Σκέψεις πανεπιστημιακών για το κείμενο διαβούλευσης του Υπουργείου Παιδείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σκέψεις πανεπιστημιακών για το κείμενο διαβούλευσης του Υπουργείου Παιδείας"

Transcript

1 Σκέψεις πανεπιστημιακών για το κείμενο διαβούλευσης του Υπουργείου Παιδείας 25/11/2010 Πρόσφατα δόθηκαν στη δημοσιότητα θέσεις-προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας με στόχο την αναβάθμιση των Ελληνικών πανεπιστημίων. Στόχος καίριος και επίκαιρος, καθώς η αναβάθμιση των πανεπιστημίων, πέρα από τα στενά όρια της εκπαίδευσης, θα συνεισφέρει σημαντικά και στην απαραίτητη οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της χώρας. Η ανάγκη αλλαγών στα πανεπιστήμια είναι αδήριτη. Το κείμενο που δημοσιοποίησε το Υπουργείο είναι, κατά τη γνώμη μας, ενδιαφέρον και τολμηρό, με ρηξικέλευθες προτάσεις και μπορεί να αποτελέσει μια σοβαρή βάση διαλόγου. Αν οι προτάσεις υλοποιηθούν σωστά έχουν τη δυνατότητα να θέσουν το ελληνικό πανεπιστήμιο σε τροχιά ανάκαμψης. Αν όμως υλοποιηθούν με λανθασμένο τρόπο, κινδυνεύουν να επιδεινώσουν την κατάσταση ακόμα περισσότερο. Η αρνητική εμπειρία του νόμου πλαίσιο του 1982 συνιστά μεγάλη προσοχή στην υλοποίηση των αλλαγών. Σ αυτό το πλαίσιο, και χωρίς απαραίτητα να συμφωνούμε με κάθε πρόταση του Υπουργείου, δηλώνουμε την κατ' αρχήν στήριξή μας σε ορισμένες κεντρικές επιλογές του, διευκρινίζοντας συγχρόνως μερικές απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία τους. Συγκεκριμένα: 1. Η σύσταση Συμβουλίων Διοίκησης (Σ.Δ.) είναι διεθνώς δοκιμασμένη πρακτική στις χώρες με ακαδημαϊκό τοπίο συγγενές προς το ελληνικό (Ευρωπαϊκή Ένωση) και την χαιρετίζουμε ως εργαλείο για τον ανεξάρτητο έλεγχο της εκ των πραγμάτων ενισχυμένης Πρυτανικής αρχής. Επειδή όμως η εμπειρία με τις διορισμένες Διοικούσες Επιτροπές των νέων πανεπιστημίων δεν ήταν πάντα η καλύτερη δυνατή, απαιτείται προσοχή. Ένα σωστά

2 στελεχωμένο Σ.Δ. μπορεί και επιβάλλεται (α) να ελέγχει την εύρυθμη λειτουργία ενός ΑΕΙ με γνώμονα την αυστηρή τήρηση των κανόνων της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και την χρηστή οικονομική του διαχείριση, (β) να εμπλουτίζει το ΑΕΙ με εθνική και διεθνή εμπειρία, (γ) να εκφράζει την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώνεται, (δ) να χαράσσει μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η στελέχωση των Σ.Δ. από πρόσωπα του δημόσιου βίου τα οποία να είναι ακέραια, να έχουν ευθυκρισία και πείρα, και να θέτουν το μακροχρόνιο, καλώς εννοούμενο συμφέρον των ΑΕΙ πάνω από ο,τιδήποτε άλλο. Θεωρούμε στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ ότι η πλειοψηφία των μελών των Σ.Δ. πρέπει να αποτελείται από πρόσωπα μη σχετιζόμενα με το οικείο ΑΕΙ και, στην καλύτερη περίπτωση, εξωτερικά της στενής ελληνικής ακαδημαϊκής και πολιτικής πραγματικότητας. Θα πρέπει να υιοθετηθούν δικλείδες ασφαλείας που θα αποκλείουν κάθε είδος κομματικής επιρροής στα Σ.Δ. 2. Η προτεινόμενη αλλαγή του τρόπου επιλογής του πρύτανη μέσω διεθνούς διαγωνισμού είναι εξαιρετικά θετική. Αυτή είναι πλέον η συνήθης διεθνής πρακτική. Ανοίγεται έτσι η δυνατότητα αξιοποίησης στελεχών και μεταφοράς καλών πρακτικών από άλλα πανεπιστήμια. 3. Χαιρετίζουμε την εισαγωγή της διαρκούς αξιολόγησης των μελών ΔΕΠ στη βάση του ερευνητικού και διδακτικού τους έργου, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν ήδη αποκτήσει μονιμότητα. ʻΕχουμε την πεποίθηση ότι εφ όσον η αρχή αυτή υλοποιηθεί με τρόπο έντιμο, διαφανή και αξιοκρατικό, θα συμβάλει τα μέγιστα στην εξυγίανση του επιστημονικού και ερευνητικού κλίματος στα ελληνικά ΑΕΙ, τα οποία κατά κοινή ομολογία υποφέρουν από φαινόμενα αναξιοκρατίας, νεποτισμού και συναλλαγής. 4. Η σύνδεση της χρηματοδότησης με αντικειμενικούς δείκτες είναι επίσης ένα θετικό βήμα. Χρειάζεται όμως προσοχή. Οι

3 περισσότεροι από τους δείκτες που πρότεινε το υπουργείο, όπως π.χ. ο αριθμός των αποφοίτων, είναι ποσοτικοί, όχι ποιοτικοί. Η χρήση τέτοιων δεικτών θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση του πήχυ αποφοίτησης και υποβάθμιση του επιπέδου των σπουδών. Οι δείκτες που θα υιοθετηθούν θα πρέπει να δημιουργούν τα σωστά κίνητρα. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην προώθηση της ποιότητας της έρευνας, όπως αυτή τεκμαίρεται από την ποιότητα των περιοδικών στα οποία δημοσιεύεται, τον αριθμό αναφορών που προσελκύει, κτλ. 5. Πέρα από τα κίνητρα, απαιτείται και λογοδοσία. Η ευθύνη για κάθε απόφαση και πράξη εντός του πανεπιστημίου πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να προβλέπονται σαφείς κυρώσεις, τόσο σε επίπεδο μελών ΔΕΠ όσο και σε επίπεδο πανεπιστημίου, για κάθε παράνομη ή αντιδεοντολογική πράξη. 6. Η πρόταση για εισαγωγή σε σχολή αντί για τμήμα αποσκοπεί στην αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών μέσα στο πανεπιστήμιο. Πρόκειται για καλό στόχο που μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα σε ορισμένες σχολές. Προσκρούει όμως σε μεγάλες πρακτικές δυσκολίες σε σχολές με τμήματα που έχουν μεγάλη διαφορά στο βαθμό πρόσβασης. Απαιτείται επομένως ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή της πρότασης αυτής. Πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι το κείμενο του Υπουργείου έχει σημαντικές ελλείψεις. Για παράδειγμα, το κείμενο παρακάμπτει, πιθανώς σκόπιμα, κάποια χρόνια και πολύ γνωστά προβλήματα των πανεπιστημίων μας, όπως οι καταλήψεις, οι φθορές πανεπιστημιακής περιουσίας, οι πράξεις βίας, και οι αυθαιρεσίες εκ μέρους των φοιτητοσυνδικαλιστών. Δεν αναγνωρίζει ότι ο κομματικός φοιτητικός συνδικαλισμός αποτελεί μεγάλη πληγή των ελληνικών πανεπιστημίων για την οποία την κύρια ευθύνη την φέρουν τα ίδια τα κόμματα. Η πρωτοβουλία για τη λύση αυτών των προβλημάτων πρέπει να αναληφθεί από την κυβέρνηση και γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Επίσης το κείμενο παραλείπει να ασχοληθεί με λειτουργικά προβλήματα όπως η δυνατότητα

4 απεριόριστων εξετάσεων, κάτι που οδηγεί σε άδεια αμφιθέατρα και επιμήκυνση του χρόνου σπουδών. Παρ' όλα τα αρνητικά του, το κείμενο διαβούλευσης του Υπουργείου περιέχει αλλαγές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν όσους Έλληνες πανεπιστημιακούς ακάματα και κάτω από αντίξοες συνθήκες χρηματοδότησης και περιβάλλοντος, παράγουν έρευνα με διεθνή ακτινοβολία και διδασκαλία υψηλού επιπέδου, προσφέροντας στη νέα γενιά των Ελλήνων όραμα και χειροπιαστή προοπτική για το μέλλον. Πιστεύουμε ότι η ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα θα αρθεί πάνω από στείρους σκεπτικισμούς και φόβους και θα λάβει ενεργά μέρος σ έναν γόνιμο διάλογο με σκοπό την αναγέννηση των ΑΕΙ της πατρίδας μας. Σε αυτή την προσπάθεια είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων με εποικοδομητικές προτάσεις. Η αδιαφορία και η εκ των προτέρων αρνητική στάση θα υποβαθμίσουν το διάλογο και τα αποτελέσματά του. 115 υπογράφοντες (Ελλάδα, 58) Σταύρος Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Παν. Πατρών Γιώργος Ανωγειανάκης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ Πάνος Αργυράκης, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ Χρήστος Αργυρόπουλος, Νεφρολόγος, Νεφρολογικό Ινστιτούτο Δ Βαλής, Μαρούσι, Αθήνα Γιώργος Αρσένος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κτηνιατρική ΑΠΘ Αντώνης Ιωάννης Βαρδουλάκης, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ

5 Ξενοφών Βερύκιος, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Παν. Πατρών Δημήτρης Βλασσόπουλος, Καθηγητής, ΙΤΕ και Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιωάννης Βλαχάβας, καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ Στέφανος Βλαχόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, ΤΕΙ Ηπείρου Λουκάς Βλάχος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ Αχιλλέας Γραβάνης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Παν. Κρήτης Γιώργος Γραμματικάκης, Ομότιμος Καθηγητής και τ. πρύτανης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιωακείμ Γρυσπολάκης, Καθηγητής και Πρύτανης, Πολυτεχνείο Κρήτης Γεώργιος Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ Κλεάνθης Θραμπουλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών Ορέστης Καλογήρου, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ Δημήτρης Καιρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Βασίλειος Κελεσίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

6 Μιχάλης Κολουντζάκης, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπ. Κρήτης Μάνος Κουτράκης, Ερευνητής, ΕΘΙΑΓΕ, Νέα Πέραμος, Καβάλα Μιχάλης Κουτσιλιέρης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Μιχάλης Γ. Λαγουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης Θεόδωρος Π. Λιανός, Ομότιμος Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ραφαήλ-Νικόλαος Μάρκελλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιωάννης Ματσούκας, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Παν. Πατρών Χρήστος Ματσούκας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Βλάσης Μαυραντζάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Αριστείδης Μαυρίδης, Καθηγητής Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Βασίλης Μούγιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ Νικόλαος Μουσιόπουλος, Καθηγητής και τ. Κοσμήτορας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ Χαράλαμπος Μουτσόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

7 Ιωάννης Μπάλιος, Καθηγητής, Γεωπονικής Σχολή, Α.Π.Θ. Δημοσθένης Μπούρος, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Γεώργιος Μπήτ ρος, Ομότ ιμος Καθηγητ ής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δημήτρης Ξενάκης, Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Παν. Κρήτης Σπύρος Πανδής, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Παν. Πατρών Βασίλης Παπαγεωργίου, Ομότιμος Καθηγητής και τ. Κοσμήτορας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. Γιώργος Ν. Παπαθεοδώρου, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών. Πάνος Πατσαλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Παν. Ιωαννίνων Φωτεινή-Νιόβη Παυλίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα ΗΜΜΥ, ΑΠΘ Αθανάσιος Πρωτόπαπας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ. Δημήτριος Ραπακούλιας, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Παν. Πατρών Λεωνίδας Ρεσβάνης, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ Παναγιώτης Σίμος, Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν. Κρήτης Φωτεινή Ν Σκοπούλη, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Διατροφής

8 και Διαιτολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Κώστας Σοφούλης, Ομότιμος Καθηγητής και τέως Πρόεδρος της Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κώστας Μ. Σούκουλης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης & ΙΤΕ, Ηράκλειο και Iowa State University, ΗΠΑ Νικόλαος Τραυλός, Καθηγητής, ALBA Graduate Business School, Αθήνα Γιάννης Τσαμόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Θανάσης Τσίκληρας, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιώργος Φλούδας, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ανίτα Φλώρου, μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Γιώργος Φυτάς, Καθηγητής, ΙΤΕ και Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Γερμανία Παναγιώτης Χατζηπαντελίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Αριστείδης Χατζής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών Νίκος Χατζησάββας, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γιώργος Χρυσικός, Ερευνητής, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών

9 (Εξωτερικό, 57) Σπύρος Αγαθός, Καθηγητής Βιοχημικής Μηχανικής, Université Catholique de Louvain, Βέλγιο Μανώλης Αντωνογιαννάκης, Assistant Editor, Physical Review Letters, New York, ΗΠΑ Γιώργος Αρχοντίτσης, Καθηγητής, University of Toronto, Καναδάς Βασίλης Βαλαγιαννόπουλος, MD, PhD, Associate Professor of Pediatrics, Hôpital Necker-Enfants Malades, Γαλλία Γιάννης Βολανάκης, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, University of Alabama at Birmingham, ΗΠΑ Νικόλαος Γαλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, University of Denver, ΗΠΑ Σωτήρης Γεωργανάς, Lecturer, Royal Holloway, University of London, Η.Β. Νικόλαος Κ. Γεωργαντζάς, Καθηγητής Συστημικής Δυναμικής, Πανεπιστήμιο Fordham, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ Κική Γουναρίδου, Associate Professor, Smith College, ΗΠΑ Κώστας Δανιηλίδης, Καθηγητής, Department of Computer and Information Science, University of Pennsylvania, ΗΠΑ Κωνσταντίνος Δροσάτος, Μεταδιδακτορικός Υπότροφος, Columbia University, ΗΠΑ Ζωή Δροσάτου-Ταμπακάκη, Μεταδιδακτορική Υπότροφος, Columbia University, ΗΠΑ

10 Αντώνης Εφραιμίδης, Cynthia Kim Chair of Information Technology, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Maryland, ΗΠΑ Νικόλαος Ζαχαριάδης, Καθηγητής, Department of Government, University of Alabama at Birmingham, ΗΠΑ Παναγιώτης Γ. Ηπειρώτης, Associate Professor, Stern School of Business, New York University, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ Ιωάννης Θεοδοσίου, Professor, University of Aberdeen Business School, ΗΒ Γιάννης Ν. Καζνέσης, Associate Professor, Department of Chemical Engineering and Materials Science, University of Minnesota, ΗΠΑ Χαράλαμπος Καλοδήμος, Associate Professor, Chemistry Department, Rutgers University, ΗΠΑ Στάθης Καλύβας, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Yale University, ΗΠΑ Εμμανουήλ Κατσάνης, M.D., Professor of Pediatrics and Pathology, University of Arizona, ΗΠΑ Σέργιος-Ορέστης Κολοκοτρώνης, Research Coordinator, American Museum of Natural History, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ Χρήστος Κολυμπίρης, Μεταδιδακτορικός Υπότροφος, University of Missouri, ΗΠΑ Δημήτρης Π. Κοντογιάννης, Καθηγητής, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, ΗΠΑ Νίκος Κοπιδάκης, Senior Research Scientist, National Renewable Energy Laboratory, Colorado, ΗΠΑ

11 Αθανάσιος Κουταβάς, Associate Professor, College of Staten Island & Graduate Center, City University of New York, ΗΠΑ Βασίλης Κουτσός, Reader, School of Engineering, University of Edinburgh, Η.Β. Περικλής Κτώνας, Emeritus Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Houston, ΗΠΑ Γιώργος Κωνσταντινίδης, Leo Melamed Professor of Finance, The University of Chicago, ΗΠΑ Νίκος Λαάρης, Doctor of Musical Arts, Amsterdam, The Netherlands Θέμης Λαζαρίδης, Καθηγητής, City College of New York / CUNY, ΗΠΑ Διομήδης Λογοθέτης, Καθηγητής και Πρόεδρος, Department of Physiology and Biophysics, School of Medicine, Virginia Commonwealth University, ΗΠΑ Χρήστος Ν. Λύκος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Βιέννης, Αυστρία Παύλος Μαραγκάκης, Research Scientist, D.E. Shaw Research, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ Κυριάκος Μαρκίδης, Professor of Sociology, University of Maine, ΗΠΑ Θέμης Ματσούκας, Professor, Department of Chemical Engineering, Penn State University Πάνος Μιχαλόπουλος, Professor, Department of Civil Engineering, University of Minnesota, ΗΠΑ Τριαντάφυλλος Μούντζιαρης, Professor and Head, Department of

12 Chemical Engineering, University of Massachusetts, ΗΠΑ Αχιλλέας Μπάρδος, Professor of School Psychology, Univ. of Northern Colorado, ΗΠΑ Αντώνης Μπερής, Arthur B. Metzner Professor, Department of Chemical Engineering, University of Delaware, ΗΠΑ Χάρης Μυλωνάς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, George Washington University, ΗΠΑ Αθανάσιος Νενές, Associate Professor, Georgia Institute of Technology, Atlanta, ΗΠΑ Χρήστος Νταβατζίκος, Professor of Radiology, and Electrical and Systems Engineering, University of Pennsylvania, ΗΠΑ Δημήτριος Α. Παπακωνσταντόπουλος, Chair, Department of Computational and Data Sciences, George Mason University, ΗΠΑ Άννα Παπαφράγκου, Associate Professor, Department of Psychology, University of Delaware, ΗΠΑ Γιώργος Παππάς, Joseph Moore Professor of Electrical and Systems Engineering, Deputy Dean for Research, School of Engineering and Applied Science, University of Pennsylvania, ΗΠΑ Νικόλαος Μ. Πατρικαλάκης, Kawasaki Professor of Engineering, Department of Mechanical Engineering, MIT, ΗΠΑ Αλέξιος Πολυχρονάκος, Καθηγητής, Physics Department, City College of New York, ΗΠΑ Πάνος Δ. Πρεβεδούρος, Καθηγητής, Civil and Environmental Engineering Department, University of Hawaii at Manoa, ΗΠΑ

13 Βασίλης Ρήγας, Καθηγητής Παθολογίας και Φαρμακολογίας, Stony Brook University Medical School, ΗΠΑ Νίκος Σαχινίδης, John E. Swearingen Professor of Chemical Engineering, Carnegie Mellon University, ΗΠΑ Νικόλαος Σκαρμέας, M.D., M.Sc., Associate Professor of Neurology, Columbia University Medical Center, New York, ΗΠΑ Γεώργιος Σκουλάκης, Assistant Professor, Finance Department, R. H. Smith School of Business, University of Maryland, ΗΠΑ Κώστας Τσίπης, Retired Professor, Massachusetts Institute of Technology, ΗΠΑ Μιχάλης Τσίρος, Chair, Department of Marketing, School of Business Administration, University of Miami, ΗΠΑ Νικόλαος Τσουλφανίδης, Editor Nuclear Technology, Reno, Nevada, ΗΠΑ Μιχαήλ Φραγκιάς, Senior Sustainability Scientist, Global Institute of Sustainability, Arizona State University, ΗΠΑ Γεώργιος Χατζηπαναγής, Καθηγητής και Πρόεδρος, Department of Physics and Astronomy, University of Delaware, ΗΠΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2012 http://gdias.teipir.gr/blog http://gdias.teipir.gr/emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-00-1 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου Frederick Frederick University Mobile στο smartphone ή το tablet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με Διεθνή Συμμετοχή

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με Διεθνή Συμμετοχή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με Διεθνή Συμμετοχή «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή» ΒΟΛΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Νεανική Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04-05 Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ MOBILIZE YOUTH EMPLOYABILITY IN GREECE 06-07 Πρόλογοι 08-09 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου Frederick Frederick University Mobile στο smartphone ή το tablet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Πρακτικά Συνεδρίου 19 20 Ιουνίου 2008 ΒΟΛΟΣ ISBN 978 960 407 198 2 Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου: Βασιλική Περάκη Παναγιώτης Μαντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ C O L L E G E B U L L E T I N Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 01 Μήνυμα του Προέδρου 02 Οι σταθμοί του Mediterranean College 04 H αποστολή και το όραμα 05 Προτεραιότητα στην επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά.

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ... 3 3. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ Ι IOYΛΙΟΣ 2008

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ Ι IOYΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ Ι IOYΛΙΟΣ 2008 Περιεχόμενα Χαιρετισμός εκδότη... 1 Σταθμοί Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου... 2 Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο αναγνωρίζεται ως Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης...

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛHPOΦOPIAKΩN & EΠIKOINΩNIAKΩN ΣYΣTHMATΩN. Oδηγός Σπουδών ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY. Aκαδηµαΐκο Eτος 2ο12-2ο13 TMHMA MHXANIKΩN.

ΠΛHPOΦOPIAKΩN & EΠIKOINΩNIAKΩN ΣYΣTHMATΩN. Oδηγός Σπουδών ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY. Aκαδηµαΐκο Eτος 2ο12-2ο13 TMHMA MHXANIKΩN. ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY TMHMA MHXANIKΩN ΠΛHPOΦOPIAKΩN & EΠIKOINΩNIAKΩN ΣYΣTHMATΩN Oδηγός Σπουδών Aκαδηµαΐκο Eτος 2ο12-2ο13 Kαρλοβασι - Σαµοσ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό»

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» Άρης Μεχίλης ΑΜ: 7432

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αύγουστος 2010 1 1.Πανεπιστημιακά Όργανα... 15 1.1. Πεπραγμένα Συγκλήτου 2006-2010... 15 1.1.1. Γραμματεία Συγκλήτου... 15 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.pem.tuc.gr ΧΑΝΙΑ 2014 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 14 ΑΘΗΝΑ 2013 Τον οδηγό επιμελήθηκε ο Κώστας Κολιόπουλος. Συνεργάστηκαν: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΑΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ Δείτε τί κρύβεί το εξώφύλλο & κατεβαστε εκδοσείσ τού ΠανεΠίστήμίού στο κίνήτο σασ Κατεβάστε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιος Πρύτανης: Θεοδόσης ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις: Αστέριος ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ, Θεόδωρος ΛΙΑΚΑΚΟΣ, Θωμάς ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

Υποψήφιος Πρύτανης: Θεοδόσης ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις: Αστέριος ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ, Θεόδωρος ΛΙΑΚΑΚΟΣ, Θωμάς ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 Υποψήφιος Πρύτανης: Θεοδόσης ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις: Αστέριος ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ, Θεόδωρος ΛΙΑΚΑΚΟΣ, Θωμάς ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα