ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ΠΑΠΟΥΤΣΑΛΑ ΚΗ Ομουριέ του Οσμάν κ.λπ Αποδοχή αιτήσεων αποποίησης της Ελληνικής Ιθα γένειας του ΛΟΥΒΕΡΔΗ Γεράσιμου του Διονυσί ου κ.λπ Αποδοχή αιτήσεως αποβολής της Ελληνικής Ιθαγέ νειας του ΜΑΡΓΑΡΗ Βασιλείου του Αχιλλέα Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαια γοράς Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση... 5 Επιβολή προστίμου στον LE TRONG CHIEN Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ηλεκτρονικού αναγνώσιμου σήματος των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και της διαδικασίας των όρων, των προϋποθέσεων, και των φορέων χο ρήγησης και ανανέωσης αυτού ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Ανάκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ΠΑΠΟΥΤΣΑΛΑΚΗ Ομουριέ του Οσμάν κ.λπ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Με την υπ αριθμ. Φ /19229/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκέ ντρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθα γενείας ανακαλείται η υπ αριθ /ΣΥΝ 999/ απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέ ρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ΠΑΠΟΥΤΣΑΛΑΚΗ Ομουριέ του Οσμάν. 2. Με την υπ αριθμ. Φ /19225/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθα γενείας ανακαλούνται οι υπ αριθμ. Φ /19277/ και Φ / 24793/ αποφάσεις μας κατά το μέρος που αφορούν την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΜΟΛΛΑ ΙΣΜΑΗΛ ΧΑΣΑΝ Ναζήφ του Ναζήφ και της συζύγου του ΟΜΠΑΣΗ ΙΜΠΡΑΗΜ Ρεμζιέ του Χασάν. 3. Με την υπ αριθμ. Φ /12908/ απόφαση κέντρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας ανακαλείται η υπ αριθμ / από ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2006 φασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ Νικολάου του Γεωργίου. 4. Με την υπ αριθμ. Φ /19223/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθα γενείας ανακαλείται η υπ αριθ / απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ιφιγένειας του Ιωάννη. 5. Με την υπ αριθμ. Φ /23733/ απόφα ση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμ βουλίου Ιθαγενείας ανακαλείται η υπ αριθμ /ΣΥΝ 899/ απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΡΕΤΖΕΠ ΟΓΛΟΥ Σιαζή του Ρετζέπ. 6. Με την υπ αριθμ. Φ /19221/ απόφαση κέντρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας ανακαλείται η υπ αριθ /654/ απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέρη ση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΧΩΛΙΔΗ Χριστόφορου του Κωνσταντίνου. 7. Με την υπ αριθμ. Φ /19216/ απόφαση κέντρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας ανακαλείται η υπ αριθμ /1952 από φαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΜΑΤΣΑ Ιακώβ του Δαυϊδ. 8. Με την υπ αριθμ. Φ /19227/ απόφα ση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμ βουλίου Ιθαγενείας ανακαλείται η υπ αριθμ /ΣΥΝ 1184/ απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΚΑΡΑ ΑΜΕΤ Χουσεϊν του Χαλήλ. 9. Με την υπ αριθμ. Φ /3757/ απόφαση κέντρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας ανακαλείται η υπ αριθ /654/ απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέ ρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΤΣΙΦΤΣΙΔΗ Στρατή του Αναστασίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

2 19990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (2) Αποδοχή αιτήσεων αποποίησης της Ελληνικής Ιθαγέ νειας του ΛΟΥΒΕΡΔΗ Γεράσιμου του Διονυσίου κ.λπ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Με την υπ αριθμ. Φ /20286/ απόφαση κέντρωσης που εκδόθηκε μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας η οποία διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. 2037/ Συνεδρία του, γίνεται αποδεκτή η από αίτηση του ΛΟΥΒΕΡΔΗ Γεράσιμου του Διονυσίου, περί αποποίησης της Ελληνικής Ιθαγένει ας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3284/2004 του Κ.Ε.Ι. 2. Με την υπ αριθμ. Φ /19965/05/ από φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης που εκδόθηκε μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας η οποία διατυπώθη κε στην υπ αριθμ. 2037/ Συνεδρία του, γίνεται αποδεκτή η από αίτηση της ΜΙΧΑΛΙΑ Μαρίνας Ελένης του Εμμανουήλ, περί αποποίησης της Ελληνι κής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3284/2004 του Κ.Ε.Ι. 3. Με την υπ αριθμ. Φ /17430/05/ από φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης που εκδόθηκε μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας η οποία διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. 2037/ Συνεδρία του, γίνεται απο δεκτή η από αίτηση του ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ Ορχάν του Χιουσεϊν, περί αποποίησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3284/2004 του Κ.Ε.Ι. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘ. ΝΑΚΟΣ (3) Αποδοχή αιτήσεως αποβολής της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΜΑΡΓΑΡΗ Βασιλείου του Αχιλλέα. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Με την υπ αριθμ. Φ /19231/ απόφαση κέντρωσης που εκδόθηκε μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας η οποία διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. 2037/ Συνεδρία του, γίνεται δεκτή η από αίτηση του ΜΑΡΓΑΡΗ Βασιλείου του Αχιλλέα για χορήγηση άδειας αποβολής της Ελληνικής ιθαγένειας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Αριθμ /Β.903 (4) Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. α) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). β. Του π.δ. 81/ (ΦΕΚ 57 Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών». 2. Της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 3371/2005 «Θέματα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /178/ ). 3. Της υπ αριθμ. 9/381/ απόφασης του Διοικη τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως διαβιβάσθηκε με το υπ αριθμ. 61/ έγγραφό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 4. To γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τέλη και συνδρομές χρηματιστηρίων, οργανωμένων αγορών, αποθετηρίων, εταιρειών εκκαθάρισης και δια κανονισμού 1. Τα χρηματιστήρια καταβάλλουν εξαμηνιαία συνδρο μή ίση με το 10% των εσόδων τους που προέρχονται από τις συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων που καταρτίζονται ή γνωστοποιούνται στις αγορές που δια χειρίζονται. Η συνδρομή υπολογίζεται επί των εσόδων του χρηματιστηρίου από την κατάρτιση συναλλαγών κατά το προηγούμενο εξάμηνο και καταβάλλεται ανά εξάμηνο εντός δύο μηνών από τη λήξη του. 2. Οι εταιρείες αποθετηρίων και οι εταιρείες εκκα θάρισης και διακανονισμού καταβάλλουν εξαμηνιαία συνδρομή ίση με το 7% των εσόδων τους από την εκκα θάριση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν πραγματοποιηθεί σε αγορές που λειτουργούν στην Ελλάδα. Η συνδρομή υπολογίζεται επί των εσόδων των εταιρειών από την εκκαθάριση συναλλαγών κατά το προηγούμενο εξάμηνο και καταβάλλεται ανά εξάμηνο εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του. 3. Οι συνδρομές των παραγράφων 1 και 2 αφορούν τις παρεχόμενες κατά περίπτωση υπηρεσίες και συνεπώς τυχόν παροχή από ένα νομικό πρόσωπο περισσότερων υπηρεσιών επιβαρύνεται με τις αντίστοιχες εισφορές. 4. Ειδικά για την αγορά των παραγώγων και την εται ρία εκκαθάρισης συναλλαγών επί παραγώγων οι συν δρομές των παραγράφων 1 και 2 ορίζονται στο 1/2 των προβλεπομένων στις παραγράφους αυτές. 5. Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας σε οργανωμένη αγορά καταβάλλεται τέλος εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ. Το τέλος αυτό κατα βάλλεται με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας. 6. Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης μεταβολής, τροποποίησης ή επέκτασης της άδειας λειτουργίας ή του καταστατικού ή του κανονισμού λειτουργίας επο πτευομένων οργανωμένων αγορών, αποθετηρίων και εταιρειών εκκαθάρισης και διακανονισμού καταβάλλεται τέλος τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Το τέλος αυτό κατα βάλλεται με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της έγκρισης. Άρθρο 2 Τέλη για τη χορήγηση άδειας δημόσιας προσφοράς ή διάθεσης κινητών αξιών, την έγκριση ενημερωτικών και λοιπών πληροφοριακών δελτίων

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας δημόσιας προσφοράς καθώς και για την εξέταση ενη μερωτικών δελτίων καταβάλλονται στην Επιτροπή Κε φαλαιαγοράς τα ακόλουθα τέλη: α) τέλος οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, το οποίο κατα βάλλεται για τη χορήγηση άδειας δημόσιας προσφοράς ή για την εξέταση ενημερωτικού δελτίου ή τέλος τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται με την υποβολή εντύπων του άρθρου 1 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ 257 Α) ή εντύπων του άρθρου 4 του ως άνω νόμου και β) τέλος που ανέρχεται σε ποσοστό δύο εκατοστών τοις εκατό (0,02%) επί της συνολικής αξίας των μετοχών που εισάγονται σε οργανωμένη αγορά χρηματιστηρίου που λειτουργεί στην Ελλάδα ή τέλος, που ανέρχεται σε ποσοστό δύο χιλιοστών τοις εκατό (0,002%) επί της συνολικής αξίας των ομολογιών, ομολόγων ή άλλων τίτλων σταθερού εισοδήματος που εισάγονται σε ορ γανωμένη αγορά χρηματιστηρίου που λειτουργεί στην Ελλάδα και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 2. Το τέλος του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 κα ταβάλλεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης. Το τέλος του εδαφίου (β) της παραγράφου 1 καταβάλλεται πριν την εισαγωγή των κινητών αξιών. Στην περίπτωση τίτλων σταθερού εισοδήματος που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο, το τέλος καταβάλλεται στο τέλος κάθε διμήνου με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (παρ. Β του άρθρου 2 του ν. 2471/1997). Σε περίπτωση που οι παραπάνω κινητές αξίες δεν εισαχθούν στην οργανωμένη αγορά καταβάλλονται μόνο τα τέλη του εδαφίου (α) της παραγράφου Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου τέλους του εδαφίου (β) της παραγράφου 1 ως αξία εννοείται: α) Στην περίπτωση διάθεσης ή εισαγωγής μετοχών το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την τιμή έκδοσης ή διάθεσης. β) Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, με καταβολή μετρητών, ο αριθμός των νέων προς εισαγωγή μετοχών επί την τιμή έκδοσης. γ) Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών δεν κα ταβάλλεται τέλος για το ποσό της αύξησης που προ έρχεται από κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά για τα οποία έχει ήδη καταβληθεί τέλος, όπως ενδεικτικά τα κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για τα οποία είχε καταβληθεί τέλος κατά την εισαγωγή των μετοχών στην οργανωμένη αγορά, ενώ καταβάλλεται τέλος για τις λοιπές περιπτώσεις κεφαλαιοποίησης αποθεματικών. δ) Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας ενόψει συγχώνευσης ή απορρόφησης, κατα βάλλεται τέλος που υπολογίζεται επί της αξίας μόνο των νέων μετοχών που εισάγονται σε οργανωμένη αγο ρά. Στις περιπτώσεις αυτές η αξία τους υπολογίζεται βάσει της τιμής κλεισίματος της ημέρας έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου ή της ημέρας ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το περιεχόμενο του εντύπου του άρθρου 4 του ν. 3401/2005, κατά περί πτωση. ε) Στην περίπτωση αντικατάστασης τίτλων ή αύξησης ή μείωσης του αριθμού των μετοχών, όπου δεν υπάρχει μεταβολή του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου, δεν οφεί λεται το τέλος του εδαφίου (β) της παραγράφου Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας δημόσιας πρότασης και έγκρισης του περιεχομένου του σχετικού πληροφοριακού δελτίου καταβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα τέλη: α) τέλος οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, το οποίο κατα βάλλεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης και β) τέλος που ανέρχεται σε ποσοστό δύο εκατοστών τοις εκατό (0,02%) επί της αξίας των κινητών αξιών τις οποίες αφορά η δημόσια πρόταση, το οποίο καταβάλ λεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εν λόγω αξία υπολογί ζεται βάσει της τιμής στην οποία γίνεται η δημόσια πρόταση. 5. Το χρηματιστήριο επιτρέπει την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στην περίπτωση της παραγράφου 1, εφόσον έχουν κα ταβληθεί υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα τέλη που προβλέπονται στις παραπάνω παραγράφους. Άρθρο 3 Τέλη για τη χορήγηση άδειας σε εποπτευόμενες εταιρείες 1. Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας, οι Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυ τικών Υπηρεσιών (εφεξής Α.Ε.Π.Ε.Υ.) καταβάλλουν τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται, αναλόγως των επενδυτικών υπηρεσιών για την παροχή των οποίων αιτούνται άδεια, κατά χίλια (1.000) ευρώ ανά κύρια επενδυτική υπηρεσία της παρ. 1 του αρθ. 2 του ν. 2396/1996 και κατά πεντακόσια (500) ευρώ ανά παρεπόμενη υπηρεσία της παρ. 2 του αρθ. 2 του ν. 2396/ Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμε σολάβησης (εφεξής Α.Ε.Ε.Δ.) καταβάλλουν τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών και πεντακοσίων (500) ευρώ για την παροχή επενδυτικών συμβουλών. 3. Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας οι Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοι βαίων Κεφαλαίων (εφεξής Α.Ε.Δ.Α.Κ.) και οι Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π.), καταβάλλουν τέλος τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, το οποίο προκειμένου για Α.Ε.Δ.Α.Κ. προσαυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ για την υπηρεσία της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/2004 και κατά πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε υπηρεσία της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/ Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας σύστασης αμοιβαίων κεφαλαίων και έγκρισης του κα νονισμού τους καταβάλλεται τέλος χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. 5. Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας τροποποίησης κανονισμού αμοιβαίου κεφαλαίου κατα βάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. 6. Για την εξέταση της αίτησης παροχής άδειας συγ χώνευσης αμοιβαίων κεφαλαίων ή άδειας διάσπασης αμοιβαίου κεφαλαίου καταβάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ.

4 19992 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (εφε ξής Α.Ε.Ε.Χ.) και οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής Α.Ε.Ε.Α.Π.), καταβάλλουν τέ λος τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ. 8. Για την εξέταση της αίτησης τροποποίησης της άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.Δ.Α.Κ., Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π., Α.Ε.Ε.Χ. και Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται, για τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανα λόγως των επενδυτικών υπηρεσιών για τις οποίες αι τούνται επέκταση άδειας, κατά χίλια (1.000) ευρώ ανά κύρια επενδυτική υπηρεσία της παρ. 1 του αρθ. 2 του ν. 2396/1996 και κατά πεντακόσια (500) ευρώ ανά παρεπό μενη υπηρεσία της παρ. 2 του αρθ. 2 του ν. 2396/1996, ενώ για τις Α.Ε.Δ.Α.Κ. κατά χίλια (1.000) ευρώ για την υπηρεσία της παρ. 2(α) του άρθ. 4 του ν. 3283/2004 και κατά πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε υπηρεσία της παρ. 2(β) του άρθ. 4 του ν. 3283/ Για την εξέταση της αίτησης παροχής άδειας με ταβολής του μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.Δ.Α.Κ., Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π., Α.Ε.Ε.Χ. και Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ για την εξέταση της αίτησης παροχής άδειας μεταβίβασης μετοχών τους το τέλος ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ. 10. Για την εξέταση της αίτησης τροποποίησης της άδειας λειτουργίας των Α.Ε.Ε.Δ., καταβάλλεται τέλος τριακοσίων (300) ευρώ. 11. Για την εξέταση της αίτησης παροχής άδειας τρο ποποίησης του καταστατικού των Α.Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.Δ.Α.Κ., Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π., Α.Ε.Ε.Χ. και Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ για την εξέταση της αίτησης έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού των Α.Ε.Ε.Δ. το τέλος ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ. Τα τέλη της παραγράφου αυτής δεν καταβάλλονται σε περι πτώσεις όπου η τροποποίηση του καταστατικού είναι αποτέλεσμα λοιπών ενεργειών των εταιρειών, οι οποίες προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, και για τις οποί ες προβλέπεται η καταβολή και άλλων τελών. 12. Για την έγκριση ίδρυσης υποκαταστήματος ή γρα φείου αντιπροσώπευσης ή για την υποβολή γνωστοποί ησης για τη λειτουργία υποκαταστήματος καταβάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. 13. Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας σε Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 60 του ν. 2396/1996, για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο αλλοδαπής εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, καταβάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. 14. Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας σε Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του ν. 2579/1998, για κατοχή για ίδιο λογαριασμό κινητών αξιών που δεν είναι διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά, καταβάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. 15. Για τη γνωστοποίηση Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 2396/1996, καταβάλλεται τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ. 16. Για την εξέταση αίτησης διασυνοριακής παροχής κύριων επενδυτικών υπηρεσιών από Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Α.Ε.Δ.Α.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2396/1996, καταβάλλεται τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κύρια επενδυ τική υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2396/ Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας σε Α.Ε.Δ.Α.Κ., Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π., Α.Ε.Ε.Χ. και Α.Ε.Ε.Α.Π., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 3283/2004 και την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν. 3371/2005, για επενδύσεις και σε άλλες κινητές αξίες εκτός αυτών που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3283/2004 και στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3371/2005, κατα βάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. 18. Για τη γνωστοποίηση Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (εφεξής «Ο.Σ.Ε.Κ.Α.») για διάθεση μεριδίων ή μετοχών κεφαλαίων του, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3283/2004 καταβάλλεται τέλος εξακοσίων (600) ευρώ ανά κεφάλαιο. 19. Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας σε Οργανισμό Συλλογικής Επένδυσης περί διάθεσης με ριδίων ή μετοχών κεφαλαίων του, καταβάλλεται τέλος χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά κεφάλαιο. 20. Τα τέλη των παραπάνω παραγράφων καταβάλλο νται με την υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων. Άρθρο 4 Τέλη για την έγκριση της ικανότητας και καταλληλό τητας μετόχων, μελών διοικητικών συμβουλίων, στελε χών και λοιπών φυσικών προσώπων Τέλος πενήντα (50) ευρώ καταβάλλεται ολοσχερώς με την αίτηση για την εξέταση της καταλληλότητας μετό χου ή φυσικού προσώπου σε θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου ή ανώτερου εκτελεστικού στελέχους ή εσω τερικού ελεγκτή ή χρηματιστηριακού εκπροσώπου, όπου απαιτείται, σε Α.Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.Ε.Δ., Α.Ε.Δ.Α.Κ., Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π., Α.Ε.Ε.Χ., Α.Ε.Ε.Α.Π., χρηματιστήρια, οργανωμένες αγορές, εταιρείες αποθετηρίων και εταιρείες εκκαθάρισης και διακανονισμού. Άρθρο 5 Περιοδικές εισφορές εποπτευομένων εταιρειών 1. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαι αγοράς ετησίως συνδρομή ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Η συνδρομή προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του κύκλου εργασιών της εταιρείας, εφόσον υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ επί της αντίστοιχης κλίμακας ποσοστών, όπως αυτή προσδιορίζεται παρακάτω: α) για κύκλο εργασιών μεταξύ πεντακοσίων χιλιάδων ( ) και ενός εκατομμυρίου ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,5%, β) για κύκλο εργασιών μεταξύ ενός εκατομμυρίου ενός ( ) και πέντε εκατομμυρίων ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,125%, γ) για κύκλο εργασιών μεταξύ πέντε εκατομμυρίων ενός ( ) και δέκα εκατομμυρίων ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,075%, δ) για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των δέκα εκα τομμυρίων ενός ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,05%. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των ετή σιων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους. 2. Τα υποκαταστήματα των κοινοτικών και μη κοινο τικών Α.Ε.Π.Ε.Υ. που λειτουργούν στην Ελλάδα κατα βάλλουν ετησίως το ήμισυ των εισφορών της προη γούμενης παραγράφου. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των ετήσιων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μέλη χρηματιστηρίου, εταιρείας εκκαθάρισης και κεντρικού αποθετηρίου που δεν υποχρεούνται να κα ταβάλλουν τις περιοδικές εισφορές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταβάλλουν ετησίως συνδρομή τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για κάθε μία από τις παραπάνω ιδιότητές τους. 4. Οι Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλουν ετησίως συνδρομή εξακο σίων (600) ευρώ. 5. Οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. και οι Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλουν κάθε εξάμηνο συνδρομή ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Η συνδρομή προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το απο τέλεσμα του γινομένου του ενεργητικού της Α.Ε.Δ.Α.Κ., εφόσον το ενεργητικό υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύ ρια ( ) ευρώ, επί της αντίστοιχης κλίμακας ποσοστών, όπως αυτή προσδιορίζεται παρακάτω: α) για ενεργητικό μεταξύ εκατό εκατομμυρί ων ( ) και πεντακοσίων εκατομμυρίων ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,0035%, β) για ενεργητικό μεταξύ πεντακοσίων εκατομ μυρίων ενός ( ) και ενός δισεκατομμυ ρίου ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,0025%, γ) για ενεργητικό μεγαλύτερο του ενός δισεκατομ μυρίου ενός ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,001%. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει του αθροί σματος του ενεργητικού όλων των αμοιβαίων κεφαλαί ων που διαχειρίζεται η Α.Ε.Δ.Α.Κ. στις 30 Ιουνίου και στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 6. Επιπροσθέτως οι Α.Ε.Δ.Α.Κ., οι οποίες προβαίνουν σε παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/2004, καταβάλλουν εξαμηνιαία συνδρομή χιλίων (1.000) ευρώ, η οποία προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του κύ κλου εργασιών της εταιρείας από τις υπηρεσίες αυ τές, εφόσον υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) ευρώ, επί της αντίστοιχης κλίμακας ποσοστών, όπως αυτή προσδιορίζεται παρακάτω: α) για κύκλο εργασιών μεταξύ διακοσίων πενήντα χι λιάδων ( ) και πεντακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,25%, β) για κύκλο εργασιών μεταξύ πεντακοσίων χιλιά δων ενός ( ) και δύο εκατομμυρίων πεντακοσί ων χιλιάδων ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,0625%, γ) για κύκλο εργασιών μεταξύ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ενός ( ) και πέντε εκα τομμυρίων ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,0375%, δ) για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των πέντε εκα τομμυρίων ενός ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,025%. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των ετή σιων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους. 7. Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που έχουν προβεί σε γνωστοποίηση για τη διάθεση μεριδίων ή μετοχών κεφαλαίων τους, κα ταβάλλουν ετησίως ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ ανά κεφάλαιο. 8. Οργανισμοί Συλλογικής Επένδυσης που έχουν λάβει άδεια για τη διάθεση μεριδίων ή μετοχών κεφαλαίων τους, καταβάλλουν ετησίως ποσό χιλίων (1.000) ευρώ ανά κεφάλαιο. 9. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν προβεί σε γνωστοποίηση σύμ φωνα με το άρθρο 13 του ν. 2396/1996, καταβάλλουν ετησίως ποσό χιλίων (1.000) ευρώ. 10. Οι εισφορές του άρθρου αυτού, καταβάλλονται εντός του μηνός Ιουλίου κάθε έτους. Ειδικά οι εισφορές που καταβάλλονται από τις Α.Ε.Δ.Α.Κ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 καταβάλλονται εντός των μηνών Ιανου αρίου και Ιουλίου κάθε έτους. Άρθρο 6 Τέλη για την εκποίηση μετοχών Για την εξέταση αιτήματος ορισμού μέλους για τη δι ενέργεια εκποίησης και τη χορήγηση άδειας εκποίησης μετοχών (όπου απαιτείται), καταβάλλεται από τον αιτού ντα (επισπεύδοντα) τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά το γινόμενο της αξίας των μετοχών που εκποιήθηκαν, με συντελεστή τρία δέκατα τοις εκατό (0,3%). Το τέλος εκποίησης δεν δύναται να υπερβεί τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Μέρος του τέλους που ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ προκαταβάλλε ται μαζί με την υποβολή της αίτησης και αποτελεί προϋ πόθεση για την εξέτασή της και το υπόλοιπο μέρος του τέλους καταβάλλεται εντός μηνός από την εκποίηση. Άρθρο 7 Περιοδικές εισφορές εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 1. Εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, ανεξάρτητα εάν βρίσκονται σε αναστολή, καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως συνδρομή ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 2. Η συνδρομή της παραγράφου 1 προσαυξάνεται σω ρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του μέσου όρου της ημερήσιας κεφαλαιοποίησης της εταιρείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, εφόσον υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια ( ) ευρώ, επί της αντίστοιχης κλίμακας ποσοστών, όπως αυτή προσδιορίζεται ακολούθως: α) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ είκοσι εκατομμυρίων ( ) και εκατό εκατομμυρίων ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,005%, β) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ εκατό εκατομμυρί ων ενός ( ) και διακοσίων εκατομμυρίων ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,004%, γ) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ διακοσίων εκατομμυ ρίων ενός ( ) και πεντακοσίων εκατομμυρίων ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,003%, δ) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ πεντακοσίων εκατομ μυρίων ενός ( ) και ενός δισεκατομμυρίου ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,002%, ε) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ ενός δισεκατομμυ ρίου ενός ( ) και τριών δισεκατομμυρίων ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,001%, στ) για κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη των τριών δι σεκατομμυρίων ενός ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,0002%. 3. Η συνδρομή που προκύπτει από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται εντός του μηνός Μαρτίου. 4. Ως κεφαλαιοποίηση για τον υπολογισμό της ει σφοράς των εταιρειών, των οποίων οι μετοχές δια πραγματεύονται για χρονικό διάστημα μικρότερο του

6 19994 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ενός έτους, λαμβάνεται ο μέσος όρος της ημερήσιας κεφαλαιοποίησης της εταιρείας για το χρονικό διάστη μα για το οποίο διαπραγματεύεται. Άρθρο 8 Τέλη για την οργάνωση σεμιναρίων και εισφορές από συμμετοχή σε ερευνητικά, επιμορφωτικά ή συμβουλευ τικά προγράμματα σχετικά με την κεφαλαιαγορά. Τα τέλη για την οργάνωση σεμιναρίων και οι εισφο ρές από τη συμμετοχή σε ερευνητικά, επιμορφωτικά ή συμβουλευτικά προγράμματα σχετικά με την κεφαλαι αγορά καθορίζονται ανάλογα με το κόστος του κάθε σεμιναρίου ή προγράμματος. Άρθρο 9 Καταβολή τελών και εισφορών 1. Σε όλες τις περιπτώσεις τα υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ποσά, προσαυξημένα με χαρτόσημο, καταβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε πίστωση του λογαριασμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 26215/4. Στην περίπτωση εισαγωγής για πρώτη φορά σε οργανωμένη αγορά κινητών αξιών, αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 2. Η καταβολή των τελών και των εισφορών αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή υποβολή της σχετικής αίτησης, γνωστοποίησης κ.λπ. Αντίγραφο της απόδει ξης καταβολής των εισφορών με πλήρη στοιχεία του υπόχρεου προσώπου και του χρονικού διαστήματος στο οποίο αναφέρεται, αποστέλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο 10 Καταργούμενες διατάξεις 2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται: α) το άρθρο 79 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α /167/ ), β) η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 13890/Β.587/1997 (ΦΕΚ Β /359/ ) και γ) η απόφαση 10/111/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β /822/ )». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ Δ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 10/05/ Καταλογιστική Πράξη επιβάλλονται στην Γαλατσιανού Μαγδαληνή του Νικολάου, με δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας Θεσσαλο νίκης 56, Περαία Θεσσαλονίκης (Α.Φ.Μ ) και τώρα αγνώστου διαμονής, για παράβαση του άρθρου 147 παρ. 5 εδ. α του ν. 2960/2001 «περί Εθνικού Τελω νειακού Κώδικα», προστίμου ύψους 1.376,64, μετά των αναλογούντων Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. επί Τ.Χ. (5) Κηρύσσεται η εταιρεία HOMEX A.E., με Α.Φ.Μ , με δηλωθείσα έδρα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης 18 (στην οποία πλέον η εταιρεία δεν υφίσταται), η οποία εκπροσωπείται νομίμως από την Γαλατσιανού Μαγδαληνή του Νικολάου (Διευθύνου σα Σύμβουλος) αστικά συνυπεύθυνη για την πληρωμή του συνολικού ποσού του καταλογισθέντος προστί μου (1.376,64 ), σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 2 του ν.2960/2001 «περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα». Οι καταλογιζόμενοι δικαιούνται προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφω να με τα άρθρα 63 και επόμενα του Κ.Δ.Δ., όπως αυτά ισχύουν. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΙΔΗΣ (6) Επιβολή προστίμου στον LE TRONG CHIEN. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ Με την υπ αριθμ. 05/05/ Καταλογιστική Πρά ξη που εκδόθηκε από τον Δ/ντή του Τελωνείου Σύρου και αφορούσε παράνομη κυκλοφορία Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου μάρκας CHRYSLER CROSSIRE 3200cc (άρθρα 137 και 142 περί τελωνειακού κώδικα), επιβλήθηκαν στον ιδιο κτήτη του ως άνω αυτοκινήτου LE TRONG CHIEN κάτοι κο Γαλλίας επί της οδού QUAI DR DERVAUX ASNIERES S SEINE ή PRATIC HOTEL 31 RUE CERMAIN PILON PARIS RANCE κάτοχος του με αριθμ. Διαβ. 04ΚΗ17009 Γαλ λίας, πρόστιμα, τέλη κυκλοφορίας, καθώς τέλη χαρτο σήμου και Τ.Χ. του Ο.Γ.Α. που ανέρχονται στο ποσόν των 8.065,57 (οκτώ χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα επτά λεπτών). Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ Αριθμ. Γ5/44199/4071 (7) Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ηλε κτρονικού αναγνώσιμου σήματος των Φ.Δ.Χ. αυτο κινήτων, καθώς και της διαδικασίας των όρων, των προϋποθέσεων, και των φορέων χορήγησης και ανα νέωσης αυτού. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α / ) «Οργάνωση και λειτουργία των αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Το ηλεκτρονικό αναγνώσιμο σήμα που τοποθετείται στα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α. Είναι μία ειδική αυτοκόλλητη ηλεκτρονική ετικέτα (tag) με microchip και τοποθετείται σε σταθερό σημείο εντός του οχήματος, και επί του εμπρόσθιου ανεμο θώρακα (παρμπρίζ), ώστε να είναι εύκολη η ανάγνωσή της. β. Η ειδική αυτή ετικέτα με το microchip πρέπει να είναι τεχνολογίας RID (radio frequency identification) και δεν πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αντιγραφής της για γενικότερη ασφάλεια του συστήματος. γ) Η χωρητικότητά της πρέπει να είναι ικανή για την καταχώρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων και των μεταβολών που θα προκύπτουν. δ) Η καταχώρηση όλων των στοιχείων, που ορίζονται στην προηγούμενη περίπτωση (1γ), στην ηλεκτρονική ετικέτα και η έκδοση αυτής γίνεται μόνο από τη μονάδα του ηλεκτρονικού υπολογιστή που εγκαθίσταται στην έδρα του φορέα χορήγησης του ηλεκτρονικού σήματος, με δαπάνες και ευθύνη αυτού. 2. Η κεντρική μονάδα του ηλεκτρονικού υπολογιστή έχει τα εξής χαρακτηριστικά: α) Περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία όλων των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων της χώρας και πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένη για τις οποιεσδήποτε μεταβο λές που θα γίνονται στα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας. Για το σκοπό αυτό θα υπάρχει άμεση και συνεχής συνεργασία με τον Η/Υ του ΥΠ.Μ.Ε. β) Για τη διασφάλιση του συστήματος τα πεδία, που έχουν τα δεδομένα στην κεντρική μονάδα, είναι κλειδω μένα με κωδικό πρόσβασης για να αποφεύγεται οποι αδήποτε παραποίησή τους. Η πρόσβαση στα στοιχεία του Η/Υ, η καταχώρηση των δεδομένων και η διαχείριση γενικά των αρχείων γίνεται από ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα από το φορέα χορήγησης. γ) Το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται παρέχει την δυνατότητα καταχώρησης δεδομένων (και αλλαγών εφόσον προκύψουν) μόνο μέσω της κεντρικής μονάδας του υπολογιστή. δ) Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της ηλεκτρο νικής ετικέτας πρέπει να αναφέρεται από τον κάτοχό της στο φορέα χορήγησης και να καταχωρείται από τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα άμεσα στην κεντρική μονάδα του υπολογιστή. ε) Η κεντρική μονάδα έχει τη δυνατότητα να κατα στρέφει όλα τα καταχωρημένα στην ηλεκτρονική ετι κέτα στοιχεία, που έχει εκδώσει, σε κάθε περίπτωση απώλειας ή κλοπής αυτής, αποχαρακτηρισμού του οχήματος ή αλλαγής στοιχείων αυτού, σε οποιοδήπο τε σημείο της χώρας και αν βρίσκεται το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα. 3. Ο έλεγχος των στοιχείων που περιέχονται στην ηλεκτρονική ετικέτα θα γίνεται από τους εξουσιοδοτη μένους για έλεγχο φορείς με ηλεκτρονικό χειροκίνητο όργανο όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου. 4. Το ηλεκτρονικό χειροκίνητο όργανο είναι ένας υπο λογιστής χειρός με τα εξής χαρακτηριστικά: α) Έχει στη μνήμη του, τα στοιχεία όλων των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων της χώρας, που περιέχονται στη βάση δε δομένων της κεντρικής μονάδας. β) Έχει προσαρτημένο ειδικό αντάπτορα (προσαρμο γέα) με δυνατότητα να διαβάζει ή να σκανάρει (σαρώνει) τα καταχωρημένα στην ετικέτα δεδομένα και να τα συγκρίνει με αυτά που περιέχονται στη βάση δεδομένων της κεντρικής μονάδας. γ) Ο υπολογιστής χειρός, έχει ειδική λυχνία που ανά βει και ειδοποιεί τον ελεγκτή ότι ο έλεγχος έχει επιτευ χθεί. Επίσης διαθέτει και διακριτικό ήχο ειδοποίησης. δ) Η οθόνη του υπολογιστή έχει τη δυνατότητα εμ φάνισης των καταχωρημένων στην ετικέτα δεδομένων, ώστε ο ελεγκτής να διασταυρώνει τα στοιχεία που εμ φανίζονται στην οθόνη με τα έγγραφα του οχήματος. ε) Ο υπολογιστής χειρός έχει χωρητικότητα ικανή για τις τυχόν σημειώσεις ή παρατηρήσεις του ελεγκτή, οι οποίες με ασφαλή τρόπο μεταβιβάζονται στο κεντρικό σύστημα. στ) Κάθε ελεγκτής έχει το δικό του κωδικό πρόσβασης στον υπολογιστή χειρός, ώστε ακόμη και σε περίπτωση απώλειάς του οργάνου ελέγχου να μην μπορεί κανείς άλλος να έχει πρόσβαση στο σύστημα. 5. Το σύστημα ελέγχου διαθέτει τερματικά στις έδρες που υπάρχουν τα κλιμάκια ελέγχου και θα χρησιμοποι ούν τα όργανα ελέγχου, ώστε να υπάρχει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο στις οποιεσδήποτε αλλαγές στοιχεί ων, που καταχωρούνται στην κεντρική μονάδα. Άρθρο 2 Καταχωρούμενα στοιχεία στο ηλεκτρονικό αναγνώσιμο σήμα Στο ηλεκτρονικό αναγνώσιμο σήμα των Φ.Δ.Χ. αυτο κινήτων, καταχωρούνται τα παρακάτω στοιχεία του/των ιδιοκτητών και του αυτοκινήτου: 1. Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο. 2. Διεύθυνση κατοικίας. 3. Αριθμός φορολογικού μητρώου. 4. Αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. 5. Εργοστάσιο κατασκευής και τύπος αυτοκινήτου. 6. Αριθμός πλαισίου του αυτοκινήτου. 7. Έδρα και νομός. Άρθρο 3 Φορείς χορήγησης του ηλεκτρονικού αναγνώσιμου σήματος και προϋποθέσεις ανανέωσης αυτού. 1. Η προμήθεια και η χορήγηση του ηλεκτρονικού ανα γνώσιμου σήματος ανατίθεται στο Πανελλήνιο Συνδικά το Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.). 2. Η ανανέωση του ηλεκτρονικού αναγνώσιμου σήμα τος, γίνεται σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχεί ων που περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας. 3. Η οικεία νομαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επι κοινωνιών, υποχρεούται, με έγγραφό της να ενημερώσει, άμεσα, το Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευ ματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.), σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του άρθρου 2 της παρούσας, προκειμένου να εκδοθεί νέο ηλεκτρονικό αναγνώσιμο σήμα, με τα νέα στοιχεία. 4. Ο ιδιοκτήτης του Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου, στο αυτο κίνητο του οποίου επήλθε μεταβολή σε κάποια από τα στοιχεία του άρθρου 2 της παρούσας, υποχρεούται μέσα σε εφτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημερομη νία μεταβολής να ενημερώσει το Πανελλήνιο Συνδικά το Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.), προκειμένου να εκδοθεί ηλεκτρονικό αναγνώσιμο σήμα με τα νέα στοιχεία. 5. Η αξία του ηλεκτρονικού αναγνώσιμου σήματος, καθορίζεται από το φορέα χορήγησης, επιβαρύνει τον

8 19996 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ιδιοκτήτη του Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου και καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση χορήγησης ή ανανέωσης αυτού. Άρθρο 4 Τα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα υποχρεούνται από να είναι εφοδιασμένα με ηλεκτρονικό αναγνώσιμο σήμα εκτός από την κατηγορία των βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων και θερμής ασφάλτου ΦΔΧ αυτοκινή των, των οποίων η υποχρέωση αυτή ξεκινά την Μετά την ημερομηνία αυτή αφαιρούνται η άδεια κυκλο φορίας και οι κρατικές πινακίδες, διαβιβάζονται στη νο μαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπου η έδρα του αυτοκινήτου και επιστρέφονται, εφόσον προσκομίσει βεβαίωση του Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.), ότι χορηγήθηκε ηλεκτρονικό αναγνώσιμο σήμα. Άρθρο 5 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1913 9 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 54138/Β 2197 Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12687 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 999 11 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000532 ΕΞ 2016 Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012 Κ.Δ.Π. 476/2012, Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 540/2012, Αρ. 4615, 28.12.2012 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04(Α) του 2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-04 του 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Ταχ. /νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 3-6 Οκτωβρίου 2016 Γραπτή εξέταση: 8 Οκτωβρίου 2016 Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα:

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1077/26.3.2012 ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/3.6.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής:

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής: OTE Α.Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ OTE Α.Ε. ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 1045/2016, ΦΕΚ 2236/Β/

Αριθμ. 1045/2016, ΦΕΚ 2236/Β/ 1 Αριθμ. 1045/2016, ΦΕΚ 2236/Β/19.7.2016 Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 15/7/2016 μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX :

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1013654/971/169/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ UNIBRAIN A.E. 3401/2005, 4, / UNIBRAIN

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ UNIBRAIN A.E. 3401/2005, 4, / UNIBRAIN ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ UNIBRAIN A.E. ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ [Ν. 3401/2005,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26.03.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Κοινοποίηση παραγράφου 13 άρθρου 20 ν. 2386/1996".

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση παραγράφου 13 άρθρου 20 ν. 2386/1996. -- 593 -- * Κ.Β.Σ. * Νο. 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Απριλίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1042733/312/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ.: 1121 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 17-6-2010 Αριθ.Πρωτ.521,523 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Επαναπατριζόμενα κεφάλαια. Σχετικά: τα με αριθμ.πολ.1059, 1058 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 773 3 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6246 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 48191/3257/31 7 2000 από φασης των Υπουργών Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 32 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ», όπως τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση της 14-7-2005 του Δ.Σ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της 8-7-2004) Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών.

ΘΕΜΑ : Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 10 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ. 1069235 / 693 / Τ.&Ε.Φ. ΠΟΛ. 1093 Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία αποστολής στοιχείων πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων με

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία αποστολής στοιχείων πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων με ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤιΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔιΝΣΗ ΦOPOΛOΓlKΩN ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΔιΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη του ν. 3691/2008, τα κάτωθι:

ΠΡΟΣ: Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη του ν. 3691/2008, τα κάτωθι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Δ, Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΠΑ * Νο. 27

* ΦΠΑ * Νο. 27 -- 763 -- * ΦΠΑ * Νο. 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιουνίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1071169/3845/1080/0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1187 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Διεύθυνση 14η ΦΠΑ &

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 14 Ιουνίου 2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ: 1093 Ταχ. Δ/νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 8 ης Μαΐου 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 [ ] Θέμα 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων και οι προβλεπόμενες γι` αυτές διοικητικές κυρώσεις είναι οι εξής:

1. Οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων και οι προβλεπόμενες γι` αυτές διοικητικές κυρώσεις είναι οι εξής: Αρθρο 4 Ν. 3446/2006 «Αρχές ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων-ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές κλπ «Παραβάσεις κατά την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων - Κυρώσεις 1. Οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Α ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ:

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ: ΑΔΑ: ΩΣΠ2Η-Α3Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα