Σάββατο 18 - Κυριακή 19 Απριλίου 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σάββατο 18 - Κυριακή 19 Απριλίου 2009 www.ekirikas.com"

Transcript

1 Σάββατο 18 - Κυριακή 19 Απριλίου ÃÚÈÛÙfi Ó ÛÙË Ολα τα ονόµατα των συµµετεχόντων στην εορταστική αυτή έκδοση θα τα βρείτε στην προτελευταία σελίδα

2 2 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Μήνυµα του Οικουµενικού Πατριάρχη Βαρθολοµαίου για το Πάσχα Εστι δε πίστις ελπιζοµένων υπόστασις, πραγµάτων έλεγχος ου βλεποµένων. (Προς Εβραίους 11:1) Προς τους Σεβασµιωτάτους και Θεοφιλεστάτους Αρχιερείς, τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και ιακόνους, τους Μοναχούς και Μοναχές, τους Προέδρους και Μέλη των Κοινοτικών Συµβουλίων, τα Ηµερήσια και Απογευµατινά Σχολεία, τις Φιλοπτώχους Αδελφότητες, τη Νεολαία, τις Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και ολόκληρο το Χριστεπώνυ- µο πλήρωµα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αµερικής. Αγαπητοί µου αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, Χριστός Ανέστη! Με την ευκαιρία αυτής της µεγάλης και ενδόξου εορτής της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας µας, σας χαιρετώ µε την απέραντη χαρά του Αναστάντος Κυρίου µας και µε την ειρήνη της αναλλοίωτης υποσχέσεώς Του για σωτηρία και αληθινή ζωή. Καθώς συγκεντρωνόµαστε αυτή τη νύχτα και προσµένουµε την αυγή της νέας ηµέρας, οι εκκλησίες µας, τα σπίτια µας, και βεβαίως οι Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω προσφιλή και επιπόθητα, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ψυχές µας είναι γεµάτες από την λάµψη της Αναστάσεως και την απαστράπτουσα Αλήθεια τής εν Χριστώ πίστεώς µας. Τα Βιβλικά κείµενα είναι γεµάτα µε διηγήσεις της φανερώσεως του Χριστού στους µαθητές Του µετά από την θριαµβευτική εκ νεκρών Ανάστασή Του. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (20:19-29) µάς παρουσιάζει δύο τέτοιες εµφανίσεις του Αναστάντος Χριστού στους αποστόλους Του στο «υπερώον» όπου συχνά συγκεντρώνονταν. Στην πρώτη από τις εµφανίσεις αυτές, ο Αναστάς Χριστός επέδειξε στους αποστόλους τα χέρια Του και την πλευρά Του, τα σηµάδια της σωµατικής αγωνίας την οποία υπέµεινε επί του Σταυρού µέχρι θανάτου. Η παρουσία Του ενώπιον των µαθητών ήταν ένα ορατό σηµείο της εκ νεκρών Αναστάσεώς Του. Ωστόσο, σ αυτήν την πρώτη φανέρωση του Αναστάντος Χριστού στο «υπερώον» δεν ήταν παρών ο Απόστολος Θωµάς. Ακούγοντας για την εµφάνιση αυτή από τους άλλους αποστόλους, ο Θωµάς δήλωσε σαφώς ότι δεν θα πίστευε ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί εκ νεκρών εάν ο ίδιος δεν έβλεπε τον Χριστό και εάν ο ίδιος δεν Σκυθρωπή είχεν ακούσει κάποιαν ηµέραν του ΙΘ αιώνος η ανθρωπότης από το στόµα του τραγικού φιλοσόφου ότι «ο Θεός είναι νεκρός! Τον σκοτώσαµε... Εµείς όλοι είµαστε οι φονιάδες του... ο Θεός θα µείνη νεκρός! Τι άλλο είναι οι εκκλησίες παρά οι τάφοι και τα µνήµατα του Θεού;» (Φρειδερίκος Νίτσε). Και επίσης, ολίγας δεκαετίας αργότερον, από το στόµα ενός νεωτέρου οµολόγου του, ότι «Ο Θεός απέθανε! Σας αναγγέλλω, κύριοι, τον θάνατον του Θεού!» (Ζαν Πολ Σαρτρ). Αι διακηρύξεις αυταί των αθέων φιλοσόφων ετάραξαν τας συνειδήσεις των ανθρώπων. Σύγχυσις πολλή επηκολούθησεν εις τον χώρον του πνεύµατος και της λογοτεχνίας, της τέχνης και της ιδίας κάποτε της Θεολογίας, όπου, εις την ύσιν κυρίως, ήρχισε να γίνεται λόγος ακό- µη και περί «Θεολογίας του θανάτου του Θεού». Η Εκκλησίας βεβαίως δεν είχε ποτέ και δεν έχει καµµίαν αµφιβολίαν ότι ο Θεός απέθανε. Τούτο έγινε το 33 µ.χ. επάνω εις τον λόφον Γολγοθά της Ιερουσαλήµ, επί Ποντίου Πιλάτου του Ρωµαίου Ηγεµόνος της Ιουδαίας. Αφού έπαθεν ανήκουστα Πάθη, εσταυρώθη ωσάν κακούργος και, περί ώραν ενάτην της Παρασκευής, είπε «Τετέλεσται!» και παρέδωκε το πνεύµα! Αυτό είναι µία αναντίρρητος ιστορική πραγµατικότης. Ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός, απέθανεν «υπέρ πάντων» των ανθρώπων! (Β Κορ. 5:14). Αφού ανέλαβεν όλα τα ιδικά µας: σώµα, ψυχήν, θέλησιν, ενέργειαν, κόπον, αγωνίαν, πόνον, λύπην, παράπονον, χαράν, τα πάντα, παρεκτός αµαρτίας, ανέλαβε, τέλος, και το µεγαλύτερον ζήτηµά µας, τον θάνατον, και µάλιστα εις την πιο βασανιστικήν και ταπεινωτικήν εκδοχήν του, δηλ. τον Σταυρόν. Μέχρις εδώ συµφωνούµεν µε τους φιλοσόφους. Θα δεχθούµε ακόµη και το ότι αι εκκλησίαι, οι ναοί, είναι «οι τάφοι», «τα µνήµατα» του Θεού! Οµως!.. Εµείς γνωρίζοµε, ζούµε και προσκυνούµε τον θανόντα Θεόν, ως «νεκρόν ζωαρχικότατον»! Ολίγον µετά την φοβεράν Παρασκευήν, εις την πρωινήν αµφιλύκην της «Μιας των Σαββάτων», της Κυριακής, συνέβη αυτό, διά το οποίον έγινε όλη η διά σαρκός και πάθους του Σταυρού και καθόδου εις τον άδην οικονοµία του Θεού: Η Ανάστασις!.. Και αυτό, η Ανάτασις, είναι µία εξ ίσου αναντίρρητος ιστορική πραγµατικότης!.. Και η πραγµατικότης αυτή έχει αµέσους και σωτηρίους επιπτώσεις εις όλους µας. Ανέστη ο Υιός του Θεού, ο Οποίος είναι συνάµα και Υιός του Ανθρώπου! Ανέστη ο Θεός µε όλον το πρόσληµµα της ανθρωπότητος: το Σώµα που έλαβεν από τα άχραντα αίµατα της Υπεραγίας Θεοτόκου και την αγίαν Ψυχήν Του. Ανέστη εκ νεκρών, «παγγενή τον Αδάµ αναστήσας ως φιλάνθρωπος»!.. Ο Τάφος του Ιησού, το «καινόν µνηµείον» του Ιωσήφ, είναι πλέον διά παντός κενός! Αντί διά µνηµείον νεκρικόν, είναι µνηµείον νίκης κατά του θανάτου, είναι πηγή ζωής! Ο νοητός Ηλιος της ικαιοσύνης ανέτειλεν «εκ του τάφου ωραίος», χαρίζοντας φως ανέσπερον, ειρήνην, χαράν, αγαλλίασιν, ζωήν αιώνιον! Ναι, οι ναοί είναι οι «τάφοι» του Θεού! Αλλά Τάφοι κενοί, ολοφώτεινοι, γεµάτοι από «οσµήν ζωής» (Β Κορ. 2:16) από εαρινόν µύρον πασχάλιον, ωραίοι, ερατεινοί, καταστόλιστοι µε µυρσίνες δοξαστικές και µε άνθη χειροπιαστής ελπίδος, τάφοι ζωοδόχοι και ζωοπάροχοι! Ο θάνατος του Θεού ανέστρεψε τας δυνά- µεις του άδου, ο θάνατος ευτελίστηκε πλέον εις απλούν επεισόδιον που εισάγει τον άνθρωπον από τον βίον εις την Ζωήν. Αι εκκλησίαι, οι «τάφοι» του Θεού, είναι αι διάπλατοι θύραι της αγάπης του Θεού, οι ορθάνοιχτες είσοδοι του Νυµφώνος του Υιού Του, που «ως Νυµφίος προήλθεν εκ του Μνήµατος» και οι πιστοί εισερχόµενοι, «θανάτου εορτάζοµεν νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιοτής, της αιωνίου, απαρχήν, και σκιρτώντες υµνούµεν τον αίτιον, τον µόνον Ευλογητόν των πατέρων, Θεόν και υπερένδοξον»! (Τροπάριον ζ ωδής Κανόνος του Πάσχα). Ευτυχώς, λοιπόν, που απέθανεν ο Θεός, και ο θάνατός Του έγινε ζωή και ανάστασις ιδική µας! Ευτυχώς που υπάρχουν τόσα Συνέχεια στη σελίδα 16 Το «Χριστός Ανέστη» του Αρχιεπισκόπου Αµερικής ηµητρίου άγγιζε τις πληγές Του. Οκτώ µέρες αργότερα, ο Χριστός εµφανίστηκε για δεύτερη φορά στους αποστόλους Του στο «υπερώον». Αυτή τη φορά, ο Θωµάς ήταν παρών και ήτο σε θέση να δει τον τύπο των ήλων και της λόγχης στο σώµα του Αναστάντος Χριστού. Τότε ο Θωµάς αναγνώρισε τον Αναστάντα Χριστό µε την ακόλουθη, µοναδική διακήρυξη της πίστεώς του: Ο Κύριός µου και ο Θεός µου (Ιωάν. 20:28). Στη διακήρυξή του αυτή, ο Χριστός απάντησε στον Θωµά: ότι εώρακάς µε, πεπίστευκας, µακάριοι οι µη ιδόντες και πιστεύσαντες (Ιωαν. 20:29). Ο Θωµάς χρειάσθηκε να δει για να πιστέψει και ο αγώνας του µεταξύ αµφιβολίας και πίστεως είναι όντως ανθρώπινος. Σήµερα, οµολογούµε την πίστη µας στον Αναστάντα Χριστό σχεδόν 2000 χρόνια µετά από τις αναστάσιµες παρουσίες Του στους αποστόλους Του. Και το πράττουµε εντός µιας κοινωνίας, η οποία, µε το πέρασµα του χρόνου, είναι ιστορικά αποµακρυσµένη από τις Θείες αυτές εµφανίσεις. Γι αυτό το λόγο, µπορούµε να χαρούµε για την πίστη µας στον Αναστάντα Χριστό, διότι γνωρίζουµε τον µακαρισµό του Χριστού, ο οποίος µας είπε ότι είµαστε µακάριοι αφού είµαστε ανάµεσα στους µη ιδόντες και πιστεύσαντες (Ιωάν. 20:29). Σήµερα, Γιορτή του Πάσχα, συγκεντρωνόµαστε για να γιορτάσου- µε αυτή την συνεχιζόµενη και αληθινή παρουσία του Χριστού ανάµεσά µας, Του Οποίου η εκ νεκρών Ανάσταση βρίσκεται στο κέντρο της Χριστιανικής πίστεώς µας. Η γνήσια παρουσία του Χριστού βιώνεται από τον κάθε ένα από εµάς µε πολλούς τρόπους, όπως όταν συγκεντρωνόµαστε εν τω ονόµατί Του για προσευχή ή όταν ακούµε το Ιερό του Ευαγγέλιο. Ωστόσο, η παρουσία Του καταδεικνύεται µε τον πιο υπέροχο τρόπο όταν εµείς µεταλαµβάνουµε το Σώµα και το Αίµα Του στο µυστήριο της Θείας Κοινωνίας, µέσω των φυσικών στοιχείων του οίνου και άρτου. Γι αυτό τον λόγο, στο τέλος του Θείας Λειτουργίας, ευχαριστούµε τον Θεό όταν µετέχουµε της Θείας Κοινωνίας, οµολογώντας ότι έχουµε µεταλάβει «των θείων, αγίων, αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζωοποιών, φρικτών του Χριστού Μυστηρίων». Μήνυµα της Αναστάσεως του Αρχ/που Αθηνών Αγαπητά µου παιδιά, Χριστός Ανέστη! Με το χαρµόσυνο αυτό µήνυµα της ζωής και της ελπίδος χαιρετίζει αιώνες τώρα η Εκκλησία τους πιστούς της. Ο σαρκωµένος Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Ιησούς Χριστός νίκησε τον θάνατο, χαρίζοντας νέες προοπτικές, δίδοντας νόηµα και πνοή στα οράµατά µας, υπενθυµίζοντας την υπεροχή του φωτός έναντι του σκότους. Μέσα σ αυτό το σκοτάδι, η αµαυρωµένη από την αµαρτία εικόνα εκάστου ανθρώπου αλλοιώνεται και ταυτίζεται µε την απώλεια και το µίσος. Αυτή την εικόνα έρχεται και µεταµορφώνει ο Αναστηµένος Χριστός. Μεταµορφώνει όλους µας και τον καθένα χωριστά. Μας προσκαλεί να υπερβούµε τα τείχη του εγωισµού και τις προσωπικές αυταρέσκειας, δείχνοντάς µας το φωτεινό µονοπάτι τού εµείς και όχι του εγώ. Μέσα σ αυτό το φως το άτοµο συναντά την προσωπική του έκφραση, που δεν είναι άλλη από την Συνέχεια στη σελίδα 9 Συνέχεια στη σελίδα 16 Από όλους εµάς στην Atlantic Bank Καλό Πάσχα Με την ευκαιρία των ηµερών του Πάσχα ευχόµαστε σε όλους τους φίλους και γείτονες καλές γιορτές. Προσδοκούµε οτι θα συνεχίσουµε να σας παρέχουµε τις φιλικές και επαγγελµατικές υπηρεσίες που σας αξίζουν. Ευχαριστούµε που κάνατε την Atlantic Bank συνέταιρο στην επιτυχία σας Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε: O συνέταιρός σας στην επιτυχία Με δεκαοκτώ υποκαταστήµατα: Βrooklyn Μanhattan Queens Westchester /510

3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Πάσχα ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ Φίλος του «Εθνικού Κήρυκα» 3169/594

4 4 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ) WORLD COUNCIL FOR HELLENES ABROAD (SAE) Γραφείο Συντονιστή Περιφέρειας Η.Π.Α. Coordinator s Office of U.S.A. Region Αναστάσιµο Μήνυµα Ted G. Spyropoulos Coordinator Regional Coordinating Council Aliki Andrews Constantine Economides Michael Galanakis Spyridon Garyfallis Gus Karalekas Peter Karavites, Ph.D. Efthalia Katos Stella Kokolis Rev. Fr. N. Kyritses Αγαπητοί συµπατριώτες και συµπατριώτισσες, Η «εορτή εορτών και πανήγυρις πανηγύρεων», η Ανάσταση, είναι η κορυφαία και η λαµπρότερη εορτή της Ορθοδοξίας, αδιάρρηκτα συνυφασµένη µε τον Ελληνισµό. Σηµατοδοτεί τη νίκη της ζωής επί του θανάτου, την υπέρβαση του εφήµερου και της ύλης και τη λύτρωση µέσα από την Ανάταση της Ανθρώπινης Υπόστασης: Ψυχής και Πνεύµατος. Η Ανάσταση είναι νίκη της αλήθειας κατά του ψεύδους και της πλάνης, του αγαθού κατά του κακού. Η δύναµη της αγάπης διαλύει τον φόβο, την ψευδαίσθηση καθώς είναι η µοναδική αλήθεια και µας συµφιλιώνει µε τον εαυτό µας και τους συνανθρώπους µας. Άνοιξη και Ανάσταση είναι έννοιες ταυτόσηµες. Η άνοιξη είναι η ανάσταση της φύσης, εποχή κατά την οποία η αγάπη διατρέχει ολόκληρη την εκδηλωµένη δηµιουργία του σύµπαντος. Είµαστε δηµιουργήµατα της αγάπης αυτής και από τη φύση µας, φορείς της. Είθε το «Ανέσπερο Φως της Αναστάσεως» να φέρει Ψυχική Ανάταση, Αγάπη, Συµφιλίωση και να επαναφέρει την Ελπίδα στην αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου. Theodore Laliotis Με τις σκέψεις αυτές εύχοµαι: Καλή Ανάσταση στον Ελληνισµό! Χριστός Ανέστη! Θεόδωρος Σπυρόπουλος, Συντονιστής Σ.Α.Ε. Περιφέρειας Η.Π.Α. 801 W. Adams Str., Suite 235, Chicago, Illinois Tel.: (312) Fax: (312) Sponsored by TGS PETROLEUM CO., INC 3751/545

5 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Πάσχα / /644

6 6 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Καλή Ανάσταση Happy Easter JOHN S. LATSIS U.S.A., INC. 3520/80

7 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Πάσχα Οι εταιρείες της PAN GREGORIAN ENTERPRISES, INC. NEW JERSEY, METRO NEW YORK & LONG ISLAND CONNECTICUT & UPPER NEW YORK εύχονται σε όλα τα µέλη και τις οικογένειές τους στους Ελληνες ιδιοκτήτες εστιατορίων στους φίλους τους καθώς και σε όλους τους οµογενείς Χρόνια Πολλά Καλή Ανάσταση 3539/485

8 8 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Χρόνια Πολλά ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ από την ELENI KOULIKOURDIS Practice Manager και το προσωπικό των White Plains MRI Centers White Plains MRI Centers WPMRI RA White Plains Radiology Associates 3.0 TESLA & OPEN SITTING MRI WP White Plains Open High Field MRI Davis & Post Road, White Plains, NY Phone: (914) Fax: (914) WP White Plains Magnetic Resonance Imaging Centers 122 Maple Avenue, White Plains, NY Phone: (914) Fax: (914) WDBMRC Westchester Dedicated Breast Magnetic Resonance Imaging Center 90 South Ridge Street, Rye Brook, NY Tel.: (914) Fax: (914) PMRC PHELPS MAGNETIC Resonance Center 707 North Broadway, Sleepy Hollow, NY Phone: (914) Fax: (914) Westchester Avenue, Suite #105 White Plains, NY Tel.: (914) Fax: ΜΙΛΑΜΕ ΑΠΤΑΙΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ /475

9 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Το «Χριστός Ανέστη» του Αρχ/που Αµερικής ηµητρίου Συνέχεια από τη σελίδα 2 Ετσι, παραδόξως, παρά το ότι δεν «είδαµε» τον Αναστηµένο Χριστό µε τον ίδιο τρόπο που τον είδαν οι απόστολοί Του, Τον «βλέπουµε και έχουµε την ολική και πλήρη εµπειρία Του, όπως ακριβώς είχαν και οι απόστολοι. Αυτή είναι η περίπτωση που βλέπουµε το στοιχείο του Θείου Μυστηρίου, το οποίο είναι ευδιάκριτο χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστεώς µας. Σε αυτή την εξαιρετικά ευλογηµένη εµπειρία της συµµετοχής στη Θεία Κοινωνία µάς δίδεται η δυνατότητα να δούµε και να βιώσουµε αυτό που ο Θωµάς χρειάστηκε να δει πριν χρόνια για να πιστέψει. Στο Ιερό Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας έχουµε την εµπειρία του Αναστάντος Χριστού, λαµβάνουµε τον Υιόν του Θεού σωµατικώς στον φυσικό µας οργανισµό και πνευµατικώς στις ζωές µας και έτσι συνεχώς ανανεωνόµαστε διά της θεραπευτικής Του δυνάµεως. Αγαπητοί µου Χριστιανοί, Στην Αγία αυτή Εορτή του Πάσχα, καθώς γεµίζουµε τις εκκλησίες µας και τις καρδιές µας µε το φως και την χαρά της Αναστάσεως, ας οµολογήσουµε χαρµοσύνως την πίστη µας στον Αναστάντα Κύριο, ο οποίος είναι ανάµεσά µας. ιά µέσου της πίστεως και της κοινωνίας µας στο σώµα Του και στο αίµα Του διά του Ιερού Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, ας δεχθούµε την αγάπη Του και ας επιβεβαιώσουµε την εγγύηση της ευλογίας Του. Ας εξαγγείλουµε στον κόσµο, που έχει ανάγκη, ότι είµαστε άνθρωποι της Αναστάσεως, ότι είµαστε άνθρωποι της ελπίδας και της σωτηρίας, και ότι εί- µαστε άνθρωποι πίστεως. Και ας καλέσουµε όλους τους ανθρώπους, να έρθουν στη στοργική αγκαλιά του Αναστάντος και ζώντος Κυρίου, για να Τον δουν, να Τον βιώσουν, και για να ανακαλύψουν την ατέλειωτη χαρά και ειρήνη εν Αυτώ, ο Οποίος κατήργησε την εξουσία του θανάτου ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν µη απόληται, αλλ έχη ζωήν αιώνιον (Ιωαν. 3:16). Για µια ακόµη φορά γεµάτοι χαρά διακηρύσσουµε: Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη! Μετά πατρικών ευχών εν Χριστώ Αναστάντι, Ο Αρχιεπίσκοπος Αµερικής ηµήτριος Πάσχα 2009 Πασχαλινό µήνυµα του Μητροπολίτη Τορόντο Σωτήριου «Ανάστασιν Χριστού θεασάµενοι προσκυνήσοµεν Αγιον, Κύριον Ιησούν τον µόνον αναµάρτητον...» Αφού είδαµε την Ανάσταση του Χριστού, να προσκυνήσοµε πρέπει τον Αγιο, τον Κύριο, τον Ιησού, τον µόνο αναµάρτητο. Βασικό πράγµα για την χριστιανική πίστη είναι η Ανάσταση του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, κενό είναι το κήρυγµά µας, κενή είναι και η πίστη µας». Η απόδειξη, ότι η χριστιανική πίστη είναι η µόνη αληθινή πίστη είναι η Ανάσταση του Χριστού. Ο Αναστηµένος Χριστός είναι ο Ιησούς. Είναι ο Μεσσίας. Είναι ο µονογενής Υιός του Θεού. Είναι ο Θεός ο αληθινός. Είναι το Φως το εκ Φωτός. Είναι ο µόνος Λυτρωτής και Σωτήρας του κόσµου. Είναι Αγιος. Απόλυτα Καθαρός. Αναµάρτητος. Και είναι Κύριος. Κύριος του εαυτού Του. Κύριος ουρανού και γης. Ορατών τε και αοράτων. Με τον Πατέρα και το Αγιον Πνεύµα εδηµιούργησαν τον κόσµο. Και τον δηµιούργησαν µε τόση αρ- µονία. Και τον κυβερνούν πάντα. Γιορτάζοντας εφέτος πάλι την Ανάσταση του Χριστού µας, να µη ξεχνούµε ποτέ, ότι ο Χριστός γεννήθηκε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε για την δική µας σωτηρία και την σωτηρία όλου του κόσµου. Να µη ξεχνούµε, ότι θα έρθει ξανά για να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Ο πιστός χριστιανός ζη την Ανάσταση του Χριστού. Η καρδιά του, η ψυχή του, ολόκληρο το είναι του φωτίζονται από το Φως της Ανάστασης. Ζη την πραγµατικότητα της καινούργιας τάξης των πραγµάτων. Την πραγµατικότητα της σωτηρίας. Βλέπει τον θάνατο και προσβλέπει στα µετά θάνατο. Γνωρίζει, ότι ο Χριστός «θανάτω θάνατον πατήσας» µας εχάρισε αιώνια ζωή. Ζούµε την Ανάσταση και δεν φοβόµαστε τον θάνατο. Ζούµε εν µετανοία και δεν φοβόµαστε την αµαρτία. Από τον τάφο του Χριστού έρχεται η συγχώρεση. Εύχοµαι και προσεύχοµαι να ζήσετε και να γιορτάσετε την Ανάσταση του Χριστού εν καθαρά καρδία. Να την ζήσουν και να την γιορτάσουν όλοι οι χριστιανοί, σ όλο τον κόσµο, χωρίς προβλήµατα. Να επικρατήσει παντού, σε χριστιανούς και µη χριστιανούς, η χαρά της Ανάστασης του Χριστού µας. Να γνωρίσουν τον Χριστό όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη µας. Σύντοµα να γίνει µία ποίµνη κάτω από ένα Ποιµένα, 9 τον Χριστό. Χριστός Ανέστη, ευλογηµένοι χριστιανοί. Ανάστασιν Χριστού θεασάµενοι, προσκυνήσοµεν Αγιον Κύριον, Ιησούν τον µόνον αναµάρτητον. Χριστός Ανέστη! Με πατρική αγάπη και θερµές ευχές εν Χριστώ Αναστάντι, Ο Μητροπολίτης Τορόντο Σωτήριος 35 W. 20th Street, New York, NY (212) PERSEPHONE 115 East 60th Street, New York, NY (212) Happy Easter Χρόνια Πολλά Kαλή Ανάσταση 3608/554

10 10 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Χρόνια Πολλά Καλό Πάσχα µε Υγεία για όλη την Οµογένεια Χριστός Ανέστη LEANDROS A. VRIONEDES ATTORNEY AT LAW Ειδικότητά µας είναι οι σοβαροί τραυµατισµοί από ατυχήµατα 381 Park Avenue South, Suite #701, New York, NY Τel.: Astoria Blvd., Astoria, NY Τel.: /165

11 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Πάσχα Greek Ownership A catering tradition in the scenic village of East Northport for over 25 years Στους πελάτες και φίλους µας καθώς και σ ολη την Οµογένεια ευχόµαστε Kαλό Πάσχα Καλή Ανάσταση Xρόνια Πολλά 507 Larkfield Road, East Northport, NY Tel.: (631) The Larkfield Manor offers elegant banquet rooms and lovely manicured gardens, a perfect setting for any occasion /113

12 12 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Στην Οµογένεια και στον απανταχού Ελληνισµό θερµές ευχές για τις εορτές του Πάσχα Χρόνια Πολλά Χριστός Ανέστη SIX ALPHA CORP. 3074/264

13 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Πάσχα Η οικογένεια του Pete Contos και το προσωπικό των εστιατορίων της εύχονται στους πελάτες στους φίλους τους και στον απανταχού Ελληνισµό Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση PETE S KITCHEN 1962 E. Colfax Avenue Denver, CO Tel.: (303) PETE S CENTRAL ONE One of the best Greek Restaurants 300 South Pearl Street Denver, CO Tel.: (303) PETE S GREEK TOWN CAFE 2910 E. Colfax Avenue Denver, CO Tel.: (303) PETE S SATIRE LOUNGE Excellent Mexican Food 1920 East Colfax Avenue Denver, CO Tel.: (303) PETE S GYROS PLACE One of the best Greek Salads Greek & American Food 2819 East Colfax Avenue Denver, CO Tel.: (303) PETE S UNIVERSITY PARK CAFE Ecxellent Greek & American Food 2345 East Evans Avenue Denver, CO Tel.: (303) PETE S ICE CREAM & COFFEE Espresso, Cappuccino plus! 2730 East Colfax Avenue Denver, CO Tel.: (303) THE BANK BAR & GRILL 2239 E. Colfax Avenue Denver, CO Tel.: (303) /482

14 14 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Ο κ. XΡHΣΤΟΣ ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ ιδιοκτήτης και πρόεδρος της Melva Construction Corp. η οικογένειά του και το προσωπικό εύχονται στους αγαπητούς πελάτες και στους φίλους τους καθώς και στον απανταχού Ελληνισµό Χρόνια Πολλά Χαρούµενη Πασχαλιά µε Υγεία Χριστός Ανέστη MELVA CONSTRUCTION CORP rd Street Long Island City, NY Tel.: (718) Fax: (718) /340

15 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Πάσχα Απευθύνουµε θερµές ευχές για το Πάσχα σ όλη την Οµογένεια Χρόνια Πολλά Καλή Ανάσταση Οικογένεια Γιαννόπουλου Πάρης, Βίκη και Θεόδωρος /304

16 16 Πάσχα 2009 Μήνυµα του Οικουµενικού Πατριάρχη Βαρθολοµαίου για το Αγιο Πάσχα ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Συνέχεια από τη σελίδα 2 «µνήµατά» Του εις τον κόσµον, τόσοι άγιοι ναοί, όπου ηµπορεί να εισέλθη ελεύθερα ο πονεµένος, ο κουρασµένος και απαρηγόρητος άνθρωπος, να αποθέση το φορτίον του πόνου του, της αγωνίας του, του φόβου και της ανασφαλείας του, να «ξεφορτωθή» τον θάνατόν! Ευτυχώς που υπάρχουν αι εκκλησίαι του Εσταυρωµένου, Αποθανόντος, Αναστάντος και αιωνίως Ζώντος Χριστού, όπου ο απελπισµένος άνθρωπος των ηµερών µας, ο καταπροδωµένος από όλα τα είδωλα, όλους τους «χαµοθεούς» που έκλεψαν την καρδιά του, την οικονο- µίαν δηλαδή, την ιδεολογίαν, την φιλοσοφίαν, την µεταφυσικήν και όλας τας υπολοίπους «κενάς απάτας» (Πρβλ. Κολ. 2:8) του παρόντος αιώνος «του απατεώνος» (Ακάθιστος Υµνος), ευρίσκει καταφύγιον και παραµυθίαν και σωτηρίαν. Από το Οικουµενικόν Πατριαρχείον, την Μητέρα Εκκλησίαν που βιώνει εις το πλήρωµά τους το Πάθος, τον Πόνον, τον Σταυρόν και τον Θάνατον, αλλά εξ ίσου και την Ανάστασιν του Θεανθρώπου, απευθύνοµεν προς όλα τα τέκνα της Εκκλησίας εγκάρδιον πασχαλινόν χαιρετισµόν και ευλογίαν, µαζί µε ασπασµόν αγάπης Ιησού Χριστού του εκ νεκρών Αναστάντος και αιωνίως Ζώντος και ζωοποιούντος τον άνθρωπον. Εις Αυτόν η δόξα, το κράτος, η τιµή και η προσκύνησις, συν τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύµατι, εις τους αιώνας. Αµήν! Ο Κωνσταντινουπόλεως διάπυρος προς Χριστόν Αναστάντα ευχέτης πάντων υµών Μήνυµα της Αναστάσεως του Αρχ/που Αθηνών Συνέχεια από τη σελίδα 2 Σας Ευχόµαστε Καλό Πάσχα 3779/496 συνάντηση του Θεού µε την προσφορά µας στο πρόσωπο κάθε άλλου, κάθε ξένου, ανεξαρτήτως γλώσσας, χρώµατος, θρησκείας και πολιτισµού. Η πατρίδα µας βιώνει σήµερα αυτή την πρόκληση. Καλείται να υποδείξει την µακραίωνη ιστορία της, τόσο στην κοινωνική ανάπτυξη, όσο και στην οικογενειακή και προσωπική. Τα σύννεφα της επερχόµενης οικονοµικής κρίσης µπορεί να σκεπάζουν τις προοπτικές και το µέλλον πολλών αδελφών µας, βαθύτερη κρίση, όµως, ζούµε, όταν συνεχίζουµε την προκλητικά αδιάφορη στάση µας προς τον άλλο. Αναρωτηθήκαµε αν ο αναστάσιµος αυτός χαιρετισµός «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» σηµαίνει ανάσταση και για τον διπλανό µας; Εκεί, αδελφοί µου, ας δείξουµε την µεγαλοψυχία µας. Εκεί ας δείξουµε τη διαχρονικότητα του ελληνικού πνεύµατος. Εκεί ας δείξουµε την ουσιαστική πίστη µας στον Θεό και όχι την επιδερµική µας προσέγγιση σ ένα όµορφο έθιµο. Με αυτές τις απλές σκέψεις σας εύχοµαι ολόψυχα να συναντήσετε τον αναστηµένο Χριστό στο πρόσωπο του άλλου. Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά! Ο Αρχιεπίσκοπος Aθηνών και πάσης Ελλάδας Ιερώνυµος Ευχόµαστε σε όλους Καλό Πάσχα Ο Καρδιοχειρουργός ρ. ΗΛΙΑΣ Α. ΖΙΑΣ και το προσωπικό Tel.: (212) Fax: (212) /476

17 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Πάσχα SEEGER WEISS LLP ATTORNEYS AT LAW Με γραφεία στο Manhattan -Financial Disrict Νιούαρκ, NJ Φιλαδέλφεια Αναγνωρισµένη ως µία από τις πιο διαπρεπείς δικηγορικές φίρµες που χειρίζονται πολύπλοκες ατοµικές και οµαδικές υποθέσεις, καθώς και προσφυγές σε δικαστήρια εκ µέρους των καταναλωτών, επενδυτών και ατόµων µε τραυµατισµούς σε παναµερικανικό επίπεδο. Μία από τις 9 φίρµες που έχουν επιλεγεί από τo «National Law Journal» στη «Λίστα Εναγόντων» του 2007 και του Αντιπροσωπεύουµε ενάγοντες σε µεγάλο εύρος νοµικών ζητηµάτων, που συµπεριλαµβάνουν: Φαρµακευτικές και ιατρικές συσκευές για ατυχήµατα Προσωπικούς τραυµατισµούς και ιατρικά λάθη Εκθεση στον αµίαντο καθώς και σε περιβαλλοντικές και τοξικές ουσίες Εµπορικές διαµάχες Μετοχές και επενδυτικές απάτες One William Street, New York, NY TOLL - FREE Tel.: (212) FAX: (212) Christopher A. Seeger / Stephen A. Weiss / David R. Buchanan Diogenes P. Kekatos / Moshe Horn / Jonathan Shub / Jeffrey S. Grand / Laurence V. Nassif Στην αξιότιµη πελατείας µας, στους φίλους και στον απανταχού Ελληνισµό ευχόµαστε Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση /560

18 18 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Η οικογένεια ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ Η και το προσωπικό της εργολαβικής του εταιρείας εύχονται στη ιεύθυνση και το Προσωπικό του «Εθνικού Κήρυκα» στους φίλους τους και σ' όλη την Οµογένεια Xριστός Ανέστη Είθε η Ανάσταση του Κυρίου να χαρίζει Υγεία, Ευηµερία και κάθε καλό στον απανταχού Ελληνισµό 3609/637 M.A. ANGELIADES, INC th Ave, Long Island City, NY Tel.: (718)

19 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Πάσχα Χρόνια Πολλά Καλό Πάσχα µε Υγεία Χριστός Ανέστη JOHN, MARGO, ANDREA AND YIANNI CATSIMATIDIS 3537/678

20 20 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Ευχόµαστε σε όλη την Οµογένεια Καλή Ανάσταση Καλό Πάσχα /391

21 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Πάσχα Ο κ. Γεώργιος. Μπεχράκης οικογενειακώς απευθύνει πολλές εγκάρδιες αναστάσιµες ευχές στα παιδιά, στα εγγόνια, στους συγγενείς και φίλους στους ενορίτες της ιστορικής ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΟΣ ΤΟΥ ΛΟΟΥΕΛ στους διδάσκοντες και διδασκόµενους ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΟΣ και σε ολόκληρη την Οµογένεια Ευφρόσυνο Πάσχα Χριστός Ανέστη Ελάτε να εργασθούµε µαζί µε αγάπη και ενότητα όπως ταιριάζει στο πνεύµα της Ανάστασης του Κυρίου για την προαγωγή και πρόοδο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισµού Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗ 3552/633

22 22 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Σας ευχόµαστε Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση /607 Στους πελάτες, στους φίλους και στην Οµογένεια ευχόµαστε Χριστός Ανέστη ΤΕRRY MALLIAKAS President DYNATEC CONTRACTING, Inc Crescent Street, Astoria, NY Tel.: (718) Fax: (718) /591

23 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Πάσχα Απευθύνουµε σε όλους θερµές και εγκάρδιες ευχές Χρόνια Πολλά Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση µε Υγεία Αγγελική Βασιλική Αγγελική Αγγελική Στυλιανή Στυλιανός Στυλιανός Ο κύριος και η κυρία ΣΤΕΛΙOY ΖΕΡΒΟΥ Η τα παιδιά τους Κώστας και Ειρήνη ηµήτρης και Πουλχερία Τηλέµαχος και Μαρία Αριστοτέλης και Ιωάννα επίσης τα εγγόνια Αγγελική, Στυλιανή, Βασιλική, Στυλιανός, Αγγελική, Στυλιανός, Αγγελική όπως και το προσωπικό της εργολαβικής τους επιχείρησης 3353/559 Galaxy General Contracting Corp Albany Crescent, Bronx, NY 10463

24 24 Πάσχα 2009 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ /579

a b www.ekirikas.com Μεγάλο Σάββατο - Κυριακή του Πάσχα 4-5 Μαϊου 2013 Χριστός Ανέστη και Καλό Πάσχα!

a b www.ekirikas.com Μεγάλο Σάββατο - Κυριακή του Πάσχα 4-5 Μαϊου 2013 Χριστός Ανέστη και Καλό Πάσχα! www.ekirikas.com Μεγάλο Σάββατο - Κυριακή του Πάσχα 4-5 Μαϊου 2013 και! 2 Πάσχα 2013 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 - ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2013 200103/613 από όλους εμάς στην Atlantic Bank Με την ευκαιρία των ημερών

Διαβάστε περισσότερα

a b Ολα τα ονόματα των συμμετεχόντων στην εορταστική αυτή έκδοση θα τα βρείτε στην σελίδα 118

a b Ολα τα ονόματα των συμμετεχόντων στην εορταστική αυτή έκδοση θα τα βρείτε στην σελίδα 118 Σάββατο 23 - Κυριακή 24 Απριλίου 2011 Ολα τα ονόματα των συμμετεχόντων στην εορταστική αυτή έκδοση θα τα βρείτε στην σελίδα 118 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥ/NAVIOS

Διαβάστε περισσότερα

Mεγάλο Σάββατο 19 - Κυριακή του Πάσχα 20 Απριλίου 2014. O«Eθνικός Κήρυκας» σας εύχεται καλό Πάσχα και χαρούμενη Ανάσταση. a b www.ekirikas.

Mεγάλο Σάββατο 19 - Κυριακή του Πάσχα 20 Απριλίου 2014. O«Eθνικός Κήρυκας» σας εύχεται καλό Πάσχα και χαρούμενη Ανάσταση. a b www.ekirikas. Mεγάλο Σάββατο 19 - Κυριακή του Πάσχα 20 Απριλίου 2014 O«Eθνικός Κήρυκας» σας εύχεται καλό Πάσχα και χαρούμενη Ανάσταση THE NATIONAL HERALD www.ekirikas.com 2 Πάσχα 2014 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 19 - ΚΥΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 7 - Κυριακή 8 Απριλίου 2007

Σάββατο 7 - Κυριακή 8 Απριλίου 2007 Σάββατο 7 - Κυριακή 8 Απριλίου 2007 2 ΠΑΣΧΑ 2007 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 Οι 712 Οµογενείς -ιδιώτες και επιχειρηµατίεςπου συµµετέχουν στην παρούσα έκδοση Acropolis Custom Woodworking

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Καλό Πάσχα! Είθε η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει Αγάπη, Ελπίδα, Ειρήνη, Αισιοδοξία στον Κόσμο

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Καλό Πάσχα! Είθε η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει Αγάπη, Ελπίδα, Ειρήνη, Αισιοδοξία στον Κόσμο ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Μεγάλο Σάββατο 14 - Κυριακή του Πάσχα 15 Απριλίου 2012 Καλό Πάσχα! Είθε η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει Αγάπη, Ελπίδα, Ειρήνη, Αισιοδοξία στον Κόσμο 2 ΠΑΣΧΑ 2012 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Η Προσευχή

Διαβάστε περισσότερα

a b ΣΑΒΒΑΤΟ 22 - ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

a b ΣΑΒΒΑΤΟ 22 - ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 - ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2 Χριστούγεννα 2012 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 - ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Από την κρίση στην ελπίδα Του καθηγούμενου της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. a b www.ekirikas.com. Ο Εθνικός Κήρυκας εύχεται σε όλη την ομογένεια Χαρούμενο Πάσχα και Καλή Ανάσταση!

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. a b www.ekirikas.com. Ο Εθνικός Κήρυκας εύχεται σε όλη την ομογένεια Χαρούμενο Πάσχα και Καλή Ανάσταση! ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ a b www.ekirikas.com Μεγάλο Σάββατο - Κυριακή του Πάσχα 4-5 Μαΐου, 2013 Ο Εθνικός Κήρυκας εύχεται σε όλη την ομογένεια Χαρούμενο Πάσχα και Καλή Ανάσταση! 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Το μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 5 - Κυριακή 6 Ιουλίου 2014. Αφιέρωμα στην 42η Κληρικολαϊκή στη Φιλαδέλφεια

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 5 - Κυριακή 6 Ιουλίου 2014. Αφιέρωμα στην 42η Κληρικολαϊκή στη Φιλαδέλφεια ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 5 - Κυριακή 6 Ιουλίου 2014 Αφιέρωμα στην 42η Κληρικολαϊκή στη Φιλαδέλφεια Η παρούσα αφιερωματική έκδοση στην 42η Κληρικολαϊκή Συνέλευση στηρίχθηκε μερικώς με χορηγίες από την «Ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιµαντορική εγκύκλιος Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ. Νικολάου για το Πάσχα. είναι το συνταρακτικότερο γεγονός της ιστορίας»

Ποιµαντορική εγκύκλιος Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ. Νικολάου για το Πάσχα. είναι το συνταρακτικότερο γεγονός της ιστορίας» ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΚΩ.: 1850 Web site: www.lamiakos-typos.gr e-mail: info@lamiakos-typos.gr ΤΥΠΟΣ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 19 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΕΤΟΣ 74ο - ΠΕΡΙΟ ΟΣ Β ΑΡ. Φ. 20594 ΤΗΛ.: 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ «ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΟΥ Ε.Κ.»: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Σάββατο 27 - Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2007 / Saturday - Sunday, October 27-28, 2007

ΣΤΟ «ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΟΥ Ε.Κ.»: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Σάββατο 27 - Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2007 / Saturday - Sunday, October 27-28, 2007 ΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ ΑΠΟ ΤΟ 1915 ΣΤΟ «ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΟΥ Ε.Κ.»: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ a b Σάββατο 27 - Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2007 / Saturday - Sunday, October 27-28, 2007

Διαβάστε περισσότερα

a b Σάββατο 23 - Κυριακή 24 εκεµβρίου 2006

a b Σάββατο 23 - Κυριακή 24 εκεµβρίου 2006 Σάββατο 23 - Κυριακή 24 εκεµβρίου 2006 2 Χριστούγεννα 2006 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 - ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Οι 764 Οµογενείς -ιδιώτες και επιχειρηµατίες- που συµµετέχουν στην παρούσα έκδοση Acropolis

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική επίσκεψη του Ιερωνύμου στην Αμερική

Η ιστορική επίσκεψη του Ιερωνύμου στην Αμερική ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 25 - Κυριακή 26 Μαΐου 2013 Η ιστορική επίσκεψη του Ιερωνύμου στην Αμερική Χορηγοί έκδοσης: Τα ζεύγη Θεοδώρου και Ερρικας Σπυροπούλου, Στέφανου και Αρετής Τσερπέλη και ένας ομογενής

Διαβάστε περισσότερα

Συζήτησαν για τη νέα φάση του Κυπριακού Σε θερµό και φιλικό κλίµα οι συνοµιλίες µεταξύ των Καραµανλή και Χριστόφια

Συζήτησαν για τη νέα φάση του Κυπριακού Σε θερµό και φιλικό κλίµα οι συνοµιλίες µεταξύ των Καραµανλή και Χριστόφια ΑΣ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ ΓΡAΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡIΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟY ΤΩΝ ΗΠΑ ΑΠO ΤΟ 1915 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το Πρωτοδικείο του Αυλώνα το µεσηµέρι της Τρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Eιδική έκδοση για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Eιδική έκδοση για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Eιδική έκδοση για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Σοβαρές προσπάθειες για τη διάσωση του σχολείου του Αγίου Δημητρίου Τζαμέικας Σοφία Διάκου - Σταυράκη: H Δασκάλα της Χρονιάς του «Εθνικού Κήρυκα» αφιέρωσε

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Λευκωσία 2015 Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Σύµης 15, 2044 Στρόβολος Λευκωσία, Κύπρος τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Ä É Ì Ç Í É Á É Ï Ê Á È Ï Ë É Ê Ï Ð Å Ñ É Ï Ä É Ê Ï È Ñ Ç Ó Ê Å Õ Ô É Ê Ï Õ & Ê Ï É Í Ù Í É Ê Ï Õ Ð Ñ Ï Â Ë Ç Ì Á Ô É Ó Ì Ï Õ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Êùäéê üò:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ AΦΙEΡΩΜΑ. Μαρία Μακεδών: Εκπαιδευτικός της Χρονιάς του «Εθνικού Κήρυκα»

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ AΦΙEΡΩΜΑ. Μαρία Μακεδών: Εκπαιδευτικός της Χρονιάς του «Εθνικού Κήρυκα» ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 1 - Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014 AΦΙEΡΩΜΑ Μαρία Μακεδών: Εκπαιδευτικός της Χρονιάς του «Εθνικού Κήρυκα» Το παρόν αφιέρωμα για τα Ελληνικά Γράμματα στηρίχθηκε μερικώς και με χορηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Στεφανόπουλος: Ο επιφανής κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της Ορθοδοξίας

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Στεφανόπουλος: Ο επιφανής κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της Ορθοδοξίας ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 4 - Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014 AΦΙEΡΩΜΑ Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Στεφανόπουλος: Ο επιφανής κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της Ορθοδοξίας 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Παραδοσιακό φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

a b Σάββατο 22 - Κυριακή 23 Απριλίου 2006 Χριστός Ανέστη

a b Σάββατο 22 - Κυριακή 23 Απριλίου 2006 Χριστός Ανέστη Σάββατο 22 - Κυριακή 23 Απριλίου 2006 Χριστός Ανέστη 2 Πάσχα 2006 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ«ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΟΡΙΑΣ» CLASS 2006 PAUL ANDRINOPOULOS St. John's University (Merit Scholarship)

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2008 / Friday, February 1, 2008. άκρυα και βουβός θρήνος έξω από τη Μητρόπολη. Γιώργου Κακαρνιά

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2008 / Friday, February 1, 2008. άκρυα και βουβός θρήνος έξω από τη Μητρόπολη. Γιώργου Κακαρνιά ΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ ΑΠΟ ΤΟ 1915 a b Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2008 / Friday, February 1, 2008 www.ekirikas.com ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΚΟΥΚΟ ΗΜΟΣ (Πληροφορίες σελ.8) NATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη, 1 - Kυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015 / Τhursday- Sunday, 1-4 January, 2015

Πέμπτη, 1 - Kυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015 / Τhursday- Sunday, 1-4 January, 2015 News Γράφει την ιστορία του Ελληνισμού των ΗΠΑ από το 1915 a b Πέμπτη, 1 - Kυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015 / Τhursday- Sunday, 1-4 January, 2015 www.ekirikas.com NATIONAL HERALD VOL. 99 No.32991 GREEK-AMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Αφιέρωμα στα Ελληνικά Γράμματα. sd Σάββατο 31 Ιανουαρίου - Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Αφιέρωμα στα Ελληνικά Γράμματα. sd Σάββατο 31 Ιανουαρίου - Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 31 Ιανουαρίου - Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015 Βασιλική Ρουσάκη: «Εκπαιδευτικός της Χρονιάς 2014» από τον «Εθνικό Κήρυκα» Αφιέρωμα στα Ελληνικά Γράμματα 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Παναγία στη ζωή της εκκλησίας και του λαού

Η Παναγία στη ζωή της εκκλησίας και του λαού Η Παναγία στη ζωή της εκκλησίας και του λαού Σεβασµιώτατε Άγιε έσποτα Σεβαστοί Πατέρες και Αγαπητοί αδελφοί οξάζω και ευχαριστώ τον Κύριόν µας και την Κυρία Θεοτόκο, που µε αξίωσαν να βρίσκοµαι κοντά σας,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΟΧΕΣ»

«Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΟΧΕΣ» 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ι ΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΤΟΣ 1 0 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ Ν 0 4 ΙΟΥΝΙΟΣ 04 ΙΕΥΘ. ΦΙΛΩΝΟΣ 23. 185-31 ΤΗΛ. 210 4126166 FAX.21O-4131666 Email: pioannis @ acm. gr ΥΠΕΥΘ. ΕΚ ΟΣΗΣ : π. ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Γεώργιος Καυκούλης: Ο «Εκπαιδευτικός της Χρονιάς» για το 2012

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Γεώργιος Καυκούλης: Ο «Εκπαιδευτικός της Χρονιάς» για το 2012 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 26 - Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013 Eιδική έκδοση για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Γεώργιος Καυκούλης: Ο «Εκπαιδευτικός της Χρονιάς» για το 2012 Το παρόν αφιέρωμα για τα Ελληνικά Γράμματα στηρίχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 13 - Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 13 - Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 13 - Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010 ΦΩΤΟγραΦια: ΔΗΜΗΤρΗΣ ΠαΝαγΟΣ Nίκος Γαβαλάς: Με την εργατικότητα και το ήθος του κέρδισε την επιτυχία και την εκτίμηση 2 ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Nίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 13 / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ISSN 1450-2240 Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης Η παρούσα εισήγηση είναι μία πολύ καλή ευκαιρία για μένα να σας κάνω κοινωνούς, αγαπητοί αδελφοί, της έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Ο δικηγόρος, ο οικογενειάρχης, ο Ελληνας και εκ των νεοτέρων ηγετών της Παναρκαδικής. sd Σάββατο 21 - Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Ο δικηγόρος, ο οικογενειάρχης, ο Ελληνας και εκ των νεοτέρων ηγετών της Παναρκαδικής. sd Σάββατο 21 - Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 21 - Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 Αφιέρωμα στον Γιώργο Ρεβελιώτη Ο δικηγόρος, ο οικογενειάρχης, ο Ελληνας και εκ των νεοτέρων ηγετών της Παναρκαδικής 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Π Ε Ρ Ι Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα