Αντί προλόγου. Επιτροπή Μουσείου Σωτηρίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντί προλόγου. Επιτροπή Μουσείου Σωτηρίας"

Transcript

1 Αντί προλόγου Επιτροπή Μουσείου Σωτηρίας

2 Δωρεά της Σοφίας Σχλήμαν! Αρχιτέκτων: Μ. Αξελός

3 Δωρεά της Σοφίας Σχλήμαν! Αρχιτέκτων: Μ. Αξελός ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σύμβουλος: Καθηγητής Ν. Μακκάς Διευθυνταί άμισθοι: Μεν. Σακορράφος, Σπ. Κανέλλης Εσωτ. Ιατρός έμμισθος: Αρτ. Μαρμαρινός Διευθύντρια: Αγγ. Γιαννικοπούλου

4 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ 50 ΚΛΙΝΩΝ. ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΧΛΗΜΑΝ ΙΔΡΥΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Η Φυματιολογία Πνευμονολογία Θυμάται

24 Φυματικά εμπυήματα Παροχέτευση - αποστείρωση

25 P.C.Édouard Potain ( )

26 P.C.Édouard Potain ( ) Μουσείο Σωτηρία

27 Μουσείο Σωτηρία

28 Πρωτότυπη θεραπεία της φυματίωσης Ανάπαυση του πνεύμονα Τεχνητός πνευμοθώρακας

29 Ο πνευματοθώραξ. φύσις εγένετο ή αφετηρία τής εφαρμογής του όντως θαυμασίου τούτου θεραπευτικού μέσου. Παρετηρήθη δηλαδή από μακρού, ότι οσάκις φυματικός τις εξεδήλου τήν νόσον έν ενεργεία, αίφνης μετ αυτόματον πνευμονοθώρακα ό πάσχων εβελτιούτο, ήτοι ό πυρετός υπεχώρει, ό βήξ και ή απόχρεμψις ηλαττούντο, ή δε καθ όλου θρέψις εβελτιούτο επαισθήτως Μενέλαος Σακορράφος!

30 Τεχνητός πνευμοθώρακας 1820 J. Cerson 1880!C.Potain, E.Taussait 1881 A.Herard, P. Meusnier 1882 Forlanini

31 C.Forlanini Museo per la Storia della Medicina, Pavia

32 C.Forlanini Museo per la Storia della Medicina, Pavia

33 Τεχνητός πνευμοθώρακας 1820 J. Cerson 1880!C.Potain, E.Taussait 1881 A.Herard, P. Meusnier 1882 Forlanini 1898 JB.Murphy, Scelce 1906 Ludolf, Brauer, Saugman 1916 Χρηστομάνος 1920 Φλώρος

34 Ο πνευματοθώραξ!τε ήμην ιατρός τού θεραπευτηρίου «Σωτηρία», κατά τό έτος 1913, προσήλθεν άρρωστος νέος έκ τινος θεραπευτηρίου τής Ελβετίας, ένθα ενοσηλεύετο, επειδή δε ουδεμίαν βελτίωσιν εκεί παρετήρησε παρά τήν διενέργειαν του τεχνητού πνευματοθώρακος, κατήλθεν είς Ελλάδα τή συμβουλή τών εκεί ιατρών. Ούτος εκόμισε μεθ εαυτού καί τό τότε έν χρήσει μηχάνημα, ούτινος μάλιστα καί τόν χειρισμόν εγνώριζε. Διά τού μηχανήματος τούτου διενεργείτο καί επί άλλων αρρώστων τού φθισιατρείου ό τεχνητός πνευματοθώραξ, τινές δέ τών πασχόντων εβελτιώθησαν Μικρόν κατόπιν, ήτοι τό έτος 1914, ό Χρηστομάνος εφήρμοσε τήν μέθοδον ταύτην μετ αποτελεσματων λίαν ευνοϊκών, έκτοτε δ εγενικεύθη, ούτως ώστε πάς ιατρός τήν σήμερον εκτελεί τόν τεχνητόν πνευματοθώρακα. Μενέλαος Σακορράφος 1928

35 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». ΕΞ. ΑΝΤΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ 1937

36 ΝΕΟΝ ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ 1937

37 Μουσείο Σωτηρία

38 Μουσείο Σωτηρία

39 Μουσείο Σωτηρία

40 Μουσείο Σωτηρία

41 .η χειρουργική της φυματίωσης Πλευροσκόπηση Συμφυσιόλυση..φρενικοεξαίρεση, θωρακοπλαστική

42 The possibilities for performing cystoscopy in examinations of serous cavities. Münchner Medizinischen Wochenschrift Hans Christian Jacobaeus

43 Οι θεμελιωτές της Θωρακοχειρουργικής Ειδικότητας 1937: Φυματιολογικό Κέντρο - Χειρουργική Κλινική Διευθυντές : Γεώργιος Οικονομίδης Νικόλαος Τσούτης Συνεργάτες: Bγγελος Αθανασιάδης Κωνσταντίνος Μαρτζούκος Κελαϊδίτης

44

45 Ενεργητική θεραπεία φυματίωσης Θωρακοπλαστική Πνευμονεκτομή, λοβεκτομή Αποφλοίωση Εξωπλεύριος πνευμοθώρακας Φρενικοεξαίρεση Διασωλήνωση σπηλαίων κατά Monaldi Σπηλαιοτομή κατά Mauer

46 Θεραπευτικές τεχνικές σε Φυματιολογικές Κλινικές Τεχνητός πνευμοθώρακας Πνευμοπεριτόναιο Διασωλήνωση σπηλαίων Παρακέντηση υπεζωκοτικής κοιλότητας Συμφυσιολύσεις με θωρακοσκόπιο (πιθανή έναρξη αρχάς της δεκαετίας 50)

47 Θωρακοσκόπιο Μουσείο Σωτηρία

48 Θωρακοσκόπιο Μουσείο Σωτηρία

49 Θωρακοσκόπιο Μουσείο Σωτηρία

50 Θωρακοσκόπιο Μουσείο Σωτηρία

51 Πολύβιος Νικολάου Κορύλλος

52 Πολύβιος Νικολάου Κορύλλος !:!Aποφοίτηση από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Παρίσι 1912 : Βαλκανικοί πόλεμοι 1916 : Ρωσο-Ρουμανικό μέτωπο 1918 : Οργάνωση Χειρουργικής Υπηρεσίας στρατού : Καθηγητής Χειρουργικής 1920 : Πρώτη καρδιοχειρουργική επέμβαση 1922 : Σύλληψη για συνομωσία κατά του Βασιλέως 1923 : Ν.Υόρκη Καθηγητής : Χειρουργικής στο Cornell U.M.C

53 Πολύβιος Νικολάου Κορύλλος : Καθηγητής : Χειρουργικής στο Cornell U.M.C Διευθυντής: Metropolitan, Seaview, US Veteran s, Polyclinic, Hospitals Σύμβουλος: Broad Street, Staten Island, St Luke s New York, Hospitals

54 Coryllos thoracoscope Author : Nicolaos P Coryllos; Hans Christian Jacobaeous; Walter Unverricht; Wilhelm Kremer American Cystoscope Makers, Inc. Puplisher: New York American Cystoscope Makers [ca ] Summary: Thoracoscope set.. WorldCat.org

55 Πολύβιος Νικολάου Κορύλλος

56 Αναισθησία Διασωλήνωση Χειρουργική τράπεζα

57 Συσκευή εισπνοών τύπου ombredanne, 1908 Κλειστό κυκλοτερές σύστημα

58 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΔΗΣ Χ ΜΑΖΗΣ Μουσείο Σωτηρία

59 Πιθανή χρήση προ της δεκαετίας 1940

60 Συσκευή εισπνοών τύπου ombredanne Μουσείο Σωτηρία

61 Πιθανή χρήση κατά τη δεκαετία 1940 Μουσείο Σωτηρία

62

63 RH Overholt The technique of pulmonary resection, 1949

64 RH Overholt The technique of pulmonary resection, The phase down prone position

65 The phase down prone position table-overholt Μουσείο Σωτηρία

66 Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αναπνευστήρες Εντατική Θεραπεία

67 Σαπφώ Μαγκριώτη 1937 Πανεπιστήμιο Αθηνών 1947 Με τον Ι.Βαλτή (Σωτηρία) 1951 Παιδική φυματίωση (Γαλλία) 1953 Μελέτη αναπνοής (Ολλανδία) 1955 Αναπνευστικό Κέντρο (Λοιμωδών) 1959 Φυσιοπαθολογικό Εργαστήριο (Σωτηρία) Μονάδα Αναπνευστικής Υποστήριξης 1961 Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας

68 Ο πρώτος σιδηρούς πνεύμων Philip Drinker and Louis A Shaw, 1929

69 Τροποποίηση του σιδηρού πνεύμονα από τον J.Emerson 1929 National Museum of American History

70 Μαζική παραγωγή στη δεκαετία του 50 Αρχές της δεκαετίας του 50

71 Σιδηρούς πνεύμων Ε52 Ηλεκτροκίνητος

72 Σιδηρούς πνεύμων, 1955 Μουσείο Σωτηρία

73 Σιδηρούς πνεύμων, 1955 Μουσείο Σωτηρία

74 Αναπνευστήρας, 1953 AB Instrumenta KIFA, Sweden Μουσείο Σωτηρία

75 Αναπνευστήρες Engstrom Μουσείο Σωτηρία

76 Μουσείο Σωτηρία

77 Βρογχοσκόπηση

78 Οι δάσκαλοι βρογχοσκόποι Γεώργιος Τόγιας Νικόλαος Αναστασίου Παναγιώτης Χόρτης Χρήστος Γκάγκας Ηρακλής Ζουμπούλογλου Δημήτριος Πολυζωγόπουλος Χρυσόστομος Μελισσηνός Σταύρος Κωνσταντόπουλος

79 Οι δάσκαλοι βρογχοσκόποι Γεώργιος Τόγιας Νικόλαος Αναστασίου Παναγιώτης Χόρτης Χρήστος Γκάγκας Ηρακλής Ζουμπούλογλου Δημήτριος Πολυζωγόπουλος Χρυσόστομος Μελισσηνός Σταύρος Κωνσταντόπουλος (οι πρώτοι) (οι θεμελιωτές) (οι μοντέρνοι)

80 Μουσείο Σωτηρία

81 Μουσείο Σωτηρία

82 Μουσείο Σωτηρία

83 Μουσείο Σωτηρία

84 Μουσείο Σωτηρία

85 Λειτουργικός έλεγχος Σπιρόμετρο - Πληθυσμογράφος

86 Σπιρόμετρο

87 H Davy Vierordt J Hutchinson

88 Σπιρόμετρηση σε 2130 άτομα (1846) Φτωχοί ναυτικοί.. Γίγαντες-νάνοι.. Πυγμάχοι-παλαιστές. Κορίτσια-κύριοι.. Πεθαμένοι Vital capacity Ικανότητα για ζωή Ζωτική χωρητικότητα J.Hutchinson

89

90 H Davy Vierordt J Hutchinson

91 H Davy Vierordt J Hutchinson!!!!Wintrich

92

93 Χρήση τέλος της δεκαετίας 40 Δωρεά Ν.Κατριού Μουσείο Σωτηρία

94 Μουσείο Σωτηρία

95 Πληθυσμογράφοι Πληθυσμογραφία

96 Arthur B Dubois - Julius H Comroe Jr J.Clin.Invest. 1956

97 Σταθερού όγκου Μεταβαλλόμενης πίεσης

98 Σταθερού όγκου Σταθερής πίεσης Μεταβαλλόμενης πίεσης Μεταβαλλόμενου όγκου

99 !!!!!Jere Mead ( ) Jack Emerson ( )

100 J Appl Physiol 1960, 15; 736!!!!!Jere Mead ( ) Jack Emerson ( )

101 J Appl Physiol 1960, 15; !!!!!!!!!!!Πληθυσμογράφος σταθερής πίεσης ή εκτοπιζόμενου όγκου

102 Μουσείο Σωτηρία

103 Μουσείο Σωτηρία

104 Ευχαριστίες Νοσοκομείο Σωτηρία Στο σύνολο των εργαζομένων Σε όλες τις Διευθύνσεις Στο ΚΑΑ και στη ΠΠΚ Σε όλα τα μέλη των Επιτροπών Μουσείου Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

105 Ευχαριστίες Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων Προϊστάμενος: Ν.Μίνως Υπεύθυνοι : Δ.Κατσαρού Μοσχονά, Χρ. Σπεράντζα, Κ. Γαβρίλου Προσωπικό : Α.Πατεράκης, Κ.Τσάλλος, Κ.Μαρσέλλος, Ιφ.Λελοβίτη, Α.Γεωργίου, Ειρ. Τσιβγούλη, Χρ.Πριλή Συντηρητές : Βαρ.Ευαγγελινού, Ευφ.Χαμπάκη, Αγ. Αγγελή Ε.Παναγιωτοπούλου, Κατ.Παπαδάκη, Γ.Νείλας Παπαγεωργίου, Αρ.Καραμπούκαλου. Υπουργείο Πολιτισμού Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτισμικής Κληρονομιάς

106 Ευχαριστίες Ιδιαίτερες στους: Χριστίνα Στούρη Σπυριδούλα Μαϊμανή Φώτη Βλαστό Ευγενία Αναστασάκου Χρήστο Μιχαήλ Αντώνη Ρασιδάκη Κωνσταντίνο Κατή Boehringher Ingelheim

107

HISTORY OF MEDICINE ... Χ. Δημοπούλου, 1 Κ. Τσιάμης, 2 Μ. Μάνδυλα-Κουσουνή, 1 Ε. Πουλάκου-Ρεμπελάκου, 2 Δ. Ανωγιάτης-Pelè 1

HISTORY OF MEDICINE ... Χ. Δημοπούλου, 1 Κ. Τσιάμης, 2 Μ. Μάνδυλα-Κουσουνή, 1 Ε. Πουλάκου-Ρεμπελάκου, 2 Δ. Ανωγιάτης-Pelè 1 Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 HISTORY OF MEDICINE Τα πεπραγμένα του Σανατορίου Πάρνηθας (Νοσοκομείο Γεωργίου Σταύρου και Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

adad 13 ο Συνέδριο ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 8-10 Μαΐου 2015 Υπό την Αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων & της Περιφέρειας Ηπείρου

adad 13 ο Συνέδριο ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 8-10 Μαΐου 2015 Υπό την Αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων & της Περιφέρειας Ηπείρου adad 13 ο Συνέδριο ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 8-10 Μαΐου 2015 Υπό την Αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων & της Περιφέρειας Ηπείρου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Προέδρου σελ 3 Επιτροπές σελ 4 Επιστημονικό Πρόγραμμα σελ 5 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

20 o. Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. ΑΘΗΝΑ 24-27 Νοεμβρίου 2011 Ξενοδοχείο Athens Hilton ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

20 o. Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. ΑΘΗΝΑ 24-27 Νοεμβρίου 2011 Ξενοδοχείο Athens Hilton ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 20 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος ΑΘΗΝΑ 24-27 Νοεμβρίου 2011 Ξενοδοχείο Athens Hilton ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εικαστικό: Scuola / Σχολείο / School 51x70cm Κώστας Σπυρόπουλος 2nd ACCP - HTS Pulmonary

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης Συνεδρίου. Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου. Επικοινωνία Συνεδρίου. Χαιρετισμός... σελ. 6. Επιτροπές... σελ.

Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης Συνεδρίου. Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου. Επικοινωνία Συνεδρίου. Χαιρετισμός... σελ. 6. Επιτροπές... σελ. Περιεχόμενα Φορείς Οργάνωσης Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης Συνεδρίου Χαιρετισμός... σελ. 6 Επιτροπές... σελ. 7 Θεματολογία... σελ. 8 Συνοπτικό Πρόγραμμα... σελ. 0 Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία Ν.Ν.Θ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κ.Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Καρβουνάς Πνευμονολόγος, MD, PhD

Νικόλαος Καρβουνάς Πνευμονολόγος, MD, PhD Νικόλαος Καρβουνάς Πνευμονολόγος, MD, PhD ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Είμαι γιατρός Πνευμονολόγος στον Πειραιά. Έχω υπηρετήσει ως υπεύθυνος του Πνευμονολογικού Κέντρου Ι.Κ.Α. Πειραιά, ως Προϊστάμενος του Υποκαταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Β ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. ειδικευομένους, η Κλινική έχει διαμορφώσει το Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεως Ειδικευομένων (Curriculum),

Β ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. ειδικευομένους, η Κλινική έχει διαμορφώσει το Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεως Ειδικευομένων (Curriculum), Α ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ: H Αιματολογική Κλινική (Διευθυντής: Γεώργιος Σαμώνης, Καθηγητής Παθολογίας) έχει αναπτύξει 23 κλίνες εσωτερικών ασθενών με την προοπτική ανάπτυξης 46 κλινών μετά

Διαβάστε περισσότερα

Medilife. Στυτική. Δυσλειτουργία. Όταν τα φάρμακα δεν αποδίδουν. Οστεοπόρωση. Υπερκινητικά Παιδιά. Αιμαγγειώματα

Medilife. Στυτική. Δυσλειτουργία. Όταν τα φάρμακα δεν αποδίδουν. Οστεοπόρωση. Υπερκινητικά Παιδιά. Αιμαγγειώματα Medilife Χειμώνας 2006-2007 τεύχος 07 κ.ε.μ.π.αθ. 4402 ENTYΠO KΛEIΣTO AP. AΔEIAΣ 1938/2004 K.E.M.Π.AΘ. EYPΩKΛINIKH AΘHNΩN A.E. AΘANAΣIAΔOY 9, T.K. 11521 AΘHNA Αυτοφθορισμός Πρώιμη διάγνωση του καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Πανδημία. Νέας Γρίπης. Καρκίνος του μαστού Σακχαρώδης διαβήτης Η ακτινοβολία στη ζωή μας. Φθινόπωρο - Χειμώνας 2009 - Τεύχος 12

Πανδημία. Νέας Γρίπης. Καρκίνος του μαστού Σακχαρώδης διαβήτης Η ακτινοβολία στη ζωή μας. Φθινόπωρο - Χειμώνας 2009 - Τεύχος 12 Medilife Medilife Πανδημία Νέας Γρίπης Φθινόπωρο - Χειμώνας 2009 - Τεύχος 12 Καρκίνος του μαστού Σακχαρώδης διαβήτης Η ακτινοβολία στη ζωή μας Φθινόπωρο - Χειμώνας 2009 editorial Μιχάλης Μαδιανός, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ. Οργάνωση ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ.

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ. Οργάνωση ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ. 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ Οργάνωση ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ σε συνεργασία με ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY (E.R.S.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ κατά ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΤΗΛΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ κατά ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΤΗΛΕΣ Σελίδα 1 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ Παρατηρήσεις 1 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) (1974) BSc IN HUMAN PERFORMANCE AND FITNESS - UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS, BOSTON

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2008 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Όραµα & Αξίες Το όραµα µας Οικοδομούμε ένα Πρότυπο Σύστημα Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας. Οι αξίες μας Προσήλωση στις ανάγκες των ασθενών μας. Σεβασμός

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις: MEDICAL GRAPHICS Αγγελική Αμφιλοχίου Διεύθυνση: Ζαννή 10-12, Πειραιάς 185 36, τηλ.210 4510874, φαξ 210 4539826 e-mail: hronos@otenet.

Εκδόσεις: MEDICAL GRAPHICS Αγγελική Αμφιλοχίου Διεύθυνση: Ζαννή 10-12, Πειραιάς 185 36, τηλ.210 4510874, φαξ 210 4539826 e-mail: hronos@otenet. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» Ζαννή & Αφεντούλη 1 18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. 210 4592 639-579 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Διευθυντής Σύνταξης : Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της αγγειακής χειρουργικής στην Ελλάδα

Η εξέλιξη της αγγειακής χειρουργικής στην Ελλάδα 105 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 21, 2010 (105-108) Η εξέλιξη της αγγειακής χειρουργικής στην Ελλάδα Μ. Σέχας Νοσοκομείο «Υγεία» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αγγειακή χειρουργική στην Ελλάδα παρακολούθησε

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Ιατρικής Μedical Istory. Helen Koutrulia 1, Pantelis Papathanasiou 2, Athanasios Diamandopoulos 1

Ιστορία Ιατρικής Μedical Istory. Helen Koutrulia 1, Pantelis Papathanasiou 2, Athanasios Diamandopoulos 1 ACHAIKI IATRIKI Volume 32, Issue 2, October 2013 141 Η Ιστορία των Αντιφυµατικών Ιδρυµάτων και Ιατρείων στην Πελοπόννησο Τhe History of Sanatoria and Medecine Offices for the treatment of Tuberculosis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 2 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού Υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκoύ Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) Χορηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση σε Τετραπληγικούς Ασθενείς

Αποκατάσταση σε Τετραπληγικούς Ασθενείς Αποκατάσταση σε Τετραπληγικούς Ασθενείς Ο Ρόλος της υψηλής τεχνολογίας στη Θεραπεία και Επανένταξη 12ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Β ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4 και 5 Οκτωβρίου 2013 Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ POSTER [1] Βιβλίο Περιλήψεων - Posters

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ POSTER [1] Βιβλίο Περιλήψεων - Posters ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ POSTER [1] ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ (POSTER) 7ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ» 19 & 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΡΙ ΕΧΟ Μ ΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 13- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. Αγαπητοί συνάδελφοι

Π ΕΡΙ ΕΧΟ Μ ΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 13- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. Αγαπητοί συνάδελφοι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 13- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Αγαπητοί συνάδελφοι Π ΕΡΙ ΕΧΟ Μ ΕΝΑ 12Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Με τις πρώτες σταγόνες της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι» Βέβαια δεν μιλάμε ακριβώς για σταγόνες και έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι - Φθινόπωρο 2009 edi Η πλαστική χειρουργική FNA Παρακέντηση όζων θυρεοειδούς

Καλοκαίρι - Φθινόπωρο 2009 edi Η πλαστική χειρουργική FNA Παρακέντηση όζων θυρεοειδούς Medilife Καλοκαίρι - Φθινόπωρο 2009 Τεύχος 11 FNA Παρακέντηση όζων θυρεοειδούς με την καθοδήγηση υπερήχων Η πλαστική χειρουργική στα παιδιά Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση στα βρέφη Ρομποτική χειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

ZITA CONGRESS 1st Klm Peanias - Markopoulou 19002 Peania, Attica, Greece Tel:+30 211 100 1783, Fax: +30 210 6642116 Εmail:

ZITA CONGRESS 1st Klm Peanias - Markopoulou 19002 Peania, Attica, Greece Tel:+30 211 100 1783, Fax: +30 210 6642116 Εmail: επιμελεια γραφικών: elalexaki@gmail.com ZITA CONGRESS 1st Klm Peanias Markopoulou 19002 Peania, Attica, Greece Tel:+30 211 100 1783, Fax: +30 210 6642116 Εmail: chrysa.kontololi@zitacongress.gr Web: http://www.zitacongress.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι, Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στη Θεσσαλονίκη για το 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας μας. Παρά τους δύσκολους καιρούς, η Θεσσαλονίκη δεν έχει χάσει τίποτε από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014. Πανελλαδική πρωτιά του «Παπαγεωργίου» σε προσφορά υπηρεσιών και οικονομική διαχείριση ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ SAFEBLOOD ΣΚΟΛΙΩΣΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014. Πανελλαδική πρωτιά του «Παπαγεωργίου» σε προσφορά υπηρεσιών και οικονομική διαχείριση ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ SAFEBLOOD ΣΚΟΛΙΩΣΗ χρέος ζωής TΡIMHNIAIA EKΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ34 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Έμβρυα χωρίς χρωμοσωμικά ή γονιδιακά νοσήματα SAFEBLOOD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 7 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ... 11 Η ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ...

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 7 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ... 11 Η ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ... ΠΕΡΙΙΛΗΨΕΙΙΣ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ 2 η Επιστημονική Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιπποκρατείου ΓΝΘ 19 & 20 Δεκεμβρίου 2014, Συνεδριακό Κέντρο «Νικ. Γερμανός» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 7 Σημείωμα από την

Διαβάστε περισσότερα

1_7_ODHGOS_2012:Layout 1 1/20/12 2:09 PM Page 1. EnergyMedia ΟΔΗΓΟΣΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙΔΩΡΕΑΝ

1_7_ODHGOS_2012:Layout 1 1/20/12 2:09 PM Page 1. EnergyMedia ΟΔΗΓΟΣΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙΔΩΡΕΑΝ 1_7_ODHGOS_2012:Layout 1 1/20/12 2:09 PM Page 1 EnergyMedia ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤΑΛOΓOΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣΥΓΕΙΑΣ 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙΔΩΡΕΑΝ 1_7_ODHGOS_2012:Layout 1 1/20/12 2:09 PM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου ιευθυντής: Καθηγητής Ν. ΣΙΑΦΑΚΑΣ Τ.Θ. 1352, Ηράκλειο 71110 Κρήτη Τηλ.: 081-392 433, 392 855 FAX.: 081-542 650 Πεπραγµένα 2000

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Ασθενών και των Οικογενειών τους

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Ασθενών και των Οικογενειών τους Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Ασθενών και των Οικογενειών τους Αριθμός Παραδοτέου: 3.1.1 Τίτλος Παραδοτέου: Τόμος αποτύπωσης εκπαιδευτικών αναγκών Μονάδα Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

Με δύναμη και αισιοδοξία και το 2012! ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ. Όμιλος ΥΓΕΙΑ: πάντα δίπλα στον άνθρωπο! Εντυπωσιακά αποτελέσματα με τη μέθοδο των εμβολισμών

Με δύναμη και αισιοδοξία και το 2012! ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ. Όμιλος ΥΓΕΙΑ: πάντα δίπλα στον άνθρωπο! Εντυπωσιακά αποτελέσματα με τη μέθοδο των εμβολισμών Δεκέμβριος 2011 ΤΕΥΧΟΣ 71 ISSN 1791-4396 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ Με δύναμη και αισιοδοξία και το 2012! Όμιλος ΥΓΕΙΑ: άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό Όμιλος ΥΓΕΙΑ: πάντα δίπλα στον άνθρωπο! Εντυπωσιακά

Διαβάστε περισσότερα