Σχετικά: α) Ν. 2185/1994 (ΦΕΚ 14, τ. Α ), Ν. 3677/2008 (ΦΕΚ 140, τ. Α ) β) Εγκύκλιοι 22/1994 και 82/2008 της Διεύθυνσής μας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχετικά: α) Ν. 2185/1994 (ΦΕΚ 14, τ. Α ), Ν. 3677/2008 (ΦΕΚ 140, τ. Α ) β) Εγκύκλιοι 22/1994 και 82/2008 της Διεύθυνσής μας"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αθήνα, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Γραφεία: Χαλκοκονδύλη ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Διόγου Ζαφειρούλα Αριθ. Τηλ.: Αριθ. Fax : συν. 1 δίγλωσσο έντυπο (6 φ.) Αρ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 57 Δ58/Δ56 ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α Κοινοποίηση Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Γεν.Γραμματεία Κοιν.Ασφαλίσεων Γεν.Δ/νση Κοιν.Ασφάλισης Δ/νσης Διακρατικής Κοιν.Ασφάλισης Τμήμα Διμερών Διακρατικών Συμβάσεων Σταδίου ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας-Ν. Ζηλανδίας και Ελλάδας-Αυστραλίας σε συνδυασμό με την ισχύουσα εσωτερική νομοθεσία Σχετικά: α) Ν. 2185/1994 (ΦΕΚ 14, τ. Α ), Ν. 3677/2008 (ΦΕΚ 140, τ. Α ) β) Εγκύκλιοι 22/1994 και 82/2008 της Διεύθυνσής μας Με τις διατάξεις των παραπάνω Νόμων κυρώθηκαν οι Συμφωνίες Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Ελλάδας και της Νέας Ζηλανδίας και μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας αντίστοιχα, καθώς και οι Διοικητικοί Κανονισμοί Εφαρμογής τους. Με τις αντίστοιχες Εγκυκλίους της Διεύθυνσής μας δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των παραπάνω Συμφωνιών Κ.Α. σε συνδυασμό με την εσωτερική μας νομοθεσία. Ως γνωστό, οι παραπάνω Συμφωνίες στα αντίστοιχα άρθρα τους κάνουν λόγο περί συνυπολογισμού των περιόδων ασφάλισης (Ελλάδα) και διαμονής (Ν.Ζηλανδία, Αυστραλία), που διανύθηκαν στα δύο Κράτη με σκοπό τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε περίπτωση που δεν θεμελιώνεται δικαίωμα για συνταξιοδότηση αυτοτελώς. Ειδικότερα, όταν δεν υπάρχει δικαίωμα για ελληνική παροχή με βάση τις ελληνικές περιόδους ασφάλισης, οι περίοδοι διαμονής, που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία του άλλου κράτους, συνυπολογίζονται για την απόκτηση δικαιώματος για την προβλεπόμενη από την κάθε Συμφωνία συνταξιοδοτική παροχή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, εφόσον οι περίοδοι αυτές δε συμπίπτουν (άρθρα 14 και 13 των εν λόγω Συμβάσεων αντιστοίχως). 1

2 Με αφορμή ερωτήματα Υποκαταστημάτων αλλά και ασφαλισμένων σχετικά με τη δυνατότητα συνυπολογισμού περιόδων διαμονής Αυστραλίας και Ν. Ζηλανδίας για τη θεμελίωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης με 35 ή 37 έτη ή με ημέρες ασφάλισης στην Ελλάδα αλλά και για ερωτήματα, που ενδεχομένως θα τεθούν κατά την εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 περί αναγνωριζομένων χρόνων, ζητήσαμε τις απόψεις της ΓΓΚΑ. Σε συνέχεια λοιπόν του με αριθ.πρωτ. Φ.61620/24817/1710/ απαντητικού εγγράφου της ΓΓΚΑ, και μετά από τις απαραίτητες διεργασίες με τον αρμόδιο αυστραλιανό φορέα ασφάλισης και την διαμόρφωση σχετικού δίγλωσσου εντύπου, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα : Α) Για αιτήματα, που έχουν υποβληθεί με βάση τις διατάξεις συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας και 37ετίας, που ίσχυαν μέχρι , καθώς και τις διατάξεις συνταξιοδότησης στο 65 ο έτος της ηλικίας με ημέρες υποχρεωτικής ασφάλισης, που ίσχυαν μέχρι , και τα οποία αφορούν αποκλειστικά παλαιούς ασφαλισμένους, επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις προαναφερθείσες Εγκυκλίους της Διεύθυνσής μας. Ειδικότερα, ο χρόνος διαμονής στη Νέα Ζηλανδία ή την Αυστραλία δεν είναι δυνατό να συνυπολογιστεί για τη συμπλήρωση των ή ή ημερών ασφάλισης, όταν δεν υπάρχει ασφάλιση από εξαρτημένη εργασία. {10500 Η.Α. (άρθρο 10 Ν.825/1978, άρθρο 25 Ν.2556/1997, άρθρο 32 Ν.2874/2000, Ν.3655/2008), Η.Α. (άρθρο 2 Ν.3029/2002), 3500 Η.Α. (άρθρο 2 παρ.5 Ν.3029/2002, Ν.3655/2008)}. Προσοχή όμως : Σε περίπτωση που ο χρόνος διαμονής σε Αυστραλία και Ν. Ζηλανδία πιστοποιηθεί ως χρόνος εξαρτημένης εργασίας (μισθωτής ), μπορεί να συνυπολογιστεί για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Συνεπώς : Αα) Για αιτήσεις κατοίκων Ελλάδος, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα κατ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων σε συνδυασμό με την Ε/Αυστραλιανή Σύμβαση Κ.Α., θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώνουν το συνημμένο δίγλωσσο έντυπο, που φέρει τον τίτλο : «Αίτηση για πληροφορίες Περίοδοι μισθωτής στην Αυστραλία» προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά, που ζητούνται σε αυτό. Στη συνέχεια, θα διαβιβάζονται στην Διεύθυνσή μας φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών αυτών, επικυρωμένα από την Υπηρεσία σας, με το έντυπο συνδέσμου GR/AUS 2. Σημειωτέον ότι στην Τμήμα 6, παρ. G, ένδειξη: «other details/άλλες πληροφορίες» του εντύπου θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριλαμβάνεται αυτολεξεί το εξής δίγλωσσο κείμενο : «As agreed, IKA-ETAM request confirmation of salaried during periods of Australian residence for assessment of Greek pension according the special provisions of the Greek legislation. Όπως έχει συμφωνηθεί, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ζητά επιβεβαίωση μισθωτής κατά τη διάρκεια περιόδων διαμονής στην Αυστραλία για θεμελίωση ελληνικού συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας». 2

3 Αβ) Για αιτήσεις κατοίκων Αυστραλίας, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, θα στέλνεται μόνο το έντυπο συνδέσμου GR/AUS 2 πλήρως συμπληρωμένο και θα ζητείται η σχετική πληροφορία με το παραπάνω δίγλωσσο κείμενο. Εφιστούμε την προσοχή σας στην ορθή και πλήρη συμπλήρωση των ατομικών στοιχείων του ασφαλισμένου (ένδειξη 1 του συνημμένου δίγλωσσου εντύπου), προκειμένου να γίνεται η ταυτοποίησή του, από τον αυστραλιανό ασφαλιστικό φορέα. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, ο αυστραλιανός φορέας θα μας απαντά, γνωστοποιώντας τους χρόνους ασφάλισης από εξαρτημένη εργασία στο ισχύον έντυπο συνδέσμου AUS/GR1, αναγράφοντας στο Τμήμα 5, παρ. D, ένδειξη: «other details/άλλες λεπτομέρειες», το ακόλουθο κείμενο: «As requested, the Australian periods indicated at Section 5 verify periods of salaried in Australia for use in assessment of Greek Age Pension according the special provisions of the Greek legislation. Όπως ζητήθηκε, οι Αυστραλιανές περίοδοι, που αναφέρονται στο Τμήμα 5, αποτελούν περιόδους μισθωτής στην Αυστραλία για θεμελίωση ελληνικής σύνταξης γήρατος σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας». Οσον αφορά αιτήσεις, που εκκρεμούν σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και την Σύμβαση Κ.Α. μεταξύ Ελλάδας και Νέας Ζηλανδίας, αυτές θα εξετάζονται κατά περίπτωση μετά από σχετικό ερώτημά σας προς την Υπηρεσία μας. Β) Για τους ασφαλισμένους, που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των από και μετά, σταδιακά αυξανόμενων από σε ημερών ασφάλισης, όπως διαμορφώνονται και ισχύουν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, θα συνυπολογίζεται και ο χρόνος διαμονής σε Αυστραλία και Ν. Ζηλανδία ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης για τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων. Γ)Τέλος στις περιπτώσεις, του άρθρου 141 του Ν.3655/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 και το άρθρο 39 του Ν. 3996/2011, στις προαπαιτούμενες 3600 ημέρες πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης, για αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών, προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα σύνταξης γήρατος, με βάση τις νέες αυξημένες προϋποθέσεις από , συνυπολογίζεται και ο χρόνος διαμονής στη Ν. Ζηλανδία και στην Αυστραλία. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 3

4 Request for Information Αίτηση για πληροφορίες Periods of salaried in Australia Περίοδοι μισθωτής στην Αυστραλία The purpose of this form is for you provide the necessary information for International Services verify your periods of salaried in Australia be used help you qualify for a Greek Age Pension according special provisions of the Greek legislation. Ο σκοπός του παρόντος εντύπου είναι η παροχή πληροφοριών από πλευράς σας, ούτως ώστε οι Διεθνείς Υπηρεσίες να μπορέσουν να πιστοποιήσουν τις περιόδους μισθωτής απασχόλησής σας στην Αυστραλία για τη θεμελίωση δικαιώματος σε ελληνική σύνταξη γήρατος σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. 1 Personal details Family name Προσωπικά Επώνυμο στοιχεία Given name(s) Όνομα Family name at birth Επώνυμο κατά τη γέννηση Any other names you have been known as Άλλα ονόματα με τα οποία ήσασταν γνωστός/ή Australian Centrelink Reference Number (if known) Αριθμός Μητρώου Centrelink (εάν είναι γνωστός) - Date of birth Ημερομηνία γέννησης Ημέρα Μήνας Έτος Male / Άνδρας Female / Γυναίκα Place of birth Τόπος γέννησης Residential address Διεύθυνση κατοικίας Post code / Ταχυδρομικός κώδικας Phone number (including area code) Αριθμός τηλεφώνου (με κωδικό περιοχής) ( ) 1

5 2 Residence / Κατοικία A period of Australian residence must be proved. Residence means you lived permanently in Australia as the holder of a permanent visa. Please list details of every arrival in and departure from Australia (don t include holidays or short trips). Be as accurate as possible, even if you can only remember the year you first arrived in Australia. Περίοδοι διαμονής στην Αυστραλία πρέπει να αποδειχθούν. «Διαμονή» σημαίνει ότι ζήσατε στην Αυστραλία ως κάτοχος μόνιμης βίζας. Παρακαλούμε αναφέρετε λεπτομερώς την κάθε άφιξή και αναχώρησή σας από την Αυστραλία (μην συμπεριλάβετε περιόδους διακοπών ή σύντομα ταξίδια). Να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβής, ακόμα και αν θυμάστε μόνο το έτος κατά το οποίο ήρθατε στην Αυστραλία για πρώτη φορά. Date Ημερομηνία Arrival / Άφιξη Departure / Αναχώρηση Arrival / Άφιξη Departure / Αναχώρηση Arrival / Άφιξη Departure / Αναχώρηση Arrival / Άφιξη Departure / Αναχώρηση Ship or Airline / Όνομα πλοίου ή αεροπορικής εταιρείας Place of arrival or departure Τόπος άφιξης ή αναχώρησης If you need more space, please attach a separate sheet with details. Εάν χρειάζεστε περισσότερο χώρο, παρακαλείστε να επισυνάψετε ένα ξεχωριστό φύλλο με τα στοιχεία. Please bring original documents which confirm residence details. Παρακαλούμε να προσκομίσετε πρωτότυπα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την διαμονή σας στην Αυστραλία. Suitable documents include: Στα κατάλληλα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται: A current or expired passport that indicates arrival in Australia Διαβατήριο -ισχύον ή ληγμένο- που δείχνει την άφιξή σας στην Αυστραλία Australian Citizenship Certificate Αυστραλιανό Πιστοποιητικό Υπηκοότητας Australian birth certificate Αυστραλιανό πιστοποιητικό γέννησης Australian driver s license Αυστραλιανή άδεια οδήγησης Australian marriage certificate Αυστραλιανό πιστοποιητικό γάμου Bank cards or statements Τραπεζικές κάρτες ή καταστάσεις λογαριασμού Taxation assessment notices Εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας 2

6 3 Please give details of persons who are not related you and can confirm all or some of your residence in Australia during your working life. For example: employers, neighbours, co-workers etc. Παρακαλούμε δώστε πληροφορίες ατόμων που δεν είναι συγγενείς σας και που μπορούν να επιβεβαιώσουν τη διαμονή σας στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια του εργασιακού σας βίου. Για παράδειγμα: εργοδότες, γείτονες, συναδέλφους, κτλ. Name / Όνομα Address / Διεύθυνση Known for period Τον/την γνωρίζετε για την περίοδο From / Από To / Έως 4 Please list all important personal events that occurred during your residence in Australia. This will help us verify your residence in Australia. Παρακαλείστε να απαριθμήσετε όλα τα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στην Αυστραλία. Αυτό θα μας βοηθήσει να επαληθεύσουμε την διαμονή σας στην Αυστραλία. For example / Για παράδειγμα: Name, place and date of birth of children Όνομα, τόπος και ημερομηνία γέννησης παιδιών Name, address and dates of Όνομα, διεύθυνση και ημερομηνίες Details of schools that children attended Στοιχεία σχολείων στα οποία φοίτησαν τα παιδιά Names, addresses of property owned Ονόματα, διευθύνσεις τυχόν ακινήτων στην κατοχή σας 5 For each of the periods listed in Question 2, please give details of salaried in Australia. Employment means paid, it does not mean voluntary or community work. Για καθεμία από τις περιόδους που αναφέρονται στην Ερώτηση 2, παρακαλούμε να δώσετε πληροφορίες για την μισθωτή απασχόλησή σας στην Αυστραλία. Απασχόληση σημαίνει αμειβόμενη απασχόληση και όχι εθελοντική εργασία. 1. Employer s name/ 3

7 (Continued) For each of the periods listed in Question 2, please give details of salaried in Australia. Employment means paid. It does not mean voluntary or community work. (Συνέχεια) Για καθεμία από τις περιόδους που αναφέρονται στην Ερώτηση 2, παρακαλούμε να δώσετε πληροφορίες για την μισθωτή απασχόλησή σας στην Αυστραλία. Απασχόληση σημαίνει αμειβόμενη απασχόληση και όχι εθελοντική εργασία. 2. Employer s name/ 3. Employer s name/ 4. Employer s name/ Day Month Year 4

8 (Continued) For each of the periods listed in Question 2, please give details of salaried in Australia. Employment means paid. It does not mean voluntary or community work. (Συνέχεια) Για καθεμία από τις περιόδους που αναφέρονται στην Ερώτηση 2, παρακαλούμε να δώσετε πληροφορίες για την μισθωτή απασχόλησή σας στην Αυστραλία. Απασχόληση σημαίνει αμειβόμενη απασχόληση και όχι εθελοντική εργασία. 5. Employer s name/ ΑΔΑ: Β4Γ74691ΩΓ-ΡΓΜ If you need more space, please attach a separate sheet with details. Εάν χρειάζεστε περισσότερο χώρο, παρακαλείστε να επισυνάψετε ένα ξεχωριστό φύλλο με τα στοιχεία. Please bring original documents which confirm salaried details. Παρακαλούμε να προσκομίσετε πρωτότυπα δικαιολογητικά που να επιβεβαιώνουν την μισθωτή απασχόλησή σας. Suitable documents include: Κατάλληλα δικαιολογητικά: Payment summaries Εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας Tax returns Εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας Superannuation guarantee records Στοιχεία σχετικά με επαγγελματική σύνταξη Statements from employer showing periods of Βεβαιώσεις εργοδοτών σχετικές με περιόδους Union records Βεβαιώσεις /αρχεία συνδικάτων Training certificates Βεβαιώσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης Any original documents that verify salaried details in Australia Οποιοδήποτε πρωτότυπο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την μισθωτή απασχόλησή σας στην Αυστραλία Note: An affidavit or a statement from you, stating salaried details, is not sufficient as verification. If you do not attach any documents International Services may not be able verify the details you have indicated. Σημείωση: Ένορκη Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους σας, όπου δηλώνετε την μισθωτή απασχόλησή σας,δεν επαρκεί ως απόδειξη. Εάν δεν επισυνάψετε δικαιολογητικά, οι Διεθνείς Υπηρεσίες πιθανώς να μη μπορέσουν να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες που δώσατε. 5

9 6 Your statement / Η δήλωσή σας Ι declare that: Δηλώνω ότι: I understand that: Αντιλαμβάνομαι ότι: The information I have given on this form is complete and correct. Οι πληροφορίες που έχω δώσει σ αυτό το έντυπο είναι πλήρεις και σωστές. Giving false or misleading information is a serious offence. Η παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών αποτελεί σοβαρό αδίκημα. Personal information is protected and can be given someone else only in very special circumstances, where Australian legislation requires or where I give permission. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν προστασίας και μπορούν να γνωστοποιηθούν σε τρίτο πρόσωπο μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου απαιτείται από την Αυστραλιανή νομοθεσία ή όπου έχω δώσει την εξουσιοδότησή μου. Signature Υπογραφή Date Ημερομηνία Ημέρα Μήνας Έτος Please take your completed form and documents (original and copies) the competent Greek IKA- ETAM pension office. They will make certified copies of your documents and arrange send everything us for you. Παρακαλούμε να προσκομίσετε το παρόν έντυπο συμπληρωμένο και τα ανάλογα δικαιολογητικά (πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα) στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τμήμα Συντάξεων. Το Υποκατάστημα θα επικυρώσει τα φωτοαντίγραφα (από τα πρωτότυπα) και θα αναλάβει να αποστείλει το έντυπο και τα συνημμένα δικαιολογητικά σε εμάς. ENQUIRIES ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ If you have any questions please contact International Services on (you may reverse the charges) Εάν έχετε ερωτήσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις Διεθνείς Υπηρεσίες στο (σας παρέχεται η δυνατότητα να αντιστρέψετε τη χρέωση) 6

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE AUS193.0808 (Page 1 of 7/Σελίδα 1 από 7) Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτημα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Customer s name Όνοµα πελάτη Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη του Centrelink

Customer s name Όνοµα πελάτη Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη του Centrelink Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτηµα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑ ΑΣ OFFICE USE ONLY ΓIA EΠIΣHMH XPHΣH MONO

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC AUS140-GR(1).0807 (Page 1 of 31/Σελίδα 1 από 31) tes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή

Διαβάστε περισσότερα

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία MOD IA Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου This form is part of your claim for an Australian Age Pension. Αυτό το έντυπο είναι μέρος της αίτησής

Διαβάστε περισσότερα

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία MOD IA Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου This form is part of your claim for an Australian Age Pension. Αυτό το έντυπο είναι μέρος της αίτησής

Διαβάστε περισσότερα

1419 GRE. Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς)

1419 GRE. Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς) Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς) Form 1419 GRE GREEK Σχετικά με αυτό το έντυπο Σημαντικό Παρακαλείστε να διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία GREEK Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή νέων κοινοτικών Κανονισμών για συνταξιούχους, μέλη οικογενείας τους και μέλη οικογένειας εργαζομένων, που κατοικούν στην Ελλάδα.

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή νέων κοινοτικών Κανονισμών για συνταξιούχους, μέλη οικογενείας τους και μέλη οικογένειας εργαζομένων, που κατοικούν στην Ελλάδα. Αθήνα, 26.01.2010 Βαθμός Ασφαλείας Aριθμ. Πρωτ. Π31-5 Βαθμός Προτερ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.E.) Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Application to enrol in a NSW Government school

Application to enrol in a NSW Government school Application to enrol in a NSW Government school Αίτηση Application εγγραφής to enrol σε in κρατικό a NSW σχολείο Government της NSW school Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε να εγγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ904691ΩΓ-Ω24. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 16/09/2013 Δ40/1. Βαθμός προτεραιότητας:

ΑΔΑ: ΒΛ904691ΩΓ-Ω24. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 16/09/2013 Δ40/1. Βαθμός προτεραιότητας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 16/09/2013 Δ40/1 Βαθμός προτεραιότητας: Διοίκηση Γεν. Δ/νση Ασφ/κων Υπηρεσιών Δ/νση Διεθνών Ασφ/κών Σχέσεων Τμ. Διμερών Διεθνών Συμβάσεων Πληροφορίες: Τρικοίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014 2015

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: foitmer.yp@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Τμήμα Δ - Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT EL/EN ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT [ Form MFR1 ] Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Αίτηση επιχορήγησης ιδρύματος δικαιούχου. Έντυπο τελικής έκθεσης. Τελική Αφηγηματική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Αίτηση επιχορήγησης ιδρύματος δικαιούχου. Έντυπο τελικής έκθεσης. Τελική Αφηγηματική Έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα I Παράρτημα II.1 Παράρτημα II.2 Παράρτημα III Παράρτημα V.1 Παράρτημα V.2 Παράρτημα V.3 Παράρτημα V.4 Παράρτημα V.5 Παράρτημα V.6 Παράρτημα V.7 Αίτηση επιχορήγησης ιδρύματος δικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.]

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.] NYU LANGONE MEDICAL CENTER NYU Hospitals Center και NYU School of Medicine Συγκατάθεση για Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφοριών Υγείας [Consent for Electronic Health Information System] Έχω λάβει το Φύλλο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Μαρούσι, 02-08-2013 Αριθ. Πρωτ. Φ3/107853/Β3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Το παρόν έντυπο παρέχεται δωρεάν This application form is free ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ PHOTO 1.Επώνυμο Surname (Family name) 2.Γένος κατά τη γέννηση (προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus Παράρτηµα V.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ. Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ. Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γ32/12 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:13 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11/2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11/2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/ 295

Διαβάστε περισσότερα

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Απαλλαγής / Προκαταβολής

Ασφάλιση Απαλλαγής / Προκαταβολής (English Version Pages 6-10) Ασφάλιση Απαλλαγής / Προκαταβολής Σε κάθε περίπτωση συμβάντος που καλύπτεται από το παρόν συμβόλαιο επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 211 10 99894 Για πληροφορίες σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται µαζί µε το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, µε τον ίδιο τρόπο και µε τους ίδιους όρους. 2012 CZECH AIRLINES (GREECE)

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται µαζί µε το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, µε τον ίδιο τρόπο και µε τους ίδιους όρους. 2012 CZECH AIRLINES (GREECE) Υπηρεσίες Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Η ασφαλιστική Εταιρεία Αυτή η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία «Chartis Europe Limited», εγγεγραµµένη στα µητρώα της Αγγλίας και της Ουαλίας µε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επεξεργασία των πληροφοριών ασφάλειας πλοίου πριν την είσοδό του σε λιμένα της Επικράτειας και έλεγχος των πλοίων-.

ΘΕΜΑ: Επεξεργασία των πληροφοριών ασφάλειας πλοίου πριν την είσοδό του σε λιμένα της Επικράτειας και έλεγχος των πλοίων-. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς. 09.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ: 4433.1/11/08 ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΕΔΑΠΛΕ γ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ The present Proposal Form is filled out by the Proposer,

Διαβάστε περισσότερα