«ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΌΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΌΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ..."

Transcript

1 «ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μπιτζένης Αριστείδης ΌΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ... 21/3/1971 πειραματικά ΟΝΕ, 1η φάση , κρατική παρέμβαση στη διακύμανση έναντι του δολαρίου Άμεσα νομισματική κρίση 18/12/1971 συμφωνία Smithsonian (Ινστιτούτο στην Ουάσινγκτον) διακύμανση των νομισμάτων μόλις %, άρα 4.5% έναντι του δολαρίου Αυτό θεωρήθηκε υψηλό εύρος διακύμανσης, πρόβλημα στο εμπόριο, ευνοήθηκε το δολάριο Απρίλιο 1972, εύρος διακύμανσης 2.25% (νομισματικό φίδι μέσα στη σήραγγα (snake in the tunnel)) Οι συν/κές ισοτιμίες καθημερινώς διακύμανση σε εύρος 2.25% έναντι του δολαρίου (σώμα του φιδιού), το οποίο όμως μπορούσε να κινηθεί μέσα σε μια ευρύτερη περιοχή εύρους 4.5% (σήραγγα). Μάιο 1972 (μέλη) (6 ιδρυτικά (Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο) +( Βρετανία, Ιρλανδία, Δανία), και Νορβηγία, Σουηδία συνδεδεμένα μέλη) Λόγω προβλημάτων έφυγαν Βρετανία, Ιρλανδία, Δανία, Ιταλία 1

2 Η Γερμανία λόγω κρίση δολαρίου επενέβη αρκετές φορές στην αγορά συν/τος, και οι χώρες επέβαλαν ελέγχους ώστε να κρατήσουν τα νομίσματα μέσα στο φίδι, και να διατηρηθούν μέσα στη σήραγγα νέα κρίση, υποτίμηση του δολαρίου 10%, διάλυση της Bretton Woods, φίδι βγήκε έξω από τη σήραγγα, ελεύθερη διακύμανση. Άρα «φίδι χωρίς (έξω) από τη σήραγγα) Γαλλία τον Ιανουάριο 1974 αποσύρθηκε από το σύστημα, επανήλθε μετά από 18 μήνες, αποσύρθηκε οριστικά το 1976, μετά από Βρετανία και Ιταλία Μάρτιο 1979 το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία πρωτοβουλία) ΜΣΙ %, και +-6% για Ιταλική λιρέτα και άλλα ασθενή νομίσματα Μοιάζει με το snake αλλά εδώ υπάρχει το ECU και όχι το δολάριο Κάθε νόμισμα κεντρική ισοτιμία με το ECU (european currency unit (1979) instead of european unit of account (1975)) % ECU=Σταθμισμένος αριθμητικώς μέσος όρος των νομισμάτων των κρατών μελών της Κοινότητας βάση του % του ΑΕΠ στο κοινοτικό ΑΕΠ, και στο % του εμπορίου του κάθε μέλους Τα συναλλαγματικά αποθέματα της κάθε χώρας (20%) σε χρυσό και 20% σε δολάρια στο ευρωπαϊκό ταμείο νομισματικής συνεργασίας με αντάλλαγμα τα ECU Ο ΜΣΙ διαρκεί από το με % μετά διευρύνεται σε +-15% από το 1993 και το 1999 αντικαθιστάται με τον ΜΣΙ ΙΙ (+-15%) Based on the Delors report, the European Council of Madrid in 1989 decided that the first stage of EMU would begin in July 1990, and the European Council of Maastricht in December The practical activation periods foreseen in the Delors Report were resumed and fixed by the Maastricht Treaty on 7th February 1992 Τον Ιούλιο του 1990 με την πρώτη φάση του Μάαστριχτ η οποία διήρκησε μέχρι τον Δεκέμβριο του 1993 με ελεύθερη διακίνηση του κεφαλαίου μεταξύ των χωρών, δημοσιονομική πειθαρχία, εγκατάλειψη χρηματοδότησης δημόσιων επιχειρήσεων Η δεύτερη φάση ξεκινάει 1/1/1994 μέχρι 31/12/1998 στην οποία δημιουργείται το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ινστιτούτο (1/1/1994) το οποίο δεν ασκεί νομισματική πολιτική η οποία ασκείται από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών - μελών και τα κράτη υιοθετούν πολιτικές οικονομικής και νομισματικής σύγκλισης. 1/6/ 1998 δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Σύστημα Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών 2

3 1/1/1994 ξεκινάει η τρίτη φάση με την υιοθέτηση του ευρώ, το οποίο όμως δεν κυκλοφορεί στην αγορά. Αυτό επιτυγχάνεται 1/1/2002. Ξεκινάει η λειτουργία του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών Νο 2 και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης το οποίο υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1979 δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα στην καρδιά του οποίου ήταν ο μηχανισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών Νο 1 ο οποίος διήρκησε μέχρι και το 1998 με ένα εύρος διακύμανσης των νομισμάτων σε σχέση με την κεντρική ισοτιμία των νομισμάτων αυτών με το ECU η οποία ήταν + - 2,25% και για τα πιο ασθενή νομίσματα όπως το ιταλικό + - 6% και το οποίο εύρος διευρύνθηκε τον Αύγουστο του 1993 σε % ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Δημόσιο έλλειμμα < 3% Α.Ε.Π. Δημόσιο χρέος < 60% Α.Ε.Π. (εξαιρέσεις) Σταθερότητα τιμών, Ποσοστό πληθωρισμού < του μ.ο των τριών καλυτέρων +1.5% Μακροπρόθεσμο επιτόκιο < του μ.ο των τριών καλυτέρων + 2% 3

4 Φυσιολογικές διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες με βάση το ECU, σύμφωνα με τον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών 1 και 2 για 2 χρόνια προ της ένταξης, και να μην έχει προηγηθεί υποτίμηση του νομίσματος μιας χώρας σε σχέση με το νόμισμα άλλου μέλους χώρας με πρωτοβουλία της χώρας. Συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας κάθε υποψηφίου μέλους με τα άρθρα 108 & 109 του Συμφώνου του Μάαστριχτ και με τη νομοθεσία του συστήματος των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών Θέσπιση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης Η πολιτική συμφωνία για το σύμφωνο επετεύχθη κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δουβλίνου τον Δεκέμβριο του Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Συμβούλιο Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (Ecofin) να καταρτίσει ψήφισμα για το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ τον Ιούνιο του

5 Το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης απαρτίζεται τυπικώς από: το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Άμστερνταμ σχετικά με το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, της 17ης Ιουνίου 1997 τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/1997, ο οποίος αποσκοπεί στην επιτήρηση της δημοσιονομικής κατάστασης των κρατών μελών, καθώς και στο συντονισμό των οικονομικών τους πολιτικών (προληπτικό σκέλος) τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/1997 σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος αφ' ης στιγμής ένα κράτος μέλος έχει υπερβεί τη σχετική τιμή αναφοράς, δηλαδή το έλλειμμά του είναι μεγαλύτερο από το 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) (κατασταλτικό σκέλος). ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι μια συμφωνία μεταξύ όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαιτεί την προσχώρηση σε ειδικά μέτρα φορολογικής και δημοσιονομικής πειθαρχίας ως μέρος των μεσοπρόθεσμων οικονομικών στόχων τους. Είναι σημαντικό διότι εγγυάται μια διαρκή και σταθερή οικονομική διαχείριση. 5

6 ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κάθε χρόνο, κάθε χώρα της ευρωζώνης υποβάλει τα αναγκαία στοιχεία για την τήρηση του Συμφώνου, με τη μορφή ενός προγράμματος σταθερότητας Οι χώρες που δεν συμμετέχουν στην ευρωζώνη καταρτίζουν προγράμματα σύγκλισης (Convergence reports 1998, 2000, 2002, 2004), τα οποία περιέχουν επιπλέον πληροφορίες για τη τήρηση των κριτηρίων του Μάαστριχ. Όλες οι χώρες οφείλουν να επιβλέπουν η μια την άλλη και να μην επιτρέψουν σε καμιά από αυτές να παρουσιάσει υπερβολικό έλλειμμα. Στόχος του συμφώνου: η πρόληψητηςεμφάνισης υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος Στόχος του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης είναι η πρόληψη της εμφάνισης υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην ευρωζώνη μετά την είσοδο στο τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Επειδή η συνθήκη προέβλεπε μόνο ποσοτικά κριτήρια για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος, χωρίς να περιλαμβάνει κανέναν ορισμό της δημοσιονομικής πολιτικής που θα έπρεπε να ακολουθηθεί μετά τη μετάβαση στο ευρώ, η θέσπιση ενός τέτοιου συμφώνου θεωρήθηκε αναγκαία από τα κράτη μέλη. Συνεπώς, το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης εντάσσεται στη λογική της συνθήκης και αποτελεί προέκταση των διατάξεών της. 6

7 Σκοπός του συμφώνου είναι η διασφάλιση της υγιούς διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών στην ευρωζώνη, ούτως ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο της εφαρμογής χαλαρής δημοσιονομικής πολιτικής από ένα κράτος μέλος, ικανής να βλάψει τα υπόλοιπα κράτη μέλη, τόσο από την άποψη των επιτοκίων όσο και από την άποψη της εμπιστοσύνης στην οικονομική σταθερότητα της ευρωζώνης. Το σύμφωνο αποβλέπει σε αυξημένη και μακροχρόνια σύγκλιση των οικονομιών των κρατών μελών της ευρωζώνης. «ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Σκοπός: Αποτελέσει μέσο διαφύλαξης της σταθερότητας των οικονομιών & να βοηθήσει την ανάπτυξη κατά το 3 στάδιο της Ο.Ν.Ε Ψήφισμα (17 Ιουνίου 1997) : ημόσιο έλλειμμα < 3% Α.Ε.Π. ημόσιο χρέος < 60% Α.Ε.Π

8 ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καθιερώνει μια ενισχυμένη εποπτική διαδικασία για την παρακολούθηση των δημοσιονομικών πολιτικών στο πλαίσιο της ΟΝΕ. Βοηθάει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Καθορίζει το «μεσοπρόθεσμο στόχο για τη δημοσιονομικές θέσεις πλησίον της ισορροπίας, ο οποίος επιτρέπει σε όλα τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τις κανονικές κυκλικές διακυμάνσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα το δημόσιο έλλειμμά τους κάτω από την τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ Εξασφαλίζει δημοσιονομική πειθαρχία. ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας & Ανάπτυξης στερούν τους ασκούντες οικονομική πολιτική από τη δυνατότητα εκτεταμένης χρήσης δημοσιονομικής πολιτικής. Ο έλεγχος της νομισματικής πολιτικής ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έτσι οι εθνικές κυβερνήσεις περιορίζονται στην άσκηση οικονομικής πολιτικής μέσω διαρθρωτικών αλλαγών. Οι κανόνες του Συμφώνου θεωρούνται από πολλούς σχολιαστές περιοριστικοί και ανεδαφικοί, καθώς μπορεί ο πληθωρισμός να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα για το σύνολο της ΟΝΕ ωστόσο η ανεργία παρουσιάζει αυξητικές τάσεις σε πολλές χώρες. Οδηγεί σε αδρανοποίηση των σταθεροποιητών. Έτσι οι οικονομίες καθίστανται αναποτελεσματικές στην αντιμετώπιση καταστάσεων ύφεσης. Η αναστολή της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Γερμανία και τη Γαλλία ήρθε σαν επιστέγασμα στην ήδη υποβόσκουσα κριτική για την οικονομική λογική και αποτελεσματικότητα του Συμφώνου. Απαγορεύει την αυτόματη μεταφορά πόρων από περιοχές με μεγάλα έσοδα σε περιοχές με προβλήματα 8

9 Δίδοντας, παραδόξως, βαρύτητα μόνο στα δημοσιονομικά ελλείμματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση εφαρμογής κυρώσεων: 1) Κάνει συστάσεις στα κράτη-μέλη που έχουν έλλειμμα άνω του 3% 2) Δίδεται περιθώριο 4 μηνών στα κράτη να λάβουν διορθωτικά μέτρα 3) Αν στον επόμενο χρόνο δεν διορθωθεί το έλλειμμα επιβάλλονται κυρώσεις μέσα σε διάστημα 10 μηνών 4) Οι κυρώσεις είναι: χρηματική καταβολή σε προκαθορισμένο σταθερό ποσοστό 0,2% του ΑΕΠ και μεταβλητό ποσοστό σύμφωνα με το ύψος του ελλείμματος 5) Και τα επόμενα χρόνια μπορούν να επιβάλλονται πρόστιμα με ανώτατο όριο το 0,5% του ΑΕΠ. Ένα έλλειμμα ακόμα και αν ξεπερνάει το 3% του ΑΕΠ δύναται να μην επιβληθούν κυρώσεις στη χώρα-μέλος εάν το έλλειμμα είναι προσωρινό ή είναι μια ιδιάζουσα (εξαιρετική) περίπτωση, όπως ένα ασυνήθιστο γεγονός έξω από τον έλεγχο του κράτους-μέλους με σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική κατάσταση της χώρας ή αν η χώρα έχει πτώση (μείωση) της πραγματικής αύξησης του ΑΕΠ κατά τουλάχιστον 2%. Υπάρχει περίπτωση και πτώση του ΑΕΠ από 0,75% έως 2% να θεωρηθεί ιδιάζουσα περίπτωση και να μην επιβληθούν κυρώσεις. 9

10 Μετά τις πολύπλευρες πιέσεις /κριτικές που δέχτηκε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης από τη στιγμή που παραμελήθηκε το κριτήριο του χρέους ως προς το ΑΕΠ, και από τη στιγμή που το 2001 η Πορτογαλία βρέθηκε με έλλειμμα 4,4%, το 2002 η Γερμανία με 3,5% έλλειμμα, η Γαλλία με 3,2% έλλειμμα, το 2003 η Ολλανδία και η Βρετανία, και το 2004 η Ελλάδα, προέβη στις 3/9/2004 σε αναθεώρηση του Σύμφωνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αφού είχε προηγηθεί το γεγονός της 25/11/2003 όταν το Ecofin απέρριψε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βάλει κυρώσεις στην Γαλλία και τη Γερμανία που δεν συμμορφώθηκαν όπως η Πορτογαλία. Την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/ ΕΚΤ είχαν υποστηρίξει ενεργά η Αυστρία, Ολλανδία, Ισπανία και Φιλανδία. Ελλείμματα: ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ Γερμανία : 3,5% Α.Ε.Π. (2002) Γαλλία : 3,2% Α.Ε.Π. (2002) Πορτογαλία : 4,4% Α.Ε.Π. (2001) Ελλάδα : 6,6% Α.Ε.Π (2004) Ολλανδία: 3% Α.Ε.Π (2003)???? Βρετανία: 3,2% Α.Ε.Π (2003)??? Δεν έχουν εφαρμοστεί οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε καμία χώρα (η Πορτογαλία συμμορφώθηκε) 10

11 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Η Πορτογαλία ήταν το πρώτο κράτος-μέλος που υπερέβη το 3%. Η πορτογαλική κυβέρνηση μετά τις συστάσεις του Συμβουλίου κατάφερε να μειώσει μέχρι το 2003 το δημόσιο έλλειμμα. Ωστόσο η πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση στοίχισε στη χώρα. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΙΤΑΛΙΑ Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ιταλία είναι ο υψηλός δείκτης χρέους, ο ρυθμός μείωσης του οποίου πρέπει να αυξηθεί (μαζί με Βέλγιο και Ελλάδα το χρέος/αεπ είναι άνω του 105%). Η χώρα υπέβαλλε πρόγραμμα σταθερότητας για το διάστημα και το Συμβούλιο δεν προχώρησε στη διαδικασία έγκαιρης προειδοποίησης 11

12 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ Για την Ελλάδα το Συμβούλιο προέβη σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και η κυβέρνηση καλέστηκε να προσαρμόσει το υψηλό έλλειμμά της το αργότερο το Όμως το 2004 το έλλειμμα έφτασε το 6.6% και το δημόσιο χρέος το 120% του ΑΕΠ, διπλάσιο από το 60% που απαιτείται. Έτσι η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που μπαίνει ουσιαστικά σε καθεστώς επιτήρησης ( ). Πιο συγκεκριμένα, έγινε αναθεώρηση στις 3/9/2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1) ενεργοποίησε το κριτήριο του χρέους, ξεκαθαρίζοντας τι σημαίνει ικανοποιητικός ρυθμός μείωσης του χρέους, λαμβάνοντας και το δημογραφικό θέμα αλλά και το ρυθμό ανάπτυξης της χώρας, το πληθωρισμό, αλλά και το γενικότερο δυναμικό ανάπτυξης της χώρας και τι τελικά πραγματοποιεί, 2) αναγνώρισε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει κάθε χώρα-μέλος και στο πώς θα αντιμετωπίζει το έλλειμμά της και τη δημιουργία αυτού, αλλά και γενικότερα τα δημοσιονομικά της 3) Εξαιρετικές περιπτώσεις μη εφαρμογής κυρώσεων για υπερβολικά ελλείμματα θεωρείται πλέον η μηδενική ανάπτυξη 4) Παροχή μεγαλύτερου χρονικού περιθωρίου μέχρι την εφαρμογή κυρώσεων 12

13 ΑΝΤΙΠΑΛΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Α στις 25/11/2003 Γερμανία-Γαλλία -Ιταλία Έμφαση στις Δαπάνες, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό και στο ιατροφαρμακευτικό σύστημα,έρευνα &ανάπτυξη + 1 χρόνο προθεσμία συμμόρφωσης (2 χρόνια) Να ληφθεί υπόψη και η μείωση του χρέους ή το χαμηλό επίπεδο χρέους Το SGP πρέπει να γίνει πιο έξυπνο και να λαμβάνει υπόψη ιδιαιτερότητες του κράτους και την φάση του οικονομικού κύκλου που βρίσκεται το κράτος Αυστρία-Φιλανδία Ολλανδία Ισπανία Αστάθεια του є και άνοδο των επιτοκίων Αμφισβητείται ο μελλοντικός τρόπος χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Ε.Ε. «Κακό» παράδειγμα η Γαλλία και Γερμανία για τις υπό ένταξη χώρες στην Ο.Ν.Ε Η Ισπανία κυρίως ενάντια στον νέο κανονισμό ψηφοφορίας στο Ecofin Τα ελλείμματα της Γερμανίας κ της Γαλλίας θα εξάγονται στις άλλες χώρες με άνοδο των επιτοκίων Η ΕΚΤ κ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίστηκαν ότι η αξιοπιστία του Ευρώ εξαρτάται από την εφαρμογή του συμφώνου 13

14 AΠΟ ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΑ Η ΙΔΕΑ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥΣ; Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3605/93 του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1993, σχετικά με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου για τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας [Επίσημη Εφημερίδα L 332 της ]. ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 191 της 29ης Ιουλίου 1992) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ σχετικά με το καταστατικό τουευρωπαϊκούνομισματικούιδρύματος ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τις ακόλουθες διατάξεις, οι οποίες προσαρτώνται στην συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος: 14

15 Άρθρο 1 Οι τιμές αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 104 Γ παράγραφος 2 τηςπαρούσαςσυνθήκηςείναιοιεξής: - 3 % για τον λόγο μεταξύ του προβλεπομένου ή υφισταμένου δημοσιονομικού ελλείμματος και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε τιμές αγοράς, - 60 % για τον λόγο μεταξύ του δημοσίου χρέους και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε τιμές αγοράς. Τι πρέπει ή τι έπρεπε; 1) Να αλλάξει; 2) Ελαστική εφαρμογή; 3) Αναπροσαρμογή; 4) Αναθεώρηση; 5) Χαλάρωση; 6) Έξοδος; 7) Aναστολή; 8) Να μπει στο ψυγείο; 9) Nα πεθάνει;

16 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο δημόσιο χρέος, λαμβάνοντας υπόψη τα αρχικά επίπεδα δημοσίου χρέους και το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης για κάθε χώρα. Να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα( π.χ. πληθωρισμός, γήρανση του πληθυσμού, ανάγκη νέων επενδύσεων κ.λ.π.) και σε ποιόν οικονομικό κύκλο βρίσκεται αυτή. Να δοθεί αναπτυξιακή βοήθεια στα κράτημέλη μέσω της προώθησης των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αναθεώρηση της «ρήτρας εξαιρετικών περιστάσεων». Ανάλογα με την οικονομική συγκυρία που βρίσκεται κάθε χώρα, η καθιέρωση ενός μέγιστου ορίου μακροπρόθεσμης αύξησης της δημόσιας δαπάνης θα έπρεπε να αποτελεί μια από τις «εξαιρετικές περιστάσεις» Πιο έγκαιρες δράσεις για τη διόρθωση ανεπιθύμητων δημοσιονομικών εξελίξεων. Δε θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη στο δημοσιονομικό έλλειμμα των κρατών οι στρατηγικές επενδύσεις και αυτές που αποσκοπούν στην ανάπτυξη. 16

17 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ Το μέλλον του Συμφώνου έχει καταστεί αβέβαιο τα τελευταία χρόνια. Πολλές διαφορετικές απόψεις έχουν διατυπωθεί σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τον ρόλο του Συμφώνου στο έργο του αυτό της δημοσιονομικής εποπτείας. Ήταν σαφής ο προβληματισμός γύρω από το Σύμφωνο. Σε αυτό συνέβαλλαν καθοριστικά ο μειωμένος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οικονομική επιδείνωση που παρατηρήθηκε σε κάποιες χώρες, λόγω του περιοριστικού τρόπου εφαρμογής του Δεν μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά αν προβλέπεται ένα καλύτερο μέλλον για το Σύμφωνο. Υπάρχουν όμως προοπτικές για καλύτερη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και μείωση της αβεβαιότητας που επικρατεί στην Ευρώπη. Το Σύμφωνο όπως έχει φανεί δεν έχει υποστηριχτεί όπως θα έπρεπε και δεν έχει εξασφαλίσει την ευρεία αποδοχή του από το κοινό. 17

Προλογος TOY Διοικητη

Προλογος TOY Διοικητη Προλογος TOY Διοικητη Το 2001, όταν η Ελλάδα έγινε μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα, οι οιωνοί ήταν αίσιοι και οι προσδοκίες μεγάλες. Δημιουργήθηκε τότε η εντύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του ευρωπαϊκού φρένου χρέους

Βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του ευρωπαϊκού φρένου χρέους Μια κριτική προσέγγιση του «Φρένου Χρέους» Αν ήθελε κανείς να χαρακτηρίσει τη νέα κατάσταση που διαµορφώνεται στην Ευρώπη σχετικά µε τη δηµοσιονοµική διαχείριση, µια λέξη υπάρχει. Πειθαρχία. Περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 70, Ιανουάριος 2013 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Συστημική κρίση και διαμάχες στην ευρωζώνη

Συστημική κρίση και διαμάχες στην ευρωζώνη Συστημική κρίση και διαμάχες στην ευρωζώνη Αρχοντής Πάντσιος Καθηγητής και Κοσμήτορας ακαδημαϊκων υποθεσεων Αμερικανικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης (ACT) Καλλίνικος Νικολακόπουλος Οικονομολόγος - Αναλυτής Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 904 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 EL EL 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 Σ Ε Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Λ Ε Ε ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1999 σεων Επενδυ πεúα Τρα κη Ευρωπαι 1999 ε κθεση Ευρωπαι κη Τρα πεúα Επενδυ σεων

1999 σεων Επενδυ πεúα Τρα κη Ευρωπαι 1999 ε κθεση Ευρωπαι κη Τρα πεúα Επενδυ σεων 1999 Ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Βασικά στοιχεία (σε εκατοµ. ευρώ) 1999 1998 Υπογραφείσες χρηµατοδοτικές συµβάσεις 31 800 29 526 Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27 765 25 116 Έξω από

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη.

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος, Α.Μ 14224 Παρασκευόπουλος Χρήστος,

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 21 Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΣΤΕΛΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ

ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ 0 ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α. ΜΕ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΚΑΙ ΤΑΣΟ ΠΑΤΩΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα