Γαβαλάς αµιανός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr"

Transcript

1 ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) ιάλεξη #2η: To φυσικό επίπεδο: Αναλογικές και ψηφιακές επικοινωνίες, κυκλώµατα και µέσα µετάδοσης, διαµόρφωση, πολυπλεξία Γαβαλάς αµιανός Εαρινό εξάµηνο

2 Περίληψη διάλεξης Κυκλώµατα ιαµόρφωση κυκλωµάτων, Ροή δεδοµένων, Μέσα µετάδοσης δεδοµένων Ψηφιακή µετάδοση ψηφιακών δεδοµένων Κωδικοποίηση, Μέθοδοι µετάδοσης (Transmission Modes), Ψηφιακή µετάδοση, Ψηφιακή µετάδοση σε δίκτυα Ethernet Αναλογική µετάδοση ψηφιακών δεδοµένων ιαµόρφωση, χωρητικότητα κυκλωµάτων φωνής, µετάδοση δεδοµένων από Modems Πολυπλεξία (Multiplexing) FDM, TDM, Αντίστροφη πολυπλεξία (Inverse Multiplexing), DSL Το φυσικό επίπεδο (Physical Layer) Το φυσικό επίπεδο περιλαµβάνει το υλικό των δικτύων (network hardware) και τα κυκλώµατα (circuits) Τα κυκλώµατα περιλαµβάνουν τα φυσικά µέσα (π.χ., καλωδίωση) και συσκευές ειδικού σκοπού (π.χ., δροµολογητές και hubs) Τα δίκτυα αποτελούν σύνθεση φυσικών και λογικών κυκλωµάτων Τα φυσικά κυκλώµατα (Physical circuits) συνδέουν συσκευές και περιλαµβάνουν τα σύρµατα (wires) Τα λογικά κυκλώµατα (Logical circuits) αναφέρονται στα χαρακτηριστικά µετάδοσης του κυκλώµατος (π.χ. σύνδεση T-1) Τα φυσικά και λογικά κυκλώµατα µπορεί να συµπίπτουν ή να διαφέρουν, π.χ. στην πολυπλεξία ένα σύρµα (φυσικό κύκλωµα) «µεταφέρει» πολλά λογικά κυκλώµατα Network Layer Data Link Layer Physical Layer

3 Αναλογικά και ψηφιακά δεδοµένα Μια άλλη βασική διάκριση στο χώρο του φυσικού επιπέδου είναι αυτή µεταξύ ψηφιακών και αναλογικών µορφών δεδοµένων Τα αναλογικά σήµατα είναι συνεχή στο χρόνο Τα ηχητικά σήµατα τα οποία διαφοροποιούνται συνεχώς στο χρόνο είναι αναλογικά. Το ίδιο ισχύει και για το τηλεοπτικό σήµα. Γενικά ο κόσµος που αντιλαµβανόµαστε γύρω µας είναι αναλογικός Τα ψηφιακά δεδοµένα έχουν συγκεκριµένες, διακριτές τιµές στο χρόνο Οι Η/Υ παράγουν ψηφιακά δεδοµένα σε δυαδική µορφή, δηλαδή αναπαρίστανται από ακολουθίες µηδενικών και «άσσων» Οι Η/Υ καταλαβαίνουν δυαδικά Bit (Binary digit): η απλούστερη δυνατή µορφή αναπαράστασης πληροφορίας ύο καταστάσεις (0/1, Ναι/Όχι, Αναµµένο/Σβηστό) Αναπαριστά χαρακτήρες, αριθµούς, εικόνες,... 1 Byte = 8 bits

4 Αποστολή bits ως ηλεκτρικά σήµατα Αναλογική και ψηφιακή µετάδοση Πέρα της µορφής των δεδοµένων (αναλογική ή ψηφιακή), η µετάδοση (εκποµπή τους) επίσης µπορεί να είναι αναλογική ή ψηφιακή Η αναλογική µετάδοση (όπως και τα αναλογικά δεδοµένα) αναφέρεται σε µετάδοση σηµάτων που αλλάζει συνεχώς στο χρόνο π.χ. µετάδοση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σήµατος Η ψηφιακή µετάδοση αναφέρεται στη µετάδοση «ορθογώνιων» σηµάτων (παλµών: pulses) µε συγκεκριµένη αρχή και τέλος π.χ. τα δίκτυα Η/Υ στέλνουν ψηφιακά δεδοµένα µε ψηφιακή µετάδοση Τα δεδοµένα µπορούν να µετατραπούν από αναλογική σε ψηφιακή µετάδοση και αντίστροφα Όταν ψηφιακά δεδοµένα στέλνονται µε αναλογική µετάδοση χρησιµοποιείται ένα modem (modulator/demodulator: διαµορφωτής / αποδιαµορφωτής) Όταν αναλογικά δεδοµένα στέλνονται µε ψηφιακή µετάδοση χρησιµοποιείται ένας codec (coder/decoder: κωδικοποιητής / αποκωδικοποιητής)

5 Τύπος δεδοµένων και τύπος µετάδοσης Αναλογική µετάδοση Ψηφιακή µετάδοση Αναλογικά δεδοµένα Ράδιο, τηλεόραση (Broadcast TV) PCM & Video πρότυπα µε χρήση codecs Ψηφιακά δεδοµένα Επικοινωνίες µε χρήση Modem Πρότυπα (standards) για τοπικά δίκτυα (LANs) Τύπος δεδοµένων και τύπος µετάδοσης

6 Πλεονεκτήµατα ψηφιακής µετάδοσης Παράγει λιγότερα σφάλµατα σε σχέση µε την αναλογική. Επειδή τα δεδοµένα που µεταδίδονται είναι δυαδικά (0 ή 1) είναι ευκολότερο να εντοπίσουµε και να διορθώσουµε λάθη Επιτρέπει υψηλότερους ρυθµούς µετάδοσης. Οι οπτικές ίνες (Optical fibers), π.χ., είναι σχεδιασµένες για ψηφιακή µετάδοση Είναι πιο αποτελεσµατική. Είναι δυνατόν να στείλω περισσότερα δεδοµένα µέσω ενός κυκλώµατος µέσω ψηφιακής παρά αναλογικής µέτάδοσης Είναι πιο ασφαλής (τα ψηφιακά δεδοµένα κρυπτογραφούνται ευκολότερα) Η παράλληλη µετάδοση φωνής, video και data στο ίδιο κύκλωµα είναι ευκολότερη στην ψηφιακή µετάδοση (τα επί µέρους ψηφιακά σήµατα συνδυάζονται ευκολότερα)

7 ιαµορφώσεις κυκλωµάτων (Circuit Configurations) Υπάρχουν δύο βασικές διαµορφώσεις: Point-to-point: συνδέει µόνο έναν αποστολέα κι ένα παραλήπτη Multipoint (ή shared circuit: διαµοιραζόµενο κύκλωµα): συνδέει έναν αριθµό αποστολέων και παραληπτών Πλεονέκτηµα: είναι φθηνότερο και απλούστερο στην καλωδίωση Μειονέκτηµα: µόνο ένας Η/Υ µπορεί να χρησιµοποιήσει το κύκλωµα κάθε στιγµή Point-to-point διαµόρφωση

8 Multipoint διαµόρφωση Ροή δεδοµένων (data flows) Τα δεδοµένα µεταδίδονται σε µια µόνο κατεύθυνση, π.χ. Μεταδόσεις ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήµατος Τα δεδοµένα µεταδίδονται και προς τις δύο κατευθύνσεις, αλλά προς µία κάθε στιγµή, π.χ.cb radio Τα δεδοµένα µπορούν να µεταδοθούν και προς τις δύο κατευθύνσεις κάθε στιγµή, π.χ. δίκτυα H/Y

9 Μέσα επικοινωνίας (communication media) Μέσο επικοινωνίας : η «φυσική ύλη» µέσω της οποίας µεταφέρονται δεδοµένα. ιακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες: Ενσύρµατα µέσα: η πληροφορία µεταφέρεται µέσω κάποιου φυσικού οδηγού (guide) Καλώδια συνεστραµµένου ζεύγους (twisted pair wiring) Οµοαξονικά καλώδια (coaxial cable) Καλώδια οπτικών ινών (optical fiber cable) Ασύρµατα µέσα: δεν υπάρχει κάποιο ενσύρµατο µέσο και η πληροφορία µεταφέρεται µέσω του «αέρα» Ραδιοσήµατα (radio), υπέρυθρες (infrared), µικροκυµατικές (microwave) και δορυφορικές επικοινωνίες Twisted Pair (TP) Wires Χρησιµοποιούνται συνήθως σε τηλεφωνικά δίκτυα αλλά και σε τοπικά δίκτυα Η/Υ (LANs) Μειωµένες ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές Ζεύγη συρµάτων που τυλίγονται µεταξύ τους Τα TP καλώδια έχουν ένα αριθµό συνεστραµµένων ζευγών συρµάτων Τηλεφωνικές γραµµές: δύο ζεύγη (4 σύρµατα) Καλώδια LANs: 4 ζεύγη (8 σύρµατα)

10 Οµοαξονικά (Coaxial) καλώδια Χάλκινα καλώδια Λιγότερο επιρρεπή σε παρεµβολές (λόγω µόνωσης) Πιο ακριβά από τα TP καλώδια (βαθµιαία εκλείπουν από την αγορά) Κοινές χρήσεις: Παλαιότερες καλωδιώσεις LANs καλωδιακή τηλεόραση Καλώδια οπτικών ινών (Fiber Optic cables) Μεταφέρουν φωτονικό σήµα (φως) που παράγεται από LEDs (light-emitting diodes) ή lasers µέσω µιας λεπτής γυάλινης ή πλαστικής ίνας (fiber) Έχει τεράστια χωρητικότητα, ιδανικά για ευρυζωνικές επικοινωνίες Είναι πιο ανθεκτικά εν είναι εύθραυστα ή βαριά, ανθεκτικά στη φωτιά οµή οπτικής ίνας (από το κέντρο προς το εξωτερικό): Πυρήνας (Core) (πολύ µικρός, 5-50 microns, όσο περίπου µία τρίχα) Μανδύας (Cladding),που ανακλά το σήµα Προστατευτικό περίβληµα

11 Τύποι οπτικών ινών οµή συστηµάτων καλωδίωσης

12 Ασύρµατα µέσα (Wireless Media) Ραδιοσήµατα (Radio) Ασύρµατη µετάδοση κυµάτων µέσω του αέρα Κάθε συσκευή εκπέµπει / λαµβάνει σήµατα µέσω ενός radio transceiver µε συγκεκριµένη συχνότητα Χαµηλής ισχύος εκποµπείς (transmitters) µε ακτίνα λίων χιλιοµέτρων Συχνά είναι ενσωµατωµένοι σε κινητές συσκευές (Laptops, PDAs, κινητά τηλέφωνα) Περιλαµβάνουν: AM και FM ραδιόφωνα, κινητά (κυψελωτά) τηλέφωνα Ασύρµατα τοπικά δίκτυα (Wireless LANs: IEEE ή Wi-Fi) και Bluetooth Μικροκυµατικές (Microwaves) και δορυφορικές (Satellite) επικοινωνίες Υπέρυθρες (Infrared) «Αόρατα» φωτονικά σήµατα (συχνότητα χαµηλότερη του κόκκινου φωτός) Απαιτεί οπτική επαφή (line of sight). Επιρρεπείς σε παρεµβολές, βροχή, οµίχλη Χρησιµοποιούνται σε συσκευές αποµακρυσµένου ελέγχου (remote control units), π.χ. TV controls Μικροκυµατικές ραδιοζεύξεις (Microwave Radio) Ραδιοζεύξεις υψηλής συχνότητας Πολύ µικρό µήκος κύµατος (1 cm ως 1 m) Απαιτούν οπτική επαφή (line-of-sight) Επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες µε τα καλώδια Χρησιµοποιούνται συχνά για επίγειες επικοινωνίες µεγάλων αποστάσεων (πάνω από 70 km, χωρίς αναµετάδοση σήµατος) εν απαιτούν καλώδια (ούτε σκάψιµο!) Απαιτούν µεγάλες κεραίες (περίπου 4 m) τοποθετηµένες σε υψηλούς πύργους Έχουν παρόµοιες ιδιότητες µε το φως Ανάκλαση, διάθλαση,...

13 ορυφορικές επικοινωνίες Ειδική περίπτωση µικροκυµατικών επικοινωνιών Μεγάλη καθυστέρηση στην διάδοση του σήµατος (propagation delay) Λόγω µεγάλης απόστασης ανάµεσα στον επίγειο σταθµό και το δορυφόρο (ακόµα και για σήµατα που «ταξιδεύουν» µε την ταχύτητα του φωτός) Τα σήµατα στέλνονται από έναν επίγειο σταθµό σε ένα δορυφόρο που το προωθεί σε έναν άλλο επίγειο σταθµό (παραλήπτη) Παράγοντες για την επιλογή του κατάλληλου µέσου µετάδοσης Τύπος του δικτύου LAN, WAN ή δίκτυο κορµού (Backbone) Κόστος Συνεχώς µεταβάλλεται, εξαρτάται και από την απόσταση που πρέπει να καλυφθεί Απόσταση µετάδοσης Ασφάλεια Τα ασύρµατα µέσα είναι λιγότερο ασφαλή Ρυθµοί λαθών (Error rates) Τα ασύρµατα µέσα προκαλούν περισσότερα λάθη στη µετάδοση του σήµατος (λόγω παρεµβολών) Ταχύτητα µετάδοσης Συνεχώς βελτιώνονται. Η οπτική ίνα εξασφαλίζει τις υψηλότερες ταχύτητες

14 Ανεπιθύµητα φαινόµενα κατά την µετάδοση σηµάτων Θόρυβος (noise): ένα ανεπιθύµητο φαινόµενο που µπορεί να αλλοιώσει ένα σήµα κατά τη µετάδοσή του Μπορεί να προέλθει από πολλές εξωτερικές πηγές θορύβου, π.χ. όταν ένα σύρµα είναι κοντά σε µια σιδηροδροµική τροχιά Επαναλήπτες (Repeaters) χρησιµοποιούνται για την «αναγέννηση» ψηφιακών παλµών Τα αναλογικά σήµατα είναι πιο ευάλωτα στο θόρυβο (η αναγέννησή τους είναι δυσκολότερη) Crosstalk: συµβαίνει ως αποτέλεσµα παρεµβολής σηµάτων που ταξιδεύουν σε γειτονικά σύρµατα ή καλώδια Εξασθένιση (Attenuation): η απώλεια της έντασης ενός σήµατος καθώς ταξιδεύει Χρησιµοποιούνται ενισχυτές (amplifiers) για την ενίσχυση της έντασης αναλογικών και ψηφιακών σηµάτων Ανεπιθύµητα φαινόµενα κατά την µετάδοση σηµάτων Ένα αναλογικό σήµα που παραµορφώνεται από θόρυβο και στη συνέχεια ενισχύεται

15 Ανεπιθύµητα φαινόµενα κατά την µετάδοση σηµάτων Ένα ψηφιακό σήµα που παραµορφώνεται από θόρυβο και στη συνέχεια αναγεννάται

16 Κωδικοποίηση (coding) Ένας χαρακτήρας µια οµάδα από bits Letters (A, B,..), numbers (1, 2,..), special symbols (#, $,..) Κάθε γραπτή γλώσσα χρησιµοποιεί σύµβολα, αλλά οι Η/Υ στέλνουν σήµατα σε 1s και 0s (bits) Κάθε γραπτός χαρακτήρας χρειάζεται έναν bit κώδικα για να είναι αναγνωρίσιµος από έναν Η/Υ. Ένα σύνολο τέτοιων κωδίκων (αντιστοιχιών) ονοµάζεται coding scheme Ο πιο κοινός κώδικας χαρακτήρων είναι ο ΑSCII American Standard Code for Information Interchange, αρχικά χρησιµοποιούσε έναν 7-bit κώδικα (128 συνδυασµοί), σήµερα χρησιµοποιείται και µια 8-bit έκδοση Κωδικοποίηση Από τον Morse Code στον ASCII Code

17 Τύποι µετάδοσης (Transmission Modes) Τα δεδοµένα µπορούν να σταλούν είτε σειριακά είτε παράλληλα Parallel mode: χρησιµοποιεί πολλά σύρµατα, κάθε σύρµα µεταφέρει ένα bit την ίδια στιγµή µε τα υπόλοιπα Ένα parallel printer καλώδιο στέλνει 8 bits παράλληλα Οι επεξεργαστές και µητρικές κάρτες (processor and motherboard) των Η/Υ επίσης χρησιµοποιούν parallel busses για να µεταφέρουν δεδοµένα µεταξύ των µονάδων του Η/Υ Serial Mode: στέλνει bit-by-bit µέσω ενός µόνο καλωδίου Είναι πιο αργός τρόπος από τον παράλληλο αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µεγαλύτερες αποστάσεις γιατί τα bits µένουν στη σειρά µε την οποία εκπέµφθηκαν (στον παράλληλο τρόπο µπορεί να αλλάξει η σειρά µετά από µεγάλες αποστάσεις) Παράλληλη εκποµπή

18 Σειριακή εκποµπή Ψηφιακή µετάδοση Τα ψηφιακά σήµατα στέλνονται ως µια σειρά από «ορθογώνια κύµατα» (παλµούς) µε θετική ή αρνητική τάση (voltage) Οι τάσεις διαφέρουν µεταξύ +3/-3 και +24/-24 ανάλογα µε το κύκλωµα

19 Τύποι ψηφιακής µετάδοσης

20 Αναλογική µετάδοση ψηφιακών δεδοµένων: ένα γνωστό παράδειγµα Χρήση τηλεφωνικών γραµµών για τη διασύνδεση PCs στο Internet Τα PCs παράγουν ψηφιακά δεδοµένα Οι τηλεφωνικές γραµµές χρησιµοποιούν τεχνολογία αναλογικής µετάδοσης Τα modems µεταφράζουν ψηφιακά δεδοµένα σε αναλογικά σήµατα M Internet PC M Ψηφιακά δεδοµένα Τηλεφωνική γραµµή Αναλογική µετάδοση ISP (Internet Service Provider) Τηλεφωνικό δίκτυο Το τηλεφωνικό δίκτυο Αρχικά σχεδιάστηκε αποκλειστικά για µεταφορά ανθρώπινης οµιλίας (αναλογικές επικοινωνίες) Πως λειτουργεί το POTS (Plain Old Telephone Service) Εξυπηρετεί την επικοινωνία φωνής µεταξύ δύο τηλεφωνικών συσκευών Η ανθρώπινη φωνή (ηχητικά σήµατα) µετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήµατα από την τηλεφωνική συσκευή Τα (ηλεκτρικά) σήµατα ταξιδεύουν µέσω του τηλεφωνικού δικτύου και µετατρέπονται εκ νέου σε ηχητικά από την τηλεφωνική συσκευή του αποδέκτη Αποστολή ψηφιακών δεδοµένων µέσω του POTS Χρήση modems για τη µετατροπή ψηφιακών δεδοµένων σε αναλογική µορφή Ένα modem από την πλευρά του αποστολέα για να παράγει αναλογικά δεδοµένα Άλλο modem από την πλευρά του αποδέκτη για την αναγέννηση των ψηφιακών δεδοµένων

21 Το τηλεφωνικό δίκτυο Στις πρώτες µέρες ανάπτυξης των τηλεφωνικών δικτύων (χάλκινα καλώδια) έγινε φανερό ότι οι φωνητικές συνοµιλίες µπορούν να µεταδοθούν ικανοποιητικά στο φάσµα συχνοτήτων 300 Hz ως 3330 Hz Τα ανθρώπινο ακουστικό φάσµα συχνοτήτων είναι 20 Hz ως 14 khz Τα ηχητικά σήµατα συχνοτήτων χαµηλότερων από 300 Hz ή υψηλότερων από 3300 Hz «φιλτράρονται» Η γραµµή από την τηλεφωνική συσκευή ως το πρώτο τηλεφωνικό κέντρο (τοπικός βρόγχος: local loop) χρησιµοποιεί ακόµα αναλογικές τεχνικές που αναπτύχθηκαν πριν έναν αιώνα από την Bell Σήµερα, τα περισσότερα τηλεφωνικά κέντρα (switches) είναι ψηφιακά και µετατρέπουν τα αναλογικά σήµατα σε ψηφιακά χρησιµοποιώντας µια τεχνική που λέγεται παλµοκωδική διαµόρφωση (Pulse Code Modulation, PCM). Το PCM «δειγµατοληπτεί» το αναλογικό σήµα παίρνοντας 8000 δείγµατα/sec και κωδικοποιεί κάθε δείγµα µε 8 bits/δείγµα Οι βασικές ψηφιακές επικοινωνίες του τηλεφωνικού δικτύου υποστηρίζουν =64 kbps, που αντιστοιχεί σε ένα ψηφιακό ηχητικό σήµα Χαρακτηριστικά αναλογικών σηµάτων Πλάτος (Amplitude) Ύψος (ένταση) του κύµατος Μετριέται σε decibels (db) Συχνότητα (Frequency): Πόσα κύµατα περνούν σε ένα second Μετριέται σε Hertz (κύκλοι/second) Μήκος κύµατος (Wavelength), το µήκος ενός πλήρους κύκλου του κύµατος, αντιστρόφως ανάλογο της συχνότητας Φάση (Phase): Αναφέρεται στο σηµείο (µετατόπιση) από το οποίο αρχίζει ο κύκλος του κύµατος (µετριέται σε µοίρες: degrees) Ένας πλήρης κύκλος αντιστοιχεί σε φάση 360 ο 0 o 90 o 180 o 360 o 270 o

22 ιαµόρφωση (modulation) Μετατροπή βασικών χαρακτηριστικών του φέροντος (carrier) κύµατος µε στόχο την κωδικοποίηση πληροφορίας Φέρον κύµα (Carrier wave): Ένα βασικό ηχητικό κύµα που µεταφέρεται µέσω ενός κυκλώµατος (παρέχει µία βάση από την οποία µπορούµε να παρεκκλίνουµε) Μέθοδοι διαµόρφωσης φέροντος κύµατος: ιαµόρφωση πλάτους (Amplitude Modulation, AM) ιαµόρφωση συχνότητας (Frequency Modulation, FM) Γνωστή και ως Amplitude Shift Keying (ASK) Γνωστή και ως Frequency Shift Keying (FSK) ιαµόρφωση φάσης (Phase Modulation, PM) Γνωστή και ως Phase Shift Keying (PSK) Amplitude Modulation (AM) Αλλάζουµε το πλάτος του κύµατος για να κωδικοποιήσουµε δεδοµένα 22

23 Frequency Modulation (FM) Αλλάζουµε τη συχνότητα του φέροντος κύµατος για να κωδικοποιήσουµε δεδοµένα Phase Modulation (PM) Αλλάζουµε τη φάση του φέροντος κύµατος για να κωδικοποιήσουµε δεδοµένα Αλλαγή φάσης φέροντος κύµατος κατά 180ο αντιστοιχεί σε bit τιµής 1 23

24 Αποστολή πολλαπλών bits ταυτόχρονα Κάθε διαφορετική τροποποίηση του φέροντος κύµατος για κωδικοποίηση πληροφορίας ονοµάζεται σύµβολο Με χρήση πιο πολύπλοκων συστηµάτων κωδικοποίησης µπορούµε να κωδικοποιήσουµε περισσότερα από 1 bit/σύµβολο Στο παρακάτω σχήµα χρησιµοποιούνται 4 επίπεδα πλάτους (amplitude) κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί σε 2 bits/σύµβολο

25 ιαµόρφωση Πλάτους Παλµών (Pulse Amplitude Modulation, PAM) Ένα αναλογικό σήµα φωνής µπορεί να µετατραπεί σε ψηφιακή µορφή µε χρήση µιας συσκευής που ονοµάζεται codec (coder/decoder: κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής) που µπορεί επίσης να κάνει και την αντίστροφη µετατροπή σε αναλογικά δεδοµένα στην πλευρά του παραλήπτη Οι codecs που χρησιµοποιούνται στο τηλεφωνικό σύστηµα χρησιµοποιούν ιαµόρφωση Πλάτους Παλµών (Pulse Amplitude Modulation, PAM) Η ΡΑΜ περιλαµβάνει 3 βήµατα: 1. ειγµατοληψία του σήµατος 2. Κβάντιση (αντιστοίχιση της τιµής κάθε δείγµατος στο κοντινότερο «κατώφλι») 3. Κωδικοποίηση κάθε «κβαντισµένης» τιµής ως δυαδικά δεδοµένα ιαδικασία ψηφιοποίησης αναλογικού σήµατος ειγµατοληψία (Sampling) µέτρηση της τιµής του σήµατος σε ίσα διαστήµατα Κβάντιση (Quantization) ανάθεση µιας τιµής (από ένα σύνολο) σ ένα δείγµα Κωδικοποίηση (Coding) µετατροπή της τιµής δυαδική µορφή (που αποθηκεύεται)

26 Πολυπλεξία (Multiplexing) H κύρια ιδέα στην πολυπλεξία είναι ο διαµοιρασµός ενός κοινού καναλιού επικοινωνίας ανάµεσα σε πολλές εποινωνούντες συσκευές Αυτό σηµαίνει «σπάσιµο» ενός κυκλώµατος υψηλής ταχύτητας σε πολλά (πιο αργά) κυκλώµατα Χρησιµοποιείται στην παραδοσιακή και στην κινητή τηλεφωνία Το κύριο πλεονέκτηµα της πολυπλεξίας είναι ότι µειώνει το κόστος Απαιτούνται λιγότερα κανάλια επικοινωνίας Υπάρχουν 4 κύριες τεχνικές πολυπλεξίας: Πολυπλεξία διαίρεσης συχνοτήτων (Frequency division multiplexing, FDM) Πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (Time division multiplexing, TDM) Στατιστική πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (Statistical time division multiplexing, STDM) Πολυπλεξία διαίρεσης µήκους κύµατος (Wavelength division multiplexing, WDM)

27 Multiplexing - Demultiplexing Frequency Division Multiplexing (FDM) Η FDM χωρίζει µία µπάντα συχνοτήτων σε µεγάλο αριθµό καναλιών καθένα από τα οποία χρησιµοποιεί ένα περιορισµένο εύρος συχνοτήτων Για αποφυγή παρεµβολών, µεταξύ των επί µέρους ζωνών συχνοτήτων δεσµεύονται κάποιες µπάντες (guardbands) οι οποίες δεν χρησιµοποιούνται (άρα ένα µέρος της συνολικής χωρητικότητας του καναλιού µένει σε αχρησία) Χρησιµοποιείται στην καλωδιακή τηλεόραση CATV, στην κινητή τηλεφωνία 2ης γενιάς και (παλαιότερα, πριν το PCM, στο τηλεφωνικό δίκτυο)

28 Frequency Division Multiplexing (FDM) Time Division Multiplexing (TDM) H TDM επιτρέπει στις επικοινωνούντες συσκευές να µοιραστούν το κοινό κανάλι εκπέµποντας δεδοµένα µε (χρονική) σειρά Ο χρόνος που δίνεται στις συσκευές για να εκπέµψουν δεδοµένα είναι χωρισµένος εξίσου Σε κάθε κανάλι αντιστοιχίζεται µία χρονοθυρίδα (time slot) ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν δεδοµένα προς εκποµπή (το κανάλι είναι δεσµευµένο) Η TDM είναι πιο αποδοτική από την FDM, καθώς δεν χρησιµοποιούνται guardbands, άρα η συνολική χωρητικότητα διαιρείται µεταξύ των επί µέρους καναλιών Χρησιµοποιείται στην κινητή τηλεφωνία 2ης γενιάς Ακριβέστερα, χρησιµοποιείται συνδυασµός TDM-FDM

29 Time Division Multiplexing (TDM) Statistical Time Division Multiplexing (STDM) H STDM έχει σχεδιαστεί για να εκµεταλλευθεί το χρόνο που το κοινό κανάλι δεν χρησιµοποιείται από τις συσκευές που επικοινωνούν, δηλαδή όταν κάποια χροσνοθυρίδα µένει ανεκµετάλλευτη (idle time) Όπως και η TDM, η STDM χρησιµοποιεί χρονοθυρίδες οι οποίες όµως δεν είναι δεσµευµένες (fixed) Χρησιµοποιούνται από συσκευές που έχουν δεδοµένα προς εκποµπή Καθώς οι χρονοθυρίδες δεν είναι δεσµευµένες, δεν ξέρουµε ποιος εκπέµπει ανά πάσα στιγµή σε κάθε χρονοθυρίδα Απαιτείται λοιπόν πρόσθετη πληροφορία που προσδιορίζει τη διεύθυνση του αποστολέα / παραλήπτη στην αρχή κάθε χρονοθυρίδας Σε περίπτωση που πολλά τερµατικά προσπαθήσουν να εκπέµψουν δεδοµένα ταυτόχρονα, µπορεί να έχουµε µεγάλες χρονικές καθυστερήσεις (θα πρέπει να περιµένουν ως ότου κάποια χρονοθυρίδα ελευθερωθεί

30 Wavelength Division Multiplexing (WDM) Χρησιµοποιείται για πολυπλεξία σε κανάλια οπτικών ινών Με την WDM, τα δεδοµένα εκπέµπονται σε διαφορετικές συχνότητες (ή µήκος κύµατος) πάνω από την ίδια ίνα Η χωρητικότητα των οπτικών ινών αυξάνει µε υψηλούς ρυθµούς Μια νέα έκδοση της WDM (Dense WDM ή DWDM) υπόσχεται ρυθµούς µετάδοσης δεδοµένων της τάξης των terabits/sec, µε περισσότερα από 100 κανάλια σε κάθε ίνα (το κάθε κανάλι θα έχει χωρητικότητα 10 Gbps) Στο µέλλον η DWDM θα προσφέρει ρυθµούς της τάξης των petabit καθώς θα αυξηθεί ο ρυθµός µετάδοσης κάθε καναλιού αλλά και ο αριθµός (πυκνότητα) των καναλιούν που «χωρούν» σε κάθε ίνα Μοντέλα Μεταγωγής Μεταγωγή Κυκλώµατος (circuit switching) Πρώτα εξασφαλίζεται και δεσµεύεται (reserved) φυσική σύνδεση µεταξύ αποστολέα και παραλήπτη Μετά ξεκινά η µετάδοση των πληροφοριών Το κύκλωµα που συνδέει το αποστολέα και παραλήπτη χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την επικοινωνία των δύο Παρέχει προκαθορισµένη ποιότητα υπηρεσίας Μη αποδοτική χρήση των πόρων του δικτύου Παράδειγµα: Τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN) Μεταγωγή Πακέτου (packet switching) εν υπάρχει απευθείας σύνδεση µεταξύ αποστολέα και παραλήπτη. Ο αποστολέας ξεκινά αµέσως να στέλνει πληροφορίες Κάθε πακέτο «βρίσκει το δρόµο του» µέσα στο δίκτυο Πιο αποδοτική χρήση των πόρων του δικτύου ύσκολη η παροχή εγγυήσεων για την ποιότητα υπηρεσίας Παράδειγµα: Internet

31 Παράµετροι απόδοσης (performance) δικτύων Εύρος Ζώνης (bandwidth, throughput) Hz vs. bps Καθυστέρηση (latency or delay) Latency= Propagation + Transmission + Queue Propagation: καθυστέρηση διάδοσης του (ηλεκτροµαγνητικού) σήµατος Transmission: καθυστέρηση µετάδοσης του σήµατος Queue: χρόνος αναµονής σε ουρές (λόγω δικτυακής κίνησης) Propagation = Distance / Speed of light Transmission = Packet size / Bandwidth Throughput = TransferSize / TransferTime TranferTime = Propagation + TransferSize / Bandwidth Απώλεια πακέτων (packet loss) ιακύµανση καθυστέρησης (jitter) Τεχνολογία DSL (Digital Subscriber Line) H τεχνολογία DSL γίνεται περισσότερο δηµοφιλής τρόπος σύνδεσης στο Internet λόγω των υψηλότερων ρυθµών µετάδοσης που προσφέρει στον τοπικό βρόγχο από την τηλεφωνική συσκευή ως το τηλεφωνικό κέντρο) Αντί να κάνει χρήση του καναλιού φωνής ( Hz), το DSL εκµεταλλεύεται τη φυσική χωρητικότητα των (χάλκινων) τηλεφωνικών γραµµών που είναι ως 1 MHz Η χωρητικότητα του 1 MHz διαιρείται σε: Ένα κανάλι φωνής 4 KHz (άρα µπορούµε να τηλεφωνούµε όσο είµαστε συνδεδεµένοι στο Internet) Ένα κανάλι αποστολής δεδοµένων (upstream channel) Ένα κανάλι λήψης δεδοµένων (downstream channel) Υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις του DSL, ανάλογα κυρίως µε το πως το διαθέσιµο εύρος ζώνης (bandwidth) διαιρείται ανάµεσα στα upstream και downstream κανάλια Μια µορφή του DSL (G.Lite) παρέχει ένα κανάλι φωνής 4 KΗz, 384 kbps upstream και 1.5 Mbps downstream (ονοµαστικές, µέγιστες ταχύτητες)

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο Σήµατα & Κωδικοποίηση. Ενότητα Β

Φυσικό Επίπεδο Σήµατα & Κωδικοποίηση. Ενότητα Β Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο Σήµατα & Κωδικοποίηση Ενότητα Β ρ. Ε. Μάγκος Βασικές Έννοιες Σηµάτων Τα ελαστικά σώµατα υφίστανται παροδικές παραµορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης

Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης Επικοινωνία μεταξύ δύο υπολογιστώνοιοποίοιείναι απευθείας συνδεδεμένοι Φυσικό Επίπεδο. Περίληψη Ζεύξεις σημείου προς σημείο (point-to-point links) Ανάλυση σημάτων Μέγιστη χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας http://www.etl.uom.gr/mr/ 18/10/2004 1 Μέσα Μετάδοσης Διαφόρων τύπων χάλκινα καλώδια Οπτικές ίνες Ασύρματη μετάδοση 18/10/2004

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής. ΒασικέςΈννοιεςΣηµάτων. Φυσικό Επίπεδο Σήµατα & Κωδικοποίηση. Ενότητα Β. Χαρακτηριστικά Σήµατος

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής. ΒασικέςΈννοιεςΣηµάτων. Φυσικό Επίπεδο Σήµατα & Κωδικοποίηση. Ενότητα Β. Χαρακτηριστικά Σήµατος Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο Σήµατα & Κωδικοποίηση Ενότητα Β ΒασικέςΈννοιεςΣηµάτων Τα ελαστικά σώµατα υφίστανται παροδικές παραµορφώσεις όταν ασκείται επάνω τους µια δύναµη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η : Τι είναι σήμα και ποια τα χαρακτηριστικά του

Ερώτηση 1 η : Τι είναι σήμα και ποια τα χαρακτηριστικά του Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 2 Ερώτηση 1 η : Τι είναι σήμα και ποια τα χαρακτηριστικά του Απάντηση : Ένα σήμα μπορεί να οριστεί ως μια χρονικά μεταβαλλόμενη ηλεκτρική κυματομορφή η οποία διαδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ - ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΗΜΑΤΑ & ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πληροφορία Επικοινωνία συντελείται με τη μεταβίβαση μηνυμάτων από ένα πομπό σε ένα δέκτη. Μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Τηλεφωνικού ικτύου

Αρχιτεκτονική Τηλεφωνικού ικτύου ίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης Το ο ίκτυο Πρόσβασης: Το τηλεφωνικό δίκτυο, Τµήµα Επιστήµης & Τεχνολογίας Τηλ/νιών Αρχιτεκτονική Τηλεφωνικού ικτύου Analog / Digital PABX PABX Αναλογικές Συσκευές σε Αναλογικά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Επικοινωνίες ψηφιακών δεδομένων Εισαγωγικές έννοιες. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Επικοινωνίες ψηφιακών δεδομένων Εισαγωγικές έννοιες. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Επικοινωνίες ψηφιακών δεδομένων Εισαγωγικές έννοιες Κ. Βασιλάκης Πληροφορική Στόχος: Η παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης προς τους χρήστες των συστημάτων της. Πώς επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Δουλεύουν τα Modems

Πώς Δουλεύουν τα Modems Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20 Master of Arts (M.A) in "Gender, New Forms of Education, New Forms of Employment and New Technologies in the Information Age". Πώς Δουλεύουν τα Modems Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 17 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη 2 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst215

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η ιδάσκουσα: Παντάνο Ρόκου Φράνκα Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8 η : Το Φυσικό Επίπεδο Το Φυσικό Επίπεδο ιάδοση Σήµατος Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Οπτικές Ίνες Γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δομικά Στοιχεία Υλικού. Δεδομένα και σήματα. Διάρθρωση. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δομικά Στοιχεία Υλικού. Δεδομένα και σήματα. Διάρθρωση. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Δομικά Στοιχεία Υλικού Ευάγγελος Παπαπέτρου 1 Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 33 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα 5.1 ΤοΠρωτόκολλο ALOHA Αλγόριθµοι επίλυσης συγκρούσεων µε βάση το δυαδικό δένδρο 5.2 ίκτυα Ethernet Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 5.3 ίκτυα Token Ring - Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.5 Τοπικά ίκτυα 5-1

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο

Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο Εισαγωγή Με τη βοήθεια επικοινωνιακού σήματος, κάθε μορφή πληροφορίας (κείμενο, μορφή, εικόνα) είναι δυνατόν να μεταδοθεί σε απόσταση. Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α. Διάρθρωση. Δίκτυα Μεταγωγής: Βασική αρχή λειτουργίας (1/2) Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α. Διάρθρωση. Δίκτυα Μεταγωγής: Βασική αρχή λειτουργίας (1/2) Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α 1 Ευάγγελος Παπαπέτρου 2 Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων 3 Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕ 10 Δορυφορικές Επικοινωνίες Θερινό εξάμηνο 2008 Διάλεξη 4 η Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Χ. Σαγιάς Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst207

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 1: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 1: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 1: Εισαγωγή Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΑΙΤΕ / Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ / Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών 8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 8.1. Ορισμoί Ως διαμόρφωση (modulation) χαρακτηρίζεται η μεταβολή μιας παραμέτρου (π.χ. πλάτους, συχνότητας, φάσης κλπ.) ενός σήματος που λέγεται φέρον εξαιτίας της επενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος Δίκτυα Υπολογιστών Στοιχεία επικοινωνίας (Α/Π Εργαστήριο) email: peris@it.teithe.gr http://www.it.teithe.gr/~peris/networks_lab /Networks_lab.htm Σύγγραμμα - Σημειώσεις Douglas Comer «Διαδίκτυα με TCP/IP»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ) ΚΕΦ. 8 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2014-2015 Καθηγητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ e-mail: vczioulas@yahoo.com site: http://www.zioulas.gr ΚΕΦ.8 ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα Local Area Networks (LAN)

Τοπικά Δίκτυα Local Area Networks (LAN) Τοπικά Δίκτυα Local Area Networks (LAN) Ορισμός Τοπικών Δικτύων Τοπικό δίκτυο επικοινωνιών δεδομένων ονομάζεται ένα δίκτυο όπου τα υπολογιστικά συστήματα που συνδέονται μεταξύ τους βρίσκονται σε περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογικών Σηµάτων

Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογικών Σηµάτων Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογικών Σηµάτων Τα σύγχρονα συστήµατα επικοινωνίας σε πολύ µεγάλο ποσοστό διαχειρίζονται σήµατα ψηφιακής µορφής, δηλαδή, σήµατα που δηµιουργούνται από ακολουθίες δυαδικών ψηφίων. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικά δίκτυα (4) Αγγελική Αλεξίου

Ευρυζωνικά δίκτυα (4) Αγγελική Αλεξίου Ευρυζωνικά δίκτυα (4) Αγγελική Αλεξίου alexiou@unipi.gr 1 Αποτελεσματική χρήση του φάσματος Πολυπλεξία και Διασπορά Φάσματος 2 Αποτελεσματική χρήση του φάσματος Η αποτελεσματική χρήση του φάσματος έγκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

Διαμήκη (Ταλάντωση παράλληλη με κατεύθυνση κίνησης κύματος) Εγκάρσια (Ταλάντωση κάθετη με κατεύθυνση κίνησης κύματος)

Διαμήκη (Ταλάντωση παράλληλη με κατεύθυνση κίνησης κύματος) Εγκάρσια (Ταλάντωση κάθετη με κατεύθυνση κίνησης κύματος) Σημειώσεις Δίκτυα Υπολογιστών Β Τάξης Α Κύκλου Τ.Ε.Ε. 1 1ος ΚΥΚΛΟΣ Τ.Ε.Ε. Β' ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΚΑΤ/ΝΣΗ : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

εδάφους Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού

εδάφους Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού Μάθηµα 5 ο : Ο δορυφορικός σταθµός εδάφους Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού εδάφους Τις κατηγορίες στις

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα ΕΝΟΤΗΤΑ 2 2.0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ηλεκτρικό σήμα ονομάζεται η τάση ή το ρεύμα που μεταβάλλεται ως συνάρτηση του χρόνου. Στα ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας, οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνίες. Ενότητα 6: Ψηφιακή Διαμόρφωση. Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τηλεπικοινωνίες. Ενότητα 6: Ψηφιακή Διαμόρφωση. Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 6: Ψηφιακή Διαμόρφωση Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Εργαστήριο 9 ο : Διαμόρφωση BPSK & QPSK Βασική Θεωρία Εισαγωγή Κατά την μετάδοση ψηφιακών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 2: Επίπεδο 1 «φυσικό στρώμα»

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 2: Επίπεδο 1 «φυσικό στρώμα» ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 2: Επίπεδο 1 «φυσικό στρώμα» Φυσικό στρώμα: Προσδιορίζει τις φυσικές διεπαφές των συσκευών Μηχανικό Ηλεκτρικό Λειτουργικό Διαδικαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 Εργαστήριο 6 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 1. Στόχος Στόχος της παρούσης εργαστηριακής συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπλεξία Ανάλυση σημάτων στο πεδίο χρόνου, συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (1.6 ενότητα σελ 19-20, 29-30 και στοιχεία από 2.1 ενότητα σελ. 52-58). http://diktya-epal-b.ggia.info

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες Δίκτυα Διαδίκτυο και ιστοσελίδες ΜΕΡΟΣ Α 1. Επικοινωνίες Αναλογικό Σήμα (analog signal) Eίναι ένα σήμα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χρόνο. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Ορισμός Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙI Εργαστήριο 7 ο : Διαμόρφωση BPSK & QPSK

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ 5.1 Tο θεώρημα δειγματοληψίας. Χαμηλοπερατά σήματα 5.2 Διαμόρφωση πλάτους παλμού 5.3 Εύρος ζώνης καναλιού για ένα PAM σήμα 5.4 Φυσική δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία ADSL. Τα δύο σημαντικότερα πλεονεκτήματα μιας ADSL γραμμής σε σύγκριση με τη χρήση ενός αναλογικού modem είναι τα εξής :

Η Τεχνολογία ADSL. Τα δύο σημαντικότερα πλεονεκτήματα μιας ADSL γραμμής σε σύγκριση με τη χρήση ενός αναλογικού modem είναι τα εξής : Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20 Master of Arts (M.A) in "Gender, New Forms of Education, New Forms of Employment and New Technologies in the Information Age". Η Τεχνολογία ADSL Τι Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή- PCM Ιεραρχίες PDH-SDH. Τα κυκλώματα που χρησιμοποιούν διαφορετική διόδευση μετάδοσης σε κάθε κατεύθυνση καλούνται κανάλια.

Αναδρομή- PCM Ιεραρχίες PDH-SDH. Τα κυκλώματα που χρησιμοποιούν διαφορετική διόδευση μετάδοσης σε κάθε κατεύθυνση καλούνται κανάλια. Συστήματα Μετάδοσης Αναδρομή- PCM Ιεραρχίες PDH-SDH ΜΕΤΑΔΟΣΗ - 1 Ένα Σύστημα Μετάδοσης παρέχει κυκλώματα μεταξύ των κόμβων του δικτύου. Τα κυκλώματα που χρησιμοποιούν διαφορετική διόδευση μετάδοσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Σήµατος (Αναλογικό Σήµα)

Χαρακτηριστικά Σήµατος (Αναλογικό Σήµα) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 03 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 2ο Βιβλιογραφία Μαθήµατος: «Computer Networks», Tanenbaum, 4 th Edition, Pr. Hall, 2003. «Μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 1 Εισαγωγή Το μέσο μετάδοσης είναι η φυσική σύνδεση μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη της πληροφορίας σ ένα σύστημα επικοινωνίας. Είναι ο δρόμος που περνάει το σήμα που στέλνει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ ρ. Κ. Σ. Χειλάς Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι : (α) η εµβάθυνση σε θέµατα λειτουργίας δικτύων καθώς και (β) η εξοικείωση των σπουδαστών µε ένα από τα συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών

Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών έσµη οπτικών ινών. Ένα καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο περιέχει µια δέσµη οπτικών ινών µπορεί να µεταφέρει εκατό τηλεοπτικά κανάλια ταυτόχρονα, χωρίς το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Γ. Τίγκελης και Δημήτριος Ι. Φραντζεσκάκης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 10: Απελευθέρωση Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς και Τηλεπικοινωνιακές Πολιτικές

Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 10: Απελευθέρωση Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς και Τηλεπικοινωνιακές Πολιτικές Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 10: Απελευθέρωση Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς και Τηλεπικοινωνιακές Πολιτικές Βαρουτάς Δημήτρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #1: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δεδομένων Μέρος 1

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #1: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δεδομένων Μέρος 1 ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #1: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D.

Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D. Καθηγητής Ψηφιακών Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ Professor (1989 2003) Department of Electrical and Computer Engineering The

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 3: Μέσα Μετάδοσης Εισαγωγή Το μέσο μετάδοσης είναι ο φορέας μέσα από τον οποίο λαμβάνει χώρα η μετάδοση των σημάτων. Για να κατανοήσουμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Κεφάλαιο 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Γ. ιακονικολάου Γ.Διακονικολάου, Η.Μπούρας, Α.Αγιακάτσικα 1 Σκοπός Κεφαλαίου Παρουσίαση των τεχνολογιών πρόσβασης των χρηστών στο ιαδίκτυο. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 17 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη 8 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών:

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών: 1 ΔΟΜΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ Κάθε οπτική ίνα αποτελείται από τρία μέρη: Την κεντρική γυάλινη κυλινδρική ίνα, που ονομάζεται πυρήνας(core core) και είναι το τμήμα στο οποίο διαδίδεται το φως. Την επικάλυψη (απλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ α. Τι ονοµάζουµε διασπορά οπτικού παλµού σε µια οπτική ίνα; Ποια φαινόµενα παρατηρούνται λόγω διασποράς; (Αναφερθείτε σε

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 Από ένα αθόρυβο κανάλι 4 khz παίρνουμε δείγματα κάθε 1 msec. - Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων; - Πώς μεταβάλλεται ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Μ 3014 Επιβλέπων Καθηγητής κ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ Νext Generation Network (NGN) εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H)

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H) 1 Το DVB (Digital Video Broadcasting) αναφέρεται στην µετάδοση ψηφιακού βίντεο και περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα µετάδοσης: 1. Τα δορυφορικά συστήµατα DVB-S και DVB-S2 2. Το καλωδιακό σύστηµα DVB-C 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αντώνης Σταµατάκης

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αντώνης Σταµατάκης ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αντώνης Σταµατάκης ίκτυο Υπολογιστών Με τον όρο ίκτυο Υπολογιστών αναφερόµαστε σε ένα υπολογιστικό σύστηµα το οποίο επιτρέπει τη διασύνδεση µεταξύ δύο ή περισσότερων υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης

Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Τι είναι οι τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης και ποια η ανάγκη χρήσης τους στις δορυφορικές επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Παπαπέτρου

Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Μετάδοση Πληροφορίας και Δομικά Στοιχεία Υλικού Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 76

Διαβάστε περισσότερα