ΚΕΦ. 3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Επικοινωνία 1. Εσωτερική: 2. Εξωτερική: Με Προφορικό Λόγο Με Γραπτό Λόγο 1. Προσωπική : 2. Υποδοχή:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦ. 3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Επικοινωνία 1. Εσωτερική: 2. Εξωτερική: Με Προφορικό Λόγο Με Γραπτό Λόγο 1. Προσωπική : 2. Υποδοχή:"

Transcript

1 ΚΕΦ. 3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Επικοινωνία είναι η ανταλλαγή μυνημάτων ή πληροφοριών μεταξύ διαφόρων προσώπων ή οργανισμών. Διακρίνεται σε: 1. Εσωτερική: Μεταξύ προσώπων ή τμημάτων της επιχείρησης. 2. Εξωτερική: Μεταξύ προσώπων ή οργανισμών εκτός επιχείρησης. Η επικοινωνία είτε εσωτερική είτε εξωτερική μπορει να γίνει με δύο τρόπους: 1. Με Προφορικό Λόγο (προσωπική επικοινωνία, με τηλέφωνο, μέσω Η/Υ κ.λ.π) 2. Με Γραπτό Λόγο (επιστολές, έγγραφα, τηλεγραφήματα, με , μεσω Η/Υ, κ.λ.π) ( Σχεδιάγραμμα) ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Προσωπική : Γίνεται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων που βρίσκονται στον ίδιο χώρο (συζήτηση, σεμηνάρια, συνέντευξη, συνεδρίαση, προφορικές εντολές κ.λ.π). Πρέπει να γίνεται με σωστή διατύπωση, ακρίβεια και σαφήνεια απο τον ομιλητή, ώστε να γίνεται κατανοητή απο τον ακροατή για να αποφεύγονται παρερμηνείες και λάθη. Λαμβάνεται υπ όψιν η ικανότητα αντίληψης του ακροατή (δεν γίνονται σεμηνάρια αστροφυσικής σε γεωργούς). 2. Υποδοχή: Ο χώρος υποδοχής των επισκεπτών είναι η βιτρίνα της επιχείρησης. Απο αυτόν αρχίζουν οι πρώτες εντυπώσεις για την επιχείρηση. Το άτομο που πλαισιώνει αυτόν το χώρο πρέπει να είναι ευχάριστο, με ευγένεια και καλούς τρόπους, να έχει ευχάριστη φωνή και καλή άρθρωση, να μπορεί να μιλά άνετα και να γνωρίζει ξένες γλώσσες. Πρέπει να μπορεί να χειρίζεται επιδέξια ορισμένες δύσκολες καταστάσεις (π.χ όταν αργήσει κάποιος αξιωματούχος της επιχείρησης σε καθορισμένο ραντεβού ). Να γνωρίζει όλα τα ραντεβού των αξιωματούχων και τις τυχόν απουσίες τους. Πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά που βρίσκεται το κάθε τμήμα της επιχείρησης και ποιός είναι ο αρμόδιος για κάθε τμήμα. Σε πολλές μεγάλες εταιρείες τηρείται και βιβλίο επισκεπτών. 3. Τηλέφωνο : Είναι το πιο εύχρηστο μέσο επικοινωνίας. Πλεονέκτημα του είναι η ταχύτητα και ο διάλογος που διεξάγεται. Το μειονέκτημα του είναι οτι η συνομιλία μπορεί να ξεχαστεί, να παραποιηθεί, ή να αμφισβητηθεί, χωρίς να έχει τη δυνατότητα κάποιος να το αποδείξει, γι αυτό και τις περισσότερες φορές ακολουθεί και επιστολή. Σε πολλές επιχειρήσεις υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο μέσω του οποίου συνδέονται όλα τα τμήματα της επιχείρησης. Σήμερα υπάρχει το σύστημα «αυτόματης τηλεφωνικής σύνδεσης το «PABE» ( Private Automatic Branch Exchange ). Πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστο μια ξένη γλώσσα κυρίως Αγγλικά. Να γνωρίζει όλα τα τμήματα τις εταιρείας και τους υπεύθυνους του κάθε τμήματος. Να ξέρει πως θα φερθεί οταν παίρνουν τηλέφωνο απ έξω ή όταν τηλεφωνεί ο ίδιος. Εκτός απ όλα αυτά πρέπει να γνωρίζει και κάποιους κανόνες: Να είναι εχέμυθος. Να μιλά ήρεμα και καθαρά. Να είναι σαφής και σύντομος, δε φλυαρεί και δεν επεκτήνεται σε άσχετα θέματα. Μιλά πάντοτε με ευγένεια, δε δυσανασχετεί και δεν εκδηλώνει δυσφορία. Δε διακόπτει το συνομιλητή του. Έχει πάντα δίπλα του τον τηλεφωνικό κατάλογο για όλα τα πρόσωπα της εταιρείας και όλων των προσώπων και οργανισμών που έρχεται σε συχνή επαφή μαζί τους η εταιρεία. Δεν αφήνει το συνομιλητή του να περιμένει για πολύ ώρα στο τηλέφωνο. Δεν εγκαταλείπει τη θέση του παρα μόνο σε έκτακτη ανάγκη και αφού πρώτα αφήσει αντικαταστάτη. Αποφεύγει τα προσωπικά τηλεφωνήματα.

2 4. Δελτίο Τηλεφωνήματος: Είναι ένα έντυπο στο οποίο καταγράφεται ένα τηλεφωνικό μήνυμα όταν το πρόσωπο στο οποίον απευθύνεται απουσιάζει. Το έντυπο πρέπει να καταγράφεται με συντομία και σαφήνεια. ( Υπόδειγμα 1). ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η γραπτή επικοινωνία περιλαμβάνει: 1. Την επιστολή 2. Το ενδοϋπηρεσιακό σημείωμα 3. Το τηλεγράφημα 4. Το ΤΕΛΕΞ (τηλέτυπο) 5. Το ΤΕΛΕΦΑΞ 6. Τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Επιστολή: Είναι ένα συνηθισμένο μέσο επικοινωνίας. Αν και υστερεί σε ταχύτητα έναντι των άλλων έχει ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα. Είναι το πιο οικονομικό μέσο επικοινωνίας. Το περιεχόμενο της δεν μπορεί να παραποιηθεί ή να αμφισβητηθεί. Έχει πάντοτε την ιδιόχειρη υπογραφή που δεσμεύει επίσημα τον αποστολέα. Η επιστολή γράφεται σε χαρτί Α 4. Ο φάκελος με τον οποίο θα σταλεί να είναι ορθογώνιος, σκέτος ή με παραθυράκι και να έχει τυπωμένη την επωνυμία και τη διεύθυνση του αποστολέα στην πάνω αριστερή γωνία. Το όνομα του παραλήπτη γράφεται με γραφομηχανή απο τη μέση προς τα κάτω. Στοιχεία της Εμπορικής επιστολής (Φυλλάδιο) Στή σύνταξη και στη δακτυλογράφηση της εμπορικής επιστολής απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά το σκοπό της. Το κείμενο πρέπει να έχει τις ακόλουθες ΑΡΕΤΕΣ Συντομία: Να αποφεύγεται η πολυλογία και οι επαναλήψεις. Το κείμενο να είναι σύντομο και περιεκτικό. Σαφήνεια: Να είναι διατυπωμένη σωστά με σύντομες, απλές και ολοκληρωμένες προτάσεις. Ακρίβεια: Οι τεχνικοί όροι, οι ονομασίες και οι χαρακτηρισμοί να είναι σωστά γραμμένοι. Απλότητα: Το κείμενο να είναι γραμμένο με απλά λιτά λόγια. Ευγένεια: Να αποφεύγονται λέξεις ή προτάσεις προσβλητικές ή ταπεινωτικές. Ορθογραφία: Να αποφεύγονται τα ορθογραφικά λάθη Σωστή διάταξη: Όλα τα στοιχεία της επιστολής να είναι στη σωστή διάταξη. Καθαρότητα Καλή Εμφάνιση: Να είναι καθαρή, να αποφεύγονται τα σβησίματα και οι διορθώσεις. Συστήματα διάταξης Υπάρχουν 4 συστήματα διάταξης της εμπορικής επιστολής: 1. Το παλιό κλασσικό 2. Το σύγχρονο κάθετο 3. Το μικτό 4. Το αμερικάνικο ΝΟΜΑ (Νational Office Management Association ) Σήμερα επικρατεί το σύγχρονο σύστημα. ( Υποδείγματα σελ )

3 Ενδοϋπηρεσιακό Σημείωμα: Είναι μέσο εσσωτερικής επικοινωνίας.χρησιμοποιείται για μετάδοση σύντομων μυνημάτων, πληροφοριών ή οδηγιών μεταξύ των τμημάτων της ίδιας της επιχείρησης. Γράφεται σε ιδικό έντυπο. ( Υπόδειγμα 2). Τηλεγράφημα: Είναι γρήγορο μέσο γραπτής επικοινωνίας, αλλά ακριβό. Κοστολογείται ανάλογα με τις λέξεις που περιέχει. Είναι πολύ σύντομο μύνημα γι αυτό πολλές φορές ακολουθείται απο επιστολή για περισσότερες πληροφορίες. Καταγράφεται σε ειδικό έντυπο της Α.Τ.Η.Κ. Κατα τη σύνταξή του πρέπει να προσέχουμε τα πιο κάτω: Το κείμενο να είναι σύντομο και σαφές. Παραλείπουμε προσφόνηση και φιλοφρόνηση. Να χρησιμοποιείται η τηληγραφική διεύθυνση του παραλήπτη. Το κείμενο γράφεται με κεφαλαία σε λατινικούς χαρακτήρες. Να προτιμούνται οι συντομογραφίες π.χ Α.Η.Κ, Τ.Κ, C.I.F, κ.λ.π Μπορούν να ενώνονται μικρές λέξεις, οχι πάνω απο 10 ψηφία π.χ GRAFIOSAS. Να κρατείται πάντοτε αντίγραφο. ( Υπόδειγμα σελ. 44 ). Σήμερα αυτό το μέσο δεν πολυχρησιμοποιείται παρα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως γάμους, βαφτήσια, κηδείες κ.λπ... ΤΕΛΕΞ : Είναι σύγχρονο μέσο επικοινωνίας. Τα μυνήματα καταγράφονται συγχρόνως και στους δύο, αφού πρώτα συνδεθούν τηλεφωνικά. ΤΕΛΕΦΑΞ (Τηλεομοιότυπο): Είναι ένα απο τα πιο εύχρηστα μέσα επικοινωνίας. Αφού γραφούν τα κείμενα, σχέδια, πίνακες κ.λ.π, γίνεται η σύνδεση και των δύο μέσω τηλεφώνου και με το πάτημα ενός κουμπιού στέλλονται αυτόματα σε φωτοτυπία. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής: Είναι το πιό σύγχρονο μέσο επικοινωνίας. Μεταδίδονται μυνήματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό της επιχείρησης μέσω του Internent. Με τον κατάλληλο εξοπλισμό υπάρχει δυνατότητα να γίνεται και ζωντανή συνομιλία βλέποντας ο ένας τον άλλο.

4 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΕΤΕΣ 1. Συντομία Σαφήνεια Ακρίβεια Απλότητα Ευγένεια 2. Ορθογραφία Σωστή διάταξη Καθαρότητα Καλή εμφάνιση ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Σύγχρονη διάταξη) Όλα τα στοιχεία, εκτός της επικεφαλίδας, που γράφεται στο κέντρο και συνήθως είναι έντυπη, γράφονται στην αριστερή πλευρά της σελίδας, το ένα κάτω απο το άλλο ) 1. Επικεφαλίδα : (γάφεται στο κέντρο της σελίδας, συνήθως είναι τυπογραφημένη ) Όνομα Επωνυμία Διεύθυνση (οδός αριθμός) Τ.Κ Πόλη Τηλέφωνο, Φαξ, Είδος εργασιών Αφήνουμε 5 εκ. (8 διαστήματα από την άκρη της σελίδας) 2. Διακριτικά σημάδια (αρχικά συντάκτη, δακτυλογράφου και αριθμός πρωτοκόλλου π.χ ΑΚ/ΕΜ/ Ημερομηνία (ο μήνας πάντοτε ολογράφως π.χ 06 Αυγούστου 2008 ) 4. Aφορά ή Υπ όψιν (π.χ Διευθυντή Πωλήσεων) 5. Διεύθυνση παραλήπτη (πάντοτε στην αιτιατική και η πόλη με κεφαλαία π.χ ΛΕΜΕΣΟ ) 6. Προσφώνηση (ανάλογα που απευθυνόμαστε π.χ Έντιμε κύριε, Αγαπητέ κύριε, Αξιότιμε κύριε κ.λ.π 7. Θέμα (σύντομος τίτλος πάνω απο το κείμενο και έντονο ) 8. Κείμενο Κυρίως σώμα 1 η παράγραφος αφορμή για σύνταξη της επιστολής ( 2-3 γραμμές ) 2 η παράγραφος ανάπτυξη θέματος ( 5-6 γραμμές ) 3 η παράγραφος ευχάριστο κλείσιμο ( 2-3 γραμμές ) 9. Φιλοφρόνηση (ανάλογη της προσφώνησης π.χ Μετά τιμής, Φιλικά, Με εκτίμηση κ.λ.π ) Χωρίς διάστημα 10. Επωνυμία επιχείρησης (μόνο όταν είναι Λτδ) 3 ή 4 κενά διαστήματα που μπαίνει η 11. Υπογραφή ιδιόχειρη 12. Όνομα που υπογράφει (ολογράφως) Χωρίς διάστημα 13. Ιδιότητα (αυτού που υπογράφει π.χ Διευθυντής Πωλήσεων) 14. Συνημμένα (από κάτω γράφουμε όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν την επιστολή) 15. Κοινοποίηση (από κάτω γράφουμε τα ονόματα όλων των άλλων που στέλλουμε την επιστολή εκτός του παραλήπτη)

5 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΔΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΕΛΕΞ ΤΕΛΕΦΑΞ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

6 Υπόδειγμα 1 Δ. ΗΛΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ :... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :... ΑΠΟ :... ΩΡΑ : ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ :... Ο κ.... επιθυμεί να γνωρίζει αν ο τιμοκατάλογος Ιουνίου 2007 για τα είδη υγιεινής εξακολουθεί να ισχύει. Αν όχι, παρακαλεί να του σταλεί ο νέος τιμοκατάλογος. ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ... Υπόδειγμα 2 Δ. ΗΛΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ ΕΝΔΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ : Γεννικό Διευθυντή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :... ΠΡΟΣ : Διευθυντή Προσωπικού ΑΡ. ΦΑΚΕΛΛΟΥ :... ΘΕΜΑ : Τήρηση Ωραρίου Επειδή έχω πληροφορηθεί ότι γίνονται κάποιες παρατυπίες ως προς το χρόνο προσέλευσης και αναχώρησης ορισμένων υπαλλήλων, παρακαλώ να μεριμνήσετε ώστε να τηρείται κανονικά το ωράριο εργασίας από όλο το προσωπικό. Δ. Ηλιάδης Βιβλίο Επισκεπτών ΗΜ / ΝΙΑ ΩΡΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΙΟΝ ΖΗΤΗΣΕ

Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών

Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αγγελική Μπουρμπούλη Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές ευκαιρίες για ανειδίκευτους και ημιειδικευμένους εργαζομένους στον τομέα του τουρισμού

Επαγγελματικές ευκαιρίες για ανειδίκευτους και ημιειδικευμένους εργαζομένους στον τομέα του τουρισμού Επαγγελματικές ευκαιρίες για ανειδίκευτους και ημιειδικευμένους εργαζομένους στον τομέα του τουρισμού HOUSEKEEPING Εκπαιδευτικό υλικό εγχειρίδιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή EL Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ Τάξεις Β Δ Δημοτικού και Ε Δημοτικού Β Γυμνασίου Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Χρήστος Σκαλούμπακας

Διαβάστε περισσότερα

Για να φαίνεστε σίγουρη και άψογη στο τηλέφωνο

Για να φαίνεστε σίγουρη και άψογη στο τηλέφωνο Για να φαίνεστε σίγουρη και άψογη στο τηλέφωνο The telephone (from the Greek: τῆλε, tēle, "far" and φωνή, phōnē, "voice") Ως γραµµατέας θα κάνετε µάλλον πολλά τηλέφωνα και εποµένως θα γνωρίζετε πώς έχει

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Συγγραφή του περιεχομένου και επιμέλεια της έκδοσης: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει: Α. Βιογραφικό σημείωμα Β. οργανωμένα πρωτότυπα και αντίγραφα βεβαιώσεων όλων όσων αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ: ΟΥΖΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2/5/2012 1 Η ιστορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών Η αρχή του 20ου αιώνα σημαδεύεται από τη μεγάλη ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ (FRONT OFFICE) ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες

Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Μάνεσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Συνοδευτική επιστολή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Βιογραφικό σημείωμα και Συνοδευτική επιστολή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Βιογραφικό σημείωμα και Συνοδευτική επιστολή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Βιογραφικό σημείωμα Τι είναι; Το βιογραφικό σημείωμα είναι ένα από τα σημαντικότερα βοηθήματα ενός υποψηφίου για την εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν ΣΤΗΝ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ενότητα 4.5 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 2 ο. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail)

Μέρος 2 ο. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail) Μέρος 2 ο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail) Ms Outlook για το Office 2010 Μαρία Ζάππα Κασαπίδη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 2 1. Εκκίνηση του προγράμματος 4 1.1 Ρυθμίσεις κατά την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ιωάννης Πανάρετος Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οδηγίες και Υποδείξεις για την Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird 1 Το έγγραφο αυτό κυκλοφορεί με την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα (Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 Greece) που σημαίνει ότι μπορείτε να προσαρμόσετε,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ www.e-gramateas.gr Υπηρεσία γραμματειακής υποστήριξης με 150 το μήνα τελική τιμή με ΦΠΑ Με την υπηρεσία της ηλεκτρονικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα