Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*"

Transcript

1 Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος τῆς Καππαδοκίας Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ γεννήθηκε μεταξὺ τῶν ἐτῶν Πατρίδα του ἦταν τὸ Κερμὶρ τῆς Καππαδοκίας, πλησίον τῆς Καισαρείας καὶ ὠνομαζόταν Ιωσὴφ Κιοσεΐρκογλου. Υψηλός, λεπτός, ὠχρός, πολὺ ὡραῖος καὶ ἀγγελικὸς στὴν μορφή, συνήθιζε, ὅταν ἐθύμιαζε νὰ φοράη ἕνα μακρὺ ἔνδυμα σὰν ρᾶσο καὶ ἕνα μικρὸ γιλέκο. Ο ἱερὸς Ιωσὴφ ἦταν πραγματευτὴς καὶ προσκυνητής, ἄνθρωπος πολὺ τῆς προσευχῆς καὶ παντοῦ ἔσπερνε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ταξίδια του, ἐκοιμήθη ξαφνικὰ σὲ ἡλικία τριάντα περίπου ἐτῶν καί, μετὰ τὴν ταφή του, οἱ Τοῦρκοι ἔβαλαν φύλακα, γιὰ νὰ μὴν κλέψουν οἱ Χριστιανοὶ τὸ Λείψανό του, ἐπειδὴ παρουσιάσθηκε φῶς ἐπάνω ἀπὸ τὸν τάφο του πολλὲς φορές. 1

2 Οἱ συγγενεῖς τοῦ εὐλογημένου Ιωσὴφ πληροφορήθησαν ὅτι πρόκειται περὶ Ἁγίου. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, μετὰ ἀπὸ καιρό, ἀπεφάσισαν νὰ πάρουν τὰ τίμια Λείψανα τοῦ ἁγιασμένου πραγματευτοῦ, προκειμένου νὰ τιμοῦν αὐτὰ καὶ νὰ τὰ ἔχουν ὡς εὐλογία. Η ἀνακομιδὴ καὶ ἡ μεταφορὰ πραγματοποιήθηκε μὲ τρόπο θαυμαστὸ μία νύκτα: ἐνῶ ὁ φύλακας κοιμόταν, ἔσκαψαν προσεκτικὰ καὶ τότε τὰ ἱερὰ ὁστᾶ μὲ ἕναν ἐλαφρὺ θόρυβο ἑνώθησαν ὅλα μαζί, ὥστε πολὺ εὔκολα, μὲ δύο φτυαριές, τὰ μάζευσαν καὶ ἀπεμακρύνθησαν. Η χάρις τοῦ Ἁγίου βοήθησε, ὥστε τελικά, ἂν καὶ κατεδιώχθησαν ἀπὸ τὸν φύλακα, ὁ ὁποῖος ἐν τῷ μεταξὺ τοὺς ἀντελήφθη, οἱ συγγενεῖς διέφυγαν ἀβλαβεῖς μαζὶ μὲ τὸν ἀνεκτίμητο θησαυρό. Ενῶ ἐπέστρεφαν στὴν Καισάρεια, οἱ συγγενεῖς πεινασμένοι καὶ ταλαιπωρημένοι ἐκοιμήθησαν κάπου στὸν δρόμο, λέγοντας: «Αν εἶσαι Αγιος, δεῖξέ μας σημεῖο!...». Ξαφνικά, οἱ συγγενεῖς, ποὺ ἦσαν πέντε, ξύπνησαν ἀπὸ ἕνα ράπισμα στὸ πρόσωπο!... Καὶ ἐκεῖ μπροστά τους ἦσαν πέντε φρέσκα καρβέλια ψωμί!... Τὰ τίμια Λείψανα διεμοιράσθησαν μεταξύ τους οἱ οἰκεῖοι τοῦ Οσίου Ιωσὴφ καὶ τιμοῦσαν αὐτά, δοξάζοντας τὸν Θεὸ γιὰ τὴν μεγάλη αὐτὴ εὐλογία. β. Εμφανίσεις καὶ θαύματα ΜΙΑ συγγενὴς τοῦ Ἁγίου, ἡ ὁποία εἶχε στὸ σπίτι της τὸν πολύτιμο αὐτὸν θησαυρό, ἔγινε πολλὲς φορὲς μάρτυς θαυμασίων γεγονότων. Οταν ἐπέστρεφε στὸ σπιτικό της μετὰ ἀπὸ κάποια ἐξωτερικὴ ἐργασία, ἐνῶ προσπαθοῦσε νὰ ἀνοίξη τὴν πόρτα, γιὰ νὰ εἰσέλθη, καὶ παραδόξως δὲν τὰ κατάφερνε, ἄκουγε ἀπὸ μέσα ἦχο θυμιατοῦ, ὅπως στὴν Θεία Λειτουργία!... Τελικά, ὅταν ἔμπαινε, τὸ δωμάτιο, ὅπου ἐφυλάσσοντο τὰ ἱερὰ Λείψανα, ἦταν πλῆρες θείας εὐωδίας!... Ο Αγιος ἐμφανιζόταν ὀφθαλμοφανῶς τόσο στὴν συγγενῆ αὐτήν, ὅσο καὶ σὲ ἄλλους εὐσεβεῖς ἐπισκέπτες. Κάποτε, ἡ συγγενής, μόλις εἰσῆλθε στὴν οἰκία της, εὑρέθη ἐνώπιον ἑνὸς νέου, ὁ ὁποῖος τῆς εἶπε: «Μὴ φοβᾶσαι!... Εἶμαι ὁ Αγιος τοῦ σπιτιοῦ σου!... Εχω ἔλθει, γιὰ νὰ σοῦ πῶ ὅτι ἡ τάδε γειτόνισσα μοῦ ἔταξε ἕνα δοχεῖο λάδι καὶ δὲν τὸ ἔφερε...». 2

3 Καὶ εὐθὺς ὁ νέος ἔγινε ἄφαντος... Η συγγενὴς ἐνημέρωσε τὴν γειτόνισσα, ἡ ὁποία συγκλονισμένη ὡ- μολόγησε ὅτι πράγματι εἶχε κάνει αὐτὸ τὸ τάμα. Εκτὸς ἀπὸ τὶς ἐμφανίσεις του, ὁ Αγιος ἰάτρευε καὶ τὶς ἀσθένειες πολλῶν εὐσεβῶν, οἱ ὁποῖοι προσήρχοντο στὸ σπίτι καὶ ἠσπάζοντο μὲ πίστι τὰ τίμια Λείψανά του. Μετὰ τὸν θάνατο τῆς συγγενοῦς αὐτῆς, τὸν ἀνεκτίμητο θησαυρὸ κληρονόμησε ἡ θυγατέρα της, τῆς ὁποίας ἡ συννυφάδα κάποτε ἀφαίρεσε ἕνα δάκτυλο τοῦ Ἁγίου. Ἀμέσως, ἐμφανίσθηκαν σπυριὰ στὰ χέρια της... Οἱ γιατροὶ δὲν μποροῦσαν νὰ κάνουν τίποτε, γιὰ νὰ τὴν βοηθήσουν... Τότε, ἡ ἱερόσυλη ἀσθενὴς εἶδε στὸν ὕπνο της τὸν Αγιο, ὁ ὁποῖος τῆς εἶπε νὰ ἐπιστρέψη τὸ δάκτυλο... Μόλις τὸ ἐπέστρεψε, ἔγινε τελείως καλά... Εἶναι ἐπίσης ἀξιοσημείωτο, ὅτι σὲ μία μεγάλη ἐπιδημία, ἡ ὁποία ἔπληξε τὴν Καππαδοκία, πολλοὶ θεραπεύθηκαν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ Τοῦρκοι, χρησιμοποιώντας νερὸ σταυρωμένο μὲ τὰ ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου. γ.κωνσταντινούπολις Ἀθήνα ΜΕΤΑ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ τοῦ 1922, ἡ συγγενὴς αὐτὴ τοῦ Ἁγίου Ιωσὴφ ἐγκαταστάθηκε στὴν Κωνσταντινούπολι, ὅπου ἐξακολουθοῦσε νὰ φυλάη καὶ τιμᾶ τὸν πολύτιμο θησαυρό, τὸν ὁποῖο κληρονόμησε, μετὰ τὴν κοίμησί της, ἡ εὐλαβὴς κόρη της. Κάποτε, τὸ εἰκονοστάσι τοῦ σπιτιοῦ ἅρπαξε φωτιὰ καὶ κάηκαν ὅλα τὰ Εἰκονίσματα... Καὶ ἐνῶ ἡ φωτιὰ προχωροῦσε ἀπειλητική, μόλις ἔφθασε στὴν ξύλινη θήκη τῶν ἱερῶν Λειψάνων, ἔσβησε ἀπότομα μόνη της!... Αλλη φορά, ὅταν κλέφτες διέρρηξαν τὸ σπίτι, ἐνῶ ἔκαναν ὅλα τὰ πράγματα ἄνω κάτω, γιὰ νὰ ἀνακαλύψουν πολύτιμα ἀντικείμενα, παραδόξως δὲν εἶδαν τὰ χρυσαφικὰ ποὺ ἦσαν ἐκτεθειμένα ἐπάνω στὸ τραπέζι!... Τοῦτο θεωρήθηκε ὡς ἐπισκίασις τοῦ Ἁγίου Ιωσήφ... Η ἐπισκίασις αὐτὴ ἦταν πολὺ ζωντανὴ καὶ τὸ 1978: τότε ἡ συγγενὴς ἀπεφάσισε νὰ φύγη ἀπὸ τὴν Πόλι καὶ νὰ ἔλθη στὴν Ἀθήνα. Ἀπαγορευόταν ὅμως αὐστηρὰ στοὺς ὁμογενεῖς νὰ φέρουν στὴν Ελλάδα ὀστᾶ κεκοιμημένων... Η συγγενὴς τοῦ Ἁγίου ὅμως δὲν ἦταν δυνατὸν μὲ κανένα τρόπο νὰ ἀποχωρισθῆ τὸν ἀνεκτίμητο οἰκογενειακὸ θησαυρό της... Τότε, προσευχήθηκε θερμὰ στὸν Αγιο Ιωσὴφ καὶ τὸ θαῦμα ἔγινε: στὸ Τουρκικὸ καὶ Ελληνικὸ Τελωνεῖο, ἐνῶ ἔγινε ἔρευνα σὲ ὅλες τὶς ἀπο- 3

4 σκευές, παραδόξως δὲν ἄνοιξαν οὔτε πείραξαν τὴν τσάντα μὲ τὰ ἱερὰ Λείψανα!... Τὴν 1η Δεκεμβρίου 1981, ἡ συγγενὴς ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ καὶ ἡ εὐλαβὴς ἀνεψιά της Νίκη Χατζάτογλου ἀπεφάσισε νὰ ἀφιερώση τὸν πολύτιμο θησαυρὸ στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς. Τὸ Μοναστήρι εἶχε τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία νὰ ὑποδεχθῆ τὰ χαριτόβρυτα Λείψανα τοῦ νεοφανοῦς Ἁγίου Ιωσὴφ τοῦ ἐν Καππαδοκίᾳ τὴν Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα τοῦ σωτηρίου ἔτους 1982 (11/24η Ιανουαρίου). 4 *** Η Νίκη Χατζάτογλου, ἡ δωρήτρια τῶν ἱερῶν Λειψάνων στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ, παρέλαβε αὐτὰ ἀπὸ τὴν θεία της, στὴν ὁποία τὰ εἶχε παραδώσει ἡ μητέρα τῆς θείας της, Ελισάβετ Γεωργιάδου-Χρήστου (καὶ γιαγιὰ τῆς Νίκης Χατζάτογλου), ἡ ὁποία τὰ ἐκληρονόμησε ἀπὸ τὴν μητέρα της (προ-γιαγιὰ τῆς Ν.Χ.). Η προ-γιαγιὰ τῆς Νίκης Χατζάτογλου ἦταν ἐκείνη, ἡ ὁποία μὲ τὴν συννυφάδα της ἐμοιράσθησαν τὰ ἱερὰ Λείψανα τοῦ συγγενοῦς τους Ἁγίου Ιωσὴφ μετὰ τὴν ἐκταφὴ καὶ τὴν μετακομιδή τους στὴν Καισάρεια. δ. Θαυμαστὲς ἐπεμβάσεις ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα τοῦ ἔτους 1984 (16/29η Ιανουαρίου) ἐτιμήθη ὁ Αγιος Ιωσὴφ γιὰ πρώτη φορὰ πανηγυρικὰ στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς. Τότε, τὰ χαριτόβρυτα Λείψανα τοῦ νεοφανοῦς Ἁγίου ἐξετέθησαν εἰς προσκύνησιν καὶ διενεμήθη στοὺς εὐσεβεῖς ἕνα τετρασέλιδο φυλλάδιο, τὸ ὁποῖο περιεῖχε τὸ Συναξάριο τοῦ Ἁγίου, τὰ Ἀπολυτίκιά του καὶ δύο φωτογραφίες μὲ τὰ ἱερὰ Λείψανά του. Μία εὐσεβὴς πιστή, ἡ Γ.Φ., ἡ ὁποία εἶχε ἐκκλησιασθῆ τὴν ἡμέρα ἐκείνη στὸ Μοναστήρι, διηγήθηκε τὰ ἑξῆς θαυμαστά, τὰ ὁποῖα συνέβησαν εἰς αὐτὴν μετὰ τὴν προσκύνησι τοῦ Ἁγίου: «Τὸ φυλλάδιο μὲ τὴν ζωὴ καὶ τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Ιωσὴφ ἐτοποθέτησα στὴν ἑταζέρα τοῦ καθιστικοῦ δωματίου μας. Κατὰ τὶς 10.00ʹ τὸ βράδυ, αὐθόρμητα πῆρα τὸ φυλλάδιο,

5 προσκύνησα τὰ εἰκονιζόμενα ἱερὰ Λείψανα καὶ ἐπικαλέσθηκα τὴν χάρι τοῦ Ἁγίου γιὰ τὴν ὑγεία μου. Μόλις ἔγινε αὐτό, ξεχύθηκε ἡ ἴδια ἐξαίσια εὐωδία ποὺ ὑπάρχει στὰ ἅγια Λείψανα ἀναμιγμένη μὲ λιβάνι!... Ολο τὸ σπίτι εὐωδίαζε γιὰ μισὴ ὥρα καὶ ἦταν ἔντονη ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου, χωρὶς νὰ Τὸν βλέπουμε ὅμως. Τὸ παράξενο εἶναι, ὅτι τὴν ἴδια στιγμὴ ἀρχισε νὰ κουδουνίζη ἕνα παιγνίδι μὲ τέσσερα ἀγγελάκια, ποὺ γυρίζουν καὶ κτυποῦν καμπανίτσες μόνον, ὅταν βάλης ἀπὸ κάτω τέσσερα ἀναμμένα κεριά!... Κεριὰ ὅμως δὲ ὑπῆρχαν καὶ αὐτὰ κουδούνιζαν γιὰ μισὴ ὥρα συνέχεια καὶ σταμάτησαν ἀκριβῶς τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ σταμάτησε ἡ θεία εὐωδία!... Τὸ ἴδιο πάλι συνέβη, χωρὶς βέβαια νὰ κτυποῦν τὰ καμπανάκια, τὴν ἄλλην ἡμέρα. Βαστώντας τὸ ἴδιο φυλλάδιο σὰν φυλακτήριο μέσα στὸ πορτοφόλι μου, ταξίδευα πρὸς Ομόνοια μὲ τὸν Ηλεκτρικό... Ηταν 10 π. μ. καὶ σκεπτόμουν μὲ μεγάλη συγκίνησι τὴν μεγάλη τιμὴ ποὺ ἔκανε στὸ σπίτι μου μὲ τὴν ἐπίσκεψί του ὁ Αγιος Ιωσὴφ καὶ τὸν εὐχαριστοῦσα... Ἀμέσως ξεχύθηκε ἡ ἴδια θεία εὐωδία στὸ βαγόνι ποὺ καθόμουν!... Ολοι ἀναρωτιόντουσαν μεταξύ τους: Πῶς συμβαίνει νὰ μυρίζη λιβάνι, ἀφοῦ κανεὶς δὲν λιβάνισε καὶ ἀφοῦ οὔτε ἀπὸ Εκκλησία πέρασε τὸ τραῖνο;... Αὐτὸ κράτησε 15-20ʹ λεπτὰ περίπου καὶ ὅλα τὰ ἀντικείμενα τῆς τσάντας μου εὐωδίαζαν σχεδὸν ὅλη τὴν ἡμέρα!... Τὴν ἄλλην ἡμέρα, ἐνῶ σκεπτόμουν τὰ προηγούμενα συμβάντα, γέμισε τὸ σπίτι μὲ τὴν ἴδια εὐωδία, ἀλλὰ γιὰ λιγώτερο χρόνο πλέον...». ε. Η Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου ΚΑΤΑ τὸ σωτήριον ἔτος 1984, ὁπότε γιὰ πρώτη φορὰ τιμήθηκε ὁ Αγιος Ιωσὴφ στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ, εὐδόκησε ἡ θεία Φιλανθρωπία νὰ δοθῆ μία ζωντανὴ μαρτυρία τοῦ Ἁγίου, προκειμένου νὰ ἁγιογραφηθῆ καὶ ἡ Εἰκόνα του. Η ἴδια εὐσεβὴς πιστή, ἡ ὁποία εἶχε βιώσει τὰ συγκλονιστικὰ σημεῖα μὲ τὸ φυλλάδιο ποὺ περιεῖχε τὸ Συναξάρι τοῦ Ἁγίου, προσευχήθηκε θερμὰ στὸν νεοφανῆ αὐτὸν δοῦλο τοῦ Θεοῦ. 5

6 Ηταν μεσάνυκτα τῆς πρώτης ἡμέρας μετὰ τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου, 17/ 30 Ιανουαρίου Ξαφνικά, ἐνῶ ἀκόμη προσευχόταν προτοῦ νὰ ἀποκοιμηθῆ, παρουσιάσθηκε ὁλοζώντανος ἐνώπιόν της ὁ Αγιος Ιωάννης ὁ Ρῶσος, τὸν ὁποῖο εἶχε σὲ μεγάλη εὐλάβεια ἡ οἰκογένειά της. Ο Αγιος Ιωάννης, ὁ ὁποῖος σημειωτέον ἀγωνίσθηκε τὸν καλὸν ἀ- γῶνα τῆς ἁγιότητος ἐπίσης στὴν Καππαδοκία, «παρουσίασε» στὴν γεμάτη δέος πιστὴ γυναῖκα τὸν Αγιο Ιωσὴφ ὁλοζώντανο καὶ ἀστραφτερὸ σὰν Αγγελο!... Οἱ δύο Αγιοι ἐκ τῆς Καππαδοκίας ἐμφανίσθηκαν τρεῖς φορὲς ἀλληλοδιαδοχικά: πρῶτα ὁ Ιωάννης καὶ ὕστερα ὁ Ιωσήφ, ἐνῶ στὸ δωμάτιο ξεχύθηκε ἡ ἴδια ὑπέροχη εὐωδία τῶν προηγουμένων ἡμερῶν!... Ο Αγιος Ιωσὴφ ἦταν ἀκριβῶς ὅπως τὸν εἶχαν περιγράψει οἱ συγγενεῖς του: ὑψηλός, μὲ ἕνα ἔνδυμα σὰν ρᾶσο καὶ γιλέκο, μὲ τὸ θυμιατὸ στὸ δεξὶ χέρι καὶ ἕνα κομβοσχοίνι στὸ ἄλλο... Τὸ πρόσωπό του ἦταν ἀγγελικό!... Τελικά, ἡ εὐσεβὴς αὐτὴ πιστή, μετὰ ἀπὸ διάφορες δοκιμασίες, κατώρθωσε κατὰ τὸ ἔτος 1989 νὰ ἑτοιμάση ἕνα πρῶτο σκίτσο τοῦ Ἁγίου Ιωσήφ, βάσει τοῦ ὁράματος ποὺ εἶδε, προκειμένου νὰ ἁγιογραφηθῆ ἐν συνεχείᾳ ἡ Εἰκόνα του. Η αἴσθησις ὅμως τῆς ἱερότητος τοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶ τῆς εὐθύνης της ὠθοῦσαν αὐτὴν νὰ προσεύχεται μὲ συντριβὴ καὶ ταπείνωσι στὸν Αγιο, ζητώντας νὰ ἐπιβεβαιωθοῦν καὶ μὲ ἄλλο τρόπο τὰ χαρακτηριστικά του, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχη καμμία σχετικὴ ἀμφιβολία. Ο καιρὸς πέρασε... Καὶ ὁ ἱερὸς Ιωσὴφ «ἀπάντησε»: ἐμφανίσθηκε σὲ ἕνα πνευματικὸ τέκνο τῆς Ιερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ... Τοῦ πιστοῦ αὐτοῦ ὁ Αγιος Ιωσὴφ εἶχε θεραπεύσει θαυματουργικὰ τὸν γυιὸ κατὰ τὸ ἔτος Ο Αγιος προέτρεψε τὸν εὐσεβῆ, ὁ ὁποῖος ἀγνοοῦσε βεβαίως τὰ περὶ τῆς Εἰκόνος: «Κοίταξέ με καλὰ τρεῖς φορές!... Νὰ δῆς πῶς εἶμαι, γιὰ νὰ τὸ πῆς στὸν Δεσπότη σου!...». Ο εὐσεβὴς ἔσπευσε τὸ πρωῒ στὸ Μοναστήρι, διηγήθηκε τὸ ὅραμα καὶ περιέγραψε τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ Ἁγίου Ιωσήφ: ἦσαν ἀκριβῶς τὰ ἴδια μὲ ἐκεῖνα τοῦ σκίτσου τῆς εὐσεβοῦς πιστῆς!... 6

7 ϛ. Θεραπεία ὀστεοχονδρίτιδος τοῦ ἰσχίου ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ Μ.Ἀ., εἶμαι δημόσιος ὑπάλληλος καὶ κατοικῶ στὴν Ἀθήνα. Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ περιγράψω ἐν ὀλίγοις τὴν δοκιμασία μου ἀπὸ τὸν Θεό. Ἀπὸ τετραετίας ὑπάγομαι πνευματικῶς καὶ ἐκκλησιάζομαι στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς. Κατὰ τὴν 24η Φεβρουαρίου 1990, ὁ μεγαλύτερος γυιός μου παρουσίασε στὸ δεξιό του πόδι μία πάθησι, ποὺ ὀνομάζεται ὀστεοχονδρῖτις τοῦ ἰσχίου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀρχίση νὰ κουτσαίνη. Η κατάστασίς του χειροτέρευε συνεχῶς, μέχρι ποὺ ἕνα πρωϊνὸ ἄρχισε πλέον νὰ σέρνεται μὲ τὰ χέρια του, μὴ μπορώντας νὰ χρησιμοποιήση καθόλου τὸ παραλυμένο πόδι του. Φυσικὰ ἐπήγαμε ἐξ ἀρχῆς σὲ πολλοὺς γιατροὺς καὶ νοσοκομεῖα, ἀλλὰ ἀκούγαμε μόνο γνῶμες: χρειάζεται ξεκούρασι, καὶ τὸ ἀριστερό του πόδι ἔχει πρόβλημα κ.ἄ., χωρὶς οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα. Ενας ἐπιστήμων μάλιστα, ποὺ εἶχε ἔλθει ἀπὸ τὴν Ἀγγλία γιὰ λίγες ἡμέρες, μᾶς εἶπε πώς, ἐὰν δὲν πετύχαιναν οἱ πρακτικὲς θεραπεῖες, θὰ ἔπρεπε νὰ κόψουμε τὸ πόδι, τὸ ὁποῖο ὅμως ἔτσι θὰ κόνταινε, ἡ ἐπιτυχία δὲ τῆς ἐπεμβάσεως δὲν ἦταν βέβαιη καὶ ἀπαιτοῦσε χρόνο, χρήματα καὶ ὑπομονή. Ἀποφασίσαμε νὰ ἀκολουθήσουμε πρακτικὲς θεραπεῖες χωρὶς φάρμακα. Κατὰ τὴν συμβουλὴ τῶν γιατρῶν, μπήκαμε σὲ κλινική, ὅπου θὰ ἔ- πρεπε νὰ νοσηλευθῆ ὁ γυιός μου τοὐλάχιστον εἴκοσι (20) ἡμέρες. Επίσης ὁ γιατρὸς ἐτόνισε κάτι τὸ πολὺ δύσκολο γιὰ ἕνα τετράχρονο παιδί: θὰ ἔπρεπε νὰ κάθεται ἢσυχο σὲ πλήρη ἀκινησία!... Πέρασαν δώδεκα ἡμέρες στὴν κλινική. Στὸ διάστημα αὐτὸ προσευχόμουν θερμὰ στὸν Θεὸ νὰ μὲ βοηθήση καὶ ἐνισχύση, ἐνῶ τὸν εὐχαριστοῦσα γιὰ τὴν δοκιμασία ποὺ μοῦ ἔστειλε. Τὸ βράδυ ἐπικοινώνησα τηλεφωνικῶς μὲ τὸν πνευματικό μου Πατέρα, ὁ ὁποῖος μοῦ συνέστησε νὰ προσευχηθῶ στὸν Αγιο Ιωσὴφ τὸν νέο τὸν Καππαδόκη, τοῦ ὁποίου τὸ ἱερὸ Λείψανο** εὑρίσκεται στὴν Ιερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ στὴν Φυλή. Τοῦ ἀπάντησα ὅτι ἤμουν ἀνάξιος καὶ ἀδύναμος γιὰ κάτι τέτοιο, γι αὐτὸ καὶ τοῦ ζήτησα νὰ προσευχηθῆ αὐτὸς στὸν Αγιο γιὰ τὸ πρόβλημά μου. Εκεῖνος μοῦ ἀ- πάντησε: «πρέπει καὶ σὺ νὰ προσευχηθῆς»!... Μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ τηλεφώνημα ἄρχισα νὰ προσεύχωμαι μὲ τὸ κομβοσχοίνι καὶ ἔνοιωσα μιὰ ἀναζωπύρωσι τῆς πίστεως καὶ ἐλπίδος 7

8 μου, πῆρα θάρρος καὶ ἔφυγε ἡ ἀπελπισία. Επίσης ἔχρισα μὲ λαδάκι ἀπὸ τὸ ἀκοίμητο κανδήλι τοῦ Ἁγίου, ποὺ μοῦ εἶχαν δώσει ἐνωρίτερα στὸ Μοναστήρι, τὸ πόδι τοῦ γιοῦ μου. Σταυρώθηκα μὲ τὸ λαδάκι καὶ ὁ ἴδιος. Κάποια στιγμή, περίπου γύρω στὶς 11 μ. μ., κι ἐνῶ προσευχόμουν διαρκῶς στὸν Αγιο Ιωσὴφ μὲ πίστι καὶ θέρμη καὶ ἔφερα στὴν μνήμη μου τὸ σκήνωμα τοῦ Ἁγίου, συνέβη ξαφνικὰ τὸ ἑξῆς: διαπέρασε ὁλόκληρο τὸ σῶμα μου μιὰ δυνατὴ ἀνατριχίλα κι ἕνας ψυχρὸς ἀέρας, σὰν κάποιος νὰ μὲ φύσηξε, κτύπησε τὸ πρόσωπό μου. Τὴν ἴδια στιγμή, τὸ λαδάκι ποὺ ἦταν στὸ μέτωπό μου ἄρχισε νὰ μὲ καίη πάρα πολὺ ἔντονα. Αἰσθανόμουν ὁλοκάθαρα, σὰν νὰ μοῦ εἶχαν ἐπικολλήσει ἕνα ξύλινο σταυρουδάκι στὸ μέτωπο. Ταυτοχρόνως, ὁ γυιός μου ποὺ κοιμότανε μπροστά μου κινήθηκε ἀπότομα καὶ τέντωσε τὸ προβληματικό του πόδι... Ενας θόρυβος ἀ- κούσθηκε, ὅπως ὅταν «σπᾶμε» τὰ δάκτυλά μας ποὺ εἶναι πιασμένα, ἀλλὰ πιὸ δυνατὸς καὶ βαρύς... Κατάλαβα ὅτι κάτι συνέβη... Μοῦ διέφυγε νὰ ἀναφέρω ὅτι ἡ πάθησις τοῦ γυιοῦ μου, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν πόνο καὶ τὴν παραλυσία, δὲν ἄφηνε τὸ πόδι νὰ κάνη ὅλες τὶς κινήσεις καὶ δὲν ἄνοιγε πρὸς τὰ ἐμπρός. Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἔγιναν καινούργιες ἐξετάσεις καὶ οἱ γιατροὶ εἶπαν: «ἔχουμε ἐξέλιξι, ἀλλὰ εἶναι πολὺ γρήγορα, γιὰ νὰ μιλήσουμε συγκεκριμένα». Μετὰ ἀπὸ τὴν γνωμάτευσι αὐτὴ φύγαμε ἀπὸ τὴν κλινική, ἂν καὶ οἱ γιατροὶ εἶχαν ἐπίμονες ἀντιρρήσεις. Εγὼ ὅμως ἤξερα, ὅτι ὁ Αγιος Ιωσὴφ εἶχε κάνει καλὰ τὸ παιδί μου. Επήγαμε στὸ σπίτι καὶ μετὰ ἀπὸ δύο ἡμέρες ἐπισκεφθήκαμε τὸν ἐξωτερικὸ γιατρό, ποὺ προηγουμένως παρακολουθοῦσε τὸ παιδί. Η χαρά του δὲν περιγραφόταν. Ηταν πολὺ αἰσιόδοξος γιὰ τὴν ἐπιτυχία αὐτή, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα εἶχε ἐπέμβη ὁ Ἁγιος τοῦ Θεοῦ μας, ὁ Αγιος Ιωσήφ. Τώρα ὅλα εἶναι κατὰ Θεόν: ὁ γυιός μου Βασίλης εἶναι καλά, κάνει ὅλες τὶς κινήσεις, δὲν πονάει, περπατάει καὶ μέρα μὲ τὴ μέρα καλυτερεύει. Καὶ ὅλα αὐτά, ἐνῶ ἀκόμη δὲν ἔχουν περάσει οἱ εἴκοσι ἡμέρες ποὺ μᾶς εἶχαν πεῖ, γιὰ νὰ μείνουμε στὸ νοσοκομεῖο... *** Ξέχασα νὰ γράψω καὶ τὸ ἑξῆς. Εκεῖνο τὸ βράδυ, ποὺ ἔγινε τὸ θαῦμα στὸν γυιό μου, ἐνωρίτερα κατὰ τὶς 7 μ. μ., συζητοῦσα μὲ μία 8

9 κυρία Καθολική, στὸ διάδρομο τοῦ νοσοκομείου. Τὸ παιδί της εἶχε ἕνα μικρόβιο στὸ αἷμα καὶ ἦταν πολλὲς ἡμέρες στὸ νοσοκομεῖο. Τῆς μίλησα γιὰ τὸν Αγιο Ιωσήφ, μετὰ ἐπήγαμε στὸ παιδί της καὶ τὸ ἔχρισα στὸ μέτωπο μὲ λαδάκι τοῦ Ἁγίου. Τὴν ἄλλη ἡμέρα ἡ κυρία αὐτὴ μοῦ εἶπε ὅτι φεύγουν σήμερα, διότι τὸ παιδὶ ἦταν καλύτερα... Θὰ καταλάβη ἆραγε ὅτι ὁ Αγιος Ιωσὴφ ἐθεράπευσε τὸ παδί της ποὺ ἦταν ἀρκετοὺς μῆνες στὴν κλινική; Σὲ εὐχαριστῶ Αγιε τοῦ Θεοῦ μου Ιωσήφ... Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδ. «Αγιος Κυπριανός», ἀριθ. 236/Μάϊος- Ιούνιος 1990, σελ (**) Διευκρίνισις: Στὸ ἀνωτέρω θαῦμα, ὅπως καὶ στὰ ἑπόμενα, γίνεται λόγος γιὰ ἱερὸ Λείψανο τοῦ Οσίου Ιωσήφ, διότι ἡ Ἀδελφότης τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ, μετὰ ἀπὸ κάποιο «σημεῖο» τοῦ Ἁγίου, «ἕνωσε» τὰ ἱερὰ Λείψανά του μὲ ἁγνὸ κερί, ὥστε νὰ ἀποτελοῦν ἕνα σῶμα σὲ φυσικὸ μέγεθος καὶ ἔθεσε αὐτὸ σὲ μία εἰδικὴ Λάρνακα. ζ. Ἀπαλλαγὴ ἀπὸ ἐφιάλτες καὶ φοβίες ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ Δ.Δ. καὶ κατοικῶ στὴν Κόρινθο. Τὸν Ιανουάριο τοῦ 1993 εἶχα ἐφιάλτες νύκτα καὶ ἡμέρα, ὅτι θὰ πέθαινε τὸ παιδί μου. Εβλεπα συνέχεια κηδεία στὸ σπίτι μου καὶ διάφορα ἐφιαλτικὰ ὄνειρα. Τὴν ἡμέρα εἶχα φοβίες φοβερὲς καὶ περίμενα ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ νὰ μοῦ φέρουν τὸ παιδὶ νεκρό. Αὐτὸ δὲν μοῦ εἶχε ξανασυμβῆ ποτὲ στὴν ζωή μου... Δύο ἡμέρες δὲν πῆγα στὴν δουλειά. Προσευχόμουν συνέχεια, ἀλλὰ ἡ κατάστασίς μου αὐτὴ συνεχιζόταν... Τὴν τρίτη ἡμέρα πῆρα στὰ χέρια μου τὴν Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης καὶ τὴν παρεκάλεσα ποῦ νὰ πάω, ποιόν Αγιο νὰ παρακαλέσω, γιὰ νὰ γίνω καλὰ καὶ νὰ μὴν συμβῆ τίποτε κακὸ στὸ παιδί μου... Τὸ μεσημέρι, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβω, ἀποφασίζω νὰ ἔρθουμε στὸν Αγιο Κυπριανό... Μέσα στὸ Ναὸ εἶδα τὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Ιωσὴφ ἐκ τῆς Καππαδοκίας καί, γνωρίζοντας ὅτι, ὅπου ὑπάρχει Λείψανο Ἁγίου, γίνονται θαύματα, ἔτρεξα, τὸ ἀσπάσθηκα, ἐκάθισα δίπλα του καὶ προσευχήθηκα νὰ μὲ κάνη καλὰ καὶ νὰ μὴν πάθη κανένα κακὸ τὸ παιδί... Επίσης, τὸν παρεκάλεσα νὰ μοῦ δώση χαρά, ὡς ἀπόδειξι ὅτι εἰσα- 9

10 κούσθηκε ἡ προσευχή μου... Οταν βγήκαμε ἀπὸ τὸ Μοναστήρι, εἶχαν ἐξαφανισθῆ οἱ φοβίες καί, μέχρι νὰ φθάσουμε σπίτι, εἴχαμε ἀνέκφραστη χαρὰ μέσα μας... Εὐχαριστῶ τὸν Θεό, τὴν Παναγία καὶ τὸν Αγιο Ιωσὴφ ποὺ μᾶς βοηθοῦν σὲ κάθε δύσκολη στιγμὴ τῆς ζωῆς μας Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδ. «Αγιος Κυπριανός», ἀριθ /Μάρτιος- Ιούνιος 1993, σελ η. «Τὸ Ιερὸ Σκήνωμα λουζόταν στὸ φῶς!...» ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ἐκ. ἡμ., ὁ νεαρὸς προσκυνητὴς Ι.Β.Δ., ἀπὸ τὸν Αγιο Παῦλο Ἀθηνῶν, μαθητὴς τῆς Βʹ Λυκείου, μᾶς διηγήθηκε τὸ ἑξῆς θαῦμα τοῦ Ἁγίου Ιωσὴφ τοῦ νέου τοῦ Καππαδόκη. Ο νεαρὸς Ι. ἀπὸ τοῦ Οκτωβρίου 1992 ἄρχισε νὰ ἔχη δυσκολίες, εἰδικῶς μέσα στὴν τάξι τοῦ σχολείου του: ἐνῶ ἦταν ἄριστος μαθητής, δὲν μποροῦσε νὰ ἀποδώση, «δενόταν» ἡ γλῶσσα του... Οἱ δυκολίες συνεχίζοντο καὶ στὸ σπίτι... Επειδὴ εἶναι πιστός, ἐξομολογεῖται καὶ μεταλαμβάνει τακτικώτατα, αὐτὴ ἡ κατάστασις τὸν παρεξένευσε καὶ ἀνησύχησε ἰδιαιτέρως... Εκανε ὅμως ὑπομονὴ καὶ πολλὴ προσευχή... Πάντως, ἀπὸ διάφορες ἐνδείξεις, ἀντελήφθη ὅτι ἕνα γνωστό του πρόσωπο μέσα ἀπὸ τὸ σχολεῖο τοῦ ἔκανε μάγια, κινούμενο ἀπὸ φθόνο!... Οταν δὲν πήγαινε σχολεῖο, ἰδίως στὴν περίοδο καταλήψεων, διακοπῶν κ.ἄ., αἰσθανόταν καλύτερα... Καὶ στὸ σπίτι ὅμως εἶχε πειρασμικὲς ἐνέργειες, ἰδίως τὸ βράδυ... Ενῶ λοιπὸν ὁ εὐσεβὴς Ι. ἔφερε τὸν σταυρὸν αὐτὸν τῆς δοκιμασίας, κάποια ἡμέρα ἐμφανίσθηκε ἐνώπιόν του παραδόξως μία Εἰκόνα: ὁ Παντοκράτωρ Κύριος καὶ πλάϊ του οἱ Αγιοι Βασίλειος ὁ Μέγας, Χαράλαμπος ὁ Ιερομάρτυς, Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης καὶ Ιωσὴφ ὁ Καππαδόκης!... Εσπευσε μὲ εὐλάβεια νὰ φτιάξη ἕνα Δίπτυχο ποὺ εἰκόνιζε τὸν Κύριό μας καὶ τοὺς Ἁγίους, ὅπως ἀκριβῶς τοῦ εἶχαν ἐμφανισθῆ... Τὸ ἔφερε πάντοτε μαζί του 10

11 ὡς φυλακτὸ καὶ πράγματι εἶχε αἰσθανθῆ βοήθεια... Ομως ὁ νεαρὸς Ι. ἀντιμετώπισε ἕνα δίλημμα: ὁ Αγιος Ιωσὴφ ὁ Καππαδόκης τοῦ ἦταν τελείως ἄγνωστος ποῦ θὰ εὕρισκε Εἰκόνα Του;... Τότε ἔδωσε μία προσωρινή λύσι: στὸ φυλακτό του ἔθεσε μία εἰκονίτσα τοῦ Ἁγίου Ιωσὴφ τοῦ Μνήστορος τῆς Θεοτόκου, ἀντὶ τοῦ Καππαδόκη... Τὴν Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα, 11η Ιανουαρίου 1993 ἐκ. ἡμ., στὴν Ιερὰ Μονή μας κατὰ τὴν καθιερωμένη τάξι, ἑωρτάσαμε πανηγυρικῶς τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ιωσὴφ τοῦ Καππαδόκη καὶ μεταφέραμε τὸ Ιερὸ Σκήνωμά Του στὸν προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς Μονῆς, γιὰ νὰ δεχθῆ τὶς ἐκδηλώσεις εὐλαβείας τῶν πιστῶν. Κάτι ὅμως «παράξενο» συμβαίνει μὲ τὸν νεαρὸ Ι.: ἀκριβῶς ἐκείνη τὴν ἡμέρα διατελοῦσε σὲ κακὴ ψυχικὴ κατάστασι... Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία στὴν Ἀθήνα, αἰσθάνεται μία ἐσωτερικὴ παρόρμησι νὰ ἐπισκεφθῆ τὸ Μοναστήρι μας καὶ νὰ προσκυνήση τοὺς Ἁγίους προστάτας μας, ὅπως ἄλλωστε τὸ εἶχε κάμει πολλὲς φορὲς στὸ παρελθόν, ἀπὸ τοῦ 1986, χωρὶς νὰ γνωρίζη τίποτε γιὰ τὸν νεοφανῆ Αγιο Ιωσήφ. Εφθασε στὴν Μονὴ τὸ μεσημέρι... Μόλις εἰσῆλθε στὸν Ναό, ξαφνιάσθηκε: ἕνα ὑπερκόσμιο φῶς ἔλαμπε ἐπάνω ἀπὸ ἕνα μεγάλο «κιβώτιο»!... Η παρόρμησις ποὺ εἶχε αἰσθανθῆ γίνεται περισσότερο ἔντονη... Πλησιάζει σαστισμένος καὶ φοβισμένος... Μία ἀναρτημένη πινακίδα τὸν πληροφορεῖ ὅτι εἶναι ἡ Λάρνακα ποὺ περιέχει τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Ιωσὴφ τοῦ Καππαδόκη!... Τὸ Ιερὸ Σκήνωμα λουζόταν στὸ φῶς!... Επεσε καὶ προσκύνησε μὲ φόβο, χαρὰ καὶ κατάνυξι... Καὶ ἀκριβῶς τὴν στιγμὴ ποὺ ἀσπαζόταν τὸν Αγιο, ἔνοιωσε ἕνα «τράνταγμα»... Αὐτὸ ἦταν!... Ἀμέσως ἠρέμησε, ἐπανῆλθε ἡ ὑγεία καὶ ἡ χαρά!... Τὸν προμηθεύσαμε μὲ μία Εἰκονίτσα τοῦ Ἁγίου, τὴν ὁποία τακτοποίησε στὸ Δίπτυχό του. Τὸ εὐλογημένο αὐτὸ φυλακτὸ τὸ ἔχει ἀνοικτὸ στὸ θρανίο του κατὰ τὴν ὥρα τοῦ μαθήματος καὶ λέγει τὸ «Πάτερ ἡμῶν»... Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδ. «Αγιος Κυπριανός», ἀριθ. 259/Μάρτιος- Ἀπρίλιος 1994, σελ

12 Υμνογραφικὰ τοῦ Οσίου Ιωσὴφ τοῦ νέου τοῦ ἐν Καππαδοκίᾳ Μνήμη: Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα Ἀπολυτίκιον Ηχος δʹ. Ταχὺ προκατάλαβε. Χριστῷ εὐηρέστησας, δι ἐναρέτου ζωῆς, καὶ γέγονας μέτοχος, Ἁγίων ἐν οὐρανοῖς, τελέσας τὸν δρόμον σου ὅθεν τῆς ἄνω δόξης, Ιωσὴφ ἀπολαύων, πρέσβευε δυσωποῦμεν, τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων, συγχώρησιν πταισμάτων ἡμῖν δωρήσασθαι. Κοντάκιον Ηχος βʹ. Τοῖς τῶν αἱμάτων σου. Ω ς θεαρέστως ἀνύσας τὸν βίον σου, τῆς τῶν Ἁγίων μετέσχες λαμπρότητος, μεθ ὧν Ιωσὴφ καθικέτευε, πάσης φθορᾶς καὶ ἀνάγκης λυτρώσασθαι, τοὺς πόθῳ τελοῦντας τὴν μνήμην σου. Μεγαλυνάριον Χαίροις παναοίδιμε Ιωσήφ, ὁ ἀμέμπτῳ βίῳ, διαπρέψας ἐπὶ τῆς γῆς χαίροις ὁ ἐν δόξῃ, ἰσότιμος Ἁγίων, μεθ ὧν ἡμῖν ἐξαίτει, τὸ θεῖον ἔλεος. Εποιήθησαν ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, Υμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Εκκλησίας, ἐν ἔτει (*) Πηγαί: α) Ο Βίος τοῦ Οσίου Ιωσὴφ τοῦ νέου τοῦ ἐν Καππαδοκίᾳ (ΙΘʹ αἰ.), δημοσιεύθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὸ περιοδικὸ «Αγιος Κυπριανὸς» (ἀριθ. 170/Φεβρουάριος 1983, σελ ). β) Γιὰ δεύτερη φορά, ὁ Βίος αὐτὸς δημοσιεύθηκε στὸ Εκκλησιαστικὸν Εγκόλπιον Ημερολόγιον τοῦ ἔτους 1989 (ἔκδοσις Ιερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς), μὲ πρόσθετα ἱστορικὰ στοιχεῖα καὶ θαύματα τοῦ Οσίου Ιωσήφ. 12

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * «Ποτὲ δὲν ἠσθάνθη τόσην εὐχαρίστησιν ἐκ τῆς προσευχῆς, ὅσην ἐκείνην τὴν νύκτα μαζύ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Ηχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 1 Βασιλίδος ἐδείχθης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 1 ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Ἔχοντας βαθειὰ μέσα μου τὴν ἐπίγνωση τοῦ ὕψους, τῆς τιμῆς, τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ 18η Οκτωβρίου Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Τρύφ. Ζαφείρη ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΟΡΑΗ Ι Κοινοὶ τόποι στὴν κοραϊκὴ ἀλληλογραφία τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰώνα καὶ στὸν Διάλογο δύο Γραικῶν... 1805 ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης*

Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης* 1 Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης* ἀπὸ τοὺς Φράγκους πρὶν 800 χρόνια Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Α Ν ἡ 29η Μαΐου εἶναι ἡμέρα πένθους γιὰ τὸν Ελληνισμό, διότι φέρνει στὴ

Διαβάστε περισσότερα

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους*

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Πάντων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων: Κυριακὴ Γʹ Ματθαίου Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* τοῦ κ. Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου Ομοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διευθυντοῦ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

επικαιρότητα Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.ργειες υθέτω ws πίγραφα ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ργώ Ταχ. Γραφείο EKΔOTΩN KEMΠAΘ Αριθμός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι.

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. ΤΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙ Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. Τὸ µονοπάτι ἀτελείωτο ἀνεβαίνει... Παρὰ τὴν πεῖνα καὶ τὴν κούρασή µου συνεχίζω, ἄλλως τε, ποῦ θὰ µποροῦσα νὰ κάτσω; Ἀπὸ τὴν µία πλευρὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Πρεσβυτέρας Θεοδώρας Καλύβα-Σαράντ ου (Ἡ µακαριστή πρεσβυτέρα Θεοδώρα Καλύβα-Σαράντου µετέστη εἰς τήν ἄλλη ζωή - 27-9- 1977 - ὕστερα ἀπό τραγικό θάνατο πού εἶχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ἐξοντώσεις ἕνα ἔθνος, εἶναι νὰ διαγράψεις τὴ μνήμη του. Νὰ καταστρέψεις τὰ βιβλία του, τὴν κουλτούρα του, τὴν ἱστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Ντίνια Μαρία, φιλόλογος ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωργίου Βιζυηνού, Το αμάρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

Α κ ο λ ο υ θ ι α. Βιοσ, Παρακλητικοσ Κανων, Χαιρετισμοι, εγκωμια κ θαυματα Του αγιου ενδοξου και ιαματικου οσιομαρτυροσ.

Α κ ο λ ο υ θ ι α. Βιοσ, Παρακλητικοσ Κανων, Χαιρετισμοι, εγκωμια κ θαυματα Του αγιου ενδοξου και ιαματικου οσιομαρτυροσ. Α κ ο λ ο υ θ ι α Βιοσ, Παρακλητικοσ Κανων, Χαιρετισμοι, εγκωμια κ θαυματα Του αγιου ενδοξου και ιαματικου οσιομαρτυροσ Ν ι κ ο λ α ο υ Του νεου Τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς καὶ ἐν Βουνένοις ἀθλήσαντος ἐν ἔτει 720,

Διαβάστε περισσότερα