Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΠΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Κουσενίδης Δημήτριος Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2009

2 Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πεπερίδου Χ. Αναστασία Σημαντικοί όροι: Αμοιβαίο Κεφάλαιο, Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Αγορά Κεφαλαίου, Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου, Επένδυση, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Θεματοφύλακας, Μέρισμα, Προμήθεια Διάθεσης, Προμήθεια Εξαγοράς, Χαρτοφυλάκιο. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αποτελούν διεθνώς, εδώ και δεκαετίες, μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Την «κοινή» περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναλαμβάνει να επενδύσει για λογαριασμό τους μια εξειδικευμένη εταιρία, η οποία διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία αλλά και τις απαιτούμενες γνώσεις στο χώρο των επενδύσεων. Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι τα πρώτα Αμοιβαία Κεφάλαια έκαναν την εμφάνισή τους στα τέλη του 1972, ο επενδυτικός αυτός θεσμός γνώρισε ουσιαστική ανάπτυξη κατά τη δεκαετία του Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, να εξηγηθεί το νόημα και η λειτουργία του θεσμού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων όπως αυτός λειτουργεί στην Ελληνική αγορά, να παρουσιαστούν τα είδη Αμοιβαίων Κεφαλαίων που υπάρχουν στην Ελληνική αγορά καθώς και κατά πόσο είναι κερδοφόρα αυτού του είδους η επένδυση. 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 1.1 Εισαγωγή Επιλογή μιας επένδυσης Είδη Επένδυσης Ακίνητα Τραπεζικές καταθέσεις Ομόλογα Μετοχές Παράγωγα Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ή Προθεσμιακά Συμβόλαια (Futures - Forwards) Συμφωνίες Ανταλλαγής (Swaps) Αμοιβαία Κεφάλαια..11 Βιβλιογραφία...13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.1 Εισαγωγή Βασικές έννοιες Ιστορική αναδρομή Σύσταση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, Ενημέρωση και λειτουργία Θεσμικό Νομικό πλαίσιο και Εποπτεία Ένωση Θεσμικών Επενδυτών Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Φορολογικό καθεστώς Αμοιβαίων Κεφαλαίων Κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων..32 Βιβλιογραφία 42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3.1. Εισαγωγή Σύνθεση Ελληνικής Αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων Απόδοση Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανά Κατηγορία Η Ευρωπαϊκή Αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων Περιγραφή της αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε Διεθνές Επίπεδο 56 Βιβλιογραφία..64 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4.1. Η Ελληνική Αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων Οι Leader της Ελληνικής αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ Δήλος Money Plus Διαχ. Διαθεσίμων Εσωτερικού Δήλος ( Blue Chips Μετοχικό εσωτ.) Δήλος Delta Bonus Ομολογιακό Εσωτερικού E.F.G. Α.Ε.Δ.Α.Κ Eurobank E.F.G. (LF) Money Market Cash Fund Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού Interamerican Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ Alpha Διαθεσίμων Εξωτερικού Alpha Blue Chips Μετοχικό Εσωτερικού Alpha Μετοχικό Εσωτερικού Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ασφαλιστικών Οργανισμών Σύγκριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων με άλλες μορφές Επένδυσης Μετοχές Καταθέσεις Ομόλογα Καταθέσεις και Αμοιβαία Κεφάλαια Παράγωγα Που Επενδύουν κυρίως οι Έλληνες Πλεονεκτήματα Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μειονεκτήματα Αμοιβαίων Κεφαλαίων Συμπεράσματα / Επίλογος.95 Βιβλιογραφία

5 Κεφάλαιο 1 Τι είναι Επένδυση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επένδυση είναι η δέσμευση και η τοποθέτηση χρημάτων σε κινητές και ακίνητες αξίες με σκοπό το κέρδος, η οποία ενέχει τον κίνδυνο πραγματοποίησης μικρότερων κερδών από το αναμενόμενο ή ακόμα και την απώλεια των αρχικώς επενδυόμενων κεφαλαίων. Το κέρδος επιτυγχάνεται από την υπεραξία ή το εισόδημα του αρχικού κεφαλαίου της επένδυσης. Η έννοια της επένδυσης είναι κάτι αόριστο. Για να επενδύσει κάποιος πρέπει πρώτα από όλα να έχει χρήματα. Με ελάχιστες εξαιρέσεις η επένδυση δεν έχει σχεδόν ποτέ εγγυημένη απόδοση. 1.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Ο επενδύτης πρέπει να έχει αποφασίσει για το ποία επενδυτική στρατηγική θα έχει ως πρότυπο. Επίσης, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα επενδυτικό προφίλ με βάση το οποίο θα ξέρει κάθε στιγμή πως θα αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε προβληματική κατάσταση και αν βρεθεί. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζει πως θα συμπεριφερθεί όταν συναντήσει απρόβλεπτες χρηματοοικονομικές σχέσεις. Στο πλάνο το οποίο έχει διαμορφώσει ο επενδυτής για την επένδυση που θα ακολουθήσει, πρώτα από όλα πρέπει να ορίσει τον σκοπό του αλλά και τους στόχους που θέλει να επιτύχει. Έτσι αφού ορίσει εξ αρχής το σκοπό και το λόγο που πραγματοποιεί την επένδυση μπορεί να προσδιορίσει τους στόχους, οι οποίοι αποτελούν τα επιθυμητά αποτελέσματα που θέλει να έχει από αυτή. Ως δεύτερο μέλημα ο επενδυτής έχει να προσδιορίσει το χρονικό ορίζοντα της επένδυσης, δηλαδή τη χρονική διάρκεια που έχει δυνατότητα ο επενδυτής να δεσμεύσει το κεφάλαιό του για την επίτευξη του σκοπού της επένδυσης του. Ανάλογα με την δυνατότητα αυτή η επένδυση χαρακτηρίζεται είτε ως μακροπρόθεσμη, είτε ως βραχυχρόνια. Μακροπρόθεσμη αποκαλείται μια επένδυση όταν η διάρκεια δέσμευσης του αρχικού κεφαλαίου είναι πολύ μεγάλη, ενώ στην περίπτωση που η διάρκεια δέσμευσης είναι μικρή τότε μιλάμε για βραχυχρόνια επένδυση. Η βραχυχρόνια επένδυση πιο συγκεκριμένα έχει ορίζοντα μέχρι ενός έτους. Υπάρχει όμως και μια επένδυση της οποίας ο χρονικός ορίζοντας δέσμευσης των χρημάτων τοποθετείται κάπου στο ενδιάμεσο. Αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μεσομακροπρόθεσμη. Το τελευταίο και πιο σημαντικό είναι ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι η πιθανότητα να χαθούν τα αποτελέσματα της επένδυσης ή και τα αρχικό κεφάλαιο που δεσμεύτηκε για την πραγματοποίησή της. Ο κίνδυνος μπορεί να είναι μεγάλος που σημαίνει ότι μεγαλώνουν οι πιθανότητες να χαθεί το κεφάλαιο. Μπορεί όμως και να είναι μικρός, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι πιθανότητες να χαθεί ένα μέρος του κεφαλαίου ή να μην επέλθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα είναι πολύ λιγότερες. Βέβαια όσο μικραίνει ο κίνδυνος τόσο μικραίνει και η απόδοση της επένδυσης. Δηλαδή η σχέση κινδύνου και απόδοσης είναι ευθεία. Ο μεγάλος κίνδυνος συνδέεται με μεγάλη απόδοση. Αυτό σημαίνει ότι υψηλό ρίσκο επένδυσης συνδέεται με υψηλό πιθανό κέρδος. Αν κάποιος αποφασίσει να επενδύσει τα χρήματά του θα πρέπει να αποφασίσει την μορφή επένδυσης που θα ακολουθήσει. Υπάρχουν πολλά είδη 5

6 Κεφάλαιο 1 Τι είναι Επένδυση επένδυσης, τόσο χρηματιστηριακές όσο και έξωχρηματιστηριακές. Όσον αφορά το χρηματιστήριο η πραγματοποίηση επενδύσεων μπορεί να γίνει είτε μέσω ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, είτε απευθείας με την αγορά και πώληση μετοχών μέσω κάποιας χρηματιστηριακής εταιρίας. Η τελική απόφαση είναι του επενδυτή και εξαρτάται από τον κίνδυνο που θέλει να αναλάβει, από την απόδοση που θέλει να πετύχει, το χρόνο πού έχει ώστε να δεσμεύσει τα χρήματά του και φυσικά από το αν έχει εμπειρία ή όχι στο είδος επένδυσης που θα ακολουθήσει. Αν αποφασίσει να ακολουθήσει την οδό της απευθείας αγοράς μετοχών πρέπει να γνωρίζει καλά τις εταιρίες, των οποίων τις μετοχές αγοράζει, αλλά και να μπορεί να αξιολογεί τις διάφορες πληροφορίες που θα δέχεται σχετικά με τα διοικητικά αλλά και οικονομικά θέματα των εταιρειών αυτών. Για παράδειγμα θα πρέπει να βρίσκεται σε θέση να αντιληφθεί τους ισολογισμούς και τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών και ακόμη να ξέρει πως θα συμπεριφερθεί αν παρατηρήσει κάποια ασυνήθιστη μεταβολή ή αλλαγή είτε του διοικητικού συμβουλίου είτε της μετοχικής της σύνθεσης. Εάν πάλι δεν έχει αυτή την δυνατότητα, τότε θα ήταν σώφρον γι αυτόν να ακολουθήσει την οδό μιας άλλης λιγότερο αποδοτικής επένδυσης αλλά με πολύ λιγότερο κίνδυνο. Βέβαια, πάντα υπάρχει η επιλογή κάποιου αμοιβαίου κεφαλαίου ανεξαρτήτως κατηγορίας. Επενδύοντας σε κάποιο αμοιβαίο όλες οι αξιολογήσεις γίνονται από τον διαχειριστή του. 1.3 ΕΙΔΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθούν τα είδη επένδυσης που υπάρχουν και να δοθεί μια επεξήγηση για το καθένα. Θα ξεκινήσω να παρουσιάζω τα είδη επενδύσεων από τα λιγότερο επικίνδυνα και παράλληλα με μικρότερη απόδοση και θα προχωράω προς αυτά με την μεγαλύτερη Ακίνητα. Πολλές φορές τα ακίνητα παρουσιάζονται ως μία σταθερή επένδυση με υψηλές αποδόσεις. Απαιτούνται όμως μεγάλα κεφάλαια για την αγορά τους, απαιτείται χρόνος για την πώλησή τους και σε περίπτωση οικονομικής πίεσης του ιδιοκτήτη υπάρχει το ενδεχόμενο να χάσει μέρος των χρημάτων που υπολόγιζε να κερδίσει. Επιπλέον έχουν μεγάλο κόστος συντήρησης και η εναρμόνιση της φορολογίας των ακινήτων με την ισχύουσα νομοθεσία των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ωθήσει τη φορολογία σε υψηλότερα επίπεδα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ο φόρος ακίνητης περιουσίας, ο φόρος υπεραξίας και το «πόθεν έσχες» έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα και δυσκολίες στην αγορά ακινήτων. Τέλος, επειδή τα ακίνητα συγκαταλέγονται στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις πληθωριστικές τάσεις που επικρατούν αυτή την στιγμή τόσο στην χώρα μας όσο και στην Ε.Ε. και να προσπαθήσουμε να προνοήσουμε το ποσοστό του πληθωρισμού στο μέλλον. Ως πληθωρισμό εννοούμε την γενική αύξηση/άνοδο των τιμών και των υπηρεσιών. Η αύξηση του πληθωρισμού σηματοδοτεί την αύξηση των επιτοκίων γι αυτό τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μεγάλη αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να προλάβει την αύξηση του πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 6

7 Κεφάλαιο 1 Τι είναι Επένδυση Τραπεζικές καταθέσεις. Μετά την επιβολή φορολογίας στις καταθέσεις και τη συνεχή μείωση των επιτοκίων σε σχέση με παλαιότερες εποχές όπως φαίνεται και στον πίνακα 1 που ακολουθεί, ο επενδυτής «απολαμβάνει» πολύ μικρές αποδόσεις σε σημείο που να μην τον συμφέρει να ακολουθήσει αυτή τη μέθοδο. Βέβαια, μετά τις συνεχόμενες αυξήσεις του ευρωπαϊκού επιτοκίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την άνοδό του από 2% σε 4% σε λιγότερο από δύο χρόνια και με ορατό το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης, τα τραπεζικά ιδρύματα οδηγήθηκαν στον επαναπροσδιορισμό των όρων των χορηγητικών και καταθετικών προϊόντων τους, πράγμα το οποίο είχε ως συνέπεια οι πελάτες να έχουν υψηλότερα επιτόκια είτε για χορηγήσεις δανείων, είτε για καταθέσεις μετρητών, κυρίως όμως σε προθεσμιακές καταθέσεις. Παρά την αύξηση αυτή όμως, τα καταθετικά επιτόκια δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο που είχαν παλαιότερα και πιο συγκεκριμένα στα μέσα της δεκαετίας του 90. Πίνακας 1. Εξέλιξη Καταθετικού επιτοκίου ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΕΩΣ % ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ % 1/8/ /03/ /05/ /06/ /04/ /07/ /06/ /01/ /8/ /4/ /1/ /7/ ,5 1/5/ /6/ /7/1996-1/9/ /7/ /12/ /9/ /11/ ,5 1/1/ /12/ /11/1996-1/12/ ,25 1/1/ /8/1959 7,5 2/12/ /1/ /9/ /2/1960 6,5 13/1/ /2/ ,5 1/3/ /10/1960 5,5 17/2/1997-6/3/ /11/ /8/1966 4,5 7/3/1997-8/4/1997 9,5 1/9/ /4/ /4/ /9/ /5/ /6/1973 5,5 1/10/ /11/1997 8,75 29/6/ /2/ /11/ /12/1997 9,5 14/2/1974-4/6/ /12/ /12/1998 8,75 5/6/ /9/1975 8,5 16/12/ /2/1999 8,5 24/9/ /10/1976 7,5 11/2/ /12/ /11/ /6/ /1/ /3/2000 7,5 17/6/ /1/ /3/2000 1/5/2000 6,5 24/1/ /6/1980 9,5 2/5/2000 5/7/ /6/ /2/ ,5 6/7/ /9/2000 5,5 13/2/ /11/ /9/200 10/12/2000 4,75 23/11/1987-3/7/ /12/ /12/ /7/1988-5/6/ ,5 1/1/ /9/2001 2,75 6/6/ /3/ /9/ /9/2001 2,5 1/4/1990-5/7/ /9/ /4/ /7/1990-7/3/ /4/ /12/2002 1,25 8/3/ /9/ /12/ /3/ ,25-1,75 16/9/ /3/ /3/ /6/2003 0,75-1,75 1/4/ /12/ /6/ /12/2007 0,4-1,4 16/12/ /4/ /01/2008 3ως σήμερα 3,50-2,07 7

8 Κεφάλαιο 1 Τι είναι Επένδυση ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1952 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΙΤΟΚΙΟ % ΕΤΟΣ Σειρά Ομόλογα Τα ομόλογα εκ των προτέρων γνωστοποιούν το επιτόκιό τους και εκδίδονται από το Δημόσιο της κάθε χώρας ή/και από οργανισμούς και υπηρεσίες που το απαρτίζουν. Δηλαδή εκδότης είναι ένας οικονομικός οργανισμός, ο οποίος είναι κατά βάση δημόσιος και δανείζεται κεφάλαια από τους επενδυτές ιδιώτες ή ακόμα και από επιχειρήσεις. Εκδότες μπορούν ακόμη να είναι τράπεζες και εταιρίες. Ουσιαστικά τα ομόλογα είναι αξιόγραφα σταθερού εισοδήματος. Με πιο απλά λόγια το ομόλογο είναι ένα μεσομακροπρόθεσμο δάνειο όπου ο δανειζόμενος συμφωνεί να πληρώνει στον δανειστή ένα συγκεκριμένο τόκο στη διάρκεια του δανείου και κατόπιν να εξοφλήσει το δάνειο στη λήξη του. Υπάρχουν τρία είδη ομολόγων με βάση το επιτόκιό τους. Πρώτον έχουμε τα ομόλογα σταθερού επιτοκίου τα οποία και είναι η πληθώρα των ομολογιακών δανείων, ακόμη έχουμε τα ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου των οποίο το επιτόκιο προσαρμόζεται ανά περίοδο και μάλιστα σε συνάρτηση με την αυξομείωση του δείκτη με τον οποίο είναι συνδεδεμένα. Το αρνητικό όμως με τα ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου σε σχέση με τα ομόλογα σταθερού ίδιας διάρκειας είναι ότι έχουν χαμηλότερες αποδόσεις, αλλά σε περίπτωση ανόδου των επιτοκίων προσφέρουν μια κάποια προστασία. Τέλος υπάρχουν και τα zero-coupon που στην Ελλάδα ονομάζονται Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου και είναι ομολογιακά δάνεια τα οποία πωλούνται σε τιμή χαμηλότερη από την ονομαστική του αξία και η απόδοσή τους ισούται με την πλήρη ονομαστική τους αξία με την λήξη τους. Τα ομόλογα γενικά έχουν μεγαλύτερη απόδοση από τις καταθέσεις αλλά και μεγαλύτερο βαθμό κινδύνου ο οποίος πηγάζει από το γεγονός ότι είναι συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας και σε περίπτωση ρευστοποίησης πριν από την λήξη υπάρχει απώλεια στην απόδοση. Σε αντίθεση με τα ομόλογα υπάρχουν τα αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος, τα οποία λόγω της διασποράς σε τίτλους διαφόρων λήξεων που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο τους είναι σε θέση να αποδίδουν αρκετά καλύτερα από τα ομόλογα σε ένα μεσομακροπρόθεσμο διάστημα. 8

9 Κεφάλαιο 1 Τι είναι Επένδυση Συμπερασματικά λοιπόν καταλήγουμε στο ότι τα ομόλογα εξαρτιόνται από τα επιτόκια και αυτά επίσης από τον πληθωρισμό. Φτάνουμε λοιπόν στο συμπέρασμα πως με την άνοδο του πληθωρισμού σε μία χώρα ή έστω με την υπόνοια ανόδου του, υπάρχει και αύξηση των επιτοκίων γεγονός που προκαλεί πωλήσεις ομολόγων και πτώση των τιμών τους. Δηλαδή τα ομόλογα συσχετίζονται απόλυτα με την άνοδο ή πτώση των επιτοκίων. Η αποτίμηση των ομολόγων μπορεί να γίνει πιο κατανοητή αν παρατηρήσουμε το παρακάτω σχεδιάγραμμα: Υψηλός κίνδυνος αφερεγγυότητας Υψηλότερο επιτόκιο Χαμηλότερη αξία ομολόγου Υψηλότερη απόδοση Χαμηλός κίνδυνος αφερεγγυότητας Χαμηλότερο επιτόκιο Υψηλότερη αξία ομολόγου Χαμηλότερη απόδοση Μεγαλύτερο κουπόνι Μικρότερη διάρκεια Μικρότερη ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων Συντομότερη λήξη Μικρότερο κουπόνι Μεγαλύτερη διάρκεια Μεγαλύτερη ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων Μακρύτερη λήξη Μετοχές Ο παραδοσιακός τρόπος άντλησης κεφαλαίων για μία επιχείρηση για να αποκτήσει δυναμική και αναπτυξιακή δράση ήταν επί δεκαετίας ο δανεισμός από τράπεζα. Τα τελευταία χρόνια όμως οι διεθνείς κεφαλαιαγορές όλου του κόσμου έχουν δώσει στις εταιρίες μια αξιόλογη εναλλακτική πρόταση, την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο και την έκδοση μετοχών. Όταν μιλάμε για μετοχές αναφερόμαστε σε ένα σύνολο από αξιόγραφα τα οποία αποτελούν ένα τίτλο ιδιοκτησίας μιας εταιρίας. Ο κάτοχος μετοχών μιας εταιρίας έχει ουσιαστικά ποσοστό σε αυτήν, καθώς η μετοχή είναι μερίδιο στο κεφάλαιο της εταιρίας. Με αυτό τον τρόπο η μετοχή για τον αγοραστή είναι επένδυση, ενώ για την εταιρία είναι φθηνή χρηματοδότηση. Οι μετοχές έχουν αυξημένο κίνδυνο αφού η απόδοσή τους επηρεάζεται από ένα πλήθος παραγόντων όπως η κατάσταση της εσωτερικής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας, οι πολιτικές εξελίξεις, τα εσωτερικά προβλήματα των εταιριών και από πολλούς άλλους παράγοντες που ο μεμονωμένος επενδυτής είναι δύσκολο να ελέγχει. Ο κάτοχος μετοχών κερδίζει από το μέρισμα που θα του δώσει η μετοχή, ένα ποσοστό από τα ετήσια κέρδη της εταιρίας που διανέμονται στους μετόχους μια φορά το χρόνο. Επίσης, θα κερδίσει και από τα κεφαλαιακά κέρδη, τα οποία είναι η διαφορά που προκύπτει όταν από την τιμή που πουλιέται μία μετοχή αφαιρεθεί η τιμή αγοράς της. Όταν αποκομίζεται κέρδος τότε μιλάμε για θετική διαφορά, ενώ στην αντίθετη περίπτωση μιλάμε για αρνητική. Οι μετοχές, ανάλογα με την κεφαλαιοποίησή τους χωρίζονται σε μετοχές μικρής, μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Επίσης, έχουμε τις μετοχές των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες ονομάζονται αναπτυξιακές μετοχές και τις μετοχές αξίας. Όπως και τα προηγούμενα είδη επενδύσεων, έτσι και οι μετοχές επηρεάζονται από τις μεταβολές των επιτοκίων. Οι μετοχές επηρεάζονται θετικά από την μείωση των επιτοκίων. Εάν μειωθούν τα επιτόκια, τότε η επιχείρηση θα μειώσει το κόστος της και κυρίως τους χρεωστικούς της τόκους και θα αυξηθούν τα κέρδη 9

10 Κεφάλαιο 1 Τι είναι Επένδυση της, οπότε μεγαλύτερο μέρισμα για τους κατόχους μετοχών. Επιπλέον με χαμηλότερο το κόστος δανεισμού, οι επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να απασχολήσουν τα κεφάλαιά τους για επενδύσεις, οι οποίες με την σειρά τους θα οδηγήσουν σε οικονομική βελτίωση και ανάπτυξη πράγμα που αυξάνει την ζήτηση των προϊόντων τους και βελτιώνει τις πωλήσεις και τα κέρδη τους. Στην περίπτωση της αύξησης των επιτοκίων έχουμε ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα Παράγωγα. Τα παράγωγα προϊόντα ως χρηματοοικονομικά μέσα είναι συμβόλαια τα οποία αναφέρονται σε μελλοντική αγοραπωλησία ενός προϊόντος (μετοχή, ομόλογο, δείκτης χρηματιστηρίου, εμπόρευμα, επιτόκιο κλπ). Το συμβόλαιο αντιπροσωπεύει μία απαίτηση ή μια υποχρέωση και κατά συνέπεια έχει μια χρηματική αξία η οποία είναι είτε θετική, είτε αρνητική. Η ονομασία τους οφείλεται στην λειτουργία τους. Τα παράγωγα δεν υπάρχουν αν δεν υπάρχει κάποιο προϊόν για να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ των επενδυτών. Έτσι ονομάζονται παράγωγα γιατί ουσιαστικά οφείλουν την ύπαρξη τους σε κάποιο άλλο προϊόν. Τα παράγωγα έχουν μεγάλη προϊστορία. Τα χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν ως ασφάλεια στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και με την βοήθειά τους απέφευγαν τον κίνδυνο της μεταβολής των τιμών των προϊόντων. Δινόταν έτσι η δυνατότητα να υπάρχει ευελιξία στις συναλλαγές και να μπορούν να προγραμματίζονται μελλοντικές αγοροπωλησίες. Οι χώροι στους οποίους γινόταν η διαπραγμάτευση και η συναλλαγή των παραγώγων δεν ήταν παρά κοινές και ανοργάνωτες αγορές. Βέβαια με την πάροδο του χρόνου και με την αυξανόμενη ζήτηση αυτών των συμβολαίων δημιουργήθηκαν οργανωμένες αγορές όπου η διαπραγμάτευση γίνεται πια με ασφάλεια. Τέτοιες οργανωμένες αγορές αποτελούν τα χρηματιστήρια παραγώγων. Τα παράγωγα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες : Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ή Προθεσμιακά Συμβόλαια (Futures - Forwards) Συμφωνίες Ανταλλαγής (Swaps) Δικαιώματα Προαίρεσης (Options). Τα δικαιώματα προαίρεσης είναι συμβόλαια σύμφωνα με τα οποία δυο επενδυτές συμφωνούν μεταξύ τους. Αναλυτικότερα σε αυτά τα συμβόλαια έστω ότι ένας επενδυτής A παραχωρεί σε έναν άλλον επενδυτή Β το δικαίωμα να αγοράσει από αυτόν ή να πουλήσει σε αυτόν, εάν φυσικά το επιθυμεί και ο ίδιος ένα συγκεκριμένο προϊόν σε μια συγκεκριμένη τιμή στο μέλλον. Για να επιτευχθεί η συμφωνία μεταξύ των επενδυτών ο Β πληρώνει ένα χρηματικό ποσό στον Α. Συνολικά υπάρχουν 4 περιπτώσεις θέσεων προαίρεσης: Αγορά δικαιώματος Αγοράς 10

11 Κεφάλαιο 1 Τι είναι Επένδυση Πώληση δικαιώματος Αγοράς Αγορά δικαιώματος Πώλησης Πώληση δικαιώματος Πώλησης Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ή Προθεσμιακά Συμβόλαια (Futures - Forwards). Στα Προθεσμιακά Συμβόλαια ένας επενδυτής A συμφωνεί με έναν άλλο επενδυτή Β να αγοράσει από αυτόν ένα συγκεκριμένο προϊόν σε μια συγκεκριμένη τιμή και σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον. Στα συμβόλαια αυτά ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να αγοράσει στην προκαθορισμένη ημερομηνία από των πωλητή στην προθεσμιακή τιμή. Ο πωλητής με την σειρά του είναι υποχρεωμένος να πουλήσει στον αγοραστή. Ο αγοραστής ενός προθεσμιακού συμβολαίου κερδίζει όταν η τιμή του υποκείμενου τίτλου κατά την ημερομηνία παράδοσης είναι μεγαλύτερη από την προθεσμιακή τιμή. Το κέρδος του είναι απεριόριστο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η ζημιά που μπορεί να υποστεί είναι περιορισμένη. Ο πωλητής ενός προθεσμιακού συμβολαίου από την άλλη κερδίζει όταν η τιμή του υποκείμενου τίτλου κατά την ημερομηνία παράδοσης είναι μεγαλύτερη από την προθεσμιακή τιμή. Το κέρδος του είναι περιορισμένο αλλά αρκετά μεγάλο, ενώ η ζημιά που μπορεί να υποστεί είναι απεριόριστη Συμφωνίες Ανταλλαγής (Swaps). Είναι συμφωνίες μεταξύ επενδυτών κατά τις οποίες γίνεται ανταλλαγή κυρίως σε συνάλλαγμα αλλά και σε επιτόκια. Η συναλλαγή γίνεται βάσει συμφωνιών στις οποίες αναγράφεται το προκαθορισμένο κεφάλαιο αλλά και η ημερομηνία. Η ανταλλαγή συναλλάγματος συνήθως χρησιμοποιείται για τη δυνατότητα που προσφέρει στους επενδυτές να πάρουν κάποιο δάνειο και η αποπληρωμή του ή οι τόκοι του να γίνουν σε άλλο νόμισμα, ενώ η ανταλλαγή επιτοκίου έχει την μορφή αξιόγραφου και οι συμβαλλόμενοι είναι δυο. Σε αυτή την μορφή παραγώγου ο ένας επενδυτής συμφωνεί να πληρώνει τόκο με σταθερό επιτόκιο ενός προκαθορισμένου κεφαλαίου και ως αντάλλαγμα ο δεύτερος να πληρώνει τόκο με κυμαινόμενο επιτόκιο πάνω στο ίδιο κεφάλαιο Αμοιβαία Κεφάλαια. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δημιουργείται από το σύνολο των χρημάτων που επενδύουν μια ομάδα ανθρώπων δημιουργώντας μια κοινή περιουσία η οποία διαχειρίζεται από μια ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.). Η κοινή περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου χωρίζεται σε τίτλους ανάλογα με τα χρήματα που επενδύθηκαν. Ο κάθε επενδυτής ανάλογα με τα χρήματα που έχει τοποθετήσει παίρνει και τους ανάλογους τίτλους. Όλα τα μέλη που έχουν τοποθετήσει χρήματα σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δίνουν το δικαίωμα στην ομάδα διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου να επενδύσουν εκ μέρους τους το κεφάλαιο με σκοπό την μέγιστη δυνατή απόδοση. Τα αμοιβαία κεφάλαια είναι μια μορφή επένδυσης που καλύπτουν τις 11

12 Κεφάλαιο 1 Τι είναι Επένδυση επενδυτικές ανάγκες των αποταμιευτών κάθε οικονομικής δυνατότητας και σκοπό έχουν να κερδίζουν μεγαλύτερο εισόδημα από την αποταμίευση των κεφαλαίων τους. Ανάλογα με το σύνολο των τίτλων που κατέχει το κάθε μέλος της ομάδας έχει και το ανάλογο κέρδος από την επένδυση των χρημάτων της κοινής περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου. Περαιτέρω ανάλυση σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια υπάρχει στις παρακάτω ενότητες. 12

13 Κεφάλαιο 1 Τι είναι Επένδυση ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Καραθανάσης Γ., Λυμπερόπουλος Γ., Αμοιβαία Κεφάλαια, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα Μυλωνάς Ν., Ελληνικά Αμοιβαία Κεφάλαια Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κωνσταντίνα Πενταράκη, Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Αξιολόγηση και Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Θεωρητική και Εμπειρική προσέγγιση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Δικτυακός Τόπος

14 Κεφάλαιο 2 Η Έννοια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων, θεωρούμε χρήσιμη την παράθεση των βασικών όρων και εννοιών που αναφέρονται στα Α/Κ καθώς και την αναφορά στο νομικό πλαίσιο και τους κανόνες που τη διέπουν τη λειτουργία αυτών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Το αμοιβαίο κεφάλαιο (Α/Κ) ορίζεται ως «ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες και μετρητά, της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα του ενός πρόσωπα». Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) Η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι ανώνυμες εταιρείες οι οποίες πρέπει να έχουν την έγκριση από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς για να λειτουργήσουν. Αναλαμβάνουν την διαχείριση ολόκληρης της οικογένειας των αμοιβαίων κεφαλαίων, δηλαδή όλες τις κατηγορίες. Η εταιρεία διαχείρισης παρακολουθεί την πορεία του επενδυόμενου κεφαλαίου καθημερινώς και είναι υπεύθυνη για την σωστή τοποθέτηση των χρημάτων στην αγορά. Οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. πέραν των ατόμων που μελετούν και επενδύουν το κεφάλαιο διαθέτει και μια επενδυτική επιτροπή που απαρτίζεται όχι μόνο από τα στελέχη της Α.Ε.Δ.Α.Κ. αλλά και από άτομα που έχουν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και προσαρμόζουν την επενδυτική πολιτική στα δεδομένα της αγοράς. Τέλος υπάρχει το διοικητικό συμβούλιο το οποίο επιβλέπει τις επενδυτικές στρατηγικές και προτείνει επενδυτικές κινήσεις. Οι εταιρείες αυτές αναλαμβάνουν το ρίσκο και επενδύουν το κεφάλαια για λογαριασμό του μεριδιούχου. Για το δύσκολο αυτό έργο έχουν στην διάθεσή τους μια ομάδα επενδυτικών συμβούλων οι οποίοι τους βοηθούν να φέρουν εις πέρας το δύσκολο αυτό έργο. Παρακάτω ( στους πίνακες 1 & 2 ) παρατίθενται κάποια στοιχεία για τους φορείς των αμοιβαίων κεφαλαίων και των Α.Ε.Δ.Α.Κ. 14

15 Κεφάλαιο 2 Η Έννοια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ ΠΟΣΟΣΤΟ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 5,39% Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΛΟΙΠΕΣ 5,80% Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31,47% Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 57,34% ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΛΟΙΠΕΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Αίτηση εξαγοράς Η αίτηση εξαγοράς συνήθως βρίσκεται στην πίσω όψη του τίτλου και είναι απαραίτητη για την «ανάληψη» χρημάτων (μέρους ή όλου του κεφαλαίου). Αίτηση συμμετοχής Η αίτηση συμμετοχής υπογράφεται πάντα μετά την ανάγνωση και αποδοχή του κανονισμού. 15

16 Κεφάλαιο 2 Η Έννοια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αντιπρόσωπος Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος μιας Α.Ε.Δ.Α.Κ., μπορεί να είναι μια Τράπεζα, ασφαλιστική εταιρία, ΕΠΕΥ ή χρηματιστηριακή εταιρία. Ο αντιπρόσωπος είναι υπεύθυνος για να εξηγήσει τι ακριβώς είναι κάθε αμοιβαίο, τι κόστος (προμήθειες, αμοιβές κλπ) έχει για τον μεριδιούχο, ενώ οφείλει να έχει στη διάθεση του κοινού κανονισμούς και ενημερωτικά δελτία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαθέτει. Ο Αντιπρόσωπος της Α.Ε.Δ.Α.Κ. πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψήφιου μεριδιούχου. Απόδοση Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν δίνουν τόκο αλλά κέρδος και το κέρδος μετριέται σαν απόδοση και δεν είναι τίποτα άλλο από την αύξηση που έχει επιτευχθεί στα χρήματα του μεριδιούχου, δηλαδή η διαφορά στην τιμή καθώς και το μέρισμα που λαμβάνει κάθε χρόνο. Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου ονομάζεται η συνολική περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές. Δηλαδή καθημερινά υπολογίζονται οι τιμές των ομολόγων, οι τόκοι, τα μετρητά, οι μετοχές, το συνάλλαγμα κλπ. και αθροίζονται για να προκύψει το ενεργητικό. Η αξία του ενεργητικού μεταβάλλεται τόσο από την διακύμανση της αξίας των επενδυτών όσο και από τις συμμετοχές και εξαγορές της κάθε ημέρας. Ενημερωτικό φυλλάδιο και συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο Το ενημερωτικό φυλλάδιο και το συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο είναι έντυπα στα οποία αναγράφονται όσα πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος μεριδιούχος για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση Η Εταιρία Διαχειρίσεως στο τέλος της ετήσιας διαχειριστικής χρήσης και στο τέλος κάθε εξαμήνου καταρτίζει εκθέσεις οι οποίες τίθενται στη διάθεση των μεριδιούχων. 16

17 Κεφάλαιο 2 Η Έννοια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία για την περιουσιακή κατάσταση του Α/Κ, για το λογαριασμό αποτελεσμάτων, για τα διανεμόμενα κέρδη ή επανεπενδυόμενα κέρδη, εισροές-εκροές μεριδίων κλπ. Συνοπτική κατάσταση ενεργητικού Η συνοπτική κατάσταση ενεργητικού περιλαμβάνει τον λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσεως και τη διάθεση των ετησίων κερδών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δημοσιεύεται σε μια ημερησία πολιτική και σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα των Αθηνών. Εξαγορά Εξαγορά είναι η διαδικασία ανάληψης χρημάτων από Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Μπορεί να είναι μερική (συγκεκριμένο ποσό, μέρος του συνολικού κεφαλαίου) ή ολική και απαιτεί συμπλήρωση αίτησης. Τα χρήματα πιστώνονται το αργότερο εντός πέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης, στην τιμή εξαγοράς της ημέρας που υποβλήθηκε η αίτηση. Δικαίωμα στην εξαγορά έχουν όλοι οι μεριδιούχοι ξεχωριστά (κοινός λογαριασμός). Επανεπένδυση Η επανεπένδυση αναφέρεται στα μερίσματα που διανέμει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κάθε χρόνο. Ο μεριδιούχος αντί να τα εισπράξει, μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποσό τους για να αποκτήσει νέο μερίδιο. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελεί το Εποπτικό Όργανο των Εταιριών Διαχειρίσεως και των Εταιριών Επενδύσεων. Είναι το αντίστοιχο της Τράπεζας της Ελλάδος για τις Τράπεζες. Υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και χορηγεί την άδεια λειτουργίας στις Α.Ε.Δ.Α.Κ. και στις Ε.Ε.Χ. και ελέγχει την λειτουργία τους. Δέχεται και ερεύνα τα παράπονα και τις καταγγελίες των πολιτών σε ότι αφορά τα Α/Κ και τις Ε.Ε.Χ. Θεματοφύλακας Είναι μια τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα (Ελληνική ή Ξένη) η οποία φροντίζει για τη φύλαξη της περιουσίας, για τις εισπράξεις και πληρωμές και για τη σωστή εκτέλεση των συναλλαγών. Ο Θεματοφύλακας ελέγχει ανά πάσα στιγμή τη νομιμότητα των κινήσεων της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και την τήρηση του κανονισμού του Α/Κ. 17

18 Κεφάλαιο 2 Η Έννοια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Καθαρή τιμή Μεριδίου Η καθαρή τιμή μεριδίου προκύπτει από την διαίρεση της αξίας του ενεργητικού του Α/Κ κάθε ημέρας με το συνολικό αριθμό μεριδίων εκείνης της ημέρας. Η καθαρή τιμή (που αναγράφεται στις εφημερίδες καθημερινά) χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η απόδοση των επενδύσεων αλλά και οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων. Κανονισμός Α/Κ Ο κανονισμός του Α/Κ περιγράφει τους σκοπούς του κάθε αμοιβαίου, τις υποχρεώσεις, τον τρόπο λειτουργίας και γενικά οτιδήποτε αφορά το Α/Κ. Δεσμεύει τους μεριδιούχους, τον Θεματοφύλακα και την Α.Ε.Δ.Α.Κ. και πρέπει πάντα να διαβάζεται με προσοχή από τους υποψήφιους μεριδιούχους. Κέρδη κεφαλαίου Τα κέρδη κεφαλαίου είναι τα κέρδη που πραγματοποιεί το Α/Κ από την πώληση μετοχών, ομολόγων ή και συναλλάγματος σε υψηλότερη τιμή από αυτήν που αγοράστηκαν. Κίνδυνος Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν κάποιο κίνδυνο. Ο κίνδυνος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πιθανότητα να μην επιτευχθεί η προσδοκώμενη απόδοση την οποία ανέμενε ο επενδυτής. Στα μετοχικά και στα ξένα Α/Κ, η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη λόγω της φύσεως της επένδυσης ενώ είναι μικρότερη στα Ομολογιακά Α/Κ και στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Μερίδιο Το κεφάλαιο των Α/Κ διαιρείται σε μερίδια, όχι σε μετοχές ή ομολογίες. Όταν συμμετέχει κανείς σε Α/Κ, το ποσό που καταθέτει μετατρέπεται σε μερίδια (συνήθως σε κλασματικό αριθμό) τα οποία δεν αλλάζουν αν δεν προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε χρήματα. Έτσι αν κανείς θέλει να μάθει την αξία του κεφαλαίου του σήμερα πρέπει να πολλαπλασιάσει τον αριθμό μεριδίων που κατέχει με την τιμή εξαγοράς που γράφεται στις εφημερίδες. Μεριδιούχος Οποίος συμμετέχει σε Α/Κ, είναι κάτοχος μεριδίων. 18

19 Κεφάλαιο 2 Η Έννοια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μέρισμα Οι πρόσοδοι του Α/Κ από τόκους, μερίσματα και κέρδη από κλήρωση υπέρ το άρτιο, δίνεται να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της χρήσης. Ο όρος «δύναται» σημαίνει ότι ο κανονισμός του Α/Κ μπορεί να ορίζει διαφορετικά. Πόθεν Εσχες Δεν υφίσταται πόθεν έσχες για την αγορά μεριδίων σε Α/Κ. Αντίθετα, τα μερίσματα και τα κέρδη κεφαλαίου που αποκομίζει ο μεριδιούχος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τεκμήριο για τον μεριδιούχο. Προμήθεια Διάθεσης Η προμήθεια διάθεσης αποτελεί μικρό ποσοστό του κατατιθέμενου κεφαλαίου που παρακρατείται κατά τη συμμετοχή στο Α/Κ και το οποίο καλύπτει διάφορα έξοδα διάθεσης. Κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία του Α/Κ και το ύψος της καθορίζεται στον Κανονισμό του Α/Κ, αναγράφεται δε από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. και στην αίτηση συμμετοχής στο Α/Κ. Προμήθεια Εξαγοράς Η προμήθεια εξαγοράς αποτελεί ποσοστό του ρευστοποιούμενου ποσού το οποίο παρακρατείται κατά την έξοδο από το Α/Κ και ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία του Α/Κ. Καθορίζεται από το Κανονισμό του Α/Κ και αν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσοστό, αναγράφεται της αίτηση συμμετοχής. Σύμβουλος Επενδύσεων Σύμβουλος επενδύσεων είναι ειδικευμένη εταιρία ή τράπεζα που συμβουλεύει την Α.Ε.Δ.Α.Κ. για τις επενδύσεις του Α/Κ. Εάν αμείβεται από το Α/Κ η αμοιβή του αναγράφεται στον κανονισμό. Συμμεριδιούχοι Συμμεριδιούχοι είναι όσοι συμμετέχουν στα ίδια μερίδια Α/Κ. Έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους συνδικαιούχους κοινού λογαριασμού σε τράπεζες. Ο κάθε συμμεριδιούχους μπορεί να εξαγοράσει μερίδιο. 19

20 Κεφάλαιο 2 Η Έννοια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Συμμετοχή Συμμετοχή είναι η είσοδος του προσώπου σε Α/Κ. Η συμμετοχή έχει ημερομηνία την ημερομηνία που κατατίθενται τα χρήματα στο Α/Κ αν πρόκειται για μετρητά, ή την ημερομηνία που είναι διαθέσιμα για το Α/Κ (π.χ. επιταγές). Η τιμή συμμετοχής είναι η τιμή διάθεσης του μεριδίου της ημέρας εκείνης. Τιμή Διάθεσης Τιμή διάθεσης είναι η καθαρή τιμή προσαυξημένη κατά τη προμήθεια διάθεσης. Τιμή Εξαγοράς Τιμή εξαγοράς είναι η καθαρή τιμή μειωμένη κατά την προμήθεια εξαγοράς. Τίτλος Μεριδίων Τίτλος μεριδίων είναι ο ονομαστικός τίτλος που εκδίδεται στο όνομα του μεριδιούχου και των συμμεριδιούχων μετά την συμμετοχή στο Α/Κ. Αναγράφει τον αριθμό των μεριδίων, την αξία αγοράς τους και την ημερομηνία συμμετοχής. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί μετά από σύμφωνη γνώμη του μεριδιούχου και σχετική πρόβλεψη του κανονισμού, να μην εκδίδει τίτλο μεριδίων. Σε αυτή τη περίπτωση η εταιρία αποστέλλει στο μεριδιούχο βεβαίωση συμμετοχής. 20

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυμία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ Διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΟΣΕΚΑ Η ιδέα των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Tα Αµοιβαία Κεφάλαια αποτελούν διεθνώς, εδώ και αρκετές δεκαετίες, µία από τις πιο αποτελεσµατικές µορφές επένδυσης Βασίζονται στην ιδέα ότι πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: <<Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ>>

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: <<Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ>> ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑΣ ΑΕΜ: 4187 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. Εισηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. Εισηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ Εισηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) Διπλωματική Εργασία ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΑΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Μ 7360 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2013 Α. Τ. Ε. Ι ΣΕΡΡΩΝ Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Στοιχεία Πελάτη σελ. 2 Έγγραφα Επαλήθευσης της ταυτότητας του Πελάτη σελ. 5 Τραπεζικοί Λογαριασμοί της Eurotrust ΑΕΠΕΥ σελ. 6 Δηλώσεις Βεβαιώσεις του Πελάτη σελ. 6 Αίτηση Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Σημειώσεις Μιχάλη Γκλεζάκου Νοέμβριος 2005 «Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις»

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ»

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΓΡΑΙΚΟΥ ΑΝΘΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα Στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΗΜΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο παρόν έντυπο περιγράφονται οι κυριότεροι επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τις συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς να παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα