Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟΥ του Εμμανουήλ και της Αργυρώς Αριθμός Μητρώου: 6746 Θέμα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΑΥΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ» Επιβλέπων Καθ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΣΕΡΠΑΝΟΣ Αριθμός Διπλωματικής Εργασίας: Πάτρα, Ιούλιος 2012

2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πιστοποιείται ότι η Διπλωματική Εργασία με θέμα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΑΥΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟΥ του Εμμανουήλ και της Αργυρώς Αριθμός Μητρώου: 6746 Παρουσιάστηκε δημόσια και εξετάστηκε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στις.../../ Ο Επιβλέπων Ο Διευθυντής του Τομέα Δημήτριος Ν.Σερπάνος Καθηγητής Ευθύμιος Χούσος Καθηγητής

3 Αριθμός Διπλωματικής Εργασίας: Θέμα: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΑΥΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ» Φοιτητής: Θεοδωράκης Ευτύχιος Επιβλέπων: Σερπάνος Δημήτριος Περίληψη Το κάτωθι κείμενο πραγματεύεται το φαινόμενο της εξάπλωσης αυτοαναπαραγόμενων αυτομάτων σε δίκτυα. Αρχικά προβαίνουμε σε μια εισαγωγή στα αυτοαναπαραγόμενα προγράμματα και στο περιβάλλον στο οποίο εξαπλώνονται και εν συνεχεία εμβαθύνουμε στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε το φαινόμενο. Μελετάμε μεθόδους ανίχνευσης με χρήση φίλτρων Kalman και εντροπίας. Τέλος, ασχολούμαστε με μια σειρά παιγνίων και σεναρίων με σκοπό την ανάδειξη συγκεκριμένων πλευρών του όλου προβλήματος και την τροπή που παίρνει στις μέρες μας. Εν κατακλείδι, η παρούσα διπλωματική εργασία τονίζει βασικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την διάδοση και εισάγει νέες βοηθητικές έννοιες και μοντέλα, με στόχο την κατανόηση και τον ενστερνισμό του πνεύματος των εξελίξεων στα σύγχρονα worms και viruses. Abstract The text below considers the phenomenon of propagation of self replicating automata. We begin with an introduction to self replicating programs and to the environment in which they propagate and then we delve and explain the ways of approaching the phenomenon. We study detection methods via the use of Kalman filters and estimation of entropy. Finally, a series of games and scenarios are introduced and studied, in order to enlighten certain aspects of the problem and its current direction. In conclusion, this diploma thesis marks basic properties of the propagation and introduces auxiliary concepts and new models, having as a goal the comprehension and the adoption of the spirit of evolution of modern worms and viruses.

4 Perieqìmena I Arqèc 1 1 Αυτοαναπαραγόμενα Αυτόματα Θεωρία Εισαγωγή Κατηγορίες Αυτοαναπαραγόμενων προγραμμάτων Αρχές Σχεδίασης Μορφολογία/Ανατομία Δομή Virus Worm Υπό Εκτέλεση Virus Worm Περί Δικτύων Περί Τοπολογίας Στατικά Δυναμικά Μοντέλα Δικτύων Μετρικές Δικτύων Διαδικτυακοί Γράφοι Webgraph Resource Graphs Περί Κυκλοφοριακού Φόρτου Μοντελοποίηση Μετάδοσης Βασικά Μοντέλα Κατηγορίες Μοντέλων Διακριτά Μοντέλα Συνεχή Μοντέλα SI SIS SIR Σχόλια i

5 4.1.8 Προσέγγιση των Διακριτού Χρόνου Μοντέλων Στοχαστική Προσέγγιση Βασικών Μοντέλων Scanning Εξομοίωση Μοντέλα Ανομοιογενούς Χώρου Erdös Renyi γράφοι και SI Ανοσοποίηση κόμβων και ταχύτητα Pair Aproximation Compartmental Κβάντο Καθυστέρησης Σύγκριση Μοντέλων Δυναμικά Μοντέλα SIS μοντέλο σε ένα χρονικά μεταβαλλόμενο δίκτυο Ασυμπτωτική Ευστάθεια και Επιδημιακό Κατώφλι SIR Ανοσοποίηση ενός χρονικά μεταβαλλόμενου δικτύου Εξομοίωση Ανίχνευση Ανίχνευση μέσω Υπογραφών Ελεγχος Κεφαλίδων Αλγόριθμοι για έλεγχο ύπαρξης String Κόστος Anomaly Detection Φίλτρα Kalman Ανίχνευση βασισμένη στην εντροπία του συστήματος Συμπυκνωμένο Πακέτο Γράφος Διάδοσης και Εντροπία Εντροπία Παίγνια Πρώτο - Εισαγωγή - Το Βιβλιοπωλείο Δεύτερο- Κλέφτες και Αστυνόμοι Τρίτο - Αντίπαλοι (;) Τέταρτο- Cloud(s) Πέμπτο - Παρακολουθώντας τους γείτονές σου - Δυναμική Μερική Εκμάθηση Περιβάλλοντος Εκτο ii

6 Mèroc I Arqèc 1

7

8 Kefˆlaio 1 Autoanaparagìmena Autìmata 1.1 JewrÐa Eisagwg Πρώτος ο von Neummann παρουσίασε μέσω των εργασιών του την ιδέα μιας αυτοαναπαραγόμενης μηχανής, εμπνευσμένος αρχικά από την πολυπλοκότητα των φυσικών συστημάτων. Στο γνωστό του έργο The general and logical theory of automata [1] πρωτοαναφέρεται η ιδέα της Διεύρυνσης του Προγράμματος για την Διαχείριση/Διεκπεραίωση Αυτομάτων τα οποία κατασκευάζουν Αυτόματα. Η ιδέα ήταν η ύπαρξη ενός σχεδίου σε μία ταινία που τροφοδοτούσε μια μηχανή Turing, η οποία καθοδηγούσε ένα Universal Constructor να την ανακατασκευάσει. Ετσι με την χρήση τριών στοιχείων 1. Ταινίας Πληροφορίας 2. Universal Constructor 3. Μηχανής Turing ( επονομαζόμενη Universal Machine) επιτυγχάνονταν η αυτο-παραγωγή αυτομάτων. Αργότερα μετέφερε την ιδέα αυτήν σε Cellular automata, όπου πλέον έχουμε ένα πλέγμα από κελιά, το καθένα χαρακτηριζόμενο από μια κατάσταση την οποία και μεταβάλλει ανάλογα με την κατάσταση των γειτόνων αυτού και τον αλγόριθμο / σύνολο κανόνων που έχουν οριστεί σ αυτό (το κάθε κελί ουσιαστικά είναι ένα αυτόματο). Είναι αξιοσημείωτο ότι μερικά χρόνια αργότερα μετά την έναρξη της συγγραφής του [2] οι Watson και Crick επιβεβαίωσαν το έργο αυτό με την ανακάλυψη του DNA. Γενικά στο κείμενο αυτό θα διαπραγματευτούμε τον τρόπο και την φύση της αναπαραγωγής / αναδημιουργίας τέτοιων αυτομάτων σε ένα δικτυακό περιβάλλον 3

9 υπολογιστών. Θα εστιάσουμε δηλαδή στην εξέλιξη της διάδοσης της κύριας προσωποποίησης αυτών, το Worm. Πριν συνεχίσουμε λοιπόν είναι συνετό να προχωρήσουμε στον ορισμό βασικών εννοιών που θα χρησιμοποιηθούν στα παρακάτω κεφάλαια. Αρχικά ας ορίσουμε την έννοια του αυτομάτου. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα 5-tuple Q, Σ, δ, q 0, F, με Q ένα πεπερασμένο σύνολο καταστάσεων, Σ ένα πεπερασμένο σύνολο συμβόλων, το οποίο είναι τελικά το αλφάβητο του αυτομάτου, δ μια συνάρτηση μετάβασης και τέλος μια αρχική κατάσταση q 0 και ένα σύνολο καταστάσεων αποδοχής F (δηλαδή F Q). Το αυτόματο δηλαδή δεχόμενο σύμβολα σε διακριτές χρονικές στιγμές αποφασίζει μέσω της δ : Q Σ Q σε ποια κατάσταση θα μεταβεί. Για να μελετηθούν οι φυσικές δυνατότητες ενός αυτομάτου, όπως η μετάλλαξη [3] και η απόκρυψη [4] χρησιμοποιείται η θεωρία των αναδρομικών συναρτήσεων (computability theory). Εκεί η αυτο-αναπαραγωγή βασίζεται σε δυο θεμελιακά θεωρήματα ( θεωρήματα του Kleene). Συγκεκριμένα μας ενδιαφέρει περισσότερο το δεύτερο αναδρομικό θεώρημα το οποίο ορίζει ότι : Δεύτερο Αναδρομικό Θεώρημα του Kleene Για κάθε αναδρομική συνάρτηση κ μεταβλητών η οποία σημαίνεται ως φ (k) x με x τον χαρακτηριστικό αριθμό Gödel 1 τότε αν έστω f αναδρομική συνάρτηση υπάρχει δείκτης ɛ, ώστε φ (m) e = λ x1,...,x m f(e, x 1,..., x m ) (1.1) Η ιδέα είναι δηλαδή ότι είναι δυνατή η έννοια της αυτοαναφοράς για ένα αυτόματο. Είναι λοιπόν ικανό με ή χωρίς είσοδο να προμηθεύσει με τον κώδικά του (ή κάποιον κώδικα ή γενικότερα δεδομένα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία ενός αντιτύπου). Η ιδέα του αυτοαναπαραγόμενου αυτομάτου βρήκε μορφή στους πρώτους ιούς, οπότε και η μελέτη στράφηκε σ αυτούς και στους απογόνους τους. Ο Addleman[5] προχώρησε στον ορισμό βασικών διαδικασιών σχετιζόμενων με τους ιούς και κατηγοριοποιώντας τους μέσω αυτών (contagious, carrier,...). Επιπλέον έκανε μια εισαγωγή στην απομόνωση. Ο Cohen [6] [7] από την άλλη κινείται πιο κοντά με την υλοποίηση και ορίζει την έννοια του viral set, ορίζοντας το ως μια ακολουθία χαρακτήρων, που η ανάγνωσή της οδηγεί σε αντιγραφή και μεταφορά μέρους αυτής. Πλέον ακολουθώντας την ίδια κατεύθυνση μελετούνται προβλήματα σχετικά με τον πολυμορφισμό και μεταμορφισμό του κώδικα. Εχοντας όμως εξ αρχής ως μοντέλο την φύση, έγιναν σύντομα φανερά τα επιδημικά χαρακτηριστικά που είχε ως αποτέλεσμα η λειτουργία των αυτοαναπαραγόμενων προγραμμάτων. Από αυτήν λοιπόν την άποψη θα μελετήσουμε την λειτουργία αυτών. 1 JewroÔme ìti upˆrqei algorijmik diadikasða h opoða aparijmeð ìlec tic anadromikèc sunart seic, opìte kai anaferìmaste s' autèc me ton arijmì Gödel kai ta apotelèsmata aut n wc φ x(y) 4

10 1.1.2 KathgorÐec Autoanaparagìmenwn programmˆtwn Αρχικά ας προβούμε σε μια αναφορά στα γνωστά είδη αυτοαναπαραγόμενων προγραμμάτων. Quine Ορίζεται ως ένα πρόγραμμα το οποίο όταν εκτελεστεί με ή χωρίς είσοδο επιστρέφει έναν κώδικα, ο οποίος αν μεταγλωττιστεί (μπορεί να πρόκειται για script επίσης), έχει το ως αποτέλεσμα ένα παρόμοιο εκτελέσιμο αρχείο. Συνήθως, όταν γίνεται αναφορά σ αυτά θεωρείται ότι επιστρέφει πάντα τον πηγαίο κώδικά του. Υπάρχουν όμως Quines τα οποία εξελίσσονται ή επιστρέφουν κώδικες σε μια σειρά από γλώσσες. Virus Ο Virus αρχικά είχε οριστεί/ταυτιστεί με το αυτοαναπαραγόμενο πρόγραμμα. Σήμερα όμως έχει αποκτήσει ένα ορισμό πιο κοντά στον μη ψηφιακό συνονόματό του, επιδιώκοντας την παραγωγή αντιτύπων μέσω αρχείων. Rabbit Ορίζονται δύο είδη προγραμμάτων με αυτό το όνομα. Ο ένας ορισμός περιγράφει ένα μοναδικό πρόγραμμα το οποίο μεταφέρεται μεταξύ δικτυακών κόμβων χωρίς να δημιουργεί αντίγραφα, οπότε και δεν μας απασχολεί. Ο άλλος ορισμός περιγράφει ένα πρόγραμμα το οποίο αναπαράγεται στην μνήμη, γεμίζοντάς την. Worm Το Worm αποτελεί την δικτυακή έκδοση του ιού. Στόχος του είναι να εξαπλωθεί σε όλο τον πληθυσμό στόχο. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι το self-propagation, ότι δηλαδή η εξάπλωσή τους δεν προϋποθέτει την παρέμβαση του χρήστη (Ο Cohen [7] ανέφερε χαρακτηριστικά γι αυτούς:...that automatically replicate and initialize interpretation of their replicas ). Υπάρχουν βέβαια worms τα οποία απαιτούν μερική παρέμβαση από τον χρήστη (mass-mailers). Ενα worm μπορεί να έχει χαρακτηριστικά ιού, κάνοντας γενικά τον διαχωρισμό μια δύσκολη υπόθεση. Octopus Ως Octopus αναφερόμαστε σε μία παραλλαγή / εξέλιξη του Worm. Το πρόγραμμα αποτελείται είναι διεσπαρμένο σε μία σειρά από κόμβους πλέον. Οπότε τα μέρη του κώδικα συνήθως επικοινωνούν μεταξύ τους για την υλοποίηση κάποιας λειτουργίας. Ο στόχος παραμένει ίδιος με αυτόν του Worm. Αξίζει γενικά να πούμε ότι ο διαχωρισμός δεν είναι σαφής και μερικές φορές μάλιστα υπάρχει η πρόκληση από τον/τους δημιουργούς σε πηγαίους κώδικες να κατηγοριοποιηθούν. 1.2 Arqèc SqedÐashc Θα πρέπει να ορίσουμε πριν και κατά την σχεδίαση τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε μέσω του προγράμματός μας. Οι Nazario και λοιποί [8] όρισαν μια σειρά από έξι χαρακτηριστικά μέσω των οποίων αποσύνθεσαν τα worms. Οι Albanese και λοιποί από την άλλη [9] όρισαν 5

11 τέσσερις συναρτήσεις ζωής, τις οποίες και εξέτασαν. Εμείς καθώς ενδιαφερόμαστε για το επιδημιολογικό φαινόμενο, θα αγνοήσουμε στην ανάλυση το payload, καθώς δεν μας ενδιαφέρει να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτού. Ορίζουμε λοιπόν τρεις διαστάσεις για αξιολόγηση σε ένα αυτοναπαραγόμενο πρόγραμμα. Ταχύτητα διάδοσης Μας ενδιαφέρει ο ρυθμός με τον οποίο μολύνουμε νέους κόμβους. Ως μετρικές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πιθανότητα να σκανάρουμε ευάλωτο κόμβο κάτω από ένα συγκεκριμένο λόγο ευάλωτων προς μολυσμένων κόμβων, τον ρυθμό μεταβολής των επιτυχών επιθέσεων, χρόνος για μόλυνση 20% / 50% / 75% του πληθυσμού κτλ. Ανιχνευσιμότητα ή Μυστικότητα Ως μετρικές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χρόνος για ανίχνευση, απόδοση μηχανής πολυμορφισμού / μεταμορφισμού, αριθμός αναγκαίων scans για μόλυνση κατά μέσο όρον. Επιβιωσιμότητα Ως μετρικές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ρυθμό μεταβολής Removed κόμβων, ποσοστό πληθυσμού που απομένει μολυσμένος μετά από συγκεκριμένο χρόνο από την ανίχνευση αυτού.. Διότι η ταχύτητα διάδοσης λόγου χάριν δεν είναι ανεξάρτητη του γράφου στον οποίο δουλεύουμε. Το σύνολο τον αξιοποιήσιμων χρησιμοποιούμενων κενών ασφαλείας (π.χ.exploits) από το worm w 1 μπορεί να μειώνεται στο μισό, ενώ του w 2 να διατηρείται σταθερό ή να αυξάνει. Αυτό συνεπάγεται ότι μια ενιαία αξιολόγηση είναι δυνατή για srps που έχουν ως -κοινό τελικά- στόχο να εξαπλωθούν όσο περισσότερο γίνεται στο Διαδίκτυο. Μια τέτοια αξιολόγηση παρέχεται συνήθως κατόπιν απελευθέρωσης (post employment in the wild) και είναι συνήθως αποτέλεσμα συγκρίσεων των εκτιμώμενων πληθυσμών που μολύνθηκαν και τις επικινδυνότητας των κενών ασφαλείας που χρησιμοποιούσαν (π.χ. δικαιώματα granted by exploit). Συνεπάγεται όμως και την μη αποτελεσματική ιεράρχηση ενός στοχευμένου κινδύνου. Ενα hit list worm (κοίτα κεφάλαιο 4) με καταστροφικό payload για δίκτυα αισθητήρων μπορεί να είναι μη αποτελεσματικό και ακίνδυνο για το Διαδίκτυο, δεν θα λέγαμε το ίδιο όμως και για το δίκτυο αισθητήρων για το οποίο προορίζεται. Ενα άλλο πιο σύνθετο παράδειγμα είναι ενός που δεν εστιάζει στην ταχύτητα. Συνήθως για worm τα οποία κινούνται αργά, είναι πιο δύσκολο να εκτιμηθούν οι Θα μπορούσαμε να πούμε γενικά ότι κάθε SRA επιθυμεί η επιβιωσιμότητα του είναι τέτοια ώστε το χρονικό διάστημα της ύπαρξής του να εγγυάται την επίτευξη του στόχου ύπαρξης αυτού. Ενας τρόπος για να συγκρίνεις λοιπόν δυο διαφορετικά worm ή ακόμα και ένα worm με ένα virus όσον αφορά ένα σύνολο στόχων ɛ είναι να ορίσεις για κάθε διάσταση αξιολόγησης i(ταχύτητα, ανιχνευσιμότητα, επιβιωσιμότητα) μια συνάρτηση f (i) e 6

12 Ταχύτητα Ταχύτητα Επιβιωσιμότητα Μυστικότητα Επιβιωσιμότητα Μυστικότητα (aþ) (bþ) Σχήμα 1.1: Γεωμετρική απεικόνιση σύγκρισης στα βασικά χαρακτηριστικά πραγματικές παράμετροι ιδίως αν προσπαθούν να κρυφτούν επιπλέον (ανιχνευσιμότητα). Η προβλεπόμενη ζημιά μπορεί να μην είναι υψηλή για το Διαδίκτυο, ή για ένα ftp server grid, είναι όμως τεράστια για μια εταιρία / βιομηχανία από την οποία μπορεί να συλλεχθούν δεδομένα [9]. } ) μπορεί να είναι από υπερβολικά σύνθετες έως αρκετά απλές, όπως αυτή που προτείνουν οι Nazario και λοιποί [8] για την ανιχνευσιμότητα ή το ορισμένο από αυτούς visibility: Οι συναρτήσεις αυτές ({f (i) e f T = T worm T total (1.2) Δηλαδή είναι το ποσοστό της υπάρχοντος κυκλοφορίας λόγω του worm προς την συνολική. στο κεφάλαιο 6 θα θεωρήσουμε ότι είναι μια μη γραμμική η οποία απλοποιείται στην παραπάνω ( σχέση 1.2 ). Άρα όταν σχεδιάζουμε έναν ιό ή worm θα πρέπει πρώτα να ορίσουμε το περιβάλλον και κατόπιν την πολιτική και τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Από την άλλη μεριά όταν σχεδιάζεται ένα δίκτυο θα πρέπει να οριστούν ποιοι είναι οι πιο πιθανοί αλλά και οι πιο κερδοφόροι κόμβοι... 7

13 8

14 Kefˆlaio 2 MorfologÐa/AnatomÐa 2.1 Dom Οπως αναφέρθηκε υπάρχει μια πληθώρα ανοικτών προβλημάτων [10], από τα οποία εμείς θα εστιάσουμε στα σχετικά με αυτά των μοντέλων διάδοσης θέματα. Για να επιτύχουμε ικανοποιητικά τον στόχο αυτό, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τους μηχανισμούς που περιλαμβάνονται (παρόν Κεφάλαιο) καθώς και το περιβάλλον στο οποίο δουλεύουμε (Κεφάλαιο 3). Θα αναφερθούμε στην δομή και σε ζητήματα εκτέλεσης που υπάρχουν μόνο για worms και virii, καθώς οι άλλες περιπτώσεις είναι τετριμμένες και δεν μας απασχολούν άμεσα Virus Ενας ιός όταν εκτελεστεί προσπαθεί να πετύχει τα εξής [11] [12] [13]: 1. Να βρεί νέο συμβατό host οικοδεσπότη 2. Να τροποποιήσει κατάλληλα τον host ώστε όταν αυτός εκτελεστεί να εκτελέσει κάποια έκδοση του ιού. Επίσης συνηθισμένος στόχος είναι να μην ανιχνευθεί η παρουσία αυτού. Συνεπώς η γενική δομή ενός ιού έχει ως εξής: ρουτίνα αναζήτησης: αναζητά το σύστημα αρχείων (πραγματικών ή και εικονικών) για υποψήφια αρχεία για μόλυνση. μηχανισμός αντιγραφής: αλγόριθμος που ουσιαστικά μολύνει το αρχείο(αντιγράφει τον κώδικα του ιού στο αρχείο προς μόλυνση). Οχι μόνο αποφασίζει που θα είναι το entry point (σημείο κλήσης του κώδικα του ιού), αλλά και οι συναρτήσεις του ιού στο νέο πρόγραμμα, τροποποιεί καταλλήλως τα headers κτλ. 9

15 Υλοποίηση exploit: Ενας ιός χρειάζεται συνήθως να αποκτήσει δικαιώματα, όχι μόνο για να εγγράψει αρχεία, αλλά και για να μπορέσει να κάνει τις κατάλληλες κλήσεις συστήματος μέσω του IAT. ρουτίνες anti-detection: ρουτίνες που δυσκολεύουν το χρήστη ή anti-virus προγράμματα- Anti-anti virus technics and algorithms- από το να ανιχνεύσουν την ύπαρξη του virus. Αυτή η ρουτίνα μπορεί αποτελεί συνήθως την πιό σύνθετη στο πρόγραμμα και είναι αυτή μαζί με τον κώδικα exploit που αλλάζουν ουσιαστικά από ιό σε ιό. Δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με την παρούσα ρουτίνα. ρουτίνες επαναφοράς: στην περίπτωση που ο ιός δεν καταστρέφει το αρχικό αρχείο-θύμα θα πρέπει να επαναφέρει τους αναγκαίους καταχωρητές (eax, ds, es, ss, esp), αφού έχουν γίνει οι κατάλληλες διορθώσεις/επαναφορτώσεις σε διάφορες δομές όπως το DTA ( Disk Transfer Area). Ουσιαστικά πρόκειται για ένα task switching function μεταξύ virus και host. Κατηγορίες Ανεξάρτητα από την αρχιτεκτονική του εκτελέσιμου αρχείου (com, exe, elf, pe32, pe32+, κτλ.) τα virii χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο του infector αυτών. Βάσει περιβάλλοντος (αρχείων): 1. Boot Sector Infectors: καταλαμβάνουν τον boot sector του δίσκου και εκτελούνται με την εκκίνηση του συστήματος. 2. File Infectors 3. multi-partite: Ουσιαστικά απαρτίζουν μια μείξη μεταξύ των κατηγοριών π.χ. μολύνουν τόσο αρχεία όσο και τον boot sector. Ο διαχωρισμός μπορεί να γίνει και σε επίπεδο σχέσης με την μνήμη: 1. Memory Resident: παραμένουν στη μνήμη του συστήματος ακόμα και μετά το πέρας της εκτέλεσης του μολυσμένου αρχείου. Μπορεί να μην επιτεθούν μόλις φορτωθούν στη μνήμη αλλά παραμονεύουν και μολύνουν προγράμματα που ο χρήστης θα ανοίξει ενδεχομένως στη συνέχεια. 2. Non-Resident: μένουν φορτωμένοι στη μνήμη όσο και το αρχείο που τους περιέχει. Μόλις δηλαδή τελειώσει η εκτέλεση του μολυσμένου αρχείου και το λειτουργικό σύστημα κλείσει το αρχείο αποδεσμεύοντας τη μνήμη που καταλάμβανε, τότε αυτομάτως αποδεσμεύεται και ο ιός από τη μνήμη. Οσον αφορά τους file infectors, αυτοί ταξινομούνται περαιτέρω σε : 1. Overwriting: αντιγράφουν τον κώδικά τους πάνω στον κώδικα του θύματος/οικοδεσπότη καταστρέφοντας εντελώς το αρχικό αρχείο. Οταν ο χρήστης πάει να εκτελέσει τον host, το πρόγραμμα θα έχει φυσικά διαφορετική συμπεριφορά απ αυτήν που είχε πριν τη μόλυνση. 10

16 2. Companion:Η ονομασία δόθηκε λόγω της λογικής της διατήρησης δυο αρχείων του host και του virus, συντροφεύοντας το ένα το άλλο. Δηλαδή η συνήθης τακτική είναι η μετονομασία και απόκρυξη πιθανώς του αρχικού αρχείου / host, ενώ ο ιός λαμβάνει τον ρόλο αυτού. Οπότε αντί για την ε- κτέλεση του host εκτελούμε τον ιό, ο οποίος και επιστρέφει τον έλεγχο στον host. Βεβαίως companion μπορεί να χαρακτηριστεί και η περίπτωση όπου μέρος του κώδικα του host ή του virus (συνήθως του virus) διατηρούνται σε ξεχωριστό αρχείο, οπότε και έχουμε μια μείξη Companion με Parasitic. 3. Parasitic: Προσκολλούνται στον κώδικα του θύματος, χωρίς όμως να το καταστρέψουν, φροντίζοντας να διατηρεί την συμπεριφορά του (υπολογίζει την ίδια συνάρτηση). Ο ιός μπορεί να τοποθετηθεί στην αρχή, στο τέλος (appending) ή στο ενδιάμεσο του αρχείου και ανεξάρτητα από τη θέση τοποθέτησής του παίρνει τον έλεγχο σε κάποιο σημείο, επιτελεί τις αναγκαίες γι αυτό λειτουργίες και μετά τον περνάει στο host πρόγραμμα. Για λόγους απόδοσης συνήθως ο κώδικας του ιού τοποθετείται στο τέλος του αρχείου,ώστε να μη χρειάζεται να ξαναγράψουμε όλο το αρχείο πίσω στο δίσκο, ενώ για λόγους ευκολίας εντοπισμού, στο ενδιάμεσο. Είναι ουσιαστικά η μη τετριμμένη προσέγγιση. Ανάλογα τώρα με το είδος του αρχείου που προσβάλλουν (com, exe, elf, pe32, pe32+) ονομάζονται αντιστοίχως: EXE infectors, COM infectors κτλ Worm Το worm είναι ακόμα πιο ελεύθερο στην δομή του. Μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα αρχεία ή σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις στην εποχή μας μπορεί να είναι διαμοιρασμένο μεταξύ κόμβων/υπολογιστών (βλέπε Octopus - κεφάλαιο 1). Ενα worm θα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω διαδικασίες, ώστε να επιτυγχάνει το βασικό χαρακτηριστικό του, την αυτό-διάδοση. Αποτελείται λοιπόν από τις εξής λειτουργίες: Συνάρτηση Διάδοσης Αναλαμβάνει να μεταφέρει τον κώδικα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στον δοθέντα κόμβο και να εκτελέσει / βεβαιώσει την εκκίνηση λειτουργίας του απογόνου πλέον του worm. Συνάρτηση Σάρωσης Αναλαμβάνει την ανίχνευση για πιθανούς ευάλωτους κόμβους και την αξιολόγηση ίσως αυτών Συνάρτηση Επιλογής Στόχου Συνήθως αποτελεί υπομέρος της Συνάρτησης Σάρωσης ή και απουσιάζει. Ουσιαστικά επιστρέφει ένα υποσύνολο από τις επιλεγμένους κόμβους για να γινει η κανονική σάρωση ή παίρνεται η απόφαση τι πολιτική σάρωσης θα ακολουθηθεί. 11

17 Exploit List Αποτελεί ένα σύνολο λειτουργιών που εγγυούνται την λήψη δικαιωμάτων τόσο για την μετάδοση του κώδικα, αλλά και την εξασφάλιση της παραμονής του worm και σωστής λειτουργίας αυτού σε ένα κόμβο. Payload Αντικατοπτρίζει τον κώδικα που έχει εισαχθεί για την επίτευξη διαφόρων στόχων, όπως πρόκληση ζημιών, εξόρυξη δεδομένων κτλ. Η κατηγοριοποίηση ενός worm γίνεται συνήθως βάσει δυο παραγόντων: Την πολιτική scanning που ακολουθείται Ετσι έχουμε: Random/Uniform Scanning Worm Hit-List Worm... Το μέσο διάδοσης που χρησιμοποιεί: Mail Worm P2P Worm... Στην κατηγοριοποίηση ιών και worms πάντα περιλαμβάνεται το λειτουργικό σύστημα για το οποίο είναι κατασκευασμένος. Ακολουθούν ονόματα διαφόρων worms/virii τα οποία όπως παρατηρούμε περιλαμβάνουν τις κατηγορίες στις οποίες ανήκει το καθένα. Περί ονοματοδοσίας παραπέμπουμε στο [11] και στα σχετικά άρθρα κάθε σχετικής εταιρείας. 1. Win32.worm.mytob.C 2. W32.Stuxnet 3. W32/Eliza.virus 2.2 Upì Ektèlesh Θα ασχοληθούμε περιληπτικά με την εκτέλεση του παρασιτικού ιού, καθώς οι υπόλοιπες προσεγγίσεις είναι τετριμμένες. Το ίδιο θα κάνουμε και για ένα worm. Σκοπός μας είναι να αντιληφθούμε καλύτερα τις διαδικασίες που παρεμβάλλονται για να γίνει μια μόλυνση και να γνωρίσουμε το κόστος και γιατί δεν είναι όλοι οι κόμβοι ευάλωτοι. 12

18 Αρχείο Header Relocation Table IAT Point of Entry Host Code Virus Code Σχήμα 2.1: Αφαιρετικό διάγραμμα για μόλυνση PE αρχείου Virus Ο ιός θα πρέπει αρχικά αν χρειάζεται να υπολογίσει το σφάλμα διεύθυνσης στο οποίο υπάγεται ο κώδικάς του (δεν είναι αναγκαίο αν έχει κάνει skip παραγράφου). Εν συνεχεία να αποθηκεύσει τους υπόλοιπους καταχωρητές και δείκτες προς όλους τους πίνακες που έχει πρόσβαση ο host και θα επηρεάσει ο ιός. Οποιαδήποτε κλήση πρέπει να κάνει σε υπηρεσία που παρέχεται από το λειτουργικό, θα πρέπει πιθανώς μέσω κάποιου exploit να προχωρήσει στην απόκτηση πρόσβασης σε αυτήν. Πλέον μπορεί να εκτελέσει μία σάρωση για αρχεία τα οποία μπορεί να μολύνει. Αν έχει αποκτήσει πρόσβαση στο αρχείο θα πρέπει να επιλέξει που να τοποθετήσει τον κώδικά του, ποια τμήματα του host θα μετακινήσει και που θα τοποθετήσει την κλήση προς τον εαυτόν του. Μετά θα πρέπει να τροποποιήσει καταλλήλως τις κεφαλίδες, ώστε να μπορεί να φορτωθεί. Στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με πολυμορφικό ιό πρέπει να αναφέρουμε ότι ενδιάμεσα υπάρχει decoding του κώδικα Worm Ενα Worm από την άλλη εφ όσον δεν αποτελείται από infector θα πρέπει να α- ποκτήσει πρόσβαση επίσης στις απαραίτητες υπηρεσίες. Εν συνεχεία αναζητεί το δίκτυο με βάση την πολιτική σάρωσης που έχει, ελέγχοντας για ευάλωτους κόμβους. Δηλαδή κόμβους στους οποίους δύναται μέσω κάποιου exploit να αποκτήσει δικαιώματα, ώστε να μπορέσει όχι μόνο να αποστείλει το ή τα αρχεία, αλλά και να μπορέσει να εκτελέσει απομακρυσμένα και να εγγυηθεί ότι ο κόμβος θα παραμείνει μολυσμένος. Γενικά όπως παρατηρούμε ένα worm ή ένας ιός δέχεται ένα σύνολο περιορισμών όσον αφορά τα συστήματα ( ή κόμβους σε ένα δίκτυο, όπως και θα αναφερόμαστε από εδώ και πέρα) ή αρχεία τα οποία είναι δυνατόν να μολύνει. Για έναν ιό ο οποίος διαδίδεται σε ένα δίκτυο η πιθανότητα να βρει ένα ευάλωτο αρχείο στο σύστημα i είναι p f i. Συνεπώς αν η πιθανότητα το λειτουργικό σύστημα i να είναι ευάλωτο είναι p i, δυνάμεθα να βρούμε την πιθανότητα να βρούμε ευάλωτα αρχεία στα αντίστοιχα συστήματα και μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πίνακα 13

19 ( OS Matrix ) το οποίο περιέχει τις πιθανότητες αυτές. Ομοίως για ένα worm. Στοιχεία Γενικά κάθε νέα συνάρτηση που προσθέτουμε κοστίζει µ στοιχεία (elements) (π.χ. σε παραγράφους), τα οποία θα πρέπει να μεταφερθούν αν πρόκειται για worm ή να προστεθούν στο αρχείο για ιό. Και στις δυο περιπτώσεις έχουμε χρονικό κόστος. 14

20 Kefˆlaio 3 PerÐ DiktÔwn 3.1 PerÐ TopologÐac Εχοντας ορίσει το worm και τους μηχανισμούς αυτού είναι αναγκαίο να αντιληφθούμε το περιβάλλον στο οποίο θα εργαστούμε. Μπορεί η εκκίνηση να έγινε με το APRANET, όμως τα σημερινά δίκτυα δεν είναι μόνο μεγαλύτερα, πιο πολύπλοκα, αλλά και μια μείξη διαφόρων υπηρεσιών ( κοινωνική δικτύωση, , peer-to-peer, mobile gadgets κτλ). Μπορεί λοιπόν η αρχή της διακίνησης πακέτων να παραμένει σχετικά σταθερή, το αποτέλεσμα της μείξης τόσων ανομοιογενών δικτύων είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και, ίσως δυστυχώς, μη χειραγωγήσιμο. Υπάρχουν προβλήματα από την συλλογή και διόρθωση / εκτίμηση δεδομένων, εώς την επεξεργασία αυτών, απεικόνιση και χρήση αυτών[14]. Σαφώς υπάρχουν μέθοδοι και εργαλεία [15] που μας βοηθούν να αντιληφθούμε δίκτυα μεγάλου μεγέθους πέραν του φυσικού και επιπέδου διασύνδεσης, και να προσπαθήσουμε να εξομοιώσουμε το περιβάλλον που βλέπει ο virus/worm. Μπορούμε να ταξινομήσουμε τα μοντέλα των δικτύων αρχικά σε στατικά και δυναμικά Statikˆ Στατικά ορίζουμε τα δίκτυα που δεν παρουσιάζουν κάποια τοπολογική μεταβολή ως προς τον χρόνο. Δηλαδή δεν έχουμε μεταβολές όσον αφορά τους κόμβους και τις ακμές του αντιστοίχου γράφου και άρα οι πίνακες πρόσπτωσης και γειτνίασης παραμένουν σταθεροί, τουλάχιστον κατά τα χρονικά διαστήματα που αφορούν το πείραμά μας Dunamikˆ Montèla DiktÔwn Τα πραγματικά δίκτυα συχνά αποτελούνται και από ένα δυναμικό μέρος ακόμα και για την διάρκεια του πειράματος μας. Αιτίες μπορούν να αποτελούν τυχαία reboot, καταστροφικό payload, σφάλματα, flushing routing πινάκων λόγω επιθέσεων, ή 15

21 και λιγότερο ακραίες περιπτώσεις όπως η σύνδεση ενός κόμβου ασύρματα, απότομη αύξηση της κυκλοφοριακής κίνησης κτλ Metrikèc DiktÔwn Ανεξαρτήτως του τύπου μοντέλου που είναι επιβεβλημένο να μελετήσουμε είναι συνετό να ορίσουμε μια σειρά από μετρικές. Δεν θα αναφερθούμε σε βασικές χαρακτηριστικές γράφων, όπως η απόσταση, η εκκεντρικότητα, η διάμετρος... Clustering Coefficient / Transitivity Το Clustering Coefficient στην πράξη δείχνει την τάση σχηματισμού clique σε μία γειτονιά. Πιο συγκεκριμένα το Clustering Coefficient ενός κόμβου i ορίζεται ως ο λόγος του υπαρκτού αριθμού από ακμές μεταξύ των γειτόνων του i και του μεγίστου δυνατού αυτού. Συνήθως δηλώνουμε τον μέσο όρο όλων των κόμβων σαν χαρακτηριστική τιμή ενός γράφου. Betweeness Το Betweeness είναι μια μετρική, ένας λόγος που δείχνει πόσα μονοπάτια με μήκος ίσο με την απόσταση μεταξύ των ακραίων κόμβων περνούν από ένα συγκεκριμένο κόμβο. Αν L hj είναι ο αριθμός των μονοπατιών από τον κόμβο h στον κόμβο j και L hij είναι ο αριθμός των μονοπατιών από τον κόμβο h στον κόμβο j που περιλαμβάνουν τον κόμβο i τότε το betweeness του i είναι b i = h j L hij L hj (3.1) Είναι ξεκάθαρο ότι στην μετάδοση ενός φαινομένου δεν πρέπει να εστιάσουμε μόνο στο ποσοστό των κοντινότερων μονοπατιών στα οποία υπάγεται ένας κόμβος, καθώς τα συστήματα εκ φύσεως είναι δυναμικά και χαρακτηρίζονται από best effort και ευπάθεια σε bursts κυκλοφοριακού φόρτου. Επίσης όπως θα αναφέρουμε οι αλγόριθμοι δρομολόγησης όχι μόνο προσπαθούν να προσεγγίσουν την ελάχιστη διαδρομή, αλλά λαμβάνουν περισσότερο υπόψιν στοιχεία όπως φόρτος κόμβου και δυνατότητες της εκάστοτε ακμής. Γι αυτό το λόγο έχει εισαχθεί η έννοια του e-betweeness [16].Η ιδέα είναι η αντικατάσταση των L hij και L hj με τα L ɛ hij και L ɛ hj, στα οποία προσμετράμε τα ɛ-shortest paths,δηλαδή τα μονοπάτια με μήκος p uv (1 + ɛ)d uv ( d uv η απόσταση μεταξύ των κόμβων u και v). Ακόμα καλύτερο και πιο ενδεικτικό θα ήταν προσέγγιση του κατά πόσο είναι πιθανό να επιλεγεί διαδρομή από τον κόμβο h στον κόμβο j που να περιλαμβάνει τον κόμβο i υπό τις εκάστοτε συνθήκες και αλγόριθμο, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο ειδικά σε μακροσκοπικές αναπαραστάσεις δικτύων. Hop Plot Ορισμένο από τον Faloutsos [17] είναι ο μέσος αριθμός από κόμβους που απέχουν λιγότερο ή ίσο με l από κάποιο κόμβο. M(l) = N l P (x) (3.2) Γενικά συνήθως δουλεύουμε με τις μέσες τιμές των παραπάνω μετρικών για να χαρακτηρίσουμε τον γράφο στον οποίο δουλεύουμε. 16 x=0

22 3.1.4 DiadiktuakoÐ Grˆfoi Ενα φυσικό δίκτυο είναι μια συλλογή από διασυνδεδεμένους υπολογιστές, ο καθένας με την δικιά του μοναδική ή μη (σε περίπτωση υποδικτύων) IP διεύθυνση. Μπορεί συνήθως να αναπαρασταθεί μέσω ενός undirected γράφου G = V, E με τους κόμβους να αναπαριστούν υπολογιστές και τις ακμές την φυσική (μέσω Ethernet π.χ.) ή λογική σύνδεση. Ο γράφος G θεωρείται συνδεδεμένος και για κάθε κόμβο u και v υπάρχει ένα μονοπάτι uv που τους συνδέει. Μπορούμε να μελετήσουμε λοιπόν το διαδίκτυο σε δύο επίπεδα: 1. Μικροσκοπικό 2. Μακροσκοπικό Στο μικροσκοπικό επίπεδο, οι κόμβοι δύναται να αναπαριστούν τα υπάρχοντα switches, τους routers - τα hubs όπως έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται από τα δίκτυα έτσι και δεν έχει συνήθως ενδιαφέρον η συμπερίληψη αυτών. Οσον α- φορά την μετάδοση ενός ιού ή ενός worm μια μικροσκοπική άποψη του Internet αποφεύγεται και αν κριθεί αναγκαία ενσωματώνεται η άποψη μέχρι το network ε- πίπεδο δηλαδή μέχρι και router, όπως στην περίπτωση που αποτελούν τον ευάλωτο πληθυσμό π.χ. Psyb0t[18] [19]. Στην μακροσκοπική εκδοχή ένας διαδικτυακός γράφος μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν μια απλοποιημένη/συνενωμένη έκδοση του μικροσκοπικού: κάθε κόμβος αναπαριστά ένα Διαδικτυακό Αυτόνομο Σύστημα (Internet Autonomous System ή AS). Ως Αυτόνομο σύστημα ορίζεται το σύνολο (ενός ή περισσοτέρων) διασυνδεδεμένων δικτύων χαρακτηριζόμενα από μια συλλογή routing προθεμάτων έτσι ώστε να αποτελούν μια ενιαία οντότητα όσο αφορά το routing. Σε κάθε AS α- ποδίδεται ένας μοναδικός αριθμός που το ορίζει (Autonomous System Number (ASN)) (RFC 1930). Για περαιτέρω απλοποίηση εναλλακτικές διαδρομές και loops δύναται να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν με ακμή με ισοδύναμα ως προς το traffic βάρη. Ο Faloutsos και λοιποί [17] μέσω μελέτης διαφόρων τμημάτων του διαδικτύου, κατέληξαν ότι η κατανομή του βαθμού είναι εκθετικής μορφής Webgraph Ο webgraph (γράφος ιστού) αναπαριστά το WWW (World Wide Web). Πρόκειται συνεπώς για ένα directed γράφο στον οποίο οι κόμβοι απεικονίζουν τις ιστοσελίδες και λοιπές υπηρεσίες και οι ακμές τις σχέσεις που δημιουργούνται μέσω των υπερσυνδέσμων και τα αιτήματα. Σαν ένας digraph μας ενδιαφέρουν η κατανομές των in-degrees και out-degrees. Δυστυχώς το μέγεθος του γράφου αυτού και η ταχύτητα καθιστά πρακτικά αδύνατη την διερεύνηση παρά μόνο τμημάτων του. Πρέπει να σημειωθεί ότι ακολουθεί μια κάποια component δομή από Giant W- eakly Connected Components (GWCCs) και Disconnected Components (DCs). Σχόλια Γενικά οι Webgraph και οι Διαδικτυακοί Γράφοι ακολουθούν μια power law distribution και συνεπώς αποτελούν scale-free δίκτυα και υπάρχουν διάφοροι 17

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία Συμπίεση Δεδομένων Ελέγχου Ψηφιακών Κυκλωμάτων Άγνωστης Δομής Με Χρήση Γραμμικών Αποσυμπιεστών

Διαβάστε περισσότερα

Mobile IP (IETF RFC 2002)

Mobile IP (IETF RFC 2002) Mobile IP (IETF RFC 2002) ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΔΙΑΝΟΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρονικής Επιβλέπων Καθηγητής: Ηρ.Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιανουάριος 2009 Μία είναι η απόδειξη του "μπορώ": το "κάνω". Τμήμα Ηλεκτρονικής ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ WEB

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ WEB ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ WEB Πτυχιακή εργασία του Νικολαΐδη Περικλή ΑΕΜ: 715 Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Συστημάτων Υπολογιστών Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία 2015 Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία Σταύρος Σύβακας Περιεχόμενα Αρχές Διαχείρισης δικτύων (NMS)... 3 Απομακρυσμένη διαχείριση... 4 Εξυπηρετητής... 6 Λειτουργικό σύστημα... 7 Δρομολόγηση... 8 Πρωτόκολλα διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής Υποστήριξη Εφαρμογών Διαδικτύου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. 1 2. Τεχνολογικό υπόβαθρο.3 2.1 Υπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ. Μπουρέλος Παναγιώτης AM 3446 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΥΠΟΥ MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΥΠΟΥ MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΥΠΟΥ MANET (Mobile Ad-Hoc

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Θ. ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγητής Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: Γεώργιος Πέκος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΡΟΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (Outlier detection in data streams)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής.

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό»

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΤΧΠ Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Μάθημα: Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Υπεύθυνος Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π1.1 - State of the Art Παραδοτέο έργου

Π1.1 - State of the Art Παραδοτέο έργου TRACER Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ-72-942 Π1.1 - State of the Art Παραδοτέο έργου Ενότητα Εργασίας: Π1.1: State of the Art Αριθμός Παραδοτέου: 1.1 Συντονιστής: Π. Κατσαρός (Α.Π.Θ.) Συντελεστές: SENSE, AUTH, FORTH,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει Πληροφορίας Θέσης

Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει Πληροφορίας Θέσης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός και Διαχείριση Κακόβουλών Δικτύων(botnets) με Χρήση Honeypots ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θεοφύλακτος Ελευθέριος

Εντοπισμός και Διαχείριση Κακόβουλών Δικτύων(botnets) με Χρήση Honeypots ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θεοφύλακτος Ελευθέριος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Εντοπισμός και Διαχείριση Κακόβουλών Δικτύων(botnets)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα