εκδίδονται οι αποδείξεις λιανικής µε αυτόν τον τρόπο. Στη χώρα µας έγινε υποχρεωτικό το 1988 µε το νόµο 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α ) «Καθιέρωση ηλεκτρονικών ταµιακών µηχανών και άλλες διατάξεις» 1. Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνει το υπουργείο οικονοµικών, η ηλεκτρονική ταµιακή µηχανή µε δηµοσιονοµική µνήµη ονοµάζεται «Φορολογική Ταµιακή Μηχανή (ΦΤΜ)» 2 και είναι το «ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστηµα στο οποίο ασφαλίζονται µε απαραβίαστο τρόπο η µνήµη εργασίας, η φορολογική µνήµη, η µνήµη προγραµµάτων, το ρολόι, καθώς και οι µονάδες ελέγχου σύνδεσης µε τον εκτυπωτή, µε το πληκτρολόγιο, µε τις οθόνες και µε τις συσκευές εισόδου και εξόδου στοιχείων και µεταφοράς δεδοµένων. Το πληκτρολόγιο είναι µοναδική µονάδα 1 Ο ν. 1809/1988 κωδικοποιηµένος µέχρι και τον ν. 3052/2002 (ΦΕΚ 221 Α / ) επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική µορφή στο CD που συνοδεύει την εργασία. 2 Από το 1997 έχει επικρατήσει η ονοµασία Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισµός (ΦΗΜ) και ανάλογα µε τις δυνατότητες διαχωρίζονται σε Φορολογικές Ταµιακές Μηχανές Απλού Τύπου (ΦΤΜ/ΑΤ), Φορολογικές Ταµιακές Μηχανές Αυξηµένων υνατοτήτων (ΦΤΜ/Α ) και Φορολογικό Ηλεκτρονικό Ταµιακό Σύστηµα (ΦΗΤΣ). 7

9 εισαγωγής στοιχείων. Όλες οι λειτουργίες των ασφαλισµένων τµηµάτων είναι τεκµηριωµένες και το λογισµικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του υπουργείου οικονοµικών». Η νοµοθεσία προβλέπει συγκεκριµένες προδιαγραφές τόσο για το υλικό (ηλεκτρονικό µέρος) όσο και για το λογισµικό. Από την ηµεροµηνία εφαρµογής του νόµου 1809/1988 µέχρι σήµερα, έχουν γίνει τροποποιήσεις στις προδιαγραφές, είτε γιατί ορισµένες από αυτές ήταν ανεφάρµοστες, είτε γιατί οι εξελίξεις στο χώρο των ηλεκτρονικών οδήγησαν σε αλλαγές του τρόπου σχεδίασης των µηχανών. Οι τροποποιήσεις γίνονται µε απόφαση του υπουργού οικονοµικών και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε θέµα «Τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών ταµιακών µηχανών και συστηµάτων». Στην τελευταία ολοκληρωµένη υπουργική απόφαση 3 (ΠΟΛ.1314/ ) περιγράφονται αναλυτικά οι ορισµοί των επιµέρους µονάδων που απαρτίζουν την ταµιακή µηχανή, τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις, όπως ηλεκτροπαροχικά στοιχεία, συνθήκες περιβάλλοντος, ενταµίευση δεδοµένων, ώρα έκδοσης απόδειξης, οθόνες, πληκτρολόγια, εκτυπώσεις, λειτουργικά χαρακτηριστικά, εγχειρίδιο χρήσης, αξιοπιστία, περίβληµα, συντήρηση επισκευή, συσκευασία, βάρος διαστάσεις, θόρυβος, απαραβίαστο της ΦΤΜ, θύρα για ανάγνωση της µνήµης, φορολογικές ταµιακές µηχανές αυξηµένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/Α ), φορητές ταµιακές µηχανές και λειτουργία µε το ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα (ΕΥΡΩ). Ορισµένα στοιχεία για τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα παρουσιαστούν στη συνέχεια καθώς θα γίνεται ανάλυση των υποµονάδων της ταµιακής µηχανής. Οι ταµιακές µηχανές για να χρησιµοποιηθούν για έκδοση αποδείξεων σύµφωνα µε το νόµο 1809/1988, πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε άδεια καταλληλότητας. Την άδεια αυτή χορηγεί ειδική επιτροπή, όπως ορίζεται από το άρθρο 7 του νόµου. Για τη χορήγηση της άδειας ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας προσκοµίζει ένα δείγµα στην επιτροπή, η οποία εξετάζει αν η ταµιακή πληρεί τις προδιαγραφές της νοµοθεσίας, αν υπάρχει κατάλληλο δίκτυο υποστήριξης και γενικά ελέγχει τη φερεγγυότητα του κατασκευαστή ή εισαγωγέα. Κάθε ταµιακή µηχανή έχει έναν µοναδικό αριθµό µητρώου (ΑΜ), ο οποίος είναι γραµµένος στη δηµοσιονοµική µνήµη. Αποτελείται από δύο γράµµατα του ελληνικού αλφαβήτου και οκτώ αριθµούς. Οι δύο πρώτοι δηλώνουν το έτος 3 Η ΠΟΛ 1314/ επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική µορφή στο CD που συνοδεύει την εργασία. 8

10 γνωστοποίησής της στο υπουργείο οικονοµικών και οι υπόλοιποι τον αύξοντα αριθµό του κατασκευαστή. Οι ΑΜ των ταµιακών µηχανών γνωστοποιούνται στο υπουργείο οικονοµικών πριν τη διάθεσή τους στο εµπόριο. Πριν την πώλησή τους σφραγίζεται µια βίδα τους, που βρίσκεται σε εµφανές σηµείο, µε µολυβδοσφραγίδα, η οποία έχει ανάγλυφο ένα χαρακτηριστικό του κατασκευαστή. Η σφραγίδα επιτρέπεται να αφαιρεθεί µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα, τα οποία έχουν δική τους σφραγίδα µε συγκεκριµένο χαρακτηριστικό και είναι δηλωµένα στο υπουργείο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα. Σκοπός των παραπάνω είναι η αποφυγή απόκρυψης ή παραποίησης των οικονοµικών δεδοµένων που βρίσκονται αποθηκευµένα στην ταµιακή µηχανή. 9

11 10

12 2. Λειτουργία και δυνατότητες Οι ταµιακές µηχανές λειτουργούν 4 µε τάση δικτύου ΕΗ (230V ±10%) ή µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία. Πρέπει να µπορούν να εργάζονται κανονικά σε συνθήκες περιβάλλοντος 0 ο C ως +45 ο C και σχετική υγρασία 20% ως 80%. Η αξιοπιστία τους ορίζεται από τη µέση χρονική διάρκεια λειτουργίας τους (MTBF), χωρίς να υποστούν οποιαδήποτε βλάβη. Η απαιτούµενη αξιοπιστία αφορά 3000 ώρες για χρήση 30 ηµερών το µήνα, µε οκτώ ώρες συνεχούς εργασίας και ανά ηµέρα έκδοση 130 αποδείξεων πελατών, µε 15 γραµµές και 15 χαρακτήρες ανά γραµµή. Η έκδοση αποδείξεων είναι η κύρια λειτουργία των ταµιακών µηχανών. Τα χρηµατικά ποσά των χρεώσεων εισάγονται στην ταµιακή µηχανή µέσω πληκτρολογίου (ή άλλου µέσου π.χ. σαρωτή). Το κάθε ποσό καταχωρείται σε κάποιον αθροιστή (τµήµα) και αυτόµατα αθροίζεται µε τα υπόλοιπα. Στο τέλος εκδίδεται η απόδειξη µε το συνολικό ποσό. Στην απόδειξη αναγράφονται τα εξής : - Η επωνυµία της εταιρίας µε τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), τη διεύθυνση του καταστήµατος και τη διεύθυνση του κεντρικού καταστήµατος, αν πρόκειται για υποκατάστηµα. - Ξεχωριστά η κάθε χρέωση µε την περιγραφή του τµήµατος στο οποίο έγινε η καταχώρηση και ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) που έχει οριστεί στο τµήµα. - Επιστροφές, ακυρώσεις, εκπτώσεις. - Το συνολικό ποσό της συναλλαγής. - Ο αύξοντας αριθµός της απόδειξης. - Ηµεροµηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης. - Ο αριθµός µητρώου της µηχανής. - Η φράση «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟ ΕΙΞΗ» εφόσον πρόκειται για κανονική απόδειξη πελάτη. Οι αποδείξεις εκτυπώνονται σε δύο αντίτυπα από τα οποία το ένα δίνεται στον πελάτη και το άλλο αρχειοθετείται. Οι αποδείξεις δε γίνεται να ακυρωθούν µετά την έκδοσή τους. ιόρθωση του ποσού µπορεί να γίνει µόνο πριν την καταχώρησή του σε τµήµα. Ακύρωση µιας καταχώρησης µπορεί να γίνει µόνο πριν κλείσει η απόδειξη. 4 Οι προδιαγραφές λειτουργίας που θα αναφέρονται από εδώ και στο εξής είναι βάση της ΠΟΛ.1314/

13 Μετά το κλείσιµο της απόδειξης υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής του είδους που πουλήθηκε µε αφαίρεση του ποσού αυτού. Πρέπει όµως στη νέα απόδειξη που θα εκδοθεί µε το ποσό της επιστροφής, να καταχωρηθεί και ένα ποσό ίσο ή µεγαλύτερο του επιστρεφόµενου και µε ίδιο συντελεστή ΦΠΑ, έτσι ώστε να µην υπάρχει αρνητική διαφορά. Υπάρχουν τµήµατα µε εµφανή πλήκτρα στα πληκτρολόγια των ταµιακών µηχανών και κωδικοποιηµένα τµήµατα (PLU). Σε κάθε τµήµα προγραµµατίζεται µια κατηγορία ΦΠΑ. Συνολικά υπάρχουν πέντε κατηγορίες ΦΠΑ. Σε κάθε κατηγορία προγραµµατίζεται ένας συντελεστής (5%, 9%, 19%, 36% και 0%). Τα τµήµατα είναι δυνατόν να προγραµµατιστούν ώστε να εµφανίζουν κάποιο λογότυπο ή ακόµα να έχουν προκαθορισµένη τιµή. Στις ταµιακές µηχανές πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 5 τµήµατα µε εµφανή πλήκτρα και 200 κωδικοποιηµένα. Τα κωδικοποιηµένα τµήµατα έχουν υποχρεωτικά προκαθορισµένη τιµή, η οποία προγραµµατίζεται από το χρήστη. Καλούνται σχηµατίζοντας τον κωδικό του τµήµατος από το αριθµητικό πληκτρολόγιο σε συνδυασµό µε κάποιο πλήκτρο. Οι εισπράξεις κάθε τµήµατος διατηρούνται σε ξεχωριστούς καταχωρητές και έτσι είναι δυνατόν να εκδοθούν στατιστικά δελτία για την κίνησή τους. Τα στατιστικά στοιχεία αφορούν τις ηµερήσιες εισπράξεις ή τις συνολικές από τον τελευταίο µηδενισµό των καταχωρητών και εκτυπώνονται από το σύστηµα εκτύπωσης της µηχανής. Στο τέλος κάθε ηµέρας εκδίδεται έντυπη ηµερήσια αναφορά (Ζ) στην οποία αναφέρονται τα εξής : - Τα ποσά των φόρων για την κάθε κατηγορία ΦΠΑ, όπως αυτά διαµορφώθηκαν από την ηµερήσια κίνηση. - Το ποσό αποφορολογηµένων εσόδων, όπως αυτό διαµορφώθηκε από την ηµερήσια κίνηση. - Το ποσό των εισπράξεων µε µηδενικό ΦΠΑ, όπως αυτό διαµορφώθηκε από την ηµερήσια κίνηση. - Το πλήθος των ηµερήσιων εκδοθεισών αποδείξεων. - Τα ποσά των φόρων για την κάθε κατηγορία ΦΠΑ συνολικά από την αρχή λειτουργίας της µηχανής. - Το ποσό των αποφορολογηµένων εσόδων συνολικά από την αρχή λειτουργίας της µηχανής. 12

14 - Το ποσό των εισπράξεων µε µηδενικό ΦΠΑ συνολικά από την αρχή λειτουργίας της µηχανής. - ιάφορα άλλα στατιστικά στοιχεία τµηµάτων, αλλαγών, διορθώσεων, εκπτώσεων από την κίνηση της ηµέρας. - Ο αύξων αριθµός του δελτίου ηµερήσιας κίνησης. - Ηµεροµηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου. - Ο αριθµός µητρώου της µηχανής. - Η φράση «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟ ΕΙΞΗ» εφόσον πρόκειται για κανονικό δελτίο ηµερήσιας κίνησης Ζ. Με την έκδοση της ηµερήσιας αναφοράς γίνεται και εγγραφή των ηµερήσιων εισπράξεων στη δηµοσιονοµική µνήµη και µηδενισµός των αντίστοιχων καταχωρητών. Η δηµοσιονοµική µνήµη είναι µνήµη τύπου EPROM. Οι εγγραφές προστατεύονται για την ορθότητά τους από λογισµικό και δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν ή να µηδενιστεί η µνήµη. Οι µηχανές έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν έντυπες αναφορές µε βάση τα στοιχεία της µνήµης. Η αναζήτηση στη µνήµη είναι δυνατό να γίνει είτε µε βάση την ηµεροµηνία της εγγραφής, είτε µε τον αριθµό του δελτίου ηµερήσιας αναφοράς, για µια συγκεκριµένη αναφορά ή για ένα πλήθος αναφορών. Στη δεύτερη περίπτωση τα δεδοµένα παρουσιάζονται στην αναφορά ανά εγγραφή ή συνολικά. Οι ταµιακές µηχανές συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγχειρίδιο χρήσης και βιβλιάριο συντήρησης. Στο εγχειρίδιο χρήσης αναφέρεται µε σαφήνεια η λειτουργία της µηχανής, ο τρόπος µε τον οποίο προγραµµατίζονται τα διάφορα λογότυπα και ο τρόπος έκδοσης αναφορών από τα στοιχεία της µνήµης. Στο βιβλίο συντήρησης αναγράφονται τα στοιχεία της µηχανής (τύπος, ΑΜ κλπ), τα στοιχεία του κατόχου της, οι βλάβες που παρουσίασε η µηχανή, οι επισκευές που έγιναν, ανταλλακτικά που τυχόν χρησιµοποιήθηκαν, αν έγιναν µηδενισµοί καταχωρητών, οι αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ και αλλαγές στα στοιχεία του κατόχου. 13

15 14

16 3. Τύποι ταµιακών µηχανών, χαρακτηριστικά και δυνατότητες διασύνδεσης Στο εµπόριο κυκλοφορούν διάφοροι τύποι ταµιακών µηχανών. Στο προηγούµενο κεφάλαιο περιγράφηκε ο βασικός τύπος που υπάρχει στα περισσότερα µικρά καταστήµατα. Τα χαρακτηριστικά του βασικού τύπου είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις της νοµοθεσίας. Υπάρχουν όµως ταµιακές µηχανές µε επιπλέον δυνατότητες ή µε χαρακτηριστικά τέτοια ώστε να καλύπτουν ειδικές ανάγκες. Συγκεκριµένα υπάρχουν ταµιακές µηχανές αυξηµένων δυνατοτήτων, φορητές ταµιακές µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία, ταµιακές για ΤΑΧΙ, για προσαρµογή σε αντλίες πετρελαίου, ταµιακές εστιατορίου. Οι προδιαγραφές τους περιγράφονται στην ΠΟΛ.1314/ στην παράγραφο «Φορολογική ταµιακή µηχανή αυξηµένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/Α )». Στη συνέχεια θα γίνει µια σύντοµη αναφορά σε αυτές Ταµιακές µηχανές αυξηµένων δυνατοτήτων Στη γενική αυτή κατηγορία ανήκουν όλες οι µηχανές που µπορούν να κάνουν επιπλέον λειτουργίες από τις βασικές. Εξέλιξη των ταµιακών µηχανών αυξηµένων δυνατοτήτων είναι τα ηλεκτρονικά ταµιακά συστήµατα. Το λογισµικό εφαρµογών µπορεί να είναι αποθηκευµένο σε κατάλληλο µέσο ή να λαµβάνεται µε ηλεκτρονικό τρόπο. Έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται µε άλλες ταµιακές µηχανές ή γενικότερα σε κάποιο δίκτυο ικανό για µεταφορά δεδοµένων (π.χ. τιµές, µονάδες, ποσότητες για αποθήκευση). Η εισαγωγή στοιχείων γίνεται και µέσω άλλων µονάδων εκτός του πληκτρολογίου (π.χ. σαρωτές, ζυγαριές). Οι µονάδες απεικόνισης είναι οθόνες διάφορων µεγεθών, έγχρωµες ή ασπρόµαυρες και εµφανίζουν περισσότερες πληροφορίες. Επίσης η αποθήκευση του αντίγραφου των εκδιδόµενων αποδείξεων µπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά, ώστε να µην είναι υποχρεωµένες οι επιχειρήσεις να εκτυπώνουν και να διαφυλάσσουν αντίτυπο σε χάρτινη µορφή (ταµιακές µηχανές νέας γενιάς). Ταµιακές µηχανές αυτού του τύπου υπάρχουν σε πολυκαταστήµατα, επιχειρήσεις µε υποκαταστήµατα και γενικά όπου υπάρχουν πολλά προϊόντα και ανάγκη τήρησης αποθήκης. Η εµπορική τους ονοµασία είναι POS (Point Of Sale). 15

17 Σε αυτήν την κατηγορία δεν υπάρχει κάποιο καθιερωµένο µοντέλο σχεδίασης. Οι δυνατότητες διασύνδεσης καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τις ανάγκες του υλικού και λογισµικού που χρησιµοποιείται. ε θα γίνει εκτενέστερη αναφορά για τη συγκεκριµένη κατηγορία γιατί λόγω της πολυπλοκότητας διαφοροποιούνται σχεδιαστικά από τις υπόλοιπες ταµιακές µηχανές Φορητές ταµιακές µηχανές Οι φορητές ταµιακές µηχανές πληρούν όλες τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που αφορούν το βασικό τύπο ΦΤΜ και καλύπτουν επιπλέον τα εξής κριτήρια: - Εύκολη δυνατότητα µεταφοράς από ένα άτοµο, προσδιοριζόµενη, κυρίως, από το βάρος τους. - Κατάλληλες (µικρές) διαστάσεις. - Ανθεκτικότητα σε πτώσεις, δονήσεις και κραδασµούς. - Καταλληλότητα λειτουργίας σε ανοικτούς χώρους. - Τροφοδοσία υπό χαµηλή συνεχή τάση. Η τροφοδοσία τους γίνεται από επαναφορτιζόµενη µπαταρία µε µέγιστη τάση 24V DC, η οποία είναι σε θέση να παρέχει ενέργεια αρκετή για έκδοση 480 δελτίων των 15 γραµµών µε 16 χαρακτήρες ανά γραµµή το καθένα, σε διάστηµα οκτώ ωρών. ιαθέτουν ειδικό όργανο που προειδοποιεί για την εξασθένηση της µπαταρίας. Το όργανο αυτό παράγει οπτικό ή και ακουστικό σήµα, όταν η µπαταρία βρίσκεται κοντά στην εξασθένηση. Η υπόλοιπη ενέργεια εξασφαλίζει την έκδοση τουλάχιστον 120 δελτίων των 15 γραµµών µε 16 χαρακτήρες ανά γραµµή το καθένα. ιαθέτει κατάλληλη είσοδο έτσι ώστε να λειτουργεί µε λήψη από εξωτερική πηγή 12 ή 24V DC Ταµιακές µηχανές µε πρόγραµµα εστιατορίου Οι ταµιακές µηχανές µε πρόγραµµα εστιατορίου διαθέτουν κατάλληλο λογισµικό ώστε να µπορούν να διαχειρίζονται «ανοιχτούς» λογαριασµούς σε 16

18 τραπέζια πελατών. Κάθε είδος που σερβίρεται στον πελάτη, κατά την εκτέλεση µιας παραγγελίας, χρεώνεται στο αντίστοιχο τραπέζι, αφήνοντας «ανοιχτό» όµως το λογαριασµό του τραπεζιού. Στο τέλος εκτυπώνεται µια εξοφλητική απόδειξη, η οποία καταχωρείται στη µνήµη της µηχανής για την κίνηση της ηµέρας και µηδενίζει τους καταχωρητές του συγκεκριµένου τραπεζιού ώστε να δεχτεί νέα χρέωση από άλλον πελάτη. Όσο παραµένει «ανοιχτός» ο λογαριασµός, µπορούν να γίνουν αλλαγές, επιστροφές ή πρόσθετες χρεώσεις. Όταν «κλείσει» ο λογαριασµός δεν επιτρέπεται καµία αλλαγή στην απόδειξη που εξοφλήθηκε. Στις αποδείξεις που εκδίδονται κατά τη διάρκεια του σερβιρίσµατος αναγράφονται εκτός από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2 και τα παρακάτω : - Η χαρακτηριστική ένδειξη «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΟΜΙΜΗ». - Ο αριθµός του τραπεζιού. - Ο αύξων αριθµός του σερβιρίσµατος ή της παραγγελίας. - Μια τουλάχιστον γραµµή για κάθε είδος στην οποία αναγράφεται η ονοµασία, η ποσότητα, η αξία του είδους και ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ στο δεξιό µέρος της αξίας του είδους. - Σε περίπτωση επιστροφής κάποιου είδους, αναγράφεται πρώτα η ένδειξη «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ» και στη συνέχεια η ονοµασία, ποσότητα, αξία και συντελεστής ΦΠΑ του είδους αυτού. Στις αποδείξεις αυτές δεν αναφέρονται σε καµία περίπτωση οι συνολικές αξίες των ειδών, είτε του τρέχοντος σερβιρίσµατος, είτε των προηγουµένων (από µεταφορά). Για το κλείσιµο του λογαριασµού εκδίδεται τελική απόδειξη µε την ένδειξη «ΤΕΛΙΚΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟ ΕΙΞΗ», στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα είδη που καταναλώθηκαν και η συνολική τους αξία. Οι εκπτώσεις, οι επιστροφές και οι αυξήσεις αναγράφονται υποχρεωτικά στην τελική απόδειξη Ταµιακές µηχανές για ΤΑΧΙ Οι ταµιακές µηχανές για ΤΑΧΙ είναι τροποποιηµένα συστήµατα µε δυνατότητα να συλλέγουν πληροφορίες από τα ταξίµετρα. Εκτυπώνουν αποδείξεις και εκδίδουν έντυπη ηµερήσια αναφορά (Ζ) γράφοντας τα δεδοµένα σε 17

19 δηµοσιονοµική µνήµη. Έχουν αρκετά απλοποιηµένο πληκτρολόγιο γιατί δεν χρειάζεται να υπάρχει αριθµητικό µέρος και τµήµατα. Στην απόδειξη αναγράφονται τα εξής : - Στοιχεία οχήµατος εκµεταλλευτή - Αριθµός χρήστη - Σταθερά ταξίµετρου - Ηµεροµηνία ώρα - Ταρίφα 1 ή 2 - Αναµονή - Χιλιοµετρική απόσταση - Πρόσθετες επιβαρύνσεις Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία (ΠΟΛ. 1121/ ), από 1/1/2004 οι ταµιακές µηχανές είναι υποχρεωτικές στα ΤΑΧΙ. Μετά από αντιδράσεις όµως των συλλόγων ιδιοκτητών ΤΑΧΙ παρέµεινε ανενεργή. Η τοποθέτηση ταµιακών µηχανών στα ΤΑΧΙ είναι για την ώρα προαιρετική, ενώ υπάρχει οδηγία, από τους συλλόγους προς τους ιδιοκτήτες, να τις τοποθετήσουν ώστε να συµβαδίζουµε µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ταµιακές µηχανές για προσαρµογή σε αντλίες πετρελαίου Οι ταµιακές µηχανές για προσαρµογή σε αντλίες πετρελαίου είναι και αυτές τροποποιηµένα συστήµατα µε δυνατότητα να συλλέγουν πληροφορίες από τις αντλίες. Και σε αυτήν την περίπτωση η νοµοθεσία παρέµεινε ανενεργή και σχεδόν πουθενά δεν τοποθετήθηκαν ταµιακές µηχανές αυτού του είδους. 18

20 4. Συστήµατα απεικόνισης. Τύποι και χαρακτηριστικά κυκλώµατα Οι ταµιακές µηχανές έχουν δύο οθόνες. Η µία είναι στραµµένη προς τον πελάτη και η άλλη προς το χειριστή, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ταυτόσηµη ένδειξη, τουλάχιστον ως προς την αξία της συναλλαγής και στις δύο οθόνες. Οι διαστάσεις των χαρακτήρων είναι το λιγότερο (7x3.3)mm και έχουν τουλάχιστο οκτώ ψηφία εκ των οποίων τα δύο είναι δεκαδικά. Οι πιο συνηθισµένες οθόνες είναι συστήµατα απεικόνισης µε Seven Segment Display τύπου LED, VFD ή LCD και οθόνες LCD matrix διαφόρων διαστάσεων. Στα POS χρησιµοποιούνται οθόνες CRT, TFT ή LCD έγχρωµες ή µονόχρωµες διαφόρων διαστάσεων. Σχεδιαστικά ακολουθείται το πρότυπο σύνδεσης περιφερειακής συσκευής σε κύκλωµα µε επεξεργαστή (σχήµα 4.1). Σχήµα 4.1. ιάγραµµα σύνδεσης οθόνων σε κύκλωµα µε επεξεργαστή. 19

21 Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται Seven Segment Display τύπου LED ή VFD τα σήµατα προς τα segments είναι πολυπλεγµένα. Η τεχνική αυτή απλουστεύει το σχεδιασµό των πλακετών αφού χρειάζονται λιγότερες γραµµές και υλικά. Τα display συνδέονται παράλληλα, εκτός από την κοινή κάθοδο (ή άνοδο), η οποία ελέγχεται µέσω ενός τρανζίστορ διακόπτη ξεχωριστά για το καθένα. Ένα µόνο display ενεργοποιείται κάθε φορά εµφανίζοντας στην κατάλληλη θέση το νούµερο που αντιστοιχεί. Η εναλλαγή γίνεται µε υψηλή συχνότητα ώστε το ανθρώπινο µάτι να αντιλαµβάνεται όλα τα ψηφία αναµµένα. Ο έλεγχος γίνεται από το λογισµικό του επεξεργαστή ή του περιφερειακού. Ένα τυπικό κύκλωµα οθόνης µε Seven Segment Display τύπου LED παρουσιάζεται στο σχήµα 4.2. Σχήµα 4.2. Τυπικό κύκλωµα οθόνης µε LED 7 segment display πολυπλεγµένα. Οι οθόνες µε LCD έχουν συνήθως ενσωµατωµένο κύκλωµα υποστήριξης και συνδέονται µε το υπόλοιπο σύστηµα µέσω ενός παράλληλου διαύλου και µερικών σηµάτων ελέγχου. Τις περισσότερες φορές διαθέτουν και οπίσθιο φωτισµό ώστε να είναι περισσότερο ευκρινείς. Στα POS η οθόνη του χειριστή συνδέεται µέσω θύρας VGA ή άλλης ειδικής θύρας, ενώ η οθόνη του πελάτη, η οποία είναι απλούστερη, συνδέεται µε το υπόλοιπο σύστηµα µέσω ενός διαύλου (σειριακού ή παράλληλου). 20

22 5. Συστήµατα εκτύπωσης. Τύποι και χαρακτηριστικά κυκλώµατα Η εκτύπωση γίνεται µε κατάλληλο σύστηµα εκτύπωσης που εξασφαλίζει την εκτύπωση πρωτότυπου και αντίγραφου και την απόλυτη ταυτότητα των στοιχείων που εκτυπώνονται σε αυτά. Το σύστηµα εκτύπωσης είναι συνήθως εκτυπωτής κρουστικός, θερµικός ή ψεκασµού και τυπώνει υποχρεωτικά ελληνικούς και προαιρετικά λατινικούς χαρακτήρες καθώς και αριθµούς και ειδικούς χαρακτήρες. Στην περίπτωση θερµικού εκτυπωτή ενηµερώνονται οι χρήστες µε ευθύνη του κατασκευαστή εισαγωγέα και των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων του και ταυτόχρονα αναγράφονται σχετικές οδηγίες στο βιβλιάριο συντήρησης, για τις συγκεκριµένες συνθήκες κάτω από τις οποίες πρέπει να φυλάσσονται τα ρολά του αρχείου, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγνωσιµότητά τους για όσα χρόνια προβλέπεται η διαφύλαξή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας. Οι εκτυπωτές είναι σχεδιασµένοι για συνεχή χρήση. Η διάρκεια ζωής τους είναι εγγυηµένη για 40,000,000 χαρακτήρες. Οι εκτυπωµένοι χαρακτήρες έχουν ύψος 2.5mm και πλάτος 1.2mm. Είναι οµοιόµορφοι, ευκρινείς και διαβάζονται εύκολα. Εξασφαλίζεται η ευκρινής εκτύπωση κάθε εκτυπωµένου χαρακτήρα, σε οποιοδήποτε σηµείο. Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι µεγαλύτερη των 2 γραµµών ανά δευτερόλεπτο για εκτύπωση 16 στηλών ανά γραµµή. Το πλάτος της εκτύπωσης είναι τουλάχιστον 16 στήλες αλφαριθµητικοί χαρακτήρες συµπεριλαµβανοµένων και των απαιτούµενων µεταξύ αυτών κενών διαστηµάτων. Οι κρουστικοί εκτυπωτές εκτυπώνουν συνήθως σε δύο χαρτοταινίες, οι οποίες είναι τοποθετηµένες η µια δίπλα στην άλλη ή η µια τυλιγµένη µέσα στην άλλη. Στην πρώτη περίπτωση, η κεφαλή του εκτυπωτή εκτυπώνει την κάθε γραµµή πρώτα στη µία χαρτοταινία και µετά στην άλλη, µε τη βοήθεια µιας µελανοταινίας, η οποία βρίσκεται ανάµεσα στην κεφαλή και στις χαρτοταινίες. Στη δεύτερη περίπτωση, η χαρτοταινία που βρίσκεται στο εσωτερικό είναι αυτογραφικού τύπου, δηλαδή η κρούση πάνω της αφήνει ίχνη. Η εκτύπωση στην εξωτερική χαρτοταινία γίνεται µε τη βοήθεια µελανοταινίας, ενώ στην εσωτερική αυτογραφικά από την κρούση των ακίδων στο εξωτερικό. Είναι δυνατόν να είναι αυτογραφικού τύπου και η εξωτερική χαρτοταινία, έτσι ώστε να µη χρειάζεται µελανοταινία και η εκτύπωση να γίνεται µέσω κρούσης και στις δύο. Ορισµένοι εκτυπωτές είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλο 21

23 µηχανισµό ώστε να εκτυπώνουν µε δύο διαφορετικά χρώµατα, εφόσον χρησιµοποιηθεί κατάλληλη µελανοταινία. Οι κεφαλές των εκτυπωτών έχουν 9 ή 10 ακίδες κρούσης τοποθετηµένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια διάταξη. Στην πρώτη περίπτωση οι ακίδες είναι τοποθετηµένες η µία κάτω από την άλλη, χωρίς κενά µεταξύ τους. Καθώς η κεφαλή µετακινείται οριζόντια, κάποιες από τις ακίδες εκτινάσσονται σε καθορισµένα σηµεία, σχηµατίζοντας έτσι τους χαρακτήρες. Στο τέλος της γραµµής προωθούνται οι χαρτοταινίες ώστε να εκτυπωθεί η επόµενη γραµµή. Στη δεύτερη περίπτωση οι ακίδες είναι τοποθετηµένες η µια δίπλα στην άλλη, σε ορισµένη απόσταση µεταξύ τους. Η κεφαλή µετακινείται οριζόντια τόσο, όση είναι η απόσταση µεταξύ των ακίδων στην κεφαλή, ώστε να είναι δυνατόν να καλυφθεί µε ίχνη όλο το πλάτος της χαρτοταινίας. Οι ακίδες εκτινάσσονται σε καθορισµένα σηµεία, σχηµατίζοντας έτσι ένα µέρος των χαρακτήρων ολόκληρης της γραµµής. Καθώς η χαρτοταινία προωθείται προς τα πάνω κατά το πάχος µιας ακίδας, σταδιακά σχηµατίζονται ολόκληροι οι χαρακτήρες της γραµµής. Οι εκτυπωτές αυτού του τύπου χρησιµοποιούν συνήθως διπλή ταινία (αυτογραφικού τύπου). Η θέση της κεφαλής αναγνωρίζεται από το σύστηµα, µέσω διακοπτών που βρίσκονται στα άκρα της διαδροµής και µέσω οπτικών ή µαγνητικών διατάξεων. Η εκτίναξη των ακίδων γίνεται ηλεκτροµαγνητικά. Για κάθε µια ακίδα υπάρχει ένα πηνίο µε µεταλλικό πυρήνα και µια σφύρα από σιδηροµαγνητικό υλικό. Όταν το πηνίο διαρρέεται από ρεύµα, ο πυρήνας του έλκει απότοµα τη σφύρα και αυτή χτυπάει την ακίδα και την εκτινάσσει. Η επαναφορά της ακίδας γίνεται µε ελατήριο. Οι εκτυπωτές ψεκασµού είναι συνήθως σαν τους κρουστικούς της πρώτης περίπτωσης, µε τη διαφορά ότι αντί για ακίδες έχουν ακροφύσια και γίνεται έκχυση µελάνης στις χαρτοταινίες για το σχηµατισµό των χαρακτήρων. Η αρχή λειτουργίας των ακροφύσιων βασίζεται σε πιεζοηλεκτρικό φαινόµενο. Κατάλληλοι ηλεκτρικοί παλµοί εφαρµόζονται σε πιεζοηλεκτρικό υλικό που βρίσκεται στο εσωτερικό των ακροφύσιων και έτσι εκτοξεύονται σταγονίδια µελάνης, τα οποία προέρχονται από µελανοδοχείο συνδεδεµένο σε αυτά. Οι θερµικοί εκτυπωτές εκτυπώνουν σε µία µόνο χαρτοταινία και για αυτό υπάρχουν δύο εκτυπωτές σε κάθε ταµιακή µηχανή ή ένας µεγάλος χωρισµένος σε δύο µέρη ώστε να τοποθετούνται δύο χαρτοταινίες η µία δίπλα στην άλλη. Η εκτύπωση βασίζεται στην αλλαγή του χρώµατος χαρτιού ειδικού τύπου, όταν αυτό θερµαίνεται. Η κεφαλή εκτύπωσης αποτελείται από µικρές αντιστάσεις που θερµαίνονται ταχύτατα 22

24 όταν διαρρέονται από ρεύµα. Καθώς η χαρτοταινία προωθείται προς τα πάνω ορισµένες από αυτές θερµαίνονται σχηµατίζοντας τους χαρακτήρες. Η κεφαλή δεν έχει κινούµενα µέρη και αυτό καθιστά τους εκτυπωτές αυτούς ταχύτατους, απλούς στην κατασκευή και αθόρυβους. Οι κυριότεροι κατασκευαστές στο χώρο των εκτυπωτών είναι η EPSON και η CITIZEN. Οι πιο συνηθισµένες βλάβες που παρουσιάζονται στους κρουστικούς εκτυπωτές είναι το σπάσιµο ακίδων και το βραχυκύκλωµα των πηνίων στις κεφαλές. Αν και δεν υπάρχουν επίσηµα ανταλλακτικά για αυτές τις περιπτώσεις, παρά µονάχα αλλάζεται ολόκληρη η κεφαλή, είναι δυνατόν να επισκευαστούν οι κεφαλές, µε ανταλλακτικά που προέρχονται από άλλες όµοιες. Στους εκτυπωτές ψεκασµού συνήθως βουλώνουν τα ακροφύσια, τα οποία είναι δυνατόν να καθαριστούν µε διαλύτες. Στους θερµικούς εκτυπωτές παρουσιάζεται συνήθως καταστροφή των αντιστάσεων της κεφαλής και το µόνο που µπορεί να γίνει είναι αλλαγή της κεφαλής. Σε όλα τα είδη των εκτυπωτών παρουσιάζονται προβλήµατα στα κινητά µέρη από υπολείµµατα των χαρτοταινιών και των µελανοταινιών αλλά και από σκόνες και σωµατίδια από το περιβάλλον που βρίσκεται η ταµιακή µηχανή. Οι ανάγκες της αγοράς επιβάλλουν στους κατασκευαστές να χρησιµοποιούν αρκετούς τύπους εκτυπωτών, µε αποτέλεσµα να χρειάζονται πολλές παραλλαγές στο σχεδιασµό υλικού και λογισµικού. Κύριες αιτίες είναι ο διαφορετικός τρόπος παραγωγής των χαρακτήρων (κωδικοποίηση χαρακτήρων) για τους διάφορους τύπους εκτυπωτών και τα σήµατα ελέγχου που επιστρέφουν οι εκτυπωτές. Οι περισσότεροι εκτυπωτές όµως συνοδεύονται από µια πλακέτα οδηγό (driver board) που έχει τα απαραίτητα κυκλώµατα για τη διασύνδεση του εκτυπωτή µε το υπόλοιπο σύστηµα. Τα κυκλώµατα αυτά περιλαµβάνουν συνήθως ένα µικροελεγκτή και κυκλώµατα ισχύος. Ο µικροελεγκτής αναλαµβάνει την κωδικοποίηση των χαρακτήρων και τον έλεγχο του εκτυπωτή. Τα κυκλώµατα ισχύος είναι αναγκαία για τις µονάδες του εκτυπωτή που λειτουργούν µε υψηλότερες τάσεις και ρεύµατα από αυτά που µπορεί να δώσει ο µικροελεγκτής. Η διασύνδεση µε το υπόλοιπο σύστηµα γίνεται µε κάποιο πρωτόκολλο επικοινωνίας, µέσω ενός παράλληλου ή σειριακού διαύλου. Η καθιέρωση αυτής της τεχνολογίας απλούστευσε σε µεγάλο βαθµό το σχεδιασµό των κύριων πλακετών (main board) γιατί δε χρειάζεται να γραφούν ιδιαίτεροι κώδικες για τη διαδικασία της εκτύπωσης. Επίσης µπορεί να συνδεθεί οποιοσδήποτε τύπος εκτυπωτή, µε παρόµοιο πρωτόκολλο επικοινωνίας, στην ίδια κύρια πλακέτα, χωρίς να χρειάζεται να γίνουν, τις περισσότερες φορές, αλλαγές στο 23

25 λογισµικό της. Στο σχήµα 5.1 παρουσιάζεται ένα διάγραµµα σύνδεσης εκτυπωτή µε driver board. MAIN BOARD DATA BUS CPU ADDRESS BUS DECODER PIO DRIVER BOARD PRINTER Σχήµα 5.1. ιάγραµµα σύνδεσης εκτυπωτή µε driver board. Στο σχήµα 5.1 οι µονάδες που περικλείονται από τη διακεκοµµένη γραµµή βρίσκονται στην κύρια πλακέτα. Οι µονάδες αυτές δεν είναι κατ ανάγκη διακριτές και δεν είναι τα µοναδικά δοµικά στοιχεία της κύριας πλακέτας. Μπορεί να βρίσκονται εντός κάποιου µικροελεγκτή ή µπορεί οι δίαυλοι διευθύνσεων και δεδοµένων να έχουν αντικατασταθεί από ένα σειριακό δίαυλο. Σε γενικές γραµµές όµως, στο σχήµα 5.1 παρουσιάζεται το βασικό µοντέλο σχεδίασης. 24

26 Σε παλαιότερα µοντέλα ταµιακών µηχανών συναντώνται διαφορετικοί τρόποι διασύνδεσης των εκτυπωτών στην κύρια πλακέτα. Στο σχήµα 5.2 παρουσιάζεται ένα διάγραµµα σύνδεσης εκτυπωτή σε ταµιακές µηχανές παλαιότερης σχεδίασης. DATA BUS CPU ADDRESS BUS DECODER INTERRUPT UNIT PIO INTERFACE UNIT, DRIVERS PRINTER Σχήµα 5.2. ιάγραµµα σύνδεσης εκτυπωτή παλαιότερης σχεδίασης. Οι ταµιακές µηχανές που ακολουθούν την αρχιτεκτονική του σχήµατος 5.2 είναι αρκετά παλιές (παραγωγές του ) και τείνουν να εκλείψουν από την αγορά. Οι σύγχρονες ταµιακές µηχανές δε σχεδιάζονται πλέον µε αυτόν τον τρόπο. Στην αρχιτεκτονική αυτών των συστηµάτων οι µονάδες του διαγράµµατος είναι τις περισσότερες φορές διακριτά κυκλώµατα και οι κύριες πλακέτες χαρακτηρίζονται από µεγάλη πολυπλοκότητα στο σχεδιασµό τους κυρίως όσο αφορά στις γραµµές µεταφοράς σηµάτων. Η κύρια µονάδα επεξεργασίας αναλαµβάνει τη διαχείριση του εκτυπωτή και την κωδικοποίηση των χαρακτήρων, γεγονός που επιβαρύνει αρκετά 25

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ ATMEL AVR8 ΠΟΡΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ATMEL AVR Atmega16 Χαρακτηριστικά Μικροελεγκτής 8-bit υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης Προοδευμένη αρχιτεκτονική RISC (Reduced instruction

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση P.O.S Η διαχείριση P.O.S µηχανών Online, σας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσετε τους Η/Υ στους οποίους πραγµατοποιείτε τις κινήσεις λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 1.1.1 Αναλογικά σήματα 1 1.1.2 Οι αντιστάσεις 3 1.1.3 Οι πυκνωτές 7 1.1.4 Τα πηνία 11 1.1.5 Οι δίοδοι 13 1.1.6

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας με Ηλεκτρονικό Τρόπο Διαφύλαξης Αντιγράφων Εκδιδομένων Δελτίων: IBM 4610 Suremark model KB3 με σύνδεση USB Αριθμός Έγκρισης : 15 ΔΛΣ 470

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) Τμήμα : ΑΘΗΝΑ 13-12-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Γ - Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1129 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Γ 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών και συστηµάτων» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

«Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών και συστηµάτων» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ : 1081253/320/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1234 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 15 η - ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ TEXNIKOY. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 251 Α ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410 555777, ΦΑΞ: 2410 287392 Email: info@dgnet.gr Web: www.dgnet.

Ο ΗΓΙΕΣ TEXNIKOY. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 251 Α ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410 555777, ΦΑΞ: 2410 287392 Email: info@dgnet.gr Web: www.dgnet. Ο ΗΓΙΕΣ TEXNIKOY ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 251 Α ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410 555777, ΦΑΞ: 2410 287392 Email: info@dgnet.gr Web: www.dgnet.gr 1 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ RESET Η διαδικασία RESET περιγράφεται στον παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ : 1100772 / 1474 / 0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1135 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 15 η - ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕ.

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕ. 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕ. ΣΥΣΤΗΜΑ AFC ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ : Όλος ο προσφερόµενος παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Λέξης Ερµηνεία Περιεχοµένου Λέξης ιεύθυνση Λέξης b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

ιεύθυνση Λέξης Ερµηνεία Περιεχοµένου Λέξης ιεύθυνση Λέξης b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 Μάθηµα 43ο Θέµα Εισαγωγή Παραδείγµατα 1. Τι ονοµάζουµε µνήµη; Τι είδους τεχνολογία χρησιµοποιούµε συνήθως για τις µνήµες; 2. Η λέξη µιας µνήµης, από τι αποτελείται; 3. Τι ονοµάζουµε διεύθυνση µιας µνήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας για τις ανάγκες του τμήματος επειγόντων περιστατικών του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι Βασικά δομικά στοιχεία ενός Η/Υ Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι 1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Γνώσεις αλληλεπίδρασης υλικού λογισμικού Ο ρόλος των οδηγών συσκευών Τα μέρη της κύριας μονάδας και των περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

MicromediaFiscalServer v.1.1.

MicromediaFiscalServer v.1.1. MicromediaFiscalServer v.1.1. Ο MicromediaFiscalServer(MFS) επιτρέπει σε εµπορικές εφαρµογές να χρησιµοποιήσουν ταµειακή µηχανή σαν φορολογικό εκτυπωτή χωρίς να υλοποιήσουν άµεση επικοινωνία µε την ταµειακή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1997. Γνωστοποίηση με βάση τον Κανονισμό 7(6)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1997. Γνωστοποίηση με βάση τον Κανονισμό 7(6) Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3963, 4.3.2005 Αριθμός 108 669 ΟΙ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1997 Κ.Δ.Π.108/2005 Γνωστοποίηση με βάση τον Κανονισμό 7(6) Ο Διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΑΦΔΣΣ) SYNTHEX 7010 OΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΑΦΔΣΣ) SYNTHEX 7010 OΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΑΦΔΣΣ) OΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : 15ΕΚΥ449/25-06-2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ : 25-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

CX-185 II. Αριθμομηχανή με εκτυπωτή. Εγχειρίδιο Οδηγιών

CX-185 II. Αριθμομηχανή με εκτυπωτή. Εγχειρίδιο Οδηγιών CX-185 II Αριθμομηχανή με εκτυπωτή Εγχειρίδιο Οδηγιών 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ έως Αριθμητικό Πλήκτρο Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή αριθμού στην αριθμομηχανή. Πλήκτρο Υποδιαστολής Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 1) Τι είναι μητρική πλακέτα; Είναι η βασική ηλεκτρονική πλακέτα ενός Η/Υ πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα εξαρτήματα ενός Η/Υ όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη, οι κάρτες επέκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Επιμέλεια: Γεώργιος Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Εμερετλής, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12

DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12 DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το DLOG-2016 είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα συνεχούς μέτρησης και καταγραφής αναλογικών μεγεθών (θερμοκρασία, υγρασία) που είναι

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 99993537 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 246068282, 246068286 Fax. 246039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr Κοζάνη 3--205

Διαβάστε περισσότερα

DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝ 15 ΨΕ 396/15-05-08 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Εξωτερικά ένας Η/Υ φαίνεται να αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Την οθόνη, το πληκτρολόγιο και την κεντρική μονάδα, ένα κλειστό «κουτί», μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit)

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit) ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά εξαρτήµατα. Τα περισσότερα από αυτά είναι εσωτερικά, που βρίσκονται µέσα στο κουτί του υπολογιστή. Ωστόσο, µερικά εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις Erprs Rsurc Plag T PrXss Ksk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις εντατικής λιανικής. ιαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα για τη σωστή διαχείριση πιο εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας(CPU: Central Processing Unit);

Τι είναι Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας(CPU: Central Processing Unit); ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τι είναι η μονάδα συστήματος (System Unit); Είναι το κουτί που φιλοξενεί και τροφοδοτεί µε ρεύµα τα διάφορα εξαρτήματα που απαρτίζουν τον υπολογιστή. Συναντάται σε δύο µορφές: πύργου (tower)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.3 Ο Επεξεργαστής - Εισαγωγή - Συχνότητα λειτουργίας - Εύρος διαδρόμου δεδομένων - Εύρος διαδρόμου διευθύνσεων - Εύρος καταχωρητών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση IBICO 1421X Εγχειρίδιο Οδηγιών Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Πληκτρολόγιο 1421X Συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµηχανική κλειδαριά θωρακισµένης πόρτας

Ηλεκτροµηχανική κλειδαριά θωρακισµένης πόρτας x1r Ηλεκτροµηχανική κλειδαριά θωρακισµένης πόρτας Η Ιταλική εταιρεία FIAM (γκρούπ ISEO), µε 50 χρόνια εµπειρίας στην κατασκευή κλειδαριών, παρουσιάζει τη νέα ηλεκτροµηχανική κλειδαριά για θωρακισµένες

Διαβάστε περισσότερα

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες.

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Το Orpheus συνδυάζει την κοµψότητα µε την ασφάλεια. Οι λιτές γραµµές, ο επίπεδος σχεδιασµός και η πρόσοψη από γυαλί καθιστούν το πληκτρολόγιο του µοναδικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ R3 I Καταχωρητές PC Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Αριθμητική και λογική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI)

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) (κύρια και ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μνήµης

Αρχιτεκτονική Μνήµης ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Μνήµης Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kuo [2005]: Chapters 3 & 4 Lapsley [2002]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Βασικές γνώσεις Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Η Πληροφορική και τα εργαλεία της Παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης. Καταχώριση στοιχείων Αποθήκευση Επεξεργασία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000E v1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Α) Βασική συνδεσµολογία Τροφοδοτήστε το πληκτρολόγιο SL-2000E, συνδέοντας τις επαφές του +12V (κόκκινο)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ Μνήμες (Memory) - Είναι ημιαγώγιμα κυκλώματα που μπορούν να αποθηκεύσουν ένα σύνολο από δυαδικά ψηφία (bit). - Μια μνήμη αποθηκεύει λέξεις (σειρές από bit). - Σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Το σύστηµα οργάνωσης επιχειρήσεων εστίασης αποτελεί µια ολοκληρωµένη εφαρµογή αντιµετώπισης των καθηµερινών απαιτήσεων της λειτουργίας αντίστοιχων καταστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO 1381 Rel.1.4 Οθόνη και Στοιχεία Λειτουργίας Οθόνη Πλήκτρα µενού Αιχµή κοπής χαρτιού Κουµπιά δραστηριοτήτων & εκτίναξης κάρτας οδηγού 1 Σχισµή κάρτας οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 Γενική οργάνωση του υπολογιστή Ο καταχωρητής δεδομένων της μνήμης (memory data register

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59 ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59 Περιεχόμενα 1. Βελτίωση. Προσθήκη ελέγχου για την ημερομηνία των παραστατικών.... 3 2. Βελτίωση Εκτύπωσης. Προσθήκη φίλτρου στην εκτύπωση Απολογισμός Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από http://www.minoiki.com.gr/shop/cms.php?id_cms=7 Σελίδα 1 Αναβάθμιση 22-04-2013 Ver 2.0.1.86 1. Αντικατάσταση λειτουργίας πλήκτρου (Num Pad) με «Νέο Πελάτη»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Τροφοδοσία : 3,3V, 5V Αυτή η πινακίδα επιτρέπει τη σύνδεση και των 8 απολήξεων (pins) μίας θύρας E- blocks με καλώδια με τη χρήση τερματισμών με

Τροφοδοσία : 3,3V, 5V Αυτή η πινακίδα επιτρέπει τη σύνδεση και των 8 απολήξεων (pins) μίας θύρας E- blocks με καλώδια με τη χρήση τερματισμών με ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΒ002 Αυτή η πινακίδα επιτρέπει τη σύνδεση και των 8 απολήξεων (pins) μίας θύρας E- blocks με καλώδια με τη χρήση τερματισμών με βίδες. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΒ003 Αυτή η πινακίδα E-block

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αυτόνοµη ηµοσιονοµική Μονάδα Επεξεργασίας ΙΒΜ 4610-GR5δ SureMark ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αριθµός Έγκρισης : 15 ΩΓ 395 / 15-05-2008 Αριθµός Μητρώου : ΩΓ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ : 14-05-2012

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal)

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Ένα σειριακό τερματικό είναι ο απλούστερος τρόπος για να συνδέσουμε πολλαπλές μονάδες εξόδου (οθόνες) και εισόδου (πληκτρολόγια) σε ένα μηχάνημα UNIX

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογίστε τη Vout. Aπ: Άγει η κάτω δίοδος:

Υπολογίστε τη Vout. Aπ: Άγει η κάτω δίοδος: Παράδειγµα 8 Υπολογίστε τη Vout. Aπ: Άγει η κάτω δίοδος: 0,7 + 2200I 5V = 0 V D 4,3 I D = = 1, 95mA 2200 + 5 2200I D + Vout = 0 Vout=-0,7V Παράδειγµα 9 Το παρακάτω σχήµα παριστάνει κύκλωµα φόρτισης µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...19 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 1.1 Μεθοδολογία σχεδίασης...25 1.2 Η διαδικασία της σχεδίασης...26 1.3 ηµιουργικότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

SC : Αλλαγή είδους (Sales Change)- Αριθµός Πεδίων 6.

SC : Αλλαγή είδους (Sales Change)- Αριθµός Πεδίων 6. D.P.S. 710 DRIVER Με την εγκατάσταση του οδηγού D.P.S 710 εγκαθίστανται και οι usb drivers στο φάκελο C:\DPS710_FISCAL\DRIVERS Συνδέστε την ταµειακή και στο παράθυρο που θα εµφανίσουν τα windows για την

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα