«Απαντήσεις Έκθεσης Έκφρασης A Λυκείου» Περίληψη. (Ενεργητική σύνταξη)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Απαντήσεις Έκθεσης Έκφρασης A Λυκείου» Περίληψη. (Ενεργητική σύνταξη)"

Transcript

1 Περίληψη (Ενεργητική σύνταξη) Στο κείµενο ο συγγραφέας αναφέρεται στην στάση που πρέπει να τηρούν οι θεατές απέναντι στις διαφηµίσεις. Αρχικά, επισηµαίνει την πρόθεση των διαφηµίσεων να κατευθύνουν την σκέψη του ανθρώπου, µε αποτέλεσµα, λόγω των λανθασµένων πληροφοριών που αυτός λαµβάνει, να δυσκολεύεται να διαµορφώσει ορθή άποψη. Στη συνέχεια, προτείνει την τήρηση κριτικής στάσης απέναντι στις διαφηµίσεις, κατά την οποία θα ελέγχεται η αλήθεια τους, αλλά και η χρησιµότητα των ίδιων των προϊόντων. Καταλήγει µε τη διαπίστωση ότι οι διαφηµίσεις ωφελούν αρκεί να καταναλώνουµε και όχι να υπερκαταναλώνουµε. 2. Άσκηση κατανόησης λόγου Σύµφωνα µε το συντάκτη του κειµένου η διαφήµιση είναι αναγκαία, καθώς ενηµερώνει τον καταναλωτή, γνωστοποιώντας τα διαθέσιµα καταναλωτικά αγαθά. Έτσι, διευρύνει τις δυνατότητες επιλογής του µεταξύ οµοειδών προϊόντων, τον διευκολύνει στην αναζήτηση µιας οικονοµικά προσφορότερης αγοράς και τέλος, συµβάλλει στην εξοικονόµηση κόπου και χρόνου. Επιπροσθέτως, η διαφήµιση συµβάλλει στην ποιοτική βελτίωση των παρεχόµενων αγαθών ή υπηρεσιών καθώς και στην πτώση των τιµών, λόγω του ανταγωνισµού. Επίσης, συντελεί στη µείωση της ανεργίας µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στους επιµέρους τοµείς της παραγωγής και του τρόπου προβολής µιας διαφήµισης, λόγω της αύξησης του καταναλωτισµού και της εµφάνισης νέων επαγγελµάτων. Επιπλέον, µέσω της διαφήµισης αυξάνεται η παραγωγή, αφού αυξάνεται η ζήτηση των διαφηµιζόµενων προϊόντων και προάγεται τόσο το εσωτερικό όσο και το εξαγωγικό εµπόριο. Συνεπώς, τονώνεται και η οικονοµία. Πρόκειται, λοιπόν για µια διαδικασία σύστοιχη µε την πρόοδο και την ευηµερία.

2 3. Ασκήσεις οργάνωσης λόγου α. οµικά µέρη: Θεµατική πρόταση = «Στην περίπτωση αυτή είναι χρήσιµη και σε σας,» (εισάγει τον αναγνώστη στο θέµα : η διαφήµιση µπορεί να ωφελήσει όχι µόνο την οικονοµία, αλλά και το ίδιο το άτοµο) Λεπτοµέρειες = «Σας δίνει πληροφορίες στις σωστές δόσεις» (Αναφέρει ορισµένες από τις ωφέλειες της διαφήµισης στο άτοµο. Επιπλέον, επιδοκιµάζει την κατανάλωση, αλλά καταδικάζει την υπερκατανάλωση) Κατακλείδα= Το φαί δεν είναι κακό, η βαρυστοµαχιά είναι ( ιατυπώνει και πάλι την άποψη, µέσω µιας αναλογίας αυτή τη φορά, ότι η υπερκατανάλωση αποβαίνει επιβλαβής) β. Τρόπος ανάπτυξης λεπτοµερειών: Η παράγραφος αναπτύσσεται µε τη µέθοδο της αιτιολόγησης : Στη θεµατική πρόταση αναφέρει τη διαπίστωση ότι η διαφήµιση συχνά είναι ωφέλιµη για το άτοµο. Μια άποψη που αιτιολογεί στα Σχόλια. 4. Ασκήσεις λεξιλογικές α. πληροφόρησης= Συνώνυµα: ενηµέρωση, γνωστοποίηση/ Αντώνυµα: άγνοια, αµάθεια, αποσιώπηση σύγχρονου= Συνώνυµα: τωρινού, σηµερινού, συγκαιρινού/ Αντώνυµα: παρελθοντικού, ξεπερασµένου, παλιού σωστές= Συνώνυµα: ορθές, κατάλληλες, ενδεδειγµένες/ Αντώνυµα: εσφαλµένες, λανθασµένες, λαθεµένες αντιµετωπίζετε= Συνώνυµα: προσεγγίζετε, εξετάζετε, αµύνεσθε/ Αντώνυµα: αδιαφορείτε, υποκύπτετε, ενδίδετε ελέγχετε= Συνώνυµα: ερευνάτε, αξιολογείτε/ Αντώνυµα: αδιαφορείτε

3 β. «που βγάζεις το ψωµί σου»: εξασφαλίζω τα αναγκαία για να ζήσω «το φαί δεν είναι κακό, η βαρυστοµαχιά είναι» : η κατανάλωση δεν είναι υπερκατανάλωση είναι επιβλαβής, η

4 Άσκηση παραγωγής λόγου Αγαπητοί συµµαθητές, Στο πλαίσιο αυτής της συνεδρίασης και αναφορικά µε τις αρνητικές συνέπειες της διαφήµισης θα ήθελα να ξεκινήσω µε την τοποθέτηση ότι αν και διαφήµιση ονοµάζουµε τη γνωστοποίηση των ιδιοτήτων, των πλεονεκτηµάτων ενός προϊόντος, εντούτοις η ονοµασία αυτή δεν είναι παρά µόνο ένας ευφηµισµός. Και αυτό γιατί η διαφήµιση, όταν και εφόσον λειτουργεί ως µηχανισµός ευεπηρεασµού και διέγερσης επιθυµιών, ενδέχεται να προκαλέσει επιπτώσεις, κυρίως στη ζωή εµάς, των νέων. Όλοι µας, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, επηρεαζόµαστε από τις διαφηµίσεις και άκριτα, πολλές φορές και παθητικά, καταναλώνουµε αγαθά, τρέφοντας την ψευδαίσθηση ότι τα χρειαζόµαστε. Επηρεαζόµαστε και κατευθυνόµαστε από διαφηµίσεις, που εκφράζοντας το σύγχρονο υπερκαταναλωτικό πνεύµα µας µυούν σε µια συνεχή αγοραστική επιθυµία, όχι για να ικανοποιήσουµε συνειδητοποιηµένες ανάγκες, αλλά για να υποταχθούµε σε άλλες, πλαστές. Ως εκ τούτου, διαµορφώνει παθητικούς δέκτες, που χάνουν την ελευθερία βούλησης, την ανεξαρτησία, την ατοµικότητά τους και αλλοτριώνονται. Και αυτό επιβαρύνει περισσότερο εµάς, τους νέους, που ούτε ανάγκες έχουµε αποσαφηνίσει ούτε µηχανισµούς αυτοσυγκράτησης και αυτοκυριαρχίας έχουµε αναπτύξει. Επιπλέον, δηµιουργεί ψευδαισθήσεις και απατηλές προσδοκίες, δηµιουργώντας έναν κόσµο ονειρικό και απατηλό, που διαψεύδεται από την πραγµατικότητα. Έτσι, καλλιεργεί αισθήµατα µειονεξίας, αν όχι σε όλους, σίγουρα σε όσους αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υπέρµετρες επιθυµίες που τροφοδοτεί η διαφήµιση. Πόσο µάλλον σε εµάς, που σε αυτήν την ηλικία ελάχιστα µπορούµε να ανταποκριθούµε στα διαφηµιστικά είδωλα. Και αυτή η αναντιστοιχία, αν µη τι άλλο έχει αντίκτυπο στην ψυχολογία µας. Τα λαµπερά, εντυπωσιακά πρόσωπα, κλονίζουν την αυτοπεποίθησή µας, την πίστη στον εαυτό µας. Στο πλαίσιο των επιπτώσεων, θα ήθελα να σταθώ και σε µια βασική λειτουργία τη διαφήµισης, την πιο επικίνδυνη κατ εµένα αυτήν της «πλύσης εγκεφάλου». Όταν οι µάζες εθίζονται στο να υπακούουν σε διαφηµιστικά µηνύµατα, τότε είναι ευκολότερο να υπακούσουν και σε µηνύµατα πολιτικού, θρησκευτικού, ιδεολογικού χαρακτήρα. Με αυτόν τον τρόπο, όσοι ελέγχουν τα µ.µ.ε., καταφέρνουν να επιβάλλουν ιδεολογίες, να κατευθύνουν και να χειραγωγούν τους δέκτες σε προκαθορισµένες συµπεριφορές, που εξυπηρετούν συµφέροντα και σκοπιµότητες. Πρόκειται για έναν µηχανισµό που αφαιρεί τη δυνατότητα ελεύθερης σκέψης, επιλογής και δράσης. Και αυτό, επιδρά καταλυτικά στους νέους, τους φύσει ιδεολόγους και

5 οραµατιστές ενός κόσµου στον οποίο ονειρεύονται να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο, να αγωνιστούν για αξίες και ιδανικά, να υπερασπιστούν ιδέες. Ωστόσο, παρά τις αρνητικές της προεκτάσεις, πιστεύω ότι βρίσκει όλους σας σύµφωνους η άποψη ότι η διαφήµιση είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την εποχή µας και τη ζωή µας. εν είναι, λοιπόν, συνετό, ούτε να την απαξιώσουµε ούτε να την αρνηθούµε. Το συνετό είναι να µάθουµε να τη διαχειριζόµαστε, επωφελούµενοι από τις θετικές της παραµέτρους. Αυτό, όµως, και αναφορικά µε εµάς τους νέους είναι θέµα διαπαιδαγώγησης, στο πλαίσιο της οποίας η συµβολή των γονέων και των δασκάλων είναι καθοριστική. Βασική τους ευθύνη είναι να διαπλάσουν νέους µε προσωπικότητα, να τους εµφυσήσουν αξίες και ιδανικά, να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν αντιστάσεις σε απαξίες και ψευδαισθήσεις. Όσον αφορά το οικογενειακό περιβάλλον, οι γονείς αποτελούν ισχυρά πρότυπα για εµάς, τους νέους. Οφείλουν, λοιπόν να είναι και πρότυπα καταναλωτών να µην υπερκαταναλώνουν, να µην αναζητούν την ευτυχία και την ποιότητα στην ποσότητα. Χρειαζόµαστε, ως νέοι, πράξεις και όχι θεωρίες. Χρειαζόµαστε σχέσεις, επικοινωνία, βιώµατα ικανά να πληρώσουν τα συναισθηµατικά κενά µας, να απαντήσουν στις αναζητήσεις µας για το ποιοι είµαστε, τι αξίζει και τι όχι. Γονείς που λείπουν διαρκώς από το σπίτι, που επιστρέφουν µε υλικά αγαθά, προκειµένου να αναπληρώσουν το κενό της απουσίας τους, που δε µας λένε ποτέ «όχι» σε οποιαδήποτε επιθυµία, δε µας θωρακίζουν συναισθηµατικά. Αντίθετα, µας αφήνουν έκθετους στα υλιστικά πρότυπα που µας βοµβαρδίζουν, στην εικονική πραγµατικότητα που διαµορφώνουν τα µ.µ.ε. Παράλληλα, και δεδοµένου ότι το σχολείο είναι το δεύτερο, µετά την οικογένεια, πιο σηµαντικό περιβάλλον για εµάς, ο ρόλος του είναι καταλυτικός για τη διαµόρφωση της προσωπικότητά µας. Είναι πολύ σηµαντικό να καταλάβουν οι δάσκαλοι ότι στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και του καταιγισµού των διαφηµίσεων οφείλουν να επικεντρώνονται περισσότερο στο πώς θα µας διαπαιδαγωγήσουν παρά στο πόσα θα µας µάθουν. Είναι ανάγκη, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, να µας εµφυσήσουν αξίες και ιδανικά, να ενισχύσουν τους πνευµατικούς µας µηχανισµούς, προκειµένου να µπορούµε να κρίνουµε, να διακρίνουµε το πραγµατικό από το επίπλαστο. Κυρίως, όµως, και για να στεκόµαστε αυτοδύναµα στο κόσµο που µας περιβάλλει, να µην ταυτιζόµαστε, δηλαδή, µε τα κυρίαρχα πρότυπα, χρειάζεται να µας βοηθήσει όχι µόνο να συνειδητοποιήσουµε τη διαφορετικότητά µας, αλλά και να πιστέψουµε σε αυτήν. Καταλήγοντας, θα ήθελα να σταθώ στο πόσο σηµαντικό είναι να βελτιώνουµε τη ζωή µας και να εξελισσόµαστε ως άνθρωποι µοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Ιδίως στην εποχή µας, την υλικοτεχνικά προηγµένη προσφέρονται πολλές δυνατότητες και ένα µέσο που µας ενηµερώνει

6 γι αυτές είναι η διαφήµιση. Ας µάθουµε λοιπόν, να την αξιοποιούµε ως µέσο. Ας της δώσουµε τις διαστάσεις που της αναλογούν. Από εµάς εξαρτάται! Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. - Τ.Ε.Ε.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. - Τ.Ε.Ε. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία στα µαθηµατικά. 9 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 1.2 Ατοµικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

<<Η διαφήμιση στη ζωή μας και ο ρόλος των ΜΜΕ>>

<<Η διαφήμιση στη ζωή μας και ο ρόλος των ΜΜΕ>> Σχολείο: 1 ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου Σχολικό Έτος: 2012-2013 Τμήμα Α1 Ομάδα Δ Μέλη Ομάδας: Μίλτος Γιαννούτσος Αλέξανδρος Αντωνάκος Δημήτρης Γεωργαντής Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Απρίλιος 2007 Αρχές Συμβουλευτικής 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο Η υποχώρηση των ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ιδίως της Ευρώπης, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον εξοβελισμό 1 των ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ

ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ 16 Διαγωνίσματα πος καλύπτοςν ολόκληπη την εξεταστέα ύλη τος μαθήματορ και όλοςρ τοςρ τύποςρ των ασκήσεων τηρ Σπάπεζαρ Θεμάτων Copyright για τιρ απαντήσειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κύρια έννοια: Φιλία ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ «Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής των φίλων µας;» ευτερεύουσες έννοιες: Κριτήρια επιλογής Ζητούµενο: Το θέµα Φιλία αποκαλείται το κοινωνικό συναίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ερευνητικών εργασιών Λεόντειο Λύκειο Πατησίων Σχολικό έτος: 2011-2012 Β Τετράμηνο

Πρόγραμμα ερευνητικών εργασιών Λεόντειο Λύκειο Πατησίων Σχολικό έτος: 2011-2012 Β Τετράμηνο 2012 Πρόγραμμα ερευνητικών εργασιών Λεόντειο Λύκειο Πατησίων Σχολικό έτος: 2011-2012 Β Τετράμηνο «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ» Μαθήτριες/τες ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥΔΗ Μ.ΒΛΑΧΟΣ Ι.ΓΑΛΑΝΗΣ Μ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Project Β Λυκείου για...διαφημίσεις»

Project Β Λυκείου για...διαφημίσεις» Project Β Λυκείου Θέμα: «για...διαφημίσεις» Συντακτική ομάδα: Μαθητές Β Λυκείου Υπεύθυνες καθηγήτριες: Μ. Μάμη, Ν. Παππά Σχολείο: Εκπαιδευτήρια «Η Θεομήτωρ» Σχ. Έτος 2012-2013 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ....

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Σχιζοτυπία και Συµπεριφορά Καταναλωτή Κυριακή Ηλιοπούλου Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Ντζούφρας ΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Υλικό για τους Θεµατικούς Κύκλους της Β Λυκείου

ιδακτικό Υλικό για τους Θεµατικούς Κύκλους της Β Λυκείου ιδακτικό Υλικό για τους Θεµατικούς Κύκλους της Β Λυκείου (Τεύχος Α ) Ιφ. Καρυώτη, Β. Κομνηνός, Γ. Νταουλτζής, Β. Παπακίτσου, Αν Ραβδά. Αρ. Τσουκαντάς ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Εσωτερικές Εκδόσεις Εκπαιδευτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9 1η-6η ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 10 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 11 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Η παράγραφος 1.1. 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΘΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ

ΑΓΑΘΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΑΘΑ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Διαφήμιση-καταναλωτισμός Εννοιολογικός χάρτης...σελ.2 Εννοιολογικές διευκρινίσεις.σελ.3 Αιτίες-περιγραφή...σελ.4 Θετικές συνέπειες της διαφήμισης σελ 6 Αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση...σελ.7

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ι ΡΥΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: Ζ ( ΤΜΗΜΑ 5 ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: Γλούφτση Αναστασία Ησύχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα : MARKETING ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ εμπειρική έρευνα στους σπουδαστές του Τει Σερρών ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη Αγωγή Υγείας Βασιικέές Αρχέές -- Σχεεδιιασμός Προγγράμματτος Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ Μαρίνα Λάγουρη, Εκπαιδευτικός ΠE70, Περίληψη: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν από τη μια να κατανοήσουν οι μαθητές το ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ: Το επάγγελμα χτες και σήμερα Ο άνθρωπος μπαίνει στο επάγγελμα όπως σε μια σφαίρα από την οποία δεν πρόκειται πια

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Η ανθρώπινη ζωή είναι συνυφασμένη με δραστηριότητες

Α Λυκείου. Η ανθρώπινη ζωή είναι συνυφασμένη με δραστηριότητες Δήμος Χλωπτσιούδης η ελευθερία, η αυτονομία, η κοινότητα, η νεότητα κ.λπ. Καθετί σήμερα εμπορεύεται ως η επείγουσα λύση, το σωτήριο εκείνο φάρμακο που θα θεραπεύσει τις καταναλωτικές αγωνίες της μεταμοντέρνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΚΕΙΜΕΝΟ Χρίστος Λ. Τσολάκης «Τη γλώσσα µού έδωσαν ελληνική». Τόµ.Α Το χάσµα γέµισε άνθη

ΕΚΘΕΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΚΕΙΜΕΝΟ Χρίστος Λ. Τσολάκης «Τη γλώσσα µού έδωσαν ελληνική». Τόµ.Α Το χάσµα γέµισε άνθη ΕΚΘΕΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Χρίστος Λ. Τσολάκης «Τη γλώσσα µού έδωσαν ελληνική». Τόµ.Α Το χάσµα γέµισε άνθη Με τις λέξεις ο ανθρώπινος εγκέφαλος αιχµαλωτίζει το σύµπαν. Μέσα στις φόρµες των λέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον.

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον. 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 141 156, έκδοση 2014 : σελίδες 136 150 ) 3.3.4 Επικοινωνία Η επικοινωνία ταυτίζεται µε την ανθρώπινη ύπαρξη. Χωρίς αυτήν η ζωή του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΗ Β ΛΤΚΕΙΟΤ

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΗ Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΗ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Οι ψυχολογικές ρίζες του ρατσισμού Της Λίζας Βαρβόγλη Από τον Ξένιο Δία που προστάτευε τους ξένους και τον αρχαίο θεσμό της φιλοξενίας, που θεωρούσε το πρόσωπο του ξένου

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Το οκίµιο ίκαιος και Άδικος Λόγος Άρθρο και δοκίµιο σελ.

περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Το οκίµιο ίκαιος και Άδικος Λόγος Άρθρο και δοκίµιο σελ. περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Το οκίµιο Άρθρο και δοκίµιο σελ. 294 Θέµατα για συζήτηση και Έκφραση - Έκθεση σχετικά µε τους Η/Υ σελ. 326 Επιφυλλίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Α Β Β Α Ϊ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η

Σ Α Β Β Α Ϊ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η 44 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Χρ. Σµύρνης 3, Πλ. Νέου Παγκρατίου : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη των τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο.

Συγκριτική μελέτη των τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή: Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα: Διαχείριση Πληροφοριών. Π τυ χ ιακ ή Ερ γασία Θέμα: Συγκριτική μελέτη των τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο. Επιμέλεια εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χ Έκφραση-Έκθεση λωπ Β Λυκείου τσι σχεδιαγράμματα εκθέσεων ούδης

Δήμος Χ Έκφραση-Έκθεση λωπ Β Λυκείου τσι σχεδιαγράμματα εκθέσεων ούδης Δήμος Χλωπτσιούδης Έκφραση-Έκθεση Β Λυκείου σχεδιαγράμματα εκθέσεων Χλωπτσιούδης Δήμος Έκφραση - Έκθεση Β Λυκείου σχεδιαγράμματα εκθέσεων ISBN: 978-618-80951-1-3 Χλωπτσιούδης Δήμος schooltime.gr Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα