Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*"

Transcript

1 Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος τῆς Καππαδοκίας Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ γεννήθηκε μεταξὺ τῶν ἐτῶν Πατρίδα του ἦταν τὸ Κερμὶρ τῆς Καππαδοκίας, πλησίον τῆς Καισαρείας καὶ ὠνομαζόταν Ιωσὴφ Κιοσεΐρκογλου. Υψηλός, λεπτός, ὠχρός, πολὺ ὡραῖος καὶ ἀγγελικὸς στὴν μορφή, συνήθιζε, ὅταν ἐθύμιαζε νὰ φοράη ἕνα μακρὺ ἔνδυμα σὰν ρᾶσο καὶ ἕνα μικρὸ γιλέκο. Ο ἱερὸς Ιωσὴφ ἦταν πραγματευτὴς καὶ προσκυνητής, ἄνθρωπος πολὺ τῆς προσευχῆς καὶ παντοῦ ἔσπερνε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ταξίδια του, ἐκοιμήθη ξαφνικὰ σὲ ἡλικία τριάντα περίπου ἐτῶν καί, μετὰ τὴν ταφή του, οἱ Τοῦρκοι ἔβαλαν φύλακα, γιὰ νὰ μὴν κλέψουν οἱ Χριστιανοὶ τὸ Λείψανό του, ἐπειδὴ παρουσιάσθηκε φῶς ἐπάνω ἀπὸ τὸν τάφο του πολλὲς φορές. 1

2 Οἱ συγγενεῖς τοῦ εὐλογημένου Ιωσὴφ πληροφορήθησαν ὅτι πρόκειται περὶ Ἁγίου. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, μετὰ ἀπὸ καιρό, ἀπεφάσισαν νὰ πάρουν τὰ τίμια Λείψανα τοῦ ἁγιασμένου πραγματευτοῦ, προκειμένου νὰ τιμοῦν αὐτὰ καὶ νὰ τὰ ἔχουν ὡς εὐλογία. Η ἀνακομιδὴ καὶ ἡ μεταφορὰ πραγματοποιήθηκε μὲ τρόπο θαυμαστὸ μία νύκτα: ἐνῶ ὁ φύλακας κοιμόταν, ἔσκαψαν προσεκτικὰ καὶ τότε τὰ ἱερὰ ὁστᾶ μὲ ἕναν ἐλαφρὺ θόρυβο ἑνώθησαν ὅλα μαζί, ὥστε πολὺ εὔκολα, μὲ δύο φτυαριές, τὰ μάζευσαν καὶ ἀπεμακρύνθησαν. Η χάρις τοῦ Ἁγίου βοήθησε, ὥστε τελικά, ἂν καὶ κατεδιώχθησαν ἀπὸ τὸν φύλακα, ὁ ὁποῖος ἐν τῷ μεταξὺ τοὺς ἀντελήφθη, οἱ συγγενεῖς διέφυγαν ἀβλαβεῖς μαζὶ μὲ τὸν ἀνεκτίμητο θησαυρό. Ενῶ ἐπέστρεφαν στὴν Καισάρεια, οἱ συγγενεῖς πεινασμένοι καὶ ταλαιπωρημένοι ἐκοιμήθησαν κάπου στὸν δρόμο, λέγοντας: «Αν εἶσαι Αγιος, δεῖξέ μας σημεῖο!...». Ξαφνικά, οἱ συγγενεῖς, ποὺ ἦσαν πέντε, ξύπνησαν ἀπὸ ἕνα ράπισμα στὸ πρόσωπο!... Καὶ ἐκεῖ μπροστά τους ἦσαν πέντε φρέσκα καρβέλια ψωμί!... Τὰ τίμια Λείψανα διεμοιράσθησαν μεταξύ τους οἱ οἰκεῖοι τοῦ Οσίου Ιωσὴφ καὶ τιμοῦσαν αὐτά, δοξάζοντας τὸν Θεὸ γιὰ τὴν μεγάλη αὐτὴ εὐλογία. β. Εμφανίσεις καὶ θαύματα ΜΙΑ συγγενὴς τοῦ Ἁγίου, ἡ ὁποία εἶχε στὸ σπίτι της τὸν πολύτιμο αὐτὸν θησαυρό, ἔγινε πολλὲς φορὲς μάρτυς θαυμασίων γεγονότων. Οταν ἐπέστρεφε στὸ σπιτικό της μετὰ ἀπὸ κάποια ἐξωτερικὴ ἐργασία, ἐνῶ προσπαθοῦσε νὰ ἀνοίξη τὴν πόρτα, γιὰ νὰ εἰσέλθη, καὶ παραδόξως δὲν τὰ κατάφερνε, ἄκουγε ἀπὸ μέσα ἦχο θυμιατοῦ, ὅπως στὴν Θεία Λειτουργία!... Τελικά, ὅταν ἔμπαινε, τὸ δωμάτιο, ὅπου ἐφυλάσσοντο τὰ ἱερὰ Λείψανα, ἦταν πλῆρες θείας εὐωδίας!... Ο Αγιος ἐμφανιζόταν ὀφθαλμοφανῶς τόσο στὴν συγγενῆ αὐτήν, ὅσο καὶ σὲ ἄλλους εὐσεβεῖς ἐπισκέπτες. Κάποτε, ἡ συγγενής, μόλις εἰσῆλθε στὴν οἰκία της, εὑρέθη ἐνώπιον ἑνὸς νέου, ὁ ὁποῖος τῆς εἶπε: «Μὴ φοβᾶσαι!... Εἶμαι ὁ Αγιος τοῦ σπιτιοῦ σου!... Εχω ἔλθει, γιὰ νὰ σοῦ πῶ ὅτι ἡ τάδε γειτόνισσα μοῦ ἔταξε ἕνα δοχεῖο λάδι καὶ δὲν τὸ ἔφερε...». 2

3 Καὶ εὐθὺς ὁ νέος ἔγινε ἄφαντος... Η συγγενὴς ἐνημέρωσε τὴν γειτόνισσα, ἡ ὁποία συγκλονισμένη ὡ- μολόγησε ὅτι πράγματι εἶχε κάνει αὐτὸ τὸ τάμα. Εκτὸς ἀπὸ τὶς ἐμφανίσεις του, ὁ Αγιος ἰάτρευε καὶ τὶς ἀσθένειες πολλῶν εὐσεβῶν, οἱ ὁποῖοι προσήρχοντο στὸ σπίτι καὶ ἠσπάζοντο μὲ πίστι τὰ τίμια Λείψανά του. Μετὰ τὸν θάνατο τῆς συγγενοῦς αὐτῆς, τὸν ἀνεκτίμητο θησαυρὸ κληρονόμησε ἡ θυγατέρα της, τῆς ὁποίας ἡ συννυφάδα κάποτε ἀφαίρεσε ἕνα δάκτυλο τοῦ Ἁγίου. Ἀμέσως, ἐμφανίσθηκαν σπυριὰ στὰ χέρια της... Οἱ γιατροὶ δὲν μποροῦσαν νὰ κάνουν τίποτε, γιὰ νὰ τὴν βοηθήσουν... Τότε, ἡ ἱερόσυλη ἀσθενὴς εἶδε στὸν ὕπνο της τὸν Αγιο, ὁ ὁποῖος τῆς εἶπε νὰ ἐπιστρέψη τὸ δάκτυλο... Μόλις τὸ ἐπέστρεψε, ἔγινε τελείως καλά... Εἶναι ἐπίσης ἀξιοσημείωτο, ὅτι σὲ μία μεγάλη ἐπιδημία, ἡ ὁποία ἔπληξε τὴν Καππαδοκία, πολλοὶ θεραπεύθηκαν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ Τοῦρκοι, χρησιμοποιώντας νερὸ σταυρωμένο μὲ τὰ ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου. γ.κωνσταντινούπολις Ἀθήνα ΜΕΤΑ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ τοῦ 1922, ἡ συγγενὴς αὐτὴ τοῦ Ἁγίου Ιωσὴφ ἐγκαταστάθηκε στὴν Κωνσταντινούπολι, ὅπου ἐξακολουθοῦσε νὰ φυλάη καὶ τιμᾶ τὸν πολύτιμο θησαυρό, τὸν ὁποῖο κληρονόμησε, μετὰ τὴν κοίμησί της, ἡ εὐλαβὴς κόρη της. Κάποτε, τὸ εἰκονοστάσι τοῦ σπιτιοῦ ἅρπαξε φωτιὰ καὶ κάηκαν ὅλα τὰ Εἰκονίσματα... Καὶ ἐνῶ ἡ φωτιὰ προχωροῦσε ἀπειλητική, μόλις ἔφθασε στὴν ξύλινη θήκη τῶν ἱερῶν Λειψάνων, ἔσβησε ἀπότομα μόνη της!... Αλλη φορά, ὅταν κλέφτες διέρρηξαν τὸ σπίτι, ἐνῶ ἔκαναν ὅλα τὰ πράγματα ἄνω κάτω, γιὰ νὰ ἀνακαλύψουν πολύτιμα ἀντικείμενα, παραδόξως δὲν εἶδαν τὰ χρυσαφικὰ ποὺ ἦσαν ἐκτεθειμένα ἐπάνω στὸ τραπέζι!... Τοῦτο θεωρήθηκε ὡς ἐπισκίασις τοῦ Ἁγίου Ιωσήφ... Η ἐπισκίασις αὐτὴ ἦταν πολὺ ζωντανὴ καὶ τὸ 1978: τότε ἡ συγγενὴς ἀπεφάσισε νὰ φύγη ἀπὸ τὴν Πόλι καὶ νὰ ἔλθη στὴν Ἀθήνα. Ἀπαγορευόταν ὅμως αὐστηρὰ στοὺς ὁμογενεῖς νὰ φέρουν στὴν Ελλάδα ὀστᾶ κεκοιμημένων... Η συγγενὴς τοῦ Ἁγίου ὅμως δὲν ἦταν δυνατὸν μὲ κανένα τρόπο νὰ ἀποχωρισθῆ τὸν ἀνεκτίμητο οἰκογενειακὸ θησαυρό της... Τότε, προσευχήθηκε θερμὰ στὸν Αγιο Ιωσὴφ καὶ τὸ θαῦμα ἔγινε: στὸ Τουρκικὸ καὶ Ελληνικὸ Τελωνεῖο, ἐνῶ ἔγινε ἔρευνα σὲ ὅλες τὶς ἀπο- 3

4 σκευές, παραδόξως δὲν ἄνοιξαν οὔτε πείραξαν τὴν τσάντα μὲ τὰ ἱερὰ Λείψανα!... Τὴν 1η Δεκεμβρίου 1981, ἡ συγγενὴς ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ καὶ ἡ εὐλαβὴς ἀνεψιά της Νίκη Χατζάτογλου ἀπεφάσισε νὰ ἀφιερώση τὸν πολύτιμο θησαυρὸ στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς. Τὸ Μοναστήρι εἶχε τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία νὰ ὑποδεχθῆ τὰ χαριτόβρυτα Λείψανα τοῦ νεοφανοῦς Ἁγίου Ιωσὴφ τοῦ ἐν Καππαδοκίᾳ τὴν Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα τοῦ σωτηρίου ἔτους 1982 (11/24η Ιανουαρίου). 4 *** Η Νίκη Χατζάτογλου, ἡ δωρήτρια τῶν ἱερῶν Λειψάνων στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ, παρέλαβε αὐτὰ ἀπὸ τὴν θεία της, στὴν ὁποία τὰ εἶχε παραδώσει ἡ μητέρα τῆς θείας της, Ελισάβετ Γεωργιάδου-Χρήστου (καὶ γιαγιὰ τῆς Νίκης Χατζάτογλου), ἡ ὁποία τὰ ἐκληρονόμησε ἀπὸ τὴν μητέρα της (προ-γιαγιὰ τῆς Ν.Χ.). Η προ-γιαγιὰ τῆς Νίκης Χατζάτογλου ἦταν ἐκείνη, ἡ ὁποία μὲ τὴν συννυφάδα της ἐμοιράσθησαν τὰ ἱερὰ Λείψανα τοῦ συγγενοῦς τους Ἁγίου Ιωσὴφ μετὰ τὴν ἐκταφὴ καὶ τὴν μετακομιδή τους στὴν Καισάρεια. δ. Θαυμαστὲς ἐπεμβάσεις ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα τοῦ ἔτους 1984 (16/29η Ιανουαρίου) ἐτιμήθη ὁ Αγιος Ιωσὴφ γιὰ πρώτη φορὰ πανηγυρικὰ στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς. Τότε, τὰ χαριτόβρυτα Λείψανα τοῦ νεοφανοῦς Ἁγίου ἐξετέθησαν εἰς προσκύνησιν καὶ διενεμήθη στοὺς εὐσεβεῖς ἕνα τετρασέλιδο φυλλάδιο, τὸ ὁποῖο περιεῖχε τὸ Συναξάριο τοῦ Ἁγίου, τὰ Ἀπολυτίκιά του καὶ δύο φωτογραφίες μὲ τὰ ἱερὰ Λείψανά του. Μία εὐσεβὴς πιστή, ἡ Γ.Φ., ἡ ὁποία εἶχε ἐκκλησιασθῆ τὴν ἡμέρα ἐκείνη στὸ Μοναστήρι, διηγήθηκε τὰ ἑξῆς θαυμαστά, τὰ ὁποῖα συνέβησαν εἰς αὐτὴν μετὰ τὴν προσκύνησι τοῦ Ἁγίου: «Τὸ φυλλάδιο μὲ τὴν ζωὴ καὶ τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Ιωσὴφ ἐτοποθέτησα στὴν ἑταζέρα τοῦ καθιστικοῦ δωματίου μας. Κατὰ τὶς 10.00ʹ τὸ βράδυ, αὐθόρμητα πῆρα τὸ φυλλάδιο,

5 προσκύνησα τὰ εἰκονιζόμενα ἱερὰ Λείψανα καὶ ἐπικαλέσθηκα τὴν χάρι τοῦ Ἁγίου γιὰ τὴν ὑγεία μου. Μόλις ἔγινε αὐτό, ξεχύθηκε ἡ ἴδια ἐξαίσια εὐωδία ποὺ ὑπάρχει στὰ ἅγια Λείψανα ἀναμιγμένη μὲ λιβάνι!... Ολο τὸ σπίτι εὐωδίαζε γιὰ μισὴ ὥρα καὶ ἦταν ἔντονη ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου, χωρὶς νὰ Τὸν βλέπουμε ὅμως. Τὸ παράξενο εἶναι, ὅτι τὴν ἴδια στιγμὴ ἀρχισε νὰ κουδουνίζη ἕνα παιγνίδι μὲ τέσσερα ἀγγελάκια, ποὺ γυρίζουν καὶ κτυποῦν καμπανίτσες μόνον, ὅταν βάλης ἀπὸ κάτω τέσσερα ἀναμμένα κεριά!... Κεριὰ ὅμως δὲ ὑπῆρχαν καὶ αὐτὰ κουδούνιζαν γιὰ μισὴ ὥρα συνέχεια καὶ σταμάτησαν ἀκριβῶς τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ σταμάτησε ἡ θεία εὐωδία!... Τὸ ἴδιο πάλι συνέβη, χωρὶς βέβαια νὰ κτυποῦν τὰ καμπανάκια, τὴν ἄλλην ἡμέρα. Βαστώντας τὸ ἴδιο φυλλάδιο σὰν φυλακτήριο μέσα στὸ πορτοφόλι μου, ταξίδευα πρὸς Ομόνοια μὲ τὸν Ηλεκτρικό... Ηταν 10 π. μ. καὶ σκεπτόμουν μὲ μεγάλη συγκίνησι τὴν μεγάλη τιμὴ ποὺ ἔκανε στὸ σπίτι μου μὲ τὴν ἐπίσκεψί του ὁ Αγιος Ιωσὴφ καὶ τὸν εὐχαριστοῦσα... Ἀμέσως ξεχύθηκε ἡ ἴδια θεία εὐωδία στὸ βαγόνι ποὺ καθόμουν!... Ολοι ἀναρωτιόντουσαν μεταξύ τους: Πῶς συμβαίνει νὰ μυρίζη λιβάνι, ἀφοῦ κανεὶς δὲν λιβάνισε καὶ ἀφοῦ οὔτε ἀπὸ Εκκλησία πέρασε τὸ τραῖνο;... Αὐτὸ κράτησε 15-20ʹ λεπτὰ περίπου καὶ ὅλα τὰ ἀντικείμενα τῆς τσάντας μου εὐωδίαζαν σχεδὸν ὅλη τὴν ἡμέρα!... Τὴν ἄλλην ἡμέρα, ἐνῶ σκεπτόμουν τὰ προηγούμενα συμβάντα, γέμισε τὸ σπίτι μὲ τὴν ἴδια εὐωδία, ἀλλὰ γιὰ λιγώτερο χρόνο πλέον...». ε. Η Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου ΚΑΤΑ τὸ σωτήριον ἔτος 1984, ὁπότε γιὰ πρώτη φορὰ τιμήθηκε ὁ Αγιος Ιωσὴφ στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ, εὐδόκησε ἡ θεία Φιλανθρωπία νὰ δοθῆ μία ζωντανὴ μαρτυρία τοῦ Ἁγίου, προκειμένου νὰ ἁγιογραφηθῆ καὶ ἡ Εἰκόνα του. Η ἴδια εὐσεβὴς πιστή, ἡ ὁποία εἶχε βιώσει τὰ συγκλονιστικὰ σημεῖα μὲ τὸ φυλλάδιο ποὺ περιεῖχε τὸ Συναξάρι τοῦ Ἁγίου, προσευχήθηκε θερμὰ στὸν νεοφανῆ αὐτὸν δοῦλο τοῦ Θεοῦ. 5

6 Ηταν μεσάνυκτα τῆς πρώτης ἡμέρας μετὰ τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου, 17/ 30 Ιανουαρίου Ξαφνικά, ἐνῶ ἀκόμη προσευχόταν προτοῦ νὰ ἀποκοιμηθῆ, παρουσιάσθηκε ὁλοζώντανος ἐνώπιόν της ὁ Αγιος Ιωάννης ὁ Ρῶσος, τὸν ὁποῖο εἶχε σὲ μεγάλη εὐλάβεια ἡ οἰκογένειά της. Ο Αγιος Ιωάννης, ὁ ὁποῖος σημειωτέον ἀγωνίσθηκε τὸν καλὸν ἀ- γῶνα τῆς ἁγιότητος ἐπίσης στὴν Καππαδοκία, «παρουσίασε» στὴν γεμάτη δέος πιστὴ γυναῖκα τὸν Αγιο Ιωσὴφ ὁλοζώντανο καὶ ἀστραφτερὸ σὰν Αγγελο!... Οἱ δύο Αγιοι ἐκ τῆς Καππαδοκίας ἐμφανίσθηκαν τρεῖς φορὲς ἀλληλοδιαδοχικά: πρῶτα ὁ Ιωάννης καὶ ὕστερα ὁ Ιωσήφ, ἐνῶ στὸ δωμάτιο ξεχύθηκε ἡ ἴδια ὑπέροχη εὐωδία τῶν προηγουμένων ἡμερῶν!... Ο Αγιος Ιωσὴφ ἦταν ἀκριβῶς ὅπως τὸν εἶχαν περιγράψει οἱ συγγενεῖς του: ὑψηλός, μὲ ἕνα ἔνδυμα σὰν ρᾶσο καὶ γιλέκο, μὲ τὸ θυμιατὸ στὸ δεξὶ χέρι καὶ ἕνα κομβοσχοίνι στὸ ἄλλο... Τὸ πρόσωπό του ἦταν ἀγγελικό!... Τελικά, ἡ εὐσεβὴς αὐτὴ πιστή, μετὰ ἀπὸ διάφορες δοκιμασίες, κατώρθωσε κατὰ τὸ ἔτος 1989 νὰ ἑτοιμάση ἕνα πρῶτο σκίτσο τοῦ Ἁγίου Ιωσήφ, βάσει τοῦ ὁράματος ποὺ εἶδε, προκειμένου νὰ ἁγιογραφηθῆ ἐν συνεχείᾳ ἡ Εἰκόνα του. Η αἴσθησις ὅμως τῆς ἱερότητος τοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶ τῆς εὐθύνης της ὠθοῦσαν αὐτὴν νὰ προσεύχεται μὲ συντριβὴ καὶ ταπείνωσι στὸν Αγιο, ζητώντας νὰ ἐπιβεβαιωθοῦν καὶ μὲ ἄλλο τρόπο τὰ χαρακτηριστικά του, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχη καμμία σχετικὴ ἀμφιβολία. Ο καιρὸς πέρασε... Καὶ ὁ ἱερὸς Ιωσὴφ «ἀπάντησε»: ἐμφανίσθηκε σὲ ἕνα πνευματικὸ τέκνο τῆς Ιερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ... Τοῦ πιστοῦ αὐτοῦ ὁ Αγιος Ιωσὴφ εἶχε θεραπεύσει θαυματουργικὰ τὸν γυιὸ κατὰ τὸ ἔτος Ο Αγιος προέτρεψε τὸν εὐσεβῆ, ὁ ὁποῖος ἀγνοοῦσε βεβαίως τὰ περὶ τῆς Εἰκόνος: «Κοίταξέ με καλὰ τρεῖς φορές!... Νὰ δῆς πῶς εἶμαι, γιὰ νὰ τὸ πῆς στὸν Δεσπότη σου!...». Ο εὐσεβὴς ἔσπευσε τὸ πρωῒ στὸ Μοναστήρι, διηγήθηκε τὸ ὅραμα καὶ περιέγραψε τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ Ἁγίου Ιωσήφ: ἦσαν ἀκριβῶς τὰ ἴδια μὲ ἐκεῖνα τοῦ σκίτσου τῆς εὐσεβοῦς πιστῆς!... 6

7 ϛ. Θεραπεία ὀστεοχονδρίτιδος τοῦ ἰσχίου ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ Μ.Ἀ., εἶμαι δημόσιος ὑπάλληλος καὶ κατοικῶ στὴν Ἀθήνα. Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ περιγράψω ἐν ὀλίγοις τὴν δοκιμασία μου ἀπὸ τὸν Θεό. Ἀπὸ τετραετίας ὑπάγομαι πνευματικῶς καὶ ἐκκλησιάζομαι στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς. Κατὰ τὴν 24η Φεβρουαρίου 1990, ὁ μεγαλύτερος γυιός μου παρουσίασε στὸ δεξιό του πόδι μία πάθησι, ποὺ ὀνομάζεται ὀστεοχονδρῖτις τοῦ ἰσχίου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀρχίση νὰ κουτσαίνη. Η κατάστασίς του χειροτέρευε συνεχῶς, μέχρι ποὺ ἕνα πρωϊνὸ ἄρχισε πλέον νὰ σέρνεται μὲ τὰ χέρια του, μὴ μπορώντας νὰ χρησιμοποιήση καθόλου τὸ παραλυμένο πόδι του. Φυσικὰ ἐπήγαμε ἐξ ἀρχῆς σὲ πολλοὺς γιατροὺς καὶ νοσοκομεῖα, ἀλλὰ ἀκούγαμε μόνο γνῶμες: χρειάζεται ξεκούρασι, καὶ τὸ ἀριστερό του πόδι ἔχει πρόβλημα κ.ἄ., χωρὶς οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα. Ενας ἐπιστήμων μάλιστα, ποὺ εἶχε ἔλθει ἀπὸ τὴν Ἀγγλία γιὰ λίγες ἡμέρες, μᾶς εἶπε πώς, ἐὰν δὲν πετύχαιναν οἱ πρακτικὲς θεραπεῖες, θὰ ἔπρεπε νὰ κόψουμε τὸ πόδι, τὸ ὁποῖο ὅμως ἔτσι θὰ κόνταινε, ἡ ἐπιτυχία δὲ τῆς ἐπεμβάσεως δὲν ἦταν βέβαιη καὶ ἀπαιτοῦσε χρόνο, χρήματα καὶ ὑπομονή. Ἀποφασίσαμε νὰ ἀκολουθήσουμε πρακτικὲς θεραπεῖες χωρὶς φάρμακα. Κατὰ τὴν συμβουλὴ τῶν γιατρῶν, μπήκαμε σὲ κλινική, ὅπου θὰ ἔ- πρεπε νὰ νοσηλευθῆ ὁ γυιός μου τοὐλάχιστον εἴκοσι (20) ἡμέρες. Επίσης ὁ γιατρὸς ἐτόνισε κάτι τὸ πολὺ δύσκολο γιὰ ἕνα τετράχρονο παιδί: θὰ ἔπρεπε νὰ κάθεται ἢσυχο σὲ πλήρη ἀκινησία!... Πέρασαν δώδεκα ἡμέρες στὴν κλινική. Στὸ διάστημα αὐτὸ προσευχόμουν θερμὰ στὸν Θεὸ νὰ μὲ βοηθήση καὶ ἐνισχύση, ἐνῶ τὸν εὐχαριστοῦσα γιὰ τὴν δοκιμασία ποὺ μοῦ ἔστειλε. Τὸ βράδυ ἐπικοινώνησα τηλεφωνικῶς μὲ τὸν πνευματικό μου Πατέρα, ὁ ὁποῖος μοῦ συνέστησε νὰ προσευχηθῶ στὸν Αγιο Ιωσὴφ τὸν νέο τὸν Καππαδόκη, τοῦ ὁποίου τὸ ἱερὸ Λείψανο** εὑρίσκεται στὴν Ιερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ στὴν Φυλή. Τοῦ ἀπάντησα ὅτι ἤμουν ἀνάξιος καὶ ἀδύναμος γιὰ κάτι τέτοιο, γι αὐτὸ καὶ τοῦ ζήτησα νὰ προσευχηθῆ αὐτὸς στὸν Αγιο γιὰ τὸ πρόβλημά μου. Εκεῖνος μοῦ ἀ- πάντησε: «πρέπει καὶ σὺ νὰ προσευχηθῆς»!... Μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ τηλεφώνημα ἄρχισα νὰ προσεύχωμαι μὲ τὸ κομβοσχοίνι καὶ ἔνοιωσα μιὰ ἀναζωπύρωσι τῆς πίστεως καὶ ἐλπίδος 7

8 μου, πῆρα θάρρος καὶ ἔφυγε ἡ ἀπελπισία. Επίσης ἔχρισα μὲ λαδάκι ἀπὸ τὸ ἀκοίμητο κανδήλι τοῦ Ἁγίου, ποὺ μοῦ εἶχαν δώσει ἐνωρίτερα στὸ Μοναστήρι, τὸ πόδι τοῦ γιοῦ μου. Σταυρώθηκα μὲ τὸ λαδάκι καὶ ὁ ἴδιος. Κάποια στιγμή, περίπου γύρω στὶς 11 μ. μ., κι ἐνῶ προσευχόμουν διαρκῶς στὸν Αγιο Ιωσὴφ μὲ πίστι καὶ θέρμη καὶ ἔφερα στὴν μνήμη μου τὸ σκήνωμα τοῦ Ἁγίου, συνέβη ξαφνικὰ τὸ ἑξῆς: διαπέρασε ὁλόκληρο τὸ σῶμα μου μιὰ δυνατὴ ἀνατριχίλα κι ἕνας ψυχρὸς ἀέρας, σὰν κάποιος νὰ μὲ φύσηξε, κτύπησε τὸ πρόσωπό μου. Τὴν ἴδια στιγμή, τὸ λαδάκι ποὺ ἦταν στὸ μέτωπό μου ἄρχισε νὰ μὲ καίη πάρα πολὺ ἔντονα. Αἰσθανόμουν ὁλοκάθαρα, σὰν νὰ μοῦ εἶχαν ἐπικολλήσει ἕνα ξύλινο σταυρουδάκι στὸ μέτωπο. Ταυτοχρόνως, ὁ γυιός μου ποὺ κοιμότανε μπροστά μου κινήθηκε ἀπότομα καὶ τέντωσε τὸ προβληματικό του πόδι... Ενας θόρυβος ἀ- κούσθηκε, ὅπως ὅταν «σπᾶμε» τὰ δάκτυλά μας ποὺ εἶναι πιασμένα, ἀλλὰ πιὸ δυνατὸς καὶ βαρύς... Κατάλαβα ὅτι κάτι συνέβη... Μοῦ διέφυγε νὰ ἀναφέρω ὅτι ἡ πάθησις τοῦ γυιοῦ μου, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν πόνο καὶ τὴν παραλυσία, δὲν ἄφηνε τὸ πόδι νὰ κάνη ὅλες τὶς κινήσεις καὶ δὲν ἄνοιγε πρὸς τὰ ἐμπρός. Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἔγιναν καινούργιες ἐξετάσεις καὶ οἱ γιατροὶ εἶπαν: «ἔχουμε ἐξέλιξι, ἀλλὰ εἶναι πολὺ γρήγορα, γιὰ νὰ μιλήσουμε συγκεκριμένα». Μετὰ ἀπὸ τὴν γνωμάτευσι αὐτὴ φύγαμε ἀπὸ τὴν κλινική, ἂν καὶ οἱ γιατροὶ εἶχαν ἐπίμονες ἀντιρρήσεις. Εγὼ ὅμως ἤξερα, ὅτι ὁ Αγιος Ιωσὴφ εἶχε κάνει καλὰ τὸ παιδί μου. Επήγαμε στὸ σπίτι καὶ μετὰ ἀπὸ δύο ἡμέρες ἐπισκεφθήκαμε τὸν ἐξωτερικὸ γιατρό, ποὺ προηγουμένως παρακολουθοῦσε τὸ παιδί. Η χαρά του δὲν περιγραφόταν. Ηταν πολὺ αἰσιόδοξος γιὰ τὴν ἐπιτυχία αὐτή, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα εἶχε ἐπέμβη ὁ Ἁγιος τοῦ Θεοῦ μας, ὁ Αγιος Ιωσήφ. Τώρα ὅλα εἶναι κατὰ Θεόν: ὁ γυιός μου Βασίλης εἶναι καλά, κάνει ὅλες τὶς κινήσεις, δὲν πονάει, περπατάει καὶ μέρα μὲ τὴ μέρα καλυτερεύει. Καὶ ὅλα αὐτά, ἐνῶ ἀκόμη δὲν ἔχουν περάσει οἱ εἴκοσι ἡμέρες ποὺ μᾶς εἶχαν πεῖ, γιὰ νὰ μείνουμε στὸ νοσοκομεῖο... *** Ξέχασα νὰ γράψω καὶ τὸ ἑξῆς. Εκεῖνο τὸ βράδυ, ποὺ ἔγινε τὸ θαῦμα στὸν γυιό μου, ἐνωρίτερα κατὰ τὶς 7 μ. μ., συζητοῦσα μὲ μία 8

9 κυρία Καθολική, στὸ διάδρομο τοῦ νοσοκομείου. Τὸ παιδί της εἶχε ἕνα μικρόβιο στὸ αἷμα καὶ ἦταν πολλὲς ἡμέρες στὸ νοσοκομεῖο. Τῆς μίλησα γιὰ τὸν Αγιο Ιωσήφ, μετὰ ἐπήγαμε στὸ παιδί της καὶ τὸ ἔχρισα στὸ μέτωπο μὲ λαδάκι τοῦ Ἁγίου. Τὴν ἄλλη ἡμέρα ἡ κυρία αὐτὴ μοῦ εἶπε ὅτι φεύγουν σήμερα, διότι τὸ παιδὶ ἦταν καλύτερα... Θὰ καταλάβη ἆραγε ὅτι ὁ Αγιος Ιωσὴφ ἐθεράπευσε τὸ παδί της ποὺ ἦταν ἀρκετοὺς μῆνες στὴν κλινική; Σὲ εὐχαριστῶ Αγιε τοῦ Θεοῦ μου Ιωσήφ... Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδ. «Αγιος Κυπριανός», ἀριθ. 236/Μάϊος- Ιούνιος 1990, σελ (**) Διευκρίνισις: Στὸ ἀνωτέρω θαῦμα, ὅπως καὶ στὰ ἑπόμενα, γίνεται λόγος γιὰ ἱερὸ Λείψανο τοῦ Οσίου Ιωσήφ, διότι ἡ Ἀδελφότης τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ, μετὰ ἀπὸ κάποιο «σημεῖο» τοῦ Ἁγίου, «ἕνωσε» τὰ ἱερὰ Λείψανά του μὲ ἁγνὸ κερί, ὥστε νὰ ἀποτελοῦν ἕνα σῶμα σὲ φυσικὸ μέγεθος καὶ ἔθεσε αὐτὸ σὲ μία εἰδικὴ Λάρνακα. ζ. Ἀπαλλαγὴ ἀπὸ ἐφιάλτες καὶ φοβίες ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ Δ.Δ. καὶ κατοικῶ στὴν Κόρινθο. Τὸν Ιανουάριο τοῦ 1993 εἶχα ἐφιάλτες νύκτα καὶ ἡμέρα, ὅτι θὰ πέθαινε τὸ παιδί μου. Εβλεπα συνέχεια κηδεία στὸ σπίτι μου καὶ διάφορα ἐφιαλτικὰ ὄνειρα. Τὴν ἡμέρα εἶχα φοβίες φοβερὲς καὶ περίμενα ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ νὰ μοῦ φέρουν τὸ παιδὶ νεκρό. Αὐτὸ δὲν μοῦ εἶχε ξανασυμβῆ ποτὲ στὴν ζωή μου... Δύο ἡμέρες δὲν πῆγα στὴν δουλειά. Προσευχόμουν συνέχεια, ἀλλὰ ἡ κατάστασίς μου αὐτὴ συνεχιζόταν... Τὴν τρίτη ἡμέρα πῆρα στὰ χέρια μου τὴν Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης καὶ τὴν παρεκάλεσα ποῦ νὰ πάω, ποιόν Αγιο νὰ παρακαλέσω, γιὰ νὰ γίνω καλὰ καὶ νὰ μὴν συμβῆ τίποτε κακὸ στὸ παιδί μου... Τὸ μεσημέρι, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβω, ἀποφασίζω νὰ ἔρθουμε στὸν Αγιο Κυπριανό... Μέσα στὸ Ναὸ εἶδα τὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Ιωσὴφ ἐκ τῆς Καππαδοκίας καί, γνωρίζοντας ὅτι, ὅπου ὑπάρχει Λείψανο Ἁγίου, γίνονται θαύματα, ἔτρεξα, τὸ ἀσπάσθηκα, ἐκάθισα δίπλα του καὶ προσευχήθηκα νὰ μὲ κάνη καλὰ καὶ νὰ μὴν πάθη κανένα κακὸ τὸ παιδί... Επίσης, τὸν παρεκάλεσα νὰ μοῦ δώση χαρά, ὡς ἀπόδειξι ὅτι εἰσα- 9

10 κούσθηκε ἡ προσευχή μου... Οταν βγήκαμε ἀπὸ τὸ Μοναστήρι, εἶχαν ἐξαφανισθῆ οἱ φοβίες καί, μέχρι νὰ φθάσουμε σπίτι, εἴχαμε ἀνέκφραστη χαρὰ μέσα μας... Εὐχαριστῶ τὸν Θεό, τὴν Παναγία καὶ τὸν Αγιο Ιωσὴφ ποὺ μᾶς βοηθοῦν σὲ κάθε δύσκολη στιγμὴ τῆς ζωῆς μας Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδ. «Αγιος Κυπριανός», ἀριθ /Μάρτιος- Ιούνιος 1993, σελ η. «Τὸ Ιερὸ Σκήνωμα λουζόταν στὸ φῶς!...» ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ἐκ. ἡμ., ὁ νεαρὸς προσκυνητὴς Ι.Β.Δ., ἀπὸ τὸν Αγιο Παῦλο Ἀθηνῶν, μαθητὴς τῆς Βʹ Λυκείου, μᾶς διηγήθηκε τὸ ἑξῆς θαῦμα τοῦ Ἁγίου Ιωσὴφ τοῦ νέου τοῦ Καππαδόκη. Ο νεαρὸς Ι. ἀπὸ τοῦ Οκτωβρίου 1992 ἄρχισε νὰ ἔχη δυσκολίες, εἰδικῶς μέσα στὴν τάξι τοῦ σχολείου του: ἐνῶ ἦταν ἄριστος μαθητής, δὲν μποροῦσε νὰ ἀποδώση, «δενόταν» ἡ γλῶσσα του... Οἱ δυκολίες συνεχίζοντο καὶ στὸ σπίτι... Επειδὴ εἶναι πιστός, ἐξομολογεῖται καὶ μεταλαμβάνει τακτικώτατα, αὐτὴ ἡ κατάστασις τὸν παρεξένευσε καὶ ἀνησύχησε ἰδιαιτέρως... Εκανε ὅμως ὑπομονὴ καὶ πολλὴ προσευχή... Πάντως, ἀπὸ διάφορες ἐνδείξεις, ἀντελήφθη ὅτι ἕνα γνωστό του πρόσωπο μέσα ἀπὸ τὸ σχολεῖο τοῦ ἔκανε μάγια, κινούμενο ἀπὸ φθόνο!... Οταν δὲν πήγαινε σχολεῖο, ἰδίως στὴν περίοδο καταλήψεων, διακοπῶν κ.ἄ., αἰσθανόταν καλύτερα... Καὶ στὸ σπίτι ὅμως εἶχε πειρασμικὲς ἐνέργειες, ἰδίως τὸ βράδυ... Ενῶ λοιπὸν ὁ εὐσεβὴς Ι. ἔφερε τὸν σταυρὸν αὐτὸν τῆς δοκιμασίας, κάποια ἡμέρα ἐμφανίσθηκε ἐνώπιόν του παραδόξως μία Εἰκόνα: ὁ Παντοκράτωρ Κύριος καὶ πλάϊ του οἱ Αγιοι Βασίλειος ὁ Μέγας, Χαράλαμπος ὁ Ιερομάρτυς, Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης καὶ Ιωσὴφ ὁ Καππαδόκης!... Εσπευσε μὲ εὐλάβεια νὰ φτιάξη ἕνα Δίπτυχο ποὺ εἰκόνιζε τὸν Κύριό μας καὶ τοὺς Ἁγίους, ὅπως ἀκριβῶς τοῦ εἶχαν ἐμφανισθῆ... Τὸ ἔφερε πάντοτε μαζί του 10

11 ὡς φυλακτὸ καὶ πράγματι εἶχε αἰσθανθῆ βοήθεια... Ομως ὁ νεαρὸς Ι. ἀντιμετώπισε ἕνα δίλημμα: ὁ Αγιος Ιωσὴφ ὁ Καππαδόκης τοῦ ἦταν τελείως ἄγνωστος ποῦ θὰ εὕρισκε Εἰκόνα Του;... Τότε ἔδωσε μία προσωρινή λύσι: στὸ φυλακτό του ἔθεσε μία εἰκονίτσα τοῦ Ἁγίου Ιωσὴφ τοῦ Μνήστορος τῆς Θεοτόκου, ἀντὶ τοῦ Καππαδόκη... Τὴν Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα, 11η Ιανουαρίου 1993 ἐκ. ἡμ., στὴν Ιερὰ Μονή μας κατὰ τὴν καθιερωμένη τάξι, ἑωρτάσαμε πανηγυρικῶς τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ιωσὴφ τοῦ Καππαδόκη καὶ μεταφέραμε τὸ Ιερὸ Σκήνωμά Του στὸν προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς Μονῆς, γιὰ νὰ δεχθῆ τὶς ἐκδηλώσεις εὐλαβείας τῶν πιστῶν. Κάτι ὅμως «παράξενο» συμβαίνει μὲ τὸν νεαρὸ Ι.: ἀκριβῶς ἐκείνη τὴν ἡμέρα διατελοῦσε σὲ κακὴ ψυχικὴ κατάστασι... Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία στὴν Ἀθήνα, αἰσθάνεται μία ἐσωτερικὴ παρόρμησι νὰ ἐπισκεφθῆ τὸ Μοναστήρι μας καὶ νὰ προσκυνήση τοὺς Ἁγίους προστάτας μας, ὅπως ἄλλωστε τὸ εἶχε κάμει πολλὲς φορὲς στὸ παρελθόν, ἀπὸ τοῦ 1986, χωρὶς νὰ γνωρίζη τίποτε γιὰ τὸν νεοφανῆ Αγιο Ιωσήφ. Εφθασε στὴν Μονὴ τὸ μεσημέρι... Μόλις εἰσῆλθε στὸν Ναό, ξαφνιάσθηκε: ἕνα ὑπερκόσμιο φῶς ἔλαμπε ἐπάνω ἀπὸ ἕνα μεγάλο «κιβώτιο»!... Η παρόρμησις ποὺ εἶχε αἰσθανθῆ γίνεται περισσότερο ἔντονη... Πλησιάζει σαστισμένος καὶ φοβισμένος... Μία ἀναρτημένη πινακίδα τὸν πληροφορεῖ ὅτι εἶναι ἡ Λάρνακα ποὺ περιέχει τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Ιωσὴφ τοῦ Καππαδόκη!... Τὸ Ιερὸ Σκήνωμα λουζόταν στὸ φῶς!... Επεσε καὶ προσκύνησε μὲ φόβο, χαρὰ καὶ κατάνυξι... Καὶ ἀκριβῶς τὴν στιγμὴ ποὺ ἀσπαζόταν τὸν Αγιο, ἔνοιωσε ἕνα «τράνταγμα»... Αὐτὸ ἦταν!... Ἀμέσως ἠρέμησε, ἐπανῆλθε ἡ ὑγεία καὶ ἡ χαρά!... Τὸν προμηθεύσαμε μὲ μία Εἰκονίτσα τοῦ Ἁγίου, τὴν ὁποία τακτοποίησε στὸ Δίπτυχό του. Τὸ εὐλογημένο αὐτὸ φυλακτὸ τὸ ἔχει ἀνοικτὸ στὸ θρανίο του κατὰ τὴν ὥρα τοῦ μαθήματος καὶ λέγει τὸ «Πάτερ ἡμῶν»... Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδ. «Αγιος Κυπριανός», ἀριθ. 259/Μάρτιος- Ἀπρίλιος 1994, σελ

12 Υμνογραφικὰ τοῦ Οσίου Ιωσὴφ τοῦ νέου τοῦ ἐν Καππαδοκίᾳ Μνήμη: Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα Ἀπολυτίκιον Ηχος δʹ. Ταχὺ προκατάλαβε. Χριστῷ εὐηρέστησας, δι ἐναρέτου ζωῆς, καὶ γέγονας μέτοχος, Ἁγίων ἐν οὐρανοῖς, τελέσας τὸν δρόμον σου ὅθεν τῆς ἄνω δόξης, Ιωσὴφ ἀπολαύων, πρέσβευε δυσωποῦμεν, τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων, συγχώρησιν πταισμάτων ἡμῖν δωρήσασθαι. Κοντάκιον Ηχος βʹ. Τοῖς τῶν αἱμάτων σου. Ω ς θεαρέστως ἀνύσας τὸν βίον σου, τῆς τῶν Ἁγίων μετέσχες λαμπρότητος, μεθ ὧν Ιωσὴφ καθικέτευε, πάσης φθορᾶς καὶ ἀνάγκης λυτρώσασθαι, τοὺς πόθῳ τελοῦντας τὴν μνήμην σου. Μεγαλυνάριον Χαίροις παναοίδιμε Ιωσήφ, ὁ ἀμέμπτῳ βίῳ, διαπρέψας ἐπὶ τῆς γῆς χαίροις ὁ ἐν δόξῃ, ἰσότιμος Ἁγίων, μεθ ὧν ἡμῖν ἐξαίτει, τὸ θεῖον ἔλεος. Εποιήθησαν ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, Υμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Εκκλησίας, ἐν ἔτει (*) Πηγαί: α) Ο Βίος τοῦ Οσίου Ιωσὴφ τοῦ νέου τοῦ ἐν Καππαδοκίᾳ (ΙΘʹ αἰ.), δημοσιεύθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὸ περιοδικὸ «Αγιος Κυπριανὸς» (ἀριθ. 170/Φεβρουάριος 1983, σελ ). β) Γιὰ δεύτερη φορά, ὁ Βίος αὐτὸς δημοσιεύθηκε στὸ Εκκλησιαστικὸν Εγκόλπιον Ημερολόγιον τοῦ ἔτους 1989 (ἔκδοσις Ιερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς), μὲ πρόσθετα ἱστορικὰ στοιχεῖα καὶ θαύματα τοῦ Οσίου Ιωσήφ. 12

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Ενα λαμπρὸ ἄστρο τῆς Θηβαΐδος τοῦ Βορρᾶ Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Σύντομος Βίος, ἡ Πρόσφατος Ανακάλυψις τοῦ Αφθάρτου Ιεροῦ Λειψάνου του καὶ τρία σύγχρονα Θαύματα Αὐτοῦ* α. Ο Αγιος Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν 25η Ιανουαρίου ἔχει ὁρισθῆ νὰ τιμῶνται κατ ἔτος πάντες οἱ

Τὴν 25η Ιανουαρίου ἔχει ὁρισθῆ νὰ τιμῶνται κατ ἔτος πάντες οἱ Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων τῆς Ρωσίας (25 Αʹ) Οἱ Ρῶσοι Αγιοι Νεομάρτυρες* Αʹ. Τὴν 25η Ιανουαρίου ἔχει ὁρισθῆ νὰ τιμῶνται κατ ἔτος πάντες οἱ Ρῶσοι Αγιοι Νεομάρτυρες. Πρῶτος τῆς μεγάλης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ Η ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ Μνήμη: 6η Δεκεμβρίου 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ Κατὰ τὸ θέρος τοῦ σωτηρίου ἔτους 2003,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο «Μόνο ἂν γίνουμε παιδιά, ἂν ἐπιστρέψουμε στὴ χαμένη μας παιδικὴ Αθωότητα καὶ Αγνότητα, μόνο τότε ἔχουμε ἐλπίδα νὰ εἰσέλθουμε στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης TΗΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπανηγύρισε λαμπρῶς,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Α. ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Παναγία ἡ Πορταΐτισσα Παναγία ἡ Νιαμονίτισσα Παναγία ἡ Κασσιωπία Παναγία ἡ Λιμνιά Παναγία τῆς Σκριποῦς Παναγία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ 1 ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ὁ γάμος. Εἴτε ἔχουν, εἴτε δὲν ἔχουν συνάψει γάμο. Ὑπανδρευμένοι καὶ ἀνύπανδροι. Νυμφευμένοι καὶ ἀνύμφευτοι. Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Σάββατο, 2.12.2007 ἐκ.ἡμ., καὶ τὴν Κυριακή, 3.12.2007 ἐκ.ἡμ., χειροτονήθηκε,

ΤΟ Σάββατο, 2.12.2007 ἐκ.ἡμ., καὶ τὴν Κυριακή, 3.12.2007 ἐκ.ἡμ., χειροτονήθηκε, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα χαρμολύπης Χειροτονία νέου Πρεσβυτέρου ΤΟ Σάββατο, 2.12.2007 ἐκ.ἡμ., καὶ τὴν Κυριακή, 3.12.2007 ἐκ.ἡμ., χειροτονήθηκε, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ Κεφάλαια κδʹ «Εθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ» (Ψαλμ.

Διαβάστε περισσότερα

Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος*

Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (26η Ιουλίου) Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος* «Αὐτὸς ἀναδείχθηκε ἀνώτερος ἀπὸ τὸν πάγκαλο Ιωσὴφ στὴν σωφροσύνη, γι αὐτὸ μπορεῖ νὰ βοηθήση ἀποτελεσματικὰ ὅσους πολεμοῦνται ἀπὸ τὸ πάθος τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ,

Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ, Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Βίος καὶ Μαρτύριο τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης (*) Ἀπολυτίκιον Ηχος γʹ. Θείας πίστεως. Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Αναστάσιμο Οδοιπορικὸ στὴν Αγία Γῆ

Αναστάσιμο Οδοιπορικὸ στὴν Αγία Γῆ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Αναστάσιμο Οδοιπορικὸ στὴν Αγία Γῆ «Δεῦτε λάβετε Φῶς ἐκ τοῦ Ανεσπέρου Φωτός, καὶ δοξάσατε Χριστὸν τὸν Αναστάντα ἐκ νεκρῶν». Τὸ Ανέσπερο Φῶς τοῦ Αναστάντα Κυρίου μας καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ στὸ Φῶς τῆς Αναστάσεως,

ΜΕΣΑ στὸ Φῶς τῆς Αναστάσεως, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ «Μακάριοι οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες» Η μακαρία κοίμησις τοῦ ἐν Χριστῷ Αδελφοῦ μας Βασιλείου Σκληβανιώτου Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, 16/29.4.2011 ΜΕΣΑ στὸ Φῶς τῆς Αναστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715)

Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715) Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Αὐτοῦ (10η Ιουνίου) Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715) Μία μεγάλη φυσιογνωμία τῆς Εκκλησίας, ἕνας ἔξοχος Ιεράρχης, μεγάλος ἀσκητής, ποιητὴς

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα*

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν Ρωσίᾳ Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Οἱ 14 Στάρετς: Μωϋσῆς, Ἀντώνιος, Λεωνίδας/ Λέων, Μακάριος, Ιλαρίων, Ἀμβρόσιος, Ἀνατόλιος Αʹ, Ισαὰκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΝΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ. γιὰ τὴ δευτέρα τάξη τοῦ δημοτικοῦ σχολείου

ΚΡΙΝΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ. γιὰ τὴ δευτέρα τάξη τοῦ δημοτικοῦ σχολείου ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΡΙΝΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ γιὰ τὴ δευτέρα τάξη τοῦ δημοτικοῦ σχολείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1948 1. ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ Μὲ τὴ γλυκιὰν αὐγούλα χαρούμενο ξυπνῶ καὶ στέλνω

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ἀλέξανδρος τοῦ Σβὶρ καὶ τὸ Μοναστήρι του στὴν Ρωσία*

Ο Οσιος Ἀλέξανδρος τοῦ Σβὶρ καὶ τὸ Μοναστήρι του στὴν Ρωσία* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (30ὴ Αὐγούστου) Ο Οσιος Ἀλέξανδρος τοῦ Σβὶρ καὶ τὸ Μοναστήρι του στὴν Ρωσία* Ἀπὸ ἕνα σύγχρονο ταξιδιωτικὸ χρονικὸ Εχουμε ἤδη παρουσιάσει στὴν Ιστοσελίδα μας τὸν ἐκτενῆ Βίο τοῦ Οσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Μάρτυς Ισαυρος

Ο Αγιος Μάρτυς Ισαυρος + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Ο Αγιος Μάρτυς Ισαυρος καὶ ὁ Ναός του στὴν Κέρκυρα Α. Βίος καὶ Μαρτύριο τοῦ Αγίου Ισαύρου Β. «Συναξάριον» Γ. Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 215 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Μαρτυρίου τῆς Βασιλικῆς Οἰκογενείας ( 4.7.1918) ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ Μέρος Βʹ «Τὸν Τσάρο ποὺ θὰ μὲ δοξάση, θὰ τὸν δοξάσω» ( Οσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας

Τρίτη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας Η Τρίτη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας (11/24.01.2014 ἕως 17/30.01.2014) ἑβδομάδα πρὶν ἀπὸ τὴν 11η Ἰανουαρίου 2014 κύλησε μέσα σὲ κλῖμα βαθειᾶς προσευχῆς, περισυλλογῆς καὶ περισκέψεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 295 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ*

Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ἲ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΤΝΑ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ΙΑ τὴν Εορτὴ τῆς Αναλήψεως τοῦ Σωτῆρος μας, ὁ Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος,

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΣΤ ΤΟΜΟΣ ΙΓ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ιερὸν Προσκύνημα στοὺς Αγίους Τόπους καὶ τὸ Θεοβάδιστον Ορος Σινᾶ

Ιερὸν Προσκύνημα στοὺς Αγίους Τόπους καὶ τὸ Θεοβάδιστον Ορος Σινᾶ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ «Τῷ ζωοδόχῳ Σου τάφῳ, παρεστῶτες οἱ ἀνάξιοι, δοξολογίαν προσφέρομεν τῇ ἀφάτῳ Σου εὐσπλαγχνίᾳ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ὅτι σταυρὸν κατεδέξω, καὶ θάνατον ἀναμάρτητε, ἵνα τῷ κόσμῳ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θαυμαστὸς Βίος τοῦ Οσίου Δοσιθέου τοῦ Υποτακτικοῦ*

Ο θαυμαστὸς Βίος τοῦ Οσίου Δοσιθέου τοῦ Υποτακτικοῦ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (13η Αὐγούστου) Ο θαυμαστὸς Βίος τοῦ Οσίου Δοσιθέου τοῦ Υποτακτικοῦ* Ἀπολυτίκιον. Ηχος γʹ. Θείας πίστεως. Δόσιν ἔνθεον καταπλουτήσας, δόσις ἄμωμος Θεῷ προσήχθης, φερωνύμως, θεόφρον

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ ΟΙ ΕΣΦΑΓΜΕΝΟΙ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ Στοιχειοθεσία, ιακόσµησις, Ἐπιµέλεια Ἐκδόσεως: Ἀδελφότης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Β ΕΚΔΟΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 ΠΛΑΤΩΝ (428 348 π.χ) Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Αρχὴ τοῦ νέου Νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ * Μιὰ πνευματικὴ πρόκληση, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀντίδραση, ἀπόφαση, πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι απροειδοποίητα έφυγα από το εστιατόριο, πήρα το χάρτη και άρχισα τη πορεία μου προς το Μοναστήρι στο Προυσσό. Προηγουμένως είχα εξομολογηθεί και

Έτσι απροειδοποίητα έφυγα από το εστιατόριο, πήρα το χάρτη και άρχισα τη πορεία μου προς το Μοναστήρι στο Προυσσό. Προηγουμένως είχα εξομολογηθεί και Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Εἶναι πολύ ἀτέροιαστο πράγμα γιά κάποιον νά θέλει νά ζήσει ἁπλά καί ἀθόρυβα στή πεπερασμένη αύτή ζωή καί ἀφ ἑτέρου νά καθήσει καί νά περάσει σέ μιά κόλλα χαρτί τις ἐμπειρίες, ἀπό τή βιωτή

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ τρεῖς ἀδελφοὶ Ἅγιοι τῆς Μυτιλήνης

Οἱ τρεῖς ἀδελφοὶ Ἅγιοι τῆς Μυτιλήνης Οἱ τρεῖς ἀδελφοὶ Ἅγιοι τῆς Μυτιλήνης Διάλεξη του Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων ἁγίων στὶς 5 Ἰουνίου 1991. «Ὁ Ποιμήν», τ. ΝΣΤʹ (1991),

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου Ὁ σκοπός τῆς δημιουργίας Στό ἐρώτημα, γιατί δημιουργήθηκε ὁ κόσμος ἀπό τόν Θεό, δίνονται πολλές ἀπαντήσεις. Μιά ἀπάντηση, πού τήν ἀνευρίσκουμε στήν πατερική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 15 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 95

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 95 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 95 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π οιὸς ἄνθρωπος ἐξουσιάζει τὴν ζωή; Κανεὶς, γιατί ὅλοι µας πεθαίνουµε.

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣAΡΛΣ ΝΤΙΚΕΝΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ IΣΤΟΡΙΑ

ΤΣAΡΛΣ ΝΤΙΚΕΝΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ IΣΤΟΡΙΑ ΤΣAΡΛΣ ΝΤΙΚΕΝΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ IΣΤΟΡΙΑ Παραμονὴ Χριστουγέννων. Σκυμμένος πάνω ἀπ τὸ γραφεῖο του, ὁ Ἐμπενέζερ Σκροῦτζ δούλευε ἀσταμάτητα. Τὸ δωμάτιο ἦταν μᾶλλον κρύο, γιατί τὰ λιγοστὰ κάρβουνα στὴ σόμπα

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα