ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ARCHITECTURES & MANAGEMENT FOR TELE-HEALTH CARE NETWORKING Επιβλέπων καθηγητής: Συγγραφή και Επιµέλεια: κ. Α. Α. Οικονοµίδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Περίληψη... 3 Abstract ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι Τηλε Υγεία (Tele Health TH), Τηλε Ιατρική (Tele Medicine - TM) υνατότητες - Περιορισµοί Αρχιτεκτονική και ιαχείριση Συστηµάτων Τηλε Ιατρικής Οι δικτυακές απαιτήσεις σε περιβάλλοντα υγείας Πρόβλεψη των απαιτήσεων για υπηρεσίες ευρείας ζώνης - Το Internet και στρατηγικές δικτύων βασισµένες σε ΑΤΜ Πρώτο παράδειγµα: Παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας µέσω τηλεµατικής: ανάλυση, σχεδίαση και εφαρµογή εύτερο παράδειγµα: Επίβλεψη ηλεκτροκαρδιογραφήµατος το σπίτι. Μια εφαρµογή στηριζόµενη στο web Η δηµιουργία µιας παγκόσµιας ιατρικής κοινότητας πληροφοριών Τα βασικά δοµικά στοιχεία µιας κοινωνίας πληροφοριών τηλε - ιατρικής Τεχνικές Τηλεµατικής (Telematics techniques) που χρησιµοποιούνται για διάγνωση και θεραπεία Εξελιγµένες αρχιτεκτονικές συστηµάτων τηλε - ιατρικής Οι τεχνολογίες πληροφοριών σαν εργαλείο αλλαγής - Ένα παράδειγµα Το θέµα της ασφάλειας τα συστήµατα τηλε - ιατρικής ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 Περίληψη Οι δυνατότητες της τηλε - υγείας, τηλε - ιατρικής είναι σε θέση να βελτιώσουν τον τρόπο µε τον οποίο δοµείται σήµερα η κοινωνία των πληροφοριών. Η αγορά της διαχείρισης των ιατρικών πληροφοριών είναι µια από τις µεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόµενες. Υπολογίζεται ότι τα εισοδήµατα µέχρι του 2000 θα ξεπερνούν το ποσό των $21 δισεκατοµµυρίων δολαρίων Αµερικής. Ένας από τους βασικούς σκοπούς της τηλε - ιατρικής είναι να ξεχωρίσει και να εφαρµόσει κυρίως εκείνες τις τεχνολογίες που µπορούν να συνδυαστούν µε τη χρήση του web. Προβλέπεται ότι το web θα γίνει το πιο σπουδαίο επικοινωνιακό µέσο στη µελλοντική κοινωνία της πληροφορίας. Η επιτυχής εφαρµογή των δικτυακών επικοινωνιών στην υγεία εξαρτάται τόσο από τεχνικούς όσο και από µη τεχνικούς παράγοντες. Οι δικτυακές τεχνολογίες, τόσο οι παραδοσιακές όσο και οι ευρυζωνικές µπορούν να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις που παρουσιάζονται σε ιατρικά περιβάλλοντα Ο βασικός στόχος είναι η εφαρµογή τέτοιων επικοινωνιακών δοµών και υπηρεσιών που θα βελτιώνουν τη συνεργασία µεταξύ των διαφορετικών συµµετεχόντων σε ιατρικά περιβάλλοντα µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Abstract Healthcare is a major candidate for improvement in any vision of the kinds of information highways and information societies that are now being visualized. The medical information management market is one of the largest and fastest growing segments of the healthcare device industry. The expected revenue by the year 2000 is US$21 billion. The concept of telemedicine captures much of what is developing in terms of technology implementations, especially if it is combined with the growth of the Internet and World Wide Web (www). It is foreseen that the World Wide Web (www) will become the most important communication medium of any future information society. A successful implementation of hierarchical health care networks is dependent on a number of different technical and non technical factors. Networking technologies, both traditional and broadband, can support the communication requirements of medical environments. The general purpose is to implement communication infrastructures and services, which will improve the collaboration between the different partners in the health sector in offering better healthcare services at affordable costs. 3

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παροχή υπηρεσιών σχετικών µε την υγεία, είτε για απλή πληροφόρηση είτε για κάποια συγκεκριµένη ιατρική φροντίδα, µε τη βοήθεια υπολογιστή και τεχνολογιών ηλεκτρονικής µεταφοράς της πληροφορίας αναφέρεται γενικά σαν Τηλε Υγεία (Tele Health - ΤΗ), Tηλε Ιατρική (Tele Medicine - TM) 1. Η πρώτη χρήση της Τηλε Ιατρικής χρονολογείται το 1969, όταν εικόνες ακτίνων Χ, µεταδίδονταν µέσω τηλεφωνικών γραµµών. Στις µέρες µας οι χρήσεις έχουν εξαπλωθεί σε πολλά πεδία: 1. Ιατρικές συµβουλές όταν συµβαίνει µια φυσική καταστροφή. 2. Ο στρατός χρησιµοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η Τηλε - Ιατρική (για Παράδειγµα στην Κροατία και τη Σοµαλία για να βοηθήσει τους πληγωµένους). 3. Τα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία παρέχουν τόσο δεύτερες γνώµες όσο και επιµόρφωση για ιατρικά θέµατα στα δηµόσια νοσοκοµεία.[24] Οι εξελίξεις στην τεχνολογία των υπολογιστών και στην ηλεκτρονική µεταφορά της πληροφορίας, συµπεριλαµβανοµένων των τηλεπικοινωνιών και της τηλεσυνδιάσκεψης συµβαίνουν µε πολύ έντονους ρυθµούς. Οι βελτιώσεις στην ποιότητα, µέγεθος και ταχύτητα των µηχανικών µερών του υπολογιστή, στο λογισµικό και στις δυνατότητες που προσφέρουν τα επικοινωνιακά δίκτυα έχουν σαν αποτέλεσµα την ανάπτυξη πολύ ισχυρών εφαρµογών στον τοµέα της Τηλε Ιατρικής. Έτσι, πολλές οµάδες ή και ξεχωριστά άτοµα ψάχνουν για τεχνολογικές εξελίξεις που παρέχουν περισσότερη πληροφόρηση όσον αφορά την πρόληψη και τη λύση προβληµάτων όπως η θεραπεία, η αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών και το κόστος της ιατρικής φροντίδας. Οι τεχνολογίες Τηλε Υγείας, Τηλε Ιατρικής µπορεί να περιλαµβάνουν οτιδήποτε, από την χρήση του τηλεφώνου µέχρι τη χρήση πολυµεσικών εφαρµογών (ήχος, εικόνα, video και δεδοµένα) καθώς και επικοινωνία µε βιβλιοθήκες, ινστιτούτα ιατρικής έρευνας και κρατικούς φορείς. Μπορεί ακόµη να χρησιµοποιηθεί δορυφορική σύνδεση για τηλεσυνδιάσκεψη ή οι τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν για αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών διαµέσου Τοπικών ικτύων (Local Area Networks - LAN) ή δικτύων που καλύπτουν ολόκληρες χώρες, ηπείρους ή ακόµη και ολόκληρο τον κόσµο. Οι τεχνολογίες Τηλε Υγείας, Τηλε Ιατρικής, µπορεί να περιλαµβάνουν τα πάντα από ένα απλό µηχάνηµα fax µέχρι ένα πολύπλοκο σύστηµα µετάδοσης της πληροφορίας για την αποστολή ψηφιοποιηµένων εικόνων. Η χρήση της τηλε - ιατρικής έχει αποκτήσει παγκόσµιο ενδιαφέρον. [24] Για παράδειγµα στην Κίνα, το Ιατρικό ίκτυο Πληροφοριών (Chinese Medical Information Network - CMINET) ανακοίνωσε το Μάρτιο του 1996 ότι θα δηµιουργήσει επικοινωνία µε την Ακαδηµία Ιατρικών Επιστηµών, και διάφορα ιατρικά ινστιτούτα καθώς και κολέγια σε ολόκληρη τη χώρα. Οι Guangzhoa Huamei Communications (GHC) σκοπεύει να εφοδιάσει πολλά νοσοκοµεία µε συνδέσεις ΑΤΜ µέχρι 155Mbps. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τηλε - ιατρικής, σε συνδυασµό µε ραδιολογία και πυρηνική ιατρική. Από εδώ γίνεται φανερό ότι µια παγκόσµια κοινωνία τηλε - ιατρικής αποτελεί µια ρεαλιστική πιθανότητα. 1 Βιβλιογραφία - Αναφορά 1(πηγή στο web). 4

5 Νέες προηγµένες τεχνολογίες αναπτύσσονται στην Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, κυρίως σχετικά µε τους µηχανισµούς της ανθρώπινης σκέψης. Οι ερευνητές βρίσκονται στο µεταίχµιο της ακριβούς χαρτογράφησης διαφορετικών λειτουργιών του εγκεφάλου (πρόγραµµα NEUROSCOPE). Ένα βασικό ζητούµενο για τον 21 ο αιώνα είναι η δηµιουργία µιας παγκόσµιας κοινωνίας τηλε - ιατρικής όπου τα ιατρικά δεδοµένα που αφορούν τον ασθενή µπορούν να είναι προσβάσιµα σε παγκόσµιο επίπεδο. Όταν όλη η πληροφορία µπορεί να αποθηκευτεί σε ένα υπολογιστικό µέσο στο οποίο µπορεί να έχουν πρόσβαση άλλοι υπολογιστές που µε τη σειρά τους είναι συνδεδεµένοι σε κάποιο δίκτυο, τότε µπορεί να δηµιουργηθεί µια παγκόσµια ηλεκτρονική ιατρική κοινότητα. Για να έχει επιτυχία η χρήση των δικτύων Τηλε Υγείας, Τηλε Ιατρικής θα πρέπει να χρησιµοποιείται σχεδίαση και κατασκευή συσκευών που είναι συµβατές µε τον εξοπλισµό, τα δίκτυα και τις δυνατότητες λειτουργίας που υπάρχουν. Σε πολλές χώρες του κόσµου γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούν τέτοια συστήµατα. Οι οργανισµοί Τηλε Υγείας που υπάρχουν σήµερα στον κόσµο ξεπερνούν τους Μελλοντικά, θα αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες και εφαρµογές οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τα προβλήµατα και τις λύσεις που αναφέρονται στις τεχνολογίες ΤΗ/ΤΜ. 2 Βιβλιογραφία - Αναφορά 2(πηγή στο web). 5

6 2. Τι είναι Τηλε Υγεία (Tele Health TH), Τηλε Ιατρική (Tele Medicine - TM) 3 Η χρήση των ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνιών για την µετάδοση πληροφοριών και δεδοµένων που επικεντρώνονται στην προαγωγή της υγείας, την πρόληψη ασθενειών, τη διάγνωση, συµβουλή, γνώση και ακόµη τη θεραπεία ασθενειών ονοµάζεται Τηλε Υγεία. Εδώ συµπεριλαµβάνεται και η συγκέντρωση πληροφοριών και ακόµη η επιµόρφωση των ασθενών για διάφορα θέµατα που έχουν σχέση µε την υγεία. 4 Η χρήση ήχου, video και άλλων τηλεπικοινωνιών και οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής επεξεργασίας της πληροφορίας για τη µετάδοση στοιχείων σχετικών µε τη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών ή η παροχή υπηρεσιών βοήθειας σχετικών µε την υγεία του πληθυσµού σε αποµακρυσµένες περιοχές ονοµάζεται Τηλε Ιατρική. Παρόλο που η Τηλε Υγεία θεωρείται σαν όρος πιο ευρύς από την Τηλε Ιατρική, δεν υπάρχει σαφής διαχωρισµός ανάµεσά τους. Με τη χρήση της τεχνολογίας της Τηλε Ιατρικής, οι γιατροί µπορούν να ελαττώσουν το χρόνο για ταξίδια και οι ασθενείς µπορούν να δεχτούν πιο γρήγορα διάγνωση και θεραπεία. Υπάρχουν πολλοί οργανισµοί που ασχολούνται µε συστήµατα Τηλε Ιατρικής. Για παράδειγµα, αναφέρεται ένα πρόγραµµα Τηλε Ιατρικής (TVR Communocations - The Technology Group of Television Rental Company) που παρέχει εκπαίδευση (Εικόνα 1) και επίσης προσφέρει συµβουλές σε ένα αριθµό επιλεγµένων κλινικών. Ακόµη οργανώνει συµπόσια και προσφέρει πληροφόρηση στους ασθενείς, δια µέσου εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Επίσης, αναφέρεται η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως υψηλής ανάλυσης κάµερες που επιτρέπουν στους γιατρούς να µεταδίδουν συµβάντα από Νέα Υόρκη σε Σιγκαπούρη, Taiwan και Αγγλία. 5 Εικόνα 1: Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες που προσφέρουν εκπαίδευση για τους ασθενείς. 3 Βιβλιογραφία - Αναφορά 3 (βιβλίο). 4 Βιβλιογραφία - Αναφορά 4 (πηγή στο web). 5 Βιβλιογραφία - Αναφορά 5 (πηγή στο web). 6

7 Η Τηλε Ιατρική γενικά έχει σα σκοπό την επικοινωνία µεταξύ γιατρού και ασθενή µέσω ηλεκτρονικού εξοπλισµού κυρίως σε αποµονωµένες περιοχές. Το πιο πιθανό είναι η τεχνολογία που χρησιµοποιείται να είναι ένα µείγµα από διάφορες επιµέρους τεχνολογίες, όπως αυτές που έχουν να κάνουν µε τον ήχο, το video ή ακόµη και επικοινωνία µε χρήση κειµένου σε συναντήσεις µεταξύ γιατρού και ασθενών. Για παράδειγµα, η τηλεσυνδιάσκεψη επιτρέπει και στα δύο µέρη που επικοινωνούν να συµµετέχουν σε πραγµατικό χρόνο. Σε πολλές περιπτώσεις, προσφέρονται συνδυασµοί διάφορων τεχνολογιών, όπως λήψη πληροφοριών µέσω Internet, τηλεσυνδιάσκεψη, παροχή πληροφοριών και κατάρτισης µέσω ειδικών προγραµµάτων κ.τ.λ. 6 Γενικά, οι υπηρεσίες που παρέχονται µέσω Internet στον τοµές της Τηλε Υγείας έχουν σχέση µε τα παρακάτω: χρήση κειµένου, γραφικών, ήχου και video ηλεκτρονικό ταχυδροµείο νέα σχετικά µε θέµατα υγείας κουβέντα µέσω Internet (Internet Relay Chat - IRC) βάσεις δεδοµένων που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για το σκοπό αντιµετώπισης προβληµάτων υγείας. Η Τηλε Ιατρική είναι το όχηµα που οδηγεί στο µέλλον και υποστηρίζεται από την ιατρική κοινότητα (εικόνα 2). Το νοµικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζονται τέτοιες εφαρµογές έχει ήδη θεσπιστεί σε πολλές χώρες και συνεχώς βελτιώνεται. Οι εφαρµογές είναι ποικίλες. Πληθυσµοί αποµονωµένοι που δεν έχουν πρόσβαση σε νοσοκοµεία ή ιατρικά κέντρα µπορούν να διευκολυνθούν στην επικοινωνία µε ειδικούς και στην παραγγελία και παροχή υπηρεσιών ή φαρµάκων. Οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να µείνουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον ανάµεσα σε φίλους και συγγενείς. Υπάρχουν πολλά προγράµµατα ακόµη και ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών, όπως και πρωτοποριακοί τρόποι αντιµετώπισης προβληµάτων που αφορούν ειδικά τα παιδιά και την τρίτη ηλικία. 7 6 Βιβλιογραφία - Αναφορά 5 (πηγή στο web). 7 Βιβλιογραφία - Αναφορά 6 (πηγή στο web). 7

8 Εικόνα 2: Επαγγελµατικές υπηρεσίες θα παρέχονται τόσο στο άµεσο όσο και στο µακρινό µέλλον. Το κλειδί για επιτυχηµένα συστήµατα βρίσκεται στην ευκολία χρήσης ολοκληρωµένων εφαρµογών. Τα περισσότερα από τα συστήµατα για φροντίδα υγείας µοιάζουν µε νησιά όπου έχει αναπτυχθεί µόνο ένα µέρος του ίδιου προβλήµατος. Η δυσκολία βρίσκεται στην ανάπτυξη συστηµάτων που θα µπορούν να συνεργάζονται µεταξύ τους, δηµιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν πολλά σχέδια έρευνας. Υπό την αιγίδα του ικτύου Ιατρικής Πληροφορικής (Medical Informatics Network Testbed - MINT), πραγµατοποιείται η σχεδίαση ενός δικτύου υψηλής ταχύτητας ευρείας ζώνης. Η κύρια έρευνα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός κατανεµηµένου συστήµατος αρχιτεκτονικής πολυµέσων, πρωτοκόλλων και προγραµµατιστικού περιβάλλοντος, που είναι γνωστό ως Περιβάλλον Αναπτύξεων Εφαρµογών Ανοιχτής Ιατρικής (Open Medical Application Development Environment - OMADE). 8 8 Βιβλιογραφία - Αναφορά 7 (πηγή στο web). 8

9 3. υνατότητες - Περιορισµοί Όπως έχει ήδη αναφερθεί υπάρχουν πολλά προγράµµατα που ασχολούνται µε παροχή υπηρεσιών σε συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού. Για παράδειγµα, το πρόγραµµα ράσης Πέντε Βηµάτων (Action Step Five) έχει σα σκοπό την εφαρµογή τεχνικών για την παιδική υγεία και ασφάλεια. Γίνεται συλλογή πληροφοριών όπου συµµετέχουν τόσο γονείς όσο και γιατροί για την πρόληψη και προστασία, για την αναγνώριση συµπτωµάτων και για την ανάπτυξη τρόπων αντιµετώπισης. Χρησιµοποιείται ο παγκόσµιος πληροφοριακός ιστός και βιβλιοθήκες που έχουν τη δυνατότητα να δανείζουν video. Πιο συγκεκριµένα το ίκτυο Ασφάλειας για τα Παιδιά (Children s Safety Network) παρέχει πληροφορίες για βοήθεια και εκπαίδευση σε θέµατα που αφορούν την παιδική υγεία. 9 Άλλα προγράµµατα αφορούν οµάδες πληθυσµού που έχουν περιορισµένη ή καθόλου πρόσβαση σε ιατρικά κέντρα. Σαν παράδειγµα αναφέρονται τα προγράµµατα Τηλε Ιατρικής για την Αφρική (The Africa Telehealth Project). Αυτά παρέχουν ιατρική βοήθεια, υπηρεσίες επιµόρφωσης, και προγράµµατα υγείας που αφορούν ολόκληρες κοινότητες. Χρησιµοποιείται η τηλεσυνδιάσκεψη, τεχνολογίες δικτύων υπολογιστών, πρόσβαση σε βιβλιοθήκες µε ψηφιοποιηµένη πληροφορία, ασφαλή δίκτυα για µετάδοση εξειδικευµένων πληροφοριών (όπως ακτίνων Χ, υπερήχων, διαγνωστικών αποτελεσµάτων κ.τ.λ.). 10 (Εικόνα 3). Εικόνα 3: Με τα προγράµµατα Τηλε Ιατρικής είναι δυνατή η πρόσβαση σε αποµακρυσµένες περιοχές. Κάποιες εφαρµογές είναι απόλυτα εξειδικευµένες, όπως η χρήση του Τηλε καρδιογραφήµατος, όπου χρησιµοποιείται µια τεχνολογία δικτύου ΑΤΜ ευρείας ζώνης. ηµιουργείται ένα νοητό κύκλωµα (virtual circuit) για να συνδέσει κάποια αποµονωµένη περιοχή µε το ιατρικό κέντρο. 11 Το Καθολικό ίκτυο Υγείας (Global Health Network - GHNet) δηµιουργήθηκε από µια συµµαχία ειδικών τόσο στην υγεία όσο και στις τηλεπικοινωνίες οι οποίοι στην 9 Βιβλιογραφία - Αναφορά 8 (πηγή στο web). 10 Βιβλιογραφία - Αναφορά 9 (πηγή στο web). 11 Βιβλιογραφία - Αναφορά 10 (πηγή στο web). 9

10 ουσία αναπτύσσουν την αρχιτεκτονική για ένα σύστηµα που θα µπορεί να λειτουργήσει για την πρόληψη και θεραπεία ασθενειών τον 21 ο αιώνα. Οι στόχοι του GHNet επικεντρώνονται περισσότερο στη συνεργασία µεταξύ των διαφόρων οργανισµών, στην παροχή επιµόρφωσης κυρίως στον τοµέα της πρόληψης και στην ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων. Υπάρχει ειδική σελίδα στο web που λειτουργεί για τη διάδοση πληροφοριών και δυνατοτήτων που υπάρχουν πλέον σε εξειδικευµένους τοµείς ενδιαφέροντος. 12 Υπάρχουν πολλοί οδηγοί στο web για τη χρήση προγραµµάτων σχετικών µε την υγεία τα οποία περιλαµβάνουν τη δυνατότητα σύνδεσης σε sites όπου κάποιος µπορεί να επικοινωνήσει µε άλλους ή να ανταλλάξει µηνύµατα που αφορούν ιατρικά θέµατα, ή ακόµη να βρει νέα σχετικά µε συγκεκριµένα προβλήµατα υγείας. Ακόµη, µπορεί να χρησιµοποιηθεί πληροφορία για την πρόσβαση και ανάκτηση πληροφοριών που αφορούν τις τελευταίες εξελίξεις σε πολλά θέµατα ιατρικής έρευνας (medline). Υπάρχουν ακόµη, γιατροί που µπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να δώσουν ιατρικές συµβουλές ή ακόµη και µε συζητήσεις µέσω e- mail. Τέλος, υπάρχουν sites όπου µπορεί κάποιος να βρει τις τελευταίες εκδόσεις σε έγκυρα περιοδικά και από εκεί να επικοινωνήσει µε τον τρόπο που επιθυµεί για την επίλυση του προβλήµατος που τον απασχολεί. 13 Ειδικότερα για θέµατα ψυχολογίας και ψυχικών διαταραχών, η χρήση του web είναι πολύ διαδεδοµένη όσον αφορά την επιµόρφωση του κοινού αλλά και τη θεραπεία µέσω συνδιαλέξεων που πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια του διαδικτύου. Έτσι, δηµιουργείται ένα σύστηµα επικοινωνίας όπου τα µέλη που αλληλεπιδρούν είναι από τη µια µεριά οι ενδιαφερόµενοι για κάποιο σχετικό θέµα υγείας και από την άλλη υπεύθυνοι επαγγελµατίες που µπορούν να δώσουν απαντήσεις σε ορισµένα θέµατα. 14 Είναι φανερό ότι η πρόσβαση στις επιθυµητές πληροφορίες µέσω του web είναι δύσκολη υπόθεση µια που τα θέµατα ενδιαφέροντος είναι σαφώς εκτεταµένα. Υπάρχουν µέθοδοι αναζήτησης που έχουν αναπτυχθεί, χρησιµοποιώντας το µηχανισµό HotBot και ψάχνοντας τον κατάλογο Yahoo. Ο βαθµός σχετικότητας προκύπτει από το πηλίκο του αριθµού των σχετικών sites που έχουν βρεθεί προς το σύνολο των sites. H ποιότητα πληροφοριών που ανακτήθηκε µε αυτό τον τρόπο ήταν αρκετά υψηλότερη σε σύγκριση µε αυτή που ανακτήθηκε χρησιµοποιώντας άλλες µηχανές αναζήτησης. Το παράδειγµα αναφέρεται ειδικά για την εύρεση και ανάκτηση πληροφοριών σχετικών µε την υγεία. 15 Η ανάπτυξη της τεχνολογίας επιτρέπει τη χρήση πολλών δυνατοτήτων, όπως η χρήση τηλεφώνου συνδεδεµένου µε υπολογιστή (TCL - Telephone Linked Computer). Με το σύστηµα αυτό είναι δυνατό οι ασθενείς να χρησιµοποιούν το τηλέφωνο από τα σπίτια τους. Το TLC µιλά µε γεννήτρια φωνής που ελέγχεται από υπολογιστή. Οι συζητήσεις κρατούν από 2 έως 15 λεπτά. Οι ασθενείς µπορούν να χρησιµοποιούν το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου τους ή ακόµη να µιλούν στο τηλέφωνο Βιβλιογραφία - Αναφορά 11 (πηγή στο web). 13 Βιβλιογραφία - Αναφορά 12 (πηγή στο web). 14 Βιβλιογραφία - Αναφορά 13 (πηγή στο web). 15 Βιβλιογραφία - Αναφορά 14 (πηγή στο web). 16 Βιβλιογραφία - Αναφορά 15 (πηγή στο web). 10

11 Οι λύσεις που αφορούν την Τηλε Ιατρική είναι ένας τρόπος για να ανταποκριθεί κάποιος στις ανάγκες του σήµερα και του αύριο. Η τηλεσυνδιάσκεψη χρησιµοποιείται στην εξέταση του ασθενούς και στην αίθουσα του χειρουργείου (Ameritech Healthcare Solutions). Ένα σύστηµα video συνδυάζεται µε interfaces για ειδικές ιατρικές συσκευές όπως ενδοσκόπια, Dolby στηθοσκόπια, ή συσκευές για την ακοή ή την όραση. Οι λύσεις που αφορούν την τηλεσυνδιάσκεψη παρέχουν πρόσβαση σε ειδικούς, αυξάνουν τη χρήση επιµόρφωσης σε ιατρικά θέµατα και συνδέουν το προσωπικό των νοσοκοµείων και των ιατρικών κέντρων. 17 Οι τεχνολογίες Τηλε Ιατρικής χρησιµοποιούνται και για παροχή υπηρεσιών στο σπίτι (Home Care). Υπάρχουν συστήµατα, για παράδειγµα αυτά που χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση καρδιακών νοσηµάτων τα οποία µπορούν να συνδεθούν δικτυακά στο σπίτι. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το 2002, περισσότερο από το 70% των προγραµµάτων που έχουν σχέση µε τη θεραπεία στο σπίτι θα γίνονται µέσω του web. 18 Μια από τις προκλήσεις στον τοµέα της Τηλε Ιατρικής είναι η συγκέντρωση πληροφοριών διαχείρισης από διάφορες λειτουργικές πηγές. Οι γιατροί πρέπει να γνωρίζουν για τους ασθενείς τους, την κατάσταση των τρεχουσών θεραπευτικών δυνατοτήτων, και τις τελευταίες εξελίξεις που προκύπτουν από την έρευνα. Τα συστήµατα που µπορούν να διαχειρίζονται τοπικές βάσεις δεδοµένων οδηγούν σε περισσότερο ανεπτυγµένα συστήµατα διαχείρισης ασθενών (Patient Administration Systems - PAS), τα οποία µε τη σειρά τους µπορούν να διαχειρίζονται λεπτοµέρειες σχετικά µε την αντιµετώπιση των ασθενών από τα διάφορα ιατρικά κέντρα ή νοσοκοµεία. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών και ταυτόχρονα η καλύτερη διαχείριση των βάσεων δεδοµένων οδήγησε στην ανάπτυξη της λεγόµενης παγκόσµιας κοινωνίας της πληροφορίας. (Global Information Society). 19 Ένα εξαιρετικά σηµαντικό θέµα που προέκυψε από την αρχή της ανάπτυξης συστηµάτων Τηλε Ιατρικής είναι η ασφάλεια που αυτά παρέχουν, ειδικά σχετικά µε την παροχή πληροφοριών οι οποίες είναι πολύ σηµαντικές. Η προοπτική αποθήκευσης τέτοιου είδους πληροφοριών σε ηλεκτρονική µορφή, ανεγείρει προβλήµατα σχετικά µε την ασφάλεια των δεδοµένων και τη διατήρηση του απόρρητου του ασθενή. Το λιγότερο λοιπόν είναι, να παρέχεται ικανοποιητική ασφάλεια σχετικά µε την ακεραιότητα και διαφύλαξη πληροφοριών που αφορούν τους ασθενείς 20 (Εικόνα 4). Τα θέµατα τα σχετικά µε την ασφάλεια, µπορούν να συνοψισθούν στα εξής: Ακεραιότητα (Integrity). Η πληροφορία θα πρέπει να ενηµερώνεται µόνο από τον ειδικό ώστε να αποφεύγονται ανθρώπινα λάθη (διάγνωση, δοσολογίες φαρµάκων κ.λ.π.). Ιατρικό απόρρητο (Privacy). Ο έλεγχος και η πρόσβαση στα αρχεία των ασθενών πρέπει να είναι περιορισµένος και να γίνεται µόνο από τους ειδικούς. 17 Βιβλιογραφία - Αναφορά 16 (πηγή στο web). 18 Βιβλιογραφία - Αναφορά 17 (πηγή στο web). 19 Βιβλιογραφία - Αναφορά 18 (πηγή στο web). 20 Βιβλιογραφία - Αναφορά 19 (πηγή στο web). 11

12 ιαθεσιµότητα (Availability). Να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε περίπτωση ανάγκης ή περιστατικών που χρίζουν άµεση αντιµετώπιση. Προσωπικό (Personnel). Θα πρέπει να υπάρχει σε 24ωρη βάση προσωπικό που να είναι σε θέση να ενηµερώνει τα αρχεία των ασθενών. 21 Εικόνα 4: Μεγάλη σηµασία έχει η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχεται στο κοινό. 21 Βιβλιογραφία - Αναφορά 20 (πηγή στο web). 12

13 4. Αρχιτεκτονική και ιαχείριση Συστηµάτων Τηλε Ιατρικής Τα τελευταία χρόνια υπάρχει τεράστια ανάπτυξη στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies - ICTs), όσον αφορά τις εφαρµογές τους σε περιβάλλοντα ιατρικής φροντίδας. Η αύξηση της ισχύος επεξεργασίας άνοιξε το δρόµο σε ισχυρά συστήµατα επεξεργασίας και δικτύωσης σε ιατρικά περιβάλλοντα. Τα επικοινωνιακά δίκτυα αυξάνονται σε µέγεθος ενώ επίσης διακρίνονται και από µια ετερογένεια. Οι πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνολογίες επικοινωνιών συνεισέφεραν σε µια αύξηση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα της υγείας. Η εικόνα 5 χαρτογραφεί την αντιστοιχία µεταξύ των ιατρικών εφαρµογών και την επανάσταση στη χρήση των δικτύων. 22 Εικόνα 5: Μια χαρτογράφηση των ιατρικών εφαρµογών σε σχέση µε την επανάσταση στα δίκτυα. Ο βασικός σκοπός της χρήσης επικοινωνιακών τεχνικών σε ιατρικά περιβάλλοντα είναι η βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών των σχετικών µε την υγεία σε λογικό κόστος. Το πλαίσιο που αφορά το θέµα µπορεί να οριστεί σε έναν τρισδιάστατο χώρο µε τους παρακάτω άξονες: x y z η γεωγραφική κάλυψη οι ιατρικές εφαρµογές και οι δικτυακές απαιτήσεις οι διαθέσιµες τεχνολογίες επικοινωνιών Η ιεραρχία σε ένα δίκτυο εφαρµογών υγείας µπορεί να οριστεί µε τον ακόλουθο τρόπο: Επίπεδο 1: ίκτυα Τµηµάτων (Departmental Networks) τα οποία υποστηρίζουν συστήµατα που αναπτύσσονται στα διάφορα τµήµατα ενός νοσοκοµείου (για 22 Βιβλιογραφία - Αναφορά 21 (άρθρο). 13

14 παράδειγµα, εργαστήρια, χειρουργεία, εντατική, φαρµακεία, διαχείριση, αίθουσα νοσοκόµων κ.λ.π. Επίπεδο 2: Ενδο - νοσοκοµειακά δίκτυα, (Inter-Hospital Networks) τα οποία συνδέουν τα κατανεµηµένα στα διάφορα τµήµατα πληροφοριακά συστήµατα, τα οποία αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και υποστηρίζουν το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του νοσοκοµείου (Integrated Hospital Information System - IHIS). Επίπεδο 3: ίκτυα Περιοχής (Regional health care networks). Επίπεδο 4: Εθνικά ίκτυα (National health care networks). Επίπεδο 5: ίκτυα που εκτείνονται σε όλη την Ευρώπη (European health care networks). Η µελέτη που παρουσιάζεται ως εδώ αφορά τη χρήση δικτύων ιατρικών εφαρµογών που µπορούν να εκτείνονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο Οι δικτυακές απαιτήσεις σε περιβάλλοντα υγείας Η τεχνολογία πληροφοριών σε περιβάλλοντα υγείας έχει να κάνει µε βιο-ιατρικά (biomedical) δεδοµένα, τη βέλτιστη χρήση αυτών και τη λήψη αποφάσεων. Θα πρέπει να υπάρξει συνδυασµός µεταξύ των τεχνολογιών ICTs και πολυµέσων, ανεξάρτητα από τον τοπικό προσδιορισµό των γιατρών, ασθενών ή του ιατρικού εξοπλισµού. Ο κλασικός τρόπος παροχής ιατρικών υπηρεσιών αλλάζει οδηγώντας σε ένα τεράστιο αριθµό ιατρικών εφαρµογών που στηρίζονται στη χρήση δικτύων, όπως για παράδειγµα, αρχεία ασθενών, τηλεραδιολογία (teleradiology), τηλεπαθολογία (telepathology), τηλε-ενδοσκόπιση (tele-endoscopy), επιµόρφωση από απόσταση κ.λ.π. Οι δικτυακές απαιτήσεις είναι ισχυρά εξαρτηµένες από τον τύπο της εφαρµογής που χρησιµοποιείται κάθε φορά. Οι βασικές δικτυακές απαιτήσεις, καλύπτουν το εύρος ζώνης, την καθυστέρηση µετάδοσης (σε σχέση µε τον τύπο της κυκλοφορίας που δηµιουργεί η εφαρµογή (1) ασύγχρονος - asynchronous, (2) σύγχρονος - synchronous, kai (3) ισόχρονος - isochronous), τις απαιτήσεις συγχρονισµού - ειδικότερα για εφαρµογές πολυµέσων -, και την αξιοπιστία. Είναι φανερό ότι οι ιατρικές εφαρµογές απαιτούν όχι µόνο δικτυακή υποστήριξη, αλλά και υποστήριξη από τα πρωτόκολλα των ανώτερων στρωµάτων (για παράδειγµα θέµατα που συνδέονται µε συµβατότητα, ασφάλεια κ.λ.π.). Έτσι, η δοµή επικοινωνίας θα πρέπει να περιλαµβάνει όχι µόνο δικτυακά θέµατα αλλά και το κατάλληλο λογισµικό. Μαζί, αυτά τα δύο, προσδιορίζουν τον τύπο των δεδοµένων που µπορούν να µεταδοθούν, την ταχύτητα και την αξιοπιστία της επικοινωνίας και τα είδη των εφαρµογών που υποστηρίζονται. Η τεχνολογία που ασχολείται µε ιατρικές εφαρµογές πρέπει να είναι ευέλικτη. Αυτή ήδη υπάρχει και ικανοποιεί τις περισσότερες ανάγκες που υπάρχουν σε ιατρικά Περιβάλλοντα. Οι κυριότερες τεχνολογίες LAN/MAN/WAN έχουν ως ακολούθως: LAN (φυσικό επίπεδο) IEEE BASE5, 10BASE2, 1BASE5, 10BASE-T 10BROAD36, 10BASE-F 14

15 10BASE-FO, 10BASE-FA (10BASE-FB & 10BASE-FL), 10BASE-FP IEEE IEEE IEEE IEEE IEEE LAN/MAN IEEE ISO 9314 TOKEN BUS-Broadband, Carrierband, Optical fiber TOKEN RING Unshielded/Shielded Twisted Pair (UTP/STP) Isochronous Ethernet, IVD Integrated Voice Data LAN Fast Ethernet 100BASE-T 100BASE-VG AnyLAN, Demand Priority LAN (100BASE Voice Grade at 100Mbps over UTP). DQDB-Distributed queue dual bus FDDI Fiber Distributed Data Interface FDDI-II FFOL-FDDI Follow-on LAN Η εικόνα 6 παριστάνει τις δυνατότητες LAN/MAN. Εικόνα 6: Οι δυνατότητες LAN/MAN. WAN 1. εσµευµένες γραµµές µετάδοσης (Dedicated transmission lines) 2. Χ.25 µεταγωγή πακέτου (Packet switching) 3. Μεταγωγή Πλαισίου στα 2Mbps (Frame Relay) 4. EURO-ISDN (µε υπηρεσίες ISDN) 15

16 5. ορυφορικές επικοινωνίες (γεοσύγχρονοι (geosynchronous) δορυφόροι, VSAT (Very Small Aperture Terminal) που υποστηρίζουν τόσο ISDN όσο και το Internet, δορυφόροι ευρείας ζώνης, χαµηλής τροχιάς (LEO -Low Earth Orbit) κ.λ.π.). 6. Ραδιο - Τεχνολογίες Κυψελίδων (Cellural Radio - Technologies - advanced mobile phone system, Total Access Communications system - TACS, Group Special Mobile - GSM, Digital Cellular System - DCS). 7. Ραδιοτηλεφωνία (Radiotelephony on airplanes - the TFTS European system, the NTT-ATS Japanese system, GTE-Airfone American system). 8. BISDN/ATM (155Mbps CPNs και 34Mbps ATM), ασύρµατο ΑΤΜ. υνατότητες Internet Επαναλήπτης (Repeater) προωθεί bits Γέφυρα (Bridge) προωθεί πακέτα µεσαίου µεγέθους ροµολογητής (Router) δροµολογεί δεδοµένα επιπέδου πρωτοκόλλου Brouter Gateway (πρόκειται για ένα υπολογιστή που χρησιµοποιείται για να µεταφράσει πολύπλοκες ακολουθίες πρωτοκόλλων - για παράδειγµα διαφορετικά συστήµατα e- mail). Γενικά, η ευρεία δυνατότητα επιλογών που υπάρχει κάνει δύσκολη την εκλογή ενός LAN ή κάποιας επιλογής από LAN ή WAN. Η αξιολόγηση των τεχνολογιών δικτύων που υπάρχουν βασίζεται στους παρακάτω παράγοντες: 1. Απαιτήσεις ως προς το εύρος ζώνης (αριθµός των σταθµών που υποστηρίζονται, θέµατα διαχείρισης του εύρους ζώνης, αριθµός και είδος των πολυµεσικών εφαρµογών). 2. Υποστήριξη εφαρµογών πραγµατικού χρόνου (χαρακτηριστικά καθυστέρησης, µηχανισµοί προτεραιότητας πρόσβασης, συγχρονισµός κ.τ.λ.). 3. Υποστήριξη πολυεπεξεργασίας 4. Συµβατότητα 5. Επεκτασιµότητα 6. Αξιοπιστία 7. Πολυπλοκότητα 8. Ευρεία διαθεσιµότητα 9. Κόστος Τα σπουδαιότερα θέµατα που πρέπει να ληφθούν υπ όψη για τη δηµιουργία µιας επιτυχηµένης δοµής σε ένα ιατρικό περιβάλλον είναι τα ακόλουθα: 1. Προσδιορισµός των βασικών αναγκών και των προσφερόµενων υπηρεσιών και εφαρµογών. 2. Μετάφραση των υπηρεσιών και εφαρµογών σε επικοινωνιακές απαιτήσεις. 3. Προσδιορισµός της γεωγραφικής κατανοµής και των περιορισµών που πηγάζουν από αυτή. Προσδιορισµός ειδικότερα των σηµείων ή των περιοχών που έχουν ειδικές απαιτήσεις σε δικτύωση. 4. Χρησιµοποίηση στοιχείων από προηγούµενες µελέτες. 5. Ακριβής προσδιορισµός του κόστους. 6. Ανάπτυξη λιστών που θα περιέχουν όλα τα τεχνο-οικονοµικά χαρακτηριστικά. 16

17 Συνήθως, ένα δίκτυο σε ένα νοσοκοµείο υποστηρίζεται από ένα Πανεπιστηµιακό δίκτυο (Campus Area Network - CAN), το οποίο χωρίζεται σε υποδίκτυα µε βάση γεωγραφικά ή θέµατα διαχείρισης. Τα υποδίκτυα (subnetworks) αποτελούνται από τµήµατα (segments). Κάθε τµήµα είναι ένα κανάλι που συνδέει έναν αριθµό χρηστών. Τα υποδίκτυα συνδέονται µεταξύ τους µε µια ραχοκοκαλιά πολλαπλών πρωτοκόλλων, η οποία µπορεί να είναι, ανάλογα µε τις επικοινωνιακές απαιτήσεις ένα hub, ένας δακτύλιος FDDI, ή ένα switch-based ATM. Η ραχοκοκαλιά αυτή του δικτύου µεταφέρει τη συσσωρευµένη κυκλοφορία από τα υποδίκτυα. Τελικά, το CAN πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ποικίλα interfaces LAN/WAN για IP, µεταγωγή πλαισίου, SMDS και ATM δίκτυα. Ακόµη: Ανάλογα µε τις απαιτήσεις του δικτύου µπορεί να χρησιµοποιηθούν έξυπνα hub που υποστηρίζουν ΑΤΜ και οδηγούν σε ιδεατές λύσεις LAN (Virtual LAN solutions). Οι σταθµοί πολυµέσων ή τα hub που παράγουν πολύ φορτίο µπορούν να συνδεθούν άµεσα σε ένα διακόπτη ATM πάνω από οπτική ίνα (dedicated) σε ταχύτητα στα 155Mbps. Είναι δυνατό να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες δεν θα περιορίζονται όσον αφορά το εύρος ζώνης όταν υπάρχει µικροκατάτµηση (microsegmentation) σε κάποιο LAN. Αυτό σηµαίνει λιγότεροι χρήστες ανά τµήµα LAN (per LAN segment). Σε µερικές περιπτώσεις η χρήση του switched Ethernet είναι λιγότερο δαπανηρή από το φτιάξει κανείς ένα δίκτυο ATM. Η ύπαρξη των δικτύων επικοινωνιών που βασίζονται στο ISDN µπορεί να υποστηρίξει ένα ικανό αριθµό ιατρικών εφαρµογών Πρόβλεψη των απαιτήσεων για υπηρεσίες ευρείας ζώνης - Το Internet και στρατηγικές δικτύων βασισµένες σε ΑΤΜ Το γενικό πρόβληµα της πρόβλεψης της ζήτησης για επικοινωνιακές υπηρεσίες ευρείας ζώνης έχει να κάνει µε της εξής ερώτηση: Πώς µπορεί να προβλεφθεί η µελλοντική ζήτηση στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθεί ένα δίκτυο ευρείας ζώνης, όταν δεν υπάρχουν ιστορικά δεδοµένα (µετρήσεις) για τις υπηρεσίες που χρειάζεται να υπάρχει πρόβλεψη ; Η εικόνα 7 περιγράφει µια διαδικασία πρόβλεψης. Μερικά βασικά θέµατα που σχετίζονται µε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων είναι τα ακόλουθα: Υπάρχει συνεχής πίεση για τον εκσυγχρονισµό των δικτύων. Η τεχνολογία δεν είναι τόσο σηµαντική για τον τελικό χρήστη όσο οι υπηρεσίες που αυτή προσφέρει. Η ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης πλατφόρµας ευρείας ζώνης, που θα µπορεί να υποστηρίζει ποικίλες υπηρεσίες, µειώνει τα κόστη λειτουργίας. Η µοίρα της νέα τεχνολογίας στην αγορά τηλεπικοινωνιών εξαρτάται από την εµπορικότητα του εξοπλισµού, των δικτύων και των υπηρεσιών τους που χρησιµοποιούν την τεχνολογία αυτή, καθώς και από την αποδοχή της από τους τελικούς χρήστες. 17

18 Τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τη χρήση των υπαρχουσών τεχνολογιών, µπορεί να προκαλέσουν µια πιο αργή αποδοχή των νέων υπηρεσιών από τους χρήστες. Εικόνα 7: Μια διαδικασία πρόβλεψης των απαιτήσεων για υπηρεσίες επικοινωνίας ευρείας ζώνης. Το Internet είναι ένα µεγάλο δίκτυο (µια παγκόσµια κοινότητα) που αποτελείται από πολλά µικρότερα δίκτυα των οποίων οι χρήστες αλληλεπιδρούν δια µέσου πολλών και διαφορετικών εφαρµογών. Είναι γνωστό ότι το Internet είναι η πιο ενδεδειγµένη λύση για τη διακίνηση της πληροφορίας (έρευνα, βιβλιοθήκες και πηγές) και για αλληλεπίδραση µεταξύ των χρηστών (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, συνδιαλέξεις, IRC (Internet Relay Chat), MUD (Multi-User Dialog / Dimension /κ.λ.π.). Επίσης, έχει γίνει µια από τις κύριες τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη µάθηση από απόσταση (self-study). Πολλές ιατρικές εφαρµογές στηρίζονται σε πληροφοριακά συστήµατα που συνδυάζουν δικτυακές επικοινωνίες ΙΡ µε βάσεις δεδοµένων, www browsers και servers. Προς το παρόν, η γενική έλλειψη εύρους ζώνης ευρείας περιοχής έχει σαν αποτέλεσµα την κακή ποιότητα στη µετάδοση εικόνας - ήχου µέσω του Internet. Παρ όλα αυτά πιστεύεται ότι η υιοθέτηση των δικτύων υψηλών ταχυτήτων και των πρωτοκόλλων νέας γενιάς (ΙΡv.6) θα αυξήσουν κατά πολύ τις δυνατότητες που προσφέρει το Internet. To IPv.6 έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η απόδοσή του να είναι 18

19 καλή σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων (π.χ. ΑΤΜ) και ταυτόχρονα να λειτουργεί ικανοποιητικά και σε συνδέσεις χαµηλού εύρους ζώνης. Ο στόχος του B-ISDN είναι να συγχωνεύσει τα διαφορετικά δίκτυα που υπάρχουν σήµερα, σε µια µοναδική δοµή που θα µπορεί να υποστηρίζει όλες τις επικοινωνιακές υπηρεσίες (π.χ. εφαρµογές πολυµέσων, επιπρόσθετα µε φωνή, video και εφαρµογές δεδοµένων). Το B- ISDN βασίζεται σε µια τεχνολογία µετάδοσης κυψελίδων που ονοµάζεται ασύγχρονος τρόπος µετάδοσης (asynchronous transfer mode ATM). O βασικός του στόχος είναι η παροχή µια τεχνολογίας µετάδοσης για την υποστήριξη ποικίλων εφαρµογών. Η τεχνολογία ΑΤΜ είναι αυτή που προτιµάται σε ιατρικές εφαρµογές. Πολλές ιατρικές εφαρµογές θα απαιτούσαν το υψηλότερο εύρος ζώνης και την εγγύηση ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρει το ΑΤΜ. Οι πρώτοι που εκδήλωσαν ενδιαφέρον ήταν οι κατασκευαστές WAN, αλλά τελευταία υπάρχει ενδιαφέρον και σε επίπεδο LAN ή CAN (Campus Area Networks) ή ακόµη και DAN (Desktop Area Networks). Οι υπηρεσίες από το ITU-T- B-ISDN συνοψίζονται στα παρακάτω: Υπηρεσίες συζήτησης (video αλληλεπίδρασης, φωνή, κείµενο / δεδοµένα, εικόνα). Υπηρεσίες µηνυµάτων (video, φωνή, κείµενο / δεδοµένα, εικόνα). Υπηρεσίες ανάκτησης δεδοµένων (video, φωνή, κείµενο / δεδοµένα, ανάκτηση εικόνας). ιάδοση πληροφορίας µε ή χωρίς έλεγχο από το χρήστη (video, φωνή, κείµενο / εδοµένα, εικόνα). Επικοινωνία υπολογιστών (ενοποιηµένα LAN, αποµονωµένα τερµατικά, κ.λ.π.). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η χρήση του B - ISDN επηρεάζει τα πρωτόκολλα χρήστη, τον έλεγχο και τον εξοπλισµό του δικτύου και δεν είναι απλά µια νέα µέθοδος µετάδοσης. Έτσι, η υιοθέτηση του B - ISDN είναι µια µέγιστη τεχνολογική ασυνέχεια στον κόσµο των επικοινωνιών. Ταυτόχρονα, η ανταγωνιστική αγορά της χρήσης τεχνολογιών στενής ζώνης, θα πρέπει να ληφθεί υπ όψη για την επιτυχηµένη στροφή στα δίκτυα ευρείας ζώνης. Σε ένα τυπικό σενάριο, υπάρχουν πολλά και διαφορετικά δίκτυα που µεταφέρουν φωνή, δεδοµένα και video. Ένα ΑΤΜ δίκτυο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ενοποίηση των προηγούµενων σε ένα δίκτυο. Η ενοποίηση αυτή, εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, όπως η ανάπτυξη στάνταρ για τη διασύνδεση των διαφόρων υπηρεσιών µέσω ΑΤΜ δικτύων και η δυνατότητα παροχής επιπρόσθετης λειτουργικότητας σε θέµατα που αφορούν τους χρήστες. Ιδεατά, ένα καθαρό ΑΤΜ θα έπρεπε να ακολουθήσει τις παρακάτω φάσεις: Φάση 1: Εφαρµογή ενός ΑΤΜ µε βάση τον πελάτη (ATM - Customer Premises Networks - ATM - CPNs). Ένα CPN θα άρχιζε µε εφαρµογή ATM LANs. Φάση 2: Το ΑΤΜ θα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά. Εδώ, έχουµε τις παρακάτω υποφάσεις: 19

20 χρήση του VP cross-connect δικτύου στο ATM-CPN, τα σήµατα από PBX και LAN θα πολυπλέκονται σε ΑΤΜ για βελτιστοποίηση της µετάδοσης εισαγωγή των τερµατικών ευρείας ζώνης (Β-ΤEs) συνύπαρξη των VC Και VPP δικτύων εισαγωγή των τερµατικών πολυµέσων. 20

Δικτύωση υπολογιστών

Δικτύωση υπολογιστών Δικτύωση υπολογιστών Από το 1985 αρχίζει η δικτύωση των υπολογιστών Επικοινωνία μεταξύ των συνδεδεμένων Η/Υ για μεταφορά αρχείων και δεδομένων Διαχειριστής δικτύου (Server) Εκτυπωτής 1 Πλεονεκτήματα δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες Δίκτυα Διαδίκτυο και ιστοσελίδες ΜΕΡΟΣ Α 1. Επικοινωνίες Αναλογικό Σήμα (analog signal) Eίναι ένα σήμα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χρόνο. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Ορισμός Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ, Διαδίκτυο & Παγκόσμιος Ιστός

Δίκτυα Η/Υ, Διαδίκτυο & Παγκόσμιος Ιστός Διάλεξη 5 Δίκτυα Η/Υ, Διαδίκτυο & Παγκόσμιος Ιστός Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 5: Δίκτυα, Διαδίκτυο & Ιστός 1/48 1/11/2016 Σύνοψη μαθήματος 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα 1 3.3.1 Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών Δίκτυο Υπολογιστών/Επικοινωνιών: ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών με φυσικές συνδέσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν, να στέλνουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ) ΚΕΦ. 8 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2014-2015 Καθηγητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ e-mail: vczioulas@yahoo.com site: http://www.zioulas.gr ΚΕΦ.8 ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι Η/Υ στο κτίριο που βρίσκεται το γραφείο σας συνδέονται έτσι ώστε το προσωπικό να μοιράζεται τα αρχεία και τους εκτυπωτές. Πως ονομάζεται αυτή η διάταξη των

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Τηλεπ. Μηχανικός, Μ. Sc., MBA, OTE A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύγκλιση υπηρεσιών και δικτύων # Σύγκλιση Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών και Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα. Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61

Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα. Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61 Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61 Στόχοι Κατανόηση των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τις ασύρματες επικοινωνίες και τα δίκτυα Γνωριμία με τα συστήματα των ασύρματων επικοινωνιών Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Συνδέσεις και Επικοινωνίες Δίκτυα υπολογιστών Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 8 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ιαδίκτυο: Κεφάλαιο 8Α: Βασικές Έννοιες ιαδικτύου Κεφάλαιο 8Β: ΣύνδεσηκαιΕργασία Online ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στηνπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις

Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις Καθηγητής Κώστας Κουρκουµπέτης, ΟΠΑ Email: courcou@aueb.gr Περιοχή µαθήµατος: www.aueb.gr/users/courcou/courses/telecoms 1. του µαθήµατος Σήµερα οι τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Τοπικά ίκτυα Γ. ιακονικολάου Γ.Διακονικολάου, Η.Μπούρας, Α.Αγιακάτσικα 1 Σκοπός Κεφαλαίου Τι είναι το τοπικό δίκτυο (LAN); Κατανόηση των συστατικών μερών ενός LAN Είδη και πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών Κατερίνα Πραματάρη Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1ο - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 1-1 Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυο (Network) Δύο οι περισσότεροι υπολογιστές ή άλλα πληροφορικά μέσα (π.χ. εκτυπωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΕΦ. 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 ΚΕΦ. 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 15 Εισαγωγή 17 Η Δομή του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 17 Λογισμικό (Software) 29 Διαδίκτυο (Internet) 32 Intranet 32

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Τετάρτη 16 Ιουνίου 2004 Οδηγίες: Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3,5 ώρες. Ισχύουν όσα αναφέρονται στους Κανονισµούς Εξετάσεων του ΕΑΠ γενικότερα και της ΘΕ ειδικότερα. Είναι υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα. ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα. ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα µάθηµα Παρέχουν εργαλεία για τη διαχείριση: Μαθησιακών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ 23

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ 23 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ 23 1 ΠΛΗ23 ΤΟΜΟΣ Α: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ 2 Τηλεµατική! Εισαγωγή στην Τηλεµατική.! ίκτυα Τηλεµατικής.! Υπηρεσίες Τηλεµατικής.! Συστήµατα Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων World Wide Web Παγκόσμιος Ιστός Internet - WWW Internet: παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που βασίζεται στο πρωτόκολο επικοινωνίας TCP/IP και

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT INTERNET LOCATOR SERVER

MICROSOFT INTERNET LOCATOR SERVER MICROSOFT INTERNET LOCATOR SERVER A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Ο Microsoft Internet Locator Server (ILS)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης Κεφάλαιο 7 1. Σε τι διαφέρει ο Η/Υ από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Που οφείλεται η δυνατότητά του να κάνει τόσο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ελπινίκη Παπαγεωργίου Σημειώσεις Παρουσίαση : Μελέτη της απαγωγής βιοϊατρικού σήματος, εφαρμογή σε θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα 1. Εισαγωγή 1.1 O Υπολογιστής ως εργαλείο μηχανικού 1.2 Η Επιστήμη των υπολογιστών 1.3 Ιστορικό Σημείωμα 1.4 Ο υπολογιστής μηχανή επεξεργασίας ψηφιακής πληροφορίας 1.5 Ψηφιοποίηση πληροφορίας 1.5.1 ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 10 ίκτυα Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου 10 Τεχνολογίες Μετάδοσης εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δημήτρης Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Παρεμφερείς Όροι Τηλε-Ιατρική (Tele-Medicine) Αφορά κυρίως ασθενείς Τηλε-Υγεία (Tele-Health) Αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 5 Φεβρουαρίου Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & ίκτυα

Αθήνα 5 Φεβρουαρίου Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & ίκτυα 3η ΟΣΣ ΓΤΠ61 Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2006 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & ίκτυα ΓΤΠ 16 Πληροφορική - Πολυµέσα Περιεχόµενο Μετάδοση εδοµένων Τεχνολογία Συνδέσεων ίκτυα Υπολογιστών, Internet Πληροφορική, το θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

2.1.1 Client based 2.1.2 Server based. 2.2.1 HTTP 2.2.2 E-mail 2.2.3 SMTP. 2.3.1. FTP 2.3.2 Telnet 2.3.3 Instant Messaging 2.3.4 Video Conferencing

2.1.1 Client based 2.1.2 Server based. 2.2.1 HTTP 2.2.2 E-mail 2.2.3 SMTP. 2.3.1. FTP 2.3.2 Telnet 2.3.3 Instant Messaging 2.3.4 Video Conferencing Vellum Network Administration Professional Certificate Πιστοποιητικό διαχείρισης δικτύων Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Network Administration Professional Certificate Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Η Cisco βοηθάει τις εταιρείες λιανικής να επεκτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Κεφάλαιο 4: ικτύωση και ιαδίκτυο Η Επιστήµη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωµένη Παρουσίαση (δέκατη αµερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε;

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε; 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορία αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Η διάγνωση, η θεραπεία, η πρόληψη και η διοίκηση της υγείας βασίζονται στην απόκτηση, διαχείριση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 4: Δικτύωση και Διαδίκτυο I Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Ενότητα 9 Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 9-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Σχεδιασμός επεξεργασίας Επεξεργασία κατά δεσμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα