ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΜΙΚΡΟΘΕΡΜΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΙΑΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΙΑΚΕΣ ΦΛΕΒΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΜΙΚΡΟΘΕΡΜΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΙΑΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΙΑΚΕΣ ΦΛΕΒΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ"

Transcript

1 2 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΜΙΚΡΟΘΕΡΜΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΙΑΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΙΑΚΕΣ ΦΛΕΒΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Βουδούρης Π. 1, Κατερινόπουλος Α. 1, Κίλιας Σ. 1, Μέλφος Β. 2, έτση Κ. 1 και Βασταρδή Α. 1 1 Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ε.Κ.Π.Α Αθήνα, 2 Τοµέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασµατολογίας, Τµήµα Γεωλογίας, Α.Π.Θ , Θεσσαλονίκη, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην Νότιο Εύβοια εντοπίστηκαν χαλαζιακές φλέβες που πληρούν εφελκυστικές διακλάσεις εντός ορθογνευσίων και µεταβασιτών της τεκτονικής ενότητας Όχης. Οι φλέβες αποτελούνται από συ- µπαγές χαλαζιακό υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύσσονται ιδιόµορφοι κρύσταλλοι χαλαζία, καθώς επίσης και πληθώρα ορυκτών όπως αδουλάριος, αλβίτης, χλωρίτης, ακτινόλιθος, αιµατίτης, ρουτίλιο, επίδοτο, ασβεστίτης, τιτανίτης και ζιρκόνιο. Mικροθερµοµετρικές µελέτες στο χαλαζιακό υλικό έδωσαν θερµοκρασίες οµογενοποίησης (T h ) των εγκλεισµάτων στο θερµοκρασιακό εύρος ο C, και αλατότητες από 0,2 έως 12,7 κ.β.% ισοδ. NaCl. Τα µικροθερµοµετρικά δεδοµένα σε συνδυασµό µε θερµοκρασίες όπως προκύπτουν από την εφαρµογή των γεωθερµοµέτρων χλωρίτη και µικροκλινή/αλβίτη, υποδεικνύουν αρχικές συνθήκες P-T παγίδευσης των εγκλεισµάτων µεταξύ 290 και 350 ο C, και 3,5 έως 1,5 kbar. Η περιοχή µελέτης χαρακτηρίζεται από µια πορεία σχεδόν ισόθερµης αποσυµπίεσης από συνθήκες HP-LT µεταµόρφωσης σε συνθήκες κατώτερης πρασινοσχιστολιθικής φάσης, και στη συνέχεια από µια απότοµη ψύξη σε θερµοκρασίες έως ~140 ο C και σε πιέσεις <0,5kbar λόγω της εισχώρησης µετεωρικών νερών εντός του φλοιού. Η παραπάνω πορεία χαρακτηρίζει τη µετάβαση από ένα πλαστικο-θραυσιγενές έως το θραυσιγενές τεκτονικό καθεστώς λόγω της τεκτονικής ανύψωσης και εκταφής των κυανοσχιστολίθων της Νότιας Ευβοίας. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συστήµατα διακλάσεων που απαντούν στα µεταµορφικά συµπλέγµατα των Άλπεων, των Ιµαλαΐων, καθώς επίσης και των πολικών Ουραλίων, της Νορβηγίας και του Αρκάνσας, περιέχουν µεγακρυστάλλους ορυκτών που ονοµάζονται αλπικά ή αλπινότυπα λόγω του σχηµατισµού τους στις τελευταίες τεκτονοµεταµορφικές φάσεις των ηπειρωτικών συγκρούσεων έως και τις τελευταίες µετακινηµατικές εφελκυστικές συνθήκες (Stalder & Touray 1970, Mullis 1975,1996). Τα αλπινότυπα ορυκτά και ιδιαίτερα οι χαλαζίες αποτελούν εξαιρετικό υλικό που καταγράφουν µέσω των ρευστών εγκλεισµάτων τον χαρακτήρα των διαλυµάτων που κυκλοφόρησαν στο φλοιό της γης κατά τα τελευταία στάδια της ηπειρωτικής σύγκρουσης (Mullis et al. 1994). Η παρουσία αλπινότυπων ορυκτών σε ιδιόµορφους και ευµεγέθεις κρυστάλλους εντός διακλάσεων είναι µέχρι πρόσφατα ελάχιστα γνωστή για τον Ελλαδικό χώρο (Niedermayer 1993, Wendel & Kapelas 1997). Τα παραπάνω ήταν αφορµή να ξεκινήσει συστηµατική έρευνα σε µεταµορφωµένα πετρώµατα της Ελλάδας που οδήγησε στην ανακάλυψη πληθώρας θέσεων µε αλπινότυπα ορυκτά (Voudouris et al. 2004). Στην παρούσα µελέτη περιγράφονται οι ορυκτολογικές παραγενέσεις που εντοπίστηκαν σε διακλάσεις και χαλαζιακές φλέβες εντός µεταµορφωµένων πετρωµάτων της Νότιας Εύβοιας. Πραγµατοποιήθηκαν µελέτες ρευστών εγκλεισµάτων σε κρυστάλλους χαλαζία που αποσκοπούν στη διερεύνηση των φυσικοχηµικών συνθηκών σχηµατισµού τους και στην ένταξη τους στο γενικότερο πλαίσιο της γεωτεκτονικής εξέλιξης της Εύβοιας και της Αττικοκυκλαδικής µάζας. 2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η περιοχή δειγµατοληψίας στην Νότιο Εύβοια (µεταξύ Κριεζών και Κόσκινων), ανήκει γεωτεκτονικά στο τεκτονικό κάλυµµα των κυανοσχιστολίθων του συµπλέγµατος µεταµορφικού πυρήνα της 29

2 Αττικοκυκλαδικής. Στις Κυκλάδες µετά από µια αρχική συµπιεστική φάση της Αλπικής ορογένεσης που συνοδεύτηκε από καθολική µεταµόρφωση υψηλής πίεσης/χαµηλής θερµοκρασίας (~15 kbar, ο C) και έλαβε χώρα στο Ανώτερο Κρητηδικό-Μέσο Ηώκαινο (60-70 έως Ma), ακολούθησε (25-10 Ma) ανάδυση των πετρωµάτων που συνοδεύτηκε από καθολική µεταµόρφωση σε συνθήκες πρασινοσχιστολιθικής/αµφιβολιτικής φάσης (4-7 kbar, ο C, τοπικά έως 650 ο C) (Altherr & Schliestedt 1979, Baltatzis 1996, Bröcker & Franz 1998, Bröcker & Enders 1999). Ειδικότερα, στη Νότιο Εύβοια η γεωθερµοβαροµετρία υποδεικνύει µια πορεία ανάδυσης που συνοδεύτηκε από ψύξη κατά την διάρκεια αποσυµπίεσης από την επιδοτιτική-κυανοσχιστολιθική φάση (Τ max ~ 450 ο C, P min ~ 11kbar) στην πουµπελλυïτική-ακτινολιθική φάση (Τ max ~ 350 ο C, P max ~ 8kbar) (Katzir et al. 2000, Shaked et al. 2000). Στην Αττικοκυκλαδική µάζα η αλλόχθονη κυανοσχιστολιθική ενότητα αποτελείται από µάρµαρα µε ενδιαστρώσεις µαρµαρυγιακών σχιστολίθων, και µεταβαίνει προς τα άνω σε µια σειρά πλούσια σε χαλαζίτες που περιλαµβάνει βασικής και όξινης σύστασης ηφαιστειακά και οφιολιθικά τεµάχη (Papanikolaou 1987). Η κυανοσχιστολιθική ενότητα καλύπτει την αυτόχθονη βασική ενότητα του Αλµυροποτάµου που αποτελείται από Μεσοζωικούς ασβεστολίθους και εµφανίζεται στις περιοχές Πανόρµου/Τήνου και Αλµυροποτάµου/Ευβοίας. Στην Εύβοια το τεκτονικό κάλυµµα των κυανοσχιστολίθων αποτελούν δύο σειρές, η υποκείµενη των Στύρων και η υπερκείµενη της Όχης (Κατσικάτσος 1991). Η τεκτονική ενότητα Στύρων (µε πάχος που υπερβαίνει το 1km) είναι µία σειρά µεσοστρωµατωδών µαρµάρων και σιπολινών µε ενδιαστρώσεις µαρµαρυγιακών σχιστολίθων, που τοπικά µεταβαίνουν σταδιακά σε χαλαζίτες. Υπόκειται τεκτονικά της ενότητας Όχης και υπέρκειται του µεταφλύσχη ή των µαρµάρων της αυτόχθονης ενότητας του Αλµυροπόταµου. Η τεκτονική ενότητα της Όχης (πάχους > 1km) αποτελείται στη περιοχή έρευνας από µοσχοβιτικούς, επιδοτιτικούς, χλωριτικούς, γλαυκοφανιτικούς και χαλαζιακούς σχιστολίθους µε ενδιαστρώσεις µαρµάρων, µεταβασιτών, µεταρυολίθων-µεταγρανιτοειδών και παρεµβολές χαλαζιτών (Shaked et al. 2000). Οι εφελκυστικές διακλάσεις που µελετήθηκαν στην παρούσα µελέτη έχουν γενική διεύθυνση Β -ΝΑ και απαντούν σε πληθώρα πετρωµάτων της Ενότητας Όχης, όπως γνεύσιοι, αµφιβολίτες, χαλαζίτες, µεταπηγµατίτες, µάρµαρα, χλωριτικοί σχιστόλιθοι, κλπ. Ι- διαίτερα πλούσιες σε ορυκτά είναι οι διακλάσεις που απαντούν εντός γνεύσιων (µεταρυόλιθων- µεταγρανιτοειδών) και µεταβασιτών που συνδέονται µε τον Περµο-Τριαδικό µαγµατισµό που έλαβε χώρα ταυτόχρονα µε την ηπειρωτική διάνοιξη των εσωτερικών Ελληνίδων (Katzir et al. 2000, Pe- Piper & Piper 2002). 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ Ορυκτολογικοί-ορυκτοχηµικοί προσδιορισµοί έγιναν (α) µέσω µικροαναλύσεων που πραγµατοποιήθηκαν µε συσκευή JEOL JSM-840 Microscope και Oxford ISIS 300 Microanal system στον Τοµέα Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασµατολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, (β) µε τη µέθοδο περιθλασιµετρίας ακτίνων Χ (XRD) στα εργαστήρια του Τοµέα Ορυκτολογίας Πετρολογίας του Τµήµατος Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε συσκευή Χ-Rays Diffraction της Siemens D-500 σε λυχνία Cu και µονοχρωµάτορα γραφίτη. Μετρήσεις ρευστών ε- γκλεισµάτων έγιναν σε εννέα δείγµατα διπλοστιλβωµένων λεπτών τοµών µε συσκευή Linkam THMS600/TP92 στον Τοµέα Γεωχηµείας-Οικονοµικής Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 4 ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ Οι εφελκυστκές διακλάσεις στη περιοχή µελέτης επικαλύπτουν τις κύριες δοµές της Αλπικής συµπιεστικής παραµόρφωσης και συνήθως αντιστοιχούν σε σύστηµα θραυσιγενών ρωγµών κλιµακωτής διάταξης που αναπτύσσονται κάθετα στη σχιστότητα (Σχ. 1). Απαντούν σε επιµηκυσµένη ή σιγµοειδή µορφή και πληρούνται από χαλαζιακές φλέβες, το πάχος των οποίων κυµαίνεται µεταξύ λίγων cm και περίπου 1m, ενώ το ορατό µήκος τους φθάνει µέχρι 5m. Χαρακτηριστικό των φλεβών είναι η αρχική απόθεση συµπαγούς χαλαζία και η τελευταία απόθεση ιδιόµορφων κρυστάλλων σε κενά. Συχνά η ζώνη συµπαγούς χαλαζία µεταβαίνει προς τα έξω σε σερικιτιωµένο, και τέλος σε υγιές πέτρωµα. Σε άλλες περιπτώσεις η ζώνη σερικιτίωσης και ο συµπαγής χαλαζίας απουσιάζουν και οι κρύσταλλοι έρχονται σε επαφή µε το υγιές πέτρωµα. Λατυποποίηση κατά την διάρκεια σχη- µατισµού των φλεβών και δοµές παραµόρφωσης όπως σιγµοειδούς σχήµατος κρύσταλλοι χαλαζία, καθώς και θραύση ακόµα και ιδιόµορφων κρυστάλλων χαλαζία είναι συχνά φαινόµενα και υποδεικνύουν πλαστικοθραυσιγενείς έως θραυσιγενείς τεκτονικές συνθήκες κατά τη διάρκεια σχηµατισµού τους. 30

3 Σχήµα 1. α, β. Σύστηµατα χαλαζιακών φλεβών πληρούν εφελκυστικές διακλάσεις που αναπτύσσονται κάθετα στη σχιστότητα ορθογνευσίων. Στο κέντρο τους παρατηρείται σχηµατισµός κρυστάλλων χαλαζία. 5 ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ Ο χαλαζίας απαντά σε ποικιλία µορφών και συνδυασµών µε µέγεθος κρυστάλλων που κυµαίνεται από λίγα cm έως 20cm. Ιδιόµορφοι πρισµατικοί κρύσταλλοι αναπτύσσονται στα κενά των διακλάσεων όπου κυρίως απαντά σε διάφανη µορφή (ορεία κρύσταλλος), σε µορφή καπνία ή πράσιου (λόγω της ύπαρξης εγκλεισµάτων χλωρίτη και ακτινόλιθου). Συχνά εντοπίστηκαν διπλοαπόληκτοι κρύσταλλοι µε µορφή κολυµβητών στο εσωτερικό των εγκοίλων. Παρατηρήθηκαν διάφορες µορφές κρυστάλλων σε αντιστοιχία µε τις Άλπεις (Mullis et al. 1994): Μορφές «σκήπτρων», «παράθυρων», «νηµάτων», «ελίκων» (Gwindel) και µορφές «φαντάσµατος» (λόγω εγκλεισµάτων χλωρίτη σε εσωτερικές επιφάνειες των χαλαζιών) είναι συνήθεις και αποτελούν δείκτες συγκεκριµένων συνθηκών που επικρατούσαν κατά την ανάπτυξη τους (Σχ. 2). Ο συνδυασµός νηµάτων µε ελικοειδείς µορφές είναι πιθανόν µοναδικός παγκοσµίως. ιδυµίες µε βάση τους νόµους Dauphinée και Brazil είναι συχνές ενώ σπανιότερα απαντά η Ιαπωνική διδυµία. Αρκετοί κρύσταλλοι είναι σπασµένοι και επουλωµένοι και παρουσιάζουν ανακρυστάλλωση. Σχήµα 2. α. ιπλοαπόληκτος ελικοειδής κρύσταλλος καπνία χαλαζία (Gwindel), (β) Σύµφυση καπνία και α- δουλάριου (µέγεθος χαλαζία 4cm), (γ) Σύµφυση καπνία και αλβίτη, (δ) Σύµφυση χαλαζία (5cm) και αιµατίτη. Ο αδουλάριος σχηµατίζει γαλακτώδεις-διαυγείς ροµβοεδρικούς κρυστάλλους του τύπου Felsöbanya (Smith 1974) µεγέθους έως 1cm. Οι κρύσταλλοι του αδουλάριου συµφύονται συχνά µε διάφανο αλβίτη και χαλαζία (Σχ. 2β). Ο αδουλάριος επίσης συνοδεύεται από καπνία και αιµατίτη και συχνά περιέχει εγκλείσµατα χλωρίτη. Μικροαναλύσεις υπέδειξαν σύσταση ακραίου µέλους (Ad 100 Ab 0 ) έως Ad 96 Ab 4 (Πίν. 1). Μετρήσεις µε XRD υποδεικνύουν µονοκλινείς φάσεις µε µικρό ποσοστό τρικλινικότητας (Cerny & Chapman 1986). Ο αλβίτης σχηµατίζει διαυγείς, λευκούς έως πράσινους κρυστάλλους (έως 6cm), οι τελευταίοι λόγω προσµείξεων µε ακτινόλιθο ή χλωρίτη. Συνυπάρχει µε αδουλάριο και καπνία (Σχ. 2γ) εντός των µεταρυολίθων και µεταπηγµατιτικών φλεβών, καθώς και µε χλωρίτη, επίδοτο και ασβεστίτη 31

4 εντός µεταβασιτών. Οι αλβίτες παρουσιάζουν διδυµίες (αλβίτική και Manebach). Εχει σχεδόν ιδανική σύσταση ακραίου µέλους (Πιν. 1). Αιµατίτης, µε την µορφή ρόδων (έως 3cm), όπως έχει εντοπιστεί και στις Αλπεις, συνυπάρχει µε αδουλάριο, ορεία κρύσταλλο και καπνία (Σχ. 2δ). Ο χλωρίτης είναι συχνός µε µορφή εγκλεισµάτων σε χαλαζίες. Επίσης αποτελεί το τελευταίο ορυκτό που αποτίθεται στα έγκοιλα αφού συχνή είναι η παρουσία κρυστάλλων χαλαζία καλυµµένων από χλωρίτη. Μικροαναλύσεις (Πιν. 1) υποδεικνύουν λόγους Fe/Fe+Mg µεταξύ 0,42 και 0,46. Χαρακτηρίζονται σαν σιδηρούχα κλινόχλωρα (Bailey 1988). Εφαρµογή του γεωθερµοµέτρου χλωρίτη που προτάθηκε από Cathelineau (1988) έδωσε εύρη θερµοκρασιών που κυµαίνονται µεταξύ ο C. Ο ακτινόλιθος απαντά µε µορφή εγκλεισµάτων σε χαλαζία και αλβίτη (Σχ. 3α). Επίσης αναπτύσσεται ελεύθερα στα έγκοιλα µε µορφή βελονών σκούρου πράσινου χρώµατος. Σχήµα 3. (α) Βελονοειδείς κρύσταλλοι ακτινόλιθου εγκλείονται σε χαλαζία (qz), (+ Nicols, µήκος φωτογραφίας 1mm), (β) Εγκλείσµατα χλωρίτη (chl) σε χαλαζία (qz), (µικροφωτογραφία SEM), (γ) Σύµφυση τιτανίτη (sph)- ρουτίλιου (rut), αλβίτη (ab) και ζιρκόνιου (zr) εντός χαλαζία, (µικροφωτογραφία SEM, κλίµακα=500µm), (δ) Σύµφυση σερικίτη (ser) - αδουλάριου (ad) εντός χαλαζία, (+ Nicols, µήκος φωτογραφίας 1mm). Ασβεστίτης: σύνηθες ορυκτό που αποτίθεται σαν τελευταία φάση που καλύπτει χαλαζία, χλωρίτη και επίδοτο σε διακλάσεις εντός µεταβασιτών. Απαντά σε σκαληνοεδρικούς κρυστάλλους µεγέθους έως 5cm. Μικροανάλυση έδωσε µικρά ποσά σε FeO (0,43 κ.β.%), MnO (1,2 κ.β.%) και MgO (0,32 κ.β.%) (Πιν. 1). Το επίδοτο εντοπίστηκε εντός γνευσιακών πετρωµάτων µε µορφή εγλεισµάτων σε χαλαζίες ή συνοδεύοντας αδουλάριο στα έγκοιλα. Μεταβασίτες από την ίδια περιοχή χαρακτηρίζονται από αφθονία αλβίτη, χλωρίτη, ασβεστίτη και κρυστάλλων επίδοτου µε µέγεθος έως 5cm. Μικροανάλυση (Πίν. 1) έδωσε ποσοστό πιστακίτη 24 mol % (Ps 24 ). Ρουτίλιο: σχηµατίζει βελόνες (µεγέθους έως 3cm) που εγκλείονται εντός κρυστάλλων χαλαζία. Συνυπάρχει µε χαλαζία-αιµατίτη-αδουλάριο σε ορθογνεύσιους. Κρύσταλλοι χαλαζία εγκλείουν κόκ- 32

5 κους ρουτίλιου µαζί µε τιτανίτη και ζιρκόνιο (Σχ. 3β). Μικροανάλυση ρουτίλιου έδωσε Al 2 O 3 (0,12 κ.β.%), Fe 2 O 3 (0,36 κ.β.%) and MnO (0,19 κ.β.%). Ο σερικίτης εντοπίστηκε µαζί µε χλωρίτη και µικροαναλύσεις του παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Παρουσιάζει τιµές X Mg µεταξύ 0,15 και 0,30, Si µεταξύ 3,15 και 3,51 και τριοκταεδρική πλήρωση µεταξύ 1,99 και 2,08 (στη βάση 11O). Αποτελεί συνδυασµό µεταξύ µοσχοβίτη και σελαδονίτη. Η απουσία ποσοστού πυροφυλλίτη υποδεικνύει θερµοκρασίες σχηµατισµού περί τους 300 ο C (γεωθερµόµετρο Cathelineau 1988). Ο τιτανίτης εντοπίστηκε σε µικροσκοπική µορφή εντός χαλαζία, όπου συµφύεται µε ρουτίλιο, αλβίτη και ζιρκόνιο (Σχ. 3β). Το ζιρκόνιο εντοπίστηκε µαζί µε αλβίτη, ρουτίλιο και τιτανίτη εντός χαλαζία (Σχ. 3β). Πίνακας 1. Επιλεγµένες αναλύσεις ορυκτών από διακλάσεις της νήσου Εύβοιας Mineral ser ser ep rut ab ab ad chl chl chl cc SiO 2 50,66 48,39 38,73 0,77 68,00 67,66 64,26 27,85 27,65 29,52 <Ο.Α. TiO 2 <Ο.Α. <Ο.Α. 0,03 97,53 <Ο.Α. <Ο.Α. <Ο.Α. <O.A. <O.A. <Ο.Α. <Ο.Α. Al 2 O 3 24,27 28,53 24,58 0,12 20, ,79 19,21 18,29 18,31 <Ο.Α. FeO 5,63 3,66 10,92 0,36 <Ο.Α. <Ο.Α. <Ο.Α. 23,94 23,62 22,68 0,43 MnO 0,60 <Ο.Α. <Ο.Α. 0,19 <Ο.Α. <Ο.Α. <Ο.Α. 0,31 0,30 0,59 1,20 MgO 1,76 1,17 0,26 0,13 <Ο.Α. <Ο.Α. <Ο.Α. 17,12 17,21 17,63 0,32 CaO <Ο.Α. 0,45 22,06 0,87 <Ο.Α. <Ο.Α. <Ο.Α <O.A. <Ο.Α. <Ο.Α. 50,31 Na 2 O 0,30 <Ο.Α. 0,37 0,05 12, ,40 0,31 0,33 0,58 <Ο.Α. K 2 O 10,09 10,84 0,05 <Ο.Α. <Ο.Α. <Ο.Α. 16,29 <O.A. <Ο.Α. <Ο.Α. <Ο.Α. Total 93,31 93,04 97,00 100,02 100, ,43 88,66 87,31 89,23 52,26 Αριθµός κατιόντων στη βάση οξυγόνων (Ο) 22(O) 22(Ο) 25(O) 2(O) 8(O) 8(O) 8(O) 28(O) 28(O) 28(O) 6(Ο) Si 7,019 6,678 6,267 0,010 2,967 2,980 2,980 5,753 5,804 6,007 0,000 Al IV 0,981 1, ,247 2,196-0,000 Al VI 2,982 3,318 4, ,424 2,322 4,391 0,000 Al tot ,002 1,039 1,027 1,027 4,671 4,518 4,391 0,000 Ti 0,000 0,000 0,004 0,977 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Fe 2+ 0,652 0,422 1,478 0,004 0,000 0,000 0,000 4,136 4,136 3,856 0,040 Mn 0,070 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,051 0,051 0,102 0,112 Mg 0,364 0,241 0,063 0,003 0,000 0,000 0,000 5,269 5,384 5,345 0,052 Ca 0,000 0,067 3,824 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,796 Na 0,081 0,000 0,116 0,001 1,016 1,002 0,036 0,127 0,140 0,229 0,000 K 1,783 1,908 0,010 0,000 0,000 0,000 0,964 0,000 0,000 0,000 0, Σερικίτης (ser) ως έγκλεισµα σε χαλαζία (ορθογνεύσιος), 3. Επίδοτο (ep) σε σύµφυση µε ασβεστίτη (αµφιβολίτης), 4. Ρουτίλιο (rut) ως έγκλεισµα σε χαλαζία (ορθογνεύσιος), 5. Αλβίτης (ab) σε σύµφυση µε ασβεστίτη και επίδοτο (αµφιβολίτης), 6. Αλβίτης (ab) σε σύµφυση µε χαλαζία (ορθογνεύσιος), 7. Αδουλάριος (ad) σε σύµφυση µε χαλαζία και ακτινόλιθο (ορθογνεύσιος), Χλωρίτης (chl) ως έγκλείσµα σε χαλαζία (ορθογνεύσιος), 11. Ασβεστίτης (cc) σε σύµφυση µε επίδοτο (αµφιβολίτης), <Ο.Α.: κάτω από το όριο ανιχνευσιµότητας. 6 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΑΤΩΝ Μετρήσεις ρευστών εγκλεισµάτων πραγµατοποιήθηκαν σε διαφώτιστους έως διαυγείς κρυστάλλους χαλαζία από το εσωτερικό των διακλάσεων και των φλεβών. Στην πλειονότητα τους τα ρευστά εγκλείσµατα που µετρήθηκαν είναι πρωτογενή (σύµφωνα µε τα κριτήρια του Roedder 1984), τα οποία έχουν παγιδευτεί από τον κρύσταλλο κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας του. Επίσης µετρήθηκαν δευτερογενή και ψευδοδευτερογενή που έδωσαν τα ίδια µικροθερµοµετρικά αποτελέσµατα όπως και τα πρωτογενή. Το µέγεθος των ρευστών εγκλεισµάτων ποικίλει από 10 έως και 33

6 100 µm. ιακρίθηκαν δύο κύριοι τύποι ρευστών εγκλεισµάτων µε βάση τη µορφή και τη σύστασή τους: Εγκλείσµατα Τύπου Α:. Πρόκειται είτε για διφασικά (H 2 O, υγρό και αέριο) είτε για µονοφασικά εγκλείσµατα (αέριο). Η αέρια φάση στα διφασικά εγκλείσµατα αποτελεί το 20-25% του όγκου του εγκλείσµατος. Τα γεµάτα µε αέριο εγκλείσµατα υποδεικνύουν ότι το διάλυµα που ήταν υπεύθυνο για τη δηµιουργία του κρυστάλλου, µπορεί να βρισκόταν σε κατάσταση βρασµού. Εγκλείσµατα Τύπου Β: Πρόκειται για «φυσικά παρηκµασµένα-σπασµένα» εγκλείσµατα (decrepitated). Τα εγκλείσµατα αυτά έχουν υποστεί τεκτονική επανεξισορρόπηση (re-equilibration) και υποδεικνύουν συνθήκες αποσυµπίεσης, που συνδέονται µε τη γενική ανύψωση των µεταµορφικών συµπλεγµάτων (Sterner & Bodnar 1989). Τα αποτελέσµατα των µικροθερµοµετρήσεων παρουσιάζονται γραφικά στο σχήµα 4. Οι θερµοκρασίες τελικής τήξης του πάγου T m,ice, κυµαίνονται µεταξύ -9 και -0,1 ο C. Το 75% των µετρήσεων αυτών βρίσκεται µεταξύ των τιµών -1 και -0,1 ο C. Οι ανωτέρω θερµοκρασίες τελικής τήξης πάγου αντιστοιχούν σε αλατότητες µεταξύ 0,2 και 12,7 κ.β.% ισοδ. NaCl (Bodnar 1993). Το 75 % των τι- µών κυµαίνεται µεταξύ 1 και 2 κ.β.% ισοδ. NaCl. Oι θερµοκρασίες οµογενοποίησης (T h ) των εγκλεισµάτων κυµαίνονται µεταξύ 140 και 212 ο C, ενώ περιορίζονται στο θερµοκρασιακό εύρος ο C για > από το 90% του συνόλου των µετρήσεων (Σχ. 4β). Σχήµα 4. Ιστογράµµατα (α) θερµοκρασιών τήξης του τελικού πάγου (T m,ice ), (β) θερµοκρασίας οµογενοποίησης (T h ), συγκεντρωτικό διάγραµµα (γ) θερµοκρασίας οµογενοποίησης - αλατότητας. Από το διάγραµµα θερµοκρασίας οµογενοποίησης αλατότητας (Σχ. 4γ) προκύπτουν δύο πορείες εξέλιξης των υδροθερµικών διαλυµάτων, που συνδέονται µε τη γένεση του χαλαζία και οι ο- ποίες µπορεί να έδρασαν µεµονωµένα ή σε συνδυασµό: απλή ψύξη και βρασµός. Η πορεία απλής ψύξης εκφράζει την κρυστάλλωση του χαλαζία στα τελευταία στάδια της υ- δροθερµικής δραστηριότητας. Η ευρεία αύξηση της αλατότητας σε σχέση µε τη µικρή µεταβολή της T h µπορεί να αποδοθεί σε διαδικασίες βρασµού των διαλυµάτων. Οι σχετικά χαµηλές αλατότητες που µετρήθηκαν, υποδεικνύουν την συµµετοχή µετεωρικών νερών στο σχηµατισµό των χαλαζιακών φλεβών. 7 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι διακλάσεις παριστούν κλειστά ή ανοιχτά υδροθερµικά συστήµατα που καταγράφουν την εξέλιξη της παραµόρφωσης, τη σύσταση των ρευστών, τις συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης κατά την διάρκεια της τεκτονικής ανύψωσης και ψύξης των περιβαλλόντων πετρωµάτων. Σύµφωνα µε τους Miller et al. (2002) τα τελευταία στάδια εκταφής από τα µέσα έως τα ανώτερα επίπεδα του φλοιού της γης µπορεί να συνοδεύονται από φιλτράρισµα ρευστών που προέρχονται από µαγµατικές και/ή επιφανειακές πηγές (µετεωρικά νερά). Τα ρευστά αυτά µπορεί να συµµετέχουν σε ρήγµα- 34

7 τα αποκόλλησης που συσχετίζονται µε την ανάπτυξη των συµπλεγµάτων µεταµορφικού πυρήνα. Κατά τη διάρκεια µελετών που έγιναν τα τελευταία 30 χρόνια σε ορυκτά Αλπικών διακλάσεων διαπιστώθηκε ότι αυτά σχηµατίσθηκαν κατά τη διάρκεια εκταφής και εφελκυστικού τεκτονισµού σε α- νάδροµες συνθήκες από διαλύµατα πλούσια σε CO 2 και/ή µετεωρικά νερά σε θερµοκρασίες µεταξύ 320 και 200 ºC (Mullis 1975,1996, Mullis et al. 1994). Στην περιοχή της Αττικοκυκλαδικής µάζας υπάρχουν ελάχιστα δεδοµένα σχετικά µε τα ρευστά που συµµετείχαν στο σχηµατισµό υστερο-τελικών, µετα-µεταµορφικών φλεβών: Σύµφωνα µε τους Ganor et al. (1994) φλέβες ασβεστίτη που διαπερνούν µεταµορφωµένα πετρώµατα της Σίφνου, Τήνου και Κύθνου σχηµατίσθηκαν από επιφανειακά νερά σε κάποιο στάδιο µετά την καθολική πρασινοσχιστολιθική µεταµόρφωση όταν οι τεκτονικές συνθήκες εξελίχθηκαν από πλαστικές σε θραυσιγενείς. Μετρήσεις ρευστών εγκλεισµάτων σε φλέβες χαλαζία-ασβεστίτη που πληρούν εφελκυστικές διακλάσεις της νήσου Τήνου (Vapnik & Avigad 2004), που είναι αντίστοιχες µε τις φλέβες που µελετήθηκαν στην παρούσα µελέτη, έδωσαν χαµηλές θερµοκρασίες οµογενοποίησης ( ºC ) και αλατότητες < 5 κ.β.% ισοδ. NaCl. Οι αρχικές συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης κατά την περίοδο παγίδευσης των εγκλεισµάτων αυτών υπολογίστηκαν από τους Vapnik & Avigad (2004) στους ºC και 1,5-4,0 kbar αντίστοιχα. Επιπλέον οι Küster & Stöckhert (1997) πραγµατοποίησαν µικροθερµοµετρικές µελέτες σε χαλαζιακές φλέβες από την Ενότητα Φυλλιτών-Χαλαζιτών της Κρήτης και διαπίστωσαν αλατότητες έως 20 κ.β.% ισοδ. NaCl και θερµοκρασίες οµογενοποίησης στο εύρος 95 και 146 ºC, οι οποίες είναι ασύµβατες µε τις P-T συνθήκες όπως προκύπτουν από τις ισορροπίες στερεών φάσεων ( ºC, 7-10 kbar). Οι συγγραφείς δέχονται ότι τα ε- γκλείσµατα έχουν υποστεί επανεξισορρόπηση (re-equilibration) λόγω διαστολής χωρίς αυτό να γίνεται αντιληπτό µέσω της µικροσκοπίας. Θερµοκρασίες οµογενοποίησης µεταξύ 175 και 240 ºC, και αλατότητες έως 22 κ.β.% ισοδ. NaCl, µετρήθηκαν πρόσφατα σε ρευστά εγκλείσµατα από αλπινότυπους χαλαζίες του Πεντελικού όρους (Κίλιας κ.α. 2004). Σε αντιστοιχία µε τις προαναφερθείσες περιπτώσεις της Τήνου και Κρήτης, τα αποτελέσµατα των µικροθερµοµετρήσεων που έγιναν στα πλαίσια της παρούσας µελέτης βρίσκονται σε ασυµφωνία µε τις θερµοκρασίες όπως προκύπτουν απο την εφαρµογή γεωθερµοµέτρων στην ορυκτολογική παραγένεση της περιοχής έρευνας, και που κυµαίνονται µεταξύ ο C (γεωθερµόµετρο χλωρίτη) και ο C (γεωθερµόµετρο αλβίτη/µικροκλινή από Whitney & Stormer 1977). Το παραπάνω ερµηνεύεται µε την παραδοχή ότι τα ρευστά εγκλείσµατα που µελετήθηκαν έχουν επανεξισορροπηθεί και υποστεί αλλαγές στην πυκνότητα τους που έλαβαν χώρα µετά την παγίδευση τους, και κατά την διάρκεια της ανάδυσης των µεταµορφικών πετρωµάτων όπως έχει επίσης προταθεί από Küster & Stöckhert (1997). Τα δεδοµένα των εγκλεισµάτων αυτών µπορούν να εκτιµηθούν µόνο όταν συγκριθούν µε ανεξάρτητα δεδοµένα P-T-X όπως προκύπτουν από τις ισορροπίες ορυκτών φάσεων (Bakker & Mamtani 2000). Η σύγκριση ισόχωρων ευθειών που προέκυψαν απο τα µικροθερµοµετρικά δεδοµένα µε ισόθερµες που προκύπτουν από τη γεωθερµοµετρία, µπορεί να οδηγήσει σε µια εκτίµηση των συνθηκών P-T των διαλυµάτων που οδήγησαν στην απόθεση των ορυκτών στις διακλάσεις που µελετήθηκαν (Σχ. 5). Στο διάγραµµα αυτό οι ισόχωρες ευθείες έχουν σχεδιαστεί για το εύρος των θερµοκρασιών που µετρήθηκαν στα ρευστά εγκλείσµατα (µε βάση τα δεδοµένα των Zhang & Frantz 1987). Η τοµή των ισόχωρων ευθειών µε τις ισόθερµες των 300 και 350 ο C όπως προσδιορίστηκαν από τα γεωλογικά γεωθερµόµετρα δίνει ένα εύρος πιέσεων µεταξύ 3,5 και 1,5kbar στις οποίες πιστεύεται ότι έγινε η αρχική παγίδευση των εγκλεισµάτων στις χαλαζιακές φλέβες. Ο προσδιορισµός µε µεγαλύτερη ακρίβεια των συνθηκών σχηµατισµού των κρυστάλλων χαλαζία και γενικότερα των αλπινότυπων ορυκτών της περιοχής έρευνας, όπως πίεση, θερµοκρασία και σύσταση των διαλυµάτων (P,T,X) καθώς και η πορεία εκταφής, αποτελεί αντικείµενο συνεχιζόµενης µελέτης. Συγκριτικά στο σχήµα 5 παρουσιάζεται η πορεία P-T-t που προτάθηκε από Vapnik & Avigad (2004) για την βορειοδυτική Τήνο, όπως προέκυψε από µελέτη ρευστών εγκλεισµάτων σε φλέβες χαλαζία-ασβεστίτη αντίστοιχων µε αυτές της Νότιας Εύβοιας, και η οποία εκτιµάται ότι χαρακτηρίζει και την περιοχή έρευνας. Η πορεία αυτή υποδεικνύει ότι µετά την HP-LT µεταµόρφωση σε συνθήκες περίπου ο C και πιέσεις 10-12kbar που χαρακτηρίζει την περιοχή µελέτης (Shaked et al. 2000), έλαβε χώρα σχεδόν ισόθερµη αποσυµπίεση έως τους ο C, και 3,5 και 1,5 kbar µε ταυτόχρονη απόθεση των ορυκτών φάσεων στις εφελκυστικές διακλάσεις που µελετώνται, και στη συνέχεια µιά απότοµη ψύξη σε θερµοκρασίες ~100 ο C στον ανώτερο φλοιό και σε πιέσεις <0,5kbar. Ο συνεχιζόµενος εφελκυσµός και η τελική αποσυµπίεση των µεταµορφικών πακέτων οδήγησαν σε σχηµατισµό παρηκµασµένων-σπασµένων εγκλεισµάτων (Touret 1992, Sterner et al. 1995). Τα χαρακτηριστικά P-V-T-X των εγκλεισµάτων που µελετήθηκαν σε συνδυασµό µε τα ορυκτολογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά των διακλάσεων, υποδεικνύουν ότι ο χαλαζίας και κατ επέ- 35

8 κταση τα αλπινότυπα ορυκτά της Νότιας Εύβοιας αποτέθηκαν κατά τη διάρκεια του Μειοκαινικού πλαστικο-θραυσιγενούς έως θραυσιγενούς τεκτονικού καθεστώτος που έδρασε στην ευρύτερη περιοχή κάτω από συνθήκες κατώτερης πρασινοσχιστολιθικής φάσης, και λόγω της εισχώρησης µετεωρικών διαλυµάτων σε σηµαντικά βάθη εντός του φλοιού. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σε συµφωνία µε τις παρατηρήσεις από τις Άλπεις και υποδεικνύουν έντονη συµµετοχή µετεωρικών νερών στην απόθεση των αλπινότυπων ορυκτών καθώς και µια συσχέτιση µε τη ζώνη H 2 O όπως περιγράφηκε από Mullis et al. (1994) για τις Ελβετικές Άλπεις. Ανοιχτό παραµένει το ερώτηµα εάν οι ορυκτογενέσεις που µελετήθηκαν συνδέονται µερικώς µε επανακινητοποίηση αποθέσεων προγενέστερων µαγµατικών-υδροθερµικών συστηµάτων που έδρασαν κατά τη διάρκεια του προ-αλπικού µαγµατισµού στην Αττικο-Κυκλαδική Μάζα (Pe-Piper & Piper 2002). Σχήµα 5. Υποθετικές συνθήκες πίεσης-θερµοκρασίας σχηµατισµού των χαλαζιακών φλεβών Νότιας Εύβοιας (γραµµοσκιασµένη περιοχή). Με διακεκοµµένες γραµµές, οι θερµοκρασίες σχηµατισµού χλωρίτη και αλβίτη/µικροκλινή όπως προκύπτουν από τη χρήση γεωθερµοµέτρων. Οι ισόχωρες ευθείες υδάτινων ρευστών εγκλεισµάτων µε αλατότητα 5 κ.β.% NaCl (περίπου µέση τιµή των εγκλεισµάτων που µετρήθηκαν) για θερµοκρασίες 150 και 200 ο C (ελάχιστη και µέγιστη τιµή τιµών T h που µετρήθηκαν) παριστάνονται µε συνεχείς γραµµές. Το βέλος υποδεικνύει υ- ποθετική πορεία P-T-t για την βορειοδυτική Τήνο όπως προκύπτει από µελέτες ρευστών εγκλεισµάτων σε φλέβες χαλαζία-ασβεστίτη (από Vapnik & Avigad, 2004). CP H 2 0: κρίσιµο σηµείο Η 2 Ο για 5 κ.β.% NaCl. Ορυκτολογικά δεδοµένα από το εσωτερικό των διακλάσεων που µελετήθηκαν όπως η παρουσία διαφόρων µορφών χαλαζία (σκήπτρα, νήµατα, ελικοειδείς µορφές, µορφές φαντάσµατος) ακόµη και εντός του ίδιου έγκοιλου, υποδεικνύει διακυµάνσεις των υδροθερµικών συνθηκών κατά τη διάρκεια της ορυκτογένεσης (όπως τοπικός βρασµός). ιατµητικές τάσεις που αναπτύχθηκαν στους κρυστάλλους κατά την διάρκεια σχηµατισµού τους οδήγησαν σε αποκόλληση τους από την οροφή και πτώση στο εσωτερικό των εγκοίλων µε αποτέλεσµα να σχηµατισθούν σε ιδανικές συνθήκες τέλειοι διπλοαπόληκτοι κρύσταλλοι. Η ανάπτυξη µεγακρυστάλλων καπνία ευνοήθηκε σε θέσεις ό- που οι πρωτόλιθοι ήταν όξινης σύστασης (µεταρυόλιθοι ή µεταγρανιτοειδή) λόγω της συνεισφοράς φυσικής ραδιενέργειας, ενώ αντιθέτως σε µεταβασικά πετρώµατα απαντά µόνο η ορεία κρύσταλλος. Η µελέτη των αλπινότυπων διακλάσεων της Αττικοκυκλαδικής µάζας µπορεί να οδηγήσει σε χρήσιµα συµπεράσµατα κυρίως σε ότι αφορά την συσχέτιση διαφόρων µεταµορφικών ενοτήτων. Ο εντοπισµός πανοµοιότυπων ορυκτολογικών παραγενέσεων όπως αυτές που περιγράφονται στην περιοχή Κριεζών-Κόσκινων, και σε διακλάσεις εντός ορθογνευσίων της Αττικής (περιοχή Σταµάτας, Μαραθώνα και Πεντέλης) και Νότιας Εύβοιας (περιοχή Καρύστου) υποδεικνύει σε συνδυασµό µε την οµοιότητα των πετρολογικών τύπων την παρουσία της τεκτονικής Ενότητας Όχης και σε περιοχές του νοµού Αττικής. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστούµε τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αθηνών για την οικονοµική υποστήριξη της παρούσας µελέτης. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κατσικάτσος Γ Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδας, Φύλλο Αλιβέρι, κλίµακα 1: ΙΓΜΕ, Αθήνα. Κίλιας Σ., Βουδούρης Π., Κατερινόπουλος Α. & Καβούρη Σ Μελέτη ρευστών εγκλεισµάτων σε αλπινότυπους χαλαζίες από διακλάσεις του Πεντελικού όρους. ελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 36, Altherr R. & Schliestedt M Geochronology of high-pressure rocks on Sifnos (Cyclades, Greece). Contr. Mineral. Petrol., 70,

9 Bailey SW Chlorites: structures and crystal chemistry. Rev. in Mineral., Mineral. Soc. Am., 19, Bakker R.J. & Mamtani M.A Fluid inclusions as metamorphic process indicators in the Southern Aravalli Mountain Belt (India). Contr. Mineral. Petrol., 139: Baltatzis E.1996 Blueschist to greenschist transition and the P-T path of prasinites from Lavrion area, Greece. Min. Mag., 60, Bodnar RJ Revised equation and table for determining the freezing point depression of H 2 O-NaCl solutions, Geoch. Cosm. Acta, 57, Bröcker M. & Franz L Rb-Sr isotope studies on Tinos island (Cyclades Greece): additional time constraints for metamorphism, extent of infiltration-controlled overprinting and deformational activity. Geol. Mag., 135, Bröcker M., & Enders M U-Pb zircon geochronology of unusual eclogite-facies rocks from Syros and Tinos (Cyclades, Greece). Geol. Mag., 136, Cathelineau M Cation size occupancy in chlorites and illites as a function of temperature. Clay Mineral., 23: Cerny P. & Chapman R Adularia from hydrothermal vein deposits: extreme in structural state, Can. Mineral., 24, Ganor J., Matthews A., & Schliestedt M Post-metamorphic low δ 13 C calcite in the Cycladic complex (Greece) and their implications for modeling fluid infiltration processes using carbon isotope compositions. Eur. Jour. Mineral., 6, Katzir Y., Avigad D., Matthews A., Garfunkel Z. & Evans B.W Origin, HP/LT metamorphism and cooling of ophiolitic melanges in southern Evia (NW Cyclades), Greece. J. Metam. Geol., 18, Kϋster M., & Stöckhert B Density changes of fluid inclusions in high-pressure low-temperature metamorphic rocks from Crete: A thermobarometric approach based on the creep strength of the host minerals. Lithos, 41, Miller JA., Buick IS., Cartwright I. & Barnicoat A Fluid processes during the exhumation of high-p metamorphic belts. Miner. Mag., 66, Mullis J Growth conditions of quartz crystals from Val d Illiez (Valais, Switzerland). Schweiz. Miner. Petr. Mitt. 55, Mullis J P-T-t path of quartz formation in extensional veins of the central Alps. Schweiz. Miner. Petr. Mitt., 76, Mullis J., Dubessy J., Poty B. & O Neil J Fluid regimes during late stages of a continental collision: physical, chemical and stable isotope measurements of fluid inclusions in fissure quartz from a geotraverse through the Central Alps, Switzerland. Geochim. Cosmochim. Acta, 58, Niedermayer G Alpine Kluefte, Mineralien Welt, 6, Papanikolaou D.J Tectonic evolution of the Cycladic blueschist belt (Aegean Sea, Greece). In: Chemical Transport in Metasomatic Processes, Helgeson H.C. ed, NATO ASI series, 218, Pe-Piper G. & Piper D.J.W The Igneous rocks of Greece. The anatomy of an orogen, Gebrüder Borntraeger, 30, 573p. Roedder E., Fluid Inclusions. Rev. Mineral., 12, 644p. Shaked Y., Avigad D. & Garfunkel Z Alpine high-pressure metamorphism at the Almyropotamos window (southern Evia, Greece). Geol. Mag., 137, Smith JV Feldspar minerals I. Crystal structure and Physical properties. Springer Verlag, New York, 627p. Stalder HA. & Touray JC Fensterquarze mit Methan-Einschlüssen aus dem westlichen Teil der schweizerischen Kalkalpen. Schweiz. Miner. Petr. Mitt., 50, Sterner S.M. & Bodnar R.J Synthetic fluid inclusions. VII. Re-equilibration of fluid inclusions in quartz during laboratory-simulated metamorphic burial and uplift. J. Metam. Geol. 7: Sterner S.M., Hall D.L., Keppler H Compositional re-equilibration of fluid inclusions in quartz. Contr. Mineral. Petrol., 119: Touret JLR Fluid inclusions in subducted rocks. Proc. Kon. Ned. Akad. 95: Vapnik Ye., & Avigad D P-T conditions of quartz-calcite boudins and vein formation within a low-angle detachment fault in Tinos Island (Aegean Sea): a fluid inclusion study. Int. J. Earth Sci., 93: Voudouris P., Katerinopoulos A. & Melfos V Alpine-type fissure minerals in Greece, Docum. Natur. 151, Whitney J.A. & Stormer J.C. Jr The distribution of NaAlSi3O8 between coexisting microcline and plagioclase and its effects on geothermometric calculations. Am. Mineral., 62, Wendel W. & Kapelas Ch Alpine smoky quartz from Attica, Lapis 22/3. Zhang Y.G. & Frantz J.D Determination of the homogenization temperarutes and densities of supercritical fluids in the system NaCl KCl-CaCl 2 -H 2 O using synthetic fluid inclusions. Chem. Geol. 64,

10 ABSTRACT ΜINERALOGICAL AND FLUID INCLUSION STUDIES IN TENSION GASHES AND QUARTZ VEINS FROM SOUTHERN EVIA ISLAND Voudouris P. 1, Katerinopoulos A. 1, Kilias S. 1, Melfos V. 2, Detsi K. 1 and Vastardi A Department of Geology and Geoenvironment, Athens University, Athens, 2 Department of Mineralogy-Petrology-Economic Geology, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, Extentional fissure veins, hosted within orthogneisses and metabasites of the Ochi tectonic unit in Central Evia Island, contain quartz megacrysts, as well as a large variety of alpinotype minerals like adularia, albite, chlorite, actinolite, hematite, rutile, epidote, calcite, titanite and zircon. Microthermometric investigations in quartz crystals resulted in homogenization temperatures ranging between 140 and 212 ο C, and salinities from 0.2 to 12.7 wt. % eq. NaCl. The microthermometric data, combined with temperature data derived from chlorite and microcline/albite geothermometers, suggest initial P-T fluid trapping conditions between ο C, and 3,5-1,5 kbar. A possible P-T-t path of the studied area includes near isothermal decompression from blueschist to retrograde greenschist conditions, and then a rapid cooling down to temperatures of 140 ο C and pressures <0,5kbar probably due to incursion of meteoric waters within the crust. This study suggests fissure vein formation from the ductile/brittle- to the brittle tectonic regime due to decompression, tectonic uplift and exhumation of the southern Evia Blueschist Unit. 38

Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας

Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας Βασίλης Μέλφος Λέκτορας Κοιτασματολογίας-Γεωχημείας Τομέας Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης melfosv@geo.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή και σκοπός πτυχιακής εργασίας... 4

1. Εισαγωγή και σκοπός πτυχιακής εργασίας... 4 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την χαρτογράφηση και την κινηματική ανάλυση του τεκτονικού καλύμματος των κυανοσχιστολίθων της νήσου Σίφνου και συγκεκριμένα της ευρύτερης περιοχής της

Διαβάστε περισσότερα

Φάσεις πλαστικής παραµόρφωσης στα µεταµορφωµένα πετρώµατα της Ανατολικής Καρυστείας

Φάσεις πλαστικής παραµόρφωσης στα µεταµορφωµένα πετρώµατα της Ανατολικής Καρυστείας Φάσεις πλαστικής παραµόρφωσης στα µεταµορφωµένα πετρώµατα της Ανατολικής Καρυστείας Γρηγόρης Πιπερίδης Πτυχιακή εργασία Πανεπιστήµιο Πατρών - Τµήµα Γεωλογίας Πάτρα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή-Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μίγματα ορυκτών φάσεων Οι ορυκτές φάσεις μπορεί να είναι ενός είδους ή περισσότερων ειδών Μάρμαρο

Είναι μίγματα ορυκτών φάσεων Οι ορυκτές φάσεις μπορεί να είναι ενός είδους ή περισσότερων ειδών Μάρμαρο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, 2011 Είναι μίγματα ορυκτών φάσεων Οι ορυκτές φάσεις μπορεί να είναι ενός είδους ή περισσότερων ειδών Μάρμαρο Πολλοί κρύσταλλοι ασβεστίτη Γρανίτης Κρύσταλλοι χαλαζία, πλαγιοκλάστου,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών η Ορυκτολογία-Πετρολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Πετρολογικός κύκλος

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Πετρολογικός κύκλος ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εκρηξιγενή - Μεταµορφωµένα - Ιζηµατογενή πετρώµατα Πετρολογικός κύκλος ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Πετρώµατα Πετρώµατα είναι φυσικά στερεά υλικά σε συµπαγή ή χαλαρή µορφή, που π αποτελούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Κινηματική και γεωμετρική ανάλυση της ενότητας των κυανοσχιστολίθων στην περιοχή Πλατανιστού της Νότιας Εύβοιας

Κινηματική και γεωμετρική ανάλυση της ενότητας των κυανοσχιστολίθων στην περιοχή Πλατανιστού της Νότιας Εύβοιας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Κινηματική και γεωμετρική ανάλυση της ενότητας των κυανοσχιστολίθων στην περιοχή Πλατανιστού της Νότιας Εύβοιας Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΜΕΘΥΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: ΣΑΠΕΣ, ΣΟΥΦΛΙ, Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΜΕΘΥΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: ΣΑΠΕΣ, ΣΟΥΦΛΙ, Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 2 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ. 219-228 ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΜΕΘΥΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: ΣΑΠΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΤΥΧΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΤΥΧΟ ΞΑΝΘΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΤΥΧΟ ΞΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής Λέκτορας Βασίλειος Μέλφος Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Mορφές ανάπτυξης των κοιτασμάτων και δομές μεταλλευμάτων

Mορφές ανάπτυξης των κοιτασμάτων και δομές μεταλλευμάτων Mορφές ανάπτυξης των κοιτασμάτων και δομές μεταλλευμάτων Στην παρουσίαση αυτή υπάρχουν εικόνες με περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πολλά μεταλλεύματα αναπτύσσονται στο χώρο, καθώς και επιλογή από εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Ξυπολιάς Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Ξυπολιάς Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών Επιβλέπων Καθηγητής Ξυπολιάς Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών Εξεταστική Επιτροπή Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Ξυπολιάς Παρασκευάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η δομή του τεκτονικού καλύμματος των κυανοσχιστολίθων στην ευρύτερη περιοχή Μερμυγκιές - Άνδρου

Η δομή του τεκτονικού καλύμματος των κυανοσχιστολίθων στην ευρύτερη περιοχή Μερμυγκιές - Άνδρου Η δομή του τεκτονικού καλύμματος των κυανοσχιστολίθων στην ευρύτερη περιοχή Μερμυγκιές - Άνδρου Δήμητρα Σερέτη Πτυχιακή Εργασία Πάτρα 2012 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.ΣΕΛ 3 1 Γεωλογία Αττικο-κυκλαδικής μάζας...σελ 4-7 2 Η μεταμόρφωση στην Αττικο-κυκλαδική μάζα...σελ 8-12 2.1 Τεκτονική επισκόπηση...σελ 13-14 2.2 Γεωλογία Άνδρου...ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 4: Γεωχημικά θερμόμετρα, Εφαρμογές της γεωχημείας στην αναζήτηση κοιτασμάτων, Πρωτογενές και Δευτερογενές Περιβάλλον Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Ορυκτά και Πετρώματα

Δασική Εδαφολογία. Ορυκτά και Πετρώματα Δασική Εδαφολογία Ορυκτά και Πετρώματα Ορισμοί Πετρώματα: Στερεά σώματα που αποτελούνται από συσσωματώσεις ενός ή περισσοτέρων ορυκτών και σχηματίζουν το στερεό φλοιό της γης Ορυκτά Τα ομογενή φυσικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΩΝ ΝΑ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΩΝ ΝΑ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 2 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ. 9-17 ΑΡΧΑΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΩΝ ΝΑ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Βαρτή - Ματαράγκα Μ. και Ματαράγκας. Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας.

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας. ii. Μορφές Διάβρωσης 1. Μορφές Κυψελοειδούς Αποσάθρωσης-Tafoni Ο όρος Tafoni θεσπίστηκε ως γεωμορφολογικός από τον A. Penck (1894), εξαιτίας των γεωμορφών σε περιοχή της Κορσικής, που φέρει το όνομα αυτό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαγματικά, πλουτώνια πετρώματα ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΟΕΙΔΗ ΡΥΟΛΙΘΟΣ

Μαγματικά, πλουτώνια πετρώματα ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΟΕΙΔΗ ΡΥΟΛΙΘΟΣ Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, 2011 Μαγματικά, πλουτώνια πετρώματα ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΟΕΙΔΗ ΡΥΟΛΙΘΟΣ Καλιούχος Άστριος ή Πλαγιόκλαστο Χαλαζίας Βιοτίτης ή Κεροστίλβη + Μοσχοβίτης (όχι με Κεροστλίβη) + Μαγνητίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 13: Ζώνη Ροδόπης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 13: Ζώνη Ροδόπης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 13: Ζώνη Ροδόπης Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ FeNi-ΟΥΧΑ ΛΑΤΕΡΙΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ.

ΤΑ FeNi-ΟΥΧΑ ΛΑΤΕΡΙΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ FeNi-ΟΥΧΑ ΛΑΤΕΡΙΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (Ν. ΕΥΒΟΙΑ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (Ν. ΕΥΒΟΙΑ) Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (Ν. ΕΥΒΟΙΑ) Ηλίας Κουφόγιαννης Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

6. οµές σε Χώρους ιεύρυνσης (Dilatation Sites) Πορφυροβλάστες (Porphyroblasts)

6. οµές σε Χώρους ιεύρυνσης (Dilatation Sites) Πορφυροβλάστες (Porphyroblasts) σελ. 101 6. οµές σε Χώρους ιεύρυνσης (Dilatation Sites) Πορφυροβλάστες (Porphyroblasts) 6.1 Γενικά Στο κεφάλαιο αυτό θα δοθούν ορισµένα στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται στη Μικροτεκτονική για τη µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 12: Περιροδοπική- Σερβομακεδονική Ζώνη. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 12: Περιροδοπική- Σερβομακεδονική Ζώνη. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 12: Περιροδοπική- Σερβομακεδονική Ζώνη Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Τμήμα Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Ολιβινικά βιομηχανικά πετρώματα στο Βούρινο της υτικής Μακεδονίας Σπουδάστρια : Κουζέλη Ευλαμπία Επιβλέπων : Επίκ. Καθ. Ανδρέας Ιορδανίδης Γενικά χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΣΟΠΥΡΙΤΙΚΑ X 3 Y 2 (SiO 4 ) 3 (X=Mg,Fe,Mn,Ca) (Y=Al,Cr,Fe Y=Al,Cr,Fe) Κυβικό τα πόλωσης Σχισμός Γενικά άχρωμο, γκριζωπό. Υψηλό έως πολύ υψηλό θετικό. Ιδιόμορφες εξαπλευρικές ή οκταπλευρικές τομές. Aποστρογγυλεμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος K-Ar και Ar-Ar Παραδείγματα Βασίλης Μέλφος

Μέθοδος K-Ar και Ar-Ar Παραδείγματα Βασίλης Μέλφος Μέθοδος K-Ar και Ar-Ar Παραδείγματα Βασίλης Μέλφος Τομέας Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης melfosv@geo.auth.gr Ανασκόπηση της μεθόδου Η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1.

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1. Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Η γεωλογία της Κρήτης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κυρίως αλπικών και προαλπικών πετρωμάτων τα οποία συνθέτουν ένα πολύπλοκο οικοδόμημα τεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΞΑΝΘΗ. Β Εξάμηνο.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΞΑΝΘΗ. Β Εξάμηνο. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΞΑΝΘΗ Β Εξάμηνο Θεσσαλονίκη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΡΟΜΗΣ 1η ΗΜΕΡΑ Ξάνθη. Βολλαστονίτης (Σχ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ειγµατοληψία και κατασκευή Λεπτών Τοµών

7. ειγµατοληψία και κατασκευή Λεπτών Τοµών σελ. 129 7. ειγµατοληψία και κατασκευή Λεπτών Τοµών 7.1 Γενικά Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν ορισµένα "µυστικά" που αφορούν στην επιλογή της θέσης και τον τρόπο δειγµατοληψίας στην ύπαιθρο, στην προετοιµασία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερμοδυναμικής. Ι. Βασικές αρχές. Χριστίνα Στουραϊτη

Στοιχεία Θερμοδυναμικής. Ι. Βασικές αρχές. Χριστίνα Στουραϊτη Στοιχεία Θερμοδυναμικής Ι. Βασικές αρχές Χριστίνα Στουραϊτη Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Ορισμοί Σύστημα, Φάση, Συστατικό, Θερμοδυναμικές ιδιότητες 3. Χημική Ισορροπία 2 Εισαγωγή Ποιο είναι το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ ΤΗΣ ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ ΤΗΣ ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ ΤΗΣ ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΠΗΛΙΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΜ:07089 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Δομή της Γης

Κεφάλαιο 1 Δομή της Γης Κεφάλαιο 1 Δομή της Γης Σύνοψη Στο κεφάλαιο 1 μελετάται εκτενώς η προέλευση των στοιχείων που προέρχονται από τα ορυκτά πετρώματα που βρίσκονται στον φλοιό της γης. Μελετώνται οι διεργασίες της υγροποίησης,της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΣΤΡΑΤΩΝΙ ΕΞΑΜΗΝΟ: Α ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΙΚΤΑ ΘΕΙΟΥΧΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Αναχώρηση με λεωφορείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρασινοσχιστόλιθος. Χλωρίτης. Επίδοτο

Πρασινοσχιστόλιθος. Χλωρίτης. Επίδοτο ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ Πρασινοσχιστόλιθος Χλωρίτης Επίδοτο Γρανίτης Χαλαζίας Άστριος Ασβεστίτης Ασβεστόλιθος Αντικείμενο της Ορυκτολογίας Το αντικείμενο της Ορυκτολογίας είναι η μελέτη των φυσικών κρυσταλλικών σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλή διάθλαση είναι το φαινόμενο, κατά το οποίο το φως διερχόμενο μέσα από έναν ανισότροπο κρύσταλλο

Διπλή διάθλαση είναι το φαινόμενο, κατά το οποίο το φως διερχόμενο μέσα από έναν ανισότροπο κρύσταλλο ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΩΣΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 1. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω ερωτήσεις με τους σωστούς όρους. (30 μονάδες) Οι κρύσταλλοι, στους οποίους το φως διαδίδεται με ίδια ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Η πλαστική ζώνη διάτμησης του Φελλού

Η πλαστική ζώνη διάτμησης του Φελλού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Η πλαστική ζώνη διάτμησης του Φελλού (Ενότητα Κυανοσχιστολίθων, Άνδρος) Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης Του Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΝ ΡΟΥ

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΝ ΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΝ ΡΟΥ ( ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Κοιτασματολογία Ενότητα 2: Βασικές και ενδογενείς διαδικασίες σχηματισμού των κοιτασμάτων

Κοιτασματολογία Ενότητα 2: Βασικές και ενδογενείς διαδικασίες σχηματισμού των κοιτασμάτων Κοιτασματολογία Ενότητα 2: Βασικές και ενδογενείς διαδικασίες σχηματισμού των κοιτασμάτων Γεώργιος Χαραλαμπίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου

Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου Κεφάλαιο 11 ο : Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τις δευτερογενείς μορφές του αναγλύφου που προκύπτουν από τη δράση της

Διαβάστε περισσότερα

Μοσχοβίτης Μοσχοβίτ Μοσχοβί ης Μοσχοβίτ Μοσχοβί ης Μοσχοβίτ Μοσχοβί ης

Μοσχοβίτης Μοσχοβίτ Μοσχοβί ης Μοσχοβίτ Μοσχοβί ης Μοσχοβίτ Μοσχοβί ης Μαρμαρυγίες Τομή _ _ φύλλα Τομή _ _ φύλλα Πρισματική μορφή Ένα σχισμό Έντονο πλεοχροϊσμό (άν το ορυκτό είναι έγχρωμο) Ορθή κατάσβεση Μαρμαρυγή (κοκκώδη επιφάνεια με φωτεινά στίγματα) Τομή // φύλλα Ψευδοεξαγωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοιτασματολογία Ενότητα 3: Διαδικασίες σχηματισμού, περιεχόμενο και εμφανίσεις κοιτασμάτων

Κοιτασματολογία Ενότητα 3: Διαδικασίες σχηματισμού, περιεχόμενο και εμφανίσεις κοιτασμάτων Κοιτασματολογία Ενότητα 3: Διαδικασίες σχηματισμού, περιεχόμενο και εμφανίσεις κοιτασμάτων Γεώργιος Χαραλαμπίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιτασματολογία Ενότητα 1: Κίνηση των λιθοσφαιρικών Πλακών Γεωλογικά Φαινόμενα

Κοιτασματολογία Ενότητα 1: Κίνηση των λιθοσφαιρικών Πλακών Γεωλογικά Φαινόμενα Κοιτασματολογία Ενότητα 1: Κίνηση των λιθοσφαιρικών Πλακών Γεωλογικά Φαινόμενα Γεώργιος Χαραλαμπίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακών Σπουδών: Τµήµα Γεωλογίας Α.Π.Θ».

Προπτυχιακών Σπουδών: Τµήµα Γεωλογίας Α.Π.Θ». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΠΕΡΑ K. ΚΥΡΙΑΚΗ MSc Γεωλόγος Ηµερ. και τόπος γεννήσεως: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail): 15/04/1983, Θεσσαλονίκη heraia@geo.auth.gr, piperakyr@gmail.com ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2008- Σήµερα Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο (25 Μονάδες) (Καθ. Β.Ζασπάλης) Σε μια διεργασία ενανθράκωσης κάποιου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 11: Ζώνη Αξιού ή Βαρδάρη, Ζώνη Ροδόπης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 11: Ζώνη Αξιού ή Βαρδάρη, Ζώνη Ροδόπης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 11: Ζώνη Αξιού ή Βαρδάρη, Ζώνη Ροδόπης Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΑ ΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΕΡΓΟ:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Προέλευση της Μεταλλοφορίας Βαρύτη του γρανίτη της Μυκόνου

Η Προέλευση της Μεταλλοφορίας Βαρύτη του γρανίτη της Μυκόνου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Η Προέλευση της Μεταλλοφορίας Βαρύτη του γρανίτη της Μυκόνου Παλαιογραφική μελέτη της Μεσογείου Καραδήμα Ναταλία-Κωνσταντίνα Πάτρα 2013 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Dr. Karen Seymour 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας» Η Μεσοελληνική Αύλακα (ΜΑ) είναι μία λεκάνη που εκτείνεται στη Βόρεια Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση

Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση Ορυκτά - πετρώματα Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση Πετρώματα είναι οι μεγάλες μονάδες υλικών, που αποτελούν το στερεό συνεκτικό σύνολο από ένα ανακάτωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΙΟΥ ΜΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΙΟΥ ΜΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ. Αριάδνη Αργυράκη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ. Αριάδνη Αργυράκη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Αριάδνη Αργυράκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αναλυτική χημεία και γεωεπιστήμες 2. Ταξινόμηση μεθόδων ανάλυσης 3. Επιλογή μεθόδων ανάλυσης ΟΡΙΣΜΟΣ- ΣΤΟΧΟΙ Αναλυτική Γεωχημεία εφαρμογή της Αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΡΟΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Φωτ.: Κατά FLSmidth 1 ΠΡΟ-ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ - Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι στην παραγωγική διαδικασία του κλίνκερ τσιμέντου, εκτός των άλλων, σημαντικότατη επίδραση έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Χ. Κορδούλης ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τα κεραμικά υλικά είναι ανόργανα µη μεταλλικά υλικά (ενώσεις μεταλλικών και μη μεταλλικών στοιχείων), τα οποία έχουν υποστεί θερμική κατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΟΥ Δρ. Διονύσης Ματαράγκας* Δρ. Μυρσίνη Βαρτή-Ματαράγκα* Γεωλόγοι *ΙΓΜΕ, Μεσογείων 70, Αθήνα 115 27 Fax: 7779467, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευάς Ξυπολιάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστημίου Πατρών

Παρασκευάς Ξυπολιάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστημίου Πατρών 0 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Ξυπολιάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστημίου Πατρών Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Παρασκευάς Ξυπολιάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια = 15 λεπτά. Dr. C. Sachpazis 1

Διάρκεια = 15 λεπτά. Dr. C. Sachpazis 1 Διάρκεια = 15 λεπτά. Dr. C. Sachpazis 1 Στοιχεία της Γης 8-35 km Φλοιός % κατά βάρος στον φλοιό 12500 km Διάμετρος O = 49.2 Si = 25.7 Al = 7.5 Fe = 4.7 Ca = 3.4 Na = 2.6 K = 2.4 Mg = 1.9 Άλλα = 2.6 82.4%

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος χρονολόγησης Rb-Sr

Μέθοδος χρονολόγησης Rb-Sr Μέθοδος χρονολόγησης Rb-Sr Γεωχημεία του Rb και του Sr To Rb ανήκει στα αλκάλια, όπως και το Κ. To Sr ανήκει στις αλκαλικές γαίες, όπως και το μαγνήσιο και το ασβέστιο. Τα ουδέτερα άτομα των αλκαλίων έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Μ. Νέτσου 1, Ε. Χουντουλέση 1, Μ.Περράκη 2, Α.Ντζιούνη 1, Κ. Κορδάτος 1 1 Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 4. Πετρολογία Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 2: Συχνότητα κατανομής, Γεωχημικός χαρακτηρισμός και ταξινόμηση των ύλικών Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ. Η σύσταση του φλοιού ουσιαστικά καθορίζεται από τα πυριγενή πετρώματα μια που τα ιζήματα και τα μεταμορφωμένα είναι σε ασήμαντες ποσότητες συγκριτικά. Η δημιουργία των βασαλτικών-γαββρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΟΥΤΩΝΙΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ, Η ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο ΠΛΟΥΤΩΝΙΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ, Η ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Ορυκτές Πρώτες Υλες & Περιβάλλον Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους

Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους Geotechnical Classification of Metamorphic Rocks Based on their Degree of Anisotropy ΣΑΡΟΓΛΟΥ, X. I. ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ, Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ, Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΛΟΜΙΤΙΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟΥ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΛΟΜΙΤΙΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟΥ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Stratigraphy Στρωματογραφία

Stratigraphy Στρωματογραφία Stratigraphy Στρωματογραφία τι είναι η στρωματογραφία? είναι ο κλάδος της γεωλογίας που ασχολείται με την μελέτη των στρωμένων πετρωμάτων στον χώρο και στο χρόνο. branch of geology dealing with stratified

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΩΝ Το 1844 ο Γάλλος επιστήμονας Dufrenoy χαρακτήρισε το ορυκτό που μελετήθηκε το 1821 απο το Γάλλο χημικός Berthier στο χωριό Les Baux, της Ν. Γαλλίας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΝΟΠΤΗΣΗ - ΒΑΦΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται µια συνολική εικόνα των θερµικών κατεργασιών που επιδέχονται οι χάλυβες και οι περιοχές θερµοκρασιών στο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ Σίφνος: Αρχαίο Μεταλλείο Αργύρου στον Αγ. Σώστη ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΒΕΛΙΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Προέλευση της Μεταλλοφορίας Βαρύτη του γρανίτη της Μυκόνου

Η Προέλευση της Μεταλλοφορίας Βαρύτη του γρανίτη της Μυκόνου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Η Προέλευση της Μεταλλοφορίας Βαρύτη του γρανίτη της Μυκόνου Ισοτοπική Έρευνα ρευστών εγκλεισμάτων Χρήστος Χατζηπαναγιώτου Πάτρα 2013 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Dr. Karen Seymour 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τεκτονική Γεωλογία. Ενότητα 2: Θραυσιγενής παραμόρφωση και διαρρήξεις. Στυλιανός Λόζιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Τεκτονική Γεωλογία. Ενότητα 2: Θραυσιγενής παραμόρφωση και διαρρήξεις. Στυλιανός Λόζιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Τεκτονική Γεωλογία Ενότητα 2: Θραυσιγενής παραμόρφωση και διαρρήξεις Στυλιανός Λόζιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Θραυσιγενής παραμόρφωση και διαρρήξεις Οι θραυσιγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΏΝ ΠΡΏΤΩΝ ΥΛΏΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΏΝ ΠΡΏΤΩΝ ΥΛΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΏΝ ΠΡΏΤΩΝ ΥΛΏΝ Ο ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΕΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ SKARN ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Α. ΜΑΣΤΡΑΚΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών διαβασικών πετρωµάτων Παρεκκλησιάς Κύπρου για εφαρµογές σε σκυρόδεµα

Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών διαβασικών πετρωµάτων Παρεκκλησιάς Κύπρου για εφαρµογές σε σκυρόδεµα Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών διαβασικών πετρωµάτων Παρεκκλησιάς Κύπρου για εφαρµογές σε σκυρόδεµα Θεόδωρος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 1, Ιάκωβος ΣΤΕΦΑΝΟΥ 2, Ευτυχία ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ 3, Γεώργιος ΑΛΕΒΙΖΟΣ 4 Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΑΔΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΕΡΓΟ:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χημική αποσάθρωση Διάσπαση και εξαλλοίωση υλικών κοντά στην επιφάνεια της γης Σχηματισμός προϊόντων κοντά σε κατάσταση χημικής ισορροπίας με την ατμόσφαιρα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Επεξεργασία δεδομένων και σύνθεση γεωλογικού χάρτη

Κεφάλαιο 12: Επεξεργασία δεδομένων και σύνθεση γεωλογικού χάρτη Κεφάλαιο 12: Επεξεργασία δεδομένων και σύνθεση γεωλογικού χάρτη Σύνοψη Όταν πλέον έχουμε ολοκληρώσει την εργασία στην ύπαιθρο και έχουμε συγκεντρώσει όλα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε, επιστρέφουμε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ.

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ. ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Δ Εξάμηνο ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΩΣΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΩΣΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΩΣΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Θέμα 1: Επιλέξτε και απαντήστε σε 6 από τις ακόλουθες 10 ερωτήσεις (30 μονάδες) 1. Τι ονομάζουμε δείκτη διάθλασης ενός μέσου; Τι αριθμητικές

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κουκλιανιώτου Ευγενία Νεραντζάκης Αναστάσιος

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κουκλιανιώτου Ευγενία Νεραντζάκης Αναστάσιος Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κουκλιανιώτου Ευγενία Νεραντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

3.4 ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 3.4 ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Το σύνολο των πετρωµάτων µιας περιοχής, τα οποία παρουσιάζουν κοινά πετρογραφικά και χηµικά γνωρίσµατα και είναι συγγενή µεταξύ τους, δηλαδή, προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

1. Δειγματοληψία. 2. Μέθοδοι ανάλυσης γεωχημικών δειγμάτων. 3. Στατιστική επεξεργασία - αποτίμηση. αποτελεσμάτων

1. Δειγματοληψία. 2. Μέθοδοι ανάλυσης γεωχημικών δειγμάτων. 3. Στατιστική επεξεργασία - αποτίμηση. αποτελεσμάτων ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ 1 1. Δειγματοληψία 2. Μέθοδοι ανάλυσης γεωχημικών δειγμάτων 3. Στατιστική επεξεργασία - αποτίμηση αποτελεσμάτων 2 ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: - Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού Μέρος 2 ο : Φυσική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θερμοκρασία 2. Πυκνότητα 3. Διάδοση του φωτός στο νερό 4. Διάδοση του ήχου στο νερό Μια από τις πιο σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

Μαγματισμός και μεταμόρφωση στις ενότητες των εξωτερικών Ελληνίδων της Ν. Πελοποννήσου και Κρήτης

Μαγματισμός και μεταμόρφωση στις ενότητες των εξωτερικών Ελληνίδων της Ν. Πελοποννήσου και Κρήτης Μαγματισμός και μεταμόρφωση στις ενότητες των εξωτερικών Ελληνίδων της Ν. Πελοποννήσου και Κρήτης Η Πελοπόννησος (και η Κρήτη) αποτελούν τμήματα των εξωτερικών Ελληνίδων. Η γεωλογική δομή των περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

Το σιδηρονικελιούχο λατεριτικό κοίτασμα της Ιεροπηγής Καστοριάς.

Το σιδηρονικελιούχο λατεριτικό κοίτασμα της Ιεροπηγής Καστοριάς. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το σιδηρονικελιούχο λατεριτικό κοίτασμα της Ιεροπηγής Καστοριάς. Σπουδάστρια : Αθανασιάδου Ειρήνη Επιβλέπων : Επικ. Καθ. Ανδρέας Ιορδανίδης 26/2/2007 1 Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οι εργαστηριακές εξετάσεις αποτελούνται από: Α) Ένα ολιγόλεπτο τεστ. Το τεστ βαθμολογείται και, εφόσον ο βαθμός είναι 5, ακολουθεί Β) Εξέταση τεσσάρων λεπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ. ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (%w) Ασβεστίτης 98 Δολομίτης - Quartz 0.5

ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ. ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (%w) Ασβεστίτης 98 Δολομίτης - Quartz 0.5 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ) Ασβεστίτης 98 Quartz 0.5 CaO 54.80 K 2 O 0.09 MgO 1.55 Na 2 O 0.04 SiO 2 1.10 MnO 0.02 Fe 2 O 3 0.14 LOl 43.05 Al 2 O 3 0.20 Φαινόμενη Ειδική Πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα