Aθήνα, 7 εκεµβρίου 2004 Aριθ. Πρωτ.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aθήνα, 7 εκεµβρίου 2004 Aριθ. Πρωτ.: 201164"

Transcript

1 EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Tαχ. /νση : Πειραιώς 40 Tαχ. Kώδικας : AΘHNA Fax : Πληροφορίες Tηλέφωνο : : : Aθήνα, 7 εκεµβρίου 2004 Aριθ. Πρωτ.: ΘΕΜΑ : «Καθορισµός του ειδικού εντύπου της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για διορισµό ή πρόσλήψη σε θέσεις δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π... και Ο.Τ.Α. α και β βαθµού προσώπων που προστατεύονται από το Ν. 2643/98 (ΦΕΚ 220 τ. Α/ ), όπως ισχύει σήµερα». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137 τ.α / ). 2. Τις διατάξεις του Ν.2643/1998 «Μέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 220 τ.α / ) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 4 παρ.1 αυτού. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 3 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 τ. Α / ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 τ. Α / ) «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1

2 Α. Καθορίζουµε τον τύπο του ειδικού εντύπου της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που συµπληρώνουν οι προστατευόµενοι του Ν.2643/98 και υποβάλλουν στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόµου, προκειµένου να διοριστούν ή να προσληφθούν σε θέσεις δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π... και Ο.Τ.Α. α και β βαθµού, οι οποίες έχουν προκηρυχθεί από την οικεία υπηρεσία του Ο.Α.Ε.., µόνο εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, από την αντίστοιχη προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή του ηµόσιου φορέα. Ο τύπος της έντυπης αυτής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης περιέχεται στο προσαρτώµενο στην παρούσα απόφαση παράρτηµα, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος. Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων στην αρµόδια Πρωτοβάθµια Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2643/1998 προσκοµίζεται ή αποστέλλεται ταχυδροµικά µε απόδειξη µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο. Η µη προσκόµιση ή η µη ταχυδροµική αποστολή της αίτησης αποδεδειγµένα εντός της οριζόµενης αποκλειστικής προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών καθιστά απαράδεκτη την αίτηση. Στις περιπτώσεις ταχυδροµικής αποστολής από τους προστατευόµενους της αίτησης, αυτή θεωρείται ότι κατατέθηκε στην Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν2643/1998 µέσα στην αποκλειστική προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών, εφόσον η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδροµείου είναι εντός της προθεσµίας αυτής. Η σώρευση στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Ανάκληση, τροποποίηση ή συµπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται. Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του Ν2643/1998. Οι προστατευόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης σε µία (1) Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν2643/1998. Η υποβολή περισσοτέρων της µίας (1) αιτήσεων επιφέρει ακύρωση όλων των αιτήσεων που έχει υποβάλει ο προστατευόµενος. Β.Ι. Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών του άρθρου 1 του Ν.2643/98, όπως ισχύει σήµερα, για τους οποίους, µε βάση τη σειρά τους στον ενδεικτικό πίνακα βαθµολόγησης, κρίνεται ότι µπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, καλούνται µε ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστηµα της αρµόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕ να προσκοµίσουν ή να αποστείλουν ταχυδροµικά µε απόδειξη τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, µε τα οποία τεκµηριώνεται η ακρίβεια των δηλουµένων στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί µέχρι την λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και όχι πέραν αυτής (30ήµερο από την τελευταία δηµοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο). Τα δικαιολογητικά που προσκοµίζουν οι προστατευόµενοι στην Επιτροπή 2

3 του άρθρου 9 του Ν.2643/98, πρωτότυπα ή νόµιµα επικυρωµένα, είναι τα εξής: 1.Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας του προστατευοµένου. 2.Τίτλο ή τίτλους σπουδών και λοιπά τυπικά προσόντα (πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά) που απαιτούνται από την αντίστοιχη προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή του ηµόσιου φορέα, από τα οποία να προκύπτει η τυχόν ειδικότητα και προϋπηρεσία του υποψηφίου (τίτλοι κατάρτισης, εξειδίκευσης κ.λ.π.). Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από πράξη αναγνώρισης από τον κατά περίπτωση αρµόδιο φορέα ( ΙΚΑΤΣΑ κλπ) άλλως δεν λαµβάνονται υπόψη. Όσοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, προσκοµίζουν υποχρεωτικά και την επίσηµη µετάφραση του τίτλου σπουδών από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εάν πρόκειται για τίτλο σπουδών, ευτεροβάθµιας Γενικής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η µετάφραση αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποίηση ισοτιµίας µε τίτλο ευτεροβάθµιας Γενικής Εκπαίδευσης της ηµεδαπής, που εκδίδεται από τις κατά τόπους ιευθύνσεις ή Γραφεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Εάν πρόκειται για τίτλο σπουδών ευτεροβάθµιας Τεχνικής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η µετάφραση αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποίηση ισοτιµίας µε τίτλο ευτεροβάθµιας Τεχνικής Εκπαίδευσης της ηµεδαπής που εκδίδεται από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο. Ε. Ε. Κ.) Το απολυτήριο ηµοτικού Σχολείου αποτελεί τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον αποκτήθηκε µέχρι και το έτος Από το έτος 1981 και εντεύθεν, τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποτελεί το απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου. 3. Αναγνωρισµένο πτυχίο ξένης γλώσσας (για όσους προστατευόµενους είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου πτυχίου ξένης γλώσσας). Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσα αποδεικνύεται ως ακολούθως: Α. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται: α) Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE ή µε πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN ή µε πτυχίο CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 7,5 και άνω. β) Για τη γαλλική γλώσσα µε δίπλωµα ALLIANCE FRANCAISE ή πιστοποιητικό D.A.L.F. OPTION LETTRES ή DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώµατος ήταν: DIPLOME D ETUDES FRANCAIS (SORBONNE II) ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό 3

4 Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή µε πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπιστηµίου Γενεύης. γ) Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS) του Πανεπιστηµίου Ludwig Μαximilian του Μονάχου ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή µε πτυχίο Zertificat V.B.L.T. Professionales leben του Πανεπιστηµίου Γενεύης. δ) Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ή DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DI TRADUTTORE ή CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστηµίου της Περούτζια ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή µε πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστηµίου Γενεύης. ε) Για την Ισπανική γλώσσα DIPLOMA SUPERIOR DE ESPAÑOL D.E.L.E. (Ministry of Education) ή CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education) ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 στ) Για τη Ρωσική γλώσσα µε πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε κρατικό πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α). Β. Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται: α) Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE ή µε πτυχίο ΑDVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ή µε πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 785 ΚΑΙ ΆΝΩ του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 6 έως 7 ή Business English Certificate Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. β) Για τη Γαλλική γλώσσα µε πτυχίο DIPLÔME D ÉTUDES SUPÉRIEURES (DES) (χορηγείτο µέχρι το 1996) ή DELF 2 ND DEGRÉ (UNITÉS A5 ET A6) ή CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANÇAISE (SORBONNE I) ή µε πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau opérationell του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε 4

5 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. γ) Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS) του Πανεπιστηµίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου ή µε πτυχίο ZENTRALE OBERSTUFENPRÜFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe ή µε πτυχίο Zertificat V.B.L.T. Selbständiges leben του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. δ) Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA του Ιταλικού Ινστιτούτου ή CERTIFICADO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) ή µε πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. ε) Για την Ισπανική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA DELE BASICO DE ESPAÑOL ή DIPLOMA INTERMEDIO DE ESPAÑOL ή CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. στ) Για τη Ρωσική γλώσσα µε πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). Γ. Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται : α) Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE ή µε πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN ή µε πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστηµίων δηµοσίου χαρακτήρα ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθµολογία από 505 και άνω ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή µε International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 4,5 έως 5,5 ή Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). β) Για τη Γαλλική γλώσσα µε πτυχίο DELF 1ER DEGRÉ (UNITÉS A1, A2, A3, A4) ή CERTIFICAT DE LANGUE FRANÇAISE (το οποίο χορηγείτο µέχρι το 1996) του Γαλλικού Ινστιντούτου Αθηνών ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή µε πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστηµίου Γενεύης. γ) Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο ZENTRALE MITTELSTUFENPRÜFUNG (ZMP) του Ινστιτούτου Γκαίτε ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως 5

6 αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή µε πτυχίο Zertificat V.B.L.T. Soziales leben του Πανεπιστηµίου Γενεύης. δ) Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή µε πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστηµίου Γενεύης. ε) Για την Ισπανική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICADO INICIAL DE ESPAÑOL DELE (MINISTRY OF EDUCATION) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. στ) Για τη Ρωσική γλώσσα µε πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).. Η µέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται: α) Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) ή International English Language Testing System (IELTS) - Βαθµολογία από 3 έως 4 ή Business English Certificate - Preliminary (BEC Preliminary) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) ή BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH ή πτυχίο CERTIFICATE IN INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 450 ΕΩΣ 500 (EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY ) USA ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. β) Για τη Γαλλική γλώσσα µε πτυχίο DELF 1ER DEGRÉ (UNITÉS A1, A2) (MINISTÈRE FRANÇAIS DE L ÉDUCATION) ή πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau survie του Πανεπιστηµίου της Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. γ) Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) (Αρµόδιοι για το ΖD είναι από κοινού το Ινστιτούτο Goethe (GI), το Ελβετικό Νοµαρχιακό Συµβούλιο (EDK), το Αυστριακό ίπλωµα Γερµανικής Γλώσσας (OSD) και τα Συστήµατα Τεστ για την µετεκπαίδευση ΕΠΕ (WBT) ή ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) (Αντικαταστάθηκε από την (στην Ελλάδα από το Μάιο του 2000) µε το ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) ή πτυχίο Zertificat V.B.L.T. Altagliches leben του Πανεπιστηµίου της Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. δ) Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ) ή πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello suprawivenza του Πανεπιστηµίου της Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/

7 ε) Για τη Ρωσική γλώσσα µε πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). Ε. Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσης η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε τους εξής τρόπους: (i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ιερµηνείας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιµο σχολών της αλλοδαπής, (ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµα οποιουδήποτε αναγνωρισµένου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, (iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2, (iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιµο των ελληνικών σχολείων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί µετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Οι υπό στοιχείο (iv) τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρµόδια ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Όλα τα ανωτέρω που αφορούν την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας προσκοµίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωµένο από αρµόδιο όργανο,εφόσον δε έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται απαραιτήτως και από επίσηµη µετάφρασή τους. Η επίσηµη µετάφραση όλων των πιστοποιητικών τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από πτυχιούχους µεταφραστές του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου ή από δικηγόρο ή από άµισθο διερµηνέα διορισµένο βάσει του ν. 148/ / ΣΤ. εν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούµενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα µαθήµατα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. Ζ. Ως πανεπιστήµια δηµόσιου χαρακτήρα νοούνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή ιδρυόµενα από κρατικούς φορείς ή οργανισµούς όπως οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειες, καντόνια, δηµόσια νοµικά πρόσωπα, κ.λ.π. ανάλογα µε την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργάνωση της ιοίκησης της οικείας χώρας. 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ο αριθµός των µελών της οικογένειας του προστατευοµένου. Εάν ο προστατευόµενος είναι διαζευγµένος προσκοµίζει και το διαζευκτήριο. 7

8 Εφόσον ο προστατευόµενος είναι διαζευγµένος ή σε διάσταση και δηλώνει επιµέλεια ενός ή περισσοτέρων τέκνων, προσκοµίζει οπωσδήποτε δικαστική απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται η ανάθεση επιµέλειας των τέκνων. 5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα ή των γονέων του προστατευόµενου, εφόσον ο προστατευόµενος έχει ηλικία µέχρι 25 ετών και είναι άγαµος, ή ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εφόσον ο προστατευόµενος βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας. 6. Επικυρωµένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της οικείας.ο.υ., που αφορά τον προστατευόµενο, από το οποίο προκύπτει το φορολογητέο εισόδηµα που αποκτήθηκε το έτος Για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής ως οικογενειακό εισόδηµα του προστατευοµένου προσώπου νοείται αυτό που περιλαµβάνει το ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα και των δύο συζύγων, καθώς και το ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα των ανηλίκων τέκνων τους. Σε περίπτωση που ο προστατευόµενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία βεβαιώνει: ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή ατοµικής φορολογικής δήλωσης και ότι δεν εµφανίζεται ως προστατευόµενο µέλος σε φορολογική δήλωση της πατρικής του οικογένειας. Στην υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται από την αρµόδια.ο.υ. ότι παρελήφθη όµοια. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εµφανίζεται στη φορολογική δήλωση της πατρικής του οικογένειας ως προστατευόµενο µέλος προσκοµίζει εκκαθαριστικό σηµείωµα της πατρικής του οικογένειας. ικαιολογητικό άλλου οικονοµικού έτους δεν γίνεται δεκτό. Το κριτήριο της οικονοµικής κατάστασης του προστατευοµένου µοριοδοτείται από 0 έως 100 µόρια. 7. Ισχύουσα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης κάρτα ανεργίας του προστατευόµενου. Στην περίπτωση που προσκοµισθούν βεβαιώσεις εγγραφής στα µητρώα ανέργων αναπήρων του Ο.Α.Ε.. παρελθόντων ετών αυτές γίνονται δεκτές µόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει εισόδηµα των αιτούντων από µισθωτές υπηρεσίες στο προσκοµιζόµενο εκκαθαριστικό σηµείωµα για το φορολογητέο εισόδηµα, ή οι αιτούντες δεν έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.. Εάν ο προστατευόµενος, κατά το χρόνο της υποβολής, παρακολουθεί πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης, προσκοµίζει βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του προγράµµατος στην οποία αναφέρεται ότι ο προστατευόµενος έχει καταθέσει την κάρτα ανεργίας του. 8. Ισχύουσα κάρτα ανεργίας συζύγου (εφόσον είναι άνεργος). 9. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (για τους άρρενες) ή απολυτήριο στρατού (φύλλο πορείας), από το οποίο να προκύπτει ότι ο προστατευόµενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόµιµα απαλλαγεί από αυτές. 10. Βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης που τυχόν λαµβάνει ο προστατευόµενος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά περίπτωση, ή Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ75/ Α ) ότι δεν λαµβάνει σύνταξη. Η Υπεύθυνη ήλωση θα πρέπει να είναι επικυρωµένη για το γνήσιο της υπογραφής. (ΕΚΑΣ και προνοιακά επιδόµατα δεν θεωρούνται σύνταξη). 11. Εάν ο υποψήφιος επικαλείται δεύτερη ή περισσότερες κατηγορίες προστασίας, προκειµένου να λάβει την προσαύξηση µορίων κατά ποσοστό 20% 8

9 της παραγρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 2643/1998, θα πρέπει ανάλογα µε την κατηγορία προστασίας που επικαλείται για την προσαύξηση, να προσκοµίσει επιπλέον τα παρακάτω αναφερόµενα δικαιολογητικά: Κατηγορία τέκνων πολύτεκνων οικογενειών Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας. Κατηγορία έµµεση Α.Μ.Ε.Α. Απόφαση Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., µε την οποία βεβαιώνεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας του προσώπου ή των προσώπων από το οποίο ή τα οποία ο προστατευόµενος αντλεί δεύτερη ή τρίτη κατηγορία προστασίας. Κατηγορία Εθνικής Αντίστασης - Βεβαίωση Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ / ΕΠΑΘΑ), ή των Επιτροπών που προβλέπονται από το Π.. 379/83 (ΦΕΚ 136 Α ), από την οποία να προκύπτει ότι ο προστατευόµενος ανήκει στην κατηγορία γ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998. Οι προστατευόµενοι της ανωτέρω κατηγορίας µπορούν να προσκοµίζουν αντί της βεβαίωσης επικυρωµένο φωτοαντίγραφό της και αν επιλεγούν προς τοποθέτηση προσκοµίζουν υποχρεωτικά το πρωτότυπο του δικαιολογητικού αυτού. Εφόσον το δικαιολογητικό αυτό έχει εκδοθεί υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος Ν. 1648/86, ο προστατευόµενος εφόσον επιλεγεί προς τοποθέτηση σε θέση εργασίας θα πρέπει να µεταβεί στην Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ / ΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, προκειµένου να τεθεί στο δικαιολογητικό από την Υπηρεσία αυτή ειδική σφραγίδα, ότι τούτο ισχύει και για την υπαγωγή του προστατευοµένου στο Ν. 2643/98. Κατηγορία Αναπήρων Πολέµου, τέκνων τους κλπ - Βεβαίωση Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ/ ΕΠΑΘΑ), από την οποία να προκύπτει ότι ο προστατευόµενος ανήκει στην κατηγορία δ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998. Οι προστατευόµενοι της ανωτέρω κατηγορίας µπορούν να προσκοµίζουν αντί της βεβαίωσης, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της και αν επιλεγούν προς τοποθέτηση προσκοµίζουν υποχρεωτικά το πρωτότυπο του δικαιολογητικού αυτού. Εφόσον το δικαιολογητικό αυτό έχει εκδοθεί υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος Ν. 1648/86, ο προστατευόµενος εφόσον επιλεγεί προς τοποθέτηση σε θέση εργασίας θα πρέπει να µεταβεί στην Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ / ΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, προκειµένου να τεθεί στο δικαιολογητικό από την Υπηρεσία αυτή ειδική σφραγίδα, ότι τούτο ισχύει και για την υπαγωγή του προστατευοµένου στο Ν. 2643/98. - Βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση των αναπήρων ή θυµάτων πολέµου, σύµφωνα µε το Ν. 1487/1950, από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο αναπήρου ή θύµατος πολέµου δεν έχει το ίδιο αποκατασταθεί µε τις διατάξεις του Ν. 1487/1950. Εφόσον ο προστατευόµενος επιλεγεί προς τοποθέτηση σε θέση εργασίας, πρέπει οπωσδήποτε να προσκοµίσει ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 9 του 2643/98, το πρωτότυπο του δικαιολογητικού αυτού. 9

10 Β.ΙΙ. Ειδικότερα οι προστατευόµενοι της κατηγορίας ΑΤΟΜΑ µε ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑµΕΑ), υποβάλλουν επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά: -Απόφαση Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής αναπηρίας του ΙΚΑ, µε την οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωµατική ή πνευµατική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του (άρθρο 14 παρ.5 Ν.3144/2003 ΦΕΚ 111 Α 8/5/2003). -Υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών (πλην των ΑµΕΑ) µελών τόσο της πατρικής όσο και της δικής τους οικογένειας, τα οποία υπάγονται στην προστασία του Ν. 2643/1998,µε τις οποίες αυτά δηλώνουν: αφενός µεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωµα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν.2643/98 για το παρόν υπέρ του αιτούντος. - Εάν τόσο στην πατρική τους οικογένεια, όσο και στη δική τους οικογένεια υπάρχουν περισσότεροι του ενός προστατευόµενοι από το Ν.2643/1998 της κατηγορίας Άτοµα µε Αναπηρίες και το δικαίωµα προστασίας του νόµου αυτού επιθυµεί να ασκήσει µόνο ένας προστατευόµενος της κατηγορίας αυτής από την οικογένεια, ο προστατευόµενος αυτός προσκοµίζει υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών ΑΜΕΑ, µε τις οποίες δηλώνεται: αφενός µεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωµα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν.2643/98 για το παρόν υπέρ του αιτούντος. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις υποβάλλονται προκειµένου ο προστατευόµενος-αιτών, να υπαχθεί και σε δεύτερη κατηγορία (ΕΜΜΕΣΗ ΑµΕΑ) και να τύχει της προσαύξησης µορίων κατά ποσοστό 20%. Στην περίπτωση κατά την οποία για κάποιο από τα µέλη των παραπάνω οικογενειών υφίσταται αντικειµενική αδυναµία συµπλήρωσης και υπογραφής της προαναφερόµενης υπεύθυνης δήλωσης, ιδίως λόγω αγνώστου διαµονής, αδυναµίας λόγω νοητικής υστέρησης, υπέρβασης του ορίου ηλικίας των εβδοµήντα (70) ετών,ο αιτών συµπληρώνει και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αφενός µεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύµατος υποβολής της, αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αιτούντα, ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώµατος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του προσώπου που κωλύεται να υπογράψει. Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής. Β. ΙΙΙ. Ειδικότερα οι προστατευόµενοι της κατηγορίας ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ υποβάλλουν επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά: - Στην περίπτωση που ο προστατευόµενος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και έγγαµος προσκοµίζει δύο (2) πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης δηλαδή ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής του οικογένειας και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της δικής του οικογένειας. 10

11 Πολύτεκνος γονέας για την εφαρµογή του Ν.2643/98 είναι ο γονέας που έχει τέσσερα (4) ζώντα τέκνα και άνω είτε τα απέκτησε από ένα γάµο είτε από διαφορετικούς γάµους είτε τα απέκτησε εκτός γάµου. Εάν η πολυτεκνική ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα προκύπτει από περισσότερες της µιας (1) οικογένειες, προσκοµίζονται πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης όλων των οικογενειών. Ως τέκνο πολύτεκνης οικογένειας για την εφαρµογή του Ν.2643/98 θεωρείται ο αιτών εάν τα τέσσερα (4) και άνω ζώντα τέκνα προέρχονται από τους ίδιους γονείς. Στην περίπτωση πολύτεκνου γονέα, ο αιτών προσκοµίζει υπεύθυνες δηλώσεις απ όλα τα υπόλοιπα (υπαγόµενα στην προστασία του Ν.2643/98) άτοµα της οικογένειας (σύζυγο ή συζύγους και ενήλικα τέκνα) µε τις οποίες αυτά δηλώνουν ότι: αφ ενός µεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωµα υποχρεωτικής πρόσληψης, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν. 2643/98 για το παρόν. Στην περίπτωση τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, ο αιτών προσκοµίζει υπεύθυνες δηλώσεις απ όλα τα υπόλοιπα (υπαγόµενα στην προστασία του Ν.2643/98) άτοµα της οικογένειας (γονείς και ενήλικα αδέλφια) µε τις οποίες αυτά δηλώνουν ότι: αφ ενός µεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωµα υποχρεωτικής πρόσληψης, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν. 2643/98 για το παρόν. Στην περίπτωση κατά την οποία για κάποιο από τα µέλη της παραπάνω οικογένειας ή των παραπάνω οικογενειών υφίσταται αντικειµενική αδυναµία συµπλήρωσης και υπογραφής της προαναφερόµενης υπεύθυνης δήλωσης, ιδίως λόγω αγνώστου διαµονής, αδυναµίας λόγω νοητικής υστέρησης, υπέρβασης του ορίου ηλικίας των εβδοµήντα ετών, ο αιτών συµπληρώνει και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αφενός µεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύµατος υποβολής της, αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώµατος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του προσώπου που κωλύεται να υπογράψει. Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής. Β. IV. Ειδικότερα οι προστατευόµενοι της κατηγορίας ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ και λοιποί προστατευόµενοι της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2643/98, υποβάλλουν επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά: -Βεβαίωση Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ/ ΕΠΑΘΑ), ή των Επιτροπών που προβλέπονται από το Π.. 379/83 (ΦΕΚ 136/Α'), από την οποία να προκύπτει ότι ο προστατευόµενος ανήκει στην κατηγορία γ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/98. Οι προστατευόµενοι της ανωτέρω κατηγορίας µπορούν να προσκοµίζουν αντί της βεβαίωσης επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της και αν επιλεγούν προς τοποθέτηση προσκοµίζουν υποχρεωτικά το πρωτότυπο του δικαιολογητικού αυτού. Εφόσον το δικαιολογητικό αυτό έχει εκδοθεί υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος Ν. 1648/86, ο προστατευόµενος εφόσον επιλεγεί προς τοποθέτηση σε θέση εργασίας θα πρέπει να µεταβεί στην Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ ΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, προκειµένου να 11

12 τεθεί στο δικαιολογητικό από την Υπηρεσία αυτή ειδική σφραγίδα, ότι τούτο ισχύει και για την υπαγωγή του προστατευοµένου στο Ν.2643/98. Στην περίπτωση που ο προστατευόµενος προσκοµίζει µόνο Βεβαίωση της Επιτροπής του Π. /τος 379/83 (ΦΕΚ 136/Α'), υποβάλλει υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών προστατευοµένων µελών της οικογένειας του µε τις οποίες δηλώνεται: αφενός µεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωµα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν.2643/98 για το παρόν υπέρ του αιτούντος. Στην περίπτωση κατά την οποία για κάποιο από τα µέλη της παραπάνω οικογένειας ή των παραπάνω οικογενειών υφίσταται αντικειµενική αδυναµία συµπλήρωσης και υπογραφής της προαναφερόµενης υπεύθυνης δήλωσης, ιδίως λόγω αγνώστου διαµονής, αδυναµίας λόγω νοητικής υστέρησης, υπέρβασης του ορίου ηλικίας των εβδοµήντα ετών, ο αιτών συµπληρώνει και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αφενός µεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύµατος υποβολής της, αφετέρου δε βεβαιώνεται από σε θέση εργασίας του κωλυοµένου να υπογράψει. Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής. Β. V. Ειδικότερα οι προστατευόµενοι της κατηγορίας ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ (συγγενείς Ατόµων µε Αναπηρία), υποβάλλουν, πέραν των δικαιολογητικών της παραγράφου Β.Ι επιπρόσθετα : -Απόφαση της αρµόδιας Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. µε την οποία προσδιορίζονται τα βαριά σωµατικά ή ψυχικά προβλήµατα του συγγενούς (αδελφού-ής, συζύγου, τέκνου) του αιτούντος και το ποσοστό αναπηρίας του συγγενούς, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι 67% και άνω. -Στην περίπτωση που το ανάπηρο άτοµο από το οποίο αντλείται η προστασία (συγγενής του αιτούντος ) πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισµό, ο αιτών προσκοµίζει απόφαση της αρµόδιας Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. που αφορά τον συγγενή, µε την οποία προσδιορίζεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο στην περίπτωση αυτή αρκεί να είναι τουλάχιστον 50%. -Σε περίπτωση που στην οικογένεια του προστατευοµένου, επιπλέον του ατόµου µε αναπηρία από το οποίο ο προστατευόµενος θεµελιώνει την υπαγωγή του στην κατηγορία Έµµεση ΑµεΑ του Ν.2643/98, υπάρχει σύζυγος ή τέκνο µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή µε ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον εάν πρόκειται για σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισµό, προσκοµίζεται απόφαση Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. µε την οποία προσδιορίζεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας του προσώπου αυτού. -Υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών προστατευοµένων από το Ν.2643/98 µελών της οικογένειας ή των οικογενειών του αιτούντος (πατρικής ή δικής του ) µε τις οποίες δηλώνεται: αφενός µεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωµα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν.2643/98 12

13 για το παρόν υπέρ του αιτούντος. Στην περίπτωση κατά την οποία για κάποιο από τα µέλη της παραπάνω οικογένειας ή των παραπάνω οικογενειών υφίσταται αντικειµενική αδυναµία συµπλήρωσης και υπογραφής της προαναφερόµενης υπεύθυνης δήλωσης, ιδίως λόγω αγνώστου διαµονής, αδυναµίας λόγω νοητικής υστέρησης, υπέρβασης του ορίου ηλικίας των εβδοµήντα ετών, ο αιτών συµπληρώνει και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αφενός µεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύµατος υποβολής της, αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώµατος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του προσώπου που κωλύεται να υπογράψει. Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής. Β. VI. Ειδικότερα οι προστατευόµενοι της κατηγορίας ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ, ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ και λοιποί προστατευόµενοι της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2643/98, υποβάλλουν επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά: - Βεβαίωση της Επιτροπής του Γενικού επιτελείου Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ/ ΕΠΑΘΑ), από την οποία να προκύπτει ότι ο προστατευόµενος αιτών ανήκει στην κατηγορία δ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/98. Οι προστατευόµενοι της ανωτέρω κατηγορίας µπορούν να προσκοµίζουν αντί της βεβαίωσης επικυρωµένο φωτοαντίγραφό της και αν επιλεγούν προς τοποθέτηση προσκοµίζουν υποχρεωτικά το πρωτότυπο του δικαιολογητικού αυτού. Εφόσον το δικαιολογητικό αυτό έχει εκδοθεί υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος Ν. 1648/86, ο προστατευόµενος εφόσον επιλεγεί προς τοποθέτηση σε θέση εργασίας θα πρέπει να µεταβεί στην Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ ΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, προκειµένου να τεθεί στο δικαιολογητικό από την Υπηρεσία αυτή ειδική σφραγίδα, ότι τούτο ισχύει και για την υπαγωγή του προστατευοµένου στο Ν. 2643/98. - Βεβαίωση της αρµοδίας υπηρεσίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση των αναπήρων ή θυµάτων πολέµου, σύµφωνα µε το Ν. 1487/50, από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο αναπήρου ή θύµατος πολέµου δεν έχει το ίδιο αποκατασταθεί µε τις διατάξεις του Ν. 1487/50. Γ. Οι προστατευόµενοι όλων των κατηγοριών, πριν το διορισµό τους από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2643/98 σε θέση εργασίας, προσκοµίζουν στην Επιτροπή απόσπασµα ποινικού µητρώου.. Οι προστατευόµενοι της κατηγορίας Άτοµα µε Αναπηρίες, οι οποίοι πάσχουν από οποιαδήποτε χρόνια πνευµατική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη, µετά τη διάθεση τους από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2643/1998 σε συγκεκριµένη θέση της προκήρυξης, προσκοµίζουν επιπλέον στην ανωτέρω Επιτροπή βεβαίωση ότι είναι κατάλληλοι, για τα καθήκοντα της 13

14 θέσης αυτής, προερχοµένη από /ντή Πανεπιστηµιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ή από /ντή Ψυχιατρικής Κλινικής Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου ή από /ντή Γενικού Νοσοκοµείου του Ε.Σ.Υ. Ε. Η προσκόµιση ή η ταχυδροµική αποστολή µε απόδειξη των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση γίνεται σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της ανάρτησης της πρόσκλησης, στο κατάστηµα της αρµόδιας Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.., που αφορά την προσκόµιση ή ταχυδροµική αποστολή τους. Η µη προσκόµιση ή η µη ταχυδροµική αποστολή των δικαιολογητικών αποδεδειγµένα εντός της οριζόµενης αποκλειστικής προθεσµίας των δεκαπέντε (15) ηµερών καθιστά απαράδεκτη την αίτηση. Στις περιπτώσεις ταχυδροµικής αποστολής από τους προστατευόµενους των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται ότι κατατέθηκαν στην Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν2643/1998 µέσα στην αποκλειστική προθεσµία των δεκαπέντε (15) ηµερών, εφόσον η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδροµείου είναι εντός της προθεσµίας αυτής. ΣΤ. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η µε αριθµό 30819/ προηγούµενη απόφασή µας (ΦΕΚ 665Β / ), όπως ισχύει σήµερα. Ζ. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Εσωτερική διανοµή 1. Γραφείο κ.υπουργού 2. Γραφείο κ.υφυπουργού 3. Γραφείο κ.γεν.γραµµατέα 4. Γραφείο κας Γεν. /ντριας Εργασίας 5. /νση 18/ΙΙ 6. Κ.Φ. 14

15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗ για θέσεις σε ηµόσιο, Ν.Π... και Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ Ν.2643/98, (Όπως αυτός τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα από τους Ν.2736/99 (ΦΕΚ 172/Α), 2874/00 (ΦΕΚ 286/Α), 2956/01 (ΦΕΚ 258/Α) 2972/01 (ΦΕΚ 291/Α) 3050/02 (ΦΕΚ214/Α) 3051/02 (ΦΕΚ 220/Α) 3144/03 (ΦΕΚ 111/Α) 3227/04 (ΦΕΚ 31/Α) 1. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Υ Ο Μ Ε Ν Ο Υ ( Συµ πληρώσατε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΕΠΩΝΥΜΟ : ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ : ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: / / ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Α..Τ. : Α.Φ.Μ. : Α.Μ. ΙΚΑ: Ο ΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ : Τ. Κ.: ΠΟΛΗ : ΝΟΜΟΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FΑΧ: ΦΥΛΟ : ΑΝ ΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ Συµπληρώθηκε Καταχωρήθηκε Ελέγχθηκε 15

16 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ (Συµπληρώσατε την σειρά προτίµησής σας (1,2,3..) αν ανήκετε σε περισσότερες της µιας κατηγορίες, διαφορετικά σηµειώσατε µε Χ την µοναδική κατηγορία που ανήκετε ) Είστε ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ; Είστε ΑΤΟΜΟ µε οποιαδήποτε χρόνια ΠΟΣΟΣΤΟ (4 τέκνων και άνω) 5 σωµατική ή πνευµατική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ ; Είστε ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ; (4 τέκνων και άνω) Είστε ΧΗΡΟΣ ή ΑΓΑΜΟΣ ΓΟΝΕΑΣ τριών (3) ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ; Είστε Αγωνιστής της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, τέκνο αυτού, και λοιποί προστατευόµενοι της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2643/98; Είστε ΓΟΝΕΑΣ ή Α ΕΛΦΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΣ, ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ; Είστε ΓΟΝΕΑΣ ή Α ΕΛΦΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΣ, ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ή ΑΥΤΙΣΜΟ, µε αναπηρία 50% ΚΑΙ ΑΝΩ; ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Είστε ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ, τέκνο αυτού, και λοιποί, προστατευόµενοι της περίπτωσης δ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2643/98; 3. Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η (Σηµειώσατε µε Χ ή γράψατε τον αριθµό στα στοιχεία που σας αφορούν) 3.1 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΑΓΑΜΟΣ /(Η) 5 ΑΡΙΘΜ. ΤΕΚΝΩΝ (ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) 2 ΕΓΓΑΜΟΣ / (Η) 3 ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/ (Η) 4 ΧΗΡΟΣ / (Α) 6 ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΑ (µέχρι 18 ετών) 3.2 ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΑΝΕΡΓΟΣ (Ο/ Η ΣΥΖΥΓΟΣ) ΑΦΟΡΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΥΖΥΓΟΣ ή ΤΕΚΝΟ(Α) µε αναπηρία 67% (ή 50% τουλάχιστον στην περίπτωση 2 νοητικής υστέρησης ή αυτισµού) επιπλέον του (των) προσώπου (ων) που δηλώσατε στον πίνακα 2 στις θέσεις 2.6 και ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 3 ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΠΟ 1 ΓΟΝΕΑ (µέχρι 25 ετών) ή ΕΠΙΖΩΝ ΓΟΝΕΑΣ ΤΕΚΝΟΥ-ΩΝ, 6 ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΑ (µέχρι 18 ετών) ΑΓΑΜΟΥ-ΩΝ (µέχρι 25 ετών) 4 ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΠΟ 2 ΓΟΝΕΙΣ (µέχρι 25 ετών) 4. Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α (Σηµειώσατε µε Χ το στοιχείο που σας αφορά) 4.1 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1 ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 5 Τ.Ε.Ι. 2 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Υποχρεωτική) 6 Α.Ε.Ι. 3 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 7 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (MASTER) 4 Ι.Ε.Κ. 8 Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ (PhD) 9 ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ : 10 ΤΜΗΜΑ-ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : 4.2 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 1 ΑΓΓΛΙΚΑ 4 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 2 ΓΑΛΛΙΚΑ 5 ΙΤΑΛΙΚΑ 3 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 6 ΑΛΛΗ 7 Τίτλος τριτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής (από την οποία τεκµαίρεται η γνώση ξένης γλώσσας), ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο (2) τουλάχιστον ετών σε Πανεπιστήµιο της αλλοδαπής : 5. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η (Σηµειώσατε µε Χ το στοιχείο που σας αφορά) 1 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ 2 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ(σε περίπτωση εγγάµου) ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ(σε περίπτωση ΑµΕΑ που δεν έχει 3 υποχρέωση υποβολής ατοµικής φορολογικής δήλωσης και περιλαµβάνεται ως προστατευόµενο µέλος στη φορολογική δήλωση της πατρικής οικογένειας) ΠΟΣΟ ηλώνω υπεύθυνα ότι : 16

17 1) Έχω λάβει γνώση των άρθρων του Νόµου 2643/98, όπως ισχύει σήµερα µετά και την τελευταία τροποποίηση του από το άρθρο 11 του νόµου 3227/2004, και έχω εκδώσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το νόµο & την σχετική Υπουργική Απόφαση. 2) ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΩ σύνταξη από το δηµόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης αθροιστικά µεγαλύτερη από το κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος που καταβάλει σήµερα το ΙΚΑ. 3) ΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ µε τις διατάξεις του Ν.1487/50. 4) ΕΝ ΕΧΩ στερηθεί των πολιτικών µου δικαιωµάτων. 5) Όταν ο προστατευόµενος είναι παραπληγικός ή τετραπληγικός ή ηµιπληγικός ή κωφός ή τυφλός δηλώνει επιπλέον ότι η σύνταξη την οποία λαµβάνει δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της σύνταξης γήρατος που καταβάλλει σήµερα το ΙΚΑ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Σύνολο συνηµµένων φύλλων:....,../../ 200 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ (Αριθµ. Συνηµµένων) : Ολογράφως : ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ :... /. /200.. Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο/Η Αιτών /ουσα και ηλών / ούσα (Υπογραφή Ολογράφως Κεφαλαία) (Υπογραφή Ολογράφως) 7. Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Τ Ω Ν Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Ω Ν Θ Ε Σ Ε Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ - Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ω Σ Η 17

18 ( Συµ πληρώσατε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Αιτούµενες θέσεις εργασίας άρθρου 3 ( ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Ν.Π..., Ο.Τ.Α. ) : Α/Α ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΗ ΦΕΚ Έχετε να µας δηλώσετε κάποια πρόσθετα προσόντα ή γνώσεις ή προϋπηρεσία για την τοποθέτηση σας στις θέσεις, που αιτείσθε ;.,./. / 200 Ο/Η Αιτών -ούσα και ηλών - ούσα (Υπογραφή Ολογράφως - Κεφαλαία) 18

19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1. Ο.Α.Ε.. ιοίκηση α) κ. ιοικητή β) κ. Γενικό ιευθυντή Εργατικού υναµικού γ) κ. Γενικό ιευθυντή ιοικητικής Υποστήριξης Εθνικής Αντίστασης 8 Τ.Κ Άνω Καλαµάκι 2. Ο.Α.Ε.. Περιφερειακή ιεύθυνση Αττικής και Νήσων (όπου έχει την έδρα της η Επιτροπή Αττικής Πειραιώς 52 Αθήνα 3. Ο.Α.Ε.. Περιφερειακή ιεύθυνση Μακεδονίας (όπου έχει την έδρα της η Επιτροπή Μακεδονίας ωδεκανήσου 10 Α Τ.Κ Θεσσαλονίκη 4. Ο.Α.Ε.. Περιφερειακή ιεύθυνση Πελοποννήσου (όπου έχει την έδρα της η Επιτροπή Πελοποννήσου Αθηνών 89 Παλαιά Εθνική Οδός Ρίου Πατρών Τ.Κ Πάτρα 5. Ο.Α.Ε.. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης (όπου έχει την έδρα της η Επιτροπή Κρήτης Πλ. Αγίας Αικατερίνης Τ.Κ Ηράκλειο 6. Ο.Α.Ε.. Περιφερειακή ιεύθυνση Θεσσαλίας (όπου έχει την έδρα της η Επιτροπή Θεσσαλίας Ερµογένους 10 Συνοικ. Ιπποκράτους Τ.Κ Λάρισα 7. Ο.Α.Ε.. Περιφερειακή ιεύθυνση Ηπείρου (όπου έχει την έδρα της η Επιτροπή Ηπείρου Γ. Παπανδρέου 16 Τ.Κ Ιωάννινα 8. Ο.Α.Ε.. Περιφερειακή ιεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (όπου έχει την έδρα της η Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιγιάλι 2 Τ.Κ Καβάλα 9. Ο.Α.Ε.. Υπηρεσία Νοµού Φθιώτιδας (όπου έχει την έδρα της η Επιτροπή Ν. Φθιώτιδας του άρθρου 9 του Ν. 2643/98) 19

20 Πλατεία Ελευθερίας 3 Τ.Κ Λαµία 10. Ο.Α.Ε.. Υπηρεσία Νοµού Κοζάνης (όπου έχει την έδρα της η Επιτροπή Κοζάνης Ζαφειράκη 6 Τ.Κ Κοζάνη 11. Ο.Α.Ε.. Υπηρεσία Νοµού Αρκαδίας (όπου έχει την έδρα της η Επιτροπή Ν. Αρκαδίας του άρθρου 9 του Ν. 2643/98) Τέρµα Καραισκάκη, περιοχή Σέχι, Άγιος Γεώργιος, Τ.Κ ΤΡΙΠΟΛΗ 12. Ο.Α.Ε.. Υπηρεσία Νοµού Ροδόπης (όπου έχει την έδρα της η Επιτροπή Ν. Ροδόπης Χίλια ένδρα, Τ.Κ , ΚΟΜΟΤΗΝΗ 13. Ο.Α.Ε.. Υπηρεσία Νοµού Κυκλάδων (όπου έχει την έδρα της η Επιτροπή Ν. Κυκλάδων Κιµώλου 5 Τ.Κ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ 14. Ο.Α.Ε.. Υπηρεσία Νοµού ωδεκανήσου (όπου έχει την έδρα της η Επιτροπή Ν. ωδεκανήσου Θ. Σοφούλη Τ.Κ ΡΟ ΟΣ 15. Ο.Α.Ε.. Υπηρεσία Νοµού Λέσβου (όπου έχει την έδρα της η Επιτροπή Λέσβου Καραντώνη 2 - Τ.Κ Μυτιλήνη 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Περί 2643/1998 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Περί 2643/1998 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Περί 2643/1998 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005 «Για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010)

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) Σελίδα 1 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) ΑΓΓΛΙΚΑ... 2 ΓΑΛΛΙΚΑ... 5 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ... 6 ΙΤΑΛΙΚΑ... 7 ΙΣΠΑΝΙΚΑ... 8 Σελίδα 2 ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Πλήρωση µιας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιθεωρητή µε διετή (2) θητεία ή µε απόσπαση. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» «Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης» Ταχ. Δ/νση: Βλαστών & 1770 11Β Τ.Κ.: 71202 Ηράκλειο Τηλ.: 2810.344070 Fax : 2810.344055

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα 22-1-2004 Αρ.Πρωτ.:132/ΠΤΑΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου σε εκτέλεση του Ν. 3174/28-8-03 (ΦΕΚ 205/τ.Α) «Μερική Απασχόληση και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 1 Ιωάννινα 19-1-2004 Αρ. Πρωτ.: 92 ΠΤΑ Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου σε εκτέλεση του Ν. 3174/28-8-03 (ΦΕΚ 205/τ.Α) «Μερική Απασχόληση και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΜΕΡΟΣ A ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΓΑΛΛΙΚΑ Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη T2/C2) αποδεικνύεται, ως εξής: Αοιστη ννώσπ tr2/c2): Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE. Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι απασχολούµενοι θα προέρχονται από τις ακόλουθες κοινωνικές οµάδες, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3174/03 :

Οι απασχολούµενοι θα προέρχονται από τις ακόλουθες κοινωνικές οµάδες, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3174/03 : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Iωάννινα 20-1-2004 Αρ. Πρωτ:. 91/ΠΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 2 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου σε εκτέλεση του Ν.3174/ 28-8-03 (ΦΕΚ 205/τ.Α) «Μερική Απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 7407

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 7407 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 7407 8. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (Διευκρινίσεις σχετικά με την επικύρωση βλέπε παρ. 14) Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Θεμα: Τυποποίηση και απλοποίηση διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/ERASMUS

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Θεμα: Τυποποίηση και απλοποίηση διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/ERASMUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Θεσσαλονίκη, 01/09/ 2009 Aρ. Πρωτ.3354 Προς α)ακαδημαϊκούς Υπευθύνους ERASMUS β)διοικητικούς Υπευθύνους ERASMUS Θεμα: Τυποποίηση και απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1 αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθεια αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπω ή β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και για την κάλυψη αναγκών στο νέο Κατάστηµά της στην Λάρισα, προτίθεται να προσλάβει υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απαντήσεις στα συχνότερα υποβαλλόμενα ερωτήματα σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στο Δημόσιο.

Θέμα: Απαντήσεις στα συχνότερα υποβαλλόμενα ερωτήματα σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στο Δημόσιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ)

ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ) ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ) Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 11-03-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 13-11-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009)

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY-

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 13-11-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση τη αγγλική γλώσσα (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απαντήσεις στα συχνότερα υποβαλλόμενα ερωτήματα σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στο Δημόσιο.

Θέμα: Απαντήσεις στα συχνότερα υποβαλλόμενα ερωτήματα σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στο Δημόσιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.

ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

"Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών"

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών" Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΜΕΡΟΣ A ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο T2/C2) αποδεικνύεται, ως εξής: Άριστη γνώση (r2/c2): Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 608/Μ/06 Μυτιλήνη, 11/05/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 608/Μ/06 Μυτιλήνη, 11/05/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 608/Μ/06 Μυτιλήνη, 11/05/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Επιστηµονικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (Γ2/C2) Πλήρης Τίτλος Πτυχίου

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (Γ2/C2) Πλήρης Τίτλος Πτυχίου ENG_C2_1 ENG_C2_2 ENG_C2_3 ENG_C2_4 ENG_C2_5 ENG_C2_6 ENG_C2_7 ENG_C2_8 ENG_C2_9 ENG_C2_10 ENG_C2_11 ENG_C2_12 ENG_C2_13 ENG_KRAT_C1 ENG_C1_1 ENG_C1_2 ENG_C1_3 ΑΓΓΛΙΚΑ Πλήρης Τίτλος CERTIFICATE OF PROFICIENCY

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2424/ 19-09-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2424/ 19-09-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σχέδιο κοινών δράσεων εθνικών κοινωνικών εταίρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της ενδυνάμωσης της αποτελεσματικής συμμετοχής τους στον κοινωνικό διάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Διευθυντής: Π. Ντακούλας, Καθηγητής Γραμματεία / πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμ. Φακέλου : 5/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραμεικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 1121/Μ/06 Μυτιλήνη, 27/ 07/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 1121/Μ/06 Μυτιλήνη, 27/ 07/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 1121/Μ/06 Μυτιλήνη, 27/ 07/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ορισµένου Χρόνου για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΔΡΑ (ΔΗΜΟΣ) ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΔΗΜΟΥ) 4501 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4502 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4503 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4504 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4505 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ. Α.Π. 606/Μ/06 Μυτιλήνη, 11/ 05/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ. Α.Π. 606/Μ/06 Μυτιλήνη, 11/ 05/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 606/Μ/06 Μυτιλήνη, 11/ 05/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ορισµένου Χρόνου για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ 1 1. Εισαγωγή Η προσπέλαση του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ. ΓΠ-841 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 458 30 Δεκεμβρίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 6K/2009) Πλήρωσης δέκα εννέα (19) θέσεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΕΚ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΕΚ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΕΚ Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου... Ημερομηνία.../ /.../2015 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνωσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 23188 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακέλου :2/2014. Αθήνα, 21/05/2014

Αριθμ. Φακέλου :2/2014. Αθήνα, 21/05/2014 Αριθμ. Φακέλου :2/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραμεικός, Αθήνα Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468 e-mail: contact@tainiothiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α) Τροποποίηση του άρθρου 28 (γνώση ξένης γλώσσας) του Π.. 50/2001.

Α) Τροποποίηση του άρθρου 28 (γνώση ξένης γλώσσας) του Π.. 50/2001. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακέλου : 4/2014. Αθήνα, 15/10/2014

Αριθμ. Φακέλου : 4/2014. Αθήνα, 15/10/2014 Αριθμ. Φακέλου : 4/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 10435, Κεραμεικός, Αθήνα Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468 e-mail: contact@tainiothiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Αρ.Πρωτ.: 926 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση :Kιμώλου 5 Ταχ.Κώδικας :84100 Tηλέφωνο :22810-82443 Πληροφορίες :K. Kοντζιλέλου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η Τοπική Υπηρεσία Ερμούπολης Σύρου

Διεύθυνση :Kιμώλου 5 Ταχ.Κώδικας :84100 Tηλέφωνο :22810-82443 Πληροφορίες :K. Kοντζιλέλου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η Τοπική Υπηρεσία Ερμούπολης Σύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος 20-06-2008 Αρ.Πρωτ. 3816 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ TΟΠ. ΥΠ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση :Kιμώλου 5 Ταχ.Κώδικας :84100 Tηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΟ-ΦΒΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 6209 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 271 5 Ιουνίου 2008 Προκήρυξη Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 26-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 15105 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα Αρ. Πρωτ. Βαθµός Προτ. ΑΣ265/51292 / Z2. Ανδρέα Παπανδρέου Μαρούσι Αττικής

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα Αρ. Πρωτ. Βαθµός Προτ. ΑΣ265/51292 / Z2. Ανδρέα Παπανδρέου Μαρούσι Αττικής Να διατηρηθεί µέχρι: -12-2009 Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ENΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙ ΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση επτά (7) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, εκ των οποίων τρεις (3) θέσεις δικηγόρων παρ Αρείω Πάγω και τέσσερεις (4) θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 3072015 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : Θέσεις Εργασίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : Θέσεις Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δ/νση : Καλαμβόκη 2 Α Τ.Κ. 15127 Μελίσσια Μελίσσια 30 εκεµβρίου 2014 Τηλ: 2132050015-17-18 Φαξ : 2132050039 pentelipress@melissia.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και» Λυσσάνδρου 3-5, Τ.Κ 23100, Σπάρτη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ρόδος, 29/04/2010 A.Π. 614 Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΑΡΙΘ 1ΣΑ/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΑΡΙΘ 1ΣΑ/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΑΡΙΘ 1ΣΑ/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Απόφαση ΓΣΕΣ 19/6-5-14)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Απόφαση ΓΣΕΣ 19/6-5-14) ΑΔΑ: ΒΙΦΘ46Ψ8ΧΒ-ΞΓΔ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 8/5/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7121 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Απόφαση ΓΣΕΣ 19/6-5-14) Το Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 25.2.2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ KOINO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ KOINO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ KOINO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ» ( SCHOOL

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Αρ.Πρωτ.: 4664 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 329/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 329/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 10100/21.11.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικά Τυπικά προσόντα προσώπων 1 Κλάδος ΠΕ. και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Οικονομικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικά Τυπικά προσόντα προσώπων 1 Κλάδος ΠΕ. και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Οικονομικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 1909/Μ/09 Μυτιλήνη, 09/10/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/07/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 17464 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 Αθήνα Telefax : 210 5295156

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 /09/2015 Αρ.Πρωτ.660/1/45007

Αθήνα, 29 /09/2015 Αρ.Πρωτ.660/1/45007 Αθήνα, 29 /09/2015 Αρ.Πρωτ.660/1/45007 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΊΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ Το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ46ΟΟ-0Ξ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ46ΟΟ-0Ξ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ46ΟΟ-0Ξ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/07/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 14673 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική διάρκεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική διάρκεια Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: 28210-37040-1, 37033 Φαξ: 2821 0 37081-2 Χανιά, 18-01-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ& ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/3/οικ.7655. ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/3/οικ.7655. ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.:213 131-3240, 3250, 3253, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανοµή των παραπάνω ατόµων ανά ράση, Αριθµό και Ειδικότητα, έχει ως εξής : ράση: Βοήθεια στο Σπίτι Αριθµός ατόµων

Η κατανοµή των παραπάνω ατόµων ανά ράση, Αριθµό και Ειδικότητα, έχει ως εξής : ράση: Βοήθεια στο Σπίτι Αριθµός ατόµων Iωάννινα 22-1-2004 Αρ. Πρωτ:. 138/ΠΤΑΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου σε εκτέλεση του Ν.3174/ 28-8-03 (ΦΕΚ 205/τ.Α) «Μερική Απασχόληση και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

(Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας)

(Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κ.Π.Α.2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

[COPY/PASTE από ΦΕΚ] ΕΦΗΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΡPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Ρ. Αρ. Φφλλου 272 6 Ιουνίου 2008

[COPY/PASTE από ΦΕΚ] ΕΦΗΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΡPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Ρ. Αρ. Φφλλου 272 6 Ιουνίου 2008 [COPY/PASTE από ΦΕΚ] ΕΦΗΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΡPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Ρ. Αρ. Φφλλου 272 6 Ιουνίου 2008 * + ΡΑΑΤΗΜΑ Γ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ- ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΡΗΤΟΡΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ- ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΡΗΤΟΡΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Μελέτης της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Τήνος, 18 Ιουνίου 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Τήνος, 18 Ιουνίου 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ Ν. Π. Δ. Δ. Τ Η Ν Ο Σ 8 4 2 0 0 Α.Φ.Μ.... : 090003084 Δ.Ο.Υ ΤΗΝΟΥ Αριθμ. τηλ.... : 22830-22256 & 29086 Αριθμ. Fax... : 22830-22196 Ηλεκτρ. δ/νση. : piietinou@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα