Π.Ε.Σ.Σ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007) Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.Ε.Σ.Σ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007) Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α"

Transcript

1 Π.Ε.Σ.Σ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007) Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1

2 ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΕΣΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΣΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ FIELD ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ FIELD ΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΣΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ / ΚΥΡΩΣΕΙΣ Συστάσεις Κυρώσεις ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ 8 ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ FIELD ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ/ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΟ 12 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 2.7. ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 ΤΜΗΜΑ 3 : ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ ΜΕ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΟΥΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΟΥΝ Η Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΣΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ Η Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΣΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / BRIEFING ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ CATI ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕSOMAR ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 26 ΤΜΗΜΑ 4 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 30 ΤΜΗΜΑ 5 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑ ΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΛΕΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΚΡΟΑΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΚΡΟΑΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΛΑΘΗ 38 2

3 ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΕΣΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Σκοπός του Κανονισμού Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ) είναι να διασφαλίσει ότι όλες οι Εταιρείες Μέλη λειτουργούν έχοντας τα ίδια ελάχιστα όρια ποιότητας ως προς την εξεύρεση, εκπαίδευση και επιτήρηση των ερευνητών και τον έλεγχο των συλλεγομένων στοιχείων, με τελικό αποτέλεσμα την κατοχύρωση των πελατών ότι όλα τα στοιχεία συλλέγονται με βάση συγκεκριμένες και κοινώς αποδεκτές διαδικασίες. Για την επίτευξη του αντικειμενικού αυτού σκοπού, θεσπίζονται κανόνες οι οποίοι καταγράφουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ποιότητας που οφείλουν όλες οι Εταιρείες Μέλη να τηρούν. Τα ελάχιστα αυτά όρια ισχύουν τόσο για τις Εταιρείες Μέλη που έχουν δικό τους Field ή παρέχουν υπηρεσίες Field, όσο και για τις Εταιρείες Μέλη που δεν έχουν δικό τους τμήμα συλλογής στοιχείων. Και στις δύο περιπτώσεις, οι εταιρείες αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο ως Εταιρείες Μέλη. Οι Εταιρείες που ζητούν να γίνουν μέλη καθώς και όλα τα μέλη του ΣΕ ΕΑ, υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τα ελάχιστα αυτά όρια, ανεξάρτητα από το είδος της εργασίας που αναλαμβάνουν και το μέγεθός της. Η μη εφαρμογή των κανονισμών αυτών σε οποιονδήποτε τύπο εργασίας καθιστά αδύνατη την αποδοχή της Εταιρείας ως μέλος. Οι κανόνες του ΠΕΣΣ έχουν εφαρμογή σε Εταιρείες που διαφέρουν σε μέγεθος αλλά και στις μεθόδους λειτουργίας. Για το λόγο αυτό είναι δυνατόν ο Επιθεωρητής του ΠΕΣΣ να δώσει διευκρινήσεις κατά περίπτωση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής ορισμένου κανόνα. Τονίζεται ότι είναι ευθύνη της Εταιρείας μέλους να ζητήσει διευκρινίσεις σε περίπτωση αμφιβολίας. Ο ΠΕΣΣ αφορά Εταιρείες και όχι άτομα. Οι Εταιρείες Μέλη είναι συνεπώς υποχρεωμένες να μεριμνούν για την εφαρμογή του Κανονισμού, ανεξάρτητα από τυχούσες αλλαγές στο προσωπικό τους. Είναι απαραίτητο οι εταιρείες να τηρούν τα απαιτούμενα στοιχεία τα οποία θα θέτουν στην διάθεση του Επιθεωρητή του ΠΕΣΣ έτσι ώστε να διαπιστώνεται η συμμόρφωση προς τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί. Οι Εταιρείες είναι υποχρεωμένες να δηλώνουν που βρίσκονται τα αρχεία τους. Εάν τα αρχεία βρίσκονται διεσπαρμένα ανά την Ελλάδα, το κόστος ελέγχου βαρύνει την εταιρεία (η οποία οφείλει είτε να τα φέρει στην Αθήνα, είτε να καλύψει τα έξοδα μετάβασης του Επιθεωρητή στον τόπο όπου τηρούνται). Το κόστος του ελέγχου βαρύνει και τις εταιρείες των οποίων τα Κεντρικά Γραφεία (έδρα) είναι εκτός Αθηνών. 3

4 1.2. ΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΣΣ Οι κανόνες του παρόντος εγχειριδίου καλύπτουν ένα φάσμα εργασιών και περιλαμβάνουν τα παρακάτω είδη: Προσωπικές συνεντεύξεις στα σπίτια, στο δρόμο, σε ερευνητικά κέντρα ή στον τόπο εργασίας. Στρατολόγηση ατόμων για ομαδικές συζητήσεις ή συνεντεύξεις σε βάθος ή ποσοτικών ερευνών με στρατολόγηση. Τηλεφωνικές συνεντεύξεις από το γραφείο ή από κέντρο τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Τηλεφωνικές συνεντεύξεις από τα σπίτια των ερευνητών. Συλλογή στοιχείων από καταστήματα λιανικής πωλήσης ή άλλους εργασιακούς χώρους. Μυστικές επισκέψεις ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ FIELD Η συμμετοχή στον ΠΕΣΣ είναι υποχρεωτική για όλες τις Εταιρείες-μέλη του ΣΕ ΕΑ, οι οποίες αναλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα είδη εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 1.2. Εάν το επιθυμούν, μπορούν επίσης να συμμετέχουν και εταιρείες που ειδικεύονται μόνο σε παροχή υπηρεσιών Field, μετά από έγκριση του. Συμβουλίου του ΣΕ ΕΑ. Για εταιρείες που επιθυμούν να γίνουν μέλη του ΣΕ ΕΑ, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στον ΠΕΣΣ για περίοδο ενός χρόνου πριν από την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στον ΣΕ ΕΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ FIELD Κάθε Εταιρεία Μέλος που αναθέτει υπεργολαβικά εργασίες Field σε εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες Field, καθώς και σε εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (για συνεντεύξεις με σύστημα CATI) πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο εταιρείες που είναι μέλη του ΠΕΣΣ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ανεξάρτητων τοπικών εποπτών, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες Field για δύο ή περισσότερες εταιρείες. Κατά τη διάρκεια του τακτικού ελέγχου θα εξετασθεί σε βάθος η πιθανή χρήση υπεργολάβων μη-μελών ΠΕΣΣ και επιβεβαιωμένες παραβάσεις θα επιφέρουν αυστηρές κυρώσεις ΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΣΣ Την τελική ευθύνη για την λειτουργία του ΠΕΣΣ έχει το. Συμβούλιο του ΣΕ ΕΑ. Ο ΠΕΣΣ λειτουργεί κάτω από την επίβλεψη της ειδικής Επιτροπής η οποία συστάθηκε το 1999, και η οποία είναι υπεύθυνη για: την ομαλή λειτουργία του συστήματος τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών προσαρμογών που μπορεί να απαιτούνται για να επιτευχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι στόχοι του συστήματος, όπως περιγράφονται πιο πάνω την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων του Κανονισμού ΠΕΣΣ, ως πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο, και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 1.7 του παρόντος. 4

5 1.6. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΣ Όλες οι Εταιρείες-Μέλη επιθεωρούνται 2 φορές το χρόνο από τους Επιθεωρητές του ΠΕΣΣ. Οι 2 έλεγχοι είναι οι εξής: 1. Πλήρης τακτικός έλεγχος 2. Έκτακτος έλεγχος Η αναγγελία του τακτικού ελέγχου θα γίνεται προ 2 εργάσιμων ημερών. Η αναγγελία του εκτάκτου ελέγχου θα γίνει το πολύ 24 ώρες πριν και η εταιρεία μπορεί να μην δεχτεί τον έλεγχο μόνο σε περίπτωση σοβαρού κολλήματος, που πρέπει να αποδειχθεί εγγράφως. Σε αυτή την περίπτωση ο έλεγχος θα γίνει μετά από αόριστο χρονικό διάστημα, χωρίς προειδοποίηση, και χωρίς τη δυνατότητα άρνησης από την εταιρεία (η άρνηση θα έχει σαν αποτέλεσμα την αποβολή από τον ΠΕΣΣ για διάστημα ενός έτους). Η λεπτομερείς διαδικασίες και των 2 ελέγχων περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ. Ο Επιθεωρητής του ΠΕΣΣ υποβάλλει τα αποτελέσματα του ελέγχου στην Επιτροπή του ΠΕΣΣ προς έγκριση. Για λόγους εμπιστευτικότητας στην έκθεση αξιολόγησης δεν αναφέρεται το όνομα της εταιρείας, αλλά μόνον ένας κωδικός αριθμός. 1.7 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ / ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση που ο ελεγκτής του ΠΕΣΣ διαπιστώνει παράβαση του Κανονισμού οφείλει να υποβάλει έγγραφη αναφορά στην Επιτροπή ΠΕΣΣ. Η Επιτροπή αποφασίζει για τη βαρύτητα της πράξεως και είτε απευθύνει σύσταση ή επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις Συστάσεις Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελαφρές παραβάσεις, όπως είναι οι περισσότερες εξ αυτών που έχουν επισημανθεί έως σήμερα, η Επιτροπή ΠΕΣΣ απευθύνει προς το μέλος ΣΥΣΤΑΣΗ. Το μέλος στο οποίο αυτή απευθύνθηκε υποχρεούται να μην υποπέσει στην αυτή παράβαση. Σε περίπτωση που κατά τον επόμενο έλεγχο διαπιστωθεί ότι ευρίσκεται σε υποτροπή θεωρείται ότι έχει υποπέσει σε σοβαρή παράβαση. Η σύσταση δεν θεωρείται κύρωση. 5

6 1.7.2 Κυρώσεις Α. Είδη Κυρώσεων Η σοβαρή παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού επισύρει μία από τις ακόλουθες κυρώσεις: α. Προειδοποίηση β. Αποβολή από τον ΠΕΣΣ μέχρι ενός έτους γ. Οριστική αποβολή από τον ΠΕΣΣ Β. Πειθαρχικά όργανα Οι κυρώσεις επιβάλλονται σε πρώτο βαθμό από την Επιτροπή ΠΕΣΣ, πλην της περιπτώσεως γ, για την οποία αρμόδιο όργανο να αποφασίσει σε πρώτο βαθμό είναι το ιοικητικό Συμβούλιο του ΣΕ ΕΑ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ομόφωνη απόφαση των μελών του. Γ. ιαδικασία Μετά την υποβολή της έκθεσης του Ελεγκτή ΠΕΣΣ και εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι πρόκειται για σοβαρή παραβίαση, καλείται το μέλος στο οποίο αυτή αφορά να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του επί της παραβιάσεως που του καταλογίζεται. Η Επιτροπή εφόσον με αιτιολογημένη απόφασή της κρίνει ότι το μέλος έχει υποπέσει σε παραβιάσεις επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Οι σοβαρές παραβάσεις, ήτοι οι καθ υποτροπή ελαφρές, οι βασικές ελλείψεις στην εκπαίδευση ή στον έλεγχο των ερευνητών, θα επισύρουν την κύρωση της ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ. Η εταιρεία στην οποία επιβάλλεται η κύρωση αυτή οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα προς τις προβλεπόμενες στους κώδικες υποχρεώσεις της. Η εταιρεία ελέγχεται μετά την πάροδο 3-6 μηνών από την επιβολή της κύρωσης (ανάλογα με το είδος της παράβασης). Εφόσον δεν έχει συμμορφωθεί, εντός του χρονικού διαστήματος αυτού, αποβάλλεται υποχρεωτικά από τον ΠΕΣΣ για χρονικό διάστημα ενός έτους. Μετά την πάροδο του έτους η εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει και πάλι αίτηση συμμετοχής οπότε και θα επανελεγχθεί. Εφόσον έχει εν τω μεταξύ συμμορφωθεί γίνεται εκ νέου δεκτή στο σύστημα ΠΕΣΣ. Σε κάθε άλλη περίπτωση η Επιτροπή παραπέμπει το ζήτημα στο.σ. του ΣΕ ΕΑ, προκειμένου να αποφανθεί αυτό επί της υποθέσεως με το ερώτημα της οριστικής αποβολής από το σύστημα ΠΕΣΣ. Η εταιρεία στην οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις δικαιούται να ασκήσει προσφυγή εντός προθεσμίας 15 ημερών από την κοινοποίηση της αποφάσεως. Η προσφυγή ασκείται ενώπιον του.σ., εάν η κύρωση επεβλήθη από την Επιτροπή ΠΕΣΣ και ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, εάν η κύρωση επεβλήθη σε πρώτο βαθμό από το.σ. του ΣΕ ΕΑ. Το δευτεροβάθμιο όργανο οφείλει να εισάγει την υπόθεση προς συζήτηση εντός προθεσμίας 30 εργασίμων ημερών από την υποβολή της. 6

7 1.8. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Στην περίπτωση που κάποια Εταιρεία Μέλος ζητήσει πληροφορίες για την εφαρμογή του Κανονισμού από τον Επιθεωρητή του ΠΕΣΣ, αυτός πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ι. Εξυπακούεται ότι στοιχεία χρονολογούμενα σε εποχές πριν την συμμετοχή της εταιρείας στον ΠΕΣΣ δεν θα ελέγχονται. ΙΙ. Τα στοιχεία δεν είναι απαραίτητο να είναι στο ίδιο αρχείο και ακόμη μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικά συστήματα. ΙΙΙ. Τα στοιχεία για ερευνητές, στρατολόγους, ελεγκτές, επιθεωρητές και απογραφείς που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για 12 τουλάχιστον μήνες, διότι μπορεί να ζητηθούν κατά τη διάρκεια του Ελέγχου. IV. Η αναγγελία του Ελέγχου του ΠΕΣΣ θα γίνεται προ 2 εργάσιμων ημερών. 7

8 1.9. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ Για την εφαρμογή του παρόντος δίδονται οι ακόλουθοι ορισμοί: Εταιρείες - Μέλη Οι εταιρείες που διεξάγουν/προσφέρουν ή/και αγοράζουν Field. Έλεγχος του ΠΕΣΣ Ο έλεγχος από τον Επιθεωρητή του ΠΕΣΣ για τις εργασίες: προσωπικές συνεντεύξεις, τηλεφωνικές, CATI/CAPI, έρευνες σε ερευνητικά κέντρα, στρατολόγηση, έλεγχο καταστημάτων, κλπ. Ερευνητής Το άτομο που παίρνει για λογαριασμό της Εταιρείας Μέλους συνεντεύξεις. Επιθεωρητής Εργασίας (Field Supervisor) Το άτομο που εποπτεύει την συλλογή στοιχείων με προσωπικές και με τηλεφωνικές συνεντεύξεις ή εποπτεύει σε ερευνητικό κέντρο (για τον προσδιορισμό του προσωπικού που θεωρείται επιθεωρητής εργασίας, βλέπε Τμήμα 2.3.). Στρατολόγος (Recruiter) Το άτομο που για λογαριασμό της Εταιρείας Μέλους στρατολογεί άτομα κατάλληλα για ομαδικές συζητήσεις ή για συνεντεύξεις σε βάθος ή ποσοτικές έρευνες με στρατολόγους. Απογραφέας (Auditor) Το άτομο που συλλέγει πληροφορίες σχετικές με τιμές στα καταστήματα, καταγράφει στοκ καθώς και/ή παρουσία εμπορευμάτων στα ράφια. Μυστικός Επισκέπτης (Mystery Shopper) Το άτομο που πηγαίνει σε καταστήματα/υπηρεσίες σαν πελάτης και αναφέρει τις εντυπώσεις του σχετικά με το επίπεδο εξυπηρέτησης ή/και άλλα στοιχεία σχετικά με το κατάστημα. Κεντρικά Γραφεία (έδρα) Τα γραφεία που στεγάζεται η διοίκηση της Εταιρείας Μέλους. Υποκαταστήματα Τα λοιπά γραφεία (εκτός των κεντρικών) της Εταιρείας Μέλους. Τηλεφωνικό Κέντρο Γραφείο με τηλεφωνικές γραμμές που χρησιμοποιούνται για συνεντεύξεις/στρατολόγηση από τηλεφώνου. Ερευνητικό Κέντρο (Τest Centre / Hall) Αίθουσα/κατάστημα/γραφείο που διεξάγεται έρευνα (π.χ. δοκιμή προϊόντος, έρευνα διαφήμισης, κλπ.). Ελεγκτής (Quality Controller / Validator) Ένα άτομο που για λογαριασμό της Εταιρείας Μέλους ελέγχει ότι οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν βάσει των οδηγιών της. 8

9 ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ FIELD Α. ΑΡΧΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ 2.1. ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Πριν την έναρξη της συνεργασίας με τα πιο πάνω άτομα, πρέπει να προηγείται προσωπική συνέντευξη, με τον υπεύθυνο Field, επιθεωρητή ή άλλο στέλεχος της εταιρείας. Για κάθε ερευνητή στρατολόγο, ελεγκτή, μυστικό επισκέπτη, θα πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία: Βιογραφικό σημείωμα (με ημερομηνία και υπογραφή). Ημερομηνία συνέντευξης που έγινε πριν την αρχή της συνεργασίας η οποία θα αναγράφεται στο βιογραφικό ή σε άλλο έντυπο, καθώς και το όνομα/υπογραφή του ατόμου που διεξήγαγε τη συνέντευξη. Έκθεση εκπαίδευσης που να αναγράφει τα είδη, τις ημερομηνίες και τη διάρκεια της εκπαίδευσης και την υπογραφή του ατόμου που εκπαιδεύτηκε. Τυχόν συστάσεις που ζητήθηκαν και ελήφθησαν. Έκθεση συνοδείας / αξιολόγηση της πρώτης εργασίας. Εργασίες που εργάσθηκε. Εκθέσεις αξιολόγησης συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων συνοδείας. Έλεγχοι. Λεπτομέρειες για ατέλειες που διαπιστώθηκαν στον έλεγχο και μέτρα που έχουν ληφθεί. Ημερομηνία έκδοσης και λήξης δελτίου ταυτότητας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ερευνητές που εργάζονται μόνο σε τηλεφωνικές έρευνες δεν είναι αναγκαία η έκδοση ταυτότητας. 9

10 2.2. ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Πριν την έναρξη της συνεργασίας με νέο επιθεωρητή, πρέπει να προηγείται προσωπική συνέντευξη, με τον υπεύθυνο Field ή άλλο στέλεχος της Εταιρείας. Για κάθε επιθεωρητή πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία : Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία συνέντευξης και έναρξης συνεργασίας. Έκθεση εκπαίδευσης που να αναγράφει τα είδη, τις ημερομηνίες και την διάρκεια της εκπαίδευσης και την υπογραφή του ατόμου που εκπαιδεύτηκε. Τυχόν συστάσεις που ζητήθηκαν και ελήφθησαν. Εκθέσεις αξιολόγησης. Ημερομηνία έκδοσης δελτίου ταυτότητας και αριθμός ταυτότητας. Είδη ερευνών/εργασιών που έχουν χρησιμοποιηθεί ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Ένας επιθεωρητής θα πρέπει να αναλαμβάνει τουλάχιστον μία από τις παρακάτω εργασίες: Να επιλέγει κατόπιν συνέντευξης καινούργιους ερευνητές, στρατολόγους, ελεγκτές, μυστικούς επισκέπτες. Να εκπαιδεύει τα πιο πάνω καινούργια άτομα. Να κάνει συνοδείες. Να αξιολογεί την εργασία των ερευνητών. Κατανομή εργασίας στους ερευνητές, παρακολούθηση προόδου, έλεγχο της εργασίας και της επιλογής δείγματος (quota control). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Άτομα που κάνουν μόνο έλεγχο θεωρούνται ελεγκτές, όχι επιθεωρητές. Οι παραπάνω εργασίες μπορεί να ανατίθενται σε βοηθούς επιθεωρητές και ακόμη σε παλαιούς ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί στις συγκεκριμένες εργασίες επιθεωρητή. Οι Εταιρείες Μέλη οφείλουν να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι οι προαναφερθέντες έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα και έχουν την εμπειρία για να φέρουν σε πέρας εργασίες αυτής της μορφής. Γραπτές ενδείξεις για την εκπαίδευση/εμπειρία πρέπει να είναι διαθέσιμες. 10

11 Β. ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 2.4. ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο φάκελος κάθε εργασίας πρέπει να περιέχει τις εξής πληροφορίες: Αριθμό έρευνας. Οδηγίες (quotas, μέθοδος συλλογής στοιχείων, κλπ.) από τον υπεύθυνο της έρευνας προς τον υπεύθυνο του τμήματος συλλογής στοιχείων (Field). Ημερομηνίες διεξαγωγής συνεντεύξεων. Τον αριθμό και τα ονόματα των ερευνητών, στρατολόγων, ελεγκτών, μυστικών επισκεπτών και επιθεωρητών που δούλεψαν στη συγκεκριμένη εργασία. Το συνολικό αριθμό των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν. Στοιχεία (έντυπα, κασέτα κλπ.) που αποδεικνύουν την ενημέρωση (briefing) των ερευνητών. Βεβαίωση ενημέρωσης (briefing) υπογεγραμμένη από τους ερευνητές, ελεγκτές, μυστικούς επισκέπτες και επιθεωρητές. Το ερωτηματολόγιο ή άλλο βοήθημα για την συνέντευξη ή την στρατολόγηση ατόμων. Mέθοδο/μεθόδους ελέγχων που χρησιμοποιήθηκαν, αριθμoί και ημερομηνίες πραγματοποιηθέντων ελέγχων καθώς και τα ονόματα των ατόμων που ελέγχθησαν, μαζί με συνοπτικά αποτελέσματα ελέγχου (τα αναλυτικά αποτελέσματα ελέγχου βρίσκονται στο αρχείο του κάθε συγκεκριμένου ατόμου). Τον τρόπο που επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα άτομα/ερωτηματολόγια/σημεία για έλεγχο. Συνοπτικά στοιχεία από τα ελτία Πορείας/επισκέψεων (δηλαδή σύνολο επαφών, αριθμό αρνήσεων, κλπ.) * * * * * - Για ερευνητικά κέντρα, έκθεση εργασίας επιθεωρητών (βλ. Κεφ. 2.5) - Για τηλεφωνικά κέντρα, έκθεση εργασίας επιθεωρητών (βλ. Κεφ. 2.6) 11

12 2.5. ΕΠΙΠΛΕΟΝ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Έλεγχος καταλληλότητας χώρων Κάθε καινούργιος χώρος θα πρέπει να ελέγχεται προτού αρχίσει να χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του. Ο έλεγχος καταλληλότητας θα πρέπει να γίνεται από άτομο στο οποίο έχουν δοθεί όλες οι σχετικές οδηγίες. Ευθύνες επιθεωρητών Ένας επιθεωρητής θα πρέπει να παρευρίσκεται σε κάθε κέντρο που χρησιμοποιείται και να παρακολουθεί τουλάχιστον 30% των συνεντεύξεων της κάθε μέρας. Επιπλέον θα συμπληρώνει την έκθεση συνοδείας για κάθε ερευνητή που παρακολουθεί τη δουλειά του. Έκθεση εργασίας Ο επιθεωρητής θα πρέπει να συμπληρώνει και να στέλνει μία έκθεση, μετά το πέρας της εργασίας που να περιλαμβάνει για το κάθε κέντρο, τα πιο κάτω στοιχεία: Αριθμό συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Αριθμό και ονόματα χρησιμοποιηθέντων ερευνητών. Ονόματα ερευνητών που παρακολούθησε τη δουλειά τους και την υπογραφή του. Εάν γίνεται επιπλέον έλεγχος (εκτός από την παρακολούθηση) στο κέντρο, τα αποτελέσματα ελέγχου για τον κάθε ερευνητή. Άλλα σχετικά σχόλια (πχ. σε σχέση με το ερωτηματολόγιο, αίθουσα, κριτήρια επιλογής, δυσμενείς συνθήκες - καιρός, περιοχή, κλπ.). Η έκθεση του επιθεωρητή πρέπει να περιλαμβάνεται στο αρχείο της έρευνας, μαζί με όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο κεφ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ / ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ευθύνες Επιθεωρητών Καθ'όλη τη διάρκεια της λήψεως των συνεντεύξεων, ο επιθεωρητής πρέπει να είναι παρών. Έκθεση εργασίας Ο επιθεωρητής θα πρέπει να συμπληρώνει για κάθε εργασία μία έκθεση που να περιλαμβάνει: Ημερομηνίες, ώρες ή βάρδιες που δούλεψε κάθε ερευνητής. Στις περιπτώσεις που υπάρχει σύστημα συνακρόασης (Remote Listening-In), συνοπτικά αποτελέσματα από συνακρόαση συνεντεύξεων. Η έκθεση του επιθεωρητή πρέπει να περιλαμβάνεται στο αρχείο της έρευνας, μαζί με όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο κεφ

13 2.7. ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο φάκελος κάθε εργασίας πρέπει να περιέχει τις εξής πληροφορίες : Αριθμό έρευνας Είδος έρευνας : ομαδικές συζητήσεις ή/και συνεντεύξεις σε βάθος. Ημερομηνίες που διεξήχθησαν οι ομαδικές συζητήσεις/συνεντεύξεις σε βάθος. Τον αριθμό και τα ονόματα την στρατολόγων, ελεγκτών και επιθεωρητών που δούλεψαν στη συγκεκριμένη εργασία. Τον αριθμό των ατόμων που έλαβαν τελικά μέρος στις ομαδικές συζητήσεις/ συνεντεύξεις σε βάθος. Σε περίπτωση ομαδικών συζητήσεων και τον αριθμό ομάδων. Στοιχεία (έντυπα, κασέτα κλπ.) με τα οποία αποδεικνύεται η ενημέρωση των στρατολόγων. Βεβαίωση ενημέρωσης (briefing) υπογεγραμμένη από τους στρατολόγους, ελεγκτές και επιθεωρητές. Το ερωτηματολόγιο για την στρατολόγηση ατόμων. Μεθόδους ελέγχου στρατολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν, αριθμό πραγματοποιηθέντων ελέγχων καθώς και αποτελέσματα για κάθε στρατολόγο. Έκθεση του διεξάγοντος (moderator) την ποιοτική έρευνα. Έκθεση του διεξάγοντος την ποιοτική έρευνα Οι διεξάγοντες την ποιοτική έρευνα θα πρέπει μετά το τέλος κάθε ομαδικής συζήτησης ή άλλης σχετικής εργασίας να παρέχουν πληροφορίες και σχόλια σχετικά με : Τα άτομα που έλαβαν μέρος (αν επιλέχθηκαν σωστά και πόσο κατάλληλοι ήταν). Την καταλληλότητα του χώρου. Τα άτομα που υποδέχτηκαν τους ερωτώμενους. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να αναγράφονται σε ειδικό έντυπο, το οποίο θα συμπληρώνεται από το άτομο που διεξήγαγε την έρευνα. Ο/οι υπεύθυνος/οι στρατολόγος/οι θα πρέπει να ενημερώνεται για κάθε τι που δεν πήγε καλά και οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να αρχειοθετούνται, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται στην επόμενη αξιολόγησή του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ομαδικές συζητήσεις απαιτείται ξεχωριστή έκθεση Moderator για την κάθε ομάδα, ενώ για τις συνεντεύξεις σε βάθος αρκεί μία συνολική έκθεση στο τέλος της έρευνας, εκτός από τις περιπτώσεις που η διεξαγωγή των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε από 2-3 Moderators. 13

14 2.8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ερωτηματολόγιο στρατολόγησης ατόμων Για την εξεύρεση και την επιλογή ατόμων για ομαδικές συζητήσεις ή συνεντεύξεις σε βάθος πρέπει να χρησιμοποιείται ερωτηματολόγιο. Ενημέρωση (briefing) στρατολόγων Θα πρέπει να δίδονται στους στρατολόγους σαφείς γραπτές οδηγίες για την κάθε εργασία. Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και ανάλογα με την εργασία, να περιλαμβάνουν: Τους υφιστάμενους περιορισμούς (quotas) με ακρίβεια. Αριθμό ατόμων ανά ομαδική συζήτηση και, αν κρίνεται σκόπιμο, τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό ατόμων για να γίνει η ομαδική συζήτηση. Την κατάλληλη ή αποδεκτή μέθοδο για την εξεύρεση ατόμων (πόρτα-πόρτα, στο δρόμο, με το τηλέφωνο, και αν χρησιμοποιούνται ήδη υπάρχοντα αρχεία ή αν το snowballing είναι αποδεκτό). Συγκεκριμένους περιορισμούς και εξαιρέσεις ατόμων που έχουν λάβει μέρος σε προηγούμενες έρευνες. Οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να αναφέρονται τόσο στην εξεύρεση ατόμων που δεν έχουν ποτέ στο παρελθόν λάβει μέρος σε ποιοτική έρευνα, όσο και στον προσδιορισμό χρονικού διαστήματος, μετά την παρέλευση του οποίου θα μπορεί ένα άτομο να χρησιμοποιηθεί εκ νέου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου τούτο είναι δυνατόν, τα παραπάνω θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο επιλογής. Ερωτώμενοι που έχουν προηγουμένως λάβει μέρος σε ομαδική συζήτηση ή συνέντευξη σε βάθος, δεν θα πρέπει να ξαναστρατολογούνται, πριν να περάσει περίοδος 6 μηνών, εκτός εάν υπάρχει γραπτή συμφωνία με τον πελάτη ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέτοιοι ερωτώμενοι. Έλεγχος καταλληλότητας αιθουσών για την ποιοτική έρευνα Θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τις προδιαγραφές της αίθουσας ή των αιθουσών που θα χρησιμοποιηθούν για την ποιοτική έρευνα. Κάθε καινούργιος χώρος θα πρέπει πριν χρησιμοποιηθεί να ελεγχθεί για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του. Ο έλεγχος καταλληλότητας πρέπει να γίνεται από άτομο στο οποίο έχουν δοθεί όλες οι σχετικές οδηγίες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κριθεί ότι δεν είναι αναγκαίο, ορισμένοι χώροι, όπως π.χ. ξενοδοχεία, μπορούν να εξαιρεθούν από τον παραπάνω κανόνα. 14

15 ΤΜΗΜΑ 3 : ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 3.1. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ ΜΕ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΟΥΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ Η Εταιρεία Μέλος είναι υπεύθυνη για να παρέχει σε όλους τους ερευνητές, στρατολόγους και ελεγκτές, εγχειρίδιο το οποίο να περιέχει γενικές οδηγίες σχετικά με τα καθήκοντα που καλούνται να αναλάβουν και τις υποχρεώσεις που αυτοί έχουν έναντι της εταιρείας και των ερωτώμενων. Το εγχειρίδιο αυτό δεν είναι απαραίτητο να είναι το ίδιο με το εγχειρίδιο της βασικής εκπαίδευσης. Όταν τα εγχειρίδια αυτά αναθεωρούνται/αλλάζουν, το νέο αναθεωρημένο εγχειρίδιο πρέπει να αναγράφει την τελευταία ημερομηνία έκδοσης ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η Εταιρεία Μέλος είναι υπεύθυνη για την επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση/εμπειρία που θα πρέπει να έχουν οι ερευνητές, στρατολόγοι, ελεγκτές και μυστικοί επισκέπτες για να μπορούν να φέρουν σε πέρας τις εργασίες που τους ανατίθενται. Στα αρχεία της Εταιρείας θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες για την εκπαίδευση και την προηγούμενη εμπειρία των ατόμων αυτών. Τα αρχεία αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα κατά τον έλεγχο του ΠΕΣΣ. Οι ημερομηνίες και η διάρκεια της αρχικής εκπαίδευσης πρέπει να καταγράφονται. Η έκθεση αποτελεσμάτων από την πρώτη συνοδεία/αξιολόγηση του ατόμου πρέπει επίσης να αρχειοθετείται. Το βασικό εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να είναι διαθέσιμο για τον έλεγχο του ΠΕΣΣ. Η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται από επιθεωρητή ή στέλεχος της Εταιρείας Μέλους που έχει την εμπειρία και την κατάλληλη εκπαίδευση για να κάνει τη δουλειά αυτή. Στη περίπτωση που η εκπαίδευση γίνεται για λογαριασμό περισσοτέρων της μιας Εταιρειών, θα πρέπει οι Εταιρείες: Να είναι μέλη του ΠΕΣΣ. Να υπάρχει γραπτή συμφωνία για την κοινή εκπαίδευση. Στο έντυπο της Έκθεσης θα πρέπει να υπάρχει δήλωση από την οποία να φαίνεται ότι ο ερευνητής, στρατολόγος ή ελεγκτής έχει εκπαιδευτεί για να εργαστεί και στις άλλες Εταιρείες. 15

16 3.3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΟΥΝ Η Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΣΣ ιάρκεια βασικής εκπαίδευσης ερευνητών Οι υποψήφιοι ερευνητές (τα καινούργια άτομα) που δεν έχουν στο παρελθόν εκπαιδευτεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΠΕΣΣ, πρέπει να τύχουν βασικής εκπαίδευσης τουλάχιστον δύο ημερών (12 ωρών) που πρέπει να περιλαμβάνει και τη συμπλήρωση εκπαιδευτικών ερωτηματολογίων. Στον ατομικό φάκελο του ερευνητή θα υπάρχει σχετική αναφορά/έκθεση βασικής εκπαίδευσης. Συνοδεία στην πρώτη εργασία Επιπλέον, το καινούργιο άτομο θα πρέπει να συνοδεύεται στην πρώτη δουλειά. Αυτό πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν από την αρχή της πρώτης εργασίας του και να διαρκέσει έως ότου διαπιστωθεί ότι το άτομο αυτό είναι επαρκώς εκπαιδευμένο και είναι ικανό να συνεχίσει μόνο του. Έκθεση συνοδείας/αξιολόγηση α εργασίας θα υπάρχει στον ατομικό φάκελο του ερευνητή. Τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από άτομο που δεν έχει συνοδευτεί δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν έως ότου συνοδευτεί και η εργασία του θεωρηθεί αποδεκτή. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Στην περίπτωση τέτοιων ερευνών όπου δεν είναι δυνατή η συνοδεία, πρέπει να γίνουν εκπαιδευτικά ερωτηματολόγια για να διαπιστωθεί αν ο ερευνητής είναι επαρκώς εκπαιδευμένος και ικανός να δουλέψει μόνος του. Σ αυτήν την περίπτωση, μία ή περισσότερες συνεντεύξεις από την πρώτη ανάθεση εργασίας του πρέπει να μαγνητοφωνηθούν και να τις ακούσει κατάλληλα εκπαιδευμένο/υπεύθυνο άτομο, πριν η εργασία αυτή χρησιμοποιηθεί. ιάρκεια βασικής εκπαίδευσης για τηλεφωνικά κέντρα Οι υποψήφιοι ερευνητές (τα καινούργια άτομα) χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση βάσει των προδιαγραφών του ΠΕΣΣ, πρέπει να εκπαιδεύονται για 6 ώρες. Μετά τη βασική εκπαίδευση, ο ερευνητής πρέπει κατά τη διάρκεια της πρώτης του βάρδιας να δουλεύει με επίβλεψη ή να παρακολουθείται με συνακρόαση, μέχρι να διαπιστωθεί ότι το άτομο είναι επαρκώς εκπαιδευμένο και ικανό. Η έκθεση βασικής εκπαίδευσης και επίβλεψης/συνακρόασης της α εργασίας θα αρχειοθετούνται στον ατομικό φάκελο του ερευνητή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΠΕΣΣ: Άτομα που ήδη δουλεύουν ή έχουν εκπαιδευτεί πριν από την συμμετοχή της εταιρείας στον ΠΕΣΣ δεν είναι αναγκαίο να εκπαιδευτούν εκ νέου, αλλά πρέπει να ενημερωθούν για την ύπαρξη του ΠΕΣΣ και για τους κανονισμούς του. Επιπλέον πρέπει να υπογράφουν μία δήλωση ότι έχουν παρακολουθήσει το ισχύον πρόγραμμα εκπαίδευσης της εταιρείας. 16

17 3.4. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ Η Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΣΣ Γενικός Κανόνας Εάν ένα άτομο έχει ήδη εκπαιδευτεί/εργασθεί στο παρελθόν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΠΕΣΣ, η Εταιρεία Μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι η βασική εκπαίδευση, όπως περιγράφεται στο κεφ. 3.3., δεν είναι αναγκαία και το άτομο αυτό να έχει μία συντομότερη αρχική εκπαίδευση. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία πρέπει, εάν είναι δυνατόν, να λάβει μία βεβαίωση από την κατάλληλη Εταιρεία Μέλος του ΠΕΣΣ ότι το άτομο αυτό έχει εκπαιδευτεί/εργασθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΠΕΣΣ. ιάρκεια αρχικής εκπαίδευσης Η αρχική εκπαίδευση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 ωρών και να υπάρχει σχετική αναφορά στον ατομικό φάκελο του ερευνητή. Περιεχόμενο της αρχικής εκπαίδευσης Η αρχική εκπαίδευση για άτομα που έχουν ήδη εκπαιδευτεί από Εταιρεία Μέλος του ΠΕΣΣ πρέπει το λιγότερο να περιλαμβάνει: ιαπίστωση κατά πόσον το άτομο έχει την εμπειρία και τις γνώσεις που χρειάζεται για κάθε είδος εργασίας στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Οδηγίες που έχουν σχέση με τις υφιστάμενες διαδικασίες και τη διοικητική λειτουργία της Εταιρείας Μέλους. Την εκμάθηση του Εγχειριδίου ερευνητών της Εταιρείας Μέλους. Συνοδεία στην πρώτη εργασία Μετά την αρχική εκπαίδευση, το καινούργιο άτομο πρέπει να συνοδεύεται στην πρώτη του δουλειά. Αυτό πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν από την αρχή της εργασίας του και να διαρκέσει έως ότου διαπιστωθεί ότι το άτομο αυτό είναι επαρκώς εκπαιδευμένο και είναι ικανό να συνεχίσει μόνο του. Έκθεση συνοδείας/αξιολόγηση α εργασίας θα υπάρχει στον ατομικό φάκελο του ερευνητή. Τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από άτομο που δεν έχει συνοδευτεί δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν έως ότου συνοδευτεί και η εργασία του θεωρηθεί αποδεκτή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους ερευνητές που εργάζονται σε τηλεφωνικό κέντρο, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη επίβλεψη ή συνακρόαση. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Στην περίπτωση έρευνας σε επιχειρήσεις, όπου το είδος της εργασίας δεν προσφέρεται ίσως για προσωπική συνοδεία ή επίβλεψη, είναι θέμα του επιθεωρητή/εκπαιδευτή να κρίνει αν ο ερευνητής είναι αρκετά καλά εκπαιδευμένος και ικανός να δουλέψει μόνος του. Σε αυτήν την περίπτωση, μία ή περισσότερες συνεντεύξεις από την πρώτη ανάθεση εργασίας του πρέπει να μαγνητοφωνηθούν και να τις ακούσει κατάλληλα εκπαιδευμένο/υπεύθυνο άτομο, πριν η εργασία αυτή χρησιμοποιηθεί. Εκπαίδευση πάνω σε νέα είδη εργασιών Αν το άτομο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε ένα είδος εργασίας, για το οποίο δεν είχε εκπαιδευτεί από Εταιρεία Μέλος του ΠΕΣΣ, πρέπει προτού αναλάβει μια τέτοια εργασία να του γίνει ειδική εκπαίδευση στον τομέα αυτό από την Εταιρεία Μέλος, όπως αναγράφεται πιο κάτω. 17

18 Περιεχόμενα εγχειριδίου βασικής εκπαίδευσης Όλοι οι ερευνητές με ευθύνη της Εταιρείας Μέλους θα πρέπει να είναι επαρκώς και καλώς εκπαιδευμένοι για την εργασία που θα τους ανατεθεί. Στην κατάσταση που ακολουθεί περιγράφονται όλα τα θέματα που πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης και να περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο. ιοικητικά θέματα : Αν νέος ερευνητής Έχει δουλέψει σε εταιρεία μέλος ΠΕΣΣ στους τελευταίους 12 μήνες εν έχει κάνει το συγκεκριμένο είδος έρευνας Έχει κάνει το συγκεκριμένο είδος έρευνας Εισαγωγή στην Εταιρεία και όροι συνεργασίας Σκοπός και σημασία της Έρευνας Αγοράς Η σημασία της σωστής και έντιμης συνέντευξης Επεξήγηση των διαφόρων τύπων ερευνών Ο Κώδικας εοντολογίας της ESOMAR Πώς παίρνουμε συνεντεύξεις από παιδιά (έως 14 ετών) Χρήση ταυτότητας Ορολογία έρευνας αγοράς Χρήση των Εγχειριδίων της Εταιρείας Εξασφάλιση του απορρήτου και της ανωνυμίας των ερωτωμένων Ν. 2472/97 (προστασία προσωπικών δεδομένων) θέματα που είναι σχετικά με το έργο των ερευνητών Ευχαριστήριες επιστολές/φυλλάδια Παρακολούθηση για την πρόοδο της εργασίας Ο ρόλος του Επιθεωρητή/του τμήματος Field Αξιολόγηση της απόδοσης του ερευνητή Κανονισμός ΠΕΣΣ (έλεγχος εκπαίδευσης και αξιολόγησης εργασίας ερευνητών) Τί πρέπει να γίνεται όταν παρουσιαστούν προβλήματα ιαδικασίες ποιοτικού ελέγχου (επανέλεγχος) 18

19 Τεχνικά θέματα Αν νέος ερευνητής Έχει δουλέψει σε εταιρεία μέλος ΠΕΣΣ στους τελευταίους 12 μήνες εν έχει κάνει το συγκεκριμένο είδος έρευνας Έχει κάνει το συγκεκριμένο είδος έρευνας Μέθοδοι δειγματοληψίας Μέθοδοι ανεύρεσης και επιλογής ατόμων/νοικοκυριών (Πορεία/ ρομολόγιο ερευνητή) Quotas παραδείγματα και επεξήγηση ελέγχου των quotas Συμπλήρωση ελτίου Πορείας/ επισκέψεων Τεχνική της λήψης συνεντεύξεων Ευγένεια και συμπεριφορά ερευνητών Συμπλήρωση ερωτηματολογίου και διαχείριση Τύποι ερωτήσεων. Ενθάρρυνση και διερεύνηση (prompting and probing) ημογραφικά / κριτήρια κατάταξης σε κοινωνικές τάξεις Χρήση οπτικών βοηθημάτων/ concepts/ κάρτες/ φωτογραφίες / προϊόντα Πρακτική εξάσκηση 19

20 Εκπαίδευση στρατολόγων Πρόκειται για καινούργια άτομα που επιλέχθηκαν αποκλειστικά για στρατολόγηση και που δεν είχαν στο παρελθόν εκπαιδευτεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΠΕΣΣ. Τα άτομα αυτά πρέπει να εκπαιδευτούν για τουλάχιστον 6 ώρες, καλύπτοντας τουλάχιστον τα θέματα που αναγράφονται πιο κάτω. Κατόπιν πρέπει να συνοδεύονται όσο το δυνατόν από την αρχή της πρώτης δουλειάς έως ότου διαπιστωθεί ότι το άτομο είναι επαρκώς εκπαιδευμένο και ικανό να συνεχίσει μόνο του. RECRUITERS Εισαγωγή στην εταιρεία, στο προσωπικό της και στις διοικητικές διαδικασίες της Σκοπός και σημασία της Έρευνας Αγοράς Επεξήγηση των διαφόρων τύπων ερευνών Ο Κώδικας εοντολογίας της Esomar και του ΣΕ ΕΑ N. 2472/97 (Προστασία Προσωπικών εδομένων) θέματα σχετικά με το έργο των στρατολόγων Πώς παίρνουμε συνεντεύξεις από παιδιά (έως 14 ετών) Εξασφάλιση του απορρήτου και της ανωνυμίας των ερωτωμένων Ορολογία έρευνας αγοράς Χρήση των Εγχειριδίων της Εταιρείας Κανονισμός ΠΕΣΣ (έλεγχος εκπαίδευσης και αξιολόγησης εργασίας ερευνητών) Έντυπα ΠΕΣΣ και άλλα έντυπα της εταιρείας Ρόλος του Στρατολόγου ιαδικασίες ποιοτικού ελέγχου (επανέλεγχος) Μέθοδοι στρατολόγησης Αξιολόγηση απόδοσης και συχνότητα Σύστημα συνεχούς παρακολούθησης της εξέλιξης των εργασιών Quotas παραδείγματα και επεξήγηση ελέγχου των quotas Παρακολούθηση δείγματος (εάν αυτό απαιτείται) Τι πρέπει να γίνεται όταν παρουσιαστούν προβλήματα Ευγένεια/συμπεριφορά στρατολόγου Συμπλήρωση και χειρισμός ερωτηματολογίου στρατολόγησης Πρακτική εξάσκηση Απαιτήσεις της Εταιρείας σχετικά με την επικοινωνία Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας ομαδικής συζήτησης Σημασία ποιοτικής διερεύνησης Τρόποι ενθάρρυνσης ερωτωμένων για συμμετοχή Σύνθεση ομάδων Ρόλος του συντονιστή Εγκαταστάσεις παρακολούθησης ομαδικών συζητήσεων/μαγνητοφώνηση και βιντεοσκόπηση συζητήσεων Επιβεβαίωση συμμετοχής των προσκεκλημένων Χρήση οπτικών βοηθημάτων / concepts / προϊόντων ημογραφικά / κριτήρια κατάταξης σε κοινωνική τάξη Σημασία της αναγνώρισης και επιλογής του κατάλληλου ερωτώμενου Πλήρης γνώση του τρόπου με τον οποίο παρακολουθεί η Εταιρεία την εξέλιξη του έργου του κάθε στρατολόγου Συμπεριφορά / υποχρεώσεις οικοδεσπότη Στον ατομικό φάκελο του στρατολόγου θα υπάρχει σχετική αναφορά (έκθεση εκπαίδευσης, έκθεση συνοδείας α εργασίας). 20

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη

Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη Ο Οργανισμός έρευνας Μυστικού Επισκέπτη (MSPA - Mystery Shopping Providers Association) είναι αφιερωμένος στη βελτίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22/07/2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 64 Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ Ταχ. Δ/νση : Γορδίου 1, Ν.Σμύρνη Τ.Κ. : 17121 Τηλέφωνο : 210-9319054 FAX : 210-9319056 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://dasta.uowm.gr/internship/

http://dasta.uowm.gr/internship/ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Στο νέο οδηγό σπουδών του Τµήµατός Μηχανικών Πληροφορικής και θεσµοθετήθηκε το πρόγραµµα τρίµηνης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 13/10/2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 85 Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ Ταχ. Δ/νση : Γορδίου 1, Ν.Σμύρνη Τ.Κ. : 17121 Τηλέφωνο : 210-9319054 FAX : 210-9319056 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας (ΕΣ Υ), έχοντας υπόψη:

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας (ΕΣ Υ), έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ.960/7-9 Αθήνα, 07/09/2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα). Αρθρο Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Κάθε εργοδότης υποχρεώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Πρόταση αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς: για τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας.

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας. 1) Ερώτηση: Στην παρ. 8 του άρθρου Β.5.4.2. Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις (σελ.79), προβλέπεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης α) σε περίπτωση παρέλευσης της συμφωνημένης ημερομηνίας παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΑΦΜ: 222122126. Ημερομηνία.:31/1/2013 Αριθμ. Πρωτ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ : 546 23 Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2313/327800-817-896-835

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με ορισμένα καθήκοντα του Λειτουργού Συμμόρφωσης ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 του Νόµου και του Κανονισµού 5 περί τροποποίησης Παραρτήµατος των «Περί Ρυθµίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

[ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 2013 ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΘΗΝΑ»] Μ. Αντύπα 81,Ηλιούπολη Προοίμιο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΧΕΝ Ελλάδος, στο ιδιόκτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 Περιεχόμενα 15 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Η σύνταξη μιας περιγραφής εργασίας...25 Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός της πρακτικής άσκησης;

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), λόγω της στενής τους συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, αποτελούν συχνά πεδία διεξαγωγής έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Ασφάλεια και Υγιεινή -Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης ; Ποιος είναι ο αριθμός εργαζομένων και σε ποια κατηγορία επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 4 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα