ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5"

Transcript

1

2 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Υφιστάμενη υποδομή Παραγωγική διαδικασία λειτουργία ΑΣΠ Σύρου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γεωγραφική θέση - Περιγραφή περιοχής Οικισμοί Πληθυσμός Απασχόληση Κλιματικά στοιχεία και βιοκλιματική ταξινόμηση Γενικά - Βροχοπτώσεις - Θερμοκρασία Μέθοδος διάκρισης των χαρακτήρων του Μεσογειακού βιοκλίματος (Bagnouls & Gaussen) Mέθοδος των Emberger - Sauvage Άνεμοι Γεωλογία - έδαφος - Μορφολογία τοπίου Γεωλογία - έδαφος Xρήσεις γης Tοπίο Χλωρίδα - Πανίδα Χερσαίο οικοσύστημα Βλάστηση Φυτοκάλυψη εδάφους - καμπύλη Petral Bιότοποι α Γενικά - το πρόγραμμα CORINE α-1 Κατηγορίες κινδύνου β Στοιχεία βιοτόπων γ Είδη και υποείδη ερπετών Θαλάσσιο οικοσύστημα ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θόρυβος Αέρια ρύπανση... 57

3 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Επιπτώσεις στη φυσιογνωμία της περιοχής Επιπτώσεις στα οικοσυστήματα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧV ΣΧΕΔΙΑ Formatted: Greek

4 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω της εγκατάστασης νέου, πρόσθετου στα υφιστάμενα, Ηλεκτροπαραγωγού Ζευγους (Η/Ζ) για την αύξηση της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος του ΑΣΠ Σύρου με στόχο την κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Στον ΑΣΠ Σύρου είναι μόνιμα εγκατεστημένα επτά (7) Η/Ζ ονομαστικής ισχύος 29,497 MW (1 CEGIELSKI Χ 6,3 + 2 GMT FIAT Χ 4,0 + 2 GMT FIAT Χ 5, MTU X 1, FINCANTIERI (ΦΟΡΗΤΟ) X 2,217 MW) για τη λειτουργία των οποίων έχει ληφθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση (Παράρτημα Ι (Α) και (Β)). Ωστόσο, τα ανωτέρω επτά Η/Ζ δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια. Η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς του σταθμού λόγω παλαιότητας των Η/Ζ για το έτος 2005 ήταν 25,75 MW, ενώ η μέγιστη ζήτηση του νησιού του ιδίου έτους ήταν περίπου 23,0 MW. Για την ικανοποιητική κάλυψη της ζήτησης και την ύπαρξη στοιχειώδους εφεδρείας, εγκαθίστανται τα τελευταία χρόνια κατά τους θερινούς μήνες φορητά ενοικιαζόμενα Η/Ζ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τον προγραμματισμό του «Υπεύθυνου» του έργου, δηλαδή της Δ.Ε.Η. Α.Ε., η ζήτηση που καλείται να καλύψει τα επόμενα χρόνια ο εν λόγω σταθμός παραγωγής συνεχώς θα αυξάνει. Επειδή οι προσωρινές λύσεις, όπως η χρήση πρόσθετων φορητών ζευγών, δεν οδηγούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. προγραμμάτισε την εγκατάσταση ενός νέου Η/Ζ σύγχρονης τεχνολογίας, ισχύος 8,5 MW, για την αποφυγή προβλημάτων επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας, εκτεταμένων διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος και για τη βελτίωση των συνθηκών περιβάλλοντος, διότι το νέο Η/Ζ έχει σημαντικά χαμηλότερη ειδική κατανάλωση καυσίμου σε σύγκριση με τα παλαιού τύπου υφιστάμενα Η/Ζ. Έτσι η ονομαστική ισχύς του σταθμού θα ανέλθει στα 37,997 MW.

5 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 5 Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της Σύρου έχει λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση με Α) την ΚΥΑ 66404/ με θέμα: «Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής (ΑΣΠ) ηλεκτρικής ενέργειας της Δ.Ε.Η. στη Σύρο», η οποία λήγει με την πάροδο 6 ετών από την έκδοσή της ( ) και Β) με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Ανανέωση Παράταση ισχύος και τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ / Κ.Υ.Α. «Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής (ΑΣΠ) ηλεκτρικής ενέργειας της Δ.Ε.Η. στη Σύρο»». (βλ. Παράρτημα Ι (Α) και (Β)). Κατατέθηκε μελέτη στο τμήμα Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων για το σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων του σταθμού (Αρ. Πρωτ / ) (Παράρτημα ΙΙ). 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.1 Υφιστάμενη υποδομή Ο ΑΣΠ Σύρου βρίσκεται σε επαφή με την επαρχιακή οδό Ερμούπολης Μάνα Βάρης και μέσα στο τρίγωνο που σχηματίζεται από αυτήν και την οδό Ερμούπολης Άνω Μάνα. Η συνολική έκταση του οικοπέδου του ΑΣΠ είναι m 2. Το καύσιμο που χρησιμοποιείται για την λειτουργία του ΑΣΠ Σύρου είναι βαρύ πετρέλαιο μαζούτ (Heavy Fuel Oil HFO) 3500 Re και ελαφρύ καύσιμο Diesel (Light Fuel Oil LFO). Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στην υφιστάμενη κατάσταση περιλαμβάνει την ακόλουθη υποδομή (βλ. σχέδιο ): Επτά (7) Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) με κινητήρα εσωτερικής καύσης ονομαστικής ισχύος 1 Χ 6,3 MW (CEGIELSKI) + 2 Χ 4,0 MW (GMT FIAT)

6 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ X 5,85 MW (GMT FIAT) + 1 X 1,280 MW (MTU) + 1 X 2,217 MW (FINCANTIERI ΦΟΡΗΤΟ). Οι μονάδες τύπου CEGIΕLSKI και GMT FIAT καταναλώνουν μαζούτ, ενώ οι υπόλοιπες καταναλώνουν ντήζελ. Δίκτυο μεταφοράς καυσίμου, ένας αγωγός προσαγωγής καυσίμου, για το βαρύ και για το ελαφρύ καύσιμο, διαμέτρου 8 (DN 219 mm) και μήκους 600 m. Τρείς (3) δεξαμενές αποθήκευσης μαζούτ συνολικής χωρητικότητας m 3 (2 Χ ) (Δ1, Δ2 και Δ4 στο σχέδιο) και μία (1) δεξαμενή αποθήκευσης diesel χωρητικότητας m 3 (Δ3 στο σχέδιο). Μία (1) δεξαμενή μη επεξεργασμένου (αφυγοκέντριστου) βαρέως καυσίμου χωρητικότητας 11 m 3 (ΔΗΚ2 στο σχέδιο), τρεις (3) δεξαμενές επεξεργασμένου (φυγοκεντρισμένου) βαρέως καυσίμου χωρητικότητας 11 m 3, 11 m 3 και 24 m 3 (ΔΗΚ3, ΔΗΚ4 και ΔΗΚ5 στο σχέδιο), μία (1) δεξαμενή ημερήσιας κατανάλωσης ελαφρού καυσίμου χωρητικότητας 3 m 3 (ΔΗΚ1 στο σχέδιο). Αντλιοστάσιο διακίνησης καυσίμου. Συστήματα φυγοκεντρικών καθαριστήρων μαζούτ. Δίκτυο προσαγωγής θαλασσινού νερού. Μία μονάδα αποσκλήρυνσης νερού και μία μονάδα αφαλάτωσης. Σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. Σύστημα σηπτικού και απορροφητικού βόθρου αστικών λυμάτων. Διάφορες βοηθητικές μηχανολογικές και κτιριακές εγκαταστάσεις. Η ονομαστική ισχύς του σταθμού με την προαναφερθείσα μόνιμη υποδομή είναι 29,497 MW. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει σημαντική διακύμανση κατά τη διάρκεια του έτους. Στις περιόδους αιχμής, δηλαδή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η ζήτηση αυξάνεται σημαντικά εξαιτίας του τουρισμού και ο ΑΣΠ Σύρου, με τα ήδη υπάρχοντα ζεύγη, καλύπτει οριακά τις ανάγκες. Αντίθετα, κατά του χειμερινούς μήνες δεν απαιτείται η λειτουργία όλων των Η/Ζ του σταθμού σε πλήρη ισχύ, καθώς ο σταθμός με την παρούσα υποδομή καλύπτει τις ανάγκες των μονίμων κατοίκων του νησιού. Ανάλογα με την

7 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 7 ζήτηση, λειτουργεί το σύνολο ή όχι των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) με ισχύ ανάλογη του ζητούμενου φορτίου. 2.2 Παραγωγική διαδικασία λειτουργία ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ Μεταφορά και διανομή υγρών καυσίμων Όπως προαναφέρθηκε για τη λειτουργία του ΑΣΠ χρησιμοποιείται βαρύ πετρέλαιο μαζούτ (Heavy Fuel Oil HFO) 3500 Re και ελαφρύ καύσιμο Diesel (Light Fuel Oil LFO) των Ελληνικών διυλιστηρίων. Η ειδική κατανάλωση του καυσίμου υπολογίζεται σε 227,168 gr/kwh. Στο σταθμό παράγονται περίπου 92,99 εκ. KWh/χρόνο. Ο ανεφοδιασμός του Σταθμού με καύσιμο γίνεται από τη θάλασσα μέσω δεξαμενόπλοιου και μόνιμα εγκατεστημένου ενός (1) αγωγού πετρέλευσης (για το βαρύ και για το ελαφρύ καύσιμο). Ο αγωγός είναι διαμέτρου 8 (DN 219 mm) και μήκους 600 m. Παραλαβή καυσίμου γίνεται κάθε 20 μέρες περίπου δηλαδή περίπου 18 φορές το χρόνο και ο όγκος των εξυδατώσεων κυμαίνεται για κάθε εκφόρτωση περίπου σε 23 m 3. Ο αγωγός μετά την εκφόρτωση ξεπλένεται με θαλασσινό νερό. Αποθήκευση επεξεργασία καυσίμου Το καύσιμο μεταφέρεται μέσω του πετρελαιαγωγού σε ειδικές δεξαμενές αποθήκευσης. Υπάρχουν, όπως προαναφέρθηκε, τέσσερις (4) δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμου και συγκεκριμένα τρείς (3) δεξαμενές αποθήκευσης μαζούτ συνολικής χωρητικότητας m 3 (2 Χ ) (Δ1, Δ2 και Δ4 στο σχέδιο ) και μία (1) δεξαμενή αποθήκευσης diesel χωρητικότητας m 3 (Δ3 στο σχέδιο ). Ο τρόπος κατασκευής των δεξαμενών αποθήκευσης είναι τέτοιος ώστε να μη συγκεντρώνεται ιλύς στον πυθμένα των δεξαμενών. Η ελάχιστη ποσότητα που πιθανόν να συγκεντρωθεί στην υπό μορφή κώνου βάση της δεξαμενής θα απομακρύνεται με ευθύνη εξειδικευμένου εργολάβου στον οποίο θα ανατεθεί η συγκεκριμένη εργασία.

8 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 8 Ομοίως στην περίπτωση που προκύψει βλάβη ή φυσιολογική φθορά των δεξαμενών λόγω μακρόχρονης λειτουργίας, ειδικευμένος εργολάβος θα αναλάβει την αποκατάσταση της βλάβης ή την αντικατάσταση της δεξαμενής με ταυτόχρονη υποχρέωσή του την ασφαλή και με αποδεκτό για τον περιβάλλον τρόπο αποκομιδή, διαχείριση και τελική διάθεση της συλλεγόμενης ιλύος. Από τις δεξαμενές αποθήκευσης, το βαρύ καύσιμο (μαζούτ) μεταφέρεται μέσω του δικτύου μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων στη μία (1) δεξαμενή καθίζησης ή αφυγοκέντριστου χωρητικότητας 11 m 3 που βρίσκεται στο μηχανοστάσιο του σταθμού (ΔΗΚ2 στο σχέδιο ) Στη συνέχεια, και πριν από τη μεταφορά του βαρέως καυσίμου - μαζούτ στη μονάδα για να καεί, γίνεται φυγοκεντρικός διαχωρισμός μέσω κατάλληλων φυγοκεντρικών διαχωριστήρων, με τους οποίους επιτυγχάνεται η αφαίρεση των μικροποσοτήτων νερού και των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων που συνήθως υπάρχουν στον τύπο αυτού του καυσίμου. Αμέσως μετά, πραγματοποιείται η μετάγγιση του βαρέως καυσίμου στις τρεις (3) δεξαμενές καθαρού ή φυγοκεντρισμένου χωρητικότητας 11 m 3, 11 m 3 και 24 m 3 (ΔΗΚ3, ΔΗΚ4 και ΔΗΚ5 στο σχέδιο ). Επίσης υπάρχει και μία (1) δεξαμενή ημερήσιας κατανάλωσης ελαφρού καυσίμου χωρητικότητας 3 m 3 (ΔΗΚ1 στο σχέδιο ). Όλοι οι αγωγοί μεταφοράς και διανομής βαρέως καυσίμου συνοδεύονται από αγωγό ατμού και είναι θερμικά μονωμένοι μαζί με αυτόν με κορδόνι ορυκτών ινών διατομής 20 mm, τυλιγμένο με ειδική προστατευτική ταινία. Η εξυδάτωση των δεξαμενών γίνεται σε στεγανό βόθρο, κατάλληλα διαμορφωμένο, ώστε με τη μέθοδο της βαρύτητας να δεσμεύεται το καύσιμο που είναι ελαφρύτερο, και τα υπολείμματα στη συνέχεια να διατίθενται σε εξουσιοδοτημένους εργολάβους. Ο όγκος των εξυδατώσεων των δεξαμενών είναι της τάξης των 0,5 m 3 /ημέρα.

9 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 9 Λειτουργία Η/Ζ Από τις δεξαμενές ημερήσιας κατανάλωσης το καύσιμο μεταφέρεται στο μηχανοστάσιο όπου βρίσκονται τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. Η μετατροπή της μηχανικής ενέργειας του κινητήρα σε ηλεκτρική επιτυγχάνεται μέσω της γεννήτριας με κατάλληλη διάταξη ρότορα και στάτη και παρέχοντας το απαιτούμενο ρεύμα διέγερσης. Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη λειτουργούν παράλληλα, με ισχύ ανάλογη της ζήτησης από τους καταναλωτές. Όταν παρατηρείται αύξηση της ζήτησης, σταδιακά παραλληλίζονται τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) ώστε ο σταθμός να μπορεί να ανταποκριθεί στην αύξηση της ζήτησης, ενώ το αντίθετο ισχύει σε περίπτωση μείωσης της ζήτησης ισχύος. Στην παραγωγική διαδικασία, εκτός από το καύσιμο που είναι απαραίτητο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για την καλή λειτουργία των Η/Ζ είναι απαραίτητη και η χρήση άλλων υγρών. Πρόκειται για το νερό ψύξης του κινητήρα, τον ατμό για την προθέρμανση του καυσίμου, τον αέρα για την ψύξη της γεννήτριας, κτλ. Αναλυτικά οι πρώτες ύλες για τη λειτουργία του σταθμού με την υφιστάμενη κατάσταση και τα προϊόντα παρουσιάζονται στη συνέχεια.

10 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 10 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (Αναφέρονται στο έτος 2005) ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ 1. Πρώτες Ύλες Α. Ελαφρύ καύσιμο (ντήζελ) kg/έτος (έτος 2005). Β. Βαρύ καύσιμο (μαζούτ) kg/έτος (έτος 2005). Γ. Λιπαντικά Συν. Καταν/ση kg/έτος (έτος 2005). 2. Πρόσθετα Υλικά: Θαλασσινό νερό ψύξης m 3 /ώρα κατά μέγιστο και μηχανών. 700 m 3 /ώρα κατά ελάχιστο. 3. Τελικά Προϊόντα: Ηλεκτρική ενέργεια Kwh/έτος (έτος 2005). (Max): KWH (έτος 2005). (Min): KWH (έτος 2005). ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ Με δεξαμενόπλοια. Με δεξαμενόπλοια. Με φορτηγά οχήματα. Με αντλίες προς τους εναλλάκτες θερμότητας (ψυγεία) των μηχανών και απόρριψη στη θάλασσα. Το νερό υφίσταται μόνο μεταβολή της θερμοκρασίας του. Μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας με εναέριους αγωγούς 4. Παραπροϊόντα: Α. Κατάλοιπα μαζούτ από 1,5% περίπου της συνολικής τους φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες. ποσότητας καυσίμου (πρόκειται για καύσιμο όχι καλής ποιότητας που δεν μπορεί να καεί σε μηχανές ντήζελ, αλλά σε καυστήρες). Β. Αντικαθιστώμενα λιπαντέλαια των μηχανών. Τα λιπαντέλαια ελέγχονται ετησίως και δεν αντικαθίστανται παρά μόνο όταν ο έλεγχος δείξει ότι πρέπει, γεγονός σπάνιο. Απλά συμπληρώνονται 208,32 tn/έτος λιπαντέλαιο και κυλινδρέλαιο. Πρώτες ύλες - προϊόντα Εκποιούνται σε εξουσιοδοτημένους εργολάβους. Εκποιούνται σε εξουσιοδοτημένους εργολάβους.

11 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 11 Οι πρώτες ύλες, τα πρόσθετα υλικά, τα τελικά προϊόντα και τα παραπροϊόντα παρουσιάζονται στον προηγούμενο πίνακα. Επίσης εμφανίζονται οι ποσότητες και ο τρόπος μεταφοράς και διάθεσής τους. Λιπαντικά Στον ΑΣΠ Σύρου χρησιμοποιούνται λιπαντικά (για την καλύτερη λειτουργία των μονάδων) τύπου SAE 30 και SAE 40. Τα λιπαντικά αποθηκεύονται στον προαύλιο χώρο του σταθμού. Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά συγκεντρώνονται σε βαρέλια στον προαύλιο χώρο του σταθμού και στη συνέχεια μεταφέρονται στην Αθήνα από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για την αναγέννηση / ανάκτηση τους. Το λιπαντέλαιο πριν οδηγηθεί στις μηχανές για κατανάλωση διέρχεται από κατάλληλο διαχωριστήρα λαδιού για την απομάκρυνση αδιάλυτων ουσιών, αιωρούμενων σωματιδίων καθώς και νερού. Για την επεξεργασία του λιπαντελαίου στον ΑΣΠ Σύρου χρησιμοποιούνται οι κάτωθι διαχωριστήρες λαδιού: Τύπος Κινητήρα Η/Ζ Αριθμός ομοίων Η/Ζ Τύπος διαχωριστήρα Παροχή Διαχωριστήρ α (m 3 /h) Αριθμός διαχωριστήρων CEGIELSKI ALFA LAVAL 1 6RTAF58 MAPX 207S-24 2,5 3,5 1 GMT FIAT ALFA LAVAL 1 C4212ESS MB 17/2 IT 3,5 1 GMT FIAT ALFA LAVAL 1 C4212ESS MB 19/12 IT 3,5 1 GMT FIAT ALFA LAVAL 2 A MAB 206 S MTU 12V652TB FINCANTIERI (ΦΟΡΗΤΗ) Τα κατάλοιπα που προέρχονται από τους διαχωριστήρες λιπαντελαίων καταλήγουν στα φρεάτια των Η/Ζ. (βλ. σχέδιο Μ ). Σύστημα Ψύξης με Θαλασσινό Νερό

12 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 12 Το θαλασσινό νερό είναι το πιο συνηθισμένο πρωτογενές μέσο ψύξης σε εγκαταστάσεις μηχανών Diesel. Αποτελείται από τον αγωγό προσαγωγής μήκους 150 m και διαμέτρου 1,60 m, την λεκάνη προσαγωγής χωρητικότητας m 3 με το σύστημα φίλτρανσης, το αντλιοστάσιο με μέγιστη παροχή m 3 /h, τους δύο κεντρικούς διανομείς διατομής 500 mm και τέλος τη λεκάνη απαγωγής και ελέγχου χωρητικότητας 260 m 3. Από τους κεντρικούς διανομείς, το θαλασσινό νερό εισέρχεται στους μεταλλάκτες κάθε μηχανής και αφού ψύξει το νερό των κλειστών κυκλωμάτων ψύξης χιτωνίων κυλινδροκεφαλών ακροφυσίων, το ελαιολιπαντικό, τον αέρα υπερπλήρωσης και την περίσσεια του ατμού, επιστρέφει μέσω του καναλιού συλλέκτη στην λεκάνη απαγωγής και ελέγχου και τέλος στη θάλασσα. Η μέγιστη και ελάχιστη κατανάλωση του θαλασσινού νερού του ανοικτού κυκλώματος ψύξης για τον ΑΣΠ είναι της τάξεως 1200 m 3 /h έως 700 m 3 /h αντίστοιχα. Το θαλασσινό νερό χρησιμοποιείται για την ψύξη των Η/Ζ και για λόγους εξοικονόμισης υδάτινων πόρων επαναπορρίπτεται μετά την χρήση του στη θάλασσα έχοντας υποστεί μια θερμοκρασιακή μεταβολή +7 έως +10 ο C και με μέγιστο επιτρεπόμενο όριο τους 35 ο C, σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε Παράρτημα ΙΙΙ). Σύστημα Ψύξης με Γλυκό Νερό Το γλυκό νερό χρησιμοποιείται για την ψύξη των κυλινδροκεφαλών, των χιτωνίων, των υπερπληρωτών κλπ. των μηχανών καθώς και για την ατμοπαραγωγή στους λέβητες. Το γλυκό νερό το οποίο χρησιμοποιείται για την ψύξη και την ατμοπαραγωγή καθώς και άλλες καταναλώσεις του σταθμού είναι αποσκληρυμένο. Η αποσκλήρυνση του ΑΣΠ Σύρου αποτελείται από μία μονάδα. Το νερό που πρόκειται να εισέλθει στη μονάδα αποσκλήρυνσης, αποθηκεύεται σε μία δεξαμενή. Στη δεξαμενή αυτή αποθηκεύεται νερό που προέρχεται από το Δήμο, καθώς και αφαλατωμένο νερό που λαμβάνεται από την κατεργασία του θαλασσινού νερού μέσω συστήματος αφαλάτωσης που

13 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 13 αποτελείται από μία εβαπορέτα (evaporator) τύπου JWSP 26 C80 του οίκου Alfa Laval, ικανότητας m 3 /ημέρα. Η εβαπορέτα αποτελείται από δύο θαλάμους, τον συμπυκνωτή 9 (condenser) και τον εξατμιστή 10 (evaporator) και μία μεμβράνη διαχωρισμού 8 (demister). Το σύστημα παραγωγής γλυκού νερού από την εβαπορέτα λειτουργεί ως εξής (βλ. fig.-2) : Μία ποσότητα θαλασσινού νερού λαμβάνεται από τον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό προσαγωγής θαλασσινού νερού του σταθμού και οδηγείται προς επεξεργασία στην εβαπορέτα. Το θαλασσινό νερό εισέρχεται στον συμπυκνωτή 9 (condenser) στον άνω θάλαμο της εβαπορέτας είσοδος 4 (seawater cooling in), ψύχει υγροποιεί τους ατμούς που προέρχονται από τον εξατμιστή/βραστήρα 10 (evaporator) του κάτω θαλάμου της εβαπορέτας και παράγεται έτσι το γλυκό νερό χρήσης που οδηγείται στις δεξαμενές αποθήκευσης γλυκού νερού έξοδος 6 (fresh water out).

14 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 14 Το θαλασσινό νερό αφού διέλθει από τον εναλλάκτη συμπυκνωτή (condenser) και ψύξει τους ατμούς οδηγείται στον κεντρικό αγωγό επιστροφών θαλασσινού νερού έξοδος 5 (seawater cooling out). Μία μικρή ποσότητα θαλασσινού νερού εισέρχεται με σωλήνωση στον εξατμιστή/βραστήρα 10 (evaporator), στον κάτω θάλαμο της εβαπορέτας είσοδος 1 (seawater feed) όπου εξατμίζεται στους ο C καθώς περνάει ανάμεσα στις πλάκες του εναλλάκτη εξατμιστή με την βοήθεια ατμού που χρησιμοποιείται σαν μέσον θέρμανσης είσοδος 2 (heating medium in) και έξοδος 3 (heating medium out). Η θερμοκρασία εξατμίσεως των ο C αντιστοιχεί σε ένα κενό % που διατηρείται από το σταθερού τύπου ακροφύσιο (ejector) άλμης/αέρα (δεν φαίνεται στο σχήμα). Οι παραγόμενοι ατμοί 7 (evaporated steam) περνούν από ένα διάφραγμα εξάχνωσης 8 (demister) που επιτρέπει στον ατμό να διέλθει και συγκρατεί τις σταγόνες θαλασσινού νερού οι οποίες παρασύρονται, απομακρύνονται και πέφτουν λόγω της βαρύτητας στην λεκάνη συγκέντρωσης του μη ατμοποιημένου θαλασσινού νερού και των αλμόλοιπων στον πυθμένα του θαλάμου της ατμογεννήτριας. Οι ατμοί του καθαρού πλέον γλυκού νερού οδεύουν στον συμπυκνωτή 9 όπου συμπυκνώνονται, υγροποιούνται με την βοήθεια του θαλασσινού νερού χαμηλής θερμοκρασίας, σε γλυκό νερό καθώς περνούν ανάμεσα στις κρύες πλάκες του συμπυκνωτή. Στο κάτω μέρος της εβαπορέτας συγκεντρώνεται το απομένον από την επεξεργασία θαλασσινό νερό με μικρή ποσότητα αλμόλοιπου έξοδος 11 (brine out) που οδηγούνται στον αγωγό επιστροφών θαλασσινού νερού και από εκεί στον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό επιστροφών θαλασσινού νερού του σταθμού. Η ποσότητα αλμόλοιπου που παράγεται κατά την λειτουργία της εβαπορέτας είναι μικρή σε σύγκριση με την ποσότητα επιστροφών του θαλασσινού νερού

15 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 15 ψύξης των Η/Ζ και δεν επηρεάζει την ισορροπία και την ποιοτική σύσταση του θαλασσινού νερού. Συγκεκριμένα η ποσότητα άλμης για την συγκεκριμένη εβαπορέτα εκτιμάται σε 0,5 kg / παραγόμενο m 3 αφαλατωμένου νερού. Η ποιοτική σύσταση της άλμης είναι κυρίως χλωριούχο νάτριο (NaCl) με ίχνη (τάξης μεγέθους ppm) ιόντων μαγνησίου (Mn + ), χλωρίου (Cl - ) και ασβεστίου (Ca 2+ ). Όπως προαναφέρθηκε η αποσκλήρυνση του ΑΣΠ Σύρου αποτελείται από μία μονάδα. Στη μονάδα αυτή για την αποσκλήρυνση του νερού ψύξης των μονάδων του σταθμού χρησιμοποιείται σύνθετη ρητίνη. Η αναγέννηση των μονάδων γίνεται κάθε δέκα (10) κυβικά νερού και χρησιμοποιούνται κάθε φορά δεκαπέντε κιλά (15 kgr) χλωριούχου νατρίου (NaCl). Οι ανάγκες των εργαζομένων στον Σταθμό σε νερό εξυπηρετούνται από το δίκτυο του Δήμου. Η συνολική ημερήσια κατανάλωση νερού για τις ανάγκες αυτές κυμαίνεται σε 2 4 m 3. Δίκτυα ατμού - συμπυκνώματος Πρόκειται για τους αγωγούς και τον εξοπλισμό μεταφοράς, διανομής και επιστροφής ατμού. Τα δίκτυα ατμού που ξεκινούν από τους ατμολέβητες καυσαερίων και συνδέονται σε κοινό συλλέκτη ατμού κατάλληλης διατομής και μήκους θερμομονωμένα. Τα δίκτυα προσαγωγής ατμού είναι σχεδιασμένα για πίεση λειτουργίας των 16 bar και θερμοκρασίας έως 300 ο C. Από το συλλέκτη ατμού ξεκινούν οι κεντρικοί ατμαγωγοί που μεταφέρουν τον ατμό στις καταναλώσεις εντός και εκτός του μηχανοστασίου. Οι κεντρικοί ατμαγωγοί διακλαδίζονται σε δευτερεύοντες ατμαγωγούς που οδεύουν στους διάφορους σταθμούς (κατανάλωσης) όπου απαιτείται προθέρμανση. Από τους διάφορους σταθμούς προθέρμανσης και επεξεργασίας ξεκινούν οι αγωγοί επιστροφής του συμπυκνώματος όπου συντίθενται στους δευτερεύοντες και μετά στους κύριους, οι οποίοι μεταφέρουν το συμπύκνωμα

16 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 16 στον κεντρικό συλλέκτη, που το οδηγεί στο ψυγείο και τέλος στο θερμοδοχείο του σταθμού. Χρήση νερού (βλ. Παράρτημα VII) Η χρήση του νερού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (m 3 /ημέρα) ΕΠΙΦ. ΥΔΑΤΑ ΥΠΟΓ. ΥΔΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Σ: ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (m 3 /ημέρα) ΕΠΙΦ. ΥΔΑΤΑ ΥΠΟΓ. ΥΔΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Σ: ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 15* 15 15* 15 ΨΥΞΗ ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 114 ΣΥΝΟΛΟ *Η ποσότητα αφορά αφαλατωμένο νερό που παράγεται από εξάτμιση θαλασσινού νερού για την ψύξη καυσαερίων. Υγρά βιομηχανικά κατάλοιπα Σύρου Τα υγρά κατάλοιπα στον ΑΣΠ Σύρου προέρχονται από διάφορες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την λειτουργία του Σταθμού, ήτοι εξυδατώσεις αγωγού πετρέλευσης, εξυδατώσεις δεξαμενών καυσίμου, διαρροές θαλασσινού νερού κυκλώματος ψύξης, διαρροές γλυκού νερού κυκλώματος ψύξης τροφοδοσίας, σεντινόνερα νερά έκπλυσης στο μηχανοστάσιο, κατάλοιπα βαρέως καυσίμου από τους διαχωριστήρες καυσίμου, κατάλοιπα λιπαντελαίων από τους διαχωριστήρες λαδιών, αδειάσματα δικτύων, συμπυκνώματα κλπ.

17 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 17 Σύστημα διαχείρισης υγρών καταλοίπων πετρελαιοειδών Ο σκοπός του συστήματος διαχείρισης των υγρών καταλοίπων των πετρελαιοειδών είναι να συλλέξει, να επεξεργασθεί και να απομακρύνει τα αντίστοιχα κατάλοιπα που παράγονται στην εγκατάσταση. Ο τρόπος επεξεργασίας των καταλοίπων αυτών είναι ο υδροστατικός διαχωρισμός, ο οποίος είναι αρκετά αποδοτικός στην περίπτωση που τα κατάλοιπα αποτελούνται από βρώμικα νερά, πετρέλαιο, λάσπες κλπ. Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στο ότι τα διάφορα συστατικά των καταλοίπων των πετρελαιοειδών έχουν διαφορετικές πυκνότητες, οι οποίες αλλάζουν με την άνοδο της θερμοκρασίας. Ο υδροστατικός διαχωρισμός, προκειμένου για νερό και πετρελαιοειδή, γίνεται πιο αποτελεσματικός στη θερμοκρασία των ο C. Η αύξηση της θερμοκρασίας στα υγρά κατάλοιπα βοηθά στον καλύτερο διαχωρισμό λόγω μείωσης του ιξώδους της υγρής φάσης και επομένως αύξησης της ταχύτητας διαχωρισμού. Στο σύστημα του υδροστατικού διαχωρισμού έχουμε σαν τελικό παραγόμενο προϊόν νερό. Σήμερα στον ΑΣΠ Σύρου λειτουργεί σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης καταλοίπων. Ο αγωγός πετρέλευσης καθώς και οι δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμου εξυδατώνονται σε μια υπεδάφια δεξαμενή χωρητικότητας V = 40 m 3 και από εκεί οδηγούνται στο σύστημα επεξεργασίας καταλοίπων (σχέδιο Μ ). Τα κατάλοιπα που προέρχονται από τους φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες κατεργασίας βαρέως καυσίμου συλλέγονται σε δυο δεξαμενές (ΔΔ1 και ΔΔ2) χωρητικότητας V = 1,2 m 3 έκαστη στο υπόγειο του μηχανοστασίου. Οι δεξαμενές αυτές θερμαίνονται εσωτερικά με δίκτυο ατμού και με την παραμονή του καταλοίπου εκεί υφίσταται ένα πρώτο διαχωρισμό από την υδάτινη στοιβάδα. Τα παχύρευστα κατάλοιπα από το καύσιμο που διαχωρίζονται διοχετεύονται προς το σύστημα επεξεργασίας καταλοίπων. Η υδάτινη στοιβάδα αυτών των δεξαμενών οδηγείται στο λάκκο εξυδατώσεων των Η/Ζ τύπου GMT FIAT No 7 και Νο 8 (Λ1) (σχέδιο Μ ).

18 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 18 Οι δεξαμενές ημερήσιας κατανάλωσης καυσίμου εξυδατώνονται σε δύο δεξαμενές συνδεδεμένες σε σειρά (Δ5 και Δ6) χωρητικότητας V=2,25 m m 3 = 4,25 m 3 και V=2 m 3 αντίστοιχα.τα κατάλοιπα από τις δεξαμενές αυτές καταλήγουν στο σύστημα επεξεργασίας καταλοίπων ενώ τα νερά τους καταλήγουν στον λάκκο εξυδατώσεων των Η/Ζ τύπου GMT FIAT No 7 και Νο 8 (Λ1). Τα νερά από τον λάκκο Λ1 καταλήγουν και αυτά στο σύστημα επεξεργασίας καταλοίπων. Δύναται η δυνατότητα να αντλήσουμε καύσιμο από το πάνω μέρος των δεξαμενών και να το οδεύσουμε στη δεξαμενή αφυγοκέντριστου βαρέως καυσίμου ΔΗΚ 2. Τα απόνερα διεργασιών και κυρίως νερό από τυχόν διαρροές αντλιών κυκλοφορίας ψύξης χιτωνίων του μηχανοστασίου των μονάδων GMT FIAT Νο 7 και Νο 8 συγκεντρώνονται σ έναν υπεδάφιο λάκκο εξυδάτωσης (Λ1 στο σχέδιο Μ ) χωρητικότητας V = 1 m 3 και από εκεί καταλήγουν στο σύστημα επεξεργασίας καταλοίπων. Τα απόνερα του μηχανοστασίου των μονάδων GMT FIAT Νο 9 και Νο 10 συγκεντρώνονται σε έναν υπεδάφιο λάκκο εξυδάτωσης (Λ2 στο σχέδιο Μ ) χωρητικότητας V = 1 m 3 και από εκεί καταλήγουν στο σύστημα επεξεργασίας καταλοίπων. Τα απόνερα του μηχανοστασίου της μονάδας CEGIELSKI συγκεντρώνονται σε τσιμεντένιο στεγανό φρεάτιο χωρητικότητας V = 4 m 3 και από εκεί καταλήγουν στο σύστημα επεξεργασίας καταλοίπων. Το σύστημα επεξεργασίας καταλοίπων αποτελείται από τέσσερις (4) μεταλλικές κυλινδρικές δεξαμενές. Στη Δ/Ξ Νο 1 χωρητικότητας V = 35 m 3, συγκεντρώνονται τα κατάλοιπα από όλες τις πηγές του σταθμού. Η εξυδάτωση της δεξαμενής αυτής καταλήγει στη δεξαμενή Νο 2 χωρητικότητας V = 35 m 3, τα δε πετρελαιοειδή κατάλοιπα που βρίσκονται, λόγω μικρότερου ειδικού βάρους πάνω από την υδάτινη φάση, οδεύουν προς τη δεξαμενή Νο 3 χωρητικότητας V = 15 m 3. Η ίδια διαδικασία διαχωρισμού ακολουθείται και στη δεξαμενή Νο 2, όγκου V = 35 m 3 και έτσι τα μεν υδαρή πετρελαιοειδή κατάλοιπα συγκεντρώνονται στη δεξαμενή Νο 3 όγκου V = 15 m 3, από όπου

19 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 19 απομακρύνονται από εξουσιοδοτημένους εργολάβους, τα δε σχεδόν καθαρά νερά συγκεντρώνονται στη δεξαμενή Νο 4 χωρητικότητας V = 11 m 3, όπου αφού πρώτα περάσουν μέσω ενός τελικού φίλτρου άμμου, (βλ. σχέδιο Μ ), το οποίο χρησιμεύει στην κατακράτηση των αιωρουμένων σωματιδίων και ιριδίζουσας λεπτής μεμβράνης πετρελαιοειδών και καταλήγουν σε απορροφητικό βόθρο χωρητικότητας V = 60 m 3. Το κομμάτι της κατεργασίας το οποίο περιλαμβάνει το τελικό φίλτρο άμμου καθώς και τον απορροφητικό βόθρο, θα κατασκευαστούν μετά την έγκριση της μελέτης. Όμβρια Η αποχέτευση των επιφανειακών απορροών και των ομβρίων γίνεται δια μέσου κατάλληλων κλίσεων εδάφους τα οποία οδηγούνται εκτός του σταθμού. Αστικά λύματα Το προσωπικό που εργάζεται στον ΑΣΠ είναι 55 άτομα. Η μέση ημερήσια παροχή λύμάτων ανά άτομο ανέρχεται στα lt. Eπομένως η συνολική ημερήσια παροχή των αστικών λυμάτων είναι 60 * 55 = lt = 3,3 m 3. Τα λύματα αυτά καταλήγουν στο δίκτυο αστικών λυμάτων του νησιού. Πυρόσβεση Για τον ΑΣΠ Σύρου υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας με αριθμό μητρώου ΑΜ 540/96. Αέρια ρύπανση (βλ. Παράρτημα ΙV) Σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του σταθμού, μετρώνται σε ετήσια βάση και καταγράφονται στα εγκεκριμένα από την Νομαρχιακή Διοίκηση, του σταθμού, Α) Αιωρούμενα σωματίδια Β) Δείκτης Ringelmann. Επίσης μετρούνται - Εκπομπές SO 2 - Εκπομπές NO x

20 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 20 - Εκπομπές CO - Δείκτης Bacharach - Θερμοκρασία καυσαερίων - Παροχή καυσαερίων Έξοδος καυσαερίων (βλ. Παράρτημα VII ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΥΑ) Η έξοδος των καυσαερίων που παράγονται από τη λειτουργία των Η/Ζ γίνεται από τις καπνοδόχους των Η/Ζ. Μελλοντικά θα κατασκευαστούν δύο νέοι καπνοδόχοι, ένας για τα υπάρχοντα Η/Ζ και ένας δεύτερος για το νέο Η/Ζ, ο οποίος όμως θα έχει και δεύτερο αυλό σε περίπτωση που εγκατασταθεί και δεύτερο νέο Η/Ζ στο μέλλον. Οι διάμετροι των καπνοδόχων καθώς και οι ταχύτητες, οι θερμοκρασίες εξόδου των καυσαερίων φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΤΥΠΟΣ Η/Ζ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (m) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (m/s) CEGIELSKI 6RTAF58 1,02 32 GMT FIAT C4212ESS 0,9 21,4 GMT FIAT C4212ESS 0,9 20,1 GMT FIAT A ,9 30,5 GMT FIAT A ,9 30,5 MTU 12V652TB31 0,6 29,5 NEA 1,1 26,1 ΘΕ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Σκοπιμότητα υλοποίησης Όπως προαναφέρθηκε, η εγκατεστημένη ισχύς του ΑΣΠ Σύρου επαρκεί οριακά για την κάλυψη της ζήτησης κατά τις περιόδους αιχμής.

21 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 21 Η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς του σταθμού για το έτος 2005 ήταν 25,75 MW, ενώ η μέγιστη ζήτηση του νησιού του ιδίου έτους ήταν περίπου 23,0 MW. Η ελλειμματική κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια που έχει σαν αποτέλεσμα να ενοικιάζονται Η/Ζ κατά τις περιόδους αιχμής, ενέχει τον κίνδυνο προβλημάτων επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας, εκτεταμένων διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος και περιστατικών γενικής συσκότισης στο νησί, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Δ.Ε.Η. Α.Ε., η ζήτηση που καλείται να καλύψει τα επόμενα χρόνια ο εν λόγω σταθμός παραγωγής συνεχώς θα αυξάνει, γι αυτό το λόγο προγραμματίστηκε η εγκατάσταση ενός νέου Η/Ζ ισχύος 8,5 ΜW. Σε περίπτωση μη υλοποίησης της εν λόγω ενίσχυσης, θα δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση του νησιού, με σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την οικονομία του, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού. Περιγραφή προτεινόμενου έργου Το προτεινόμενο έργο αφορά στην αύξηση της μόνιμης εγκατεστημένης ισχύος του ΑΣΠ Σύρου από 29,497 ΜW σε 37,997 ΜW με την εγκατάσταση μίας (1) νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,5 MW. Όπως προαναφέρθηκε, στον ΑΣΠ Σύρου βρίσκονται εγκατεστημένα τα παρακάτω Η/Ζ: Μία (1) Μηχανή Εσωτερικής Καύσης Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) CEGIELSKI 6RTAF58 ισχύος 1 Χ 6,3 MW. Δύο Η/Ζ GMT FIAT C4212ESS ισχύος 2 X 4,0 MW. Δύο Η/Ζ GMT FIAT A ισχύος 2 Χ 5,85 ΜW. Ένα Η/Ζ MTU 12V652TB31 ισχύος 1 Χ 1,28 MW. Ένα Η/Ζ φορητό FINCANTIERI ισχύος 2,217 MW.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Ονομασία και είδος έργου ή δραστηριότητας 4 2 Αντικείμενο της Μελέτης 5 3 Γεωγραφική θέση Εκταση, Διοικητική υπαγωγή 7 4 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος 10 4.1 Φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Έργο: Κατασκευή και λειτουργία αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 3 Η παρούσα µελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της µελετώµενης δραστηριότητας: «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΟΥΓΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΟΥΓΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ&Φ.Α ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΟΥΓΙΑ Επιβλέπων καθηγητής ΜΑΡΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καβάλα 2010 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 2. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου. Μονάδες αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου

Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου. Μονάδες αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου Μονάδες αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου Τεχνολογίες, Θεσµικό πλαίσιο, χρήση ΑΠΕ και Μελέτες περίπτωσης: Πάτµος, Λειψοί, Θηρασιά Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εµµανουηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 4.1 Φυσικό περιβάλλον 4.1.1 Γεωγραφική θέση - Μορφολογία Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας βρίσκεται στο κέντρο της πεδιάδας των Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW.

ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW. ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW. Δ.Δ. Σαρακήνας, Δ. Καλαμπάκας, Π.Ε. Τρικάλων Π Ρ Ο Ε Τ ΟΙΜ Α Σ Ι Α Ι π π ο κ ρ ά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για την Κοινότητα Οίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet «Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο διασυνοριακών Ελληνικών και Βουλγαρικών ΟΤΑ» «Τοπικό Ενεργειακό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΙΑΛΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης

Περιβαλλοντική Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Πτυχιακή εργασία των σπουδαστριών: Πατσιαούρα Ελένη Μπίνου Μαρία με τίτλο: Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010 ΓΕΡΑΚΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Δοξάτου. Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014

Δήμος Δοξάτου. Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014 2014 Δήμος Δοξάτου Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014 1 Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Συνεργάτες Computer Technology Institute & Press http://www.cti.gr HS Data Ltd http://www.hsdata.com Centre for Assessment of Natural Hazards & Proactive Planning

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ομάδας Εργασίας. Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης Ιωάννης Σκιάς

Μελέτη Ομάδας Εργασίας. Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης Ιωάννης Σκιάς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Σκοπιμότητα εισαγωγής φυσικού αερίου στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη Μελέτη Ομάδας Εργασίας Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ Ε.Ε.Λ.(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ)...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Α.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 Α.2 ΣΤΕΡΕΑ (SOLIDS)..5 Α.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ..6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός 2013-2020 Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α' : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 7 2. Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακατσάνης Θεόκλητος Μελέτη Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα