Κωνσταντίνος Γ. Ζωγράφος Καθηγητής. και. Χρήστος Σ. Τσανός Υποψήφιος διδάκτορας / Επιστηµονικός συνεργάτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωνσταντίνος Γ. Ζωγράφος Καθηγητής. και. Χρήστος Σ. Τσανός Υποψήφιος διδάκτορας / Επιστηµονικός συνεργάτης"

Transcript

1 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΗ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΑ Κωνσταντίνος Γ. Ζωγράφος Καθηγητής και Χρήστος Σ. Τσανός Υποψήφιος διδάκτορας / Επιστηµονικός συνεργάτης Εργαστήριο Συστηµάτων Μεταφορών και ιοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (TRANSLOG) Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ευελπίδων 47 Α και Λευκάδος 33, , Αθήνα τηλ.: , fax: Περίληψη: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική αξιολόγηση της υιοθέτησης και χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας για ευπαθή αγροτικά προϊόντα µεταξύ τριών κρατών της Ευρώπης (Γερµανία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία) και της Κίνας και η ανάλυση των παραγόντων που οδηγούν στη διαφοροποίηση της χρήσης των τεχνολογιών. Το περιεχόµενο της εργασίας βασίζεται στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας και πρακτικής και σε εµπειρική έρευνα για τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στις παραπάνω χώρες. 1 Εισαγωγή Η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας για ευπαθή αγροτικά προϊόντα αποκτά αυξανόµενη σηµασία καθώς οι καταναλωτές αναζητούν προϊόντα υψηλότερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιµές. Η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας ( ΕΑ) θεωρείται ως ένας σηµαντικός παράγοντας για τη βελτίωση της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας [Lancioni et al, 2000]. Τα αναµενόµενα πιθανά οφέλη στην απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας από την εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών εξαρτώνται από τα φυσικά και εµπορικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η εφοδιαστική αλυσίδα, και τις καθιερωµένες επιχειρηµατικές πρακτικές και επιχειρηµατικά πρότυπα του τοµέα στον οποίο ανήκει η εφοδιαστική αλυσίδα. Κατά συνέπεια, σηµαντικές διαφορές µπορούν να παρουσιαστούν στην υιοθέτηση και χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ανάµεσα σε εφοδιαστικές αλυσίδες που: α) ανήκουν σε διαφορετικούς τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας και β) ανήκουν στον ίδιο τοµέα αλλά λειτουργούν σε διαφορετικές χώρες. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική αξιολόγηση της υιοθέτησης και χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας για ευπαθή αγροτικά προϊόντα µεταξύ τριών κρατών της Ευρώπης (Γερµανία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία) και 1

2 της Κίνας και η ανάλυση των παραγόντων που οδηγούν στη διαφοροποίηση της χρήσης των τεχνολογιών. 2 Εννοιολογικό πλαίσιο για τη διερεύνηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην ΕΑ ευπαθών αγροτικών προϊόντων Το εννοιολογικό πλαίσιο για τη διερεύνηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Σχήµα 1) βασίζεται στην υπόθεση ότι τα χαρακτηριστικά της εφοδιαστικής αλυσίδας ευπαθών αγροτικών προϊόντων καθορίζονται από τους ακόλουθους παράγοντες: α) τα φυσικά και εµπορικά χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων, β) τα επιχειρηµατικά πρότυπα και πρακτικές στον αγροτικό τοµέα, και γ) το ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας του αγροτικού τοµέα. Οι παραπάνω παράγοντες οδηγούν σε σηµαντικές µεταβολές στα ακόλουθα χαρακτηριστικά της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας: α) οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, β) φυσική διάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και γ) ροές προϊόντων [Zografos and Giannouli, 2002; Zografos, 2003]. Οι µεταβολές στα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά δηµιουργούν απαιτήσεις για τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε καθεµία από τις τρεις κύριες διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας (διαχείριση παραγγελιών, µεταφορά και διανοµή, διαχείριση αποθεµάτων και αποθήκευση). Με βάση τη διαθεσιµότητα και τις απαιτήσεις για τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών προσδιορίζεται η χρήση των τεχνολογιών στη ΕΑ ευπαθών αγροτικών προϊόντων. Η χρήση των τεχνολογιών υπόκειται σε περιοριστικούς παράγοντες που µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν την οικονοµική ανταποδοτικότητα των τεχνολογιών, θέµατα ασφάλειας συναλλαγών κλπ. Σχήµα 1: Εννοιολογικό πλαίσιο για την εξέταση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη ΕΑ για ευπαθή αγροτικά προϊόντα 2

3 3 Αποτελέσµατα συγκριτικής αξιολόγησης 3.1 Χαρακτηριστικά αγροτικού τοµέα και εφοδιαστικής αλυσίδας ευπαθών αγροτικών προϊόντων Τα φυσικά χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων που επηρεάζουν τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι: α) εποχικότητα στην αγροτική παραγωγή, β) γεωγραφική διασπορά της παραγωγής, γ) υψηλός βαθµός αλλοιωσιµότητας και ευπάθειας των προϊόντων, δ) αβεβαιότητα για το µέγεθος της παραγωγής. Τα εµπορικά χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων που επηρεάζουν τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι α) γεωγραφική διασπορά µεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης των προϊόντων, β) συγκέντρωση µεγάλης διαπραγµατευτικής δύναµης σε ορισµένους συνεργάτες στην εφοδιαστική αλυσίδα, γ) ανεπάρκεια της εγχώριας παραγωγής να καλύψει την εγχώρια ζήτηση σε ορισµένα προϊόντα, και δ) ανάγκη για ιχνηλασιµότητα των προϊόντων. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του επιχειρηµατικού περιβάλοντος του αγροτικού τοµέα, τα οποία επηρεάζουν τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά της εφοδιαστικής αλυσίδας στα ευρωπαϊκά κράτη που µελετήθηκαν και στην Κίνα, είναι ότι το επιχειρηµατικό πρότυπο του αγροτικού τοµέα χαρακτηρίζεται ως κάθετο σε όλα τα κράτη της έρευνας. Το «κάθετο» επιχειρηµατικό πρότυπο χαρακτηρίζεται από άµεσες και σειριακές σχέσεις µεταξύ των συνεργατών στην εφοδιαστική αλυσίδα και χαµηλό βαθµό συνεργασίας µεταξύ των συνεργατών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η ύπαρξη ενός κάθετου επιχειρηµατικού προτύπου υποδεικνύει χαµηλό βαθµό ολοκλήρωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εντούτοις, ο βαθµός κατά τον οποίο το επιχειρηµατικό πρότυπο χαρακτηρίζεται ως κάθετο διαφέρει µεταξύ των κρατών. Η Ελλάδα και η Κίνα παρουσιάζουν πιο κάθετο επιχειρηµατικό πρότυπο, καθώς είναι περιορισµένη η ολοκλήρωση µεταξύ των συνεργατών στην εφοδιαστική αλυσίδα, ακόµα και µεταξύ οµοίων (π.χ. έλλειψη µεγάλων αγροτικών συνεταιρισµών). Σε αντίθεση, η Μεγάλη Βρετανία και η Γερµανία παρουσιάζουν στοιχεία οριζόντιας ολοκλήρωσης µεταξύ των συνεργατών. Ταυτόχρονα, τα κράτη που παρουσιάζουν στοιχεία κάθετου επιχειρηµατικού προτύπου (Ελλάδα, Κίνα) ταυτόχρονα παρουσιάζουν µεγαλύτερο βαθµό έντασης εργασίας στον αγροτικό τοµέα, καθώς µεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού δυναµικού απασχολείται σε αυτές τις χώρες παράγοντας κατά µονάδα µικρότερο ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά της εφοδιαστικής αλυσίδας που επηρεάζονται από τα φυσικά και εµπορικά χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων και το επιχειρηµατικό περιβάλλον του αγροτικού τοµέα είναι ο ρόλος των συνεργατών και η ροή των πληροφοριών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σε ό,τι αφορά τον ρόλο των συνεργατών στην εφοδιαστική αλυσίδα, κοινό εύρηµα της έρευνας για όλα τα κράτη είναι η κυρίαρχη θέση των µεγάλων λιανεµπόρων (π.χ. µεγάλες αλυσίδες καταστηµάτων τροφίµων) στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στην Ελλάδα και την Κίνα η διαπραγµατευτική δύναµη των µεγάλων λιανεµπόρων ακολουθεί αυξητική τάση προς το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται ήδη η Μεγάλη Βρετανία και η Γερµανία. Επίσης, κοινό τόπο σε όλα τα κράτη αποτελεί η ύπαρξη µεσαζόντων (intermediaries) που έχουν την ευθύνη της συλλογής (consolidation) των προϊόντων από τους παραγωγούς και της προώθησής τους στους χονδρεµπόρους ή τους λιανεµπόρους. Οι εν λόγω παράγοντες λειτουργούν και ως φορείς πληροφορίας σχετικής µε τη ζήτηση για αγροτικά προϊόντα, προς την αντίθετη κατεύθυνση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 3

4 Σε ό,τι αφορά τις ροές πληροφοριών, δύο κατηγορίες αναγνωρίζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα: α) πληροφορία για την ζήτηση των προϊόντων και β) πληροφορία για την ιχνηλασιµότητα των προϊόντων. Η ροή της πληροφορίας για τη ζήτηση των προϊόντων ωθείται από την κυρίαρχη θέση των λιανεµπόρων στην εφοδιαστική αλυσίδα και την απαίτηση να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών για πιο γρήγορη διαθεσιµότητα των προϊόντων [Fearne and Hughes, 1999]. Η απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ιχνηλασιµότητα των αγροτικών προϊόντων [Κανονισµός Ευρωπαϊκής Επιτροπής 178/2002 «για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων»] δηµιουργεί την ανάγκη για µια επιπρόσθετη ροή πληροφοριών στην εφοδιαστική αλυσίδα ευπαθών προϊόντων. Η ροή προϊόντων και πληροφοριών στην εφοδιαστική αλυσίδα των ευπαθών αγροτικών προϊόντων παρουσιάζεται στο Σχήµα 2. Σχήµα 2: Ροές προϊόντων και πληροφοριών στην εφοδιαστική αλυσίδα για ευπαθή αγροτικά προϊόντα 3.2 Απαιτήσεις για τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην ΕΑ ευπαθών αγροτικών προϊόντων Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά του αγροτικού τοµέα ευνοούν την ανάπτυξη ορισµένων οργανωσιακών χαρακτηριστικών της εφοδιαστικής αλυσίδας, που διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) χαρακτηριστικά σχετικά µε την οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως η αναδυόµενη τάση προς την εφαρµογή οριζοντίων επιχειρηµατικών προτύπων, µέσω της αυξηµένης συνεργασίας µεταξύ των συνεργατών στην εφοδιαστική αλυσίδα, και η χρονική συµπίεση των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας, εξαιτίας της ευπάθειας των αγροτικών προϊόντων, β) χαρακτηριστικά σχετικά µε τη φυσική διάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως η µείωση αριθµού των προµηθευτών που χρησιµοποιούν οι λιανέµποροι, µέσω της επιλεκτικής συνεργασίας µε συγκεκριµένους χονδρέµπορους, και η διεύρυνση του γεωγραφικού πεδίου προµήθειας και διανοµής των αγροτικών προϊόντων, και γ) χαρακτηριστικά σχετικά µε τις ροές προϊόντων, όπως η ύπαρξη χώρων διαµετακόµισης αγροτικών προϊόντων (break-bulk / transhipment), οι διαδικασίες αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας (reverse logistics) στην ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση προϊόντων συσκευασίας και οι άµεσες παραδόσεις στους καταναλωτές. 4

5 Τα χαρακτηριστικά της εφοδιαστικής αλυσίδας ευπαθών αγροτικών προϊόντων αποτελούν τη βάση για την αναγνώριση των απαιτήσεων για τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Οι απαιτήσεις αυτές, δεδοµένης της διαθεσιµότητας των τεχνολογιών, καθορίζουν τη χρήση των τεχνολογιών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη δραστηριότητα της διαχείρισης παραγγελιών ανέδειξε ότι οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν µε τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών καταρχήν σχετίζονται µε τη βελτίωση της απόδοσης της δραστηριότητας της διαχείρισης παραγγελιών, η οποία αποτελεί κοινό παρονοµαστή όλων των εφαρµογών τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην διαχείριση παραγγελιών [Bendoly and Jacobs, 2004; Welker and Vries, 2005; Kritchanchai and MacCarthy; 1999]. Επιπρόσθετα, αναγνωρίζεται η απαίτηση για ενσωµάτωση της δραστηριότητας της διαχείρισης παραγγελιών στην ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς η επέκταση του εύρους της δραστηριότητας διαχείρισης παραγγελιών µέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών προκειµένου να ενσωµατώσουν τις αποκεντρωµένες διαδικασίες λήψης παραγγελιών σχετίζεται άµεσα µε τις ενέργειες προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας [Welker and Vries, 2005]. Σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα της µεταφοράς και διανοµής, οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν µε τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σχετίζονται καταρχήν µε την ιχνηλασιµότητα των αγροτικών προιόντων, καθώς σύµφωνα µε τη σχετική οδηγία [Οδηγία 178/2002 / 28/01/2002] της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αναγνώριση της προέλευσης των τροφίµων και των συστατικών τους έχει πρωτεύουσα σηµασία για την προστασία των καταναλωτών. Επιπρόσθετα, αναγνωρίζεται η απαίτηση για ενσωµάτωση της δραστηριότητας της µεταφοράς και διανοµής στην ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ανάπτυξη συστηµάτων στήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση της δραστηριότητας µεταφοράς, όπως για παράδειγµα η δροµολόγηση των οχηµάτων [Basnet et al, 1996; Zografos and Salouras, 2001; Ruiz et al, 2004], και η αναγνώριση οχηµάτων και φορτίων [Loebbecke and Powell, 1998] έχει ως στόχο την υποστήριξη των ενεργειών ολοκλήρωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εφαρµοσιµότητα τέτοιων συστηµάτων στη ΕΑ για ευπαθή αγροτικά προϊόντα είναι ιδιαίτερης σηµασίας µε δεδοµένους τους σηµαντικούς περιορισµούς που τίθενται από την ευπάθεια των εν λόγω προϊόντων. Τέλος, αναγνωρίζεται η απαίτηση για αύξηση της αποδοτικότητας της αγοράς υπηρεσιών εµπορευµατικών µεταφορών, καθώς η παραδοσιακή οργάνωση της αγοράς υπηρεσιών εµπορευµατικών µεταφορών χαρακτηρίζεται από µειονεκτήµατα όπως χαµηλή διαθεσιµότητα και ανταλλαγή πληροφοριών για διαθέσιµες υπηρεσίες εµπορευµατικών µεταφορών, υψηλό διοικητικό κόστος, και περιορισµένη πρόσβαση στους µεταφορείς. Οι ηλεκτρονικές αγορές υπηρεσιών εµπορευµατικών µεταφορών λαµβάνουν αρκετές µορφές (π.χ. clearing houses, auction houses, freight exchanges) [Song and Regan, 2001; Nandiraju and Regan, 2003; Goldsby and Eckert, 2003, Zografos and Salouras, 2005], και αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία στην ΕΑ για αγροτικά προϊόντα, ακριβώς εξαιτίας της ευπάθειας των εν λόγω προϊόντων. Σχετικά µε την δραστηριότητα της διαχείρισης αποθεµάτων και αποθήκευσης, η απαίτηση που αναγνωρίστηκε σχετίζεται µε τη βελτιστοποίηση των επιπέδων αποθεµάτων µε δεδοµένη την εκπεφρασµένη ζήτηση. Η ερευνητική δραστηριότητα στην λειτουργία της διαχείρισης αποθεµάτων στρέφεται στην ανάπτυξη µαθηµατικών προτύπων για την ελαχιστοποίηση του κόστους αποθεµάτων, µε τη χρήση συστηµάτων στήριξης αποφάσεων [van der Vorst et al, 2000; Marklund and Andersson, 2000]. Η διαχείριση των αποθεµάτων για ευπαθή προϊόντα έχει ιδιαίτερη σηµασία για τους µεγάλους λιανεµπόρους (π.χ. αλυσίδες καταστηµάτων τροφίµων), εξαιτίας του περιορισµένου χώρου στα ράφια των καταστηµάτων για την τοποθέτηση των αποθεµάτων ευπαθών αγροτικών προϊόντων και 5

6 της µεγάλης ευπάθειας των προϊόντων, που απαιτούν συνεχή ανανέωση στα ράφια των καταστηµάτων. 3.3 Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην ΕΑ ευπαθών αγροτικών προϊόντων Η διερεύνηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας ευπαθών αγροτικών προϊόντων εξήγαγε τα ακόλουθα συµπεράσµατα για καθένα από τα τέσσερα κράτη της έρευνας. Σε ό,τι αφορά στην Κίνα, η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και ιδιαίτερα των διαδικτυακών τεχνολογιών από τους παραγωγούς είναι µικρή, παρά το γεγονός ότι οι εντόπιοι παραγωγοί φαίνονται να επιδεικνύουν εµπιστοσύνη στη χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών. Παράγοντες που διευκολύνουν τη χρήση τεχνολογίας στην ΕΑ ευπαθών αγροτικών προϊόντων στην Κίνα σχετίζονται µε την ύπαρξη των απαραίτητων κεφαλαίων στις επιχειρήσεις και την ισχυρή πολιτική υποστήριξη για τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας για ευπαθή αγροτικά προϊόντα ποικίλει σηµαντικά ανάλογα µε την δραστηριότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τεχνολογίες όπως EDI, GIS και χρησιµοποιούνται στις διαδικασίες της µεταφοράς και διανοµής, ενώ το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο χρησιµοποιείται παράλληλα µε την παραδοσιακή µέθοδο παραγγελιοληψίας στη διαχείριση των παραγγελιών. Συστήµατα Intranet και αυτόµατης καταγραφής αποθεµάτων χρησιµοποιούνται µόνο από τους µεγάλους λιανέµπορους. Στην Ελλάδα, η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών από τους παραγωγούς είναι µικρή και βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο [Manthou et al, 2005]. Οι Έλληνες παραγωγοί αναφέρουν ως κύριους λόγους για την περιορισµένη χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών την επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών, την προώθηση των προϊόντων τους και την ενηµέρωση για νέα που αφορούν τον αγροτικό τοµέα. Η προτεραιότητα των διαδικτυακών τεχνολογιών σε δραστηριότητες όπως µεταφορά και διανοµή, ηλεκτρονικές αγορές και πωλήσεις, και λήψη συµβουλευτικών υπηρεσιών είναι χαµηλή. Το περιβάλλον της λήψης αποφάσεων δεν ευνοεί τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών από τους παραγωγούς, καθώς η εφοδιαστική αλυσίδα εξακολουθεί να λειτουργεί µε διασπασµένο χαρακτήρα, στοιχείο το οποίο εντείνεται από τον µεγάλο αριθµό και το µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων παραγωγής αγροτικών προιόντων. Ταυτόχρονα, το σηµαντικό κόστος απόκτησης του εξοπλισµού και της πρόσβασης στο ιαδίκτυο και η ασφάλεια των συναλλαγών αποτελούν σηµαντικούς περιοριστικούς παράγοντες. Εντούτοις, οι παράγοντες που διευκολύνουν τη χρήση τεχνολογίας στην ΕΑ ευπαθών αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα σχετίζονται µε: α) την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης από τις κρατικές αρχές (π.χ. Πρόγραµµα «ικτυωθείτε» του Υπουργείου Ανάπτυξης) και β) την εκπαίδευση των επιχειρήσεων στη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Η κατάσταση στην Μεγάλη Βρετανία διαφέρει σε σχέση µε την Ελλάδα και την Κίνα. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών έχουν πολύ σηµαντική θέση στην εφοδιαστική αλυσίδα ευπαθών αγροτικών προϊόντων, καθώς ένας πολύ µεγάλος αριθµός εφαρµογών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών είναι διαθέσιµος στους συνεργάτες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι µεγάλοι λιανέµποροι (π.χ., Tesco, Sainsbury s) βρίσκονται σε κυρίαρχη θέση σε ό,τι αφορά την εφαρµογή τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Οι τεχνολογίες RFID και τα ολοκληρωµένα συστήµατα σχεδιασµού επιχειρησιακών λειτουργιών (ERP) αποτελούν τις κύριες εφαρµογές τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και εξυπηρετούν τις αυξηµένες ανάγκες για 6

7 ιχνηλασιµότητα των προιόντων, την αύξηση της αποδοτικότητας των λειτουργιών των λιανεµπόρων και του προσφερόµενου επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες. Τέλος, η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη Γερµανία βρίσκεται επίσης σε υψηλό επίπεδο. Στην Γερµανία περισσότεροι από 2 στις 3 παραγωγούς έχουν πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Οι Γερµανοί παραγωγοί αναφέρουν ότι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους χρησιµοποιούν διαδικτυακές τεχνολογίες είναι η ευκολία εύρεσης συνεργατών, η δυνατότητα της παράκαµψης των µεσαζόντων και η χρονική αυτονοµία των δραστηριοτήτων τους. Οι µεγάλοι λιανέµποροι βρίσκονται σε κυρίαρχη θέση σε ό,τι αφορά την εφαρµογή τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Οι τεχνολογίες RFID για την αναγνώριση και τον εντοπισµό προϊόντων και οχηµάτων χρησιµοποιούνται σε µεγάλο βαθµό, στη βάση της ανάγκης για αυξηµένη ιχνηλασιµότητα των αγροτικών προϊόντων. Η εξέταση της χρήσης των τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στη ΕΑ ευπαθών αγροτικών προϊόντων στα τέσσερα κράτη οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η σηµαντική διαφοροποίηση στη χρήση των τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής µεταξύ Ελλάδας-Κίνας και Γερµανίας-Μεγάλης Βρετανίας βασίζεται στη διαφορετική αντίληψη για τη χρήση του ιαδικτύου και των σχετικών τεχνολογιών ως µέσου αναδιαµόρφωσης του επιχειρηµατικού προτύπου του αγροτικού τοµέα. Σε αυτή τη βάση, οι λόγοι που προβάλλονται από τους παραγωγούς των υπό εξέταση κρατών για τη χρήση των διαδικτυακών τεχνολογιών σχετίζονται µε την αντίληψή τους για την δυνατότητα των διαδικτυακών τεχνολογιών να αναδιαµορφώσει τον τρόπο λειτουργίας τους. Αντίθετα, η χρήση των τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής από τους χονδρέµπορους και λιανέµπορους είναι εκτεταµένη και εντοπίζεται κατά βάση στη χρήση τεχνολογιών για την αναγνώριση και τον εντοπισµό (tracking and tracing) προϊόντων και οχηµάτων και στη χρήση ολοκληρωµένων συστηµάτων σχεδιασµού επιχειρησιακών λειτουργιών (ERP). Η σηµασία της χρήσης τεχνολογιών αναγνώρισης και εντοπισµoύ προκύπτει από την απαίτηση για αυξηµένη ιχνηλασιµότητα των αγροτικών προϊόντων. Σε αντίθεση, η χρήση των τεχνολογιών δεν κινείται προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρά το γεγονός ότι η ενσωµάτωση των κύριων λειτουργιών σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας αναγνωρίστηκε στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας ως ανάγκη που µπορεί να καλυφθεί από τη χρήση τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Η επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας κατέδειξε ότι οι τεχνολογίες που είναι διαθέσιµες στην εφοδιαστική αλυσίδα χρησιµοποιούνται µε στόχο την αύξηση του βαθµού ολοκλήρωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέτοιες τεχνολογίες περιλαµβάνουν συστήµατα εντοπισµού των οχηµάτων και αναγνώρισης της κατάστασης του φορτίου (tracking and tracing), ολοκληρωµένα συστήµατα συνεργατικού σχεδιασµού, δυνατότητας προγνώσεων και ανανέωσης (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment CPFR), συστήµατα στήριξης αποφάσεων για ολοκληρωµένη διαχείριση αποθηκών και αποθεµάτων (integrated inventory and warehouse management DSS), συστήµατα στήριξης αποφάσεων για δροµολόγηση οχηµάτων (DSS for vehicle routing and scheduling) και ηλεκτρονικές αγορές υπηρεσιών εµπορευµατικών µεταφορών (electronic freight transport marketplaces). 4 Συµπερασµατικές παρατηρήσεις Η παρούσα εργασία ανέπτυξε ένα εννοιολογικό πλαίσιο για τη συγκριτική αξιολόγηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη ΕΑ για ευπαθή αγροτικά προϊόντα µεταξύ 7

8 τριών Ευρωπαϊκών κρατών (Γερµανία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία) και της Κίνας. Τα κύρια συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη συγκριτική αξιολόγηση είναι: - Η έκταση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών από τους µεµονωµένους παραγωγούς διαφέρει ανάµεσα στα κράτη που εξετάστηκαν. Οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία και τη Μεγάλη Βρετανία χρησιµοποιούν συστηµατικά προσωπικούς υπολογιστές και εξειδικευµένο λογισµικό, σε αντίθεση µε την Ελλάδα και την Κίνα, όπου η χρήση προσωπικών υπολογισών και εξειδικευµένου λογισµιού είναι µικρή και σε πρώιµο στάδιο. - Η διαφορετική αντίληψη για τη χρήση του ιαδικτύου και των σχετικών τεχνολογιών ως µέσου αναδιαµόρφωσης του επιχειρηµατικού προτύπου του αγροτικού τοµέα δηµιουργεί διαφορές στους λόγους για τους οποίους οι παραγωγοί στη Γερµανία και τη Μεγάλη Βρετανία χρησιµοποιούν αυτές τις τεχνολογίες σε σχέση µε τους παραγωγούς στην Κίνα και την Ελλάδα. - Η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας για ευπαθή αγροτικά προϊόντα στην Κίνα και την Ελλάδα ποικίλει σηµαντικά ανάλογα µε την δραστηριότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αντίθετα, στη Μεγάλη Βρετανία και την Γερµανία οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών έχουν πολύ σηµαντική θέση στην εφοδιαστική αλυσίδα ευπαθών αγροτικών προϊόντων. - Οι προτρεπτικοί παράγοντες που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα σχετίζονται µε την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης από τις κρατικές αρχές και την εκπαίδευση των επιχειρήσεων στη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Οι προτρεπτικοί παράγοντες που αναγνωρίζονται στην Κίνα σχετίζονται µε την ύπαρξη των απαραίτητων κεφαλαίων στις επιχειρήσεις και την ισχυρή πολιτική υποστήριξη για τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. - Οι περιοριστικοί παράγοντες για τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην ΕΑ για ευπαθή αγροτικά προϊόντα στην Ελλάδα και την Κίνα σχετίζονται µε το σηµαντικό κόστος απόκτησης του εξοπλισµού και την ασφάλεια των συναλλαγών σε διαδικτυακό περιβάλλον. - Συµπερασµατικά, τρεις κατηγορίες προβληµάτων πρέπει να αντιµετωπιστούν για την ανάπτυξη της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη ΕΑ για ευπαθή αγροτικά προϊόντα: α) προβλήµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια και την ποιότητα της διακινούµενης πληροφορίας, β) προβλήµατα που σχετίζονται µε την οικονοµική ανταποδοτικότητα των εφαρµογών τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ειδικά για τις µικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις και γ) προβλήµατα που σχετίζονται µε την εξοικείωση των παραγωγών µε τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Ευχαριστίες Η παρούσα εργασία υποστηρίχτηκε από το ερευνητικό έργο VEGNET ( Enhancing Vegetable Supply Chain Management with Internet Technologies ), που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα ITC Asia της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 8

9 Βιβλιογραφικές αναφορές Basnet C., L. Foulds and M. Igbaria (1996), FleetManager: a microcomputer-based decision support system for vehicle routing, Decision Support Systems, vol. 16, pp Bendoly E., and F.R. Jacobs (2004), ERP process and operations task alignment: Performance insights at the order processing level, International Journal of Operations and Production Management, vol. 24, no. 1, pp European Commission (2002), Regulation 178/2002 on laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety, Brussels, Belgium. Fearne, D. and E. Hughes (1999), Success factors in the fresh produce supply chain: Insights from the UK, Supply Chain Management, vol. 4, pp Goldsby, T.J. and J.A. Eckert (2003), Electronic transportation marketplaces: A transaction cost perspective, Industrial Marketing Management, vol. 32, pp Kritchanchai D. and B. MacCarthy (1999), Responsiveness of the order fulfilment process, International Journal of Production and Operations Management, vol. 19, no. 8, pp Lancioni, R.A., M.F. Smith and T.A. Oliva (2000), The role of the Internet in supply chain management, Industrial Marketing Management, vol. 29, pp Loebbecke, C. and P. Powell (1998), Competitive advantage from IT in logistics: The integrated transport tracking system, International Journal of Information Management, vol. 18. no. 1, pp Manthou, V., A. Matopoulos and M. Vlachopoulou (2005), Internet-based applications in the agri-food supply chain: a survey on the Greek canning sector, Journal of Food Engineering, vol. 70, pp Marklund, D and J. Andersson (2000), Decentralized inventory control in a two-level distribution system, European Journal of Operational Research, vol. 127, pp Nandiraju S. and A.C. Regan (2005), Freight transportation electronic marketplaces: A survey of the industry and exploration of important research issues, Proceedings of the 84 th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D.C., Ruiz, R., C. Maroto and J. Alcaraz (2004), A decision support system for a real vehicle routing problem, European Journal of Operational Research, vol. 153, pp Song, J. and A.C. Regan (2001), Transition or transformation? Emerging freight transportation intermediaries, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1763, pp Van der Vorst, J.G., A.J. Beulens and P. van Beek (2000), Modelling and simulating multiechelon food systems, European Journal of Operational Research, vol. 122, pp Welker, G.A. and J. de Vries (2005), Formalising the ordering process to achieve responsiveness, Journal of Manufacturing and Technology Management, vol. 16, no. 4, pp

10 Zografos, K.G. (2003), A conceptual model for assessing freight transport network utilization patterns, Proceedings of the 20 th German Logistics Conference, Berlin, Germany, October 22-24, Zografos K.G., and Y. Salouras (2001), Designing a DSS for optimising logistics operations in e-commerce environment, Proceedings of the Third Aegean International Conference on Design and Analysis of Manufacturing Systems, Tinos Island, Greece, May 19-22, 2001, pp Zografos, K.G. and I.M. Giannouli (2002), Emerging trends in logistics and their impact on the freight transport system: A European perspective, Transportation Research Record, No. 1790, pp Zografos, K.G. and Y. Salouras (2005), Development of electronic marketplaces for greight transportation in less developed regions of Europe: The case of Greece, Proceedings of the 84th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., USA, January 9-13,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33, 113 62, Αθήνα. τηλ.: +302108203673, φαξ: +30218203684 e-mail: kandro@aueb.gr Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Πέλλας - Πιερίας www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ Μιχαήλ Γεωργιάδης Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κοζάνη 50100 Χαρακτηριστικά Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No7: 4PL & LLPs

Mega Trend No7: 4PL & LLPs Mega Trend No7: 4PL & LLPs 151 24, MAROUSSI, - GREECE 1 Οι εταιρείες Διεθνώς επιλέγουν συνεργασίες με 3PL εταιρείες Results Logistics Cost Reduction 11% Inventory Cost Reduction 6% 2014 Study Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Ξάνθης www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Αιτωλοακαρνανίας Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα. Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ Λευτέρης Κιοσές, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης

Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα. Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ Λευτέρης Κιοσές, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα Αποτελέσματα της ομάδας Ιβ3 του e Business Forum Κατερίνα α Πραματάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, α, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ Λευτέρης Κιοσές,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας Φ.Σφυρής, Ε.Θεοδώρου, ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΒΕΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Ορισµοί εννοιών Υπάρχουσα κατάσταση Γιατί; Βασικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα

Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα Αποτελέσματα της ομάδας Ιβ3 του e-business Forum Λευτέρης Κιοσές, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ Κατερίνα Πραματάρη,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας

Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας Και η σηµασία τους στην ιαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ευάγγελος Θεοδώρου, Φίλιππος Σφυρής Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ιχνηλασιµότητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics).

A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics). ΗOPTIMUM A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics). Στο ραγδαία εξελισσόµενο τοµέα των Logistics,

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence) Συγχρονίζοντας την Παραγωγή µε την Εφοδιαστική Αλυσίδα

SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence) Συγχρονίζοντας την Παραγωγή µε την Εφοδιαστική Αλυσίδα SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence) Συγχρονίζοντας την Παραγωγή µε την Εφοδιαστική Αλυσίδα ρ. Ε.Θεοδώρου Managing Director, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Άµεση απόκριση σε απρόβλεπτες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟ ΩΡΟΥ ιευθύνων Σύµβουλος ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύµφωνα µε τηνcodex ALIMENTARIUS (03/05/2004)

Διαβάστε περισσότερα

O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOGISTICS ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΕΠΑνΕΚ» ΕΣΠΑ 2014-2020

O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOGISTICS ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΕΠΑνΕΚ» ΕΣΠΑ 2014-2020 O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOGISTICS ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΕΠΑνΕΚ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Νίκος Καμβύσης Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού Συντονιστής της Τομεακής

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics ιαχείριση Αποθεµάτων 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή Κόστος Αποθεµάτων Κατηγορίες Αποθεµάτων Στρατηγικές µείωσης των αποθεµάτων 2 Εισαγωγή Πως δηµιουργούνται τα αποθέµατα? Όταν οι ποσότητες εισαγωγής πρώτων υλών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ Agenda Αναφορά σε στοιχεία της µελέτης «Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση εργαλείων και λογισµικού Επιχειρηµατικής Ευφυΐας» Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρονικές Συναλλαγές ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α -escm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχείριση της Ζήτησης στα Σύγχρονα Δίκτυα Εφοδιαστικής

Η Διαχείριση της Ζήτησης στα Σύγχρονα Δίκτυα Εφοδιαστικής Η Διαχείριση της Ζήτησης στα Σύγχρονα Δίκτυα Εφοδιαστικής του Σωτήρη Γκαγιαλή *, Ερευνητή ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Παραδοσιακά και Σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα

SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ω Μ Ω Ν Κ Α Ι Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Ω Ν Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιχείρηση. Αξιοποίηση Επιχειρησιακών Πόρων. ιοίκηση της ιαδικασίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ( ERP )

Η Επιχείρηση. Αξιοποίηση Επιχειρησιακών Πόρων. ιοίκηση της ιαδικασίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ( ERP ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ιδάσκων: Πέτρος Βασιλικός pvasilikos@fme.aegean.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ( E ) ΕΝ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες Η Διανομή 1. Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή & οι μεσάζοντες 2. Ο δίαυλος Μάρκετινγκ 3. Βασικοί τύποι διαύλων 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή διαύλων 5. Η διαδικασία επιλογής διαύλων

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών ISO 22000 1 Σκοπός του προτύπου Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών Αιτήµατα καταναλωτή (i) Ο φορέας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου που ονομάζουμε δι-επιχειρησιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (business-to-business electronic commerce B2B B E.C), E ή πιο απλά δι- επιχειρησιακές συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού :

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές Αρωµατικών-Φαρµακευτικών και Ενεργειακών φυτών» Ανάλυση της Απόδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

Το αποτύπωμά μας κοστίζει.. Συνεργαζόμαστε και Κερδίζουμε

Το αποτύπωμά μας κοστίζει.. Συνεργαζόμαστε και Κερδίζουμε Το αποτύπωμά μας κοστίζει.. Συνεργαζόμαστε και Κερδίζουμε Σταύρος Κυριακούλιας Quality Safety/Health & Environment Manager SoEU Beiersdorf Southern Europe MU Με την επιστημονική υποστήριξη του: Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων 1 Περιεχόµενο του µαθήµατος η διαµόρφωση στρατηγικής ΠΣ σε εναρµόνιση µε την επιχειρηµατική στρατηγική, η διοίκηση µε ολοκληρωµένο τρόπο του συνόλου των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Denmark

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Denmark ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Άννα Ορφανού 1, Δημήτριος Παύλου 1, Gareth Edwards 1, Διονύσης Μπόχτης 1 1 Department of Engineering, University

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις;

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 12ο Greek ICT Forum Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Δημήτρης Γιάντσης, Γενικός Διευθυντής 5 Οκτωβρίου 2010 - Αθήνα Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Shaping the Future of HealthCare in Greece

Shaping the Future of HealthCare in Greece Shaping the Future of HealthCare in Greece Reducing cost and Optimizing hospital supply chain processes through a healthcare logistics partner: The Case of Y-LOGIMED Stella Gioni Supply Chain Director

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Δημήτρης Ι. Χρόνης (Ο.Τ.Ε) Λάμπρος Ράπτης (Ε.Μ.Π) Περιεχόμενα Παροχή υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα Αρχιτεκτονική διαχείρισης ετερογενών δικτύων Λειτουργικές απαιτήσεις Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No1: Risk Management

Mega Trend No1: Risk Management Mega Trend No1: Risk Management 151 24, MAROUSSI, - GREECE Mega Trend No1: Risk Management 48% των επιχειρήσεων διεθνώς δηλώνει αύξηση των κρουσμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα τα τελευταία τρία χρόνια Για

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος «Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος Λέκτορας Μάρκετινγκ Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών 3ο Συμπόσιο Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Ξενοδοχείο Intercontinental, 17-18 18 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 2013-2014

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 2013-2014 ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 2013-2014 Παπαδοπούλου Μαρία Ελένη 1) Τα Μεσογειακά λιμάνια μεταφόρτωσης: Συγκριτική μελέτη του λιμένος Πειραιώς με το λιμάνι Gioia Tauro. 2) Τεχνολογίες Πληροφοριών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Λίγα λόγια για τους συγγραφείς.................................................... Πρόλογος....................................................................... ΜΕΡΟΣ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 2: Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 2: Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 2: Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες 10.7.2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες Α. Τι είναι Η δυναµική των αλλαγών στον εργασιακό χώρο καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη και

Διαβάστε περισσότερα

Conference & Work Shop για τους Logistics Managers, τους ιευθυντές Αποθήκης, τους Εργοδηγούς. Τo εργαστήριο που χτίζει παραγωγικές αποθήκες

Conference & Work Shop για τους Logistics Managers, τους ιευθυντές Αποθήκης, τους Εργοδηγούς. Τo εργαστήριο που χτίζει παραγωγικές αποθήκες THE LEAN WAREHOUSE Conference & Work Shop για τους Logistics Managers, τους ιευθυντές Αποθήκης, τους Εργοδηγούς Τo εργαστήριο που χτίζει παραγωγικές αποθήκες 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - ΑΘΗΝΑ Διοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 11. 15 1: 19 23 1.1 24 1.2. 30 1.3 :.. 34 1.4 :.. 37 1.5 ( ERP)... 49 1.6 ERP... 50 1.7 ERP... 53 1.8 ERP 55 1.9 ERP 58... 59... 60. 61.. 62

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας 1. Βρεχόπουλος Αδάμ, (2009) «Ποιος «Ελέγχει» την Ηλεκτρονική Ατμόσφαιρα Καταστήματος? Ερευνητικά Ερωτήματα με Κρίσιμες Επιχειρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

«Mobile, Cloud and Social Media Company»

«Mobile, Cloud and Social Media Company» «Mobile, Cloud and Social Media Company» «e-supply Chain: Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στις Εταιρικές Διαδικασίες» Διονύσης Γρηγορόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Logistics Way E.U. Certified Expert for Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής στη διαχείριση εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Οι παραγωγοί ή οι έµποροι τροφίµων διαχειρίζονται µεγάλες ποσότητες. Όπως και µε κάθε προϊόν, για να γίνει εξισορρόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Managing Director της Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής, MSc, Marketing Manager της Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Τεχνολογία, Καινοτομία και Ανάπτυξη με νέα εργαλεία Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιανουάριος 2009

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιανουάριος 2009 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιανουάριος 2009 Όνοµα Στέλιος Κουκούµιαλος ιεύθυνση Μουσείου 10 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο 2271 042727, 6937 140543 E-Mail skoukoum@mie.uth.gr Προσωπικά Στοιχεία Ηµεροµηνία. Γέννησης: 16/04/1973

Διαβάστε περισσότερα

Τα Logistics & η Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στα Προγράμματα Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ & ATEI Ι. Τσικής 1, Χ. Παπαποστόλου 2, Α.

Τα Logistics & η Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στα Προγράμματα Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ & ATEI Ι. Τσικής 1, Χ. Παπαποστόλου 2, Α. Τα Logistics & η Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στα Προγράμματα Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ & ATEI Ι. Τσικής 1, Χ. Παπαποστόλου 2, Α. Κονδύλη 3 Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών Συστημάτων, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον

Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον 1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ PEST POLITICAL Πολιτική σταθερότητα Νόµοι για την προστασία του περιβάλλοντος Νόµοι για τη φορολογία ιεθνείς εµπορικοί φραγµοί και νόµοι Νόµοι για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2004 Ιστορική Αναδρομή 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ- Click to edit Master text styles -Förderung landwirtschaftlicher Erzeugnisse Second level Η Third Πιστοποίηση level ως Διαβατήριο στις Εξαγωγές Fourth level Fifth level Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Διερεύνηση της Χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής σε διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα