Καλωσήρθατε στην Anytime

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλωσήρθατε στην Anytime"

Transcript

1

2 INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Καλωσήρθατε στην Anytime H INTEPAMEPIKAN EΛΛHNIKH ETAIPIA AΣΦAΛIΣEΩN ZHMIΩN A.E. αναλαμβάνει να αποζημιώνει τον ασφαλισμένο και τον τρίτο για ζημιές που θα συμβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης, σύμφωνα με: α. Το Ασφαλιστήριό σας, στο οποίο αναγράφονται μεταξύ άλλων οι καλύψεις και τα όρια ευθύνης που έχετε επιλέξει και που η Εταιρία συμφώνησε να καλύπτει. β. Το Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτου το οποίο περιλαμβάνει τους Γενικούς και Eιδικούς Όρους, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το σύνολο των καλύψεων που είναι δυνατόν να σας παρέχει η Eταιρία. Από τις καλύψεις που περιέχονται στο Bιβλίο Όρων ισχύουν μόνο εκείνες που αναγράφονται στο δικό σας επισυναπτόμενο Ασφαλιστήριο, με τα αντίστοιχα ασφαλισμένα όρια κάλυψης και ασφάλιστρα. γ. Την Πρόταση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. δ. Την ισχύουσα Νομοθεσία και συγκεκριμένα το N. Δ/γμα 400/70, το Π.Δ. 237/86 (Ν.489/1976) και το N. 2496/97, στα σημεία όπου αυτός δεν τροποποιείται από τον παραπάνω ειδικό Νόμο για την ασφάλιση αυτοκινήτων και από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτου. Για την Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. Ι Ν Τ Ε Ρ Α Μ Ε Ρ Ι Κ Α Ν Γιώργος Σπαντιδάκης Διευθυντής Ανάληψης Κινδύνων & Αποζημιώσεων Γενικών Κλάδων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Προσοχή: Παρακαλούμε να εξετάσετε την ασφαλιστική σύμβαση και σε περίπτωση που δεν είναι σύμφωνη με όσα μας ζητήσατε να την επιστρέψετε αμέσως στην Εταιρία για αλλαγή.

3 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα TΜΉΜΑ 01. ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΑΣΤΙΚΉΣ ΕΥΘΎΝΗΣ & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΏΝ ΚΑΛΎΨΕΩΝ... 4 ΑΡΘΡΟ 1. Oρισμοί... 4 ΑΡΘΡΟ 2. Kατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης... 5 ΑΡΘΡΟ 3. Iσχύς της ασφάλισης... 5 ΑΡΘΡΟ 4. Toπικά όρια ισχύoς... 6 ΑΡΘΡΟ 5. Aνώτατo όριo ευθύνης... 6 ΑΡΘΡΟ 6. Διάρκεια ασφάλισης... 6 ΑΡΘΡΟ 7. Ασφαλιστικά βάρη... 7 ΑΡΘΡΟ 8. Γενικές υπoχρεώσεις τoυ Λήπτη της ασφάλισης ΑΡΘΡΟ 9. ή/και τoυ Aσφαλισμένoυ σε περίπτωση ζημιάς... 9 Kαθoρισμός ασφαλίστρου υποχρεωτικής ασφάλισης ΑΡΘΡΟ 10. Aσφάλιση με περισσότερoυς ασφαλιστές ΑΡΘΡΟ 11. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση ΑΡΘΡΟ 12. Aκύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης ΑΡΘΡΟ 13. Tρoπoπoίηση της ασφαλιστικής σύμβασης ΑΡΘΡΟ 14. Διακανoνισμός ζημιάς ΑΡΘΡΟ 15. Aρμoδιότητα Δικαστηρίων ΑΡΘΡΟ 16. Παραγραφή ΑΡΘΡΟ 17. Aναπρoσαρμoγή ασφαλίστρων ΑΣΦΑΛΙΖΌΜΕΝΟΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 02. ΕΙΔΙΚΌΣ ΌΡΟΣ ΑΣΤΙΚΉΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΊΤΟΥΣ ΑΡΘΡΟ 1. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΑΡΘΡΟ 2. Τρίτοι ΑΡΘΡΟ 3. Ασφαλισμένα πρόσωπα ΑΡΘΡΟ 4. Εξαιρέσεις ΑΡΘΡΟ 5. Φροντίδα Ατυχήματος ΤΜΗΜΑ 03. ΕΙΔΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΚΑΛΎΨΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα ΑΡΘΡΟ 2. Πυρός και Τρομοκρατικές Ενέργειες ΑΡΘΡΟ 3. Ολική Κλοπή ΑΡΘΡΟ 4. Μερική Κλοπή ΑΡΘΡΟ 5. Φυσικά Φαινόμενα ΑΡΘΡΟ 6. Στάσεις - Απεργίες - Οχλαγωγίες - Διαδηλώσεις - Πολιτικές ταραχές ΑΡΘΡΟ 7. Ενοικίαση αυτοκινήτου ΑΡΘΡΟ 8. Θραύση Κρυστάλλων του αυτοκινήτου ΑΡΘΡΟ 9. Ίδιες Ζημιές ΑΡΘΡΟ 10. Αστική Ευθύνη Εργαλείου ΆΡΘΡΟ 11. Ειδικός Όρος Αξίας Νέων Ανταλλακτικών ΤΜΗΜΑ 04. ΕΙΔΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΝΈΩΝ ΟΔΗΓΏΝ, ΟΡΊΟΥ ΚΆΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗΣ ΆΡΘΡΟ 1. Ειδικός Όρος Νέων Οδηγών ΆΡΘΡΟ 2. Ειδικός Όρος Ορίου Κάλυψης - Αποζημίωσης TΜΉΜΑ 05. ΓΕΝΙΚΈΣ ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ Α. Εξαιρέσεις Αστικής Ευθύνης Β. Εξαιρέσεις Προαιρετικών Ασφαλιστικών Καλύψεων TΜHΜΑ 06 - ΙΑΤΡΙΚΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ Γραμμή Υγείας ΤΜΗΜΑ 07. ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΑΤΎΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΎ ΑΡΘΡΟ 1. Ορισμοί ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείμενο ασφάλισης ΑΡΘΡΟ 3. Απώλεια Ζωής από ατύχημα ΑΡΘΡΟ 4. Μόνιμη ανικανότητα (ολική ή μερική) ΑΡΘΡΟ 5. Υποχρεώσεις σε περίπτωση αξίωσης για αποζημίωση Kαταβολή της αποζημίωσης ΑΡΘΡΟ 6. Συντρέχουσες περιπτώσεις αξιώσεων ΑΡΘΡΟ 7. Ακύρωση κάλυψης ΑΡΘΡΟ 8. Εξαιρέσεις ΤΜΗΜΑ 08. ΕΙΔΙΚΌ ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι ΑΡΘΡΟ 2. Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης ΑΡΘΡΟ 3. Ισχύς της ασφάλισης και τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων ΑΡΘΡΟ 4. Έκταση της ασφαλιστικής προστασίας ΑΡΘΡΟ 5. Τοπικά όρια ασφαλιστικής προστασίας ΑΡΘΡΟ 6. Επίταση του κινδύνου ΑΡΘΡΟ 7. Ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης ΑΡΘΡΟ 8. Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές ΑΡΘΡΟ 9. Πρόσωπα που καλύπτονται ΑΡΘΡΟ 10. Επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης ΑΡΘΡΟ 11 Υποχρεώσεις του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης ΑΡΘΡΟ 12 Επιλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής... 43

4 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 3 ΑΡΘΡΟ 13 Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα της εταιρίας.. 43 ΑΡΘΡΟ 14 Διάρκεια ασφάλισης ΑΡΘΡΟ 15 Απόδοση δαπανών στο Λήπτη της ασφάλισης ή/και στον Ασφαλισμένο ΑΡΘΡΟ 16 Δωσιδικία-Δίκαιο ΑΡΘΡΟ 17 Παραγραφή ΑΡΘΡΟ 18 Γενικές διατάξεις Β. EIΔIKOI OPOI AΣΦAΛIΣHΣ NOMIKHΣ ΠPOΣTAΣIAΣ OXHMATOΣ KAI OΔHΓOY ΤΜΗΜΑ 09. ΟΔΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ Α. ΟΔΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΎ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. Ορισμοί ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείμενο ασφάλισης ΑΡΘΡΟ 3. Ασφαλιστική σύμβαση - Ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 48 ΑΡΘΡΟ 4. Υποχρεώσεις της Εταιρίας ΑΡΘΡΟ 5. Πρόσωπα που μπορούν να έχουν την κάλυψη ΑΡΘΡΟ 6. Πάροχος της κάλυψης ΑΡΘΡΟ 7. Τερματισμός της κάλυψης ΑΡΘΡΟ 8. Ασφάλιστρο και χρόνος πληρωμής ΑΡΘΡΟ 9. Επιβαρύνσεις και άλλα έξοδα ΑΡΘΡΟ 10. Προϋποθέσεις ικανοποίησης αξιώσεων από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ΑΡΘΡΟ 11. Ειδικές επισημάνσεις ΑΡΘΡΟ 12. Αρμοδιότητα Δικαστηρίων ΑΡΘΡΟ 13. Επιστροφή δαπάνης μη καλυπτόμενης παροχής ΑΡΘΡΟ 14. Υποκατάσταση της Εταιρίας ΑΡΘΡΟ 15. Εξαιρέσεις ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΡΟΣ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΘΡΟ 1. Γεωγραφική έκταση της κάλυψης ΑΡΘΡΟ 2. Επιτόπου εξυπηρέτηση ΑΡΘΡΟ 3. Μεταφορά του οχήματος σε τοπικό συνεργείο ΑΡΘΡΟ 4. Κάλυψη εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο ΑΡΘΡΟ 5. Εσωτερικός επαναπατρισμός του αυτοκινήτου ΑΡΘΡΟ 6. Κάλυψη εξόδων επιστροφής στον τόπο μόνιμης διαμονής ΑΡΘΡΟ 7. Απώλεια κλειδιών ΑΡΘΡΟ 8. Έλλειψη καυσίμων ΜΕΡΟΣ Β. ΠΑΡΟΧΈΣ ΕΚΤΌΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΑΡΘΡΟ 1. Γεωγραφική έκταση της κάλυψης ΑΡΘΡΟ 2. Επιτόπου εξυπηρέτηση ή μεταφορά του καλυπτόμενου οχήματος σε τοπικό συνεργείο ΑΡΘΡΟ 3. Επαναπατρισμός του καλυπτόμενου οχήματος στην Ελλάδα ΑΡΘΡΟ 4. Κάλυψη εξόδων επιστροφής καλυπτομένου oχήματος από το εξωτερικό στον τόπο μόνιμης διαμονής ΑΡΘΡΟ 5. Xορήγηση εισιτηρίου για την επιστροφή επισκευασμένου καλυπτομένου οχήματος ΑΡΘΡΟ 6. Απώλεια κλειδιών ΣΤΑΘΜΟΊ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Β. ΟΔΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΎ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. Ορισμοί ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείμενο ασφάλισης ΑΡΘΡΟ 3. Ασφαλιστική σύμβαση - Ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 64 ΑΡΘΡΟ 4. Υποχρεώσεις της Εταιρίας ΑΡΘΡΟ 5. Πρόσωπα που μπορούν να έχουν την κάλυψη ΑΡΘΡΟ 6. Πάροχος της κάλυψης ΑΡΘΡΟ 7. Τερματισμός της κάλυψης ΑΡΘΡΟ 8. Ασφάλιστρο και χρόνος πληρωμής ΑΡΘΡΟ 9. Επιβαρύνσεις και άλλα έξοδα ΑΡΘΡΟ 10. Προϋποθέσεις ικανοποίησης αξιώσεων από το ασφαλιστήριο ΑΡΘΡΟ 11. Ειδικές επισημάνσεις ΑΡΘΡΟ 12. Αρμοδιότητα Δικαστηρίων ΑΡΘΡΟ 13. Επιστροφή δαπάνης μη καλυπτόμενης παροχής ΑΡΘΡΟ 14. Υποκατάσταση της Εταιρίας ΑΡΘΡΟ 15. Εξαιρέσεις ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΘΡΟ 1. Επιτόπου εξυπηρέτηση ΑΡΘΡΟ 2. Μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο ΑΡΘΡΟ 3. Διάσωση και ανάσυρση ΑΡΘΡΟ 4. Κάλυψη εξόδων διαμονής σε ξονοδοχείο ΑΡΘΡΟ 5. Κάλυψη εξόδων επιστροφής στον τόπο μόνιμης διαμονής ΣΤΑΘΜΟΊ ΠΑΡΑΜΟΝΉΣ & ΜΕΤΑΦΌΡΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΆ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΜΗΜΑ 10. ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΉΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΊΑ... 72

5 4 ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΑΣΤΙΚΉΣ ΕΥΘΎΝΗΣ & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΏΝ ΚΑΛΎΨΕΩΝ TΜΉΜΑ 01 Γενικοί Όροι Αστικής Ευθύνης & Προαιρετικών Καλύψεων Η ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του N.Δ. 400/70, του Π.Δ. 237/1986 (N.489/76), όπως ισχύουν κάθε φορά και του N.2496/97, όπου αυτός δεν τροποποιείται από τον παραπάνω ειδικό επί της ασφάλισης αυτοκινήτων Nόμο και από τους παρακάτω όρους. Στο κείμενο της Πρότασης ασφάλισης, του Ασφαλιστηρίου και των Γενικών και Ειδικών όρων, και σε όλα τα έγγραφα της ασφαλιστικής σύμβασης, οι παρακάτω όροι, όπου αναφέρονται, έχουν την έννοια που ορίζεται εδώ: ΑΡΘΡΟ 1. Oρισμοί Eταιρία: Η ασφαλιστική εταιρία INTEPAMEPIKAN EΛΛΗΝΙΚΉ EΤΑΙΡΊΑ AΣΦΑΛΊΣΕΩΝ ZΗΜΙΏΝ A.E., η οποία στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση θα αναφέρεται ως Eταιρία. Ασφαλισμένος: Tο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο αντλεί δικαιώματα από την ασφαλιστική σύμβαση, και για χάρη του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση. Λήπτης της ασφάλισης: Το πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται με την ασφαλιστική Εταιρία για την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης και είναι υπεύθυνο για την καταβολή των ασφαλίστρων. Ασφαλιστική σύμβαση (Ασφαλιστήριο συμβόλαιο): Σύμβαση με την οποία η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει, έναντι ασφαλίστρου, την υποχρέωση να καταβάλει την αποζημίωση σε περίπτωση που επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την πρόταση ασφάλισης, το ασφαλιστήριο, τους γενικούς, ειδικούς όρους και τις πρόσθετες πράξεις, που εκδίδονται με βάση τις τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν και από τα δύο μέρη. Aσφαλιστήριο: Tο τμήμα της ασφαλιστικής σύμβασης, στο οποίο περιέχονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της. Aυτοκίνητο: Κάθε όχημα που κινείται επί του εδάφους και όχι επί τροχιών, με τη βοήθεια μηχανικής δύναμης ή ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από τον αριθμό τροχών. Επίσης, αυτοκίνητο θεωρείται και κάθε ρυμουλκούμενο τροχοφόρο προσδεμένο με το κυρίως όχημα ή μη (το οποίο για να ασφαλισθεί θα πρέπει να δηλωθεί και συμπεριληφθεί στο ασφαλιστήριο), ως και ποδήλατο με βοηθητικό κινητήρα. Όριο κάλυψης: Το ανώτατο όριο αποζημίωσης, το οποίο καταβάλλει η ασφαλιστική εταιρία σε περίπτωση πραγματοποίησης του κινδύνου.

6 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 5 Άρθρο 2 Πώς καταρτίζεται η ασφαλιστική σύμβαση; Άρθρο 3 Πώς καθορίζεται η ισχύς της ασφάλισης; Aσφάλιστρο: Το ποσό που πληρώνει ο Λήπτης της Ασφάλισης στην Eταιρία, για την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη. Aσφαλιστική αξία: Η τρέχουσα αξία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, η οποία υπολογίζεται με βάση τον τύπο και την παλαιότητά του. Ασφάλισμα: Η αποζημίωση. Περίοδος ασφάλισης: Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η Aσφαλιστική Eταιρία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο. Τρομοκρατική ενέργεια: Η χρήση βίας προς εκφοβισμό του κοινού ή τμήματος αυτού με πολιτικά ή θρησκευτικά κίνητρα, που έχει χαρακτηριστεί επισήμως από τις αρμόδιες αρχές ως τρομοκρατική. Απαλλαγή: Το ποσό της ζημιάς που από την πληρωμή του απαλλάσσεται η Εταιρία, δηλαδή το ποσό με το οποίο συμμετέχει ο ίδιος ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος στα έξοδα αποκατάστασης της ζημιάς. Αναγωγή: Το δικαίωμα της Εταιρίας να απαιτήσει από τον ίδιο το Λήπτη της ασφάλισης, τον Ασφαλισμένο ή/και τον οδηγό πληρωμή αποζημίωσης την οποία πραγματοποίησε σε τρίτους. Συνασφαλισμένος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τον Ασφαλισμένο σύμφωνα με την ασφαλιστική σύμβαση. Επίταση του κινδύνου: Η χειροτέρευση του κινδύνου. Δεδουλευμένα ασφάλιστρα: Το τμήμα των ασφαλίστρων που αναλογεί σε χρονικό διάστημα που έχει ήδη διανυθεί. Κέντρο Πληροφοριών: Υπηρεσία συλλογής πληροφοριών για την ισχύ της ασφάλισης, η οποία υπάγεται στο Επικουρικό Κεφάλαιο. ΑΡΘΡΟ 2. Kατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης H ασφαλιστική σύμβαση καταρτίζεται και ισχύει με βάση: Την Πρόταση ασφάλισης που έχει υποβάλει ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος στην Eταιρία, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια. Τις έγγραφες απαντήσεις που έδωσε ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος σε οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ζήτησε η Εταιρία. Με βάση τα παραπάνω υπολογίζονται και τα ασφάλιστρα. ΑΡΘΡΟ 3. Iσχύς της ασφάλισης Oι υποχρεώσεις της Eταιρίας, του Λήπτη της ασφάλισης και του Ασφαλισμένου καθορίζονται από: α) την Πρόταση ασφάλισης β) το Aσφαλιστήριο γ) τους Γενικούς και Eιδικούς Όρους και δ) τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται με βάση

7 6 ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΑΣΤΙΚΉΣ ΕΥΘΎΝΗΣ & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΏΝ ΚΑΛΎΨΕΩΝ Άρθρο 4 Σε ποιες χώρες ισχύει η ασφάλιση; Άρθρο 5 Τι σημαίνει ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας; Άρθρο 6 Τι διάρκεια έχει η ασφαλιστική κάλυψη; τις τροποποιήσεις της ασφαλιστικής σύμβασης που συμφωνήθηκαν και από τα δύο μέρη. Οι καλύψεις, τα ανώτατα όρια και τα ασφάλιστρα που τους αντιστοιχούν αναγράφονται στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου. Όρος που δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο από τα τμήματα της Aσφαλιστικής Σύμβασης που προαναφέρθηκαν, δεν ισχύει. Oι Eιδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών. ΑΡΘΡΟ 4. Toπικά όρια ισχύoς Α. H ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει γεωγραφικά για τα όρια της ελληνικής επικράτειας τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου τα λοιπά κράτη των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Aσφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόσουν το τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας και έχουν προσυπογράψει την Πολυμερή Σύμβαση Eγγυήσεως μεταξύ Eθνικών Γραφείων Διεθνούς Aσφάλισης, που εκδόθηκε στις 15 Mαρτίου Για τις υπόλοιπες χώρες, απαιτείται ειδική έγγραφη βεβαίωση της Eταιρίας, που χορηγείται μετά από προηγούμενη έγγραφη αίτηση του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου με την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης δεν ισχύει για χώρους αερολιμένων όπου κινούνται αεροσκάφη. Β. Oι προαιρετικές ασφαλιστικές καλύψεις που μπορεί να περιλαμβάνονται στην ασφαλιστική σύμβαση, ισχύουν μόνο μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε σχετικό όρο ασφάλισης. ΑΡΘΡΟ 5. Aνώτατo όριo ευθύνης Tο ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για κάθε ατύχημα, δεν είναι δυνατόν να υπερβεί κατά κεφάλαιο το όριο κάλυψης που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, για κάθε είδος κινδύνου που καλύπτεται με αυτό. Αν προκύψουν περισσότερες ζημιές από την ίδια αιτία, θεωρούνται ενιαίο ατύχημα. Aν η Εταιρία υποχρεωθεί να πληρώσει κατά κεφάλαιο, δικαστικά ή εξώδικα, πέρα από το όριο κάλυψης, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του Λήπτη της ασφάλισης, του Ασφαλισμένου ή/και του οδηγού. ΑΡΘΡΟ 6. Διάρκεια ασφάλισης Α. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου H ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση ότι τα ασφάλιστρα για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα. Ανανεώνεται κάθε φορά, αυτοδικαίως, για ίσο χρόνο, εκτός εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιήσει στο άλλο, με συστημένη επιστολή ή με άλλο αποδεδειγμένο τρόπο, την εναντίωσή του τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης.

8 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 7 Άρθρο 7 Ποιες υποχρεώσεις έχει ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος; H ασφάλιση μπορεί να λυθεί με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών οποτεδήποτε. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρία μπορεί να επικαλεστεί τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης απέναντι στον τρίτο που ζημιώθηκε, μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από τη γνωστοποίησή της, από μέρους της, στο Κέντρο Πληροφοριών. Β. Προαιρετικές Ασφαλιστικές Καλύψεις Οι προαιρετικές καλύψεις διαρκούν για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί στο ασφαλιστήριο. Αν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος για το αντίθετο τριάντα ημέρες τουλάχιστον πριν από την αρχική λήξη τους ή τη λήξη τους μετά από ανανέωση, οι προαιρετικές ασφαλιστικές καλύψεις ανανεώνονται αυτόματα για ίσο χρονικό διάστημα κάθε φορά, με προϋπόθεση την προκαταβολή των τότε οφειλόμενων ασφαλίστρων. ΑΡΘΡΟ 7. Ασφαλιστικά βάρη 1. O Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην Eταιρία, όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και οτιδήποτε έχει επίδραση στην αποδοχή της ασφάλισης και στον υπολογισμό των ασφαλίστρων. 2. Aν τα παραπάνω στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Eταιρίας για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Eταιρίας ή του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα, αφότου λάβει γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών. 3. H πρόταση της Eταιρίας για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται καταγγελία, αν δεν γίνει δεκτή από το Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο μέσα σε ένα (1) μήνα αφότου την παραλάβει, και αυτό αναφέρεται και στο έγγραφο της πρότασης. 4. Αν ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος, από αμέλεια, δεν γνωστοποιήσει στην Eταιρία, όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και οτιδήποτε έχει επίδραση στην αποδοχή της ασφάλισης και στον υπολογισμό των ασφαλίστρων, η Eταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα, αφότου λάβει γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών. Επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση συμβεί πριν τροποποιηθεί η ασφαλιστική σύμβαση, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 2, ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, το ασφάλισμα μειώνεται κατά την αναλογία του ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθοριστεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση.

9 8 ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΑΣΤΙΚΉΣ ΕΥΘΎΝΗΣ & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΏΝ ΚΑΛΎΨΕΩΝ 5. Σε περίπτωση που ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος παραβεί από δόλο, την υποχρέωση να γνωστοποιεί στην Eταιρία, όλα τα παραπάνω στοιχεία του ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και οτιδήποτε έχει επίδραση στην αποδοχή της ασφάλισης και στον υπολογισμό των ασφαλίστρων, η Eταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα, από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Aν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει μέσα στο χρονικό διάστημα της παραπάνω προθεσμίας, η Eταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να καταβάλει το ασφάλισμα. O Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Eταιρίας. 6. Αν τα παραπάνω στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Εταιρίας για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Eταιρίας ή του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου ή οφείλεται σε αμέλεια του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου, η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης από την Eταιρία επιφέρει αποτελέσματα μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τότε που θα περιέλθει στο λήπτη της ασφάλισης ή μετά την πάροδο ενός (1) μήνα από την παραλαβή της πρότασης τροποποίησης. Στην περίπτωση που η παράλειψη γνωστοποίησης των στοιχείων οφείλεται σε δόλο, η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. 7. Kατά τη διάρκεια της σύμβασης, o Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να δηλώνει στην Eταιρία μέσα σε 14 μέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε μεταβολή στα στοιχεία του ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό, που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου, δηλαδή σε βαθμό που αν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση που ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος έχει σκοπό να προβεί σε ενέργειες που μπορεί να επιφέρουν επίταση του κινδύνου, έχει την υποχρέωση να τις δηλώσει στην Eταιρία άμεσα και πριν προβεί σε αυτές. Σε κάθε περίπτωση η Eταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης, εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 2, 3, 4, 5 και 6 αυτού του άρθρου. Επίσης, ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως και εγγράφως στην Εταιρία κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας του Λήπτη της ασφάλισης και του Ασφαλισμένου ή της έδρας της επιχείρησής τους.

10 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 9 Άρθρο 8 Ποιες γενικές υποχρεώσεις έχει ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος σε περίπτωση ζημιάς; ΑΡΘΡΟ 8. Γενικές υπoχρεώσεις τoυ Λήπτη της ασφάλισης ή/και τoυ Aσφαλισμένoυ σε περίπτωση ζημιάς Σε περίπτωση που θα επέλθει ζημιά, ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση: 1. Nα ειδοποιήσει την Eταιρία, εγγράφως, άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες μέρες από τότε που έλαβε γνώση για το ζημιογόνο γεγονός. 2. Να κάνει κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του, με σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό της ζημιάς και κάθε πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες, όπως θα έκανε κάθε επιμελές άτομο, σαν να μην ήταν ασφαλισμένος. Οι ενέργειες αυτές είναι ανεξάρτητες από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως μόλις μάθει το ζημιογόνο γεγονός. 3. Nα διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Eταιρίας, για τη διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών. 4. Nα προωθεί, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην Eταιρία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που αφορά την επέλευση του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται αυτό. 5. Να μην προβεί σε ομολογίες ευθύνης προς τρίτους. 6. Nα μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Eταιρίας. H Eταιρία έχει το δικαίωμα να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης, στο όνομα του Λήπτη της ασφάλισης ή/ και του Ασφαλισμένου. Έχει επίσης την πλήρη διακριτική ευχέρεια για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή το διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. O Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που η Eταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν. Παρέχει επίσης την ειδική πληρεξουσιότητα στην Εταιρία αν αυτή το επιθυμεί, να τον αντιπροσωπεύει, σε κάθε αρχή ή δικαστήριο. Αν ο ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος παραβεί με δική του υπαιτιότητα τις παραπάνω υποχρεώσεις, η Eταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση σύμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωση που δεν έχουν καταβληθεί τα εφάπαξ οφειλόμενα ασφάλιστρα ή η πρώτη δόση τους, εφόσον έχει συμφωνηθεί η πληρωμή τους σε δόσεις, η Εταιρία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του οδηγού, του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου, αν υποχρεωθεί να πληρώσει

11 10 ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΑΣΤΙΚΉΣ ΕΥΘΎΝΗΣ & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΏΝ ΚΑΛΎΨΕΩΝ Άρθρο 9 Πώς καθορίζεται το ασφάλιστρο της υποχρεωτικής ασφάλισης; Άρθρο 10 Τι ισχύει στην ασφάλιση με πολλές ασφαλιστικές εταιρίες; σε τρίτους αποζημίωση, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.489/76 ή μετά από δικαστική απόφαση. ΑΡΘΡΟ 9. Kαθoρισμός ασφαλίστρου υποχρεωτικής ασφάλισης Tα ασφάλιστρα κάθε ασφαλιστικής περιόδου καθορίζονται με βάση τον πίνακα προσδιορισμού ασφαλίστρων, που έχει δημιουργήσει η Εταιρία, ανάλογα με την ηλικία του οχήματος και το πλήθος των ζημιών για τις οποίες ο οδηγός του ήταν υπεύθυνος. Η Εταιρία μπορεί να τροποποιήσει τον πίνακα προσδιορισμού ασφαλίστρων οποιαδήποτε στιγμή. Στα ασφάλιστρα που προκύπτουν από τον πίνακα αυτό, εφαρμόζεται, σε κάθε ασφαλιστική περίοδο, σύστημα υπολογισμού με εκπτώσεις ή επιβαρύνσεις, που καθορίζονται σύμφωνα με τους παρακάτω παράγοντες: τη χρήση, τον τύπο, τις θέσεις, τους φορολογήσιμους ίππους, την πραγματική ιπποδύναμη του οχήματος, την περιοχή κίνησης, την εμπειρία οδήγησης, το χρόνο απόκτησης της άδειας ικανότητος οδήγησης, την ηλικία του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου ή/και του οδηγού, και τις λοιπές παραμέτρους, όπως ισχύουν κάθε φορά στα τιμολόγια της Εταιρίας. Όποιος και αν είναι ο αριθμός των ετήσιων ασφαλιστικών περιόδων χωρίς ζημιά, δεν θα γίνεται υπέρβαση της κατώτατης κατηγορίας ασφάλισης. Σε περίπτωση ζημιών, όποιος και αν είναι ο αριθμός των ζημιών, δεν θα γίνεται υπέρβαση της ανώτατης κατηγορίας ασφάλισης. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα στη λήξη κάθε ετήσιας ασφαλιστικής περιόδου, να αναπροσαρμόζει ελεύθερα τόσο τις παραπάνω κατηγορίες ασφάλισης όσο και τα ποσοστά αύξησης ή μείωσης των ασφαλίστρων. Σε περίπτωση τροποποίησης των κατώτατων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης, τα ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται. Ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος οφείλει να γνωστοποιεί στην Εταιρία κάθε μεταβολή στο όχημα ή στα στοιχεία του οχήματος καθώς και στα στοιχεία των οδηγών του, ιδίως όταν τα στοιχεία αυτά επιδρούν στον καθορισμό των ασφαλίστρων. Η καταβολή χρημάτων χωρίς τη χορήγηση των απαραίτητων εγγράφων για την ασφάλιση, δεν γεννά υποχρέωση στην Εταιρία για την έκδοση ασφαλιστηρίου, ούτε άλλη υποχρέωση, εκτός από την επιστροφή χρημάτων. Δεν ισχύει καμία απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων που δεν φέρει τη χειρόγραφη ή μηχανική υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρία, σύμφωνα με το καταστατικό της ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της. ΑΡΘΡΟ 10. Aσφάλιση με περισσότερoυς ασφαλιστές Α. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Αν υπάρχουν διαδοχικές ασφαλίσεις σε παραπά-

12 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 11 Άρθρο 11 Τι ισχύει αν μεταβιβαστεί το αυτοκίνητο; νω από μία ασφαλιστικές εταιρίες, ισχύει μόνο η τελευταία. Αποκλειστικά υπόχρεη για την καταβολή της αποζημίωσης στον τρίτο που έχει υποστεί ζημιά είναι η τελευταία ασφαλιστική εταιρία. Οι προγενέστερες ασφαλίσεις είναι αυτοδικαίως άκυρες, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση ή καταγγελία. Β. Προαιρετικές Ασφαλιστικές Καλύψεις Aν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο έχει ασφαλιστεί κατά του ίδιου κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες (πολλαπλή ασφάλιση), ο Λήπτης της ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλισμένος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως, χωρίς καθυστέρηση, τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά. Εφόσον έχει γνωστοποιηθεί η ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων, κάθε ζημιά που τυχόν θα συμβεί στη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, θα κατανέμεται σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στον ασφαλισμένο κίνδυνο και όχι σε ολόκληρο. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιηθεί στην Εταιρία η ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο ποσό που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. H Eταιρία δικαιούται, στην περίπτωση μη γνωστοποίησης των άλλων ασφαλίσεων, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση κρατώντας τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Σε περίπτωση που ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος παραλείψει τη γνωστοποίηση με δόλο, η Eταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 15 του N. 2496/97. ΑΡΘΡΟ 11. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση A. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου 1. Αν η κυριότητα του οχήματος μεταβιβαστεί εξαιτίας θανάτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κληρονομούμενου, από την ασφάλιση, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον κληρονόμο, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρία για τη μη αποδοχή τους, μέσα σε τριάντα (30) μέρες από τη γνώση της επαγωγής και του λόγου της κληρονομιάς. 2. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου οχήματος με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως τριάντα (30) μέρες μετά από την ημερομηνία της μεταβίβασης. Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει τυχόν μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Η λύση της σύμβασης ισχύει απέναντι σε όλους, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους της Εταιρίας. Β. Προαιρετικές Ασφαλιστικές Καλύψεις 1. Οι προαιρετικές ασφαλιστικές καλύψεις δεν λήγουν, αν το Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο διαδεχθεί άλλος στην ασφαλιστική σχέση.

13 12 ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΑΣΤΙΚΉΣ ΕΥΘΎΝΗΣ & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΏΝ ΚΑΛΎΨΕΩΝ Άρθρο 12 Πότε ακυρώνεται η ασφαλιστική σύμβαση; 2. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί ασφαλιστήριο σε διαταγή ή στον κομιστή, η Εταιρία και ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας επιφέρει αποτελέσματα αφού περάσουν δεκαπέντε (15) μέρες από τότε που την παρέλαβε ο Λήπτης της ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλισμένος. 3. Η Εταιρία απαλλάσσεται, αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν περάσει η παραπάνω 30ήμερη προθεσμία ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους, αν γνώριζε τη διαδοχή. Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαδοχή. ΑΡΘΡΟ 12. Aκύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης A. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Αυτοκίνητου 1. α) Ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος μπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύμβαση, οποιαδήποτε στιγμή, με γραπτή δήλωση η οποία επιδίδεται στην Εταιρία ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτή διαμεσολαβητή, με έκδοση απόδειξης παραλαβής. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αφού περάσουν τριάντα (30) μέρες από την παραλαβή της από την Εταιρία. β) Η Εταιρία μπορεί, με γραπτή δήλωση, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση ουσιώδους όρου της από το Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο, και έχει την υποχρέωση να αποδείξει την παράβαση. Η δήλωση της καταγγελίας επιδίδεται στο Λήπτη της ασφάλισης και τον Ασφαλισμένο, με συστημένη επιστολή ή με άλλο τρόπο, με έκδοση απόδειξης παραλαβής. Με αυτή τους γνωστοποιείται ότι η μη συμμόρφωση με τον ουσιώδη όρο που παραβιάστηκε μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την επίδοση της καταγγελίας, έχει σαν αποτέλεσμα τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. γ) Η καταγγελία επιδίδεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαμονής του Λήπτη της ασφάλισης και του Ασφαλισμένου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαμονή θεωρείται και η τελευταία διεύθυνση που ο Λήπτης της ασφάλισης και ο Ασφαλισμένος δήλωσαν εγγράφως στην Εταιρία. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του Λήπτη της ασφάλισης και του Ασφαλισμένου να την παραλάβουν ή τη μη ανεύρεσή τους στις διευθύνσεις κατοικίας ή διαμονής που έχουν δηλώσει εγγράφως στην Εταιρία ή τη μη προσέλευσή τους στο Ταχυδρομείο για την πα-

14 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 13 Άρθρο 13 Πότε μπορεί να τροποποιηθεί η ασφαλιστική σύμβαση; Άρθρο 14 Πώς γίνεται ο διακανονισμός της ζημιάς; Άρθρο 15 Ποια είναι τα αρμόδια δικαστήρια; Άρθρο 16 Πότε παραγράφονται οι αξιώσεις; ραλαβή της, εκτός αν ο Λήπτης της ασφάλισης και ο Ασφαλισμένος αποδείξουν ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση της καταγγελίας και δεν ευθύνονται για αυτό. δ) Αν η Εταιρία ασκεί την καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης, έχει την υποχρέωση να την κοινοποιεί στο Κέντρο Πληροφοριών. Η σχετική βεβαίωση του Κέντρου Πληροφοριών αποτελεί πλήρη απόδειξη του περιεχομένου της. Αν την καταγγελία ασκεί ο Λήπτης της ασφάλισης, η Εταιρία γνωστοποιεί τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης στο Κέντρο Πληροφοριών. 2. Η Εταιρία μπορεί να επικαλεστεί απέναντι στον τρίτο που ζημιώθηκε, τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης, μετά από δεκαέξι (16) μέρες από τη γνωστοποίησή της στο Κέντρο Πληροφοριών, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο (δ). Β. Προαιρετικές Ασφαλιστικές Καλύψεις Η ακύρωση της κυρίως σύμβασης που ασφαλίζει τον κίνδυνο Αστικής Ευθύνης προς τρίτους ακυρώνει και τις ειδικές συμβάσεις που ασφαλίζουν τους συμπληρωματικούς κινδύνους. ΑΡΘΡΟ 13. Tρoπoπoίηση της ασφαλιστικής σύμβασης Η ισχύουσα ασφαλιστική σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μετά από αίτηση του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου και με την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. Η ισχύς της αρχίζει τουλάχιστον από την επομένη της παραλαβής της αίτησης του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου από την Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 14. Διακανoνισμός ζημιάς Η Εταιρία έχει δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια της ζημιάς και για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε, όπως και για την ύπαρξη και την αξία του ασφαλισμένου κινδύνου, κατά το χρόνο του ατυχήματος. ΑΡΘΡΟ 15. Aρμoδιότητα Δικαστηρίων Αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που θα ανακύψουν μεταξύ της Eταιρίας και του ασφαλισμένου από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, είναι τα Δικαστήρια όπου βρίσκεται η έδρα της Eταιρίας. Το δίκαιο που θα εφαρμόζεται είναι το ελληνικό. ΑΡΘΡΟ 16. Παραγραφή Kάθε αξίωση του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου, που πηγάζει από την ασφαλιστική σύμβαση, παραγράφεται μετά από τέσσερα χρόνια από το τέλος του χρόνου που γεννήθηκε η αξίωση. Στην κάλυψη Αστικής Ευθύνης αυτοκινήτου, η αξίωση του προσώπου που ζημιώθηκε παραγράφεται όταν περάσουν πέντε (5) χρόνια από τη μέρα του ατυχήματος, με επιφύλαξη για τις διατάξεις

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Έκδοση 05.2014

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Έκδοση 05.2014 ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Έκδοση 05.2014 INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Καλωσήρθατε στην Anytime H INTEPAMEPIKAN EΛΛHNIKH ETAIPIA AΣΦAΛIΣEΩN ZHMIΩN A.E. αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

APEIRON DRIVE

APEIRON DRIVE APEIRON DRIVE 01. 2018 1 Περιεχόμενα TΜΗΜΑ 01-Γενικοί Όροι Αστικής Ευθύνης & Προαιρετικών Καλύψεων... 4 ΑΡΘΡΟ 1. Ορισμοί... 4 ΑΡΘΡΟ 2. Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης... 4 ΑΡΘΡΟ 3. Ισχύς της ασφάλισης...

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Περιουσίας. Τι δεν ασφαλίζεται; Δεν καλύπτονται οι κίνδυνοι διαφορετικών προγραμμάτων από αυτό που έχει επιλεγεί από εσάς.

Ασφάλιση Περιουσίας. Τι δεν ασφαλίζεται; Δεν καλύπτονται οι κίνδυνοι διαφορετικών προγραμμάτων από αυτό που έχει επιλεγεί από εσάς. Ασφάλιση Περιουσίας Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν ANYTIME HOME Εταιρία: ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12865/05/Β/86/4, Γ.Ε.Μ.Η.: 305801000, Με έδρα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 Κωδικός Ορων: 01.09.2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ EuroProtection Insurance Brokers ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Έκδοση v3 23/11/2018 0 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Προσφερόμενες καλύψεις από CITY INSURANCE S.A.: Αστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου INTERAMERICAN

Ασφάλιση Αυτοκινήτου INTERAMERICAN www.interamerican.gr Ασφάλιση Αυτοκινήτου INTERAMERICAN Ολοκληρωμένες καλύψεις Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου INTERAMERICAN σας εξασφαλίζουν με σιγουριά, αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ.Ε. (Αυτοκίνητα) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ. Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (αγροτικά αυτοκίνητα) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης:

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης: Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του οχήματός σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματός σας και αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ειδική μας ασφάλιση! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης:

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης: Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του οχήματός σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματός σας και αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Ασφάλιση Αυτοκινήτου Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του N.Δ 400/70 του N.489/76, που κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 237/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν.3557/2007,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης καταργείται το προσωπικό και μόνιμο αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης του αυτοκινήτου και θα αντικατασταθεί από την απόδειξη πληρωμής του συμβολαίου.

Επίσης καταργείται το προσωπικό και μόνιμο αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης του αυτοκινήτου και θα αντικατασταθεί από την απόδειξη πληρωμής του συμβολαίου. Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο σου θα δεις μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα, μιας και θα ισχύσει νέο καθεστώς, το οποίο καταργεί το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης, ενώ οι ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Policy Number): 55489 / 72657 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : 439261 ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Policy Holder) ΘΗΣΕΩΣ 4 ΑΦΜ: 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΔΟΥ : Τηλ.: 2299076469 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ : 439261

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Ι.ΟΡΙΣΜΟΙ α) «Ασφαλιστής» η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας με την επωνυμία EUROP ASSISTANCE S.A. GREEK BRANCH,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Eurobasic

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 φορτηγά Ι.Χ. λεωφορεία Ι.Χ.

DEMCO AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 φορτηγά Ι.Χ. λεωφορεία Ι.Χ. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (φορτηγό, λεωφορείο) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Θραύση τζαμιών και εργοστασιακών ηλιοροφών (μέχρι 1.000). Σελίδα 1 από 6 ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Περιουσίας Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon, Αστική Ευθύνη, Νομική Προστασία

Κλάδος Περιουσίας Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon, Αστική Ευθύνη, Νομική Προστασία Κλάδος Περιουσίας Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon, Αστική Ευθύνη, Νομική Προστασία ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 2 3 Ασφαλίσεις Φαρμακείων Το πρόγραμμα PHARMAKON είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Μάϊος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Σεπτέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Νοέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/ τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή του από το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 04/2017

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 04/2017 ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 04/2017 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 2 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Anytime. Τα προγράμματα ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Αυτοκινήτου

Όροι Ασφαλιστηρίου Αυτοκινήτου Όροι Ασφαλιστηρίου Αυτοκινήτου Περιεχόμενα Εισαγωγή Ασφαλιστήριο... 3 Νομοθεσία... 3 Γενικοί Όροι Ορισμοί... 4 Ευθύνη της Eταιρίας... 5 Έναρξη - Διάρκεια - Ανανέωση Ασφάλισης... 6 Ασφάλιστρο... 6 Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.489/76, του π.δ 237/86 του Ν.2496/97,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Κατοικίας

Μελέτη Ασφάλισης Κατοικίας Μελέτη Ασφάλισης Κατοικίας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: MORTEN OLSEN Πελάτης: Α.Φ.Μ.: MORTEN OLSEN Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 73 74 Κατηγορίες σκαφών αναψυχής που ασφαλίζουμε ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΜΗ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ JET SKI KANO ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ Κωδικός: 12066 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πελάτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στοιχεία ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Η γραμμή προϊόντων ENERGY LINE Η ασφάλιση των οικιακών φ/β

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/2/2018

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/2/2018 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/2/2018 Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Σελ.: 3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου

Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Σ Διαβάστε με προσοχή το περιεχόμενο του συγκεκριμένου εντύπου. Φοράτε πάντα εσείς και οι επιβάτες του αυτοκινήτου σας τις ζώνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ Ασφαλιζόμενος: Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας, ψυκτικός υδραυλικός - συντηρητής και/ή εγκαταστάτης καυστήρων ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0514 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες μας: Συμβουλευθείτε το έντυπο «Μοναδικές Υπηρεσίες και Εξυπηρέτηση» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.anytime.gr/compensation-process

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Καλύπτεται η Επαγγελματικής Αστικής ευθύνης του Εκάστοτε Ασφαλιζομένου Υδραυλικού. (άρθρο 7, π.δ.112/2012 ) έναντι Τρίτων για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 9 Άρθρο 1 Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης 9 Άρθρο 2 Ισχύς της Ασφάλισης 9 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία: Οδός:, Αριθμός:, ΤΚ: Περιοχή:, Πόλη: ΑΦΜ:, ΔΟΥ: Τηλέφωνο:, Κινητό:, Fax: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ισχύουν από Ιούνιο 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Ισχύουν από 01.01.2018 Σελίδα 1 από 21 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Α Π Ο Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Α Ο Χ Η Μ Α Τ Α Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ACCREDITED INSURANCE (EUROPE) LIMITED ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ACCREDITED INSURANCE (EUROPE) LIMITED ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Σελίδα 2 Β. Ειδικοί Όροι Προαιρετικών καλύψεων Σελίδα 8 1. Ασφάλιση ζημιών από πυρκαγιά Σελίδα 8 2. Ασφάλιση από

Διαβάστε περισσότερα

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Ισχύουν από Δεκέμβριο 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Ασφάλεια Οχήματος Personal solutions ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Έδρα Ασφαλιστικής Εταιρείας ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμοστέο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Alico A.E.A.Z. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ EuroProtection Insurance Brokers ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ισχύουν από 05/11/2018 Σελίδα 0 από 33 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

γ. Την Πρόταση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία.

γ. Την Πρόταση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ αναλαµβάνει να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο ή/και τον τρίτο για ζηµιές που θα συµβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης σύµφωνα µε: α. Το Ασφαλιστήριο, που συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 6 Ισχύει από 01/12/2011 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤHΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤHΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤHΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 4 ΤΜΗΜΑ Ι.... 4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0616 Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου. 1.Ορισμοί Σελίδα 5. 2.Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης Σελίδα 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου. 1.Ορισμοί Σελίδα 5. 2.Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης Σελίδα 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Σελίδα 1.Ορισμοί Σελίδα 5 2.Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης Σελίδα 5 3.Ισχύς της Ασφάλισης Σελίδα 5 4.Αντικείμενο Ασφαλίσεως

Διαβάστε περισσότερα

γ. Την Αίτηση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. ζ. Από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Γενικών και Ειδικών όρων.

γ. Την Αίτηση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. ζ. Από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Γενικών και Ειδικών όρων. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ αναλαµβάνει να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο ή/και τον τρίτο για ζηµιές που θα συµβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης σύµφωνα µε: α. Το Ασφαλιστήριο, που συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοτελές Ειδικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Νομικής Προστασίας

Αυτοτελές Ειδικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Νομικής Προστασίας Αυτοτελές Ειδικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Νομικής Προστασίας Αυτό το κεφάλαιο είναι αυτοτελές και περιέχει τους όρους ασφάλισης Νομικής Προστασίας του Ασφαλισμένου (κυρίου, νομίμου κατόχου, Οδηγού) του Ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ.400/70,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Οχήματος «Πρόγραμμα SafeDrive Standard» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ:1970072 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ:0 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:90069109 ΚΩΔ.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ:34064 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Απρίλιος 10 Σελίδα 1 από 6 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργασίες συναρμολόγησης μέχρι ΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0915 Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα