«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ» ιδάσκων Καθηγητής: Σαράντος Καπιδάκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ» ιδάσκων Καθηγητής: Σαράντος Καπιδάκης"

Transcript

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Εξάµηνο Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ» ιδάσκων Καθηγητής: Σαράντος Καπιδάκης ΘΕΜΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΑ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ Αγάπη Σταµουλία Πολύζου Χειµερινό Εξάµηνο, Φεβρουάριος 2004

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2 2. Ο «νέος στόχος»: η διασφάλιση της µακροχρόνιας πρόσβασης σε επιγραµµικά δηµοσιεύµατα Εµπόδια στο «νέο στόχο» 3 3. Τα Βήµατα για τη διασφάλιση της µακροχρόνιας πρόσβασης Το 1 ο βήµα: η διαδικασία αποθήκευσης Η διαδικασία της συλλογής Η διαδικασία της συλλογής: θέµατα και προβλήµατα Η διαχείριση των µεταδεδοµένων Η επιλογή: ευρεία ή επιλεκτική; Ο έλεγχος ποιότητας Μόνιµη ονοµατολογία Οι πολιτικές διαχείρισης της πρόσβασης των Εθνικών Βιβλιοθηκών για τα online δηµοσιεύµατα Κριτήρια επιλογής πολιτικής πρόσβασης Επιβολή πολιτικής Γενικού Σκοπού Τύποι πρόσβασης Αναπαραγωγή Μέθοδοι διανοµής ψηφιακού υλικού Θέµατα ασφάλειας Τρόποι αναζήτησης του ψηφιακού υλικού Το 2 ο βήµα: η διατήρηση Οι στρατηγικές διατήρησης Η τεχνολογική διατήρηση Η µετάπτωση δεδοµένων (migration) Προβλήµατα αυθεντικότητας (authenticity) Η µίµηση (emulation) Οι δαπάνες Ερευνητικά προγράµµατα Σχετικά θέµατα και προγράµµατα: Εθνικές Βιβλιοθήκες Πειραµατικοί χώροι Καταθέσεων H Εθνική Βιβλιοθήκη της Φινλανδίας H Εθνική Βιβλιοθήκη της Σουηδίας Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Οι Εθνικές Βιβλιοθήκες: τα όρια και οι περιορισµοί του σήµερα Το µέλλον Αναφορές 19 1

3 1. Εισαγωγή Ο στόχος της κατάθεσης ενός δηµοσιεύµατος σε µια Βιβλιοθήκη είναι να διασφαλίσει την διατήρηση και την πρόσβαση στη διανοητική και πνευµατική κληρονοµιά ενός έθνους στο βάθος του χρόνου. Η ψηφιακή µορφή, είναι η τελευταία µορφή που ο άνθρωπος χρησιµοποιεί για να καταγράψει την γνώση και την εµπειρία του.[1] Η επανάσταση της έκδοσης µέσω του ιαδίκτυου, παρουσίασε στις Εθνικές Βιβλιοθήκες µεγάλες προκλήσεις γύρω από την διεξαγωγή των εργασιών τους δηλ. της συλλογής, της περιγραφής, της αποθήκευσης, της παροχής πρόσβασης και της διατήρησης της πληροφορίας για σύγχρονη ή µελλοντική χρήση. Σήµερα, οι Εθνικές και άλλες βιβλιοθήκες Κατάθεσης έχουν ως επιπλέον στόχο τους (εκτός από τη διατήρηση της αποθηκευµένης ψηφιακής πληροφορίας σε συµβατικά µέσα), και τη διατήρηση των online δηµοσιευµάτων. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι Εθνικές Βιβλιοθήκες προσανατολίζονται στην ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών είναι για: να µπορούν να προσφέρουν δυναµικές υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, προσαρµοσµένες στις προσδοκίες και στις ανάγκες των χρηστών να µπορούν να χειριστούν την πρόσβαση σε και την διατήρηση µεγάλων ποσοτήτων ψηφιακών δεδοµένων µε µια ποικιλία ιδιοτήτων να µπορούν να συνεργαστούν µε άλλα ιδρύµατα πάνω σε θέµατα υπηρεσιών για τους χρήστες να επιτρέψουν σε άλλους παροχείς υπηρεσιών να εκµεταλλευτούν δηµιουργικά τις υπηρεσίες τους [2] 2. Ο νέος στόχος: η διασφάλιση της µακροχρόνιας πρόσβασης και διατήρησης των επιγραµµικών δηµοσιευµάτων Όταν οι Εθνικές Βιβλιοθήκες σκέπτονται γύρω από τη διατήρηση ενός δηµοσιεύµατος εθνικής σηµασίας, δεν ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε αυτό για πέντε, δέκα ή είκοσι χρόνια. Αυτές οι Βιβλιοθήκες έχουν ένα όραµα διατήρησης του υλικού για εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια. Αυτή η εργασία είναι πολύ δύσκολη σε ότι αφορά τη διατήρηση υλικών όπως το χαρτί, το µικροφίλµ ή το φιλµ.[1] Για την εργασία διατήρησης υλικού σε ηλεκτρονική µορφή τα πράγµατα είναι ακόµη πιο δύσκολα και οι Βιβλιοθήκες και οι Κοινότητες που ασχολούνται µε την αποθήκευση και την διατήρηση δεν έχουν ακόµη ξεκάθαρη άποψη για το πώς µπορεί να γίνει. Οι Εθνικές Βιβλιοθήκες είναι στις επάλξεις της έρευνας και της ανάπτυξης σε αυτή την κατεύθυνση, συχνά σε συνεργασία µε άλλες βιβλιοθήκες, εκδότες και παραγωγούς τεχνολογίας. Η περισσότερη δραστηριότητα είναι φυσικά τεχνικής φύσης.[3] 2

4 2.1 Εµπόδια στο «νέο στόχο» Ωστόσο υπάρχουν πολλές πρακτικές δυσκολίες που σχετίζονται µε ολόκληρη τη διαδικασία κατάθεσης των ψηφιακών δηµοσιευµάτων. Η κατάθεση των ψηφιακών δηµοσιευµάτων εγείρει νοµικά, οικονοµικά, τεχνικά, διαχειριστικά και οργανωτικά ζητήµατα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της κατάθεσης.[3] Ιδέες, αρχές και ορισµοί, αποδεκτοί και αποδεκτές στο έντυπο περιβάλλον είναι µη κατάλληλες για να περιγράψουν το νέο δικτυωµένο περιβάλλον. Όροι οι οποίοι είναι κατανοητοί στο έντυπο περιβάλλον είναι «άσχετοι» ή έχουν διαφορετικό νόηµα στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Παραδείγµατα περιλαµβάνουν όρους σχετιζόµενους µε τα τεκµήρια ή τις εκδόσεις όπως «δηµοσίευση», «τόπος έκδοσης», «ηµεροµηνία έκδοσης», «εκδότης», «έκδοση» Υπάρχει ένας αριθµός διαφορετικών προσώπων και οµάδων που σχετίζονται µε τη νοµική κατάθεση και καθένας από αυτούς-ες έχει διαφορετικά συµφέροντα και ενδιαφέροντα. Τα ενδιαφέροντα µιας οµάδας δεν συµπίπτουν µε µιας άλλης, π.χ. τα εµπορικά ενδιαφέροντα µιας οµάδας όπως οι εκδότες δεν συµπίπτουν µε αυτά των βιβλιοθηκών και των νοµοθετών. Αυτό το πρόβληµα υπάρχει µε όλα τα είδη της πληροφορίας αλλά είναι ιδιαίτερα έντονο σε θέµατα όπως αυτά του ψηφιακού δηµοσιεύµατος. Στον online κόσµο, δεν είναι µια η οντότητα η οποία έχει το γενικό έλεγχο της διαδικασίας και τα πνευµατικά δικαιώµατα δηµιουργούνται σε πολλά σηµεία. Η οντότητα που έχει τα δικαιώµατα στα δεδοµένα µπορεί να είναι διαφορετική από την οντότητα η οποία τα φιλοξενεί. Η οντότητα που έχει τα δικαιώµατα στα λογισµικό ανάκτησης µπορεί να είναι διαφορετική από την οντότητα του ιδιοκτήτη και/ ή της οντότητας που το φιλοξενεί. Ποίος λοιπόν, είναι υπεύθυνος για την κατάθεση; Όλα τα δηµοσιεύµατα του ικτύου, βασίζονται στο λογισµικό και στο υλικό (hardware) για την δηµιουργία και την παρουσίασή τους, λογισµικό και υλικό το οποίο εξελίσσεται και αχρηστεύεται όσο νέες εκδόσεις και µοντέλα βγαίνουν στην αγορά. Τα τεκµήρια στο ιαδίκτυο είναι δυναµικά και ιδιαιτέρως εφήµερα, o µε συχνές αλλαγές περιεχοµένου o θέσης o πολύ συχνά δε, εξαφανίζονται Αν και κάποια ψηφιακά δηµοσιεύµατα υποβάλλονται σε κάποιου είδος εκδοτικού ελέγχου ή σε ανασκοπήσεις, τα περισσότερα δεν υπόκεινται σε έλεγχο ποιότητας (κάτι που ήταν κοινή πρακτική στο περιβάλλον της έντυπης έκδοσης). 3

5 Ο αριθµός των online δηµοσιευµάτων, ειδικά σε σχέση µε τις µηδαµινότητα των πηγών που διατίθονται για την διαχείρισή τους, είναι ένα άλλο µεγάλο εµπόδιο γι αυτές τις βιβλιοθήκες που έχουν την ευθύνη για την διατήρηση της εθνικής παραγωγής. Τα υπερσυνδεδεµένα τεκµήρια παρουσιάζουν προβλήµατα σχετικά µε τα που βρίσκονται τα όρια των τεκµηρίων. Υπάρχει επίσης µια αµηχανία σε ότι αφορά το ποιες συνδεµένες πηγές πρέπει επίσης να συλλεχθούν. Θα πρέπει µόνο οι εσωτερικές συνδέσεις σε ένα έγγραφο να συλλεχθούν ή θα πρέπει και οι συνδέσεις µε άλλα έγγραφα να αποθηκεύονται µαζί µε το πρωτότυπο έγγραφο; Υπάρχουν δύο µεγάλες κατηγορίες ηλεκτρονικών δηµοσιευµάτων: [1] αυτές σε φυσική µορφή (π.χ.floppy disc, CD-ROMs κ.α.) αυτές που δηµοσιεύονται online στο ιαδίκτυο Οι παραπάνω κατηγορίες έχουν κάποιες ανάγκες διατήρησης και κάποια χαρακτηριστικά κοινά αλλά έχουν και κάποια που είναι εντελώς διαφορετικά. 3. Τα Βήµατα για τη διασφάλιση της µακροχρόνιας πρόσβασης Για να διασφαλίσουµε ότι σηµαντική πληροφόρηση που δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά θα διατηρηθεί για µελλοντική χρήση, πρέπει να την αναγνωρίσουµε, να την αποθηκεύσουµε και να αναπτύξουµε τρόπους διατήρησής της. Η διασφάλιση της µακροχρόνιας πρόσβασης σε online δηµοσιεύµατα είναι µια διαδικασία δύο βηµάτων:[1] 1. ιαδικασία Αποθήκευσης: τα αντικείµενα πρέπει να αναγνωρισθούν, να συλλεχθούν και να γίνουν προσβάσιµα µε τη µορφή που έχουν 2. ιαδικασία Συντήρησης: τα υλικά πρέπει να διαχειρισθούν µε τέτοιο τρόπο που θα είναι εφικτή η πρόσβαση σε αυτά ακόµη και αν η τεχνολογία αλλάξει. 3.1 Το 1 ο Βήµα: η ιαδικασία Αποθήκευσης Εξαιτίας των χαρακτηριστικών που έχουν τα online δηµοσιεύµατα (αναφέρθηκαν παραπάνω) το έργο της διασφάλισης της µακροχρόνιας πρόσβασης σε αυτά είναι χαρακτηριστικά δύσκολο. Είναι τεχνικά περίπλοκο και γι αυτό δαπανηρό να συλλέξεις, να αποθηκεύσεις, να προσφέρεις πρόσβαση και να διατηρήσεις τα online δηµοσιεύµατα. Το κόστος σχετίζεται όχι µόνο µε την καθηµερινή εργασία αλλά µε την αναγκαιότητα να κατασκευαστεί µια εξεζητηµένη, τεχνική υποδοµή. Επειδή τα ηλεκτρονικά δηµοσιεύµατα είναι πιο εύκολο να αντιγραφούν και να τροποποιηθούν από ότι τα έντυπα δηµοσιεύµατα, υπάρχουν ευαίσθητα θέµατα 4

6 τα οποία πρέπει να χειρισθούν, σχετιζόµενα µε τα πνευµατικά δικαιώµατα και την αυθεντικότητα (authenticity). Η αστάθεια των online δηµοσιευµάτων απαιτεί µηχανισµούς για έλεγχο της εκδοχής (version control) και της τοποθεσίας, όπως οι µοναδικοί προσδιοριστές (unique identifiers) και η µόνιµη ονοµατολογία (permanent name).[1] Σε ένα εννοιολογικό επίπεδο, η Εθνική Βιβλιοθήκη αρχικά πρέπει να: Ορίσει τις επιχειρησιακές διαδικασίες, Ορίσει τις απαιτήσεις της τεχνικής υποδοµής που θα της επιτρέψει να συλλέξει, να αποθηκεύσει, να προσφέρει πρόσβαση και να διαχειριστεί το αρχείο online δηµοσιευµάτων[2] Προσδιορίσει τα δεδοµένα τα οποία θα χρειαστεί να συλλεχθούν για τη σύγχρονη και για τη µελλοντική διαχείριση κάθε τίτλου Η διαδικασία της συλλογής Αυτή τη στιγµή, υπάρχουν τρεις κύριες επιλογές που αφορούν στους τρόπους συλλογής της online πληροφορίας. Οι εκδότες µπορούν να καταθέσουν το ψηφιακό περιεχόµενο επάνω σε ένα φυσικό µέσο (Disk, CD-ROM, Zip Disk) Οι εκδότες µπορούν να φροντίσουν να µεταφέρουν ή να «ωθήσουν» (push) τις πληροφορίες στα αποθετήρια µέσω του δικτύου, εναλλακτικά, Οι βιβλιοθήκες µπορούν να «τραβήξουν» (pull) τα δηµοσιεύµατα µόνες τους από τις Ιστοσελίδες των εκδοτών. [3] Η διαδικασία συλλογής: θέµατα και προβλήµατα Η κάθε επιλογή από τις παραπάνω επιλογές, συνοδεύεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήµατα. Ως αναφορά στην µεταφορά των ψηφιακών δηµοσιευµάτων πάνω σε φυσικά µέσα µπορούµε να πούµε: δεν είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους των δηµοσιευµάτων και επιπλέον δεν µπορεί να µεταφέρει την αίσθηση. Οι ανησυχίες σε αυτήν την περιοχή αφορούν επίσης στην µακροζωία των φυσικών µέσων (βλ. τεχνολογική αχρηστία) Τα φυσικά µέσα που χρησιµοποιούνται για τις ψηφιακές πληροφορίες αντιδρούν επίσης στους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες είναι η θερµοκρασία και η σχετική υγρασία. Τα φυσικά µέσα επίσης πάσχουν από τη φθορά λόγω χρήσης και τον µη σωστό χειρισµό[1] Η διαδικασία της συλλογής δηµοσιευµάτων µε «ώθηση» µπορεί να µην λειτουργήσει καλά στο ιαδίκτυο διότι είναι εποικηµένο µε έναν τεράστιο αριθµό εκδοτών, µερικοί από τους οποίους είναι µικρές οργανώσεις ή ακόµα 5

7 και άτοµα. Θα ήταν λοιπόν αδύνατο να οργανωθούν οι σχέσεις των Βιβλιοθηκών µε όλους αυτούς. [1] Η διαδικασία συλλογής µε λογισµικό συγκοµιδής προϋποθέτει επίσης διάφορα βήµατα και προβλήµατα: Πρέπει να προηγηθούν διακανονισµοί µε εκδότες ή παραγωγούς δηµοσιευµάτων προκειµένου οι Ε.Β. να πάρουν τις άδειες που θα τους επιτρέψουν να αντιγράψουν το υλικό τους. Το λογισµικό συγκοµιδής να είναι κατάλληλο και δυναµικό. Οι πληροφορίες µέσω της συγκοµιδής είναι προβληµατικές όταν τα υπάρχοντα εργαλεία δεν συµπίπτουν µε τις απαιτήσεις των εργαλείων των αποθετηρίων Πρέπει να υπάρχει εναλλακτικός τρόπος συγκοµιδής π.χ. Web Zip για όσα δηµοσιεύµατα παρουσιάζουν προβλήµατα. [1] ιάφορα αποθετήρια λειτουργούν µε λογισµικό συγκοµιδής για να αποκτήσουν δηµοσιεύσεις, συµπεριλαµβανοµένης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστραλίας (National Library of Australia, NLA)[4], της Νορβηγίας [5], της Σουηδίας [6] και της Φινλανδίας [7]. Η NLA 1 για τη συλλογή online δηµοσιευµάτων από το ιαδίκτυο, χρησιµοποιεί ένα λογισµικό συγκοµιδής που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήµιο του Colorado. Το λογισµικό συγκοµιδής αυτό, τροποποιήθηκε έτσι ώστε να ταιριάξει στις συγκεκριµένες απαιτήσεις της NLA. Για παράδειγµα, µια από τις ιδιότητές του λογισµικού είναι η αναγνώριση (identification) και η συλλογή µόνο των αρχείων που άλλαξαν από την τελευταία φορά που έγινε επίσκεψη σε µια τοποθεσία (όλων των στοιχείων τους για να µην χρειαστεί το προσωπικό να εµπλακεί σε διαδικασίες ενοποίησης των παλαιών µε τα καινούρια µέρη ενός αρχείου). Για µερικούς τύπους δηµοσιευµάτων οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν καλά µε το διαθέσιµο λογισµικό συγκοµιδής, χρησιµοποιήθηκε και το λογισµικό WebZip. Αυτό βρίσκεται σε ένα MS-Dos υπολογιστή και το προσωπικό έπρεπε ακολούθως να αποσυµπιέσει και να µεταφέρει τα αρχεία σε µια πλατφόρµα Unix που βρίσκεται η PANDORA.[1,8] Για ορισµένες περιπτώσεις η Βιβλιοθήκη ήρθε σε συνεννόηση µε τους εκδότες για να της αποστείλουν τα αρχεία τους σε CD-ROM ή σε Zipped Disks ή να τα µεταφέρουν µέσω του ιαδικτύου. Η NLA θα διαθέσει στους εκδότες µια ειδική τοποθεσία (όταν η νοµοθεσία θα εφαρµοστεί) µέσω της οποίας θα µπορούν να ειδοποιούν τη Βιβλιοθήκη για τους διαθέσιµους προς κατάθεση τίτλους. Η Βιβλιοθήκη θα αποδέχεται τους τίτλους που θα συµβαδίζουν µε τις «Οδηγίες Επιλογής» που έχει ορίσει.[1] 1 Στην εργασία χρησιµοποιείται ως παράδειγµα το πρόγραµµα αποθήκευσης και διατήρησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστραλίας, «Pandora Archive». 6

8 3.1.2 Η διαχείριση των Μεταδεδοµένων Απαιτείται η καταγραφή όλων των πληροφοριών σχετικά µε την φύση των αντικειµένων. Φαίνεται ότι οι περισσότερες Εθνικές Βιβλιοθήκες προτιµούν τη στρατηγική της χρήσης όσο λιγότερων µεταδοδοµένων αλλά βασικών και ίδιων για όλα τα αντικείµενα και ανεξάρτητα από τον τύπο των πληροφοριών που περιέχει ένα ψηφιακό αντικείµενο. Η άποψη αυτή εξετάζεται από πολλές Εθνικές Βιβλιοθήκες οι οποίες φαίνεται να προτιµούν το πρότυπο Dublin Core. Αυτή η τακτική θα διευκόλυνε το χρήστη ο οποίος θα µπορούσε να ψάχνει σε όλους του καταλόγους µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο.[2] Οι µελλοντικές στρατηγικές διατήρησης για online δηµοσιεύµατα θα απαιτήσει λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τη φύση του αντικειµένου και πως αυτό χειρίστηκε διαχρονικά. Οι µελλοντικοί χρήστες µπορεί να χρειαστούν πληροφορίες όπως: σε τι µορφή ήταν αρχικά το δηµοσίευµα, εάν χάθηκε κάτι από αυτό στη διαδικασία πρόσληψης και διατήρησης. Επίσης χρήσιµες είναι και οι διαχειριστικές πληροφορίες π.χ. εάν ο εκδότης έχει δώσει άδεια αποθήκευσης και χρήσης. [1] Η επιλογή: ευρεία ή επιλεκτική; Ωστόσο, αυτό που είναι εµφανές είναι ότι οι Εθνικές Βιβλιοθήκες και όλες οι βιβλιοθήκες κατάθεσης θα πρέπει να αποδεχτούν ότι µπορεί να µην είναι ποτέ σε θέση να συλλέξουν όλα τα online δηµοσιεύµατα. Θα υπάρξουν πάρα πολλές δηµοσιεύσεις, πάρα πολλοί εκδότες, δυσκολίες στον εντοπισµό των δηµοσιευµάτων που τους ενδιαφέρουν και δυσκολίες τεχνικής φύσης. Υπάρχουν µερικές προσπάθειες από Βιβλιοθήκες που στοχεύουν στην ευρεία συλλογή υλικού. Οι Εθνικές Βιβλιοθήκες, όπως η Βασιλική Βιβλιοθήκη της Σουηδίας και το Πανεπιστήµιο του Helsinki (Εθνική Βιβλιοθήκη της Φινλανδίας) ακολουθούν µια ευρεία πολιτική επιλογής online δηµοσιευµάτων Η ευρεία προσέγγιση µπορεί να είναι εφικτή για τις χώρες µε µια σχετικά µικρή ψηφιακή εκδοτική παραγωγή, αλλά µπορεί να αποδειχθεί αδύνατη για χώρες µε µεγαλύτερη παραγωγή. Τα κριτήρια των διάφορων Εθνικών Βιβλιοθηκών που αφορούν στην επιλογή των online δηµοσιευµάτων οµοιάζουν. Γίνεται λοιπόν προσπάθεια να συλλεχθούν: ηµοσιεύµατα κοινωνικού, πολιτικού, πολιτισµικού, επιστηµονικού ή οικονοµικού ενδιαφέροντος που είναι σχετικά µε την χώρα. ηµοσιεύµατα που δεν δεσµεύονται από τη γλώσσα του κειµένου 7

9 ηµοσιεύµατα που δεν δεσµεύονται από τον εκδότη και την τοποθεσία τους στον παγκόσµιο ιστό.[10] ιαφορετικά αποθετήρια έχουν διαφορετικές πολιτικές επιλογής, και η διαδικασία επιλογής περιλαµβάνει συχνά ποιοτικές κρίσεις: τη σηµασία µιας συγκεκριµένης δηµοσίευσης, ή τη µελλοντική ερευνητική της αξία. Η επιλεκτική επιλογή έχει επίσης µειονεκτήµατα. Αυτά είναι: η διαδικασία της επιλογής, είναι χρονοβόρα, κοπιαστική, ακριβή η διαδικασία βασίζεται στην υποκειµενική γνώµη αυτού που κάνει την επιλογή Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας (NLA) αποφάσισε να είναι επιλεκτική (αν και διατηρεί επιφυλάξεις για τη µελλοντική της στάση) βασιζόµενη σε δύο παράγοντες: Η διαχείριση των online δηµοσιευµάτων είναι κοπιαστική, χρονοβόρα και γι αυτό ακριβή Σύµφωνα µε τη γνώµη της NLA πολλά από τα online δηµοσιεύµατα έχουν χαµηλή σύγχρονη αλλά και µελλοντική αξία [1] Ο έλεγχος ποιότητας Μόλις ένας τίτλος συλλεχθεί σε ένα προσωρινό χώρο µέσα στο αποθετήριο, το προσωπικό πρέπει να συγκρίνει την αποθηκευµένη εκδοχή µε αυτή που ο εκδότης διαθέτει στην τοποθεσία του. Ο σκοπός είναι να διαπιστωθεί ότι η αποθηκευµένη έκδοση είναι πανοµοιότυπη µε αυτή του εκδότη: στο περιεχόµενο στην εµφάνιση και στην αίσθηση αν και µερικές φορές αυτό δεν είναι δυνατό (π.χ. όταν η τοποθεσία του εκδότη περιλαµβάνει λογισµικό αναζήτησης σε παλαιότερα τεύχη του). Σαν τελικό βήµα, ο εκδότης πρέπει να καλείται για να επιθεωρήσει το αποτέλεσµα και να το σχολιάσει.[1] Μόνιµη Ονοµατολογία Οι µοναδικοί προσδιοριστές ήταν µια εφεύρεση της εκδοτικής βιοµηχανίας για να εξυπηρετήσει την αναγνώριση (identification) µιας έκδοσης ή δηµοσίευσης, την διανοµή και στον έλεγχο καταλόγων. Ο Uniform Resource Locator (URL), η διεύθυνση στο ιαδίκτυο ενός δηµοσιεύµατος, µπορεί να αλλάξει και κάτι τόσο απλό όσο η αναδιάταξη της τοποθεσίας στο ίκτυο ενός εκδότη, µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα «σπασµένες συνδέσεις» (broken links). To URL, δεν αναγνωρίζει µοναδικά ένα δηµοσίευµα. Μερικοί τίτλοι είναι τοποθετηµένοι σε περισσότερες από µια τοποθεσίες.[3] 8

10 Μια λύση σε αυτό το πρόβληµα αναπτύχθηκε από το Internet Engineering Task Force (IETF) URN Working Group µε τη µορφή του Οµοιόµορφου Ονόµατος Πόρου (Uniform Resource Name, URN). Οι Εθνικές Βιβλιοθήκες, µε πρωτοπόρα την Εθνική Βιβλιοθήκη της Νορβηγίας, ενδιαφέρθηκαν για την εφαρµογή του URN.[2] Η εφαρµογή αυτή επιτρέπει στις βιβλιοθήκες να δηµιουργήσουν ένα τύπο URN βασιζόµενο στους Εθνικούς Βιβλιογραφικούς Αριθµούς και να ονοµάσουν µόνιµα και µοναδικά τις εκδοχές των δηµοσιευµάτων. Η χρήση ενός κοινού σχήµατος αναγνώρισης για όλα τα αντικείµενα είναι βασικό να επιτρέπει το κρύψιµο της τεχνολογίας αποθήκευσης από τις εφαρµογές. Η χρήση του URN επίσης, δίδει τη δυνατότητα εντοπισµού του αντικειµένου, κάθε στιγµή. Ο Προσδιοριστής Ψηφιακού Αντικειµένου (Digital Object Identifier, DOI), αναπτύχθηκε από τον ιεθνή Οργανισµό DOI εκ µέρους της εκδοτικής βιοµηχανίας για να προσφέρει ένα πλαίσιο για την διαχείριση του πνευµατικού περιεχοµένου, για να συνδέσει τους πελάτες µε τους εκδότες, για να διευκολύνει το ηλεκτρονικό εµπόριο και για να επιτρέψει την αυτόµατη διαχείριση του copyright.[3] Οι πολιτικές διαχείρισης της πρόσβασης των Εθνικών Βιβλιοθηκών για online δηµοσιεύµατα Οι Εθνικές Βιβλιοθήκες αποκτούν τα ψηφιακά δηµοσιεύµατα από µια ποικιλία πηγών, π.χ. από εκδότες, δωρητές, κλπ. Η Βιβλιοθήκη στο Σχεδιασµό Πολιτικής ιαχείρισης της Πρόσβασης πρέπει να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες συµφωνίες που έχει κάνει µε το κάθε πρόσωπο ή οργανισµό, να σεβαστεί τα πνευµατικά δικαιώµατα των δηµιουργών του υλικού που διαθέτει σε ψηφιακή ή σε συµβατική υπόσταση.[9] Το ψηφιακό υλικό είναι υλικό στο οποίο οι χρήστες (οι οποίοι έχουν κάποιους ρόλους) θέλουν να έχουν πρόσβαση και υπόκειται σε πολιτικές. Τα γνωρίσµατα του ψηφιακού υλικού, το οποίο είναι σηµαντικό για να ανακτηθεί καλούνται ιδιότητες. Γενικά οι ρόλοι των χρηστών και οι ιδιότητες µπορούν να διατεθούν µε µια ποικιλία τρόπων. Πολλές ιδιότητες είναι καταγεγραµµένες ως µεταδεδοµένα άλλες όµως µπορούν να υπολογιστούν όταν απαιτηθεί.[9] Οι ιδιότητες µπορεί να είναι σχετιζόµενες µε ένα ψηφιακό αντικείµενο ή µε οµάδες αντικειµένων. Μερικές φορές µέσα σε ένα ψηφιακό αντικείµενο διαφορετικές ιδιότητες µπορεί να σχετίζονται µε διαφορετικά στοιχεία του αντικειµένου. Ένα κοινό παράδειγµα είναι ότι το κείµενο και οι εικόνες µπορεί να έχουν διαφορετικές ιδιότητες, π.χ. να έχουν παραχθεί από διαφορετικούς παραγωγούς.[9] Θέµατα που αφορούν στις πολιτικές διαχείρισης της πρόσβασης στο ψηφιακό υλικό είναι: Κριτήρια επιλογής πολιτικής πρόσβασης από τις Εθνικές Βιβλιοθήκες 9

11 1. Να είναι εύκολα αποδεκτές από όλους (εκδότες, παραγωγούς, δωρητές) 2. Να είναι συµβατές µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα 3. Να εξασφαλίζουν την βιωσιµότητα της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 4. Μελλοντικά θα σχετίζεται η πρόσβαση και η αναπαραγωγή του ψηφιακού υλικού µε τον τρόπο που αυτό το υλικό αποκτήθηκε από τη Βιβλιοθήκη.[10] Επιβολή πολιτικής γενικού σκοπού Σε ποιους θα επιτραπεί να έχουν πρόσβαση Σε ποιους θα επιτραπεί να πάνε o σε όλη τη συλλογή o σε επιµέρους συλλογές o σε µεµονωµένα µέρη µέσα στο αποθετήριο Οι περισσότερες Εθνικές Βιβλιοθήκες έχουν ως συνηθισµένη πολιτική να προσφέρουν δωρεάν και ελεύθερη πρόσβαση στα µεταδεδοµένα και στο ψηφιακό υλικό.[10] Τύποι πρόσβασης Τοπική (στους χώρους της Βιβλιοθήκης ή από συγκεκριµένα µηχανήµατα χρηστών) ή και Αποµακρυσµένη. Η αποµακρυσµένη πρόσβαση µπορεί να: προσφέρεται ελεύθερα προσφέρεται ελεγχόµενα σε συγκεκριµένες οµάδες (εγγεγραµµένες βιβλιοθήκες ή πελάτες).μέθοδοι επικύρωσης της ταυτότητας του χρήστη είναι: o η επικύρωση της ταυτότητας µε τη χρήση του ID και Password και o η χρήση της διεύθυνσης IP του υπολογιστή του χρήστη για αναγνώριση. Απαγορεύει τη χρήση αρχικά για κάποια τεκµήρια και να επιτρέπεται µια πιο φιλελεύθερη πρόσβαση µετά από κάποιο διάστηµα επιτρέπει τη χρήση του υλικού αλλά µόνο για ανάγνωση επιτρέπει και την αναπαραγωγή αλλά πρώτα ο χρήστης πρέπει να διαβάσει τους «όρους και τις συνθήκες»[9] Αναπαραγωγή Σε ορισµένες περιπτώσεις εάν το ψηφιακό υλικό διέπεται από περιορισµούς (πνευµατικά δικαιώµατα, περιορισµούς στη διάθεση και άλλους περιορισµούς) για την αναπαραγωγή του απαιτείται: η γραπτή έγκριση ή άδεια από τον δηµιουργό, τον εκδότη ή τον κάτοχο των πνευµατικών δικαιωµάτων ένα χρηµατικό ποσό για την αναπαραγωγή στην περίπτωση που η χρήση δεν θα είναι προσωπική. Αυτό το ποσό µπορεί να δίδεται στον 10

12 δηµιουργό, παραγωγό, εκδότη ή να το κρατά ή ίδια η βιβλιοθήκη (κυρίως ως αµοιβή για την διαδικασία της διατήρησης)[11] Μέθοδος διανοµής ψηφιακού υλικού δικτυακή όταν η διαδικασία απόκτησης της άδειας είναι αυτόµατη δικτυακή ή µέσω διαδανεισµού όταν απαιτείται γραπτή άδεια για την διανοµή του ψηφιακού υλικού[10] Θέµατα ασφάλειας Ένα άλλο πρόβληµα που συνδέεται µε την πρόσβαση είναι αυτό της ασφάλειας. Η ταυτοποίηση των χρηστών και η οργάνωση των δικαιωµάτων πρόσβασης είναι µέτρα ασφαλείας τα οποία έχουν συνέπειες για τους χρήστες και για τις βιβλιοθήκες. Το ζήτηµα της ασφάλειας, η διαχείριση δηλαδή των δικαιωµάτων και ο έλεγχος πρόσβασης είναι ευθύνη και του αποθετηρίου και του αντικειµένου. Η νέα τεχνολογία παρέχει τα µέσα για µια κοντινή καταγραφή της χρήσης της πληροφορίας. Ο σκοπός της καταγραφής της χρήσης µπορεί να είναι για να αστυνοµευτεί η συµπεριφορά χρηστών και να εξασφαλισθεί ότι δεν παραβιάζονται οι συµφωνίες που έχουν γίνει µε τους εκδότες και τους άλλους παραγωγούς.[3] Τρόποι αναζήτησης του ψηφιακού υλικού Πριν χρησιµοποιήσουν την ψηφιακή πληροφορία οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να τη βρουν. Ο µέσος χρήστης περιµένει να βρει σε µια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη µια διεπαφή η οποία να οµοιάζει µε αυτή των µηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο. Θα πρέπει αρχικά λοιπόν να δίνεται η δυνατότητα µιας τέτοιας µορφής αναζήτησης σε όλη τη συλλογή, η οποία θα παρέχει µια πρώτη εντύπωση για του τι είδους πληροφόρηση παρέχει η ψηφιακή βιβλιοθήκη για ένα συγκεκριµένο θέµα. Επίσης θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να κάνει αναζήτηση χρησιµοποιώντας δοµηµένα µεταδεδοµένα και τέλος θα ήταν χρήσιµο να δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης µε περισσότερο εξειδικευµένα συστήµατα.[2] Η NLA προσφέρει πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό µέσα από τον Online Public Access Catalogue (OPAC). Ο χρήστης µπορεί να συνδέεται κατευθείαν µε το δηµοσίευµα που βρίσκεται στο Αρχείο, µέσα από την εγγραφή. Ένας άλλος τρόπος πρόσβασης στο ψηφιακό υλικό, που διαθέτει η NLA είναι µέσα από ένα κατάλογο τίτλων που βρίσκεται στη κεντρική σελίδα του προγράµµατος PANDORA.[1] 3.2 Το 2 ο βήµα: η ιατήρηση Τα τεκµήρια στις συλλογές νόµιµης κατάθεσης συνήθως κρατιούνται για πάντα, εποµένως η συντήρηση είναι ένα κεντρικό ζήτηµα. Εάν οι Εθνικές Βιβλιοθήκες 11

13 πρόκειται να συλλέξουν τα ψηφιακά δηµοσιεύµατα, λύσεις πρέπει να βρεθούν στα προβλήµατα της ψηφιακής διατήρησης. Μια γενικά αποδεκτή και αποδεδειγµένη µέθοδος διατήρησης ψηφιακών αντικειµένων δεν υπάρχει ακόµη. Οι στρατηγικές που υπάρχουν όπως η µετάπτωση δεδοµένων, η µίµηση και η τεχνολογική διατήρηση είναι µέθοδοι που έχουν προτερήµατα και αδυναµίες. Οι φυσικοί µεταφορείς που χρησιµοποιούνται για τις ψηφιακές πληροφορίες αντιδρούν επίσης στους περιβαλλοντικούς παράγοντες και πάσχουν από τη φθορά λόγω χρήσης και τον µη σωστό χειρισµό. Η µεγαλύτερη απειλή στη µακρόχρονη επιβίωση, είναι αυτή της τεχνολογικής αχρηστίας 2 του υλικού (hardware) και του λογισµικού που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία και χρήση της ψηφιακής πληροφορίας. Η τεχνολογική αχρηστία δεν είναι ένα νέο πρόβληµα για τη διατήρηση των πληροφοριών. Πάντως φαίνεται ότι η διάρκεια ζωής των µέσων ψηφιακής αποθήκευσης γενικά υπερβαίνει τη διάρκεια ζωής της τεχνολογίας που την υποστηρίζει. Η τεχνολογία πάντως, που θα χρησιµοποιηθεί για τα ψηφιακά αποθετήρια πρέπει να είναι όσο το δυνατό περισσότερο ευέλικτη, µε δυνατότητες εξέλιξης και όσο το δυνατό περισσότερο οικονοµική Οι στρατηγικές διατήρησης Για να µπορέσει µια Βιβλιοθήκη να συντηρήσει τα ψηφιακά της αντικείµενα για πολύ καιρό, θα πρέπει να υπάρχει πάντα µια υψηλής ποιότητας έκδοση του κάθε αντικειµένου. Επίσης πρέπει να χρησιµοποιείται ένα περιορισµένος αριθµός µορφότυπων ώστε να είναι πιο εύκολη η διατήρησή τους στο πέρασµα του χρόνου. Για την αντικείµενα που περιέχουν κείµενο η χρήση της XML είναι µια υποσχόµενη στρατηγική. Η µετατροπή των αντικειµένων σε XML θα κάνει πολύ πιο εύκολη την µετάφραση των δεδοµένων στο µέλλον. Επίσης έχοντας τα δεδοµένα σε XML µορφή γίνεται δυνατή η παραγωγή ευρετηρίων σε πλήρη κείµενο που θα εξυπηρετήσουν ποικίλες στρατηγικές αναζήτησης.[2,13] Υπάρχουν διάφορες πιθανές στρατηγικές για την ψηφιακή διατήρηση. Οι ερωτήσεις κλειδί στην απόφαση ποια στρατηγική θα χρησιµοποιηθεί είναι: «τι είναι αυτό το οποίο θα διατηρηθεί» «ποια είναι η πληροφορία ή το πνευµατικό περιεχόµενο». Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληµατικό για τα πολυµέσα ή τις ιδιαίτερα διαδραστικές πληροφορίες. 2 Τεχνολογική αχρηστία είναι το αποτέλεσµα της εξέλιξης της τεχνολογίας: όσο πιο σύγχρονες τεχνολογίες εµφανίζονται, οι παλαιότερες παύουν να χρησιµοποιούνται. 12

14 «θέλουµε να διατηρήσουµε την εµφάνιση, την αίσθηση (the feeling) και τη λειτουργικότητα του πληροφορικού προϊόντος ή απλώς τις ακατέργαστες πληροφορίες». [ 1]. Υπάρχουν διάφορες πιθανές στρατηγικές διατήρησης οι οποίες υποδεικνύουν διαφορετικές απαιτήσεις διατήρησης και χρονικά πλαίσια.[12] Οι στρατηγικές διατήρησης είναι: η διατήρηση των αναχρονιστικών τεχνολογιών (τεχνολογική διατήρηση) η µετανάστευση (migration) και η µίµηση (emulation) και η ενθυλάκωση (encapsulation)[3] Η τεχνολογική διατήρηση Η τεχνολογική διατήρηση είναι µια πραγµατικά βραχυπρόθεσµη στρατηγική και περιλαµβάνει: την διατήρηση της πληροφορίας στην αρχική µορφή της και επίσης τη διατήρηση του λογισµικού και του υλικού (hardware) το οποίο χρησιµοποιήθηκε για να δηµιουργήσει και να «τρέξει» τις πληροφορίες. [3,14] Αναφερόµαστε λοιπόν στη δηµιουργία ενός τεχνολογικού µουσείου µε υπολογιστές και λογισµικά.[2] Εάν και η διατήρηση της αναχρονιστικής τεχνολογίας µπορεί να είναι η µοναδική επιλογή σε µερικές περιπτώσεις, λόγω της ανάγκης κυρίως των Εθνικών Βιβλιοθηκών να κρατήσουν κάθε εκδοχή κάθε υλικού και λογισµικού, λειτουργικού συστήµατος και εγχειριδίων, όπως και του προσωπικού µε σχετικά προσόντα, δεν φαίνεται γενικά να είναι µια εφικτή εναλλακτική λύση. Ο Rothenberg, υποστηρίζει ότι πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα υλοποίησης ενός παγκόσµιου εικονικού υπολογιστή που θα έχει τη δυνατότητα να καταλαβαίνει τις ιδιότητες του παλιών και νεώτερων λογισµικών και προγραµµάτων.[3] Η Μετάπτωση δεδοµένων (Migration) Η Οµάδα για την Αποθήκευση της Ψηφιακής Πληροφορίας (Task Force on Archiving of Digital Information) η οποία συστήθηκε από την RLG (Research Libraries Group) και την επιτροπή CPA (Commission on Preserving and Access), ορίζει τη µετάπτωση δεδοµένων ως: "η περιοδική µεταφορά του ψηφιακού υλικού από µία διαµόρφωση υλικού / λογισµικού σε µια άλλη, ή από µια γενεά της τεχνολογίας υπολογιστών σε µια επόµενη γενιά".[3] Η µετάπτωση δεδοµένων περιλαµβάνει την αντιγραφή της ψηφιακής πληροφορίας χωρίς να προηγηθεί καµία αλλαγή σε αυτή. Παρ όλα αυτά ενώ µε 13

15 την αντιγραφή µπορούµε να ξεπεράσουµε το σκόπελο της σταθερότητας του µέσου, τελικά δεν θα είναι δυνατό να ξεπεράσουµε το σκόπελο της τεχνολογικής αχρηστίας.[15] Η µετάπτωση δεδοµένων της πληροφορίας σε ένα νέο λειτουργικό περιβάλλον συχνά σηµαίνει ότι το αντίγραφο δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο µε το πρωτότυπο αντικείµενο (στην λειτουργικότητα, στην εµφάνιση). Κύρια η µετάπτωση απαιτεί µια µοναδική λύση για αντικείµενα υψηλής ποιότητας και πάντως όχι ιδιαιτέρως πολύπλοκων. Σήµερα είναι δύσκολο να προβλέψουµε την συχνότητα µε την οποία θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την διαδικασία της µετάπτωσης για την ψηφιακή πληροφορία, ή να προβλέψουµε το κόστος της. Η µετάπτωση φαίνεται πως είναι µια αρκετά υποσχόµενη στρατηγική, η υιοθέτηση της όµως σηµαίνει ότι γίνονται µακροχρόνιες δεσµεύσεις σε άγνωστες µελλοντικές δραστηριότητες και σε απρόβλεπτες δαπάνες Προβλήµατα αυθεντικότητας (authenticity) Οι στρατηγικές µετάπτωσης δηµιουργούν ενδεχοµένως προβλήµατα αυθεντικότητας επειδή προκαλούν αλλαγές στα δηµοσιεύµατα που «µεταναστεύουν» (migrating). Αυθεντικότητα σηµαίνει ότι ένα αντικείµενο είναι το ίδιο µε εκείνο που αναµενότανε βασισµένο σε µια προγενέστερη αναφορά ή πως είναι αυτό που ισχυρίζεται πως είναι. Υπάρχει µια ποικιλία στρατηγικών για την αυθεντικότητα των ψηφιακών πόρων. Η στρατηγική που χρησιµοποιείται εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο η αυθεντικότητα απαιτείται. Οι στρατηγικές περιλαµβάνουν: τους µοναδικούς προσδιοριστές αντικειµένων, τη χρήση µεταδεδοµένων που υποδεικνύουν τις αλλαγές στα τεκµήρια, τη µέθοδο hashing, την ψηφιακή σφράγιση, τεχνικές ενθυλάκωσης 3 (encapsulation techniques), τα ψηφιακά υδατόσηµα και τις ψηφιακές υπογραφές Το 1998, το ερευνητικό πρόγραµµα CERBERUS ερεύνησε την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα των ηλεκτρονικών τεκµηρίων στις ψηφιακές βιβλιοθήκες µε αποθετήρια. Οι συνεργάτες του προγράµµατος ήταν η ολλανδική Koninklijke Bibliotheek, τα Technical Universities του Einhoven και του Delf, το University of Amsterndam.[3] Η µίµηση (emulation) Ο στόχος της µίµησης είναι να επιτρέψει την µακροχρόνια διατήρηση του ψηφιακού υλικού διατηρώντας την λειτουργικότητα και την εµφάνιση και την 3 Τεχνική που στοχεύει να ξεπεράσει τα προβλήµατα της τεχνολογικής αχρηστίας µορφών αρχείων. 14

16 αίσθηση του πρωτότυπου υλικού (σε αντίθεση µε την στρατηγική της µετανάστευσης). Ο κύριος υπερασπιστής της µίµησης, ως στρατηγικής διατήρησης για τις ψηφιακές πληροφορίες είναι ο Jeff Rothenberg. [3] ιακρίνονται δύο είδη µίµησης: Μίµηση του λογισµικού Η µίµηση είναι κυρίως ένας τρόπος διατήρησης της λειτουργικότητας και της πρόσβασης στην ψηφιακή πληροφορία, η οποία διαφορετικά θα χαθεί λόγω της τεχνολογικής αχρηστίας.[16] Η ιδέα της µίµησης είναι η είδωση ενός ψηφιακού αντικειµένου χρησιµοποιώντας το λογισµικό που το δηµιούργησε. Αυτό δεν σηµαίνει ότι το λογισµικό πρέπει να «τρέξει». Η συµπεριφορά του λογισµικού θα µπορούσε να περιγραφεί και η περιγραφή να διασωθεί έτσι ώστε η συµπεριφορά του να µπορεί να αναδηµιουργηθεί στο µέλλον. Οι απαιτήσεις για αυτήν την προσέγγιση θα ήταν να σωθούν τα ψηφιακά έγγραφα, τα προγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν για να δηµιουργήσουν τα έγγραφα και όλο το απαραίτητο λογισµικό που χρειάζεται για να «τρέξουν» τα έγγραφα. Το λογισµικό είναι εξαρτώµενο από το υλικό για το οποίο δηµιουργήθηκε, έτσι η συµπεριφορά µιας ξεπερασµένης πλατφόρµας υλικού θα έπρεπε να µιµηθεί επίσης. Η παραπάνω λειτουργία απαιτεί την ανάπτυξη εξοµοιωτών, ή προγραµµάτων λογισµικού που θα µπορούν να µιµηθούν αυτή τη συµπεριφορά. [3] Η µίµηση του υλικού Η µίµηση του υλικού είναι πιθανά απλούστερη από την µετάπτωση. Οι λόγοι για αυτό είναι ότι υπάρχουν λιγότερες πλατφόρµες υλικού από τα λειτουργικά συστήµατα και τα προγράµµατα εφαρµογών, έτσι λιγότεροι εξοµοιωτές θα έπρεπε να διευκρινιστούν. Αφετέρου, η συγγραφή προδιαγραφών για το υλικό είναι µια καλύτερα ανεπτυγµένη πρακτική απ' ό,τι για το λογισµικό, έτσι θα ήταν ευκολότερο να γίνει. Σε ένα έγγραφο για το Council of Library and Information Resources, ο Rothenberg καθόρισε τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της «µίµησης» στο υλικό. Αυτές περιλαµβάνουν: Τον ορισµό των προδιαγραφών κατασκευής των εξοµοιωτών Το σώσιµο σε µορφή αναγνώσιµη από τον άνθρωπο, των απαραίτητων µεταδεδοµένων (για την εύρεση, πρόσβαση και την επαναδηµιουργία του υλικού) και Την «ενθυλάκωση» (encapsulation) δηλαδή την διατήρηση: του πρωτότυπου ψηφιακού αντικειµένου, του λογισµικού του, των µεταδεδοµένων και των προδιαγραφών µίµησης, µαζί[3,17] Έτσι η µίµηση θα γίνεται µόνο όταν απαιτείται η πρόσβαση στο πρωτότυπο αντικείµενο. Πειράµατα για την αξιοποίηση της στρατηγικής της µίµησης και της ενθυλάκωσης, διεξάγει η Koninklijke Bibliotheek (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ολλανδίας) και το πρόγραµµα CEDARS στο Ηνωµένο Βασίλειο. 15

17 Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι το πιθανότερο είναι πως οι Εθνικές Βιβλιοθήκες θα υιοθετήσουν µικτές µεθόδους διατήρησης, επιλέγοντας λύσεις ανάλογα µε τη φύση και τις απαιτήσεις των συλλογών τους.[2] Οι δαπάνες Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβληµα στον προσδιορισµό των δαπανών που συνδέονται µε την αποθήκευση και την διατήρηση των online δηµοσιευµάτων. Η NLA από την εµπειρία της στην αποθήκευση online δηµοσιευµάτων δηλώνει ότι είναι πολύ πιο ακριβή διαδικασία από αυτή της αποθήκευσης συµβατικού υλικού. Εκτός από τα διαχειριστικά κόστη µια Βιβλιοθήκη κάνει πολλά έξοδα για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται µε την ανάπτυξη και την διατήρηση της τεχνολογικής υποδοµής που απαιτείται για την συλλογή, αποθήκευση, την προσφορά πρόσβασης και την διατήρηση των online δηµοσιευµάτων.[1] Έως ότου να «τρέξουν» για αρκετό χρόνο τα πραγµατικού µεγέθους λειτουργικά συστήµατα, η φύση και η έκταση των δαπανών δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε σιγουριά. 4. Ερευνητικά Προγράµµατα Μια σηµαντική πρωτοβουλία σχετιζόµενη µε την κατάθεση ψηφιακών δηµοσιευµάτων είναι η ανάπτυξη του Ανοικτού Αρχειακού Πληροφοριακού Συστήµατος (Open Archival Informational System, OAIS). The Consultative Committee on Space Data Systems συνέταξαν αυτό το πρότυπο για τον International Standards Organization. Ένα OAIS αρχείο διατηρεί την πληροφορία για την πρόσβαση και την χρήση από µία αποκαλούµενη ως Ορισµένη Κοινότητα (Designated Community). Το OAIS ορίζει το πλαίσιο, την ορολογία αλλά και τις κατηγορίες µεταδεδοµένων για την αποθήκευση και διατήρηση του ψηφιακού περιεχοµένου. Έχει ιδιαίτερη εφαρµογή σε οργανισµούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την προσφορά µακροχρόνιας πρόσβασης σε ψηφιακή πληροφορία και ιδιαίτερα σε βιβλιοθήκες κατάθεσης.[18] Η ανάπτυξη του OAIS έχει επηρεάσει και άλλες µελέτες που διεξάγονται σχετικά µε την ανάπτυξη συλλογών ψηφιακής κατάθεσης. Το πρόγραµµα CEDARS (Curl Exemplars for Digital Archives) στο Ηνωµένο Βασίλειο χρησιµοποίησε το OAIS στην ανάπτυξη των προδιαγραφών µεταδεδοµένων διατήρησης του. Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα NEDLIB (Networked European Deposit Library, ) χρησιµοποίησε το πρότυπο OAIS για την ανάπτυξη µιας υποδοµής για την κατάθεση Ευρωπαϊκών Ψηφιακών συλλογών.[18] Η Βρετανική Βιβλιοθήκη και η Koninklijke Bibliotheek στην Ολλανδία χρησιµοποίησαν επίσης το OAIS ως µια βάση για να διαχειριστούν τις ψηφιακές συλλογές τους.[3] 5. Σχετικά θέµατα και προσπάθειες: Εθνικές Βιβλιοθήκες και Πειραµατικοί χώροι καταθέσεων 16

18 5.1 Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Φινλανδίας (Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη του Helsinki) [7] Η EVA ήταν αρχικά ένα δεκαοκτάµηνο πρόγραµµα που ξεκίνησε τον Ιούνιο του Ο στόχος του προγράµµατος ήταν "να εξετάσει µεθόδους συλλογής, αποθήκευσης, διατήρησης και παροχής πρόσβασης σε online τεκµήρια...». Η ΕVΑ χρησιµοποιήθηκε για να δοκιµάσει τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν από διάφορα Σκανδιναβικά προγράµµατα, συµπεριλαµβάνοντας ένα Dublin Core metadata πρότυπο και µετατροπέα, µια URN γεννήτρια και µια εφαρµογή συγκοµιδής και ευρετηρίασης. Τα τεκµήρια αντλήθηκαν από τον Παγκόσµιο Ιστό χρησιµοποιώντας ένα λογισµικό συγκοµιδής. Μόλις συλλέχθηκαν, τα τεκµήρια, αναλύθηκαν, ευρετηριάστηκαν και αποθηκεύτηκαν. Σήµερα η Βιβλιοθήκη συνεχίζει πάνω στην ίδια εργασία τα προγράµµατα EVA I και EVA II. 5.2 Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Σουηδίας (Kungliga Biblioteket) Η Kungliga Biblioteket στη Σουηδία [6] τρέχει το πρόγραµµα Kulturarw3. Ο στόχος αυτού του προγράµµατος είναι «να εξετάσει της µεθόδους συλλογής, διατήρησης και προσφοράς πρόσβασης σε Σουηδικά ηλεκτρονικά τεκµήρια τα οποία είναι προσβάσιµα online και µπορούν να θεωρηθούν ως δηµοσιευµένα». Το πρόγραµµα στοχεύει να συλλέξει το Σουηδικό υλικό που είναι διαθέσιµο στο ιαδίκτυο σύµφωνα µε διευκρινισµένα κριτήρια και να αυτοµατοποιήσει τη συλλογή µε τη χρήση ροµπότ. 5.3 Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Η Εθνική Βιβλιοθήκη [19] παρέχει σήµερα την πρώτη της ψηφιακή συλλογή. Προέρχεται από της ψηφιακοποιήση των επιστηµονικών Επετηρίδων των Πανεπιστηµίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης για τα έτη Το πρόγραµµα αναπτύχθηκε από το Ίδρυµα «Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας». Στο άµεσο µέλλον πρόκειται να ψηφιακοποιηθούν τρεις παλιές εφηµερίδες: «Το Ελεύθερο Βήµα», «Ο Ταχυδρόµος της Αιγύπτου» και η «Ελευθερία». εν προβλέπεται προς το παρόν να ξεκινήσει τη συλλογή και διατήρηση online δηµοσιευµάτων.[20] 6. Οι Εθνικές Βιβλιοθήκης: τα όρια και οι περιορισµοί του σήµερα Προβλήµατα που σχετίζονται µε την νοµική κατάθεση ιαχειριστικά, οικονοµικά προβλήµατα. Θέµατα για τα οποία πρέπει να υπάρξουν συµφωνίες και τυποποιήσεις Οι υπάρχουσες στρατηγικές διατήρησης θέτουν τα δικά τους όρια Όρια και περιορισµοί που θέτουν οι εκδότες και οι παραγωγοί online δηµοσιευµάτων Όρια στα κριτήρια επιλογής δηµοσιευµάτων 17

19 7. Το Μέλλον Η κυριαρχούσα άποψη είναι: «Εάν δεν συλλεχθούν υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν για πάντα». Σύµφωνα µε µια µελέτη που διεξήγαγε η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ο µέσος όρος ζωής ενός αρχείου στο ίκτυο (όχι ολόκληρης της Web τοποθεσίας) είναι 44 µέρες. Η έρευνα επίσης υπέδειξε ότι το 44% των διαθέσιµων τοποθεσιών στο ιαδίκτυο το 1998 εξαφανίστηκε µέσα σε ένα χρόνο.[21] Τα επόµενα βήµατα στο θέµα της συλλογής και διατήρησης online δηµοσιευµάτων από τις Εθνικές Βιβλιοθήκες, θα αφορούν στην εξεύρεση λύσεων για: την ψήφιση νοµοσχεδίων που θα διευκολύνουν το έργο των Εθνικών Βιβλιοθηκών σε αυτή τη διαδικασία την καλύτερη διαχείριση των αντικειµένων και το συσχετισµό τους µε πολιτικές πρόσβασης τη βελτίωση των διεπαφών µε το χρήστη, κατάλληλα προσαρµοσµένων στις ανάγκες διαφορετικών οµάδων χρηστών Η συγκέντρωση και διατήρηση των online δηµοσιευµάτων αποτελεί ένα µεγαλόπνοο σχέδιο και µια πρόκληση για τις Εθνικές Βιβλιοθήκες. Το παραπάνω εγχείρηµα συνδυαζόµενο µε την σταδιακή ψηφιακοποίηση των συλλογών τους και τη διερεύνηση της δυνατότητας καθιέρωσης µιας εθνικού επίπεδου υποδοµής (χρήση κοινών προτύπων, πρωτοκόλλων, µεταδεδοµένων κλπ.) που θα επιτρέψει τη διαλειτουργικότητα µεταξύ οργανισµών, θα ανοίξει περισσότερο το δρόµο που οδηγεί στην Κοινωνία της Πληροφορίας. 18

20 ΑΝΑΦΟΡΕΣ [1] Phillips, Margaret. The National Library of Australia: ensuring long-term access to online publications. The Journal of Electronic Publishing, Vol.4 (4), ιαθέσιµο στο: [2] Solbakk, Svein Arne. Critical technological choices for access and preservation in a digital library environment. Library Review, vol.52 (6), 2004, pp ιαθέσιµο στο: [3] Muir, Adrienne. Legal deposit and preservation of digital publications: a review of research and development activity. Journal of Documentation, vol.57 (5), 2001, pp ιαθέσιµο στο: 5/s4/p652 [4] National Library of Australia ιαθέσιµο στο: (Τελευταία επίσκεψη 10/2/04) [5] National Library of Norway ιαθέσιµο στο: (Τελευταία επίσκεψη 10/2/04) [6] National Library of Sweden ιαθέσιµο στο: (Τελευταία επίσκεψη 10/2/04) [7] National Library of Finland ιαθέσιµο στο: (Τελευταία επίσκεψη 10/2/04) [8] National Library of Australia. The PANDORA Archive ιαθέσιµο στο: [9] Arms William. Implementing policies for access management. D-Lib Magazine, February ιαθέσιµο στο: 19

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

PANDORA. Ένα αρχείο διατήρησης ψηφιακών τεκµηρίων

PANDORA. Ένα αρχείο διατήρησης ψηφιακών τεκµηρίων PANDORA. Ένα αρχείο διατήρησης ψηφιακών τεκµηρίων ιονύσης Κόκκινος, Μαρία Γαβρίλη Σύµφωνα µε τη µυθολογία «το κουτί της Πανδώρας» ήταν ένα πιθάρι που περιείχε όλα τα δεινά του κόσµου. όθηκε στην Πανδώρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου e-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης e-mail: koulouris.a@gmail.com 3 ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 Διαδραματίζουν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr Τηλ. 26610-87413 Επισκόπηση Θεµάτων Η Ηλεκτρονική ηµοσίευση σήµερα Ορισµός Κατηγορίες Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα

Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα Γιώργος Γλωσσιώτης Βιβλιοθηκονόμος Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Αφροδίτη Φράγκου MSc Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις ρ. Π.Σταθόπουλος ΜονάδαΣυστηµάτων & ικτύω ρ. Ν.Χούσος Μονάδα Ανάπτυξης Εφαρµογών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμόπολις δημιουργώντας ψηφιακό περιεχόμενο στην ελληνική γλώσσα

Κοσμόπολις δημιουργώντας ψηφιακό περιεχόμενο στην ελληνική γλώσσα Κοσμόπολις δημιουργώντας ψηφιακό περιεχόμενο στην ελληνική γλώσσα http://www.lis.upatras.gr/kosmopolis/ Γαβρίλης Δημήτριος, Γεωργίου Παναγιώτης, Παπαδάτου Φιερούλα, Τσάκωνας Γιάννης Τμήμα Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ευάγγελος Μπάνος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Η ενοποίηση λογισμικών στις επιχειρήσεις εξόρυξης αποτελεί το κλειδί για την αυξημένη παραγωγικότητα Ενώ ο τομέας των φυσικών πόρων συνεχίζει να αναπτύσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 21/02/2014, Δρ. Νίκος Χούσος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις (Case Studies) Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης «The DiVA Project: Development of an Electronic Publishing System»

Περιπτώσεις (Case Studies) Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης «The DiVA Project: Development of an Electronic Publishing System» Περιπτώσεις (Case Studies) Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης «The DiVA Project: Development of an Electronic Publishing System» Ελένη Μαµµά (*Ερευνητική Εργασία στο Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

LibSolution ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Έκδοση 2 Γενικά Το µηχανογραφικό σύστηµα LibSolution αναπτύχθηκε µε στόχο να υποστηρίξει και να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πολυπολιτισμικότητα: η ανάπτυξη της Europeana μέσω του προγράμματος EuropeanaLocal

Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πολυπολιτισμικότητα: η ανάπτυξη της Europeana μέσω του προγράμματος EuropeanaLocal Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πολυπολιτισμικότητα: η ανάπτυξη της Europeana μέσω του προγράμματος EuropeanaLocal Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας, Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010 http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Οµάδα εργασίας Μιχάλης Βαΐτης Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, vaitis@aegean.gr Νικολέττα Κουκουρουβλή Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Οικονοµικά εδοµένα

Ανοιχτά Οικονοµικά εδοµένα Ανοιχτά Οικονοµικά εδοµένα Θοδωρής Παπαδόπουλος Γιώργος Θεοχάρης Πρόδροµος Τσιαβός Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης WebGov Awards 2011 Αθήνα εκέµβριος, 2011 Το Πρόβληµα Καθηµερινά, κυβερνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες Νέες υποδοµές τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ιωάννης Αποστολάκης Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Τεκμηρίωσης & Καινοτομιών iapostolakis@ekdd.gr www.iapostolakis.gr Εννοιολογικά θέματα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του RAW ORF. Κείμενο, παρουσίαση, έρευνα: Ιορδάνης Σταυρίδης DNG ARW X3F DCR NEF CRW RAW RAF CR2 SRF MRW

Χρήση του RAW ORF. Κείμενο, παρουσίαση, έρευνα: Ιορδάνης Σταυρίδης DNG ARW X3F DCR NEF CRW RAW RAF CR2 SRF MRW 8 Χρήση του RAW Κείμενο, παρουσίαση, έρευνα: Ιορδάνης Σταυρίδης DNG X3F ARW ORF DCR NEF CRW RAW RAF CR2 SRF MRW 9 Ένα ακατέργαστο αρχείο εικόνας RAW περιέχει ελάχιστα επεξεργασμένα στοιχεία από τον αισθητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 8 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ιαδίκτυο: Κεφάλαιο 8Α: Βασικές Έννοιες ιαδικτύου Κεφάλαιο 8Β: ΣύνδεσηκαιΕργασία Online ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στηνπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Online 15µελή Πέτρος Σαλαβασίδης Γεώργιος Αθανασάκης Υπότροφοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ΠΜΣ «Πληροφοριακά Συστήµατα» Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Νοµοθεσία Άρθρο 5 Α του Συντάγµατος, ικαίωµα στην Πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η διατήρηση της ψηφιακής κληρονομιάς και ο ρόλος του συντηρητή

Η διατήρηση της ψηφιακής κληρονομιάς και ο ρόλος του συντηρητή Η διατήρηση της ψηφιακής κληρονομιάς και ο ρόλος του συντηρητή Δρ Αθανάσιος Βέλιος Camberwell College of Arts, University of the Arts, London Με τον όρο ψηφιακή κληρονομιά εννοούμε το σύνολο της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα 1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα Οριζόντια Δράση Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση (Identification & Authentication) Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ταυτοποίησης και Πιστοποίησης Συστήµατα που βασίζονται στην πληροφορία Συστήµατα που βασίζονται στην κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Ρ. Λάμπρου Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Κέντρο Δικτύων Ε.Μ.Π. Αδιαμφισβήτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µϖορώ να ϖροστατεύσω το έργο µου στο ψηφιακό ϖεριβάλλον; (ϖρόληψη & καταστολή) Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. ικηγόρος Εϖιστηµονική Συνεργάτις Ο.Π.Ι. 09.03.2011 Υϖουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ιδρύματος για την Ανοιχτή Πρόσβαση και το Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

Πολιτική Ιδρύματος για την Ανοιχτή Πρόσβαση και το Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Πολιτική Ιδρύματος για την Ανοιχτή Πρόσβαση και το Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

FRIA Repository: Μια νέα υπηρεσία εν εξελίξει...

FRIA Repository: Μια νέα υπηρεσία εν εξελίξει... FRIA Repository: Μια νέα υπηρεσία εν εξελίξει... Δανάη Παναγιωτοπούλου, MSc, Βιβλιοθηκονόμος Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Οι βιβλιοθήκες επί μακρόν αποτέλεσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001).

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα. Digital object identifiers (doi) in information networks

Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα. Digital object identifiers (doi) in information networks Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΡΑΠΤΗΣ 1 - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΚΟΥΔΗΣ 11 Περίληψη Ο προσδιορισμός ταυτότητος σε ένα τεκμήριο (άρθρο, βιβλίο, περιοδικό) είναι χρήσιμη και γνωστή

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Μονάδας Ανάπτυξης Εφαρμογών, ΕΚΤ / ΕΙΕ www.ekt.gr Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών - αποθετηρίων Αλέξανδρος Ταγκούλης Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας 2 Μεταδεδομένα Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα