Σάββατο 18 - Κυριακή 19 Απριλίου 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σάββατο 18 - Κυριακή 19 Απριλίου 2009 www.ekirikas.com"

Transcript

1 Σάββατο 18 - Κυριακή 19 Απριλίου ÃÚÈÛÙfi Ó ÛÙË Ολα τα ονόµατα των συµµετεχόντων στην εορταστική αυτή έκδοση θα τα βρείτε στην προτελευταία σελίδα

2 2 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Μήνυµα του Οικουµενικού Πατριάρχη Βαρθολοµαίου για το Πάσχα Εστι δε πίστις ελπιζοµένων υπόστασις, πραγµάτων έλεγχος ου βλεποµένων. (Προς Εβραίους 11:1) Προς τους Σεβασµιωτάτους και Θεοφιλεστάτους Αρχιερείς, τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και ιακόνους, τους Μοναχούς και Μοναχές, τους Προέδρους και Μέλη των Κοινοτικών Συµβουλίων, τα Ηµερήσια και Απογευµατινά Σχολεία, τις Φιλοπτώχους Αδελφότητες, τη Νεολαία, τις Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και ολόκληρο το Χριστεπώνυ- µο πλήρωµα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αµερικής. Αγαπητοί µου αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, Χριστός Ανέστη! Με την ευκαιρία αυτής της µεγάλης και ενδόξου εορτής της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας µας, σας χαιρετώ µε την απέραντη χαρά του Αναστάντος Κυρίου µας και µε την ειρήνη της αναλλοίωτης υποσχέσεώς Του για σωτηρία και αληθινή ζωή. Καθώς συγκεντρωνόµαστε αυτή τη νύχτα και προσµένουµε την αυγή της νέας ηµέρας, οι εκκλησίες µας, τα σπίτια µας, και βεβαίως οι Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω προσφιλή και επιπόθητα, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ψυχές µας είναι γεµάτες από την λάµψη της Αναστάσεως και την απαστράπτουσα Αλήθεια τής εν Χριστώ πίστεώς µας. Τα Βιβλικά κείµενα είναι γεµάτα µε διηγήσεις της φανερώσεως του Χριστού στους µαθητές Του µετά από την θριαµβευτική εκ νεκρών Ανάστασή Του. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (20:19-29) µάς παρουσιάζει δύο τέτοιες εµφανίσεις του Αναστάντος Χριστού στους αποστόλους Του στο «υπερώον» όπου συχνά συγκεντρώνονταν. Στην πρώτη από τις εµφανίσεις αυτές, ο Αναστάς Χριστός επέδειξε στους αποστόλους τα χέρια Του και την πλευρά Του, τα σηµάδια της σωµατικής αγωνίας την οποία υπέµεινε επί του Σταυρού µέχρι θανάτου. Η παρουσία Του ενώπιον των µαθητών ήταν ένα ορατό σηµείο της εκ νεκρών Αναστάσεώς Του. Ωστόσο, σ αυτήν την πρώτη φανέρωση του Αναστάντος Χριστού στο «υπερώον» δεν ήταν παρών ο Απόστολος Θωµάς. Ακούγοντας για την εµφάνιση αυτή από τους άλλους αποστόλους, ο Θωµάς δήλωσε σαφώς ότι δεν θα πίστευε ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί εκ νεκρών εάν ο ίδιος δεν έβλεπε τον Χριστό και εάν ο ίδιος δεν Σκυθρωπή είχεν ακούσει κάποιαν ηµέραν του ΙΘ αιώνος η ανθρωπότης από το στόµα του τραγικού φιλοσόφου ότι «ο Θεός είναι νεκρός! Τον σκοτώσαµε... Εµείς όλοι είµαστε οι φονιάδες του... ο Θεός θα µείνη νεκρός! Τι άλλο είναι οι εκκλησίες παρά οι τάφοι και τα µνήµατα του Θεού;» (Φρειδερίκος Νίτσε). Και επίσης, ολίγας δεκαετίας αργότερον, από το στόµα ενός νεωτέρου οµολόγου του, ότι «Ο Θεός απέθανε! Σας αναγγέλλω, κύριοι, τον θάνατον του Θεού!» (Ζαν Πολ Σαρτρ). Αι διακηρύξεις αυταί των αθέων φιλοσόφων ετάραξαν τας συνειδήσεις των ανθρώπων. Σύγχυσις πολλή επηκολούθησεν εις τον χώρον του πνεύµατος και της λογοτεχνίας, της τέχνης και της ιδίας κάποτε της Θεολογίας, όπου, εις την ύσιν κυρίως, ήρχισε να γίνεται λόγος ακό- µη και περί «Θεολογίας του θανάτου του Θεού». Η Εκκλησίας βεβαίως δεν είχε ποτέ και δεν έχει καµµίαν αµφιβολίαν ότι ο Θεός απέθανε. Τούτο έγινε το 33 µ.χ. επάνω εις τον λόφον Γολγοθά της Ιερουσαλήµ, επί Ποντίου Πιλάτου του Ρωµαίου Ηγεµόνος της Ιουδαίας. Αφού έπαθεν ανήκουστα Πάθη, εσταυρώθη ωσάν κακούργος και, περί ώραν ενάτην της Παρασκευής, είπε «Τετέλεσται!» και παρέδωκε το πνεύµα! Αυτό είναι µία αναντίρρητος ιστορική πραγµατικότης. Ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός, απέθανεν «υπέρ πάντων» των ανθρώπων! (Β Κορ. 5:14). Αφού ανέλαβεν όλα τα ιδικά µας: σώµα, ψυχήν, θέλησιν, ενέργειαν, κόπον, αγωνίαν, πόνον, λύπην, παράπονον, χαράν, τα πάντα, παρεκτός αµαρτίας, ανέλαβε, τέλος, και το µεγαλύτερον ζήτηµά µας, τον θάνατον, και µάλιστα εις την πιο βασανιστικήν και ταπεινωτικήν εκδοχήν του, δηλ. τον Σταυρόν. Μέχρις εδώ συµφωνούµεν µε τους φιλοσόφους. Θα δεχθούµε ακόµη και το ότι αι εκκλησίαι, οι ναοί, είναι «οι τάφοι», «τα µνήµατα» του Θεού! Οµως!.. Εµείς γνωρίζοµε, ζούµε και προσκυνούµε τον θανόντα Θεόν, ως «νεκρόν ζωαρχικότατον»! Ολίγον µετά την φοβεράν Παρασκευήν, εις την πρωινήν αµφιλύκην της «Μιας των Σαββάτων», της Κυριακής, συνέβη αυτό, διά το οποίον έγινε όλη η διά σαρκός και πάθους του Σταυρού και καθόδου εις τον άδην οικονοµία του Θεού: Η Ανάστασις!.. Και αυτό, η Ανάτασις, είναι µία εξ ίσου αναντίρρητος ιστορική πραγµατικότης!.. Και η πραγµατικότης αυτή έχει αµέσους και σωτηρίους επιπτώσεις εις όλους µας. Ανέστη ο Υιός του Θεού, ο Οποίος είναι συνάµα και Υιός του Ανθρώπου! Ανέστη ο Θεός µε όλον το πρόσληµµα της ανθρωπότητος: το Σώµα που έλαβεν από τα άχραντα αίµατα της Υπεραγίας Θεοτόκου και την αγίαν Ψυχήν Του. Ανέστη εκ νεκρών, «παγγενή τον Αδάµ αναστήσας ως φιλάνθρωπος»!.. Ο Τάφος του Ιησού, το «καινόν µνηµείον» του Ιωσήφ, είναι πλέον διά παντός κενός! Αντί διά µνηµείον νεκρικόν, είναι µνηµείον νίκης κατά του θανάτου, είναι πηγή ζωής! Ο νοητός Ηλιος της ικαιοσύνης ανέτειλεν «εκ του τάφου ωραίος», χαρίζοντας φως ανέσπερον, ειρήνην, χαράν, αγαλλίασιν, ζωήν αιώνιον! Ναι, οι ναοί είναι οι «τάφοι» του Θεού! Αλλά Τάφοι κενοί, ολοφώτεινοι, γεµάτοι από «οσµήν ζωής» (Β Κορ. 2:16) από εαρινόν µύρον πασχάλιον, ωραίοι, ερατεινοί, καταστόλιστοι µε µυρσίνες δοξαστικές και µε άνθη χειροπιαστής ελπίδος, τάφοι ζωοδόχοι και ζωοπάροχοι! Ο θάνατος του Θεού ανέστρεψε τας δυνά- µεις του άδου, ο θάνατος ευτελίστηκε πλέον εις απλούν επεισόδιον που εισάγει τον άνθρωπον από τον βίον εις την Ζωήν. Αι εκκλησίαι, οι «τάφοι» του Θεού, είναι αι διάπλατοι θύραι της αγάπης του Θεού, οι ορθάνοιχτες είσοδοι του Νυµφώνος του Υιού Του, που «ως Νυµφίος προήλθεν εκ του Μνήµατος» και οι πιστοί εισερχόµενοι, «θανάτου εορτάζοµεν νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιοτής, της αιωνίου, απαρχήν, και σκιρτώντες υµνούµεν τον αίτιον, τον µόνον Ευλογητόν των πατέρων, Θεόν και υπερένδοξον»! (Τροπάριον ζ ωδής Κανόνος του Πάσχα). Ευτυχώς, λοιπόν, που απέθανεν ο Θεός, και ο θάνατός Του έγινε ζωή και ανάστασις ιδική µας! Ευτυχώς που υπάρχουν τόσα Συνέχεια στη σελίδα 16 Το «Χριστός Ανέστη» του Αρχιεπισκόπου Αµερικής ηµητρίου άγγιζε τις πληγές Του. Οκτώ µέρες αργότερα, ο Χριστός εµφανίστηκε για δεύτερη φορά στους αποστόλους Του στο «υπερώον». Αυτή τη φορά, ο Θωµάς ήταν παρών και ήτο σε θέση να δει τον τύπο των ήλων και της λόγχης στο σώµα του Αναστάντος Χριστού. Τότε ο Θωµάς αναγνώρισε τον Αναστάντα Χριστό µε την ακόλουθη, µοναδική διακήρυξη της πίστεώς του: Ο Κύριός µου και ο Θεός µου (Ιωάν. 20:28). Στη διακήρυξή του αυτή, ο Χριστός απάντησε στον Θωµά: ότι εώρακάς µε, πεπίστευκας, µακάριοι οι µη ιδόντες και πιστεύσαντες (Ιωαν. 20:29). Ο Θωµάς χρειάσθηκε να δει για να πιστέψει και ο αγώνας του µεταξύ αµφιβολίας και πίστεως είναι όντως ανθρώπινος. Σήµερα, οµολογούµε την πίστη µας στον Αναστάντα Χριστό σχεδόν 2000 χρόνια µετά από τις αναστάσιµες παρουσίες Του στους αποστόλους Του. Και το πράττουµε εντός µιας κοινωνίας, η οποία, µε το πέρασµα του χρόνου, είναι ιστορικά αποµακρυσµένη από τις Θείες αυτές εµφανίσεις. Γι αυτό το λόγο, µπορούµε να χαρούµε για την πίστη µας στον Αναστάντα Χριστό, διότι γνωρίζουµε τον µακαρισµό του Χριστού, ο οποίος µας είπε ότι είµαστε µακάριοι αφού είµαστε ανάµεσα στους µη ιδόντες και πιστεύσαντες (Ιωάν. 20:29). Σήµερα, Γιορτή του Πάσχα, συγκεντρωνόµαστε για να γιορτάσου- µε αυτή την συνεχιζόµενη και αληθινή παρουσία του Χριστού ανάµεσά µας, Του Οποίου η εκ νεκρών Ανάσταση βρίσκεται στο κέντρο της Χριστιανικής πίστεώς µας. Η γνήσια παρουσία του Χριστού βιώνεται από τον κάθε ένα από εµάς µε πολλούς τρόπους, όπως όταν συγκεντρωνόµαστε εν τω ονόµατί Του για προσευχή ή όταν ακούµε το Ιερό του Ευαγγέλιο. Ωστόσο, η παρουσία Του καταδεικνύεται µε τον πιο υπέροχο τρόπο όταν εµείς µεταλαµβάνουµε το Σώµα και το Αίµα Του στο µυστήριο της Θείας Κοινωνίας, µέσω των φυσικών στοιχείων του οίνου και άρτου. Γι αυτό τον λόγο, στο τέλος του Θείας Λειτουργίας, ευχαριστούµε τον Θεό όταν µετέχουµε της Θείας Κοινωνίας, οµολογώντας ότι έχουµε µεταλάβει «των θείων, αγίων, αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζωοποιών, φρικτών του Χριστού Μυστηρίων». Μήνυµα της Αναστάσεως του Αρχ/που Αθηνών Αγαπητά µου παιδιά, Χριστός Ανέστη! Με το χαρµόσυνο αυτό µήνυµα της ζωής και της ελπίδος χαιρετίζει αιώνες τώρα η Εκκλησία τους πιστούς της. Ο σαρκωµένος Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Ιησούς Χριστός νίκησε τον θάνατο, χαρίζοντας νέες προοπτικές, δίδοντας νόηµα και πνοή στα οράµατά µας, υπενθυµίζοντας την υπεροχή του φωτός έναντι του σκότους. Μέσα σ αυτό το σκοτάδι, η αµαυρωµένη από την αµαρτία εικόνα εκάστου ανθρώπου αλλοιώνεται και ταυτίζεται µε την απώλεια και το µίσος. Αυτή την εικόνα έρχεται και µεταµορφώνει ο Αναστηµένος Χριστός. Μεταµορφώνει όλους µας και τον καθένα χωριστά. Μας προσκαλεί να υπερβούµε τα τείχη του εγωισµού και τις προσωπικές αυταρέσκειας, δείχνοντάς µας το φωτεινό µονοπάτι τού εµείς και όχι του εγώ. Μέσα σ αυτό το φως το άτοµο συναντά την προσωπική του έκφραση, που δεν είναι άλλη από την Συνέχεια στη σελίδα 9 Συνέχεια στη σελίδα 16 Από όλους εµάς στην Atlantic Bank Καλό Πάσχα Με την ευκαιρία των ηµερών του Πάσχα ευχόµαστε σε όλους τους φίλους και γείτονες καλές γιορτές. Προσδοκούµε οτι θα συνεχίσουµε να σας παρέχουµε τις φιλικές και επαγγελµατικές υπηρεσίες που σας αξίζουν. Ευχαριστούµε που κάνατε την Atlantic Bank συνέταιρο στην επιτυχία σας Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε: O συνέταιρός σας στην επιτυχία Με δεκαοκτώ υποκαταστήµατα: Βrooklyn Μanhattan Queens Westchester /510

3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Πάσχα ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ Φίλος του «Εθνικού Κήρυκα» 3169/594

4 4 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ) WORLD COUNCIL FOR HELLENES ABROAD (SAE) Γραφείο Συντονιστή Περιφέρειας Η.Π.Α. Coordinator s Office of U.S.A. Region Αναστάσιµο Μήνυµα Ted G. Spyropoulos Coordinator Regional Coordinating Council Aliki Andrews Constantine Economides Michael Galanakis Spyridon Garyfallis Gus Karalekas Peter Karavites, Ph.D. Efthalia Katos Stella Kokolis Rev. Fr. N. Kyritses Αγαπητοί συµπατριώτες και συµπατριώτισσες, Η «εορτή εορτών και πανήγυρις πανηγύρεων», η Ανάσταση, είναι η κορυφαία και η λαµπρότερη εορτή της Ορθοδοξίας, αδιάρρηκτα συνυφασµένη µε τον Ελληνισµό. Σηµατοδοτεί τη νίκη της ζωής επί του θανάτου, την υπέρβαση του εφήµερου και της ύλης και τη λύτρωση µέσα από την Ανάταση της Ανθρώπινης Υπόστασης: Ψυχής και Πνεύµατος. Η Ανάσταση είναι νίκη της αλήθειας κατά του ψεύδους και της πλάνης, του αγαθού κατά του κακού. Η δύναµη της αγάπης διαλύει τον φόβο, την ψευδαίσθηση καθώς είναι η µοναδική αλήθεια και µας συµφιλιώνει µε τον εαυτό µας και τους συνανθρώπους µας. Άνοιξη και Ανάσταση είναι έννοιες ταυτόσηµες. Η άνοιξη είναι η ανάσταση της φύσης, εποχή κατά την οποία η αγάπη διατρέχει ολόκληρη την εκδηλωµένη δηµιουργία του σύµπαντος. Είµαστε δηµιουργήµατα της αγάπης αυτής και από τη φύση µας, φορείς της. Είθε το «Ανέσπερο Φως της Αναστάσεως» να φέρει Ψυχική Ανάταση, Αγάπη, Συµφιλίωση και να επαναφέρει την Ελπίδα στην αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου. Theodore Laliotis Με τις σκέψεις αυτές εύχοµαι: Καλή Ανάσταση στον Ελληνισµό! Χριστός Ανέστη! Θεόδωρος Σπυρόπουλος, Συντονιστής Σ.Α.Ε. Περιφέρειας Η.Π.Α. 801 W. Adams Str., Suite 235, Chicago, Illinois Tel.: (312) Fax: (312) Sponsored by TGS PETROLEUM CO., INC 3751/545

5 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Πάσχα / /644

6 6 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Καλή Ανάσταση Happy Easter JOHN S. LATSIS U.S.A., INC. 3520/80

7 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Πάσχα Οι εταιρείες της PAN GREGORIAN ENTERPRISES, INC. NEW JERSEY, METRO NEW YORK & LONG ISLAND CONNECTICUT & UPPER NEW YORK εύχονται σε όλα τα µέλη και τις οικογένειές τους στους Ελληνες ιδιοκτήτες εστιατορίων στους φίλους τους καθώς και σε όλους τους οµογενείς Χρόνια Πολλά Καλή Ανάσταση 3539/485

8 8 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Χρόνια Πολλά ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ από την ELENI KOULIKOURDIS Practice Manager και το προσωπικό των White Plains MRI Centers White Plains MRI Centers WPMRI RA White Plains Radiology Associates 3.0 TESLA & OPEN SITTING MRI WP White Plains Open High Field MRI Davis & Post Road, White Plains, NY Phone: (914) Fax: (914) WP White Plains Magnetic Resonance Imaging Centers 122 Maple Avenue, White Plains, NY Phone: (914) Fax: (914) WDBMRC Westchester Dedicated Breast Magnetic Resonance Imaging Center 90 South Ridge Street, Rye Brook, NY Tel.: (914) Fax: (914) PMRC PHELPS MAGNETIC Resonance Center 707 North Broadway, Sleepy Hollow, NY Phone: (914) Fax: (914) Westchester Avenue, Suite #105 White Plains, NY Tel.: (914) Fax: ΜΙΛΑΜΕ ΑΠΤΑΙΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ /475

9 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Το «Χριστός Ανέστη» του Αρχ/που Αµερικής ηµητρίου Συνέχεια από τη σελίδα 2 Ετσι, παραδόξως, παρά το ότι δεν «είδαµε» τον Αναστηµένο Χριστό µε τον ίδιο τρόπο που τον είδαν οι απόστολοί Του, Τον «βλέπουµε και έχουµε την ολική και πλήρη εµπειρία Του, όπως ακριβώς είχαν και οι απόστολοι. Αυτή είναι η περίπτωση που βλέπουµε το στοιχείο του Θείου Μυστηρίου, το οποίο είναι ευδιάκριτο χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστεώς µας. Σε αυτή την εξαιρετικά ευλογηµένη εµπειρία της συµµετοχής στη Θεία Κοινωνία µάς δίδεται η δυνατότητα να δούµε και να βιώσουµε αυτό που ο Θωµάς χρειάστηκε να δει πριν χρόνια για να πιστέψει. Στο Ιερό Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας έχουµε την εµπειρία του Αναστάντος Χριστού, λαµβάνουµε τον Υιόν του Θεού σωµατικώς στον φυσικό µας οργανισµό και πνευµατικώς στις ζωές µας και έτσι συνεχώς ανανεωνόµαστε διά της θεραπευτικής Του δυνάµεως. Αγαπητοί µου Χριστιανοί, Στην Αγία αυτή Εορτή του Πάσχα, καθώς γεµίζουµε τις εκκλησίες µας και τις καρδιές µας µε το φως και την χαρά της Αναστάσεως, ας οµολογήσουµε χαρµοσύνως την πίστη µας στον Αναστάντα Κύριο, ο οποίος είναι ανάµεσά µας. ιά µέσου της πίστεως και της κοινωνίας µας στο σώµα Του και στο αίµα Του διά του Ιερού Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, ας δεχθούµε την αγάπη Του και ας επιβεβαιώσουµε την εγγύηση της ευλογίας Του. Ας εξαγγείλουµε στον κόσµο, που έχει ανάγκη, ότι είµαστε άνθρωποι της Αναστάσεως, ότι είµαστε άνθρωποι της ελπίδας και της σωτηρίας, και ότι εί- µαστε άνθρωποι πίστεως. Και ας καλέσουµε όλους τους ανθρώπους, να έρθουν στη στοργική αγκαλιά του Αναστάντος και ζώντος Κυρίου, για να Τον δουν, να Τον βιώσουν, και για να ανακαλύψουν την ατέλειωτη χαρά και ειρήνη εν Αυτώ, ο Οποίος κατήργησε την εξουσία του θανάτου ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν µη απόληται, αλλ έχη ζωήν αιώνιον (Ιωαν. 3:16). Για µια ακόµη φορά γεµάτοι χαρά διακηρύσσουµε: Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη! Μετά πατρικών ευχών εν Χριστώ Αναστάντι, Ο Αρχιεπίσκοπος Αµερικής ηµήτριος Πάσχα 2009 Πασχαλινό µήνυµα του Μητροπολίτη Τορόντο Σωτήριου «Ανάστασιν Χριστού θεασάµενοι προσκυνήσοµεν Αγιον, Κύριον Ιησούν τον µόνον αναµάρτητον...» Αφού είδαµε την Ανάσταση του Χριστού, να προσκυνήσοµε πρέπει τον Αγιο, τον Κύριο, τον Ιησού, τον µόνο αναµάρτητο. Βασικό πράγµα για την χριστιανική πίστη είναι η Ανάσταση του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, κενό είναι το κήρυγµά µας, κενή είναι και η πίστη µας». Η απόδειξη, ότι η χριστιανική πίστη είναι η µόνη αληθινή πίστη είναι η Ανάσταση του Χριστού. Ο Αναστηµένος Χριστός είναι ο Ιησούς. Είναι ο Μεσσίας. Είναι ο µονογενής Υιός του Θεού. Είναι ο Θεός ο αληθινός. Είναι το Φως το εκ Φωτός. Είναι ο µόνος Λυτρωτής και Σωτήρας του κόσµου. Είναι Αγιος. Απόλυτα Καθαρός. Αναµάρτητος. Και είναι Κύριος. Κύριος του εαυτού Του. Κύριος ουρανού και γης. Ορατών τε και αοράτων. Με τον Πατέρα και το Αγιον Πνεύµα εδηµιούργησαν τον κόσµο. Και τον δηµιούργησαν µε τόση αρ- µονία. Και τον κυβερνούν πάντα. Γιορτάζοντας εφέτος πάλι την Ανάσταση του Χριστού µας, να µη ξεχνούµε ποτέ, ότι ο Χριστός γεννήθηκε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε για την δική µας σωτηρία και την σωτηρία όλου του κόσµου. Να µη ξεχνούµε, ότι θα έρθει ξανά για να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Ο πιστός χριστιανός ζη την Ανάσταση του Χριστού. Η καρδιά του, η ψυχή του, ολόκληρο το είναι του φωτίζονται από το Φως της Ανάστασης. Ζη την πραγµατικότητα της καινούργιας τάξης των πραγµάτων. Την πραγµατικότητα της σωτηρίας. Βλέπει τον θάνατο και προσβλέπει στα µετά θάνατο. Γνωρίζει, ότι ο Χριστός «θανάτω θάνατον πατήσας» µας εχάρισε αιώνια ζωή. Ζούµε την Ανάσταση και δεν φοβόµαστε τον θάνατο. Ζούµε εν µετανοία και δεν φοβόµαστε την αµαρτία. Από τον τάφο του Χριστού έρχεται η συγχώρεση. Εύχοµαι και προσεύχοµαι να ζήσετε και να γιορτάσετε την Ανάσταση του Χριστού εν καθαρά καρδία. Να την ζήσουν και να την γιορτάσουν όλοι οι χριστιανοί, σ όλο τον κόσµο, χωρίς προβλήµατα. Να επικρατήσει παντού, σε χριστιανούς και µη χριστιανούς, η χαρά της Ανάστασης του Χριστού µας. Να γνωρίσουν τον Χριστό όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη µας. Σύντοµα να γίνει µία ποίµνη κάτω από ένα Ποιµένα, 9 τον Χριστό. Χριστός Ανέστη, ευλογηµένοι χριστιανοί. Ανάστασιν Χριστού θεασάµενοι, προσκυνήσοµεν Αγιον Κύριον, Ιησούν τον µόνον αναµάρτητον. Χριστός Ανέστη! Με πατρική αγάπη και θερµές ευχές εν Χριστώ Αναστάντι, Ο Μητροπολίτης Τορόντο Σωτήριος 35 W. 20th Street, New York, NY (212) PERSEPHONE 115 East 60th Street, New York, NY (212) Happy Easter Χρόνια Πολλά Kαλή Ανάσταση 3608/554

10 10 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Χρόνια Πολλά Καλό Πάσχα µε Υγεία για όλη την Οµογένεια Χριστός Ανέστη LEANDROS A. VRIONEDES ATTORNEY AT LAW Ειδικότητά µας είναι οι σοβαροί τραυµατισµοί από ατυχήµατα 381 Park Avenue South, Suite #701, New York, NY Τel.: Astoria Blvd., Astoria, NY Τel.: /165

11 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Πάσχα Greek Ownership A catering tradition in the scenic village of East Northport for over 25 years Στους πελάτες και φίλους µας καθώς και σ ολη την Οµογένεια ευχόµαστε Kαλό Πάσχα Καλή Ανάσταση Xρόνια Πολλά 507 Larkfield Road, East Northport, NY Tel.: (631) The Larkfield Manor offers elegant banquet rooms and lovely manicured gardens, a perfect setting for any occasion /113

12 12 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Στην Οµογένεια και στον απανταχού Ελληνισµό θερµές ευχές για τις εορτές του Πάσχα Χρόνια Πολλά Χριστός Ανέστη SIX ALPHA CORP. 3074/264

13 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Πάσχα Η οικογένεια του Pete Contos και το προσωπικό των εστιατορίων της εύχονται στους πελάτες στους φίλους τους και στον απανταχού Ελληνισµό Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση PETE S KITCHEN 1962 E. Colfax Avenue Denver, CO Tel.: (303) PETE S CENTRAL ONE One of the best Greek Restaurants 300 South Pearl Street Denver, CO Tel.: (303) PETE S GREEK TOWN CAFE 2910 E. Colfax Avenue Denver, CO Tel.: (303) PETE S SATIRE LOUNGE Excellent Mexican Food 1920 East Colfax Avenue Denver, CO Tel.: (303) PETE S GYROS PLACE One of the best Greek Salads Greek & American Food 2819 East Colfax Avenue Denver, CO Tel.: (303) PETE S UNIVERSITY PARK CAFE Ecxellent Greek & American Food 2345 East Evans Avenue Denver, CO Tel.: (303) PETE S ICE CREAM & COFFEE Espresso, Cappuccino plus! 2730 East Colfax Avenue Denver, CO Tel.: (303) THE BANK BAR & GRILL 2239 E. Colfax Avenue Denver, CO Tel.: (303) /482

14 14 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Ο κ. XΡHΣΤΟΣ ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ ιδιοκτήτης και πρόεδρος της Melva Construction Corp. η οικογένειά του και το προσωπικό εύχονται στους αγαπητούς πελάτες και στους φίλους τους καθώς και στον απανταχού Ελληνισµό Χρόνια Πολλά Χαρούµενη Πασχαλιά µε Υγεία Χριστός Ανέστη MELVA CONSTRUCTION CORP rd Street Long Island City, NY Tel.: (718) Fax: (718) /340

15 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Πάσχα Απευθύνουµε θερµές ευχές για το Πάσχα σ όλη την Οµογένεια Χρόνια Πολλά Καλή Ανάσταση Οικογένεια Γιαννόπουλου Πάρης, Βίκη και Θεόδωρος /304

16 16 Πάσχα 2009 Μήνυµα του Οικουµενικού Πατριάρχη Βαρθολοµαίου για το Αγιο Πάσχα ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Συνέχεια από τη σελίδα 2 «µνήµατά» Του εις τον κόσµον, τόσοι άγιοι ναοί, όπου ηµπορεί να εισέλθη ελεύθερα ο πονεµένος, ο κουρασµένος και απαρηγόρητος άνθρωπος, να αποθέση το φορτίον του πόνου του, της αγωνίας του, του φόβου και της ανασφαλείας του, να «ξεφορτωθή» τον θάνατόν! Ευτυχώς που υπάρχουν αι εκκλησίαι του Εσταυρωµένου, Αποθανόντος, Αναστάντος και αιωνίως Ζώντος Χριστού, όπου ο απελπισµένος άνθρωπος των ηµερών µας, ο καταπροδωµένος από όλα τα είδωλα, όλους τους «χαµοθεούς» που έκλεψαν την καρδιά του, την οικονο- µίαν δηλαδή, την ιδεολογίαν, την φιλοσοφίαν, την µεταφυσικήν και όλας τας υπολοίπους «κενάς απάτας» (Πρβλ. Κολ. 2:8) του παρόντος αιώνος «του απατεώνος» (Ακάθιστος Υµνος), ευρίσκει καταφύγιον και παραµυθίαν και σωτηρίαν. Από το Οικουµενικόν Πατριαρχείον, την Μητέρα Εκκλησίαν που βιώνει εις το πλήρωµά τους το Πάθος, τον Πόνον, τον Σταυρόν και τον Θάνατον, αλλά εξ ίσου και την Ανάστασιν του Θεανθρώπου, απευθύνοµεν προς όλα τα τέκνα της Εκκλησίας εγκάρδιον πασχαλινόν χαιρετισµόν και ευλογίαν, µαζί µε ασπασµόν αγάπης Ιησού Χριστού του εκ νεκρών Αναστάντος και αιωνίως Ζώντος και ζωοποιούντος τον άνθρωπον. Εις Αυτόν η δόξα, το κράτος, η τιµή και η προσκύνησις, συν τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύµατι, εις τους αιώνας. Αµήν! Ο Κωνσταντινουπόλεως διάπυρος προς Χριστόν Αναστάντα ευχέτης πάντων υµών Μήνυµα της Αναστάσεως του Αρχ/που Αθηνών Συνέχεια από τη σελίδα 2 Σας Ευχόµαστε Καλό Πάσχα 3779/496 συνάντηση του Θεού µε την προσφορά µας στο πρόσωπο κάθε άλλου, κάθε ξένου, ανεξαρτήτως γλώσσας, χρώµατος, θρησκείας και πολιτισµού. Η πατρίδα µας βιώνει σήµερα αυτή την πρόκληση. Καλείται να υποδείξει την µακραίωνη ιστορία της, τόσο στην κοινωνική ανάπτυξη, όσο και στην οικογενειακή και προσωπική. Τα σύννεφα της επερχόµενης οικονοµικής κρίσης µπορεί να σκεπάζουν τις προοπτικές και το µέλλον πολλών αδελφών µας, βαθύτερη κρίση, όµως, ζούµε, όταν συνεχίζουµε την προκλητικά αδιάφορη στάση µας προς τον άλλο. Αναρωτηθήκαµε αν ο αναστάσιµος αυτός χαιρετισµός «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» σηµαίνει ανάσταση και για τον διπλανό µας; Εκεί, αδελφοί µου, ας δείξουµε την µεγαλοψυχία µας. Εκεί ας δείξουµε τη διαχρονικότητα του ελληνικού πνεύµατος. Εκεί ας δείξουµε την ουσιαστική πίστη µας στον Θεό και όχι την επιδερµική µας προσέγγιση σ ένα όµορφο έθιµο. Με αυτές τις απλές σκέψεις σας εύχοµαι ολόψυχα να συναντήσετε τον αναστηµένο Χριστό στο πρόσωπο του άλλου. Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά! Ο Αρχιεπίσκοπος Aθηνών και πάσης Ελλάδας Ιερώνυµος Ευχόµαστε σε όλους Καλό Πάσχα Ο Καρδιοχειρουργός ρ. ΗΛΙΑΣ Α. ΖΙΑΣ και το προσωπικό Tel.: (212) Fax: (212) /476

17 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Πάσχα SEEGER WEISS LLP ATTORNEYS AT LAW Με γραφεία στο Manhattan -Financial Disrict Νιούαρκ, NJ Φιλαδέλφεια Αναγνωρισµένη ως µία από τις πιο διαπρεπείς δικηγορικές φίρµες που χειρίζονται πολύπλοκες ατοµικές και οµαδικές υποθέσεις, καθώς και προσφυγές σε δικαστήρια εκ µέρους των καταναλωτών, επενδυτών και ατόµων µε τραυµατισµούς σε παναµερικανικό επίπεδο. Μία από τις 9 φίρµες που έχουν επιλεγεί από τo «National Law Journal» στη «Λίστα Εναγόντων» του 2007 και του Αντιπροσωπεύουµε ενάγοντες σε µεγάλο εύρος νοµικών ζητηµάτων, που συµπεριλαµβάνουν: Φαρµακευτικές και ιατρικές συσκευές για ατυχήµατα Προσωπικούς τραυµατισµούς και ιατρικά λάθη Εκθεση στον αµίαντο καθώς και σε περιβαλλοντικές και τοξικές ουσίες Εµπορικές διαµάχες Μετοχές και επενδυτικές απάτες One William Street, New York, NY TOLL - FREE Tel.: (212) FAX: (212) Christopher A. Seeger / Stephen A. Weiss / David R. Buchanan Diogenes P. Kekatos / Moshe Horn / Jonathan Shub / Jeffrey S. Grand / Laurence V. Nassif Στην αξιότιµη πελατείας µας, στους φίλους και στον απανταχού Ελληνισµό ευχόµαστε Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση /560

18 18 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Η οικογένεια ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ Η και το προσωπικό της εργολαβικής του εταιρείας εύχονται στη ιεύθυνση και το Προσωπικό του «Εθνικού Κήρυκα» στους φίλους τους και σ' όλη την Οµογένεια Xριστός Ανέστη Είθε η Ανάσταση του Κυρίου να χαρίζει Υγεία, Ευηµερία και κάθε καλό στον απανταχού Ελληνισµό 3609/637 M.A. ANGELIADES, INC th Ave, Long Island City, NY Tel.: (718)

19 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Πάσχα Χρόνια Πολλά Καλό Πάσχα µε Υγεία Χριστός Ανέστη JOHN, MARGO, ANDREA AND YIANNI CATSIMATIDIS 3537/678

20 20 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Ευχόµαστε σε όλη την Οµογένεια Καλή Ανάσταση Καλό Πάσχα /391

21 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Πάσχα Ο κ. Γεώργιος. Μπεχράκης οικογενειακώς απευθύνει πολλές εγκάρδιες αναστάσιµες ευχές στα παιδιά, στα εγγόνια, στους συγγενείς και φίλους στους ενορίτες της ιστορικής ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΟΣ ΤΟΥ ΛΟΟΥΕΛ στους διδάσκοντες και διδασκόµενους ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΟΣ και σε ολόκληρη την Οµογένεια Ευφρόσυνο Πάσχα Χριστός Ανέστη Ελάτε να εργασθούµε µαζί µε αγάπη και ενότητα όπως ταιριάζει στο πνεύµα της Ανάστασης του Κυρίου για την προαγωγή και πρόοδο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισµού Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗ 3552/633

22 22 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Σας ευχόµαστε Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση /607 Στους πελάτες, στους φίλους και στην Οµογένεια ευχόµαστε Χριστός Ανέστη ΤΕRRY MALLIAKAS President DYNATEC CONTRACTING, Inc Crescent Street, Astoria, NY Tel.: (718) Fax: (718) /591

23 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Πάσχα Απευθύνουµε σε όλους θερµές και εγκάρδιες ευχές Χρόνια Πολλά Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση µε Υγεία Αγγελική Βασιλική Αγγελική Αγγελική Στυλιανή Στυλιανός Στυλιανός Ο κύριος και η κυρία ΣΤΕΛΙOY ΖΕΡΒΟΥ Η τα παιδιά τους Κώστας και Ειρήνη ηµήτρης και Πουλχερία Τηλέµαχος και Μαρία Αριστοτέλης και Ιωάννα επίσης τα εγγόνια Αγγελική, Στυλιανή, Βασιλική, Στυλιανός, Αγγελική, Στυλιανός, Αγγελική όπως και το προσωπικό της εργολαβικής τους επιχείρησης 3353/559 Galaxy General Contracting Corp Albany Crescent, Bronx, NY 10463

24 24 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ /579

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σταυρός το καύχηµά µας

Ο Σταυρός το καύχηµά µας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΣ Η Ύψωση του Τιµίου Σταυρού Ιωάν. 19,6-11, 11, 13-20, 25-28, 28, 30-35 35 (14-9-2014) Ο Σταυρός το καύχηµά µας Τιµούµε σήµερα, αγαπητοί µου αδελφοί, την µεγίστη εορτή της παγκοσµίου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 18 - Κυριακή 19 Απριλίου 2009

Σάββατο 18 - Κυριακή 19 Απριλίου 2009 Σάββατο 18 - Κυριακή 19 Απριλίου 2009 www.ekirikas.com ÃÚÈÛÙfi Ó ÛÙË Ολα τα ονόµατα των συµµετεχόντων στην εορταστική αυτή έκδοση θα τα βρείτε στην προτελευταία σελίδα 2 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ Με μεγάλη συρροή ευλαβών της Παναγίας και φιλέορτων, από όλο το νησί και τα χωριά της Τήνου, τελέστηκε η εαρινή πανήγυρη στο Θεομητορικό Προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Ιωάν. 2/β 25, Ιερ. 17/ιζ 9, Τίτο 1/α 1,2, Ρωµ. 3/γ 19-24, Πράξ. 2/β 37, Λουκά 7/ζ 47, Εφεσ. 2/β 1-5.

Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Ιωάν. 2/β 25, Ιερ. 17/ιζ 9, Τίτο 1/α 1,2, Ρωµ. 3/γ 19-24, Πράξ. 2/β 37, Λουκά 7/ζ 47, Εφεσ. 2/β 1-5. Μελέτη 4: Για το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012 ΣΩΤΗΡΙΑ: Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ Σάββατο 20 Οκτωβρίου ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσµον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον µονογενή, διά να µη απολεσθή πας

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Πνευματολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Πνευματολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Πνευματολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα 2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα Του Θανάση Παναγόπουλου Α1 2011-2012 Το Πάσχα ονομάζεται και Λαμπρή η Πασχαλιά, είναι η πιο σημαντική γιορτή του έτους στην Ελλάδα. Το Πάσχα γιορτάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ. Τεσσαρακοστή: ένα πνευματικό οδοιπορικό προς τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού

Η Μ. Τεσσαρακοστή: ένα πνευματικό οδοιπορικό προς τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού Η Μ. Τεσσαρακοστή: ένα πνευματικό οδοιπορικό προς τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού Σεβαστοί Πατέρες, Αξιότιμε κ. προϊστάμενε, Αγαπητές κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, και αγαπητά μας παιδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία.

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Μαρτίου 18, 2015 Του Ευθύμιου Αχείλα Οι πρώτοι Χριστιανοί συνήθιζαν να κλείνουν την προσευχή τους με την ευχή «μαράν αθά» δηλαδή «Κύριε έρχου», προσμένοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά.

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά. ΔΕ2:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:ΛΑΤΡΕΙΑ Οι μαθητές/μαθήτριες να: - διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της θρησκευτικότητας, - συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης λατρείας με την καθημερινότητά.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ Τεύχος Αγαπητοί Lions, Lioness και Leos Αισίως φθάσαμε στην Αγία Εβδομάδα. Εβδομάδα των παθών του Κυρίου. Ο Κύριος εθυσιάσθη στο σταυρό για μας και ανεστήθη θριαμβευτικά εκ του τάφου. Ας γίνει και για

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού Ε ΕΡΩΤΗΜ ΕΠΙΛΟΗ 1 ΕΠΙΛΟΗ 2 ΕΠΙΛΟΗ ΕΠΙΛΟΗ 4 ΣΩΣΤΟ β. λόγω των διωγμών και της Οι πρώτοι χριστιανοί δεν έκτιζαν ναούς. α. επειδή δεν διέθεταν τους πεποίθησης ότι ο Θεός δεν γ. αποκλειστικά και μόνο κατάλληλους

Διαβάστε περισσότερα

-18 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-18 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -18 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος (κεφ.14) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόσκληση --------------

Η πρόσκληση -------------- Η πρόσκληση -------------- Ιδού, ο Ιησούς στέκεται στην πόρτα της καρδιάς σου και χτυπήματα. Αν ακούσετε τη φωνή του και θα ανοίξει την καρδιά σας, το πνεύμα του και το Πνεύμα του Θεού θα έρθει και θα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να διακρίνουν την πραγματική, πνευματική λατρεία από την τυπική, εξωτερική, και να επιχειρηματολογούν. 2. Να ερμηνεύουν τα κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πώς να εξοµολογούµαι;

Πότε και πώς να εξοµολογούµαι; Πότε και πώς να εξοµολογούµαι; Τι είναι το Μυστήριο της Εξοµολόγησης; Το µυστήριο της Εξοµολόγησης λέγεται ορθότερα Μυστήριο της µετάνοιας ή της συµφιλίωσης. Με αυτό το µυστήριο τελούµε τη φιλεύσπλαχνη

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις ναοί του Θεού

Οι τρεις ναοί του Θεού Οι τρεις ναοί του Θεού Η Υπαπαντή του Κύριου Η γιορτή της Υπαπαντής είναι μια πολύ ξεχασμένη γιορτή. Δεν της δόθηκε η πρέπουσα τιμή. Ξέρετε τι έγινε εκείνη την ημέρα; Αυτό που κι εσείς κάνετε στα μωρά

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.)

Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.) Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.) Την ημέρα που έλαβε χώρα η ταφή του Χριστού, κατά το σούρουπο της Μεγάλης Παρασκευής, ο ευαγγελιστής Ματθαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Σωτηριολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Η Παύλεια Θεολογία. Σωτηριολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Σωτηριολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των Αρχαγγέλων Στον κόσµο που όλοι νιώθουν µοναξιά Η Αγάπη Του υπάρχει και ελπίζω Κι αν έφυγα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της Αντίστασης Με µνήµη κενή µε όνειρα ξένα γρανάζι κι εσύ στην ίδια µηχανή! Γυρνάς στον τροχό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ενανθρώπιση είναι η διδασκαλία. (Philosophical Fragments)

Η ενανθρώπιση είναι η διδασκαλία. (Philosophical Fragments) Η ενανθρώπιση είναι η διδασκαλία (Philosophical Fragments) Αν όμως κηρύττουμε ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί, πώς μερικοί ανάμεσά σας ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών; Αν δεν υπάρχει ανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών 1 ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗΤΗΣΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8ΜΑΡΤΙΟΥ2009 ΙερόςΜητροπολιτικόςΝαόςτωνΤαξιαρχώνΒρυξελλών Αγαπητοί χριστιανοί, Η σημερινή Κυριακή διαφέρει από τις άλλες γιατί μας συγκεντρώνει όλους, ανεξάρτητα από την

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Το Σάββατο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, είναι αφιερωμένο από την Εκκλησία μας, στην Ανάσταση του Λαζάρου.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τι είναι η Εξοµολόγηση; ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Η Εξοµολόγηση είναι ενα από τα βασικά µυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα νά «συµφιλιωθούµε» µε τον Θεό,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12.

Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12. 13/06/12. Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12. Υπό την καθοδήγηση και αιγίδα του Άγιου Γερμανού. Εκδόσεις: ΤΟ ΜΩΒ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Copyright 2012 Εκδόσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης.

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες.. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών, αφού

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση, γι` αυτό και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τον Ναό.

Η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση, γι` αυτό και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τον Ναό. Η Θεία Λειτουργία Εκκλησία είναι το σώμα, που έχει κεφαλή το Χριστό και μέλη τους πιστούς. Οι ζώντες είναι η στρατευομένη και οι κοιμηθέντες είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα