ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΥΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΥΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ"

Transcript

1 ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΥΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Λ. ΛΕΚΚΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η περιοχή των Αλυκών Ζακύνθου χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση έντονων γεωδυναμικών φαινομένων τα οποία οφείλονται στη θέση της νήσου, στο εξωτερικό τμήμα του Ελληνικού τόξου. Ειδικότερα οι Αλυκές της Ζακύνθου αναπτύσσονται πάνω σε Αλλουβιακές, Παράκτιες και Ελώδεις αποθέσεις οι οποίες αποτελούνται από συνεχείς εναλλαγές άμμων, ιλύων και αργίλων, με μεγάλο ποσοστό φυτικών λειψάνων. Πρόσθετα, η ευρύτερη περιοχή της Ζακύνθου χαρακτηρίζεται από υψηλότατη σεισμικότητα, ίσως την υψηλότερη στον Ελληνικό χώρο. Με βάση τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στην περιοχή των Αλυκών είναι βέβαιο ότι θα εκδηλωθούν ρευστοποιήσεις εδαφών, διαφορικές καθιζήσεις, πλευρικές εκτάσεις και ενίσχυση των σεισμικών δράσεων. Τα στοιχεία αυτά, ιδιαίτερα σε περίπτωση σεισμικής φόρτισης, καθιστούν την συγκεκριμένη περιοχή προβληματική για κάθε μορφή πολεοδόμησης ή επέκτασης σχεδίων πόλεως. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες και την ιστορική φυσιογνωμία της περιοχής, επιβάλλουν μια ειδική προσέγγιση και μια μορφή ήπιας ανάδειξης του χώρου των Αλυκών κατά τα πρότυπα ανάδειξης άλλων αντίστοιχων χώρων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νήσος Ζάκυνθος ευρίσκεται στο εξωτερικό τμήμα του Ελληνικού τόξου το οποίο χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση έντονων γεωδυναμικών φαινομένων που συνιστούν ένα ιδιαίτερο γεωπεριβαλλοντικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό κυρίαρχα φαινόμενα είναι η έντονη διαφοροποίηση της γεωλογικής δομής, η έντονη τεκτονική παραμόρφωση, η έντονη σεισμικότητα, η ποικιλομορφία στις γεωμορφές, οι γρήγορες μεταβολές στο ανάγλυφο και η συνεχής διαφοροποίηση στις γεωτεχνικές συνθήκες από θέση σε θέση. Ειδικότερα η περιοχή των Αλυκών Ζακύνθου (Εικ. 1) χαρακτηρίζεται σε ό,τι αφορά το γεωπεριβάλλον, από έντονες καθοδικές κινήσεις, ιδιόμορφες γεωτεχνικές συνθήκες και έντονη σεισμικότητα, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζεται από ιδιόμορφα βιοπεριβαλλοντικά στοιχεία εκ των οποίων ορισμένα συνδέονται αναπόσπαστα με την πρόσφατη ανθρώπινη δραστηριότητα, συλλογή, επεξεργασία και εκμετάλλευση

2 του αλατιού. Τα στοιχεία αυτά συνιστούν ένα χώρο με ιδιαίτερη φυσιογεωραφική περιβαλλοντική ιστορική αξία που χρήζει ειδικής προσέγγισης σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις και το σχεδιασμό ανάδειξης ή αξιοποίησης. Ειδικά σε ότι αφορά την εξέταση των προτάσεων ανάδειξης, θα πρέπει να διερευνηθούν πρώτα απ όλα το γεωδυναμικό πλαίσιο, οι γεωδυναμικές διεργασίες, οι γεωτεχνικές συνθήκες, η σεισμικότητα σεισμική επικινδυνότητα και στη συνέχεια άλλα δεδομένα όπως η πανίδα, η χλωρίδα, τα κλιματολογικά στοιχεία, τα χωροταξικά και πολεοδομικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής, τα ιστορικά δεδομένα κ.ά. Οδηγός για την όλη διαδικασία θα πρέπει να είναι ανάλογες προσπάθειες ήπιας ανάδειξης Αλυκών και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που εξελίσσονταν σε αυτές, οι οποίες έγιναν σε διάφορα άλλα σημεία του Ελλαδικού χώρου και του εξωτερικού. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι σχηματισμοί, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στη γεωλογική δομή της Ζακύνθου είναι δυνατό να διακριθούν σε δύο κατηγορίες, τους Αλπικούς, οι οποίοι υπόκεινται και αποτελούν το υπόβαθρο και τους Μεταλπικούς, οι οποίοι υπέρκεινται ασύμφωνα των πρώτων (Εικ. 2). Οι Αλπικοί σχηματισμοί εντάσσονται σε δύο γεωτεκτονικές ενότητες του Ελληνικού χώρου, την Ιόνια ενότητα και την ενότητα Παξών (HORSTMAN 1967, DERMITZAKIS et al. 1979, ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1986, ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ κ.ά. 2000, ΛΕΚΚΑΣ 2000). Η Ιόνια ενότητα εμφανίζεται στο νοτιοανατολικό τμήμα και περιλαμβάνει Τριαδικούς εβαπορίτες και Μεσοζωϊκούς ασβεστόλιθους και λατυποπαγή. Η ενότητα Παξών εμφανίζεται στο δυτικό ήμισυ της νήσου και περιλαμβάνει ανθρακικούς στη βάση και στη συνέχεια μαργαϊκούς σχηματισμούς ηλικίας Ανωτέρου Κρητιδικού - Ανωτέρου Μειοκαίνου. Οι Αλπικοί σχηματισμοί δεν εμφανίζονται και δεν επηρρεάζουν άμεσα τις γεωδυναμικές και γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής των Αλυκών. Οι Μεταλπικοί σχηματισμοί (HORSTMAN 1967, DERMITZAKIS et al. 1979, ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1986, ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ κ.ά. 2000, ΛΕΚΚΑΣ 2000), διακρίνονται ως ακολούθως από τους αρχαιότερους προς τους νεότερους: Σχηματισμός Δάφνης. Περιλαμβάνει κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, μάργες και ιλυόλιθους σε συνεχείς εναλλαγές καθώς επίσης και ορίζοντες γύψων. Το ορατό πάχος υπερβαίνει τα 300 μέτρα. Σχηματισμός Μαργαϊκών Ασβεστολίθων Κεριού. Περιλαμβάνει μαργαϊκούς ασβεστόλιθους και μάργες ηλικίας Κατωτέρου Πλειοκαίνου, πάχους μερικών δεκάδων μέτρων. Σχηματισμός Κάστρου. Περιλαμβάνει γκρι-μπλε αργιλομαργαϊκά στρώματα, αργίλους και ψαμμίτες. Το πάχος τους είναι 200 μέτρα και η ηλικία του είναι Μέσο- Ανώτερο Πλειόκαινο.

3 Σχηματισμός Γέρακα. Περιλαμβάνει ασβεστιτικούς ψαμμίτες σε εναλλαγές με αργίλους, συνολικού πάχους 50 περίπου μέτρων, ηλικίας Πλειστοκαίνου. Αλλουβιακοί - Ελλουβιακοί Σχηματισμοί. Τα αλλούβια περιλαμβάνουν χαλαρές λεπτομερείς φάσεις (άμμους, ιλύες, αργίλους) και σπανιότερα χαλαρές αδρομερείς κροκάλες και χάλικες συνολικού πάχους ως 10 περίπου μέτρων. Τα ελλούβια προέρχονται από την αποσάθρωση των υποκείμενων σχηματισμών και έχουν πάχος μικρότερο των 3 μέτρων. Εμφανίζονται ως επί το πλείστον στο επίπεδο πεδινό τμήμα της νήσου καθώς επίσης και στην περιοχή των Αλυκών. Σχηματισμοί Παράκτιων Αποθέσεων. Χαλαρά λεπτομερή και αδρομερή υλικά (ιλύες, άμμοι διαφόρων μεγεθών, κροκάλες κλπ.), τα οποία παρατηρούνται κατά μήκος της ακτογραμμής. Συχνά παρατηρούνται και υποτυπώδεις θίνες που αναπτύσσονται κατά μήκος ορισμένων τμημάτων της ακτογραμμής, ενώ εμφανίζονται και στην περιοχή των Αλυκών (Εικ. 3). Το πάχος τους φθάνει μέχρι τα 5 μέτρα. Σύγχρονοι Ελώδεις Σχηματισμοί. Πρόσφατοι ελώδεις σχηματισμοί οι οποίοι αναπτύσσονται σε ορισμένες θέσεις κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, ενώ εμφανίζονται και στην περιοχή των Αλυκών (Εικ. 3). Περιλαμβάνουν αργίλους, ιλύες, άμμους, φυτικά λείψανα και έχουν συνολικό πάχος ως 5 μέτρα. Όπως έχει αναφερθεί, η νήσος Ζάκυνθος δομείται από Αλπικούς και Μεταλπικούς σχηματισμούς. Οι Αλπικοί σχηματισμοί ανήκουν στις ενότητες Ιονίου και Παξών, ενώ οι Μεταλπικοί σχηματισμοί υπέρκεινται ασύμφωνα. Θα πρέπει να τονισθεί ότι Μεταλπικοί σχηματισμοί για το χώρο της ενότητας Παξών μπορούν να θεωρηθούν αυτοί που έχουν ηλικία νεότερη του Κατωτέρου Πλειόκαινου, ενώ αντίστοιχα για το χώρο της Ιονίου αυτοί που έχουν ηλικία νεότερη του Μέσου Μειοκαίνου. Η ενότητα των Παξών εμφανίζεται στο δυτικό τμήμα της νήσου και περιλαμβάνει σχηματισμούς ως το Κατώτερο Πλειόκαινο. Κυρίαρχη δομή είναι η παρουσία μιας μεγα-αντικλινικής δομής διεύθυνσης ΒΒΔ-ΝΝΑ, την οποία δομεί ο σχηματισμός Ασβεστόλιθων Βραχιώνα και ο σχηματισμός Ασβεστόλιθων Κεριού (Εικ. 2). Η αντικλινική αυτή δομή τέμνεται από έναν αριθμό εγκάρσιων διαγώνιων και επιμηκών ρηγμάτων (ΛΕΚΚΑΣ, 2000). Προς τα ανατολικά εμφανίζονται οι νεότεροι σχηματισμοί και ειδικότερα ο σχηματισμός Λαγωπόδου και ο σχηματισμός Αγίου Σώστη δημιουργώντας μια μονοκλινική ακολουθία, η οποία βυθίζεται με κλίση προς τα ανατολικά. Η βύθιση αυτή συνοδεύεται και από μορφολογική ταπείνωση και τελικά οι σχηματισμοί καλύπτονται από τους Πλειο - Τεταρτογενείς σχηματισμούς της κεντρικής Ζακύνθου, στο βόρειο τμήμα της οποίας ευρίσκεται η περιοχή των Αλυκών. Η μονοκλινική ακολουθία συνεχίζεται υπεδαφικά μέχρι την περιοχή της πόλης της Ζακύνθου - Μαραθονησίων όπου και εντοπίσθηκε η επιφάνεια επώθησης της Ιονίου ενότητας (ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 1986). Ο τεκτονισμός στην ενότητα Παξών, έγινε μέσα στο Κατώτερο Πλειόκαινο. Η ενότητα της Ιονίου εμφανίζεται στο όρος Σκοπός και αντιπροσωπεύεται από εβαπορίτες, ασβεστόλιθους και δολομίτες. Οι εβαπορίτες δημιουργούν μια μεγάλη διαπειρική δομή στο όρος Σκοπός καθώς επίσης και δευτερεύουσες διαπειρικές μορφές στην Αγία Δυνατή και στις Νεραντζούλες (Εικ. 2). Για την Ιόνια ενότητα ο

4 τελικός τεκτονισμός τοποθετείται στο όριο Ολιγοκαίνου - Μειόκαινου. Πάνω από τους σχηματισμούς της Ιονίου αναπτύσσονται κατά θέσεις Μεταλπικοί σχηματισμοί ηλικίας Μέσου Μειόκαινου -Ολοκαίνου. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ Με βάση τα στοιχεία που αναφέρθηκαν προηγουμένως και κυρίως με βάση τα δεδομένα των γεωλογικών σχηματισμών που εμφανίζονται στην ευρύτερη περιοχή των Αλυκών μπορεί στη συνέχεια να καθοριστεί το γεωτεχνικό πλαίσιο. Ο καθορισμός ορισμένων γεωτεχνικών χαρακτηριστικών είναι απαραίτητος προκειμένου να προσδιοριστούν τα πιθανά γεωδυναμικά φαινόμενα και τα γεωτεχνικά προβλήματα τα οποία είναι δυνατόν να εμφανιστούν είτε σε συνθήκες στατικής φόρτισης είτε σε συνθήκες σεισμικής φόρτισης. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των σχηματισμών είναι τα ακόλουθα: Αλλουβιακοί - Ελλουβιακοί σχηματισμοί. Οι Αλλουβιακοί σχηματισμοί όπως έχει αναφερθεί αναπτύσσονται κυρίως στο πεδινό επίπεδο τμήμα της περιοχής της μελέτης. Περιλαμβάνουν αρκετούς λιθολογικούς τύπους όπως ιλύες, άμμους, αργίλους, φυτικά λείψανα οι οποίοι εναλλάσσονται κατά την κατακόρυφη και οριζόντια έννοια. Το συνολικό μέγιστο πάχος τους φθάνει σύμφωνα με δεδομένα γεωτρήσεων τα 10 μέτρα. Σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζονται από μεγάλη ετερογένεια. Παρουσιάζουν μεγάλο πορώδες, χαμηλή συνοχή, υψηλή γωνία εσωτερικής τριβής και σημαντική υδροφορία. Είναι επιδεκτικοί σε εκδήλωση διαφορικών καθιζήσεων, πλευρικών εκτάσεων και ρευστοποιήσεων. Κατατάσσονται στην Κατηγορία Χ του Ε.Α.Κ (Ο.Α.Σ.Π., 2000). Σχηματισμοί Παράκτιων Αποθέσεων. Πρόκειται για χαλαρά λεπτομερή και αδρομερή υλικά διαφόρων μεγεθών (άμμοι, κροκάλες, άργιλοι, ιλύες κτλ.), τα οποία αναπτύσσονται κατά μήκος της ακτογραμμής με μέγιστο πάχος μερικά μέτρα. Τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των σχηματισμών αυτών είναι σαφώς αρνητικά δεδομένου ότι είναι επιδεκτικά σε εκδήλωση διαφορικών καθιζήσεων πλευρικών εκτάσεων και ρευστοποιήσεων. Κατατάσσονται στην Κατηγορία Χ του Ε.Α.Κ (Ο.Α.Σ.Π., 2000). Ελώδεις Σχηματισμοί. Πρόκειται για Ελώδεις σχηματισμούς οι οποίοι αναπτύσσονται κατά μήκος της παραλιακής κυρίως ζώνης ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα στην περιοχή των Αλυκών. Περιλαμβάνουν κυρίως άμμους και ιλυώδεις άμμους με πολλά φυτικά λείψανα ποωδών φυτών. Έχουν περιορισμένο πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 μέτρα και έχουν σαφώς αρνητικά γεωτεχνικά χαρακτηριστικά. Είναι επιδεκτικοί σε εκδήλωση φαινομένων διαφορικών καθιζήσεων και ρευστοποιήσεων. Κατατάσσονται στην Κατηγορία Χ του Ε.Α.Κ (Ο.Α.Σ.Π., 2000). ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Όπως είναι γνωστό, η νήσος Ζάκυνθος αλλά και γενικότερα η Δυτική Ελλάδα παρουσιάζει υψηλή σεισμικότητα εξαιτίας της γειτνίασης της με το μέτωπο σύγκρουσης των δύο λιθοσφαιρικών πλακών, της Ευρωπαϊκής και της Αφρικανικής.

5 Οι εκδηλούμενοι σεισμοί έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες και εν γένει στην αλλοίωση του περιβάλλοντος και της ιστορικής φυσιογνωμίας της περιοχής (ΛΕΚΚΑΣ κ.ά ). Σύμφωνα με τα υφιστάμενα δεδομένα από το 1469 μ.χ. μέχρι σήμερα έχουν πλήξει τη Ζάκυνθο τουλάχιστον 15 μεγάλα σεισμικά γεγονότα με σημαντικές ανθρώπινες αλλά και υλικές απώλειες. Το πλέον πρόσφατο παράδειγμα αποτελούν οι σεισμοί του Αυγούστου του 1953 κατά τους οποίους τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ μόνο ελάχιστες κατασκευές απέφυγαν την κατάρρευση. Με βάση πρόσφατες έρευνες σεισμικότητας σεισμικής επικινδυνότητας στη νήσο Ζάκυνθο (Εικ. 4) αναμένονται οι ακόλουθες σεισμικές δράσεις (ΛΕΚΚΑΣ κ.ά., 2002) Μέγιστη αναμενόμενη παραμόρφωση: 10 cm με πιθανότητα 90% να μην ξεπεραστούν σε 50 χρόνια (Περίοδος Επανάληψης Π.Ε. = 495 χρόνια) Μέγιστη αναμενόμενη επιτάχυνση: 2,80 cm/sec 2 με πιθανότητα 90% να μην ξεπεραστούν σε 50 χρόνια (Περίοδος Επανάληψης Π.Ε. = 495 χρόνια) Οι σεισμικές δράσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά σημαντικές, αναμένεται να εμφανιστούν στο σεισμικό υπόβαθρο της περιοχής των Αλυκών Ζακύνθου που δομείται κυρίως από Αλπικούς σχηματισμούς και το οποίο ευρίσκεται σε ένα σημαντικό βάθος που δεν μπορεί να εκτιμηθεί ακριβώς. Στην περιοχή των Αλυκών, λόγω των δυσμενών γεωτεχνικών χαρακτήρων των υπερκείμενων χαλαρών σχηματισμών, αναμένεται δραστική ενίσχυση των ανωτέρω σεισμικών δράσεων, γεγονός το οποίο θα επιβαρύνει τις κατασκευές και εν γένει τα τεχνικά έργα. ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ Από την εξέταση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας (ΛΕΚΚΑΣ 1998) που αναφέρεται στα σεισμικά φαινόμενα της Ζακύνθου αντλήθηκαν ορισμένα χρήσιμα στοιχεία που αφορούν την εμφάνιση πιθανών φαινομένων ρευστοποιήσεων. Όπως είναι γνωστό, οι ρευστοποιήσεις εδαφών αποτελούν ένα σημαντικό γεωτεχνικό πρόβλημα, το οποίο συνδέεται άμεσα με σεισμικές κινήσεις. Ειδικότερα, οι ρευστοποιήσεις λαμβάνουν χώρα όταν χαλαροί - λεπτόκοκκοι άμμοι ή ιλυώδεις άμμοι με παρουσία νερού υπόκεινται σε επαναλαμβανόμενες διατμητικές παραμορφώσεις με αποτέλεσμα τα υλικά να αποκτούν συμπεριφορά βαρέως ρευστού (SEED, 1976). Η μεταβολή αυτή επηρεάζει άμεσα τα θεμελιωμένα κτήρια και τεχνικά έργα τα οποία χάνουν την στήριξή τους, με αποτέλεσμα να υφίστανται τεράστιες ζημιές ή να βυθίζονται μέσα στους ρευστοποιημένους σχηματισμούς (LEKKAS et al. 1996, LEKKAS 2004a, b). Το πλέον αντιπροσωπευτικό πρόσφατο παράδειγμα αποτελούν οι σεισμοί του 1995 στο Kobe της Ιαπωνίας και του 1999 στο Izmit της Τουρκίας (Εικ. 5,6). Ουσιαστικά εντοπίσθηκαν τρεις περιπτώσεις σεισμών κατά τις οποίες εκδηλώθηκαν ρευστοποιήσεις:

6 Σεισμός 1636, 30 Σεπτεμβρίου (ΖΩΗΣ, 1893) Την 2 Οκτωβρίου επανελήφθησαν εν τη ρηθείση νήσω οι σεισμοί αλλ ασθενείς, κατά την επομένην Δευτέραν συνέβη πλημμύρα υδάτων, μεμειγμένων μετά τινός πυρώδους ύλης και καπνού εκ πίσσης. Η δυσωδία ήν εξέπεμπε το σπάνιον εκείνον ύδωρ ήτο αφόρητος Σεισμός 1809, 2 Ιουνίου (ΖΩΗΣ, 1893)... παρετηρήθη όμως ότι παρά την νοτίαν όχθην του ποταμού της Επισκοπιανής εγένετο άνοιγμα δύο δακτύλων οπών και λέγεται ότι εθεάθη εξερχόμενος ατμός με οσμήν θείου... Τα ανωτέρω αποτελούν ακριβείς περιγραφές επιφανειακών εκδηλώσεων ρευστοποιήσεως, οι οποίες έχουν παρατηρηθεί και σε γειτονικές περιοχές του Ελληνικού χώρου σε σεισμούς το 1989 στο Βαρθολομιό Ηλείας, το 1993 στον Πύργο, το 1995 στο Αίγιο και το 2003 στη Λευκάδα (MARIOLAKOS et al. 1990, LEKKAS 1994, LEKKAS et al. 1996, MARGARIS et al. 2003). Ο ατμός με οσμή θείου αποτελεί αέρια τα οποία εξέρχονται στην επιφάνεια μαζί με τα ρευστοποιημένα υλικά και προέρχεται από τη σήψη των φυτικών λειψάνων (MARIOLAKOS et al. 1990). Σεισμός 1840, 18/30 Οκτωβρίου (ΧΙΩΤΗΣ 1886, ΖΩΗΣ 1893)... το ύδωρ το υπόγειον της Αβύσσου ανέβη επάνω της επιφανείας 3 πόδας αναθυμιάσεις της γης, κόνις άμμου θαλάσσης ανέδυσε εις τα ωρύγματα των παραλίων αναβρασμός πισσασφάλτου φόνος 12 τραυματίαι πολλοί, επί 9 μήνας οι κλονισμοί Προς τούτοις διάφορα φρέατα υπερεχείλισαν... Ο χείμαρρος όστις ασπάζεται το μεσημβρινόν μέρος της πόλεως και αυτός εξογκώθη, μέρη δε τινά της εξοχής κατεπλημμύρισαν υπό ρευμάτων ύδατος απροόπτως εκρεύσαντος.... Και οι περιγραφές αυτές αντιστοιχούν με μεγάλη ακρίβεια σε φαινόμενα ρευστοποιήσεων. Ειδικότερα, η κόνις θαλάσσης, η οποία ανέδυσε εις τα ορύγματα των παραλίων αποτελεί το ρευστοποιημένο υλικό από άμμο, ενώ τα ορύγματα αποτελούν εδαφικές διαρρήξεις στους επιφανειακούς σχηματισμούς. Επίσης η απότομη άνοδος των υπόγειων υδάτων και η έξοδός τους στην επιφάνεια αντιστοιχεί σε φαινόμενα ρευστοποίησης. Προκειμένου να διερευνηθεί και από γεωτεχνικής πλευράς η δυνατότητα εκδήλωσης των φαινομένων ρευστοποίησης στις θέσεις που περιγράφονται στα ιστορικά κείμενα, αλλά και γενικότερα στις περιοχές που εντοπίσθηκαν κατ αρχάς από τη γεωλογική έρευνα, έγινε ένας ικανός αριθμός μικρού βάθους γεωτρήσεων (Εικ. 7, 8). Οι γεωτρήσεις έγιναν με μικρή φορητή μονάδα και είχαν σαν στόχο να διερευνήσουν αφενός μεν τη λιθολογική σύσταση των σχηματισμών και κυρίως των Αλλουβίων, των Παράκτιων και των Ελωδών Αποθέσεων και αφετέρου την παρουσία και το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα. Μετά την εκτέλεση των γεωτρήσεων ακολούθησαν κοκκομετρικές αναλύσεις, έτσι ώστε να διαπιστωθεί και εργαστηριακά η κοκκομετρική σύνθεση των δειγμάτων. Η διαπίστωση της ρευστοποίησης των δειγμάτων που ελήφθησαν, στην περιοχή των Αλυκών έγινε με την προβολή των κοκκομετρικών καμπυλών πάνω σε

7 προϋπάρχοντα διαγράμματα και νομογράμματα, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε ότι ο υδροφόρος ορίζοντας ευρίσκεται σε μικρό βάθος από την επιφάνεια. Οι πιθανές περιοχές ρευστοποιήσεων αντιστοιχούν σε περιοχές εμφάνισης των Ελωδών και Παράκτιων αποθέσεων καθώς επίσης και εν μέρει σε περιοχές εμφάνισης Αλλουβιακών αποθέσεων, εκεί όπου αυτά αντιπροσωπεύονται από χαλαρές άμμους διαφόρων κοκκομετρικών διαβαθμίσεων με ενδιαστρώσεις ιλύων. Οι περιοχές αυτές ταυτόχρονα αποτελούν και περιοχές υψηλού κινδύνου εμφάνισης ρευστοποιήσεων σε μελλοντικούς σεισμούς (Εικ. 5). ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Οι καθιζήσεις αποτελούν κατακόρυφες μετακινήσεις εδαφικών μαζών, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα τη βύθιση ενός τμήματος της επιφάνειας του εδάφους. Καθιζήσεις παρατηρούνται ως επί το πλείστον σε χαλαρά εδάφη και προκαλούνται συνήθως από τη συμπίεση ή συμπύκνωση εδαφικών μαζών, την απώλεια στήριξης και την απομάκρυνση συστατικών του υπεδάφους. Οι καθιζήσεις εκδηλώνονται και ως επακόλουθα φαινόμενα σεισμικών κινήσεων και προκαλούνται από τη συμπίεση ή συμπύκνωση των εδαφικών μαζών και ενδεχόμενα από την πτώση της στάθμης του φρεάτιου υδροφόρου ορίζοντα. Η πτώση της πιεζομετρικής στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα προκαλεί αύξηση του φορτίου που δέχεται το υπέδαφος λόγω της απώλειας της άνωσης. Η καθίζηση που μπορεί να προκληθεί εξαρτάται από τη σύσταση του εδάφους. Αν ο φρεάτιος υδροφόρος ορίζοντας αναπτύσσεται σε αμμώδεις ορίζοντες η καθίζηση είναι συνήθως μικρή, εκτός αν η άμμος είναι πολύ χαλαρή και όχι συνεκτική. Αν στο υπέδαφος υπάρχουν ορίζοντες αργιλικοί, ιλυώδεις ή ορίζοντες τύρφης, ο υποβιβασμός του φρεάτιου ορίζοντα μπορεί να προκαλέσει σημαντικές καθιζήσεις. Όπως προαναφέρθηκε, καθιζήσεις που οφείλονται στην πτώση στάθμης του ελεύθερου υδροφόρου ορίζοντα παρατηρούνται κυρίως σε περιοχές που καλύπτονται από αλλουβιακές ελλουβιακές αποθέσεις, παράκτιες αποθέσεις και ελώδεις σχηματισμούς. Τα φαινόμενα των καθιζήσεων συνήθως συνοδεύονται και από τις πλευρικές εκτάσεις, οι οποίες αντιστοιχούν και σε μετακινήσεις του εδάφους προς μία ή περισσότερες κατευθύνσεις ειδικά όταν υπάρχει μικρή μορφολογική κλίση. Η μετατόπιση του εδάφους γίνεται μέσα από πυκνό δίκτυο διαρρήξεων στους επιφανειακούς σχηματισμούς. Με βάση τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των σχηματισμών που έχουν παρουσιαστεί, συμπεραίνεται ότι Καθιζήσεις, Διαφορικές Καθιζήσεις και Πλευρικές Εκτάσεις είναι δυνατόν να εμφανιστούν σε όλη την έκταση των Αλυκών.

8 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Όπως αναφέρθηκε η περιοχή των Αλυκών Ζακύνθου χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση έντονων γεωδυναμικών φαινομένων τα οποία οφείλονται στη θέση της νήσου στο εξωτερικό τμήμα του Ελληνικού τόξου. Ειδικότερα στις Αλυκές της Ζακύνθου με βάση τα γεωλογικά δεδομένα εμφανίζονται Αλλουβιακές, Ελλουβιακές, Παράκτιες και Ελώδεις αποθέσεις οι οποίες αποτελούνται από συνεχείς εναλλαγές άμμων, ιλύων και αργίλων, με μεγάλο ποσοστό φυτικών λειψάνων, αποτέλεσμα της γεωτεκτονικής θέσης της περιοχής και των πρόσφατων γεωδυναμικών φαινομένων. Οι σχηματισμοί αυτοί από γεωτεχνικής άποψης είναι προβληματικοί και ευνοούν την εμφάνιση γεωδυναμικών φαινομένων όπως διαφορικών καθιζήσεων, πλευρικών εκτάσεων και ρευστοποιήσεων. Πρόσθετα η ευρύτερη περιοχή της Ζακύνθου χαρακτηρίζεται από υψηλότατη σεισμικότητα, ίσως την υψηλότερη στον Ελληνικό χώρο, με μετατόπιση στο βραχώδες υπόβαθρο της συγκεκριμένης περιοχής της τάξης των 10cm και με επιτάχυνση στο υπόβαθρο της τάξης των 2.80 cm/sec 2, με πιθανότητα 90% να μην ξεπεραστούν σε 50 χρόνια (Περίοδος Επανάληψης Π.Ε. = 495 χρόνια). Οι τιμές αυτές όταν προβάλλονται στους επιφανειακούς σχηματισμούς των Αλυκών παρουσιάζουν σημαντικότατη ενίσχυση λόγω της φύσεως των σχηματισμών. Με βάση τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στην περιοχή των Αλυκών είναι βέβαιο ότι θα εκδηλωθούν ρευστοποιήσεις εδαφών, πλευρικές εκτάσεις, διαφορικές καθιζήσεις και ενίσχυση των σεισμικών δράσεων. Τα στοιχεία αυτά ιδιαίτερα σε περίπτωση σεισμικής φόρτισης καθιστούν την συγκεκριμένη περιοχή προβληματική για κάθε μορφή πολεοδόμησης ή επέκταση σχεδίων πόλεως. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Ε.Α.Κ. 2000, οι σχηματισμοί της περιοχής κατατάσσονται στην κατηγορία Χ, γεγονός το οποίο απαγορεύει την πολεοδόμησή τους και την επέκταση σχεδίων πόλης. Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες και την ιστορική φυσιογνωμία της περιοχής, επιβάλλουν μια ειδική προσέγγιση και μια μορφή ήπιας ανάδειξης του χώρου των Αλυκών κατά τα πρότυπα ανάδειξης άλλων αντίστοιχων περιοχών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ DERMITZAKIS, M., PAPANIKOLAOU, D., KAROTSIERIS, Z. (1979) The marine Quaternary formations of SE Zakynthos island and their paleographic implications. Proc. 6 th Coll. Geol. Aegean Region, Athens 1977, I, p ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, Μ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΝΤΡΙΝΙΑ, Χ. & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Μ. (2000). Στρωματογραφία και τεκτονοϊζηματογενής εξέλιξη της νήσου Ζακύνθου. ΣT Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο 1997, Τομ. Α, , Ζάκυνθος. ΖΩΗΣ, Λ.Χ. (1893). - Οι εν Ζακύνθω σεισμοί Μούσαι, Α, HORSTMAN, G. (1967). - Geologie de la partie meridionale de l' ile de Zante (Grece). These Univ. Paris, 127pp., 28 pls., Paris. LEKKAS, E. (1994). - Liquefaction - Risk zonation and urban development at Western Peloponnesus (Greece). 7th International Congress of the International Association for Engineering Geology (IAEG), Publ. A.A. Balkema, , Lisboa. LEKKAS, E., KRANIS, H., LEOUNAKIS, M. & STYLIANOS, P. (1996). - Liquefaction phenomena caused by the Kobe earthquake (Japan). VI Spanish Congress and International Conference on Environmental Geology and Land-use Planning "Natural Hazards, Land-Use Planning and Environment", Eds. J. Chacon & C. Irigaray, , Granada. LEKKAS, E., LOZIOS, S., SKOURTSOS, E. & KRANIS, H. (1996). - Liquefaction, ground fissures and coastline change during the Egio earthquake (15 June 1995; Central-Western Greece). Terra Nova, Publ. Blackwell Science Ltd., Vol. 8, No 6, ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΟΛΥΒΑ, Μ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. & ΚΟΠΑΝΑΣ, Ι. ( ). Οι σεισμοί της Ζακύνθου. Προσπάθεια ερμηνείας των περιγραφών των σεισμών και συσχέτισης με την υφιστάμενη γεωλογική δομή. Annales Géologiques des Pays Helléniques, 1e serie, Tome ΧΧΧVII, LEKKAS, E. (1998). Palaeoliquefaction phenomena and liquefaction hazard map at Zakinthos island, W. Greece. 8th International Congress of the International Association for Engineering Geology (IAEG) "Engineering Geology-A Global View from the Pacific Rim", Eds. D.P. Moore & O. Hungr, Vol. II, , Vancouver. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2000). Νεοτεκτονικός Χάρτης της Ελλάδας (κλίμακα 1: ), Φύλλο "ΖΑΚΥΝΘΟΣ". Έκδοση ΟΑΣΠ, Επεξηγηματικό Τεύχος, 145σ., Αθήνα. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Ν., ΚΟΠΑΝΑΣ, Γ. & ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. (2002) - Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Οργάνωση Δήμου Ζακύνθου (Φάση Εφαρμογής). Εφαρμοσμένο Ερευνητικό Πρόγραμμα. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 3, Αθήνα LEKKAS, E. (2004a). The 1999 earthquake activity in Izmit. The study of actualistic strike-slip tectonic forms. Earthquake Geodynamics - Seismic Case Studies, Ed. E.L. Lekkas, Wit Press, LEKKAS, E. (2004b). Parameters of intensity distribution in the Izmit and Düzce (Turkey) earthquakes. Advances in Earthquake Engineering, Earthquake Geodynamics - Seismic Case Studies, Ed. E.L. Lekkas, Wit Press, Vol. 12, MARGARIS, B., PAPAIOANNOU, C., THEODULIDIS, N., SAVVAIDIS, A., ANASTASIADIS, A., KLIMIS, N., MAKRA, K., DEMOSTHENOUS, M., KARAKOSTAS, C., LEKIDIS, V., MAKARIOS, T., SALONIKIOS, T., SOUS, S., CARYDIS, P., LEKKAS, E., LOZIOS, S., SKOURTSOS, E. & DANAMOS, G. (2003). Preliminary observations on the August 14, 2003, Lefkada island (Western Greece) earthquake. EERI Newsletter, Special Earthquake Report, November 2003, Vol. 37, No 11, 1-12, California.

10 MARIOLAKOS I., DANAMOS G., FOUNTOULIS Ι., LEKKAS E. & LOGOS E. (1990). - Soil fractures and sand water's shaking off observed during the earthquake of October 16th, 1988 at the region of Vartholomio (W. Peloponnesus, Greece). European School of Climatology and Natural Hazards "Course on Natural Hazards and Engineering Geology", Commission of the European Communities, 9p., Lisboa. ΟΡΓΑΝΙΣΜOΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟY ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ (Ο.Α.Σ.Π., 2000). Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000 (Έκδοση Ο.Α.Σ.Π.), Αθήνα. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, K. (1986). Συμβολή στη γνώση του Νεογενούς και της Γεωλογίας και οριοθέτηση των ζωνών Ιόνιας και Προαπούλιας με πετρελαιογεωλογικές παρατηρήσεις, κυρίως στα νησιά Στροφάδες, Ζάκυνθο και Κεφαλληνία. Διδακτορική Διατριβή, 350 σελ. Αθήνα. SEED (1976) Evaluation of soil liquefaction effects on level ground during earthquakes. Amer. Soc. of Civil Eng. Liquefaction Problems in Geotechnical Engineering, ΧΙΩΤΗΣ, Π. (1886). - Ιστορική έποψις περί σεισμών εν Ελλάδι και ιδίως εν Ζακύνθω, Κυψέλη, τευχ. 46και 47.

11 Εικ. 1 Απόψεις της περιοχής των Αλυκών Ζακύνθου από τα βόρεια (πάνω) και τα νοτιοδυτικά (κάτω).

12 Εικ. 2 Γεωλογικός χάρτης της Ζακύνθου και γεωλογική τομή με διεύθυνση Α-Δ, στην οποία παρουσιάζεται η γεωλογική δομή της νήσου. Με το βέλος σημειώνεται ενδεικτικά η θέση των Αλυκών.

13 Εικ. 3 Εμφάνιση των Ελωδών Παράκτιων Αποθέσεων στην περιοχή των Αλυκών.

14 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Displacement (cm) ΖΑΚΥΝΘΟΣ Acceleration (cm/sec/sec) Εικ. 4 Χάρτης μέγιστων αναμενόμενων μετατοπίσεων και επιταχύνσεων στον ευρύτερο χώρο της Ζακύνθου με πιθανότητα 90% να μην ξεπεραστούν σε 50 χρόνια, (Περίοδος Επανάληψης Π.Ε. = 495 χρόνια), (ΛΕΚΚΑΣ κ.ά. 2002).

15 Εικ. 5 Άποψη των ολικών καταστροφών που εκδηλώθηκαν στο Adapazari, λόγω των ρευστοποιήσεων στους σχηματισμούς θεμελίωσης κατά το σεισμό του Izmit (17 Αυγούστου 1999) της Τουρκίας (LEKKAS, 2004 a,b). Εικ. 6 Απόψεις των ρευστοποιήσεων που εκδηλώθηκαν στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Kobe (Ιαπωνία) και προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, κατά τον σεισμό της 17 ης Ιανουαρίου 1995 (LEKKAS et al. 1996).

16 Εικ. 7 Γεωλογικός χάρτης της περιοχής των Αλυκών με τους γεωλογικούς σχηματισμούς (πάνω) και οι περιοχές (κάτω) στις οποίες αναμένεται να εκδηλωθούν φαινόμενα ρευστοποιήσεων (LEKKAS, 1998). Εικ. 8 Διάγραμμα με την κοκκομετρική διαβάθμιση των σχηματισμών της περιοχής των Αλυκών στο οποίο φαίνεται η μεγάλη πιθανότητα εκδήλωσης ρευστοποιήσεων (LEKKAS, 1998).

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα 4 ο Πανελλήνιο συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, Αθήνα 2001, τομ.2, 185-192. Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ευθύµιος Λέκκας 1 & Ανδρέας Αντωνίου 2 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΟΚΙΤΣΙΟΣ ΑΜ:06050 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Γεωλογική επισκόπηση 3 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2.1 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΜΠΕ... 2 2.2 ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 2 2.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΕΥΘ. Λ. ΛΕΚΚΑΣ 2

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΕΥΘ. Λ. ΛΕΚΚΑΣ 2 6 Ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Θεσσαλονίκη 2002, τομ.ιι, σ.394-399. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΕΥΘ. Λ. ΛΕΚΚΑΣ 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία)

Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία) Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία) Βασιλάκης Εμμ. 1, Μαυρούλης Σ. 1, Αλεξόπουλος Ι. 1 και Δίλαλος Σ. 1 1 Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπίστημιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

6-10 December 2010. Training Course Seismic Risk Assessment in Specific Areas with Monumental Structures

6-10 December 2010. Training Course Seismic Risk Assessment in Specific Areas with Monumental Structures Council of Europe European Center on Prevention and Forecasting of Earthquakes (E.C.P.F.E.) Training Course Seismic Risk Assessment in Specific Areas with Monumental Structures 6-10 December 2010 Esperia

Διαβάστε περισσότερα

3.13.2.1 Μεθοδολογία... 67 3.13.2.2 Αποτελέσµατα... 69 3.14. Προστατευόµενες περιοχές... 73 3.15. Χλωρίδα και πανίδα... 76 4.

3.13.2.1 Μεθοδολογία... 67 3.13.2.2 Αποτελέσµατα... 69 3.14. Προστατευόµενες περιοχές... 73 3.15. Χλωρίδα και πανίδα... 76 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2.1. Αντικείµενο και σκοπός του έργου... 4 2.2. Οµάδα έρευνας... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 8 3.1. Γενικά... 8 3.2. Μυθολογικά - ιστορικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος, του υπογείου ποταµού «ράκος», Μεσσηνιακής Μάνης

Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος, του υπογείου ποταµού «ράκος», Μεσσηνιακής Μάνης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μαρίνος 1 Π., Ροντογιάννη 1 Θ., Χρηστάρας 2 Β., Τσιαμπάος 1 Γ., Σαμπατακάκης 3 Ν. 1. Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 2006-2007 Π.Γ.ΚΑΡΥΔΗΣ Ι.Μ.ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΕΙΣΜΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελείται από τις Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χανιά

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χανιά ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χανιά Πρρόόγγρρααμμμμαα LLIIFFEE Πεερρι ιιββάάλλλλοονν 22000055 - Τεχννολλογί ίες Φιλλι ικές προς ττο Περιβάλλλλονν για Αγροττι ική Αννάπττυξη - _ Π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7.

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4 4.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 5.1 ΓΕΝΙΚΑ 6 5.2 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης

Περιβαλλοντική Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Πτυχιακή εργασία των σπουδαστριών: Πατσιαούρα Ελένη Μπίνου Μαρία με τίτλο: Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση υδραυλικής αγωγιμότητας εδαφών με χρήση εύκαμπτου και άκαμπτου τύπου περατομέτρων Μιχάλας Μιχαήλ Εξεταστική Επιτροπή Στειακάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Ο ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iv ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα