ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΞΗ Β. «Η Ελληνική Διασπορά από τα τέλη του 18 ου έως τα τέλη του 20 ου αιώνα» Σχολικό Έτος ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΞΗ Β. «Η Ελληνική Διασπορά από τα τέλη του 18 ου έως τα τέλη του 20 ου αιώνα» Σχολικό Έτος 2012-2013. 3 ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ελληνική Διασπορά από τα τέλη του 18 ου έως τα τέλη του 20 ου αιώνα» Σχολικό Έτος ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Β 1

2 Επιβλέποντες καθηγητές: Αθανασοπούλου Κυριακή ΠΕ02 Φιλόλογος Τσουμάνης Δημήτριος ΠΕ20 Πληροφορικής Ομάδα εργασίας: Αδαμόπουλος Δημήτριος Βελέντζας Αλέξανδρος Γεωργαντάς Χρήστος Δουληγέρη Φιλοθέη Καβακλής Νικόλας Καττής Ορέστης Κουμαριανός Ιάσονας Κωνσταντίνου Δημήτριος Κώνστας Αλέξανδρος Λεύκοβιτς Βασίλειος Μανεσιώτης Χαράλαμπος Μηνιάτης Κωνσταντίνος Μισιρλή Αναστασία Μιχαλόπουλος Άγγελος Μπαρδάνη Άννα Ντελί Μαριάννα Ξούρας Αναστάσιος Οικονόμου Μιχαήλ Παναγιώτου Ζωή 2

3 Η ερευνητική εργασία που υλοποιήσαμε ασχολήθηκε με την πορεία της μετανάστευσης μετακίνησης Ελληνικών πληθυσμών από τα τέλη του 18 ου αιώνα αρχικά μέσα στα πλαίσια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας (Αίγυπτος, Βαλκανικές Χώρες) και της Ρώσικης επικράτειας, την μεγάλη Υπερατλαντική (Βόρεια Αμερική) περιπέτεια των αρχών του 20 ου αιώνα, το μεταπολεμικό κύμα (Κεντρική Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία) του δεύτερου μισού του 20 ου αιώνα και τέλος με το προσφυγικό ζήτημα του 20 ου αιώνα (Μικρασιατική καταστροφή, Εμφύλιος πόλεμος, Κυπριακό) και την διαχρονική παλιννόστηση των απόδημων πληθυσμών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H νεότερη και η σύγχρονη ελληνική ιστορία είναι στενά συνυφασμένη με το φαινόμενο της Διασποράς. Αναμφίβολα, μόνο αν λάβουμε υπόψη το ρόλο που διαδραμάτισαν οι απόδημοι Έλληνες, μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως τη δημιουργία και την ανάπτυξη του νεοελληνικού κράτους, καθώς και την οικονομική και κοινωνική ανέλιξη, αλλά και ιδεολογική συγκρότηση του Ελληνισμού εντός και εκτός των συνόρων. Γι αυτό είναι άξιο απορίας το πώς μια χώρα προέλευσης με τόσο μεγάλη μεταναστευτική παράδοση, όταν έγινε χώρα υποδοχής μεταναστών όχι μόνο δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει ικανοποιητικά αυτό το κύμα μετανάστευσης αλλά παρήγαγε τα ίδια συγκεκριμένα στερεότυπα, ξενοφοβία και ρατσιστικές αντιλήψεις που αντιμετώπισε το Ελληνικό στοιχείο στις χώρες υποδοχής του, ειδικά τον 20 ο αιώνα. Μια βασική παράμετρος της επικαιρότητας είναι η πολεμική που γίνεται από διάφορους κύκλους στους μετανάστες πρόσφυγες χωρίς να συνεκτιμάται η αναγκαιότητα - χρησιμότητα της μετανάστευσης, εφ όσον θεωρούν τους μετανάστες «αναλώσιμο υλικό». Η εργασία εμπίπτει στον κύκλο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και της Τεχνολογίας γιατί εμπλέκει τα μαθήματα της Ιστορίας, Κοινωνιολογίας και Πληροφορικής. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Βασικός σκοπός της έρευνας ήταν η ανάδειξη της αναγκαιότητας μετακίνησης των ελληνικών πληθυσμών (μεταναστών προσφύγων) στην διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων. Για να επιτευχθεί αυτό έπρεπε να δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 1. Πότε, που, πως και γιατί μετανάστευσαν ή μετακινήθηκαν αυτοί οι πληθυσμοί; 2. Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν οι μετανάστες κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης και της πρώτης εγκατάστασης στον καινούργιο τόπο τους. 3. Τι αποτελέσματα είχαν αυτές οι μετακινήσεις; Η βαθύτερη κατανόηση των αλλαγών που συντελούνται μέσα από αυτές τις μετακινήσεις σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. 4. Τι κέρδισε τελικά η «μητέρα πατρίδα» από την μετανάστευση των παιδιών της; Αναμέναμε οι μαθητές να αναπτύξουν τις συνεργατικές, ερευνητικές τους δεξιότητες αυτενεργώντας σε πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης (από τους εκπ/κους), χρησιμοποιώντας την κριτική τους σκέψη να εμβαθύνουν στις κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται λόγω της μετανάστευσης και καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις ρατσιστικές αντιλήψεις που τους επιβάλλονται με ποικίλους τρόπους τα τελευταία χρόνια να αναπτύξουν δημοκρατικές αντιρατσιστικές αρχές. 3

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ/ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η εργασία ολοκληρώθηκε σε δύο σχολικά τετράμηνα. Στο πρώτο τετράμηνο ερευνήσαμε το πρώτο ερευνητικό ερώτημα δηλαδή τα ποσοτικά στοιχεία και τις αιτίες της μετανάστευσης. Στην προγραμματική ολομέλεια συζητήθηκε το θέμα και οι προεκτάσεις που μπορεί να πάρει (καταιγισμός ιδεών) και ο ρόλος των μελών της ομάδας και των υποομάδων. Ορίστηκαν 4 υποομάδες με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών αλλά και με βάση τη σχολική τους επίδοση για να υπάρχει ισορροπία στο επίπεδο της κάθε υποομάδας. Το θέμα επιμερίστηκε σε 3 χρονικές περιόδους και κάθε υποομάδα ανέλαβε από μια περίοδο. Η πρώτη ομάδα ανέλαβε την χρονική περίοδο από τα τέλη του 18 ου έως τα τέλη του 19 ου αιώνα. Η δεύτερη ομάδα ερεύνησε την περίοδο από τα τέλη του 19 ου έως τις αρχές του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Η τρίτη ομάδα ασχολήθηκε με την Μεταπολεμική μετανάστευση και την παλιννόστηση. Τέλος η τέταρτη ομάδα ασχολήθηκε αποκλειστικά με το Ελληνικό προσφυγικό ζήτημα (Μικρασιατική καταστροφή, πρόσφυγες Εμφυλίου πολέμου, Κυπριακό) στον 20 ο αιώνα. Οι υποομάδες εξέταζαν αυτοτελώς το θέμα τους με φθίνουσα καθοδήγηση και σε ενδιάμεσες ολομέλειες ανέλυαν και σύγκριναν τις πληροφορίες που συνέλεγαν. Τα συμπεράσματα θα ομογενοποιούνταν σε κοινό φάκελο και θα υλοποιούνταν η γραπτή έκθεση του θέματος. Στην φάση της αξιολόγησης του υλικού ζητήθηκε να αποτυπώσουν όλοι οι μαθητές ατομικά το έργο τους σε φόρμα που υπάρχει στο Παράρτημα. Η κάθε υποομάδα αξιολογήθηκε χωριστά αλλά και ατομικά ο κάθε μαθητής με βάση τον ατομικό του φάκελο και το ημερολόγιο του. Ζητήθηκε να αξιολογήσουν και οι μαθητές την πορεία της εργασίας, η φόρμα υπάρχει στο Παράρτημα. Αποφασίστηκε να υλοποιηθεί μια ψηφιακή παρουσίαση την ημερίδα παρουσίασης των εργασιών. Στο δεύτερο τετράμηνο ερευνήσαμε τα υπόλοιπα ερωτήματα: το ταξίδι, την πρώτη εγκατάσταση, τις συνθήκες ζωής-εργασίας, τα προβλήματα με τους γηγενείς, την ενσωμάτωση και τις βαθμιαίες αλλαγές που συντελέστηκαν στη ζωή των ελλήνων μεταναστών-προσφύγων με την πάροδο του χρόνου. Οι υποομάδες αναδιαρθρώθηκαν και άλλαξε ο τρόπος προσέγγισης του θέματος. Όλες οι υποομάδες ασχολήθηκαν με την κάθε χρονική περίοδο ταυτόχρονα αξιολογώντας το ίδιο υλικό με πλήρη καθοδήγηση από τους εκπ/κους. Τελειώνοντας την κάθε περίοδο κάθε ομάδα ήταν υποχρεωμένη να ολοκληρώσει το κομμάτι του υλικού που αναλάμβαναν να υλοποιήσουν. Έτσι όλες οι ομάδες απέκτησαν ολοκληρωμένη άποψη για όλες τις περιόδους. Χρησιμοποιήθηκε αρκετά οπτικό υλικό (φωτογραφίες, ταινίες, ντοκιμαντέρ) στην περίοδο του 20 ου αιώνα. Μικρή ομάδα 3 μαθητών σχηματίστηκε προς το τέλος για να υλοποιήσει την ψηφιακή παρουσίαση της ημερίδας ενώ οι υπόλοιποι ανάλαβαν την σύνταξη των κειμένων που θα συνέθεταν την ερευνητική εργασία. Ακολουθεί το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. 4

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα διαχρονικά αίτια των ελληνικών μεταναστεύσεων Στην αναζήτηση των διαχρονικών αιτίων των νεοελληνικών μεταναστεύσεων η ελληνική ιστοριογραφία κινήθηκε γύρω από δυο ερμηνευτικούς πόλους: ο ένας επικεντρώνεται στα πολιτικά αίτια, αποδίδοντας τις σημαντικότερες σε μέγεθος αποδημίες, τουλάχιστον της περιόδου της Τουρκοκρατίας (ιδιαίτερα των τριών πρώτων αιώνων της), στην αναγκαστική, σχεδόν, φυγή των χριστιανών εξαιτίας των ασφυκτικών συνθηκών ή και της καταπίεσης εκ μέρους των Οθωμανών κυριάρχων. Αλλά και για τα χρόνια που ακολούθησαν τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, η τάση αυτή υπερτονίζει το ρόλο που έπαιξαν στις ελληνικές μετοικεσίες οι εθνικές περιπέτειες του Ελληνισμού, προπάντων στα τέλη του 19ου αιώνα και τους δύο Παγκοσμίους Πολέμους, αλλά και οι εσωτερικές κοινωνικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις στα ατέλειωτα χρόνια του Εθνικού Διχασμού, του ταραγμένου Μεσοπολέμου, του αιματηρού Εμφυλίου και της ανασφαλούς μετεμφυλιακής περιόδου. Ο άλλος ερμηνευτικός πόλος προβάλλει τη θέση ότι το σύνολο, σχεδόν, των ελληνικών μεταναστεύσεων θα πρέπει να αποδοθεί, καταρχάς και κατά προτίμηση, σε οικονομικά και κοινωνικά και ελάχιστα ή καθόλου σε πολιτικά αίτια. H εμμονή, μάλιστα, στη σχεδόν εκατόχρονη εμπορική φάση των αποδημιών, που άρχισε στα τέλη του 18ου αιώνα, τείνει να θεωρήσει την εποχή εκείνη ως την κατεξοχήν αφετηρία του σχηματισμού του νεοελληνικού παροικιακού φαινομένου, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση όλων των προγενέστερων παραδειγμάτων, που συνιστούν, όμως, και την ουσιαστική θεμελίωση της νεοελληνικής Διασποράς. Για τη σύγχρονη, μάλιστα, περίοδο η τάση αυτή παραγνωρίζει ακόμα περισσότερο τον πολιτικό παράγοντα, με το επιχείρημα ότι τα μεγαλύτερα μεγέθη των ελληνικών μεταναστεύσεων προκλήθηκαν από καθαρά οικονομικά αίτια ή ότι και στις πολιτικές αφορμές εμπεριέχεται κατά βάθος το οικονομικό και κοινωνικό στοιχείο. Τουρκοκρατία Κατά την Τουρκοκρατία, οι Ρωμιοί, όπως και οι άλλοι λαοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εξασκούσαν τα επαγγέλματα τους, λειτουργούσαν τις βιοτεχνίες τους και εμπορεύονταν, αν και σε κάποιες περιόδους υπήρξαν δημεύσεις περιουσιών και διώξεις πληθυσμών. Πριν την ελληνική επανάσταση το εμπόριο των Ελλήνων βοηθιούνταν από τη συνθήκη Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, οι Έλληνες πλοιοκτήτες εξασκούσαν το επάγγελμά τους χρησιμοποιώντας Ρωσική σημαία στα καράβια τους. Η χρηματοδότηση της ελληνικής επανάστασης έγινε από τις Σπέτσες, τα Ψαρά και την Ύδρα, όπως αυτό είχε αναγνωριστεί από τις εθνοσυνελεύσεις, από Έλληνες του εξωτερικού που στήριξαν χρηματικά την επανάσταση και φυσικά από τους ίδιους τους επαναστατημένους Έλληνες. Κατά τη διάρκεια της επανάστασης, καταναλώθηκε πλούτος και οικονομικές δομές που υπήρχαν καταστράφηκαν εξαιτίας του πολέμου. Επιπλέον, εμφανίστηκε το φαινόμενο της πειρατείας και 5

6 ληστείας. Το Ελληνικό κράτος αναγνωρίστηκε ως αυτοτελές κράτος με το όνομα «Βασίλειον της Ελλάδος» το έτος 1828 με τη Συνθήκη του Λονδίνου (περιλάμβανε τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο, και μέρος της Στερεάς Ελλάδας) αλλά είχε αρχίσει να δέχεται εξωτερικά δάνεια από το έτος Δύο δάνεια χορήγησαν οι Αγγλικές τράπεζες σε χρυσές λίρες, υπό την παρότρυνση του υπουργού οικονομικών της Αγγλίας λόρδου Κάνιγκ. Το έτος 1826 η κυβέρνηση θα κηρύξει την πρώτη πτώχευση - χρεοκοπία. Τον Απρίλιο του 1826, αναλαμβάνοντας η κυβέρνηση Α. Ζαΐμη, στο ταμείο υπήρχαν 16 γρόσια, ούτε μία λίρα. Ο Ιωάννης Καποδίστριας εστίασε στην ίδρυση θεσμών νομικών, διοικητικών, οικονομικών και άλλων. Ίδρυσε Νομισματοκοπείο στην Αίγινα και καθιέρωσε τον φοίνικα ως εθνικό νόμισμα, αντικαθιστώντας το Τουρκικό γρόσι. Μετά την επανάσταση και τις λοιπές προσαρτήσεις η μισή γη άνηκε στο ελληνικό κράτος και δεν καλλιεργούταν. Στο πρόβλημα της διανομής της εθνικής γης ο Καποδίστριας δεν κατάφερε να βρει λύση παραμένοντας έτσι εκατομμύρια στρέμματα δεσμευμένα. Σημαντική ήταν και η συμβολή του στο εμπόριο, με την παραχώρηση δανείων στους νησιώτες για την αγορά πλοίων και κατασκευάζοντας ναυπηγεία στον Πόρο και το Ναύπλιο. Ίδρυσε και το εμποροδικείο της Ερμούπολης, όπως διέταξε και τη συγγραφή κωδίκων δικονομίας και δημοσιονομίας. Επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την γεωργία, βασική πηγή πλούτου της Ελλάδας. Ίδρυσε την Γεωργική Σχολή της Τίρυνθας και έγινε η πρώτη απόπειρα για την καλλιέργεια πατάτας. Προσπαθώντας να ενισχύσει την ελληνική οικονομία ίδρυσε την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα το 1828, η οποία διαλύθηκε το 1834 από την Αντιβασιλεία. Από τις αρχές του 18ου αιώνα ως τις πρώτες δεκαετίες του 19ου. Δεν προκαλούνταν τόσο από τις ποικίλες παρενέργειες της οθωμανικής κακοδιοίκησης, όσο από τις ευκαιρίες πλουτισμού που δημιουργούσε η διεθνής πολιτική και οικονομική συγκυρία. Γι αυτό και τους πυρήνες των ελληνικών παροικιών κατά την περίοδο αυτή τους συγκροτούσαν μεταπράτες, έμποροι και ναυτικοί, που δραστηριοποιούνταν σε συγκοινωνιακούς κόμβους, χερσαίους και θαλάσσιους, που συνέδεαν το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη Νοτιοανατολική και τη δυτική Ευρώπη. Στους πρώτους διακρίθηκαν οι Μακεδόνες, οι Θεσσαλοί και οι Ηπειρώτες, στους δεύτερους οι κάτοικοι των παραλίων και των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου. Στην κινητικότητα, λοιπόν, αυτή θα πρέπει να αποδοθούν η ίδρυση νεοφανών ή η αναζωογόνηση παλαιότερων ελληνικών εστιών στις βόρειες βαλκανικές χώρες, σε αστικά κέντρα της Κεντρικής Ευρώπης και σε λιμάνια της κεντρικής και της δυτικής Μεσογείου. Από τις εστίες αυτές οι περισσότερο δυναμικές και σχετικά μακρόβιες σχηματίστηκαν, από τη μια πλευρά, στο σερβικό Ζέμουν (Σεμλίνο), στη Βουδαπέστη και σε μια πλειάδα άλλων ουγγρικών αστικών κέντρων, στη Bιέννη, και από την άλλη στα ελεύθερα λιμάνια του Λιβόρνου, της Τεργέστης και της Αγκώνας, στη Μασσαλία και το Άμστερνταμ. Πάντως και οι εξελίξεις αυτές ήταν αποτέλεσμα του συνδυασμού οικονομικών και πολιτικοστρατιωτικών παραγόντων. Σημαντικότατο ρόλο έπαιξαν π.χ. οι συνθήκες ειρήνης του Κάρλοβιτς (1699), του Πασσάροβιτς (1718), του Βελιγραδίου (1739), του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) και 6

7 του Ιασίου (1792), με τις οποίες έκλεισαν πέντε κατά σειράν πόλεμοι των Οθωμανών με τους Αυστριακούς και τους Βενετούς (οι δύο πρώτες) και τους Αυστριακούς και τους Ρώσους (οι τρεις τελευταίες). Αλλά και μετά το πέρασμα στον 19ο αιώνα έχουμε ανάλογες διασυνδέσεις πολιτικών και οικονομικών αιτίων: οι ναπολεόντειοι πόλεμοι και, κυρίως, οι ναυτικοί αποκλεισμοί ενός σημαντικού τμήματος της ευρωπαϊκής ηπείρου ευνόησαν όσους στράφηκαν στο ριψοκίνδυνο εμπόριο και λαθρεμπόριο δημητριακών, ιδιαίτερα στα λιμάνια της Ιβηρικής Χερσονήσου και μέσω αυτών και της Λατινικής Αμερικής. Από την άλλη μεριά, οι κάτοικοι των βορειότερων επαρχιών της ελληνικής χερσονήσου αξιοποίησαν και πάλι τους μάλλον ανεξέλεγκτους (από τους βρετανικούς αποκλεισμούς) χερσαίους δρόμους της Bαλκανικής, μέσω των οποίων διακινούσαν ανεμπόδιστοι ποικίλα προϊόντα από και προς την κεντρική κυρίως Ευρώπη. Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις αυτές έπαιξε και το καθεστώς των πολιτικών σχέσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τις δυτικοευρωπαϊκές δυνάμεις. Όταν οι σχέσεις αυτές ήταν αγαθές, η Υψηλή Πύλη εκχωρούσε (με τις περιβόητες Διομολογήσεις ) στις ενδιαφερόμενες δυτικές χώρες ειδικά προνόμια για τη διεξαγωγή του εμπορίου τους στην ανατολική Μεσόγειο. Και παρά τις παλινδρομήσεις, που προκαλούσαν οι πολεμικές κρίσεις, η σύνδεση της οθωμανικής Ανατολής με το ευρωπαϊκό και το διεθνές εμπόριο γινόταν ολοένα και πιο στενή. Το γεγονός αυτό επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και τις μετοικεσίες των χριστιανών, κυρίως, κατοίκων της οθωμανικής επικράτειας, αφού επέτρεπε σε τολμηρούς έλληνες μεταπράτες, εμπόρους, ναυτικούς και βιοτέχνες από διάφορες ελληνικές περιοχές, παράλιες και μεσόγειες, να αναπτύσσουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, να δημιουργούν νέα δίκτυα διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και, παράλληλα, να συγκροτούν αλυσίδες νέων ελληνικών παροικιών. Ύστερα, μάλιστα, από το άνοιγμα του Εύξεινου Πόντου και του Δούναβη στην ευρωπαϊκή ναυτιλία, οι έλληνες έμποροι και ναυτικοί άρχισαν να κάνουν δυναμική την παρουσία τους και στις εκεί αγορές, κυρίως σε παλιές και νεόδμητες πόλεις της Nέας Ρωσίας (με την Οδησσό, το Tαγανρόγκ και το Νοβόροσισκ στην πρώτη γραμμή). Το τελευταίο κύμα μετοικεσιών της πρώτης περιόδου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ελληνικής Επανάστασης και συνδέθηκε με τις διώξεις και γενικά τις περιπέτειες των αμάχων, προπάντων όταν αυτές έπαιρναν μαζικό χαρακτήρα. Το μεγαλύτερο μέρος των εκπατριζόμενων ήταν γυναικόπαιδα που έφευγαν από περιοχές της Ιωνίας, τα νησιά του Αιγαίου (κυρίως τη Χίο), τη Μακεδονία και την Kύπρο, για να εγκατασταθούν προσωρινά (με τη φροντίδα των ελληνικών παροικιών και τη στήριξη διαφόρων φιλελληνικών οργανώσεων) σε αστικά κέντρα της Ευρώπης και σε προϋπάρχουσες ελληνικές εστίες της Νότιας Ρωσίας. Στις ρωσικές κτήσεις του Καυκάσου κατέληξαν και οι πρώτες υπολογίσιμες ομάδες ελλήνων μετοίκων του Πόντου λίγο μετά το ρωσοτουρκικό πόλεμο του Πάντως οι τελευταίοι αυτοί εκπατρισμοί, αλλά και όσοι ακολούθησαν σε ολόκληρη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, δεν θα πρέπει να αποδίδονται μόνο στην οθωμανική κακοδιοίκηση, αλλά και σε άλλους παράγοντες, όπως π.χ. τα προβλήματα στέγασης και ασφάλειας που δημιουργούσε στα χωριά του Πόντου η συρροή δεκάδων χιλιάδων εξαθλιωμένων μουσουλμάνων προσφύγων που έφευγαν μπροστά στη 7

8 ρωσική προέλαση προς το νότο. Ισχυρό ίσως το ισχυρότερο κίνητρο για τις μετοικεσίες των χριστιανών της βορειοανατολικής Μικράς Ασίας ήταν και οι διευκολύνσεις με τις οποίες τους δελέαζαν οι νέοι κυρίαρχοι της Υπερκαυκασίας (παροχή καλλιεργήσιμης γης, φορολογικές απαλλαγές κ.λπ.). Το τρίτο σε μέγεθος μεταναστευτικό ρεύμα της ίδιας περιόδου συνδέεται με τις ελληνικές εγκαταστάσεις στην Αίγυπτο, το Σουδάν, την Αιθιοπία και άλλες χώρες της Αφρικής. Υπολογίζεται ότι από τη δεκαετία του 1870 ως τη δεκαετία του 1930 οι Έλληνες της Mαύρης Ηπείρου ξεπέρασαν τα άτομα (από τα οποία τα 2/3 ζούσαν στην Αίγυπτο). Τα αίτια των μετοικεσιών προς την Αφρική ήταν σαφώς οικονομικά: συνδέονταν αρχικά (στα μέσα του 19ου αιώνα) με την απασχόληση ελλήνων εργατών στα έργα της Διώρυγας του Σουέζ, στη συνέχεια με τη μεγάλη ανάπτυξη της καλλιέργειας και της εμπορίας βαμβακιού στην Αίγυπτο και προκειμένου για τις άλλες αφρικανικές χώρες με τις ευκαιρίες πλουτισμού σε χρυσωρυχεία, σιδηροδρομικά και δημόσια έργα, σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις κατεργασίας και εμπορίας καπνού, τοπικών προϊόντων κ.λπ. Το οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο αναδύθηκαν (και έδυσαν) τα περισσότερα παραδοσιακά κέντρα της ελληνικής Διασποράς στην αφρικανική ήπειρο, ήταν η ανάπτυξη και η παρακμή της δυτικοευρωπαϊκής (κατά κύριο λόγο βρετανικής) αποικιοκρατίας, μια διαδικασία που άρχισε στα τέλη του Μεσοπολέμου και επιταχύνθηκε στα μεταπολεμικά χρόνια. Η αρχή έγινε με την Αίγυπτο παρά τη θερμή ελληνική υποστήριξη προς το νασερικό καθεστώς κατά την κρίση του Σουέζ (1956) και συνεχίστηκε και στις άλλες σταδιακά ανεξαρτητοποιούμενες αφρικανικές χώρες, που προχώρησαν (από τη δεκαετία του 1960 και εξής) σε εθνικοποιήσεις των μεγάλων ξένων παραγωγικών μονάδων. Η Αδριατική παύει να είναι βενετικός κόλπος, η Μεσόγειος ανοίγεται σε γαλλικά, αγγλικά, ολλανδικά, αλλά και ελληνικά πλοία, που πλέουν με οθωμανική, ρωσική ή ελληνοοθωμανική σημαία. Οι χερσαίοι δρόμοι της Βαλκανικής κατακτώνται από τον «ορθόδοξο βαλκάνιο κατακτητή έμπορο» (κατά τον εύστοχο όρο του Traian Stojanovich).. Διαμέσου ναυτικών και χερσαίων δρόμων οι Έλληνες κυρίως, αλλά και άλλοι λαοί της Βαλκανικής, αναζητούν νέα όρια, αποφεύγοντες τις υπερφορολογήσεις ή επιδιώκοντας δυναμικό εμπορικό ρόλο. Ο οικονομικός προσανατολισμός χαρακτηρίζει, λοιπόν, τη δεύτερη φάση της ελληνικής Διασποράς, χωρίς να λείπουν και μεταναστευτικά κύματα που επηρεάζονται από πολέμους (πρόσφυγες π.χ. στο τέλος του 18ου αιώνα και κατά την Ελληνική Επανάσταση στην Τεργέστη, τη Μασσαλία, το Λιβόρνο, την Οδησσό κ.α.), αλλά και εποικιστικές τακτικές, κατά βάση οικονομικού χαρακτήρα (ιδίως στη Νότια Ρωσία από τα τέλη του 18ου αιώνα). Είναι γνωστή, άλλωστε, η εσωτερική μετανάστευση ελληνικών, αρμενικών, εβραϊκών πληθυσμών εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από τον 18ο αιώνα κ.ε., οι οποίοι οδηγούνται στα νέα ακμάζοντα εμπορικά, κατά κανόνα παραθαλάσσια, κέντρα (Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, Σωζόπολη, Βάρνα, Βραΐλα, Γαλάτσι κ.ο.κ.). Οι μετακινούμενοι εγκαθίστανται ατομικά, στην αρχή, οικογενειακά, στη συνέχεια, και διαμορφώνουν τις ατομικές και οικογενειακές τους επιχειρήσεις. Δημιουργείται, βαθμιαία, ευρύ πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων δ ι κ τ ύ ω ν διακίνησης προϊόντων και ανθρώπων. 8

9 Εμπορεύματα από την Ανατολή μεταφέρονται στην Κεντρική Ευρώπη ή σε λιμάνια της Δυτικής Μεσογείου, καθώς και στο βορεινό Άμστερνταμ, κυρίως, ως πρώτες ύλες για την αναπτυσσόμενη βιομηχανία των δυτικοευρωπαϊκών κρατών ιδιαίτερα την υφαντουργία και γενικότερα τις μονάδες κατασκευής ενδυμάτων δερμάτινων και άλλων. Η αναπτυσσόμενη μόδα, τον 18ο αιώνα, θα γίνει στο εξής η κινητήρια δύναμη του εμπορίου. Οι αλλαγές συνηθειών, νοοτροπιών, προτεραιοτήτων της αστικής τάξης, που αναζητεί και επιβάλλει το δικό της ρυθμό ζωής, θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του καλλιεργημένου γούστου. Η βελτίωση των συνθηκών οργάνωσης των πόλεων, αλλά και των οικιών (π.χ. των συνθηκών θέρμανσης), θα οδηγήσουν στην προτίμηση νέου τύπου υφασμάτων για την ενδυμασία και την επίπλωση. Το βαμβάκι της Ανατολής θα γίνει περιζήτητο, μαζί με τις βαφικές ύλες, το λάδι για τις σαπωνοποιίες, καθώς και άλλα προϊόντα για την επεξεργασία δερμάτων κ.λπ. Οι καραβοκύρηδες, αντίστοιχα, φορτώνουν τα πλοία τους στα μικρασιατικά παράλια και τα νησιά απέναντι από την Κρήτη και την Πελοπόννησο, με λάδι, βαμβάκι, μαλλί, δέρματα, βαφικές και ύλες βιομηχανικής επεξεργασίας, και τα διοχετεύουν στη Δυτική Ευρώπη, διαμέσου των λιμανιών της Τεργέστης, του Λιβόρνου, της Αγκώνας, της Μασσαλίας, του Άμστερνταμ ή της εμποροπανήγυρης της Σενιγάλια. Το σιτάρι θα γίνει το κύριο εμπόρευμα των υδραίικων πλοίων, και ο βασικός επιχειρηματικός προσανατολισμός εμπόρων από τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, την Πελοπόννησο, αλλά και την Ήπειρο. Έμποροι ειδικευμένοι στο χερσαίο και ναυτικό εμπόριο στέλνουν βιομηχανικά εμπορεύματα, βιβλία στην Ανατολή, αλλά συχνά τα καράβια ή τα καραβάνια επιστρέφουν με σάκους χρυσών και αργυρών ισχυρών ευρωπαϊκών νομισμάτων, ως αποτέλεσμα της άνισης, αλλά επωφελούς εξαγωγικής δυναμικής. Δυναμώνουν, έτσι, με κεφάλαια τις επιχειρήσεις τους στην Ανατολή, από όπου οι περισσότεροι, τουλάχιστον ως τα μέσα του 19ου αιώνα, κινούν τις εταιρείες τους. Από τα τέλη του 18ου αιώνα όλο και περισσότεροι εντάσσουν τις τραπεζικές τακτικές στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Από έμποροι-τραπεζίτες, εξελίσσονται σε τραπεζίτες, ασφαλιστές, εφοπλιστές, γαιοκτήμονες-εμπόρους, γαιοκτήμονες-τραπεζίτες. Εντασσόμενοι στις τοπικές κοινωνίες, όχι απαραίτητα αφομοιούμενοι, τουλάχιστον ως μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, επωφελούνται από τη συχνά διπλή τους υπηκοότητα (την οθωμανική ή από το 1830 και την ελληνική, και την αυστριακή, ρωσική, γαλλική, αγγλική κ.ο.κ.). Συνεργάζονται ενίοτε με ντόπιους εμπόρους ή άλλους εποίκους (Άγγλους, Γάλλους, Ιταλούς, Εβραίους, Σέρβους), συνήθως σε πολυπρόσωπες ή μετοχικές και οπωσδήποτε στις ασφαλιστικές και τραπεζικές επιχειρήσεις. Αναδεικνύονται σε ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες στους τόπους υποδοχής και αναπτύσσουν διπλή ταυτότητα, που πηγάζει από την επιχειρηματικότητα, αλλά και από τη συντήρηση των δεσμών τους με τις ελληνικές κοινότητες, εντός των οποίων πολλοί δραστηριοποιούνται. Οδησσός, Αλεξάνδρεια, Λιβόρνο, Τεργέστη, Μασσαλία, Λονδίνο συνδέονται σε ένα διεθνές, για την εποχή, οικονομικό δίκτυο, συνήθως με εταιρικά παραρτήματα ή αντιπροσώπους από τους ίδιους οικογενειακούς κλάδους. Τα δίκτυα 9

10 εμπλουτίζονται και διαφοροποιούνται μέσα στον 19ο αιώνα με την ανάπτυξη της ατμοπλοΐας, της ποταμοπλοΐας, την επέκταση των σιδηροδρόμων και το άνοιγμα της ενδυναμωμένης ναυτιλίας και του εμπορίου σε διεθνείς ορίζοντες. Έτσι στα τέλη του 19ου αιώνα ο ήλιος δεν δύει, π.χ., για τις επιχειρήσεις (από τη Σμύρνη, την Τεργέστη, το Ταϊγάνιον, το Λιβόρνο, τη Μασσαλία, το Λονδίνο ως τη Βομβάη, την Καλκούτα και τη Νέα Υόρκη) της χιώτικης οικογένειας Ράλλη, που φροντίζει να κρατά τη συνοχή των οικογενειακών δεσμών, εκσυγχρονίζοντας, ταυτόχρονα, την οικονομική τακτική. Σημαντική επίσης ήταν η προσφορά Ελλήνων της εποχής που τους αποκαλούμε εθνικούς ευεργέτες. Ενδεικτικά ΑΡΣΑΚΗΣ, ΑΒΕΡΩΦ, ΖΑΠΠΑΙΟΙ, ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ, ΡΙΖΑΡΗΔΕΣ, ΤΟΣΙΤΣΑΣ, ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ. Αρχές 19 ου έως 1890 ΑΙΤΙΑ Συνοπτικά, τα αίτια που οδήγησαν στην ελληνική μετανάστευση προς την Αμερική ήταν οι γρήγοροι ρυθμοί εκβιομηχάνισης στο Νέο Κόσμο, η αφθονία πρώτων υλών και τέλος η έλλειψη εργατικών χεριών. Ωστόσο οι ιστορικοί αποδίδουν την υπερατλαντική αυτή μετανάστευση στο συνδυασμό τριών παραγόντων: 1. της δυνατότητας εύρεσης εργασίας 2. των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που επικρατούσαν στην πατρίδα 3. της δυνατότητας και της επιθυμίας αυτών των ανθρώπων να ταξιδέψουν. Οι πρώτοι δύο παράγοντες μπορούν αλλιώς να χαρακτηριστούν ως παράγοντες έλξης και ώθησης,όπου εδώ δηλώνουν το οικονομικά ευνοϊκό περιβάλλον στην Αμερική από τη μία και το αντίστοιχα αφιλόξενο στην Ελλάδα από την άλλη. Αυτά όμως δεν μπορούν να θεωρηθούν από μόνα τους αιτίες μετανάστευσης καθώς οι επιπτώσεις και οι μεταναστευτικές δραστηριότητες δεν ήταν ομοιόμορφες σε όλον τον ελληνικό πληθυσμό. Επιπλέον,πρέπει να αναφερθεί ότι ήταν η αλληλογραφία με τους ξενιτεμένους και η λανθασμένη ή σωστή πληροφόρηση για τις οικονομικές και γενικά τις συνθήκες ζωής τους που προκαλούσαν τη δημιουργία μεταναστευτικής κίνησης. Όσο για τη διαφοροποίηση στους τύπους μετανάστευσης οι ιστορικοί καταλήγουν στο ότι αν εξετάσουμε αναλυτικά το ποιοι, πότε και από πού μετανάστευσαν θα φτάσουμε σε ένα άνισο και καθόλου γενικό συμπέρασμα. Γι αυτόν το λόγο θα μιλήσουμε με παραδείγματα. Σταφιδική κρίση Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μετανάστευση των Πελοποννησίων η οποία βασίζεται στην εμπορευματοποίηση της πελοποννησιακής γεωργίας η οποία και επέφερε τη γνωστή «σταφιδική κρίση». Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Ένας από τους κυριότερους τόπους παραγωγής σταφίδας εκείνη την περίοδο ήταν η Γαλλία. Η φυλλοξήρα όμως (ασθένεια που προκαλείται στα φυτά από ομώνυμα έντομα) κατέστρεψε τις παραγωγές αυτές και έβγαλε τη γαλλική σταφιδική παραγωγή από το κέντρο του εμπορίου. Έτσι, οι μεγάλοι αγοραστές(μεγάλη 10

11 Βρετανία, Γερμανία,Ρωσία) στράφηκαν προς την Ελλάδα(Πελοπόννησος, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά,Λευκάδα και τμήματα της ΝΔ ηπειρωτικής Ελλάδας)όπου η παραγωγή σταφίδας βρισκόταν σε υψηλό επίπεδο. Οι Έλληνες σταφιδοπαραγωγοί κατέκτησαν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και σχημάτισαν στο μυαλό τους μία άλλη καλύτερη εικόνα ζωής. Όταν η Γαλλία απαλλάχτηκε από τη φυλλοξήρα άρχισε να ελκύει ξανά τους αγοραστές ώσπου μόνο η Μεγάλη Βρετανία συνέχισε το εμπόριο με την Ελλάδα. Η σταφιδική κρίση της δεκαετίας του 1890 δεν ήταν μια απότομη «κατάρρευση» αλλά μια μακρόχρονη και παρατεταμένη διαδικασία που ανάγκασε τους άνεργους πια αγρότες να αναζητήσουν αλλού το όνειρό τους και το σχετικά υψηλό βιοτικό επίπεδο ζωής που κατείχαν. Σίγουρα, αυτή η οικονομική ταραχή ήταν μια μεγάλη ώθηση στη δημιουργία ενός μεταναστευτικού ρεύματος από την Ελλάδα προς το Νέο Κόσμο. Σε κάθε περίπτωση είναι φανερό ότι εκτός από τα οικονομικά κίνητρα υπήρχαν αρκετοί άλλοι παράγοντες που διαμόρφωναν και καθόριζαν την ελληνική μεταναστευτική ροή. ΗΠΑ Από το 1890 ως το τέλος της δεκαετίας αυτής τουλάχιστον Έλληνες είχαν εγκατασταθεί στις ΗΠΑ. Στις αρχές του 20 ου αιώνα ο αριθμός αυτός ξεπέρασε τις ετησίως. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι στην αύξηση αυτή συνέβαλε η εγκατάσταση ανθρώπων που είχαν ελληνική καταγωγή αλλά όχι και ελληνική ιθαγένεια. Σαφώς επρόκειτο για Έλληνες από αλύτρωτες περιοχές οι οποίοι είχαν συνήθως την οθωμανική ή κάποια άλλη όχι ελληνική υπηκοότητα. Ο μεγαλύτερος αριθμός αφίξεων ατόμων ελληνικής καταγωγής,και όχι μόνο ιθαγένειας,από την αρχή της ελληνικής μετανάστευσης, σημειώθηκε το 1907 και έφτασε τα άτομα. Αυτός ο ετήσιος αριθμός ξεπεράστηκε ως το 1914, δηλαδή την αρχή του Α Παγκοσμίου πολέμου. Τα περιοριστικά μέτρα που θεσπίστηκαν από το Κογκρέσο είχαν σκοπό να κάμψουν το μεταναστευτικό ρεύμα από την ανατολική και νότιο Ευρώπη, πράγμα που πέτυχαν, με αποτέλεσμα η μετανάστευση να σταματήσει το ΛΙΜΑΝΙΑ Τα πρώτα χρόνια της μετανάστευσης στην Αμερική, τα λιμάνια αναχώρησης των μεταναστών ήταν αυτά της Βόρειας, λεγόμενης, Ευρώπης. Αυτά ήταν το Λίβερπουλ και το Σαουθάμπτον στην Αγγλία, η Χάβρη, η Βουλώνη και το Χερβούργο στη Γαλλία, το Ρόττερνταμ στην Ολλανδία, και το Αμβούργο και η Βρέμη στη Γερμανία. Στη Μεσόγειο ήταν τα λιμάνια της Μασσαλίας, της Νάπολης, του Παλέρμο και της Τεργέστης ή Τριέστης, όπως την έλεγαν τότε. Σ αυτά προστέθηκαν κάποια στιγμή και ο Πειραιάς, η Πάτρα, και η Κωνσταντινούπολη. Πολλοί μετανάστες δεν αναχωρούσαν κατ ευθείαν από τις πατρίδες τους για την Αμερική. Πρώτα επιβιβάζονται σε κάποιο μικρότερο ατμόπλοιο, καλούμενο πλοίο τροφοδότης (feeder ship), που τους μετέφερε σε Βρετανικό, Γαλλικό, Ολλανδικό ή Γερμανικό λιμάνι, όπου επιβιβάζονται στο υπερωκεάνιο. Υπήρχαν και περιπτώσεις όπου οι μετανάστες έπρεπε, μετά την αποβίβαση από το πλοίο-τροφοδότη, να ταξιδέψουν και σιδηροδρομικώς μέχρι να φθάσουν στο τελικό λιμάνι επιβίβασης. Το λιμάνι της Hull, στην ανατολική ακτή της Αγγλίας, ήταν το κύριο ενδιάμεσο λιμάνι που δέχθηκε το μεγαλύτερο μέρος των Σκανδιναβών μεταναστών προς την 11

12 Αμερική. Από τη Hull οι μετανάστες ταξίδευαν σιδηροδρομικώς μέχρι το Λίβερπουλ, κυρίως, απ όπου και αναχωρούσαν για την Αμερική, κάνοντας συχνά στάση στο Κουίνσταουν της Ιρλανδίας για να πάρουν και από εκεί επιβάτες. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Τον 19ο αιώνα, οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες που ανταγωνίζονται στις γραμμές Ευρώπης με Αμερική ήταν οι παρακάτω (τα έτη σημειώνουν το έτος ίδρυσής τους): 1840 Cunard Steamship Co, Βρετανική 1847 Hamburg-Amerika Line,Γερμανική 1857 North German Lloyd, Γερμανική 1869 White Star Line, Βρετανική 1872 Red Star Line, Βελγική 1873 Holland-Amerika Line, Ολλανδική Υπήρχαν, όμως, και άλλες εταιρείες που τα πλοία τους έπιαναν στην Πάτρα. Τέτοιες ήταν η Αυστριακή AustroAmericana ( ) και η γερμανική Hamburg- AmerikaLine. Καθώς το μεταναστευτικό ρεύμα διογκωνόταν, γεννήθηκε η ανάγκη σύστασης μιας εθνικής γραμμής. Το εγχείρημα ανέλαβε ο Ανδριώτης Δημήτριος Ι. Μωραΐτης. Όμως, η προσπάθεια δημιουργίας ελληνικής υπερατλαντικής γραμμής απέτυχε και, στο τέλος του 1908, η εταιρεία κήρυξε πτώχευση. Την εταιρεία διαδέχθηκε η Υπερωκεάνιος Ελληνική Ατμοπλοΐα με μετόχους τους αρχικούς δανειστές του Μωραΐτη και Πρόεδρο του Δ.Σ. τον Ευταξία, διοικητή της Τράπεζας Αθηνών. Και αυτή οδηγήθηκε σε χρεωκοπία και απορροφήθηκε, το 1912, από την Εθνική Ατμοπλοΐα της Ελλάδος των αδελφών Εμπειρίκου. Το 1908, ο Λεωνίδας Εμπειρίκος, μαζί με τα τρία αδέλφια του, ίδρυσε την Εθνική Ατμοπλοΐα της Ελλάδος που για 30 ολόκληρα χρόνια κυριάρχησε στο χώρο των υπερωκεανίων ( ). Το 1937, αφού πέρασε από διάφορες φάσεις, η εταιρεία τελικά διαλύθηκε. ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΙ ΠΑΤΡΟΝΟΙ Στην ιστορία του ελληνισμού υπάρχουν πολλές σκοτεινές σελίδες εκμετάλλευσης, το επαίσχυντο περιεχόμενο πολλών απ αυτές τις σελίδες γράφτηκε από τους ίδιους τους Έλληνες, εκείνους που κατατρέχουν τους συντρόφους τους μετανάστες. «Αρκετοί ανάμεσά τους (Έλληνες μετανάστες) παρατηρεί ο Μαλαφούτης, έχοντας υπερνικήσει τα πρώτα εμπόδια, αντί να προσπαθήσουν να εξυπηρετήσουν τους συμπατριώτες τους, εκμεταλλεύτηκαν την απειρία και την αμάθειά τους σε τέτοιο αποκρουστικό βαθμό που ήταν απαραίτητη η επέμβαση των αμερικανικών αρχών να σταματήσουν την εκμετάλλευση των αθώων θυμάτων» Κανένα άλλο αδίκημα δε χτύπησε τόσο βαθιά την ελληνοαμερικανική κοινότητα στα πρώτα της χρόνια και δεν είχε τόσο ζημιογόνο αποτέλεσμα στην αμερικανική κοινή γνώμη και στις κυβερνητικές αρχές όσον αφορά το ελληνικό όνομα και την ελληνική μετανάστευση στην Αμερική, όσο το σύστημα των Πατρόνων (Patrone). 12

13 Σύμφωνα με τον Σεραφή η λέξη «Πατρόνος» σημαίνει ιδιοκτήτης, αφεντικό ή κύριος, ένα άτομο που έχει νομική και ηθική ισχύ πάνω στους άλλους : Το σύστημα ήταν διαδεδομένο ανάμεσα στους μετανάστες που είχαν λίγη ή καμία γνώση της αγγλικής γλώσσας. Το σύστημα εκμετάλλευσης από τους «Πατρόνους» είχε πρωτοεμφανιστεί από Ιταλούς αφέντες στη σιδηροδρομική βιομηχανία. Στην ουσία, οι Πατρόνοι ήταν εργολάβοι στους οποίους οι νεοφερμένοι, που ήξεραν πολύ λίγο τη γλώσσα και τις συνθήκες εργασίας, στηρίζονταν για εργασία (απασχόληση). Μερικές φορές οι Πατρόνοι τους εξασφάλιζαν δωμάτιο και ένα συμφωνημένο ποσό ως μισθό, που σήμαινε ότι τροφή και οτιδήποτε έπαιρνε ο εργάτης επιπλέον απ αυτό το ποσό ανήκε σ αυτόν, δηλαδή τον Πατρόνο. Από το 1900 οι Έλληνες «αφεντικά» υιοθέτησαν το σύστημα των Πατρόνων και το επεξέτειναν. Τα πρώτα θύματα ήταν κυρίως οι μικροπωλητές λουλουδιών και, σε μικρότερη έκταση, οι πωλητές φρούτων και γλυκών στους δρόμους της Ν. Υόρκης. Ήταν εφοδιασμένοι με χειράμαξες και με το εμπόρευμα της ημέρας. Το βράδυ επέστρεφαν τα καροτσάκια και τις εισπράξεις στο «αφεντικό». Στην αρχή το σύστημα περιοριζόταν στους μεσήλικες Έλληνες μετανάστες αλλά μετά το 1900 επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε αγόρια ηλικίας Αυτά τα αγόρια έκλειναν συνήθως συμβόλαιο στην Ελλάδα. Το συμβόλαιο το υπέγραφαν τα αγόρια και οι γονείς τους, λίγοι από τους οποίους ήξεραν το αληθινό νόημα της συμφωνίας. Ο Πατρόνος πλήρωνε τη μετάβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες και γι αυτό ήταν υποχρεωμένοι να δουλεύουν γι αυτόν για χρόνια. Ήταν μια μορφή δουλείας με συμβόλαιο... Η κομπίνα των Πατρόνων ευτυχώς εξαλείφθηκε, αλλά όχι πριν καταστρέψει πολλές ζωές και βλάψει γενικά το όνομα των Ελλήνων στην Αμερική. Πέρασαν γενιές και γενιές για να εξαλειφθεί αυτό το στίγμα από την αμερικάνικη κοινωνία. Τοκογλύφοι και Έμποροι Ελπίδων Η ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης προς τις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες (σαν πρώτη τέτοια χώρα καταγράφονται οι Η.Π.Α.) έχει τις ρίζες της στην Ελληνική επανάσταση του Τότε, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δημιούργησαν στρατιές ξεριζωμένων αμάχων και ιδίως παιδιώνορφανών. Τότε ήταν που οι ιεραπόστολοι αμερικανικών θρησκευτικών δογμάτων αλώνιζαν σε όλη την Βαλκανική και γενικά στην επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Χιλιάδες παιδιά-ορφανά τότε στρατολογήθηκαν και εστάλησαν στις Η.Π.Α. για υιοθεσία. Αυτά τα παιδιά σαν ενήλικες πλέον απετέλεσαν και τον πρώτο πυρήνα των ελληνικής καταγωγής μεταναστών στη νέα γη της επαγγελίας. Απετέλεσαν δηλαδή τους "κράχτες" που θα έδιναν το έναυσμα για την μετέπειτα οργανωμένη και συστηματική μετανάστευση προς την Βόρεια Αμερικανική Ήπειρο. Το 1864 καταγράφονται οι πρώτες οικονομικές μεταναστεύσεις προς τις Η.Π.Α. Ανάμεσα στα έτη ήδη η Ελλάδα έχει "στείλει" το 8% (και πάνω από το 30% του ενεργού οικονομικά) πληθυσμού της προς τις Η.Π.Α. Η μετανάστευση είναι αδιάψευστο επιχείρημα για την άθλια οικονομική και κοινωνική κατάσταση της ελληνικής υπαίθρου των ετών 1870 έως 1930 αλλά και μετέπειτα. 13

14 Οι Έλληνες που μετανάστευαν στις υπερπόντιες χώρες, εκτός από τη σωματική ικανότητα, δε διέθεταν άλλο προσόν. Ήταν δε κυρίως αγρότες-δουλοπάροικοι ή μικροϊδιοκτήτες που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες και μαστίζονταν από την τοκογλυφία και την εκμετάλλευση των εμπόρων. Ο τόκος, ήταν 20-30% σε χρήμα, αλλά οι δανειστές έπαιρναν από τους οφειλέτες τους, γάλα, βούτυρο, και άλλα προϊόντα, ανεβάζοντας τον τόκο σε 70 ή και 80%. Δημιουργούνταν έτσι οι κατάλληλες συνθήκες για να εκπατρισθεί ένα σημαντικό κομμάτι του ενεργού δυναμικού της χώρας. Αλλά και ευκαιρία πλουτισμού μιας μερίδας εμπόρων ελπίδας. Οι περισσότεροι μετανάστες ήταν αγράμματοι, λίγοι είχαν τελειώσει το Δημοτικό, άβγαλτοι και αθώοι, στερημένοι άνθρωποι, πού δεν είχαν συνείδηση της δύναμής τους, ούτε φυσικά των δικαιωμάτων τους. Δηλαδή ήταν το κατάλληλο υλικό για εκμετάλλευση. Ο μύθος της αμερικάνικης Γης της επαγγελίας, του καταφύγιου των αποδήμων όλου του κόσμου, αναμφισβήτητα διαπότισε όλη την ύπαιθρο. Είχε βέβαια στηθεί όλος ο απαραίτητος προπαγανδιστικός μηχανισμός που διαφήμιζε τον πλούτο και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Αμερική. Μεγάλο ρόλο έπαιξαν και οι πράκτορες των μεταναστευτικών γραφείων και των ατμοπλοϊκών εταιρειών που διαφήμιζαν τον πλούτο και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Αμερική. Έτσι οι περισσότεροι μετανάστες έφευγαν με την ελπίδα του γρήγορου πλουτισμού και της σύντομης επιστροφής στην πατρίδα. Έτσι τους υπόσχονταν τα μεσιτικά γραφεία μετανάστευσης που είχαν στηθεί σε όλη τη χώρα. Ο Σταθμός Υποδοχής του Castle Garden Την πρώτη περίοδο της ίδρυσης του κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπήρχε επίσημη εθνική μεταναστευτική πολιτική. Ο έλεγχος της μετανάστευσης είχε αφεθεί στις Πολιτείες που είχαν τους δικούς τους ρυθμιστικούς κανόνες και η μόνη υποχρέωση τους απέναντι στην Κυβέρνηση ήταν να την ενημερώνουν για τον αριθμό των αφίξεων. Φυσικά, δεν υπήρχε κεντρικό σημείο υποδοχής των επιβατών, ενώ μόνο μετά το 1820 τα ονόματά τους καταχωρούνταν σε Βιβλία για τους επιβάτες. Η όλη κατάσταση ευνοούσε την εκμετάλλευση των μεταναστών τόσο πριν την αναχώρηση από την Ευρώπη όσο και μετά την άφιξη τους στην Αμερική. Προκειμένου να προστατεύσει τις χιλιάδες των μεταναστών, η Πολιτεία της Νέας Υόρκης, από το 1855 έως το 1890, χρησιμοποίησε σαν σταθμό υποδοχής τους το Castle Garden, στην τοποθεσία Battery, στο νοτιότερο άκρο του Μανχάταν. Το ενδιάμεσο διάστημα από το 1890 μέχρι το 1892, οπότε λειτούργησε ο νέος ομοσπονδιακός σταθμός στο Ελλις Άϊλαντ, ο έλεγχος των μεταναστών ελάμβανε χώρα στο Barge Office, στο ΝΑ άκρο του Μανχάταν, σε μικρή απόσταση από το Castle Garden. Το Castle Garden χτίστηκε το 1807 σαν αμυντικό οχυρωματικό έργο, για την προστασία του λιμένα της Νέας Υόρκης. Μετά τον πόλεμο του 1812 το όνομά του άλλαξε σε Fort Clinton. Αρχικά απείχε 300 πόδια από την ακτή και συνδεόταν με αυτή με ένα ξύλινο πέρασμα αλλά, σταδιακά, μέσω επιχωματώσεων, ενώθηκε με το Battery. Το 1824, το οχυρό περιτοιχίστηκε και έγινε ένα δημοφιλές θέατρο που εξυπηρετούσε επιβάτες. Το 1892, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του νησιού Έλλις, το κτίριο μετατράπηκε σε Ενυδρείο, Aquarium. Ώσπου το 1946, 14

15 ανακηρύχθηκε εθνικό μνημείο και σήμερα λειτουργεί σαν εκδοτήριο εισιτηρίων για τα φέρρυ προς το Νησί Έλλις και το Άγαλμα της Ελευθερίας. Πριν το 1855, οι επιβάτες αποβιβάζονταν σε όποια αποβάθρα έδενε το καράβι που τους είχε μεταφέρει. Επρόκειτο για μια τεράστια έκταση γεγονός που καθιστούσε δύσκολη αν όχι αδύνατη την προστασία των νέο-αφιγμένων επιβατών από κακοποιά στοιχεία. Αμέσως μετά την αποβίβασή του ο μετανάστης πολιορκούταν από κάθε είδους κλέφτες και κομπιναδόρους που του έκλεβαν τις αποσκευές, του πουλούσαν ψεύτικα εισιτήρια τραίνου σε προορισμούς του εσωτερικού, τον οδηγούσαν σε πανσιόν της κακιάς ώρας με υπέρογκες χρεώσεις και γενικά του έκαναν τη ζωή δύσκολη. Ήταν τον Οκτώβριο του 1858 που οι Γερμανικοί Σύλλογοι των Ηνωμένων Πολιτειών ζήτησαν από το Κογκρέσο να περάσει νόμο για την προστασία των μεταναστών τόσο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού όσο και κατά την άφιξή τους στη χώρα. Μεταξύ των μέτρων που ζητούσαν ήταν η εγγύηση για την ασφαλή παράδοση των αποσκευών κατά την άφιξη στη χώρα, ο έλεγχος της αγοράς σιδηροδρομικών και θαλάσσιων εισιτηρίων για προορισμούς του εσωτερικού, η εξασφάλιση καλλίτερων συνθηκών στα πλοία όσον αφορά τις γυναίκες επιβάτες, κ.ά. Στις 3 Αυγούστου 1855, το Castle Garden υποδέχθηκε τους πρώτους μετανάστες. Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν σταθμός υποδοχής, το οχυρό ανακαινίσθηκε, προστέθηκαν σ αυτό οι απαραίτητες για τις τότε ανάγκες εγκαταστάσεις, ενώ περικλείστηκε από ένα μεγάλο ξύλινο φράχτη. Αμέσως μετά την πρόσδεση ενός πλοίου στην αποβάθρα της εταιρείας, οι επιβάτες πρώτης και δεύτερης θέσης ήταν ελεύθεροι να περάσουν στην πόλη, ενώ εκείνοι της θέσης steerage μεταφέρονταν με πλοιάρια στην αποβάθρα του Castle Garden. Όλοι οι μετανάστες της θέσης αυτής έπρεπε να αποβιβαστούν στις εκεί εγκαταστάσεις οι οποίες, πια, ήταν μη προσβάσιμες στους κλέφτες και απατεώνες. Οι μετανάστες περνούσαν από ένα πρώτο ιατρικό έλεγχο. Όσοι περνούσαν τον έλεγχο οδηγούνταν στη μεγάλη αίθουσα του σταθμού, στη ροτόντα, που καλυπτόταν στο μεγαλύτερο μέρος της από ξύλινους πάγκους. Όσοι, πάλι, απορρίπτονταν μεταφέρονταν με πλοιάρια σε νοσοκομείο της νήσου Wards ή της Blackwell. Ο χώρος της ροτόντας ήταν μεγάλος, μπορούσε να δεχθεί μέχρι και 3000 άτομα. Στην αίθουσα υπήρχε αριθμός γραφείων όπου υπάλληλοι-ελεγκτές έλεγχαν τα χαρτιά των μεταναστών και τους υπέβαλαν σειρά ερωτήσεων. Στο τέλος της διαδικασίας κάποιοι θα περνούσαν, οι περισσότεροι, ενώ λίγοι θα απορρίπτονταν. Η αγωνία και ο φόβος της απόρριψης ήταν τα συναισθήματα που ένοιωθε ο Έλληνας μετανάστης της εποχής και ακριβώς τα αισθήματα αυτά εκφράζει η λέξη Καστιγκάρι, παραφθορά του ονόματος του σταθμού. Στη διάρκεια των επόμενων 35 ετών περισσότεροι από οχτώ εκατομμύρια μετανάστες θα περάσουν τις πύλες του Castle Garden. Οι τελευταίοι που διάβηκαν τις πόρτες του ήταν στις 18 Απριλίου

16 Ο Σταθμός Υποδοχής της Νήσου Έλλις Το 1890 ήταν η χρονιά κατά την οποία ο έλεγχος της μετανάστευσης παραδόθηκε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Η μετανάστευση έπαυσε πια να είναι θέμα πολιτειακό και περνούσε οριστικά στην αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Το ίδιο έτος, η κυβέρνηση έκλεισε το Castle Garden και μετά από εξέταση αρκετών εναλλακτικών τοποθεσιών, αποφάσισε να κατασκευάσει το νέο σταθμό στο νησί Έλλις. Το 1890, ο Πρόεδρος Βενιαμίν Χάρισον ανακήρυξε τον σταθμό σαν το πρώτο ομοσπονδιακό κέντρο υποδοχής μεταναστών. Θεωρήθηκε πως με τον νέο σταθμό στο νησί οι μετανάστες αφενός θα ελέγχονταν καλύτερα, αλλά και θα προστατεύονταν από τους διάφορους επιτήδειους μέχρι τη στιγμή της εξόδου τους στη χώρα. Ο τελευταίος μετανάστης που πέρασε από το Castle Garden ήταν τον Απρίλιο του Η κυβέρνηση όρισε ένα κονδύλι $ για την κατασκευή του νέου κέντρου. Το διάστημα μέχρι την λειτουργία του νέου σταθμού, ως χώρος υποδοχής των μεταναστών θα χρησιμοποιούταν το Barge Office, ένα κτίριο κοντά στο κλειστό πια Castle Garden. Για να μετατραπεί το νησί σε μεταναστευτικό σταθμό απαιτήθηκαν σημαντικές κατασκευές. Κατασκευάστηκαν προκυμαίες και κτήρια. Το κυρίως κτίριο, που κατά ένα μεγάλο μέρος ήταν ξύλινο, άνοιξε την 1 η Ιανουαρίου του Την επόμενη ημέρα, η Άννυ Μουρ, ένα 15χρονο κορίτσι από την Ιρλανδία που συνοδευόταν από τα δύο αδέλφια της, θα ήταν ο πρώτος μετανάστης που περνούσε την είσοδο του νέου σταθμού. Πέντε χρόνια αργότερα, τη νύχτα της 14ης Ιουνίου 1897, φωτιά κατάκαψε το σταθμό χωρίς, ευτυχώς, ανθρώπινες απώλειες. Προσωρινά, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του ελέγχου των αφίξεων, ξανάνοιξε το Barge Office. Ο Υπουργός Οικονομικών έδωσε εντολή για την άμεση επανακατασκευή του σταθμού με υλικά αντιπυρικά. Η νέα κατασκευή κόστισε τότε $1,5 εκατομμύριο. Το εξωτερικό του κτιρίου ήταν από τούβλα και είχε τσιμεντένια πατώματα. Στις 17 Δεκεμβρίου 1900 το νέο Κεντρικό Κτίριο άνοιξε την πύλη του. Οι πρώτοι μετανάστες που δέχθηκε ήταν 654 Ιταλοί που διέσχισαν τον Ατλαντικό με το πλοίο Kaiser Wilhelm II. Το κτίριο σχεδιάστηκε να εξυπηρετεί μισό εκατομμύριο μετανάστες τον χρόνο. Σύντομα όμως ο αριθμός έφτασε το ένα εκατομμύριο το χρόνο και παρέμεινε σ αυτό το επίπεδο μεταξύ 1900 και Αυτό σημαίνει πως τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια μέχρι την έναρξη του Α ΠΠ- δεκαπέντε εκατομμύρια άνθρωποι διάβηκαν την πύλη του. Τα πρώτα μετά το 1900 χρόνια, η υπηρεσία μετανάστευσης πίστευε πως το μεγάλο κύμα είχε περάσει. Η πραγματικότητα όμως την διέψευσε καθώς η μετανάστευση είχε, αντίθετα, πάρει ανοδική πορεία. Την 17 η Απριλίου 1907, μετανάστες πέρασαν από τον καθιερωμένο έλεγχο. Ήταν η ημέρα κατά την οποία ο σταθμός δέχθηκε τον μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών. Συνέπεια αυτής της αυξημένης και απρόσμενης ροής μεταναστών ήταν η ανάγκη επέκτασης των παλιών κτιρίων και ανέγερσης νέων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το τεράστιο κύμα. Αυτό όμως προϋπέθετε γη που δεν υπήρχε. Προστέθηκαν τότε στο αρχικό νησάκι Έλλις δύο ακόμη, μέσω επιχωματώσεων. Στο δεύτερο νησάκι, στεγάσθηκε το Νοσοκομείο (1902) και οι πτέρυγες μεταδοτικών νοσημάτων, ενώ στο τρίτο νησάκι κατασκευάστηκε η ψυχιατρική πτέρυγα. Το 1906 βρίσκει το Νησί με έκταση 27,5 έϊκερς από τα 3,3 που αρχικά είχε. Μεταξύ 1900 και 1915 χτίστηκε πυρετωδώς 16

17 πάνω στο νησί πληθώρα κτιρίων και βοηθητικών εγκαταστάσεων, ώσπου κάποια στιγμή ο αριθμός τους έφθασε τα 30. Στις αρχές της δεκαετίας του 1920 τα δύο πρόσθετα νησάκια ενώθηκαν μεταξύ τους μέσω επιχωμάτωσης με αποτέλεσμα να πάρει το νησί τη σημερινή του όψη. Οι συνθήκες του ταξιδιού Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επικρατούσαν «φρικτές» συνθήκες διαβίωσης, στα μεταναστευτικά υπερωκεάνια, ιδιαίτερα εκείνα της πρώτης περιόδου ( ), οι μετανάστες θεωρούνταν «φορτίο». Αρκεί να σκεφτούμε ότι πλοία μόλις 5-6 χιλιάδων τόνων, μετέφεραν έως επιβάτες, σε ταξίδια που συχνά ξεπερνούσαν τις ημέρες. Οι δοκιμασίες των φτωχών μεταναστών, οι οποίοι ελάχιστα νοιάζονταν για ανέσεις, που ποτέ άλλωστε δεν είχαν γευτεί, άρχιζαν πολύ πριν το ταξίδι. Οι περισσότεροι αγνοούσαν τις μεγάλες δυσκολίες που τους περίμεναν στο Νέο Κόσμο, τον οποίο εκατοντάδες μεσίτες μετανάστευσης (επάγγελμα που ανθούσε τα χρόνια εκείνα), παρουσίαζαν ως νέα Γη της Επαγγελίας. Με την ελπίδα λοιπόν ότι στην ξένη χώρα θα αποκτήσουν ότι χρειάζονται για να επιστρέψουν εφοδιασμένοι για μια καλύτερη ζωή, αγωνίζονταν να πάρουν την πολυπόθητη άδεια μετανάστευσης για την Αμερική, τόπο απαγορευμένο για παράδειγμα σε όσους υπέφεραν από τραχώματα (διαδεδομένη νόσο την εποχή εκείνη). Όσοι τα κατάφερναν, πριν την επιβίβαση στο πλοίο, υποβάλλονταν σε ξεψείριασμα και εμβολιασμό. Οι μετανάστες «πακετάρονται» κυριολεκτικά στους χώρους κάτω από το κυρίως κατάστρωμα σε απελπιστικά στενούς χώρους. Τα υποφράγματα αυτά καθορίζονταν μόνο την τελευταία μέρα πριν από τον κατάπλου. Από την πρώτη κιόλας ημέρα, η πολυκοσμία, οι αναθυμιάσεις των εμετών, η απόπνοια των σωμάτων των επιβατών και η έλλειψη στοιχειώδους καθαριότητας έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική. "Όσο δύο φέρετρα" Τα διάφορα κράτη άργησαν να θεσπίσουν διατάξεις για τη σωστή μεταφορά των επιβατών, με αποτέλεσμα οι ατμοπλοϊκές εταιρίες που εκμεταλλεύονταν τα υπερωκεάνια να «οργιάζουν» εις βάρος των άτυχων μεταναστών. Ένας αμερικανικός νόμος που ψηφίστηκε το 1882 και σκοπό είχε να προστατεύσει κυρίως τους επιβάτες της τρίτης θέσης, προέβλεπε ότι κάθε επιβάτης δεν μπορούσε να έχει στη διάθεσή του λιγότερα από 100 κυβικά πόδια (2,83 κυβ. μέτρα) ή αν έμενε σε χώρο κάτω από δύο καταστρώματα, 120 κυβ. πόδια (3,40 κυβ. μέτρα). Δύο παιδιά κάτω από οκτώ ετών υπολογίζονταν για ένας επιβάτης. Αν ο ισχνός αυτός χώρος δεν διατίθετο, ο πλοίαρχος του πλοίου έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο πενήντα δολαρίων για κάθε επιβάτη. Σημειώνουμε ότι ποτέ δεν έγινε σχετικός έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές και πουθενά δεν αναφέρεται να επιβλήθηκε ποτέ σχετικό πρόστιμο. Οι χώροι της τρίτης θέσης ήταν κυριολεκτικά «πακεταρισμένοι» με σειρές από σιδερένια ή ξύλινα διώροφα κρεβάτια. Κάθε κρεβάτι είχε έξι πόδια (1,88 μέτρα) μάκρος και δύο πόδια (0,61 μέτρα) πλάτος, με μόνο 30 ίντσες (0,762 μ.) ύψος ανάμεσα στα κρεβάτια για κάθε επιβάτη, δηλαδή αντιστοιχούσαν συνολικά τριάντα κυβικά πόδια (0,84 κυβ. μ.) έχοντας τις διαστάσεις από δύο... φέρετρα. 17

18 Στο κλειστοφοβικό αυτό διπλό «φέρετρο», ο μετανάστης έπρεπε να περάσει όλες τις ώρες, μέρα ή νύχτα. εκεί να ζει, να κοιμάται, να ησυχάζει, να ντύνεται. Δεν υπήρχαν καρέκλες ή σκαμνιά, ούτε τραπέζι. Οι αποσκευές, τα ρούχα, τα σκεύη του φαγητού και όλα τα υπάρχοντά του, αν σκεφθούμε μάλιστα ότι πολλοί μετακόμιζαν για πάντα, έπρεπε να βολευτούν κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στα στενά αυτά κρεβάτια. Ο διαχωρισμός των γυναικών επιβατών ήταν αδύνατος. Στην προσπάθειά τους για κάποια απομόνωση οι γυναίκες κρεμούσαν τα ρούχα τους γύρω από τα κρεβάτια τους προκειμένου να δημιουργήσουν κάποιο υποτυπώδες παραπέτασμα. Συνήθως, δεν παρενοχλούνταν από τους άνδρες συνεπιβάτες τους, όσο από τους άνδρες του πληρώματος που συχνοπερνούσαν από τα γυναικεία διαμερίσματα. Η περιέργειά τους έφτανε συχνά έως την παρενόχληση. Ιδιαίτερα υποφέρανε οι ασυνόδευτες γυναίκες της τρίτης θέσεως. Δεν υπήρχαν γυναίκες θαλαμηπόλοι. Οι μοναδικές γυναίκες του πληρώματος στην τρίτη θέση ήταν μόνο δύο νοσοκόμες. Για τον εξαερισμό των χώρων, ο νόμος του 1882 προέβλεπε δύο ανεμοδόχους των 12 ιντσών (0,30 μ.), για κάθε πενήντα επιβάτες. Οι ανεμοδόχοι αυτοί, ανεπαρκείς και σε ομαλές καταστάσεις, καταλήγανε στο κύριο κατάστρωμα, που συνήθως απείχε πολύ λίγο από την επιφάνεια της θάλασσας, με αποτέλεσμα να μπάζουν νερά. Αναπόφευκτα, στις χειμωνιάτικες, κυρίως, φουρτούνες, οι επιβάτες της τρίτης θέσεως δέχονταν καταιονισμούς από παγωμένα νερά του ωκεανού. Όσον αφορά τα λουτρά, μεταξύ των θέσεων όπου βρίσκονταν και των διαμερισμάτων, μεσολαβούσαν ανεμόδαρτα ανοιχτά καταστρώματα. Οι καταιονιστήρες ήταν κοινοί, κατά κανόνα, για άνδρες και γυναίκες, περιείχαν θαλασσινό νερό και ήταν σιδερένιες καμπίνες περίπου 2x2,75 μ. Περιττό να πούμε ότι σπάνια οι επιβάτες τους χρησιμοποιούσαν. Στους ίδιους χώρους ήταν τοποθετημένες οι λεκάνες για το πλύσιμο των πιάτων και οι διπλές σειρές για το πλύσιμο των ρούχων, χωρίς βέβαια σαπούνι ή πετσέτες και με κρύο αλμυρό νερό. Το ζεστό νερό ήταν πολυτέλεια και όταν υπήρχε το χρησιμοποιούσαν για το πλύσιμο των χεριών, του προσώπου και των μαλλιών. Το δάπεδο γύρω ήταν συνεχώς πλημμυρισμένο σφουγγαριζόταν και απολυμαινόταν βιαστικά μόνον το τελευταίο πρωί του ταξιδιού, λόγω της αναμενόμενης επιθεώρησης του γραφείου της Δημόσιας Υγείας. Ο νόμος προέβλεπε καθημερινή ιατρική επίσκεψη στη διάρκεια του ταξιδιού. Οι μετανάστες θα έπρεπε να μπαίνουν στη γραμμή και να περάσουν από τους γιατρούς του πλοίου. Ο κανονισμός δεν εφαρμόσθηκε ποτέ. Η καθημερινή επιθεώρηση επιβεβαιώνονταν από ειδικές κάρτες που έπρεπε να τρυπηθούν από τον εποπτεύοντα γιατρό. Συνήθως όμως, τις κάρτες τρυπούσε έξι-επτά φορές σε κάθε επίσκεψη, κάποιος «εξυπηρετικός θαλαμηπόλος», γα να μη στέκονται όλοι οι μετανάστες κάθε φορά στην ουρά, πράγμα που βόλευε τόσο τους ίδιους όσο και τους γιατρούς. Σε κάθε επιβάτη δινόταν με την επιβίβασή του στο πλοίο ένα κουτάλι, ένα πιρούνι και μία τενεκεδένια καραβάνα. Όταν αναγγελλόταν το πρωινό, συνήθως στις επτά παρά τέταρτο, όλοι στριμώχνονταν στο χώρο της διανομής καθώς δεν υπήρχε ειδική τραπεζαρία παρά μονάχα ένας χώρος σε κάποια άκρη με λίγα τραπέζια και μερικούς πάγκους, όπου συνήθως κάθονταν οι γυναίκες και τα παιδιά. 18

19 Οι άνδρες έπρεπε να περάσουν από τους πάγκους του σερβιρίσματος, κρατώντας τις καραβάνες και μετά να βρουν κάποιο χώρο για να φάνε ή να βγουν στο ανοιχτό κατάστρωμα. Οι γυναίκες - επιβάτες τότε βρίσκανε την ευκαιρία να ντυθούν, καθώς άδειαζαν τα διαμερίσματα πριν από το πρωινό, με αποτέλεσμα να φθάνουν αργά ή να μην προλαβαίνουν καθόλου τη διανομή. Στις ρεκλάμες των πρακτορείων που εκδίδανε τα εισιτήρια, το φαγητό περιγραφόταν ως υγιεινό και θρεπτικό. Στην πραγματικότητα όμως, ήταν τόσο ξαναμαγειρεμένο που σχεδόν δεν τρωγόταν. Συνήθως το μισό φαγητό που ετοιμαζόταν για τους μετανάστες κατέληγε τροφή για τα ψάρια του ωκεανού. Οι επιβάτες μπορούσαν να αγοράσουν από την καντίνα του θαλαμηπόλου κάτι γα να συμπληρώσουν το φαγητό τους, πράγμα που έκανε την ποιότητα του φαγητού χειρότερη, προκειμένου να αυξηθεί ο τζίρος της καντίνας. Μοναδική εξαίρεση σε ολόκληρο το ταξίδι, αποτελούσε το τελευταίο, πριν από την άφιξη δείπνο, που μπορούσε να περιλαμβάνει λιχουδιές όπως... τηγανητές πατάτες. Το αποχαιρετιστήριο αυτό δείπνο σκοπό είχε να δώσει έναν τόνο ευχαρίστησης στην αυριανή άφιξη και επιθεώρηση από τις υγειονομικές αρχές. Το πλήθος των μεταναστών κυρίως ταξίδευε τρίτη θέση, που σήμαινε στοιβαγμένο σαν εμπόρευμα στο κατάστρωμα και τ αμπάρια. Ορισμένες φωτογραφίες μιλούν εύγλωττα για τις άθλιες συνθήκες της μεταφοράς. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η πρωταρχική παρουσία του Ελληνισμού στην Αυστραλία υπολογίζεται γύρω στο 1865 μ.χ. αλλά η πρώτη γυναίκα ελληνικής καταγωγής που υπολογίζεται ότι πάτησε το πόδι της στη μεγάλη αυτή χώρα, είναι η Κατερίνα Κράμμερ (πατρικό Πλέσσα). Η Κατερίνα ήρθε ως σύζυγος του Τζέημς Χένρυ Κράμμερ το Το όνομά της έχει παρουσιαστεί σε πολλές ιστορικές μελέτες και βιβλία, αλλά ακόμη και σήμερα δεν είναι απολύτως βέβαιο πως ήταν το πρώτο άτομο ελληνικής καταγωγής στην Αυστραλία. Οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες μετά την Κατερίνα Κράμμερ, κατέφθασαν γύρω στο 1840, ενώ το 1850 άρχισε μια πιο μαζική μετανάστευση Ελλήνων στην Αυστραλία οι οποίοι πληροφορήθηκαν για τα κοιτάσματα χρυσού στη Νέα Νότια Ουαλία και Βικτώρια. Όλοι ήρθαν με σκοπό να πλουτίσουν και να γυρίσουν το συντομότερο στην Ελλάδα. Όλοι ήρθαν με έναν καημό ζωγραφισμένο στο πρόσωπό τους, την δυσκολία της ζωής στην Ελλάδα μετά την επανάσταση και την αγωνία το τι θα βρουν στην Αυστραλία και πως θα καταφέρουν να προοδεύσουν. Περί τους 350 από τους πρώτους μετανάστες, σχεδόν αμέσως μετά την Ελληνική επανάσταση, δούλευαν στα χρυσορυχεία της Βικτώριας. Μέχρι το 1891 οι Έλληνες κατέβαιναν στα λιμάνια της Αυστραλίας όχι σαν ξεχωριστές μάζες, αλλά σαν μετανάστες από «άλλες Ευρωπαϊκές χώρες», σύμφωνα με την τότε νομοθεσία της Αυστραλιανής κυβέρνησης. Από τότε και μετά, ο αριθμός των Ελλήνων μεταναστών αυξανόταν σταδιακά και ο ιστορικός Τσαρλς Πράις υπολόγισε πως το 1891 υπήρχαν 736 άτομα ελληνικής καταγωγής στην Αυστραλία, ενώ η καταγραφή του 1901 έδειξε 878, όλοι γεννημένοι στην Ελλάδα και στη μεγάλη πλειοψηφία τους άνδρες. Μέχρι το 1914 υπήρχαν περίπου Έλληνες μετανάστες στην Αυστραλία που ήρθαν κυρίως από τα νησιά του Ιωνίου Πελάγους και του Αιγαίου. Πολλοί ήρθαν και 19

20 από νησιά όπως τα Κύθηρα, την Ιθάκη και το Καστελλόριζο. Οι περισσότεροι απ αυτούς κατέληξαν στο Σύδνεϋ και στις γύρω περιοχές. Αργότερα άρχισαν να εγκαθίστανται και στη Μελβούρνη, στο Πέρθ, το Μπρίσμπεϊν και το Ντάργουιν. Πολύ λίγοι ήρθαν από τα Τουρκοκρατούμενα μέρη της τότε Ελλάδας και οι περισσότεροι απ αυτούς ήταν από την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και άλλα μέρη της Μικράς Ασίας. Κατά την περίοδο αυτή άρχισαν να έρχονται και Έλληνες από άλλα μέρη του κόσμου, όπως Κύπρο και Αλεξάνδρεια. Το 1917 μετά την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να μείνει ουδέτερη η χώρα από τους αντιμαχόμενους στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αυστραλιανή αστυνομία έκανε μια έρευνα για να εξακριβώσει τα φρονήματα όλων των Ελλήνων στην Αυστραλία, λες και αυτοί θα αποφάσιζαν ή θα είχαν καμιά ανάμιξη στις αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης. Υπήρχε, έλεγαν τότε, ο φόβος να μη συμφιλιωθεί η Ελλάδα με τους συμμάχους. Από τους 2200 Έλληνες που συμμετείχαν σ αυτή την έρευνα, οι 2193 καταγράφηκαν ότι δήλωσαν συμπάθεια στους συμμάχους. Μετά όμως το 1924 με μια σειρά από αποφάσεις της Αυστραλιανής Κυβέρνησης, λιγόστεψε κατά πολύ η μετανάστευση από τις Βαλκανικές χώρες, μέχρι το 1930 οπότε και σταμάτησε τελείως. Το 1936 αυτή η απόφαση και πάλι ανατράπηκε. Η καταγραφή του 1947 έδειξε πως οι 57% από όλους τους Έλληνες μετανάστες ασχολούνταν με δικές τους επιχειρήσεις και ζούσαν στις διάφορες πολιτείες επί τοις εκατό ως ακολούθως: Νέα Νότια Ουαλία Βικτώρια Κουηνσλάνδη Δυτική Αυστραλία 20 Νότια Αυστραλία Σύνολο % Οι Ελληνικές επιχειρήσεις καταπιανόταν ως επί το πλείστον με τα εστιατόρια, τα μαγειρεία, μανάβικα, ψαράδικα και άλλου είδους καταστήματα. Όταν άρχισαν να έρχονται Έλληνες από άλλα νησιά του Αιγαίου, από τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και την Κύπρο σε μεγαλύτερους αριθμούς αυτή η τάση των οικογενειακών επιχειρήσεων άρχισε να αλλάζει με τους Έλληνες να εισχωρούν σε όλες τις ντόπιες δουλειές, όπως στις καλαμοφυτείες της Κουηνσλάνδης, στα αεροδρόμια, στις κυβερνητικές υπηρεσίες, στα νοσοκομεία και στα λιμάνια όλων των μεγαλουπόλεων της χώρας. Ο θεσμικός ρατσισμός... Η επίσημη αυστραλιανή πολιτική απέναντι στο ζήτημα κατά τα μεσοπολεμικά χρόνια συμπυκνώνεται με τον σαφέστερο τρόπο σε ένα τηλεγράφημα του 1918 προς τον βρετανό Ύπατο Αρμοστή της χώρας, στο Λονδίνο: "Μαλτέζοι και Έλληνες δεν είναι επιθυμητοί αλλά η έλευσή τους δεν απαγορεύεται απόλυτα". Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός Χιουζ θα ενημερώσει τον ομόλογό του της Πολιτείας της Νότιας Ουαλίας ότι "δεν θεωρείται ενδεδειγμένη προς το παρόν η προώθηση της μετανάστευσης Ελλήνων, Ιταλών ή άλλων Νοτιοευρωπαίων, δεν υπάρχουν όμως αντιρρήσεις για την εθελοντική μετανάστευση τέτοιων ατόμων, τα οποία, αν αποκτήσουν διαβατήρια δεόντως θεωρημένα από κάποια βρετανική προξενική αρχή και χαίρουν άκρας υγείας, δεν θα εμποδιστούν να αποβιβαστούν στην Αυστραλία".

Αφιέρωμα στη Μετανάστευση. Όταν ο Άλλος γίνεται ο καθρέφτης μου. Με συνεντεύξεις από: Ross Daly Μιχάλη Δαμανάκη Γιώργο Αεράκη.

Αφιέρωμα στη Μετανάστευση. Όταν ο Άλλος γίνεται ο καθρέφτης μου. Με συνεντεύξεις από: Ross Daly Μιχάλη Δαμανάκη Γιώργο Αεράκη. Δεκέμβρης 2010 Έκδοση του Εναλλακτικού Σχολείου Ενηλίκων ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ Όταν ο Άλλος γίνεται ο καθρέφτης μου Με συνεντεύξεις από: Ross Daly Μιχάλη Δαμανάκη Γιώργο Αεράκη Αφιέρωμα στη Μετανάστευση editorial

Διαβάστε περισσότερα

«Αναζητώντας τους Έλληνες μετανάστες» Δημοσιογραφική έρευνα της Θεοδοσίας Γκουρνέλου για το διαγωνισμό ερευνητικής δημοσιογραφίας

«Αναζητώντας τους Έλληνες μετανάστες» Δημοσιογραφική έρευνα της Θεοδοσίας Γκουρνέλου για το διαγωνισμό ερευνητικής δημοσιογραφίας «Αναζητώντας τους Έλληνες μετανάστες» Δημοσιογραφική έρευνα της Θεοδοσίας Γκουρνέλου για το διαγωνισμό ερευνητικής δημοσιογραφίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Μεταναστεύοντας ανά τους αιώνες... 3 Δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Μ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Μ. ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΙΛΙΦΗ ΒΑΛΜΠΟΝΑ ΚΙΟΥΡΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ 2002

Διαβάστε περισσότερα

«Διοικητικές διατάξεις για την αξιοπλοΐα στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι κοινωνικές, οικονομικές και νομικές συνέπειες της μη τήρησής της»

«Διοικητικές διατάξεις για την αξιοπλοΐα στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι κοινωνικές, οικονομικές και νομικές συνέπειες της μη τήρησής της» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «Διοικητικές διατάξεις για την αξιοπλοΐα στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι κοινωνικές, οικονομικές και νομικές συνέπειες της μη τήρησής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 : Η ίδρυση του επισήμου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών...

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 : Η ίδρυση του επισήμου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : Η περίοδος 1870-1876 Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7 Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές στην Ελλάδα, πριν από την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (1870

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

Ενα λιμάνι. στον 21ο αιώνα. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει. Κοντέινερ Το παγκόσμιο εμπόριο έχει ψυχή. Επέκταση της 6ης προβλήτας

Ενα λιμάνι. στον 21ο αιώνα. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει. Κοντέινερ Το παγκόσμιο εμπόριο έχει ψυχή. Επέκταση της 6ης προβλήτας ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΦΥΛΛΟ 01 ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΔΙΑΡΗΣ Ενα λιμάνι Ένας ΑΕΚτζής στον Πειραιά σελ. 7 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Αυξημένα φορτία στον ΟΛΘ το α εξάμηνο του 2010 σελ. 10 ΙΣΤΟΡΙΕΣ Από τον Ειρηνικό στην Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αγνή XIONOY του Κωνσταντίνου (Α. Μ. 032/02) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ: Αμερική

Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ: Αμερική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ: Αμερική Θανάση Βαλτινού Βιβλίο Εκπαιδευτικού Έρευνα - Συγγραφή Βασιλική Σελιώτη, Φιλόλογος ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. «Οι οικονομικές κρίσεις στην Ελλάδα από την εποχή του Τρικούπη μέχρι σήμερα. Διαφορές και ομοιότητες.»

ΘΕΜΑ. «Οι οικονομικές κρίσεις στην Ελλάδα από την εποχή του Τρικούπη μέχρι σήμερα. Διαφορές και ομοιότητες.» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «Οι οικονομικές κρίσεις στην Ελλάδα από την εποχή του Τρικούπη μέχρι σήμερα. Διαφορές και ομοιότητες.» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι νέας εποχής. Αντέχουν ο τζίρος και τα κέρδη της ΟΛΘ ΑΕ, παρά την κρίση και την ύφεση

Λιμάνι νέας εποχής. Αντέχουν ο τζίρος και τα κέρδη της ΟΛΘ ΑΕ, παρά την κρίση και την ύφεση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΦΥΛΛΟ 18 Λιμάνι νέας εποχής σελ. 2-3, 5, 7-9 Θετικές οι προοπτικές της κρουαζιέρας, που δίνει ανάσα στην αγορά Αντέχουν ο τζίρος και τα κέρδη της ΟΛΘ ΑΕ, παρά την κρίση και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών 23-04-2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ευρετήριο Πινάκων... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικής Εργασία ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Ερευνητικής Εργασία ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Ερευνητικής Εργασία Τίτλος: ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Συγγραφείς: Ευαγγελοπούλου Μαρία, Αδαμίδου Άννα, Στράνταρη Ανθούλα, Αγγέλης Γιώργος, Ρέλλου Ευαγγελία, Ντούζα Άντι, Δάφνης Νίκος, Κοντοφάκα Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή.

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή. Ευρωπαϊκή Ένωση, 2011 Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή. Το Βιβλίο των Νέων της Ευρώπης εκδόθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ιανουάριος 2012 1 Συντονιστής Ερευνητικών Εργασιών Κούκης Νικόλαος Επιβλέπων Καθηγητής Πολύδωρος Νικόλαος Μαθητές Κατσιώτης Γιώργος Μάλαμας Κώστας Ψαρρού Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, φιλόλογος ΛΑΡΙΣΑ, 2013 (13 η έκδοση) 2 ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ. Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ. Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Η ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ. Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΟΜΕΠ Τεύχος: 2006 Τεύχος 3 της Μαρίας Λαμπρινού Η ΥΓΕΙΑ ΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ Η υγεία του ανθρώπου αποτελεί μία από τις θεμελιακές προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

«Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΒΟΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

i.) Οι επιπτώσεις για τη χώρα προέλευσης

i.) Οι επιπτώσεις για τη χώρα προέλευσης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το φαινόμενο της μετανάστευσης απασχολεί για πάρα πολλές δεκαετίες την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια είναι τα άτομα εκείνα που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, να φύγουν από τη χώρα τους και να αναζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία : «Τουριστική ανάπτυξη και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η περίπτωση της Χίου.» Συγγραφείς: Κωσταρής Παναγιώτης -Τσόφλιας Νικόλαος

Πτυχιακή Εργασία : «Τουριστική ανάπτυξη και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η περίπτωση της Χίου.» Συγγραφείς: Κωσταρής Παναγιώτης -Τσόφλιας Νικόλαος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή Εργασία : «Τουριστική ανάπτυξη και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η περίπτωση της Χίου.» Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ανάλυση του κλάδου των ξενοδοχείων στην Περιφέρεια Κρήτης, εντοπισμός παραγόντων καθορισμού του ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις του κλάδου, παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανάλυση Τουρισμού και Προβλέψεις Τουριστικής Ζήτησης της Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα Πτυχιακής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα Πτυχιακής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα Πτυχιακής Υγεία και Μετανάστες στον Ν. Καβάλας Υπεύθυνη καθηγήτρια Πολυχρονίδου Περσεφόνη ΚΟΥΛΛΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων καθηνήτρια: κ. Πολυχρονίδου Περσεφόνη. Θέμα πτυχιακής:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων καθηνήτρια: κ. Πολυχρονίδου Περσεφόνη. Θέμα πτυχιακής: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων καθηνήτρια: κ. Πολυχρονίδου Περσεφόνη Θέμα πτυχιακής: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1 Σ ΕΛΙΔΑ 1 Ο,τι αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχεί από πλευράς ύλης στα κεφάλαια 1,2 του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος (Rima, Ιστορία της Οικονομικής Ανάλυσης). Περιεχόμενα 1 Το Τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΟΥΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΟΥΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΟΥΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.»

Διαβάστε περισσότερα