ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 1246/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1246/2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 1246/2013 ΘΕΜΑ: 69 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπανών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Κρανιάς Βασίλειος 2. Αναστασόπουλος Αντώνιος (αναπληρωματικό μέλος) 3. Γακόπουλος Χρήστος 4. Κολυνδρίνη Χαλαστάρα Δωροθέα 5. Ψαχούλας Ορέστης 6. Αλεξάκος Φώτιος (αναπληρωματικό μέλος) 7. Μεργιαλής Δημήτριος Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 2 του πρακτικού 1/ της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 27 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Τετάρτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 2229/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 69 ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Το θέμα αρχικά εντάχθηκε ομόφωνα στην ημερήσια διάταξη. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Τσιάκος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ /5779/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας τα κατωτέρω: Έχοντας υπ όψη: 1. τις διατάξεις του ν. 3852/ΦΕΚ 87 α / «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2 2. το ΠΔ 118 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρου 22 (διαδικασία με διαπραγμάτευση) και 38 (συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων) 3. τις παρ. 12 και 13 του αρθ.2 του Ν.2286/1995 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού» 4. την αρ. 2067/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» άρθρο 5 μ το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) 5. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων είναι αρμόδια για τη συντήρηση ( αποκατάσταση φθορών και βλαβών, καθαρισμός του οδοστρώματος, αποχιονισμός και η αντιμετώπιση του παγετού κλπ.) του οδικού δικτύου της Π.Ε. Καρδίτσας. Με τον μηχανικό εξοπλισμό που διαθέτει προβαίνει άμεσα στη συντήρηση του οδικού δικτύου προς αποφυγή ατυχημάτων και εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας. Για λόγους διαφάνειας και δημόσιου συμφέροντος προβήκαμε στη διαδικασία των ανοικτών διαγωνισμών για : α) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, για το έτος 2013 που όμως απεδείχθησαν χρονοβόροι και μη αποτελεσματικοί. Στη συνέχεια με τα αρ /1490/ και /4898/ υποβάλαμε αίτημα παροχής σύμφωνης γνώμης για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων που μέχρι σήμερα δεν απαντήθηκε το αίτημά μας. Και επειδή οι αυξημένες ανάγκες συντήρησης του εθνικού - επαρχιακού δικτύου και του λοιπού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καρδίτσας απαιτούν την πλήρη ετοιμότητα του μηχανικού εξοπλισμού (μηχανημάτων έργου, φορτηγών και επιβατικών οχημάτων) όσον αφορά την επισκευή και συντήρηση αυτού, καθ όλη τη διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο, ώστε το οδικό δίκτυο να είναι πάντα προσπελάσιμο και ασφαλές για του διερχόμενους πολίτες. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την έγκριση των παρακάτω δαπανών όπως παρουσιάζονται στο κατωτέρω πίνακα:

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΡ. ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΕ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΗ 3064 ΤΑΚΤΙΚΟ SERVICE ,06 Σύνολο - ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 150,06 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/SERVICE ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΗΣ ΚΗΗ 3060 AUDI ,75 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/SERVICE AUDI ,52 Σύνολο - ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΗΣ 675,27 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΗ 3088 ΣΑΣΜΑΝ ,15 ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ ,90 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ,50 ΚΥ 1747 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ,50 ΚΥ 6156 ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ ,50 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ UNIMOG ,50 Φ/Γ UNIMOG ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ UNIMOG (ΤΑΚΑΚΙΑ) ,65 Σύνολο - ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8.228,70 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΡΟΤΣΑΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΙ 4102 ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΟΚΩΝ, ΠΗΡΩΝ ΚΤΛ) ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΚΥ 1747 (ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ,50 ΚΟΛΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΞΙΜΑΔΙΟΥ (ΑΠΌ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ) ,40 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΔΕΛΩΝ-ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ΑΚΡΑΞΟΝΙΟΥ ,25 ΚΥ 5471 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΔΕΛΩΝ-ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ Φ ,20 ΜΕ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΣΙΜΟΥΧΟΚΩΝΟΥ ΣΤΟ ΚΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗ BORING ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΑΧΤΥΛΙΩΝ ΑΠΌ ΚΟΥΠ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΔΡΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΑΧΤΥΛΙΩΝ Φ250 ΑΠΌ ΑΛΟΜΙΝΟΥΧΟ ΜΠΡΟΥΤΖΟ, ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΓΕΜΙΣΜΑ ΕΔΡΩΝ ΔΑΧΤΥΛΙΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΚΩΝΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΓΕΜΙΣΜΑ ΕΔΡΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΤΑ ΚΩΝΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ. ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ , , , , , ,00

4 ΜΕ 342 ΕΞΑΓΩΓΗ ΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΡΟΧΩΝ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ,50 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ,50 ΕΞΑΓΩΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ, ΕΞΑΓΩΓΗ ΨΗΚΤΡΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ,00 ΜΕ 481 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ,00 ΜΕ 483 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ, ,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ ΚΑ Σύνολο - ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ-ΠΟΛΥΖΟΣ ,65 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΗΙ 3064 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ SERVICE SUZUKI ,25 Σύνολο - ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 92,25 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ,50 Σύνολο - ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 307,50 ΚΟΥΤΣΩΝΑ ΜΙΧ. ΕΛΕΝΗ ΚΥ 1747 ΚΥ 5471 ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ (ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΑΚΙΑ, ΝΤΙΖΕΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ, ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ (ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ) ΜΠΡΑΚΕΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΟΥΣΤΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΟΛΙΚΩΝ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ ΚΤΛ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΡΟΥ ΣΟΥΣΤΑΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΣΤΑΣ ΣΤΟ ΣΑΣΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΛΙΣΙΕΡΩΝ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Φ125*22 (4 ΤΕΜ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΚΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ. ΒΑΣΕΙ ΓΙΑ ΓΛΙΣΙΕΡΩΝ ΓΙΑ ΡΕΓΟΥΛΑ (4 ΤΕΜ) ΕΞΑΓΩΓΗ ΖΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΑΓΕ ΤΡΟΧΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΟΧΛΙΩΝ ΜΕ ΖΕΣΤΑΜΑ) - ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (ΣΟΦΑΔΕΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΛΑΣΠΩΤΗΡΩΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΜΑΝΙΤΗ (ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ) ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΤΡΟΧΩΝ - ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ (ΣΕ ΡΟΜΒΟΥΣ) ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ , , , , , , , , ,30

5 ΜΕ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΡΑΓΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ ΤΡΟΧΟΥ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΡΆΟΥΛΩΝ ΓΛΙΣΙΕΡΩΝ ΠΟΡΤΑΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ, ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ (ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ, ΘΥΡΩΝ ΚΤΛ) ΒΑΦΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ (2 ΤΕΜ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΚΩΝΙΚΟΥ) ΘΡΟΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΚΑΔΕΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΔΥΜΩΝ ΜΕ ΟΜΦΑΛΟ ΚΑΡΕ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟΥ). ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΔΙΔΥΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕ ΚΑΡΡΕ (ΠΟΛΥΣΦΗΝΩΝ - ΚΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΑΚΡΕΣ) Φ680*60 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΥ ΜΠΟΥΖΟΝΙΟΥ (Φ12*80) ΚΑΙ ΘΡΟΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ (Φ54*35) ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΖΟΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΑΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ - ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΙΚΟΥ ΘΡΟΣ Φ24*13 (2 ΤΕΜ) ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑ ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΔΙΔΥΜΩΝ (ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗ) - (2 ΤΕΜ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΤΡΟΧΩΝ - ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ (ΣΕ ΡΟΜΒΟΥΣ) ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ - ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕ 343 ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ) ΒΑΣΗΣ ΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ , , , , , , , , , , , , ,60 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΤΡΟΧΩΝ - ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ (ΣΕ ΡΟΜΒΟΥΣ) ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ,30 ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΗΡΟΥ (ΜΕ ΟΠΗ) ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ,10 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ,80 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΗΚΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ,60 ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΒΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΡΟ ΚΟΥΒΑ ΚΑΙ ΜΟΧΛΟΥ ΞΕΚΟΥΜΠΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΑΤΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ, ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑΤΑ ,95

6 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ,00 ΚΑΙ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΜΕ 1747 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ,00 ΚΑΙ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΜΕ 5470 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ,00 ΜΕ 5471 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ,00 ΜΕ 4102 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ,00 ΜΕ 6156 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ,00 ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΛ ,59 Σύνολο - ΚΟΥΤΣΩΝΑ ΜΙΧ. ΕΛΕΝΗ ,04 ΚΥ 5471 SERVICE ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ), ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ,20 ΒΑΛΒΟΛΙΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΠΡΟΚΕΤ, ΤΥΜΠΑΝΟΥ (ΤΕΜΠΕΛΗΣ) ΚΤΛ ,50 ΜΕ SERVICE ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ), ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ,20 ΒΑΛΒΟΛΙΝΩΝ κα ΜΕ SERVICE ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ), ΕΛΕΓΧΟΣ - ΒΑΛΒΟΛΙΝΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ (ΤΟΥ ΡΑΟΥΛΟΥ ΤΑΝΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ) κα ,50 ΜΕ 481 ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ,00 Σύνολο - ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6.248,40 ΚΗΗ 3088 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑ ,17 ΚΗΙ 2234 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ, ΝΤΙΖΩΝ ΚΑ ,26 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ LF3594, FF5471, FS1984, ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ, ΙΜΑΝΤΑΣ, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ,18 ΚΗΙ 4102 ΚΥ 5470 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ (2 ΤΕΜ), ΓΡΥΛΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 60 Ah, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΚΑ ,06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΟΥ ,38 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΑΤΗΡΑ 5426 (1 τεμ) ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 5208 (ΤΕΜ 4) ,84 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ WK723, W916/1, WF ,97

7 ΚΥ 1747 ΚΥ 5471 ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ, ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 60Ah, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΚΑ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ,80 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΥ ,76 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ HF ,14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ WK723, W916/1, WF ,14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ ΤΡΟΧΩΝ, ΚΟΜΠΛΕΡ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΤΡΟΧΩΝ, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΗΜΙΑΞΟΝΙΩΝ, ΚΟΧΛΙΕΣ, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΡΟΧΩΝ , ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ 32021, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ , , ,79 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 75Ah, ΣΠΙΡΑΛ 50*500 ΚΑΙ 50*600, ΛΕΠΙΔΕΣ 8 ΟΠΩΝ ,63 (2ΤΕΜ), ΒΙΔΕΣ ΦΙΛΤΡΟ FF5580 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΡΟΧΩΝ , ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ,95 ΦΙΛΤΡΟ WK723, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ,60 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ, ,52 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΣΟΥ (5 KG) ,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 180Ah, ΠΕΡΜΑΝΙΤΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ,71 ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 8 ΤΕΜ ,68 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΠΙΟΥ 2 ΤΕΜ ,15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ FS 19775, ,09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ, ΔΙΣΚΩΝ ΦΡΕΝΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ ΦΡΕΝΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ,32 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΕΙΡΑΣ ΧΕΛΙΣΤΕΡ, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΝΑΪΤΟΝ, ΦΙΛΤΡΑ, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΑΡΟΥ Φ30 ΚΑΙ ΣΦΙΚΤΗΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 723 ΚΑΙ LF4055, ΙΜΑΝΤΩΝ 13*1625, 13*1075, 13*1375, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ AF1643/1644, WK723, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΣΠΡΟΚΕΤ, ΚΟΧΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΔΙΛΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ , , , , , ,50

8 ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΜΕ 342 ΜΕ 343 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ, ΛΑΜΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ,70 ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΚΟΠΙΛΙΕΣ (15 ΤΕΜ) ,45 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑ (4 ΤΕΜ) ,30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΛΑΣ ,07 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΛΑΣ OSEAL ( 2 ΤΕΜ) ,14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΛΑΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ,45 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΩΝ, ΚΟΧΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ,40 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ (2 TEM) 2RSR ,10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ FAK60152RSR ,52 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ (2 ΤΕΜ) ,10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ 42*65*8 (2 ΤΕΜ) ,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ 85*10*10 (2 ΤΕΜ) ,48 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ W940/25, 32/ ,22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΠΕΡΜΑΝΙΤΗ ,94 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΩΝ, ΜΟΤΕΡ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ, ,34 ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ ΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΝΑΪΤΟΝ 101*3,5 (4 ΤΕΜ) ,68 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΛΑΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ,45 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΧΛΙΩΝ 12-10,9*50 (120 ΤΕΜ) ,76 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ 1'' ,90 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ 3/4'' ,35 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΩΝ (2 ΤΕΜ) ,10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ W 940/25 (2 ΤΕΜ) ,68 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ WK 723 (2 ΤΕΜ) ,76 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ AF ,75 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ AF ,05 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΜΠΙΕΛΩΝ, ΦΛΑΝΤΖΩΝ, ΒΑΛΒΙΔΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ,40 ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΝΤΩΝ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ,47 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΜΠΛΕΡ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 3/4'' 2R, ΣΤΑΥΡΟΥΣ ,60 ΕΚΚΕΝΤΡΩΝ (2 ΤΕΜ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΚΤΡΩΝ 580 (ΤΕΜ 2) ,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ FF200, FF5018, LF3345, AF 1934, AF ,75 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ, ΛΑΜΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ, ,10 ΚΟΜΠΛΕΡ ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 30206, ΡΟΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, ,76 ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 30206, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 5/ ,48 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΚΑ ,96 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΜΑΣΤΩΝ ,28 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 32/400502, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ,74

9 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΦΡΕΝΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΦΡΕΝΩΝ, ,84 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑ ΜΕ 350 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ,81 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ) - 2 ΤΕΜ ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 1'' SH (2 ΤΕΜ) ,90 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΤΩΝ ,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΕΙΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΣ, ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ,99 ΜΕ 481 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ (2 ΤΕΜ) ,52 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, ΦΙΛΤΡΟΥ HF7968 ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ,38 ΜΕ 483 Φ/Γ UNIMOG ΜΕ 331 ΜΕ 346 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΣΠΡΟΚΕΤ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ INTERLOCK, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑ ,97 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΧΛΙΩΝ 8*25 (4 ΤΕΜ) ,20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ, ΛΑΜΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ ΤΡΟΧΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΝΤΩΝ 13*1350, 13*1275, 13*1625 κα, ΦΙΛΤΡΩΝ FF146, HU , ,40 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΚΤΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΩΝ ,10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΚΑ ,40 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΠΑΤΑΡΙΩΝ 180 Ah ,34 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΔΙΛΩΝ (ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ), ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ,60 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΣΟΥ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ,17 ΜΕ 330 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ, ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΚΑ ,89 ΜΕ 332 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΠΙΔΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ, ΙΜΑΝΤΩΝ ΚΑ ,18 Σύνολο - ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ,06 ΚΗΙ 2289 ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 4 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΗΙ ,90 ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 1300/24 ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ,20 ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 1400/ ,80 ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 1400/24 (ΕΚΤΟΣ ,40 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ) ,40 ΜΕ 483 ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΖΕΡΒΑΣ 1300/24 ΜΕ ,60 ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΖΕΡΒΑΣ 1400/ ,60 Φ/Γ UNIMOG ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ,90 Σύνολο - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 442,80 ΚΗΙ 2229 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΚΤΡΩΝ 50mm ,00 ΚΗΙ 4102 ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΟΡΝΑΣ ,00 ΚΛΑΡΚ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ (4 ΤΕΜ) ,00

10 ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΖΑΣ ,00 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ,70 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΖΑΣ ,85 ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ,65 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ,40 ΓΕΜΙΣΜΑ ΠΟΛΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ,00 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ,00 ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΠΟΛΟΥ ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΝΑΜΟ ,69 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΝΑΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ,80 ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΡΟΥΣΟ) ,00 ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ,00 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ,00 Φ/Γ UNIMOG ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ MAXI ,00 ΚΥ 1743 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ,70 Σύνολο - ΠΑΠΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1.934,78 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ,50 ΚΥ 5470 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ,50 ΓΕΝΙΚΟ SERVICE ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ. ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ,00 ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΛΕΠΙΔΟΥ ΜΕ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SERVICE. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΡΙΠΕΡ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ,00 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΠΟ ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ. ΕΞΑΓΩΓΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ ΚΑΙ ,50 ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ 343 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ,50 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SERVICE (ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ) ,60 ΜΕ 350 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ,10 ΤΡΟΜΠΑΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΔΙΔΥΜΩΝ ,00 ΜΕ 483 ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΔΕΝΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ,00 ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ Φ/Γ UNIMOG ΓΕΝΙΚΟ SERVICE ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ,50

11 ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Σύνολο - ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5.707,20 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ,90 ΚΗΙ 2234 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ COOPER S/T 205/80/ ,00 ΚΗΙ 4102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 13/22, ,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 1200* ,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 8,25-15 ΚΑΙ ,00 ΚΥ 6156 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 13*22, ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 20,5*25 ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ,00 ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 20,5*25 ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΥΡΙΝΗΣ) ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 20, ,00 ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ,00 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 1200/ ,01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 17, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΙΠ-ΤΟΠ ΝΟ ,01 ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ,00 ΚΗΗ 3064 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ) ,00 ΚΥ 6502 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ,75 ΚΥ 1743 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ,00 ΚΗΗ 3062 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ) ,00 ΚΗΥ 1889 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ,80 Σύνολο - ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 9.730,45 Γενικό άθροισμα ,16

12 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής την υπ αριθμ. 2/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας την υπ αριθμ.3243/ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Την έγκριση των ανωτέρω δαπανών όπως παρουσιάζονται στο ανωτέρω πίνακα: Λευκό ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κρανιάς. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1246 Η Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Αργυροπούλου Καλλιάρα Παππά Αικατερίνη Κρανιάς Βασίλειος Ελένη Λάρισα 27/11/2013 Αναστασόπουλος Αντώνιος Γακόπουλος Χρήστος Κολυνδρίνη- Χαλαστάρα Δωροθέα Ψαχούλας Ορέστης Αλεξάκος Φώτιος Μεργιαλής Δημήτριος

13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2- ΑΠΟΦΑΣΗ 115/ ΘΕΜΑ: 38 ο 'ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΘΕΜΑ: 56 ο Εισήγηση για έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΘΕΜΑ: 63 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Τροποποίηση των όρων της σύμβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1250/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1250/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date:.12.04 09:59:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΔΛΛ7ΛΡ-Ν0Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1380/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1380/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19- ΑΠΟΦΑΣΗ 1380/ ΘΕΜΑ: 42 ο 'ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013 ΘΕΜΑ: 32 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Τρικάλων. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την αναπαραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναδόχους ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. απόφ. 134/ 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 32 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 Μελέτη: «Στατική μελέτη έργων αντιμετώπισης-σταθεροποίησης και αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016.

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 346.245,00 (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΘΕΜΑ: 73 ο Τρικάλων. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Εθνικού χαρακτήρα του νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΘΕΜΑ: 55 ο Εξέταση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος της από 10-01-2013 δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 2014-3 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 22. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 2014-3 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 22. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αρ.Πρωτ. 5403 Ημερομηνία:20/02/2014 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ. 2014-3 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 22 Περίληψη Απ ευθείας ανάθεση της προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1094 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 2 Ο : «Τροποποίησης του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1549 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 33 : Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Ανάδειξη του αναδόχου εκπονήσεως της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΘΕΜΑ: 50 ο Λήψη απόφασης επί της από 19-6-2014 υποβληθείσας Ενστάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα