ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2 Περιεχόμενα Φακέλου ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΤΟΜΑ... 3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΤΟΜΟΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ... 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ ή ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ... 7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ... 8 Συνάντηση Επιτροπής: Οδηγός Έκθεσης... 8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ... 9 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Περιγραφή Αξιολόγηση Επιτροπής ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Π.Ε.Α ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΑ & ΠΑ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

3 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΤΟΜΑ (Περίγραμμα Έκθεσης) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΕΠΟΠΤΗ ΑΡΧΙΚΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ Ημερομηνία Συνέντευξης Τόπος Αριθμός Διάρκεια 1. Λόγοι παραπομπής ή αίτημα (αναφέρονται μόνο στην πρώτη συνέντευξη) 2. Στοιχεία Ιστορικού 3. Σκοπός Συνέντευξης 4. Περιεχόμενο Συνέντευξης : Παρατηρήσεις για άτομο και το περιβάλλον του Αντιμετώπιση του εκπαιδευόμενου κοινωνικού λειτουργού από τον εξυπηρετούμενο ή τα μέλη της οικογένειας του Θέματα συζήτησης Νέα θέματα (λόγοι αλλαγής) Συμμετοχή του εξυπηρετούμενου Σύνοψη των σημαντικότερων σημείων της συνέντευξης Καταμερισμός ευθυνών Προσδιορισμός επόμενης συνέντευξης και θεμάτων 5. Εκτίμηση του προβλήματος διαγνωστική εντύπωση εφόσον έχει διαφοροποιηθεί 6. Προγραμματισμός : άμεσοι και απώτεροι στόχοι (εφόσον υπάρχει διαφοροποίηση) 7. Αξιολόγηση της συνέντευξης χειρισμοί και ρόλος του εκπαιδευόμενου κοινωνικού λειτουργού 8. Θέματα για συζήτηση και εποπτική συνάντηση

4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΤΟΜΟΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Περίγραμμα Έκθεσης) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΕΠΟΠΤΗ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ιστορικό προβλήματος (έναρξη, γεγονότα που επιτάχυναν την εμφάνιση του προβλήματος, οι απόψεις και οι ενέργειες του ατόμου και άλλων συγγενικών ή σημαντικών προσώπων για την επίλυση του προβλήματος) Ατομικά στοιχεία (ηλικία, εμφάνιση, υγεία, εκπαίδευση, επάγγελμα, οικονομική κατάσταση, γονικός, συζυγικός ή άλλος κοινωνικός ρόλος που αφορά στο παρουσιαζόμενο πρόβλημα, συνθήκες κατοικίας) Οικογενειακά στοιχεία (πυρηνική οικογένεια ή/και οικογένεια προέλευσης, παιδιά, σύντροφοι, γονείς, αδέλφια, ηλικία, σωματική ψυχική υγεία, περιγραφή σχέσεων κατά την αντίληψη του ατόμου, κοινωνική θέση οικονομική κατάσταση, η στάση των μελών της οικογένειας προς το πρόβλημα κατά την άποψη του ατόμου) Σύνδεση με άτυπα και τυπικά κοινωνικά δίκτυα (άλλα άτομα από το περιβάλλον του ατόμου και οι κοινωνικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στην ύπαρξη ή επίλυση του/των προβλήματος/των) Εκτίμηση (ακριβής προσδιορισμός του/των προβλήματος/των του ατόμου ή/και της οικογένειας, υποθέσεις για την προέλευση του/των προβλήματος/των, συσχέτιση του προβλήματος με τη λειτουργικότητα του ατόμου/οικογένειας και των κοινωνικών υπηρεσιών. Εκτίμηση των δυνατοτήτων και των πόρων του ατόμου ή της οικογένειας για την επίλυση του/των προβλήματος/των καθώς επίσης και εκτίμηση των κοινοτικών πόρων για την επίλυση του/τους) Σχεδιασμός παρέμβασης (ανάπτυξη σχεδίου δράσης : άμεσοι και απώτεροι στόχοι, μέθοδοι εργασίας όπως συμβουλευτική, συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες, παραπομπή κ.ά. Χρονοδιάγραμμα σχεδίου δράσης)

5 Εφαρμογή του σχεδίου παρέμβασης (π.χ. συμβουλευτική, συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες, παραπομπή κ.ά., δυσκολίες στην εφαρμογή ή αναπροσαρμογή σχεδίου) Αξιολόγηση της παρέμβασης (αξιολογείται κάθε στόχος ως προς το επίπεδο επιτυχίας, αν πρέπει να κλείσει η περίπτωση ή εάν θα ακολουθήσει επανεκτίμηση για προσδιορισμό νέων στόχων καθώς επίσης και ο ρόλος του εκπαιδευόμενου κοινωνικού λειτουργού)

6 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ ή ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Οδηγός Έκθεσης) Γράψτε μια περιληπτική έκθεση για ένα μέλος της ομάδας/επιτροπής σας. Συμπεριλάβετε τα πιο κάτω : 1. Αρχικά μέλους 2. Ηλικία και απασχόληση 3. Όνομα ομάδας/επιτροπής 4. Όνομα Κ.Λ. 5. Ημερομηνία I. Εξωτερική εμφάνιση (έμφαση σε ιδιάζοντα χαρακτηριστικά και συνήθειες του μέλους π.χ. ενδυμασία, παράστημα, σωματική διάπλαση, τικ, φάγωμα νυχιών κλπ) II. III. Το ιστορικό και η παρούσα κατάσταση του μέλους. Αναφέρατε σημαντικά για την εξέλιξή του γεγονότα. Σύνθεση και στάση οικογένειας, οικονομική κατάσταση, προβλήματα με το σχολείο ή την εργασία, προσαρμογή στην κοινότητα κλπ Σχολιασμός του μέλους μέσα στην ομάδα / επιτροπή (ποιότητα των σχέσεων με τα άλλα μέλη, φύση της ομαδικής συμμετοχής, θέση, ρόλος, ενδιαφέροντα και ικανότητες, στάσεις έναντι της ομάδας, του αρχηγού (προέδρου), του Κ.Λ., άλλων ενηλίκων, του κέντρου ή της οργάνωσης, τρόπος παρακολούθησης των συναντήσεων της ομάδας / επιτροπής ) IV. Αναλυτικές παρατηρήσεις για το μέλος σε σχέση με : Αντίληψη περί εαυτού (συναισθήματα και απόψεις), βαθμό αυτογνωσίας (γνώση ιδιαζόντων χαρακτηριστικών και προσόντων), ικανότητα έκφρασης, ανάληψης ευθυνών, κοινωνικότητα και σημαντικές αλλαγές προσωπικότητας μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα. V. Παρεμβάσεις Κοινωνικού Λειτουργού Προτάσεις : Ταξινόμηση δυσκολιών, αναγκών, προβλημάτων, προσόντων του μέλους. Στάση και στρατηγική του κοινωνικού λειτουργού προς το μέλος (τι έκανες με το μέλος σε σχέση με τις αδυναμίες και τα προσόντα του). Σχέδιο αντιμετώπισης μέλους στο άμεσο μέλλον.

7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ (Περίγραμμα Έκθεσης) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΕΠΟΠΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (σκοπός και τρόπος σχηματισμού της ομάδας, αριθμός μελών, σύνθεση μελών κατά ηλικία, φύλο, εκπαιδευτικό-οικονομικό επίπεδο, χρονική διάρκεια ομάδας) ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (υποομάδες συνασπισμοί, «αποδιοπομπαίος τράγος», ηγεσία, αξίες/πεποιθήσεις των μελών, οι ρόλοι των μελών ως προς τους κοινούς σκοπούς, η συνοχή της ομάδας, ο ρόλος του εκπαιδευόμενου κοινωνικού λειτουργού και ο ρόλος του επαγγελματία σε περίπτωση κοινής συμμετοχής στην ομάδα) ΕΚΤΙΜΗΣΗ (διατύπωση εκτίμησης σχετικά με τη δυναμική, τους σκοπούς, τις ανάγκες ή τα προβλήματα και τα μέσα για την εξέλιξη της ομάδας) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (προγραμματισμός δράσης για την κάλυψη αναγκών ή επίλυση των προβλημάτων της ομάδας : άμεσοι και απώτεροι στόχοι, μέθοδοι, μέσα, χρονοδιάγραμμα κ.ά.) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (δυσκολίες κατά την εφαρμογή του προγράμματος δράσης, τυχόν αναπροσαρμογή του) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε σχέση με τους στόχους της ομάδας, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν και αξιολόγηση του ρόλου του εκπαιδευόμενου κοινωνικού λειτουργού)

8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Συνάντηση Επιτροπής: Οδηγός Έκθεσης Α. Αναγνωριστικά Στοιχεία (Οργάνωση, υπηρεσία, επιτροπή, ημερομηνία, αριθμός μελών, απόντες, όνομα ΕΚΛ) Β. Προετοιμασία Προετοιμασία φοιτητή για τη συγκέντρωση Δραστηριότητες φοιτητή σε σχέση με την προώθηση του έργου της επιτροπής (ατομικές επαφές, ομαδική συνεργασία κ.λ.π.) Γεγονότα που σχετίζονται με τη συνάντηση Γ. Ημερήσια Διάταξη Σκοπός της συνάντησης ή τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων Δ. Πρακτικά της συνάντησης Περιγραφική κυρίως παρουσίαση των πεπραγμένων κατά χρονολογική σειρά, της συμπεριφοράς των μελών κατά τη συνάντηση και της παρεμβολής του κοινωνικού λειτουργού. Συγκεκριμένα : Αποφάσεις που πάρθηκαν, αναβλήθηκαν ή ματαιώθηκαν σε σχέση με τα θέματα. Τρόπος λήψης των αποφάσεων. Τρόπος συμμετοχής των μελών στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων (αντιρρήσεις, γνώμες, διαφωνίες, συγκρούσεις υποομάδων κλπ) Ε. Ανάλυση Αξιολόγηση συνάντησης Ανάλυση ερμηνευτικές παρατηρήσεις του φοιτητή σε σχέση με τα γεγονότα, τα κίνητρα, τις αντιδράσεις, τα συναισθήματα των μελών, τα αποτελέσματα της συζήτησης στο δίκτυο σχέσεων των μελών, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εφαρμογή της σύσκεψης, τη δομή ισχύος επιρροής της επιτροπής Γνώμη ΕΚΛ για τη σημασία και μελλοντική επιρροή των λύσεων / αποφάσεων στα μέλη, στους σκοπούς της επιτροπής, στην οργάνωση. Απορίες προβλήματα του φοιτητή αντλούμενα από τη συνάντηση. ΣΤ. Ρόλος ΕΚΛ Ανάλυση της παρεμβολής του ΕΚΛ σε τεχνικές, μεθόδους και συγκεκριμένους ρόλους. Λόγοι που ώθησαν το φοιτητή στην επιλογή των συγκεκριμένων χειρισμών. Ο ΕΚΛ διευκολύνεται αν αριθμήσει τις παρεμβάσεις του και αναφέρει την ανάλυση της τεχνικής του σε περιθώριο που θα αφήσει δίπλα στην περιγραφή των πεπραγμένων. Ζ. Μελλοντική Εργασία Τυχόν σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μετά τη λήξη της συνάντησης. Επόμενη συνάντηση πιθανά θέματα Σχέδια του ΕΚΛ για την παρακολούθηση των εργασιών της επιτροπής, την υλοποίηση των αποφάσεων κλπ

9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (Περίγραμμα Έκθεσης) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΟΠΤΗ I. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Πότε, πώς και από ποιόν-ποιους ξεκίνησε η περίπτωση το πρόγραμμα : ποιοι λόγοι ανάγκες στάθηκαν η αιτία για την έναρξή του; II. III. IV. ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Πρόγραμμα μελέτης και μέθοδοι συγκέντρωσης στοιχείων σχετικά με : Κοινότητα το πρόβλημα την οργάνωση. Κατάταξη στοιχείων, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ανάλυση συγκεντρωθέντων στοιχείων. Αξιολόγηση στοιχείων : ποιο το πρόβλημα, ποιος έχει το πρόβλημα. Δυνάμεις που διαθέτει η Κοινότητα, το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο ανήκει, και η Οργάνωση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Στόχοι παρέμβασης τι επιδιώκεται να επιτευχθεί. Σχέδιο για την επίτευξη των στόχων μέθοδοι, τεχνικές και διαδικασία που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν. V. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας με την κοινότητα για την πραγματοποίηση των στόχων : χρόνος και τρόπος εφαρμογής του προγράμματος οργάνωση, λειτουργία και μέσα. VI. VII. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προγράμματα ή δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με το χρόνο, οργάνωση, λειτουργία και μέσα που είχαν προγραμματιστεί. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Συσχέτιση στόχων που τέθηκαν με τα αποτελέσματα. Αξιολόγηση της διαδικασίας που χρησιμοποιήθηκε, μεθόδων και τεχνικών, προτάσεις για περαιτέρω εργασία, παραπομπή ή κλείσιμο της εργασίας με την κοινότητα.

10 Α. Περιγραφή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Περιγραφή Αξιολόγηση Επιτροπής (Οδηγός) 1. Τίτλος και προέλευση επιτροπής 2. Χρονική διάρκεια : μόνιμη, έκτακτη, προσωρινή, AD HOC 3. Σκοποί Τομείς δράσεις της επιτροπής (εάν υπάρχει καταστατικό αντιγράψτε ή αναφέρετε περιληπτικά) 4. Ποιος δημιούργησε την επιτροπή; 5. Σε ποιόν είναι υπόλογη; 6. Αριθμός μελών. Ονόματα, ειδικότητα και αρμοδιότητες μελών. 7. Πρόεδρος, Γραμματέας, Βοηθός επιτροπής (εάν υπάρχει). Περιγραφή αρμοδιοτήτων. 8. Αριθμός συναντήσεων της επιτροπής κατά το παρελθόν, εξάμηνο/έτος κ.λ.π. 9. Άλλες δραστηριότητες τις οποίες πραγματοποίησε η επιτροπή. 10. Τι περιλαμβάνει το αρχείο της επιτροπής; (πρακτικά, εκθέσεις κ.λ.π.) Β. Αξιολόγηση 1. Πόσο σημαντική είναι η εργασία της επιτροπής; 2. Ήταν αναγκαία η σύσταση επιτροπής για τη διεκπεραίωση του συγκεκριμένου έργου; 3. Ποιο το πρόγραμμα και οι σημερινές δραστηριότητες της επιτροπής; 4. Πόσο δραστήρια είναι η επιτροπή; 5. Έργο που έχει επιτελέσει μέχρι σήμερα ή κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεστε. 6. Ποια τα μελλοντικά σχέδια της επιτροπής κατά σειρά προτεραιότητας; (χρονικής, σημασιολογικής κ.λ.π.) 7. Ποια η απόδοση της επιτροπής σε σχέση με την τήρηση των αρχών αποτελεσματικής λειτουργίας των επιτροπών; 8. Ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επιτροπής; (συμμετοχή, ηγεσία, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, συλλογική προσπάθεια κ.λ.π.) 9. Πρέπει να συνεχιστεί η λειτουργία της επιτροπής; Αν ναι, γιατί; Ποιες θα πρέπει να είναι οι επιδιώξεις της για το άμεσο μέλλον; ΧΒ/ΤΕΙ-Α

11 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ :... ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ :.. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΑ :. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΟΠΤΗ : ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ Κ.Λ. :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

12 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ :.. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΟΠΤΗ : ΕΞΑΜΗΝΟ:. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΠΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

13 ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Εξάμηνο: Α.Μ: Διάρκεια ΠΕΑ: Από Έως: Στοιχεία Οργάνωσης (όνομα & διεύθυνση) Τηλ.: Fax: Ε-mail: Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτή: Αριθμός συνεντεύξεων/ συναντήσεων που ανέλαβε ο φοιτητής (περιλαμβάνεται η παρατήρηση) με: α)άτομα β)ομάδες γ)κοινότητα δ)έρευνα ε) Άλλο 1) Γνώση του θεσμικού πλαισίου, των σκοπών, των στόχων, των αρχών και των ορίων λειτουργίας της Οργάνωσης. 2) Γνώση των αρχών, των στόχων και των μεθόδων δράσης του κοινωνικού λειτουργού. 3) Γνώση του ρόλου του κοινωνικού λειτουργού στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας. 4) Κίνητρο για εμπλοκή με τους εξυπηρετούμενους και ανάληψη περιπτώσεων. 5) Θεωρεί την «παρατήρηση» βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διεργασίας ή ενδιαφέρεται μόνο «να αναλάβει» περιπτώσεις; 6) Κάνει ωριαίο προγραμματισμό της ημερήσιας και εβδομαδιαίας του παρουσίας στο πλαίσιο; 7) Εμπλέκεται στην περαίωση διοικητικής εργασίας του αντικειμένου του; 8) Επιδεικνύει ενδιαφέρον για περαιτέρω θεωρητική κατάρτιση (με υπόδειξη του εκπαιδευτή και/ ή με δική του πρωτοβουλία); 9) Αναζητά την συνεργασία και την καθοδήγηση του εκπαιδευτή για τα περιστατικά που αναλαμβάνει; ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΑ & ΠΑ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

14 10) Ακολουθεί τις οδηγίες του εκπαιδευτή; 11) Δημιουργεί θετική σχέση με τον εκπαιδευτή; 12) Οργανώνει/ προετοιμάζει τις συναντήσεις του με τους εξυπηρετούμενους; 13) Δημιουργεί θετική σχέση με τους εξυπηρετούμενους; 14) Χειρίζεται αποτελεσματικά την επιθετικότητα του εξυπηρετούμενου; 15) Χειρίζεται αποτελεσματικά τη θλίψη ή απόγνωση του εξυπηρετούμενου. 16) Χειρίζεται αποτελεσματικά το «τέλος» στη σχέση του με τον εξυπηρετούμενο; 17) Αξιολογεί στο τέλος με θετικά και αρνητικά στοιχεία την εργασία του; 18) Δέχεται την κριτική του εκπαιδευτή; 19) Δημιουργεί θετική σχέση με τα άλλα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας; 20) Είναι αποτελεσματικός στην εργασία του με τους εξυπηρετούμενους; ΣΧΟΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ :. Αθήνα, Ο Εκπαιδευτής Σημείωση: Υπογραμμίστε στην κάθε ερώτηση όποια επιλογή εκτιμάτε ότι αντικατοπτρίζει καλύτερα την απόδοση του φοιτητή.

15 ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Π.Ε.Α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:. ΠΕΑ Ι / ΠΕΑ ΙΙ (κυκλώστε ανάλογα) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πόσο ικανοποιητικό αξιολογείτε το αντικείμενο της άσκησής σας ως εκπαιδευτική εμπειρία; Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου ΜΕΘΟΔΟΙ Ποιές μεθόδους Κοινωνικής Εργασίας εφαρμόσατε; Κ.Ε.Α Κ.Ε.Ο Κ.Ε.Κ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ/Η ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Πόσο ικανοποιητική αξιολογείτε τη συνεργασία με τον υπεύθυνο/η Κοινωνικό/ή Λειτουργό της Κοινωνικής Υπηρεσίας; Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Ποια η διάρκεια και η συχνότητα συνεργασίας με τον Κοινωνικό Λειτουργό (εβδομαδιαία); Σε ποιες εκπαιδευτικές προσδοκίες σας ανταποκρίθηκε το πλαίσιο πρακτικής άσκησης; Σε ποιες εκπαιδευτικές προσδοκίες σας δεν ανταποκρίθηκε το πλαίσιο πρακτικής άσκησης; (παράγοντες που δε διευκόλυναν την εκπαίδευση σας) Αναφέρετε τα «δυνατά σημεία» του πλαισίου που σας ικανοποίησαν : Αναφέρετε τα «αδύνατα σημεία» του πλαισίου που δεν σας ικανοποίησαν :

16 ΕΠΟΠΤΕΙΑ : ΧΩΡΟΣ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ :.. Πόσο ικανοποιητική αξιολογείτε τη συνεργασία σας με τον/την επόπτη/τρια; Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Σε ποιες από τις προσδοκίες σας ανταποκρίθηκε η εποπτεία; (αναφέρετε τι σας βοήθησε) Σε ποιες από τις προσδοκίες σας δεν ανταποκρίθηκε η εποπτεία; (αναφέρετε τι σας δυσκόλεψε) Αναφέρετε τα «δυνατά σημεία» σας σε σχέση με τον Επαγγελματικό σας ρόλο Δεξιότητες που κατακτήσατε : Αναφέρετε τα «αδύνατα σημεία» σας σε σχέση με τον Επαγγελματικό σας ρόλο Δεξιότητες που δυσκολεύεστε : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ημερομηνία :... Υπογραφή Φοιτητή. Υπογραφή Επόπτη

17 ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Εξάμηνο: Α.Μ: Διάρκεια ΠΕΑ: Από Έως: Στοιχεία Οργάνωσης: Κοινωνικός Λειτουργός Οργάνωσης: Τηλ.: Fax: Ε-mail: Ονοματεπώνυμο Επόπτη: 1. Αντικείμενο Εργασίας του φοιτητή στην ΠΕΑ Αντικείμενο Εργασίας Φοιτητή Λήψη αρχικού Αιτήματος (Intake) Λήψη Κοινωνικού Ιστορικού Κοινωνική Εργασία με Άτομο (K.E.A.) Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια (K.E.M.O.) Δικτύωση με άλλες υπηρεσίες/ Παραπομπή Κοινωνική Εργασία με Ομάδες (K.E.O.) Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα (K.E.K.) Κοινωνική Έρευνα Συμμετοχή σε διεπιστημονική ομάδα Ανάπτυξη Κοινοτικών Προγραμμάτων Ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διοικητικό έργο Άλλο (σημειώστε) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (αριθμός) ΑΝΑΛΗΨΗ (αριθμός) 2. Εργασία του φοιτητή στο πλαίσιο: (5 Βαθμοί) Συνέπεια στην τήρηση του ωραρίου στο Πλαίσιο Έχει όρια στην επαγγελματική σχέση με τους εξυπηρετούμενους (απασχολεί με προσωπικά του θέματα); Έχει όρια στην επαγγελματική σχέση με τον εκπαιδευτή (αντέχει να περιοριστεί μόνο στην επαγγελματική σχέση, ή αναζητά πιο προσωπική σχέση); Γνώση του θεσμικού πλαισίου, των σκοπών, των στόχων, των αρχών και των ορίων λειτουργίας της Οργάνωσης. Γνώση των αρχών, των στόχων και των μεθόδων δράσης του κοινωνικού λειτουργού. Γνώση του ρόλου του κοινωνικού λειτουργού στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας. Κίνητρο για εμπλοκή με τους εξυπηρετούμενους και ανάληψη περιπτώσεων. Θεωρεί την «παρατήρηση» βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διεργασίας ή ενδιαφέρεται μόνο «να αναλάβει» περιπτώσεις; Κάνει ωριαίο προγραμματισμό της ημερήσιας και εβδομαδιαίας του παρουσίας στο πλαίσιο; Εμπλέκεται στην περαίωση διοικητικής εργασίας του αντικειμένου του; Επιδεικνύει ενδιαφέρον για περαιτέρω θεωρητική κατάρτιση (με υπόδειξη του εκπαιδευτή και/ ή με δική του πρωτοβουλία);

18 Αναζητά την συνεργασία και την καθοδήγηση του εκπαιδευτή για τα περιστατικά που αναλαμβάνει; Ακολουθεί τις οδηγίες του εκπαιδευτή; Δημιουργεί θετική σχέση με τον εκπαιδευτή; Οργανώνει/ προετοιμάζει τις συναντήσεις του με τους εξυπηρετούμενους; Δημιουργεί θετική σχέση με τους εξυπηρετούμενους; Χειρίζεται αποτελεσματικά την επιθετικότητα του εξυπηρετούμενου; Χειρίζεται αποτελεσματικά τη θλίψη ή απόγνωση του εξυπηρετούμενου. Χειρίζεται αποτελεσματικά το «τέλος» στη σχέση του με τον εξυπηρετούμενο; Αξιολογεί στο τέλος με θετικά και αρνητικά στοιχεία την εργασία του; Δέχεται την κριτική του εκπαιδευτή; Δημιουργεί θετική σχέση με τον εκπαιδευτή; Δημιουργεί θετική σχέση με τα άλλα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας; Είναι αποτελεσματικός στην εργασία του με τους εξυπηρετούμενους; 3. Εποπτική διεργασία: (5 Βαθμοί) Συνέπεια στην τήρηση του ωραρίου στην Εποπτεία Έχει όρια στην επαγγελματική σχέση με τον επόπτη (αναφέρεται σε προσωπικά του θέματα, που είναι πέραν της επαγγελματικής σχέσης); Κάνει λεπτομερή καταγραφή των συνεντεύξεων; Φέρνει ερωτήματα για την εργασία του στο πλαίσιο; Διαφοροποιεί την εργασία του με τους εξυπηρετούμενους σε «Φάση διαγνωστικής εκτίμησης» και «Φάση παρέμβασης»; Κατανοεί δικά του συναισθήματα στη σχέση του με τους εξυπηρετούμενους; Αποδέχεται τα λάθη και μαθαίνει από αυτά; Επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη σε επόμενες συνεργασίες του; Βελτίωσε τα αδύνατα σημεία του μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση; (αυτή γίνεται ατομικά γραπτώς με βάση το παρόν έντυπο απαραιτήτως στο μέσον του εξαμήνου και μπαίνουν συγκεκριμένοι στόχοι για βελτίωση του φοιτητή. Ο φοιτητής συνυπογράφει το έντυπο της ενδιάμεσης αξιολόγησης. Διαχειρίζεται το θυμό/ επιθετικότητά του; Μελετά τις βιβλιογραφικές παραπομπές που του προτείνει ο επόπτης; Δημιουργεί θετική σχέση με την υπόλοιπη εποπτική ομάδα (σέβεται, συνεργάζεται, λέει την άποψή του); Δημιουργεί θετική σχέση με τον επόπτη; 4. Σχόλια επόπτη που τεκμηριώνουν τη βαθμολογία του φοιτητή (υποχρεωτικά για βαθμολόγηση πάνω από 8,5 ή κάτω από 5) σε σχέση με τα ανωτέρω: Υπογραφή επόπτη: Ημερομηνία: Βαθμός (αριθμητικά): Ολογράφως: Σημειώσεις: 1) Μετά το τέλος της ΠΕΑ, το συγκεκριμένο έντυπο μαζί με ένα ίδιο έντυπο της ενδιάμεσης αξιολόγησης, δίδεται από τον Επόπτη στην Επιτροπή ΠΕΑ 2) Όπου αναφέρεται «εξυπηρετούμενος» αφορά σε μεμονωμένα άτομα, ομάδες, κοινότητα.

19 Ελληνική και Μεταφρασμένη ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι, ΙΙ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ Αβεντισιάν - Παγοροπούλου, Α. (2000). Η Ψυχολογία της Τρίτης Ηλικίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Αρχοντάκη, Ζ., Φιλίππου, Δ. (2003). 205 Βιωματικές Ασκήσεις για Εμψύχωση Ομάδων. Αθήνα: Καστανιώτης. Βάγια, Χ. (1993). Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου: Όργανο Αποκέντρωσης και Συντονισμού. Στο Προστασία Οικογένειας Παιδιού και Κοινωνική Πολιτική. Ινστιτούτο Υγείας τού Παιδιού. Αθήνα: Γρηγόρης. Βάγια, Χ. (1994). Κοινωνικά Δικαιώματα και Κοινωνική Εργασία: Συγκλίνουσες αρχές και επιδιώξεις. Κοινωνική Εργασία, 34: Βάγια, Χ. (1998). Η τεχνολογία της Πληροφορικής στην Υπηρεσία τού Παιδιού με Αναπηρία. Στο Οικογένεια και Παιδί στην Ευρώπη του Αθήνα: Ίδρυμα για την Οικογένεια και το Παιδί. Βάγια, Χ. (2004). Κοινωνική Προστασία των Ηλικιωμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ρόλος του Εθελοντικού Τομέα. Κοινωνική Εργασία, 75. Βάγια, Χ. (2006). Ανάπτυξη και Συντονισμός της Τοπικής Κοινωνικής Πολιτικής : Οι Προοπτικές για τους Δήμους. Κοινωνική Εργασία, 83. Becker, H. (2000). Οι Περιθωριοποιημένοι. Αθήνα: Σάκκουλας. Γεωργίου, Στ. (2000). Σχέση σχολείου οικογένειας και ανάπτυξη του παιδιού. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Γεωργούλας, Σ., Τσαλκάνης, Ά. (2006). Κοινωνικοί Λειτουργοί και Πρόληψη Νεανικής Παραβατικότητας σε Επίπεδο Κοινότητας. Κοινωνική Εργασία. Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών (82), σ Δημοπούλου - Λαγωνίκα, Μ. (2007). Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας-Μοντέλα Παρέμβασης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Δημοπούλου - Λαγωνίκα, Μ. (2004). Η διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση στους επαγγελματίες υγείας-πρόνοιας. Κοινωνική Εργασία (73). Δημοπούλου - Λαγωνίκα, Μ. (2005). Πολιτισμικότητα στην Ελλάδα: Πρόκληση για την Κοινωνική Εργασία. Πρακτικά Συνεδρίου Ι.Α.Κ.Ε., Σ.Ε.Κ.Ε. Douglas, T. (1997). Η Επιβίωση στις Ομάδες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Dowling, E., Osborne, E. (2001). Η Οικογένεια και το σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. ΕΚΚΕ (2002). Οικογένειες και Κράτος Πρόνοιας στην Ευρώπη. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη (Επιμ.). Αθήνα: Gutenberg. Ε.Ο.Κ.Φ. (2001). Ανάδοχη φροντίδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Εταιρεία Πολιτικού Προβληματισμού (2001). Μετανάστες στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Zαϊμάκης, Γ. (2002). Κοινοτική Εργασία και Τοπικές Κοινωνίες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ζαϊμάκη, Γ., Κανδυλάκη, Α. (επιμ.) ( 2005). Δίκτυα κοινωνικής προστασίας : Μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Αθήνα: Κριτική. Ζευγαρίδης Σ., Σταματιάδης Γ.(1997) Διοίκηση και Εποπτεία Προσωπικού, Αθήνα, Interbooks Ζήση, Α. (2002). Επανένταξη χρονίων ψυχικά πασχόντων. Αθήνα: Τυπωθήτω. Ζώνιου - Σιδέρη, Α. (2000). Ένταξη: ουτοπία ή πραγματικότητα; Η εκπαιδευτική και πολιτική διάσταση της ένταξης μαθητών με ειδικές ανάγκες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ζώνιου - Σιδέρη, Α. (1998). Οι ανάπηροι και η εκπαίδευση τους. Μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της ένταξης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Karls, J. M., Wandrei, K. E. (2004 ). Εγχειρίδιο «Πλεύση» : Το πρόσωπο στο περιβάλλον του. Θ. Καλλινικάκη (επιμ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Goleman, D. (1999). Η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Gummis, J. (1999). Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας. Αθήνα: Gutenberg.

20 Ιατρίδης, Δ. (2005). Οργανισμοί Κοινωνικής Φροντίδας: Σχεδιασμός Κοινωνικής Πολιτικής για Ανάπτυξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κανδυλάκη, Α. (2000). Η συμβουλευτική στην Κοινωνική Εργασία. Αθήνα: Σμυρνιωτάκης. Καρπέτης, Γ., Παϊπέτη, Α., Χριστογιώργος, Σ. (1995). Η Γέννηση της Μητέρας. Η επίδραση της εμπλοκής της φυσικής οικογένειας σε προγράμματα αποασυλοποίησης και αποκατάστασης ατόμων. Παρουσίαση μιας περίπτωσης. Στο Τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ Λέρου. ΕΨΥΠΕ, Ι. Τσιάντης (επιμ.). Αθήνα: Καστανιώτης. Καρπέτης, Γ., Στυλιανίδης, Σ., Ευθυμίου, Χ., Φρέρης, Γ. (2004). Διαχείριση ανθρώπινων πόρων κατά τη διαδικασία αποϊδρυματισμού του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. Τετράδια Ψυχιατρικής, 87: ΚΕΔΚΕ (2002). Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι. Έκθεση εφαρμογής. Αθήνα: KEΔKE. ΚΕΘΕΑ (2000). Συμβουλευτική στον τομέα της τοξικοεξάρτησης. Γνώσεις, δεξιότητες, στάση στην επαγγελματική πρακτική. Αθήνα: ΚΕΘΕΑ. ΚΕΚΜΟΚΟΠ (2002). Κοινωνικός Αποκλεισμός: η ελληνική εμπειρία. Αθήνα: Gutenberg. Κουσίδου, Τ. (2000). Υιοθεσία. Αθήνα: Γρηγόρης. Κωσταρίδου - Ευκλείδη, Α. (1999). Θέματα Γηροψυχολογίας και Γεροντολογίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ματσαγγάνης, Μ. (2004). Η κοινωνική αλληλεγγύη και οι αντιφάσεις της. Αθήνα: Κριτική. Μουσούρου, Λ., Στρατηγάκη, Μ. (επιμ.) (2004). Ζητήματα Oικογενειακής Πολιτικής. Αθήνα: Gutenberg. Ναξάκης, Χ., Χλέτσος, Μ. (επιμ.) (2001). Μετανάστες και μετανάστευση. Οικονομικές πολιτικές και κοινωνικές πτυχές. Αθήνα: Πατάκης. Παπαδοπούλου Κατσορίδου, Χ. (1999). Κοινωνική Εργασία με Ομάδες. Αθήνα: Έλλην. Παπούλη, Ε. (2002). Συναισθηματική Κακοποίηση και η Επίδρασή της στην Ανάπτυξη του Παιδιού. Κοινωνική Εργασία (65). Αθήνα. Παπούλη, Ε. (2006). Η Ιδρυματική Παιδική Προστασία στο Πλαίσιο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού : Η Ελληνική Εμπειρία. Κοινωνική Εργασία (82). Αθήνα. Πετμεζίδου, Μ., Παπαθεοδώρου, Χ. (επιμ) (2004). Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός. Αθήνα: Εξάντας. Πουλόπουλος, Χ. (2005). Εξαρτήσεις, οι θεραπευτικές κοινότητες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Slater, R. (2003). Γηρατειά. Θλιμμένος χειμώνας ή δεύτερη άνοιξη;. Η ψυχολογία της γήρανσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Σταθόπουλος, Π. (1999). Κοινοτική εργασία. Αθήνα: Παπαζήσης. Τσαλκάνης, Ά., Γεωργούλας, Σ., Μανουδάκη, Θ. (2005). Η Προβληματική της Νεανικής Παραβατικότητας στην Ελλάδα. Μια Συνοπτική Προσέγγιση. Κοινωνική Εργασία, 78: Τσαλκάνης, Ά., Γεωργούλας, Σ., Μανουδάκη, Θ. (2006). Αντεγκληματική Πολιτική και Στρατηγικές Πρόληψης για τη Νεανική Παραβατικότητα. Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου, 59: Ξενόγλωσση Allan, J. (2000). Maintaining the partnerships between educators and practitioners. In: Cooper, L. & Briggs, L. (eds). Fieldwork in the Human Services: Theory and Practice for Field Educators, Practice Teachers and Supervisors. Allen & Unwin, St Leonards, pp Arkin, N., Freund, A., & Saltman, I. (1999). A group supervision model for broadening multiple-method skills of social work students. Social Work Education, vol. 18, no. 1, pp Badger, L. W. & MacNeil, G. (2002). Standardized clients in the classsroom: a novel instructional technique for social work educators. Research on Social Work Practice, vol. 12, no. 3, pp Beddoe, L. (1997a). A New Era for Supervision. Social Work Now, No 7, pp Beddoe, L. (1997b). Best Practice in Social Work Supervision- Education and Accreditation Issues. Social Work Review, vol IX, No 4, pp Davys A. & Beddoe L. (2000). Supervision of students: a map and a model for the decade to come. Social Work Education, Vol. 19, No 5, pp

21 Brashears, F. (1995). Supervision as Social Work Practice: A Reconceptulization. Social Work, vol 40, No 5, pp Brown, A. and Bourne, I. (1996). The Social Work Supervisor. Buckingham: Open University Press. Campanini, A. & Frost, E. (eds) (2004). European social work. Commonalities and differences. Rome: Carocci. Cooper, L. (2002). Social work supervision: A social justice perspective. In: McMahon M & Patton W (eds). Supervision in the Helping Professions: A Practical Approach. Sydney: Prentice Hall, pp Corey, G. (2000). Theory and Practice of Group Counselling, 5th edn. Stanford: Brooks/Cole. Coulton, P., Krimmer, L. (2005). Co-supervision of social work students: A model for meeting the future needs of the profession. Australian Social Work, June Vol. 58, No. 2. Davys, A. & Beddoe, L. (2000). Supervision of students: a map and a model for the decade to come. Social Work Education, Vol. 19, No 5, pp Dent, T. & Tourville, A. (2002). University-community partnerships: Practicum learning for community revitalization. In Learning to Practise Social Work: International Approaches. S. Shardlow & M. Doel, (eds.). London: Jessica Kingsley. Doel, M. (2000). Practice Teaching and Learning. In: Innovative Education and Training for Caring Professionals. R. Pierce & J. Weinstein (eds.). London: Jessica Kingsley Publishers. Doel, M. & Shardlow, S. (1996). Social Work in a changing world. An international perspective on practice learning. Ashgate Publishing Limited. Eisenburg, M., Haycox, K. & Hughes, L. (1996). Fear of the personal: Assessing students in practicum. Australian Social Work, 49 (4), pp Fisher, T., Somerton, J. (2000). Reflection on action: The process of helping social work students to develop their use of theory in practice. Social work education, Vol. 19, No 4, pp Hackett, S., Kuronen, M., Matthies, A. & Kresal, B. (2003). The motivation, professional development and identity of social work students in four European countries. European Journal of Social Work, Vol. 6, No 2, pp Hargreaves, R. & Hadlow, J. (1997). Role-play in social work education: process and framework for a constructive and focused approach. Social Work Education, vol. 16, no. 3. Hawken, D. & Worral J (2002), Reciprocal mentoring supervision. Partners in learning: A personal perspective. In: McMahon M & Patton W (eds), Supervision in the Helping Professions a Practical Approach. Prentice Hall, Sydney, pp Holloway, E. (1995) Clinical Supervision A Systems Approach, Thousand Oaks, California, Sage Publications. Hughes, L. and Phengelly, P. (1997) Staff Supervision in a Turbulent Environment: Managing Process and Task in Front-Line Services: London, Jessica Kingsley Publishers Ltd. Kadushin, A. (1992a) Supervision in Social Work (3rd Edition), New York, University of Columbia Press. Kalpini-Papadopoulou C. (2005). The need for supervision in social work education. Presentation in: Social work challenges for social cohesion, May 2005, Lefkosia, Cyprus. Unpublished. Kennedy, J. (2001). Anti-discriminatory practice in practice: student placement experiences as an aid to learning. Social Work Education, vol. 20, no. 3. McMahon M & Patton W (eds) (2002). Supervision in the Helping Professions: A Practical Approach. Prentice Hall, Sydney. Montgomery J. M., Henndricks C. B., Bradley J. L. (2001). Using systems perspectives in supervision. The Family Journal: Counselling and therapy for couples and families. July 2001, Vol. 9, No 3, pp Moss, B. (2000). "The use of large-group role-play techniques in social work education", Social Work Education, vol. 19, no. 5, p Pierce. R, Weinstein. J, [2000] Innovative Education and Training for Care Professionals, Jessica Kingsley Publishers. Pray, J (2002) Enhancing Critical Thinking and Professionalism Through Use of the Discussion Forum in Social Work Practice Courses Technology in the Human Services, vol. 18, no. 1, pp Regehr, C., Leeson, J., Regehr, G., & Fusco, L. 2002, "Setting priorities for learning in the field practicum: a comparative study of students and field instructors", Journal of Social Work Education, vol. 38, no. 1, p. 55.

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα παρέχει στους φοιτητές-φοιτήτριες την απαραίτητη θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη 1236 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη Γεωργιάδη Μ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Κρήτης Κουρκούτας Ηλ., Επίκ. Καθηγητής, Παν. Κρήτης Καλύβα Ευφρ., Lecturer, City Liberal Studies, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP DACTIVE disability and active citizenship Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς για πρακτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε άτομα με νοητικές αναπηρίες με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων ενεργής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα

Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματισμός και Ιατρικό Επάγγελμα Μαρία Δούκα, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Επαγγελματισμός και Ιατρικό Επάγγελμα Μαρία Δούκα, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2010 5 (2), 95-111 Social Cohesion and Development 2010 5 (2), 95-111 Άρθρα Articles Επαγγελματισμός και Ιατρικό Επάγγελμα Μαρία Δούκα, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

YEARBOOK (ONLINE) VOLUME 4 A JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND TRAINING UNIVERSITY OF IOANNINA PUBLICATIONS IOANNINA GREECE

YEARBOOK (ONLINE) VOLUME 4 A JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND TRAINING UNIVERSITY OF IOANNINA PUBLICATIONS IOANNINA GREECE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙ Α ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ONLINE) ΤΟΜΟΣ Περιοδική Έκδοση Έρευνας στην Εκπαίδευση Του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Το πολυσύνθετο έργο του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και η έλλειψη σχετικής κατάρτισής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων Πρόγραμμα διάρκειας 25 ωρών Επιμόρφωση Στελεχών Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΝΝΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ ISBN: 978-960-9571-15-9

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΝΝΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ ISBN: 978-960-9571-15-9 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Θεματική Ενότητα Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. Πανελλήνιο Συνέδριο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. Πανελλήνιο Συνέδριο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανελλήνιο Συνέδριο Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 1, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 1, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διαθεματική προσέγγιση της ηγεσίας σε μαθητές δημοτικού μέσω της λογοτεχνίας και της φυσικής αγωγής Interdisciplinary approach to leadership at elementary students through literature and physical education

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one-stop shop ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ Υλικό Εργαστηρίου Forum για

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 36-51, 2015 Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Συντάκτες: Δημήτρης Πατρώνας Μάνος Παυλάκης Αθήνα, Ιούλιος 2011 1 Περιεχόμενα Πίνακας δραστηριοτήτων... 3 Εισαγωγή... 4 1. Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE. Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter.

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE. Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter. To πρόγραμμα SAGE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση εκφράζει τις απόψεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Σύλλογος των παιδιών στην Ελλάδα και στην Κύπρο ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα