Διαµορφώνοντας νέες προοπτικές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαµορφώνοντας νέες προοπτικές"

Transcript

1 Διαµορφώνοντας νέες προοπτικές Ετήσιος Απολογισµός 211

2

3 Διαµορφώνοντας νέες προοπτικές Ετήσιος Απολογισµός 211 Ετήσιος Απολογισμός 211 1

4 Σύντομο προφίλ Είμαστε ένας διεθνής Όμιλος διαφοροποιημένων ορυκτών και υλικών. Παρέχουμε βιομηχανικές λύσεις σε ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών για τις διεθνείς αγορές μεταλλουργίας, των κατασκευών, των χυτηρίων και άλλων εξειδικευμένων κλάδων. Με δραστηριότητες εξόρυξης και επεξεργασίας αξιοποιούμε τις πολλαπλές ιδιότητες των βιομηχανικών ορυκτών για να μετατρέψουμε φυσικούς πόρους σε εξειδικευμένες βιομηχανικές λύσεις, οι οποίες βελτιώνουν τις παραγωγικές διαδικασίες των πελατών μας και αυξάνουν τις επιδόσεις των τελικών προϊόντων. Διαθέτουμε ισόρροπη διεθνή παρουσία με παραγωγικές δραστηριότητες σε 2 χώρες στις περιοχές Βόρειας και Νότιας Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας/Ειρηνικού. Τα βιομηχανικά ορυκτά βρίσκονταν πάντα στο επίκεντρο της 77ετούς ιστορίας μας, στη διάρκεια της οποίας η S&B εξελίχθηκε σε διεθνή όμιλο με περισσότερες από 4 εταιρίες και πωλήσεις σε πάνω από 7 χώρες. Η επιχειρησιακή μας προσέγγιση «Από την αγορά στο ορυχείο», σε συνδυασμό με την επαγγελματική και υπεύθυνη στάση μας προς την κοινωνία και το περιβάλλον, αποτελούν τη βάση για συνεχή και βιώσιμη ανάπτυξη. 2 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

5 περιεχόμενα 4 Ο Σκοπός μας 6 Οικονομική Επισκόπηση 8 Η S&B με μια ματιά 1 Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 12 Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 14 Νέο Όραμα σε ισχυρά θεμέλια 16 Διαμορφώνοντας νέες προοπτικές 18 Από την αγορά στο ορυχείο 2 Επιχειρηματική επισκόπηση 28 Βιώσιμη Ανάπτυξη 3 Εταιρική Διακυβέρνηση 32 Το Διοικητικό Συμβούλιο 34 Βιογραφικά μελών του Δ. Σ. 36 Βιογραφικά μελών της Διοίκησης 38 Διαχείριση κινδύνων 4 Πολιτική αποδοχών 42 Πληροφορίες για τους Μετόχους 44 Γλωσσάριο Ετήσιος Απολογισμός 211 3

6 Ο Σκοπός μας Παρέχουμε διεθνώς βιομηχανικές λύσεις αναπτύσσοντας και μετατρέποντας φυσικούς πόρους σε προϊόντα που δημιουργούν αξία για τους πελάτες μας 4 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

7 Οι Αξίες μας Ακεραιότητα Τηρούμε τις υποσχέσεις μας Σεβασμός στους Ανθρώπους μας Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των ανθρώπων μας σε περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού Σχέση Εμπιστοσύνης με τους Πελάτες μας Επιδιώκουμε την σε βάθος κατανόηση των αναγκών των πελατών μας συμβάλλοντας στην επίτευξη των επιδιώξεών τους Κοινωνική Υπευθυνότητα Συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη ενώ παράλληλα φροντίζουμε για τη βιωσιμότητα του φυσικού και του κοινωνικού μας περιβάλλοντος Ασφάλεια Διασφαλίζουμε συνθήκες ασφαλούς εργασίας και συμπεριφερόμαστε όλοι αναλόγως Ετήσιος Απολογισμός 211 5

8 Παραδοχές για την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων: Όλα τα γραφήματα και οικονομικά μεγέθη που παρατίθενται σε αυτή την ενότητα και όλες οι αναφορές σε αυτό τον απολογισμό σε σχέση με τα οικονομικά αποτελέσματα του 211, παρατίθενται στη βάση των Συνολικών Δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβάνουν τις Συνεχιζόμενες και τις Διακοπτόμενες δραστηριότητες). Αναλυτικές αναφορές στις Συνεχιζόμενες και Διακοπτόμενες Δραστηριότητες είναι διαθέσιμες στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας και στην ηλεκτρονική έκδοση αυτού του Απολογισμού. Πωλήσεις σε εκατ. EBITDA σε εκατ. Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή σε Καθαρός Δανεισµός σε εκατ ,6,4,2,56,4,35,26, Καθαρός Δανεισµός / EBITDA Καθαρός Δανεισµός / Ίδια κεφάλαια Κεφάλαιο κίνησης / Πωλήσεις Καθαρές Κεφαλαιουχικές Δαπάνες / Πωλήσεις 3, 2, 1, 2,9 3,1 3,1 1,9 1,95 1,2,8,4 1,3 1,5,53,53, ,7% 26,2% 2,7% 18,%18,% ,% 8,8% 6,6% 6,1% 5,8% S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

9 Οικονομική Επισκόπηση ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( 's) Πωλήσεις EBITDA Λειτουργικά Κέρδη Κέρδη προ Φόρων Κέρδη μετά από Φόρους Κέρδη μετά από Φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας Περιθώριο EBITDA 14,8% 14,2% 11,6% 14,3% 15,8% Περιθώριο Λειτουργικού κέρδους 8,7% 6,6% 4,3% 8,3% 9,4% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ( ) Αριθμός Μετοχών Τέλους Έτους Μέσος Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 2,4,26,5,35,56 Ταμειακά Κέρδη ανά Μετοχή (CEPS) 2,3,93,87,61,98 1,19 Μέρισμα ανά Μετοχή - ονομαστικό,25 ±,25*,12,16,31 Μέρισμα ανά Μετοχή - αναπροσαρμοσμένο 2,25 ±,25*,1,1,19 * επιστροφή κεφαλαίου ± προτεινόμενη επιστροφή κεφαλαίου ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ( s) Ενεργητικό Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο ενεργητικού Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Αναλογούντα στους μετόχους Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 4 8,2% 5,3%,8% 7,4% 12,1% Καθαρός Δανεισμός Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες Σημειώσεις: 1 EBITDA: Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων & Αποσβέσεων 2 Ως αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 29 και σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ο μέσος σταθμικός όρος μετοχών σε κυκλοφορία τροποποιήθηκε για όλες τις περιόδους που προηγούνται αυτής της συναλλαγής με συντελεστή αναπροσαρμογής 1,49. Επιπλεόν, ως αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με δωρεάν διανομή 1 νέας προς 4 υφιστάμενες μετοχές που ολοκληρώθηκε στις 9 Αυγούστου 21, ο μέσος σταθμικός όρος μετοχών σε κυκλοφορία τροποποιήθηκε για όλες τις περιόδους που προηγούνται αυτής της συναλλαγής με συντελεστή αναπροσαρμογής 1,25. Κατά συνέπεια, όλα τα στοιχεία ανά μετοχή πριν το 21 (εκτός από τα ονομαστικά μερίσματα), είναι επίσης αναπροσαρμοσμένα για τις δύο αυτές εταιρικές πράξεις. 3 Ταμειακά κέρδη ανά Μετοχή (CEPS) = (Καθαρά Ενοποιημένα Κέρδη Ομίλου (μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) + Σύνολο Αποσβέσεων) / Μέσο Σταθμισμένο Αριθμό Μετοχών 4 Απόδοση ιδίων κεφαλαίων = Κέρδη μετά από Φόρους / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ετήσιος Απολογισμός 211 7

10 Η S&B με μια ματιά Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Βιοµηχανική Αγορά Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Βιοµηχανική Αγορά Ειδικές Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Γεωγραφική Περιοχή Μεταλλουργία Εφαρµογές 36% Ειδικές Βόρεια Ευρώπη Μεταλλουργία 47 εργοστάσια 47% Εφαρµογές & μονάδες Βόρεια Ευρώπη επεξεργασίας Συνεχής Χύτευση Χάλυβα 36% Σφαιροποίηση Συνεχής Σιδήρου Χύτευση Χάλυβα Αλουµίνα Σφαιροποίηση Πυρίµαχα Σιδήρου Παραγωγή Σιδήρου Χυτήρια Αλουµίνα Πυρίµαχα Παραγωγή Σιδήρου 26% Χυτήρια Διάφορες εφαρµογές Χυτηρίων 26% Διάφορες εφαρµογές Χυτηρίων Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά εφαρµογή τελικής χρήσης Χυτήρια 26% Συνεχής Χύτευση Χάλυβα 23% Χυτήρια 26% Κατασκευές Συνεχής & Οικοδοµικά Χύτευση Χάλυβα Υλικά 23% 1% Κατασκευές Σφαιροποίηση & Σιδήρου Οικοδοµικά 5% Υλικά 1% Αλουµίνα 5% Σφαιροποίηση Σιδήρου Έργα Πολιτικού5% Μηχανικού 5% Αλουµίνα 5% Έργα Πολιτικού Μηχανικού 5% Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Κλάδο Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Κλάδο Μπεντονίτης 46% Μπεντονίτης 46% Συλλιπάσµατα Συνεχούς Χύτευσης 22% Συλλιπάσµατα Συνεχούς Χύτευσης 22% 8 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. πωλήσεις σε 72 χώρες 26 ορυχεία Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά εφαρµογή τελικής χρήσης Υαλουργία & Κεραµικά Γεωργία Υαλουργία Άµµος Υγιεινής & Λοιπά Κεραµικά Γεωργία Άµµος Υγιεινής Λοιπά σε 2 Κατασκευές χώρες Κατασκευές & Οικοδοµικά Υλικά Έργα Πολιτικού Κατασκευές Μηχανικού & Οικοδοµικά Τσιµέντα Υλικά Έργα Γεωτρήσεις Πολιτικού Μηχανικού Κρυογενική Τσιµέντα Λοιπά Γεωτρήσεις Κρυογενική Λοιπά Βέλγιο Γαλλία 16% 47% Γερµανία Βέλγιο Ουγγαρία 26 κέντρα Ολλανδία διανομής 22% Κατασκευές 22% Υαλουργία & Κεραµικά 5% Γεωτρήσεις 4% Υαλουργία Γεωργία 4% & Πυρίµαχα Κεραµικά 5% 3% Γεωτρήσεις Άµµος 4% Γεωργία Υγιεινής 4% 3% Πυρίµαχα Βιοµηχανία 3% Άµµος τσιµέντων 2% Υγιεινής Παραγωγή 3% Βιοµηχανία Σιδήρου 1% τσιµέντων Λοιπά 2% 4% Παραγωγή Σιδήρου 1% Λοιπά 4% Βωξίτης 8% Βωξίτης Ειδικά Ορυκτά 8% 9% Ειδικά Ορυκτά 9% 15% Περλίτης Περλίτης 15% Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Γεωγραφική Περιοχή Γαλλία Γερµανία Πολωνία Ουγγαρία Ηνωµένο Βασίλειο Νότια Ολλανδία Ευρώπη Πολωνία Ηνωµένο Βασίλειο 27% Βουλγαρία Γεωργία 27% Ελλάδα Βουλγαρία Ιταλία Γεωργία Μαρόκο Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Τουρκία Μαρόκο Ισπανία Τουρκία Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Είδος Δραστηριότητας Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Είδος Δραστηριότητας Καθετοποιηµένες (downstream) δραστηριότητες Καθετοποιηµένες (downstream) 65% δραστηριότητες 65% Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 Ανά Γεωγραφική Περιοχή Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 Ανά Γεωγραφική Περιοχή Ευρώπη 68% Ευρώπη Βόρεια 68% Αµερική 19% Βόρεια Αµερική Ασία 19% 7% Ασία 7% εργαζόμενοι Νότια Ευρώπη & 5 ηπείρους Ασία/ Ειρηνικός Ασία/ Ειρηνικός Κίνα Ινδία Ν. Κορέα Κίνα Ινδία Ν. Κορέα Καναδάς ΗΠΑ Βραζιλία Καναδάς ΗΠΑ Βραζιλία 6% 6% Αµερική 2% Αµερική 2% Εξορυκτικές (upstream) δραστηριότητες Εξορυκτικές (upstream) 35% δραστηριότητες 35% Λοιπές περιοχές,4% Λοιπές περιοχές Μ. Ανατολή &,4% Αφρική 2,6% Μ. Ανατολή & Αφρική Νότια 2,6% Αµερική 3% Νότια Αµερική 3%

11 Αμερική Βόρεια Ευρώπη Νότια Ευρώπη Ασία/Ειρηνικός Καναδάς ΗΠΑ Βραζιλία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία Ουγγαρία Ολλανδία Πολωνία Ηνωμένο Βασίλειο Βουλγαρία Γεωργία Ελλάδα Ιταλία Μαρόκο Ισπανία Τουρκία Κίνα Ινδία Νότια Κορέα Πωλήσεις 211 σε εκατ. 89,4 215,7 125,5 25,2 Εργαζόμενοι Εγκαταστάσεις Ορυχεία Μονάδες Επεξεργασίας Κέντρα Διανομής Ετήσιος Απολογισμός 211 9

12 Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τιμή μετοχής +7,3% συνολική απόδοση προς τους μετόχους +13,4% αλλαγή ηγεσίας και οργανωτικής δομής Αγαπητοί μέτοχοι, Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας αναφέρω ότι το 211 η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά πέτυχε μια εξαιρετική επίδοση με τα αποτελέσματα να αγγίζουν επίπεδα ρεκόρ. Με καθαρά κέρδη της τάξεως των 21 εκατ. και πωλήσεις 456 εκατ. αγγίξαμε τα προηγούμενα ιστορικά υψηλά. Η τιμή της μετοχής της S&B έκλεισε με άνοδο 7,3%, υπεραποδίδοντας σημαντικά των εγχώριων δεικτών και σημειώνοντας αποδόσεις ανάλογες με αυτές των εταιρειών του κλάδου μας σε διεθνές επίπεδο. Η συνολική απόδοση προς τους μετόχους το 211 ήταν 13,4%, ενσωματώνοντας την άνοδο της τιμής της μετοχής, αλλά και τη συνετή προσέγγιση του Διοικητικού Συμβουλίου για επένδυση στην ανάπτυξη και ανταμοιβή των μετόχων, διατηρώντας παράλληλα ένα ισχυρό ισολογισμό. Αυτά τα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν σε ένα περιβάλλον αμφιταλαντεύσεων της παγκόσμιας οικονομίας η οποία πλέον επηρεάζεται από διαρκώς αυξανόμενο αριθμό πόλων εστίασης. Οι αμφιταλαντεύσεις προκύπτουν κατά κύριο λόγο από το βασικό ζήτημα της κρίσης του δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη, όπου οι δραστικές περικοπές των δημοσίων δαπανών και η αύξηση της φορολογίας αποδυναμώνουν τη ζήτηση και απειλούν και άλλες αγορές με μετάδοση της κρίσης. Σημειώνεται πάντως ότι οι επιδόσεις μας στην αγορά των ΗΠΑ ξεπέρασαν τους στόχους που είχαμε θέσει για το έτος, παρά το γεγονός ότι και εκεί η ανάκαμψη από την οικονομική κρίση υπήρξε βραδύτερη από το αναμενόμενο. Παρόμοια, η ανάπτυξη στην Κίνα εξακολουθεί να είναι ευνοϊκή, αλλά με βραδύτερους ρυθμούς από ότι τα τελευταία χρόνια, ενώ και οι αναδυόμενες οικονομίες, που εξακολουθούν να είναι οι καταλύτες για την ανάκαμψη, παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο «υπερθέρμανσης» και πιθανότητες φαινομένων «φούσκας» για ορισμένους κλάδους. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει περαιτέρω αστάθεια στο μέλλον, καθώς η παγκόσμια οικονομία θα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προκύπτουν από την κρίση δημόσιου χρέους και εξ αυτού θα υπάρξουν τόσο κίνδυνοι όσο και ευκαιρίες. Συγκεκριμένα, παρά την αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι στη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, οι καταναλωτικές ανάγκες και οι ανάγκες για υποδομές των αναπτυσσόμενων οικονομιών, θα απαιτήσουν ποσότητες πόρων, όπως τρόφιμα, νερό, ορυκτά, μέταλλα και ενέργεια, όσες ποτέ στο παρελθόν. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που συνέβαλαν στην εξαιρετική επίδοσή μας το 211, αλλά θα ήθελα να σταθώ στους τρείς που έπαιξαν κρίσιμο ρόλο. Πρώτος παράγοντας ήταν οι ευνοϊκές συνθήκες σε ορισμένες αγορές που εξυπηρετούμε. Η παγκόσμια παραγωγή χάλυβα κατέγραψε ρεκόρ παραγωγής, η αυτοκινητοβιομηχανία σημείωσε μία από τις καλύτερες χρονιές της και η κατασκευαστική δραστηριότητα στην Κίνα ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένη. Αυτό μεταφράστηκε σε ισχυρή ζήτηση και στην αγορά χύτευσης χάλυβα και σε αυτή των χυτηρίων, παρά την υποχώρησή της προς το τέλος του έτους. Ο δεύτερος παράγοντας ήταν η απόλυτη εστίαση στη στρατηγική μας και η ποιότητα των φυσικών πόρων που διαθέτουμε. Δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας μέσω της εξόρυξης, της ανάπτυξης και της προώθησης χαμηλού κόστους βιομηχανικών λύσεων, βασισμένων στα ορυκτά, που είναι απαραίτητες για τις βιομηχανικές διαδικασίες των επί σειρά ετών πελατών μας. Ο τρίτος παράγοντας ήταν οι άνθρωποί μας και η συστημική οργάνωση που τους αξιοποιεί. Η επιχείρησή μας στηρίζει τη λειτουργία της στους ανθρώπους της και γι αυτό τους θεωρεί το σημαντικότερο κεφάλαιό της. Είναι υψηλού επιπέδου κατάρτισης και τους υποστηρίζουμε, καλλιεργώντας μια «κουλτούρα» που ευνοεί την προσωπική και επαγγελματική ακεραιότητα και την ομαδική εργασία. Πρέπει να τονίσουμε ότι το 211 πετύχαμε εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα και διευρύναμε τη διεθνή μας παρουσία, ενώ παράλληλα βρισκόμασταν εν μέσω της διαδικασίας διαδοχής ηγεσίας και μιας σημαντικής οργανωτικής αναδιάρθρωσης. Η εμπιστοσύνη μας στην ποιότητα των ανθρώπων μας εκδηλώθηκε με τον πιο σαφή τρόπο, με την ανάληψη, τον Απρίλιο του 211, των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Κρίτωνα Αναβλαβή, έναν δοκιμασμένο ηγέτη 1 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

13 που αναδείχθηκε μέσα στην S&B τα τελευταία 21 χρόνια. Μετά το διορισμό του, ηγήθηκε μιας ομαδικής προσπάθειας που αναμόρφωσε την εταιρεία μας με νέα οργανωτική δομή, η οποία θα μας επιτρέψει να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας και να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές μας διεθνώς. Σήμερα, η S&B προμηθεύει και υποστηρίζει πελάτες της σε 72 χώρες και σε 5 ηπείρους, γεγονός που περιορίζει την έκθεσή μας στην ελληνική αγορά, η οποία σήμερα αντιστοιχεί σε ποσοστό χαμηλότερο του 7% των πωλήσεων του Ομίλου. Παρ' όλα αυτά, η κρίση του δημόσιου χρέους είχε ως αποτέλεσμα την άμεση συμπίεση της ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αναστέλλοντας τις εταιρικές και τις ατομικές επενδύσεις. Με το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα σε δυσχέρεια, η αποτελεσματική χρηματοδότηση των κεφαλαιακών αναγκών της μητρικής εταιρείας, αναμένεται να είναι μια πρόκληση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας συναίσθηση των σχετικών προκλήσεων, παρακολουθεί στενά την κατάσταση, αποβλέποντας στην ευθυγράμμιση των δομών χρηματοδότησής μας με τις επιχειρηματικές μας ανάγκες διεθνώς. Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά παραμένει προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της απέναντι στις τοπικές κοινωνίες ανά τον κόσμο και αναγνωρίζει ότι θεμέλιο λίθο για τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, αποτελεί η ασφάλεια και η υγιεινή των εργαζομένων μας, των εργολάβων και των τοπικών κοινωνιών στις οποίες λειτουργούμε. Η ανάπτυξή μας συμπορεύεται με την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της επένδυσης κεφαλαίων. Στη διάρκεια ενός τριημέρου εργασίας με τη συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης του Ομίλου, οι Αξίες και το Όραμα της εταιρείας μας αναθεωρήθηκαν, ώστε να αντικατοπτρίζουν πιο ξεκάθαρα την αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Σε συνέχεια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του περασμένου έτους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειώθηκαν από 15 σε 12, με το ποσοστό ανεξάρτητων μελών να διατηρείται αμετάβλητο με ταυτόχρονη αύξηση των μελών με διεθνή «διαπιστευτήρια» και εμπειρία. Αυτές οι αλλαγές επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία και περαιτέρω ευθυγράμμιση των αρχών της Εταιρικής μας Διακυβέρνησης με τις βέλτιστες πρακτικές. Έτσι, θα ήθελα να καλωσορίσω τον καθηγητή Gabriel Hawawini στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο διορισμός του φέρνει στις διαδικασίες μας την τεράστια διεθνή εμπειρία του και την ιδιαίτερη αντίληψή του περί τα χρηματοοικονομικά, τη διαχείριση κινδύνων και τα συστήματα διοίκησης που βασίζονται στη δημιουργία αξίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και να εκφράσω την βαθιά εκτίμησή μου προς τους κ.κ. Εμμανουήλ Βούλγαρη, Στέλιο Αργυρό, Ιάκωβο Γεωργάνα και Νικόλαο Νανόπουλο, τα μέλη που υπηρέτησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το 211. Η μακροχρόνια υποστήριξη και αφοσίωσή τους ήταν πολύτιμη για τη σημερινή πλεονεκτική θέση που η S&B κατέχει διεθνώς. Ειδικότερα, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά και ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου στην Επίτιμη πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την κα Καίτη Κυριακοπούλου, η οποία υπηρέτησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της S&B περισσότερα από 4 χρόνια. Από τη θέση της ως Διευθύνουσα Σύμβουλος και ως Πρόεδρος της εταιρείας, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο για τη δημιουργία των ισχυρών θεμελίων και των εταιρικών Αξιών, στις οποίες η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά βασίζεται σήμερα. Συνοψίζοντας, διαθέτουμε υψηλής ποιότητας παραγωγική βάση, κατάλληλη και σωστή στρατηγική, δυνατές σχέσεις με τους πελάτες μας και έναν υγιή ισολογισμό. Ακόμα σημαντικότερο, έχουμε ταλαντούχους και αφοσιωμένους ανθρώπους. Αθροιζόμενοι οι παράγοντες αυτοί μας επιτρέπουν να κοιτάμε μπροστά με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία μας το 211. Την παγκόσμια ομάδα της S&B στο σύνολό της με επικεφαλής το νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, Κρίτωνα Αναβλαβή, για το πάθος με το οποίο εργάζεται για το καλύτερο, τους πελάτες μας για τη διαρκή κι εποικοδομητική συνεργασία τους, και εσάς, τους μετόχους μας, για τη συνεχή εμπιστοσύνη σας προς την εταιρεία μας. Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ετήσιος Απολογισμός

14 Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο περιβαλλοντική επένδυση 1 εκατ. πωλήσεις +9% καθαρά κέρδη +57% απόδοση επενδεδυμένου κεφαλαίου +5% Νέο Όραμα Νέα οργανωτική δομή Αγαπητοί μέτοχοι, Σας απευθύνω το πρώτο μου μήνυμα ως Διευθύνων Σύμβουλος της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά με αίσθημα εκτίμησης και ευθύνης. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας αναφέρω ότι το 211, η S&B πέτυχε εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα, ολοκλήρωσε μια μείζονα αναμόρφωση της οργανωτικής δομής της, διεύρυνε τις δραστηριότητές της διεθνώς και ξεκίνησε την εναρμόνιση της χρηματοδοτικής δομής της με τη διεθνή της παρουσία. Όλες αυτές οι εξελίξεις θέτουν τα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας μας. Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, με πωλήσεις 456 εκατ. και καθαρά κέρδη της τάξεως των 21 εκατ., αγγίξαμε τα προ της κρίσης ιστορικά υψηλά μεγέθη του Ομίλου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 211 αυξήσαμε την απόδοση του επενδεδυμένου κεφαλαίου του Ομίλου περισσότερο από 5%, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την αύξηση του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου. Ενώ λιγότερο από 7% των εσόδων του Ομίλου προέρχεται από την Ελλάδα, οι εξελίξεις με την κρίση χρέους της χώρας αύξησαν το κόστος δανεισμού, και η διαπραγμάτευση της μετοχής μας στο εγχώριο Χρηματιστήριο σήμανε αυξημένο κόστος των ιδίων κεφαλαίων. Κατά συνέπεια, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τις επιδόσεις μας, καθώς, ενώ καταφέραμε να αντισταθμίσουμε σε σημαντικό βαθμό την αύξηση του κόστους κεφαλαίου, παράλληλα διατηρήσαμε ευέλικτη οικονομική θέση που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε τις επενδύσεις και την ανάπτυξή μας. Σημαντικός παράγοντας για τα ιδιαίτερα καλά αποτελέσματά μας το 211 ήταν η ανάκαμψη στην παραγωγή βωξίτη στην Ελλάδα. Υποστηριζόμενη από σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίου, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 58% σε σχέση με το 21, επιτρέποντάς μας να ανακτήσουμε μεγάλο μέρος της αξίας που χάσαμε από το βωξίτη την περασμένη χρονιά. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι επιτύχαμε αυτήν την απόδοση από όγκους πωλήσεων οι οποίοι ακόμα υπολείπονται των επιπέδων πριν από την κρίση. Το γεγονός αυτό δείχνει καθαρά ότι, παρά την ανάκαμψη της παραγωγής βωξίτη και τη μερική ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, σημαντικές συνιστώσες για την οικονομική μας επίδοση, εκείνο που μας επέτρεψε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από αυτές τις θετικές εξελίξεις ήταν η προσήλωση στη στρατηγική μας, οι ισχυροί δεσμοί που έχουμε χτίσει με τους πελάτες μας διαχρονικά, η ικανότητά μας να διαμορφώνουμε σωστή τιμολογιακή πολιτική. Επίσης, η πειθαρχία μας στον έλεγχο των δαπανών και η βέλτιστη αξιοποίηση της παραγωγικής μας δυναμικότητας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε και στο μέλλον τη δυναμική μας πορεία σε όλες τις φάσεις του οικονομικού κύκλου. Με την ανάληψη των καθηκόντων μου, ξεκινήσαμε μια μείζονα στρατηγική και οργανωτική αναθεώρηση. Διαθέσαμε, σε διάστημα 4 μηνών, 4. ώρες εντατικής εργασίας, κατά τις οποίες αναλύσαμε κι αξιολογήσαμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Από τη στρατηγική και τις υποθέσεις εργασίας, έως τις λειτουργίες και τις διαδικασίες. Τα συμπεράσματα που βγάλαμε ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Αναδιαμορφώσαμε την επιχειρηματική στρατηγική μας και ανασχεδιάσαμε την οργανωτική μας δομή σε ένα σύστημα matrix που ταιριάζει και εξυπηρετεί καλύτερα τη στρατηγική αυτή, και το οποίο βασίζεται σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές και τέσσερις διεθνείς αγορές. Ο ανασχεδιασμός αυτός κατέληξε σε μία πιο λιτή δομή με μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αφενός για την οργάνωση της δουλειάς μας και αφετέρου για την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Στο επίκεντρο του λειτουργικού μας μοντέλου και «έμφυτη» στην επιχειρηματική μας προσέγγιση «από την αγορά στο ορυχείο» παραμένει η εξειδίκευση που έχουμε στην παροχή βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, καθώς και η πρόσθετη αξία που δημιουργούμε συνεργαζόμενοι στενά με τους πελάτες μας. Αναδιατυπώσαμε ελαφρώς το Σκοπό μας, ώστε να αντανακλά την πραγματικά εκτεταμένη διεθνή παρουσία μας και ενισχύσαμε τις διαχρονικές Αξίες μας συμπεριλαμβάνοντας την Ασφάλεια ως ανεξάρτητη Αξία. Επικεντρωνόμενοι στη βέλτιστη προσέγγιση των πελατών μας παγκοσμίως, τόσο από την άποψη των αγορών όσο και των γεωγραφικών περιοχών, τροποποιήσαμε το Όραμά μας επιδιώκοντας βιώσιμη κερδοφόρα ανάπτυξη μέσω μίας ισόρροπης διεθνούς παρουσίας. Η νέα αυτή προσέγγιση διαφάνηκε τόσο στην αναδιάρθρωση της οργανωτικής μας δομής όσο και στη δημιουργία της νέας Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, που αναδεικνύει όλα τα σχετικά θέματα, παρέχοντας κατ αυτόν τον τρόπο, διακριτή και σαφή, στρατηγική και λειτουργική εστίαση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αν και η S&B, εδώ και πολλά χρόνια, συμμετέχει ενεργά σε πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης και ηγείται του δημοσίου διαλόγου για αυτήν, εκείνο που διαφάνηκε ως κυρίαρχη αξία που έχρηζε, πλέον, ξεκάθαρου ορισμού και έπρεπε να συμπεριληφθεί στις αρχές διακυβέρνησης αλλά και στις καθημερινές μας συνήθειες, ήταν ακριβώς η έννοια της 12 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

15 Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με απλά λόγια, για όλους εμάς στην S&B, η εξέλιξη και η ανάπτυξή μας συμβαδίζουν με την Υγιεινή και την Ασφάλεια για τους ανθρώπους μας, με τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούμε και με το σεβασμό και την υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες που μας φιλοξενούν. Ενδεικτικό παράδειγμα της δέσμευσής μας στη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί η έναρξη λειτουργίας, το 211, μίας άρτιας τεχνολογικά κλειστής αποθήκης ξηρού μπεντονίτη, η οποία σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ειδικά για τις εγκαταστάσεις της S&B στη Μήλο. Η επένδυση αυτή, ύψους 1 εκατ., η μεγαλύτερη που έχουμε κάνει παγκοσμίως, δεν θα έχει οικονομική απόδοση με τη στενή έννοια του όρου. Ωστόσο, αντανακλά τις εταιρικές Αξίες που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής μας και για το λόγο αυτό είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για το συγκεκριμένο έργο. Παραμένοντας ακλόνητοι στη στρατηγική μας για την ανάπτυξη βιομηχανικών λύσεων, πήραμε το 211 τη στρατηγική απόφαση να αποσυνδεθούμε από την εξορυκτική δραστηριότητα βωξίτη στην Ελλάδα και συνάψαμε μία αρχική συμφωνία, βάσει της οποίας ο Όμιλος Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα αποκτήσει σταδιακά τη δραστηριότητα αυτή στα επόμενα 2-3 χρόνια. Πρόοδος για την οριστικοποίηση αυτής της συμφωνίας αναμένεται μέσα στο 212. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες εξελίξεις σχετικά με την κρίση χρέους στην Ελλάδα περιορίζουν την ορατότητα ως προς την έκβαση του εγχειρήματος. Εν τω μεταξύ, εμείς συνεχίζουμε με επιτυχία να επαναφέρουμε σταδιακά αυτή μας τη δραστηριότητα στα ιστορικά επίπεδα κερδοφορίας της. Επιπλέον, διευρύναμε τη διεθνή μας παρουσία και τις προοπτικές μας για μελλοντική ανάπτυξη τόσο με την είσοδο σε νέες αγορές και δραστηριότητες, όπως την εξόρυξη μπεντονίτη στις Η.Π.Α. και τη συνεπακόλουθη διείσδυσή μας σε έργα Πολιτικού Μηχανικού, όσο και με την περαιτέρω επέκταση όσων προϋπήρχαν, όπως αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας περλίτη στην Κίνα, πρόοδος στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας περλίτη και ανάπτυξη της δραστηριότητάς μας σε νέα ορυκτά στην Τουρκία. Επίσης, παραγωγή καινούργιων προϊόντων για τις αγορές πληρωτικών και προσροφητικών υλικών. Θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τη διεθνή μας παρουσία με περαιτέρω επενδύσεις σε χώρες υψηλής ανάπτυξης, εκμεταλλευόμενοι ελκυστικές ευκαιρίες στο χώρο των βιομηχανικών ορυκτών σε όλον τον κόσμο. Ως προς το 212, αντιμετωπίζουμε τη χρονιά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Έχουμε πλήρη επίγνωση της αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Η μέτρια βελτίωση της οικονομίας των Η.Π.Α. δεν έχει πείσει για το μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της, παρά τις σχετικές επαναλαμβανόμενες ενδείξεις ανάκαμψης. Επίσης, η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη αναμένεται, στην καλύτερη περίπτωση, αναιμική. Τα διάφορα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής που έχουν υιοθετηθεί από διάφορες χώρες-μέλη για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και των κρατικών χρεών, δεν έχουν καταφέρει να άρουν τις ανησυχίες. Ως εκ τούτου, οι χρηματαγορές και το τραπεζικό σύστημα, ειδικά στην Ελλάδα, έχουν οδηγήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα τη ρευστότητα που χρειάζεται η πραγματική οικονομία. Το σημαντικό για εμάς σχετικά με αυτές τις εξελίξεις είναι η απρόσκοπτη εξασφάλιση χρηματοδότησης για τις δραστηριότητές μας. Στο πλαίσιο αυτό, βρισκόμαστε ήδη στη διαδικασία αποτελεσματικής αναχρηματοδότησης των αναγκών μας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μικρότερη εξάρτηση από τον εγχώριο δανεισμό. Το γεγονός αυτό θα ευθυγραμμίσει τη διάρθρωση της χρηματοδότησής μας με το διεθνοποιημένο επιχειρηματικό μας προφίλ, επιτρέποντάς μας να διατηρήσουμε έναν ισχυρό ισολογισμό και μία ευέλικτη κεφαλαιακή θέση. Σε προσωπικό επίπεδο, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, αναθέτοντάς μου να οδηγήσω τον Όμιλό μας σε περαιτέρω επιτυχίες. Έχω αναπτυχθεί κι εξελιχθεί επαγγελματικά στην S&B για 21 συναπτά έτη και πιστεύω ότι ο διορισμός μου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου αποτελεί μήνυμα προς όλους τους εργαζομένους μας ανά τον κόσμο. Είναι σαφές, ότι η S&B μπορεί να «στεγάσει» τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες ενώ δεν υπάρχει όριο στο τι μπορούν να επιτύχουν μέσα στην επαγγελματική μας οικογένεια. Θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχαριστίες μου σε όλους όσοι συνεργάζονται με την S&B. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζομένους μας για τη αφοσίωση και τη συνεισφορά τους, ειδικά στη διάρκεια του 211, μιας χρονιάς κατά την οποία ανασχεδιάσαμε την οργανωτική μας δομή ώστε να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε αξία προς όφελος όλων των συμμετόχων μας. Κρίτων Αναβλαβής Διευθύνων Σύμβουλος Ετήσιος Απολογισμός

16 Νέο Όραμα σε ισχυρά θεμέλια To 211, αποφασίσαμε να επανεκτιμήσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση μας ως προς το Σκοπό, τις Αξίες και το Όραμά μας. Το αποτέλεσμα υπήρξε ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, καθώς επιβεβαίωσε ότι ο Όμιλός μας εξακολουθεί να βασίζεται σε γερά και βαθιά θεμέλια. Συγκεκριμένα, αποφασίσαμε από κοινού ότι ο Σκοπός μας χρειαζόταν να περιλάβει μία μικρή διευκρίνιση ώστε να αντανακλά τη διευρυμένη διεθνή μας παρουσία. Οι διαχρονικές Αξίες μας, σύμφωνα με τις οποίες λειτουργούμε και στις οποίες είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι, επαναβεβαιώθηκαν και ενισχύθηκαν με την συμπερίληψη της Ασφάλειας ως νέας Αξίας. Τέλος, η επανεξέταση της στρατηγικής μας έφτασε στο συμπέρασμα πως απαιτείτο μία νέα προσέγγιση για την επίτευξη του Οράματός μας το οποίο επιδιώκει τη βιώσιμη κερδοφόρα ανάπτυξη μέσω μιας ισόρροπης διεθνούς παρουσίας. Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίστηκε στην αναδιοργάνωσή μας βάσει ενός συστήματος matrix. Το αποτέλεσμα του εγχειρήματός μας διατυπώθηκε καθαρά, γνωστοποιήθηκε και παρουσιάστηκε σε όλους τους ανθρώπους μας, ανά τον κόσμο, τονίζοντας ότι η μακρόπνοη βιώσιμη ανάπτυξή μας αντικατοπτρίζεται στη δέσμευσή μας προς το Σκοπό, τις Αξίες και το Όραμά μας. Οι Αξίες μας Ακεραιότητα Τηρούμε τις υποσχέσεις μας Σεβασμός στους Ανθρώπους μας Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των ανθρώπων μας σε περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού Ασφάλεια Διασφαλίζουμε συνθήκες ασφαλούς εργασίας και συμπεριφερόμαστε όλοι αναλόγως Σχέση Εμπιστοσύνης με τους Πελάτες μας Επιδιώκουμε την σε βάθος κατανόηση των αναγκών των πελατών μας συμβάλλοντας στην επίτευξη των επιδιώξεών τους Κοινωνική Υπευθυνότητα Συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη ενώ παράλληλα φροντίζουμε για τη βιωσιμότητα του φυσικού και του κοινωνικού μας περιβάλλοντος Ο Σκοπός μας Παρέχουμε διεθνώς βιομηχανικές λύσεις αναπτύσσοντας και μετατρέποντας φυσικούς πόρους σε προϊόντα που δημιουργούν αξία για τους πελάτες μας 14 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

17 Το Όραμά μας Εξελλισσόμαστε μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων βιομηχανικών λύσεων που συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργούμενη αξία των προϊόντων των πελατών μας και βελτιώνουν την παραγωγική τους διαδικασία. Επιδιώκουμε να διευρύνουμε την πελατειακή μας βάση ανά τον κόσμο διαμορφώνοντας μία ισόρροπη διεθνή παρουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες διεθνείς τάσεις και τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας. Αξιοποιούμε την πολυμορφία της παγκόσμιας κοινότητας των εργαζομένων μας, προάγοντας συνθήκες που ευνοούν τη συνεργασία, τη γνώση και την καινοτομία. Ο καθένας μας αντλεί υπερηφάνεια και ικανοποίηση από τη θετική επίδραση των δραστηριοτήτων μας σε όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους, ενώ δεσμευόμαστε και για τη συνεχή βελτίωση των πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες μας τις δραστηριότητες. Οι προσπάθειές μας κατατείνουν στη βιώσιμη κερδοφόρα ανάπτυξη της αξίας του ομίλου με στόχο η συνολική απόδοση προς τους μετόχους να υπερβαίνει εκείνη των εταιρειών του κλάδου μας. Ανά πάσα στιγμή, η στάση μας επιβεβαιώνει ότι βιώνουμε πλήρως τις εταιρικές μας αξίες για Ακεραιότητα, Σεβασμό στους Ανθρώπους, Ασφάλεια, Σχέση Εμπιστοσύνης με τους Πελάτες μας και Κοινωνική Υπευθυνότητα. Ετήσιος Απολογισμός

18 Διαμορφώνοντας νέες προοπτικές Οι δραστηριότητές μας εκτείνονται ανά την υφήλιο. Η λειτουργία παραγωγικών διαδικασιών, με ορυχεία, μονάδες επεξεργασίας και κέντρα διανομής σε 2 χώρες, απαιτεί τη συνεχή εκπαίδευση των ανθρώπων μας, τη βελτιστοποίηση των πόρων μας και επενδύσεις στην τεχνολογία. Επιπλέον, η εξυπηρέτηση των πελατών μας σε 72 χώρες, από τη Χιλή μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο και από τον Παναμά μέχρι τη Νότια Κορέα, απαιτεί να είμαστε αποτελεσματικοί προμηθευτές υπό διάφορες συνθήκες και παρά τη μεταβαλλόμενη δυναμική μεταξύ των αγορών. Για την καλύτερη διαχείριση της πολυπλοκότητας στο εύρος της γεωγραφικής μας εξάπλωσης, καθώς και για τη δυνατότητα σωστής εφαρμογής της στρατηγικής μας για βιώσιμη κερδοφόρα ανάπτυξη, που απορρέει από το νέο μας Όραμα, οργανώσαμε τη δομή μας από το Σεπτέμβριο 211, σε ένα σύστημα matrix που βασίζεται σε γενικές διευθύνσεις γεωγραφικών περιοχών και αγορών. Περιοχές Περιοχές Μεταλλουργία Μεταλλουργία Χυτήρια Χυτήρια Κατασκευές Κατασκευές Ειδικές Ειδικές Εφαρµογές Εφαρµογές Αγορές Αγορές Οι γενικές διευθύνσεις γεωγραφικών περιοχών είναι υπεύθυνες για την παραγωγή, τις πωλήσεις, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις υπηρεσίες υποστήριξης στην εκάστοτε περιοχή. Βόρεια Βόρεια Ευρώπη Ευρώπη Νότια Νότια Ευρώπη Ευρώπη Αµερική Αµερική Ασία / Ασία / Ειρηνικός Ειρηνικός Η νέα οργάνωση matrix λειτουργεί με πνεύμα «συναδελφικότητας». Οι πολλαπλές γραμμές επικοινωνίας αξιοποιούν την πολυμορφία της παγκόσμιας κοινότητας των εργαζομένων μας, καλλιεργώντας μία κουλτούρα, που χαρακτηρίζεται από συνεργασία, συνεχή μάθηση και καινοτομία με ένα ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό. Η Γενική Διεύθυνση διεθνών αγορών έχει την ευθύνη για το μάρκετινγκ, τη διαχείριση παγκόσμιων πελατών, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την έρευνα & ανάπτυξη, με στόχο να αυξήσει την καινοτομία και να διευρύνει το σύνολο των προϊόντων και των λύσεων που προσφέρει η S&B. Το νέο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνεργατικότητα, υποστηρίζεται ενεργά από μια λιτή δομή κεντρικών υπηρεσιών, οι οποίες θέτουν, προωθούν και παρακολουθούν την εφαρμογή εταιρικών στρατηγικών και πολιτικών με πνεύμα «γονικής υποστήριξης». Η προηγούμενη οργανωτική δομή μας επικεντρωνόταν στους πελάτες και τις ανάγκες τους υπό την προοπτική των υφιστάμενων προϊόντων, μέσω μίας οργάνωσης βασισμένης σε αυτά. Με τη νέα μας δομή, επιδιώκουμε μια αμφίδρομη σχέση με τους πελάτες μας, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον, χρησιμοποιώντας μία διττή προσέγγιση: μέσω των «Περιοχών», θα βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών και των δικτύων πωλήσεων για όλα τα προϊόντα μας, ικανοποιώντας τις ανάγκες των πελατών μας σήμερα. Μέσω των «Αγορών» θα διερευνήσουμε διεθνώς τις τάσεις των αγορών και εφαρμογών ώστε να διαβλέψουμε και να ικανοποιήσουμε τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών μας με νέα προϊόντα και λύσεις. Οι δύο άξονες του matrix, με «Περιοχές» που επικεντρώνονται στη λειτουργία και με «Αγορές» που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη, έχουν τον πελάτη ως κοινό, κεντρικό άξονα της μεταξύ τους σχέσης. Η δυναμική του matrix βασίζεται σε ένα σύνολο πόρων που περιλαμβάνει τα κεφάλαια, τα πληροφοριακά συστήματα και τους ανθρώπους μας διεθνώς. Όλα αυτά συμπληρώνονται από τον αναβαθμισμένο ρόλο που η Βιώσιμη Ανάπτυξη απέκτησε στη νέα μας οργάνωση. Διαμορφώσαμε ξεκάθαρους στρατηγικούς στόχους για την επίτευξη βιώσιμης κερδοφόρας ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ουσιώδη για εμάς θέματα που αφορούν τις δραστηριότητές μας και ενδιαφέρουν τους συμμετόχους μας. Επικέντρωση σε αγορές Επικέντρωση σε αγορές Καινοτοµία Καινοτοµία στις αγορές στις αγορές Σχέσεις Σχέσεις εµπιστοσύνης µε πελάτες µε πελάτες Επικέντρωση σε περιοχές Επικέντρωση σε περιοχές Πόροι Πόροι Πληροφορία Πληροφορία Άνθρωποι Άνθρωποι Βιώσιµη Βιώσιµη Ανάπτυξη Ανάπτυξη Λειτουργική Λειτουργική αρτιότητα αρτιότητα 16 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

19 Επισκόπηση πωλήσεων βάσει της νέας δομής Πωλήσεις 211 σε εκατ. Βόρεια Ευρώπη Νότια Ευρώπη Αµερική Ασία / Ειρηνικός Σύνολο Αγορών Σύνολο περιοχών Μεταλλουργία Χυτήρια Κατασκευές Ειδικές Εφαρµογές Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Βιοµηχανική Αγορά Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Γεωγραφική Περιοχή Μεταλλουργία 36% Συνεχής Χύτευση Χάλυβα Σφαιροποίηση Σιδήρου Αλουµίνα Πυρίµαχα Παραγωγή Σιδήρου Χυτήρια 26% Διάφορες εφαρµογές Χυτηρίων Ειδικές Εφαρµογές 16% Υαλουργία & Κεραµικά Γεωργία Άµµος Υγιεινής Λοιπά Κατασκευές 22% Κατασκευές & Οικοδοµικά Υλικά Έργα Πολιτικού Μηχανικού Τσιµέντα Γεωτρήσεις Κρυογενική Λοιπά Βόρεια Ευρώπη 47% Βέλγιο Γαλλία Γερµανία Ουγγαρία Ολλανδία Πολωνία Ηνωµένο Βασίλειο Νότια Ευρώπη 27% Βουλγαρία Γεωργία Ελλάδα Ιταλία Μαρόκο Ισπανία Τουρκία Ασία/ Ειρηνικός 6% Κίνα Ινδία Ν. Κορέα Καναδάς ΗΠΑ Βραζιλία Αµερική 2% Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά εφαρµογή τελικής χρήσης Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Είδος Δραστηριότητας Ετήσιος Απολογισμός

20 18 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 (ΔΠΧΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 (ΔΠΧΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 (ΔΠΧΑ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενοποιημένες πωλήσεις 80 εκατ. περίπου, μειωμένες κατά 28% σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 (ΔΠΧΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 (ΔΠΧΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου (ΔΠΧΑ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενοποιημένες πωλήσεις 242 εκατ. περίπου, μειωμένες κατά 32 σε σχέση με τις υψηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016 Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016 H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Βιοµηχανικό Marketing

Στρατηγικό Βιοµηχανικό Marketing 1 st Marketing Directors Forum «Εξόρυξη» τεχνογνωσίας και αξίας από τις διεθνείς αγορές ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ Η Α&Β σήµερα Κύκλος εργασιών 297 εκατ. (2001) Κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 30 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Αύξηση 197% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 91,5εκ έναντι 30,8εκ το 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2009 (ΔΠΧΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2009 (ΔΠΧΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου (ΔΠΧΑ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενοποιημένες πωλήσεις 158 εκατ. περίπου, μειωμένες κατά 34% σε σχέση με το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟ 2016 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟ 2016 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 18 Μαΐου H INTRALOT Α.Ε (RIC: INLr.AT, Blmberg: INLOT GA), ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή λύσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δελτίο Τύπου Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 Βασικά Σημεία : 12Μ_2010 Αύξηση πωλήσεων κατά 1,9% σε σχέση με το 2009. Τα αποτελέσματα του 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010 Βασικά Σημεία : Η1 2010 Ικανοποιητική ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων του Ομίλου κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Μαΐου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επηρέασαν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αθήνα 22 Μαΐου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου 2006 είναι σύµφωνα των προβλέψεων της ιοίκησης για την πορεία του πρώτου τριµήνου και σε ακολουθία των εκτιµήσεων της

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

Under strict EMBARGO: Not for publication before GMT, September 10 th 2013

Under strict EMBARGO: Not for publication before GMT, September 10 th 2013 Under strict EMBARGO: Not for publication before 00.01 GMT, September 10 th 2013 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα T: 210 32.24.301 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact:

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Βελτιωμένα αποτελέσματα λόγω υψηλότερων διεθνών περιθωρίων διύλισης και αυξημένης συνεισφοράς των εξαγωγών από το διυλιστήριο Ελευσίνας Η πτώση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου Αθήνα, 6 Αυγούστου H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00 Χαιρετισμός Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου κος. Οδυσσέας Κυριακόπουλος Απολογισμός 2010 Το 2010 ήταν άλλη μια πολύ δύσκολη

Διαβάστε περισσότερα

Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον

Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον Δελτίο Τύπου Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον Παρίσι, 1 Οκτωβρίου 2014 Η μακροπρόθεσμη προοπτική για τη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26 Φεβρουαρίου 2015 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Ρεκόρ παραγωγής και εξαγωγών σε συνδυασμό με βελτιωμένα διεθνή περιθώρια διύλισης οδηγούν σε ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα Σημαντική επιβάρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Προτείναμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 27 Αυγούστου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Το α εξάμηνο του,σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, χαρακτηρίζεται από μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) και

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014 Ο Όμιλος διατηρεί την θετική καθαρή ταμειακή του θέση, ενώ παράλληλα επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 30 Αυγούστου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 30 Αυγούστου 2013 30 Αυγούστου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2013 Η MIG επιτυγχάνει θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (κέρδη 11,1εκ έναντι ζημιών 1,6εκ το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23604/06/Β/91/18 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα 62,0εκ έναντι 29,1εκ το 2012 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα