OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 14, Ιανουάριος 2011 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα Εξελίξεις σε βασικά μεγέθη των κλάδων παραγωγής Συγκριτική ανάλυση των πρόσφατων εξελίξεων στη μεγάλη και στη μικρομεσαία μεταποιητική βιομηχανία Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας Η επερχόμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ: Προτάσεις για τη θέση της Ελλάδας Διάσταση και προϋποθέσεις ανάπτυξης του τουρισμούστην Ελλάδα

2 Oικονομικές εξελίξεις Εκδότης: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Υπεύθυνη έκδοσης: Στέλλα Σάββα-Μπαλφούσια Συντακτική ομάδα: Nικόλαος Βαγιονής Κώστας Κανελλόπουλος Γιώργος Κωστελένος Αθανάσιος Μπαλφούσιας Ιωάννης Παναγόπουλος Σοφία Σπαθή Γλωσσική και τυπογραφική επιμέλεια: Ελένη Σουλτανάκη j Τμήμα Εκδόσεων Πληροφορίες: Γιώργος Ψυχομάνης Τηλ Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΒΕΕ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΧΩΡΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Copyright 2011 ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A μερικής 11, Αθήνα, , Τηλ.: , Fax: , Δικτυακός τόπος: Το περιοδικό ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ αναρτάται στον δικτυακό τόπο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Οι γνώμες και κρίσεις που διατυπώνονται στα άρθρα είναι των συγγραφέων και δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαία γνώμες ή κρίσεις του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Διατίθεται δωρεάν ISSN

3 Περιεχόµενα Tεύχος 14 - Ιανουάριος Εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές στην παγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα Γενική αξιολόγηση των εξελίξεων στην παγκόσµια οικονοµία Οικονοµικές εξελίξεις ανά τον κόσµο Εξελίξεις στο διεθνές εµπόριο Οικονοµικές εξελίξεις στην Τουρκία Οικονοµική πολιτική της Τουρκίας: από την αστάθεια στη σταθερότητα Επιπτώσεις της παγκόσµιας κρίσης στην τουρκική οικονοµία Σχέσεις µε την Ευρωπα κή Ένωση Μελλοντικές προοπτικές Οι οικονοµικές εξελίξεις στην Ελλάδα Μακροοικονοµικές εξελίξεις και προοπτικές Πρόσφατες εξελίξεις στα βασικά στοιχεία της ζήτησης Βραχυχρόνιες προοπτικές για την οικονοµική δραστηριότητα Υπόδειγµα παραγόντων για την πρόβλεψη του ρυθµού µεταβολής του ΑΕΠ Πιθανότητες καθεστώτος ύφεσης για την ελληνική οικονοµία - Τρέχουσα περίοδος και προβλέψεις Κλαδικές εξελίξεις Εθνικολογιστική ανάλυση Ανάλυση µε βάση τους δείκτες υψηλής συχνότητας Κλαδική διάρθρωση της τραπεζικής χρηµατοδότησης της ελληνικής οικονοµίας Εξελίξεις στα δηµόσια οικονοµικά Η δηµοσιονοµική προσαρµογή το 2010 και ο προ πολογισµός του OIKONOMIΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2011/14 1

4 Κρατικές επιχορηγήσεις προς Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) Εξελίξεις στον δείκτη τιµών καταναλωτή Οι εξελίξεις στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη Οι τιµές στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη: σύγκλιση ή απόκλιση; Η κρίση στην ελληνική κτηµαταγορά και η ακαµψία των τιµών των ακινήτων Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Ανεργία Απασχόληση Οικονοµική κρίση και ευελιξία στην αγορά εργασίας Κόστος εργασίας Θεσµικές εξελίξεις Εξωτερικές συναλλαγές Πρόσφατες εξελίξεις ιάρθρωση και εξελίξεις των ελληνικών µεταποιητικών εξαγωγών Εξελίξεις στον τουρισµό 71 Ειδικά θέµατα Εξελίξεις σε βασικά µεγέθη των κλάδων παραγωγής 76 Συγκριτική ανάλυση των πρόσφατων εξελίξεων στη µεγάλη και στη µικροµεσαία µεταποιητική βιοµηχανία 85 Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας 98 Η επερχόµενη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Προτάσεις για τη θέση της Ελλάδας 107 ιάσταση και προ ποθέσεις ανάπτυξης του τουρισµού στην Ελλάδα OIKONOMIΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2011/14

5 Η ανάλυση των τελευταίων οικονοµικών δεδοµένων δείχνει ότι οι ρυθµοί υποχώρησης της εγχώριας ζήτησης κατά το δεύτερο και το τρίτο τρίµηνο του έτους εντάθηκαν σηµαντικά, οδηγώντας σε επιδείνωση της ύφεσης. Θα πρέπει εντούτοις να σηµειωθεί ότι το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου παρουσίασε ραγδαία πτώση, και ως εκ τούτου ο εξωτερικός τοµέας είχε σηµαντική θετική συµβολή στο ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ. Στο δηµοσιονοµικό πεδίο η αναθεώρηση του ελλείµµατος και του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης, εξαιτίας, κυρίως, της ενσωµάτωσης σε αυτήν νέων φορέων και οργανισµών, κατέδειξε το ακριβές µέγεθος του δηµοσιονοµικού προβλήµατος της χώρας. Όµως, το 2010 επιτεύχθηκε µια χωρίς προηγούµενο δηµοσιονοµική προσαρµογή, παρά τη δυσµενή πορεία της οικονοµικής δραστηριότητας. Ο Προ πολογισµός του 2011 περιλαµβάνει ριζικές τοµές στο πεδίο της φορολογίας και της ενίσχυσης των δηµοσίων εσόδων, αλλά και σηµα - ντικές καινοτοµίες στο επίπεδο του σχεδιασµού της δη- µοσιονοµικής διαχείρισης και του ελέγχου. Βέβαια και αυτός ο Προ πολογισµός θα υλοποιηθεί σε ένα δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον καθώς οι προοπτικές για το άµεσο µέλλον δεν είναι ευνο κές. Ειδικότερα, από την πλευρά της εγχώριας ζήτησης οι ενδείξεις σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα δεν είναι θετικές, καθώς η ιδιωτική κατανάλωση αναµένεται να µειωθεί περαιτέρω εξαιτίας της συνεχιζόµενης πτωτικής πορείας των εισοδηµάτων, αλλά και της επίδρασης ποικίλων άλλων ανασταλτικών παραγόντων. Ταυτόχρονα, η δηµόσια κατανάλωση προβλέπεται να υποχωρήσει περαιτέρω, στο πλαίσιο του προγράµµατος δηµοσιονο- µικής προσαρµογής, ενώ η πορεία των επενδύσεων αναµένεται να συνεχίσει να επηρεάζεται αρνητικά από τις δυσµενείς συνθήκες και προσδοκίες. Σύµφωνα µε τις βραχυπρόθεσµες προβλέψεις της Οµάδας Μακροοικονοµικών Προβλέψεων του ΚΕΠΕ, που δηµοσιεύονται στο παρόν τεύχος, οι ρυθµοί µεταβολής του ΑΕΠ θα συνεχίσουν να είναι αρνητικοί και το Σε ετήσια βάση αναµένεται ο ρυθµός µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ να φτάσει στο -3,48%. Η δε µεγαλύτερη µείωση αναµένεται να σηµειωθεί το πρώτο τρί- µηνο του Στη συνέχεια ο ρυθµός µείωσης ανα- µένεται να παρουσιάσει επιβράδυνση. Αν και οι ανωτέρω εκτιµήσεις δεν σηµατοδοτούν το τέλος της καθοδικής φάσης του οικονοµικού κύκλου εντός του 2011, εντούτοις η εξασθένηση της ύφεσης, σε συνδυασµό µε τη θετική πορεία ορισµένων πρόδρο- µων δεικτών, επιτρέπουν την εκτίµηση ότι θα υπάρξει έξοδος από την ύφεση και θετικοί τριµηνιαίοι ρυθµοί µεταβολής του ΑΕΠ το Τα πλέον ενθαρρυντικά δεδοµένα αφορούν την πορεία των εξαγωγών αγαθών, οι οποίες σηµειώνουν εντυπωσιακή ανάκαµψη τους τελευταίους µήνες. Ενθαρρυντικές ενδείξεις για συνέχιση αυτής της τάσης προέρχονται κυρίως από την πορεία του δείκτη νέων παραγγελιών στη βιοµηχανία, από την εξωτερική αγορά, ο οποίος παρουσιάζει συνεχή θετική πορεία από τον εκέµβριο του Η κατανόηση των εξελίξεων και η ορθή εκτίµηση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας προ ποθέτουν ανάλυση σε βάθος των επιµέρους οικονοµικών δραστηριοτήτων, ανάδειξη των κλαδικών προβληµάτων και διερεύνηση των επιλογών που τίθενται στο πεδίο της άσκησης πολιτικής. Το ΚΕΠΕ παρακολουθεί συστηµατικά τις κλαδικές εξελίξεις και αναλύει τα προβλήµατα σε επιµέρους παραγωγικούς τοµείς µε άρθρα, Επιστη- µονικές Μελέτες και Εκθέσεις. Το παρόν τεύχος περιλαµβάνει µια σειρά από ειδικά θέµατα που επικεντρώνουν στις κλαδικές εξελίξεις και σε θέµατα κλαδικής οικονοµικής πολιτικής. Τα άρθρα καλύπτουν την ανάλυση των πρόσφατων οικονοµικών εξελίξεων κατά ευρείες κατηγορίες οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά και ειδικά ζητήµατα που αφορούν το χώρο της πρωτογενούς παραγωγής, της µεταποιητικής δραστηριότητας και του τουρισµού. ΣΤΕΛΛΑ ΣΑΒΒΑ-ΜΠΑΛΦΟΥΣΙΑ Υπεύθυνη έκδοσης OIKONOMIΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2011/14 3

6

7 1. Εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον 1.1. Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές στην παγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα Αριστοτέλης Κουτρούλης Το 2010 η ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας και του διεθνούς εµπορίου φαίνεται να πραγµατοποιείται µε ρυθµούς όχι πολύ διαφορετικούς από αυτούς που αρχικά είχαν προβλεφθεί. Ωστόσο, η επικείµενη έξοδος από το καθεστώς δηµοσιονοµικής επέκτασης πολλών προηγµέ - νων οικονοµιών, καθώς και οι κίνδυνοι που απειλούν τη σταθερότητα του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, δυσχεραίνουν τη µετάβαση της παγκόσµιας οικονοµίας σε µια κατάσταση αυτοδιατηρούµενης και βιώσιµης ανάπτυξης Γενική αξιολόγηση των εξελίξεων στην παγκόσµια οικονοµία Οικονοµική δραστηριότητα Σύµφωνα µε το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ( ΝΤ), το 2010 ο ρυθµός ανόδου του παγκόσµιου ΑΕΠ αναµένεται να φτάσει το 4,8% (βλ. Πίνακα 1.1.1). Παρά το γεγονός ότι, σε σχέση µε τις προβλέψεις του Απριλίου και του Ιουνίου, η συγκεκριµένη πρόβλεψη είναι βελτιω- µένη κατά 0,2 και 0,6 ποσοστιαίες µονάδες, αντίστοιχα, οι επιδόσεις της παγκόσµιας οικονοµίας κρίνονται ανεπαρκείς. Η έννοια της ανεπάρκειας εδώ είναι διττή: Από τη µία, ο ρυθµός ανάκαµψης της παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας είναι µικρότερος από αυτόν που απαιτείται προκειµένου η παγκόσµια οικονοµία να επανέλθει σύντοµα σε επίπεδα αντίστοιχα µε αυτά της περιόδου πριν την κρίση. Από την άλλη, η ανάκαµψη είναι ασθενής σε σχέση µε το τι θα ανέµενε κανείς υπό το καθεστώς της πρωτοφανούς κλίµακας επεκτατικής πολιτικής που ακολούθησαν οι περισσότερες κυβερνήσεις το τελευταίο διάστηµα. ΠΙΝΑΚΑΣ Πραγµατικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προ όν 1 (ετήσιες % µεταβολές) 2010 * 2011 ** ΝΤ EE ΟΟΣΑ OHE ΝΤ EE ΟΟΣΑ OHE Παγκόσµια oικονοµία 4, ,0 4, ,2 Προηγµένες oικονοµίες 2, ,9 2, ,1 ΗΠΑ 2,6 2,7 2,7 2,9 2,3 2,1 2,2 2,5 Ευρωζώνη 1,7 1,7 1,7 0,9 1,5 1,5 1,7 1,5 Ιαπωνία 7,1 3,5 3,7 1,3 15 1,3 1,7 1,3 Αναπτυσσόµενες oικονοµίες 7, ,9 6, ,8 Βραζιλία 7, ,8 4, ,6 Ρωσία 4, ,3 4, ,0 Ινδία 9, ,9 8, ,1 Κίνα 10, ,2 9, ,8 Πηγές: ΝΤ, Ευρωπα κή Επιτροπή, ΟΟΣΑ, Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών. *Εκτιµήσεις, **Προβλέψεις. 1. Οι αποκλίσεις που υπάρχουν στις εκτιµήσεις των διεθνών οργανισµών οφείλονται, µεταξύ άλλων, στη χρησιµοποίηση διαφορετικών οικονοµικών υποδειγµάτων, την υιοθέτηση εναλλακτικών υποθέσεων, καθώς και στη διαφορετική χρονική στιγµή που πραγµατοποιούνται οι προβλέψεις από την κάθε ερευνητική οµάδα. OIKONOMIΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2011/14 5

8 Οι προοπτικές για το 2011 είναι λιγότερο ευνο κές, καθώς ο ρυθµός ανόδου του παγκόσµιου ΑΕΠ αναµένεται να πέσει στο 4,2%. Η εκτίµηση αυτή αντανακλά τόσο την επικείµενη απόσυρση των µέτρων επεκτατικής πολιτικής σε πολλές χώρες όσο και την επιβράνδυση της ανόδου της βιοµηχανικής παραγωγής, η οποία ξεκίνησε από το τρίτο τρίµηνο του 2010 και αναµένεται να συνεχιστεί και τους πρώτους µήνες του ηµοσιονοµικές εξελίξεις Η ασυνήθιστα επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική των τελευταίων δύο ετών προικοδότησε τις περισσότερες οικονοµίες του κόσµου µε υψηλά δηµοσιονοµικά ελλείµ- µατα και αυξηµένα δηµόσια χρέη. Το γεγονός αυτό έγι - νε ιδιαίτερα αισθητό στις επτά πλουσιότερες προηγµέ - νες οικονοµίες στις οποίες το µέσο δηµοσιονοµικό έλλειµµα ως ποσοστό του ΑΕΠ ξεπέρασε το 10% το Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, φαίνεται ότι η επιδείνωση της δηµοσιονοµικής θέσης των περισσότερων χωρών θα περιοριστεί το 2010 (βλ. Πίνακα 1.1.2). Η εξέλιξη αυτή, όµως, οφείλεται κυρίως σε κυκλικούς παράγοντες και όχι στην ακολουθούµενη οικονοµική πολιτική. Το 2011 προβλέπεται ότι τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα θα περιοριστούν ακόµη περισσότερο λόγω των αναµενόµενων µέτρων δηµοσιονοµικής σταθεροποίησης. Βραχυπρόθεσµα, είναι πολύ πιθανό ότι τα µέτρα αυτά θα περιορίσουν τη ζήτηση και ενδεχοµένως τους ρυθµούς οικονοµικής επέκτασης σε ορισµένες χώρες. Μεσοπρόθεσµα, ωστόσο, η επαναφορά των ισορροπιών στο εσωτερικό των οικονοµιών θα επιτρέψει την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης του ιδιωτικού τοµέα και των αγορών στα δηµόσια οικονοµικά των χωρών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η δηµοσιονοµική σταθεροποίηση είναι µια βασική προ πόθεση αν όχι για τη µείωση, τουλάχιστον για τη σταθεροποίηση του δηµόσιου χρέους. Ενός χρέους το οποίο έχει λάβει απειλητικές διαστάσεις σε πολλές προηγµένες οικονοµίες (βλ. Πίνακα 1.1.2) ενώ κάποιες άλλες τις έχει ήδη οδηγήσει σε δηµοσιονοµική κρίση. Πληθωρισµός και ανεργία Με εξαίρεση κάποιες αναδυόµενες και αναπτυσσόµενες οικονοµίες (Ρωσία, Ινδία, χώρες της Λατινικής Αµερικής), τα διαθέσιµα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι πλη - θωριστικές πιέσεις είναι ιδιαίτερα ασθενείς (βλ. Πίνακα 1.1.3). Τους τελευταίους µήνες του 2010 κάποιες πιέσεις στις τιµές έχουν εκδηλωθεί λόγω της αύξησης του ΦΠΑ σε ορισµένες χώρες (Ηνωµένο Βασίλειο) και λόγω της αύξησης των τιµών βασικών εµπορεύσιµων αγαθών εκτός πετρελαίου. Οι πιέσεις αυτές, ωστόσο, δε φαίνεται να επηρεάζουν τη δυναµική του γενικού επιπέδου των τιµών. Όσον αφορά τις µελλοντικές εξελίξεις, το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι ο πληθωρισµός θα µετριαστεί περαιτέρω στις περισσότερες οικονοµίες (βλ. Πίνακα 1.1.3). Σε αντίθεση µε τον πληθωρισµό, οι συνθήκες στις αγορές εργασίας είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικές, ενώ οι περισσότεροι διεθνείς οργανισµοί προβλέπουν ότι η ΠΙΝΑΚΑΣ ηµοσιονοµικό αποτέλεσµα και καθαρό δηµόσιο χρέος (% του ΑΕΠ) ηµοσιονοµικό αποτέλεσµα (% του ΑΕΠ) Καθαρό δηµόσιο χρέος (% του ΑΕΠ) * 2011 ** * 2011 ** Προηγµένες οικονοµίες -3,7-8,9-8,1-6, ΗΠΑ -6,7-12,9-11,1-9,7 47,6 58,8 65,8 72,7 Ευρωζώνη -1,9-6,3-6,5-5,1 53,4 62,3 67,4 70,4 Ιαπωνία -4,1-10,2-9,6-8,9 94,9 111,6 120,7 129,5 Αναπτυσσόµενες οικονοµίες -0,6-4,8-4,2-3,3 22,7 27,0 27,3 27,8 Βραζιλία -1,3-3,2-1,7-1,5 37,9 42,3 36,7 35,5 Ρωσία 4,3-6,2-4,8-3,6 7,8 10,9 11,1 12,9 Ινδία -7,6-10,1-9,6-8, Κίνα -0,4-3,0-2,9-1, Πηγές: ΝΤ. *Εκτιµήσεις, **Προβλέψεις. 6 OIKONOMIΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2011/14

9 ΠΙΝΑΚΑΣ Πληθωρισµός (ετήσιες % µεταβολές) 2010 * 2011 ** ΝΤ ΟΟΣΑ OHE ΝΤ ΟΟΣΑ OHE Παγκόσµια οικονοµία - - 2, ,3 Προηγµένες oικονοµίες 1,4-1,1 1,3-1,2 ΗΠΑ 1,4 1,7 1,4 1,0 0,9 1,4 Ευρωζώνη 1,6 1,5 1,2 1,5 1,3 1,3 Ιαπωνία -1,0-0,9-1,2-0,3-0,8-0,3 Αναπτυσσόµενες οικονοµίες 6,2-5,6 5,2-5,3 Βραζιλία 5,2-5,2 4,8-5,2 Ρωσία 7,5-7,8 6,8-8,3 Ινδία 8,6-12,0 5,7-9,3 Κίνα 3,5-2,9 2,7-2,8 Πηγές: ΝΤ, ΟΟΣΑ, Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών. *Εκτιµήσεις, **Προβλέψεις. ΠΙΝΑΚΑΣ Ανεργία (ετήσιες % µεταβολές) 2010 * 2011 ** ΝΤ EE ΟΟΣΑ ΝΤ EE ΟΟΣΑ Προηγµένες οικονοµίες 8, ,2 - - ΗΠΑ 9,7 9,6 9,7 9,6 9,4 9,5 Ευρωζώνη 10,1 10,1 9,9 10,0 10,0 9,6 Ιαπωνία 5,1 5,1 5,1 5,0 4,9 4,9 Αναπτυσσόµενες οικονοµίες Βραζιλία 7, ,5 - - Ρωσία 7, ,3 - - Ινδία Κίνα 4, ,0 - - Πηγές: ΝΤ, Ευρωπα κή Επιτροπή, ΟΟΣΑ. *Εκτιµήσεις, **Προβλέψεις. ανεργία θα διατηρηθεί σε υψηλά ποσοστά και το 2011 (βλ. Πίνακα 1.1.4). Φαίνεται λοιπόν ότι η βελτίωση στην απασχόληση θα παρουσιάσει σηµαντική χρονική υστέρηση σε σχέση µε την αύξηση της οικονοµικής δρατηριότητας. Μια εξήγηση του φαινοµένου αυτού προέρ - χε ται από την αβεβαιότητα των εργοδοτών οι οποίοι προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στην αυξηµένη ζήτηση µέσω της προσαρµογής των ωρών εργασίας των όσων ήδη απασχολούν και της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας. ιεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές Η σηµερινή κατάσταση του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος θυµίζει την περίπτωση του Ιανού, του αρχαίου ρωµα κού θεού µε τα δύο πρόσωπα. Από τη µια πλευρά, τα χαµηλά επιτόκια στις αγορές χρήµατος, η βελτίωση των ισολογισµών των περισσότερων χρη- µατοπιστωτικών ιδρυµάτων, η επικείµενη προσαρµογή των τραπεζών στο νέο ρυθµιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, καθώς και οι αυξηµένες τιµές των µετοχών σε OIKONOMIΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2011/14 7

10 σχέση µε τις αρχές του 2010, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι χρηµατοπιστωτικές συνθήκες στην παγκόσµια οικονοµία έχουν εξοµαλυνθεί. Από την άλλη, τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν ότι οι κίνδυνοι που απειλούν την οµαλή λειτουργία και σταθερότητα των διεθνών χρηµατοπιστωτικών αγορών είτε παραµένουν αµετάβλητοι (πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και αγοράς), είτε έχουν αυξηθεί (µακροοικονοµικός κίνδυνος). Παράλληλα, διαπιστώνεται αύξηση της απροθυµίας των ιδιωτών να τοποθετηθούν σε επενδυτικά προ όντα µέσου και υψηλού κινδύνου. Η αρνητική όψη της σηµερινής κατάστασης στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα ενισχύεται και από τη συνεχιζόµενη δηµοσιονοµική κρίση σε χώρες της Ευρωζώνης. Αναλυτικότερα, παρά τα θετικά αποτελέσµα - τα των ασκήσεων προσοµοίωσης ακραίων καταστά - σεων το περασµένο καλοκαίρι, υπάρχει έντονη ανησυχία σχετικά µε τις αµερικανικές και ευρωπα κές τράπεζες που διακρατούν µεγάλο τµήµα του χρέους των χω - ρών µε δηµοσιονοµικά προβλήµατα. εδοµένου ότι πολλές τράπεζες της Ευρωζώνης 1 στηρίζονται στην παροχή ρευστότητας από την ΕΚΤ, ανάλογη ανησυχία προκαλούν οι προοπτικές χρηµατοδότησης των τραπεζών αυτών στα επόµενα τρίµηνα όπου αναµένεται η απόσυρση της βοήθειας από την ΕΚΤ. Τέλος, εκφράζονται φόβοι ότι µια απότοµη αύξηση στις αποδόσεις των οµολόγων και η συνεπακόλουθη µείωση στις τιµές τους µπορεί να προκαλέσουν ένα νέο κύµα ζηµιών στα τραπεζικά ιδρύµατα. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, αν όχι ολόκληρο το διεθνές χρµατοπιστωτικό σύστηµα, όπως υποστηρίζουν οι αναλυτές του ΝΤ, τουλάχιστον ο τραπεζικός τοµέας εξακολουθεί να αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της πα - γκόσµιας οικονοµικής ανάκαµψης Οικονοµικές εξελίξεις ανά τον κόσµο Προηγµένες οικονοµίες εν χρειάζεται σε βάθος ανάλυση και αξιολόγηση προκειµένου να διαπιστώσει κανείς ότι οι πρόσφατες εξελίξεις των βασικότερων οικονοµικών µεγεθών ήταν ιδιαίτερα δυσµενείς για τις προηγµένες οικονοµίες. Πρά γµατι, όλες οι διαθέσιµες εκτιµήσεις µαρτυρούν ότι οι προηγµένες οικονοµίες στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται από τους βραδύτερους ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης, αντιµετωπίζουν υψηλά και διατηρήσιµα ποσοστά ανεργίας, και έχουν τα µεγαλύτερα εσωτερικά και εξωτερικά ελλείµµατα. Μόνο στο µέτωπο του πληθωρισµού φαίνεται να υπερτερούν οι προηγµένες οικονο- µίες έναντι του υπόλοιπου κόσµου, αλλά αυτό το πλεονέκτηµα οφείλεται κυρίως στο χαµηλό βαθµό χρησιµοποίησης του παραγωγικού δυναµικού. Φυσικά οι παραπάνω εξελίξεις ούτε καθολικό χαρακτήρα έχουν ούτε χαρακτηρίζονται από ισόρροπη γεωγραφική κατανοµή. Ενδεικτικά µπορεί να αναφέρει κανείς το δυναµισµό των νέων βιοµηχανικών χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας σε αντιδιαστολή µε την ασθενική ανάκαµψη της Ευρωζώνης, τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης στις χώρες του Ειρηνικού (Ιαπωνία και Αυστραλία) σε σχέση µε τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη, ή ακόµη και την πολύ καλύτερη πορεία της Γερµανίας από τους υπόλοιπους εταίρους της στη ζώνη του ευρώ. Αναφορικά µε το µέλλον, οι σύνθετοι προπορευόµενοι δείκτες που καταρτίζει ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) υποδεικνύουν ότι οι περισσότερες χώρες του ανεπτυγµένου κόσµου θα παραµείνουν στη φάση της ανάκαµψης και το Ωστό - σο, οι ρυθµοί µε τους οποίους θα αυξηθεί το ΑΕΠ θα επιβραδυνθούν, εκτίµηση που αντανακλά, µεταξύ άλ - λων, και την επερχόµενη δηµοσιονοµική εξυγίανση. Αναπτυσσόµενες οικονοµίες Σε αντίθεση µε τον προηγµένο κόσµο, το σύνολο των αναδυόµενων και αναπτυσσόµενων οικονοµιών χαρακτηρίζεται από εύρωστες οικονοµικές επιδόσεις (υψηλοί ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης, σχετικά χαµηλά ποσοστά ανεργίας, περιορισµένα δηµόσια χρέη, και υψηλά εξωτερικά πλεονάσµατα) 2. Βέβαια, η αναπτυξια - κή δυναµική κάθε άλλο παρά ενιαία είναι, µε τις διαφοροποιήσεις να είναι ιδιαίτερα έντονες κυρίως µεταξύ των µεγαλύτερων οικονοµιών (Κίνα, Ινδία και Βραζιλία) και των πιο φτωχών οικονοµιών της Αφρικής και της Ασίας. Ένα παρελκόµενο της ταχύτερης ανάκαµψης των αναπτυσσόµενων οικονοµιών σε σχέση µε τις προηγµένες οικονοµίες είναι η σηµαντική αύξηση της ροής χρηµατικών κεφαλαίων από τις δεύτερες προς τις πρώτες. Φαινοµενικά, η µεγάλη εισροή κεφαλαίων είναι µια θετική εξέλιξη για τον αναπτυσσόµενο κόσµο. Εντούτοις, τα κεφάλαια αυτά είναι βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα και διοχετεύονται κυρίως σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου, γεγονός το οποίο εγκυµονεί κινδύνους για τη δη- µιουργία φαινοµένων φούσκας στις αντίστοιχες αγο - ρές όπου και διοχετεύονται τα κεφάλαια αυτά. Επιπλέον, 1. Πρόκειται κυρίως για τις τράπεζες που έχουν έδρα των δραστηριοτήτων τους στον ευρωπα κό Νότο και την Ιρλανδία. 2. Εξαίρεση σε αυτή τη γενικά θετική εικόνα αποτελούν οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις, η παρουσία των οποίων χαρακτηρίζει την πλειονότητα των αναπτυσσόµενων οικονοµιών. 8 OIKONOMIΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2011/14

11 δηµιουργούνται πιέσεις στις αγορές συναλλάγµατος τις οποίες οι νοµισµατικές αρχές των αναπτυσσοµένων οικονοµιών απορροφούν µέσω της αύξησης των συναλλαγµατικών τους αποθεµάτων. Είναι προφανές ότι αυτό γίνεται προκειµένου να αποφευχθεί η ανατίµηση του εγχώριου νοµίσµατος και η επακόλουθη απώλεια ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών. Ωστόσο, ο χειρισµός αυτός δηµιουργεί εντάσεις στη διεθνή οικονοµική διπλωµατία και τορπιλίζει τη συνεργασία των κρατών για την ταχύτερη ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας Εξελίξεις στο διεθνές εµπόριο εδοµένου ότι το διεθνές εµπόριο είναι ιδιαίτερα ευπρόσβλητο απέναντι στις οικονοµικές κρίσεις και τις συνεπακόλουθες διακυµάνσεις του παγκόσµιου ΑΕΠ, η µείωση στις διεθνείς εµπορικές συναλλαγές λόγω της τελευταίας κρίσης ήταν αναµενόµενη. Αυτό που δεν ήταν αναµενόµενο ήταν το µέγεθος της µείωσης: το 2009 η ποσοστιαία αρνητική µεταβολή του διεθνούς εµπορίου ήταν εντεκαπλάσια της αντίστοιχης µεταβολής του παγκόσµιου ΑΕΠ. Πρόκειται για µια δραµατική εξέλιξη στην οποία, πέρα από τη µείωση στην παγκόσµια παραγωγή, συνέβαλε η αναλογικά µεγάλη πτώση της ζήτησης για διεθνώς εµπορεύσιµα προ όντα, ο περιορισµός των εξαγωγικών πιστώσεων, καθώς και η µεγαλύτερη συµµετοχή (σε σχέση µε το παρελθόν) πολλών επιχειρήσεων στις διεθνείς αλυσίδες παραγωγής. Αντίθετα, σύµφωνα και µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία, η λήψη προστατευτικών µέτρων δεν φαίνεται να έχει παίξει κάποιο ρόλο, κάτι που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυ - ντικό για την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία. Εξίσου θεαµατική µε την πτώση είναι και η άνοδος του διεθνούς εµπορίου, του οποίου ο όγκος (αγαθά και υπηρεσίες) αναµένεται να αυξηθεί κατά 11,4% το Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την ανάκαµψη της παγκόσµιας παραγωγής, και κυρίως τη δυναµική επαναφορά των αναδυόµενων οικονοµιών της Ασίας σε ταχείς αναπτυξιακούς ρυθµούς. Ωστόσο, οι διαγραφόµενες θετικές µεταβολές δεν παρουσιάζουν την ίδια συνέπεια σε όλες τις χώρες και για όλα τα βασικά εµπορεύµατα. Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανοµή, τα στοιχεία µαρτυρούν µια βραδύτερη ανάκαµψη στις εισαγωγές των προηγµένων οικονοµιών. Φαίνεται µάλιστα ότι ανάλογη διαφοροποίηση µεταξύ προηγµένου και αναπτυσσόµενου κόσµου θα χαρακτηρίσει και τους ρυθµούς αύξησης των εξαγωγών το 2011 (βλ. Πίνακα 1.1.5). Αναφορικά µε τις επιµέρους αγορές βασικών εµπορευµάτων, τα στοιχεία δείχνουν ότι το διεθνές εµπόριο είτε έχει σχεδόν επανέλθει (καταναλωτικά προ όντα) είτε είναι ΠΙΝΑΚΑΣ Ετήσιες µεταβολές στο διεθνές εµπόριο * 2011 ** Όγκος διεθνο ύς εµπορίου (Αγαθά και Υπηρεσίες) 2,9-11,0 11,4 7,0 Προηγµένες Εισαγωγές οκονοµίες 0,4-12,7 10,1 5,2 Αναπτυσσόµενες οικονοµίες 9-8,2 14,3 9,9 Προηγµένες Εξαγωγές οικονοµίες 1,9-12,4 11,0 6,0 Αναπτυσσόµενες οικονοµίες 4,6-7,8 11,9 9,1 Τιµές βασικών εµπορευµάτων Βιοµηχανικά προ όντα -0,6-0,8 9,9 3,2 Πετρέλαιο 27,1-32,7 31,4 5,3 Βασικά αγαθά (εκτός πετρελαίου) 0,1-14,1 24,4-0,2 Τρόφιµα 14,9-9,8 13,8 0,5 Ποτά 14,8 7,3 19,0-16,7 Αγροτικά προ όντα -7,6-12,3 32,0-3,2 Μέταλλα -14,3-24,6 39,9 3,8 Πηγή: ΝΤ. *Εκτιµήσεις, **Προβλέψεις. OIKONOMIΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2011/14 9

12 λίγο πιο χαµηλά (βασικά και ενδιάµεσα αγαθά) από την τάση που είχε πριν το ξέσπασµα της κρίσης. Αντίθετα, η αγορά κεφαλαιουχικών και διαρκών καταναλωτικών αγαθών επιδεικνύει σηµαντική υστέρηση. Για το 2011 εκτιµάται ότι το διεθνές εµπόριο θα παρα- µείνει σε τροχιά ανόδου. Ωστόσο, σύµφωνα µε το ΝΤ, οι ρυθµοί ανάκαµψης τόσο του συνολικού όγκου όσο και των επιµέρους θεµελιωδών µεγεθών του διεθνούς εµπορίου θα περιοριστούν (βλ. Πίνακα 1.1.5). Με άλλα λόγια, είναι πολύ πιθανή η επιµήκυνση του απαιτούµενου χρόνου προκειµένου η διεθνής εµπορική δραστηριότητα να επανέλθει σε επίπεδα αντίστοιχα µε αυτά που επικρατούσαν πριν την κρίση. Κάτι τέτοιο µπορεί να υπονοµεύσει την αναπτυξιακή δυναµική της παγκόσµιας οικονοµίας και ειδικά τις προοπτικές των αναπτυσσόµενων χωρών µε εξαγωγικό προσανατολισµό. Μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο, οι τελευταίες επιβάλλεται να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητές τους υπέρ των εγχώριων πηγών οικονοµικής ανάπτυξης. Τιµές βασικών εµπορευµάτων Παρά τον υψηλό βαθµό διακύµανσης που χαρακτήρισε τις τιµές των βασικών εµπορευµάτων καθ όλη τη διάρκεια του 2010, φαίνεται ότι οι τιµές των περισσότερων εµπορεύσιµων αγαθών θα ανακτήσουν το µεγαλύτερο µέρος των απωλειών που εµφάνισαν το Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι αυξήσεις στις τιµές του πετρελαίου (λόγω της γενικευµένης οικονοµικής ανάκαµψης) και των µετάλλων (λόγω της αυξηµένης ζήτησης από την Κίνα). Επίσης, σηµαντική άνοδο εµφανίζουν οι τιµές των αγροτικών προ όντων, γεγονός που ωστόσο οφείλεται σε συγκυριακούς παράγοντες (δυσµενείς καιρικές συνθήκες). Για το 2011 δεν αναµένονται θεαµατικές εξελίξεις. Συγκεκριµένα, οι τάσεις που διαγράφονται θέλουν κάποια µικρή αύξηση στις τιµές του πετρελαίου και σχετική σταθερότητα στην πλειονότητα των υπολοίπων βασικών εµπορευµάτων. 10 OIKONOMIΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2011/14

13 1.2. Οικονοµικές εξελίξεις στην Τουρκία Ρίτσα Παναγιώτου Οικονοµική πολιτική της Τουρκίας: από την αστάθεια στη σταθερότητα Τα κύρια χαρακτηριστικά της τουρκικής οικονοµίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες ήταν οι υψηλές δανεια - κές ανάγκες του δηµόσιου τοµέα, η έλλειψη δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, διαφάνειας και εγκυρότητας στο δηµόσιο τοµέα, και η έλλειψη ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας. Το κράτος το οποίο ήταν αναποτελεσµατικό και παρουσίαζε σοβαρά διαρθρωτικά προβλή - µατα έπαιζε κυρίαρχο ρόλο στην οικονοµία της Τουρκίας, µέσω του ελέγχου στις υποδοµές, τις βασικές βιο- µηχανίες και τις διάφορες κρατικές επιχειρήσεις. Τα επιτόκια και η χρήση συναλλάγµατος ήταν ελεγχόµενα, τα εµπόδια στις συναλλαγές ήταν µεγάλα, και η υποκατάσταση εισαγωγών εκτεταµένη. Επιπλέον, από τη δεκαετία του 60, η Τουρκία έχει παρουσιάσει ένα πολύ ευµετάβλητο και ασταθές πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον, που χαρακτηρίστηκε από την εισβολή των ενόπλων δυνάµεων στην πολιτική σκηνή (1960, 1971, 1980) και από µια σειρά σοβαρών οικονοµικών κρίσεων και υφέσεων (τέλη του 1970, 1994, 1999 και 2001). Τις τελευταίες δεκαετίες, η τουρκική ηγεσία επιχείρησε µια σειρά µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων µε τη στήριξη του ΝΤ, τα οποία αποσκοπούσαν σε βαθιές και ριζικές διαρθρωτικές αλλαγές. Τα προγράµµατα αυτά συµπεριελάµβαναν πολιτικές βασισµένες στην ανάπτυξη των εξαγωγών, την υποτίµηση του τουρκικού νο- µίσµατος, την κατάργηση των περιορισµών στο εξω - τερικό εµπόριο, τον αυστηρό έλεγχο της προσφοράς χρήµατος και των πιστώσεων, την κατάργηση των περισσότερων επιδοτήσεων και την απελευθέρωση των τιµών στις κρατικές επιχειρήσεις, τη µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος, την ιδιωτικοποίηση και την ενθάρρυνση των ξένων επενδύσεων. Παρά την κάποια επιτυχία σε ορισµένους τοµείς, πολλές µεταρρυθµίσεις παρέµειναν ελλιπείς, και οι βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις δεν εφαρµόστηκαν ποτέ. Η κρίση που έπληξε την τουρκική οικονοµία µετά τις κρίσεις στην Ασία και τη Ρωσία το 1998 και το 1999 οδήγησε σε αρνητική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια αυτών των ετών και σε άνοδο του πληθωρισµού πάνω από 60%. Η κυβέρνηση εξήγγειλε «πρόγραµµα αποπληθωρισµού», το οποίο συνοδευόταν από την 17η συµφωνία stand-by µε το ΝΤ. Ο βασικός άξονας του προγράµ- µατος ήταν ένα σύστηµα συναλλαγµατικών ισοτιµιών µε «ελεγχόµενη διολίσθηση», που γρήγορα κατάφερε να µειώσει το ποσοστό του πληθωρισµού κάτω του 50%. Ωστόσο, µετά από τις κρίσεις του εκεµβρίου του 2000 και του Φεβρουαρίου του 2001, το νόµισµα αφέθηκε να διακυµαίνεται ελεύθερα, µε αποτέλεσµα, και πά λι, την αύξηση του πληθωρισµού, στο 70% στις αρ - χές του Η νέα κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν, που ήρθε στην εξουσία το Νοέµβριο του 2002, ακολούθησε πολιτικές σύµφωνα µε το πρόγραµµα του ΝΤ (το ΝΤ, εκτός της µακροοικονοµικής διαχείρισης της οικονοµικής κρίσης, προσέφερε οικονοµική βοήθεια 20,4 δις δολαρίων στην Τουρκία µεταξύ 1999 και 2003). Το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης καθόρισε µια σειρά µέτρων που στόχευαν κατά κύριο λόγο στη µείωση των δαπανών της κυβέρνησης, σε φορολογική µεταρρύθ- µιση, στην επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, στη µείω - ση των τιµών ενέργειας, καθώς και σε διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στους τοµείς των τραπεζών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Στο πλαίσιο της τραπεζικής µεταρρύθµισης, δηµιουργήθηκε η ανεξάρτητη Τραπεζική Ρυθµιστική και Εποπτική Αρχή, αναδιαρθρώθηκαν οι κρατικές τράπεζες, οι ιδιωτικές τράπεζες ενισχύθηκαν µε την επιβολή νέων αποτελεσµατικών ρυθµίσεων, ενώ τα µέτρα εξυγίανσης µείωσαν τον αριθµό των τραπεζών από περίπου 80 σε σχεδόν 50. Η Κεντρική Τράπεζα της ηµοκρατίας της Τουρκίας (CBRT) έγινε ανεξάρτητη και οι αρµοδιότητές της ενισχύθηκαν. Μετά την αστάθεια και τους κύκλους ραγδαίας ανάπτυξης και ύφεσης της δεκαετίας του 1990, η Τουρκία παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη µέχρι το 2007 χάρη στις µεταρρυθµίσεις που εφαρµόστηκαν µετά την κρίση του 2001 (Πίνακας 1.2.1). Τα µέτρα τα οποία περιελάµβαναν αυστηρή νοµισµατική πολιτική και δηµοσιονοµική πειθαρχία οδήγησαν σε σηµαντική µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, µείωση του δείκτη δηµόσιου χρέους/αεπ (από 98% το 2001 σε κάτω από 40% το 2008) ( ιάγραµµα 1.2.3) και µείωση του πληθωρισµού σε µονοψήφιο αριθµό ( ιάγραµµα 1.2.2). Η οικονοµία κατέγραψε µια σχετικά υψηλή και σταθερή ανάπτυξη κατά την περίοδο , µε µέσο όρο της τάξεως του 7,2%. Ο τραπεζικός τοµέας αναδιαρθρώθηκε και η εποπτεία των τραπεζών ενισχύθηκε. Αυτό, σε συνδυασµό µε µια µεγαλύτερη πολιτική σταθερότητα, συνέβαλε στη µείωση των ασφαλίστρων κινδύνου και του κόστους κεφαλαίων, και αναπτέρωσε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, ιδίως µεταξύ των διεθνώς προσανατολισµένων µεγάλου και µεσαίου µεγέθους επιχει - ρήσεων. Μετά από πολλά χρόνια αµελητέας δραστηριότητας, τα επίπεδα των εισροών ξένων άµεσων επεν- OIKONOMIΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2011/14 11

14 ΠΙΝΑΚΑΣ Βασικά οικονοµικά µεγέθη εκαετία 1980 (ετήσιος µέσος όρος) εκαετία 1990 (ετήσιος µέσος όρος) (ετήσιος µέσος όρος) (ετήσιος µέσος όρος) Αύξηση ΑΕΠ (%) 4,2 3,9 5,8 0,5 Πληθωρισµός (%) 58,2 77,4 20,4 9,5 Ανεργία (%) 12,1 9,5 10,5 13,5 Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ) -5,6-5,2 Εξωτερικό χρέος (% ΑΕΠ) 29,2 35,5 38,2 42,4 Ισοζύγιο εξωτ. εµπορίου (εκατ. $) -3730, , , ,7 Πηγή: Turkstat, Statistical Indicators, , Statistical Yearbook of Turkey, δύσεων (ΞΑΕ) στην Τουρκία άρχισαν να αυξάνονται, από έναν ετήσιο µέσο όρο 900 εκατ. δολαρίων κατά την περίοδο σε 10 δις δολάρια το 2005, και κορυφώθηκε σε 22 δις δολάρια το 2007 (Πίνακας 1.2.2). Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση είχε ως καταλύτη τις διαπραγµατεύσεις της Τουρκίας για την ένταξή της στην ΕΕ, που είχαν θετικό αντίκτυπο στην εµπιστοσύνη των επενδυτών. Οι επενδύσεις ωθήθηκαν επίσης από πολιτικές του πρωθυπουργού Ερντογάν υπέρ των επιχειρήσεων, οι οποίες περιελάµβαναν περικοπή της φορο - λογίας των επιχειρήσεων, ενίσχυση της προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας, καθώς και την ίδρυση ενός οργανισµού προώθησης των επενδύσεων. Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, καθώς και η αγορά ακινήτων από αλλοδαπούς, έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στο υψηλό επίπεδο των ΞΑΕ. Για την περίοδο οι ελληνικές επενδύσεις στην Τουρκία αποτελούσαν το 10% του συνόλου ξένων επενδύσεων στη χώρα. Η 18η συµφωνία stand-by συνοδευόµενη από σηµαντικά δάνεια του ΝΤ εφαρµόστηκε επίσης κατά την περίοδο , ενώ η 19η συµφωνία stand-by ακολούθησε αµέσως µετά, στο διάστηµα Σε αυτό το σηµείο, ήταν εµφανές ότι η παγκόσµια κρίση απειλούσε και την οικονοµία της Τουρκίας Επιπτώσεις της παγκόσµιας κρίσης στην τουρκική οικονοµία Ανάπτυξη Η ύφεση του διέκοψε απότοµα την εντυπωσιακή αναπτυξιακή πορεία της Τουρκίας. Το ΑΕΠ είχε αρχίσει ήδη να µειώνεται σηµαντικά στα µέσα του 2007: από έναν µέσο όρο της τάξεως του 7,2% κατά την περίοδο , η ανάπτυξη µειώθηκε στο 3,5% κατά το δεύτερο εξάµηνο του Το 2008, η παγκόσµια ύφεση έπληξε σκληρά την Τουρκία, καθώς εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα µέσω των χρηµατοπιστωτικών αγορών και του εµπορίου. Σε ό,τι αφορά τις χρηµατοπιστωτικές αγορές, υπήρξαν καθαρές εκροές κεφαλαίων, υποτί- µηση του νοµίσµατος, πτώση των τιµών των µετοχών (κατά περίπου 60% από τα υψηλά τους στα τέλη του 2007), αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου και µείωση της ρευστότητας στον τραπεζικό τοµέα. Οι πρώτες επιπτώσεις της κρίσης στην Τουρκία, όπως µετρήθηκε από τη µείωση του ΑΕΠ από τις αρχές του 2008 ως και τα µέσα του 2009, ήταν οι µεγαλύτερες µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Οι ρυθµοί ανάπτυξης µειώθηκαν κατά 6,5% το 4ο τρίµηνο του 2008, και κατά 14,3% το 1ο τρίµηνο του 2009 η πιο απότοµη συρρίκνωση των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Οι εξαγωγές υποχώρησαν, µε απο τέλεσµα τη µαζική µείωση της βιοµηχανικής παραγωγής και των επενδύσεων. Η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος και οι µεγάλες αβεβαιότητες οδήγησαν σε απότοµη απώλεια της εµπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, οδηγώντας σε περαιτέρω πτώση της ζήτησης. Οι τοµείς της οικονοµίας που υπέστησαν το χειρότερο πλήγµα ήταν εκείνοι του χονδρικού και λιανικού εµπορίου, των κατασκευών και της βιοµηχανίας, σηµειώνοντας τεράστια πτώση κατά 25,4%, 18,9% και 18,5%, αντίστοιχα. Η ιδιωτική κατανάλωση, η οποία µειώθηκε κατά 4,6% το τελευταίο τρίµηνο του 2008, κατρακύλησε κατά 9,2% το πρώτο τρίµηνο του Ωστόσο, µετά από 4 τρίµηνα απότοµης συρρίκνωσης της παραγωγής, το ΑΕΠ ανέκαµψε σηµαντικά από το δεύτερο τρίµηνο του 2009, αγγίζοντας µια µεγάλη αύξηση της τάξεως του 6% το τέταρτο τρίµηνο του ίδιου έτους. Με τον τρόπο αυτό, η Τουρκία έκλεισε το 2009 µε έναν καλύτερο του αναµενόµενου δείκτη ρυθµού συρρίκνωσης της τάξεως του 4,7% ( ιάγραµµα 12 OIKONOMIΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2011/14

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 13, Σεπτέμβριος 2010 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 12, Μάιος 2010 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Εξελίξεις και προοπτικές στην παγκόσμια οικονομία Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 16,201 Οκτώβριος 1 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομικές εξελίξεις και προοπτικές Δημοσιονομικές εξελίξεις και χρηματοπιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/13 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 74, Ιανουάριος 2014 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Νο 6 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων. www.kepe.

Νο 6 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων. www.kepe. Νο 6 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων www.kepe.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μηνιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων Εκδότης: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύµβουλοι έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/14 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 78, Ιανουάριος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά και σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος B 2011 Εξαµηνιαία Έκθεση Εξελίξεων Αρ. Τεύχους 6 Φεβρουάριος 2012 ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Προς τα μέλη της Διαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: Executive MSc in European Studies ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Η παγκόσμια οικονομία, έχοντας ανακάμψει δυναμικά το 2010 από τη διεθνή κρίση, όπως αναμενόταν

Διαβάστε περισσότερα

Νο 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων. www.kepe.

Νο 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων. www.kepe. Νο 13 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων www.kepe.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Εκδότης: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύμβουλοι έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονοµία Παρά την ευνοϊκή διεθνή οικονοµική συγκυρία, που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναµο ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ πγ Μ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ πγ Μ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ πγ Μ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιούνιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Νο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων. www.kepe.

Νο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων. www.kepe. Νο 1 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων www.kepe.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μηνιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων Εκδότης: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύµβουλοι έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 70, Ιανουάριος 2013 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009 , ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592)

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου

Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου ράση 4: Εκπαίδευση και Υποστήριξη προς στις Τοπικές Κοινωνίες Ά Κύκλος Σεµιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 14 Νοεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 14 Νοεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 14 Νοεµβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Η εξασθένιση του Ευρώ και η υποχώρηση των τιµών του πετρελαίου διεθνώς, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 5 η Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μάιος 215 Μάιος 215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων σταδιακής γήρανσης του πληθυσµού, αλλά και της πρόωρης εισόδου σε συνταξιοδοτικό καθεστώς.

ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων σταδιακής γήρανσης του πληθυσµού, αλλά και της πρόωρης εισόδου σε συνταξιοδοτικό καθεστώς. Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Μεγάλη Πέµπτη 9 Απριλίου 2015 Hundreds Ελληνική Οικονοµία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων µε τους θεσµούς επί του σχεδίου µεταρρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα