PANDORA. Ένα αρχείο διατήρησης ψηφιακών τεκµηρίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PANDORA. Ένα αρχείο διατήρησης ψηφιακών τεκµηρίων"

Transcript

1 PANDORA. Ένα αρχείο διατήρησης ψηφιακών τεκµηρίων ιονύσης Κόκκινος, Μαρία Γαβρίλη Σύµφωνα µε τη µυθολογία «το κουτί της Πανδώρας» ήταν ένα πιθάρι που περιείχε όλα τα δεινά του κόσµου. όθηκε στην Πανδώρα ως γαµήλιο δώρο από τους θεούς, η οποία και το άνοιξε παρά τη διαταγή του ία, µε αποτέλεσµα να ξεχυθούν τα δεινά αυτά στον κόσµο 1. Αντίθετα µε την ιστορική αυτή προσέγγιση για το «κουτί της Πανδώρας», το αρχείο PANDORA της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστραλίας περιλαµβάνει έναν πλούτο και ένα πλήθος πληροφοριών που µελλοντικά θα αποτελέσουν µια πολύτιµη πηγή έρευνας και ενηµέρωσης. Εισαγωγή Η διατήρηση συνιστά ένα πολύ δύσκολο εγχείρηµα τόσο στο συµβατικό όσο και στον ψηφιακό κόσµο. Η διατήρηση της εθνικής κληρονοµιάς και του πλούτου κάθε χώρας ανήκει συνήθως στις δραστηριότητες των εθνικών βιβλιοθηκών. Αποστολή των εθνικών βιβλιοθηκών είναι η διάσωση των εκδόσεων και των δηµοσιευµάτων σε συµβατική αλλά και σε ηλεκτρονική µορφή που αποτελεί ταυτόχρονα και µια µεγάλη πρόκληση. Ήδη από το 1996 η Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας (National Library of Australia-NLA) προχώρησε στην ανάπτυξη του προγράµµατος PANDORA µε σκοπό τη διατήρηση των σηµαντικών ηλεκτρονικών δηµοσιευµάτων που αφορούν στην Αυστραλία και τη διασφάλιση της µακροχρόνιας πρόσβασης σε αυτά. Το PANDORA αποτελεί ίσως την πιο ολοκληρωµένη προσπάθεια για τη διατήρηση των δηµοσιευµάτων σε παγκόσµια κλίµακα. Βασίστηκε στην επιλεκτική προσέγγιση την οποία και υλοποίησε µε τη βοήθεια κατάλληλης επιτροπής, της Selection Committee On-line Australian Publications (SCOAP). Στην προσέγγιση αυτή χρησιµοποιούνται πολιτικές που καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής και κατά συνέπεια, τους δικτυακούς τόπους που θα αρχειοθετηθούν. Η SCOAP συστάθηκε πριν την έναρξη της λειτουργίας του PANDORA µε σκοπό να αναπτύξει τις κατευθυντήριες γραµµές για την επιλογή των τίτλων που θα εντάσσονταν σε διαδικασίες διατήρησης. Παράλληλα η Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας προχώρησε στην ίδρυση της Ηλεκτρονικής Μονάδας (Electronic Unit) για την υλοποίηση των προτάσεων της επιτροπής SCOAP. Οι ενέργειες αυτές έθεσαν τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός βιώσιµου και τόσο σηµαντικού προγράµµατος διατήρησης, του PANDORA. Γενικά Το PANDORA (Preserving and Accessing Networked Documentary Resources of Australia) 2 έχει αναπτυχθεί από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας (NLA) σε συνεργασία µε µια σειρά από άλλους φορείς. Ξεκίνησε το 1996, όταν πλέον είχε γίνει ξεκάθαρο ότι µεγάλος αριθµός αυστραλιανών πληροφοριών ήταν διαθέσιµος µέσω Web. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας ανέπτυξε την πολιτική, τις κατάλληλες διαδικασίες και ένα σύστηµα ψηφιακής αρχειοθέτησης για τη δηµιουργία και διαχείριση ενός αρχείου µε Web εκδόσεις, όταν η µόνη αντίστοιχη προσπάθεια διεθνώς, ήταν από την Εθνική Βιβλιοθήκη του Καναδά. Από την αρχή της δηµιουργίας του PANDORA, η NLA δίνοντας έµφαση στο συνεργατικό µοντέλο προσέγγισης µιας και το υλικό προς διατήρηση ήταν πολύ µεγάλο σε όγκο για να 1 Μπαµπινιώτης, Γ., Λήµµα «Πανδώρα», Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, σ PANDORA. ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: )

2 συγκεντρωθεί µόνο από έναν φορέα, προσκάλεσε την πολιτεία, τις βιβλιοθήκες και σχετικούς πολιτιστικούς φορείς να συνεργαστούν για τη συγκρότηση του αρχείου. Η πρώτη Βιβλιοθήκη που ανταποκρίθηκε ήταν η Κρατική Βιβλιοθήκη της Βικτορίας µόλις το 1998 και ακολούθησαν µια σειρά από άλλους φορείς. Αντίθετα, η Κρατική Βιβλιοθήκη της Τασµανίας (State Library of Tasmania) ανέπτυξε το δικό της Web αρχείο µε την ονοµασία Our Digital Island και ανέλαβε την ευθύνη για την αρχειοθέτηση όλων των εκδόσεων της Τασµανίας. Ωστόσο, µεταξύ των αρχείων της Κρατικής Βιβλιοθήκης της Τασµανίας και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστραλίας υπάρχουν ισχυροί δεσµοί συνεργασίας. Ο σκοπός 3 του PANDORA είναι να διατηρήσει µόνο, τα δηµοσιεύµατα που αφορούν την Αυστραλία, γνωρίζοντας ότι είναι ανέφικτο να διατηρηθεί όλος ο όγκος των δηµοσιευµάτων. Το έργο έχει ως αντικείµενο την αρχειοθέτηση και διατήρηση για τις µελλοντικές γενιές του υλικού που είναι διαθέσιµο στον Αυστραλιανό Ιστό. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι µέρος του υλικού που έχει αρχειοθετηθεί και είναι διαθέσιµο πλέον από το PANDORA, έχει ήδη εξαφανιστεί από τον Ιστό. Η τάση και ο σκοπός του PANDORA είναι σε κάθε περίπτωση η διατήρηση του σηµαντικού περιεχοµένου που έχει ή θα έχει αξία για τη χώρα της Αυστραλίας. εν αποβλέπει στη διατήρηση της τεχνολογίας ή στον πειραµατισµό σε διάφορες τεχνολογίες αλλά στη διατήρηση του περιεχοµένου και στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτό. PANDORA - Selective Archive Το PANDORA είναι ένα επιλεκτικό αρχείο 4 (selective archive), το οποίο είναι ελεύθερα προσβάσιµο µέσω του Web. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας και κάθε συνεργαζόµενος φορέας επιλέγει τα δηµοσιεύµατα που θα αρχειοθετήσει µε βάση συγκεκριµένες οδηγίες. Σηµειώνεται ότι περιέχονται και εµπορικές εκδόσεις µε τη διαφορά ότι υπάρχουν περίοδοι περιορισµένης πρόσβασης για την προστασία των εµπορικών συµφερόντων των εκδοτών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι τίτλοι είναι διαθέσιµοι και προσβάσιµοι µόνο από έναν υπολογιστή του αναγνωστηρίου του κάθε συνεργαζόµενου φορέα. Η µέθοδος επιλογής παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήµατα: Κάθε αντικείµενο του αρχείου αποτιµάται ποιοτικά και λειτουργικά. Κάθε αντικείµενο τυγχάνει ποιοτικής αντιµετώπισης στο βαθµό που επιτρέπεται και σε σχέση µε τις τρέχουσες τεχνικές δυνατότητες. Κάθε αντικείµενο του αρχείου µπορεί να καταλογογραφηθεί πλήρως και εποµένως να αποτελεί µέρος της εθνικής βιβλιογραφίας. Παροχή δηµόσιας πρόσβασης σε κάθε αντικείµενο του αρχείου. Όλα τα αντικείµενα του PANDORA είναι προσβάσιµα, εκτός από περιπτώσεις ενός µικρού αριθµού εµπορικών εκδόσεων. Ιστοσελίδες που δεν είναι προσβάσιµες από τις µηχανές (harvesting robots) µπορούν να αρχειοθετηθούν µε τη συνεργασία του εκδότη. Συµπεριλαµβάνονται και οι εµπορικές σελίδες που προστατεύονται µε κωδικούς πρόσβασης καθώς και εκδόσεις που είναι δοµηµένες ως βάσεις δεδοµένων. 3 Hodge, G.M., Best Practices for Digital Archiving: An Information Life Cycle. In: D-Lib Magazine, vol. 6, no. 1, ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 4 NLA, PANDORA, Australia s Web Archive: an Overview. ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 1

3 Ωστόσο, η Εθνική Βιβλιοθήκη παραδέχεται ότι υπάρχουν και µειονεκτήµατα µε αυτήν τη µέθοδο που προκύπτουν κυρίως από τη διαδικασία επιλογής. Η µέθοδος επιλογής των δηµοσιευµάτων στηρίζεται σε υποκειµενικές κρίσεις για την αξία που θα έχουν στο µέλλον. Είναι αναπόφευκτο σε ένα επιλεκτικό αρχείο να παραλειφθούν σηµαντικές εκδόσεις. Η µέθοδος επιλογής απαιτεί εντατική εργασία (labour-intensive) και το κόστος είναι πολύ υψηλό. Επιπρόσθετα, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας παρακολουθεί συνεχώς τις αντίστοιχες διεθνείς προσπάθειες αναφορικά µε τις µεθόδους επιλογής, µε σκοπό τη βελτίωση της µεθόδου. Αντικειµενικοί στόχοι Οι αντικειµενικοί στόχοι του PANDORA είναι οι ακόλουθοι: Αναγνώριση, επιλογή και καταλογογράφηση των σηµαντικότερων αυστραλιανών online δηµοσιευµάτων χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες καθιερωµένες οδηγίες. ιακανονισµοί µε τους εκδότες για την απόκτηση ενός αντιτύπου για λόγους διατήρησης. Παροχή διαθέσιµων πληροφοριών στους χρήστες µε ευνοϊκούς όρους. Μέριµνα για τα εµπορικά συµφέροντα των εκδοτών αναφορικά µε την πρόσβαση των αποµακρυσµένων χρηστών. ιατήρηση του look-and-feel των online ηλεκτρονικών εκδόσεων. Ενηµέρωση των πληροφοριών που σχετίζονται µε το αρχείο σε συστηµατική βάση και διατήρηση των ηµεροµηνιών προηγούµενων εκδόσεων. Μετατροπή των εκδόσεων του αρχείου σε νέες µορφές όταν τα πρότυπα αλλάζουν. Επιπρόσθετα, το PANDORA επεκτείνεται και δραστηριοποιείται σε τοµείς όπως: Συµµετοχή σε συζητήσεις για επέκταση νοµικών θεµάτων και πνευµατικής ιδιοκτησίας (copyright) των online δηµοσιευµάτων. Υλοποίηση ενός συστήµατος µόνιµων ονοµάτων για τις αυστραλιανές εκδόσεις, µε σκοπό να ξεπεραστούν τοπικά προβλήµατα που σχετίζονται µε µη υποστηριζόµενες συνδέσεις ή συνδέσµους (links). Υλοποίηση ενός συστήµατος περιγραφής αρχειακών εγγράφων βασισµένο στα στοιχεία του Dublin Core, µε σκοπό τη βελτίωση και την αποτελεσµατικότητα της on-line αναζήτησης. Συνεργασία και µε άλλες βιβλιοθήκες της Αυστραλίας για την καθιέρωση του PANDORA. Περιεχόµενο του PANDORA Το αρχείο PANDORA διαθέτει µια µεγάλη ποικιλία ηλεκτρονικών εκδόσεων µερικά από τα οποία ανταγωνίζονται την έντυπη µορφή. Επιπλέον, το PANDORA έχει διάφορα είδη εκδόσεων που δεν υπάρχουν στην έντυπη µορφή, όπως sites οργανισµών και προσωπικά. Αναλυτικά, τα είδη των δηµοσιευµάτων 5 του αρχείου εντάσσονται στις εξής κατηγορίες: Μονογραφίες µε πάγιο περιεχόµενο όπως οι έντυπες εκδόσεις. Συσσωρευµένες (cumulative) ή εξελισσόµενες (evolving) µονογραφίες, το περιεχόµενο των οποίων αλλάζει. 5 NLA, Business Process Model: 1.3 Online Electronic Publications. ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 2

4 Περιοδικές εκδόσεις µε σταθερή συχνότητα, τα τεύχη των οποίων παραλαµβάνονται διαδοχικά όπως και στην έντυπη µορφή. Εξελισσόµενες περιοδικές εκδόσεις (evolving serials), των οποίων τα περιεχόµενα αλλάζουν µε τον χρόνο. Οποιοδήποτε δηµοσίευµα έχει ISBN, ISSN ή ISMN. Εφηµερίδες (newspapers sampled in snapshots). Αποκόµµατα εφηµερίδων (ephemera). Sites οργανισµών & προσωπικά. Χάρτες. Ετήσιες αναφορές. Βάσεις εδοµένων. Ουσιώδη λογοτεχνικά έργα. Πρακτικά συνεδρίων. Αντίθετα, οι ακόλουθες κατηγορίες 6 αποκλείονται από το αρχείο: Ηµερήσιες ηλεκτρονικές εφηµερίδες. Promotional sites και διαφηµιστικά. Λίστες συζητήσεων (discussion lists), δωµάτια συζήτησης (chat rooms), bulletin boards and news groups. CAMS. Blogs εκτός από εκείνα που υποστηρίζουν τις ακαδηµαϊκές εκδόσεις. Παιχνίδια. Πύλες πρόσβασης (Portals). Μεταπτυχιακές εργασίες (Theses). Drafts και έργα σε εξέλιξη. Μεµονωµένα άρθρα. ηµοσιεύµατα µη διαθέσιµα στο Internet. Το περιεχόµενο του PANDORA οργανώνεται κάτω από 15 κύριες κατηγορίες, οι οποίες είναι οι εξής: Τέχνες & Ανθρωπιστικές επιστήµες (Arts & Humanities). Επιχειρήσεις & Οικονοµία (Business & Economy). Υπολογιστές & ιαδίκτυο (Computers & Internet). Εκπαίδευση (Education). Περιβάλλον (Environment). Υγεία (Health). Ιστορία & Γεωγραφία (History & Geography). Αυτόχθονες άνθρωποι (Indigenous People). Νεολαία (Juvenile). ίκαιο & Εγκληµατολογία (Law & Criminology). Ειδήσεις & ΜΜΕ (News & Media). Πολιτική & Κυβέρνηση (Politics & Government). Επιστήµη & Τεχνολογία (Science & Technology). Κοινωνία & Πολιτισµός (Society & Culture). Αθλητισµός & Ψυχαγωγία (Sports & Recreation). 6 Phillips, M.E., Collecting Australian Online Publications-Balanced Scorecard Initiative 49. ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 3

5 Εσωτερικά σε κάθε κατηγορία το υλικό παρατίθεται αλφαβητικά κατά τίτλο. Εικόνα 1. Η αρχική σελίδα του PANDORA Μέθοδος Επιλογής Ηλεκτρονικών ηµοσιευµάτων Η Ηλεκτρονική Μονάδα δηµιουργήθηκε το 1996 µε σκοπό να συµβάλλει στην αποτελεσµατική ανάπτυξη και υλοποίηση της πολιτικής και των κατάλληλων διαδικασιών που θα εξασφαλίσουν τη µακροχρόνια πρόσβαση στα ηλεκτρονικά δηµοσιεύµατα. Είναι υπεύθυνη για όλες τις πτυχές που σχετίζονται µε τη διαχείριση των ηλεκτρονικών δηµοσιευµάτων περιλαµβάνοντας τη µέθοδο επιλογής, τις διαπραγµατεύσεις µε τους εκδότες, την καταλογογράφηση και την αρχειοθέτηση. Ειδικότερα, η µέθοδος επιλογής περιλαµβάνει τις ακόλουθες τέσσερις διαδικασίες: ιαδικασία εγγραφής µεταδεδοµένων (Metadata Recording Process). Τα µεταδεδοµένα πρέπει να καταχωρούνται στο αρχείο οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια είτε της αναγνώρισης, επιλογής και αξιολόγησης είτε της αρχειοθέτησης. ιαδικασία αναγνώρισης (Identification Process). Η Ηλεκτρονική Μονάδα ερευνά τακτικά το διαδίκτυο για αναγνώριση ηλεκτρονικών δηµοσιευµάτων µε σκοπό τη διατήρησή τους. Επιπρόσθετα, προτάσεις προέρχονται και από άλλα µέλη του προσωπικού καθώς και από ερεθίσµατα προερχόµενα από την αίτηση των εκδοτών για ISBN, ISSN ή Cataloging in Print (CIP) που προκαλούν την προσοχή της Ηλεκτρονικής Μονάδας. 4

6 Όταν εντοπιστεί µια δηµοσίευση, η πρώτη εργασία είναι ο έλεγχος των λεπτοµερειών έκδοσης µε σκοπό να καθοριστεί αν το συγκεκριµένο δηµοσίευµα είναι κατάλληλο για αρχειοθέτηση. Έτσι, γίνονται οι ερωτήσεις αν το δηµοσίευµα έχει ήδη αποτιµηθεί, αν υπάρχει σε έντυπη µορφή ή σε κάποια άλλη µορφή διαθέσιµο στη συλλογή της Βιβλιοθήκης ή αν ο εκδότης παράγει µια ισότιµη έντυπη έκδοση. Η επεξεργασία των απαντήσεων θα καταλήξει στο αν το δηµοσίευµα πρέπει να διατηρηθεί ή όχι. ιαδικασία επιλογής (Selection Process). Η Ηλεκτρονική Μονάδα αποτιµά κάθε δηµοσίευµα έναντι των οδηγιών SCOAP 7. Τα αποτελέσµατα αυτής της διαδικασίας είναι είτε το δηµοσίευµα να επιλεγεί ή να απορριφθεί είτε το δηµοσίευµα να µην περιέχει επαρκείς πληροφορίες για να ληφθεί µια απόφαση. Στην τελευταία περίπτωση το δηµοσίευµα κρατείται σε κατάσταση αναµονής. ιαδικασία Τεχνικής Αξιολόγησης (Technical Evaluation Process). Η διαδικασία αυτή αφορά µόνο στα επιλεγµένα δηµοσιεύµατα για διατήρηση. Κατά τη διάρκεια της τεχνικής αξιολόγησης συντελούνται τα εξής: o Καθορισµός µοναδικών προσδιοριστών (Allocation of Unique Identifiers). Όπου υπάρχει ο µοναδικός προσδιοριστής (ISBN, ISSN, κ.τ.λ.) θα αναγραφεί στον κατάλογο και στο αρχείο διαχείρισης. Επιπροσθέτως, σε κάθε δηµοσίευµα προσδιορίζεται ένα PURL (Persistent Universal Resource Locator) για τη σταθερότητα του δηµοσιεύµατος και ένας εσωτερικός προσδιοριστής για να επιτρέψει στους διαχειριστές του αρχείου την εύκολη ανάκτησή του. o Εγγραφή περιγραφικών µεταδεδοµένων (Recording Descriptive Metadata). Τα περιγραφικά µεταδεδοµένα που χρησιµοποιούνται για το δηµοσίευµα είναι ο τίτλος, ο εκδότης, ο δηµιουργός, τα (P)URLs, ο προσδιοριστής, η συχνότητα έκδοσης, αν υπάρχει, διάρκεια ζωής (life date) και άλλες πληροφορίες όπως για παράδειγµα τυχόν περιορισµοί πρόσβασης. o Επικοινωνία µε τον εκδότη (Contact with the Publisher). Γίνονται διάφορες διαπραγµατεύσεις µε τους εκδότες για την άδεια αρχειοθέτησης των δηµοσιευµάτων, τους όρους πρόσβασης, κ.ά. o Καταλογογράφηση (Cataloguing). Η Ηλεκτρονική Μονάδα δηµιουργεί µια εγγραφή στην εθνική βιβλιογραφία (National Bibliographic Utility Record) περιλαµβάνοντας και τα περιγραφικά µεταδεδοµένα. Η καταλογογράφηση βασίζεται στους Anglo-American Cataloguing Rules 2 (AACR2), στις 7 SCOAP (Selection Committee on Online Australian Publications). ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 5

7 Library of Congress Subject Headings (LCSH) και στα ABN Standards Committee Guidelines. o Τεχνική αξιολόγηση (Technical Evaluation). Στη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης µπορεί να προστεθούν επιπλέον µεταδεδοµένα όπως σύνδεσµοι, το (P)URL του εκδότη, τρέχοντα τεύχη αν πρόκειται για περιοδική έκδοση, κ.ά. Οδηγίες επιλογής ηλεκτρονικών δηµοσιευµάτων Η µέθοδος επιλογής των ηλεκτρονικών δηµοσιευµάτων παραµένει η πιο βιώσιµη µέχρι και σήµερα, παρέχοντας στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας όλες τις προϋποθέσεις για ένα αρχείο υψηλής ποιότητας µε ηλεκτρονικά δηµοσιεύµατα αναζητήσιµα, προσβάσιµα και λειτουργικά για τους σηµερινούς αλλά και τους µελλοντικούς ερευνητές. Κατά το χρονικό διάστηµα επανεκδόθηκαν 8 οι οδηγίες επιλογής του υλικού, οι οποίες επιµελήθηκαν από το Collection Development Management Committee (CDMC). Το CDMC πρότεινε ότι έπρεπε να γίνει µια επιλογή ανάµεσα σε µια συλλογή µε µια ευρεία ποικιλία δηµοσιευµάτων ή εστίαση σε µια συλλογή σε συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες µε κάλυψη σε βάθος. Κάθε φορέας που συµµετέχει στο PANDORA επιλέγει το υλικό σύµφωνα µε τις δικές του οδηγίες επιλογής. Όλα όµως τα δηµοσιεύµατα αποθηκεύονται κεντρικά σε έναν server της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Κάποιες γενικές οδηγίες επιλογής 9 είναι: Όπου υπάρχει έντυπη και online έκδοση, προτιµητέα είναι η έντυπη έκδοση όπου και θα αποκτηθεί για την Εθνική Συλλογή, ενώ η online θα επιλεγεί µόνο για διατήρηση και εφόσον έχει κάποια σηµαντική και επιπρόσθετη αξία ή πληροφοριακό περιεχόµενο. Όπου υπάρχει η έκδοση σε online µορφή, CD ROM ή δισκέτα προτιµητέα είναι η online µορφή, γιατί οι δυσκολίες διατήρησης είναι λιγότερες. εν διατηρούνται όλες οι εκδόσεις ενός ηλεκτρονικού δηµοσιεύµατος. Η µορφή ενός ηλεκτρονικού δηµοσιεύµατος δεν αποτελεί εµπόδιο για την επιλογή του ή όχι. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν επιλεγµένα δηµοσιεύµατα που δεν έχουν αρχειοθετηθεί προς το παρόν για τεχνικούς λόγους, όπως τα datasets, ωστόσο η Εθνική Βιβλιοθήκη αναζητεί λύσεις για να ξεπεραστούν τέτοιες δυσκολίες. Κάποιες ειδικές οδηγίες επιλογής στηρίζονται στο αυστραλιανό περιεχόµενο, δηλαδή ένα σηµαντικό τµήµα του δηµοσιεύµατος πρέπει να αφορά στην Αυστραλία, στις πολλαπλές εκδόσεις και συγκεκριµένα όταν ένα δηµοσίευµα είναι διαθέσιµο και στην έντυπη και στην ηλεκτρονική µορφή, η ηλεκτρονική µορφή θα διατηρείται µόνο αν έχει σηµαντική επιπρόσθετη αξία και πληροφοριακό περιεχόµενο. Επιπλέον, στο δικαίωµα (authority) και στην ερευνητική αξία του δηµοσιεύµατος και τέλος στην οριοθέτηση παραµέτρων τίτλων, δηλαδή εάν ένα δηµοσίευµα έχει έναν αριθµό εσωτερικών και εξωτερικών συνδέσµων πρέπει να αποφασιστούν τα όρια. Οι εσωτερικοί σύνδεσµοι είναι εκείνοι που θα αρχειοθετηθούν. ιαχείριση αρχείου PANDORA Οι κύριες γενικές δραστηριότητες 10 της διαχείρισης του αρχείου είναι: 8 NLA, Online Australia Publications: Selection Guidelines for Archiving and Preservation by the National Library of Australia. ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 9 Ό.π. σηµ. 6. 6

8 Πρόσθεση νέων δηµοσιευµάτων. Η διαδικασία αυτή αναφέρεται στη δηµιουργία της εγγραφής στο National Bibliographic Utility, στον έλεγχο του PURL για να εξακριβωθεί αν τα νέα δηµοσιεύµατα έχουν εγγραφεί, τη συλλογή των µεταδεδοµένων, τον καθορισµό της κατάλληλης δοµής αρχείου και τις εκδόσεις του, την ενεργοποίηση του λογισµικού συγκοµιδής (harvesting), τη δηµιουργία της σελίδας τίτλου (title entry page) και την ενηµέρωση του εκδότη για τη διαθεσιµότητα των νέων συνδέσµων. Εξουσιοδότηση πρόσβασης στα δηµοσιεύµατα. Η διαδικασία αυτή αφορά στην πρόσθεση νέων δηµοσιευµάτων στα ευρετήρια των µηχανών αναζήτησης, στη σύλληψη (capture) του λογισµικού που θα υποστηρίζει την αναζήτηση των δηµοσιευµάτων, στον έλεγχο του λογισµικού, στη µετατροπή των δηµοσιευµάτων που έχουν µη αποδεκτά πρότυπα σε αποδεκτά, σε περιπτώσεις που απαιτείται και ρύθµιση του προφίλ πρόσβασης ανά δηµοσίευση. Ενηµέρωση των δηµοσιευµάτων. Η διαδικασία αναφέρεται στον εντοπισµό χαµένων τευχών των περιοδικών δηµοσιευµάτων, στην πρόσθεση νέων τόµων και τευχών των ηλεκτρονικών περιοδικών τίτλων, στην πρόσθεση νέων εκδόσεων των µονογραφιών, και στην ενηµέρωση των µεταδεδοµένων. Μετατροπή των εκδόσεων του αρχείου. Οι διαδικασίες µετατροπής γίνονται για να επιβεβαιώσουν την ποιότητα και την αρτιότητα του περιεχοµένου του ψηφιακού αντικειµένου. Αυτές οι διαδικασίες περιλαµβάνουν την απενεργοποίηση των λειτουργιών πληρωµής, όπως οι συνδροµές σε ηλεκτρονική µορφή, την αποµάκρυνση συνδέσµων, την αποµάκρυνση διπλοεγγραφών µε τη διαγραφή των URLs και τη διαγραφή περιττών τµηµάτων ενός δηµοσιεύµατος. ιαγραφή των δηµοσιευµάτων από το αρχείο. Η διαγραφή αφορά στην αποµάκρυνση ολόκληρου του δηµοσιεύµατος από το αρχείο. Η διαγραφή γίνεται λόγω των λαθών συγκοµιδής (harvesting errors), νοµικών θεµάτων και της ανακάλυψης της έντυπης έκδοσης ενός διατηρηµένου ηλεκτρονικού αντικειµένου, γιατί η προτίµηση εστιάζεται στην έντυπη έκδοση. Οι διαδικασίες διαγραφής περιλαµβάνουν την αποµάκρυνση του περιεχοµένου από το αρχείο µε τη διαγραφή των URLs, την ενηµέρωση των µεταδεδοµένων στην υπηρεσία ανταπόδοσης PURL για την απενεργοποίηση των εκδόσεων του PANDORA PURL και την ενηµέρωση των µεταδεδοµένων στο αρχείο διαχείρισης έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται η κατάσταση του ψηφιακού αντικειµένου. Ειδικότερα η διαχείριση 11 του αρχείου αφορά και στις δραστηριότητες της υπηρεσίας ανταπόδοσης PURL (PURL resolver service), στα πρότυπα µεταδεδοµένων που θα χρησιµοποιηθούν και ειδικότερα στα περιγραφικά µεταδεδοµένα. Η περιγραφή των ψηφιακών αντικειµένων, όπου είναι εφικτή πραγµατοποιείται µε το πρότυπο µεταδεδοµένων Dublin Core Metadata Element Set. Το Dublin Core χρησιµοποιείται ακόµα και για τα διοικητικά µεταδεδοµένα και για τα µεταδεδοµένα διατήρησης. Preservation Metadata for Digital Collection Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας έχει δηµιουργήσει µια προµελέτη (exposure draft) για ένα σχήµα µεταδεδοµένων µε σκοπό τη διατήρηση των ψηφιακών αντικειµένων µε την 10 NLA, PANDORA Business Process Model: 4. The archive management component. ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 11 NLA, PANDORA Business Process Model: 5. Issues of Archive Management. ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 7

9 ονοµασία Preservation Metadata for Digital Collection 12. Η ανάπτυξή του προέκυψε λόγω της απουσίας ενός ικανοποιητικού σχήµατος διατήρησης Μεταδεδοµένων. Τι είναι όµως τα µεταδεδοµένα διατήρησης; Τα µεταδεδοµένα διατήρησης ορίζονται ως η πληροφορία ή τα δεδοµένα που υποστηρίζουν τη διαδικασία της διατήρησης των ψηφιακών τεκµηρίων. Είναι δηλαδή το βασικό συστατικό των συστηµάτων αρχειοθέτησης εξυπηρετώντας την εξασφάλιση της µακρόχρονης πρόσβασης στα ψηφιακά τεκµήρια. Οι «στόχοι» ενός σχήµατος µεταδεδοµένων διατήρησης είναι να προσδώσουν στο ψηφιακό τεκµήριο βιωσιµότητα, απόδοση (renderability) και η ικανότητα κατανόησης (understandability). Ειδικότερα, µέσα σε ένα αρχείο τα µεταδεδοµένα διατήρησης «συνοδεύουν» το ψηφιακό τεκµήριο παρέχοντας σχετικές περιγραφικές, δοµικές, διοικητικές και πληροφορίες πνευµατικής ιδιοκτησίας. Τα µεταδεδοµένα αυτά θα «διατηρηθούν» 13 και θα µεταναστεύσουν από µορφή σε µορφή και από πρότυπο σε πρότυπο. Η προµελέτη του σχήµατος επιδιώκει να καλύψει τη διατήρηση των ψηφιακών συλλογών, τη διαχείριση των αρχείων µε online ψηφιακές εκδόσεις και τη διαχείριση των ερευνητικών έργων µε ψηφιοποιηµένο υλικό και συλλογών µε εικόνες. Το Preservation Metadata for Digital Collection έχει βασιστεί σε πολλές αντίστοιχες προσπάθειες, µερικές εκ των οποίων είναι το Open Archive Information System (OAIS), το Networked European Deposit Library (NEDLIB), το Curl Exemplars in Digital Archives (CEDARS), κ.ά. Αποτελείται από 25 στοιχεία τα οποία είναι: Μόνιµος προσδιοριστής (Persistent Identifier). Ηµεροµηνία δηµιουργίας (Date of Creation). Είδος δοµής (Structural Type). Τεχνική υποδοµή (Technical Infrastructure of Complex Object). Περιγραφή αρχείου (File Description). Συνήθεις απαιτήσεις συστήµατος (Known System Requirements). Απαιτήσεις εγκατάστασης (Installation Requirements). Πληροφορίες αποθήκευσης (Storage Information). Απαγορεύσεις πρόσβασης (Access Inhibitors). Αναζήτηση και πρόσβαση (Finding & Searching Aids, and Access Facilitators). Άδεια πράξης διατήρησης (Preservation Action Permission). Εγκυρότητα (Validation). Σχέσεις (Relationships). Ιδιαιτερότητες (Quirks). Απόφαση αρχειακής εργασίας (Archiving Decision-work). Αιτιολόγηση απόφασης εργασίας (Decision Reason-work). Υπεύθυνος θεσµός για αρχειοθέτηση (Institution Responsible for Archiving Decision-work). ήλωση αρχειακής απόφασης (Archiving Decision-manifestation). ήλωση αιτιολόγησης της απόφασης (Decision Reason-manifestation). Υπεύθυνος θεσµός για την πολιτική αρχειοθέτησης (Institution Responsible for Archiving Decision-manifestation). Είδος σκοπού (Intention Type). 12 NLA, Preservation Metadata for Digital Collections. ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 13 Lynch, C., Building Digital Libraries for Metadiversity: Federation Across Disciplines, Proceedings of the Symposium Sponsored by the U.S. Geological Survey, Biological Resources Division & the National Federation of Abstracting and Information Services. 8

10 Υπεύθυνος θεσµός για τη διατήρηση (Institution with preservation responsibility). Επεξεργασία (Process). ηµιουργός εγγραφής (Record Creator). Άλλα (Other). Σηµειώνεται ότι το PANDORA µαζί µε το CEDARS 14 προσπαθούν να αναπτύξουν συνεργατικά ένα διεθνές πρότυπο µεταδεδοµένων διατήρησης. Στατιστικά Τα στατιστικά 15 αναφέρονται στο µέγεθος του αρχείου και στη µηνιαία ανάπτυξή του όπως αυτά προέκυψαν στις 15 εκεµβρίου Νοέµβριος εκέµβριος Ανάπτυξη Συνολικός αριθµός αρχειοθετηµένων τίτλων Συνολικός αριθµός αρχειοθετηµένων τεκµηρίων (archived instances) Συνολικός αριθµός αρχείων Συνολικό µέγεθος σε Gigabits Πίνακας 1 Ένα αρχειοθετηµένο τεκµήριο (archived instance) είναι ένα στιγµιότυπο (snapshot) ή αντίτυπο ενός τίτλου που έχει προστεθεί στο αρχείο. Πολλοί τίτλοι αντιγράφονται στο αρχείο περισσότερο από µια φορά για να δηλώσουν τις αλλαγές στο περιεχόµενο, π.χ. περιοδικοί τίτλοι που προσθέτουν νέα τεύχη. Κάθε νέο αντίγραφο ενός τίτλου δηλώνεται ως 'archived instance'. Παρατηρούµε ότι η µηνιαία ανάπτυξη των αρχειοθετηµένων τίτλων ανέρχεται σε 147 τίτλους, ενώ ο συνολικός αριθµός αρχειοθετηµένων τεκµηρίων έχει µια αύξηση της τάξεως των 268 νέων τεκµηρίων. Συµπεράσµατα Το PANDORA αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για τη διατήρηση των ψηφιακών τεκµηρίων µε σκοπό τη µακροβιότητα της αυστραλιανής πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας ξεκινώντας πολύ νωρίς, για τα ελληνικά δεδοµένα, κατάφερε να πρωτοπορήσει στην αρχειοθέτηση του Ιστού και να αναπτύξει το PANDORA προβλέποντας όλες τις λεπτοµέρειες και τις διαδικασίες. Το PANDORA είναι ένα αρχείο προς µίµηση, αποτελώντας παράδειγµα για τις υπόλοιπες Εθνικές Βιβλιοθήκες για την αρτιότητα και τον προγραµµατισµό του. Είναι ένα Web 14 Law, C., PANDORA-Towards a National Collection of Selected Australian Online Publications, 66 th IFLA Council and General Conference, Jerusalem, Israel, August (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 15 NLA, Pandora Statistics. ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 9

11 αρχείο ελεύθερα προσβάσιµο, λειτουργώντας ως ένα ακόµα εργαλείο έρευνας για τους δυνητικούς χρήστες. Βιβλιογραφία 1. Brandis, L., Lyall J., PADI: Preserving Access to Australian Information and Cultural Heritage in Digital Form. ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 2. Hodge, G.M., Best Practices for Digital Archiving: An Information Life Cycle. In: D-Lib Magazine, vol. 6, no. 1 ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 3. Law, C., PANDORA-Towards a National Collection of Selected Australian Online Publications, 66 th IFLA Council and General Conference, Jerusalem, Israel, August (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 4. Lynch, C., Building Digital Libraries for Metadiversity: Federation Across Disciplines, Proceedings of the Symposium Sponsored by the U.S. Geological Survey, Biological Resources Division & the National Federation of Abstracting and Information Services 5. NLA, PANDORA Business Process Model. ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 6. NLA, PANDORA, Australia s Web Archive: an Overview. ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 7. NLA, Business Process Model: 1.3 Online Electronic Publications. ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 8. NLA, Online Australia Publications: Selection Guidelines for Archiving and Preservation by the National Library of Australia. ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 9. NLA, PANDORA Business Process Model: 4. The archive management component. ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 10. NLA, PANDORA Business Process Model: 5. Issues of Archive Management. ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 11. NLA, Pandora Statistics. ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 12. NLA, Preservation Metadata for Digital Collections. ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 13. PANDORA. ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 14. Phillips, M.E., Collecting Australian Online Publications-Balanced Scorecard Initiative 49. ιαθέσιµο στη διεύθυνση: (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) 15. SCOAP. ιαθέσιµο στη διεύθυνση (Ηµεροµηνία πρόσβασης: ) Ο ιονύσης Κόκκινος είναι βιβλιοθηκονόµος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Γενικός Γραµµατέας του.σ. της Ε.Ε.Β.Ε.Π. Η Μαρία Γαβρίλη είναι βιβλιοθηκονόµος στο Athens Information Technology. 10

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία ΜΑΘΗΜΑ 5 161 Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία 162 1 Η ανάγκη Η Ιστορία Μεταδεδοµένα στο Συµβατικό Περιβάλλον Ψηφιακό Περιβάλλον: Το πρόβληµα και οι πρώτες απόπειρες Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ» ιδάσκων Καθηγητής: Σαράντος Καπιδάκης

«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ» ιδάσκων Καθηγητής: Σαράντος Καπιδάκης ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Εξάµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (OPAC) Είναι µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων,

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα. Digital object identifiers (doi) in information networks

Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα. Digital object identifiers (doi) in information networks Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΡΑΠΤΗΣ 1 - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΚΟΥΔΗΣ 11 Περίληψη Ο προσδιορισμός ταυτότητος σε ένα τεκμήριο (άρθρο, βιβλίο, περιοδικό) είναι χρήσιμη και γνωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα "ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2 Πολιτική χρήσης θεµατικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης Γενικές αρχές θεµατικής καταλογογράφησης Κάθε βιβλιοθήκη δίνει σε κάθε τεκµήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη ΟΙΣΤΡΟΣ: Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006 1 ΟΙΣΤΡΟΣ 23 ΥΠΟΕΡΓΑ Αυτεπιστασία 2 Προμήθειες 14 Παροχή υπηρεσιών 7 2 ΟΙΣΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Certified in E- Learning platform Modification Moodle (CELM)

Certified in E- Learning platform Modification Moodle (CELM) Certified in E- Learning platform (CELM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Institutional Repositories, Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2006 Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..»

ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..» ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..» 1. Γενικά Το ηλεκτρονικό κατάστηµα µε την επωνυµία www.print24.com/gr είναι µία προσφορά της εταιρείας unitedprint.com

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Ομάδα Διαχείρισης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Σ.Ε.Α.Β ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Περιεχόμενα Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010 http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Οµάδα εργασίας Μιχάλης Βαΐτης Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, vaitis@aegean.gr Νικολέττα Κουκουρουβλή Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Δράσεις της ΔΙΠΤ Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών Υποστήριξη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις ρ. Π.Σταθόπουλος ΜονάδαΣυστηµάτων & ικτύω ρ. Ν.Χούσος Μονάδα Ανάπτυξης Εφαρµογών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πρόταση για τη δηµιουργία νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πρόταση για τη δηµιουργία νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Π.Α.Σ.Κ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόταση για τη δηµιουργία νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος ΑΘΗΝΑ, Απρίλιος 2007 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή... 3 2 Περιγραφή Λειτουργιών... 4 2.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

πρότυπα για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες

πρότυπα για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 3 πρότυπα για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες Πρότυπα για τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Γενική Επισκόπηση σελίδα 2 Βήµα 1: Εύρεση ενός συνεργάτη σελίδα 3 1) Αυτόµατη αναζήτηση σελίδα 3 2) Προχωρηµένη αναζήτηση σελίδα 4 3) Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ

Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ Ξ. Αγορογιάννη, Ε. Κοσέογλου, Κ. Ξενίδου-Δέρβου 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκώνΒιβλιοθηκών Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004 Virtual-Digital-Online

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό τεκμήριο. Τεκμήριο που υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και στο οποίο η πρόσβαση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας υπολογιστών

Ηλεκτρονικό τεκμήριο. Τεκμήριο που υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και στο οποίο η πρόσβαση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας υπολογιστών Ηλεκτρονικό τεκμήριο Τεκμήριο που υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και στο οποίο η πρόσβαση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας υπολογιστών Ηλεκτρονικά τεκμήρια data files computer files electronic

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 9 ΣΎΣΤΗΜΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 9 ΣΎΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 9 ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1. Έλεγχος εγγράφου...3 2. Εισαγωγή...4 3. Εισαγωγή στην υπηρεσία...5 4. Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμόπολις δημιουργώντας ψηφιακό περιεχόμενο στην ελληνική γλώσσα

Κοσμόπολις δημιουργώντας ψηφιακό περιεχόμενο στην ελληνική γλώσσα Κοσμόπολις δημιουργώντας ψηφιακό περιεχόμενο στην ελληνική γλώσσα http://www.lis.upatras.gr/kosmopolis/ Γαβρίλης Δημήτριος, Γεωργίου Παναγιώτης, Παπαδάτου Φιερούλα, Τσάκωνας Γιάννης Τμήμα Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Μαρία Μονόπωλη 1 και Άννα Μάστορα 2 IFLA s Guidelines for Libraries Government Departments 1 Τμήμα Βιβλιοθήκης, Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. Κατωµέρης Προκόπιος Katomeris@nlg.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. Κατωµέρης Προκόπιος Katomeris@nlg. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Κατωµέρης Προκόπιος Katomeris@nlg.gr Μάρτιος 2007 «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1109_14-11-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση KOHA ΚΟΗΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ / ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Εκπαίδευση KOHA ΚΟΗΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ / ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΟΗΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ / ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1 1. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 1.1. Από την αρχική οθόνη Στο πλαίσιο αναζήτησης της αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: https://e-gram.teilam.gr/unistudent Ειδικά οι πρωτοετείς μεταβαίνουν στον σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Λειτουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Λειτουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Λειτουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες Μουσείων, Αρχείων, Βιβλιοθηκών με σκοπό τη δημιουργία κοινών καταλόγων. Εφαρμογές και προβληματισμοί

Συνεργασίες Μουσείων, Αρχείων, Βιβλιοθηκών με σκοπό τη δημιουργία κοινών καταλόγων. Εφαρμογές και προβληματισμοί Συνεργασίες Μουσείων, Αρχείων, Βιβλιοθηκών με σκοπό τη δημιουργία κοινών καταλόγων. Εφαρμογές και προβληματισμοί Κομπολύτη Μαρίνα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 1. Εισαγωγή Τα παράγωγα πολιτισμού, και ως τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες, νέες βιβλιοθήκες και νέα προβλήματα: τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή

Νέες τεχνολογίες, νέες βιβλιοθήκες και νέα προβλήματα: τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή Νέες τεχνολογίες, νέες βιβλιοθήκες και νέα προβλήματα: τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή Άννα Φράγκου Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1 Βιβλιοθήκες Φορείς πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η επεξεργασία του υλικού στην υβριδική υπηρεσία πληροφόρησης: παράλληλη χρήση των εργαλείων

Η επεξεργασία του υλικού στην υβριδική υπηρεσία πληροφόρησης: παράλληλη χρήση των εργαλείων Η επεξεργασία του υλικού στην υβριδική υπηρεσία πληροφόρησης: παράλληλη χρήση των εργαλείων Κόκκινος Διονύσης, Ε.Μ.Π. - Κεντρική Βιβλιοθήκη Τσώλη Θεοδώρα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βιβλιοθήκη Γιάνναρη Κυριακή,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ιωάννης Αποστολάκης Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Τεκμηρίωσης & Καινοτομιών iapostolakis@ekdd.gr www.iapostolakis.gr Εννοιολογικά θέματα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

LibSolution ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Έκδοση 2 Γενικά Το µηχανογραφικό σύστηµα LibSolution αναπτύχθηκε µε στόχο να υποστηρίξει και να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Α. Βασιλείου Η διαδικασία καθώς και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης των υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν απασχολήσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα