ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ΠΑΠΟΥΤΣΑΛΑ ΚΗ Ομουριέ του Οσμάν κ.λπ Αποδοχή αιτήσεων αποποίησης της Ελληνικής Ιθα γένειας του ΛΟΥΒΕΡΔΗ Γεράσιμου του Διονυσί ου κ.λπ Αποδοχή αιτήσεως αποβολής της Ελληνικής Ιθαγέ νειας του ΜΑΡΓΑΡΗ Βασιλείου του Αχιλλέα Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαια γοράς Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση... 5 Επιβολή προστίμου στον LE TRONG CHIEN Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ηλεκτρονικού αναγνώσιμου σήματος των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και της διαδικασίας των όρων, των προϋποθέσεων, και των φορέων χο ρήγησης και ανανέωσης αυτού ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Ανάκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ΠΑΠΟΥΤΣΑΛΑΚΗ Ομουριέ του Οσμάν κ.λπ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Με την υπ αριθμ. Φ /19229/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκέ ντρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθα γενείας ανακαλείται η υπ αριθ /ΣΥΝ 999/ απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέ ρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ΠΑΠΟΥΤΣΑΛΑΚΗ Ομουριέ του Οσμάν. 2. Με την υπ αριθμ. Φ /19225/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθα γενείας ανακαλούνται οι υπ αριθμ. Φ /19277/ και Φ / 24793/ αποφάσεις μας κατά το μέρος που αφορούν την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΜΟΛΛΑ ΙΣΜΑΗΛ ΧΑΣΑΝ Ναζήφ του Ναζήφ και της συζύγου του ΟΜΠΑΣΗ ΙΜΠΡΑΗΜ Ρεμζιέ του Χασάν. 3. Με την υπ αριθμ. Φ /12908/ απόφαση κέντρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας ανακαλείται η υπ αριθμ / από ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2006 φασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ Νικολάου του Γεωργίου. 4. Με την υπ αριθμ. Φ /19223/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθα γενείας ανακαλείται η υπ αριθ / απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ιφιγένειας του Ιωάννη. 5. Με την υπ αριθμ. Φ /23733/ απόφα ση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμ βουλίου Ιθαγενείας ανακαλείται η υπ αριθμ /ΣΥΝ 899/ απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΡΕΤΖΕΠ ΟΓΛΟΥ Σιαζή του Ρετζέπ. 6. Με την υπ αριθμ. Φ /19221/ απόφαση κέντρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας ανακαλείται η υπ αριθ /654/ απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέρη ση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΧΩΛΙΔΗ Χριστόφορου του Κωνσταντίνου. 7. Με την υπ αριθμ. Φ /19216/ απόφαση κέντρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας ανακαλείται η υπ αριθμ /1952 από φαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΜΑΤΣΑ Ιακώβ του Δαυϊδ. 8. Με την υπ αριθμ. Φ /19227/ απόφα ση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμ βουλίου Ιθαγενείας ανακαλείται η υπ αριθμ /ΣΥΝ 1184/ απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΚΑΡΑ ΑΜΕΤ Χουσεϊν του Χαλήλ. 9. Με την υπ αριθμ. Φ /3757/ απόφαση κέντρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας ανακαλείται η υπ αριθ /654/ απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέ ρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΤΣΙΦΤΣΙΔΗ Στρατή του Αναστασίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

2 19990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (2) Αποδοχή αιτήσεων αποποίησης της Ελληνικής Ιθαγέ νειας του ΛΟΥΒΕΡΔΗ Γεράσιμου του Διονυσίου κ.λπ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Με την υπ αριθμ. Φ /20286/ απόφαση κέντρωσης που εκδόθηκε μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας η οποία διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. 2037/ Συνεδρία του, γίνεται αποδεκτή η από αίτηση του ΛΟΥΒΕΡΔΗ Γεράσιμου του Διονυσίου, περί αποποίησης της Ελληνικής Ιθαγένει ας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3284/2004 του Κ.Ε.Ι. 2. Με την υπ αριθμ. Φ /19965/05/ από φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης που εκδόθηκε μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας η οποία διατυπώθη κε στην υπ αριθμ. 2037/ Συνεδρία του, γίνεται αποδεκτή η από αίτηση της ΜΙΧΑΛΙΑ Μαρίνας Ελένης του Εμμανουήλ, περί αποποίησης της Ελληνι κής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3284/2004 του Κ.Ε.Ι. 3. Με την υπ αριθμ. Φ /17430/05/ από φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης που εκδόθηκε μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας η οποία διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. 2037/ Συνεδρία του, γίνεται απο δεκτή η από αίτηση του ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ Ορχάν του Χιουσεϊν, περί αποποίησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3284/2004 του Κ.Ε.Ι. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘ. ΝΑΚΟΣ (3) Αποδοχή αιτήσεως αποβολής της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΜΑΡΓΑΡΗ Βασιλείου του Αχιλλέα. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Με την υπ αριθμ. Φ /19231/ απόφαση κέντρωσης που εκδόθηκε μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας η οποία διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. 2037/ Συνεδρία του, γίνεται δεκτή η από αίτηση του ΜΑΡΓΑΡΗ Βασιλείου του Αχιλλέα για χορήγηση άδειας αποβολής της Ελληνικής ιθαγένειας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Αριθμ /Β.903 (4) Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. α) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). β. Του π.δ. 81/ (ΦΕΚ 57 Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών». 2. Της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 3371/2005 «Θέματα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /178/ ). 3. Της υπ αριθμ. 9/381/ απόφασης του Διοικη τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως διαβιβάσθηκε με το υπ αριθμ. 61/ έγγραφό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 4. To γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τέλη και συνδρομές χρηματιστηρίων, οργανωμένων αγορών, αποθετηρίων, εταιρειών εκκαθάρισης και δια κανονισμού 1. Τα χρηματιστήρια καταβάλλουν εξαμηνιαία συνδρο μή ίση με το 10% των εσόδων τους που προέρχονται από τις συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων που καταρτίζονται ή γνωστοποιούνται στις αγορές που δια χειρίζονται. Η συνδρομή υπολογίζεται επί των εσόδων του χρηματιστηρίου από την κατάρτιση συναλλαγών κατά το προηγούμενο εξάμηνο και καταβάλλεται ανά εξάμηνο εντός δύο μηνών από τη λήξη του. 2. Οι εταιρείες αποθετηρίων και οι εταιρείες εκκα θάρισης και διακανονισμού καταβάλλουν εξαμηνιαία συνδρομή ίση με το 7% των εσόδων τους από την εκκα θάριση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν πραγματοποιηθεί σε αγορές που λειτουργούν στην Ελλάδα. Η συνδρομή υπολογίζεται επί των εσόδων των εταιρειών από την εκκαθάριση συναλλαγών κατά το προηγούμενο εξάμηνο και καταβάλλεται ανά εξάμηνο εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του. 3. Οι συνδρομές των παραγράφων 1 και 2 αφορούν τις παρεχόμενες κατά περίπτωση υπηρεσίες και συνεπώς τυχόν παροχή από ένα νομικό πρόσωπο περισσότερων υπηρεσιών επιβαρύνεται με τις αντίστοιχες εισφορές. 4. Ειδικά για την αγορά των παραγώγων και την εται ρία εκκαθάρισης συναλλαγών επί παραγώγων οι συν δρομές των παραγράφων 1 και 2 ορίζονται στο 1/2 των προβλεπομένων στις παραγράφους αυτές. 5. Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας σε οργανωμένη αγορά καταβάλλεται τέλος εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ. Το τέλος αυτό κατα βάλλεται με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας. 6. Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης μεταβολής, τροποποίησης ή επέκτασης της άδειας λειτουργίας ή του καταστατικού ή του κανονισμού λειτουργίας επο πτευομένων οργανωμένων αγορών, αποθετηρίων και εταιρειών εκκαθάρισης και διακανονισμού καταβάλλεται τέλος τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Το τέλος αυτό κατα βάλλεται με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της έγκρισης. Άρθρο 2 Τέλη για τη χορήγηση άδειας δημόσιας προσφοράς ή διάθεσης κινητών αξιών, την έγκριση ενημερωτικών και λοιπών πληροφοριακών δελτίων

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας δημόσιας προσφοράς καθώς και για την εξέταση ενη μερωτικών δελτίων καταβάλλονται στην Επιτροπή Κε φαλαιαγοράς τα ακόλουθα τέλη: α) τέλος οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, το οποίο κατα βάλλεται για τη χορήγηση άδειας δημόσιας προσφοράς ή για την εξέταση ενημερωτικού δελτίου ή τέλος τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται με την υποβολή εντύπων του άρθρου 1 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ 257 Α) ή εντύπων του άρθρου 4 του ως άνω νόμου και β) τέλος που ανέρχεται σε ποσοστό δύο εκατοστών τοις εκατό (0,02%) επί της συνολικής αξίας των μετοχών που εισάγονται σε οργανωμένη αγορά χρηματιστηρίου που λειτουργεί στην Ελλάδα ή τέλος, που ανέρχεται σε ποσοστό δύο χιλιοστών τοις εκατό (0,002%) επί της συνολικής αξίας των ομολογιών, ομολόγων ή άλλων τίτλων σταθερού εισοδήματος που εισάγονται σε ορ γανωμένη αγορά χρηματιστηρίου που λειτουργεί στην Ελλάδα και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 2. Το τέλος του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 κα ταβάλλεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης. Το τέλος του εδαφίου (β) της παραγράφου 1 καταβάλλεται πριν την εισαγωγή των κινητών αξιών. Στην περίπτωση τίτλων σταθερού εισοδήματος που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο, το τέλος καταβάλλεται στο τέλος κάθε διμήνου με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (παρ. Β του άρθρου 2 του ν. 2471/1997). Σε περίπτωση που οι παραπάνω κινητές αξίες δεν εισαχθούν στην οργανωμένη αγορά καταβάλλονται μόνο τα τέλη του εδαφίου (α) της παραγράφου Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου τέλους του εδαφίου (β) της παραγράφου 1 ως αξία εννοείται: α) Στην περίπτωση διάθεσης ή εισαγωγής μετοχών το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την τιμή έκδοσης ή διάθεσης. β) Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, με καταβολή μετρητών, ο αριθμός των νέων προς εισαγωγή μετοχών επί την τιμή έκδοσης. γ) Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών δεν κα ταβάλλεται τέλος για το ποσό της αύξησης που προ έρχεται από κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά για τα οποία έχει ήδη καταβληθεί τέλος, όπως ενδεικτικά τα κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για τα οποία είχε καταβληθεί τέλος κατά την εισαγωγή των μετοχών στην οργανωμένη αγορά, ενώ καταβάλλεται τέλος για τις λοιπές περιπτώσεις κεφαλαιοποίησης αποθεματικών. δ) Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας ενόψει συγχώνευσης ή απορρόφησης, κατα βάλλεται τέλος που υπολογίζεται επί της αξίας μόνο των νέων μετοχών που εισάγονται σε οργανωμένη αγο ρά. Στις περιπτώσεις αυτές η αξία τους υπολογίζεται βάσει της τιμής κλεισίματος της ημέρας έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου ή της ημέρας ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το περιεχόμενο του εντύπου του άρθρου 4 του ν. 3401/2005, κατά περί πτωση. ε) Στην περίπτωση αντικατάστασης τίτλων ή αύξησης ή μείωσης του αριθμού των μετοχών, όπου δεν υπάρχει μεταβολή του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου, δεν οφεί λεται το τέλος του εδαφίου (β) της παραγράφου Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας δημόσιας πρότασης και έγκρισης του περιεχομένου του σχετικού πληροφοριακού δελτίου καταβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα τέλη: α) τέλος οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, το οποίο κατα βάλλεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης και β) τέλος που ανέρχεται σε ποσοστό δύο εκατοστών τοις εκατό (0,02%) επί της αξίας των κινητών αξιών τις οποίες αφορά η δημόσια πρόταση, το οποίο καταβάλ λεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εν λόγω αξία υπολογί ζεται βάσει της τιμής στην οποία γίνεται η δημόσια πρόταση. 5. Το χρηματιστήριο επιτρέπει την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στην περίπτωση της παραγράφου 1, εφόσον έχουν κα ταβληθεί υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα τέλη που προβλέπονται στις παραπάνω παραγράφους. Άρθρο 3 Τέλη για τη χορήγηση άδειας σε εποπτευόμενες εταιρείες 1. Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας, οι Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυ τικών Υπηρεσιών (εφεξής Α.Ε.Π.Ε.Υ.) καταβάλλουν τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται, αναλόγως των επενδυτικών υπηρεσιών για την παροχή των οποίων αιτούνται άδεια, κατά χίλια (1.000) ευρώ ανά κύρια επενδυτική υπηρεσία της παρ. 1 του αρθ. 2 του ν. 2396/1996 και κατά πεντακόσια (500) ευρώ ανά παρεπόμενη υπηρεσία της παρ. 2 του αρθ. 2 του ν. 2396/ Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμε σολάβησης (εφεξής Α.Ε.Ε.Δ.) καταβάλλουν τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών και πεντακοσίων (500) ευρώ για την παροχή επενδυτικών συμβουλών. 3. Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας οι Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοι βαίων Κεφαλαίων (εφεξής Α.Ε.Δ.Α.Κ.) και οι Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π.), καταβάλλουν τέλος τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, το οποίο προκειμένου για Α.Ε.Δ.Α.Κ. προσαυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ για την υπηρεσία της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/2004 και κατά πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε υπηρεσία της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/ Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας σύστασης αμοιβαίων κεφαλαίων και έγκρισης του κα νονισμού τους καταβάλλεται τέλος χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. 5. Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας τροποποίησης κανονισμού αμοιβαίου κεφαλαίου κατα βάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. 6. Για την εξέταση της αίτησης παροχής άδειας συγ χώνευσης αμοιβαίων κεφαλαίων ή άδειας διάσπασης αμοιβαίου κεφαλαίου καταβάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ.

4 19992 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (εφε ξής Α.Ε.Ε.Χ.) και οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής Α.Ε.Ε.Α.Π.), καταβάλλουν τέ λος τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ. 8. Για την εξέταση της αίτησης τροποποίησης της άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.Δ.Α.Κ., Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π., Α.Ε.Ε.Χ. και Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται, για τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανα λόγως των επενδυτικών υπηρεσιών για τις οποίες αι τούνται επέκταση άδειας, κατά χίλια (1.000) ευρώ ανά κύρια επενδυτική υπηρεσία της παρ. 1 του αρθ. 2 του ν. 2396/1996 και κατά πεντακόσια (500) ευρώ ανά παρεπό μενη υπηρεσία της παρ. 2 του αρθ. 2 του ν. 2396/1996, ενώ για τις Α.Ε.Δ.Α.Κ. κατά χίλια (1.000) ευρώ για την υπηρεσία της παρ. 2(α) του άρθ. 4 του ν. 3283/2004 και κατά πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε υπηρεσία της παρ. 2(β) του άρθ. 4 του ν. 3283/ Για την εξέταση της αίτησης παροχής άδειας με ταβολής του μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.Δ.Α.Κ., Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π., Α.Ε.Ε.Χ. και Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ για την εξέταση της αίτησης παροχής άδειας μεταβίβασης μετοχών τους το τέλος ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ. 10. Για την εξέταση της αίτησης τροποποίησης της άδειας λειτουργίας των Α.Ε.Ε.Δ., καταβάλλεται τέλος τριακοσίων (300) ευρώ. 11. Για την εξέταση της αίτησης παροχής άδειας τρο ποποίησης του καταστατικού των Α.Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.Δ.Α.Κ., Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π., Α.Ε.Ε.Χ. και Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ για την εξέταση της αίτησης έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού των Α.Ε.Ε.Δ. το τέλος ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ. Τα τέλη της παραγράφου αυτής δεν καταβάλλονται σε περι πτώσεις όπου η τροποποίηση του καταστατικού είναι αποτέλεσμα λοιπών ενεργειών των εταιρειών, οι οποίες προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, και για τις οποί ες προβλέπεται η καταβολή και άλλων τελών. 12. Για την έγκριση ίδρυσης υποκαταστήματος ή γρα φείου αντιπροσώπευσης ή για την υποβολή γνωστοποί ησης για τη λειτουργία υποκαταστήματος καταβάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. 13. Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας σε Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 60 του ν. 2396/1996, για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο αλλοδαπής εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, καταβάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. 14. Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας σε Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του ν. 2579/1998, για κατοχή για ίδιο λογαριασμό κινητών αξιών που δεν είναι διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά, καταβάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. 15. Για τη γνωστοποίηση Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 2396/1996, καταβάλλεται τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ. 16. Για την εξέταση αίτησης διασυνοριακής παροχής κύριων επενδυτικών υπηρεσιών από Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Α.Ε.Δ.Α.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2396/1996, καταβάλλεται τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κύρια επενδυ τική υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2396/ Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας σε Α.Ε.Δ.Α.Κ., Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π., Α.Ε.Ε.Χ. και Α.Ε.Ε.Α.Π., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 3283/2004 και την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν. 3371/2005, για επενδύσεις και σε άλλες κινητές αξίες εκτός αυτών που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3283/2004 και στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3371/2005, κατα βάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. 18. Για τη γνωστοποίηση Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (εφεξής «Ο.Σ.Ε.Κ.Α.») για διάθεση μεριδίων ή μετοχών κεφαλαίων του, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3283/2004 καταβάλλεται τέλος εξακοσίων (600) ευρώ ανά κεφάλαιο. 19. Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας σε Οργανισμό Συλλογικής Επένδυσης περί διάθεσης με ριδίων ή μετοχών κεφαλαίων του, καταβάλλεται τέλος χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά κεφάλαιο. 20. Τα τέλη των παραπάνω παραγράφων καταβάλλο νται με την υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων. Άρθρο 4 Τέλη για την έγκριση της ικανότητας και καταλληλό τητας μετόχων, μελών διοικητικών συμβουλίων, στελε χών και λοιπών φυσικών προσώπων Τέλος πενήντα (50) ευρώ καταβάλλεται ολοσχερώς με την αίτηση για την εξέταση της καταλληλότητας μετό χου ή φυσικού προσώπου σε θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου ή ανώτερου εκτελεστικού στελέχους ή εσω τερικού ελεγκτή ή χρηματιστηριακού εκπροσώπου, όπου απαιτείται, σε Α.Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.Ε.Δ., Α.Ε.Δ.Α.Κ., Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π., Α.Ε.Ε.Χ., Α.Ε.Ε.Α.Π., χρηματιστήρια, οργανωμένες αγορές, εταιρείες αποθετηρίων και εταιρείες εκκαθάρισης και διακανονισμού. Άρθρο 5 Περιοδικές εισφορές εποπτευομένων εταιρειών 1. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαι αγοράς ετησίως συνδρομή ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Η συνδρομή προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του κύκλου εργασιών της εταιρείας, εφόσον υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ επί της αντίστοιχης κλίμακας ποσοστών, όπως αυτή προσδιορίζεται παρακάτω: α) για κύκλο εργασιών μεταξύ πεντακοσίων χιλιάδων ( ) και ενός εκατομμυρίου ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,5%, β) για κύκλο εργασιών μεταξύ ενός εκατομμυρίου ενός ( ) και πέντε εκατομμυρίων ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,125%, γ) για κύκλο εργασιών μεταξύ πέντε εκατομμυρίων ενός ( ) και δέκα εκατομμυρίων ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,075%, δ) για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των δέκα εκα τομμυρίων ενός ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,05%. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των ετή σιων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους. 2. Τα υποκαταστήματα των κοινοτικών και μη κοινο τικών Α.Ε.Π.Ε.Υ. που λειτουργούν στην Ελλάδα κατα βάλλουν ετησίως το ήμισυ των εισφορών της προη γούμενης παραγράφου. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των ετήσιων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μέλη χρηματιστηρίου, εταιρείας εκκαθάρισης και κεντρικού αποθετηρίου που δεν υποχρεούνται να κα ταβάλλουν τις περιοδικές εισφορές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταβάλλουν ετησίως συνδρομή τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για κάθε μία από τις παραπάνω ιδιότητές τους. 4. Οι Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλουν ετησίως συνδρομή εξακο σίων (600) ευρώ. 5. Οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. και οι Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλουν κάθε εξάμηνο συνδρομή ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Η συνδρομή προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το απο τέλεσμα του γινομένου του ενεργητικού της Α.Ε.Δ.Α.Κ., εφόσον το ενεργητικό υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύ ρια ( ) ευρώ, επί της αντίστοιχης κλίμακας ποσοστών, όπως αυτή προσδιορίζεται παρακάτω: α) για ενεργητικό μεταξύ εκατό εκατομμυρί ων ( ) και πεντακοσίων εκατομμυρίων ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,0035%, β) για ενεργητικό μεταξύ πεντακοσίων εκατομ μυρίων ενός ( ) και ενός δισεκατομμυ ρίου ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,0025%, γ) για ενεργητικό μεγαλύτερο του ενός δισεκατομ μυρίου ενός ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,001%. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει του αθροί σματος του ενεργητικού όλων των αμοιβαίων κεφαλαί ων που διαχειρίζεται η Α.Ε.Δ.Α.Κ. στις 30 Ιουνίου και στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 6. Επιπροσθέτως οι Α.Ε.Δ.Α.Κ., οι οποίες προβαίνουν σε παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/2004, καταβάλλουν εξαμηνιαία συνδρομή χιλίων (1.000) ευρώ, η οποία προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του κύ κλου εργασιών της εταιρείας από τις υπηρεσίες αυ τές, εφόσον υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) ευρώ, επί της αντίστοιχης κλίμακας ποσοστών, όπως αυτή προσδιορίζεται παρακάτω: α) για κύκλο εργασιών μεταξύ διακοσίων πενήντα χι λιάδων ( ) και πεντακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,25%, β) για κύκλο εργασιών μεταξύ πεντακοσίων χιλιά δων ενός ( ) και δύο εκατομμυρίων πεντακοσί ων χιλιάδων ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,0625%, γ) για κύκλο εργασιών μεταξύ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ενός ( ) και πέντε εκα τομμυρίων ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,0375%, δ) για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των πέντε εκα τομμυρίων ενός ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,025%. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των ετή σιων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους. 7. Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που έχουν προβεί σε γνωστοποίηση για τη διάθεση μεριδίων ή μετοχών κεφαλαίων τους, κα ταβάλλουν ετησίως ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ ανά κεφάλαιο. 8. Οργανισμοί Συλλογικής Επένδυσης που έχουν λάβει άδεια για τη διάθεση μεριδίων ή μετοχών κεφαλαίων τους, καταβάλλουν ετησίως ποσό χιλίων (1.000) ευρώ ανά κεφάλαιο. 9. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν προβεί σε γνωστοποίηση σύμ φωνα με το άρθρο 13 του ν. 2396/1996, καταβάλλουν ετησίως ποσό χιλίων (1.000) ευρώ. 10. Οι εισφορές του άρθρου αυτού, καταβάλλονται εντός του μηνός Ιουλίου κάθε έτους. Ειδικά οι εισφορές που καταβάλλονται από τις Α.Ε.Δ.Α.Κ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 καταβάλλονται εντός των μηνών Ιανου αρίου και Ιουλίου κάθε έτους. Άρθρο 6 Τέλη για την εκποίηση μετοχών Για την εξέταση αιτήματος ορισμού μέλους για τη δι ενέργεια εκποίησης και τη χορήγηση άδειας εκποίησης μετοχών (όπου απαιτείται), καταβάλλεται από τον αιτού ντα (επισπεύδοντα) τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά το γινόμενο της αξίας των μετοχών που εκποιήθηκαν, με συντελεστή τρία δέκατα τοις εκατό (0,3%). Το τέλος εκποίησης δεν δύναται να υπερβεί τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Μέρος του τέλους που ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ προκαταβάλλε ται μαζί με την υποβολή της αίτησης και αποτελεί προϋ πόθεση για την εξέτασή της και το υπόλοιπο μέρος του τέλους καταβάλλεται εντός μηνός από την εκποίηση. Άρθρο 7 Περιοδικές εισφορές εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 1. Εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, ανεξάρτητα εάν βρίσκονται σε αναστολή, καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως συνδρομή ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 2. Η συνδρομή της παραγράφου 1 προσαυξάνεται σω ρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του μέσου όρου της ημερήσιας κεφαλαιοποίησης της εταιρείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, εφόσον υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια ( ) ευρώ, επί της αντίστοιχης κλίμακας ποσοστών, όπως αυτή προσδιορίζεται ακολούθως: α) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ είκοσι εκατομμυρίων ( ) και εκατό εκατομμυρίων ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,005%, β) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ εκατό εκατομμυρί ων ενός ( ) και διακοσίων εκατομμυρίων ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,004%, γ) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ διακοσίων εκατομμυ ρίων ενός ( ) και πεντακοσίων εκατομμυρίων ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,003%, δ) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ πεντακοσίων εκατομ μυρίων ενός ( ) και ενός δισεκατομμυρίου ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,002%, ε) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ ενός δισεκατομμυ ρίου ενός ( ) και τριών δισεκατομμυρίων ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,001%, στ) για κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη των τριών δι σεκατομμυρίων ενός ( ) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,0002%. 3. Η συνδρομή που προκύπτει από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται εντός του μηνός Μαρτίου. 4. Ως κεφαλαιοποίηση για τον υπολογισμό της ει σφοράς των εταιρειών, των οποίων οι μετοχές δια πραγματεύονται για χρονικό διάστημα μικρότερο του

6 19994 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ενός έτους, λαμβάνεται ο μέσος όρος της ημερήσιας κεφαλαιοποίησης της εταιρείας για το χρονικό διάστη μα για το οποίο διαπραγματεύεται. Άρθρο 8 Τέλη για την οργάνωση σεμιναρίων και εισφορές από συμμετοχή σε ερευνητικά, επιμορφωτικά ή συμβουλευ τικά προγράμματα σχετικά με την κεφαλαιαγορά. Τα τέλη για την οργάνωση σεμιναρίων και οι εισφο ρές από τη συμμετοχή σε ερευνητικά, επιμορφωτικά ή συμβουλευτικά προγράμματα σχετικά με την κεφαλαι αγορά καθορίζονται ανάλογα με το κόστος του κάθε σεμιναρίου ή προγράμματος. Άρθρο 9 Καταβολή τελών και εισφορών 1. Σε όλες τις περιπτώσεις τα υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ποσά, προσαυξημένα με χαρτόσημο, καταβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε πίστωση του λογαριασμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 26215/4. Στην περίπτωση εισαγωγής για πρώτη φορά σε οργανωμένη αγορά κινητών αξιών, αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 2. Η καταβολή των τελών και των εισφορών αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή υποβολή της σχετικής αίτησης, γνωστοποίησης κ.λπ. Αντίγραφο της απόδει ξης καταβολής των εισφορών με πλήρη στοιχεία του υπόχρεου προσώπου και του χρονικού διαστήματος στο οποίο αναφέρεται, αποστέλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο 10 Καταργούμενες διατάξεις 2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται: α) το άρθρο 79 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α /167/ ), β) η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 13890/Β.587/1997 (ΦΕΚ Β /359/ ) και γ) η απόφαση 10/111/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β /822/ )». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ Δ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 10/05/ Καταλογιστική Πράξη επιβάλλονται στην Γαλατσιανού Μαγδαληνή του Νικολάου, με δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας Θεσσαλο νίκης 56, Περαία Θεσσαλονίκης (Α.Φ.Μ ) και τώρα αγνώστου διαμονής, για παράβαση του άρθρου 147 παρ. 5 εδ. α του ν. 2960/2001 «περί Εθνικού Τελω νειακού Κώδικα», προστίμου ύψους 1.376,64, μετά των αναλογούντων Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. επί Τ.Χ. (5) Κηρύσσεται η εταιρεία HOMEX A.E., με Α.Φ.Μ , με δηλωθείσα έδρα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης 18 (στην οποία πλέον η εταιρεία δεν υφίσταται), η οποία εκπροσωπείται νομίμως από την Γαλατσιανού Μαγδαληνή του Νικολάου (Διευθύνου σα Σύμβουλος) αστικά συνυπεύθυνη για την πληρωμή του συνολικού ποσού του καταλογισθέντος προστί μου (1.376,64 ), σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 2 του ν.2960/2001 «περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα». Οι καταλογιζόμενοι δικαιούνται προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφω να με τα άρθρα 63 και επόμενα του Κ.Δ.Δ., όπως αυτά ισχύουν. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΙΔΗΣ (6) Επιβολή προστίμου στον LE TRONG CHIEN. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ Με την υπ αριθμ. 05/05/ Καταλογιστική Πρά ξη που εκδόθηκε από τον Δ/ντή του Τελωνείου Σύρου και αφορούσε παράνομη κυκλοφορία Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου μάρκας CHRYSLER CROSSIRE 3200cc (άρθρα 137 και 142 περί τελωνειακού κώδικα), επιβλήθηκαν στον ιδιο κτήτη του ως άνω αυτοκινήτου LE TRONG CHIEN κάτοι κο Γαλλίας επί της οδού QUAI DR DERVAUX ASNIERES S SEINE ή PRATIC HOTEL 31 RUE CERMAIN PILON PARIS RANCE κάτοχος του με αριθμ. Διαβ. 04ΚΗ17009 Γαλ λίας, πρόστιμα, τέλη κυκλοφορίας, καθώς τέλη χαρτο σήμου και Τ.Χ. του Ο.Γ.Α. που ανέρχονται στο ποσόν των 8.065,57 (οκτώ χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα επτά λεπτών). Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ Αριθμ. Γ5/44199/4071 (7) Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ηλε κτρονικού αναγνώσιμου σήματος των Φ.Δ.Χ. αυτο κινήτων, καθώς και της διαδικασίας των όρων, των προϋποθέσεων, και των φορέων χορήγησης και ανα νέωσης αυτού. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α / ) «Οργάνωση και λειτουργία των αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Το ηλεκτρονικό αναγνώσιμο σήμα που τοποθετείται στα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1033 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 81 5 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4141 Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Αναστάσεως & Τσιγάντε : 10191 Παπάγου : Α. Βλάχου : 210 6508510 : 210 6508491

: Αναστάσεως & Τσιγάντε : 10191 Παπάγου : Α. Βλάχου : 210 6508510 : 210 6508491 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 4 Φεβρουάριου 2009 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΠΕΙΓΟΝ Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1781 19 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 4/709/3.4.2015 Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολού μενων σε πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 33. Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Δ1-ΦΟΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β44Δ1-ΦΟΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 16 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. Β1/ 8535/ 980 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -----------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 29 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4233 Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 122 21 Ιουλίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3775 Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανό νες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3534 Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρό νου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλ λες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1335 8 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσε ων για την εξειδίκευση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 49 10 Μαρτίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3446 Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 17 23 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4110 Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41891 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2854 16 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3049 16 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107 9 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 276 22 Δεκεμβρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3522 Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύ σεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 10 Δεκεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3897 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γε νικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.

Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. 1st February Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89 11 Απριλίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075 Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλι στικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170 26 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4174 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός Αρθρο 1 Η επωνυμία της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας είναι: «INFO-QUEST Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 23 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλή λων της Διεύθυνσης (Δ1) Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα