Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Ψυκτικός. Σελίδα 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Ψυκτικός. Σελίδα 1"

Transcript

1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Ψυκτικός Σελίδα 1

2 Τεχνίτης Ψυκτικός

3 Τεχνίτης Ψυκτικός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ «Διάχυση αποτελεσμάτων αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού» της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για ανέργους και επαπειλούμενους ανέργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής τους Πειραιά, μέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης/ επανακατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων»

4 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Περιεχόμενα 1. Ψυκτικός κύκλος Οικιακό Ψυγείο Τοπικές Κλιματιστικές Μονάδες Δωματίου, Διαιρούμενου Τύπου (Split Units) Κεντρικός κλιματισμός... 28

5 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς 1. Ψυκτικός κύκλος Τα βασικά δομικά στοιχεία του ψυκτικού κύκλου και ο ενεργειακός τους ρόλος Στον κύκλο ψύξης με συμπίεση ατμών, από την απλούστερη έως και την πιο σύνθετη και αυτοματοποιημένη ψυκτική μηχανή, τέσσερα είναι τα βασικότερα εξαρτήματα τα οποία παίζουν αναντικατάστατο ρόλο. o o o o Ο συμπιεστής Ο συμπυκνωτής (condenser) Η εκτονωτική διάταξη ή εκτονωτική βαλβίδα Ο ατμοποιητής ή εξατμιστής (evaporator) Τα παραπάνω βασικά εξαρτήματα, συνδέονται με αυτή τη σειρά, και σε αυτά προστίθενται σωληνώσεις, βοηθητικά εξαρτήματα και αυτοματισμοί (μηχανικοί και ηλεκτρικοί), αφού τοποθετήσουμε μέσα και το φορέα μεταφοράς της θερμότητας που είναι το κατάλληλο ψυκτικό ρευστό. Όλο αυτό το σύστημα αποτελεί μια ψυκτική μηχανή. Σελίδα 1

6 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς Εικόνα 1: Ψυκτική διάταξη με τα τέσσερα βασικά εξαρτήματα Σελίδα 2

7 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς Συμπιεστής Ο συμπιεστής είναι το πλέον απαραίτητο εξάρτημα στον κύκλο ψύξης. Λειτουργεί ως εξής: αναρροφά το ψυκτικό αέριο σε μορφή αερίου χαμηλής πίεσης και θερμοκρασίας από τον εξατμιστή, το συμπιέζει, και το καταθλίβει προς το συμπυκνωτή σε μορφή αερίου υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Ο συμπιεστής αντλεί τον φορτωμένο με θερμότητα ατμό από το σύστημα και προσδίδει στον ατμό αυτό και τη δική του θερμότητα (λόγω των τριβών από την κίνηση των μηχανικών μερών και τη θερμότητα του κινητήρα). Τη θερμότητα αυτή την οδηγεί προς το συμπυκνωτή και αυτός με τη σειρά του την αποβάλλει προς το περιβάλλον μέσο του ψυκτικού ρευστού. Q προϊόντων + Q κινητήρα =Q απορριπτόμενη όπου Q = θερμότητα Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως το ψυκτικό αέριο εισέρχεται στο συμπιεστή υπέρθερμο σε Χαμηλή Πίεση (Χ.Π.) και θερμοκρασία, και εξέρχεται υπέρθερμο σε Υψηλή Πίεση (Υ.Π.) και θερμοκρασία. Εικόνα 2: Συμπιεστής ερμητικού τύπου Σελίδα 3

8 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς Ο συμπιεστής διατηρεί μια διαφορά πίεσης μεταξύ των δύο πλευρών, της Αναρρόφησης και της Κατάθλιψης. Τύποι Συμπιεστών Οι τύποι των συμπιεστών είναι πολλοί και ποικίλουν ανάλογα με την προσαρμογή και τα είδη των ψυκτικών μηχανών, την τάση, την ένταση, τα ψυκτικά ρευστά, τις απαιτήσεις των προϊόντων και των ψυκτικών εγκαταστάσεων. Επίσης ο τύπος του συμπιεστή καθορίζεται από τον τρόπο που παίρνει κίνηση το μηχανικό του μέρος. Εικόνα 3: Ημίκλειστου τύπου συμπιεστές Εικόνα 4: Ανοικτού τύπου συμπιεστές Σελίδα 4

9 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς Συμπυκνωτής Ο συμπυκνωτής (condenser) είναι το εξάρτημα που αποβάλλει το σύνολο της θερμότητας μιας ψυκτικής μηχανής προς το περιβάλλον. Η απορριπτόμενη θερμότητα Q που φεύγει από το συμπιεστή προς την είσοδο του συμπυκνωτή βρίσκεται στο μέγιστο σημείο. Η απορριπτόμενη αυτή θερμότητα Q αποβάλλεται στο περιβάλλον. Το ψυκτικό μέσο, σε μορφή υπέρθερμου ατμού, στη διαδρομή του από το τέλος της συμπίεσης και προς τη είσοδό του στο συμπυκνωτή χάνει ένα μέρος από τη θερμότητα που είχε, με αποτέλεσμα την πτώση της θερμοκρασίας μέχρι το σημείο που ξεκινά η συμπύκνωση (περιοχή υπέρθερμου ατμού μέχρι το σημείο της καμπύλης κορεσμένου αερίου στο διάγραμμα Ρ-h Mollier). Από την είσοδο του ψυκτικού ρευστού στο συμπυκνωτή μέχρι και την έξοδό του (στη περιοχή της καμπάνας) το ψυκτικό μέσο αλλάζει κατάσταση και από αέριο γίνεται υγρό, σε σταθερή θερμοκρασία και πίεση, τη θερμοκρασία και πίεση κορεσμού. Σε αυτό το σημείο γίνεται αλλαγή φάσης του ψυκτικού μέσου από αέρια σε υγρή κατάσταση χωρίς να μεταβάλλεται η θερμοκρασία του. Το ψυκτικό ρευστό βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση (λανθάνουσα θερμότητα συμπύκνωσης Λ.Θ.Σ). Το ψυκτικό μέσο στις τελευταίες σπείρες του συμπυκνωτή (στην έξοδό του από την καμπάνα), σε μορφή υγρού εξακολουθεί να ψύχεται περισσότερο (μέχρι τη έξοδό του από το συμπυκνωτή). Πέφτει λοιπόν η θερμοκρασία του, δηλαδή αποβάλει ένα μέρος ακόμα της θερμότητας του με αποτέλεσμα να γίνεται υπόψυκτο υγρό. Η πίεσή του παραμένει σταθερά υψηλή (τουλάχιστον θεωρητικά). Ο συμπυκνωτής στην απλή του μορφή (οικιακό ψυγείο) είναι μια οφιοειδής χαλύβδινη σωλήνα, που ξεκινά από το συμπιεστή και καταλήγει στην εκτονωτική βαλβίδα. Η σωλήνα αυτή στηρίζεται σε ελάσματα που αυξάνουν την επιφάνειά της, έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη αποβολή της θερμότητας προς το περιβάλλον. Σελίδα 5

10 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς Συμπυκνωτές μπορούμε να συναντήσουμε σε ποικίλες μορφές και διατάξεις ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης, τα θερμικά φορτία που πρέπει να αποβάλουν, το μέσο με το οποίο θα αποβάλει τη θερμότητα αυτή (νερό-αέρας κ.ά.) καθώς και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος που θα λειτουργήσει. Εικόνα 5: Συμπυκνωτής φυσικής κυκλοφορίας οικιακού ψυγείου Εικόνα 6: Συμπυκνωτής εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα Σελίδα 6

11 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς Εκτονωτική διάταξη ή εκτονωτική Η εκτονωτική διάταξη ή εκτονωτική βαλβίδα είναι ένας μηχανισμός ελέγχου της ροής του ψυκτικού υγρού από την υψηλή προς τη χαμηλή πλευρά. Ελέγχει την παροχή του ψυκτικού υγρού από το συμπυκνωτή προς τον εξατμιστή. Τις εκτονωτικές βαλβίδες τις βρίσκουμε σε πολλές μορφές, ανάλογά με το είδος της εγκατάστασης και τις ανάγκες σε ψυκτικά φορτία που έχουμε να καλύψουμε. Η απλούστερη μορφή βαλβίδας εκτόνωσης είναι ο τριχοειδής σωλήνας που τον συναντάμε κυρίως στην οικιακή ψύξη και στα οικιακά κλιματιστικά (split, room κ.ά.) Είναι ένας χάλκινος σωλήνας μικρής διαμέτρου από 0,4mm 1,4mm που στραγγαλίζει το ψυκτικό υγρό κατά μήκος της διαδρομής του ανάλογα με τη διάμετρο, δημιουργώντας του έτσι μία πτώση πίεσης και θερμοκρασίας. Εικόνα 7: Τριχοειδής σωλήνας Όσο αυξάνουμε τη διάμετρο ή μειώνουμε το μήκος, το ψυκτικό μέσο θα περάσει θερμότερο προς τον εξατμιστή, και συνεπώς θα ανέβει η πίεση και η θερμοκρασία του και άρα ο στραγγαλισμός του ψυκτικού ρευστού θα μειωθεί. Σελίδα 7

12 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς Σε περίπτωση μείωσης της διαμέτρου ή αύξησης του μήκους, θα έχουμε αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή μεγαλύτερο στραγγαλισμό άρα μεγαλύτερη πτώση πίεσης και θερμοκρασίας. Στη είσοδο της εκτονωτικής διάταξης το ψυκτικό μέσο είναι σε μορφή υπόψυκτου υγρού υψηλής πίεσης. Όσο πιο μεγάλη είναι η υπόψυξη τόσο μεγαλώνει και η ποσότητα υγρού που περνά από την εκτονωτική προς τον εξατμιστή. Δηλαδή όσο πιο κρύο, πιο υγροποιημένο περάσει το ψυκτικό ρευστό μέσα στο στραγγαλιστικό τόσο περισσότερο θα αυξηθεί το καθαρό ψυκτικό αποτέλεσμα Κ.Ψ.Α. Ποιος είναι όμως ο λόγος που ενώ το ψυκτικό υγρό έρχεται στη είσοδο της βαλβίδας σε υψηλή πίεση και θερμοκρασία (περίπου 45 0 C) βγαίνει από αυτό σε θερμοκρασία πολύ κάτω από το 0 0 C, ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης και το εκτονωτικό; Όταν μπροστά σε ένα λάστιχο ποτίσματος, βάλουμε το χέρι μας, μειώνοντας τη διατομή της τρύπας, μία ποσότητα νερού θα ατμοποιηθεί, με αποτέλεσμα να κρυώσει και το υπόλοιπο νερό. (το μίγμα θα είναι 75% νερό και 25% ατμός - flash gas). Κατά το στραγγαλισμό, το υγρό ψύχεται λόγω της πτώσης πίεσης, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η θερμότητα που αφαιρείται από αυτό να προσδίδεται σε μία ποσότητα υγρού και αυτό να ατμοποιείται. Εικόνα 8: Σχηματική παράσταση στραγγαλισμού ψυκτικού υγρού με πτώση της πίεσης Σελίδα 8

13 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς Πρέπει όμως να υπάρχει πάντοτε ισορροπία μεταξύ του εκτονωτικού και της ικανότητας του συμπιεστή. Δηλαδή η παροχή του ψυκτικού υγρού προς τον εξατμιστή δεν πρέπει να ξεπερνά την ικανότητα του συμπιεστή να αναρροφήσει. Ούτε βέβαια να συμβεί το αντίθετο, δηλαδή το στραγγαλιστικό να παρέχει μικρότερη ποσότητα ψυκτικού υγρού προς τον εξατμιστή, η ικανότητα του συμπιεστή να είναι μεγαλύτερη και ο εξατμιστής να αδειάζει γρήγορα. Σε αυτή τη περίπτωση το ψυκτικό θα συσσωρεύεται στο συμπυκνωτή με αποτέλεσμα τη αύξηση των πιέσεων στη πλευρά της κατάθλιψης. Οι κατασκευαστές ψυκτικών μηχανημάτων μελετούν αυτή την ισορροπία και καθορίζουν την ικανότητα του συμπιεστή σύμφωνα με την παροχή του ψυκτικού υγρού από το στραγγαλιστικό στον εξατμιστή. Αυτό γίνεται με γνώμονα την ψυκτική ικανότητα του εξατμιστή και του χώρου στον οποίο βρίσκεται (θάλαμος ψύξης) καθώς και την ικανότητα του συμπυκνωτή να αποβάλλει την απορροφούμενη θερμότητα από το θάλαμο και τον κινητήρα προς το περιβάλλον. Ανάλογα με το μέγεθος και τη χρήση των ψυκτικών μονάδων (οικιακές, επαγγελματικές και μονάδες κλιματισμού) χρησιμοποιούνται και διαφορετικά είδη εκτονωτικών βαλβίδων. Αυτές ποικίλουν ανάλογα με την εκτονωτική τους ικανότητα και την ποσότητα ψυκτικού υγρού που έχουν τη δυνατότητα να εκτονώνουν (χρήση και λειτουργία αναφέρεται εκτενέστερα στα επαγγελματικά ψυγεία). Σελίδα 9

14 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς Εικόνα 9: Θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα με εξισωτή και ανταλλακτικό (orifice) Σελίδα 10

15 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς Ατμοποιητής ή εξατμιστής (evaporator) Ο ατμοποιητής ή εξατμιστής (evaporator) είναι το εξάρτημα της ψυκτικής μηχανής που έχει άμεση ή έμμεση επαφή με τον περιβάλλοντα χώρο του ψυχόμενου προϊόντος (αέρας-νερό κ.ά). Μέσα στο θάλαμο ενός ψυγείου στη μάζα του αέρα που κυκλοφορεί, περιέχονται ποσά θερμότητας από τα ζεστά προϊόντα. Αυτά τα ποσά θερμότητας τα απορροφά το παγωμένο ψυκτικό υγρό που κυκλοφορεί στον εξατμιστή. Η ροή της θερμότητας γίνεται από την μάζα του θερμού αέρα προς το κρύο ψυκτικό υγρό. Γίνεται λοιπόν βρασμός του ψυκτικού μέσου με τη θερμότητα που προσδίδουν η μάζα του αέρα και κατ επέκταση τα προϊόντα σε αυτή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, το ψυκτικό υγρό μέσα στον εξατμιστή, με σταθερή θερμοκρασία και πίεση, να αρχίσει να αλλάζει σταδιακά κατάσταση και από υπόψυκτο υγρό να γίνεται κορεσμένο υγρό (υγρό σε μεγαλύτερη ποσότητα και ατμός), κορεσμένος ατμός (ατμός σε μεγαλύτερη ποσότητα και υγρό) και στην έξοδό του για το συμπιεστή να γίνεται υπέρθερμος ατμός (superheat). Μέχρι όλη η ποσότητα του ψυκτικού υγρού να γίνει ατμός η θερμοκρασία και η πίεση παραμένουν σταθερές, ενώ το ψυκτικό υγρό απορροφά θερμότητα από το θάλαμο, έχουμε δηλαδή Λ.Θ.Α. (λανθάνουσα θερμότητα ατμοποίησης). Ο υπέρθερμος ατμός που επιστρέφει στο συμπιεστή εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του, με την αποφυγή επιστροφών «ζωντανού» υγρού στην αναρρόφηση, με ανεπιθύμητες συνέπειες για φθορές (μείωση του ορίου ζωής του συμπιεστή, παραμόρφωση βαλβίδων, ακόμα και παραμόρφωση μπιέλας εμβόλου). Ανάλογα με την ικανότητα, το μέγεθος και το μέσο το οποίο ψύχει ο εξατμιστής και σε σχέση με την μονάδα που θα το χρησιμοποιήσουμε επιλέγουμε τον κατάλληλο τύπο, για μονάδες οικιακής και επαγγελματικής ψύξης καθώς και κλιματισμού. Σελίδα 11

16 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς Εικόνα 10: Εξατμιστής οικιακού ψυγείου τύπου πλάκας Εικόνα 11: Εξατμιστής εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα Σελίδα 12

17 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς Διάγραμμα Mollier (πίεσης-ενθαλπίας P-H) Το διάγραμμα Mollier είναι μία γραφική παράσταση σε έναν άξονα συντεταγμένων γραμμών πίεσης ενθαλπίας Ρ-h, το οποίο έχει τη δυνατότητα να απεικονίσει τις μεταβολές κάθε διαφορετικού ψυκτικού υγρού, σε κάθε στιγμή και φάση της λειτουργίας του θεωρητικού ψυκτικού κύκλου μίας ψυκτικής μηχανής. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι: η πίεση λειτουργίας στην αναρρόφηση και η πίεση λειτουργίας στην κατάθλιψη το ψυκτικό μέσο που έχει η μηχανή μας, για να επιλέξουμε το κατάλληλο διάγραμμα, την υπερθέρμανση και την υπόψυξη (για τα οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά παρακάτω). Επειδή οι πιέσεις λειτουργίας που δουλεύονται πάνω στο διάγραμμα πρέπει πάντα να είναι απόλυτες, προσθέτουμε στις πιέσεις που παίρνουμε με τα μανόμετρά μας (μανομετρικές πιέσεις) μια ατμόσφαιρα για να γίνουν απόλυτες. Ανάλογα με το σύστημα που είναι φτιαγμένα τα διαγράμματα και τα μανόμετρα, τα συναντάμε στις ακόλουθες μονάδες μέτρησης: για το μετρικό, Kg/cm 2 και Atm για το S.I.(διεθνές), BAR και Pa για το αγγλοσαξονικό Lb/in 2 ή P.s.i. Η γραμμές της πίεσης είναι οριζόντιες στο διάγραμμα και αναφέρονται ως γραμμές σταθερής πίεσης. Η ενθαλπία εκφράζει το σύνολο του ποσού της θερμότητας (αισθητής και λανθάνουσας) που περιέχει ένα σώμα ενός Kg από το σημείο που ξεκινούμε να τη μετράμε κάθε φορά. Π.χ αν νερό έχει 0 0 C και ξεκινήσουμε να μετράμε τη θερμότητα που προσδίδουμε, το σημείο εκκίνησης είναι το μηδέν. Αυτό δε σημαίνει πως από το Σελίδα 13

18 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς νερό δεν μπορεί να αφαιρεθεί άλλη θερμότητα, για το παράδειγμά μας όμως το σύνολο της θερμότητας ξεκινά από τους 0 0 C. Οι γραμμές τις ενθαλπίας είναι κάθετες στον άξονα της πίεσης και αναφέρονται σαν γραμμές σταθερής ενθαλπίας. Μονάδες μέτρησης: για το μετρικό Kcal/Kg για το διεθνές S.I. Kj/kg για το αγγλοσαξονικό B.t.u/Lb Για να καθοριστούν οι φάσεις του κύκλου ψύξης, μιας ψυκτικής μηχανής για μια μόνο στιγμή πάνω στο διάγραμμα πρέπει να γνωρίζουμε τη λειτουργία του διαγράμματος Mollier (βλ. παρακάτω κεφάλαια). Ανάλυση διαγράμματος Mollier Μεγέθη α. Περιοχή υπόψυκτου υγρού: το ψυκτικό μέσο έχει μικρότερη θερμοκρασία από τη θερμοκρασία κορεσμού, λόγω της αφαίρεσης θερμότητας. Είναι καθαρό υγρό χωρίς ίχνη ατμού στην πίεση που επικρατεί. β. Καμπύλη κορεσμένου υγρού: το ψυκτικό υγρό με την προσθήκη θερμότητας θα αρχίσει να γίνετε μίγμα, έχει θερμοκρασία ίση με τη θερμοκρασία κορεσμού, θα αρχίσει να περνά στις καμπύλες του μίγματος. γ. Καμπύλη κορεσμένου ατμού: το ψυκτικό αέριο με την αφαίρεση θερμότητας θα αρχίσει να γίνεται μίγμα ατμού και υγρού. Η θερμοκρασία του είναι ίση με τη θερμοκρασία ατμοποίησης και περνά στις καμπύλες του μίγματος. δ. Κρίσιμο σημείο είναι το σημείο που συναντιούνται η καμπύλη κορεσμού με την καμπύλη ατμοποίησης. Πάνω από αυτό το σημείο το ψυκτικό μέσο δε θα υγροποιηθεί ποτέ, ανεξάρτητα με την πίεση που θα του εφαρμόσουμε. ε. Περιοχή μίγματος: μέσα σε αυτή, το ψυκτικό μέσο αλλάζει κατάσταση κορεσμού, δηλαδή, από κορεσμένο υγρό γίνεται κορεσμένος ατμός μέχρι να φτάσει σε Σελίδα 14

19 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς θερμοκρασία ατμοποίησης. Το μίγμα μεταβάλει την κατάστασή του ποσοστιαία από 90%-10% υγρό ατμό από την καμπύλη κορεσμού και σε 10% -90% υγρό-ατμό προς την καμπύλη ατμοποίησης. Εικόνα 12: Σχηματική παράσταση μεγεθών στο διάγραμμα Ρ-h Το παραπάνω διάγραμμα ονομάζεται και καμπάνα από το σχήμα που σχηματίζει. Σελίδα 15

20 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς Περισσότερα μεγέθη α. Καμπύλες σταθερής θερμοκρασίας είναι οι γραμμές που ξεκινούν σχεδόν κάθετα στο άξονα της ενθαλπίας, μέσα στην καμπάνα πηγαίνουν παράλληλα στον άξονα της ενθαλπίας και εκεί που καταλήγουν πάλι κάθετα στον άξονα της ενθαλπίας. Αυτό συμβαίνει διότι στο ψυκτικό ρευστό κατά τη διάρκεια της αλλαγής της κατάστασης από υγρό σε αέριο, δεν υπάρχει μεταβολή της θερμοκρασίας κατά την αποβολή της θερμότητας. β. καμπύλες κορεσμού είναι οι καμπύλες μέσα στην καμπάνα, όπου το ψυκτικό ρευστό αλλάζει κατάσταση - φάση και μεταβάλλεται ποσοστιαία από υγρό σε αέριο ή από αέριο σε υγρό. γ. Καμπύλες εντροπίας (s) είναι οι καμπύλες που συμβολίζουν τη θερμότητα που περιέχεται σε μάζα 1 Kg ψυκτικού ρευστού όταν η θερμοκρασία του μεταβάλλεται κατά 1 0 Κ. Ισεντροπική είναι η φάση της συμπίεσης. Μονάδες μέτρησης της εντροπίας είναι: Kj/kg 0 K, Kcal/Kg 0 K δ. Οι καμπύλες σταθερού ειδικού όγκου μας δίνουν τον όγκο του αερίου σε M 3 που καταλαμβάνει η μάζα 1Kg ψυκτικού αερίου(m 3 /Kg). ε. Το αντίθετο του σταθερού ειδικού όγκου είναι η πυκνότητα που μας δείχνει τη μάζα 1 Kg που περιέχεται σε 1 M 3 ψυκτικού αερίου (M 3 /kg). Διαγράμματα ψυκτικών ρευστών Κάθε ψυκτικό ρευστό έχει τη δική του σχηματική μορφή πάνω στο διάγραμμα Ρ-h, ανάλογα με τις μεταβολές που παρουσιάζει και τις τιμές που παίρνει πάνω σε αυτό. Σελίδα 16

21 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς Μεταβολές λειτουργίας ψυκτικού κύκλου σε διάγραμμα Ρ-Η Εισαγωγή Οι βασικές μεταβολές του ιδανικού ή θεωρητικού κύκλου ψύξης με συμπίεση ατμών είναι τέσσερις στην αρχική φάση. o η μεταβολή της συμπίεσης o η μεταβολή της συμπύκνωσης o η μεταβολή της εκτόνωσης και o η μεταβολή της εξάτμισης Προστίθενται και άλλες δύο μεταβολές: o η μεταβολή της υπόψυξης και o η μεταβολή της υπερθέρμανσης. Συμπίεση Αν υποθέσουμε ότι η πίεση αναρρόφησης μιας ψυκτικής μηχανής (σε απόλυτες τιμές) είναι 1,5bar και η πίεση κατάθλιψης 12bar, κατά τη φάση της συμπίεσης παρατηρούμε πως αυτή η μεταβολή κινείται στην περιοχή του υπέρθερμου ατμού. Επίσης βλέπουμε πως η θερμότητα που πήρε το ψυκτικό ρευστό κατά τη φάση αυτή είναι Q= =100KJ/KG. Αυτό το ονομάζουμε μηχανικό έργο συμπίεσης και το συμβολίζουμε με το γράμμα w. Άρα w=100kj/kg Η μεταβολή της συμπίεσης είναι ισεντροπική, δηλαδή η γραμμή κινείται παράλληλα με τις γραμμές της εντροπίας. Στο ψυκτικό ρευστό προστίθεται θερμότητα από την κινητική και την ηλεκτρική ενέργεια του συμπιεστή και μαζί με τη θερμότητα που πήρε το ψυκτικό μέσο από τη μάζα του αέρα στον ψυκτικό θάλαμο, οδηγείται μέσω του συμπυκνωτή στο εξωτερικό περιβάλλον. Σελίδα 17

22 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς p bar 12 1 ΦΑΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ H KJ/KG Εικόνα 13: Μεταβολή συμπίεσης Συμπύκνωση Κατά τη φάση της συμπύκνωσης έχουμε ενεργειακή μεταβολή, έχουμε δηλαδή μεταβολή της ενθαλπίας με αποβολή θερμότητας q προς το περιβάλλον. Στο παράδειγμά μας, η πίεση και η θερμοκρασία παραμένουν σταθερές κατά τη φάση της συμπύκνωσης του ψυκτικού ρευστού μέσα στην περιοχή της καμπάνας. Το ψυκτικό μέσο αποβάλει θερμότητα προς το περιβάλλον, ενώ η κατάσταση είναι λανθάνουσα, δηλαδή η θερμοκρασία παραμένει σταθερή μέχρι το ψυκτικό ρευστό να αλλάξει φάση και να γίνει από αέριο υγρό. Σελίδα 18

23 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς Παρατηρούμε πως αυτή η μεταβολή ξεκινάει να κινείται από την περιοχή του υπέρθερμου ατμού και περνάει μέσα στην καμπάνα, στην περιοχή κορεσμού. Από το σημείο που τελειώνει η συμπίεση και μέχρι το ψυκτικό αέριο να φτάσει στο σημείο του κορεσμένου αερίου πάνω στην καμπύλη, το ψυκτικό ρευστό αποβάλλει θερμότητα προς το περιβάλλον με αποτέλεσμα την πτώση της θερμοκρασίας. Αυτό πρακτικά γίνεται στη διαδρομή της σωλήνας από την έξοδο του αερίου από την κατάθλιψη μέσα στο συμπιεστή, μέχρι και τις πρώτες σπείρες του στοιχείου του συμπυκνωτή. Η θερμότητα που πήρε το ψυκτικό ρευστό κατά τη διάρκεια της συμπίεσης, δηλαδή το μηχανικό έργου w, καθώς και η θερμότητα που απορρόφησε το ψυκτικό μέσο από τη μάζα του αέρα γύρω από τα προϊόντα κατά τη φάση της εξάτμισης, αποβάλλεται προς το περιβάλλον. Αυτή η θερμότητα είναι η θερμότητα της συμπύκνωσης και συμβολίζεται με το γράμμα q. Το καθαρό ψυκτικό αποτέλεσμα Κ.Ψ.Α. το συμβολίζουμε με το γράμμα q είναι η θερμότητα που απορρόφησε το ψυκτικό μέσο από το θάλαμο. q συμπύκνωσης = Κ.Ψ.Α. (q)+μηχανικό έργο (w) Σελίδα 19

24 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς p bar ΦΑΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 12 1 q W H KJ/KG Εικόνα 14: Μεταβολή συμπύκνωσης Εκτόνωση Κατά τη φάση της εκτόνωσης δεν υπάρχει διάβαση της θερμότητας από και προς το περιβάλλον (αδιαβατική μεταβολή), η μεταβολή είναι κάθετη στο άξονα της ενθαλπίας (ισενθαλπική μεταβολή). Άρα η εκτόνωση δεν είναι μεταβολή με θερμικό κέρδος ή απώλεια. Στο παράδειγμά μας, κατά τη φάση της εκτόνωσης, η πίεση καθώς και η θερμοκρασία μεταβάλλονται. Το ψυκτικό μέσο από υγρό υψηλής πίεσης (βρίσκεται πάνω στην καμπύλη κορεσμένου υγρού) μεταβάλλεται σε μίγμα υγρού αερίου χαμηλής θερμοκρασίας και πίεσης, λόγω του στραγγαλισμού. Η μεταβολή της πίεσης άρα και της θερμοκρασίας γίνεται κατακόρυφα στραγγαλίζοντας το ψυκτικό μέσο και ρίχνοντάς του την πίεση από τα 12bar στο 1bar. Σελίδα 20

25 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς Ένα δεύτερο στοιχείο που επηρεάζει ο στραγγαλισμός είναι η ποσότητα του ψυκτικού ρευστού που θα περάσει από το συμπυκνωτή προς τον εξατμιστή της ψυκτικής μηχανής. Σε πρακτικό επίπεδο, όπως τονίστηκε και παραπάνω, πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δύο πλευρών, της αναρρόφησης και της κατάθλιψης, έτσι ώστε ούτε ο εξατμιστής να πλημμυρίζει με ψυκτικό υγρό, ούτε και στην πλευρά του συμπυκνωτή να παραμείνει υγρό δημιουργώντας ανεπιθύμητες υψηλές πιέσεις P BAR ΦΑΣΗ ΕΚΤΌΝΩΣΗΣ H KJ/KG Εικόνα 15: Μεταβολή της εκτόνωσης Σελίδα 21

26 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς Εξάτμιση Κατά τη φάση της εξάτμισης ατμοποίησης υπάρχει ενεργειακή μεταβολή, πρόσδοση δηλαδή της θερμότητας q από τη ζεστή μάζα του αέρα του θαλάμου με τα προϊόντα προς το ψυχρό ψυκτικό ρευστό. Η θερμότητα αυτή βράζει το ψυκτικό υγρό, (σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες) και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να το ατμοποιήσει. Στο παράδειγμά μας, κατά τη φάση της εξάτμισης, η πίεση καθώς και η θερμοκρασία παραμένουν σταθερές, καθώς η μεταβολή καθορίζεται μέχρι και το σημείο πάνω στη καμπύλη κορεσμένου αερίου (μέσα στην καμπάνα). Έχουμε δηλαδή λανθάνουσα θερμότητα που προστίθεται στο ψυκτικό μέσο μέχρι αυτό να αλλάξει φάση - κατάσταση από υγρό σε αέριο. Η απορροφούμενη θερμότητα, δηλαδή το Κ.Ψ.Α.q που προστέθηκε στο ψυκτικό μέσο από τον ψυχόμενο χώρο, θα πάει πάλι στον συμπιεστή για να οδηγηθεί από αυτόν στο συμπυκνωτή και στη συνέχεια στο περιβάλλον. Q αποβαλλόμενης θερμότητας = =120 KJ/Kg Σελίδα 22

27 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς P BAR 12 ΦΑΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 1 q 80 Κ.Ψ.Α H KJ/KG Εικόνα 16: Μεταβολή της εξάτμισης Σελίδα 23

28 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς Το σύνολο των μεταβολών Βλέποντας στο διάγραμμα Ρ-h ολοκληρωμένο τον ιδανικό θεωρητικό κύκλο ψύξης με τις τέσσερις φάσεις του, θα πρέπει να τονιστεί πως ο θεωρητικός κύκλος ψύξης διαφέρει από τον πραγματικό. Ο λόγος είναι πως σε πραγματική μελέτη των παραπάνω μεταβολών σε μία ψυκτική μηχανή, θα παρατηρήσουμε π.χ.πως η θερμοκρασία και η πίεση κατά τη διάρκεια της συμπύκνωσης ή της εξάτμισης (μέσα στην καμπάνα), δεν παραμένουν σταθερές αλλά αλλάζουν λόγω των τριβών του ψυκτικού ρευστού μέσα στις σωληνώσεις. Η πτώση πίεσης από τις τριβές, από την κίνηση του ρευστού μέσα στις σωληνώσεις, έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάσει την απόδοσης μιας ψυκτικής μηχανής. Βέβαια τις απώλειες αυτές οι κατασκευαστικές εταιρίες τις καλύπτουν με έρευνα για βελτίωση των αποδόσεων στα ψυγεία τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (i.s.o. κ.ά.). P BAR 12 1 q W H KJ/KG Εικόνα 17: Το σύνολο των μεταβολών Σελίδα 24

29 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς Υπερθέρμανση και υπόψυξη Δύο άλλες μεταβολές που τυχόν προκύπτουν σε μία εγκατάσταση κατά τη λειτουργία της και μπορούν να καταγραφούν στο διάγραμμα Mollier είναι: Η μεταβολή της υπερθέρμανσης και η μεταβολή της υπόψυξης. Υπερθέρμανση στο ψυκτικό μέσο γίνεται στην έξοδό του από τον εξατμιστή, από την καμπύλη κορεσμένου ατμού μέχρι την είσοδο του ψυκτικού στο συμπιεστή. Είναι η προσθήκη θερμότητας προς το ψυκτικό μέσο (που έχει γίνει όλο ατμός), με αποτέλεσμα να ανέβει η θερμοκρασία του και να γίνει υπέρθερμο. Ή υπερθέρμανση προκύπτει στη διαδρομή από τις σωληνώσεις που συνδέουν τον εξατμιστή με το συμπιεστή. Γι αυτό τον λόγο πολλές φορές οι ψυκτικοί μονώνουν τις σωληνώσεις, για να μειώσουν έτσι την υπερβολική υπερθέρμανση. Έτσι το ψυκτικό θα επιστρέψει σε μία θερμοκρασία κατάλληλη να δροσίσει το συμπιεστή. Επίσης ο όγκος του λιγότερο θερμού αερίου θα βοηθήσει το συμπιεστή να ξεκινήσει με λιγότερα φορτία. Η υπερθέρμανση είναι επιθυμητή γιατί ατμοποιεί τυχόν σταγονίδια ψυκτικού αερίου που θα αναρροφήσει ο συμπιεστής με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν ανεπιθύμητες φθορές, ακόμα και σοβαρές βλάβες. Υπόψυξη στο ψυκτικό κύκλο συναντάμε στη διαδρομή του ψυκτικού υγρού από την καμπύλη κορεσμού στην έξοδο του συμπυκνωτή, μέχρι την είσοδο της εκτονωτικής βαλβίδας. Το ψυκτικό ρευστό, αφού έχει αλλάξει φάση, πριν μπει στο στραγγαλιστικό, εξακολουθεί να αποβάλλει θερμότητα προς το περιβάλλον με αποτέλεσμα να πέφτει και άλλο η θερμοκρασία του και να γίνεται υπόψυκτο υγρό. Είναι επιθυμητό για μία εγκατάσταση ψύξης να πετύχουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερη υπόψυξη έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ικανότητα της ψυκτικής μηχανής, αυξάνοντας το Κ.Ψ.Α. Επίσης παγώνοντας το ψυκτικό υγρό ακόμα περισσότερο,δίνεται η δυνατότητα να Σελίδα 25

30 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς υγροποιηθεί τυχόν ατμός που βρίσκεται μέσα σε αυτό, με αποτέλεσμα το ψυκτικό να πηγαίνει ακόμα πιο παγωμένο στην εκτονωτική και να αυξάνει την ποσότητα υγρού που περνάει από αυτή. P BAR ΥΠΟΨΥΞΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ 12 1 q W H KJ/KG Εικόνα 18: Οι μεταβολές της υπόψυξης και της υπερθέρμανσης Στοιχεία συμπεριφοράς μιας ψυκτικής μηχανής Συντελεστής συμπεριφοράς ψυκτικής μηχανής (C.O.P) Η θερμότητα που αποβάλει μία ψυκτική μηχανή προς το μηχανικό έργο που δαπάνησε για να την απορρίψει μας δίνουν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να δούμε πόσο ενεργοβόρα και δαπανηρή είναι η λειτουργία της. Το στοιχείο αυτό είναι ο συντελεστής συμπεριφοράς C.O.P. Υπάρχει ο θεωρητικός συντελεστής συμπεριφοράς και ο πραγματικός συντελεστής συμπεριφοράς. Σελίδα 26

31 Ψ υ κ τ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς Ο θεωρητικός προκύπτει αν διαιρέσουμε, τις τιμές για q (Κ.Ψ.Α) και w (μηχανικό έργο), που προέκυψαν από την μελέτη των θεωρητικών μεταβολών μίας ψυκτικής μηχανής, πάνω στο διάγραμμα Ρ-h. Δηλαδή για το παράδειγμά μας: Θεωρητικός C.O.P=q/w=120/100=1,2 Ο πραγματικός συντελεστής συμπεριφοράς θα προκύψει από το πηλίκο της διαίρεσης των τιμών της ψυκτικής ισχύος μίας μηχανής προς το ηλεκτρικό έργο που δαπανά για να το παράγει. Πραγματικός C.O.P.= ψυκτική ισχύ/ μηχανικό έργο Ψυκτική και μηχανική ισχύ ψυκτικής μηχανής Τα ποσά θερμότητας που αφαιρέθηκαν από ένα ψυκτικό θάλαμο στη μονάδα του χρόνου, ονομάζεται ψυκτική ισχύ Q Ψ, ψυκτικής μηχανής. Προκύπτει από τον τύπο. Qψ=q(Κ.Ψ.Α.) m όπου m (παροχή μάζας κυκλοφορούντος ψυκτικού σε Kg/h) Η παροχή μάζας m προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε το εκτόπισμα V θ σε M 3 /h του συμπιεστή, το οποίο παίρνουμε από πίνακες του κατασκευαστή, επί την πυκνότητα ρ σε Kg/M 3 για κάθε ρευστό που βρίσκουμε στο διάγραμμα Mollier. Μηχανική ισχύ (Ν) ονομάζουμε το έργο που δαπανάται από τη ψυκτική μηχανή, κατά τη λειτουργία της, στην μονάδα του χρόνου. Προκύπτει από τον τύπο Ν=W(μηχανικό έργο) m Σελίδα 27

32 Ο ι κ ι α κ ό ψ υ γ ε ί ο 2. Οικιακό Ψυγείο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα οικιακά ψυγεία είναι θάλαμοι συντήρησης και κατάψυξης προϊόντων, που έχουν χρήση στην καθημερινή μας ζωή. Κύριος σκοπός τους είναι να διατηρούν τα φθαρτά και ευπαθή προϊόντα σε κατάλληλες θερμοκρασίες και υγρασίες για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, (κυρίως στον θάλαμο της κατάψυξης αλλά και της συντήρησης), σύμφωνα με τους πίνακες διατήρησης προϊόντων, που δίνουν οι διεθνής ενώσεις μηχανικών ψυκτικών (ASH RAE -Αμερικάνικη Ένωση Μηχανικών Ψύξης και Κλιματισμού, CECOMAF -η αντίστοιχη Ένωση για την Ευρώπη) και οργανισμοί όπως ο ΕΦΕΤ. Η θερμοκρασία που επικρατεί σε αυτούς τους θαλάμους είναι: για τη συντήρηση 3 0 C C για την κατάψυξη από C μέχρι C για μονόπορτα και δίπορτα για τους ψυγειοκαταψύκτες η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει από C ως C. ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ Τα οικιακά ψυγεία ξεχωρίζουν: Ως προς τη χωρητικότητά τους, σε ψυγεία 5,5 με 22,1 πόδια, (αναφερόμενοι πάντα στον εσωτερικό καθαρό όγκο. Ως προς τη μορφή τους και την εξωτερική τους κατασκευή σε μονόπορτα, δίπορτα και σε ψυγειοκαταψύκτες με συρτάρια ή με άνοιγμα από πάνω (βούτες). Σελίδα 28

33 Ο ι κ ι α κ ό ψ υ γ ε ί ο Παλαιότερα σε αυτά τα ψυγεία η μόνωση στα τοιχώματά τους ήταν από υαλοβάμβακα ενώ σήμερα είναι από πολυουρεθάνη. Το πάχος της μόνωσης εξαρτάται από το εάν το ψυγείο είναι συντήρηση ή κατάψυξη. Πιο αναλυτικά: Μόνωση Υαλοβάμβακα Μόνωση πολυουρεθάνης Ψύξη 7 cm 4 cm Κατάψυξη 9 cm 5 cm Σημείωση: Οι κατασκευαστές των οικιακών ψυγείων μιλάνε για ψύξη 3***ή 4****. Αυτό αφορά στον καθορισμό του ορίου θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης των 3***αστέρων στους -18 o και των 4* * * * στους -24 o. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Το οικιακό ψυγείο αποτελείται από: το θάλαμο συντήρησης προϊόντων το θάλαμο κατάψυξης προϊόντων την πόρτα ή πόρτες (μονόπορτο ή δίπορτο) τον εξατμιστή ή τους εξατμιστές τις γραμμές αναρρόφησης και κατάθλιψης το συμπιεστή το συμπυκνωτή τον τριχοειδή σωλήνα και το φίλτρο τον ηλεκτρονόμο έντασης (θερμικό ή και ηλεκτρονικός ηλεκτρονόμος) Σελίδα 29

34 Ο ι κ ι α κ ό ψ υ γ ε ί ο το σύστημα αποπάγωσης (απόψυξης) το ηλεκτρικό κύκλωμα και το θερμοστάτη Θάλαμος συντήρησης προϊόντων Είναι ο εσωτερικός καθαρός χώρος που τοποθετούνται τα προϊόντα για να διατηρηθούν σε μια θερμοκρασία από 3 0 C μέχρι 7 0 C την οποία διατηρεί και ρυθμίζει ο θερμοστάτης. Η συντήρηση είναι πάντοτε μεγαλύτερη σε όγκο από την κατάψυξη. Θάλαμος κατάψυξης προϊόντων Είναι ο θάλαμος στον οποίο τα προϊόντα καταψύχονται σε μια θερμοκρασία από C μέχρι C. Εκεί θα διατηρηθούν για πιο μεγάλο χρονικό διάστημα, που μπορεί να είναι και για περισσότερο από ένα μήνα. Τα μονόπορτα ψυγεία έχουν μόνο έναν εξατμιστή στην κατάψυξη, η σωλήνα της αναρρόφησης καταλήγει σε αυτόν και η ψύξη στη συντήρηση πηγαίνει από την κατάψυξη, μέσω θυρίδας. Το ψυκτικό ρευστό καταλήγει στην κατάψυξη σε μια θερμοκρασία περίπου C, ψύχει τον αέρα του περιβάλλοντος χώρου της κατάψυξης και εν γένει τα προϊόντα που βρίσκονται σε αυτή. Ο ψυχρός αέρας σε μια θερμοκρασία περίπου από -4 0 C- 0 0 C περνά στην συντήρηση και διατηρεί τα προϊόντα σε μια θερμοκρασία από 3 0 C- 7 0 C. Πόρτα ή πόρτες μονόπορτο ή δίπορτο Οι πόρτες του οικιακού ψυγείου είναι μεταλλικές και εσωτερικά φέρουν μπουκαλοθήκες καθώς και αυγοθήκες πλαστικές. Μεταξύ τους και μεταξύ των Σελίδα 30

35 Ο ι κ ι α κ ό ψ υ γ ε ί ο θαλάμων παρεμβάλλεται λάστιχο το οποίο εσωτερικά έχει μαγνήτες πλακοειδούς μορφής είτε γύρω από το λάστιχο είτε στις τρεις μπροστινές πλευρές (όχι πίσω). Περιπτώσεις βλαβών στα λάστιχα 1. Στην περίπτωση που τα λάστιχα δεν «πατούν» καλά ή είναι φθαρμένα πρέπει να αντικαθίστανται με καινούργια ίδιας διάστασης και τύπου. 2. Στις σύγχρονες κατασκευές οικιακών ψυγείων τα λάστιχα μερικές φορές μπορεί να είναι και ενσωματωμένα μαζί με την πόρτα. Σε αυτή την περίπτωση, αντικαθιστάται όλη η πόρτα. 3. Αν οι πόρτες δεν στεγανοποιούν καλά, τότε ο ατμοσφαιρικός αέρας που εισρέει στην καμπίνα περιέχει υγρασία, η οποία υγροποιείται, επικάθεται στον εξατμιστή και δημιουργεί πάγο. Ο πάγος λειτουργεί σαν μονωτικό υλικό με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εναλλαγή της θερμότητας των προϊόντων με το ψυκτικό μέσο. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η αλλαγή ή είτε της πόρτας είτε του λάστιχου. Εξατμιστής ή εξατμιστές Στα μονόπορτα ψυγεία ο εξατμιστής είναι ένας ενώ στα δίπορτα δύο, ένας συντήρησης και ένας κατάψυξης. Αυτοί είναι τύπου πλάκας αλουμινίου ή και οφιοειδούς μορφής σωλήνες σε ράφια στα οποία πατάνε τα συρτάρια (για κατάψυξη). Η ψυκτική ικανότητά τους κυμαίνεται από 200 btu/h-1000 btu/h. Το ψυκτικό μέσο μπαίνει πρώτα στο στοιχείο της κατάψυξης και κατόπιν στο στοιχείο της συντήρησης. Πολλές φορές ο τριχοειδής σωλήνας είναι ενσωματωμένος επάνω στον εξατμιστή, ενώ σε παλαιότερα μοντέλα ψυγείων ο εξατμιστής ήταν εμφανής μέσα στο θάλαμο. Σήμερα, στα περισσότερα ψυγεία βρίσκεται εσωτερικά, μέσα στη μόνωση, κολλημένος στην πλαστική επιφάνεια. Σελίδα 31

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chonniko@gmail.com) Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Copyright Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙ ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός του κλιματισμού του αυτοκινήτου 2. Κόστος λειτουργίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες Ευχαριστίες Ευχαριστίες Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί για μένα, ακόμα ένα κλείσιμο κεφαλαίου στις σπουδές μου, που η πραγματοποίηση του θα ήταν ανέφικτη χωρίς τη βοήθεια των γονιών μου σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ (MRL) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Dr.- Ing. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις)

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟ ΓΙΑΣ Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητέ αναγνώστη,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητέ αναγνώστη, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υ Γ Ρ Α Ε Ρ Ι Ο ( L P G ) & Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ε Ρ Ι Ο ( C N G ) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητέ αναγνώστη, Το βιβλίο με τίτλο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG) & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (CNG) που κρατάτε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για τους προθερμαντήρες

Τα πάντα για τους προθερμαντήρες Τεχνολογία ανάφλεξης Τεχνολογία κρύας εκκίνησης Ψύξη Αισθητήρες Τα πάντα για τους προθερμαντήρες Τεχνικές Πληροφορίες Έκδ. 04 Ενσωματωμένη Perfection τελειότητα built in 2 Περιεχόμενα Ο πετρελαιοκινητήρας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ: ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Λεξικό όρων 1. ΣΑΣΙ 2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4. Σύστημα Διεύθυνσης 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 17F έως 70 S A T U R N 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε πολύ προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΩΡΟΦΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Εισηγητής : Σοφιανός Απόστολος Σπουδαστές: Αναστασία Μαρτίδου Μαργκίλ Μπάσα 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. νέος ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. από το 1931

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. νέος ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ νέος ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ από το 1931 0617 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eισαγωγή... σελ. 3 Περιγραφή... σελ. 4 Διαδρομές των καυσαερίων... σελ. 5 Διαστάσεις - Τεχνικά χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ EUROPA STEEL. 10 χρόνια εγγύηση ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ EUROPA STEEL. 10 χρόνια εγγύηση ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ 10 χρόνια εγγύηση ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ από το 1931 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιγραφή- κατασκευή...σελ. 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα