ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Δεκέμβριος 1999

2 Εξαγορές & Συγχωνεύσεις Θεωρητικά και Εμπειρικά Αποτελέσματα Εταιρική Στρατηγική Σελίδα 1. Το Πρώτο Κύμα Εξαγορών & Συγχωνεύσεων στην Ελλάδα 3 2. Οι Επιχειρηματικές Συμπράξεις των Εισηγμένων Εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών στη Διάρκεια του Οι Εταιρίες Συμμετοχών στην Ελλάδα το Παίζοντας το Παιχνίδι των Κερδών ανά Μετοχή Οι Κυριότεροι Τύποι Επιχειρηματικών Συμπράξεων Οι Αποδόσεις των Μετοχών των Εταιριών που Συμμετέχουν σε Εξαγορές & Συγχωνεύσεις Κίνητρα για Εξαγορές & Συγχωνεύσεις Κατηγοριοποίηση Κινήτρων για Εξαγορές & Συγχωνεύσεις 21 ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ : Εταιρική Στρατηγική 2

3 Δεκέμβριος Το Πρώτο Κύμα Εξαγορών & Συγχωνεύσεων στην Ελλάδα! Ο στρατηγικός δυναμισμός που έχουν επιδείξει οι επιχειρήσεις, αλλά και τα οικονομικά αποτελέσματα τα οποία ενίοτε επιτυγχάνονται μέσω των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων (Ε & Σ), δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ασυγκίνητους τους Έλληνες επιχειρηματίες. Οι τελευταίοι, με αρκετή καθυστέρηση στην αναγκαία μεταμόρφωση της εταιρικής τους κουλτούρας και παράλληλα με εμφανείς δυσκολίες στο στάδιο της λειτουργικής ενοποίησης, προσπαθούν να προλάβουν το τρένο της σύγκλισης και της ανάπτυξης μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων σε σχέση με τους Ευρωπαίους κατά κύριο λόγο, αλλά και τους διεθνείς ανταγωνιστές τους. Το πρώτο κύμα Εξαγορών & Συγχωνεύσεων που λαμβάνει χώρα κατά την περίοδο στην Ελλάδα, αποτελεί την έμπρακτη προσπάθεια των εγχώριων επιχειρήσεων να απαντήσουν και να προσαρμοστούν αποτελεσματικότερα στην παγκοσμιοποίηση των αγορών χρήματος, κεφαλαίου, αγαθών και υπηρεσιών. Οι Εξαγορές & Συγχωνεύσεις έχουν ως κύριο στόχο να ενισχύσουν τόσο την τάξη των εταιρικών μεγεθών, όσο και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις κεφαλαιακές εισροές του οικονομικού κυκλώματος. Στην παγκόσμια οικονομία, το πεδίο των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων επιδεικνύει ένα μακρινό παρελθόν, που για την ελληνική πραγματικότητα θα πρέπει να αποτελέσει ένα υπόδειγμα λειτουργίας για επιτυχείς Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, αλλά και ταυτόχρονα ένα μοντέλο στο οποίο θα μπορούσαν να βασιστούν οι εγχώριες επιχειρήσεις, για τη μεγιστοποίηση των θεσμικών, οικονομικών και άλλων ωφελειών τους από παρόμοιες κινήσεις.! Παρά το μακρινό παρελθόν των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και της συσσωρευμένης εμπειρίας που έχει δημιουργηθεί, ακόμη και σήμερα, η επιτυχία μιας τέτοιας επιχειρηματικής κίνησης δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη και ακίνδυνη, καθώς επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, τόσο εσωτερικούς, όσο και εξωτερικούς ως προς το περιβάλλον της επιχείρησης. Πιθανόν αρκετοί από αυτούς τους παράγοντες που ρυθμίζουν όχι μόνο το θεσμικό αλλά και το λειτουργικό πλαίσιο μιας Εξαγοράς & Συγχώνευσης να βρίσκονται εκτός ελέγχου ή αρμοδιότητας της ενδιαφερόμενης ή συμβαλλόμενης επιχείρησης. Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά επιτυχίας των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων διαφέρουν από οικονομία σε οικονομία ή από μελέτη σε μελέτη (χωρίς βέβαια να εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αφορούν κινήσεις μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών χωρών), όλες οι αναφορές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ένα μεγάλο ποσοστό των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, της τάξεως άνω του 50%, δεν επιτυγχάνει τους ουσιαστικούς στόχους (όπως οικονομίες κλίμακας, έλεγχος λειτουργικού κόστους κ.λ.π.) που είχαν τεθεί εξ αρχής. Με άλλα λόγια, πέρα από την επίτευξη του μεγάλου οικονομικού μεγέθους μέσω των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, σε επίπεδο υλοποίησης λειτουργικών αποτελεσμάτων παρατηρείται μία υψηλού βαθμού δυσκολία, καθώς απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να συντονιστούν οι έως τότε χωριστές επιχειρήσεις σε μία ενιαία οντότητα. Τα προβλήματα για την ομαλή ολοκλήρωση μιας Εξαγοράς & Συγχώνευσης δεν είναι μόνο θεσμικά, οικονομικά ή λειτουργικά. Ο ανθρώπινος παράγοντας, οι ομάδες διαχείρισης και διοίκησης των προς Εξαγορά & Συγχώνευση επιχειρήσεων, ο βαθμός συγγένειας στις κουλτούρες και τις φιλοσοφίες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, οι συνθήκες που επικρατούν στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, αλλά και οι ενδεχόμενες εσωτερικές αδυναμίες που υφίστανται στο μικροοικονομικό περιβάλλον της εκάστοτε επιχείρησης, είναι ικανές να αποτελέσουν ζητήματα καθοριστικής σημασίας για την τελική έκβαση των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων.! Τις κινητήριες δυνάμεις της απόφασης για Εξαγορές & Συγχωνεύσεις αποτελούν η ενδυνάμωση των εταιρικών σχημάτων, η εκμετάλλευση συνεργιών, αλλά και η αναζήτηση οικονομιών κλίμακας και φάσματος οι οποίες οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικότητας και σε μείωση του μοναδιαίου κόστους λειτουργίας της επιχείρησης. Ειδικότερα, οι οικονομίες κλίμακας μπορούν να εμφανισθούν σε αρκετούς κλάδους μιας οικονομίας ή τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας, όπου όμως, για τη μεγιστοποίηση των όποιων ωφελειών τους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενίσχυση του μεγέθους της επιχείρησης.! Ως γνωστό, οι Εξαγορές & Συγχωνεύσεις δεν αφορούν ένα απλό άθροισμα πολλών οργανισμών. Οι συνέργιες που δημιουργούνται προσφέρουν το παράδοξο αποτέλεσμα 1+1=3. Το άθροισμα δύο διαφορετικών οργανισμών που συνενώνονται και δημιουργούν ένα νέο ενοποιημένο φορέα, ο οποίος συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των δύο προγενέστερων, συνοδεύεται με επιπρόσθετα οφέλη. Με τον τρόπο αυτόν, αναπτύσσονται ή και ανακαλύπτονται νέα στοιχεία, που πιθανόν έως τη χρονική στιγμή της Εξαγοράς & Συγχώνευσης να παρέμεναν άγνωστα και μη αξιοποιήσιμα, με την οικονομική έννοια του όρου (για παράδειγμα, η συνένωση δύο εργοστασίων ενδεχομένως να οδηγήσει σε μείωση των παγίων περιουσιακών στοιχείων, σε επιπρόσθετες βάρδιες τους εργαζόμενους αυτών, αλλά και σε κατανομή του υπολοίπου προσωπικού σε χρησιμότερες θέσεις απασχόλησης ή ακόμα και σε περικοπή του). Από την άλλη πλευρά, εμφανίζεται ο κίνδυνος στις περιπτώσεις εκείνες όπου η συγχώνευση ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ : Εταιρική Στρατηγική 3

4 γίνεται αποκλειστικά με το κριτήριο της μεγέθυνσης και με έλλειψη στρατηγικού οράματος, να δοκιμάζονται οι προοπτικές του όλου εγχειρήματος με αβέβαιο τρόπο και να προκαλούνται αρνητικές επιδράσεις στη χρηματιστηριακή συμπεριφορά των αντίστοιχων μετοχών.! Εκτός από την οικονομική διάσταση του θέματος, τα εμπλεκόμενα μέρη - εταιρίες αντιμετωπίζουν συχνά και το κοινωνικό κόστος της εκάστοτε Εξαγοράς & Συγχώνευσης. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται, από τη μία στιγμή στην άλλη, αντιμέτωπες με ζητήματα διαχείρισης υπερβάλλοντος προσωπικού και βεβαίως με τις κοινωνικές συνέπειες που απορρέουν από μια τέτοια πρωτοβουλία. Με άλλα λόγια, οι ίδιες οι επιχειρήσεις εκτός από τα πιθανά οικονομικά και νομικά (σε περίπτωση που τίθεται θέμα μονοπωλιακής δύναμης) προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν στην υλοποίηση των στόχων τους, θα πρέπει να υπερβούν τα όποια κοινωνικά προβλήματα (*) δημιουργηθούν ενδεχομένως από την εκάστοτε Εξαγορά & Συγχώνευση. Επιπρόσθετα, σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται και άλλης φύσεως προβλήματα, όπως εκείνα τα οποία σχετίζονται με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνεχείς τριβές μεταξύ των επιχειρήσεων και των τοπικών αρχών, καθώς και μεταξύ των πρώτων και των οργανώσεων προστασίας του περιβάλλοντος, εξελίξεις που μπορούν να οδηγήσουν σε αποτυχία τα εν λόγω επιχειρηματικά σχέδια. [* Ο κοινωνικός χαρακτήρας και οι άλλης φύσης παρενέργειες των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων δεν αποτελούν το επίκεντρο της παρούσας έρευνας].! Θα πρέπει να τονιστεί ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, στηρίζονται σε a priori υποθέσεις που χαρακτηρίζονται ως αρκετά αισιόδοξες ή και ίσως υπερβολικές. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι στην έλευση κάθε τέτοιου γεγονότος επικρατεί αρχικά ένας άκρατος ενθουσιασμός και προκαλούνται φαινόμενα κατά τα οποία οι μετοχές των αντίστοιχων εταιριών κινούνται έντονα ανοδικά στο Χρηματιστήριο, αμέσως όταν ανακοινώνονται φιλόδοξοι σχεδιασμοί και επιχειρηματικά σχέδια για μελλοντικές Εξαγορές & Συγχωνεύσεις. Στη συνέχεια όμως, όταν μια Εξαγορά & Συγχώνευση προχωρήσει και αρχίσει να λαμβάνει σάρκα και οστά, τότε εμφανίζονται εκείνα τα προβλήματα τα οποία αρχικώς είχαν υποτιμηθεί, είτε ηθελημένα, είτε αθέλητα από τις διοικήσεις των συμβαλλόμενων επιχειρήσεων, με τις αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις στους μετόχους, αλλά και στα οικονομικά αποτελέσματα των δύο ή περισσότερων μερών. Με άλλα λόγια δηλαδή, η μεταμόρφωση της αρχικής αισιοδοξίας σε μελλοντική ανησυχία και προβληματισμό αποτελεί συχνό φαινόμενο των επιχειρήσεων που επιδεικνύουν ενεργή δραστηριότητα σε Εξαγορές & Συγχωνεύσεις. Όμως ο προβληματισμός αυτός, δημιουργεί με τη σειρά του μια νέα αλυσίδα ζητημάτων που χρήζουν προσοχής από τη νέα πλέον διευρυμένη ή μη διοίκηση της επιχείρησης, γιατί αποτελούν πηγές κινδύνων για τη μελλοντική ανάπτυξη και μεγέθυνσή της. Κατά συνέπεια, είναι πιθανό να προκύψει ένας φαύλος κύκλος, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να μην προλάβει να εστιάσει στα ουσιαστικά και επείγοντα θέματα που την απασχολούν και με φυσική συνέπεια τόσο την αποδιοργάνωση των λειτουργιών, όσο και την καθυστέρηση στη λήψη των στρατηγικών της αποφάσεων.! Οι ανακατατάξεις τις οποίες προκάλεσε η παγκοσμιοποίηση των αγορών σε παράλληλη δράση με την αναγκαιότητα για γοργή προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες οξύτατες συνθήκες ανταγωνισμού που προϋποθέτουν διευρυμένα εταιρικά σχήματα, οδήγησαν ως παράγοντες σε διαδοχικές επιχειρηματικές συμπράξεις μεγάλου βεληνεκούς τόσο μέσα στις ίδιες χώρες (π.χ. MCI και Sprint στις τηλεπικοινωνίες, U.B.S. και Swiss Bank Corporation στις τράπεζες), όσο και μεταξύ διαφορετικών χωρών ή διαφορετικών ηπείρων (Daimler Benz και Chrysler στη βιομηχανία αυτοκινήτων). Από τα παλαιότερα δε χρόνια, η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου άνοιξε τα σύνορα για τις επιχειρήσεις και κατήργησε τους περιορισμούς στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητά τους. Επίσης, οι νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από τη λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, πρόσφεραν πλήθος επιχειρηματικών ευκαιριών και ταυτόχρονα αύξησαν τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε κεφάλαια με σκοπό την ενδυνάμωση τόσο της χρηματοοικονομικής τους δομής, όσο και της διαπραγματευτικής τους ικανότητας απέναντι στις εν δυνάμει ανταγωνίστριες επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια στο σημερινό περιβάλλον, η βελτίωση της παρουσίας των επιχειρηματικών μονάδων στο διεθνές εμπόριο με την ενίσχυση των δικτύων παραγωγής, διανομής και προώθησης των αγαθών και υπηρεσιών τους θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν επιβεβλημένη. Είναι ενδεικτικό ότι σταδιακά παύουν να υπάρχουν αμερικανικές, γερμανικές ή ιαπωνικές επιχειρήσεις, καθώς η χώρα προέλευσης χάνει το νόημά της όταν πρόκειται για πολυδαίδαλους ομίλους εταιριών, οι οποίοι ενδεικτικά, από τη μια πλευρά, μπορούν να διαθέτουν χρηματοοικονομικά κέντρα στις ανεπτυγμένες οικονομίες (Β. Αμερικής ή Ευρώπης) και από την άλλη πλευρά να κατέχουν εργοστασιακές μονάδες σε χώρες της Ασίας ή της Αφρικής. Αναμφίβολα λοιπόν, η απελευθέρωση των αγορών καθιστά επιθετικότερες τις μεγάλες επιχειρήσεις κάθε παραγωγικού κλάδου και επιτάσσει την ταχύτερη αναζήτηση εταιριών στόχων στο παγκόσμιο περιβάλλον ανταγωνισμού.! Οι σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές είναι ένα ακόμη καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, αφού μέσω αυτών γίνεται με σαφέστερο τρόπο αντιληπτή η ανάγκη ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ : Εταιρική Στρατηγική 4

5 ταχείας ανάπτυξης και αναδιάταξης της οργανωτικής δομής των επιχειρήσεων που θέλουν να διασφαλίσουν ένα διεθνοποιημένο ρόλο. Η συνεχιζόμενη επανάσταση της τεχνολογίας με την παράλληλη ανάπτυξη των εφαρμογών δικτύων και των τηλεπικοινωνιών εντείνουν τις συνθήκες του ανταγωνισμού, αναγκάζοντας ακόμη και τις μη συναφείς με τον τομέα της πληροφορικής εταιρίες να εξαπλώσουν τις δραστηριότητές τους σε αυτούς τους υποσχόμενους αλλά και ζωτικής σημασίας τομείς. Η δε εξάπλωση του διαδικτύου (Internet) αποτελεί ένα σημαντικά αναπτυσσόμενο τμήμα των πωλήσεων και των κερδών των επιχειρήσεων, αλλά και ένα τρόπο άμεσης (ηθελημένης και μη) επαφής της επιχείρησης με τους ανταγωνιστές, συμμάχους, καταναλωτές και προμηθευτές της σε καθημερινή βάση. Το γεγονός αυτό αναγκάζει πολλές επιχειρήσεις να αναζητήσουν εταιρίες στόχους που διαθέτουν αναπτυγμένη τεχνογνωσία στο πεδίο του κυβερνοχώρου (cybernet) και οι οποίες μπορούν να τους επιλύσουν σοβαρά προβλήματα δραστηριοποίησής τους σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.! Σε κάθε περίπτωση, στην Ελλάδα, το φαινόμενο των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων δημιουργεί ένα νέο και σε μεγάλο βαθμό άγνωστο σκηνικό στο εγχώριο οικονομικό γίγνεσθαι, αφού τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των επιχειρηματικών συμπράξεων που έχουν λάβει χώρα έως σήμερα, δεν μπορούν εύκολα να εκτιμηθούν. Επίσης, η δυναμική της ελληνικής αγοράς αναμφίβολα δεν έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ανάπτυξης και προόδου που μπορεί να εμφανίσει στον τομέα των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων. Η εξαγορά μονάδων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στα πλαίσια της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά και η απαρχή των συνεργασιών με τη συγχώνευση μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της θυγατρικής της, Κτηματικής Τράπεζας, αποτέλεσαν χαρακτηριστικά παραδείγματα της πρώτης και ουσιαστικά πρώιμης φάσης των ελληνικών Εξαγορών & Συγχωνεύσεων. Ιδιαίτερο γνώρισμα εκείνης της περιόδου (α 6μηνο 1998) ήταν ο άμεσος έλεγχος από την πλευρά του κράτους των διαδικασιών που λάμβαναν χώρα, καθώς ο ιδιωτικός τομέας έδειχνε διστακτικός στην υλοποίηση μεγάλου βεληνεκούς Εξαγορών & Συγχωνεύσεων. Από την άλλη πλευρά, οι όποιες κινήσεις έρχονταν αντιμέτωπες με την ανυπαρξία ενός δοκιμασμένου στην ελληνική πραγματικότητα θεσμικού πλαισίου ρύθμισης των σχετικών αυτών διαδικασιών, κυρίως στις περιπτώσεις των επιθετικών εξαγορών και συγχωνεύσεων, με αποτέλεσμα την εν γένει αβεβαιότητα γύρω από την ομαλή λειτουργία του τότε υπάρχοντος πλαισίου. Το αναγκαίο αυτό θεσμικό πλαίσιο, τελικά με αρκετή καθυστέρηση, έλαβε σάρκα και οστά προς το β 6μηνο του 1999 με τη μορφή προεδρικού διατάγματος. Ο νέος δυναμισμός που θα παρατηρηθεί στην Ελληνική Οικονομία εν μέσω των αναβαθμισμένων κανόνων παιχνιδιού θα έχει ως αποτέλεσμα, πολλές επιχειρήσεις που θα εισέλθουν στην ελληνική κεφαλαιαγορά να κινηθούν με άκρως επιθετικό προσανατολισμό (για παράδειγμα, με εξαγορές μικρότερων μη εισηγμένων επιχειρήσεων, κ.λ.π.) ώστε να αντεπεξέλθουν ως πρωταγωνιστές στον επερχόμενο εντεινόμενο ανταγωνισμό.! Ειδικότερα, ο ρόλος του κράτους στις Εξαγορές & Συγχωνεύσεις είναι βαρυσήμαντος όχι μόνο στη ρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου, αλλά και στην παροχή κινήτρων ή αντικινήτρων αντίστοιχα στις επιχειρήσεις. Η ύπαρξη των κινήτρων προς αυτήν την κατεύθυνση συνδέεται με την έννοια της εγχώριας αγοράς η οποία υποχωρεί σταδιακά, αναδεικνύοντας σε κυρίαρχο οικονομικό και πολιτισμικό πρωταγωνιστή μια ενωμένη και εν δυνάμει ενιαία ευρωπαϊκή ή παγκόσμια αγορά. Κατά συνέπεια, η μεγάλη αυτή αγορά που δημιουργείται ορίζει τους κανόνες του νέου γενικευμένου πλαισίου ανταγωνισμού και εταιρικής επιβίωσης στο βωμό του οποίου αλλάζουν επιχειρηματικές φιλοσοφίες, γκρεμίζονται ταμπού και αναπροσαρμόζονται στρατηγικές προτεραιότητες. Ενδεικτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η δημιουργία της ζώνης του ευρώ αποτελεί αναμφισβήτητα ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία της πλήρους απελευθέρωσης των διασυνοριακών συναλλαγών, θέτοντας τους επιχειρηματικούς οργανισμούς προ των πυλών της ανάπτυξης μέσω των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων.! Ο ανταγωνισμός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ασίας πρόκειται για τους 3 μεγαλύτερους πόλους της παγκόσμιας οικονομίας - προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις στο διεθνές πεδίο εταιρικής δράσης. Με τη σειρά του, το φαινόμενο αυτό επιβάλλει στις ελληνικές μονάδες να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση και μάλιστα με μεγαλύτερη ταχύτητα. Εδώ βέβαια θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι το γεγονός αυτό λαμβάνει χώρα με αρκετή καθυστέρηση, ως αποτέλεσμα των εμφανών διαρθρωτικών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας να ακολουθήσει τα βήματα των διεθνών εξελίξεων, αλλά και ως απόρροια της σφικτής επενδυτικής ή επιχειρηματικής κουλτούρας που κυριαρχούσε επί ιδιαίτερα μεγάλη σειρά ετών στην ελληνική πραγματικότητα.! Η εμπειρία στον τομέα των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων φανερώνει ότι η ελληνική αγορά βρίσκεται ακόμη στη φάση της εσωτερικής αναδιάταξης των εταιρικών της δυνάμεων, χωρίς να έχει λάβει χώρα το τελικό αποτέλεσμα σε επίπεδο λειτουργικής αποδοτικότητας των εν λόγω κινήσεων. Παράλληλα, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα ακολουθήσει μία δεύτερη περίοδος, στην οποία οι διασυνοριακές συνεργασίες θα είναι εντονότερες και ασφαλώς με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης, οπότε οι ελληνικοί όμιλοι έχοντας προηγουμένως τακτοποιήσει τις εγχώριες ισορροπίες τους θα προβάλλουν ως αγοραστές ή και ως ελκυστικοί στόχοι εξαγοράς. Στη δεύτερη φάση λοιπόν, θα πρέπει να αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις, καθώς μέσα από τις επιχειρηματικές συμπράξεις ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ : Εταιρική Στρατηγική 5

6 θα προκύψουν ελληνικής προέλευσης όμιλοι, οι οποίοι όμως θα υπερβαίνουν τα εθνικά ή γεωγραφικά όρια, διεισδύοντας καταρχήν στις αγορές της Βαλκανικής αλλά και της Ενωμένης Ευρώπης.! Ένα ενδεχομένως τελευταίο ζήτημα το οποίο προκύπτει ως άξονας προβληματισμού γύρω από το λεγόμενο κύμα Εξαγορών & Συγχωνεύσεων είναι ο βαθμός στον οποίο οι τελευταίες δύναται να οδηγήσουν σε ολιγοπωλιακής ή και μονοπωλιακής διάρθρωσης αγορές (π.χ. όπως η περίπτωση της Microsoft στον τομέα του λειτουργικού περιβάλλοντος των Η/Υ), τουλάχιστον με τη θεωρητική έννοια του όρου (εξαιτίας ακριβώς του μεγαλύτερου εταιρικού μεγέθους που δημιουργείται). Σε αυτές τις καταστάσεις της ολιγοπωλιακής συνήθως συγκέντρωσης, το σημαντικότερο ποσοστό της παραγωγικής δραστηριότητας ελέγχεται από ένα μικρότερο αριθμό μεγαλύτερων (σε σχέση με το παρελθόν) επιχειρήσεων, γεγονός το οποίο θα μπορούσε θεωρητικά να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες καταστάσεις ανταγωνισμού και πολιτικής τιμών, με αρνητικές οικονομικές συνέπειες για το σύνολο της οικονομίας. Το ερώτημα, λοιπόν, που εύλογα ένας παρατηρητής των ταχύτατων αυτών εξελίξεων μπορεί να απευθύνει είναι το ακόλουθο: Πόσο μπορούν οι συμβαλλόμενες επιχειρήσεις να διαμορφώνουν τις τιμές και τις ποσότητες των προϊόντων τους; Πώς πρέπει να αντιδρούν οι αρμόδιες Επιτροπές Ανταγωνισμού, και με ποια μέσα στις περιπτώσεις όπου προκαλούνται ολιγοπωλιακές καταστάσεις; Πόσο ευέλικτο ή άκαμπτο θα πρέπει να είναι το θεσμικό πλαίσιο σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο και διεθνοποιημένο περιβάλλον; Είναι πιθανόν οι Επιτροπές Ανταγωνισμού να οδηγηθούν σε λανθασμένα συμπεράσματα σχετικά με τις εξαγόμενες ισορροπίες των επιχειρηματικών συμπράξεων και εάν ναι, ποια πρέπει να είναι η αντίδραση των θιγόμενων επιχειρήσεων;. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ PREMIUM ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Ο ΣΤΟΧΟΣ PREMIUM ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ 1. Μarshall & Lisley Valley Bankcorp 19% -17% 2. Ceridian Comdata Holdings 19% -16% 3. Durco International BW/IP 14% -17% 4. 3Com U.S. Robotics 13% -46% 5. Bergesen Havtor 11% -21% 6. AT & T McCaw Cellular Communications 11% -17% 7. Dresdner Bank Kleinwort Benson 10% -16% 8. Washington Mutual Great Western Financial 6% -9% 9. Advanced Micro Devices NexGen 5% -59% 10. Ultramar Diamond Shamrock 1% -18% ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ PREMIUM ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Η παρούσα ανάλυση δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή διακράτηση αξιών και αποσκοπεί ως προϊόν αποκλειστικά στην ενημέρωση των επενδυτών. Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιμοποίηση και διανομή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Ο ΣΤΟΧΟΣ PREMIUM ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ 1. Allegheny Ludium Teledyne 115% 33% 2. First Bank System U.S. Bankcorp 85% 12% 3. Northorp Grumman 65% 12% 4. HealthSouth Surgical Care Affiliates 61% 30% 5. Praxair CBI Industries 49% 49% 6. Crompton & Knowles Uniroyal Chemical 45% 7% Η πληροφόρηση που περιέχεται στην παρούσα ανάλυση βασίζεται σε πηγές, οι οποίες κατά την άποψη του συγγραφέα είναι έγκυρες αξιόπιστες και χρονικά αντιπροσωπευτικότερες. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα παρουσιαζόμενα δεδομένα υφίστανται κατά τη χρονική στιγμή της εκπόνησης της ανάλυσης και ενδέχεται να μεταβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία. 7. Williams Companies Transco Energy 43% 19% 8. CNA Financial Continental Corporation 39% 48% 9. Kvaemer Trafalgar House 35% 15% 10. Frontier ALC Communications 34% 4% Σημείωση: Το Premium αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του ποσού ανά μετοχή που κατέβαλε η εξαγοράστρια εταιρία και της τρέχουσας τιμής. ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ : Εταιρική Στρατηγική 6

7 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 1999 (1) INTERAMERICAN ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & Η/Υ ΑΓΟΡΑ Ή ΚΛΑΔΟΣ Hardware, Software, Παροχή Υπηρεσιών ΕΤΑΝΕ Α.Τ.Ε. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. Κατασκευές ΚΟΥΠΕΡΣ & ΛΑΪΜΠΡΑΝΤ ΙΩΑΝΝΟΥ PRICEWATERHOUSE COOPERS Παροχή Υπηρεσιών ΜΙΝΟΑΝ LINES CERRES Ναυτιλιακά INTRACOM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Αγορά Μελετών EUROMEDICA ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ, ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ κ.λ.π. Υπηρεσίες Υγείας INTEΡΤΥΠ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕUROSOFT Πληροφορική Τεχνολογία ΝΗΡΕΥΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Γλυκά Κουταλιού, Ψάρια Ιχθυοτροφείου ΑΕΓΕΚ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Κατασκευές ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΙΔΑΣ ΒΕΣ-ΒΙΟΜ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Κατασκευές SINGULAR ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. BAAN COMPANY N.V. Hardware, Software, Παροχή Υπηρεσιών ATTI KAT ΣΙΓΑΛΑΣ Κατασκευές ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Άλευρα, Σιμιγδάλι & Υποπροϊόντα ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ BIG CITY COMPUTERS Πληροφορική, Γραφικά, Καλλυντικά ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΝΑΤΙΟΝΑL WESTMINSTER Τραπεζικές Εργασίες ΗΕLLAS ONLINE COM NET Πληροφορική ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Τραπεζικές Εργασίες INFO QUEST A.B.E.E. IΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. Υλικός Εξοπλισμός Πληροφορικής, Λογισμικό, Εξοπλισμός Γραφείου INFO-QUEST A.B.E.E. ΑΜΕRICAN COMPUTERS ENGINEERS HELLAS S.A. Υλικός Εξοπλισμός Πληροφορικής, Λογισμικό, Εξοπλισμός Γραφείου και Αναλώσιμα Είδη INFO-QUEST A.B.E.E. MEDEX HELLAS Α.Ε.Β.Ε.Ε. Οπτικοακουστικά, Επαγγελματικά Συστήματα Επικοινωνίας ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Μ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ - ΑΦΟΙ ΤΑΤΣΗ Ο.Ε. Ηλεκτρονικά & Ηλεκτρικά Είδη INFO-QUEST A.B.E.E. ΕRGODATA S.A. Computers AΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ ΜΥΚΟΜΠΑΡ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Εξόρυξη, Κατεργασία & Εμπορία Ορυκτών ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΤΕΡΝΑ Κατασκευές ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ : Εταιρική Στρατηγική 7

8 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 1999 (2) ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΑΓΟΡΑ Ή ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Κατασκευές ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ PHARMA CARE A.E.E. Φάρμακα, Δερματολογικά, Διαγνωστικά Τεστ Κυήσεως και Ωορρηξίας, Συμπληρώματα Διατροφής κ.λ.π. ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρονικά & Ηλεκτρικά Είδη ΤΕΛΕΣΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ A.E. ΔΩΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Τραπεζικές Εργασίες MINΟAN LINES AIR GREECE Μεταφορές ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Τρόφιμα, Κατεψυγμένα Προϊόντα ΤΡΙΚΟΛΑΝ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΩΝΑΤΕΞ Κλωστοϋφαντουργία ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Είδη Ένδυσης & Υπόδησης, Καλλυντικά ΑΒΑΞ Α.Ε. J & P OVERSEAS Κατασκευές ERGODATA S.A. ACS Πληροφορική, Ταχυμεταφορές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROGROUP Ασφαλιστικές Εργασίες RIDENCO BIOΛΙΓΝΙΤ Μ/Δ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Τρόφιμα, Διανομή PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ EXTRAL A.E. Προϊόντα Αλουμινίου A.E.B.E. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε. Μάρμαρα ΤΕΛΕΣΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. Υπηρεσίες Παροχής Χρηματιστηριακών & Επενδυτικών Υπηρεσιών ΣΕΛΟΝΤΑ International SEA FARM IONIAN Ιχθυοκαλλιέργειες ΙΝFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. EFFECT COMPUTER Appl. L.t.d. Πληροφορική ΙΝFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. COMPUTER Club Πληροφορική ERGODATA S.A. ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΙΑ Α.Ε. Πληροφορική ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ : Εταιρική Στρατηγική 8

9 ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 1999 (Ιανουάριος - Σεπτέµβριος) (Μέσα Οκτωβρίου 1999) Α/Α Συµφωνία 1 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ - Τ.Ε.Β. Τιµή Προσαρµοσµένη (δρχ.) Απόδοση % 1 Μήνα Απόδοση % 1 Μήνα Ηµερ/νία Εταιρίες Ηµ/νίας 1 Μήνα προ της Ηµ/νίας της Ηµ/νίας 1 Μήνα µετά προ της Συµφωνίας µετά τη Συµφωνία Συµφωνίας Συµφωνίας* τη Συµφωνία 7/22/1998 ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ Α 2,175 2,578 2, /22/1998 Τ.Ε.Β. Σ 995 1,400 1, ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ - CERRES 12/2/1998 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α 4,002 4,167 3, ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ - AIR GREECE 1/22/1999 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α 3,989 4,567 4, ΑΕΓΕΚ - ΕΚΤΕΡ ΑΤΤΙΚΑΤ - ΣΙΓΑΛΑΣ 2/15/1999 2/15/1999 ΑΕΓΕΚ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α Α 1,493 1,513 2,015 3,147 1,905 4, ΕΚΤΕΡ ΣΙΓΑΛΑΣ Σ Σ , , ΚΥΛΙΝ Ρ. ΛΟΥΛΗ - ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α 1,690 2,715 2, /19/1999 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ 4,320 6,400 5, Γ.Ε.Κ. - ΤΕΡΝΑ 3/27/1999 Γ.Ε.Κ. Α 2,486 3,130 3, ΤΕΡΝΑ Σ 2,232 2,235 2, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ - ΙΟΝΙΚΗ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α 16,289 19,478 20, /29/1999 ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σ 17,150 24,225 17, INFO QUEST - ΠΛΗΡΟΦ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4/15/1999 INFO QUEST Α 3,821 3,864 4, ΠΛΗΡΟΦ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σ 2,849 3,740 5, ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ & Τ.Ε.Β. ΑΚΤΩΡ 5/13/1999 ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ Α 3,680 7,236 6, /13/1999 Τ.Ε.Β. Σ 1,615 3,260 3, /13/1999 ΑΚΤΩΡ Σ 2,450 4,070 3, TELESIS Α.Χ.Ε. - ΩΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5/13/1999 ΩΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σ 4,445 5,847 6, ΑΒΑΞ - OVERSEAS 6/4/1999 ΑΒΑΞ Α 2,877 3,680 5, TELESIS Α.Χ.Ε. & ΩΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 6/22/1999 ΩΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α 6,684 7,594 12, ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. 6/22/1999 ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. Σ 2,050 4,451 5, ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ Α 5,438 6,188 6, ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ - ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 6/30/1999 ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Σ 5,660 5,550 5, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ 11,800 22,394 30, EFG EUROBANK - ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8/5/1999 EFG EUROBANK Α 15,445 12,705 11, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σ 37,465 30,500 28, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α 3,690 4,903 7, /30/1999 ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ Σ 2,260 3,542 3, ΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - SINGULAR 9/24/1999 ΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α 21,480 23,700 40, SINGULAR Σ 8,995 11,610 19, Σηµειώσεις: Α: Εταιρία Αγοραστής, Σ: Εταιρία Στόχος * Ηµ/νία ευρείας γνωστοποίησης της συµφωνίας στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ : Εταιρική Στρατηγική 9

10 2. Οι Επιχειρηµατικές Συµπράξεις των Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στη ιάρκεια του 1999 Οι ελληνικές εισηγµένες επιχειρήσεις επιδόθηκαν σε ένα πρωτόγνωρο αγώνα Εξαγορών & Συγχωνεύσεων στη διάρκεια του 1999, µε απώτερο στόχο την ταχύτερη ενδυνάµωσή τους, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες της εσωτερικής αγοράς. Παράλληλα, επιδίωξαν µε αυτές τις κινήσεις τους να διευρύνουν εντονότερα τον εξαγωγικό τους χαρακτήρα, προκειµένου να διαδραµατίσουν ηγετικό ρόλο τόσο στην αγορά των Βαλκανίων, όσο και στη διευρυµένη πλέον αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει των κυριότερων επιχειρηµατικών συµπράξεων του 1999, είναι αξιοσηµείωτες οι µεγάλες σε αριθµό και σε µέγεθος κινήσεις στις οποίες προέβησαν οι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. εταιρίες, προκειµένου να µετεξελιχθούν σε επιχειρηµατικούς οµίλους µε αξιόλογη παρουσία στην Ελλάδα αλλά και µε σχετικά υπολογίσιµο µέγεθος στις κοντινές αγορές του εξωτερικού, ενδυναµώνοντας τα δίκτυα παραγωγής, διανοµής και προώθησης των αγαθών και υπηρεσιών τους. Οι συµµαχίες που δηµιουργήθηκαν µέσω των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων οδήγησαν σε επιχειρήσεις κολοσσούς για τα ελληνικά δεδοµένα, ουσιαστικά σε πολυσχιδείς οµίλους, ικανούς να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες των απαιτητικών ξένων αγορών, τουλάχιστον σε θεωρητικό και ίσως τελικά σε πρακτικό επίπεδο όταν θα έρθει το πλήρωµα του χρόνου. Επισηµαίνεται ότι όπως και στις αντίστοιχες περιπτώσεις της διεθνούς αγοράς, στην ελληνική περίπτωση των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, η κινητήριος δύναµη υπήρξε - τουλάχιστον σε αυτήν την πρώτη περίοδο - η αξιοποίηση στοιχείων όπως: οι οικονοµίες κλίµακας και φάσµατος, η µείωση των λειτουργικών εξόδων, η εκµετάλλευση φορολογικών ωφελειών, η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργιών, καθώς και η εµφάνιση υπεραξιών, ως εκτάκτων εσόδων από αγοραπωλησίες χρεογράφων στις λογιστικές καταστάσεις των εταιριών ή οµίλων, µε απώτερο στόχο τη βελτίωση των δεικτών αποτίµησης στο ελληνικό Χρηµατιστήριο. Στο σχετικό πίνακα των κυριοτέρων επιχειρηµατικών συµπράξεων του α 9µήνου του 1999, απεικονίζονται χαρακτηριστικές κινήσεις της πρώτης, πρώιµης, ελληνικής φάσης των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων. Η ανάλυση των στοιχείων αυτών οδηγεί σε ορισµένα αξιόλογα συµπεράσµατα σχετικά µε τον τρόπο βάσει του οποίου κινήθηκαν οι πρωτοπόροι των ελληνικών Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, προϊδεάζοντας και για τη φύση της αντίδρασης των υπολοίπων επιχειρήσεων που έµειναν παρατηρητές, ή συµµετείχαν µε µικρότερο δυναµισµό σε αυτού του είδους τις εξελίξεις κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα. Οι σηµαντικότερες διαπιστώσεις που δύνανται να εξαχθούν βάσει των προαναφερθέντων στοιχείων είναι οι ακόλουθες: (1) Οι περισσότερες επιχειρηµατικές συµφωνίες της εξεταζόµενης περιόδου αποτέλεσαν συµφωνίες στρατηγικού περιεχοµένου, µε παράλληλη ανάληψη του µάνατζµεντ της επιχείρησης - και όχι απλές εταιρικές συµµετοχές επενδυτικού χαρακτήρα. Συνεπώς, οι επιχειρηµατικές κινήσεις που έλαβαν χώρα θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως κινήσεις στρατηγικής, αλλά και ως προσπάθειες δυναµικής ανάπτυξης και µεγέθυνσης για τις συµβαλλόµενες επιχειρήσεις. Ως φυσικό αποτέλεσµα των παραπάνω δεδοµένων, ήταν η ενίσχυση των επιχειρηµατικών οµίλων, οι οποίοι ανδρώθηκαν κάτω από µία µητρική ή ηγέτιδα εταιρία, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις ήταν, ή θα εξελισσόταν, σε εταιρία συµµετοχών, ελέγχοντας ένα ολοένα και µεγαλύτερο κύκλο εργασιών από εκείνο που είχε αυτόνοµα να επιδείξει στο πρόσφατο παρελθόν. (2) Οι κινήσεις των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, στη διάρκεια του πρώτου 9µήνου του 1999, χαρακτηρίζονται από έναν έντονο πλουραλισµό όσον αφορά τους κλάδους, µέσα στους οποίους διαδραµατίστηκαν οι αντίστοιχες ανακατατάξεις των εταιρικών δυνάµεων. Στην προς εξέταση χρονική περίοδο, ενεργοί κλάδοι υπήρξαν ο Τραπεζικός, ο Κατασκευαστικός, ο κλάδος της Πληροφορικής, του Λιανεµπορίου και των Τροφίµων, οι οποίοι είχαν πρωτοστατήσει σε επίπεδο Εξαγορών & Συγχωνεύσεων και στο παγκόσµιο οικονοµικό στερέωµα αρκετά έως πολλά χρόνια νωρίτερα. Ο έντονος πλουραλισµός που παρατηρείται στη Ελληνική Οικονοµία από αυτήν την οπτική γωνία, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το εγχώριο οικονοµικό περιβάλλον στο σύνολό του, βρίσκεται σε µία διαρκή φάση εσωτερικής αναδιάταξης των δυνάµεών του, µε µία δυναµική για εντονότερες επιχειρηµατικές συµπράξεις και κινήσεις στο µέλλον. (3) Οι κινήσεις που παρατηρήθηκαν στους πρωτοπόρους κλάδους των Τραπεζών, των Κατασκευών και της Πληροφορικής, µπορούν να θεωρηθούν ως αναµενόµενες, κρίνοντας από τις διεθνείς συνθήκες, αλλά και από τις σηµαντικές εσωτερικές ανακατατάξεις που έχουν λάβει χώρα στην Ελλάδα. Στον κλάδο των Τραπεζών, ο αυξανόµενος εσωτερικός ανταγωνισµός σε συνδυασµό µε το συνεχώς µειούµενο επίπεδο επιτοκίων και την άνθηση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς - στην οποία συµµετέχουν ενεργά και ποικιλοτρόπως - δηµιουργεί για τα τραπεζικά ιδρύµατα µια κατάσταση έντονης δραστηριότητας και προγραµµατισµού για τις µελλοντικές κινήσεις που θα πρέπει να αναλάβουν πάντα σε παραλληλισµό µε τις διεθνείς απαιτήσεις των καιρών. Αντίστοιχα, στον κλάδο των Κατασκευών, οι αλµατώδεις ρυθµοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας σε συνδυασµό µε τα µεγάλα έργα του ηµόσιου Τοµέα, αλλά και των Ολυµπιακών Αγώνων, δηµιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες για την ενδυνάµωση των επιχειρήσεων του κλάδου µέσω Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ : Εταιρική Στρατηγική 10

11 προκειµένου να υλοποιήσουν απαιτητικότερα έργα. Τέλος, στον κλάδο της Πληροφορικής - ο οποίος έχει την εντονότερη δυναµική παγκοσµίως οι εξελίξεις είναι ακόµα ταχύτερες όσο και απρόβλεπτες, καθώς τα δεδοµένα και οι όροι του παιχνιδιού µεταβάλλονται συνεχώς και οι κλαδικές εταιρίες αγωνίζονται να παραµείνουν στις ηγετικές θέσεις µε περαιτέρω σύσφιξη των µεταξύ τους σχέσεων. (4) Βάσει των ανακατατάξεων που έλαβαν χώρα, συµπεραίνεται ότι σε σχέση µε τις γενικές ισορροπίες του κάθε ελληνικού κλάδου, υπάρχουν σοβαρά περιθώρια δυναµικότερης συγκέντρωσης των εταιρικών δυνάµεων µε σκοπό τη δηµιουργία ακόµη ισχυρότερων οµίλων. Σήµερα, µεγαλύτερος βαθµός συγκέντρωσης παρατηρείται κυρίως στους κλάδους των Τραπεζών και των Κατασκευών, ενώ µικρότερος βαθµός εµφανίζεται στους Τοµείς της Πληροφορικής και των Τροφίµων. Ένας επιπρόσθετος λόγος ο οποίος προεικάζει την περαιτέρω ανάπτυξη και ισχυροποίηση των υφιστάµενων οµίλων, είναι και το αντίπαλο δέος που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στον ευρωπαϊκό και διεθνή ανταγωνισµό που ολοένα και περισσότερο τις περιβάλλει. (5) Σύµφωνα µε την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της συµφωνίας στο ευρύ επενδυτικό κοινό (λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της εκάστοτε επιχειρηµατικής συµφωνίας από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης), εξάγονται δύο δυνατές χρονικές περίοδοι στις οποίες εξετάζονται οι µεταβολές των αποτιµήσεων των συµµετεχόντων (εισηγµένων στο Χ.Α.Α.) εταιριών: (α) Οι αποδόσεις των µετοχών των εµπλεκοµένων εταιριών στην περίοδο 1 µήνα προ της συµφωνίας (µεταβολή της τιµής της µετοχής κατά την ηµεροµηνία της ευρείας γνωστοποίησης της συµφωνίας σε σχέση µε την τιµή της µετοχής 1 µήνα ακριβώς πριν τη συµφωνία ) ήταν στην πλειοψηφία τους θετικές, ενώ σε µια µεγάλη οµάδα µετοχών εµφανίσθηκαν ιδιαίτερα υψηλές, γεγονός που υποδεικνύει το αίσθηµα αποδοχής από την επενδυτική κοινότητα του συνόλου σχεδόν των επιχειρηµατικών κινήσεων, σε εκείνη τη χρονική στιγµή. Πιθανότατα, από τα παραπάνω στοιχεία απορρέει ότι η αγορά επιζητούσε κινήσεις συνεργασίας µεταξύ των εισηγµένων επιχειρήσεων και γι αυτό επιβράβευσε εκ των προτέρων όπως άλλωστε συµβαίνει πάντα σε µία χρηµατιστηριακή αγορά - τις εν λόγω εταιρίες, δίνοντάς τους υψηλές αποδόσεις σε βραχυχρόνιο διάστηµα. (β) Οι αποδόσεις των µετοχών των εµπλεκοµένων εταιριών στην περίοδο 1 µήνα µετά τη συµφωνία (µεταβολή της τιµής της µετοχής 1 µήνα µετά τη συµφωνία σε σχέση µε την τιµή της µετοχής κατά την ηµεροµηνία της ευρείας γνωστοποίησης της συµφωνίας) παρουσίασαν σαφώς ένα στοιχείο υστέρησης σε σύγκριση µε τις αποδόσεις στην περίοδο 1 µήνα προ της συµφωνίας. Πιο συγκεκριµένα, οι µετοχές των εν λόγω εταιριών, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν κινήθηκαν εξίσου δυναµικά όπως στο προηγούµενο χρονικό διάστηµα, αλλά αντιθέτως παρατηρήθηκαν µέχρι και αρνητικές αποδόσεις, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες είχαν δηµιουργηθεί σηµαντικές υπεραξίες κατά το προηγούµενο διάστηµα, δηλαδή στην περίοδο 1 µήνα προ της συµφωνίας. Η εν µέρει αιτιολόγηση του φαινοµένου µπορεί να αναζητηθεί τόσο στις µεγάλες αποδόσεις που είχαν επιτευχθεί στην προ της δηµοσιοποίησης της συµφωνίας περίοδο, όσο και στον ορθολογικότερο τρόπο αξιολόγησης εκ µέρους της αγοράς της τελικής συµφωνίας µετά το πέρας του όποιου ψυχολογικού ενθουσιασµού που είναι φυσικό να υπάρχει κατά τη στιγµή της ανακοίνωσης. Παράλληλα, στην παραπάνω υστέρηση των αποδόσεων συµβάλλει τόσο ο σκεπτικισµός που είθισται να ακολουθεί την ανακοίνωση των τελικών αποφάσεων µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών αναφορικά µε ζητήµατα όπως η προστιθέµενη αξία του νέου εταιρικού σχήµατος που προκύπτει, προς τους µετόχους της εξαγοράστριας εταιρίας και αντίστοιχα προς τους µετόχους της (εξαγορασθείσας) εταιρίας στόχου, όσο και η προσδοκώµενη χρησιµότητα της κίνησης αυτής σε µακροχρόνιο επίπεδο. Επίσης, αποτελεί γενική τάση διεθνώς, µετά τον αρχικό ενθουσιασµό που είναι φυσικό να διακατέχει τους επενδυτές κατά την ανακοίνωση της εκάστοτε συµφωνίας, να ακολουθεί ή να παρατηρείται αµέσως µετά, ένα φαινόµενο έλλειψης στοιχείων για τον καθαρό στρατηγικό προσανατολισµό του νέου εταιρικού σχήµατος, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται ορισµένες ανησυχίες στην επενδυτική κοινότητα, µέχρι βέβαια την εµφάνιση των πρώτων έµπρακτων δειγµάτων. Οι επιχειρηµατικές συµπράξεις που πραγµατοποιήθηκαν στο µεγαλύτερο µέρος του 1999 αποτελούν ουσιαστικά το πρώτο κύµα των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων στην Ελληνική Οικονοµία. Στην παρούσα στιγµή, οι ελληνικές επιχειρήσεις εµφανίζουν µία δυναµική ανάπτυξης, ως αποτέλεσµα τόσο του θετικού µακροοικονοµικού περιβάλλοντος της εθνικής και γενικότερα της ευρωπαϊκής οικονοµίας, όσο και ως συνέπεια της αλλαγής της επενδυτικής νοοτροπίας και κουλτούρας των Ελλήνων επιχειρηµατιών, οι οποίοι εµφανίζονται µε πρωτόγνωρη ίσως και απρόσµενη για την ταχύτητα των εξελίξεων - ετοιµότητα στην αντιµετώπιση των προκλήσεων της παγκοσµιοποίησης των αγορών χρήµατος, κεφαλαίου, αγαθών και υπηρεσιών. Σε γενική ανάλυση πάντως, η επενδυτική κοινότητα φαίνεται να εγκρίνει τον τρόπο ανάπτυξης των επιχειρήσεων µέσω Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, τουλάχιστον σε ένα αρχικό χρονικό διάστηµα όπου περισσότερο κυριαρχεί η ενστικτώδης ή επιφανειακή αξιολόγηση της κάθε συµφωνίας και λιγότερο η αντικειµενική ή τεκµηριωµένη αποτίµηση των µελλοντικών εξελίξεων. Σε µεσο-µακροχρόνιο όµως επίπεδο, η επιδοκιµασία της επενδυτικής κοινότητας ποικίλει ανά περίπτωση και εξαρτάται από το βαθµό στον οποίο οι επιχειρήσεις οι οποίες αναλαµβάνουν ανάλογες πρωτοβουλίες, αποδεικνύουν τη δικαίωση των επιλογών τους, σε επίπεδο λειτουργικών ωφελειών και αύξησης της πραγµατικής κερδοφορίας. ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ : Εταιρική Στρατηγική 11

12 3. Οι Εταιρίες Συµµετοχών στην Ελλάδα το 1999 Η Ανάπτυξή τους µέσω των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων Οι εταιρίες συµµετοχών, αν και γνωστές από τα παλαιότερα χρόνια στην ελληνική οικονοµία, µόλις πριν από µερικούς µήνες άρχισαν να κάνουν περισσότερο αισθητή την παρουσία τους στο εγχώριο, κυρίως χρηµατιστηριακό, περιβάλλον. Οι εν λόγω εταιρίες θέλησαν να εκµεταλλευθούν µέσω των εξαγορών και συγχωνεύσεων τις προσφερόµενες ευκαιρίες ελκυστικών εταιριών-στόχων, επιδιδόµενες σε ένα διαρκές παιχνίδι εταιρικής ενδυνάµωσης και επίτευξης χρηµατιστηριακών υπεραξιών, µέσω της δηµιουργίας νέων ή ακόµη µεγαλύτερων επιχειρησιακών οµίλων. Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις εµφανίσθηκαν ως το βασικό µέσο επηρεασµού και αναδιάταξης των εταιρικών δυνάµεων στο σύγχρονο ελληνικό και άκρως ανταγωνιστικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, µε αποτέλεσµα κατά τους τελευταίους µήνες να έχουν αναδυθεί µία σειρά εταιριών οι οποίες ασκούν είτε το ρόλο της αµιγούς εταιρίας συµµετοχών ή χαρτοφυλακίου (όπου η επικεφαλής ή µητρική εταιρία δεν έχει δική της εκµετάλλευση, αλλά κατέχει µόνο τις µετοχές των εξαρτηµένων από αυτήν θυγατρικών εταιριών, επεκτείνοντας ενδεχοµένως τη δραστηριότητά της µε την παροχή κεφαλαίων ή πιστοδοτήσεων προς αυτές), είτε το ρόλο της µικτής εταιρίας συµµετοχών ή χαρτοφυλακίου (όπου η µητρική εταιρία διαθέτει δική της εκµετάλλευση και επιπλέον, ελέγχει και άλλες εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους, παρόµοιους ή διαφορετικούς µε την επικεφαλή εταιρία σκοπούς). Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα δηµιουργίας µιας εταιρίας συµµετοχών έχουν ως ακολούθως: (1) ιαχωρισµός της παραγωγής και της διάθεσης προϊόντων, καθώς και κοινός έλεγχος του οµίλου. (2) Οικονοµίες κλίµακας σε διοικητικό και λειτουργικό επίπεδο. (3) Καλύτερη απεικόνιση της διάρθρωσης των πωλήσεων ενός οµίλου και της κερδοφορίας έκαστης δραστηριότητας, ιδιαίτερα εάν οι θυγατρικές είναι εισηγµένες σε Χρηµατιστήριο. Το στοιχείο αυτό αυξάνει το βαθµό γνωστοποίησης των πληροφοριών και οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση των προοπτικών του Οµίλου από το ευρύτερο επενδυτικό κοινό. (4) ηµιουργία οριζόντιων (εταιρίες µε οµοιογενή δραστηριότητα) ή κάθετων (εταιρίες διαφορετικών δραστηριοτήτων) συνδυασµών θυγατρικών επιχειρήσεων. (5) υνατότητες απόσχισης κλάδων και επίτευξης νέων µετοχικών συνθέσεων. (6) υνατότητες απόσχισης κλάδων, δηµιουργίας νέων εταιριών, και εισαγωγής τους στο Χρηµατιστήριο µε παράλληλη άνοδο της χρηµατιστηριακής αξίας του οµίλου, χωρίς την ουσιαστική έναρξη νέων λειτουργικών δραστηριοτήτων. Επίτευξη υψηλότατων υπεραξιών από αγοραπωλησίες χρεογράφων και µεγέθυνση της εταιρικής / ενοποιηµένης κερδοφορίας. (7) υνατότητες απόσχισης κλάδων και πώλησης ζηµιογόνων δραστηριοτήτων. (8) Στις ακτοπλοϊκές εταιρίες, µε τη δηµιουργία εταιριών-πλοίων παρέχεται ο καταµερισµός του επιχειρηµατικού κινδύνου από δυσµενείς συγκυρίες όπως την καταστροφή ενός σκάφους κ.λ.π.. (9) ιαφοροποίηση φορολογικής µεταχείρισης και επίτευξη ωφελειών. (10) υνατότητα ίδρυσης εταιρίας συµµετοχών σε υπεράκτιες (offshore) χώρες. (11) ηµιουργία θυγατρικής εταιρίας πριν την ανάληψη µιας νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας, της οποίας ο κίνδυνος δεν είναι πλήρως αναγνωρίσιµος εκ των προτέρων (µερική εξάλειψη του επιχειρηµατικού κινδύνου από τη µητρική εταιρία). Παράλληλα, τα κυριότερα µειονεκτήµατα µιας εταιρίας συµµετοχών έχουν ως ακολούθως: (1) Άγνοια του επενδυτικού κοινού περί της νοµικής µορφής και του ακριβούς τρόπου λειτουργίας των εταιριών συµµετοχών. (2) ιαµόρφωση πολύπλοκων οµίλων και µετοχικών συνθέσεων µεταξύ των εταιριών του ίδιου οµίλου και δηµιουργία σύγχυσης στην προς τα έξω εικόνα του συγκεκριµένου οµίλου. (3) Πρόσθετα έξοδα από τη συντήρηση και την αυτόνοµη λειτουργία των συγγενών εταιριών. (4) υνατότητα απόκρυψης της πραγµατικής χρηµατοοικονοµικής κατάστασης µε την κατάρτιση µη αναλυτικών λογιστικών καταστάσεων, ιδιαίτερα όταν οι θυγατρικές εταιρίες δεν είναι εισηγµένες. (5) ηµιουργία πυραµοειδών δοµών µε πολλές ζηµιογόνες ή χαµηλών επιδόσεων εταιρίες στις χαµηλότερες βαθµίδες της πυραµίδας. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΙΛΟΙ ΜΕ ΠΟΛΥΣΧΙ ΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. (Ενδεικτικές Αµιγείς και Μικτές Εταιρίες Χαρτοφυλακίου) Εθνική Τράπεζα Ο.Τ.Ε. Όµιλος Μυτιληναίου Επιχειρήσεις Αττικής.Ο.Λ. Alpha Τράπεζα Πίστεως έλτα Γαλακτοβ/νία Ελληνικά Πετρέλαια Όµιλος Ιντεάλ Τεγόπουλος Βιοχάλκο Alfa Alfa Holdings Όµιλος Παπαέλληνα Σάνυο Συµµετοχική Πουλιάδης Κλωνατέξ Ελληνική Τεχνοδοµική Φουρλής Αθηναϊκές Συµµετοχές Info-quest Μηχανική Γ.Ε.Κ. Ιατρικό Αθηνών Axon Συµµετοχών Χατζηιωάννου ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ : Εταιρική Στρατηγική 12

13 4. Παίζοντας το Παιχνίδι των Κερδών ανά Μετοχή (Κ.Α.Μ. ή E.P.S.) Είναι ευρέως γνωστό ότι µία από τις πιο σηµαντικές οικονοµικές ενδείξεις για την ανάπτυξη µιας εισηγµένης στο χρηµατιστήριο εταιρίας είναι τα κέρδη ανά µετοχή (Earnings Per Share, E.P.S. ή Κέρδη Ανά Μετοχή, Κ.Α.Μ.). Ένας προφανής λόγος, ο οποίος σχετίζεται µε την ανησυχία των περισσότερων επιχειρήσεων για τα επίπεδα των Κ.Α.Μ., είναι ότι αυτά αποτελούν ένα σηµαντικό στοιχείο για την αύξηση της τιµής της µετοχής. Ως απόρροια του παραπάνω στοιχείου, προκύπτει η εξίσωση που συνδυάζει την τιµή της µετοχής µε τα Κ.Α.Μ.: P = Ε.P.S. x P/E ή Τιµή Μετοχής = Κ.Α.Μ. x Πολλαπλασιαστής Κερδών της Επιχείρησης Όπου: Ρ = Τιµή της Μετοχής E.P.S. = Κέρδη Ανά Μετοχή, Κ.Α.Μ. και Ρ/Ε = Πολλαπλασιαστής Κερδών της Επιχείρησης Ως αποτέλεσµα της παραπάνω εξίσωσης παρατηρείται ότι εάν το E.P.S. αυξηθεί, η τιµή της µετοχής θα αυξηθεί ως συνέπεια της αύξησης των κερδών ανά µετοχή, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ο δείκτης Ρ/Ε θα παραµείνει σταθερός (ceteris paribus). Παράλληλα, ο δείκτης Ρ/Ε αποτελεί βαρόµετρο στην προσδοκώµενη µελλοντική ανάπτυξη του E.P.S. (Κ.Α.Μ.) της επιχείρησης, καθώς είναι βασισµένος στο σχετικό ρίσκο που αναλαµβάνει η επιχείρηση. Στην περίπτωση κατά την οποία µια επιχείρηση δίνει έµφαση στο Ε.Ρ.S., τότε αυτό κυριαρχεί και στη συνολική στρατηγική της. Η επιτυχία ή όχι του παραπάνω εγχειρήµατος, θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η µελλοντική αύξηση του E.P.S., ίσως και µέσω των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, θα οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση της ικανότητας της επιχείρησης να επιτυγχάνει ρευστότητα απαραίτητη για την κεφαλαιακή της ενίσχυση. Συµπερασµατικά αναφέρεται, ότι η επίδραση των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων στα Κ.Α.Μ. (E.P.S.) αποτελεί συχνά κριτικό εργαλείο όσον αφορά την αποτίµηση (τρέχουσα χρηµατιστηριακή αξία) µιας επιχείρησης. Η αύξηση του E.P.S. µπορεί να επιτευχθεί σχεδόν αυτόµατα, µέσω µιας Εξαγοράς ή Συγχώνευσης µε τη λύση της ανταλλαγής µετοχών, υπό την προϋπόθεση ότι ο δείκτης Ρ/Ε της εξαγοράστριας εταιρίας θα είναι µεγαλύτερος από το δείκτη Ρ/Ε της εταιρίας στόχου. Όσο µεγαλύτερο είναι το χάσµα µεταξύ των δύο δεικτών, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η θετική επίδραση επάνω στο δείκτη Κ.Α.Μ.. Για παράδειγµα, λαµβάνονται δύο επιχειρήσεις µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Εταιρία Α ( Εξαγοράστρια ) Εταιρία Β ( Στόχος ) Α) 10 εκατ. µετοχές τιµής 100 δρχ. Α) 5 εκατ. µετοχές τιµής 100 δρχ. Β) Κέρδη µετά φόρους (Κ.Μ.Φ.) = 100 εκατ. δρχ. Β) Κέρδη µετά φόρους (Κ.Μ.Φ.) = 100 εκατ. δρχ. Γ) Ε.P.S. = 10 δρχ. Γ) Ε.P.S. = 20 δρχ. ) Ρ/Ε = 10 φορές ) Ρ/Ε = 5 φορές Ε) Κεφαλαιοποίηση δρχ. Ε) Κεφαλαιοποίηση δρχ. Όπως µπορεί να παρατηρηθεί, η εταιρία Α διαθέτει τη δυνατότητα να εξαγοράσει την εταιρία Β, χρησιµοποιώντας το µετοχικό της κεφάλαιο και εκδίδοντας, για παράδειγµα, 5 εκατ. νέες µετοχές και ανταλλάσσοντας αυτές µε τους µετόχους της εταιρίας Β, σε αναλογία 1 προς 1, αποσύροντας ταυτόχρονα τις µετοχές της εταιρίας Β από τη διαπραγµάτευσή τους (στην περίπτωση που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο). Από την παραπάνω εξαγορά δηµιουργείται µια εταιρία µε συνολικό αριθµό 15 εκατ. µετοχών, δηλαδή αυξηµένο κατά 5 εκατ. µετοχές. Επιδράσεις στο E.P.S. Η παραπάνω εξαγορά θα αυξήσει το E.P.S. όσον αφορά τη νέα επιχείρηση (Α + Β), από 10 δρχ. σε 13,33 δρχ.. Θεωρητικό Ποσό Εξαγοράς: 500 εκατ. δρχ. (ανταλλαγή 5 εκατ. µετοχών αξίας 100 δρχ.) Υπάρχουσες Μετοχές στην εταιρία Α: 10 εκατ. µετοχές Σύνολο Μετοχών στη νέα εταιρία (Α + Β): 15 εκατ. µετοχές Μετά τη Συµφωνία της Εξαγοράς ή Συγχώνευσης Τα µετά τη συµφωνία εξαγοράς ή συγχώνευσης ενοποιηµένα κέρδη µετά φόρους (Κ.Μ.Φ.) θα είναι: Προ συµφωνίας Κ.Μ.Φ. για την εταιρία Α = 100 εκατ. δρχ. Προ συµφωνίας Κ.Μ.Φ. για την εταιρία Β = 100 εκατ. δρχ. Έτσι τα συνολικά κέρδη µετά φόρους αναµένεται να είναι 200 εκατ. δρχ., ενώ αντίστοιχα τα αναθεωρηµένα E.P.S. προκύπτουν ως εξής: Κ.Α.Μ. ή E.P.S. = (200 εκατ. δρχ./15 εκατ. µετοχές) = 13,33 δρχ. ανά µετοχή ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ : Εταιρική Στρατηγική 13

14 Παρά την παραπάνω αύξηση των Κερδών Ανά Μετοχή (από 10 δρχ. σε 13,33 δρχ.), µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι δεν οδηγούµαστε αυτόµατα σε µια αντίστοιχη αύξηση της τιµής της µετοχής, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί και από την επίδραση του δείκτη Ρ/Ε. Έτσι εάν η εταιρία Α, εµφανίζει ένα δείκτη Ρ/Ε 10 φορών και η εταιρία Β ένα δείκτη Ρ/Ε 5 φορών, αυτό ουσιαστικά σηµαίνει ότι η εταιρία Α αντανακλά προσδοκίες µεγαλύτερης αύξησης των κερδών της σε σύγκριση µε την εταιρία Β και πιθανότατα θα έχει πιο ευοίωνες προοπτικές ανάπτυξης. Επακόλουθα, ο δυνητικός ρυθµός ανάπτυξης (αύξησης της κερδοφορίας) του συνδυασµένου µεγέθους (Α+Β), θα πρέπει να είναι ο σταθµισµένος µέσος όρος των δεικτών Ρ/Ε των δύο εταιριών, όπως έχει διαµορφωθεί από τα παραπάνω στοιχεία. Άρα ο σταθµισµένος δείκτης Ρ/Ε του ενοποιηµένου συνόλου θα είναι ο ακόλουθος: [(Τιµή µετοχής x Αριθµός µετοχών της Εταιρίας Α) + (Τιµή µετοχής x Αριθµός µετοχών της Εταιρίας Β)] / Άθροισµα Κερδών (Α+Β) (100 δρχ. x 10 εκατ. µετοχές δρχ. x 5 εκατ. µετοχές) / 200 εκατ. δρχ. = 7,5 φορές Σύµφωνα µε αυτό το δείκτη Ρ/Ε και τα νέα E.P.S. (Κ.Α.Μ.), προκύπτει η τιµή της µετοχής του συνδυασµένου µεγέθους: P (Α+Β) = E.P.S. x P/E = 13,33 x 7,5 = 100 δρχ. Αξίζει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι η αξία κάθε µετοχής παραµένει η ίδια. Συµπεράσµατα Με αυτό τον τρόπο, η κεφαλαιοποίηση του νέου οµίλου είναι: 15 εκατ. µετοχές αξίας 100 δρχ. έκαστη, δηλαδή συνολικά 1,5 δισ. δρχ.. Με άλλα λόγια, η παραπάνω κεφαλαιοποίηση ουσιαστικά αντικατοπτρίζεται ως 1 δισ. δρχ. αξία από την εταιρία Α και 500 εκατ. δρχ., τα οποία δαπανήθηκαν για την απόκτηση της εταιρίας Β. Ωστόσο, ο δείκτης P/E, 7,5x στην προκειµένη περίπτωση, δύναται να βελτιώνεται αισθητά και να καθιστά ελκυστικότερη τη µετοχή του νέου συνδυασµένου µεγέθους. Άρα, δικαιολογηµένα η τιµή της εν λόγω µετοχής τεκµηριώνει περαιτέρω άνοδο προς προεξόφληση της αντίστοιχης εξαγοράς ή συγχώνευσης των εταιριών Α και Β υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις (αν και η εταιρία Β έχει την ίδια κερδοφορία µε την εταιρία Α, εντούτοις αποτιµάται µε µικρότερο πολλαπλασιαστή). Το παιχνίδι των κερδών ανά µετοχή αποτελεί ένα εύθραυστο τρόπο (ανάλογα µε τις παραδοχές ή τις αριθµητικές ισορροπίες που γίνονται κάθε φορά) για την αξιολόγηση των Εξαγορών ή Συγχωνεύσεων. Το σηµείο στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουµε την προσοχή µας, δεν είναι άλλο από τις βασικές οικονοµικές αρχές. Ιστορικά, υπάρχουν πολλά παραδείγµατα µεγάλων εξαγορών οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν, χωρίς την προύπαρξη δυνατών στοιχείων για τη δηµιουργία πραγµατικής αξίας. Παρόλα αυτά όµως, ακόµη και αν µια εξαγορά ή συγχώνευση έγινε κατά τον παραπάνω τρόπο η νέα χρηµατοοικονοµική δοµή θα πρέπει να εξασφαλίζει τουλάχιστον τη βραχυχρόνια αύξηση, των κερδών ανά µετοχή της νέας επιχείρησης, ώστε να τεκµηριώνει υψηλότερες αποτιµήσεις για τα νέα εταιρικά σχήµατα. ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ : Εταιρική Στρατηγική 14

15 5. Οι Κυριότεροι Τύποι Επιχειρηµατικών Συµπράξεων στο ιεθνές Περιβάλλον Σήµερα οι Εξαγορές & Συγχωνεύσεις αποτελούν την πλέον ουσιαστική αντίδραση των επιχειρήσεων απέναντι στον εντεινόµενο ανταγωνισµό που επικρατεί στην παγκόσµια οικονοµία, ως αποτέλεσµα της διεθνοποίησης ή ενοποίησης σε ορισµένες περιπτώσεις των αγορών χρήµατος και κεφαλαίου σε πρώτο επίπεδο και των αγορών αγαθών και υπηρεσιών σε δεύτερο επίπεδο. Οι Εξαγορές & Συγχωνεύσεις αποτελούν διεθνώς µία από τις πιο συνήθεις µεθόδους, τις οποίες οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν για την ανάπτυξη τόσο του χαρτοφυλακίου των αγαθών και υπηρεσιών τους, όσο και τη διεύρυνση των πωλήσεων, των κερδών και των µεριδίων που κατέχουν σε µια συγκεκριµένη αγορά, καθώς και άλλων σηµαντικών µεγεθών ή παραµέτρων που αφορούν τη διοίκηση της επιχείρησης και την αποτελεσµατικότητά της. Τα κίνητρα των επιχειρήσεων για την επιθετική επέκτασή τους µέσω Εξαγορών & Συγχωνεύσεων θα πρέπει να µελετηθούν σε σύγκριση µε τους εναλλακτικούς τρόπους µεγέθυνσης οι οποίοι είναι διαθέσιµοι, ώστε να γίνουν αντιληπτά ως στοιχεία, η χρονική στιγµή όπου θα πρέπει να υλοποιείται ή η αιτιολόγηση που θα πρέπει να λαµβάνει αυτός ο τρόπος ανάπτυξης. Η µεγέθυνση µπορεί να επιτευχθεί µέσω ενοποίησης (Merger), µέσω εξαγοράς (Acquisition), µέσω επιθετικής εξαγοράς (Hostile Takeover), µέσω εξαγοράς της υφιστάµενης διοίκησης µιας επιχείρησης στόχου (Μ.Β.Ο., Management Buy Out), µέσω αύξησης του δανεισµού της εξαγοράστριας επιχείρησης, προκειµένου η ίδια να αποκτήσει επαρκή ρευστότητα για Εξαγορές & Συγχωνεύσεις (L.B.O., Leverage Buy Out) και τέλος, µέσω σύστασης κοινοπραξιών (Joint Venture), ή µέσω ενός εναλλακτικού τρόπου επέκτασης, όπως της κάθετης ολοκλήρωσης, όπου η εξεταζόµενη επιχείρηση προβαίνει στην ίδρυση αυτόνοµων ως προς την άσκηση του µάνατζµεντ θυγατρικών εταιριών µε σκοπό την ολοκλήρωση του οικονοµικού κύκλου ολόκληρου πλέον του οµίλου. Πιο αναλυτικά, οι κυριότεροι δυνατοί τρόποι ανάπτυξης των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθοι: Ενοποίηση (Merger). Αναφέρεται στην επιχειρηµατική απόφαση συνένωσης δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων, όπου µετά την ολοκλήρωση των απαιτούµενων κατά τη νοµοθεσία διαδικασιών, προκύπτει ένα νέο νοµικό πρόσωπο ( ιάγραµµα 1). Εξαγορά (Acquisition). Αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία µία εταιρία ή ένας όµιλος επιχειρήσεων αναλαµβάνει τον έλεγχο µιας άλλης επιχείρησης ή ενός άλλου οµίλου επιχειρήσεων µετά από συµφωνία των εµπλεκόµενων µερών. Η εξαγορά µπορεί να είναι ολική ή µερική. Αντίστοιχα, στην πρώτη περίπτωση, η εξαγοράστρια επιχείρηση αποκτά την πλήρη κυριότητα και τον αποκλειστικό έλεγχο της προς εξαγορά επιχείρησης. Στην περίπτωση της µερικής εξαγοράς, η εξαγοράστρια επιχείρηση κατέχει ένα µέρος της εταιρίας στόχου, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι αποκτά απαραίτητα τον έλεγχο της δεύτερης. Η εξαγορά εταιριών ως µέσο ανάπτυξης λαµβάνει συνήθως χώρα µεταξύ εταιριών άνισου µεγέθους ( ιάγραµµα 2). ιάγραµµα 1. Παράδειγµα Ενοποίησης (Merger) Πριν την Ενοποίηση Εταιρία Α Εταιρία Β Εταιρία Α Μετά την Ενοποίηση + Εταιρία Β Εταιρία Γ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ : Εταιρική Στρατηγική 15

16 Απόκτηση Ελέγχου (Ταkeover - Ηostile Takeover). Η εξαγορά όµως, αναφέρεται και σε περιπτώσεις στις οποίες το εξαγοραζόµενο µέρος της συµφωνίας αντιδρά ή δεν εγκρίνει την προτεινόµενη συµφωνία, οπότε αυτή η περίπτωση ορίζεται ως επιθετική εξαγορά (Hostile Takeover). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στην περίπτωση της τελευταίας, η εξαγοράστρια εταιρία τις περισσότερες φορές αποκτά βίαια τον πλήρη έλεγχο της εταιρίας στόχου. Πρόκειται δηλαδή για µια κίνηση στρατηγικού περιεχοµένου για την πρώτη, µε σκοπό την αύξηση των µεριδίων αγοράς και τη συνειδητοποίηση άλλων πολλαπλών ωφελειών για την εξαγοράστρια επιχείρηση. Πιθανοί τρόποι αντίδρασης της προς εξαγορά επιχείρησης µπορεί να είναι ενδεικτικά: α) Η αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου µε προτίµηση υπέρ των παλαιών µετόχων (poison pill), β) Η αντιπροσφορά για την εξαγορά της εξαγοράστριας εταιρίας (packman defense), γ) Η εµφάνιση εταιρίας Λευκού Ιππότη, δ) Η αγορά των ιδίων µετοχών, ε) Η δηµιουργία απρόσµενου ή αρνητικού κλίµατος για τις µετοχές ή τα µεγέθη της εταιρίας (asset restructuring, liability restructuring), στ) Η συγχώνευση µε άλλη εταιρία η οποία είναι φιλική προς το.σ. της εταιρίας στόχου. Εξαγορά της ιοίκησης της Επιχείρησης (Management Buy Out). Στις περιπτώσεις αυτές, οι επιχειρήσεις που εµφανίζουν µεγάλα οικονοµικά µεγέθη συνήθως σε επίπεδο παραγωγής, πωλήσεων και κερδών, εξαγοράζουν τη διοίκηση µικρότερων εταιριών προσπαθώντας να µεταφέρουν την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί σε αυτές τις µικρότερες εταιρίες (όπως το στελεχιακό τους δυναµικό) προς τις µεγαλύτερες. Με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά εκµεταλλεύονται το λεγόµενο team capital της µικρότερης επιχείρησης (εξαγοράζοντας ουσιαστικά ολόκληρο το µάνατζµεντ και το προσωπικό της), ως αποτέλεσµα της µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας που εµφανίζει η µικρότερη επιχείρηση σε επίπεδα ευελιξίας, επικοινωνίας και εξειδίκευσης σε διάφορους τοµείς. Κοινοπραξία µεταξύ επιχειρήσεων (Joint Venture). Πρόκειται για συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων ή οµίλων επιχειρήσεων, η οποία ουσιαστικά αποτελεί σύµπραξη µεταξύ διαφορετικών δυνάµεων για την επιτυχία ενός κοινού στόχου σε µία αγορά που πιθανόν να είναι άγνωστη στα εµπλεκόµενα µέρη της συµφωνίας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι κοινοπραξίες αποτελούν επιχειρηµατικά σχέδια µε υψηλό κίνδυνο και µε µεγάλη αβεβαιότητα ως προς την τελική τους έκβαση. ανεισµός για εξαγορά επιχειρήσεων (Leverage Buy Out). Πρόκειται για έναν τρόπο µεγέθυνσης της επιχείρησης, µέσω της αύξησης του τραπεζικού της δανεισµού, µε σκοπό την άντληση κεφαλαίων για Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, κυρίως µεγαλύτερων επιχειρήσεων από αυτή. Αποτελεί ένα επιθετικό τρόπο ανάπτυξης της εταιρίας και των µεγεθών της µε παράλληλη ανάληψη ιδιαίτερα υψηλού ρίσκου, καθώς είθισται οι δείκτες χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης να ωθούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, µε έντονα αρνητικές συνέπειες σε περιπτώσεις αποτυχίας των σχεδιασµών. ιάγραµµα 2. Παράδειγµα Εξαγοράς (Acquisition) Πριν την Εξαγορά Εταιρία Α Εταιρία Β Μετά την Εξαγορά Εταιρία Α ή Εταιρία Α µε απορρόφηση της Εταιρίας Β µε θυγατρική την Εταιρία Β ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ : Εταιρική Στρατηγική 16

17 6. Οι Αποδόσεις των Μετοχών των Εταιριών που Συµµετέχουν σε Εξαγορές & Συγχωνεύσεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οι Εξαγορές & Συγχωνεύσεις στις αγορές του εξωτερικού δεν αποτελούν ένα εύκολο εγχείρηµα µε εγγυηµένες χρηµατιστηριακές αποδόσεις. Αντίθετα υπάρχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις εµπειρικής φύσεως για την επίτευξη ενός θετικού αποτελέσµατος, αλλά και πολλές περιπτώσεις όπου η πολυπλοκότητα του εγχειρήµατος οδηγεί σε µη επιθυµητά αποτελέσµατα. Οι κυριότερες διαπιστώσεις αναφορικά µε τις αποδόσεις των συµβαλλόµενων εταιριών σε κινήσεις Εξαγορών & Συγχωνεύσεων είναι οι ακόλουθες: Συνήθως, για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα πριν την επίσηµη υλοποίηση µιας συµφωνίας, οι µέτοχοι των εταιριών που εξαγοράζονται, υφίστανται αρνητικές αποδόσεις, καθώς οι εν λόγω εταιρίες δεν διακρίνονται από ευνοϊκές προοπτικές µε αποτέλεσµα να κινούνται στο περιθώριο της χρηµατιστηριακής αγοράς. Για παράδειγµα, η απόδοση της τιµής της µετοχής της προς εξαγορά επιχείρησης κινείται κατά µέσο όρο κάτω από τη µέση απόδοση της αγοράς. Η µακροχρόνια απόδοση της τιµής της µετοχής της εξαγοράστριας εταιρίας, πριν την εξαγορά είναι βασικά θετική. Για παράδειγµα, οι επιτυχηµένες επιχειρήσεις, πολλές φορές αναζητούν προοπτικές για Εξαγορές & Συγχωνεύσεις µε σκοπό τη σταθερή µεγέθυνσή τους. Περίπου κατά το χρόνο της ανακοίνωσης της συµφωνίας, αν και τα στοιχεία ή οι ενδείξεις είναι δύσκολο να µεταφραστούν σε απόλυτους όρους, οι αποδόσεις για τους µετόχους της εξαγοράστριας εταιρίας είναι γενικά µικρές, καθώς έχει ήδη προεξοφληθεί το συγκεκριµένο γεγονός από την ίδια τη χρηµατιστηριακή αγορά. Είναι επίσης γνωστό ότι το µεγαλύτερο µέρος των προσδοκώµενων ωφελειών των εκάστοτε κινήσεων για τους αγοραστές αντανακλώνται ήδη στις τιµές των µετοχών τους αρκετά πριν από την ανακοίνωση των αντίστοιχων συµφωνιών. Ο χορός των εξαγορών διακρίνεται πολλές φορές από οξύτατο ανταγωνισµό, ώστε πρακτικά η τιµή βάσει της οποίας επιτυγχάνεται µία συγκεκριµένη εξαγορά δεν επιφέρει οικονοµικά οφέλη προς την εξαγοράστρια εταιρία. Επίσης, συµβαίνει η εξαγορά να αναπαριστά µία µηδενικής καθαρής παρούσας αξίας επένδυση διότι πληρώθηκε στην ακριβή τιµή. Αντιστρόφως, εξίσου πολλές φορές, υπάρχει θετική υπερ-κανονική απόδοση στους πωλούντες µετόχους (της εταιρίας στόχου ), εξαιτίας της αγοράς premium (δηλαδή της ακριβής τιµής) την οποία συνήθως πληρώνει η εξαγοράστρια επιχείρηση. Η µακροχρόνια απόδοση των τιµών των µετοχών των εταιριών που προβαίνουν σε εξαγορές, τείνει να εµφανίζεται µηδενική έως και αρνητική, καθώς το υψηλό τίµηµα της εξαγοράς και ο µεγάλος χρόνος που απαιτείται για την προσαρµογή και το συντονισµό του νέου σχήµατος δρουν ανασταλτικά στη συµπεριφορά της µετοχής της εξαγοράστριας εταιρίας. Τελικά Συµπεράσµατα Συνοπτικά αναφέρεται ότι όλες οι εµπειρικές µελέτες για εξαγορές και συγχωνεύσεις στις διεθνείς αγορές καταλήγουν σε σηµαντικά κεφαλαιακά κέρδη για τους µετόχους των εταιριών που εξαγοράζονται και σε συγκρατηµένα, περιορισµένα ή και αρνητικά κεφαλαιακά κέρδη για τους µετόχους των εταιριών που εξαγοράζουν. Παρά το γεγονός αυτό, η ανάγκη για ενίσχυση του εταιρικού µεγέθους καθώς και για διαρκή ανάπτυξη των εν γένει δραστηριοτήτων στο σηµερινό διεθνοποιηµένο περιβάλλον, εξακολουθεί να προτρέπει σε σταθερή κινητικότητα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων τις µεγάλες αλλά και τις µικρότερες επιχειρήσεις των ανεπτυγµένων οικονοµιών του εξωτερικού, µε αποτέλεσµα οι προσδοκίες των χρηµατιστηριακών αγορών να διαµορφώνονται πολλές φορές βάσει αυτού του είδους των εξελίξεων. ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΘΕΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ( ΣΤΟΧΟΥ ) Πριν από την Ανακοίνωση της Εξαγοράς Περίπου στην Ηµεροµηνία Ανακοίνωσης Μεγάλο Χρονικό ιάστηµα µετά τη Συµφωνία Εξαγοράστρια Εταιρία Θετική Επίδραση Μικρή Θετική Επίδραση έως Μικρή Αρνητική Επίδραση Μηδενική Επίδραση έως Αρνητική Επίδραση Εξαγορασθείσα Εταιρία Αρνητική Επίδραση Πολύ Θετική Επίδραση -- ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ : Εταιρική Στρατηγική 17

18 Οριζόντια Ολοκλήρωση!!!!!!!!!!!!!!!!! 7. Κίνητρα για Εξαγορές & Συγχωνεύσεις! Στον πίνακα 1, παρουσιάζονται συνοπτικά οι μορφές μεγέθυνσης των επιχειρήσεων στα πλαίσια της οριζόντιας ολοκλήρωσης (horizontal integration).! Τα κίνητρα τα οποία συνήθως οδηγούν τις επιχειρήσεις σε Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, θα πρέπει να μελετηθούν υπό το πρίσμα των εναλλακτικών επιλογών που εμφανίζονται στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Επίσης, η μελέτη των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από δύο οπτικές γωνίες. Η μία πλευρά είναι αυτή του Αγοραστή και η άλλη είναι εκείνη του Πωλητή. Τα κίνητρα για τις Εξαγορές & Συγχωνεύσεις των ενδιαφερομένων πλευρών, μας οδηγούν στη διάκριση μεταξύ των επιθετικών ή ενεργητικών κινήτρων και των αμυντικών ή παθητικών κινήτρων. Μια σημαντική διάκριση των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων είναι η ακόλουθη: Οριζόντια Συγχώνευση Κάθετη Συγχώνευση Ομόκεντρη Συγχώνευση Δραστική Συγχώνευση Αξίζει να τονιστεί ότι η κάθετη συγχώνευση διακρίνεται σε κάθετη συγχώνευση προς τα εμπρός και σε κάθετη συγχώνευση προς τα πίσω.! Η οριζόντια συγχώνευση, αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι προς συγχώνευση εταιρίες συμμετέχουν στον ίδιο κλάδο παραγωγής, με αποτέλεσμα η ποικιλία της παραγωγής των αγαθών και των υπηρεσιών τους να μη μεταβάλλεται ουσιαστικά μετά τη συγχώνευση. Η οριζόντια ολοκλήρωση αποτελεί έναν άμεσο και γρήγορο τρόπο για την είσοδο μιας επιχείρησης σε μια νέα αγορά. Έτσι συνοπτικά, τα κυριότερα πλεονεκτήματα της οριζόντιας συγχώνευσης αποτελούν: α) ο συνεχώς μειούμενος ανταγωνισμός στις αγορές που δραστηριοποιείται η νέα εταιρία, β) η αδιάκοπη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου αγαθών και υπηρεσιών της και γ) η παράλληλη διαφοροποίηση της ποιότητας των τελικών προϊόντων.! Η κάθετη συγχώνευση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, διαιρείται σε δύο κατηγορίες. Η έννοια της κάθετης συγχώνευσης προς τα εμπρός ουσιαστικά αποτελεί ένα μηχανισμό για τη διατήρηση των εμπορικών κερδών μέσα στην επιχείρηση, με την παράλληλη αποφυγή της διαρροής των κερδών της προς τους εμπορικούς συνεργάτες μεσάζοντες, της παραγωγικής της διαδικασίας. Αντίστοιχα, η κάθετη συγχώνευση προς τα πίσω παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αναλάβει δραστηριότητες που ως εκείνη τη στιγμή αποτελούσαν προστάδιο της παραγωγικής της δραστηριότητας. Η κάθετη ολοκλήρωση δημιουργεί στην επιχείρηση μια δυνατότητα ελιγμού και ευελιξίας τόσο σε θέματα ποιότητας, όσο και ποιοτικού ελέγχου των επιμέρους ενδιάμεσων υποπροϊόντων που χρησιμοποιεί στην παραγωγική της διαδικασία. Ο συνδυασμός των δύο αυτών διαφορετικών τεχνικών κάθετης συγχώνευσης, είναι δυνατό να οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακας, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού της βελτίωσης τόσο σε θέματα τιμολόγησης προϊόντων και των ενδιάμεσων εισροών του οικονομικού κυκλώματος, όσο και σε θέματα ποιότητας των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρει αλλά και των υποπροϊόντων που η ίδια χρησιμοποιεί.! Η ομόκεντρη συγχώνευση, επιτυγχάνεται στις περιπτώσεις όπου μια επιχείρηση επιδιώκει την επέκταση σε ομοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου της οικονομικής της δραστηριότητας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων που εξαγοράζονται είναι το γεγονός ότι παράγουν διαφοροποιημένα προϊόντα σε σχέση με το παραγόμενο προϊόν της εξαγοράστριας εταιρίας, γεγονός το οποίο οδηγεί σε διαφοροποιημένα τελικά προϊόντα (με διαφοροποιημένη τεχνική διαδικασία παραγωγής).! Η δραστική συγχώνευση, τελείται όταν μια επιχείρηση εισέρχεται σε έναν εντελώς νέο κλάδο ή σε ένα εντελώς νέο προϊόν ή υπηρεσία και βεβαίως απευθύνεται σε μία πλήρως καινούρια αγορά αγαθών και υπηρεσιών, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και τον κίνδυνο της αβεβαιότητας, αναφορικά με την Μορφές Συνεργασίας ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Μέγεθος Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων Εταιρικό Σχήμα που Προκύπτει Συναίνεση των Μερών Συγχώνευση (Merger) Ίσο Μέγεθος Νέο Υπαρκτή Εξαγορά (Acquisition) Άνισο Μέγεθος Υφιστάμενο ή και Νέο Υπαρκτή Επιθετική Εξαγορά (Hostile Takeover) Άνισο Μέγεθος Υφιστάμενο ή και Νέο Ανύπαρκτη Απόκτηση Ελέγχου (Takeover) Άνισο Μέγεθος Υφιστάμενο Υπαρκτή Κοινοπραξία (Joint Venture) Άνευ Σημασίας Νέο Υπαρκτή Εξαγορά με Δανεισμό (L.B.O.) Άνισο Μέγεθος Νέο Υπαρκτή, αλλά και ενίοτε, Ανύπαρκτη Εξαγορά Μάνατζμεντ (M.B.O.) Άνισο Μέγεθος Υφιστάμενο Υπαρκτή ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ : Εταιρική Στρατηγική 18

19 Κάθετη Ολοκλήρωση!!!!!!!!!!!!!!!!! Κίνητρα Εξαγορών & Συγχωνεύσεων!!!!!!!!!!!!!!!!! εξέλιξη της επένδυσης.! Όλες οι παραπάνω μέθοδοι οι οποίες αναλύθηκαν αποτελούν ουσιαστικά τους τρόπους με τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να επιτύχει την οριζόντια ολοκλήρωση.! Αντίθετα, η κάθετη ολοκλήρωση (vertical integration) αποτελεί την εναλλακτική μορφή ανάπτυξης της επιχείρησης μέσω της σύστασης και δημιουργίας θυγατρικών επιχειρήσεων. Έτσι ουσιαστικά παράγει οτιδήποτε της είναι αναγκαίο προκειμένου να καθετοποιήσει την παραγωγική της δραστηριότητα (όλες δηλαδή τις ενδιάμεσες εισροές που θεωρούνται απαραίτητα συστατικά στη παραγωγική της διαδικασία). Η εξάρτηση από τους προμηθευτές μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνδυνο για την κερδοφορία της επιχείρησης, ειδικά σε περιπτώσεις που εμφανίζεται το φαινόμενο του μονοπωλίου στους συντελεστές της παραγωγής. Η καθετοποίηση στην περίπτωση αυτή, μπορεί να βοηθήσει στην απεξαρτητοποίησή της από τους προμηθευτές, απαλλάσσοντάς την ταυτόχρονα από ενδεχόμενα προηγούμενα προβλήματα σε θέματα κόστους αλλά και έγκαιρης προμήθειας πρώτων υλών. Παράλληλα, αξίζει να αναφερθούν και τα πλεονεκτήματα ποιότητας των ενδιάμεσων υποπροϊόντων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του τελικού προϊόντος της. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το παράδειγμα μιας αυτοκινητοβιομηχανίας των Η.Π.Α. και των θετικών αποτελεσμάτων που κατάφερε να επιτύχει μέσω της καθετοποίησης της παραγωγής της, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, σε επίπεδα όπως η κερδοφορία και ο χρόνος κατασκευής ενός νέου μοντέλου.! Τα κίνητρα για την πραγμάτωση Εξαγορών & Συγχωνεύσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι το βραχυπρόθεσμο, το δεύτερο είναι το μεσοπρόθεσμο και το τρίτο είναι το μακροπρόθεσμο επίπεδο.! Στο βραχυπρόθεσμο επίπεδο, οι Εξαγορές & Συγχωνεύσεις μπορούν να προκύψουν από κίνητρα όπως: Αύξηση των κερδών ανά μετοχή (Earnings Per Share, EPS). Η αύξηση των κερδών ανά μετοχή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την αύξηση της τιμής της μετοχής και τη δημιουργία υπεραξίας στους μετόχους. Μείωση του δείκτη Ρ/Ε. Ο δείκτης Ρ/Ε, πολλαπλασιαστής των κερδών της επιχείρησης, είναι ένας ευρέως διαδεδομένος χρηματοοικονομικός δείκτης. Η χρηστική αξία του εν λόγω δείκτη, εντοπίζεται στο γεγονός ότι παριστάνει το premium, το οποίο είναι διατεθειμένος ο επενδυτής να πληρώσει για κάθε χρηματική μονάδα κέρδους που επιτυγχάνει η επιχείρηση. Σε πολλές περιπτώσεις Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, το δυναμικό κίνητρο είναι η μείωση του δείκτη Ρ/Ε της εξαγοράστριας εταιρίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μειωμένης κερδοφορίας. Οι συνέργιες που δημιουργούνται σε θέματα ρευστότητας. Πολλές επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα σε δείκτες ρευστότητας επιδιώκουν τη συνένωση με κάποια εταιρία, η οποία διαθέτει πιο υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση. Τα φορολογικά οφέλη που προκύπτουν, είτε μέσω της αλλαγής της κλίμακας φορολόγησης επί των κερδών, είτε μέσω της αύξησης του ορίου των αποθεματικών, είτε μέσω ενός συνδυασμού των δύο παραπάνω παραγόντων.! Αντίστοιχα, τα μεσοπρόθεσμα κίνητρα παρουσιάζονται ως εξής: Αύξηση της δανειοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης. Η αύξηση των μεγεθών του ενοποιημένου, πλέον, ισολογισμού οδηγεί σε μεγαλύτερο ύψος ιδίων κεφαλαίων, μειώνοντας τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν τόσο οι μέτοχοι, όσο και οι δανειστές της επιχείρησης (προμηθευτές, χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, κ.ά.). Μείωση του συνολικού δανεισμού του νέου σχήματος με παράλληλη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησης σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο.! Τέλος, τα κίνητρα για Εξαγορές & Συγχωνεύσεις σε μακροπρόθεσμο επίπεδο μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Δημιουργία και εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας και φάσματος που εμφανίζονται σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους. Οι οικονομίες κλίμακας μεταφράζονται σε οικονομική αξία, μέσω του αυξημένου μεγέθους και της αυξημένης παραγωγικής ικανότητας, την οποία αποκτά η επιχείρηση για το χαρτοφυλάκιο των αγαθών και υπηρεσιών της. Επιπλέον, σε μακροχρόνιο επίπεδο, επιτυγχάνεται αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σε επίπεδο τόσο κλάδου, όσο και αγοράς, ενώ ταυτόχρονα η επιχείρηση αυξάνει τη διαπραγματευτική της ικανότητα σε επίπεδο προμηθειών ενδιαμέσων υποπροϊόντων. Με αυτό τον τρόπο, η επιχείρηση επιτυγχάνει τη μείωση του λειτουργικού της κόστους με παράλληλη αύξηση των περιθωρίων κέρδους της. Αντίστοιχα, οι οικονομίες φάσματος επιτρέπουν στην επιχείρηση να κινηθεί σε νέες κατευθύνσεις προϊόντων και σε νέους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Έτσι, η επιχείρηση επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της, καλύπτοντας ολοένα και μεγαλύτερο μέρος (φάσμα) των καταναλωτικών αναγκών μιας οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνεται σε ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ : Εταιρική Στρατηγική 19

20 Αντικίνητρα Εξαγορών & Συγχωνεύσεων!!!!!!!!!!!!!!!!! νέες αγορές αυξάνοντας έτσι το ρυθμό ανάπτυξής της και μειώνοντας την εξάρτησή της από συγκεκριμένες αγορές και προμηθευτές. Μακροχρόνια ενδυνάμωση της επιχείρησης, μέσω της μειωμένης έντασης του ανταγωνισμού που αναπτύσσεται σε έναν κλάδο. Σε μια αγορά ολιγοπωλιακής διάρθρωσης δύο σημαντικοί παίκτες έχουν συμφέρον να ενώσουν τις δυνάμεις τους, παρά να αναλωθούν σε έναν πόλεμο μεταξύ τους, ο οποίος πιθανόν να μην οδηγήσει σε κάποιο τελικό νικητή, μέσω της μείωσης των τιμών των τελικών προϊόντων. Απόκτηση αποκλειστικής τεχνολογικής γνώσης αλλά και ειδικών επιχειρηματικών ικανοτήτων δεξιοτήτων. Επιχειρήσεις μικρού μεγέθους, λόγω της άμεσης επαφής μεταξύ των διοικητικών στελεχών αναπτύσσουν ένα ομαδικό κεφάλαιο (team capital) σημαντικής δυναμικής, το οποίο η μεγάλη επιχείρηση λόγω του μεγέθους της δεν μπορεί να το επιτύχει (λειτουργεί σε αυτήν την περίπτωση το μεγάλο μέγεθος, ως αντικίνητρο για την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος εργασίας). Δημιουργούνται δυνατότητες συνέργιας μέσω του μεγαλύτερου μεγέθους, μεταξύ των δύο επιχειρήσεων το οποίο κατά τη διάρκεια της αρχικής διαπραγμάτευσης δεν μπορούσε να υπολογιστεί και να συνεκτιμηθεί στην αποτίμηση της αρχικής συμφωνίας. Παρόλα αυτά, σε μακροχρόνιο επίπεδο ανακαλύπτονται σταδιακά νέοι επιχειρηματικοί σχεδιασμοί, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε επιπρόσθετα στρατηγικά οφέλη. Δημιουργούνται μεγάλοι πολυσχιδείς επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε νέες μελλοντικές Εξαγορές & Συγχωνεύσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες συνθήκες ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να διαχειριστούν καταστάσεις ανεπιθύμητων προτάσεων συνεργασίας / επιθετικής εξαγοράς (από άλλη επιχείρηση ανταγωνιστή). Με τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση ουσιαστικά επιτυγχάνει τη μείωση της μεταβλητότητας κινδύνου σε μια αθέλητη εξαγορά. Δυνατότητες μεγαλύτερου ρυθμού ανάπτυξης, οι οποίες δημιουργούνται σε πολλές περιπτώσεις μέσω των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων για την επιχείρηση.! Πέρα από τα μεγάλα κίνητρα που εμφανίζονται κατά καιρούς, θα πρέπει να αναφερθούν και τα αντικίνητρα ή οι λόγοι αποτυχίας των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων. Οι σημαντικότεροι λόγοι που δημιουργούν αποτυχίες, καθώς και αντικίνητρα στις Εξαγορές & Συγχωνεύσεις είναι οι παρακάτω: Προσωπικοί λόγοι των διευθυντικών στελεχών για την εξαγορά και πιθανόν λόγοι προβολής και ιδίων συμφερόντων. Σε πολλές περιπτώσεις Εξαγορών & Συγχωνεύσεων έχει παρατηρηθεί έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και ορθής επενδυτικής λογικής, η οποία να βασίζεται σε ρεαλιστικά στοιχεία. Μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Έχουν αναπτυχθεί θεωρίες σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να υπολογίζονται οι πιθανές συνέργιες. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι υπερβολικές προσδοκίες δημιουργούν λανθασμένη εικόνα στην αγορά σχετικά με τις ικανότητες του νέου σχήματος και τελικά οδηγούν στην αποτυχία ανάπτυξης των αρχικών του δεσμεύσεων. Υπερβολικό κόστος εξαγοράς. Σύνηθες φαινόμενο αποτελεί η σύγκρουση μεταξύ των μεθόδων αποτίμησης μιας Εξαγοράς & Συγχώνευσης. Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ως καλύτερη μέθοδο τη μέθοδο της Καθαρής Παρούσης Αξίας (Net Present Value). Επίσης σε πολλές περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, οι οποίες στηρίζονται είτε στην Eσωτερική Αξία (Book Value), είτε στη Χρηματιστηριακή Αξία - Τρέχουσα Αξία (Market Capitalization). Σε μεσοπρόθεσμο διάστημα παρατηρούνται συγκρουόμενες επιχειρηματικές κουλτούρες, οι οποίες δεν επιτρέπουν στην ενοποιημένη επιχείρηση, πλέον, να αναπτύξει εκείνα τα πλεονεκτήματα που θεωρητικά διαθέτει. Αποτυχία γοργής συνένωσης κατά τη διάρκεια της Εξαγοράς & Συγχώνευσης, με αποτέλεσμα η καθυστέρηση που επέρχεται να αναστέλλει τα αρχικά σχέδια συγχώνευσης. Συγκρουόμενα συμφέροντα και εσωτερικός ανταγωνισμός. Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζεται από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, όπως και οι παράγοντες που αφορούν μεταβλητές τις οποίες η επιχείρηση δεν μπορεί να ελέγξει. Η οικονομική συγκυρία που επικρατεί. Μία Εξαγορά & Συγχώνευση μπορεί να μην γίνει ποτέ, ή και αν γίνει μπορεί να μην επιτύχει τους στόχους της, ως αποτέλεσμα αποκλειστικά εξωεπιχειρησιακής κατάστασης και των μακρο-οικονομικών συνθηκών. ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ : Εταιρική Στρατηγική 20

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.)

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) Με την ευγενική χορηγία O δείκτης αποτίµησης που συνδυάζει το λόγο «Τιµή προς Κέρδη ανά Μετοχή» µε τους διαχρονικούς ρυθµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Από τους Υπεύθυνους Επενδυτικών Σχέσεων των Εισηγμένων Εταιριών (IROs) προς τους Αναλυτές Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Valuation & Research Specialists - V R S Investment Research

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) Οι ροές των ΞΑΕ καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωμών (ΙΠ) των χωρών υποδοχής. Διαφ. 11 Τα στοιχεία όμως του ΙΠ δεν

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Κυριότερες Μέθοδοι Αποτίµησης & η ιαδικασία Εξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δελτίο Τύπου Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 Βασικά Σημεία : 12Μ_2010 Αύξηση πωλήσεων κατά 1,9% σε σχέση με το 2009. Τα αποτελέσματα του 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

γνωριμία με την εναλλακτική αγορά τη νέα, ευέλικτη αγορά του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

γνωριμία με την εναλλακτική αγορά τη νέα, ευέλικτη αγορά του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ γνωριμία με την εναλλακτική αγορά τη νέα, ευέλικτη αγορά του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ προώθηση και αναγνώριση ΕΥΕΛΙΚΤΗ λιγότεροι κανόνες μικρότερο κόστος εναλλακτική αγορά ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015 31/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 Οι ενοποιηµένες επιδόσεις κατά το 9µηνο του 2005 παρέµειναν σε ακολουθία µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης του Οµίλου. Οι ξένες αγορές συνέχισαν να αποδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιγραφή του μαθήματος Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η διεξοδική ανάλυση των θεμάτων που αφορούν τη σημασία, τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των διεθνών επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Οι οικονομολόγοι έχουν μελετήσει διεξοδικά την λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης και η σχετική βιβλιογραφία ξεκινά ουσιαστικά στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Βαριές απώλειες για το Χ.Α. στον απόηχο της πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,67 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 3,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τα «Υπέρ» και τα «Κατά» όταν τα ικαιώµατα Προτίµησης Αποτελούν Λογιστικά Έξοδα 1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 963,59 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,56 εκατ. εκ των οποίων 10,21 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2003 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Οι Όροι & οι Συνθήκες του «Παιχνιδιού» 4 Χρόνια μετά το Ιστορικό Υψηλό του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α. Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Σπυρίδων Ε. Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE SALES RATIO ( ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ )

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE SALES RATIO ( ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE SALES RATIO ( ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ) Με την ευγενική χορηγία Ο δείκτης δείχνει πόσο δηµοφιλής είναι µια εταιρία στους επενδυτικούς κύκλους µε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ 27 Οκτωβρίου 2004 Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ & ο Ρόλος Κλειδί των Ελληνικών Τραπεζών Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας εµφανίζονται ως αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ jordan@uom.gr Κτήριο Η- Θ γραφείο 402 Τηλ. 2310-891-591 DAN BORGE «Η διαχείριση του κινδύνου είναι δυνατό να μας βοηθήσει να αρπάξουμε μια ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/5/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/5/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 626,37 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,95%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 104,60 εκατ. εκ των οποίων 27,27 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

IRAJ VIEW on EBITDA. Πώς Άρχισε η Χρήση των Λειτουργικών Κερδών (EBITDA)

IRAJ VIEW on EBITDA. Πώς Άρχισε η Χρήση των Λειτουργικών Κερδών (EBITDA) Νοέμβριος 2002 IRAJ VIEW on EBITDA Η Ελαφρότητα του EBITDA (Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων) και των Παραγώγων Δεικτών Αποτίμησης στην Ελληνική Αγορά Μετοχών Πως Πρέπει να Χειριζόμαστε Έναν Περιορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 833,42 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,55%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 76,25 εκατ. εκ των οποίων 5,13 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007 Όµιλος Εταιριών Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Μάιος 2007 Εταιρικό Προφίλ Η µεγαλύτερος Όµιλος εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα* 26 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Εισαγωγή στο Χ.Α. το 1998 (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα Ενότητα 4: Επιχειρηματική Ομάδα Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου Η συζήτηση γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνήθως επικεντρώνεται στο θέμα του ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου 2006 είναι σύµφωνα των προβλέψεων της ιοίκησης για την πορεία του πρώτου τριµήνου και σε ακολουθία των εκτιµήσεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 649,79 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,09%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 26,58 εκατ. εκ των οποίων 1,24 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 666,68 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 3,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 74,06 εκατ. εκ των οποίων 5,49 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. µετά το σερί των ανοδικών συνεδριάσεων. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 49,04 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 64 έκλεισαν µε κέρδη, 103 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ματθαίος Μαργέλος ΝΔΕ ΟΠ0928

Ματθαίος Μαργέλος ΝΔΕ ΟΠ0928 Ματθαίος Μαργέλος ΝΔΕ ΟΠ0928 Σκοπός Χρησιμότητα λογιστικών καταστάσεων Μεθοδολογία Αριθμοδείκτες Ανάλυση οικονομίας Ανάλυση κατασκευαστικού κλάδου Διερεύνηση αριθμοδεικτών Συμπεράσματα Προτάσεις για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 551,36 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 2,91%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,39 εκατ. εκ των οποίων 2,34 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 22/9/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 22/9/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.148,64 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 3,67%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 303,67 εκατ. εκ των οποίων 24,38 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Προτείναμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα