Ιατροδικαστική διαχείριση μαζικών καταστροφών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιατροδικαστική διαχείριση μαζικών καταστροφών"

Transcript

1 REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):15-22 Ιατροδικαστική διαχείριση μαζικών καταστροφών Μαζική καταστροφή θεωρείται κάθε γεγονός στο οποίο ο αριθμός των θανάτων είναι μεγαλύτερος από αυτόν που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι υπάρχουσες ιατροδικαστικές δομές σε ένα δεδομένο τόπο. Μια μαζική καταστροφή μπορεί να προκληθεί από φυσικά φαινόμενα, βιολογικά αίτια, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικά ατυχήματα, τοξικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και ατυχήματα σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Η αντιμετώπιση μιας μαζικής καταστροφής περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες δράσης: Ενέργειες στον τόπο της καταστροφής και κυρίως αναζήτηση και περισυλλογή των θυμάτων, ιατροδικαστική «διαχείριση» των θυμάτων και υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων. Ιδιαίτερα μεγάλης αξίας είναι σε αυτές τις περιπτώσεις η άμεση και ολοκληρωμένη διαχείριση από ιατροδικαστική άποψη, προκειμένου να αποκομιστούν κρίσιμες πληροφορίες για το αίτιο και τις συνθήκες πρόκλησης της μαζικής καταστροφής, καθώς και για τα αίτια θανάτου των θυμάτων, στοιχεία που έχουν συνήθως μεγάλο αντίκτυπο από ανθρωπιστική, ποινική, αστική, ασφαλιστική, αλλά και πολιτειακή άποψη. Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2012, 29(1): Χ. Ευαγγελάκος, Χ. Σπηλιοπούλου, Σ. Παπαδόδημα... Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα Forensic management of mass disasters Λέξεις ευρετηρίου Επαγγελματική έκθεση Πτητικά αναισθητικά Υγεία Abstract at the end of the article Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σύγχρονες υλικοτεχνικές δυνατότητες και η κεκτημένη πλέον τεχνογνωσία, αποτέλεσμα πολυετούς και συνεχιζόμενης επιστημονικής έρευνας, έχουν βελτιώσει αισθητά το βιοτικό επίπεδο συγκριτικά με προηγούμενες δεκαετίες, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο. Τα συγκεκριμένα προνόμια, βέβαια, συνοδεύονται ως είθισται από το ανάλογο τίμημα. Έτσι λοιπόν, φαινόμενα όπως ο συνωστισμός εκατομμυρίων ανθρώπων στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι τεράστιες αλλαγές των κλιματολογικών συνθηκών και οι πολύ συχνές πλέον μετακινήσεις του πληθυσμού με μεγάλου μεγέθους μέσα μεταφοράς (αεροπλάνα, τρένα υψηλών ταχυτήτων κ.λπ.) ευνοούν την εμφάνιση μαζικών καταστροφών σε μεγαλύτερη συχνότητα απ ό,τι στο παρελθόν και βέβαια σε σαφώς ευρύτερη έκταση από πλευράς υλικών καταστροφών, αλλά κυρίως ανθρωπίνων απωλειών. Σήμερα, θεωρείται πλέον αναγκαία για κάθε χώρα η ύπαρξη ενός σύγχρονου και ειδικού σχεδίου αντιμετώπισης μαζικών καταστροφών, στo πλαίσιο του οποίου περιλαμβάνεται ασφαλώς και ένα σημαντικό ιατροδικαστικό τμήμα. 2. ΟΡΙΣΜΟΣ Από ιατροδικαστική άποψη, ως μαζική καταστροφή θεωρείται κάθε γεγονός στο οποίο ο αριθμός των θανάτων είναι μεγαλύτερος από αυτόν που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι υπάρχουσες ιατροδικαστικές δομές σε ένα δεδομένο τόπο. Κατά τον Bernard Knight, ως μαζική καταστροφή πρέπει να θεωρείται ο θάνατος >12 ατόμων σε ένα και μοναδικό γεγονός. 1 Μια μαζική καταστροφή μπορεί να προκληθεί από (α) φυσικά φαινόμενα (σεισμός, πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσωνας, υπερβολικό κρύο, τυφώνες, ηφαιστειακές εκρήξεις, ανεμοστρόβιλοι κ.λπ.), (β) βιολογικά αίτια (επιδημίες από ιούς, μικρόβια ή άλλους μικροοργανισμούς), (γ) τρομοκρατικές ενέργειες (με οποιοδήποτε μέσο, όπως για παράδειγμα χρήση χημικών όπλων ή εκρηκτικών), (δ) πυρηνικά ατυχήματα-τοξικές περιβαλλοντικές συνθήκες (φυσικές ή προερχόμενες από τον άνθρωπο), (ε) ατυχήματα σε μέσα μαζικής μεταφοράς (αυτοκίνητα, τρένα, πλοία, αεροπλάνα). 2 Είναι αυτονόητο ότι η έννοια της μαζικής καταστροφής διαφέρει ανάλογα με το αίτιο και την έκτασή της. Η καταστροφή μπορεί να έχει άλλοτε άλλη έκταση. Μπορεί να είναι περιορισμένη σε ένα μεταφορικό μέσο (αεροπλάνο, τρένο, πλοίο) ή σε ένα κτήριο, μπορεί όμως να είναι πολύ μεγαλύτερη και να έχει πληγεί μια πόλη ή ένα μεγάλο τμήμα της χώρας.

2 16 Χ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ και συν 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η αντιμετώπιση μιας μαζικής καταστροφής, ανεξάρτητα από την αιτία και την έκτασή της, απαιτεί τη στενή συνεργασία όλων των αρμοδίων αρχών (σώματα ασφαλείας, στρατός, Υπουργείο Υγείας), ακόμη και εθελοντών, υπό την επίβλεψη ενός κεντρικού και ενιαίου φορέα. Ο υπεύθυνος φορέας-συντονιστής καθορίζει τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες του κάθε τμήματος, μεριμνά για τη στελέχωσή του και τον εξοπλισμό σε υλικοτεχνική υποδομή και ταυτόχρονα καταρτίζει πρόγραμμα εκπαιδευτικών σεμιναρίων για θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των στελεχών των διαφόρων υπηρεσιών, οργανώνοντας ασκήσεις, τακτικές και έκτακτες, με όλα τα ενδεχόμενα σενάρια. Η αντιμετώπιση μιας μαζικής καταστροφής περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες δράσης: (α) Ενέργειες στον τόπο της καταστροφής αναζήτηση και περισυλλογή των θυμάτων, (β) ιατροδικαστική «διαχείριση» των θυμάτων και (γ) υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή εφαρμογή ενός σχεδίου αντιμετώπισης μιας κρίσης είναι η εξασφάλιση συνεχούς και ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων. 4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Αρχικά, μετά από την καταστροφή ξεκινούν δύο μονάδες αντιμετώπισης η πρώτη για την αναζήτηση των θυμάτων και η δεύτερη για την περισυλλογή τους. Η συλλογή των ευρημάτων σε ένα χώρο καταστροφής από τρομοκρατική ενέργεια γίνεται όπως ακριβώς σε μια αυτοψία χώρου κατά τη διερεύνηση οποιασδήποτε εγκληματικής ενέργειας. Περιχαρακώνεται η περιοχή και διασφαλίζεται η μη πρόσβαση ατόμων τα οποία δεν ανήκουν στις μονάδες αντιμετώπισης της καταστροφής (δημοσιογράφοι, άτομα τα οποία επιθυμούν να προσεγγίσουν το χώρο για λόγους περιέργειας κ.ά.). Κατ αυτόν τον τρόπο, αφ ενός διευκολύνονται οι εργασίες των μονάδων αντιμετώπισης, με ιδιαίτερη βαρύτητα στη διάσωση ζώντων θυμάτων, και αφ ετέρου αποφεύγονται εξωτερικές, μη ελεγχόμενες παρεμβάσεις και αλλοιώσεις των ευρημάτων στο χώρο. Ο χώρος φωτογραφίζεται ιδιαίτερα σχολαστικά και χαρτογραφείται η θέση όλων των ευρημάτων, των ζώντων θυμάτων και των πτωμάτων. Είναι προφανές ότι η συστηματική αναζήτηση των πτωμάτων θα αρχίσει αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η διάσωση των επιζώντων, αν και πολλές φορές είναι αναγκαία η μεταφορά κάποιου νεκρού, προκειμένου να καταστεί εφικτή η πρόσβαση σε κάποιον τραυματία. Γενικά, πάντως, η μεταφορά των πτωμάτων δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται προτού καταγραφούν από την ομάδα αναζήτησης με ακρίβεια όλα τα ευρήματα, όπως πτώματα, τμήματα πτωμάτων, προσωπικά αντικείμενα κ.ά. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η θέση του πτώματος ορισμένες φορές έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στην ταυτοποίησή του. Πριν από τη μεταφορά τους, τόσο τα πτώματα όσο και τα τμήματα πτωμάτων πρέπει να υποσημαίνονται με ανάλογους, ξεχωριστούς δείκτες αρίθμησης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ώστε υπολείμματα πτωμάτων και προσωπικά αντικείμενα να μην «αποδίδονται» στο πλησιέστερα ευρισκόμενο πτώμα, αλλά να σημαίνονται ξεχωριστά για να ταυτοποιηθούν στο νεκροτομείο. Μόλις ολοκληρωθεί η ανεύρεση των νεκρών, των ανθρώπινων υπολειμμάτων και των προσωπικών αντικειμένων, αρχίζει η περισυλλογή τους, από δύο ομάδες μία ομάδα για το ανθρώπινο υλικό και μία ομάδα για τα αντικείμενα και τα πειστήρια. Τα ευρήματα τοποθετούνται σε σκληρούς, πλαστικούς, αδιάβροχους σάκους, οι οποίοι αριθμούνται, αντίστοιχα, με την αρίθμηση του σημείου ανεύρεσης. Σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων σάκων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε σάκος πολυαιθυλενίου ή λευκό ύφασμα, κομμένο στο κατάλληλο μήκος. Τα μέλη των ομάδων αναζήτησης και περισυλλογής φέρουν ολόσωμες στολές και αν είναι αναγκαίο ειδική μάσκα στο πρόσωπο. Πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια να εναλλάσσονται συχνά τα μέλη των συνεργείων διάσωσης, αναζήτησης και περισυλλογής, επειδή το έργο τους είναι δύσκολο και ψυχοφθόρο. Εργάζονται συνήθως υπό το φως του ήλιου, αφού ακόμη το τεχνητό φως δεν είναι κατάλληλο και προκαλεί δυσκολίες. Συνοδεύονται από ομάδα με ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό για δική τους προστασία, αλλά και για ενδεχόμενη ανεύρεση επιζώντων, καθώς και από ομάδα φωτογράφων, οι οποίοι όπως ήδη αναφέρθηκε φωτογραφίζουν και βιντεοσκοπούν το χώρο και την όλη διαδικασία. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη μεταφορά των ευρημάτων σε σταθμό πρώτης συγκέντρωσης ή απ ευθείας στο χώρο του νεκροτομείου, όπου θα γίνει και η αναγνώριση. Η διαδικασία της αναζήτησης και της περισυλλογής πραγματοποιείται με ιδιαίτερο σεβασμό προς τους νεκρούς και απαιτεί πλήρη συντονισμό, δεδομένου ότι αποτελεί «το θεμέλιο λίθο» της επιτυχούς αντιμετώπισης μιας μαζικής καταστροφής. Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινιστεί ότι η θεωρία σύμφωνα με την οποία τα πτώματα που περισυλλέγονται μετά από μαζικές καταστροφές είναι ιδιαίτερα μολυσματικά και ο χειρισμός τους προϋποθέτει τη λήψη εξεζητημένων μέτρων προστασίας από όλους τους εμπλεκόμενους είναι εν πολλοίς αβάσιμη. Πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν

3 ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 17 καταλήξει από την επίδραση κάποιου βίαιου μηχανικού ή ακραίου περιβαλλοντικού παράγοντα, από βαριές κρανιοεγκεφαλικές και σωματικές κακώσεις, από ασφυξία, εγκαύματα, πνιγμό κ.λπ. Ο θάνατος, κατά κανόνα, επέρχεται αιφνίδια και τα θύματα πριν από τη στιγμή του θανάτου βρίσκονται συνήθως σε πλήρη δραστηριότητα και υγιή κατάσταση. Συνεπώς, δεν προκύπτει από πουθενά ότι τα πτώματα των συγκεκριμένων ατόμων είναι πιθανότερο να φέρουν κάποιο λοιμώδες-μεταδοτικό νόσημα, σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό, γεγονός που σημαίνει ότι η λήψη κάποιων βασικών προστατευτικών μέτρων όπως ποδιά και γάντια πριν από την επαφή με τα πτώματα είναι συνήθως αρκετή. Ωστόσο, εάν υπάρχει η ελάχιστη υποψία ότι έχει υπάρξει επιμόλυνση από κάποιο χημικό, βιολογικό ή ραδιενεργό υλικό (ανάλογα με το είδος της μαζικής καταστροφής), σκόπιμο είναι να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Εάν λόγου χάρη υπάρξει υποψία μόλυνσης με ραδιενεργό υλικό, είναι απόλυτα αναγκαία η μέτρηση της ραδιενεργού ακτινοβολίας προτού πραγματοποιηθεί οποιοσδήποτε χειρισμός στο χώρο. 3,4 5. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ 5.1. Επιλογή του χώρου Όταν ολοκληρωθεί η συλλογή των πειστηρίων από τον τόπο της καταστροφής, μεταφέρονται αυτά στο χώρο που θα χρησιμοποιηθεί ως νεκροτομείο. Ο συγκεκριμένος χώρος πρέπει να είναι μόνο ένας και να μη διασπείρονται τα ευρήματα σε διάφορους χώρους. Η διασπορά μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη συλλογή των πτωμάτων, σφάλματα στην αναγνώρισή τους, ελλείψεις στην ενημέρωση των συγγενών και δυσκολίες στην ασφάλεια του νεκροτομείου, καθώς και στην επικοινωνία μεταξύ των μονάδων αντιμετώπισης της μαζικής καταστροφής. Παράλληλα, η συγκέντρωση των πτωμάτων σε ένα χώρο εξοικονομεί προσωπικό, το οποίο επί πλέον εργάζεται πιο συντονισμένα και περισσότερο μεθοδικά. Ο χώρος αυτός δεν μπορεί να είναι τα δημόσια νεκροτομεία της περιοχής, τα οποία, συνήθως, βρίσκονται σε κεντρικά σημεία των πόλεων. Η ασφάλεια των πειστηρίων, η προστασία των κατοίκων από πιθανές μολυσματικές ασθένειες, το κυκλοφοριακό πρόβλημα και η εύκολη και οχληρή πρόσβαση των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) καθιστούν αδύνατη αυτή την εκδοχή. Ταυτόχρονα, το υπάρχον δημόσιο νεκροτομείο, κατά τη διάρκεια ενός σχετικού συμβάντος, συνεχίζει να καλύπτει τη συνήθη «ροή» των περιστατικών. Ανάλογες αντιξοότητες παρουσιάζει και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί το νεκροτομείο ενός νοσοκομείου. Η πιθανή ύπαρξη τραυματιών σε μια μαζική καταστροφή επιβάλλει τη διατήρηση ανοικτών δρόμων για τη διακομιδή τους και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παρακωλύεται η κυκλοφορία των ασθενοφόρων από οχήματα μεταφοράς νεκρών. Επίσης, η λειτουργία των νοσοκομείων θα είναι πιο εύρυθμη όταν δεν συρρέουν συγγενείς και ΜΜΕ και αν δεν προκαλείται δυσφορία σε όλους από το πλήθος και την κατάσταση των πτωμάτων ή τη συνεχή χρήση των ακτινολογικών μηχανημάτων, που θα παρακωλύουν τη λειτουργία του τμήματος. Τραυματίες που θα καταλήξουν, μεταφέρονται και αυτοί στον προκαθορισμένο χώρο του νεκροτομείου, με ειδική αρίθμηση, ενδεικτική της κατάληξής τους σε νοσοκομείο. Η επιλογή του κατάλληλου χώρου που θα χρησιμοποιηθεί ως νεκροτομείο πρέπει να έχει γίνει εκ των προτέρων, μετά από πολύ προσεκτική εξέταση όλων των υποψήφιων χώρων, ανά περιοχή ή ανά νομό. Η κύρια απαίτηση είναι ο χώρος να είναι μεγάλος, επίπεδος, στεγασμένος και προστατευμένος από τις διάφορες καιρικές συνθήκες, με έδαφος το οποίο καθαρίζεται εύκολα. Πρέπει να είναι απομονωμένος και να μπορεί να φυλάσσεται καλά, να μην είναι μέσα στην πόλη, αλλά να υπάρχει εύκολη οδική πρόσβαση και να έχει, αν είναι εφικτό, «διακριτικές» εισόδους και εξόδους, με διαφορετική πύλη για συγγενείς και ΜΜΕ. Απαραίτητοι είναι φυσικά και οι χώροι στάθμευσης. Πρέπει να είναι διαθέσιμη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (με εναλλακτικές σταθερές ή φορητές γεννήτριες, σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος) για φωτισμό, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλες λειτουργίες, τηλεφωνικές γραμμές, γραμμές τηλεομοιότυπων (fax), ύδρευση με ζεστό και κρύο νερό (με εναλλακτικές δεξαμενές νερού), αποχέτευση, μπάνια και τουαλέτες, κουζίνα και κοιτώνες. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εξαερισμό και μεγάλους χώρους, οι οποίοι θα διαμορφωθούν κατάλληλα σε αίθουσα παραλαβής των νεκρών, αίθουσα απέκδυσης και αναγνώρισης, αίθουσα νεκροτομών, αίθουσα λοιπών εξετάσεων, αίθουσα ταρίχευσης, αίθουσα παράδοσης των σορών, γραφεία και αποθήκες. Από όλα τα παραπάνω συνεπάγεται ότι καταλληλότεροι χώροι είναι οι στρατιωτικοί χώροι ή τα άδεια εργοστάσια, ενώ σε πολλές χώρες χρησιμοποιούνται υπόστεγα αεροδρομίων. Αν το γεγονός συμβεί σε περιοχή όπου δεν υπάρχει τέτοια υποδομή, τότε θα πρέπει να δημιουργείται αυτοσχέδιος κατασκηνωτικός χώρος. Εν κατακλείδι, όποιος χώρος και αν επιλεγεί τελικά, επιβάλλεται να μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα από την ώρα της μαζικής καταστροφής. Αναλυτικότερα, όσον αφορά στη διαρρύθμιση απαιτούνται: Αίθουσα υποδοχής: Είναι ο χώρος στον οποίο γίνεται η παραλαβή των σάκων, αρχειοθετούνται με βάση την

4 18 Χ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ και συν αρίθμηση που δόθηκε στον τόπο της καταστροφής από τις ομάδες αναζήτησης και καταγράφονται πλήρως τα στοιχεία, τόσο του πτώματος όσο και της μεταφοράς (όνομα οδηγού, είδος και αριθμός οχήματος, ώρα και τοποθεσία άφιξης και αναχώρησης) και εναποτίθενται σε γραμμές. Σε διπλανό χώρο παραλαμβάνονται και εφαρμόζεται ανάλογη διαδικασία για όλα τα έγγραφα που φθάνουν στο χώρο του νεκροτομείου από τοπικές και διεθνείς υπηρεσίες. Αίθουσα αναγνώρισης: Είναι ο χώρος στον οποίο γίνεται η αναγνώριση των νεκρών από τους οικείους τους. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ο νεκρός απεκδύεται, συλλέγονται τα ρούχα και τα προσωπικά του αντικείμενα, φωτογραφίζεται, εξετάζεται και περιγράφεται πλήρως εξωτερικά (φύλο, φυλή, ηλικία, ύψος, βάρος, ουλές, σπίλοι, δυσμορφίες, δερματικές δερματοστιξίεςτατουάζ, ρούχα και κοσμήματα). Με τα στοιχεία που συλλέγονται, συμπληρώνονται τα ροζ μεταθανάτια δελτία αναγνώρισης θυμάτων μαζικής καταστροφής, τα οποία έχουν συνταχθεί και διανεμηθεί από την Interpol, και αποστέλλονται σε ειδικά διαμορφωμένα κέντρα, πληρούμενα με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, όπου πραγματοποιείται λεπτομερώς και η ανάστροφη διαδικασία, κατά την οποία οι συγγενείς, οι προσωπικοί ιατροί και οι οδοντίατροι των θυμάτων, οι αστυνομικές αρχές και οι υπηρεσίες του Ερυθρού Σταυρού δηλώνουν την απώλεια και παρέχουν πληροφορίες για τη συμπλήρωση των κίτρινων προθανάτιων δελτίων αναγνώρισης θυμάτων μαζικής καταστροφής. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται η διασταύρωση των στοιχείων και η κλήση των συγγενών για αναγνώριση. Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για ταχύτερη και σωστότερη εργασία, καθώς και αρκετές τηλεφωνικές γραμμές είναι απαραίτητο να υπάρχουν πλησίον της αίθουσας αναγνώρισης. Εγγύς του εν λόγω χώρου ευρίσκεται καλά φυλασσόμενη αποθήκη για τα προσωπικά αντικείμενα, τα οποία καταγράφονται και αρχειοθετούνται, προκειμένου να παραδοθούν στους οικείους. Αίθουσα νεκροτομών: Στο χώρο αυτόν θα γίνουν οι νεκροψίες-νεκροτομές και η δειγματοληψία βιολογικών υλικών για τις συμπληρωματικές εξετάσεις (ιστοπαθολογικές, τοξικολογικές, εξετάσεις DNA), προκειμένου να καθοριστούν τα αίτια θανάτου των θυμάτων, τα οποία ποικίλλουν στις μαζικές καταστροφές και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Αίθουσα λοιπών εξετάσεων: Στο χώρο αυτόν διενεργείται η ακτινογραφική εξέταση με φορητό ακτινογραφικό μηχάνημα, η δακτυλοσκοπική εξέταση και η οδοντιατρική εξέταση με λήψη πανοραμικής ακτινογραφίας, χρήσιμης στην αναγνώριση παραμορφωμένων ή απανθρακωμένων πτωμάτων. 8 Αίθουσα ταρίχευσης: Είναι ο χώρος στον οποίο πραγματοποιείται μικρή ή μεγάλη ταρίχευση των πτωμάτων για τις ανάγκες μεταφοράς της κάθε σορού. Αίθουσα αποθήκευσης των βιολογικών υλικών: Στο χώρο αυτόν φυλάσσονται τα υλικά προς ιστοπαθολογική εξέταση, τα υλικά για εξέταση DNA και διάφορα υλικά για τοξικολογικές εξετάσεις. Ο συγκεκριμένος χώρος πρέπει να διαθέτει ψυγεία για τη φύλαξη των σχετικών υλικών. Αίθουσα με ψυγεία φύλαξης νεκρών: Είναι πιθανό, λόγω των μεγάλων απωλειών σε ανθρώπινες ζωές σε μια μαζική καταστροφή, να απαιτηθούν παρά πολλοί ψυκτικοί θάλαμοι. Επειδή συνήθως δεν είναι δυνατή η εκ των προτέρων προμήθειά τους λόγω του τεράστιου οικονομικού κόστους σε συνδυασμό με τη σπανιότητα χρησιμοποίησής τους, σκόπιμη είναι η επίταξη μεγάλων φορτηγών-ψυγείων, μέσα στα οποία θα διατηρούνται οι νεκροί έως την ημέρα αναγνώρισης και παραλαβής τους. Στην Τουρκία το 1999, μετά από τον καταστροφικό σεισμό, τα πτώματα φυλάχθηκαν σε επιταγμένο παγοδρόμιο. Αίθουσα αποθήκευσης αναλώσιμων: Είναι ο χώρος στον οποίο θα αποθηκευτούν τα αναλώσιμα. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι, επειδή δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί το μέγεθος και οι συνθήκες μιας μαζικής καταστροφής, είναι οικονομικά παντελώς ασύμφορη η εκ των προτέρων προμήθεια όλων των αναλώσιμων υλικών ή μεγάλου τμήματος αυτών. Προκειμένου όμως, σε περίπτωση ανάγκης, να υπάρχει η δυνατότητα ταχείας αγοράς και προμήθειας των απαραίτητων αναλώσιμων, συντάσσονται κατάλογοι προμηθευτών με όλα τα αναγκαία προϊόντα, οι οποίοι ελέγχονται και αναθεωρούνται κάθε χρόνο, ώστε να συμπληρώνονται όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Αίθουσα ευπρεπισμού των νεκρών: Στη συγκεκριμένη αίθουσα θα πρέπει λαμβάνονται υπ όψη οι θρησκευτικές αντιλήψεις των θυμάτων. Αίθουσα παραλαβής των αναγνωρισθέντων νεκρών: Είναι ο χώρος από τον οποίο θα παραλαμβάνονται οι νεκροί που έχουν αναγνωριστεί από τους οικείους τους ή τα γραφεία τελετών, με αποδεικτικά παραλαβής. Ταυτόχρονα, σε παραπλήσιους χώρους λειτουργούν γραφεία των υπευθύνων προϊσταμένων, οι οποίοι συντονίζουν όλες τις ενέργειες, χώρος υποδοχής και ενημέρωσης των συγγενών, χώρος πληροφόρησης των ΜΜΕ από ένα μόνο υπεύθυνο άτομο, ενώ λαμβάνεται ακόμη ειδική μέριμνα για τους χώρους των ξένων αποστολών βοήθειας.

5 ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 19 Μέσα σε όλους αυτούς τους χώρους η μεταφορά των νεκρών διεξάγεται με φορεία, που μεταφέρονται από νοσοκομεία. Συνεργείο φωτογράφων απαθανατίζει όλες τις φάσεις της διαδικασίας, προκειμένου να υπάρξει αποδεικτικό υλικό για την απόδοση ποινικών και αστικών ευθυνών. Συχνός ψεκασμός για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών είναι αναγκαίος. Στο προσωρινό νεκροτομείο, το θέμα της ασφάλειας είναι πρωταρχικής σημασίας, γιατί σε μια μαζική καταστροφή κατά την οποία ο αριθμός των θυμάτων που μεταφέρονται εκεί είναι μεγάλος, είναι ενδεχόμενο να μεταφερθούν στον ίδιο χώρο και να θεωρηθούν ως θύματα της αυτής μαζικής καταστροφής και πτώματα που προέρχονται από μια εγκληματική ενέργεια προς κάλυψη. Έτσι, ο χώρος φυλάσσεται ανελλιπώς από τις αστυνομικές και τις στρατιωτικές αρχές Tαυτοποίηση των θυμάτων Η ταυτοποίηση των νεκρών σε μαζική καταστροφή είναι ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας και αποτελεί το πρώτο και ενδεχομένως το βασικότερο μέλημα του ιατροδικαστή. Οι ανθρωπιστικοί λόγοι που καθιστούν αυτή την ανάγκη εντελώς επιτακτική είναι προφανείς. Η απόδοση τιμών στο νεκρό διά μέσου της νεκρώσιμης τελετής αποτελεί αδιαμφισβήτητη ανάγκη και υποχρέωση σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες και τις θρησκείες. Εξ άλλου, η διαδικασία του θρήνου, η οποία, τελικά, θα οδηγήσει στην ψυχική γαλήνη και στην παραδοχή του γεγονότος, δεν μπορεί να αρχίσει εάν δεν επιβεβαιωθεί θετικά και πέραν κάθε αμφιβολίας ο θάνατος του ατόμου. Εκτός όμως από τους αμιγώς ανθρωπιστικούς λόγους, διάφορα άλλα θέματα όπως νομικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά απαιτούν την ταυτοποίηση του νεκρού και επομένως την αδιαμφισβήτητη επιβεβαίωση του θανάτου του. Τέλος, όταν πρόκειται για ατυχήματα σε μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ), ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος έχει ο εντοπισμός του ατόμου ή των ατόμων που οδηγούσαν το συγκεκριμένο μέσο. Για παράδειγμα, σε αεροπορικό ατύχημα είναι εντελώς αναγκαία η ταυτοποίηση του κυβερνήτη και του υπόλοιπου πληρώματος. Κατά κανόνα, η ταυτοποίηση των θυμάτων μιας μαζικής καταστροφής εντάσσεται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: Θετική-βεβαιωμένη ταυτοποίηση. Πρόκειται για τις περιπτώσεις στις οποίες η ταυτότητα του πτώματος τεκμηριώνεται με αντικειμενικό και αδιαμφισβήτητο τρόπο, μέσω εργαστηριακού ελέγχου. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο χρησιμοποιείται η μέθοδος του DNA, η ανθρωπολογική εξέταση, οι οδοντολογίες, ο έλεγχος του νεκρού, τα δακτυλικά και τα πελματιαία αποτυπώματά του, καθώς και συγκεκριμένοι εν ζωή γενόμενοι ιατρικοί χειρισμοί, γνωστοί από το ιατρικό του ιστορικό και ανιχνεύσιμοι κατά τη διάρκεια της νεκροτομής. Για την ταυτοποίηση μέσω DNA απαιτείται συνήθως η λήψη γενετικού υλικού από συγγενείς πρώτου βαθμού. Φυσικά, σε ορισμένες σπάνιες, δυστυχώς περιπτώσεις, υπάρχει γενετικό υλικό του ίδιου του θύματος στα αρχεία της αστυνομίας, από παλαιές δικαστικές υποθέσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη διαδικασία ταυτοποίησης. Είναι ευνόητο ότι ο πλήρης ιατρικός φάκελος του θύματος θα πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των ειδικών που ασχολούνται με την ταυτοποίησή του. Μια παλαιά πανοραμική ακτινογραφία στόματος πιθανόν να επιτρέψει την ταυτοποίηση μέσω οντολογικού ελέγχου, ενώ κάποια πωρωμένα κατάγματα ή σκελετικές ιδιομορφίες που εμφανίζονται σε παλαιές ακτινογραφίες, μπορούν να αναζητηθούν στο σκελετό του πτώματος. Κάποιες φορές, η οριστική και εγγυημένη λύση στο δυσεπίλυτο πρόβλημα της ταυτοποίησης παρέχεται από τα χειρουργικά εμφυτεύματα που ανευρίσκονται στο πτώμα. Στην επιφάνεια των εν λόγω εμφυτευμάτων αναγράφεται από την εταιρεία παραγωγής τους ένας κωδικός αριθμός, μοναδικός για το κάθε εμφύτευμα. Επομένως, αν κάποιος ανατρέξει στα αρχεία του νοσοκομείου όπου διενεργήθηκε η χειρουργική επέμβαση, μπορεί να διαπιστώσει την ταυτότητα του ασθενούς που έφερε το συγκεκριμένο μόσχευμα και συνεπώς να τεκμηριώσει την ταυτότητα του θύματος Πιθανή-ενδεχόμενη ταυτοποίηση. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα αποδεικτικά στοιχεία, η ταυτοποίηση επιχειρείται να γίνει μέσω συνδυασμού πολλαπλών ενδείξεων που προκύπτουν από τις έρευνες. Όταν τα προθανάτια και τα μεταθανάτια δελτία αναγνώρισης ταυτίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό, τα αδρά χαρακτηριστικά (φύλο, ύψος, φυλή) του πτώματος συμφωνούν επίσης με αυτά του αγνοούμενου και η οπτική αναγνώριση από τους οικείους του ίδιου του πτώματος, αλλά και των προσωπικών αντικειμένων που ενδεχομένως φέρει αποβεί θετική, η ταυτοποίηση έστω και με ένα μικρό ποσοστό λάθους μπορεί να επικυρωθεί Ταυτοποίηση εξ αποκλεισμού. Μπορεί να γίνει όταν έχει απομείνει μόνο ένα πτώμα αταυτοποίητο από κάθε φύλο και ταυτόχρονα η λίστα των αγνοουμένων, μετά από όλη την προηγηθείσα διαδικασία ταυτοποίησης, περιέχει πλέον μόνο ένα όνομα του συγκεκριμένου φύλου. Σε ένα υποθετικό αεροπορικό δυστύχημα, αν από τα αρχεία της αεροπορικής εταιρείας προκύπτει ότι στο αεροπλάνο είχε επιβιβαστεί μεταξύ των άλλων μια ενήλικη γυναίκα με συγκεκριμένα στοιχεία ταυτότητας, η οποία δεν έχει ανευρεθεί μετά την πτώση και ταυτόχρονα υπάρχει μόνο ένα θηλυκό πτώμα που δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη, αυτό βάσει λογικής δεν μπορεί παρά να είναι το πτώμα της συγκεκριμένης επιβάτιδας.

6 20 Χ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ και συν Είναι προφανές βέβαια ότι, με τη διαδεδομένη χρήση της μεθόδου DNA, οι περιπτώσεις που δεν είναι πλήρως επιβεβαιωμένες ως προς την ταυτότητα του θύματος έχουν και οφείλουν να έχουν ελαχιστοποιηθεί ή και εκμηδενιστεί ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών ταυτοποίησης, το επόμενο βήμα είναι η διαδικασία της νεκροψίαςνεκροτομής και των συνοδών εργαστηριακών εξετάσεων, προκειμένου (α) να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου των θυμάτων και (β) να συλλεχθούν στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες πρόκλησης της μαζικής καταστροφής. Είναι ευνόητο ότι σε μια μαζική καταστροφή ενδιαφέρει, κυρίως, η αιτία θανάτου των ατόμων που εμπλέκονται στην πρόκληση του συμβάντος. Για παράδειγμα, σε ένα αεροπορικό ατύχημα πρωταρχικά και εξονυχιστικά εξετάζονται τα πτώματα του κυβερνήτη και του πληρώματος. Κατάγματα σε άκρες χείρες, καρπούς και αγκώνες, καθώς και σε άκρους πόδες και γόνατα υποδεικνύουν συνήθως ότι ο κυβερνήτης ή ο συγκυβερνήτης είχε συνείδηση και έλεγχο όταν έγινε η πρόσκρουση με το έδαφος και γι αυτόν το λόγο έχουν λάβει την ονομασία «κακώσεις ελέγχου». Παρόμοιες κακώσεις, ωστόσο, μπορεί να διαπιστωθούν και στους επιβάτες. Υποκείμενες παθολογικές καταστάσεις ή οξέα συμβάματα, όπως για παράδειγμα έμφραγμα του μυοκαρδίου, ρήξη ανευρύσματος, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, θα πρέπει να αναζητούνται σχολαστικά, δεδομένου ότι όταν αφορούν στον κυβερνήτη ενδέχεται να ευθύνονται για το ατύχημα. Εντελώς απαραίτητη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι και η τοξικολογική αναζήτηση αιθυλικής αλκοόλης, ναρκωτικών ουσιών, αλλά και φαρμάκων τα οποία ενδέχεται να προκάλεσαν (μόνα τους ή σε συνέργεια με άλλα) καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ). 12,13 Όταν έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στον τόπο του ατυχήματος ή έχει συμβεί έκρηξη, ο τοξικολογικός έλεγχος όλων των ατόμων περιλαμβανομένων και των επιβατών έχει καθοριστική σημασία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν εν ζωή όταν άρχισε η πυρκαγιά. Η ανεύρεση ανθρακυλαιμοσφαιρίνης καταδεικνύει ότι τα άτομα εισέπνευσαν μονοξείδιο του άνθρακα. Παράλληλα, είναι δυνατόν να αναζητηθούν και να βρεθούν άλλες ουσίες-παράγωγα καύσης υλικών που ευρίσκονταν στο μέσο μεταφοράς (πλαστικών κ.ά.). Τα ευρήματα από την τοξικολογική εξέταση σε συνδυασμό με ευρήματα από τη νεκροτομή, όπως αιθάλη εντός της τραχείας και στοιχεία φλεγμονής στις αναπνευστικές οδούς, θα οδηγήσουν σε σχετικά ασφαλές συμπέρασμα όσον αφορά στην έναρξη της πυρκαγιάς, ενώ τα θύματα ήταν ζωντανά ή νεκρά Εκτός από τα ατυχήματα στα ΜΜΜ, είναι ευνόητο ότι ανάλογα με το είδος της μαζικής καταστροφής υπάρχουν κάποια άτομα, των οποίων ο εντοπισμός και η νεκροτομή έχουν ιδιαίτερο ιατροδικαστικό ενδιαφέρον. Σε μια τρομοκρατική ενέργεια από έκρηξη, πρωταρχικός στόχος είναι να βρεθούν οι πιθανοί δράστες, οι οποίοι ενδέχεται να βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα. Για το λόγο αυτόν, σκόπιμο είναι να αναζητηθούν τα άτομα που φέρουν τις λεγόμενες πρωτογενείς ωστικές κακώσεις, δηλαδή τις κακώσεις που προκαλούνται άμεσα από το ωστικό κύμα. Συγκεκριμένα, το ωστικό κύμα τείνει να προκαλεί κακώσεις στα αυτιά και στους αεραγωγούς, καθώς και θλάσεις στους πνεύμονες, οι οποίες έχουν κατανομή αντίστοιχη των πλευρών και των μεσοπλεύριων διαστημάτων. Ωστικό κύμα που πλήττει το σώμα εντός του ύδατος τείνει να προκαλεί ενδοκοιλιακές κακώσεις, περιλαμβανομένης της διάτρησης σε κοίλα όργανα (στόμαχος, έντερο). Εάν στο πτώμα ενός ατόμου διαπιστωθούν οι ως άνω κακώσεις, συμπεραίνεται ότι ήταν πλησίον του σημείου της έκρηξης, στοιχείο ιδιαίτερης αξίας στον εντοπισμό του δράστη. Αυξανομένης της απόστασης του ατόμου από το σημείο έκρηξης, προκαλούνται οι λεγόμενες δευτερογενείς, τριτογενείς και τεταρτογενείς κακώσεις. Μια δευτερογενής κάκωση από ωστικό κύμα συμβαίνει ως αποτέλεσμα των διαφόρων σωματιδίων που πλήττουν το σώμα. Μια τριτογενής ωστική βλάβη συμβαίνει όταν το σώμα προωθούμενο από το ωστικό κύμα προσκρούει σε ένα άλλο αντικείμενο ή επιφάνεια. Μια τεταρτογενής ωστική βλάβη είναι κάθε άλλη κάκωση που δεν μπορεί να προσδιοριστεί ως πρωτογενής, δευτερογενής ή τριτογενής. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τις κακώσεις που προκαλούνται από ένα κτήριο το οποίο καταρρέει ή από τα θερμικά εγκαύματα. Θραύσματα που θα ανευρεθούν στα θύματα μπορούν να προσανατολίσουν ως προς το υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε, καθώς και για το είδος της έκρηξης. Επομένως, θα πρέπει να συλλέγονται με προσοχή και να αποστέλλονται για τον απαραίτητο έλεγχο. 15 Γενικά, η αιτία θανάτου των θυμάτων προφανώς διαφέρει ανάλογα με το είδος της μαζικής καταστροφής. Στο τσουνάμι στον ινδικό ωκεανό, ο θάνατος οφειλόταν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων σε πνιγμό. Σε αεροπορικό ατύχημα, ο θάνατος επέρχεται συνήθως εξ αιτίας κακώσεων ή από την επίδραση της πυρκαγιάς. Σε σεισμούς, τα θύματα καταλήγουν από κακώσεις λόγω καταπλάκωσης ή πτώσης από ύψος. Επίσης, δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο θάνατος σχετίζεται με την υποκείμενη παθολογία λόγω της μεγάλης έντασης (stress) τη στιγμή του συμβάντος. Παρά το γεγονός ότι η ιατροδικαστική διερεύνηση του θανάτου ατόμων που δεν σχετίζονται με

7 ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 21 την πρόκληση της μαζικής καταστροφής (δεν είναι οδηγοί, κυβερνήτες ή δράστες τρομοκρατικής ενέργειας) δείχνει εκ πρώτης όψεως να είναι δευτερεύουσας σημασίας, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμάται. Ενδέχεται σε δεύτερο χρόνο να ανακύψουν θέματα καταλογισμού ευθυνών, ενώ η συμβολή των διαφόρων παραγόντων που συνετέλεσαν στο θάνατο θα πρέπει να είναι πλήρως στοιχειοθετημένη. Εξ άλλου, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξει ο ιατροδικαστής στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί η μαζική καταστροφή ως μέσο συγκάλυψης κάποιας εγκληματικής ενέργειας. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια σεισμού ο οποίος οδήγησε σε μεγάλο αριθμό θυμάτων, πιθανόν να δολοφονηθεί κάποιο άτομο και στη συνέχεια να γίνει η τοποθέτησή του με τρόπο και σε χώρο που να υποδύεται θάνατο συνεπεία κακώσεων στο πλαίσιο του σεισμού. Είναι γεγονός ότι, όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός θανάτων, λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας αλλά και της μεγάλης πίεσης για παράδοση των πτωμάτων, ελλοχεύει ο κίνδυνος να υποτιμηθούν ή να διαφύγουν κακώσεις, οι οποίες υπό άλλες συνθήκες θα αξιολογούνταν. Ο ιατροδικαστής, ωστόσο, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και υποψιασμένος σχετικά με το ενδεχόμενο συγκάλυψης, ώστε να εντοπίσει κακώσεις που οφείλονται σε άλλα αίτια. Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι, εάν ο θάνατος οφείλεται λόγου χάρη σε πυροβολισμό, είναι εντελώς αδιανόητο να πραγματοποιηθεί σύγχυση με κάκωση στο πλαίσιο σεισμού. Εάν πρόκειται όμως για θάνατο συνεπεία πλήξης από θλων όργανο, είναι αρκετά πιθανόν η διάκριση μεταξύ του ενδεχόμενου το θύμα να κτυπήθηκε από δράστη ή να επλήγη από δοκό που κατεδαφίστηκε από την οροφή κτηρίου να είναι ιδιαίτερα δυσχερής. 2 Τέλος, επισημαίνεται ότι η συμβολή του ιατροδικαστή είναι σημαντική ακόμη κι αν απαιτηθεί η σε δεύτερο χρόνο εξέταση τραυματιών, αφού η εκτίμηση του αιτίου, του είδους, της έκτασης των σωματικών κακώσεων, καθώς και η αξιολόγηση των ποσοστών αναπηρίας για την απόδοση αποζημιώσεων αποτελεί κατ εξοχήν αντικείμενο της Ιατροδικαστικής. 7. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ Ιδιαίτερη σημασία στην αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών είναι η υποστήριξη των οικογενειών. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η πρόβλεψη χώρου στον οποίο θα παραμένουν οι συγγενείς καθ όλη τη διαδικασία ώστε να είναι προστατευμένοι από τα ΜΜΕ και να παραμένουν όσο το δυνατόν πιο ήρεμοι. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε επιταγμένους ή μισθωμένους χώρους, όπως σε ξενοδοχείο, σε σχολείο, σε εκκλησία ή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο πλησίον της περιοχής του νεκροτομείου. Η προσέγγιση των συγγενών θα πρέπει να γίνεται από ομάδα επαγγελματιών η οποία περιλαμβάνει, πέραν των ιατροδικαστών, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, διερμηνείς και μεταφραστές (για περιπτώσεις αλλοδαπών). Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που μεταξύ των συγγενών των θυμάτων βρίσκονται μικρά παιδιά, πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα γι αυτά, με την αρωγή παιδοψυχιάτρων. Για ευνόητους λόγους, τα παιδιά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αναγνώρισης των πτωμάτων και γενικά συνιστάται να παραμένουν στο μέτρο του δυνατού αποστασιοποιημένα από το όλο σκηνικό της ανεύρεσης και περισυλλογής των πτωμάτων. Επί πλέον, οι αρμόδιες υπηρεσίες για τα ως άνω θέματα θα πρέπει να διαθέτουν γραμματείς και λοιπό διοικητικό προσωπικό. 16 Σε πρώτη φάση, η προσέγγιση των συγγενών αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών (ιατρικό ιστορικό, αναγνωριστικά στοιχεία και άλλα) σχετικά με τους αγνοούμενους. Επίσης, οι συγγενείς θα κληθούν να προβούν στην αναγνώριση του πτώματος, όταν αυτό είναι εφικτό. Μετά από την ιατροδικαστική διερεύνηση και τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου επιβάλλεται η σχετική ενημέρωση των συγγενών. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την παροχή διευκολύνσεων αναφορικά με τη γραφειοκρατική διεκπεραίωση των υποθέσεών τους (ληξιαρχείο, μεταφορά των σορών προς ταφή, ασφαλιστικά θέματα). 8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η διαχείριση των μαζικών καταστροφών αποτελεί ένα πολυσύνθετο πρόβλημα που απαιτεί άψογη συνεργασία πολλών φορέων και υπηρεσιών. Δεδομένου ότι η μαζική καταστροφή μπορεί να αφορά σε μια μεγάλη ποικιλία περιστατικών, από τα οποία το καθένα παρουσιάζει τις ιδιαιτερότητές του, η ύπαρξη ενός ευέλικτου σχεδίου αντιμετώπισης αποτελεί θέμα πρωτεύουσας σημασίας. Η άμεση και ολοκληρωμένη διαχείριση από ιατροδικαστική άποψη, επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για το αίτιο και τις συνθήκες πρόκλησης της μαζικής καταστροφής, καθώς και για τα αίτια θανάτου των θυμάτων, στοιχεία που συνήθως έχουν μεγάλο αντίκτυπο από ανθρωπιστική, ποινική, αστική, ασφαλιστική, αλλά και πολιτειακή άποψη.

8 22 Χ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ και συν ABSTRACT Forensic management of mass disasters C. EVAGGELAKOS, C. SPILIOPOULOU, S. PAPADODIMA Department of Forensic Medicine and Toxicology, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece Archives of Hellenic Medicine 2012, 29(1):15 22 A mass disaster is considered to be any event in which the number of deaths is so large that it overwhelms the resources of the local death investigation infrastructure. It can be caused by physical events, biological agents, terrorist attacks, accidents, toxic environmental conditions and accidents in mass transport. The forensic management of a mass disaster concerns three basic categories of action: Action in the area of the disaster, mainly collection of the remains of the victims, forensic management of the victims and support of the families. The forensic management must be thorough and meticulous as it can offer valuable data concerning the circumstances and cause of the disaster and establish the identity and the cause of death of the victims. Key words: Forensics, Mass disasters Βιβλιογραφία 1. KNIGHT B. Forensic pathology. 2nd ed. Oxford University Press, USA, 1996:43 2. PRAHLOW J. Miscellaneous topics. Mass fatalities incidents. In: Prahlow J (ed) Forensic pathology for police, death investigators, attorneys and forensic scientists. Humana Press, South Bend, 2010: BUSUTTIL A, JONES JSP, GREEN MA. Deaths in major disasters: The pathologist s role. 2nd ed. The Royal College of Pathologists, London, Available at: 4. INTERPOL. Disaster victim identification guide. DVI, Available at: guide.pdf 5. PAUL DM. The coroner s role in mass disaster. Ann Acad Med Singapore 1984, 13: BUDOWLE B, BIEBER FR, EISENBERG AJ. Forensic aspects of mass disasters: Strategic considerations for DNA-based human identification. Leg Med (Tokyo) 2005, 7: BEUATHIER JP, DE VALCK E, LEFEVRE P, DE WINNE J. Mass disaster victim identification: The tsunami experience. Open Forens Sci J 2009, 2: DE VILLIERS CJ, PHILLIPS VM. Mass disasters. Part 1. Role of the general dentist. SADJ 2002, 57: AMERICAN BOARD OF FORENSIC ODONTOLOGY. Body identification guidelines. J Am Dent Assoc 1994, 125: BYERS SN. Μαζικές καταστροφές. Στο: Μωραΐτης Κ, Σπηλιοπούλου Χ (Επιμ.) Εισαγωγή στη Δικαστική Aνθρωπολογία. 3η έκδοση. Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα, 2011: ΓΕΩΡΓΙΟΥ M. Αναγνώριση της ταυτότητας των θυμάτων μαζικών καταστροφών. Στο: Γεωργίου Μ (Επιμ.) Γενετική Ιατροδικαστική. Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα, 2008: PRAHLOW J. Miscellaneous topics. Aircraft crashes. In: Prahlow J (ed) Forensic pathology for police, death investigators, attorneys and forensic scientists. Humana Press, South Bend, 2010: DiMAIO VJ, DiMAIO D. Airplane crashes. In: DiMaio VJ, DiMaio D (eds) Forensic pathology. 2nd ed. CRC Press, New York, STEFANIDOU M, ATHANASELIS S. Toxicological aspects of fire. Vet Hum Toxicol 2004, 46: PRAHLOW J. Miscellaneous topics. Explosions and blast injuries. In: Prahlow J (ed) Forensic pathology for police, death investigators, attorneys and forensic scientists. Humana Press, South Bend, 2010: WRIGHT RJ, PETERS CD, FLANNERY RB Jr. Victim identification and family support in mass casualties: The Massachusetts model. Int J Emerg Ment Health 1999, 1: Corresponding author: S. Papadodima, Department of Forensic Medicine and Toxicology, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, 75 M. Asias street, GR Athens, Greece

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 1) ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ, 2)ΕΚΤΙΜΗΣΗ, 3)ΔΙΑΛΟΓΗ triage, 4) ANAZΩΟΓΩΝΗΣΗ και 5) ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ δηλ. εφαρμογή του κανόνα των 3 t (triage,treatment,transport), για ασφαλή μεταφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ Η ιστορία της Σ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ξεκινά από την δεκαετία του 70,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Ταξίδι, όπως το έχετε φανταστεί! Σήμερα, τα ταξίδια τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr 1

www.tuvaustriahellas.gr 1 1 ΕΝ 15224 & ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ISO 9001:2008 ΑΡΧΗ 1: Εστίαση στον πελάτη ΑΡΧΗ 2: Ισχυρή διοίκηση - ηγεσία ΑΡΧΗ 3: Ενεργής συμμετοχή εργαζομένων ΑΡΧΗ 4: «Διεργασιακή»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Οδική Ασφάλεια και ΕΚΑΒ Μετά το Ατύχημα ΤΙ; Αθήνα, 28.9.06 1 ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Άμεση ανάγκη (μεταφορά και αντιμετώπιση το ταχύτερο δυνατόν) ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΒΑΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Οδηγίες για την πρόληψη και τον αποτελεσματικό χειρισμό εμφάνισης γαστρεντερίτιδας σε κατασκήνωση Η εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε κατασκηνώσεις δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ. Κέρπελης Πλούταρχος. Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ. Κέρπελης Πλούταρχος. Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π. ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ Κέρπελης Πλούταρχος Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π. Ενστικτώδεις κινήσεις Πανικός Κυκλοφοριακή Αναρχία Άγνοια των ασφαλών χώρων διαδρομών πρόσβασης καταλληλότερου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Ιατροδικαστική Φωτογράφιση. Καθηγητής. Thomas Wenzel

Ιατροδικαστική Φωτογράφιση. Καθηγητής. Thomas Wenzel Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc.

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το προσωπικό υγείας που θα χειρίζεται τα χημειοθεραπευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Δρ Γιάννης Κασουλίδης Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Περιεχόμενα Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εποχική γρίπη: Οδηγίες κατά το ταξίδι με πλοίο/κρουαζιερόπλοιο για τα μέλη του πληρώματος και τους ταξιδιώτες Δεκέμβριος 2010

Εποχική γρίπη: Οδηγίες κατά το ταξίδι με πλοίο/κρουαζιερόπλοιο για τα μέλη του πληρώματος και τους ταξιδιώτες Δεκέμβριος 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εποχική γρίπη: Οδηγίες κατά το ταξίδι με πλοίο/κρουαζιερόπλοιο για τα μέλη του πληρώματος και τους ταξιδιώτες

Διαβάστε περισσότερα

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων 0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων Δρ Κώστας Παπασταύρος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κύπρος Ημερίδα Ακαδημίας Αθηνών, 20.4.2012 Τεχνολογία & επιπτώσεις Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα. Τι είναι τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα ΦΥΛΑΞΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Τι είναι τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα. Τι είναι τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα ΦΥΛΑΞΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΦΥΛΑΞΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 1 Τι είναι τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα Τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα αποτελούν την πηγή δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.161698 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΙΑΚΟΜΙ Η ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΚΑΒ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΙΑΚΟΜΙ Η ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΚΑΒ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΙΑΚΟΜΙ Η ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΚΑΒ Η ενηµέρωση του ΕΚΑΒ συνήθως (98%) υλοποιείται από παρευρισκόµενους στο χώρο του ατυχήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Ο νέος, σύγχρονος τρόπος ασφάλισης! Η Anytime αντιπροσωπεύει τη νέα εποχή στην ιδιωτική ασφάλιση. Πρόκειται για έναν νέο μοναδικό τρόπο να ασφαλιστείτε εύκολα, σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Το δέρμα αποτελείται από 2 στιβάδες: i. Επιδερμίδα ii. Κυρίως δέρμα ή χόριο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Κυριότερες λειτουργίες δέρματος: i.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Τι εξυπακούει ο τραγικός αριθμός των 26000 νεκρών στην Ε.Ε.; 14 Αυγούστου 2005 η πτώση του αεροπλάνου της εταιρείας Ήλιος, επέφερε το θάνατο σε 121 ανθρώπους και βύθισε την Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής ηµήτριος Γ. Πύρρος, MD, EMDM /ντης Ιατρικών Υπηρεσιών, ΚΥ ΕΚΑΒ President-elect, elect, WADEM Ορισµοί Υπάρχουν τουλάχιστον 50 ορισµοί για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 210 7623301, 697 2910407 Website: www.empfirstaid.gr Email: akonovesi@empfirstaid.gr ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Τα εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΤΟΣ : 2013 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του παρόντος μνημονίου είναι ο καθορισμός των ενεργειών στις οποίες θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Τα ασφαλιστικά γραφεία FC BROKERS σε συνεργασία με αξιόπιστες Ελληνικές και Ξένες Ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης για τα μέλη του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Επιλογή κατάλληλης αίθουσας στο σχολείο Η αίθουσα που θα επιλεγεί πρέπει να καταλαμβάνει 40-70 τ.μ. Να είναι εύκολα προσπελάσιμη και κοντά στις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Οργάνωση, λειτουργία. Δρ. Σπύρου Σπύρος Υποδιοικητής ΕΚΕΠΥ

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Οργάνωση, λειτουργία. Δρ. Σπύρου Σπύρος Υποδιοικητής ΕΚΕΠΥ Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Οργάνωση, λειτουργία και ρόλος του ΕΚΕΠΥ Δρ. Σπύρου Σπύρος Υποδιοικητής ΕΚΕΠΥ Ιστορική αναδρομή Απρ 2004 Νόμος περί ιδρύσεως ΣΟΤΥ για τις ανάγκες του Τομέα Υγείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178-79 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ict Προσωπικό Ασφαλείας Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας & Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS CODE)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ict Προσωπικό Ασφαλείας Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας & Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS CODE) ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ict Προσωπικό Ασφαλείας Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας & Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS CODE) ΕΚΔΟΣΗ 1.0 2 ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ISPS Εισαγωγή Πράξη ασφαλείας θαλασσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.)

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.) H International Real Insurance, με συνεχόμενη επιτυχή παρουσία στον κλάδο οδικής βοήθειας στην ασφαλιστική αγορά, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των καιρών, και βασιζόμενη στην εμπειρία & αξιοπιστία της,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA 1 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 23-3ος ΟΡ. - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 38 34 545, 33 00 690 FAX 33 00 690 Π Ρ Ο Σ Τον 33 ο Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Business Value Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Η σημερινή γενιά, θέτει και πετυχαίνει συνεχώς υψηλότερους στόχους, λειτουργώντας με πλάνο και σχέδιο για να διασφαλίσει τα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το ΚΔΒΜ (ΚΕΚ) Practica, πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ & ΚΕΜΕΑ, απαντώντας στις σύγχρονες και πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Προνοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική

Προνοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική Ο ιασώστης στην Προνοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική Βάγγος Γεώργιος ιασώστης ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης Αναγκαιότητα Επείγουσας Ε. Σ. Υ. Προνοσοκοµειακής Φροντίδας Παγκοσµίως οι πολεµικές ανάγκες δηµιούργησαν την

Διαβάστε περισσότερα

L 328/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.12.2011

L 328/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.12.2011 L 328/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.12.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1286/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Δεκεμβρίου 2011 για την καθιέρωση κοινής μεθοδολογίας διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού * Αποσκοπεί στην εφαρμογή των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών του

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξική σχεδίαση του

Χωροταξική σχεδίαση του Χωροταξική σχεδίαση του ΤµήµατοςΕπειγόντωνΠεριστατικώνεριστατικών Νύκταρη Βασιλεία Αναισθησιολόγος ΠΑΓΝΗ λειτουργία: υποδοχή ασθενών σταθεροποίηση ασθενών αντιµετώπιση ασθενών απρόβλεπτος όγκος ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΘΕΚΛΑ ΘΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Άμεση και προσωρινή στέγαση πληγέντων Σεισμός Ευπαθή στοιχεία: πληθυσμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Έκδοση : 3 η Περίοδος Ιούλιος Σεπτ. 13. Περιεχόμενα. Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας. Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Έκδοση : 3 η Περίοδος Ιούλιος Σεπτ. 13. Περιεχόμενα. Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας. Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ Περιεχόμενα Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ Ακαδημία Ταλέντων Συμβολή στη Γενική Επισκευή Βραβεία Ασφάλειας & Υγείας Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ασφάλειας & Υγείας 21-25 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 1. Ο συντονιστής, που είναι η Διευθύντρια και σε περίπτωση απουσίας της η Υποδιευθύντρια κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Μέσα από πρωτοποριακά ασφαλιστικά προγράμματα μπορείτε να ασφαλίσετε ολόκληρο τον ηλεκτρονικό σας εξοπλισμό κατά παντός κινδύνου, καλύπτοντας τις ηλεκτρονικές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management) Επιμελητήριο Χανίων Μάρτιος 2013

Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management) Επιμελητήριο Χανίων Μάρτιος 2013 Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management) Επιμελητήριο Χανίων Μάρτιος 2013 Ας γνωρισθούμε Ποιοι είμαστε: Ενεργά και πρώην ανώτατα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που μοιράζονται κοινά βιώματα και εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

.gr. CBRNE Crisis Management in Urban Environment Διαχείριση ΧΒΡΠE Κρίσεων σε Αστικό Περιβάλλον

.gr. CBRNE Crisis Management in Urban Environment Διαχείριση ΧΒΡΠE Κρίσεων σε Αστικό Περιβάλλον International Crisis Management International Conference ATHENA 08 Athens, July 4 th 2008 CBRNE Crisis Management in Urban Environment Διαχείριση ΧΒΡΠE Κρίσεων σε Αστικό Περιβάλλον Σχης (ΥΙ) Ιωάννης Γαλατάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος 2013 Οι οδηγίες αυτές βοηθούν στην πρόληψη σοβαρών τραυματισμών σε ανθρώπους και παιδιά που

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών 29/05/2014 Βαρσάνη Ισμήνη Βούτσινος Δημήτριος AGENDA Στοιχεία Ε.Ε. ΕΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Χώρος της Υγείας στην Ελλάδα Τύπος Συμβολαίου Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

16/9/2012 PHTLS Trauma First Response

16/9/2012 PHTLS Trauma First Response Η ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ με την έγκριση του Εθνικού Κέντρου ATLS-PHTLS διοργανώνει τον Σεπτέμβριο 2012 2 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: 16/9/2012 PHTLS Trauma First Response Εγγραφές έως 15/8/2012 - Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα;

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μόνο κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Επίσης, όταν ένα κινητό βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας

Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας Τι είναι το FoundationOne ; Το FoundationOne είναι μια εξέταση που ανιχνεύει γενωμικές μεταβολές (π.χ. μεταλλάξεις) που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστημονική εξέλιξη των μεταμοσχεύσεων

Η επιστημονική εξέλιξη των μεταμοσχεύσεων Η επιστημονική εξέλιξη των μεταμοσχεύσεων Άλκης Κωστάκης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών μεταμόσχευση αποτελεί πλέον τη μόνη θεραπευτική λύση για την τελικού σταδίου ανεπάρκεια καρδιάς, ήπατος και πνευμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Μέτρα πρόληψης και ελέγχου γαστρεντερίτιδας σε βρεφονηπιακό/παιδικό σταθμό (Απευθύνεται σε εργαζόμενους βρεφονηπιακών / παιδικών σταθμών) Μέτρα πρόληψης 1. Ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει: 1. Να έχουν εξασφαλίσει ενυπόγραφη έγκριση εισόδου (Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού Σχέδια Εκκένωσης Κτιρίων Μέτρα Αντισεισµικής Προστασίας ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης - Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. email: akourou@oasp.gr Ενηµερωτική Ηµερίδα: «ιαχείριση Κρίσεων Φυσικές Καταστροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 26/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης Νοέµβριος 2003 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο!

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων INTERAMERICAN Business Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! INTERAMERICAN Business Διασφαλίστε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα από 4* το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Νοσηλευομένου EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Σας ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση!

Οδηγός Νοσηλευομένου EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Σας ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση! Οδηγός Νοσηλευομένου EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Σας ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση! Πίνακας περιεχομένων Πρόσβαση στην κλινική... 3 Χάρτης... 3 Συγκοινωνία... 3 Χρήσιμα Τηλέφωνα... 3 Γενικές Παροχές...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων ούµα Αθανασία /νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές έννοιες κινδύνου Σχέδια Εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Mέθοδος μέτρησης: ATP - bioluminescence Έρευνα: Altach, Αυστρία 03.12.2007 Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας Τμήμα Υπουργείου Υγείας της Αυστρίας Vorarlberg,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1 Ο ι ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ε ς σ τ η Θ ε ρ μ ο κ ο ι τ ί δ α ν ε ο φ υ ε ί ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ έ ς ομάδες/εταιρείες/επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ.Ε. (Αυτοκίνητα) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα