ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ARCHITECTURES & MANAGEMENT FOR TELE-HEALTH CARE NETWORKING Επιβλέπων καθηγητής: Συγγραφή και Επιµέλεια: κ. Α. Α. Οικονοµίδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Περίληψη... 3 Abstract ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι Τηλε Υγεία (Tele Health TH), Τηλε Ιατρική (Tele Medicine - TM) υνατότητες - Περιορισµοί Αρχιτεκτονική και ιαχείριση Συστηµάτων Τηλε Ιατρικής Οι δικτυακές απαιτήσεις σε περιβάλλοντα υγείας Πρόβλεψη των απαιτήσεων για υπηρεσίες ευρείας ζώνης - Το Internet και στρατηγικές δικτύων βασισµένες σε ΑΤΜ Πρώτο παράδειγµα: Παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας µέσω τηλεµατικής: ανάλυση, σχεδίαση και εφαρµογή εύτερο παράδειγµα: Επίβλεψη ηλεκτροκαρδιογραφήµατος το σπίτι. Μια εφαρµογή στηριζόµενη στο web Η δηµιουργία µιας παγκόσµιας ιατρικής κοινότητας πληροφοριών Τα βασικά δοµικά στοιχεία µιας κοινωνίας πληροφοριών τηλε - ιατρικής Τεχνικές Τηλεµατικής (Telematics techniques) που χρησιµοποιούνται για διάγνωση και θεραπεία Εξελιγµένες αρχιτεκτονικές συστηµάτων τηλε - ιατρικής Οι τεχνολογίες πληροφοριών σαν εργαλείο αλλαγής - Ένα παράδειγµα Το θέµα της ασφάλειας τα συστήµατα τηλε - ιατρικής ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 Περίληψη Οι δυνατότητες της τηλε - υγείας, τηλε - ιατρικής είναι σε θέση να βελτιώσουν τον τρόπο µε τον οποίο δοµείται σήµερα η κοινωνία των πληροφοριών. Η αγορά της διαχείρισης των ιατρικών πληροφοριών είναι µια από τις µεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόµενες. Υπολογίζεται ότι τα εισοδήµατα µέχρι του 2000 θα ξεπερνούν το ποσό των $21 δισεκατοµµυρίων δολαρίων Αµερικής. Ένας από τους βασικούς σκοπούς της τηλε - ιατρικής είναι να ξεχωρίσει και να εφαρµόσει κυρίως εκείνες τις τεχνολογίες που µπορούν να συνδυαστούν µε τη χρήση του web. Προβλέπεται ότι το web θα γίνει το πιο σπουδαίο επικοινωνιακό µέσο στη µελλοντική κοινωνία της πληροφορίας. Η επιτυχής εφαρµογή των δικτυακών επικοινωνιών στην υγεία εξαρτάται τόσο από τεχνικούς όσο και από µη τεχνικούς παράγοντες. Οι δικτυακές τεχνολογίες, τόσο οι παραδοσιακές όσο και οι ευρυζωνικές µπορούν να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις που παρουσιάζονται σε ιατρικά περιβάλλοντα Ο βασικός στόχος είναι η εφαρµογή τέτοιων επικοινωνιακών δοµών και υπηρεσιών που θα βελτιώνουν τη συνεργασία µεταξύ των διαφορετικών συµµετεχόντων σε ιατρικά περιβάλλοντα µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Abstract Healthcare is a major candidate for improvement in any vision of the kinds of information highways and information societies that are now being visualized. The medical information management market is one of the largest and fastest growing segments of the healthcare device industry. The expected revenue by the year 2000 is US$21 billion. The concept of telemedicine captures much of what is developing in terms of technology implementations, especially if it is combined with the growth of the Internet and World Wide Web (www). It is foreseen that the World Wide Web (www) will become the most important communication medium of any future information society. A successful implementation of hierarchical health care networks is dependent on a number of different technical and non technical factors. Networking technologies, both traditional and broadband, can support the communication requirements of medical environments. The general purpose is to implement communication infrastructures and services, which will improve the collaboration between the different partners in the health sector in offering better healthcare services at affordable costs. 3

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παροχή υπηρεσιών σχετικών µε την υγεία, είτε για απλή πληροφόρηση είτε για κάποια συγκεκριµένη ιατρική φροντίδα, µε τη βοήθεια υπολογιστή και τεχνολογιών ηλεκτρονικής µεταφοράς της πληροφορίας αναφέρεται γενικά σαν Τηλε Υγεία (Tele Health - ΤΗ), Tηλε Ιατρική (Tele Medicine - TM) 1. Η πρώτη χρήση της Τηλε Ιατρικής χρονολογείται το 1969, όταν εικόνες ακτίνων Χ, µεταδίδονταν µέσω τηλεφωνικών γραµµών. Στις µέρες µας οι χρήσεις έχουν εξαπλωθεί σε πολλά πεδία: 1. Ιατρικές συµβουλές όταν συµβαίνει µια φυσική καταστροφή. 2. Ο στρατός χρησιµοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η Τηλε - Ιατρική (για Παράδειγµα στην Κροατία και τη Σοµαλία για να βοηθήσει τους πληγωµένους). 3. Τα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία παρέχουν τόσο δεύτερες γνώµες όσο και επιµόρφωση για ιατρικά θέµατα στα δηµόσια νοσοκοµεία.[24] Οι εξελίξεις στην τεχνολογία των υπολογιστών και στην ηλεκτρονική µεταφορά της πληροφορίας, συµπεριλαµβανοµένων των τηλεπικοινωνιών και της τηλεσυνδιάσκεψης συµβαίνουν µε πολύ έντονους ρυθµούς. Οι βελτιώσεις στην ποιότητα, µέγεθος και ταχύτητα των µηχανικών µερών του υπολογιστή, στο λογισµικό και στις δυνατότητες που προσφέρουν τα επικοινωνιακά δίκτυα έχουν σαν αποτέλεσµα την ανάπτυξη πολύ ισχυρών εφαρµογών στον τοµέα της Τηλε Ιατρικής. Έτσι, πολλές οµάδες ή και ξεχωριστά άτοµα ψάχνουν για τεχνολογικές εξελίξεις που παρέχουν περισσότερη πληροφόρηση όσον αφορά την πρόληψη και τη λύση προβληµάτων όπως η θεραπεία, η αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών και το κόστος της ιατρικής φροντίδας. Οι τεχνολογίες Τηλε Υγείας, Τηλε Ιατρικής µπορεί να περιλαµβάνουν οτιδήποτε, από την χρήση του τηλεφώνου µέχρι τη χρήση πολυµεσικών εφαρµογών (ήχος, εικόνα, video και δεδοµένα) καθώς και επικοινωνία µε βιβλιοθήκες, ινστιτούτα ιατρικής έρευνας και κρατικούς φορείς. Μπορεί ακόµη να χρησιµοποιηθεί δορυφορική σύνδεση για τηλεσυνδιάσκεψη ή οι τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν για αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών διαµέσου Τοπικών ικτύων (Local Area Networks - LAN) ή δικτύων που καλύπτουν ολόκληρες χώρες, ηπείρους ή ακόµη και ολόκληρο τον κόσµο. Οι τεχνολογίες Τηλε Υγείας, Τηλε Ιατρικής, µπορεί να περιλαµβάνουν τα πάντα από ένα απλό µηχάνηµα fax µέχρι ένα πολύπλοκο σύστηµα µετάδοσης της πληροφορίας για την αποστολή ψηφιοποιηµένων εικόνων. Η χρήση της τηλε - ιατρικής έχει αποκτήσει παγκόσµιο ενδιαφέρον. [24] Για παράδειγµα στην Κίνα, το Ιατρικό ίκτυο Πληροφοριών (Chinese Medical Information Network - CMINET) ανακοίνωσε το Μάρτιο του 1996 ότι θα δηµιουργήσει επικοινωνία µε την Ακαδηµία Ιατρικών Επιστηµών, και διάφορα ιατρικά ινστιτούτα καθώς και κολέγια σε ολόκληρη τη χώρα. Οι Guangzhoa Huamei Communications (GHC) σκοπεύει να εφοδιάσει πολλά νοσοκοµεία µε συνδέσεις ΑΤΜ µέχρι 155Mbps. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τηλε - ιατρικής, σε συνδυασµό µε ραδιολογία και πυρηνική ιατρική. Από εδώ γίνεται φανερό ότι µια παγκόσµια κοινωνία τηλε - ιατρικής αποτελεί µια ρεαλιστική πιθανότητα. 1 Βιβλιογραφία - Αναφορά 1(πηγή στο web). 4

5 Νέες προηγµένες τεχνολογίες αναπτύσσονται στην Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, κυρίως σχετικά µε τους µηχανισµούς της ανθρώπινης σκέψης. Οι ερευνητές βρίσκονται στο µεταίχµιο της ακριβούς χαρτογράφησης διαφορετικών λειτουργιών του εγκεφάλου (πρόγραµµα NEUROSCOPE). Ένα βασικό ζητούµενο για τον 21 ο αιώνα είναι η δηµιουργία µιας παγκόσµιας κοινωνίας τηλε - ιατρικής όπου τα ιατρικά δεδοµένα που αφορούν τον ασθενή µπορούν να είναι προσβάσιµα σε παγκόσµιο επίπεδο. Όταν όλη η πληροφορία µπορεί να αποθηκευτεί σε ένα υπολογιστικό µέσο στο οποίο µπορεί να έχουν πρόσβαση άλλοι υπολογιστές που µε τη σειρά τους είναι συνδεδεµένοι σε κάποιο δίκτυο, τότε µπορεί να δηµιουργηθεί µια παγκόσµια ηλεκτρονική ιατρική κοινότητα. Για να έχει επιτυχία η χρήση των δικτύων Τηλε Υγείας, Τηλε Ιατρικής θα πρέπει να χρησιµοποιείται σχεδίαση και κατασκευή συσκευών που είναι συµβατές µε τον εξοπλισµό, τα δίκτυα και τις δυνατότητες λειτουργίας που υπάρχουν. Σε πολλές χώρες του κόσµου γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούν τέτοια συστήµατα. Οι οργανισµοί Τηλε Υγείας που υπάρχουν σήµερα στον κόσµο ξεπερνούν τους Μελλοντικά, θα αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες και εφαρµογές οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τα προβλήµατα και τις λύσεις που αναφέρονται στις τεχνολογίες ΤΗ/ΤΜ. 2 Βιβλιογραφία - Αναφορά 2(πηγή στο web). 5

6 2. Τι είναι Τηλε Υγεία (Tele Health TH), Τηλε Ιατρική (Tele Medicine - TM) 3 Η χρήση των ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνιών για την µετάδοση πληροφοριών και δεδοµένων που επικεντρώνονται στην προαγωγή της υγείας, την πρόληψη ασθενειών, τη διάγνωση, συµβουλή, γνώση και ακόµη τη θεραπεία ασθενειών ονοµάζεται Τηλε Υγεία. Εδώ συµπεριλαµβάνεται και η συγκέντρωση πληροφοριών και ακόµη η επιµόρφωση των ασθενών για διάφορα θέµατα που έχουν σχέση µε την υγεία. 4 Η χρήση ήχου, video και άλλων τηλεπικοινωνιών και οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής επεξεργασίας της πληροφορίας για τη µετάδοση στοιχείων σχετικών µε τη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών ή η παροχή υπηρεσιών βοήθειας σχετικών µε την υγεία του πληθυσµού σε αποµακρυσµένες περιοχές ονοµάζεται Τηλε Ιατρική. Παρόλο που η Τηλε Υγεία θεωρείται σαν όρος πιο ευρύς από την Τηλε Ιατρική, δεν υπάρχει σαφής διαχωρισµός ανάµεσά τους. Με τη χρήση της τεχνολογίας της Τηλε Ιατρικής, οι γιατροί µπορούν να ελαττώσουν το χρόνο για ταξίδια και οι ασθενείς µπορούν να δεχτούν πιο γρήγορα διάγνωση και θεραπεία. Υπάρχουν πολλοί οργανισµοί που ασχολούνται µε συστήµατα Τηλε Ιατρικής. Για παράδειγµα, αναφέρεται ένα πρόγραµµα Τηλε Ιατρικής (TVR Communocations - The Technology Group of Television Rental Company) που παρέχει εκπαίδευση (Εικόνα 1) και επίσης προσφέρει συµβουλές σε ένα αριθµό επιλεγµένων κλινικών. Ακόµη οργανώνει συµπόσια και προσφέρει πληροφόρηση στους ασθενείς, δια µέσου εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Επίσης, αναφέρεται η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως υψηλής ανάλυσης κάµερες που επιτρέπουν στους γιατρούς να µεταδίδουν συµβάντα από Νέα Υόρκη σε Σιγκαπούρη, Taiwan και Αγγλία. 5 Εικόνα 1: Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες που προσφέρουν εκπαίδευση για τους ασθενείς. 3 Βιβλιογραφία - Αναφορά 3 (βιβλίο). 4 Βιβλιογραφία - Αναφορά 4 (πηγή στο web). 5 Βιβλιογραφία - Αναφορά 5 (πηγή στο web). 6

7 Η Τηλε Ιατρική γενικά έχει σα σκοπό την επικοινωνία µεταξύ γιατρού και ασθενή µέσω ηλεκτρονικού εξοπλισµού κυρίως σε αποµονωµένες περιοχές. Το πιο πιθανό είναι η τεχνολογία που χρησιµοποιείται να είναι ένα µείγµα από διάφορες επιµέρους τεχνολογίες, όπως αυτές που έχουν να κάνουν µε τον ήχο, το video ή ακόµη και επικοινωνία µε χρήση κειµένου σε συναντήσεις µεταξύ γιατρού και ασθενών. Για παράδειγµα, η τηλεσυνδιάσκεψη επιτρέπει και στα δύο µέρη που επικοινωνούν να συµµετέχουν σε πραγµατικό χρόνο. Σε πολλές περιπτώσεις, προσφέρονται συνδυασµοί διάφορων τεχνολογιών, όπως λήψη πληροφοριών µέσω Internet, τηλεσυνδιάσκεψη, παροχή πληροφοριών και κατάρτισης µέσω ειδικών προγραµµάτων κ.τ.λ. 6 Γενικά, οι υπηρεσίες που παρέχονται µέσω Internet στον τοµές της Τηλε Υγείας έχουν σχέση µε τα παρακάτω: χρήση κειµένου, γραφικών, ήχου και video ηλεκτρονικό ταχυδροµείο νέα σχετικά µε θέµατα υγείας κουβέντα µέσω Internet (Internet Relay Chat - IRC) βάσεις δεδοµένων που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για το σκοπό αντιµετώπισης προβληµάτων υγείας. Η Τηλε Ιατρική είναι το όχηµα που οδηγεί στο µέλλον και υποστηρίζεται από την ιατρική κοινότητα (εικόνα 2). Το νοµικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζονται τέτοιες εφαρµογές έχει ήδη θεσπιστεί σε πολλές χώρες και συνεχώς βελτιώνεται. Οι εφαρµογές είναι ποικίλες. Πληθυσµοί αποµονωµένοι που δεν έχουν πρόσβαση σε νοσοκοµεία ή ιατρικά κέντρα µπορούν να διευκολυνθούν στην επικοινωνία µε ειδικούς και στην παραγγελία και παροχή υπηρεσιών ή φαρµάκων. Οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να µείνουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον ανάµεσα σε φίλους και συγγενείς. Υπάρχουν πολλά προγράµµατα ακόµη και ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών, όπως και πρωτοποριακοί τρόποι αντιµετώπισης προβληµάτων που αφορούν ειδικά τα παιδιά και την τρίτη ηλικία. 7 6 Βιβλιογραφία - Αναφορά 5 (πηγή στο web). 7 Βιβλιογραφία - Αναφορά 6 (πηγή στο web). 7

8 Εικόνα 2: Επαγγελµατικές υπηρεσίες θα παρέχονται τόσο στο άµεσο όσο και στο µακρινό µέλλον. Το κλειδί για επιτυχηµένα συστήµατα βρίσκεται στην ευκολία χρήσης ολοκληρωµένων εφαρµογών. Τα περισσότερα από τα συστήµατα για φροντίδα υγείας µοιάζουν µε νησιά όπου έχει αναπτυχθεί µόνο ένα µέρος του ίδιου προβλήµατος. Η δυσκολία βρίσκεται στην ανάπτυξη συστηµάτων που θα µπορούν να συνεργάζονται µεταξύ τους, δηµιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν πολλά σχέδια έρευνας. Υπό την αιγίδα του ικτύου Ιατρικής Πληροφορικής (Medical Informatics Network Testbed - MINT), πραγµατοποιείται η σχεδίαση ενός δικτύου υψηλής ταχύτητας ευρείας ζώνης. Η κύρια έρευνα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός κατανεµηµένου συστήµατος αρχιτεκτονικής πολυµέσων, πρωτοκόλλων και προγραµµατιστικού περιβάλλοντος, που είναι γνωστό ως Περιβάλλον Αναπτύξεων Εφαρµογών Ανοιχτής Ιατρικής (Open Medical Application Development Environment - OMADE). 8 8 Βιβλιογραφία - Αναφορά 7 (πηγή στο web). 8

9 3. υνατότητες - Περιορισµοί Όπως έχει ήδη αναφερθεί υπάρχουν πολλά προγράµµατα που ασχολούνται µε παροχή υπηρεσιών σε συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού. Για παράδειγµα, το πρόγραµµα ράσης Πέντε Βηµάτων (Action Step Five) έχει σα σκοπό την εφαρµογή τεχνικών για την παιδική υγεία και ασφάλεια. Γίνεται συλλογή πληροφοριών όπου συµµετέχουν τόσο γονείς όσο και γιατροί για την πρόληψη και προστασία, για την αναγνώριση συµπτωµάτων και για την ανάπτυξη τρόπων αντιµετώπισης. Χρησιµοποιείται ο παγκόσµιος πληροφοριακός ιστός και βιβλιοθήκες που έχουν τη δυνατότητα να δανείζουν video. Πιο συγκεκριµένα το ίκτυο Ασφάλειας για τα Παιδιά (Children s Safety Network) παρέχει πληροφορίες για βοήθεια και εκπαίδευση σε θέµατα που αφορούν την παιδική υγεία. 9 Άλλα προγράµµατα αφορούν οµάδες πληθυσµού που έχουν περιορισµένη ή καθόλου πρόσβαση σε ιατρικά κέντρα. Σαν παράδειγµα αναφέρονται τα προγράµµατα Τηλε Ιατρικής για την Αφρική (The Africa Telehealth Project). Αυτά παρέχουν ιατρική βοήθεια, υπηρεσίες επιµόρφωσης, και προγράµµατα υγείας που αφορούν ολόκληρες κοινότητες. Χρησιµοποιείται η τηλεσυνδιάσκεψη, τεχνολογίες δικτύων υπολογιστών, πρόσβαση σε βιβλιοθήκες µε ψηφιοποιηµένη πληροφορία, ασφαλή δίκτυα για µετάδοση εξειδικευµένων πληροφοριών (όπως ακτίνων Χ, υπερήχων, διαγνωστικών αποτελεσµάτων κ.τ.λ.). 10 (Εικόνα 3). Εικόνα 3: Με τα προγράµµατα Τηλε Ιατρικής είναι δυνατή η πρόσβαση σε αποµακρυσµένες περιοχές. Κάποιες εφαρµογές είναι απόλυτα εξειδικευµένες, όπως η χρήση του Τηλε καρδιογραφήµατος, όπου χρησιµοποιείται µια τεχνολογία δικτύου ΑΤΜ ευρείας ζώνης. ηµιουργείται ένα νοητό κύκλωµα (virtual circuit) για να συνδέσει κάποια αποµονωµένη περιοχή µε το ιατρικό κέντρο. 11 Το Καθολικό ίκτυο Υγείας (Global Health Network - GHNet) δηµιουργήθηκε από µια συµµαχία ειδικών τόσο στην υγεία όσο και στις τηλεπικοινωνίες οι οποίοι στην 9 Βιβλιογραφία - Αναφορά 8 (πηγή στο web). 10 Βιβλιογραφία - Αναφορά 9 (πηγή στο web). 11 Βιβλιογραφία - Αναφορά 10 (πηγή στο web). 9

10 ουσία αναπτύσσουν την αρχιτεκτονική για ένα σύστηµα που θα µπορεί να λειτουργήσει για την πρόληψη και θεραπεία ασθενειών τον 21 ο αιώνα. Οι στόχοι του GHNet επικεντρώνονται περισσότερο στη συνεργασία µεταξύ των διαφόρων οργανισµών, στην παροχή επιµόρφωσης κυρίως στον τοµέα της πρόληψης και στην ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων. Υπάρχει ειδική σελίδα στο web που λειτουργεί για τη διάδοση πληροφοριών και δυνατοτήτων που υπάρχουν πλέον σε εξειδικευµένους τοµείς ενδιαφέροντος. 12 Υπάρχουν πολλοί οδηγοί στο web για τη χρήση προγραµµάτων σχετικών µε την υγεία τα οποία περιλαµβάνουν τη δυνατότητα σύνδεσης σε sites όπου κάποιος µπορεί να επικοινωνήσει µε άλλους ή να ανταλλάξει µηνύµατα που αφορούν ιατρικά θέµατα, ή ακόµη να βρει νέα σχετικά µε συγκεκριµένα προβλήµατα υγείας. Ακόµη, µπορεί να χρησιµοποιηθεί πληροφορία για την πρόσβαση και ανάκτηση πληροφοριών που αφορούν τις τελευταίες εξελίξεις σε πολλά θέµατα ιατρικής έρευνας (medline). Υπάρχουν ακόµη, γιατροί που µπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να δώσουν ιατρικές συµβουλές ή ακόµη και µε συζητήσεις µέσω e- mail. Τέλος, υπάρχουν sites όπου µπορεί κάποιος να βρει τις τελευταίες εκδόσεις σε έγκυρα περιοδικά και από εκεί να επικοινωνήσει µε τον τρόπο που επιθυµεί για την επίλυση του προβλήµατος που τον απασχολεί. 13 Ειδικότερα για θέµατα ψυχολογίας και ψυχικών διαταραχών, η χρήση του web είναι πολύ διαδεδοµένη όσον αφορά την επιµόρφωση του κοινού αλλά και τη θεραπεία µέσω συνδιαλέξεων που πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια του διαδικτύου. Έτσι, δηµιουργείται ένα σύστηµα επικοινωνίας όπου τα µέλη που αλληλεπιδρούν είναι από τη µια µεριά οι ενδιαφερόµενοι για κάποιο σχετικό θέµα υγείας και από την άλλη υπεύθυνοι επαγγελµατίες που µπορούν να δώσουν απαντήσεις σε ορισµένα θέµατα. 14 Είναι φανερό ότι η πρόσβαση στις επιθυµητές πληροφορίες µέσω του web είναι δύσκολη υπόθεση µια που τα θέµατα ενδιαφέροντος είναι σαφώς εκτεταµένα. Υπάρχουν µέθοδοι αναζήτησης που έχουν αναπτυχθεί, χρησιµοποιώντας το µηχανισµό HotBot και ψάχνοντας τον κατάλογο Yahoo. Ο βαθµός σχετικότητας προκύπτει από το πηλίκο του αριθµού των σχετικών sites που έχουν βρεθεί προς το σύνολο των sites. H ποιότητα πληροφοριών που ανακτήθηκε µε αυτό τον τρόπο ήταν αρκετά υψηλότερη σε σύγκριση µε αυτή που ανακτήθηκε χρησιµοποιώντας άλλες µηχανές αναζήτησης. Το παράδειγµα αναφέρεται ειδικά για την εύρεση και ανάκτηση πληροφοριών σχετικών µε την υγεία. 15 Η ανάπτυξη της τεχνολογίας επιτρέπει τη χρήση πολλών δυνατοτήτων, όπως η χρήση τηλεφώνου συνδεδεµένου µε υπολογιστή (TCL - Telephone Linked Computer). Με το σύστηµα αυτό είναι δυνατό οι ασθενείς να χρησιµοποιούν το τηλέφωνο από τα σπίτια τους. Το TLC µιλά µε γεννήτρια φωνής που ελέγχεται από υπολογιστή. Οι συζητήσεις κρατούν από 2 έως 15 λεπτά. Οι ασθενείς µπορούν να χρησιµοποιούν το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου τους ή ακόµη να µιλούν στο τηλέφωνο Βιβλιογραφία - Αναφορά 11 (πηγή στο web). 13 Βιβλιογραφία - Αναφορά 12 (πηγή στο web). 14 Βιβλιογραφία - Αναφορά 13 (πηγή στο web). 15 Βιβλιογραφία - Αναφορά 14 (πηγή στο web). 16 Βιβλιογραφία - Αναφορά 15 (πηγή στο web). 10

11 Οι λύσεις που αφορούν την Τηλε Ιατρική είναι ένας τρόπος για να ανταποκριθεί κάποιος στις ανάγκες του σήµερα και του αύριο. Η τηλεσυνδιάσκεψη χρησιµοποιείται στην εξέταση του ασθενούς και στην αίθουσα του χειρουργείου (Ameritech Healthcare Solutions). Ένα σύστηµα video συνδυάζεται µε interfaces για ειδικές ιατρικές συσκευές όπως ενδοσκόπια, Dolby στηθοσκόπια, ή συσκευές για την ακοή ή την όραση. Οι λύσεις που αφορούν την τηλεσυνδιάσκεψη παρέχουν πρόσβαση σε ειδικούς, αυξάνουν τη χρήση επιµόρφωσης σε ιατρικά θέµατα και συνδέουν το προσωπικό των νοσοκοµείων και των ιατρικών κέντρων. 17 Οι τεχνολογίες Τηλε Ιατρικής χρησιµοποιούνται και για παροχή υπηρεσιών στο σπίτι (Home Care). Υπάρχουν συστήµατα, για παράδειγµα αυτά που χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση καρδιακών νοσηµάτων τα οποία µπορούν να συνδεθούν δικτυακά στο σπίτι. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το 2002, περισσότερο από το 70% των προγραµµάτων που έχουν σχέση µε τη θεραπεία στο σπίτι θα γίνονται µέσω του web. 18 Μια από τις προκλήσεις στον τοµέα της Τηλε Ιατρικής είναι η συγκέντρωση πληροφοριών διαχείρισης από διάφορες λειτουργικές πηγές. Οι γιατροί πρέπει να γνωρίζουν για τους ασθενείς τους, την κατάσταση των τρεχουσών θεραπευτικών δυνατοτήτων, και τις τελευταίες εξελίξεις που προκύπτουν από την έρευνα. Τα συστήµατα που µπορούν να διαχειρίζονται τοπικές βάσεις δεδοµένων οδηγούν σε περισσότερο ανεπτυγµένα συστήµατα διαχείρισης ασθενών (Patient Administration Systems - PAS), τα οποία µε τη σειρά τους µπορούν να διαχειρίζονται λεπτοµέρειες σχετικά µε την αντιµετώπιση των ασθενών από τα διάφορα ιατρικά κέντρα ή νοσοκοµεία. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών και ταυτόχρονα η καλύτερη διαχείριση των βάσεων δεδοµένων οδήγησε στην ανάπτυξη της λεγόµενης παγκόσµιας κοινωνίας της πληροφορίας. (Global Information Society). 19 Ένα εξαιρετικά σηµαντικό θέµα που προέκυψε από την αρχή της ανάπτυξης συστηµάτων Τηλε Ιατρικής είναι η ασφάλεια που αυτά παρέχουν, ειδικά σχετικά µε την παροχή πληροφοριών οι οποίες είναι πολύ σηµαντικές. Η προοπτική αποθήκευσης τέτοιου είδους πληροφοριών σε ηλεκτρονική µορφή, ανεγείρει προβλήµατα σχετικά µε την ασφάλεια των δεδοµένων και τη διατήρηση του απόρρητου του ασθενή. Το λιγότερο λοιπόν είναι, να παρέχεται ικανοποιητική ασφάλεια σχετικά µε την ακεραιότητα και διαφύλαξη πληροφοριών που αφορούν τους ασθενείς 20 (Εικόνα 4). Τα θέµατα τα σχετικά µε την ασφάλεια, µπορούν να συνοψισθούν στα εξής: Ακεραιότητα (Integrity). Η πληροφορία θα πρέπει να ενηµερώνεται µόνο από τον ειδικό ώστε να αποφεύγονται ανθρώπινα λάθη (διάγνωση, δοσολογίες φαρµάκων κ.λ.π.). Ιατρικό απόρρητο (Privacy). Ο έλεγχος και η πρόσβαση στα αρχεία των ασθενών πρέπει να είναι περιορισµένος και να γίνεται µόνο από τους ειδικούς. 17 Βιβλιογραφία - Αναφορά 16 (πηγή στο web). 18 Βιβλιογραφία - Αναφορά 17 (πηγή στο web). 19 Βιβλιογραφία - Αναφορά 18 (πηγή στο web). 20 Βιβλιογραφία - Αναφορά 19 (πηγή στο web). 11

12 ιαθεσιµότητα (Availability). Να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε περίπτωση ανάγκης ή περιστατικών που χρίζουν άµεση αντιµετώπιση. Προσωπικό (Personnel). Θα πρέπει να υπάρχει σε 24ωρη βάση προσωπικό που να είναι σε θέση να ενηµερώνει τα αρχεία των ασθενών. 21 Εικόνα 4: Μεγάλη σηµασία έχει η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχεται στο κοινό. 21 Βιβλιογραφία - Αναφορά 20 (πηγή στο web). 12

13 4. Αρχιτεκτονική και ιαχείριση Συστηµάτων Τηλε Ιατρικής Τα τελευταία χρόνια υπάρχει τεράστια ανάπτυξη στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies - ICTs), όσον αφορά τις εφαρµογές τους σε περιβάλλοντα ιατρικής φροντίδας. Η αύξηση της ισχύος επεξεργασίας άνοιξε το δρόµο σε ισχυρά συστήµατα επεξεργασίας και δικτύωσης σε ιατρικά περιβάλλοντα. Τα επικοινωνιακά δίκτυα αυξάνονται σε µέγεθος ενώ επίσης διακρίνονται και από µια ετερογένεια. Οι πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνολογίες επικοινωνιών συνεισέφεραν σε µια αύξηση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα της υγείας. Η εικόνα 5 χαρτογραφεί την αντιστοιχία µεταξύ των ιατρικών εφαρµογών και την επανάσταση στη χρήση των δικτύων. 22 Εικόνα 5: Μια χαρτογράφηση των ιατρικών εφαρµογών σε σχέση µε την επανάσταση στα δίκτυα. Ο βασικός σκοπός της χρήσης επικοινωνιακών τεχνικών σε ιατρικά περιβάλλοντα είναι η βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών των σχετικών µε την υγεία σε λογικό κόστος. Το πλαίσιο που αφορά το θέµα µπορεί να οριστεί σε έναν τρισδιάστατο χώρο µε τους παρακάτω άξονες: x y z η γεωγραφική κάλυψη οι ιατρικές εφαρµογές και οι δικτυακές απαιτήσεις οι διαθέσιµες τεχνολογίες επικοινωνιών Η ιεραρχία σε ένα δίκτυο εφαρµογών υγείας µπορεί να οριστεί µε τον ακόλουθο τρόπο: Επίπεδο 1: ίκτυα Τµηµάτων (Departmental Networks) τα οποία υποστηρίζουν συστήµατα που αναπτύσσονται στα διάφορα τµήµατα ενός νοσοκοµείου (για 22 Βιβλιογραφία - Αναφορά 21 (άρθρο). 13

14 παράδειγµα, εργαστήρια, χειρουργεία, εντατική, φαρµακεία, διαχείριση, αίθουσα νοσοκόµων κ.λ.π. Επίπεδο 2: Ενδο - νοσοκοµειακά δίκτυα, (Inter-Hospital Networks) τα οποία συνδέουν τα κατανεµηµένα στα διάφορα τµήµατα πληροφοριακά συστήµατα, τα οποία αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και υποστηρίζουν το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του νοσοκοµείου (Integrated Hospital Information System - IHIS). Επίπεδο 3: ίκτυα Περιοχής (Regional health care networks). Επίπεδο 4: Εθνικά ίκτυα (National health care networks). Επίπεδο 5: ίκτυα που εκτείνονται σε όλη την Ευρώπη (European health care networks). Η µελέτη που παρουσιάζεται ως εδώ αφορά τη χρήση δικτύων ιατρικών εφαρµογών που µπορούν να εκτείνονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο Οι δικτυακές απαιτήσεις σε περιβάλλοντα υγείας Η τεχνολογία πληροφοριών σε περιβάλλοντα υγείας έχει να κάνει µε βιο-ιατρικά (biomedical) δεδοµένα, τη βέλτιστη χρήση αυτών και τη λήψη αποφάσεων. Θα πρέπει να υπάρξει συνδυασµός µεταξύ των τεχνολογιών ICTs και πολυµέσων, ανεξάρτητα από τον τοπικό προσδιορισµό των γιατρών, ασθενών ή του ιατρικού εξοπλισµού. Ο κλασικός τρόπος παροχής ιατρικών υπηρεσιών αλλάζει οδηγώντας σε ένα τεράστιο αριθµό ιατρικών εφαρµογών που στηρίζονται στη χρήση δικτύων, όπως για παράδειγµα, αρχεία ασθενών, τηλεραδιολογία (teleradiology), τηλεπαθολογία (telepathology), τηλε-ενδοσκόπιση (tele-endoscopy), επιµόρφωση από απόσταση κ.λ.π. Οι δικτυακές απαιτήσεις είναι ισχυρά εξαρτηµένες από τον τύπο της εφαρµογής που χρησιµοποιείται κάθε φορά. Οι βασικές δικτυακές απαιτήσεις, καλύπτουν το εύρος ζώνης, την καθυστέρηση µετάδοσης (σε σχέση µε τον τύπο της κυκλοφορίας που δηµιουργεί η εφαρµογή (1) ασύγχρονος - asynchronous, (2) σύγχρονος - synchronous, kai (3) ισόχρονος - isochronous), τις απαιτήσεις συγχρονισµού - ειδικότερα για εφαρµογές πολυµέσων -, και την αξιοπιστία. Είναι φανερό ότι οι ιατρικές εφαρµογές απαιτούν όχι µόνο δικτυακή υποστήριξη, αλλά και υποστήριξη από τα πρωτόκολλα των ανώτερων στρωµάτων (για παράδειγµα θέµατα που συνδέονται µε συµβατότητα, ασφάλεια κ.λ.π.). Έτσι, η δοµή επικοινωνίας θα πρέπει να περιλαµβάνει όχι µόνο δικτυακά θέµατα αλλά και το κατάλληλο λογισµικό. Μαζί, αυτά τα δύο, προσδιορίζουν τον τύπο των δεδοµένων που µπορούν να µεταδοθούν, την ταχύτητα και την αξιοπιστία της επικοινωνίας και τα είδη των εφαρµογών που υποστηρίζονται. Η τεχνολογία που ασχολείται µε ιατρικές εφαρµογές πρέπει να είναι ευέλικτη. Αυτή ήδη υπάρχει και ικανοποιεί τις περισσότερες ανάγκες που υπάρχουν σε ιατρικά Περιβάλλοντα. Οι κυριότερες τεχνολογίες LAN/MAN/WAN έχουν ως ακολούθως: LAN (φυσικό επίπεδο) IEEE BASE5, 10BASE2, 1BASE5, 10BASE-T 10BROAD36, 10BASE-F 14

15 10BASE-FO, 10BASE-FA (10BASE-FB & 10BASE-FL), 10BASE-FP IEEE IEEE IEEE IEEE IEEE LAN/MAN IEEE ISO 9314 TOKEN BUS-Broadband, Carrierband, Optical fiber TOKEN RING Unshielded/Shielded Twisted Pair (UTP/STP) Isochronous Ethernet, IVD Integrated Voice Data LAN Fast Ethernet 100BASE-T 100BASE-VG AnyLAN, Demand Priority LAN (100BASE Voice Grade at 100Mbps over UTP). DQDB-Distributed queue dual bus FDDI Fiber Distributed Data Interface FDDI-II FFOL-FDDI Follow-on LAN Η εικόνα 6 παριστάνει τις δυνατότητες LAN/MAN. Εικόνα 6: Οι δυνατότητες LAN/MAN. WAN 1. εσµευµένες γραµµές µετάδοσης (Dedicated transmission lines) 2. Χ.25 µεταγωγή πακέτου (Packet switching) 3. Μεταγωγή Πλαισίου στα 2Mbps (Frame Relay) 4. EURO-ISDN (µε υπηρεσίες ISDN) 15

16 5. ορυφορικές επικοινωνίες (γεοσύγχρονοι (geosynchronous) δορυφόροι, VSAT (Very Small Aperture Terminal) που υποστηρίζουν τόσο ISDN όσο και το Internet, δορυφόροι ευρείας ζώνης, χαµηλής τροχιάς (LEO -Low Earth Orbit) κ.λ.π.). 6. Ραδιο - Τεχνολογίες Κυψελίδων (Cellural Radio - Technologies - advanced mobile phone system, Total Access Communications system - TACS, Group Special Mobile - GSM, Digital Cellular System - DCS). 7. Ραδιοτηλεφωνία (Radiotelephony on airplanes - the TFTS European system, the NTT-ATS Japanese system, GTE-Airfone American system). 8. BISDN/ATM (155Mbps CPNs και 34Mbps ATM), ασύρµατο ΑΤΜ. υνατότητες Internet Επαναλήπτης (Repeater) προωθεί bits Γέφυρα (Bridge) προωθεί πακέτα µεσαίου µεγέθους ροµολογητής (Router) δροµολογεί δεδοµένα επιπέδου πρωτοκόλλου Brouter Gateway (πρόκειται για ένα υπολογιστή που χρησιµοποιείται για να µεταφράσει πολύπλοκες ακολουθίες πρωτοκόλλων - για παράδειγµα διαφορετικά συστήµατα e- mail). Γενικά, η ευρεία δυνατότητα επιλογών που υπάρχει κάνει δύσκολη την εκλογή ενός LAN ή κάποιας επιλογής από LAN ή WAN. Η αξιολόγηση των τεχνολογιών δικτύων που υπάρχουν βασίζεται στους παρακάτω παράγοντες: 1. Απαιτήσεις ως προς το εύρος ζώνης (αριθµός των σταθµών που υποστηρίζονται, θέµατα διαχείρισης του εύρους ζώνης, αριθµός και είδος των πολυµεσικών εφαρµογών). 2. Υποστήριξη εφαρµογών πραγµατικού χρόνου (χαρακτηριστικά καθυστέρησης, µηχανισµοί προτεραιότητας πρόσβασης, συγχρονισµός κ.τ.λ.). 3. Υποστήριξη πολυεπεξεργασίας 4. Συµβατότητα 5. Επεκτασιµότητα 6. Αξιοπιστία 7. Πολυπλοκότητα 8. Ευρεία διαθεσιµότητα 9. Κόστος Τα σπουδαιότερα θέµατα που πρέπει να ληφθούν υπ όψη για τη δηµιουργία µιας επιτυχηµένης δοµής σε ένα ιατρικό περιβάλλον είναι τα ακόλουθα: 1. Προσδιορισµός των βασικών αναγκών και των προσφερόµενων υπηρεσιών και εφαρµογών. 2. Μετάφραση των υπηρεσιών και εφαρµογών σε επικοινωνιακές απαιτήσεις. 3. Προσδιορισµός της γεωγραφικής κατανοµής και των περιορισµών που πηγάζουν από αυτή. Προσδιορισµός ειδικότερα των σηµείων ή των περιοχών που έχουν ειδικές απαιτήσεις σε δικτύωση. 4. Χρησιµοποίηση στοιχείων από προηγούµενες µελέτες. 5. Ακριβής προσδιορισµός του κόστους. 6. Ανάπτυξη λιστών που θα περιέχουν όλα τα τεχνο-οικονοµικά χαρακτηριστικά. 16

17 Συνήθως, ένα δίκτυο σε ένα νοσοκοµείο υποστηρίζεται από ένα Πανεπιστηµιακό δίκτυο (Campus Area Network - CAN), το οποίο χωρίζεται σε υποδίκτυα µε βάση γεωγραφικά ή θέµατα διαχείρισης. Τα υποδίκτυα (subnetworks) αποτελούνται από τµήµατα (segments). Κάθε τµήµα είναι ένα κανάλι που συνδέει έναν αριθµό χρηστών. Τα υποδίκτυα συνδέονται µεταξύ τους µε µια ραχοκοκαλιά πολλαπλών πρωτοκόλλων, η οποία µπορεί να είναι, ανάλογα µε τις επικοινωνιακές απαιτήσεις ένα hub, ένας δακτύλιος FDDI, ή ένα switch-based ATM. Η ραχοκοκαλιά αυτή του δικτύου µεταφέρει τη συσσωρευµένη κυκλοφορία από τα υποδίκτυα. Τελικά, το CAN πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ποικίλα interfaces LAN/WAN για IP, µεταγωγή πλαισίου, SMDS και ATM δίκτυα. Ακόµη: Ανάλογα µε τις απαιτήσεις του δικτύου µπορεί να χρησιµοποιηθούν έξυπνα hub που υποστηρίζουν ΑΤΜ και οδηγούν σε ιδεατές λύσεις LAN (Virtual LAN solutions). Οι σταθµοί πολυµέσων ή τα hub που παράγουν πολύ φορτίο µπορούν να συνδεθούν άµεσα σε ένα διακόπτη ATM πάνω από οπτική ίνα (dedicated) σε ταχύτητα στα 155Mbps. Είναι δυνατό να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες δεν θα περιορίζονται όσον αφορά το εύρος ζώνης όταν υπάρχει µικροκατάτµηση (microsegmentation) σε κάποιο LAN. Αυτό σηµαίνει λιγότεροι χρήστες ανά τµήµα LAN (per LAN segment). Σε µερικές περιπτώσεις η χρήση του switched Ethernet είναι λιγότερο δαπανηρή από το φτιάξει κανείς ένα δίκτυο ATM. Η ύπαρξη των δικτύων επικοινωνιών που βασίζονται στο ISDN µπορεί να υποστηρίξει ένα ικανό αριθµό ιατρικών εφαρµογών Πρόβλεψη των απαιτήσεων για υπηρεσίες ευρείας ζώνης - Το Internet και στρατηγικές δικτύων βασισµένες σε ΑΤΜ Το γενικό πρόβληµα της πρόβλεψης της ζήτησης για επικοινωνιακές υπηρεσίες ευρείας ζώνης έχει να κάνει µε της εξής ερώτηση: Πώς µπορεί να προβλεφθεί η µελλοντική ζήτηση στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθεί ένα δίκτυο ευρείας ζώνης, όταν δεν υπάρχουν ιστορικά δεδοµένα (µετρήσεις) για τις υπηρεσίες που χρειάζεται να υπάρχει πρόβλεψη ; Η εικόνα 7 περιγράφει µια διαδικασία πρόβλεψης. Μερικά βασικά θέµατα που σχετίζονται µε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων είναι τα ακόλουθα: Υπάρχει συνεχής πίεση για τον εκσυγχρονισµό των δικτύων. Η τεχνολογία δεν είναι τόσο σηµαντική για τον τελικό χρήστη όσο οι υπηρεσίες που αυτή προσφέρει. Η ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης πλατφόρµας ευρείας ζώνης, που θα µπορεί να υποστηρίζει ποικίλες υπηρεσίες, µειώνει τα κόστη λειτουργίας. Η µοίρα της νέα τεχνολογίας στην αγορά τηλεπικοινωνιών εξαρτάται από την εµπορικότητα του εξοπλισµού, των δικτύων και των υπηρεσιών τους που χρησιµοποιούν την τεχνολογία αυτή, καθώς και από την αποδοχή της από τους τελικούς χρήστες. 17

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Αθανασία Κουσουρή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Αθανασία Κουσουρή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθανασία Κουσουρή Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ Οκτώβριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη διαδικτυακής πολυµεσικής εφαρµογής διαχείρισης ιατρικών δεδοµένων για ένα Κέντρο Υγείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Μ. 3532 ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ιπλωµατική Εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η εξάπλωση του «Κινητού» Internet και παράγοντες που το επηρεάζουν ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ...9 1.1 ISDN..11 1.2 Xdsl 15 1.2.1. HDSL.16 Τεχνική περιγραφή της τεχνολογίας HDSL.17

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Πρόσβαση στο διαδίκτυο - To μοντέλο client/server του διαδικτύου

Κεφάλαιο. Πρόσβαση στο διαδίκτυο - To μοντέλο client/server του διαδικτύου 3 Κεφάλαιο Πρόσβαση στο διαδίκτυο - To μοντέλο client/server του διαδικτύου Το Internet υιοθετεί το μοντέλο client/server (πελάτη / διακομιστή) όσον αφορά στην παράδοση των πληροφοριών. Βάσει του μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi.

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ VOIP ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: Γνώσεις των Εργαζόμενων Νοσηλευτών στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.11b ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1. ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή Εργασία «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» Συγγραφέας: Σαρουσαββίδης Μιχαήλ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΤΖΕΤΖΟΥΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστημονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 Στη μνήμη των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Κεφάλαιο 1. Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Ο όρος τηλεϊατρική αναφέρεται στις εφαρµογές της τηλεµατικής στο χώρο της υγείας. Η λέξη Τηλεϊατρική είναι σύνθετη και αποτελείται από το πρόθεµα Τηλε- που σηµαίνει "εξ αποστάσεως"

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

E-BANKING NETWORKING ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

E-BANKING NETWORKING ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) E-BANKING NETWORKING ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 1. Εισαγωγή στο Internet Ιστορικό Το Internet, όπως γνωρίζουµε, έχει αρκετά µεγάλη ιστορία και βασικά, έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών για κινητές συσκευές: Υποστήριξη φοιτητών στο τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών µε χρήση mobile web τεχνολογιών.

Ανάπτυξη εφαρµογών για κινητές συσκευές: Υποστήριξη φοιτητών στο τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών µε χρήση mobile web τεχνολογιών. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη εφαρµογών για κινητές συσκευές: Υποστήριξη φοιτητών στο τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέπων: Μαλάµος Αθανάσιος Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα